www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www doc/po/other-free-books.pl.po graphics/po/a...


From: Jan Owoc
Subject: www doc/po/other-free-books.pl.po graphics/po/a...
Date: Wed, 31 Jul 2013 17:11:50 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    13/07/31 17:11:50

Modified files:
    doc/po     : other-free-books.pl.po 
    graphics/po  : agnuhead.pl.po anfsflogo.pl.po atypinggnu.pl.po 
             babygnu.pl.po gnupascal.pl.po 
             license-logos.pl.po philosophicalgnu.pl.po 
             whatsgnu.pl.po 
    help/po    : help-hardware.pl.po 
    licenses/po  : licenses.pl.po why-not-lgpl.pl.po 
    philosophy/po : android-and-users-freedom.pl.po 
             government-free-software.pl.po not-ipr.pl.po 
             open-source-misses-the-point.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server/po   : body-include-2.pl.po takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/po/other-free-books.pl.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/agnuhead.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/anfsflogo.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/atypinggnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/babygnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/gnupascal.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.pl.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/philosophicalgnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/whatsgnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help-hardware.pl.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.pl.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-not-lgpl.pl.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.pl.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.242&r2=1.243
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.pl.po?cvsroot=www&r1=1.60&r2=1.61
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.166&r2=1.167

Patches:
Index: doc/po/other-free-books.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/doc/po/other-free-books.pl.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- doc/po/other-free-books.pl.po    11 Jul 2013 08:59:40 -0000   1.19
+++ doc/po/other-free-books.pl.po    31 Jul 2013 17:11:47 -0000   1.20
@@ -7,25 +7,18 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: other-free-books.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-11 08:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-29 12:26-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:33-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-11 08:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | Free Books from Other Publishers - GNU Project - Free Software Foundation
-# | [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Free Books from Other Publishers - GNU Project - Free Software Foundation "
-#| "(FSF)"
 msgid ""
 "Free Books from Other Publishers - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
@@ -898,18 +891,12 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
-# | [-2009-] {+2009, 2013+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, "
-#| "2009 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, "
 "2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 "
-"Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, "
+"2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: graphics/po/agnuhead.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/agnuhead.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- graphics/po/agnuhead.pl.po 15 Jul 2013 08:15:14 -0000   1.10
+++ graphics/po/agnuhead.pl.po 31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.11
@@ -2,30 +2,26 @@
 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden> 2002, 2004, 2005, 2006
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011."
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.", 2013.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: agnuhead.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:21+0100\n"
-"Last-Translator: Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:34-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | A GNU Head - {+GNU Project -+} Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "A GNU Head - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "A GNU Head - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Głowa GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr "Głowa GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "A GNU Head"
@@ -73,16 +69,16 @@
 "rogami. GNU zdaje się z&nbsp;zadowoleniem uśmiechać na&nbsp;myśl 
o&nbsp;już "
 "wykonanej pracy, ale&nbsp;wciąż spogląda w&nbsp;dal. Grafika jest 
dostępna "
 "na&nbsp;zasadach <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html\";>licencji "
-"GFDL 1.3</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/License:";
-"FAL1.3\">Licencji Wolnej Sztuki (FAL) 1.3</a> lub&nbsp;<a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/wiki/License:CC_ASA2.0\">CC-BY-SA 2.0</a>. Jest to także "
-"znak towarowy zastrzeżony przez Projekt GNU. <strong>Jeśli chcesz użyć 
Głowy "
-"GNU jako odnośnika do&nbsp;stron należących do&nbsp;FSF lub&nbsp;projektu "
-"GNU, możesz to śmiało zrobić. Jeśli chcesz użyć jej przy omawianiu GNU 
(w "
-"sposób pozytywny i&nbsp;przy zachowaniu odpowiedniej ścisłości), możesz "
-"uczynić to bez&nbsp;zezwolenia. Jeśli chcesz użyć tej grafiki w&nbsp;inny 
"
-"sposób, należy poprosić o pozwolenie pod&nbsp;adresem <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">address@hidden</a>.</strong>"
+"GFDL 1.3</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/License:FAL1.3";
+"\">Licencji Wolnej Sztuki (FAL) 1.3</a> lub&nbsp;<a href=\"http://directory.";
+"fsf.org/wiki/License:CC_ASA2.0\">CC-BY-SA 2.0</a>. Jest to także znak "
+"towarowy zastrzeżony przez Projekt GNU. <strong>Jeśli chcesz użyć Głowy 
GNU "
+"jako odnośnika do&nbsp;stron należących do&nbsp;FSF lub&nbsp;projektu GNU, 
"
+"możesz to śmiało zrobić. Jeśli chcesz użyć jej przy omawianiu GNU (w 
sposób "
+"pozytywny i&nbsp;przy zachowaniu odpowiedniej ścisłości), możesz uczynić 
to "
+"bez&nbsp;zezwolenia. Jeśli chcesz użyć tej grafiki w&nbsp;inny sposób, "
+"należy poprosić o pozwolenie pod&nbsp;adresem <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>.</strong>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -259,12 +255,8 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2011, 2012-] {+2007, 2013+} Free Software Foundation,
-# | Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -291,14 +283,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki "
-#~ "(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"

Index: graphics/po/anfsflogo.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/anfsflogo.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- graphics/po/anfsflogo.pl.po 15 Jul 2013 08:15:15 -0000   1.10
+++ graphics/po/anfsflogo.pl.po 31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.11
@@ -2,29 +2,25 @@
 # Copyright (C) 2002, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: anfsflogo.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-30 10:43-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:36-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | An FSF Logo - {+GNU Project -+} Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "An FSF Logo - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "An FSF Logo - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Logo FSF - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr "Logo FSF - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "An FSF Logo"
@@ -146,12 +142,8 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2011, 2012-] {+2007, 2013+} Free Software Foundation,
-# | Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -176,36 +168,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki "
-#~ "(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: graphics/po/atypinggnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/atypinggnu.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- graphics/po/atypinggnu.pl.po    15 Jul 2013 08:15:16 -0000   1.10
+++ graphics/po/atypinggnu.pl.po    31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.11
@@ -2,31 +2,27 @@
 # Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden> 2002, 2004, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: atypinggnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-30 10:43-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:36-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | A Typing GNU Hacker - {+GNU Project -+} Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "A Typing GNU Hacker - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "A Typing GNU Hacker - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
-"GNU-hacker pisząca na&nbsp;klawiaturze - Fundacja Wolnego Oprogramowania "
-"(FSF)"
+"GNU-hacker pisząca na&nbsp;klawiaturze - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "A Typing GNU Hacker"
@@ -159,12 +155,8 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2011, 2012-] {+2007, 2013+} Free Software Foundation,
-# | Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -189,36 +181,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki "
-#~ "(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: graphics/po/babygnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/babygnu.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- graphics/po/babygnu.pl.po  15 Jul 2013 08:15:16 -0000   1.10
+++ graphics/po/babygnu.pl.po  31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.11
@@ -2,29 +2,25 @@
 # Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: babygnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-30 10:44-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:37-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | Baby GNU - {+GNU Project -+} Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Baby GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Baby GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Mała GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr "Mała GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Baby GNU"
@@ -142,15 +138,10 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, [-2009-] {+2009, 2013+} Free Software
-# | Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+"Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -175,35 +166,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The GNU logo can be used verbatim in contexts talking about GNU in a "
-#~ "supportive and accurate way. For permission, ask <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących 
o "
-#~ "GNU w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy "
-#~ "pisać na&nbsp;<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-#~ "org&gt;</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: graphics/po/gnupascal.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/gnupascal.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- graphics/po/gnupascal.pl.po 15 Jul 2013 08:15:17 -0000   1.11
+++ graphics/po/gnupascal.pl.po 31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.12
@@ -2,30 +2,27 @@
 # Copyright (C) 2003, 2004, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden> 2003, 2004, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupascal.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-30 10:44-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:38-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | GNU and Blaise Pascal - {+GNU Project -+} Free Software Foundation
-# | [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "GNU and Blaise Pascal - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "GNU and Blaise Pascal - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "GNU i&nbsp;Blaise Pascal - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr ""
+"GNU i&nbsp;Blaise Pascal - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania "
+"(FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU and Blaise Pascal"
@@ -131,11 +128,8 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -160,87 +154,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki "
-#~ "(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dustin Jorge made a nice wallpaper inspired by this GNU head. He spent "
-#~ "some time researching copyright for a paper he had to do for a class. In "
-#~ "the meantime he made this desktop."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dustin Jorge, zainspirowany rysunkiem głowy GNU, zrobił ładną tapetę. 
"
-#~ "Spędził trochę czasu nad&nbsp;materiałami na&nbsp;temat prawa "
-#~ "autorskiego, do&nbsp;pracy zaliczeniowej. W&nbsp;wolnej chwili zrobił "
-#~ "tapetę na&nbsp;pulpit."
-
-#~ msgid "This wallpaper is available in the following formats:"
-#~ msgstr "Tapeta dostępna jest w&nbsp;formatach:"
-
-#~ msgid "png <a href=\"/graphics/gnublue.png\">503k</a>"
-#~ msgstr "png <a href=\"/graphics/gnublue.png\">503k</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Ville Solarius has come up with the following variations of the GNU Head "
-#~ "in the SVG format:"
-#~ msgstr "Ville Solarius wykonał wersje głowy GNU w&nbsp;formacie SVG:"
-
-#~ msgid "Plain <a href=\"/graphics/gnuhead_plain.svg\">99.2k</a>"
-#~ msgstr "Zwykły <a href=\"/graphics/gnuhead_plain.svg\">99.2k</a>"
-
-#~ msgid "Inkscape <a href=\"/graphics/gnuhead_inkscape.svg\">99.2k</a>"
-#~ msgstr "Inkscape <a href=\"/graphics/gnuhead_inkscape.svg\">99.2k</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"mailto: address@hidden">Ripley</a> added the slogan \"Your "
-#~ "Passion. Our Potential.\" to the <a href=\"/graphics/gnupassion.svg.gz"
-#~ "\">GNU head</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"mailto:address@hidden";>Ripley</a> dodała do&nbsp;<a href=\"/"
-#~ "graphics/gnupassion.svg.gz\">głowy GNU</a> hasło &bdquo;Your Passion. 
Our "
-#~ "Potential&rdquo;."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A set of colorful GNU head by <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">John M. Wooten</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zestaw kolorowych głów GNU wykonany przez <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">John M. Wooten</a>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/graphics/gnuwooblk.png\">Black</a> | <a href=\"/graphics/"
-#~ "gnuwoogrn.png\">Green</a> | <a href=\"/graphics/gnuwoored.png\">Red</a> | "
-#~ "<a href=\"/graphics/gnuwoowht.png\">White</a> | <a href=\"/graphics/"
-#~ "gnuwooylw.png\">Yellow</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/gnuwooblk.png\">czarna</a> | <a href=\"/graphics/"
-#~ "gnuwoogrn.png\">zielona</a> | <a href=\"/graphics/gnuwoored.png"
-#~ "\">czerwona</a> | <a href=\"/graphics/gnuwoowht.png\">biała</a> | <a 
href="
-#~ "\"/graphics/gnuwooylw.png\">żółta</a>"

Index: graphics/po/license-logos.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.pl.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- graphics/po/license-logos.pl.po   15 Jul 2013 08:15:17 -0000   1.21
+++ graphics/po/license-logos.pl.po   31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.22
@@ -2,28 +2,23 @@
 # Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2010, 2012.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-logos.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-20 06:11+0100\n"
-"Last-Translator: Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:38-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | GNU License Logos - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "GNU License Logos - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "GNU License Logos - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Logo licencji GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
@@ -228,14 +223,9 @@
 "artykułów, proszę odwiedzić stronę <a href=\"/server/standards/README."
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2007, 2008, [-2011-] {+2011, 2013+} Free Software
-# | Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -261,7 +251,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"

Index: graphics/po/philosophicalgnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/philosophicalgnu.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- graphics/po/philosophicalgnu.pl.po 15 Jul 2013 08:15:18 -0000   1.13
+++ graphics/po/philosophicalgnu.pl.po 31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.14
@@ -2,30 +2,26 @@
 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004, 2005, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: philosophicalgnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-22 12:19+0100\n"
-"Last-Translator: Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:39-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | A Philosophical GNU - {+GNU Project -+} Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "A Philosophical GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "A Philosophical GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Filozofująca GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr "Filozofująca GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "A Philosophical GNU"
@@ -146,18 +142,12 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-# | 2005, 2006, [-2007-] {+2007, 2013+} Free Software Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#| "2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+"2006, 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -184,25 +174,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid "51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."

Index: graphics/po/whatsgnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/whatsgnu.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- graphics/po/whatsgnu.pl.po 15 Jul 2013 08:15:18 -0000   1.10
+++ graphics/po/whatsgnu.pl.po 31 Jul 2013 17:11:48 -0000   1.11
@@ -2,29 +2,25 @@
 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004, 2005, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: whatsgnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-15 08:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-30 10:45-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:39-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-15 08:08+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | What's GNU - {+GNU Project -+} Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "What's GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "What's GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Czym jest GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr "Czym jest GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What's GNU"
@@ -144,12 +140,8 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2011, 2012-] {+2007, 2013+} Free Software Foundation,
-# | Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -174,36 +166,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki "
-#~ "(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: help/po/help-hardware.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help-hardware.pl.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- help/po/help-hardware.pl.po 29 Jul 2013 11:04:41 -0000   1.14
+++ help/po/help-hardware.pl.po 31 Jul 2013 17:11:49 -0000   1.15
@@ -3,31 +3,23 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Jakub Waśko <address@hidden>, 2011.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Polish\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-29 10:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-28 11:09-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-29 10:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | How you can help the GNU Project: Hardware - GNU Project - Free Software
-# | Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "How you can help the GNU Project: Hardware - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "How you can help the GNU Project: Hardware - GNU Project - Free Software "
 "Foundation"
@@ -171,14 +163,10 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, [-2012-] {+2012, 2013+} Free Software
-# | Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: licenses/po/licenses.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.pl.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- licenses/po/licenses.pl.po 29 Jul 2013 11:04:45 -0000   1.34
+++ licenses/po/licenses.pl.po 31 Jul 2013 17:11:49 -0000   1.35
@@ -3,28 +3,23 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: licenses/licenses.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-29 10:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-06 20:37-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-29 10:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Licenses - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Licencje - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
@@ -984,6 +979,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."

Index: licenses/po/why-not-lgpl.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-not-lgpl.pl.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- licenses/po/why-not-lgpl.pl.po   29 Jul 2013 11:04:48 -0000   1.16
+++ licenses/po/why-not-lgpl.pl.po   31 Jul 2013 17:11:49 -0000   1.17
@@ -3,31 +3,23 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-not-lgpl.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-29 10:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-21 11:26-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:41-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-29 10:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library - GNU Project -
-# | Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library - GNU Project "
-#| "- Free Software Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library - GNU Project - "
 "Free Software Foundation"
@@ -252,15 +244,9 @@
 "artykułów, proszę odwiedzić stronę <a href=\"/server/standards/README."
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1999, [-2007-] {+2007, 2013+} Free Software Foundation,
-# | Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 1999, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2010 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 1999, 2007, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -288,47 +274,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
-#~ "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie "
-#~ "i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;"
-#~ "nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. "

Index: philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po    22 Jul 2013 14:28:19 
-0000   1.32
+++ philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po    31 Jul 2013 17:11:49 
-0000   1.33
@@ -4,23 +4,22 @@
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2011.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2013.
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: android-and-users-freedom.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-22 14:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-03 17:27+0200\n"
-"Last-Translator: Paweł Różański <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 10:50-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-08 17:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Android and Users' Freedom - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -63,26 +62,6 @@
 "dowolnego oprogramowania."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | In the <a href=\"http://fsf.org\";>free/libre software movement</a>, we
-# | develop software that respects users' freedom, so we and you can escape
-# | from software that doesn't. By contrast, the idea of &ldquo;open
-# | source&rdquo; focuses on how to develop code; it is a different current of
-# | thought whose principal value is <a
-# | href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">code quality rather
-# | than freedom</a>. Thus, the concern here is not whether Android is
-# | [-&ldquo;open&rdquo;,-] {+&ldquo;<a
-# | href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">open</a>&rdquo;,+} but whether
-# | it allows users to be free.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In the <a href=\"http://fsf.org\";>free/libre software movement</a>, we "
-#| "develop software that respects users' freedom, so we and you can escape "
-#| "from software that doesn't. By contrast, the idea of &ldquo;open "
-#| "source&rdquo; focuses on how to develop code; it is a different current "
-#| "of thought whose principal value is <a href=\"/philosophy/open-source-"
-#| "misses-the-point.html\">code quality rather than freedom</a>. Thus, the "
-#| "concern here is not whether Android is &ldquo;open&rdquo;, but whether it "
-#| "allows users to be free."
 msgid ""
 "In the <a href=\"http://fsf.org\";>free/libre software movement</a>, we "
 "develop software that respects users' freedom, so we and you can escape from "
@@ -100,8 +79,9 @@
 "na&nbsp;tym, jak rozwijać kod; jest to inny sposób myślenia od&nbsp;tego, "
 "gdzie wartością nadrzędną jest raczej <a href=\"/philosophy/open-source-"
 "misses-the-point.html\">jakość kodu, nie wolność</a>. Zatem, kwestią 
tutaj "
-"nie jest, czy&nbsp;Android jest &bdquo;otwarty&rdquo;, ale&nbsp;czy pozwala "
-"użytkownikom na&nbsp;bycie wolnymi."
+"nie jest, czy&nbsp;Android jest &bdquo;<a href=\"/philosophy/free-open-"
+"overlap.html\">otwarty</a>&rdquo;, ale&nbsp;czy pozwala użytkownikom 
na&nbsp;"
+"bycie wolnymi."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -298,21 +278,6 @@
 "używany."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | One [-change-] {+user discovered+} that [-some manufacturers make-] {+many
-# | of the programs+} in [-Android is-] the [-addition of-] {+Android system
-# | that came with his phone were+} <a
-# | 
[-href=\"http://androidsecuritytest.com/features/logs-and-services/loggers/carrieriq/\";>-]
-# | 
{+href=\"http://www.beneaththewaves.net/Projects/Motorola_Is_Listening.html\";>modified
-# | to send personal data to Motorola.</a> Some manufacturers add+} a {+<a
-# | 
href=\"http://androidsecuritytest.com/features/logs-and-services/loggers/carrieriq/\";>+}
-# | hidden general surveillance [-package</a>-] {+package+} such as Carrier
-# | [-IQ.-] {+IQ.</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "One change that some manufacturers make in Android is the addition of <a "
-#| "href=\"http://androidsecuritytest.com/features/logs-and-services/loggers/";
-#| "carrieriq/\"> a hidden general surveillance package</a> such as Carrier "
-#| "IQ."
 msgid ""
 "One user discovered that many of the programs in the Android system that "
 "came with his phone were <a href=\"http://www.beneaththewaves.net/Projects/";
@@ -321,50 +286,26 @@
 "logs-and-services/loggers/carrieriq/\"> hidden general surveillance package "
 "such as Carrier IQ.</a>"
 msgstr ""
-"Niektórzy producenci zmieniają Androida na&nbsp;przykład dodając <a href="
+"Jeden z&nbsp;użytkowników zauważył, że&nbsp;wiele programów 
na&nbsp;systemie "
+"Android w&nbsp;jego telefonie zostało <a href=\"http://www.beneaththewaves.";
+"net/Projects/Motorola_Is_Listening.html\">zmodyfikowane aby&nbsp;wysyłać "
+"osobiste dane do&nbsp;Motoroli.</a> Niektórzy producenci dodają <a href="
 "\"http://androidsecuritytest.com/features/logs-and-services/loggers/";
-"carrieriq/\">ukryty pakiet szpiegujący</a> taki jak Carrier IQ."
+"carrieriq/\">ukryty pakiet szpiegujący taki jak Carrier IQ</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a [-href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a>, a-]
-# | {+href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a> is the+} free version of
-# | [-Android that supports just a few phone models, has-] {+Android. The
-# | Replicant developers have+} replaced many [-of these-] {+nonfree+}
-# | libraries, {+for certain phone models,+} and you can do without the
-# | nonfree apps. [-But there are other problems.-] {+By contrast, Cyanogen
-# | Mod (another modified version of Android) is not free.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a>, a free version of Android "
-#| "that supports just a few phone models, has replaced many of these "
-#| "libraries, and you can do without the nonfree apps. But there are other "
-#| "problems."
 msgid ""
 "<a href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a> is the free version of "
 "Android. The Replicant developers have replaced many nonfree libraries, for "
 "certain phone models, and you can do without the nonfree apps. By contrast, "
 "Cyanogen Mod (another modified version of Android) is not free."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a>, wolna wersja Androida, która "
-"wspiera zaledwie parę modeli telefonów, zastąpiła wiele z&nbsp;tych "
-"bibliotek, a&nbsp;można się obyć bez&nbsp;niewolnych aplikacji. Ale&nbsp;"
-"istnieją inne problemy."
-
-#. type: Content of: <p>
-# | Some [-device models-] {+Android devices+} are &ldquo;tyrants&rdquo;: they
-# | are designed so users cannot install and run their own modified software,
-# | only the versions approved by some company. In that situation, the
-# | executables are not free even if they were made from sources that are free
-# | and available to you. However, some Android devices can be
-# | &ldquo;rooted&rdquo; so users can install different software.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Some device models are &ldquo;tyrants&rdquo;: they are designed so users "
-#| "cannot install and run their own modified software, only the versions "
-#| "approved by some company. In that situation, the executables are not free "
-#| "even if they were made from sources that are free and available to you. "
-#| "However, some Android devices can be &ldquo;rooted&rdquo; so users can "
-#| "install different software."
+"<a href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a> jest wolną wersją Androida. "
+"Deweloperzy zastąpili wiele niewolnych bibliotek dla niektórych telefonów, 
"
+"a&nbsp;można się obyć bez&nbsp;niewolnych aplikacji. Dla kontrastu, 
Cyanogen "
+"Mod (inna zmodyfikowana wersja Androida) nie jest wolnym oprogramowaniem."
+
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Some Android devices are &ldquo;tyrants&rdquo;: they are designed so users "
 "cannot install and run their own modified software, only the versions "
@@ -373,13 +314,13 @@
 "However, some Android devices can be &ldquo;rooted&rdquo; so users can "
 "install different software."
 msgstr ""
-"Niektóre modele urządzeń są &bdquo;tyranami&rdquo;: są zaprojektowane 
tak, "
-"aby&nbsp;użytkownicy nie mogli instalować i&nbsp;uruchamiać 
zmodyfikowanego "
-"przez siebie oprogramowania, a&nbsp;jedynie wersje zatwierdzone przez jakieś 
"
-"firmy. W&nbsp;takiej sytuacji, pliki wykonywalne nie są wolne nawet jeśli "
-"były zrobione ze źródeł, które są dla Was wolne i&nbsp;dostępne. 
Jednakże, "
-"niektóre urządzenia Androida mogą być &bdquo;rootowane&rdquo; aby&nbsp;"
-"użytkownicy mogli instalować różne oprogramowanie."
+"Niektóre urządzenia Android są &bdquo;tyranami&rdquo;: są zaprojektowane "
+"tak, aby&nbsp;użytkownicy nie mogli instalować i&nbsp;uruchamiać "
+"zmodyfikowanego przez siebie oprogramowania, a&nbsp;jedynie wersje "
+"zatwierdzone przez jakieś firmy. W&nbsp;takiej sytuacji, pliki wykonywalne "
+"nie są wolne nawet jeśli były zrobione ze źródeł, które są dla Was 
wolne "
+"i&nbsp;dostępne. Jednakże, niektóre urządzenia Androida mogą być 
&bdquo;"
+"rootowane&rdquo; aby&nbsp;użytkownicy mogli instalować różne 
oprogramowanie."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -424,35 +365,6 @@
 "nieakceptowalne, bez&nbsp;znaczenia jak są implementowane."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | On most Android phones, this firmware has so much control that it could
-# | turn the product into a listening device. On some, it controls the
-# | microphone. On some, it can take full control of the main computer,
-# | through shared memory, and can thus override or replace whatever free
-# | software you have installed. With [-some-] {+some, perhaps all,+} models
-# | it is possible to exercise remote control of this firmware, and thus of
-# | the phone's computer, through the phone radio network. The point of free
-# | software is that we have control of our computing, and this doesn't
-# | qualify. While any computing system might <em>have</em> bugs, these
-# | devices can <em>be</em> bugs. (Craig Murray, in <a
-# | href=\"http://www.guardian.co.uk/books/2006/aug/12/politics\";>Murder in
-# | Samarkand</a>, relates his involvement in an intelligence operation that
-# | remotely converted an unsuspecting target's non-Android portable phone
-# | into a listening device.)
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "On most Android phones, this firmware has so much control that it could "
-#| "turn the product into a listening device. On some, it controls the "
-#| "microphone. On some, it can take full control of the main computer, "
-#| "through shared memory, and can thus override or replace whatever free "
-#| "software you have installed. With some models it is possible to exercise "
-#| "remote control of this firmware, and thus of the phone's computer, "
-#| "through the phone radio network. The point of free software is that we "
-#| "have control of our computing, and this doesn't qualify. While any "
-#| "computing system might <em>have</em> bugs, these devices can <em>be</em> "
-#| "bugs. (Craig Murray, in <a href=\"http://www.guardian.co.uk/books/2006/";
-#| "aug/12/politics\">Murder in Samarkand</a>, relates his involvement in an "
-#| "intelligence operation that remotely converted an unsuspecting target's "
-#| "non-Android portable phone into a listening device.)"
 msgid ""
 "On most Android phones, this firmware has so much control that it could turn "
 "the product into a listening device. On some, it controls the microphone. On "
@@ -473,16 +385,16 @@
 "W&nbsp;niektórych, kontroluje mikrofon. W&nbsp;niektórych, może przejąć "
 "pełną kontrolę nad&nbsp;głównym komputerem poprzez&nbsp;pamięć 
współdzieloną "
 "i&nbsp;w taki sposób nadpisać lub&nbsp;zastąpić jakiekolwiek 
zainstalowane "
-"wolne oprogramowanie. W&nbsp;niektórych modelach jest możliwe uzyskanie "
-"zdalnej kontroli nad&nbsp;tym firmware, i&nbsp;w ten sposób nad&nbsp;"
-"komputerem telefonu, poprzez&nbsp;radiową sieć telefoniczną (sieć GSM). "
-"Celem wolnego oprogramowania jest, żebyśmy mieli kontrolę nad&nbsp;naszymi 
"
-"obliczeniami, a&nbsp;to się nie kwalifikuje. O ile system obliczeniowy może 
"
-"<em>mieć</em> bugi, te urządzenia mogą <em>być</em> bugami. (Craig 
Murray, "
-"w&nbsp;książce <a 
href=\"http://www.guardian.co.uk/books/2006/aug/12/politics";
-"\">Morderstwo w&nbsp;Samarkand</a>, relacjonuje swoje zaangażowanie w&nbsp;"
-"operację wywiadowczą, która zdalnie przerobiła przenośny telefon nie-"
-"Androidowy na&nbsp;urządzenie nasłuchujące)."
+"wolne oprogramowanie. W&nbsp;niektórych modelach, możliwe że&nbsp;"
+"wszystkich, jest możliwe uzyskanie zdalnej kontroli nad&nbsp;tym firmware, "
+"i&nbsp;w ten sposób nad&nbsp;komputerem telefonu, poprzez&nbsp;radiową 
sieć "
+"telefoniczną (sieć GSM). Celem wolnego oprogramowania jest, żebyśmy mieli 
"
+"kontrolę nad&nbsp;naszymi obliczeniami, a&nbsp;to się nie kwalifikuje. O 
ile "
+"system obliczeniowy może <em>mieć</em> bugi, te urządzenia mogą 
<em>być</em> "
+"bugami. (Craig Murray, w&nbsp;książce <a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
+"books/2006/aug/12/politics\">Morderstwo w&nbsp;Samarkand</a>, relacjonuje "
+"swoje zaangażowanie w&nbsp;operację wywiadowczą, która zdalnie 
przerobiła "
+"przenośny telefon nie-Androidowy na&nbsp;urządzenie nasłuchujące)."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -649,9 +561,9 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, 2012, Daniel Oźminkowski 2011, Paweł 
Różański "
-"2011, 2012, 2013; poprawki: Pawel Szulczewski 2011, Jan Wieremjewicz 2011, "
-"Sylwester Zarębski 2011."
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, 2012, 2013, Daniel Oźminkowski 2011, Paweł "
+"Różański 2011, 2012, 2013; poprawki: Pawel Szulczewski 2011, Jan "
+"Wieremjewicz 2011, Sylwester Zarębski 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: philosophy/po/government-free-software.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.pl.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/government-free-software.pl.po    22 Jul 2013 14:28:20 
-0000   1.15
+++ philosophy/po/government-free-software.pl.po    31 Jul 2013 17:11:49 
-0000   1.16
@@ -4,19 +4,19 @@
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2013.
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2013.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2013.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: government-free-software.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-22 12:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-25 12:16-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 11:01-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-19 14:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -304,19 +304,6 @@
 msgstr "<b>Rozwijać wolne rozwiązania IT</b>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-# | When a state entity pays for development of a computing solution, the
-# | contract must require it be delivered as free software{+,+} and {+that
-# | it+} be [-capable of running-] {+designed such that one can both run it
-# | and develop it+} on a 100%[- -]{+-+}free environment. All contracts must
-# | require this, so that if the developer does not comply with [-this
-# | requirement,-] {+these requirements,+} the work cannot be paid for.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When a state entity pays for development of a computing solution, the "
-#| "contract must require it be delivered as free software and be capable of "
-#| "running on a 100% free environment. All contracts must require this, so "
-#| "that if the developer does not comply with this requirement, the work "
-#| "cannot be paid for."
 msgid ""
 "When a state entity pays for development of a computing solution, the "
 "contract must require it be delivered as free software, and that it be "
@@ -326,9 +313,10 @@
 msgstr ""
 "Gdy podmiot państwowy płaci za&nbsp;rozwój oprogramowania, umowa powinna "
 "wymagać, aby&nbsp;było ono wolnym oprogramowaniem i&nbsp;aby było ono "
-"możliwe do&nbsp;uruchomienia w&nbsp;stuprocentowo wolnym środowisku. "
-"Wszystkie umowy powinny tego wymagać, a&nbsp;jeśli twórca oprogramowania 
nie "
-"spełni tego wymagania, nie powinien otrzymać zapłaty za&nbsp;wykonaną 
pracę."
+"możliwe do&nbsp;uruchomienia i&nbsp;rozwijania w&nbsp;stuprocentowo-wolnym "
+"środowisku. Wszystkie umowy powinny tego wymagać, a&nbsp;jeśli twórca "
+"oprogramowania nie spełni tych wymagań, nie powinien otrzymać zapłaty "
+"za&nbsp;wykonaną pracę."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid "<b>Choose computers for free software</b>"

Index: philosophy/po/not-ipr.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/not-ipr.pl.po 23 Jul 2013 04:29:48 -0000   1.18
+++ philosophy/po/not-ipr.pl.po 31 Jul 2013 17:11:49 -0000   1.19
@@ -1,34 +1,26 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Kamil Ignacak, 2005.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2006.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: not-ipr.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-23 04:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 11:57-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 11:03-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-22 14:22+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage -
-# | GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage "
-#| "- GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage - "
 "GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -75,9 +67,9 @@
 "years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents the "
 "interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.) Wide use "
 "dates from <a href=\"http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=intellectual";
-"+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=0&amp;"
-"smoothing=1\">around 1990</a>. (<a href=\"/graphics/seductivemirage.png"
-"\">Local image copy</a>)"
+"+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=0&amp;smoothing=1"
+"\">around 1990</a>. (<a href=\"/graphics/seductivemirage.png\">Local image "
+"copy</a>)"
 msgstr ""
 "Według profesora Marka Lemleya, obecnie pracującego w&nbsp;Stanford Law "
 "School, powszechne używanie określenia &bdquo;własność 
intelektualna&rdquo; "
@@ -426,6 +418,9 @@
 "monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/\"> Richard Falkvinge supports "
 "rejection of this term</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-";
+"monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/\"> Richard Falkvinge wspiera "
+"odrzucenie tego terminu</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -477,11 +472,8 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2004, 2006, [-2010-] {+2010, 2013+} Richard M. Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010 Richard M. Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013 Richard M. Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -502,45 +494,10 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Tłumaczenie: Kamil Ignacak 2005; poprawki: Wojciech Kotwica 2006, Mariusz "
-"Libera 2010, Jan Owoc 2011."
+"Libera 2010, Jan Owoc 2011, 2013."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumacznia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010 Richard M. Stallman <br /> Verbatim "
-#~ "copying and distribution of this entire article is permitted worldwide "
-#~ "without royalty in any medium provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010 Richard M. Stallman <br /> Verbatim "
-#~ "copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-#~ "medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
-#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
-#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po  9 Jul 2013 00:28:47 
-0000    1.38
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po  31 Jul 2013 17:11:49 
-0000   1.39
@@ -9,14 +9,13 @@
 "Project-Id-Version: Why Open Source misses the point of Free Software\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-09 00:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-31 21:42-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 11:05-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-08 17:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -193,23 +192,6 @@
 "używania wolnego oprogramowania."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | &ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the same
-# | software [-(or-] {+(<a href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">or+}
-# | nearly [-so),-] {+so</a>),+} does it matter which name you use? Yes,
-# | because different words convey different ideas. While a free program by
-# | any other name would give you the same freedom today, establishing freedom
-# | in a lasting way depends above all on teaching people to value freedom. 
-# | If you want to help do this, it is essential to speak of &ldquo;free
-# | software.&rdquo;
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "&ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the same "
-#| "software (or nearly so), does it matter which name you use? Yes, because "
-#| "different words convey different ideas. While a free program by any "
-#| "other name would give you the same freedom today, establishing freedom in "
-#| "a lasting way depends above all on teaching people to value freedom. If "
-#| "you want to help do this, it is essential to speak of &ldquo;free "
-#| "software.&rdquo;"
 msgid ""
 "&ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the same "
 "software (<a href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">or nearly so</a>), "
@@ -220,7 +202,8 @@
 "essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;"
 msgstr ""
 "&bdquo;Wolne oprogramowanie.&rdquo; &bdquo;Otwarte oprogramowanie.&rdquo; "
-"Jeżeli&nbsp;jest to to samo oprogramowanie, czy&nbsp;robi różnicę, którą
 "
+"Jeżeli&nbsp;jest to to samo oprogramowanie (<a href=\"/philosophy/free-open-"
+"overlap.html\">lub&nbsp;prawie to samo</a>, czy&nbsp;robi różnicę, którą 
"
 "z&nbsp;tych nazw użyjesz? Tak, ponieważ&nbsp;różne słowa wyrażają 
różne "
 "myśli. Wolny program niezależnie od&nbsp;swojej nazwy może zapewnić nam "
 "dzisiaj taką samą wolność, ale&nbsp;ugruntowanie wolności 
na&nbsp;dłuższą "
@@ -415,18 +398,18 @@
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <i>New York Times</i> has <a href=\"http://www.nytimes.com/external/";
-"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-"
-"design-37415.html\"> run an article that stretches the meaning of the term</"
-"a> to refer to user beta testing&mdash;letting a few users try an early "
-"version and give confidential feedback&mdash;which proprietary software "
-"developers have practiced for decades."
+"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-"
+"37415.html\"> run an article that stretches the meaning of the term</a> to "
+"refer to user beta testing&mdash;letting a few users try an early version "
+"and give confidential feedback&mdash;which proprietary software developers "
+"have practiced for decades."
 msgstr ""
 "<i>New York Times</i> opublikował <a href=\"http://www.nytimes.com/external/";
-"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-"
-"design-37415.html\">artykuł rozszerzający znaczenie tego terminu</a> 
na&nbsp;"
-"beta testerów &ndash; pozwalając pewnej grupie użytkowników przetestować 
"
-"wczesne wersje produktu oraz&nbsp;odesłać opinie na&nbsp;temat produktu "
-"&ndash; co twórcy oprogramowania własnościowego praktykują od&nbsp;lat."
+"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-"
+"37415.html\">artykuł rozszerzający znaczenie tego terminu</a> na&nbsp;beta "
+"testerów &ndash; pozwalając pewnej grupie użytkowników przetestować 
wczesne "
+"wersje produktu oraz&nbsp;odesłać opinie na&nbsp;temat produktu &ndash; co "
+"twórcy oprogramowania własnościowego praktykują od&nbsp;lat."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -950,8 +933,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Marek Sadowski 2010; poprawki Jan Owoc 2010, 2011, Tomasz W. "
-"Kozłowski 2010, 2012."
+"Tłumaczenie: Marek Sadowski 2010; poprawki Jan Owoc 2010, 2011, 2013, Tomasz 
"
+"W. Kozłowski 2010, 2012."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.242
retrieving revision 1.243
diff -u -b -r1.242 -r1.243
--- po/home.pl.po    24 Jul 2013 21:30:16 -0000   1.242
+++ po/home.pl.po    31 Jul 2013 17:11:49 -0000   1.243
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-24 21:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-07-05 07:45-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 11:07-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-08 18:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -402,31 +401,6 @@
 "\">pakiet GNU pozbawiony opieki</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | <a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a
-# | [-href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a-]
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | [-href=\"/software/libffcall/\">libffcall</a>, <a-]
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | [-href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a-]
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a
-# | href=\"/software/uucp/\">uucp</a>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/"
-#| "\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</"
-#| "a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-#| "libffcall/\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-#| "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/"
-#| "software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
 "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
@@ -436,15 +410,13 @@
 "software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
 "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
-"geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
-"gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href="
-"\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/libffcall/"
-"\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
-"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
-"a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a> i&nbsp;"
-"<a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
+"<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
+"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
+"software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, "
+"<a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
+"\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
+"software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
+"\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/po/body-include-2.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.pl.po,v
retrieving revision 1.60
retrieving revision 1.61
diff -u -b -r1.60 -r1.61
--- server/po/body-include-2.pl.po   10 Jul 2013 13:29:15 -0000   1.60
+++ server/po/body-include-2.pl.po   31 Jul 2013 17:11:50 -0000   1.61
@@ -7,14 +7,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: body-include-2.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-10 13:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:41-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 11:09-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-09 16:33+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -25,19 +24,22 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?";
-"referrer=4052\">Join&nbsp;the&nbsp;FSF!</a>"
+"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";
+"\">Join&nbsp;the&nbsp;FSF!</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";
+"\">Dołącz&nbsp;do&nbsp;FSF&nbsp;!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid ""
 "Sign up for the <a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Free Software Supporter</"
 "a>"
 msgstr ""
+"Zaprenumeruj <a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Free Software Supporter</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "A monthly email newsletter about GNU and Free Software"
-msgstr ""
+msgstr "Miesięcznik e-mailowy o GNU i&nbsp;FSF"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><div>
 msgid ""
@@ -46,10 +48,14 @@
 "value=\"https://crm.fsf.org/civicrm/profile?reset=1&amp;gid=31\"; /> <input "
 "name=\"_qf_default\" type=\"hidden\" value=\"Edit:cancel\" />"
 msgstr ""
+"<input name=\"postURL\" type=\"hidden\" value=\"\" /> <input type=\"hidden\" "
+"name=\"group[25]\" value=\"1\" /> <input name=\"cancelURL\" type=\"hidden\" "
+"value=\"https://crm.fsf.org/civicrm/profile?reset=1&amp;gid=31\"; /> <input "
+"name=\"_qf_default\" type=\"hidden\" value=\"Edit:cancel\" />"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><p>
 msgid "<label>Enter your email address (e.g. address@hidden)</label>"
-msgstr ""
+msgstr "<label>Wpisz adres e-mail (np. address@hidden)</label>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><p>
 msgid ""
@@ -57,6 +63,9 @@
 "maxlength=\"80\" /> &nbsp; <input type=\"submit\" name=\"_qf_Edit_next\" "
 "value=\"Ok\" />"
 msgstr ""
+"<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" size=\"15\" "
+"maxlength=\"80\" /> &nbsp; <input type=\"submit\" name=\"_qf_Edit_next\" "
+"value=\"Ok\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><div><form><div>
 #. type: Content of: <div><div><div><form><div>
@@ -106,19 +115,13 @@
 
 #. type: Content of: <div><p><a>
 msgid "<a href=\"/ghm/2013/paris/\">"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/ghm/2013/paris/\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><p><a><img>
 msgid "GNU Hackers Meeting Paris -- August 22-25"
-msgstr ""
+msgstr "Spotkanie GNU Hackers w&nbsp;Paryżu -- 22. do&nbsp;25. sierpnia"
 
 # type: Content of: <table><tr><td>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5\";>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5\";>"
-
-#~ msgid "Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5."
-#~ msgstr "Powstrzymajcie Hollyweb! Nie chcemy DRM w&nbsp;HTML5."

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.166
retrieving revision 1.167
diff -u -b -r1.166 -r1.167
--- server/po/takeaction.pl.po 24 Jul 2013 21:30:18 -0000   1.166
+++ server/po/takeaction.pl.po 31 Jul 2013 17:11:50 -0000   1.167
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-24 21:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-07-05 07:45-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-31 11:09-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-08 18:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -198,31 +197,6 @@
 msgstr "Następujące pakiety potrzebują opiekuna:"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a
-# | [-href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a-]
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | [-href=\"/software/libffcall/\">libffcall</a>, <a-]
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | [-href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a-]
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a
-# | href=\"/software/uucp/\">uucp</a>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/"
-#| "\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</"
-#| "a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-#| "libffcall/\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-#| "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/"
-#| "software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
 "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
@@ -232,15 +206,13 @@
 "software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
 "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
-"geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
-"gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href="
-"\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/libffcall/"
-"\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
-"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
-"a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a> i&nbsp;"
-"<a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
+"<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
+"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
+"software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, "
+"<a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
+"\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
+"software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
+"\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]