www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po the-danger-of-ebooks.hr.po


From: Martina
Subject: www/philosophy/po the-danger-of-ebooks.hr.po
Date: Thu, 20 Jun 2013 19:00:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/20 19:00:57

Added files:
    philosophy/po : the-danger-of-ebooks.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: the-danger-of-ebooks.hr.po
===================================================================
RCS file: the-danger-of-ebooks.hr.po
diff -N the-danger-of-ebooks.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ the-danger-of-ebooks.hr.po 20 Jun 2013 19:00:56 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,265 @@
+# Croatian translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/the-danger-of-ebooks.html
+# Copyright (C) 2013. Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# JK, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: the-danger-of-ebooks.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:29-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-20 20:58+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
+"Language: hr_HR\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The Danger of E-Books - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Opasnosti e-knjiga - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The Danger of E-Books"
+msgstr "Opasnosti e-knjiga"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Join our mailing list "
+"about the dangers of eBooks</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Pridružite se našoj "
+"listi koja se bavi opasnostima e-knjiga</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In an age where business dominates our governments and writes our laws, "
+"every technological advance offers business an opportunity to impose new "
+"restrictions on the public. Technologies that could have empowered us are "
+"used to chain us instead."
+msgstr ""
+"U ovo doba, kad kompanije imaju veliki utjecaj na vlade i donošenje zakona, "
+"svaki novi oblik tehnološkog napretka pruža priliku kompanijama da nametnu "
+"pučanstvu još više ograničenja. Tehnologije koje bi nas mogle osnažiti, "
+"koriste se da bi nas sputale. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "With printed books,"
+msgstr "Tiskane knjige:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can buy one with cash, anonymously."
+msgstr "Možete anonimno kupiti."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Then you own it."
+msgstr "Time postajete vlasnik istih."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You are not required to sign a license that restricts your use of it."
+msgstr "Ne morate potpisati dozvolu kojom vam se ograničava korištenje 
knjige."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The format is known, and no proprietary technology is needed to read the "
+"book."
+msgstr ""
+"Format knjige je opće poznat i da bi se knjiga pročitala nije potrebno "
+"posjedovati neku posebnu tehnologiju koja je u privatnom vlasništvu tvrtke."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can give, lend or sell the book to another."
+msgstr "Knjigu možete pokloniti, posuditi ili prodati."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"You can, physically, scan and copy the book, and it's sometimes lawful under "
+"copyright."
+msgstr "Ponekad je po copyrightu dopušteno skeniranje i kopiranje knjige."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Nobody has the power to destroy your book."
+msgstr "Nitko nema prava uništiti vašu knjigu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Contrast that with Amazon e-books (fairly typical):"
+msgstr "Usporedba sa Amazonovim e-knjigama (koje su prilično tipičan 
slučaj): "
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Amazon requires users to identify themselves to get an e-book."
+msgstr ""
+"Amazon zahtijeva da se korisnik indentificira kako bi mogao nabaviti e-"
+"knjigu."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"In some countries, including the US, Amazon says the user cannot own the e-"
+"book."
+msgstr ""
+"U nekim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države, Amazon zahtjeva 
da "
+"korisnik nema vlasnička prava nad e-knjigom koju je kupio."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Amazon requires the user to accept a restrictive license on use of the e-"
+"book."
+msgstr ""
+"Amazon zahtijeva da korisnik prihvati licencu koja ograničava prava pri "
+"korištenju e-knjige."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The format is secret, and only proprietary user-restricting software can "
+"read it at all."
+msgstr ""
+"Format e-knjige je tajan i samo ga vlasnički, ograničavajući softver, 
može "
+"pročitati."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"An ersatz \"lending\" is allowed for some books, for a limited time, but "
+"only by specifying by name another user of the same system. No giving or "
+"selling."
+msgstr ""
+"Dopušteno je \"nazovi posuđivanje\" nekih e-knjiga na određeno vrijeme, 
ali "
+"samo registriranom i imenovanom korisniku istog sustava. Nema darivanja niti "
+"prodaje."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"To copy the e-book is impossible due to <a href=\"/philosophy/right-to-read."
+"html\">Digital Restrictions Management</a> in the player and prohibited by "
+"the license, which is more restrictive than copyright law."
+msgstr ""
+"Kopiranje e-knjige je onemogućeno zbog <a href=\"/philosophy/right-to-read."
+"html\">Digitalog upravljanja restrikcijama (DRM)</a> ugrađenog u čitač e-"
+"knjiga a osim toga je zabranjeno licencom, koja ima više ograničenja i od "
+"zakona o vlasničkim pravima."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Amazon can remotely delete the e-book using a back door. It used this back "
+"door in 2009 to delete thousands of copies of George Orwell's 1984."
+msgstr ""
+"Amazon može obrisati e-knjigu putem skrivenog daljinskog pristupa uređaju 
za "
+"čitanje. To je iskorišteno 2009. g. da bi se obrisale tisuće kopija knjige 
"
+"1984. Georgea Orwella."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Even one of these infringements makes e-books a step backward from printed "
+"books. We must reject e-books until they respect our freedom."
+msgstr ""
+"Čak i samo jedna od nabrojanih povreda prava čini takve e-knjige korakom "
+"unatrag od tiskanih knjiga. Moramo odbaciti takve e-knjige, sve dok "
+"kompanije ne počnu poštivati našu slobodu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The e-book companies say denying our traditional freedoms is necessary to "
+"continue to pay authors. The current copyright system supports those "
+"companies handsomely and most authors badly. We can support authors better "
+"in other ways that don't require curtailing our freedom, and even legalize "
+"sharing. Two methods I've suggested are:"
+msgstr ""
+"Kompanije koje prodaju takve e-knjige kažu da je ograničavanje naše 
slobode "
+"neophodno da bi se autori knjiga mogli isplaćivati. U stvari, trenutni zakon 
"
+"o autorskim pravima jako pogoduje kompanijama a slabo autorima. Autore "
+"možemo bolje podržati na druge načine, koji ne ograničavaju našu slobodu 
i "
+"koji čak legaliziraju dijeljenje. Predložio sam dva načina:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"To distribute tax funds to authors based on the cube root of each author's "
+"popularity. See <a href=\"http://stallman.org/articles/internet-sharing-";
+"license.en.html\"> http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.";
+"html</a>."
+msgstr ""
+"Raspoređivanje sredstava prikupljenih porezom, direktno autorima i to na "
+"osnovu popularnosti autora. Pogledajte <a href=\"http://stallman.org/";
+"articles/internet-sharing-license.en.html\"> stallman.org - licenca za "
+"dijeljenje putem interneta</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"To design players so users can send authors anonymous voluntary payments."
+msgstr ""
+"Izrada čitača e-knjiga na način da se pomoću njih mogu autorima anonimno "
+"slati donacije."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"E-books need not attack our freedom (Project Gutenberg's e-books don't), but "
+"they will if companies get to decide. It's up to us to stop them."
+msgstr ""
+"E-knjige ne moraju narušavati našu slobodu (recimo, poput e-knjiga projekta 
"
+"Gutenberg), ali to će se dogoditi ako o tome budu odlučivale kompanije. Na "
+"nama je da ih u tome spriječimo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Join the fight: sign up at <a href=\"http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html";
+"\"> http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html</a>."
+msgstr ""
+"Pridružite se borbi: prijavite se na <a href=\"http://DefectiveByDesign.org/";
+"ebooks.html\"> http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">Creative Commons "
+"Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD Licencom</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " Prijevod: JK, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]