www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-cases-argentina-ecen.hr.po


From: Martina
Subject: www/education/po edu-cases-argentina-ecen.hr.po
Date: Sat, 08 Jun 2013 08:48:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/08 08:48:30

Added files:
    education/po  : edu-cases-argentina-ecen.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-argentina-ecen.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-cases-argentina-ecen.hr.po
===================================================================
RCS file: edu-cases-argentina-ecen.hr.po
diff -N edu-cases-argentina-ecen.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-cases-argentina-ecen.hr.po   8 Jun 2013 08:48:30 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,276 @@
+# Croatian translation of 
http://www.gnu.org/education/edu-cases-argentina-ecen.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases-argentina-ecen.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-03 18:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-08 10:44+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)- GNU 
Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)- Projekt 
GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)"
+msgstr "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Obrazovni sadržaj</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Primjeri</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Obrazovni projekti</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a> &rarr; Escuela 
Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-cases.html\">Primjeri</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a> &rarr; Escuela 
Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The following information was extracted from a report submitted to us 
by ECEN Elementary Teacher Debora Badilla Huento. Her commitment played a key 
role in raising Free Software awareness and ultimately getting the school to 
migrate."
+msgstr "Sljedeće informacije izdvojene su iz izvještaja kojeg nam je 
dostavila osnovnoškolska učiteljica iz ECEN-a Debora Badilla Huento. Njezina 
je predanost odigrala ključnu ulogu u podizanju svijesti o slobodnom softveru 
i, na kraju, dovela do prelaska škole na korištenje slobodnog softvera."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Location"
+msgstr "Lokacija"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "City of Neuqu&eacute;n, capital of the <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Neuquen_Province\";> Province of 
Neuqu&eacute;n</a>, in the Argentine Patagonia Region."
+msgstr "Grad Neuqu&eacute;n, glavni grad <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Neuquen_Province\";> provincije 
Neuqu&eacute;n</a>, u patagonijskom području Argentine."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "About"
+msgstr "O Å¡koli"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "We are a private Christian school providing education from 
pre-elementary to high school levels in accord with state educational 
requirements."
+msgstr "Mi smo privatna kršćanska škola i pružamo obrazovanje od 
predškolske do srednjoškolske razine sukladno državnim uvjetima za 
obrazovanje."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "In Argentina, each province develops its own educational policy. In the 
case of the province of Neuqu&eacute;n, teaching computer science at elementary 
schools is not obligatory. Actually, computer science is an extracurricular 
subject."
+msgstr "U Argentini svaka provincija razvija vlastitu obrazovnu politiku. U 
slučaju provincije Neuqu&eacute;n, poučavanje računalnih predmeta u osnovnim 
školama nije obavezno. Zapravo, računalni predmeti spadaju u izvannastavne 
aktivnosti."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Motivation"
+msgstr "Motivacija"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Our school advocates the ideals of solidarity, honesty, excellence in 
education, the observance of law, the constant search for truth, justice and 
love in all daily activities. Using and teaching proprietary software was in 
contrast with these values. School directors and teachers were also overwhelmed 
by software license management and by the many restrictions that the terms of 
those licenses imposed on the school."
+msgstr "Naša škola promiče načela solidarnosti, poštenja, izvrsnosti u 
obrazovanju, poštivanja zakona, stalnog traženja istine, pravde i ljubavi u 
dnevnim aktivnostima. Korištenje i poučavanje vlasničkog softvera bilo je u 
suprotnosti s ovim vrijednostima. Isto tako, Å¡kolski upravitelji i nastavnici 
bili su preopterećeni vođenjem brige o softverskim licencama i mnogim 
ograničenjima koja su uvjeti tih licenci nametali školi."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Educational quality and long term goals were also taken into account 
during the decision process. It is our understanding that training students on 
how to use a specific brand of software is far from the mission of a school."
+msgstr "Tijekom procesa odlučivanja uzeti su u obzir i kvaliteta obrazovanja 
i dugoročni ciljevi. Naše je shvaćanje da je poučavanje učenika kako da 
koriste softver određene marke daleko od zadaće naše škole."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "How We Did It"
+msgstr "Kako smo to učinili"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "The whole process lasted four years: we started in 2006 with all our 
work stations using proprietary software and concluded in 2010 with full free 
operating systems and programs in all the school's computers, including the 
administration offices and the library."
+msgstr "Čitav je proces trajao četiri godine: započeli smo 2006. kada su 
sve naše radne stanice koristile vlasnički softver i zaključili s 2010. s 
potpuno slobodnim operativnim sustavima i programima na svim Å¡kolskim 
računalima, uključujući urede uprave i knjižnicu."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "The plan consisted mainly of several measures aimed at raising 
awareness about the philosophical, ethical and socio-political implications of 
the use of technology. This fundamental aspect was maintained and underlined 
during the whole process and put into practice by the gradual substitution of 
existing proprietary programs with Free Libre Software programs."
+msgstr "Plan se sastojao uglavnom od nekoliko mjera usmjerenih na podizanje 
razine svijesti o filozofskim, etičkim i socijalno-političkim posljedicama 
korištenja tehnologije. Ovo temeljno gledište održavano je i naglašavano 
tijekom cijelog procesa i primijenjeno u praksi postupnim zamjenjivanjem 
postojećih vlasničkih programa programima slobodnog <i>libre</i> softvera."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "During the first year we introduced some theoretical courses, namely 
\"Computer Science History\" and \"Introduction to Computer Architecture\". We 
also covered the legal aspects of software such as the various types of 
licenses, and we talked about the commitment of Free Software users and 
developers to the community."
+msgstr "Tijekom prve godine uveli smo teorijske tečajeve, i to \"Povijest 
računalne znanosti\" i \"Uvod u građu računala\". Pokrili smo također i 
pravne aspekte softvera kao Å¡to su razne vrste licenci, a govorili smo i o 
obavezi korisnika i razvijetelja slobodnog softvera prema zajednici."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Training courses were given to high school level teachers in the IT and 
all other areas, to teachers of the elementary level, to the Board of Directors 
and administration staff, and to the librarian."
+msgstr "Održavani su tečajevi za srednjoškolske nastavnike iz IT i svih 
drugih područja, za osnovnoškolske nastavnike, za upravu i osoblje u 
administraciji i za knjižničara."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "The following human resources were employed to carry out the migration:"
+msgstr "U provođenju migracije bili su uposleni sljedeći ljudski resursi:"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "1 Computer Science teacher for the pre-elementary and elementary 
levels. This teacher is also in charge of maintaining the computers in the 
classroom and qualifying other teachers and school staff in the use of the 
operating system."
+msgstr "1 nastavnik računalstva za predškolski i osnovnoškolski nivo. Ovaj 
nastavnik također brine i o održavanju računala u učionici i 
osposobljavanju drugih nastavnika i školskog osoblja u korištenju operativnog 
sustava."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "5 Computer Science teachers for the high school Level."
+msgstr "5 nastavnika računalstva za srednjoškolski nivo."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "1 PC and network technician in charge of repairing the computers of the 
high school level."
+msgstr "1 tehničar za osobna računala i mreže zadužen za popravke 
računala srednjoškolskog nivoa."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "1 Free Software programmer hired to write the Administrative Management 
System."
+msgstr "1 programer slobodnog softvera zaposlen kako bi napisao sustav za 
administriranje."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "1 IT Professor hired to qualify the school staff."
+msgstr "1 profesor informatičke tehnologije zaposlen da obuči školsko 
osoblje."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Migration costs were affordable and well within the school's budget:"
+msgstr "Troškovi migracije bili su prihvatljivi i unutar granica školskog 
proračuna:"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "PC Repairs: In 2006, ECEN hired a computer technician who was provided 
with Free Software documentation and a DVD of the operating system in use. The 
school has been working with him since then."
+msgstr "Popravci osobnih računala: Godine 2006. ECEN je zaposlio računalnog 
tehničara kome je dana dokumentacija za slobodan softver i DVD s 
upotrijebljenim operativnim sustavom. Škola od tada surađuje s njim."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Training: 60 training hours to qualify the school staff."
+msgstr "Obuka: 60 sati obuke kako bi se osposobilo Å¡kolsko osoblje."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Commitment to Free Software"
+msgstr "Predanost slobodnom softveru"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "As of 2010, we are using fully free operating systems, non in dual 
boot, as follows:"
+msgstr "Od 2010. koristimo potpuno slobodne operativne sustave, bez <i>dual 
boota</i>, kako slijedi:"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "22 PC in the pre-elementary and primary classrooms (4-12 years old 
students)"
+msgstr "22 osobna računala u predškolskim i osnovnoškolskim učionicama 
(učenici starosti od 4 do 12 godina)"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "24 PC in the high school classrooms (13-17 years old students)"
+msgstr "24 osobna računala u srednjoškolskim učionicama (učenici starosti 
od 13 do 17 godina)"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "7 PC in the administration offices"
+msgstr "7 osobnih računala u uredima administracije"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "3 PC in the library"
+msgstr "3 osobna računala u knjižnici"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "1 notebook in the video classroom"
+msgstr "1 prijenosno računalo u video-učionici"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Some of the Free Libre programs we use are:"
+msgstr "Neki od slobodnih <i>libre</i> programa koje koristimo su:"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Office automation: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/OpenOffice\";>OpenOffice.org</a>"
+msgstr "Uredska automatizacija: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/OpenOffice\";>OpenOffice.org</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Typing: <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/KTouch\";>KTouch</a>"
+msgstr "Strojopis: <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/KTouch\";>KTouch</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Graphic design: <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP\";>GIMP</a>"
+msgstr "Grafičko oblikovanje: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP\";>GIMP</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Web browsers: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Firefox_2\";>Firefox</a>"
+msgstr "Preglednici weba: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Firefox_2\";>Firefox</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Architectural design: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/QCad_-_Community_Edition\";>QCad</a>"
+msgstr "Arhitektura: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/QCad_-_Community_Edition\";>QCad</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Graphical design: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Scribus\";>Scribus</a>"
+msgstr "Stolno izdavaštvo: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Scribus\";>Scribus</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "Video: <a href=\"http://www.openshotvideo.com/\";>OpenShot Video 
Editor</a>"
+msgstr "Video: <a href=\"http://www.openshotvideo.com/\";>OpenShot Video 
Editor</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "3D animation: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Blender\";>Blender</a>"
+msgstr "3D animacija: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Blender\";>Blender</a>"
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Results"
+msgstr "Ishodi"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "We found the migration experience quite positive and we decided to 
adopt a Free Software environment for all work stations. In October 2009 the 
school sponsored the Software Freedom Day in the city of San Mart&iacute;n de 
los Andes."
+msgstr "Migracijsko iskustvo čini nam se prilično pozitivnim i odlučili smo 
prihvatiti slobodno softversko okruženje na svim radnim stanicama. U listopadu 
2009. Å¡kola je bila pokrovitelj Dana slobode softvera u gradu San 
Mart&iacute;n de los Andes."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Although it required dedication and perseverance, the process was 
pleasant. Now we disseminate what we've learned in order to help other 
educational communities."
+msgstr "Premda je zahtijevao predanost i ustrajnost, proces je bio ugodan. 
Sada širimo ono što smo naučili kako bismo pomogli drugim obrazovnim 
zajednicama."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We would like to express our appreciation for the excellent work done 
to all the people involved in the migration effort."
+msgstr "Željeli bismo izraziti našu zahvalnost na izvrsno obavljenom poslu 
svim ljudima uključenima u proces migracije."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Back to Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Povratak na primjere</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i 
ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]