www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses po/why-affero-gpl.hr.po po/why-aff...


From: GNUN
Subject: www/licenses po/why-affero-gpl.hr.po po/why-aff...
Date: Mon, 23 Sep 2013 18:28:05 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/09/23 18:28:05

Modified files:
    licenses/po  : why-affero-gpl.hr.po why-affero-gpl.translist 
Added files:
    licenses    : why-affero-gpl.hr.html 
    licenses/po  : why-affero-gpl.hr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-affero-gpl.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-affero-gpl.hr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-affero-gpl.translist?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-affero-gpl.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/why-affero-gpl.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-affero-gpl.hr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/why-affero-gpl.hr.po   23 Sep 2013 18:24:19 -0000   1.1
+++ po/why-affero-gpl.hr.po   23 Sep 2013 18:28:05 -0000   1.2
@@ -10,10 +10,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-09-23 20:17+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"Language: hr_HR\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: hr_HR\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 

Index: po/why-affero-gpl.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-affero-gpl.translist,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- po/why-affero-gpl.translist 18 May 2013 06:41:46 -0000   1.13
+++ po/why-affero-gpl.translist 23 Sep 2013 18:28:05 -0000   1.14
@@ -7,6 +7,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="de" hreflang="de" 
href="/licenses/why-affero-gpl.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fa" hreflang="fa" 
href="/licenses/why-affero-gpl.fa.html">فارسی</a>&nbsp;[fa]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/licenses/why-affero-gpl.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/licenses/why-affero-gpl.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/licenses/why-affero-gpl.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ko" hreflang="ko" 
href="/licenses/why-affero-gpl.ko.html">한국어</a>&nbsp;[ko]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/licenses/why-affero-gpl.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;

Index: why-affero-gpl.hr.html
===================================================================
RCS file: why-affero-gpl.hr.html
diff -N why-affero-gpl.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-affero-gpl.hr.html   23 Sep 2013 18:28:05 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,150 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/licenses/why-affero-gpl.en.html" -->
+
+<title>Zašto opća javna licenca GNU Affero - Projekt GNU - Zaklada za 
slobodan
+softver</title>
+
+<!--#include virtual="/licenses/po/why-affero-gpl.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<h2>Zašto opća javna licenca Affero</h2>
+
+<p>Opća javna licenca GNU Affero je izmijenjena verzija obične opće javne
+licence GNU, verzije 3. Ima jedan dodan zahtjev: ako izvršavate program na
+poslužitelju i omogućavate drugim korisnicima da ga koriste, vaš 
poslužitelj
+im mora omogućiti preuzimanje izvornog koda koji odgovara programu koji se
+izvršava. Ako se izvršava vaša promijenjena verzija programa, 
poslužiteljevi
+korisnici moraju dobiti vaš promijenjeni izvorni kod. </p>
+
+<p>Svrha opće javne licence GNU Affero je sprečavanje problema koji utječe 
na
+programere slobodnog softvera koji se često koristi na poslužiteljima. </p>
+
+<p>Pretpostavimo da razvijete i izdate slobodan program pod običnom općom
+javnom licencom GNU. Ako programer D promijeni program i izda ga, opća javna
+licenca ga obavezuje da distribuira i svoju verziju pod općom javnom
+licencom. Stoga, ako dobijete kopiju ove verzije, slobodno možete
+integrirati sve ili neke od tih promjena u vašu verziju. </p>
+
+<p>Ali pretpostavimo da je program uglavnom koristan na poslužiteljima. Kada D
+promijeni program, on bi ga vrlo vjerojatno mogao izvršavati na svom
+vlastitom poslužitelju i nikada ne objaviti kopije. Tako nikada ne biste
+dobili kopiju izvornog koda njegove verzije, pa nikada ne biste imali
+priliku uključiti njegove promjene u vašu verziju. Takav ishod vam se možda
+ne bi svidio. </p>
+
+<p>Korištenjem opće javne licence GNU Affero izbjegava se takav ishod. Ako D
+pokreće svoju verziju na poslužitelju koji svatko može koristiti, onda to
+možete i vi. Pod pretpostavkom da se pridržavao uvjeta licence da omogući
+korisnicima poslužitelja preuzimanje izvornog koda njegove verzije, to
+možete učiniti i onda možete integrirati njegove izmjene u vašu
+verziju. (Ako ih se nije pridržavao, neka mu se obrati vaš odvjetnik.) </p>
+
+<p>Obična GNU opća javna licenca verzije 3, i GNU Affero opća javna licenca
+sadrže tekst kojim vam omogućavaju da zajedno povežete module pod ove 2
+licence u jednom programu.</p>
+
+<!-- Added a link to rms' article here. If it can be improved, please do it! 
-->
+<p>Problem kojeg se GNU Affero opća javna licenca ne dotiče je problem 
softvera
+kao usluge. Koliko znamo, nije moguće pozabaviti se ovim problem putem
+softverske licence. <a
+href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html"> [1] </a></p>
+
+<p>SaaS (Software As A Service) znači korištenje nečijeg mrežnog 
poslužitelja,
+od strane drugih, da bi oni obavili neki svoj posao. Oni moraju poslati
+svoje podatke poslužitelju, koji za njih izvršava njihove računalne radnje i
+šalje im nazad rezultate. SaaS je problem pošto korisnici ne mogu
+kontrolirati računalne radnje koje poslužitelj obavlja za njih.</p>
+
+<p>Ako je neki program na ovom poslužitelju objavljen pod GNU Affero općom
+javnom licencom, ona zahtijeva da korisnici mogu preuzeti odgovarajući
+izvorni kod tog programa. To je dobro, ali posjedovanje tog izvornog koda im
+ne daje kontrolu nad računalnim radom koji poslužitelj za njih
+obavi. Također, ne govori im koji drugi programi se mogu izvršavati na tom
+poslužitelju, koji možda istražuju ili mijenjaju njihove podatke na druge
+načine.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko
+kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo
+vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">PROČITAJME za
+prijevode</a>.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2010, 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>licencom
+Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Goran Jurković, 2013.</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2013/09/23 18:28:05 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/why-affero-gpl.hr-en.html
===================================================================
RCS file: po/why-affero-gpl.hr-en.html
diff -N po/why-affero-gpl.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/why-affero-gpl.hr-en.html    23 Sep 2013 18:28:05 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,127 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>Why the GNU Affero GPL
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/licenses/po/why-affero-gpl.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Why the Affero GPL</h2>
+
+<p>The GNU Affero General Public License is a modified version of the
+ordinary GNU GPL version 3. It has one added requirement: if you run
+the program on a server and let other users communicate with it there,
+your server must also allow them to download the source code
+corresponding to the program that it's running. If what's running
+there is your modified version of the program, the server's users must
+get the source code as you modified it.</p>
+
+<p>The purpose of the GNU Affero GPL is to prevent a problem that
+affects developers of free programs that are often used on
+servers.</p>
+
+<p>Suppose you develop and release a free program under the ordinary
+GNU GPL. If developer D modifies the program and releases it, the GPL
+requires him to distribute his version under the GPL too. Thus, if
+you get a copy of his version, you are free to incorporate some or all
+of his changes into your own version.</p>
+
+<p>But suppose the program is mainly useful on servers. When D
+modifies the program, he might very likely run it on his own server
+and never release copies. Then you would never get a copy of the
+source code of his version, so you would never have the chance to
+include his changes in your version. You may not like that
+outcome.</p>
+
+<p>Using the GNU Affero GPL avoids that outcome. If D runs his
+version on a server that everyone can use, you too can use it.
+Assuming he has followed the license requirement to let the server's
+users download the source code of his version, you can do so, and then
+you can incorporate his changes into your version. (If he hasn't
+followed it, you have your lawyer complain to him.)</p>
+
+<p>Both the ordinary GNU GPL, version 3, and the GNU Affero GPL have
+text allowing you to link together modules under these two licenses in
+one program.</p>
+
+<!-- Added a link to rms' article here. If it can be improved, please do it! 
-->
+<p>One problem which the GNU Affero GPL does not address is the
+problem of Software as a Service (SaaS). It is impossible, as far as
+we know, to address this problem with a software
+license. <a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">
+[1] </a></p>
+
+<p>SaaS means the use of someone's network server, by others, to do
+work which is their own computing. They have to send their data to
+the server, which does their computing for them, and sends the results
+back to them. SaaS is a problem because the users cannot control the
+computing which the server does for them.</p>
+
+<p>If some program on this server is released under the GNU Affero
+GPL, it requires that the users have a way to download the
+corresponding source of that program. That is good, but having this
+source code does not give them control over the computing the server
+does for them. It also does not tell them what other software may be
+running on that server, examining or changing their data in other
+ways.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2010, 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/09/23 18:28:05 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]