www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po why-gnu-linux.hr.po


From: Martina
Subject: www/gnu/po why-gnu-linux.hr.po
Date: Fri, 28 Jun 2013 18:32:33 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/28 18:32:33

Added files:
    gnu/po     : why-gnu-linux.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: why-gnu-linux.hr.po
===================================================================
RCS file: why-gnu-linux.hr.po
diff -N why-gnu-linux.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-gnu-linux.hr.po 28 Jun 2013 18:32:32 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,442 @@
+# Croatian translation of http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-gnu-linux.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-28 05:55-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-13 16:59+0100\n"
+"Last-Translator: Nevenko Baričević <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Why GNU/Linux? - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Zašto GNU/Linux? - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What's in a Name?"
+msgstr "Što znači ime?<sup><a href=\"#TransNote1\">1</a></sup>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
+msgstr ""
+"<strong>napisao <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
+"strong>"
+
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"To learn more about this issue, you can read our <a href=\"/gnu/gnu-linux-"
+"faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">Linux and the GNU Project</a>, which gives a history of the GNU/Linux "
+"system as it relates to this issue of naming, and our page on <a href=\"/gnu/"
+"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Da biste saznali više o ovom pitanju, možete pročitati naša <a 
href=\"/gnu/"
+"gnu-linux-faq.html\">ČPP o GNU/Linuxu</a>, našu stranicu <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">Linux i Projekt GNU</a>, koja prikazuje povijest "
+"sustava GNU/Linux u odnosu na ovo pitanje oko naziva, i našu stranicu <a "
+"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Korisnici GNU-a koji nisu "
+"nikada čuli za GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Names convey meanings; our choice of names determines the meaning of what we "
+"say. An inappropriate name gives people the wrong idea. A rose by any "
+"other name would smell as sweet&mdash;but if you call it a pen, people will "
+"be rather disappointed when they try to write with it. And if you call pens "
+"&ldquo;roses&rdquo;, people may not realize what they are good for. If you "
+"call our operating system Linux, that conveys a mistaken idea of the "
+"system's origin, history, and purpose. If you call it <a href=\"/gnu/linux-"
+"and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, that conveys (though not in detail) an "
+"accurate idea."
+msgstr ""
+"Imena prenose značenja; naš izbor imena određuje značenje onoga što 
želimo "
+"kazati. Neprikladno ime dovodi ljude u zabludu. Ono što nazivamo ružom, "
+"slatko bi mirisalo i s drugim imenom<sup><a href=\"#TransNote1\">1</a></"
+"sup>&mdash;ali nazovemo li je olovkom, ljudi će biti prilično razočarani "
+"kada njome pokušaju nešto napisati. Isto tako, ako olovke nazivate &ldquo;"
+"ružama&rdquo;, ljudi možda neće shvatiti njihovu svrhu. Nazivate li naš "
+"operacijski sustav Linuxom, to dovodi do zablude o porijeklu sustava, "
+"njegovoj povijesti i namjeni. Nazovete li ga <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+"html\">GNU/Linux</a>, to izražava (iako ne u potpunosti) točan smisao."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Does this really matter for our community? Is it important whether people "
+"know the system's origin, history, and purpose? Yes&mdash;because people who "
+"forget history are often condemned to repeat it. The Free World that has "
+"developed around <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> is not "
+"guaranteed to survive; the problems that led us to develop GNU are not "
+"completely eradicated, and they threaten to come back."
+msgstr ""
+"Je li to doista važno za našu zajednicu? Je li važno znaju li ljudi "
+"porijeklo sustava, njegovu povijest i namjenu? Jest&mdash;jer su ljudi koji "
+"zaboravljaju prošlost često osuđeni ponoviti je. Nema jamstva da će 
slobodan "
+"svijet koji se razvio oko <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuxa</a> "
+"opstati; problemi koji su nas naveli da razvijemo GNU nisu u potpunosti "
+"iskorijenjeni i prijete povratkom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When I explain why it's appropriate to call the operating system GNU/Linux "
+"rather than Linux, people sometimes respond this way:"
+msgstr ""
+"Kada objašnjavam zašto je prikladnije da se operacijski sustav zove GNU/"
+"Linux od toga da se zove Linux, ljudi ponekad uzvraćaju na sljedeći način:"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"<em> Granted that the GNU Project deserves credit for this work, is it "
+"really worth a fuss when people don't give credit? Isn't the important thing "
+"that the job was done, not who did it? You ought to relax, take pride in the "
+"job well done, and not worry about the credit. </em>"
+msgstr ""
+"<em>Iako Projekt GNU zaslužuje priznanje za ovo djelo, je li doista vrijedno 
"
+"dizati toliku buku kada mu ljudi ne odaju to priznanje? Nije li stvar koja "
+"je važna ta što je djelo napravljeno, a ne tko ga je napravio? Trebali bi 
se "
+"opustiti, ponositi se dobro obavljenim poslom i ne brinuti o priznanju.</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This would be wise advice, if only the situation were like that&mdash;if the "
+"job were done and it were time to relax. If only that were true! But "
+"challenges abound, and this is no time to take the future for granted. Our "
+"community's strength rests on commitment to freedom and cooperation. Using "
+"the name <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> is a way for "
+"people to remind themselves and inform others of these goals."
+msgstr ""
+"Bio bi to mudar savjet, kad bi stanje barem bilo takvo&mdash;kad bi posao "
+"bio gotov i kad bi bilo vrijeme za opuštanje. Kad bi to barem bila istina! "
+"No izazova je napretek i ovo nije vrijeme da se budućnost uzme zdravo za "
+"gotovo. Snaga naše zajednice počiva na predanosti slobodi i suradnji. "
+"Korištenje imena <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> način je 
"
+"na koji ljudi mogu podsjetiti sebe i uputiti druge u te ciljeve."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is possible to write good free software without thinking of GNU; much "
+"good work has been done in the name of Linux also. But the term &ldquo;"
+"Linux&rdquo; has been associated ever since it was first coined with a "
+"philosophy that does not make a commitment to the freedom to cooperate. As "
+"the name is increasingly used by business, we will have even more trouble "
+"making it connect with community spirit."
+msgstr ""
+"Moguće je napisati dobar slobodan softver i bez razmišljanja o GNU-u; mnogo 
"
+"je dobrog posla učinjeno i u ime Linuxa. No izraz &ldquo;Linux&rdquo; veže "
+"se, još od kada je prvi put iskovan, uz filozofiju koja ne zahtijeva "
+"predanost slobodi da bi se surađivalo. Budući da to ime sve češće 
koriste "
+"tvrtke, bit će nam još teže povezati ga s duhom zajednice."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A great challenge to the future of free software comes from the tendency of "
+"the &ldquo;Linux&rdquo; distribution companies to add nonfree software to <a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> in the name of convenience "
+"and power. All the major commercial distribution developers do this; none "
+"limits itself to free software. Most of them do not clearly identify the "
+"nonfree packages in their distributions. Many even develop nonfree software "
+"and add it to the system. Some outrageously advertise &ldquo;Linux&rdquo; "
+"systems that are &ldquo;licensed per seat&rdquo;, which give the user as "
+"much freedom as Microsoft Windows."
+msgstr ""
+"Veliki izazov budućnosti slobodnog softvera dolazi od sklonosti tvrtki koje "
+"distribuiraju &ldquo;Linux&rdquo; da dodaju neslobodan softver <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuxu</a> uime udobnosti i produktivnosti. Svi "
+"glavni razvijatelji komercijalnih distribucija to čine; niti jedan se ne "
+"ograničava na slobodan softver. Većina ih ne označava jasno neslobodne "
+"pakete u svojim distribucijama. Mnogi čak i razvijaju neslobodan softver i "
+"dodaju ga sustavu. Neki besramno oglašavaju sustave Linuxa koji su &ldquo;"
+"licencirani prema broju korisnika&rdquo;, koji korisnicima daju isto toliko "
+"slobode koliko i Microsoft Windows."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;"
+"popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above "
+"freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine "
+"said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the "
+"move toward open source software should be fueled by technical, rather than "
+"political, decisions.&rdquo; And Caldera's <acronym title=\"Chief Executive "
+"Officer\">CEO</acronym> openly urged users to drop the goal of freedom and "
+"work instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;. <a href=\"http://";
+"web.archive.org/web/20000920053929/http://www.zdnet.com/filters/";
+"printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html\"> (http://web.archive.org/";
+"web/20000920053929/http://www.zdnet.com/filters/";
+"printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html) </a>"
+msgstr ""
+"Dodavanje neslobodnog softvera pokušava se opravdati kao način povećanja "
+"&ldquo;popularnosti Linuxa&rdquo;&mdash;ustvari, vrednujući popularnost 
više "
+"nego slobodu. Ponekad se to otvoreno priznaje. Na primjer, časopis Wired "
+"kaže da Robert McMillan, urednik časopisa Linux, &ldquo;misli da bi "
+"približavanje softveru otvorenog koda trebalo biti pokretano tehničkim, a 
ne "
+"političkim odlukama.&rdquo; Isto tako, izvršni direktor Caldere otvoreno "
+"potiče korisnike da odbace slobodu kao cilj i da umjesto toga rade na 
&ldquo;"
+"popularnosti Linuxa&rdquo;. <a href=\"http://web.archive.org/";
+"web/20000920053929/http://www.zdnet.com/filters/";
+"printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html\"> (http://web.archive.org/";
+"web/20000920053929/http://www.zdnet.com/filters/";
+"printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html) </a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Adding nonfree software to the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
+"Linux</a> system may increase the popularity, if by popularity we mean the "
+"number of people using some of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
+"Linux</a> in combination with nonfree software. But at the same time, it "
+"implicitly encourages the community to accept nonfree software as a good "
+"thing, and forget the goal of freedom. It is not good to drive faster if "
+"you can't stay on the road."
+msgstr ""
+"Dodavanje neslobodnog softvera sustavu<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">GNU/Linux</a> može povećati popularnost, ako popularnost promatramo kao "
+"broj ljudi koji koriste neki od <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
+"Linuxa</a> udružen s neslobodnim softverom. No istovremeno, to implicitno "
+"potiče zajednicu da prihvaća neslobodan softver kao nešto dobro, a "
+"zaboravlja na slobodu koja je cilj. Nije dobro voziti brže ako će vas to "
+"dovesti do slijetanja s ceste."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When the nonfree &ldquo;add-on&rdquo; is a library or programming tool, it "
+"can become a trap for free software developers. When they write free "
+"software that depends on the nonfree package, their software cannot be part "
+"of a completely free system. Motif and Qt trapped large amounts of free "
+"software in this way in the past, creating problems whose solutions took "
+"years. Motif remained somewhat of a problem until it became obsolete and "
+"was no longer used. Later, Sun's nonfree Java implementation had a similar "
+"effect: the <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java Trap</a>, "
+"fortunately now mostly corrected."
+msgstr ""
+"Kada je taj neslobodan &ldquo;dodatak&rdquo; biblioteka ili programski alat, "
+"on može postati zamka za razvijatelje slobodnog softvera. Kada ljudi pišu "
+"slobodan softver koji ovisi o neslobodnom paketu, njihov softver ne može "
+"biti dio potpuno slobodnog sustava. Motif i QT u prošlosti su na taj način "
+"uhvatili u zamku velik broj slobodnog softvera, stvarajući probleme za čija 
"
+"su rješenja bile potrebne godine. Motif je ostao problematičan sve dok nije 
"
+"zastario te tako više nije bio korišten. Kasnije, Sunova neslobodna "
+"implementacija Jave imala je sličan učinak: <a 
href=\"/philosophy/java-trap."
+"html\">zamku Jave</a>, danas srećom većinom ispravljenu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If our community keeps moving in this direction, it could redirect the "
+"future of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> into a mosaic of "
+"free and nonfree components. Five years from now, we will surely still have "
+"plenty of free software; but if we are not careful, it will hardly be usable "
+"without the nonfree software that users expect to find with it. If this "
+"happens, our campaign for freedom will have failed."
+msgstr ""
+"Ako se naša zajednica nastavi kretati u tom smjeru, to bi moglo preusmjeriti 
"
+"budućnost <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuxa</a> u mozaik "
+"slobodnih i neslobodnih sastavnih dijelova. Za pet godina svakako ćemo još "
+"uvijek imati puno slobodnog softvera; no ne budemo li oprezni, biti će "
+"gotovo neupotrebljiv bez neslobodnog softvera za kojeg će korisnici "
+"očekivati da pripada uz njega. Ako se to dogodi, naša kampanja za slobodu "
+"doživjet će neuspjeh."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If releasing free alternatives were simply a matter of programming, solving "
+"future problems might become easier as our community's development resources "
+"increase. But we face obstacles that threaten to make this harder: laws "
+"that prohibit free software. As software patents mount up, and as laws like "
+"the <acronym title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</acronym> are "
+"used to prohibit the development of free software for important jobs such as "
+"viewing a DVD or listening to a RealAudio stream, we will find ourselves "
+"with no clear way to fight the patented and secret data formats except to "
+"<strong>reject the nonfree programs that use them</strong>."
+msgstr ""
+"Kada bi objavljivanje besplatnih alternativa bilo jednostavno pitanje "
+"programiranja, rješavanje budućih problema moglo bi postati jednostavnije "
+"kako bi se razvojni resursi naše zajednice povećavali. No suočeni smo s "
+"preprekama koje prijete otežati to: zakonima koji zabranjuju slobodan "
+"softver. Kako se softverski patenti gomilaju, a zakoni kao Å¡to je <acronym "
+"title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</acronym> koriste se da bi "
+"zabranili razvoj slobodnog softvera za važne poslove kao što je gledanje 
DVD-"
+"a ili slušanje RealAudio <i>streamova</i>, naći ćemo se u situaciji u 
kojoj "
+"nema jasnog načina borbe s patentiranim i tajnim formatima podataka osim "
+"<strong>odbacivanja neslobodnih programa koji ih koriste</strong>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Meeting these challenges will require many different kinds of effort. But "
+"what we need above all, to confront any kind of challenge, is to remember "
+"the goal of freedom to cooperate. We can't expect a mere desire for "
+"powerful, reliable software to motivate people to make great efforts. We "
+"need the kind of determination that people have when they fight for their "
+"freedom and their community&mdash;determination to keep on for years and not "
+"give up."
+msgstr ""
+"Odgovor na ove izazove zahtijevat će mnogo napora u različitim smjerovima. "
+"No ono što nam je iznad svega potrebno, da bismo se suočili s bilo kojom "
+"vrstom izazova, je prisjetiti se slobode surađivanja kao cilja. Ne možemo "
+"očekivati da će ljude na poduzimanje velikih napora motivirati puka želja 
za "
+"moćnim, pouzdanim softverom. Trebamo vrstu odlučnosti kakvu ljudi posjeduju 
"
+"kada se bore za svoju slobodu i svoju zajednicu&mdash;odlučnost da izdržimo 
"
+"godinama i ne predamo se."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In our community, this goal and this determination emanate mainly from the "
+"GNU Project. We're the ones who talk about freedom and community as "
+"something to stand firm for; the organizations that speak of &ldquo;"
+"Linux&rdquo; normally don't say this. The magazines about &ldquo;"
+"Linux&rdquo; are typically full of ads for nonfree software; the companies "
+"that package &ldquo;Linux&rdquo; add nonfree software to the system; other "
+"companies &ldquo;support Linux&rdquo; by developing nonfree applications to "
+"run on GNU/Linux; the user groups for &ldquo;Linux&rdquo; typically invite "
+"salesman to present those applications. The main place people in our "
+"community are likely to come across the idea of freedom and determination is "
+"in the GNU Project."
+msgstr ""
+"U našoj zajednici, ovaj cilj i ova odlučnost proizlaze uglavnom iz Projekta 
"
+"GNU. Mi smo ti koji govore o slobodi i zajednici kao o nečemu uz što treba "
+"čvrsto stati; organizacije koje govore o &ldquo;Linuxu&rdquo; obično ne "
+"govore ovo. Časopisi o &ldquo;Linuxu&rdquo; u pravilu su puni oglasa za "
+"neslobodan softver; tvrtke koje isporučuju &ldquo;Linux&rdquo; dodaju u "
+"sustav neslobodan softver; druge tvrtke &ldquo;podržavaju Linux&rdquo; "
+"razvijanjem neslobodnih aplikacija koje rade na GNU/Linuxu; korisničke grupe 
"
+"za &ldquo;Linux&rdquo; u pravilu pozivaju prodavača da predstavi te "
+"aplikacije. Glavno mjesto na kojem ljudi u našoj zajednici mogu naići na "
+"ideju slobode i odlučnosti je Projekt GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "But when people come across it, will they feel it relates to them?"
+msgstr ""
+"No kada ljudi naiđu na nju, hoće li im se učiniti da se ona odnosi na 
njih?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People who know they are using a system that came out of the GNU Project can "
+"see a direct relationship between themselves and GNU. They won't "
+"automatically agree with our philosophy, but at least they will see a reason "
+"to think seriously about it. In contrast, people who consider themselves "
+"&ldquo;Linux users&rdquo;, and believe that the GNU Project &ldquo;developed "
+"tools which proved to be useful in Linux&rdquo;, typically perceive only an "
+"indirect relationship between GNU and themselves. They may just ignore the "
+"GNU philosophy when they come across it."
+msgstr ""
+"Ljudi koji znaju da je sustav kojeg koriste proizišao iz Projekta GNU vide "
+"izravnu vezu između sebe i GNU-a. Neće se automatski složiti s našom "
+"filozofijom, ali barem će vidjeti razlog da ozbiljno o njoj promisle. "
+"Suprotno tome, ljudi koji sebe smatraju &ldquo;korisnicima Linuxa&rdquo;, i "
+"vjeruju da je Projekt GNU &ldquo;razvio alate koji su se pokazali korisnima "
+"pod Linuxom&rdquo;, u pravilu primjećuju samo neizravnu vezu između GNU-a i 
"
+"sebe. Mogli bi jednostavno ignorirati filozofiju GNU-a kada na nju naiđu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project is idealistic, and anyone encouraging idealism today faces a "
+"great obstacle: the prevailing ideology encourages people to dismiss "
+"idealism as &ldquo;impractical&rdquo;. Our idealism has been extremely "
+"practical: it is the reason we have a free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">GNU/Linux</a> operating system. People who love this system ought to "
+"know that it is our idealism made real."
+msgstr ""
+"Projekt GNU je idealističan, a svatko tko danas potiče idealizam suočava 
se "
+"s velikom preprekom: prevladavajuća ideologija potiče ljude da odbace "
+"idealizam kao &ldquo;nepraktičan&rdquo;. Naš idealizam je krajnje 
praktičan: "
+"on je razlog zbog kojeg imamo slobodan operacijski sustav <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>. Ljudi koji vole ovaj sustav trebaju "
+"znati da je on naš ostvareni idealizam."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If &ldquo;the job&rdquo; really were done, if there were nothing at stake "
+"except credit, perhaps it would be wiser to let the matter drop. But we are "
+"not in that position. To inspire people to do the work that needs to be "
+"done, we need to be recognized for what we have already done. Please help "
+"us, by calling the operating system <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
+"Linux</a>."
+msgstr ""
+"Kada bi &ldquo;posao&rdquo; zaista bio završen, kada ništa osim priznanja 
ne "
+"bi bilo upitno, možda bi bilo mudrije ne brinuti se o tome. No nismo u "
+"takvom položaju. Kako bismo nadahnuli ljude da odrade posao koji treba "
+"napraviti, trebamo priznanje za ono što smo već učinili. Molimo vas, "
+"pomozite nam tako što ćete operacijski sustav zvati <a 
href=\"/gnu/linux-and-"
+"gnu.html\">GNU/Linux</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+" <h3>Bilješke prevoditelja</h3><ol><li id=\"TransNote1\">Aluzija na stih iz "
+"drame Williama Shakespearea Romeo i Julija: &ldquo;What's in a name? That "
+"which we call a rose By any other name would smell as sweet.&rdquo;</li></ol>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]