www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po why-affero-gpl.hr.po


From: Martina
Subject: www/licenses/po why-affero-gpl.hr.po
Date: Mon, 23 Sep 2013 18:24:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/09/23 18:24:20

Added files:
    licenses/po  : why-affero-gpl.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-affero-gpl.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: why-affero-gpl.hr.po
===================================================================
RCS file: why-affero-gpl.hr.po
diff -N why-affero-gpl.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-affero-gpl.hr.po    23 Sep 2013 18:24:19 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,221 @@
+# Croatian translation of http://www.gnu.org/licenses/why-affero-gpl.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Goran Jurković <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-affero-gpl.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-29 10:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-23 20:17+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: hr_HR\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Why the GNU Affero GPL - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Zašto opća javna licenca GNU Affero - Projekt GNU - Zaklada za slobodan "
+"softver"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Why the Affero GPL"
+msgstr "Zašto opća javna licenca Affero"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Affero General Public License is a modified version of the ordinary "
+"GNU GPL version 3. It has one added requirement: if you run the program on "
+"a server and let other users communicate with it there, your server must "
+"also allow them to download the source code corresponding to the program "
+"that it's running. If what's running there is your modified version of the "
+"program, the server's users must get the source code as you modified it."
+msgstr ""
+"Opća javna licenca GNU Affero je izmijenjena verzija obične opće javne "
+"licence GNU, verzije 3. Ima jedan dodan zahtjev: ako izvršavate program na "
+"poslužitelju i omogućavate drugim korisnicima da ga koriste, vaš 
poslužitelj "
+"im mora omogućiti preuzimanje izvornog koda koji odgovara programu koji se "
+"izvršava. Ako se izvršava vaša promijenjena verzija programa, 
poslužiteljevi "
+"korisnici moraju dobiti vaš promijenjeni izvorni kod. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The purpose of the GNU Affero GPL is to prevent a problem that affects "
+"developers of free programs that are often used on servers."
+msgstr ""
+"Svrha opće javne licence GNU Affero je sprečavanje problema koji utječe 
na "
+"programere slobodnog softvera koji se često koristi na poslužiteljima. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Suppose you develop and release a free program under the ordinary GNU GPL. "
+"If developer D modifies the program and releases it, the GPL requires him to "
+"distribute his version under the GPL too. Thus, if you get a copy of his "
+"version, you are free to incorporate some or all of his changes into your "
+"own version."
+msgstr ""
+"Pretpostavimo da razvijete i izdate slobodan program pod običnom općom "
+"javnom licencom GNU. Ako programer D promijeni program i izda ga, opća javna 
"
+"licenca ga obavezuje da distribuira i svoju verziju pod općom javnom "
+"licencom. Stoga, ako dobijete kopiju ove verzije, slobodno možete "
+"integrirati sve ili neke od tih promjena u vašu verziju. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But suppose the program is mainly useful on servers. When D modifies the "
+"program, he might very likely run it on his own server and never release "
+"copies. Then you would never get a copy of the source code of his version, "
+"so you would never have the chance to include his changes in your version. "
+"You may not like that outcome."
+msgstr ""
+"Ali pretpostavimo da je program uglavnom koristan na poslužiteljima. Kada D "
+"promijeni program, on bi ga vrlo vjerojatno mogao izvršavati na svom "
+"vlastitom poslužitelju i nikada ne objaviti kopije. Tako nikada ne biste "
+"dobili kopiju izvornog koda njegove verzije, pa nikada ne biste imali "
+"priliku uključiti njegove promjene u vašu verziju. Takav ishod vam se 
možda "
+"ne bi svidio. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using the GNU Affero GPL avoids that outcome. If D runs his version on a "
+"server that everyone can use, you too can use it. Assuming he has followed "
+"the license requirement to let the server's users download the source code "
+"of his version, you can do so, and then you can incorporate his changes into "
+"your version. (If he hasn't followed it, you have your lawyer complain to "
+"him.)"
+msgstr ""
+"Korištenjem opće javne licence GNU Affero izbjegava se takav ishod. Ako D "
+"pokreće svoju verziju na poslužitelju koji svatko može koristiti, onda to "
+"možete i vi. Pod pretpostavkom da se pridržavao uvjeta licence da omogući 
"
+"korisnicima poslužitelja preuzimanje izvornog koda njegove verzije, to "
+"možete učiniti i onda možete integrirati njegove izmjene u vašu verziju. "
+"(Ako ih se nije pridržavao, neka mu se obrati vaš odvjetnik.) "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Both the ordinary GNU GPL, version 3, and the GNU Affero GPL have text "
+"allowing you to link together modules under these two licenses in one "
+"program."
+msgstr ""
+"Obična GNU opća javna licenca verzije 3, i GNU Affero opća javna licenca "
+"sadrže tekst kojim vam omogućavaju da zajedno povežete module pod ove 2 "
+"licence u jednom programu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One problem which the GNU Affero GPL does not address is the problem of "
+"Software as a Service (SaaS). It is impossible, as far as we know, to "
+"address this problem with a software license. <a href=\"/philosophy/who-does-"
+"that-server-really-serve.html\"> [1] </a>"
+msgstr ""
+"Problem kojeg se GNU Affero opća javna licenca ne dotiče je problem 
softvera "
+"kao usluge. Koliko znamo, nije moguće pozabaviti se ovim problem putem "
+"softverske licence. <a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve."
+"html\"> [1] </a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"SaaS means the use of someone's network server, by others, to do work which "
+"is their own computing. They have to send their data to the server, which "
+"does their computing for them, and sends the results back to them. SaaS is "
+"a problem because the users cannot control the computing which the server "
+"does for them."
+msgstr ""
+"SaaS (Software As A Service) znači korištenje nečijeg mrežnog 
poslužitelja, "
+"od strane drugih, da bi oni obavili neki svoj posao. Oni moraju poslati "
+"svoje podatke poslužitelju, koji za njih izvršava njihove računalne radnje 
i "
+"šalje im nazad rezultate. SaaS je problem pošto korisnici ne mogu "
+"kontrolirati računalne radnje koje poslužitelj obavlja za njih."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If some program on this server is released under the GNU Affero GPL, it "
+"requires that the users have a way to download the corresponding source of "
+"that program. That is good, but having this source code does not give them "
+"control over the computing the server does for them. It also does not tell "
+"them what other software may be running on that server, examining or "
+"changing their data in other ways."
+msgstr ""
+"Ako je neki program na ovom poslužitelju objavljen pod GNU Affero općom "
+"javnom licencom, ona zahtijeva da korisnici mogu preuzeti odgovarajući "
+"izvorni kod tog programa. To je dobro, ali posjedovanje tog izvornog koda im "
+"ne daje kontrolu nad računalnim radom koji poslužitelj za njih obavi. "
+"Također, ne govori im koji drugi programi se mogu izvršavati na tom "
+"poslužitelju, koji možda istražuju ili mijenjaju njihove podatke na druge "
+"načine."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2010, 2013 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2010, 2013 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Goran Jurković, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]