www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/free-sw.pl.po philosophy/po/p...


From: Jan Owoc
Subject: www philosophy/po/free-sw.pl.po philosophy/po/p...
Date: Fri, 05 Jul 2013 13:50:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    13/07/05 13:50:26

Modified files:
    philosophy/po : free-sw.pl.po philosophy.pl.po 
             right-to-read.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.56&r2=1.57
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl.po?cvsroot=www&r1=1.55&r2=1.56
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.pl.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.238&r2=1.239
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.162&r2=1.163

Patches:
Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -b -r1.56 -r1.57
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 18 Jun 2013 05:29:56 -0000   1.56
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 5 Jul 2013 13:50:25 -0000    1.57
@@ -10,24 +10,18 @@
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-06-18 05:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:36-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-05 07:36-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-06-18 05:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Co to Wolne Oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania "
@@ -460,28 +454,7 @@
 "znajdziecie na&nbsp;stronie <a href=\"/philosophy/categories.html"
 "\">Kategorie wolnego i&nbsp;niewolnego oprogramowania</a>.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control
-# | regulations</a> and trade sanctions can constrain your freedom to
-# | distribute copies of programs internationally. Software developers do not
-# | have the power to eliminate or override these restrictions, but what they
-# | can and must do is refuse to impose them as conditions of use of the
-# | program. In this way, the restrictions will not affect activities and
-# | people outside the jurisdictions of these governments. Thus, free
-# | software licenses must not require obedience to any {+nontrivial+} export
-# | regulations as a condition of {+exercising+} any of the essential freedoms.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control regulations</"
-#| "a> and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of "
-#| "programs internationally. Software developers do not have the power to "
-#| "eliminate or override these restrictions, but what they can and must do "
-#| "is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this "
-#| "way, the restrictions will not affect activities and people outside the "
-#| "jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses must "
-#| "not require obedience to any export regulations as a condition of any of "
-#| "the essential freedoms."
 msgid ""
 "Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control regulations</a> "
 "and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of "
@@ -501,8 +474,8 @@
 "W&nbsp;ten sposób restrykcje nie będą wpływać na&nbsp;działania 
i&nbsp;ludzi "
 "poza zasięgiem jurysdykcji danego rządu. Co za&nbsp;tym idzie, licencje "
 "wolnego oprogramowania nie mogą wymagać podporządkowania się żadnym "
-"przepisom eksportowym jako warunek dla którejkolwiek z&nbsp;podstawowych "
-"wolności."
+"nietrywialnym przepisom eksportowym jako warunek dla korzystania z&nbsp;"
+"którejkolwiek z&nbsp;podstawowych wolności."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -513,6 +486,13 @@
 "potential problem, since a later change in export law could make the "
 "requirement nontrivial and thus render the software nonfree."
 msgstr ""
+"Wspominanie o istnieniu ograniczeń eksportu bez&nbsp;umieszczania ich jako "
+"jeden z&nbsp;warunków licencji jest dopuszczalne, ponieważ&nbsp;nie "
+"ogranicza to użytkowników. Jeśli przepis eksportu jest trywialny w&nbsp;"
+"przypadku wolnego oprogramowania, to umieszczanie go jako warunek nie jest "
+"problemem; jednakże jest to potencjalnym problemem 
ponieważ&nbsp;późniejsza "
+"zmiana w&nbsp;przepisach eksportu sprawią, że&nbsp;wymóg jest nietrywialny 
"
+"a&nbsp;oprogramowanie stanie się niewolne."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -727,20 +707,7 @@
 "Tutaj znajduje się lista znacznych modyfikacji wraz z&nbsp;odnośnikami, by "
 "zilustrować co dokładnie uległo zmianom."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | <a
-# | 
[-href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\";>Version
-# | 1.23</a>: Address-]
-# | 
{+href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122\";>Version
-# | 1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the
-# | requirement is nontrivial; otherwise it is only a+} potential [-problems
-# | related to contract-based licenses.-] {+problem.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
-#| "html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Version 1.23</a>: Address "
-#| "potential problems related to contract-based licenses."
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122\">Version 1.122</a>: An export control "
@@ -748,8 +715,9 @@
 "is only a potential problem."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Wersja 1.23</a>: Zwrócenie uwagi na&nbsp;"
-"potencjalne problemy związane z&nbsp;licencjami opartymi na&nbsp;umowach."
+"root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.222\">Wersja 1.122</a>: Wymóg kontroli "
+"eksportu jest problematyczny jeśli wymóg jest nietrywialny; w&nbsp;"
+"przeciwnym wypadku jest tylko potencjalnym problemem."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1058,17 +1026,11 @@
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, [-2012-] {+2012, 2013+}
-# | Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012, 2013 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software "
+"Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012, 2013 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1090,8 +1052,8 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Mariusz "
-"Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012; poprawki: Jan Owoc 2010, "
-"2011, 2012."
+"Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012, 2013; poprawki: Jan Owoc "
+"2010, 2011, 2012."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: philosophy/po/philosophy.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.pl.po,v
retrieving revision 1.55
retrieving revision 1.56
diff -u -b -r1.55 -r1.56
--- philosophy/po/philosophy.pl.po   18 Jun 2013 05:29:57 -0000   1.55
+++ philosophy/po/philosophy.pl.po   5 Jul 2013 13:50:25 -0000    1.56
@@ -8,26 +8,18 @@
 "Project-Id-Version: philosophy/philosophy.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-06-18 05:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-18 15:46-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-05 07:42-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-06-18 05:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation
-# | [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation "
-#| "(FSF)"
 msgid "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Filozofia Projektu GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
@@ -42,6 +34,8 @@
 "See <a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>audio-video.gnu.org</a> for "
 "recordings of Richard Stallman's speeches."
 msgstr ""
+"Strona <a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>audio-video.gnu.org</a> ma "
+"nagrania przemówień Richarda Stallmana."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -279,6 +273,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."

Index: philosophy/po/right-to-read.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.pl.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy/po/right-to-read.pl.po  26 Jun 2013 19:29:20 -0000   1.24
+++ philosophy/po/right-to-read.pl.po  5 Jul 2013 13:50:25 -0000    1.25
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
-# Copyright (C) 2000, 2003, 2004, 2006, 2011, 2012 Free Software Foundation, 
Inc.
+# Copyright (C) 2000, 2003, 2004, 2006, 2011, 2012, 2013 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Tomasz Węgrzanowski <address@hidden>, 2000.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2003, 2004, 2006.
@@ -8,14 +8,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: right-to-read.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-06-26 19:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-19 09:06-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-05 07:43-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-06-26 19:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -684,23 +683,15 @@
 "(Wyprzedane), James Boyle, New York Times, 31 marca 1996."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | <a
-# | 
[-href=\"http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html\";>Public-]
-# | 
{+href=\"http://web.archive.org/web/20130508120533/http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html\";>Public+}
-# | Data or Private Data</a>, Washington Post, 4 Nov 1996.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.interesting-people.org/archives/interesting-";
-#| "people/199611/msg00012.html\">Public Data or Private Data</a>, Washington "
-#| "Post, 4 Nov 1996."
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.archive.org/web/20130508120533/http://www.interesting-";
 "people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html\">Public Data or "
 "Private Data</a>, Washington Post, 4 Nov 1996."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.interesting-people.org/archives/interesting-";
-"people/199611/msg00012.html\">Public Data or Private Data</a> (Dane "
-"publiczne czy&nbsp;dane prywatne), Washington Post, 4 listopada 1996."
+"<a href=\"http://web.archive.org/web/20130508120533/http://www.interesting-";
+"people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html\">Public Data or "
+"Private Data</a> (Dane publiczne czy&nbsp;dane prywatne), Washington Post, 4 "
+"listopada 1996."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.238
retrieving revision 1.239
diff -u -b -r1.238 -r1.239
--- po/home.pl.po    4 Jul 2013 19:59:02 -0000    1.238
+++ po/home.pl.po    5 Jul 2013 13:50:25 -0000    1.239
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-04 19:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-10 20:09-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-05 07:45-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-06-14 19:28+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -26,20 +25,13 @@
 msgid "The GNU Operating System"
 msgstr "System Operacyjny GNU"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-# | GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free
-# | Software, {+Libre Software,+} Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
-#| "Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
 msgid ""
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
 "Libre Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
 msgstr ""
 "GNU, FSF, Fundacja Wolnego Oprogramowania, Linux, Emacs, GCC, Unix, Wolne "
-"oprogramowanie, System operacyjny, Jądro GNU, GNU Hurd"
+"oprogramowanie, Oprogramowanie libre, System operacyjny, Jądro GNU, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
@@ -409,32 +401,6 @@
 "\">pakiet GNU pozbawiony opieki</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | <a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a
-# | href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | href=\"/software/libffcall/\">libffcall</a>, <a
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | [-href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>-]
-# | {+href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a
-# | href=\"/software/uucp/\">uucp</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/"
-#| "\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</"
-#| "a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-#| "libffcall/\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-#| "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/"
-#| "software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
 "geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
@@ -453,7 +419,8 @@
 "\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
 "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
 "a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-"\">superopt</a> i&nbsp;<a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
+"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a> i&nbsp;"
+"<a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -464,24 +431,14 @@
 "opiekuna</a>. Także te pakiety szukają współ-opiekuna:"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | <a [-href=\"/software/gnats/\">gnats</a>,-]
-# | {+href=\"/software/aspell/\">aspell</a>,+} <a
-# | href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a
-# | href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a
-# | href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-#| "\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a "
-#| "href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
 "\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
 "\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>, <a href=\"/software/gnuae/\">gnuae</"
-"a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a> i&nbsp;<a href=\"/"
-"software/powerguru/\">powerguru</a>"
+"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
+"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a> i&nbsp;<a "
+"href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ". See the package web pages for more information."

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.162
retrieving revision 1.163
diff -u -b -r1.162 -r1.163
--- server/po/takeaction.pl.po 4 Jul 2013 19:59:04 -0000    1.162
+++ server/po/takeaction.pl.po 5 Jul 2013 13:50:26 -0000    1.163
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-04 19:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-10 20:09-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-05 07:45-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-06-14 19:28+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -189,7 +188,6 @@
 "tworzenia aplikacji. Pomóż mu przekształcić się w&nbsp;kompletne 
środowisko "
 "użytkownika."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Take over an unmaintained GNU package"
 msgstr "Przejmijcie pakiet GNU pozbawiony opieki"
@@ -199,32 +197,6 @@
 msgstr "Następujące pakiety potrzebują opiekuna:"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a
-# | href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | href=\"/software/libffcall/\">libffcall</a>, <a
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | [-href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>-]
-# | {+href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a
-# | href=\"/software/uucp/\">uucp</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/"
-#| "\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</"
-#| "a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-#| "libffcall/\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-#| "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/"
-#| "software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
 "geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
@@ -243,31 +215,22 @@
 "\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
 "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
 "a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-"\">superopt</a> i&nbsp;<a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
+"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a> i&nbsp;"
+"<a href=\"/software/uucp/\">uucp</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"
 msgstr ". A&nbsp;te pakiety szukają współ-opiekuna:"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a [-href=\"/software/gnats/\">gnats</a>,-]
-# | {+href=\"/software/aspell/\">aspell</a>,+} <a
-# | href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a
-# | href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a
-# | href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-#| "\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a "
-#| "href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
 "\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
 "\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>, <a href=\"/software/gnuae/\">gnuae</"
-"a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a> i&nbsp;<a href=\"/"
-"software/powerguru/\">powerguru</a>"
+"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
+"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a> i&nbsp;<a "
+"href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -283,12 +246,10 @@
 "address@hidden">address@hidden</a> jeśli masz czas i&nbsp;"
 "zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to the development of a GNU package"
 msgstr "Wspierajcie rozwój pakietu GNU"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
@@ -297,12 +258,10 @@
 "Sprawdźcie listę &bdquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>pomoc "
 "poszukiwana</a>&rdquo; od&nbsp;opiekunów pakietów."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Make your program a GNU package"
 msgstr "Zróbcie ze&nbsp;swojego programu pakiet GNU"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
@@ -313,17 +272,14 @@
 "www.gnu.org/help/evaluation.html\">informacje o&nbsp;rozpoczynaniu "
 "aplikacji</a>."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "For System Administrators&hellip;"
 msgstr "Dla administratorów systemów&hellip;"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Help with administration of Savannah"
 msgstr "Pomóżcie administrować Savannah"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]