www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-system-india.hr.po educati...


From: GNUN
Subject: www education/po/edu-system-india.hr.po educati...
Date: Sat, 01 Jun 2013 17:58:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/06/01 17:58:27

Modified files:
    education/po  : edu-system-india.hr.po 
             edu-system-india.translist 
    software    : recent-releases-include.de.html 
             software.de.html 
    software/po  : recent-releases-include.de.po 
             software.de-en.html 
Added files:
    education   : edu-system-india.hr.html 
    education/po  : edu-system-india.hr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-system-india.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-system-india.hr.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-system-india.translist?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-system-india.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/recent-releases-include.de.html?cvsroot=www&r1=1.105&r2=1.106
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.de.html?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/recent-releases-include.de.po?cvsroot=www&r1=1.119&r2=1.120
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.de-en.html?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42

Patches:
Index: education/po/edu-system-india.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-system-india.hr.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- education/po/edu-system-india.hr.po 1 Jun 2013 17:46:32 -0000    1.3
+++ education/po/edu-system-india.hr.po 1 Jun 2013 17:58:26 -0000    1.4
@@ -10,11 +10,12 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-06-01 19:44+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"Language: hr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -43,15 +44,22 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja (ČPP)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"edu-team.html\">The Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; The Education 
System in India"
-msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">Detaljno</a> &rarr; Obrazovni sustav 
u Indiji"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; The Education System "
+"in India"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/education.html#indepth\">Detaljno</a> &rarr; Obrazovni sustav u "
+"Indiji"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <strong>Dr. V. Sasi Kumar</strong><a href=\"#sasi\">(1)</a>"
@@ -62,108 +70,611 @@
 msgstr "Na početku"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "In ancient times, India had the Gurukula system of education in which 
anyone who wished to study went to a teacher's (Guru) house and requested to be 
taught. If accepted as a student by the guru, he would then stay at the guru's 
place and help in all activities at home. This not only created a strong tie 
between the teacher and the student, but also taught the student everything 
about running a house. The guru taught everything the child wanted to learn, 
from Sanskrit to the holy scriptures and from Mathematics to Metaphysics. The 
student stayed as long as she wished or until the guru felt that he had taught 
everything he could teach. All learning was closely linked to nature and to 
life, and not confined to memorizing some information."
-msgstr "U davna vremena Indija je imala obrazovni sustav Gurukula u kojem je 
svatko tko je želio učiti otišao do učitelja (gurua) i zatražio da ga se 
podučava. Ako bi ga guru prihvatio kao učenika, on bi tada ostao kod njega i 
pomagao u svim kućanskim poslovima. To je ne samo stvaralo čvrstu vezu 
između učitelja i učenika, nego je također naučilo učenika sve o vođenju 
kućanstva. Guru je podučavao sve što je dijete željelo naučiti, od 
sanskrta do svetog pisma i od matematike do metafizike. Učenik je ostajao 
koliko dugo je želio ili dok guru nije osjetio da ga je naučio svemu čemu ga 
je mogao naučiti. Cjelokupno učenje bilo je blisko povezano s prirodom i 
životom, a ne ograničeno učenjem podataka napamet."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The modern school system was brought to India, including the English 
language, originally by Lord Thomas Babington Macaulay in the 1830s. The 
curriculum was confined to &ldquo;modern&rdquo; subjects such as science and 
mathematics, and subjects like metaphysics and philosophy were considered 
unnecessary. Teaching was confined to classrooms and the link with nature was 
broken, as also the close relationship between the teacher and the student."
-msgstr "Moderan školski sustav, uključujići i engleski jezik, prvotno je u 
Indiju uveo lord Thomas Babington Macaulay 1830. godine. Kurikulum je bio 
ograničen na &ldquo;moderne&rdquo; predmete kao što su znanost i matematika, 
a predmeti kao metafizika i filozofija smatrani su nepotrebnima. Poučavanje je 
bilo ograničeno na učionice i veza s prirodom se prekinula, kao i blizak 
odnos između učitelja i učenika."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The Uttar Pradesh (a state in India) Board of High School and 
Intermediate Education was the first Board set up in India in the year 1921 
with jurisdiction over Rajputana, Central India and Gwalior. In 1929, the Board 
of High School and Intermediate Education, Rajputana, was established. Later, 
boards were established in some of the states. But eventually, in 1952, the 
constitution of the board was amended and it was renamed Central Board of 
Secondary Education (CBSE). All schools in Delhi and some other regions came 
under the Board. It was the function of the Board to decide on things like 
curriculum, textbooks and examination system for all schools affiliated to it. 
Today there are thousands of schools affiliated to the Board, both within India 
and in many other countries from Afghanistan to Zimbabwe."
-msgstr "Vijeće srednjih škola i srednjoškolskog obrazovanja Uttar Pradesha 
(države u Indiji) bilo je prvo vijeće osnovano u Indiji 1921. godine pod 
čijom su jurisdikcijom bili Rajputana, Središnja Indija i Gwalior. Godine 
1929. osnovano je Vijeće srednjih škola i srednjoškolskog obrazovanja 
Rajputane. Kasnije, vijeća su osnovana u još nekim državama. Na kraju je 
1952. godine ustrojstvo vijeća izmijenjeno i preimenovano u Središnje vijeće 
srednjoškolskog obrazovanja (engl. <i>Central Board of Secondary 
Education</i>, CBSE). Sve Å¡kole u Delhiju i nekim drugim regijama potpale su 
pod to vijeće. Djelatnost vijeća bila je odlučivanje o predmetima kao što 
su kurikulumi, udžbenici i ispitni sustav za sve udružene škole. Danas su 
tisuće škola udružene u vijeće, kako u Indiji tako i u mnogim drugim 
zemljama, od Afganistana do Zimbabvea."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Universal and compulsory education for all children in the age group of 
6-14 was a cherished dream of the new government of the Republic of India. This 
is evident from the fact that it is incorporated as a directive policy in 
article 45 of the constitution. But this objective remains far away even more 
than half a century later. However, in the recent past, the government appears 
to have taken a serious note of this lapse and has made primary education a 
Fundamental Right of every Indian citizen. The pressures of economic growth and 
the acute scarcity of skilled and trained manpower must certainly have played a 
role to make the government take such a step. The expenditure by the Government 
of India on school education in recent years comes to around 3% of the GDP, 
which is recognized to be very low."
-msgstr "Opće i obavezno obrazovanje za svu djecu u dobi od šest do 
četrnaest godina bio je brižno njegovan san nove vlade Republike Indije. To 
je očito iz činjenice da je ugrađen kao pravac u članku 45 Ustava. Ali, 
čak više od pola stoljeća kasnije, taj cilj i dalje ostaje dalek. Međutim, 
u nedavnoj prošlosti, vlada je, čini se, primijetila taj propust i učinila 
osnovno školovanje temeljnim pravom svakog indijskog građanina. Pritisci 
ekonomskog rasta i velik nedostatak kvalificirane i izučene radne snage 
sigurno su odigrali značajnu ulogu u odlučivanju vlade na takav korak. 
Izdatak indijske vlade na Å¡kolsko obrazovanje posljednjih godina iznosi oko 3% 
BDP-a, Å¡to je prepoznato kao vrlo malo."
+msgid ""
+"In ancient times, India had the Gurukula system of education in which anyone "
+"who wished to study went to a teacher's (Guru) house and requested to be "
+"taught. If accepted as a student by the guru, he would then stay at the "
+"guru's place and help in all activities at home. This not only created a "
+"strong tie between the teacher and the student, but also taught the student "
+"everything about running a house. The guru taught everything the child "
+"wanted to learn, from Sanskrit to the holy scriptures and from Mathematics "
+"to Metaphysics. The student stayed as long as she wished or until the guru "
+"felt that he had taught everything he could teach. All learning was closely "
+"linked to nature and to life, and not confined to memorizing some "
+"information."
+msgstr ""
+"U davna vremena Indija je imala obrazovni sustav Gurukula u kojem je svatko "
+"tko je želio učiti otišao do učitelja (gurua) i zatražio da ga se 
podučava. "
+"Ako bi ga guru prihvatio kao učenika, on bi tada ostao kod njega i pomagao u 
"
+"svim kućanskim poslovima. To je ne samo stvaralo čvrstu vezu između 
učitelja "
+"i učenika, nego je također naučilo učenika sve o vođenju kućanstva. 
Guru je "
+"podučavao sve što je dijete željelo naučiti, od sanskrta do svetog pisma 
i "
+"od matematike do metafizike. Učenik je ostajao koliko dugo je želio ili dok 
"
+"guru nije osjetio da ga je naučio svemu čemu ga je mogao naučiti. 
Cjelokupno "
+"učenje bilo je blisko povezano s prirodom i životom, a ne ograničeno 
učenjem "
+"podataka napamet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The modern school system was brought to India, including the English "
+"language, originally by Lord Thomas Babington Macaulay in the 1830s. The "
+"curriculum was confined to &ldquo;modern&rdquo; subjects such as science and "
+"mathematics, and subjects like metaphysics and philosophy were considered "
+"unnecessary. Teaching was confined to classrooms and the link with nature "
+"was broken, as also the close relationship between the teacher and the "
+"student."
+msgstr ""
+"Moderan školski sustav, uključujići i engleski jezik, prvotno je u Indiju "
+"uveo lord Thomas Babington Macaulay 1830. godine. Kurikulum je bio ograničen 
"
+"na &ldquo;moderne&rdquo; predmete kao Å¡to su znanost i matematika, a "
+"predmeti kao metafizika i filozofija smatrani su nepotrebnima. Poučavanje je 
"
+"bilo ograničeno na učionice i veza s prirodom se prekinula, kao i blizak "
+"odnos između učitelja i učenika."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Uttar Pradesh (a state in India) Board of High School and Intermediate "
+"Education was the first Board set up in India in the year 1921 with "
+"jurisdiction over Rajputana, Central India and Gwalior. In 1929, the Board "
+"of High School and Intermediate Education, Rajputana, was established. "
+"Later, boards were established in some of the states. But eventually, in "
+"1952, the constitution of the board was amended and it was renamed Central "
+"Board of Secondary Education (CBSE). All schools in Delhi and some other "
+"regions came under the Board. It was the function of the Board to decide on "
+"things like curriculum, textbooks and examination system for all schools "
+"affiliated to it. Today there are thousands of schools affiliated to the "
+"Board, both within India and in many other countries from Afghanistan to "
+"Zimbabwe."
+msgstr ""
+"Vijeće srednjih škola i srednjoškolskog obrazovanja Uttar Pradesha 
(države u "
+"Indiji) bilo je prvo vijeće osnovano u Indiji 1921. godine pod čijom su "
+"jurisdikcijom bili Rajputana, Središnja Indija i Gwalior. Godine 1929. "
+"osnovano je Vijeće srednjih škola i srednjoškolskog obrazovanja Rajputane. 
"
+"Kasnije, vijeća su osnovana u još nekim državama. Na kraju je 1952. godine 
"
+"ustrojstvo vijeća izmijenjeno i preimenovano u Središnje vijeće "
+"srednjoškolskog obrazovanja (engl. <i>Central Board of Secondary Education</"
+"i>, CBSE). Sve Å¡kole u Delhiju i nekim drugim regijama potpale su pod to "
+"vijeće. Djelatnost vijeća bila je odlučivanje o predmetima kao što su "
+"kurikulumi, udžbenici i ispitni sustav za sve udružene škole. Danas su "
+"tisuće škola udružene u vijeće, kako u Indiji tako i u mnogim drugim "
+"zemljama, od Afganistana do Zimbabvea."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Universal and compulsory education for all children in the age group of 6-14 "
+"was a cherished dream of the new government of the Republic of India. This "
+"is evident from the fact that it is incorporated as a directive policy in "
+"article 45 of the constitution. But this objective remains far away even "
+"more than half a century later. However, in the recent past, the government "
+"appears to have taken a serious note of this lapse and has made primary "
+"education a Fundamental Right of every Indian citizen. The pressures of "
+"economic growth and the acute scarcity of skilled and trained manpower must "
+"certainly have played a role to make the government take such a step. The "
+"expenditure by the Government of India on school education in recent years "
+"comes to around 3% of the GDP, which is recognized to be very low."
+msgstr ""
+"Opće i obavezno obrazovanje za svu djecu u dobi od šest do četrnaest 
godina "
+"bio je brižno njegovan san nove vlade Republike Indije. To je očito iz "
+"činjenice da je ugrađen kao pravac u članku 45 Ustava. Ali, čak više od 
pola "
+"stoljeća kasnije, taj cilj i dalje ostaje dalek. Međutim, u nedavnoj "
+"prošlosti, vlada je, čini se, primijetila taj propust i učinila osnovno "
+"školovanje temeljnim pravom svakog indijskog građanina. Pritisci ekonomskog 
"
+"rasta i velik nedostatak kvalificirane i izučene radne snage sigurno su "
+"odigrali značajnu ulogu u odlučivanju vlade na takav korak. Izdatak 
indijske "
+"vlade na Å¡kolsko obrazovanje posljednjih godina iznosi oko 3% BDP-a, Å¡to je 
"
+"prepoznato kao vrlo malo."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid "&ldquo;In recent times, several major announcements were made for 
developing the poor state of affairs in education sector in India, the most 
notable ones being the National Common Minimum Programme (NCMP) of the United 
Progressive Alliance (UPA) government. The announcements are; (a) To 
progressively increase expenditure on education to around 6 percent of GDP. (b) 
To support this increase in expenditure on education, and to increase the 
quality of education, there would be an imposition of an education cess over 
all central government taxes. (c) To ensure that no one is denied of education 
due to economic backwardness and poverty. (d) To make right to education a 
fundamental right for all children in the age group 6&ndash;14 years. (e) To 
universalize education through its flagship programmes such as Sarva Siksha 
Abhiyan and Mid Day Meal.&rdquo; <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_india\";>Wikipedia: Education 
in India</a>."
-msgstr "&ldquo;U zadnje vrijeme, nekoliko puta je najavljeno poboljšanje 
slabog stanja u obrazovnom sektoru Indije, od kojih je najznačajniji Program 
zajedničkog nacionalnog minimuma (engl. <i>National Common Minimum 
Programme</i>, NCMP) vlade Udruženog naprednog saveza (engl. <i>United 
Progressive Alliance</i>, UPA). Najavljeno je da će: (a) Progresivno povećati 
izdatke za obrazovanje na oko 6% BDP-a. (b) Da bi se podržalo to povećanje 
izdataka za obrazovanje i da bi se povećala kvaliteta obrazovanja, nametnuti 
trošarine za obrazovanje na sve poreze središnje vlasti. (c) Osigurati da 
obrazovanje nikome nije uskraćeno zbog ekonomske nazadnosti i siromaštva. (d) 
Učiniti pravo na obrazovanje temeljnim pravom svakog djeteta u dobi između 
šest i četrnaest godina. (e) Poopćiti obrazovanje kroz svoje najvažnije 
programe kao Å¡to su Sarva Siksha Abhiyan i Dnevni obrok (engl. <i>Mid Day 
Meal</i>. &rdquo; <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_india\";>Wikipedija: 
Obrazovanje u Indiji</a>."
+msgid ""
+"&ldquo;In recent times, several major announcements were made for developing "
+"the poor state of affairs in education sector in India, the most notable "
+"ones being the National Common Minimum Programme (NCMP) of the United "
+"Progressive Alliance (UPA) government. The announcements are; (a) To "
+"progressively increase expenditure on education to around 6 percent of GDP. "
+"(b) To support this increase in expenditure on education, and to increase "
+"the quality of education, there would be an imposition of an education cess "
+"over all central government taxes. (c) To ensure that no one is denied of "
+"education due to economic backwardness and poverty. (d) To make right to "
+"education a fundamental right for all children in the age group 6&ndash;14 "
+"years. (e) To universalize education through its flagship programmes such as "
+"Sarva Siksha Abhiyan and Mid Day Meal.&rdquo; <a href=\"http://en.wikipedia.";
+"org/wiki/Education_in_india\">Wikipedia: Education in India</a>."
+msgstr ""
+"&ldquo;U zadnje vrijeme, nekoliko puta je najavljeno poboljšanje slabog "
+"stanja u obrazovnom sektoru Indije, od kojih je najznačajniji Program "
+"zajedničkog nacionalnog minimuma (engl. <i>National Common Minimum "
+"Programme</i>, NCMP) vlade Udruženog naprednog saveza (engl. <i>United "
+"Progressive Alliance</i>, UPA). Najavljeno je da će: (a) Progresivno "
+"povećati izdatke za obrazovanje na oko 6% BDP-a. (b) Da bi se podržalo to "
+"povećanje izdataka za obrazovanje i da bi se povećala kvaliteta 
obrazovanja, "
+"nametnuti trošarine za obrazovanje na sve poreze središnje vlasti. (c) "
+"Osigurati da obrazovanje nikome nije uskraćeno zbog ekonomske nazadnosti i "
+"siromaštva. (d) Učiniti pravo na obrazovanje temeljnim pravom svakog 
djeteta "
+"u dobi između šest i četrnaest godina. (e) Poopćiti obrazovanje kroz 
svoje "
+"najvažnije programe kao što su Sarva Siksha Abhiyan i Dnevni obrok (engl. "
+"<i>Mid Day Meal</i>. &rdquo; <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Education_in_india\">Wikipedija: Obrazovanje u Indiji</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The School System"
 msgstr "Å kolski sustav"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "India is divided into 28 states and 7 so-called &ldquo;Union 
Territories&rdquo;. The states have their own elected governments while the 
Union Territories are ruled directly by the Government of India, with the 
President of India appointing an administrator for each Union Territory. As per 
the constitution of India, school education was originally a state subject 
&mdash;that is, the states had complete authority on deciding policies and 
implementing them. The role of the Government of India (GoI) was limited to 
coordination and deciding on the standards of higher education. This was 
changed with a constitutional amendment in 1976 so that education now comes in 
the so-called <em>concurrent list</em>. That is, school education policies and 
programmes are suggested at the national level by the GoI though the state 
governments have a lot of freedom in implementing programmes. Policies are 
announced at the national level periodically. The Central Advisory Board of 
Education (CABE), set up in 1935, continues to play a lead role in the 
evolution and monitoring of educational policies and programmes."
-msgstr "Indija je podijeljena na 28 država i 6 takozvanih&ldquo;saveznih 
teritorija&rdquo;. Države imaju vlastite izabrane vlade dok saveznim 
teritorijima upravlja izravno indijska vlada, a predsjednik Indije imenuje 
upravitelja za svaki savezni teritorij. Prema indijskom ustavu, Å¡kolsko 
obrazovanje je prvotno bilo državno pitanje &mdash;to jest, države su imale 
potpunu nadležnost pri odabiru politike i njenom provođenju. Uloga indijske 
vlade (engl. <i>Government of India</i>, GoI) bila je ograničena na 
usuglašavanje i odlučivanje o normama višeg obrazovanja. To je 1976. godine 
izmijenjeno ustavnim amandmanom tako da sada obrazovanje dolazi na takozvanu 
<em>simultanu listu</em>. To znači da politiku školskog obrazovanja i 
programe predlaže GoI na nacionalnoj razini, premda vlade država imaju veliku 
slobodu u primjeni programa. Politika se periodično objavljuje na nacionalnoj 
razini. Središnje savjetodavno vijeće za obrazovanje (engl. <i>Central 
Advisory Board of Education</i>, CABE), osnovano 1935. godine, nastavlja igrati 
vodeću ulogu u razvoju i nadgledanju obrazovne politike i programa."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "There is a national organization that plays a key role in developing 
policies and programmes, called the National Council for Educational Research 
and Training (NCERT) that prepares a National Curriculum Framework. Each state 
has its counterpart called the State Council for Educational Research and 
Training (SCERT). These are the bodies that essentially propose educational 
strategies, curricula, pedagogical schemes and evaluation methodologies to the 
states' departments of education. The SCERTs generally follow guidelines 
established by the NCERT. But the states have considerable freedom in 
implementing the education system."
-msgstr "Postoji i nacionalna organizacija koja igra ključnu ulogu u razvoju 
politike i programa, a koja se zove Nacionalni savjet za obrazovna 
istraživanja i izobrazbu (engl. <i>National Council for Educational Research 
and Training</i>, NCERT) koja priprema Nacionalni okvir za kurikulume (engl. 
<i>National Curriculum Framework</i>). Svaka država ima svoj odgovarajući 
Državni savjet za obrazovna istraživanja i izobrazbu (engl. <i>State Council 
for Educational Research and Training</i>, SCERT). Ovo su tijela koja u osnovi 
predlažu obrazovne strategije, kurikulume, pedagoške nacrte i metodologije 
ocjenjivanja državnim ministarstvima obrazovanja. SCERT-i općenito slijede 
smjernice koje postavlja NCERT. Države, međutim, imaju značajnu slobodu u 
provedni obrazovnog sustava."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The National Policy on Education, 1986 and the Programme of Action 
(POA) 1992 envisaged free and compulsory education of satisfactory quality for 
all children below 14 years before the 21st Century. The government committed 
to earmark 6% of the Gross Domestic Product (GDP) for education, half of which 
would be spent on primary education. The expenditure on Education as a 
percentage of GDP also rose from 0.7 per cent in 1951-52 to about 3.6 per cent 
in 1997-98."
-msgstr "Nacionalna politika obrazovanja (engl. <i>National Policy on 
Education</i>) iz 1986. godine i Program djelovanja (engl. <i>Programme of 
Action</i>, POA) iz 1992. godine razmotrili su besplatno i obavezno obrazovanje 
zadovoljavajuće kvalitete za svu djecu mlađu od četrnaest godina prije 
početka dvadeset i prvog stoljeća. Vlada je odlučna dodijeliti 6% bruto 
domaćeg proizvoda (BDP) za obrazovanje, od čega bi polovica bila utrošena na 
osnovno obrazovanje. Izdatak za obrazovanje u postotku BDP-a također je 
narastao sa 0,7% u 1951-52. godini na oko 3.6% u 1997-98. godini."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The school system in India has four levels: lower primary (age 6 to 
10), upper primary (11 and 12), high (13 to 15) and higher secondary (17 and 
18). The lower primary school is divided into five &ldquo;standards&rdquo;, 
upper primary school into two, high school into three and higher secondary into 
two. Students have to learn a common curriculum largely (except for regional 
changes in mother tongue) till the end of high school. There is some amount of 
specialization possible at the higher secondary level. Students throughout the 
country have to learn three languages (namely, English, Hindi and their mother 
tongue) except in regions where Hindi is the mother tongue and in some streams 
as discussed below."
-msgstr "Školski sustav u Indiji ima četiri razine: nižu osnovnu (za dob od 
6 do 10 godina), višu osnovnu (11 i 12 godina), srednju (13 do 15 godina) i 
višu srednju (17 i 18 godina). Niža osnovna škola podijeljena je na pet 
&ldquo;stupova&rdquo;, viša osnovna škola na dva, srednja škola na tri i 
viša srednja na dva. Učenici moraju svladati opći nastavni plan većinom 
(osim regionalnih razlika u materinjem jeziku) do kraja srednje Å¡kole. Na 
razini više srednje škole moguće su određene specijalizacije. Učenici u 
cijeloj zemlji moraju naučiti tri jezika (engleski, hindi i svoj materinji 
jezik) osim u područjima gdje je jezik hindi materinji i u nekim strujama kao 
što je ispod objašnjeno."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "There are mainly three streams in school education in India. Two of 
these are coordinated at the national level, of which one is under the Central 
Board of Secondary Education (CBSE) and was originally meant for children of 
central government employees who are periodically transferred and may have to 
move to any place in the country. A number of &ldquo;central schools&rdquo; 
(named Kendriya Vidyalayas) have been established for the purpose in all main 
urban areas in the country, and they follow a common schedule so that a student 
going from one school to another on a particular day will hardly see any 
difference in what is being taught. One subject (Social Studies, consisting of 
History, Geography and Civics) is always taught in Hindi, and other subjects in 
English, in these schools. Kendriya Vidyalayas admit other children also if 
seats are available. All of them follow textbooks written and published by the 
NCERT. In addition to these government-run schools, a number of private schools 
in the country follow the CBSE syllabus though they may use different text 
books and follow different teaching schedules. They have a certain amount of 
freedom in what they teach in lower classes. The CBSE also has 141 affiliated 
schools in 21 other countries mainly catering to the needs of the Indian 
population there."
-msgstr "Uglavnom postoje tri struje u Å¡kolskom obrazovanju Indije. Dvjema se 
upravlja na nacionalnoj razini, od kojih je jedna u nadležnosti Središnjeg 
vijeća za srednjoškolsko obrazovanje (engl. <i>Central Board of Secondary 
Education</i>, CBSE) i prvotno je bila namijenjena djeci zaposlenika središnje 
vlasti koje se povremeno premješta i mogu biti prisiljeni seliti se u bilo 
koje mjesto u zemlji. U tu svrhu osnovan je određen broj &ldquo;središnjih 
škola&rdquo; (nazvanih Kendriya Vidyalayas) u svim glavnim urbanim područjima 
u zemlji i one slijede zajednički raspored tako da učenik koji bi određenog 
dana prelazio iz jedne Å¡kole u drugu gotovo i ne bi primijetio nikakvu razliku 
u poduci. U ovim školama jedan predmet (društvene studije, koje se sastoje od 
povijesti, zemljopisa i nauka o građanskim pravima) uvijek se podučava na 
jeziku hindi, a ostali predmeti na engleskom jeziku. Kendriya Vidyalayas 
prihvaća i drugu djecu ako ima slobodnih mjesta. Svi oni slijede udžbenike 
koje je napisao i izdao NCERT. Uz ove škole koje vodi vlada, veći broj 
privatnih Å¡kola u zemlji slijedi nastavni plan CBSE-a, premda mogu koristiti 
različite udžbenike i slijediti drugačije rasporede podučavanja. Oni imaju 
određenu slobodu u onome što podučavaju u nižim razredima. CBSE-u je 
također pridružena i 141 škola u 21 drugoj zemlji koje većinom brinu o 
potrebama indijskog stanovništva u tim zemljema."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The second central scheme is the Indian Certificate of Secondary 
Education (ICSE). It seems that this was started as a replacement for the 
Cambridge School Certificate. The idea was mooted in a conference held in 1952 
under the Chairmanship of Maulana Abul Kalam Azad, the then Minister for 
Education. The main purpose of the conference was to consider the replacement 
of the overseas Cambridge School Certificate Examination by an All India 
Examination. In October 1956 at the meeting of the Inter-State Board for 
Anglo-Indian Education, a proposal was adopted for the setting up of an Indian 
Council to administer the University of Cambridge, Local Examinations 
Syndicate's Examination in India and to advise the Syndicate on the best way to 
adapt its examination to the needs of the country. The inaugural meeting of the 
Council was held on 3rd November, 1958. In December 1967, the Council was 
registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860. The 
Council was listed in the Delhi School Education Act 1973, as a body conducting 
public examinations. Now a large number of schools across the country are 
affiliated to this Council. All these are private schools and generally cater 
to children from wealthy families."
-msgstr "Drugi središnji nacrt je Indijski certifikat srednjoškolskog 
obrazovanja (engl. <i>Indian Certificate of Secondary Education</i>, ICSE). 
Čini se kako je to pokrenuto kao zamjena za Certifikat škole u Cambridgeu 
(engl. <i>Cambridge School Certificate</i>). O ideji je raspravljano na 
konferenciji održanoj 1952. godine pod predsjedanjem Maulane Abula Kalama 
Azada, ministra obrazovanja. Glavna svrha konferencije bila je razmotriti 
zamjenu inozemnog ispita za Certifikat Å¡kole u Cambridgeu Sveindijskim ispitom 
(engl. <i>All India Examination</i>). U listopadu 1956. godine, na sastanku 
Međudržavnog vijeća za anglo-indijsko obrazovanje (engl. <i>Inter-State 
Board for Anglo-Indian Education</i>), prihvaćen je prijedlog za osnivanjem 
Indijskog savjeta koji bi upravljao ispitima lokalnog ispitnog konzorcija 
sveučilišta iz Cambridgea u Indiji i savjetavao konzorcij o najboljem načinu 
usvajanja njihovih ispita za potrebe zemlje. Inauguralni sastanak Savjeta 
održan je 3. studenog 1958. godine. U prosincu 1967. godine Savjet je 
registriran kao Društvo sukladno Zakonu o registraciji društava iz 1860. 
godine. Savjet je naveden u Zakonu o Å¡kolskom obrazovanju Delhija 1973. 
godine, kao tijelo koje provodi ispite za javnost. Velik broj Å¡kola Å¡irom 
zemlje sada je pridružen Savjetu. Sve su to privatne škole i većinom skrbe o 
djeci iz bogatih obitelji."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Both the CBSE and the ICSE council conduct their own examinations in 
schools across the country that are affiliated to them at the end of 10 years 
of schooling (after high school) and again at the end of 12 years (after higher 
secondary). Admission to the 11th class is normally based on the performance in 
this all-India examination. Since this puts a lot of pressure on the child to 
perform well, there have been suggestions to remove the examination at the end 
of 10 years."
-msgstr "I vijeće CBSE-a i vijeće ICSE-a na kraju desetogodišnjeg 
Å¡kolovanja (nakon srednje Å¡kole) i ponovo na kraju dvanaeste godine 
školovanja (nakon više srednje škole) provode svoje ispite u školama širom 
zemlje koje su im pridružene. Pristup jedanaestom razredu uobičajeno je 
temeljen na uspjehu na tom sveindijskom ispitu. Budući da to stvara veliki 
pritisak na djecu da budu što uspješnija na ispitu, pojavili su se prijedlozi 
da se ukine ispit na kraju desetogodišnjeg školovanja."
+msgid ""
+"India is divided into 28 states and 7 so-called &ldquo;Union "
+"Territories&rdquo;. The states have their own elected governments while the "
+"Union Territories are ruled directly by the Government of India, with the "
+"President of India appointing an administrator for each Union Territory. As "
+"per the constitution of India, school education was originally a state "
+"subject &mdash;that is, the states had complete authority on deciding "
+"policies and implementing them. The role of the Government of India (GoI) "
+"was limited to coordination and deciding on the standards of higher "
+"education. This was changed with a constitutional amendment in 1976 so that "
+"education now comes in the so-called <em>concurrent list</em>. That is, "
+"school education policies and programmes are suggested at the national level "
+"by the GoI though the state governments have a lot of freedom in "
+"implementing programmes. Policies are announced at the national level "
+"periodically. The Central Advisory Board of Education (CABE), set up in "
+"1935, continues to play a lead role in the evolution and monitoring of "
+"educational policies and programmes."
+msgstr ""
+"Indija je podijeljena na 28 država i 6 takozvanih&ldquo;saveznih "
+"teritorija&rdquo;. Države imaju vlastite izabrane vlade dok saveznim "
+"teritorijima upravlja izravno indijska vlada, a predsjednik Indije imenuje "
+"upravitelja za svaki savezni teritorij. Prema indijskom ustavu, Å¡kolsko "
+"obrazovanje je prvotno bilo državno pitanje &mdash;to jest, države su imale 
"
+"potpunu nadležnost pri odabiru politike i njenom provođenju. Uloga indijske 
"
+"vlade (engl. <i>Government of India</i>, GoI) bila je ograničena na "
+"usuglašavanje i odlučivanje o normama višeg obrazovanja. To je 1976. 
godine "
+"izmijenjeno ustavnim amandmanom tako da sada obrazovanje dolazi na takozvanu "
+"<em>simultanu listu</em>. To znači da politiku školskog obrazovanja i "
+"programe predlaže GoI na nacionalnoj razini, premda vlade država imaju "
+"veliku slobodu u primjeni programa. Politika se periodično objavljuje na "
+"nacionalnoj razini. Središnje savjetodavno vijeće za obrazovanje (engl. "
+"<i>Central Advisory Board of Education</i>, CABE), osnovano 1935. godine, "
+"nastavlja igrati vodeću ulogu u razvoju i nadgledanju obrazovne politike i "
+"programa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is a national organization that plays a key role in developing "
+"policies and programmes, called the National Council for Educational "
+"Research and Training (NCERT) that prepares a National Curriculum Framework. "
+"Each state has its counterpart called the State Council for Educational "
+"Research and Training (SCERT). These are the bodies that essentially propose "
+"educational strategies, curricula, pedagogical schemes and evaluation "
+"methodologies to the states' departments of education. The SCERTs generally "
+"follow guidelines established by the NCERT. But the states have considerable "
+"freedom in implementing the education system."
+msgstr ""
+"Postoji i nacionalna organizacija koja igra ključnu ulogu u razvoju politike 
"
+"i programa, a koja se zove Nacionalni savjet za obrazovna istraživanja i "
+"izobrazbu (engl. <i>National Council for Educational Research and Training</"
+"i>, NCERT) koja priprema Nacionalni okvir za kurikulume (engl. <i>National "
+"Curriculum Framework</i>). Svaka država ima svoj odgovarajući Državni 
savjet "
+"za obrazovna istraživanja i izobrazbu (engl. <i>State Council for "
+"Educational Research and Training</i>, SCERT). Ovo su tijela koja u osnovi "
+"predlažu obrazovne strategije, kurikulume, pedagoške nacrte i metodologije "
+"ocjenjivanja državnim ministarstvima obrazovanja. SCERT-i općenito slijede "
+"smjernice koje postavlja NCERT. Države, međutim, imaju značajnu slobodu u "
+"provedni obrazovnog sustava."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The National Policy on Education, 1986 and the Programme of Action (POA) "
+"1992 envisaged free and compulsory education of satisfactory quality for all "
+"children below 14 years before the 21st Century. The government committed to "
+"earmark 6% of the Gross Domestic Product (GDP) for education, half of which "
+"would be spent on primary education. The expenditure on Education as a "
+"percentage of GDP also rose from 0.7 per cent in 1951-52 to about 3.6 per "
+"cent in 1997-98."
+msgstr ""
+"Nacionalna politika obrazovanja (engl. <i>National Policy on Education</i>) "
+"iz 1986. godine i Program djelovanja (engl. <i>Programme of Action</i>, POA) "
+"iz 1992. godine razmotrili su besplatno i obavezno obrazovanje "
+"zadovoljavajuće kvalitete za svu djecu mlađu od četrnaest godina prije "
+"početka dvadeset i prvog stoljeća. Vlada je odlučna dodijeliti 6% bruto "
+"domaćeg proizvoda (BDP) za obrazovanje, od čega bi polovica bila utrošena 
na "
+"osnovno obrazovanje. Izdatak za obrazovanje u postotku BDP-a također je "
+"narastao sa 0,7% u 1951-52. godini na oko 3.6% u 1997-98. godini."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The school system in India has four levels: lower primary (age 6 to 10), "
+"upper primary (11 and 12), high (13 to 15) and higher secondary (17 and 18). "
+"The lower primary school is divided into five &ldquo;standards&rdquo;, upper "
+"primary school into two, high school into three and higher secondary into "
+"two. Students have to learn a common curriculum largely (except for regional "
+"changes in mother tongue) till the end of high school. There is some amount "
+"of specialization possible at the higher secondary level. Students "
+"throughout the country have to learn three languages (namely, English, Hindi "
+"and their mother tongue) except in regions where Hindi is the mother tongue "
+"and in some streams as discussed below."
+msgstr ""
+"Školski sustav u Indiji ima četiri razine: nižu osnovnu (za dob od 6 do 10 
"
+"godina), višu osnovnu (11 i 12 godina), srednju (13 do 15 godina) i višu "
+"srednju (17 i 18 godina). Niža osnovna škola podijeljena je na pet &ldquo;"
+"stupova&rdquo;, viša osnovna škola na dva, srednja škola na tri i viša "
+"srednja na dva. Učenici moraju svladati opći nastavni plan većinom (osim "
+"regionalnih razlika u materinjem jeziku) do kraja srednje Å¡kole. Na razini "
+"više srednje škole moguće su određene specijalizacije. Učenici u cijeloj 
"
+"zemlji moraju naučiti tri jezika (engleski, hindi i svoj materinji jezik) "
+"osim u područjima gdje je jezik hindi materinji i u nekim strujama kao što "
+"je ispod objašnjeno."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are mainly three streams in school education in India. Two of these "
+"are coordinated at the national level, of which one is under the Central "
+"Board of Secondary Education (CBSE) and was originally meant for children of "
+"central government employees who are periodically transferred and may have "
+"to move to any place in the country. A number of &ldquo;central "
+"schools&rdquo; (named Kendriya Vidyalayas) have been established for the "
+"purpose in all main urban areas in the country, and they follow a common "
+"schedule so that a student going from one school to another on a particular "
+"day will hardly see any difference in what is being taught. One subject "
+"(Social Studies, consisting of History, Geography and Civics) is always "
+"taught in Hindi, and other subjects in English, in these schools. Kendriya "
+"Vidyalayas admit other children also if seats are available. All of them "
+"follow textbooks written and published by the NCERT. In addition to these "
+"government-run schools, a number of private schools in the country follow "
+"the CBSE syllabus though they may use different text books and follow "
+"different teaching schedules. They have a certain amount of freedom in what "
+"they teach in lower classes. The CBSE also has 141 affiliated schools in 21 "
+"other countries mainly catering to the needs of the Indian population there."
+msgstr ""
+"Uglavnom postoje tri struje u Å¡kolskom obrazovanju Indije. Dvjema se "
+"upravlja na nacionalnoj razini, od kojih je jedna u nadležnosti Središnjeg "
+"vijeća za srednjoškolsko obrazovanje (engl. <i>Central Board of Secondary "
+"Education</i>, CBSE) i prvotno je bila namijenjena djeci zaposlenika "
+"središnje vlasti koje se povremeno premješta i mogu biti prisiljeni seliti "
+"se u bilo koje mjesto u zemlji. U tu svrhu osnovan je određen broj &ldquo;"
+"središnjih škola&rdquo; (nazvanih Kendriya Vidyalayas) u svim glavnim "
+"urbanim područjima u zemlji i one slijede zajednički raspored tako da 
učenik "
+"koji bi određenog dana prelazio iz jedne škole u drugu gotovo i ne bi "
+"primijetio nikakvu razliku u poduci. U ovim Å¡kolama jedan predmet 
(društvene "
+"studije, koje se sastoje od povijesti, zemljopisa i nauka o građanskim "
+"pravima) uvijek se podučava na jeziku hindi, a ostali predmeti na engleskom "
+"jeziku. Kendriya Vidyalayas prihvaća i drugu djecu ako ima slobodnih mjesta. 
"
+"Svi oni slijede udžbenike koje je napisao i izdao NCERT. Uz ove škole koje "
+"vodi vlada, veći broj privatnih škola u zemlji slijedi nastavni plan 
CBSE-a, "
+"premda mogu koristiti različite udžbenike i slijediti drugačije rasporede "
+"podučavanja. Oni imaju određenu slobodu u onome što podučavaju u nižim "
+"razredima. CBSE-u je također pridružena i 141 škola u 21 drugoj zemlji 
koje "
+"većinom brinu o potrebama indijskog stanovništva u tim zemljema."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The second central scheme is the Indian Certificate of Secondary Education "
+"(ICSE). It seems that this was started as a replacement for the Cambridge "
+"School Certificate. The idea was mooted in a conference held in 1952 under "
+"the Chairmanship of Maulana Abul Kalam Azad, the then Minister for "
+"Education. The main purpose of the conference was to consider the "
+"replacement of the overseas Cambridge School Certificate Examination by an "
+"All India Examination. In October 1956 at the meeting of the Inter-State "
+"Board for Anglo-Indian Education, a proposal was adopted for the setting up "
+"of an Indian Council to administer the University of Cambridge, Local "
+"Examinations Syndicate's Examination in India and to advise the Syndicate on "
+"the best way to adapt its examination to the needs of the country. The "
+"inaugural meeting of the Council was held on 3rd November, 1958. In December "
+"1967, the Council was registered as a Society under the Societies "
+"Registration Act, 1860. The Council was listed in the Delhi School "
+"Education Act 1973, as a body conducting public examinations. Now a large "
+"number of schools across the country are affiliated to this Council. All "
+"these are private schools and generally cater to children from wealthy "
+"families."
+msgstr ""
+"Drugi središnji nacrt je Indijski certifikat srednjoškolskog obrazovanja "
+"(engl. <i>Indian Certificate of Secondary Education</i>, ICSE). Čini se kako 
"
+"je to pokrenuto kao zamjena za Certifikat Å¡kole u Cambridgeu (engl. "
+"<i>Cambridge School Certificate</i>). O ideji je raspravljano na "
+"konferenciji održanoj 1952. godine pod predsjedanjem Maulane Abula Kalama "
+"Azada, ministra obrazovanja. Glavna svrha konferencije bila je razmotriti "
+"zamjenu inozemnog ispita za Certifikat Å¡kole u Cambridgeu Sveindijskim "
+"ispitom (engl. <i>All India Examination</i>). U listopadu 1956. godine, na "
+"sastanku Međudržavnog vijeća za anglo-indijsko obrazovanje (engl. 
<i>Inter-"
+"State Board for Anglo-Indian Education</i>), prihvaćen je prijedlog za "
+"osnivanjem Indijskog savjeta koji bi upravljao ispitima lokalnog ispitnog "
+"konzorcija sveučilišta iz Cambridgea u Indiji i savjetavao konzorcij o "
+"najboljem načinu usvajanja njihovih ispita za potrebe zemlje. Inauguralni "
+"sastanak Savjeta održan je 3. studenog 1958. godine. U prosincu 1967. godine 
"
+"Savjet je registriran kao Društvo sukladno Zakonu o registraciji društava 
iz "
+"1860. godine. Savjet je naveden u Zakonu o Å¡kolskom obrazovanju Delhija "
+"1973. godine, kao tijelo koje provodi ispite za javnost. Velik broj Å¡kola "
+"širom zemlje sada je pridružen Savjetu. Sve su to privatne škole i 
većinom "
+"skrbe o djeci iz bogatih obitelji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Both the CBSE and the ICSE council conduct their own examinations in schools "
+"across the country that are affiliated to them at the end of 10 years of "
+"schooling (after high school) and again at the end of 12 years (after higher "
+"secondary). Admission to the 11th class is normally based on the performance "
+"in this all-India examination. Since this puts a lot of pressure on the "
+"child to perform well, there have been suggestions to remove the examination "
+"at the end of 10 years."
+msgstr ""
+"I vijeće CBSE-a i vijeće ICSE-a na kraju desetogodišnjeg školovanja 
(nakon "
+"srednje škole) i ponovo na kraju dvanaeste godine školovanja (nakon više "
+"srednje Å¡kole) provode svoje ispite u Å¡kolama Å¡irom zemlje koje su im "
+"pridružene. Pristup jedanaestom razredu uobičajeno je temeljen na uspjehu 
na "
+"tom sveindijskom ispitu. Budući da to stvara veliki pritisak na djecu da "
+"budu što uspješnija na ispitu, pojavili su se prijedlozi da se ukine ispit "
+"na kraju desetogodišnjeg školovanja."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Exclusive Schools"
 msgstr "Ekskluzivne Å¡kole"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "In addition to the above, there are a relatively small number of 
schools that follow foreign curricula such as the so-called Senior Cambridge, 
though this was largely superseded by the ICSE stream elsewhere. Some of these 
schools also offer the students the opportunity to sit for the ICSE 
examinations. These are usually very expensive residential schools where some 
of the Indians working abroad send their children. They normally have fabulous 
infrastructure, low student-teacher ratio and very few students. Many of them 
have teachers from abroad. There are also other exclusive schools such as the 
Doon School in Dehradun that take in a small number of students and charge 
exorbitant fees."
-msgstr "Uz gore navedene, postoji i relativno malen broj Å¡kola koje slijede 
strane kurikulume kao npr. takozvani Viši Cambridge (engl. <i>Senior 
Cambridge</i>), premda je to drugdje većinom zamijenjeno ICSE strujom. Neke od 
tih škola također učenicima nude priliku da pohađaju ICSE ispite. To su 
obično vrlo skupe rezidencijalne škole u koje neki od Indijaca koji rade u 
inozemstvu šalju svoju djecu. One obično imaju fantastičnu infrastrukturu, 
niski omjer učenik-nastavnik i vrlo malo učenika.Mnoge od njih imaju 
nastavnike iz inozemstva. Postoje i druge ekskluzivne Å¡kole, kao npr. Å¡kola 
Doon u Dehradunu, koje primaju mali broj učenika i naplaćuju pretjerano 
visoke Å¡kolarine."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Apart from all of these, there are a handful of schools around the 
country, such as the Rishi Valley school in Andhra Pradesh, that try to break 
away from the normal education system that promotes rote learning and implement 
innovative systems such as the Montessori method. Most such schools are 
expensive, have high teacher-student ratios and provide a learning environment 
in which each child can learn at his/her own pace. It would be interesting and 
instructive to do a study on what impact the kind of school has had on the life 
of their alumni."
-msgstr "Osim takvih, postoji i šačica škola širom zemlje, kao što je 
škola Rishi Valley u Andhra Pradeshu, koje pokušavaju odmaknuti od 
uobičajenog obrazovnog sustava koji promiče učenje napamet i uvesti 
inovativne sustave kao što je Montessori metoda. Većina takvih škola je 
skupa, ima visok omjer nastavnik-učenik i nudi ozračje za učenje u kojem 
svako dijete može učiti svojim tempom. Bilo bi interesantno i poučno 
napraviti studiju o tome kakav su utjecaj takve škole imale na život svojih 
đaka."
+msgid ""
+"In addition to the above, there are a relatively small number of schools "
+"that follow foreign curricula such as the so-called Senior Cambridge, though "
+"this was largely superseded by the ICSE stream elsewhere. Some of these "
+"schools also offer the students the opportunity to sit for the ICSE "
+"examinations. These are usually very expensive residential schools where "
+"some of the Indians working abroad send their children. They normally have "
+"fabulous infrastructure, low student-teacher ratio and very few students. "
+"Many of them have teachers from abroad. There are also other exclusive "
+"schools such as the Doon School in Dehradun that take in a small number of "
+"students and charge exorbitant fees."
+msgstr ""
+"Uz gore navedene, postoji i relativno malen broj Å¡kola koje slijede strane "
+"kurikulume kao npr. takozvani Viši Cambridge (engl. <i>Senior Cambridge</"
+"i>), premda je to drugdje većinom zamijenjeno ICSE strujom. Neke od tih "
+"škola također učenicima nude priliku da pohađaju ICSE ispite. To su 
obično "
+"vrlo skupe rezidencijalne Å¡kole u koje neki od Indijaca koji rade u "
+"inozemstvu šalju svoju djecu. One obično imaju fantastičnu infrastrukturu, 
"
+"niski omjer učenik-nastavnik i vrlo malo učenika.Mnoge od njih imaju "
+"nastavnike iz inozemstva. Postoje i druge ekskluzivne Å¡kole, kao npr. Å¡kola 
"
+"Doon u Dehradunu, koje primaju mali broj učenika i naplaćuju pretjerano "
+"visoke Å¡kolarine."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Apart from all of these, there are a handful of schools around the country, "
+"such as the Rishi Valley school in Andhra Pradesh, that try to break away "
+"from the normal education system that promotes rote learning and implement "
+"innovative systems such as the Montessori method. Most such schools are "
+"expensive, have high teacher-student ratios and provide a learning "
+"environment in which each child can learn at his/her own pace. It would be "
+"interesting and instructive to do a study on what impact the kind of school "
+"has had on the life of their alumni."
+msgstr ""
+"Osim takvih, postoji i šačica škola širom zemlje, kao što je škola 
Rishi "
+"Valley u Andhra Pradeshu, koje pokušavaju odmaknuti od uobičajenog "
+"obrazovnog sustava koji promiče učenje napamet i uvesti inovativne sustave "
+"kao što je Montessori metoda. Većina takvih škola je skupa, ima visok 
omjer "
+"nastavnik-učenik i nudi ozračje za učenje u kojem svako dijete može 
učiti "
+"svojim tempom. Bilo bi interesantno i poučno napraviti studiju o tome kakav "
+"su utjecaj takve škole imale na život svojih đaka."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "State Schools"
 msgstr "Državne škole"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Each state in the country has its own Department of Education that runs 
its own school system with its own textbooks and evaluation system. As 
mentioned earlier, the curriculum, pedagogy and evaluation method are largely 
decided by the SCERT in the state, following the national guidelines prescribed 
by the NCERT."
-msgstr "Svaka država u Indiji ima vlastito ministarstvo obrazovanja koje vodi 
vlastiti školski sustav s vlastitim udžbenicima i ispitnim sustavom. Kao što 
je već spomenuto, o kurikulumu, pedagogiji i ispitnim metodama u velikom 
dijelu odlučuje SCERT u državi, slijedeći nacionalne smjernice koje 
propisuje NCERT."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Each state has three kinds of schools that follow the state curriculum. 
The government runs its own schools in land and buildings owned by the 
government and paying the staff from its own resources. These are generally 
known as <em>government schools</em>. The fees are quite low in such schools. 
Then there are privately owned schools with their own land and buildings. Here 
the fees are high and the teachers are paid by the management. Such schools 
mostly cater to the urban middle class families. The third kind consists of 
schools that are provided grant-in-aid by the government, though the school was 
started by a private agency in their own land and buildings. The grant-in-aid 
is meant to help reduce the fees and make it possible for poor families to send 
their children. In some states like Kerala, these schools are very similar to 
government schools since the teachers are paid by the government and the fees 
are the same as in government schools."
-msgstr "Svaka država ima tri vrste škola koje slijede državni kurikulum. 
Vlada upravlja vlastitim školama na zemljištu i zgradama u vlasništvu vlade 
i plaća osoblje iz vlastitih izvora. Te škole opće su poznate kao 
<em>vladine Å¡kole</em>. Å kolarine su u takvim Å¡kolama dosta niske. Zatim su 
tu škole u privatnom vlasništvu s vlastitim zemljištem i zgradama. Ovdje su 
školarine visoke, a nastavnike plaća uprava. Takve škole većinom skrbe o 
urbanim obiteljima iz srednjeg staleža. Treća vrsta sastoji se od škola 
kojima je osigurana pripomoć vlade, iako je školu osnovala privatna agencija 
na vlastitom zemljištu i zgradama. Svrha pripomoći je pomoći smanjiti cijenu 
školarina i omogućiti siromašnim obiteljima da pošalju svoju djecu ovdje na 
školovanje. U nekim državama poput Kerale, ove škole vrlo su slične 
vladinim školama budući da nastavnike plaća vlada, a školarine su jednake 
kao u državnim školama."
+msgid ""
+"Each state in the country has its own Department of Education that runs its "
+"own school system with its own textbooks and evaluation system. As "
+"mentioned earlier, the curriculum, pedagogy and evaluation method are "
+"largely decided by the SCERT in the state, following the national guidelines "
+"prescribed by the NCERT."
+msgstr ""
+"Svaka država u Indiji ima vlastito ministarstvo obrazovanja koje vodi "
+"vlastiti školski sustav s vlastitim udžbenicima i ispitnim sustavom. Kao 
Å¡to "
+"je već spomenuto, o kurikulumu, pedagogiji i ispitnim metodama u velikom "
+"dijelu odlučuje SCERT u državi, slijedeći nacionalne smjernice koje "
+"propisuje NCERT."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each state has three kinds of schools that follow the state curriculum. The "
+"government runs its own schools in land and buildings owned by the "
+"government and paying the staff from its own resources. These are generally "
+"known as <em>government schools</em>. The fees are quite low in such "
+"schools. Then there are privately owned schools with their own land and "
+"buildings. Here the fees are high and the teachers are paid by the "
+"management. Such schools mostly cater to the urban middle class families. "
+"The third kind consists of schools that are provided grant-in-aid by the "
+"government, though the school was started by a private agency in their own "
+"land and buildings. The grant-in-aid is meant to help reduce the fees and "
+"make it possible for poor families to send their children. In some states "
+"like Kerala, these schools are very similar to government schools since the "
+"teachers are paid by the government and the fees are the same as in "
+"government schools."
+msgstr ""
+"Svaka država ima tri vrste škola koje slijede državni kurikulum. Vlada "
+"upravlja vlastitim školama na zemljištu i zgradama u vlasništvu vlade i "
+"plaća osoblje iz vlastitih izvora. Te škole opće su poznate kao 
<em>vladine "
+"Å¡kole</em>. Å kolarine su u takvim Å¡kolama dosta niske. Zatim su tu Å¡kole 
u "
+"privatnom vlasništvu s vlastitim zemljištem i zgradama. Ovdje su školarine 
"
+"visoke, a nastavnike plaća uprava. Takve škole većinom skrbe o urbanim "
+"obiteljima iz srednjeg staleža. Treća vrsta sastoji se od škola kojima je "
+"osigurana pripomoć vlade, iako je školu osnovala privatna agencija na "
+"vlastitom zemljištu i zgradama. Svrha pripomoći je pomoći smanjiti cijenu "
+"školarina i omogućiti siromašnim obiteljima da pošalju svoju djecu ovdje 
na "
+"školovanje. U nekim državama poput Kerale, ove škole vrlo su slične 
vladinim "
+"školama budući da nastavnike plaća vlada, a školarine su jednake kao u "
+"državnim školama."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Case of Kerala"
 msgstr "Primjer Kerale"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The state of Kerala, a small state in the South Western coast of India, 
has been different from the rest of the country in many ways for the last few 
decades. It has, for instance, the highest literacy rate among all states, and 
was declared the first fully literate state about a decade back. Life 
expectancy, both male and female, is very high, close to that of the developed 
world. Other parameters such as fertility rate, infant and child mortality are 
among the best in the country, if not the best. The total fertility rate has 
been below the replacement rate of 2.1 for the last two decades. Probably as a 
side-effect of economic and social development, suicide rates and alcoholism 
are also very high. Government policies also have been very different from the 
rest of the country, leading to the development model followed in Kerala, with 
high expenditure in education and welfare, coming to be known as the 
&ldquo;Kerala Model&ldquo; among economists."
-msgstr "Država Kerala, mala država na jugoistočnoj obali Indije, zadnjih 
nekoliko desetljeća razlikuje se od ostatka zemlje na mnogo načina. Ima, na 
primjer, najveću stopu pismenosti od svih država, a proglašena je i prvom 
potpuno opismenjenom državom prije otprilike jednog desetljeća. Očekivan 
životni vijek, jednako za muškarce i za žene, vrlo je visok, blizak onom u 
razvijenim zemljama svijeta. Ostali parametri kao Å¡to je stopa fertiliteta, 
stopa smrtnosti dojenčadi i djece, među najboljima su u zemlji, ako ne i 
najbolji. Ukupna stopa fertiliteta u zadnja dva desetljeća ispod je stope 
zamjene od 2,1. Vjerojatno kao nuspojave ekonomskog i društvenog razvoja, 
stope samoubojstava i alkoholizma također su velike. Vladina politika se isto 
tako uvelike razlikuje od ostatka zemlje, Å¡to dovodi do toga da model razvoja 
kojeg slijedi Kerala, s visokim izdacima za obrazovanje i socijalnu skrb, 
postaje poznat među ekonomistima kao &ldquo;Keralski model&ldquo;."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Kerala has also always shown interest in trying out ways of improving 
its school education system. Every time the NCERT came up with new ideas, it 
was Kerala that tried it out first. The state experimented with the District 
Primary Education Programme (DPEP) with gusto, though there was opposition to 
it from various quarters, and even took it beyond primary classes. The state 
was the first in the country to move from the traditional behaviorist way of 
teaching to a social constructivist paradigm. It was mentioned in the National 
Curriculum Framework of NCERT in the year 2000, and Kerala started trying it 
out the next year. The transaction in the classroom and the evaluation 
methodology were changed. Instead of direct questions that could be answered 
only through memorizing the lessons, indirect questions and open ended 
questions were included so that the student needed to think before answering, 
and the answers could be subjective to some extent. This meant that the 
students had to digest what they studied and had to be able to use their 
knowledge in a specific situation to answer the questions. At the same time, 
the new method took away a lot of pressure and the children began to find 
examinations interesting and enjoyable instead of being stressful. A 
Comprehensive and Continuous Evaluation (CCE) system was introduced along with 
this, which took into consideration the overall personality of the student and 
reduced the dependence on a single final examination for deciding promotion to 
the next class. At present, the CBSE also has implemented CCE, but in a more 
flexible manner."
-msgstr "Kerala je također uvijek iskazivala zanimanje za iskušavanje načina 
na koji bi se mogao poboljšati školski obrazovni sustav. Svaki put kad je 
NCERT izašao s novim idejama, Kerala je bila ta koja ih je prva iskušala. 
Država je sa zadovoljstvom eksperimentirala s distriktnim osnovnoškolskim 
programom (engl. <i>District Primary Education Programme</i>, DPEP), premda je 
bilo protivljenja s različitih strana, i odvela ga čak i dalje od 
osnovnoškolskih razreda. Ta država bila je prva u zemlji koja je odmaknula od 
tradicionalnog biheviorističkog načina podučavanja prema društveno 
konstruktivističkoj paradigmi. To je spomenuto u nacionalnom okviru kurikuluma 
NCERT-a 2000. godine, a Kerala ga je počela iskušavati sljedeće godine. 
Služba u učionici i metodologija ocjenjivanja izmijenjene su. Umjesto 
izravnih pitanja na koja se moglo odgovarati samo kroz učenje lekcija napamet, 
uključena su neizravna i otvorena pitanja gdje su učenici trebali razmisliti 
prije odgovora, a odgovori su mogli biti subjektivni do određene granice. To 
je značilo da su učenici morali sistematizirati ono što su naučili te su 
morali biti u stanju koristiti svoje znanje u specifičnim situacijama kako bi 
mogli odgovoriti na pitanja. Istovremeno, nova je metoda uklonila velik 
pritisak i djeca su počela ispite doživljavati zanimljivima i ugodnima, 
umjesto stresnima. Zajedno s tim uveden je i sustav sveobuhvatne i stalne 
procjene (engl. <i>Comprehensive and Continuous Evaluation</i>, CCE), koji je 
uzeo u obzir sveukupnu osobnost učenika i smanjio ovisnost o jednom jedinom 
završnom ispitu koji bi odlučivao o njihovom prelasku u sljedeći razred. 
Sada je i CBSE uveo CCE, ali na fleksibilniji način."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Kerala was also the first state in the country to introduce Information 
Technology as a subject of study at the High School level. It was started in 
class 8 with the textbook introducing Microsoft Windows and Microsoft Office. 
But within one year the government was forced to include Free Software also in 
the curriculum by protests from Free Software enthusiasts and a favorable 
stance taken by a school teachers association that had the majority of 
government teachers as its members. Eventually, from the year 2007, only 
GNU/Linux was taught in the schools, and all computers in schools had only 
GNU/Linux installed. At that time, perhaps even today, this was the largest 
installation of GNU/Linux in schools, and made headlines even in other 
countries. Every year, from 2007 onwards, about 500,000 children pass out of 
the schools learning the concepts behind Free Software and the GNU/Linux 
operating system and applications. The state is now moving towards IT Enabled 
Education. Eventually, IT will not be taught as a separate subject. Instead, 
all subjects will be taught with the help of IT so that the children will, on 
the one hand, learn IT skills and, on the other, make use of educational 
applications (such as those mentioned below) and resources in the Internet 
(such as textual material from sites like Wikipedia, images, animations and 
videos) to study their subjects and to do exercises. Teachers and students have 
already started using applications such as <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/drgeo/\";> Dr. Geo</a>, <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/GeoGebra\";> GeoGebra</a>, and <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/KTechLab\";> KtechLab</a> for studying 
geometry and electronics. Applications like <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/sunclock/\";> Sunclock</a>, <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Kalzium\";> Kalzium</a> and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/ghemical/\";> Ghemical</a> are also 
popular among teachers and students."
-msgstr "Kerala je isto tako bila prva država u zemlji koja je uvela 
informatičku tehnologiju kao predmet na srednjoškolskoj razini. Predmet je 
započinjao u osmom razredu s udžbenikom koji je predstavljao Microsoft 
Windows i Microsoft Office. Ali, unutar manje od godinu dana vlada je bila 
prisiljena uključiti i slobodan softver u kurikulum, uslijed protesta 
entuzijasta slobodnog softvera i povoljnog stava kojeg je zauzela udruga 
nastavnika u kojoj su većina članova bili državni nastavnici. Na kraju, od 
2007. godine, u školama se podučavao samo GNU/Linux, a sva računala u 
školama imala su instaliran samo GNU/Linux. U to vrijeme, možda čak i danas, 
to je bila najveća instalacija GNU/Linuxa u školama, i punila je novinske 
naslove čak i u drugim zemljama. Svake godine, od 2007. nadalje, oko 
500&nbsp;000 djece prolazi kroz školu učeći koncepte slobodnog softvera i 
GNU/Linux operativnog sustava i aplikacija. Država se sada primiče 
obrazovanju podržanom informatičkom tehnologijom. Konačno, informatička 
tehnologija neće biti podučavana kao poseban predmet. Umjesto toga, svi 
predmeti bit će podučavani pomoću informatičke tehnologije tako da će 
djeca, s jedne strane, naučiti vještine informatičke tehnologije, a s druge 
strane, iskoristiti obrazovne aplikacije (kao one dolje spomenute) i 
internetske resurse (kao što je tekstualni sadržaj s mjesta poput Wikipedije, 
slike, animacije i video zapise) za učenje svojih predmeta i izradu vježbi. 
Nastavnici i učenici već su počeli koristiti aplikacije kao što su <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/drgeo/\";> Dr. Geo</a>, <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/GeoGebra\";> GeoGebra</a> i <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/KTechLab\";> KtechLab</a> za učenje 
geometrije i elektronike. Aplikacije kao Å¡to su <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/sunclock/\";> Sunclock</a>, <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Kalzium\";> Kalzium</a> i <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/ghemical/\";> Ghemical</a> također su 
popularne među nastavnicima i učenicima."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The initiative taken by Kerala is now influencing other states and even 
the policies of the Government of India. States like Karnataka and Gujarat are 
now planning to introduce Free Software in their schools, and some other states 
like Maharashtra are examining the option. The new education policy of the 
Government of India speaks about constructivism, IT enabled education, Free 
Software and sharing educational resources. Once a few of the larger states 
successfully migrate to Free Software, it is hoped that the entire country 
would follow suit in a relatively short time. When that happens, India could 
have the largest user base of GNU/Linux and Free Software in general."
-msgstr "Inicijativa koju je Kerala poduzela sada utječe na druge države, a 
čak i na politiku vlade Indije. Države kao Karnataka i Gujarat sada planiraju 
uvesti slobodan softver u svoje škole, a neke druge države kao Maharashtra 
ispituju takvu mogućnost. Nova obrazovna politika indijske vlade govori o 
konstruktivizmu, informatičkom tehnologijom potpomognutom obrazovanju, 
slobodnom softveru i dijeljenju obrazovnih resursa. Jednom kada nekoliko 
najvećih država uspješno prijeđe na slobodan softver, vjeruje se da će ih 
u relativno kratkom vremenu cijela zemlja slijediti. Kada se to dogodi, Indija 
bi mogla imati najveću bazu GNU/Linuxa i slobodnog softvera općenito."
+msgid ""
+"The state of Kerala, a small state in the South Western coast of India, has "
+"been different from the rest of the country in many ways for the last few "
+"decades. It has, for instance, the highest literacy rate among all states, "
+"and was declared the first fully literate state about a decade back. Life "
+"expectancy, both male and female, is very high, close to that of the "
+"developed world. Other parameters such as fertility rate, infant and child "
+"mortality are among the best in the country, if not the best. The total "
+"fertility rate has been below the replacement rate of 2.1 for the last two "
+"decades. Probably as a side-effect of economic and social development, "
+"suicide rates and alcoholism are also very high. Government policies also "
+"have been very different from the rest of the country, leading to the "
+"development model followed in Kerala, with high expenditure in education and "
+"welfare, coming to be known as the &ldquo;Kerala Model&ldquo; among "
+"economists."
+msgstr ""
+"Država Kerala, mala država na jugoistočnoj obali Indije, zadnjih nekoliko "
+"desetljeća razlikuje se od ostatka zemlje na mnogo načina. Ima, na primjer, 
"
+"najveću stopu pismenosti od svih država, a proglašena je i prvom potpuno "
+"opismenjenom državom prije otprilike jednog desetljeća. Očekivan životni "
+"vijek, jednako za muškarce i za žene, vrlo je visok, blizak onom u "
+"razvijenim zemljama svijeta. Ostali parametri kao Å¡to je stopa fertiliteta, "
+"stopa smrtnosti dojenčadi i djece, među najboljima su u zemlji, ako ne i "
+"najbolji. Ukupna stopa fertiliteta u zadnja dva desetljeća ispod je stope "
+"zamjene od 2,1. Vjerojatno kao nuspojave ekonomskog i društvenog razvoja, "
+"stope samoubojstava i alkoholizma također su velike. Vladina politika se "
+"isto tako uvelike razlikuje od ostatka zemlje, Å¡to dovodi do toga da model "
+"razvoja kojeg slijedi Kerala, s visokim izdacima za obrazovanje i socijalnu "
+"skrb, postaje poznat među ekonomistima kao &ldquo;Keralski model&ldquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Kerala has also always shown interest in trying out ways of improving its "
+"school education system. Every time the NCERT came up with new ideas, it was "
+"Kerala that tried it out first. The state experimented with the District "
+"Primary Education Programme (DPEP) with gusto, though there was opposition "
+"to it from various quarters, and even took it beyond primary classes. The "
+"state was the first in the country to move from the traditional behaviorist "
+"way of teaching to a social constructivist paradigm. It was mentioned in the "
+"National Curriculum Framework of NCERT in the year 2000, and Kerala started "
+"trying it out the next year. The transaction in the classroom and the "
+"evaluation methodology were changed. Instead of direct questions that could "
+"be answered only through memorizing the lessons, indirect questions and open "
+"ended questions were included so that the student needed to think before "
+"answering, and the answers could be subjective to some extent. This meant "
+"that the students had to digest what they studied and had to be able to use "
+"their knowledge in a specific situation to answer the questions. At the same "
+"time, the new method took away a lot of pressure and the children began to "
+"find examinations interesting and enjoyable instead of being stressful. A "
+"Comprehensive and Continuous Evaluation (CCE) system was introduced along "
+"with this, which took into consideration the overall personality of the "
+"student and reduced the dependence on a single final examination for "
+"deciding promotion to the next class. At present, the CBSE also has "
+"implemented CCE, but in a more flexible manner."
+msgstr ""
+"Kerala je također uvijek iskazivala zanimanje za iskušavanje načina na 
koji "
+"bi se mogao poboljšati školski obrazovni sustav. Svaki put kad je NCERT "
+"izašao s novim idejama, Kerala je bila ta koja ih je prva iskušala. Država 
"
+"je sa zadovoljstvom eksperimentirala s distriktnim osnovnoškolskim programom 
"
+"(engl. <i>District Primary Education Programme</i>, DPEP), premda je bilo "
+"protivljenja s različitih strana, i odvela ga čak i dalje od 
osnovnoškolskih "
+"razreda. Ta država bila je prva u zemlji koja je odmaknula od tradicionalnog 
"
+"biheviorističkog načina podučavanja prema društveno konstruktivističkoj "
+"paradigmi. To je spomenuto u nacionalnom okviru kurikuluma NCERT-a 2000. "
+"godine, a Kerala ga je počela iskušavati sljedeće godine. Služba u 
učionici "
+"i metodologija ocjenjivanja izmijenjene su. Umjesto izravnih pitanja na koja "
+"se moglo odgovarati samo kroz učenje lekcija napamet, uključena su 
neizravna "
+"i otvorena pitanja gdje su učenici trebali razmisliti prije odgovora, a "
+"odgovori su mogli biti subjektivni do određene granice. To je značilo da su 
"
+"učenici morali sistematizirati ono što su naučili te su morali biti u 
stanju "
+"koristiti svoje znanje u specifičnim situacijama kako bi mogli odgovoriti na 
"
+"pitanja. Istovremeno, nova je metoda uklonila velik pritisak i djeca su "
+"počela ispite doživljavati zanimljivima i ugodnima, umjesto stresnima. "
+"Zajedno s tim uveden je i sustav sveobuhvatne i stalne procjene (engl. "
+"<i>Comprehensive and Continuous Evaluation</i>, CCE), koji je uzeo u obzir "
+"sveukupnu osobnost učenika i smanjio ovisnost o jednom jedinom završnom "
+"ispitu koji bi odlučivao o njihovom prelasku u sljedeći razred. Sada je i "
+"CBSE uveo CCE, ali na fleksibilniji način."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Kerala was also the first state in the country to introduce Information "
+"Technology as a subject of study at the High School level. It was started "
+"in class 8 with the textbook introducing Microsoft Windows and Microsoft "
+"Office. But within one year the government was forced to include Free "
+"Software also in the curriculum by protests from Free Software enthusiasts "
+"and a favorable stance taken by a school teachers association that had the "
+"majority of government teachers as its members. Eventually, from the year "
+"2007, only GNU/Linux was taught in the schools, and all computers in schools "
+"had only GNU/Linux installed. At that time, perhaps even today, this was "
+"the largest installation of GNU/Linux in schools, and made headlines even in "
+"other countries. Every year, from 2007 onwards, about 500,000 children pass "
+"out of the schools learning the concepts behind Free Software and the GNU/"
+"Linux operating system and applications. The state is now moving towards IT "
+"Enabled Education. Eventually, IT will not be taught as a separate subject. "
+"Instead, all subjects will be taught with the help of IT so that the "
+"children will, on the one hand, learn IT skills and, on the other, make use "
+"of educational applications (such as those mentioned below) and resources in "
+"the Internet (such as textual material from sites like Wikipedia, images, "
+"animations and videos) to study their subjects and to do exercises. Teachers "
+"and students have already started using applications such as <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/project/drgeo/\";> Dr. Geo</a>, <a href=\"http://";
+"en.wikipedia.org/wiki/GeoGebra\"> GeoGebra</a>, and <a href=\"http://en.";
+"wikipedia.org/wiki/KTechLab\"> KtechLab</a> for studying geometry and "
+"electronics. Applications like <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"sunclock/\"> Sunclock</a>, <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Kalzium\";> "
+"Kalzium</a> and <a href=\"http://directory.fsf.org/project/ghemical/\";> "
+"Ghemical</a> are also popular among teachers and students."
+msgstr ""
+"Kerala je isto tako bila prva država u zemlji koja je uvela informatičku "
+"tehnologiju kao predmet na srednjoškolskoj razini. Predmet je započinjao u "
+"osmom razredu s udžbenikom koji je predstavljao Microsoft Windows i "
+"Microsoft Office. Ali, unutar manje od godinu dana vlada je bila prisiljena "
+"uključiti i slobodan softver u kurikulum, uslijed protesta entuzijasta "
+"slobodnog softvera i povoljnog stava kojeg je zauzela udruga nastavnika u "
+"kojoj su većina članova bili državni nastavnici. Na kraju, od 2007. 
godine, "
+"u školama se podučavao samo GNU/Linux, a sva računala u školama imala su "
+"instaliran samo GNU/Linux. U to vrijeme, možda čak i danas, to je bila "
+"najveća instalacija GNU/Linuxa u školama, i punila je novinske naslove čak 
i "
+"u drugim zemljama. Svake godine, od 2007. nadalje, oko 500&nbsp;000 djece "
+"prolazi kroz školu učeći koncepte slobodnog softvera i GNU/Linux 
operativnog "
+"sustava i aplikacija. Država se sada primiče obrazovanju podržanom "
+"informatičkom tehnologijom. Konačno, informatička tehnologija neće biti "
+"podučavana kao poseban predmet. Umjesto toga, svi predmeti bit će 
podučavani "
+"pomoću informatičke tehnologije tako da će djeca, s jedne strane, naučiti 
"
+"vještine informatičke tehnologije, a s druge strane, iskoristiti obrazovne "
+"aplikacije (kao one dolje spomenute) i internetske resurse (kao Å¡to je "
+"tekstualni sadržaj s mjesta poput Wikipedije, slike, animacije i video "
+"zapise) za učenje svojih predmeta i izradu vježbi. Nastavnici i učenici 
već "
+"su počeli koristiti aplikacije kao što su <a 
href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/drgeo/\"> Dr. Geo</a>, <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"GeoGebra\"> GeoGebra</a> i <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/KTechLab";
+"\"> KtechLab</a> za učenje geometrije i elektronike. Aplikacije kao što su "
+"<a href=\"http://directory.fsf.org/project/sunclock/\";> Sunclock</a>, <a "
+"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Kalzium\";> Kalzium</a> i <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/project/ghemical/\";> Ghemical</a> također su "
+"popularne među nastavnicima i učenicima."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The initiative taken by Kerala is now influencing other states and even the "
+"policies of the Government of India. States like Karnataka and Gujarat are "
+"now planning to introduce Free Software in their schools, and some other "
+"states like Maharashtra are examining the option. The new education policy "
+"of the Government of India speaks about constructivism, IT enabled "
+"education, Free Software and sharing educational resources. Once a few of "
+"the larger states successfully migrate to Free Software, it is hoped that "
+"the entire country would follow suit in a relatively short time. When that "
+"happens, India could have the largest user base of GNU/Linux and Free "
+"Software in general."
+msgstr ""
+"Inicijativa koju je Kerala poduzela sada utječe na druge države, a čak i 
na "
+"politiku vlade Indije. Države kao Karnataka i Gujarat sada planiraju uvesti "
+"slobodan softver u svoje škole, a neke druge države kao Maharashtra 
ispituju "
+"takvu mogućnost. Nova obrazovna politika indijske vlade govori o "
+"konstruktivizmu, informatičkom tehnologijom potpomognutom obrazovanju, "
+"slobodnom softveru i dijeljenju obrazovnih resursa. Jednom kada nekoliko "
+"najvećih država uspješno prijeđe na slobodan softver, vjeruje se da će 
ih u "
+"relativno kratkom vremenu cijela zemlja slijediti. Kada se to dogodi, Indija "
+"bi mogla imati najveću bazu GNU/Linuxa i slobodnog softvera općenito."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "References"
 msgstr "Izvori"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid 
"http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html";
-msgstr 
"http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html";
+msgid ""
+"http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/";
+"txt_minute_education_1835.html"
+msgstr ""
+"http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/";
+"txt_minute_education_1835.html"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "http://varnam.org/blog/2007/08/the_story_behind_macaulays_edu";
@@ -174,8 +685,14 @@
 msgstr "http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Board_of_Secondary_Education";
 
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-msgid "<a id=\"sasi\"></a><a href=\"http://swatantryam.blogspot.com/\";>V. Sasi 
Kumar</a> is a doctor in physics and a member of the FSF India Board of 
Directors. He advocates for Free Software and freedom of knowledge."
-msgstr "<a id=\"sasi\"></a><a href=\"http://swatantryam.blogspot.com/\";>V. 
Sasi Kumar</a> je doktor fizike i član uprave indijskog FSF-a. Zalaže se za 
slobodan softveru i slobodu znanja."
+msgid ""
+"<a id=\"sasi\"></a><a href=\"http://swatantryam.blogspot.com/\";>V. Sasi "
+"Kumar</a> is a doctor in physics and a member of the FSF India Board of "
+"Directors. He advocates for Free Software and freedom of knowledge."
+msgstr ""
+"<a id=\"sasi\"></a><a href=\"http://swatantryam.blogspot.com/\";>V. Sasi "
+"Kumar</a> je doktor fizike i član uprave indijskog FSF-a. Zalaže se za "
+"slobodan softveru i slobodu znanja."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -183,8 +700,18 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i 
<a href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute 
poveznice i druge ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i druge ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #
 #
@@ -201,8 +728,18 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo 
šaljite vaše komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za informacije 
o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, kvalitetne "
+"prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo šaljite vaše "
+"komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011 Dr. V. Sasi Kumar."
@@ -210,8 +747,14 @@
 
 #. TRANSLATORS: Please note that the license here is CC-BY-SA
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"ShareAlike 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -222,4 +765,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
-

Index: education/po/edu-system-india.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-system-india.translist,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- education/po/edu-system-india.translist   29 Mar 2013 23:59:23 -0000   
1.9
+++ education/po/edu-system-india.translist   1 Jun 2013 17:58:26 -0000    
1.10
@@ -5,6 +5,7 @@
 <span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/education/edu-system-india.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="de" hreflang="de" 
href="/education/edu-system-india.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/education/edu-system-india.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/education/edu-system-india.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/education/edu-system-india.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->

Index: software/recent-releases-include.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/recent-releases-include.de.html,v
retrieving revision 1.105
retrieving revision 1.106
diff -u -b -r1.105 -r1.106
--- software/recent-releases-include.de.html  31 May 2013 16:33:16 -0000   
1.105
+++ software/recent-releases-include.de.html  1 Jun 2013 17:58:27 -0000    
1.106
@@ -1,9 +1,9 @@
 <ul>
-<li><strong>May 31, 2013</strong>
+<li><strong>2013-05-31</strong>
 <ul>
 <li><a
 href="http://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2013-05/msg00017.html";>GCC
-4.8.1 Released</a>, <i>Jakub Jelinek</i>, <tt>11:59</tt></li>
+4.8.1 freigegeben</a>, <i>Jakub Jelinek</i>, <tt>11:59</tt></li>
 </ul></li>
 <li><strong>2013-05-30</strong>
 <ul>

Index: software/software.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.de.html,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- software/software.de.html  31 May 2013 11:00:59 -0000   1.58
+++ software/software.de.html  1 Jun 2013 17:58:27 -0000    1.59
@@ -9,13 +9,14 @@
 
 <!--#include virtual="/software/po/software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.de.html" -->
-<h2>GNU herunterladen</h2>
+<h2>GNU-Software</h2>
 
 <div style="width: 300px; padding: 15px; margin: 15px; float: right; border: 
6px solid #bd0;">
 <h4 class="center">Distributionen herunterladen</h4>
-<p><a href="/distros/free-distros"><img 
src="/graphics/gnu-and-penguin-color-300x276.jpg" alt="GNU und Linux" /></a></p>
-<p><span class="highlight">Ein <a href="/distros/free-distros">freies
-GNU/Linux-Gesamtsysteme</a> installieren.</span></p>
+<p><a href="/distros/free-distros"><img 
src="/graphics/gnu-and-penguin-color-300x276.jpg" alt="Ein dynamisches Duo: GNU 
und Linux im Überflug" /></a></p>
+<p><span class="highlight">Ein installierbares Gesamtsystem gesucht? Unter <a
+href="/distros/free-distros"><em>Freie GNU/Linux-Distributionen</em></a>
+finden Sie eine Übersicht mit ganz und gar freier Software.</span></p>
 </div>
 
 <p>Das <a
@@ -25,13 +26,13 @@
 href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">offiziellen
 GNU-Softwarepakete</a> (siehe unten) und ebenso freie nonGNU-Software wie
 TeX und das X Window System (X11). Das GNU-System ist außerdem keine
-einzelne statische Sammlung von Programmen; Benutzer und Distributoren
-können verschiedene Pakete entsprechend ihren Bedürfnissen und Wünschen
-zusammenstellen. Das Ergebnis ist immer noch eine Variante des GNU-Systems.</p>
+einzelne statische Programmsammlung; Benutzer und Distributoren können
+verschiedene Pakete entsprechend ihren Bedürfnissen und Wünschen
+zusammenstellen. Das Ergebnis ist noch immer eine Variante des GNU-Systems.</p>
 
 <p>Wenn Sie nach einem Gesamtsystem zur Installation suchen, siehe unter <a
 href="/distros/free-distros"><em>Freie GNU/Linux-Distributionen</em></a>,
-die voll und ganz <em>freie</em> Software sind.</p>
+die ganz und gar <em>freie</em> Software sind.</p>
 
 <p>Einzelne freie Softwarepakete (sowohl GNU als auch nonGNU) sind im <a
 href="http://directory.fsf.org/";>Freie-Software-Verzeichnis</a> zu finden:
@@ -39,29 +40,12 @@
 aktiv gepflegte, nach Kategorien geordnete und durchsuchbare Datenbank mit
 freier Software. Sie enthält, soweit verfügbar, Verweise zu den
 Webauftritten der Programme wie auch <a
-href="http://directory.fsf.org/wiki/GNU/";>alle GNU-Pakete</a>. Eine andere
+href="http://directory.fsf.org/wiki/GNU/";>alle GNU-Pakete</a>. Eine weitere
 Übersicht <a href="#allgnupkgs">aller GNU-Pakete</a> ist weiter unten auf
 dieser Seite aufgeführt, <a href="/doc/doc">Freie-Software-Dokumentation</a>
 gesondert.</p>
 
-<p>Wir pflegen auch <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";><em>Freie Softwareprojekte
-mit hoher Priorität</em></a>. Wenn möglich, helfen Sie bitte bei diesen
-Projekten mit. Weitere Möglichkeiten, um zu GNU beizutragen, einschließlich
-Betreuung und Entwicklung unbetreuter GNU-Pakete, siehe <a
-href="/help/help"><em>GNU helfen</em></a>.</p>
-
-<p>Wenn Sie ein GNU-Paket entwickeln oder an eine Neuentwicklung denken,
-könnten die <a href="/software/devel"><em>Ressourcen für die Entwicklung von
-GNU</em></a> interessant sein. Möchten Sie aus Ihrer Software ein
-offizielles GNU-Paket machen, beachten Sie bitte die Informationen und den
-Fragebogen zur <a
-href="/help/evaluation"><em>GNU-Softwareevaluierung</em></a>. Weitere
-Informationen zu in GNU-Software verwendeten Lizenzen sowie anderen freien
-Softwarelizenzen finden Sie unter <a
-href="/licenses/licenses"><em>Lizenzen</em></a>.</p>
-
-<p>Und schließlich ein kleiner Überblick über <a
+<p>Und schließlich haben wir noch einen kleinen Überblick über <a
 href="/software/for-windows"><em>Freie Software für Microsoft
 Windows</em></a>, für Windows-Benutzer, die gerne <em>freie</em> Software
 ausprobieren möchten.</p>
@@ -69,56 +53,74 @@
 
 <h3 id="getgnu">Wie kommt man an GNU-Software</h3>
 
-<p>GNU-Software ist durch mehrere verschiedene Methoden erhältlich:</p>
+<p>GNU-Software ist über verschiedene Wege erhältlich:</p>
 
 <ul>
-<li>Laden Sie eine völlig <a href="/distros/free-distros">Freie
-GNU/Linux-Distribution</a> herunter.</li>
+<li>eine völlig <a href="/distros/free-distros"><em>Freie
+GNU/Linux-Distribution</em></a> herunterladen;</li>
 
-<li>Holen Sie sich eine Kopie von einem Freund.</li>
+<li>von einem Freund eine Kopie geben lassen;</li>
 
-<li>Kaufen Sie einen Rechner von einem <a
-href="/links/companies">Unternehmen</a> mit einem völlig freien und bereits
-vorinstalliertem GNU/Linux-System.</li>
+<li>einen Rechner von einem <a href="/links/companies">Unternehmen</a> mit 
einem
+völlig freien und bereits vorinstalliertem GNU/Linux-System kaufen;</li>
 
-<li><a href="/order/ftp.html">Laden Sie einzelne Pakete via HTTP oder FTP
-herunter</a>: der Quellcode der gesamten GNU-Software steht als <a
+<li><a href="/order/ftp.html">einzelne Pakete via HTTP oder FTP
+herunterladen</a>: der gesamte GNU-Software-Quellcode steht als <a
 href="/philosophy/free-sw">Freie Software</a> und kostenlos abrufbar zur
-Verfügung (bitte <a href="/help/donate.html">spenden</a> Sie auch an die
-FSF, wenn Sie können, um die Entwicklung von mehr freier Software
-unterstützen zu können).</li>
+Verfügung <em>(bitte <a href="/help/donate.html">spenden</a> Sie ebenfalls
+an die FSF, wenn Sie können, um die Entwicklung von noch mehr freier
+Software unterstützen zu können)</em>;</li>
 
-<li>Verwenden Sie die praktische <a href="/software/guix/">GNU
+<li>durch Nutzung der praktischen <a href="/software/guix/">GNU
 Guix</a>-Paketverwaltung zur Installation und Verwaltung der
-GNU-Paketfreigaben.</li>
+GNU-Paketfreigaben;</li>
 
-<li>Verwenden Sie <a href="/software/gsrc/gsrc.html" hreflang="en" title="GNU
-Source Release Collection">GNU GSRC</a>, um auf einfache Weise neueste
-GNU-Freigaben ohne Konflikte mit einer Systemversion zu installieren.</li>
+<li>durch Nutzung der <a href="/software/gsrc/gsrc.html" hreflang="en"
+title="GNU Source Release Collection">GNU GSRC</a>, um auf einfache Weise
+die neuesten GNU-Freigaben ohne Konflikte mit einer Systemversion zu
+installieren.</li>
 
-<li>Verwenden Sie das <a
+<li>durch Nutzung des <a
 href="https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.series_filter=";
-title="GNU DNS Personal Package Archive">GNU DNS-PPA</a> oder das <a
+title="GNU DNS Personal Package Archive">GNU DNS-</a> oder des <a
 href="https://launchpad.net/~dns/+archive/gnustep?field.series_filter=";
-title="GNUstep Personal Package Archive">GNUstep-PPA</a> auf Trisquel,
+title="GNUstep Personal Package Archive">GNUstep-PPAs</a> unter Trisquel,
 gNewSense oder verwandten Distributionen, um die neuesten Versionen
-entsprechend verpackt zu erhalten.</li>
+entsprechend verpackt zu erhalten;</li>
 
-<li>Holen Sie sich den Quellcode eines in Entwicklung befindlichen Pakets und
-erzeugen daraus ein ausführbares Programm. Viele GNU-Pakete und deren
-Quellcode werden auf GNU&nbsp;<a
-href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a> gehostet. Einige Pakete
-verwenden andere Quell-Projektarchive oder überhaupt keine. Die Webseiten
-jedes Pakets sollten die jeweiligen Besonderheiten angeben.</li>
+<li>den Quellcode eines in Entwicklung befindlichen Pakets abrufen und daraus
+ein ausführbares Programm erzeugen. Viele GNU-Pakete und deren Quellcode
+werden bei GNU&nbsp;<a href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>
+gehostet; einige Pakete verwenden andere Quell-Projektarchive oder überhaupt
+keine (die jeweiligen Besonderheiten sollten auf den entsprechenden
+Webseiten jedes Pakets sollten die nennen).</li>
 
 </ul>
 
 
+<h3 id="develop">GNU Software entwickeln</h3>
+
+<p>Sollten Sie ein GNU-Paket entwickeln, werfen Sie bitte einen Blick auf die
+verfügbaren <a href="/software/devel"><em>Ressourcen für die
+Entwicklung</em></a>.</p>
+
+<p>Obgleich nicht ausschließlich über offizielle GNU-Software, pflegen wir 
auch
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";><em>Freie
+Softwareprojekte mit hoher Priorität</em></a>. Wenn möglich, helfen Sie
+bitte bei diesen Projekten mit. Weitere Möglichkeiten, um zu GNU
+beizutragen, einschließlich der Betreuung und Entwicklung unbetreuter
+GNU-Pakete, siehe <a href="/help/help"><em>GNU helfen</em></a>.</p>
+
+<p>Wenn Sie ein neues Programm schreiben und Ihre Software zu einem offiziellen
+GNU-Paket machen möchten, finden Sie weitere Informationen unter <a
+href="/help/evaluation"><em>GNU-Softwareevaluierung</em></a>.</p>
+
+
 <h3><a id="allgnupkgs">Alle GNU-Pakete</a></h3>
 
 <p>Dies ist eine aktuelle Aufstellung aller GNU-Pakete (anstatt langer Namen
-nur die Paket-ID, alphabetisch sortiert). Bitte kontaktieren Sie uns bei
-Korrekturen oder Fragen unter <a
+nur die Paket-ID, alphabetisch sortiert). Bei Korrekturen oder Fragen
+kontaktieren Sie uns bitte unter <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>Außerdem gibt es umfangreiche Übersichten zu <a
@@ -132,13 +134,14 @@
 <!--#include virtual="/software/allgnupkgs.html" -->
 <h3>Außer Dienst gestellte GNU-Pakete</h3>
 
-<p>Gelegentlich werden GNU-Pakete außer Dienst gestellt. Im Allgemeinen, weil
-sie bereits abgelöst oder in andere Pakete integriert wurden. Wenn Sie Zeit
-und Interesse an einem Wiederaufleben haben, wenden Sie sich bitte an <a
+<p>Gelegentlich werden GNU-Pakete außer Dienst gestellt&#160;&#8209;&#160;im
+Allgemeinen, weil sie bereits abgelöst oder in andere Pakete integriert
+wurden. Wenn Sie Zeit und Interesse an einem Wiederaufleben haben, wenden
+Sie sich bitte an <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.<br /><br
 />Im Folgenden sind alte Projektseiten, wenn noch vorhanden, angegeben (nur
-Paket-ID, alphabetisch sortiert):<br /><br /><span xml:lang="en"
-lang="en"><a
+Paket-ID, alphabetisch sortiert):<br /><br />
+<span xml:lang="en" lang="en"><a
 href="/software/aeneas/" title="Archimedes">aeneas</a>, <a
 href="/software/aetherspace/">Aetherspace</a>, <a
 href="/software/aroundme/">Aroundme</a>, <a
@@ -151,9 +154,9 @@
 href="/software/cons/">CONS</a>, <a
 href="/software/dgs/" title="Display Ghostscript">DGS</a>, <a
 href="/software/dld/" title="Dynamic Link Editing">DLD</a>, <a
-href="/software/dotgnu/">DotGNU Portable.NET</a>, <a
+href="/software/dotgnu/" title="DotGNU Portable.NET">DotGNU</a>, <a
 href="/software/dotgnu-pnet/">dotgnu-pnet</a>, <a
-href="http://directory.fsf.org/project/DrGenius/";>Dr. Genius</a>, <a
+href="http://directory.fsf.org/project/DrGenius/";>DrGenius</a>, <a
 href="/software/elib/">Elib</a>, <a
 href="/software/ffp/" title="Free Film Project">FFP</a>, <a
 href="/software/fhp/">fhp</a>, <a
@@ -167,7 +170,7 @@
 href="http://directory.fsf.org/project/giptables/";>Giptables</a>, <a
 href="/software/gmorph/">gmorph</a>, <a
 href="http://directory.fsf.org/project/Gnochive/";></a>,
-gnotary, <a
+Gnotary, <a
 href="http://directory.fsf.org/project/gnotepad/";>Gnotepad+</a>,
 gnubios, <a
 href="/software/gnu-queue/">Queue</a>,
@@ -210,7 +213,7 @@
 href="/software/rat/" title="Recipe Analysis Tool">RAT</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">SnakeCharmer</a>, <a
 href="/software/songanizer/">Songanizer</a>, <a
-href="/software/sourceinstall/">Source Installer</a>, <a
+href="/software/sourceinstall/">SourceInstall</a>, <a
 href="/software/sweater/">Sweater</a>, <a
 href="/software/sxml/">SXML</a>, <a
 href="/software/toutdoux/">Toutdoux</a>, <a
@@ -271,7 +274,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2013/05/31 11:00:59 $
+$Date: 2013/06/01 17:58:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/recent-releases-include.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/recent-releases-include.de.po,v
retrieving revision 1.119
retrieving revision 1.120
diff -u -b -r1.119 -r1.120
--- software/po/recent-releases-include.de.po  1 Jun 2013 17:48:52 -0000    
1.119
+++ software/po/recent-releases-include.de.po  1 Jun 2013 17:58:27 -0000    
1.120
@@ -329,8 +329,8 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"http://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2013-04/msg00008.html";
-"\">[ANNOUNCE] DBusKit 0.1.1 released</a>, <i>Niels Grewe</i>, <tt>17:05</tt>"
+"<a href=\"http://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2013-04/msg00008.html\";>"
+"[ANNOUNCE] DBusKit 0.1.1 released</a>, <i>Niels Grewe</i>, <tt>17:05</tt>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2013-04/msg00008.html";
 "\">DBusKit 0.1.1 freigegeben</a>, <i>Niels Grewe</i>, <tt>17:05</tt>"

Index: software/po/software.de-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.de-en.html,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- software/po/software.de-en.html   31 May 2013 11:01:00 -0000   1.41
+++ software/po/software.de-en.html   1 Jun 2013 17:58:27 -0000    1.42
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!--#include virtual="/software/po/software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 
-<h2>Download GNU</h2>
+<h2>GNU Software</h2>
 
 <div style="width: 300px; padding: 15px; margin: 15px; float: right; border: 
6px solid #bd0;">
 <h4 class="center">Download distributions</h4>
@@ -42,21 +42,6 @@
 href="/doc/doc.html">Free software documentation links</a> are listed
 separately.</p>
 
-<p>We also maintain a list of <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>high-priority free
-software projects</a>. Please help with these projects if you can. For
-other ways to contribute to GNU, including taking over unmaintained GNU
-packages and helping with development, see the <a
-href="/help/help.html">GNU help wanted</a> page.</p>
-
-<p>If you are developing a GNU package, or you are thinking of starting,
-you may be interested in <a href="/software/devel.html">GNU Software
-Developer Resources</a>. If you'd like to make your software an
-official GNU package, see the <a href="/help/evaluation.html">evaluation
-information and submission form</a>. For information on the licenses
-used for GNU software, and on other free software licenses, see our <a
-href="/licenses/licenses.html">Licenses</a> page.</p>
-
 <p>Finally, we have a <a href="/software/for-windows.html">short list of
 free software for Microsoft Windows</a>, for Windows users who would
 like to try free software.</p>
@@ -73,7 +58,7 @@
 <li>Get a copy from a friend.</li>
 
 <li>Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled
-from <a href="/links/companies.html">one of the companies</a> that
+From <a href="/links/companies.html">one of the companies</a> that
 offers this.</li>
 
 <li><a href="/order/ftp.html">Download individual packages from the web
@@ -106,6 +91,25 @@
 </ul>
 
 
+<h3 id="develop">Develop GNU software</h3>
+
+<p>If you are developing a GNU package, please take a look at the
+available <a href="/software/devel.html">GNU software developer
+resources</a>.</p>
+
+<p>Although not strictly about official GNU software, we maintain a list
+of <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>high-priority
+free software projects</a>. Please help with these projects if you can.
+For other ways to contribute to GNU, including taking over unmaintained
+GNU packages and helping with development, see the <a
+href="/help/help.html">GNU help wanted</a> page.</p>
+
+<p>If you're writing a new program and would like to make your software
+an official GNU package, see the <a
+href="/help/evaluation.html">evaluation information and submission
+form</a>.</p>
+
+
 <h3><a id="allgnupkgs">All GNU packages</a></h3>
 
 <p>Here is a list of all current GNU packages, using their package
@@ -247,7 +251,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/05/31 11:01:00 $
+$Date: 2013/06/01 17:58:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: education/edu-system-india.hr.html
===================================================================
RCS file: education/edu-system-india.hr.html
diff -N education/edu-system-india.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/edu-system-india.hr.html 1 Jun 2013 17:58:26 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,397 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-system-india.en.html" -->
+
+<title>Obrazovni sustav u Indiji - Projekt GNU - Zaklada za slobodan 
softver</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-system-india.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<div id="education-content">
+<h2>Obrazovni sustav u Indiji</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Obrazovni sadržaj</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Primjeri</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Obrazovni resursi</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Obrazovni projekti</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">Obrazovni tim</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
+
+<!-- id="edu-content" -->
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Obrazovanje</a> &rarr; <a
+href="/education/education.html#indepth">Detaljno</a> &rarr; Obrazovni
+sustav u Indiji</p>
+        
+<p>Autor: <strong>Dr. V. Sasi Kumar</strong><a href="#sasi">(1)</a></p>
+
+<h3>Na početku</h3>
+
+<p>U davna vremena Indija je imala obrazovni sustav Gurukula u kojem je svatko
+tko je želio učiti otišao do učitelja (gurua) i zatražio da ga se
+podučava. Ako bi ga guru prihvatio kao učenika, on bi tada ostao kod njega i
+pomagao u svim kućanskim poslovima. To je ne samo stvaralo čvrstu vezu
+između učitelja i učenika, nego je također naučilo učenika sve o vođenju
+kućanstva. Guru je podučavao sve što je dijete željelo naučiti, od 
sanskrta
+do svetog pisma i od matematike do metafizike. Učenik je ostajao koliko dugo
+je želio ili dok guru nije osjetio da ga je naučio svemu čemu ga je mogao
+naučiti. Cjelokupno učenje bilo je blisko povezano s prirodom i životom, a
+ne ograničeno učenjem podataka napamet.</p>
+
+<p>Moderan školski sustav, uključujići i engleski jezik, prvotno je u Indiju
+uveo lord Thomas Babington Macaulay 1830. godine. Kurikulum je bio ograničen
+na &ldquo;moderne&rdquo; predmete kao Å¡to su znanost i matematika, a
+predmeti kao metafizika i filozofija smatrani su nepotrebnima. Poučavanje je
+bilo ograničeno na učionice i veza s prirodom se prekinula, kao i blizak
+odnos između učitelja i učenika.</p>
+
+<p>Vijeće srednjih škola i srednjoškolskog obrazovanja Uttar Pradesha 
(države u
+Indiji) bilo je prvo vijeće osnovano u Indiji 1921. godine pod čijom su
+jurisdikcijom bili Rajputana, Središnja Indija i Gwalior. Godine
+1929. osnovano je Vijeće srednjih škola i srednjoškolskog obrazovanja
+Rajputane. Kasnije, vijeća su osnovana u još nekim državama. Na kraju je
+1952. godine ustrojstvo vijeća izmijenjeno i preimenovano u Središnje vijeće
+srednjoškolskog obrazovanja (engl. <i>Central Board of Secondary
+Education</i>, CBSE). Sve Å¡kole u Delhiju i nekim drugim regijama potpale su
+pod to vijeće. Djelatnost vijeća bila je odlučivanje o predmetima kao što 
su
+kurikulumi, udžbenici i ispitni sustav za sve udružene škole. Danas su
+tisuće škola udružene u vijeće, kako u Indiji tako i u mnogim drugim
+zemljama, od Afganistana do Zimbabvea.</p>
+
+<p>Opće i obavezno obrazovanje za svu djecu u dobi od šest do četrnaest 
godina
+bio je brižno njegovan san nove vlade Republike Indije. To je očito iz
+činjenice da je ugrađen kao pravac u članku 45 Ustava. Ali, čak više od 
pola
+stoljeća kasnije, taj cilj i dalje ostaje dalek. Međutim, u nedavnoj
+prošlosti, vlada je, čini se, primijetila taj propust i učinila osnovno
+školovanje temeljnim pravom svakog indijskog građanina. Pritisci ekonomskog
+rasta i velik nedostatak kvalificirane i izučene radne snage sigurno su
+odigrali značajnu ulogu u odlučivanju vlade na takav korak. Izdatak indijske
+vlade na Å¡kolsko obrazovanje posljednjih godina iznosi oko 3% BDP-a, Å¡to je
+prepoznato kao vrlo malo.</p> 
+
+<blockquote><p>&ldquo;U zadnje vrijeme, nekoliko puta je najavljeno 
poboljšanje slabog
+stanja u obrazovnom sektoru Indije, od kojih je najznačajniji Program
+zajedničkog nacionalnog minimuma (engl. <i>National Common Minimum
+Programme</i>, NCMP) vlade Udruženog naprednog saveza (engl. <i>United
+Progressive Alliance</i>, UPA). Najavljeno je da će: (a) Progresivno
+povećati izdatke za obrazovanje na oko 6% BDP-a. (b) Da bi se podržalo to
+povećanje izdataka za obrazovanje i da bi se povećala kvaliteta obrazovanja,
+nametnuti trošarine za obrazovanje na sve poreze središnje vlasti. (c)
+Osigurati da obrazovanje nikome nije uskraćeno zbog ekonomske nazadnosti i
+siromaštva. (d) Učiniti pravo na obrazovanje temeljnim pravom svakog djeteta
+u dobi između šest i četrnaest godina. (e) Poopćiti obrazovanje kroz svoje
+najvažnije programe kao što su Sarva Siksha Abhiyan i Dnevni obrok
+(engl. <i>Mid Day Meal</i>. &rdquo; <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_india";>Wikipedija:
+Obrazovanje u Indiji</a>.</p></blockquote>
+
+<h3>Å kolski sustav</h3>
+
+<p>Indija je podijeljena na 28 država i 6 takozvanih&ldquo;saveznih
+teritorija&rdquo;. Države imaju vlastite izabrane vlade dok saveznim
+teritorijima upravlja izravno indijska vlada, a predsjednik Indije imenuje
+upravitelja za svaki savezni teritorij. Prema indijskom ustavu, Å¡kolsko
+obrazovanje je prvotno bilo državno pitanje &mdash;to jest, države su imale
+potpunu nadležnost pri odabiru politike i njenom provođenju. Uloga indijske
+vlade (engl. <i>Government of India</i>, GoI) bila je ograničena na
+usuglašavanje i odlučivanje o normama višeg obrazovanja. To je 1976. godine
+izmijenjeno ustavnim amandmanom tako da sada obrazovanje dolazi na takozvanu
+<em>simultanu listu</em>. To znači da politiku školskog obrazovanja i
+programe predlaže GoI na nacionalnoj razini, premda vlade država imaju
+veliku slobodu u primjeni programa. Politika se periodično objavljuje na
+nacionalnoj razini. Središnje savjetodavno vijeće za obrazovanje
+(engl. <i>Central Advisory Board of Education</i>, CABE), osnovano
+1935. godine, nastavlja igrati vodeću ulogu u razvoju i nadgledanju
+obrazovne politike i programa.</p>
+
+<p>Postoji i nacionalna organizacija koja igra ključnu ulogu u razvoju 
politike
+i programa, a koja se zove Nacionalni savjet za obrazovna istraživanja i
+izobrazbu (engl. <i>National Council for Educational Research and
+Training</i>, NCERT) koja priprema Nacionalni okvir za kurikulume
+(engl. <i>National Curriculum Framework</i>). Svaka država ima svoj
+odgovarajući Državni savjet za obrazovna istraživanja i izobrazbu
+(engl. <i>State Council for Educational Research and Training</i>,
+SCERT). Ovo su tijela koja u osnovi predlažu obrazovne strategije,
+kurikulume, pedagoške nacrte i metodologije ocjenjivanja državnim
+ministarstvima obrazovanja. SCERT-i općenito slijede smjernice koje
+postavlja NCERT. Države, međutim, imaju značajnu slobodu u provedni
+obrazovnog sustava.</p>
+
+<p>Nacionalna politika obrazovanja (engl. <i>National Policy on Education</i>)
+iz 1986. godine i Program djelovanja (engl. <i>Programme of Action</i>, POA)
+iz 1992. godine razmotrili su besplatno i obavezno obrazovanje
+zadovoljavajuće kvalitete za svu djecu mlađu od četrnaest godina prije
+početka dvadeset i prvog stoljeća. Vlada je odlučna dodijeliti 6% bruto
+domaćeg proizvoda (BDP) za obrazovanje, od čega bi polovica bila utrošena na
+osnovno obrazovanje. Izdatak za obrazovanje u postotku BDP-a također je
+narastao sa 0,7% u 1951-52. godini na oko 3.6% u 1997-98. godini.</p> 
+
+<p>Školski sustav u Indiji ima četiri razine: nižu osnovnu (za dob od 6 do 
10
+godina), višu osnovnu (11 i 12 godina), srednju (13 do 15 godina) i višu
+srednju (17 i 18 godina). Niža osnovna škola podijeljena je na pet
+&ldquo;stupova&rdquo;, viša osnovna škola na dva, srednja škola na tri i
+viša srednja na dva. Učenici moraju svladati opći nastavni plan većinom
+(osim regionalnih razlika u materinjem jeziku) do kraja srednje Å¡kole. Na
+razini više srednje škole moguće su određene specijalizacije. Učenici u
+cijeloj zemlji moraju naučiti tri jezika (engleski, hindi i svoj materinji
+jezik) osim u područjima gdje je jezik hindi materinji i u nekim strujama
+kao što je ispod objašnjeno.</p>
+
+<p>Uglavnom postoje tri struje u Å¡kolskom obrazovanju Indije. Dvjema se
+upravlja na nacionalnoj razini, od kojih je jedna u nadležnosti Središnjeg
+vijeća za srednjoškolsko obrazovanje (engl. <i>Central Board of Secondary
+Education</i>, CBSE) i prvotno je bila namijenjena djeci zaposlenika
+središnje vlasti koje se povremeno premješta i mogu biti prisiljeni seliti
+se u bilo koje mjesto u zemlji. U tu svrhu osnovan je određen broj
+&ldquo;središnjih škola&rdquo; (nazvanih Kendriya Vidyalayas) u svim glavnim
+urbanim područjima u zemlji i one slijede zajednički raspored tako da učenik
+koji bi određenog dana prelazio iz jedne škole u drugu gotovo i ne bi
+primijetio nikakvu razliku u poduci. U ovim školama jedan predmet (društvene
+studije, koje se sastoje od povijesti, zemljopisa i nauka o građanskim
+pravima) uvijek se podučava na jeziku hindi, a ostali predmeti na engleskom
+jeziku. Kendriya Vidyalayas prihvaća i drugu djecu ako ima slobodnih
+mjesta. Svi oni slijede udžbenike koje je napisao i izdao NCERT. Uz ove
+škole koje vodi vlada, veći broj privatnih škola u zemlji slijedi nastavni
+plan CBSE-a, premda mogu koristiti različite udžbenike i slijediti drugačije
+rasporede podučavanja. Oni imaju određenu slobodu u onome što podučavaju u
+nižim razredima. CBSE-u je također pridružena i 141 škola u 21 drugoj 
zemlji
+koje većinom brinu o potrebama indijskog stanovništva u tim zemljema.</p>
+
+<p>Drugi središnji nacrt je Indijski certifikat srednjoškolskog obrazovanja
+(engl. <i>Indian Certificate of Secondary Education</i>, ICSE). Čini se kako
+je to pokrenuto kao zamjena za Certifikat Å¡kole u Cambridgeu
+(engl. <i>Cambridge School Certificate</i>). O ideji je raspravljano na
+konferenciji održanoj 1952. godine pod predsjedanjem Maulane Abula Kalama
+Azada, ministra obrazovanja. Glavna svrha konferencije bila je razmotriti
+zamjenu inozemnog ispita za Certifikat Å¡kole u Cambridgeu Sveindijskim
+ispitom (engl. <i>All India Examination</i>). U listopadu 1956. godine, na
+sastanku Međudržavnog vijeća za anglo-indijsko obrazovanje
+(engl. <i>Inter-State Board for Anglo-Indian Education</i>), prihvaćen je
+prijedlog za osnivanjem Indijskog savjeta koji bi upravljao ispitima
+lokalnog ispitnog konzorcija sveučilišta iz Cambridgea u Indiji i savjetavao
+konzorcij o najboljem načinu usvajanja njihovih ispita za potrebe
+zemlje. Inauguralni sastanak Savjeta održan je 3. studenog 1958. godine. U
+prosincu 1967. godine Savjet je registriran kao Društvo sukladno Zakonu o
+registraciji društava iz 1860. godine. Savjet je naveden u Zakonu o školskom
+obrazovanju Delhija 1973. godine, kao tijelo koje provodi ispite za
+javnost. Velik broj škola širom zemlje sada je pridružen Savjetu. Sve su to
+privatne škole i većinom skrbe o djeci iz bogatih obitelji.</p>
+
+<p>I vijeće CBSE-a i vijeće ICSE-a na kraju desetogodišnjeg školovanja 
(nakon
+srednje škole) i ponovo na kraju dvanaeste godine školovanja (nakon više
+srednje Å¡kole) provode svoje ispite u Å¡kolama Å¡irom zemlje koje su im
+pridružene. Pristup jedanaestom razredu uobičajeno je temeljen na uspjehu na
+tom sveindijskom ispitu. Budući da to stvara veliki pritisak na djecu da
+budu što uspješnija na ispitu, pojavili su se prijedlozi da se ukine ispit
+na kraju desetogodišnjeg školovanja.</p>
+
+<h3>Ekskluzivne Å¡kole</h3>
+
+<p>Uz gore navedene, postoji i relativno malen broj Å¡kola koje slijede strane
+kurikulume kao npr. takozvani Viši Cambridge (engl. <i>Senior
+Cambridge</i>), premda je to drugdje većinom zamijenjeno ICSE strujom. Neke
+od tih škola također učenicima nude priliku da pohađaju ICSE ispite. To su
+obično vrlo skupe rezidencijalne škole u koje neki od Indijaca koji rade u
+inozemstvu šalju svoju djecu. One obično imaju fantastičnu infrastrukturu,
+niski omjer učenik-nastavnik i vrlo malo učenika.Mnoge od njih imaju
+nastavnike iz inozemstva. Postoje i druge ekskluzivne Å¡kole, kao npr. Å¡kola
+Doon u Dehradunu, koje primaju mali broj učenika i naplaćuju pretjerano
+visoke Å¡kolarine.</p>
+
+<p>Osim takvih, postoji i šačica škola širom zemlje, kao što je škola 
Rishi
+Valley u Andhra Pradeshu, koje pokušavaju odmaknuti od uobičajenog
+obrazovnog sustava koji promiče učenje napamet i uvesti inovativne sustave
+kao što je Montessori metoda. Većina takvih škola je skupa, ima visok omjer
+nastavnik-učenik i nudi ozračje za učenje u kojem svako dijete može učiti
+svojim tempom. Bilo bi interesantno i poučno napraviti studiju o tome kakav
+su utjecaj takve škole imale na život svojih đaka.</p>
+
+<h3>Državne škole</h3>
+
+<p>Svaka država u Indiji ima vlastito ministarstvo obrazovanja koje vodi
+vlastiti školski sustav s vlastitim udžbenicima i ispitnim sustavom. Kao što
+je već spomenuto, o kurikulumu, pedagogiji i ispitnim metodama u velikom
+dijelu odlučuje SCERT u državi, slijedeći nacionalne smjernice koje
+propisuje NCERT.</p>
+
+<p>Svaka država ima tri vrste škola koje slijede državni kurikulum. Vlada
+upravlja vlastitim školama na zemljištu i zgradama u vlasništvu vlade i
+plaća osoblje iz vlastitih izvora. Te škole opće su poznate kao <em>vladine
+Å¡kole</em>. Å kolarine su u takvim Å¡kolama dosta niske. Zatim su tu Å¡kole u
+privatnom vlasništvu s vlastitim zemljištem i zgradama. Ovdje su školarine
+visoke, a nastavnike plaća uprava. Takve škole većinom skrbe o urbanim
+obiteljima iz srednjeg staleža. Treća vrsta sastoji se od škola kojima je
+osigurana pripomoć vlade, iako je školu osnovala privatna agencija na
+vlastitom zemljištu i zgradama. Svrha pripomoći je pomoći smanjiti cijenu
+školarina i omogućiti siromašnim obiteljima da pošalju svoju djecu ovdje na
+školovanje. U nekim državama poput Kerale, ove škole vrlo su slične 
vladinim
+školama budući da nastavnike plaća vlada, a školarine su jednake kao u
+državnim školama.</p>
+
+<h3>Primjer Kerale</h3>
+
+<p>Država Kerala, mala država na jugoistočnoj obali Indije, zadnjih nekoliko
+desetljeća razlikuje se od ostatka zemlje na mnogo načina. Ima, na primjer,
+najveću stopu pismenosti od svih država, a proglašena je i prvom potpuno
+opismenjenom državom prije otprilike jednog desetljeća. Očekivan životni
+vijek, jednako za muškarce i za žene, vrlo je visok, blizak onom u
+razvijenim zemljama svijeta. Ostali parametri kao Å¡to je stopa fertiliteta,
+stopa smrtnosti dojenčadi i djece, među najboljima su u zemlji, ako ne i
+najbolji. Ukupna stopa fertiliteta u zadnja dva desetljeća ispod je stope
+zamjene od 2,1. Vjerojatno kao nuspojave ekonomskog i društvenog razvoja,
+stope samoubojstava i alkoholizma također su velike. Vladina politika se
+isto tako uvelike razlikuje od ostatka zemlje, Å¡to dovodi do toga da model
+razvoja kojeg slijedi Kerala, s visokim izdacima za obrazovanje i socijalnu
+skrb, postaje poznat među ekonomistima kao &ldquo;Keralski model&ldquo;.</p>
+
+<p>Kerala je također uvijek iskazivala zanimanje za iskušavanje načina na 
koji
+bi se mogao poboljšati školski obrazovni sustav. Svaki put kad je NCERT
+izašao s novim idejama, Kerala je bila ta koja ih je prva iskušala. Država
+je sa zadovoljstvom eksperimentirala s distriktnim osnovnoškolskim programom
+(engl. <i>District Primary Education Programme</i>, DPEP), premda je bilo
+protivljenja s različitih strana, i odvela ga čak i dalje od osnovnoškolskih
+razreda. Ta država bila je prva u zemlji koja je odmaknula od tradicionalnog
+biheviorističkog načina podučavanja prema društveno konstruktivističkoj
+paradigmi. To je spomenuto u nacionalnom okviru kurikuluma NCERT-a
+2000. godine, a Kerala ga je počela iskušavati sljedeće godine. Služba u
+učionici i metodologija ocjenjivanja izmijenjene su. Umjesto izravnih
+pitanja na koja se moglo odgovarati samo kroz učenje lekcija napamet,
+uključena su neizravna i otvorena pitanja gdje su učenici trebali razmisliti
+prije odgovora, a odgovori su mogli biti subjektivni do određene granice. To
+je značilo da su učenici morali sistematizirati ono što su naučili te su
+morali biti u stanju koristiti svoje znanje u specifičnim situacijama kako
+bi mogli odgovoriti na pitanja. Istovremeno, nova je metoda uklonila velik
+pritisak i djeca su počela ispite doživljavati zanimljivima i ugodnima,
+umjesto stresnima. Zajedno s tim uveden je i sustav sveobuhvatne i stalne
+procjene (engl. <i>Comprehensive and Continuous Evaluation</i>, CCE), koji
+je uzeo u obzir sveukupnu osobnost učenika i smanjio ovisnost o jednom
+jedinom završnom ispitu koji bi odlučivao o njihovom prelasku u sljedeći
+razred. Sada je i CBSE uveo CCE, ali na fleksibilniji način.</p>
+
+<p>Kerala je isto tako bila prva država u zemlji koja je uvela informatičku
+tehnologiju kao predmet na srednjoškolskoj razini. Predmet je započinjao u
+osmom razredu s udžbenikom koji je predstavljao Microsoft Windows i
+Microsoft Office. Ali, unutar manje od godinu dana vlada je bila prisiljena
+uključiti i slobodan softver u kurikulum, uslijed protesta entuzijasta
+slobodnog softvera i povoljnog stava kojeg je zauzela udruga nastavnika u
+kojoj su većina članova bili državni nastavnici. Na kraju, od 2007. godine,
+u školama se podučavao samo GNU/Linux, a sva računala u školama imala su
+instaliran samo GNU/Linux. U to vrijeme, možda čak i danas, to je bila
+najveća instalacija GNU/Linuxa u školama, i punila je novinske naslove čak i
+u drugim zemljama. Svake godine, od 2007. nadalje, oko 500&nbsp;000 djece
+prolazi kroz školu učeći koncepte slobodnog softvera i GNU/Linux operativnog
+sustava i aplikacija. Država se sada primiče obrazovanju podržanom
+informatičkom tehnologijom. Konačno, informatička tehnologija neće biti
+podučavana kao poseban predmet. Umjesto toga, svi predmeti bit će podučavani
+pomoću informatičke tehnologije tako da će djeca, s jedne strane, naučiti
+vještine informatičke tehnologije, a s druge strane, iskoristiti obrazovne
+aplikacije (kao one dolje spomenute) i internetske resurse (kao Å¡to je
+tekstualni sadržaj s mjesta poput Wikipedije, slike, animacije i video
+zapise) za učenje svojih predmeta i izradu vježbi. Nastavnici i učenici već
+su počeli koristiti aplikacije kao što su <a
+href="http://directory.fsf.org/project/drgeo/";> Dr. Geo</a>, <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/GeoGebra";> GeoGebra</a> i <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/KTechLab";> KtechLab</a> za učenje
+geometrije i elektronike. Aplikacije kao Å¡to su <a
+href="http://directory.fsf.org/project/sunclock/";> Sunclock</a>, <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kalzium";> Kalzium</a> i <a
+href="http://directory.fsf.org/project/ghemical/";> Ghemical</a> također su
+popularne među nastavnicima i učenicima.</p>
+
+<p>Inicijativa koju je Kerala poduzela sada utječe na druge države, a čak i 
na
+politiku vlade Indije. Države kao Karnataka i Gujarat sada planiraju uvesti
+slobodan softver u svoje škole, a neke druge države kao Maharashtra ispituju
+takvu mogućnost. Nova obrazovna politika indijske vlade govori o
+konstruktivizmu, informatičkom tehnologijom potpomognutom obrazovanju,
+slobodnom softveru i dijeljenju obrazovnih resursa. Jednom kada nekoliko
+najvećih država uspješno prijeđe na slobodan softver, vjeruje se da će ih 
u
+relativno kratkom vremenu cijela zemlja slijediti. Kada se to dogodi, Indija
+bi mogla imati najveću bazu GNU/Linuxa i slobodnog softvera općenito.</p>
+
+<h4>Izvori</h4>
+
+<p>http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html<br
 />
+http://varnam.org/blog/2007/08/the_story_behind_macaulays_edu<br />
+http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Board_of_Secondary_Education</p>
+
+<hr />
+<a id="sasi"></a><a href="http://swatantryam.blogspot.com/";>V. Sasi
+Kumar</a> je doktor fizike i član uprave indijskog FSF-a. Zalaže se za
+slobodan softveru i slobodu znanja.
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+druge ispravke ili prijedloge možete poslati na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, kvalitetne
+prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo šaljite vaše
+komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">PROČITAJME za
+prijevode</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Dr. V. Sasi Kumar.</p>
+
+<p>
+<!--TRANSLATORS: Please note that the license here is CC-BY-SA -->
+Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>licencom
+Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013.</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2013/06/01 17:58:26 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: education/po/edu-system-india.hr-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/edu-system-india.hr-en.html
diff -N education/po/edu-system-india.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-system-india.hr-en.html  1 Jun 2013 17:58:26 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,380 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<title>The Education System in India - GNU Project - Free Software 
+Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-system-india.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>The Education System in India</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li><a href="edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li><a href="edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+ <li><a href="edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li><a href="edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="edu-team.html">The Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="edu-content" -->
+
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Education</a> &rarr;
+<a href="/education/education.html#indepth">In Depth</a> &rarr;
+The Education System in India</p>
+        
+<p>by <strong>Dr. V. Sasi Kumar</strong><a href="#sasi">(1)</a></p>
+
+<h3>In the Beginning</h3>
+
+<p>In ancient times, India had the Gurukula system of education in which 
+anyone who wished to study went to a teacher's (Guru) house and 
+requested to be taught. If accepted as a student by the guru, he would 
+then stay at the guru's place and help in all activities at home. This 
+not only created a strong tie between the teacher and the student, but 
+also taught the student everything about running a house. The guru 
+taught everything the child wanted to learn, from Sanskrit to the holy 
+scriptures and from Mathematics to Metaphysics. The student stayed as 
+long as she wished or until the guru felt that he had taught everything 
+he could teach. All learning was closely linked to nature and to life, 
+and not confined to memorizing some information.</p>
+
+<p>The modern school system was brought to India, including the English 
+language, originally by Lord Thomas Babington Macaulay in the 1830s. The 
+curriculum was confined to &ldquo;modern&rdquo; subjects such as science 
+and mathematics, and subjects like metaphysics and philosophy were 
+considered unnecessary. Teaching was confined to classrooms and the link 
+with nature was broken, as also the close relationship between the 
+teacher and the student.</p>
+
+<p>The Uttar Pradesh (a state in India) Board of High School and 
+Intermediate Education was the first Board set up in India in the year 
+1921 with jurisdiction over Rajputana, Central India and Gwalior. In 
+1929, the Board of High School and Intermediate Education, Rajputana, 
+was established. Later, boards were established in some of the states. 
+But eventually, in 1952, the constitution of the board was amended and 
+it was renamed Central Board of Secondary Education (CBSE). All schools 
+in Delhi and some other regions came under the Board. It was the 
+function of the Board to decide on things like curriculum, textbooks and 
+examination system for all schools affiliated to it. Today there are 
+thousands of schools affiliated to the Board, both within India and in 
+many other countries from Afghanistan to Zimbabwe.</p>
+
+<p>Universal and compulsory education for all children in the age group 
+of 6-14 was a cherished dream of the new government of the Republic of 
+India. This is evident from the fact that it is incorporated as a 
+directive policy in article 45 of the constitution. But this objective 
+remains far away even more than half a century later. However, in the 
+recent past, the government appears to have taken a serious note of this 
+lapse and has made primary education a Fundamental Right of every Indian 
+citizen. The pressures of economic growth and the acute scarcity of 
+skilled and trained manpower must certainly have played a role to make 
+the government take such a step. The expenditure by the Government of 
+India on school education in recent years comes to around 3% of the GDP, 
+which is recognized to be very low.</p> 
+
+<blockquote><p>&ldquo;In recent times, several major announcements were 
+made for developing the poor state of affairs in education sector in 
+India, the most notable ones being the National Common Minimum Programme 
+(NCMP) of the United Progressive Alliance (UPA) government. The 
+announcements are; (a) To progressively increase expenditure on 
+education to around 6 percent of GDP. (b) To support this increase in 
+expenditure on education, and to increase the quality of education, 
+there would be an imposition of an education cess over all central 
+government taxes. (c) To ensure that no one is denied of education due 
+to economic backwardness and poverty. (d) To make right to education a 
+fundamental right for all children in the age group 6&ndash;14 years. (e) To 
+universalize education through its flagship programmes such as Sarva 
+Siksha Abhiyan and Mid Day Meal.&rdquo; 
+<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_india";>Wikipedia: 
+Education in India</a>.</p></blockquote>
+
+<h3>The School System</h3>
+
+<p>India is divided into 28 states and 7 so-called &ldquo;Union 
+Territories&rdquo;. The states have their own elected governments while 
+the Union Territories are ruled directly by the Government of India, 
+with the President of India appointing an administrator for each Union 
+Territory. As per the constitution of India, school education was 
+originally a state subject &mdash;that is, the states had complete 
+authority on deciding policies and implementing them. The role of the 
+Government of India (GoI) was limited to coordination and deciding on 
+the standards of higher education. This was changed with a 
+constitutional amendment in 1976 so that education now comes in the 
+so-called <em>concurrent list</em>. That is, school education policies 
+and programmes are suggested at the national level by the GoI though the 
+state governments have a lot of freedom in implementing programmes. 
+Policies are announced at the national level periodically. The Central 
+Advisory Board of Education (CABE), set up in 1935, continues to play a 
+lead role in the evolution and monitoring of educational policies and 
+programmes.</p>
+
+<p>There is a national organization that plays a key role in developing 
+policies and programmes, called the National Council for Educational 
+Research and Training (NCERT) that prepares a National Curriculum 
+Framework. Each state has its counterpart called the State Council for 
+Educational Research and Training (SCERT). These are the bodies that 
+essentially propose educational strategies, curricula, pedagogical 
+schemes and evaluation methodologies to the states' departments of 
+education. The SCERTs generally follow guidelines established by the 
+NCERT. But the states have considerable freedom in implementing the 
+education system.</p>
+
+<p>The National Policy on Education, 1986 and the Programme of Action 
+(POA) 1992 envisaged free and compulsory education of satisfactory 
+quality for all children below 14 years before the 21st Century. The 
+government committed to earmark 6% of the Gross Domestic Product (GDP) 
+for education, half of which would be spent on primary education. The 
+expenditure on Education as a percentage of GDP also rose from 0.7 per 
+cent in 1951-52 to about 3.6 per cent in 1997-98.</p> 
+
+<p>The school system in India has four levels: lower primary (age 6 to 
+10), upper primary (11 and 12), high (13 to 15) and higher secondary (17 
+and 18). The lower primary school is divided into five 
&ldquo;standards&rdquo;, 
+upper primary school into two, high school into three and higher 
+secondary into two. Students have to learn a common curriculum largely 
+(except for regional changes in mother tongue) till the end of high 
+school. There is some amount of specialization possible at the higher 
+secondary level. Students throughout the country have to learn three 
+languages (namely, English, Hindi and their mother tongue) except in 
+regions where Hindi is the mother tongue and in some streams as 
+discussed below.</p>
+
+<p>There are mainly three streams in school education in India. Two of 
+these are coordinated at the national level, of which one is under the 
+Central Board of Secondary Education (CBSE) and was originally meant for 
+children of central government employees who are periodically 
+transferred and may have to move to any place in the country. A number 
+of &ldquo;central schools&rdquo; (named Kendriya Vidyalayas) have been 
+established for the purpose in all main urban areas in the country, and 
+they follow a common schedule so that a student going from one school to 
+another on a particular day will hardly see any difference in what is 
+being taught. One subject (Social Studies, consisting of History, 
+Geography and Civics) is always taught in Hindi, and other subjects in 
+English, in these schools. Kendriya Vidyalayas admit other children also 
+if seats are available. All of them follow textbooks written and 
+published by the NCERT. In addition to these government-run schools, a 
+number of private schools in the country follow the CBSE syllabus though 
+they may use different text books and follow different teaching 
+schedules. They have a certain amount of freedom in what they teach in 
+lower classes. The CBSE also has 141 affiliated schools in 21 other 
+countries mainly catering to the needs of the Indian population there.</p>
+
+<p>The second central scheme is the Indian Certificate of Secondary 
+Education (ICSE). It seems that this was started as a replacement for 
+the Cambridge School Certificate. The idea was mooted in a conference 
+held in 1952 under the Chairmanship of Maulana Abul Kalam Azad, the then 
+Minister for Education. The main purpose of the conference was to 
+consider the replacement of the overseas Cambridge School Certificate 
+Examination by an All India Examination. In October 1956 at the meeting 
+of the Inter-State Board for Anglo-Indian Education, a proposal was 
+adopted for the setting up of an Indian Council to administer the 
+University of Cambridge, Local Examinations Syndicate's Examination in 
+India and to advise the Syndicate on the best way to adapt its 
+examination to the needs of the country. The inaugural meeting of the 
+Council was held on 3rd November, 1958. In December 1967, the Council 
+was registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860. 
+The Council was listed in the Delhi School Education Act 1973, as a body 
+conducting public examinations. Now a large number of schools across the 
+country are affiliated to this Council. All these are private schools 
+and generally cater to children from wealthy families.</p>
+
+<p>Both the CBSE and the ICSE council conduct their own examinations in 
+schools across the country that are affiliated to them at the end of 10 
+years of schooling (after high school) and again at the end of 12 years 
+(after higher secondary). Admission to the 11th class is normally based 
+on the performance in this all-India examination. Since this puts a lot 
+of pressure on the child to perform well, there have been suggestions to 
+remove the examination at the end of 10 years.</p>
+
+<h3>Exclusive Schools</h3>
+
+<p>In addition to the above, there are a relatively small number of 
+schools that follow foreign curricula such as the so-called Senior 
+Cambridge, though this was largely superseded by the ICSE stream 
+elsewhere. Some of these schools also offer the students the opportunity 
+to sit for the ICSE examinations. These are usually very expensive 
+residential schools where some of the Indians working abroad send their 
+children. They normally have fabulous infrastructure, low student-teacher 
+ratio and very few students. Many of them have teachers from abroad. 
+There are also other exclusive schools such as the Doon School in 
+Dehradun that take in a small number of students and charge exorbitant 
+fees.</p>
+
+<p>Apart from all of these, there are a handful of schools around the 
+country, such as the Rishi Valley school in Andhra Pradesh, that try to 
+break away from the normal education system that promotes rote learning 
+and implement innovative systems such as the Montessori method. Most 
+such schools are expensive, have high teacher-student ratios and provide 
+a learning environment in which each child can learn at his/her own pace. 
+It would be interesting and instructive to do a study on what impact the 
+kind of school has had on the life of their alumni.</p>
+
+<h3>State Schools</h3>
+
+<p>Each state in the country has its own Department of Education that 
+runs its own school system with its own textbooks and evaluation system. 
+As mentioned earlier, the curriculum, pedagogy and evaluation method are 
+largely decided by the SCERT in the state, following the national 
+guidelines prescribed by the NCERT.</p>
+
+<p>Each state has three kinds of schools that follow the state 
+curriculum. The government runs its own schools in land and buildings 
+owned by the government and paying the staff from its own resources. 
+These are generally known as <em>government schools</em>. The fees are 
+quite low in such schools. Then there are privately owned schools with 
+their own land and buildings. Here the fees are high and the teachers 
+are paid by the management. Such schools mostly cater to the urban 
+middle class families. The third kind consists of schools that are 
+provided grant-in-aid by the government, though the school was started 
+by a private agency in their own land and buildings. The grant-in-aid is 
+meant to help reduce the fees and make it possible for poor families to 
+send their children. In some states like Kerala, these schools are very 
+similar to government schools since the teachers are paid by the 
+government and the fees are the same as in government schools.</p>
+
+<h3>The Case of Kerala</h3>
+
+<p>The state of Kerala, a small state in the South Western coast of 
+India, has been different from the rest of the country in many ways for 
+the last few decades. It has, for instance, the highest literacy rate 
+among all states, and was declared the first fully literate state about 
+a decade back. Life expectancy, both male and female, is very high, 
+close to that of the developed world. Other parameters such as fertility 
+rate, infant and child mortality are among the best in the country, if 
+not the best. The total fertility rate has been below the replacement 
+rate of 2.1 for the last two decades. Probably as a side-effect of 
+economic and social development, suicide rates and alcoholism are also 
+very high. Government policies also have been very different from the 
+rest of the country, leading to the development model followed in Kerala, 
+with high expenditure in education and welfare, coming to be known as 
+the &ldquo;Kerala Model&ldquo; among economists.</p>
+
+<p>Kerala has also always shown interest in trying out ways of improving 
+its school education system. Every time the NCERT came up with new ideas, 
+it was Kerala that tried it out first. The state experimented with the 
+District Primary Education Programme (DPEP) with gusto, though there was 
+opposition to it from various quarters, and even took it beyond primary 
+classes. The state was the first in the country to move from the 
+traditional behaviorist way of teaching to a social constructivist 
+paradigm. It was mentioned in the National Curriculum Framework of NCERT 
+in the year 2000, and Kerala started trying it out the next year. The 
+transaction in the classroom and the evaluation methodology were changed. 
+Instead of direct questions that could be answered only through 
+memorizing the lessons, indirect questions and open ended questions were 
+included so that the student needed to think before answering, and the 
+answers could be subjective to some extent. This meant that the students 
+had to digest what they studied and had to be able to use their 
+knowledge in a specific situation to answer the questions. At the same 
+time, the new method took away a lot of pressure and the children began 
+to find examinations interesting and enjoyable instead of being 
+stressful. A Comprehensive and Continuous Evaluation (CCE) system was 
+introduced along with this, which took into consideration the overall 
+personality of the student and reduced the dependence on a single final 
+examination for deciding promotion to the next class. At present, the 
+CBSE also has implemented CCE, but in a more flexible manner.</p>
+
+<p>Kerala was also the first state in the country to introduce 
+Information Technology as a subject of study at the High School level. 
+It was started in class 8 with the textbook introducing Microsoft 
+Windows and Microsoft Office. But within one year the government was 
+forced to include Free Software also in the curriculum by protests from 
+Free Software enthusiasts and a favorable stance taken by a school 
+teachers association that had the majority of government teachers as its 
+members. Eventually, from the year 2007, only GNU/Linux was taught in 
+the schools, and all computers in schools had only GNU/Linux installed. 
+At that time, perhaps even today, this was the largest installation of 
+GNU/Linux in schools, and made headlines even in other countries. Every 
+year, from 2007 onwards, about 500,000 children pass out of the schools 
+learning the concepts behind Free Software and the GNU/Linux operating 
+system and applications. The state is now moving towards IT Enabled 
+Education. Eventually, IT will not be taught as a separate subject. 
+Instead, all subjects will be taught with the help of IT so that the 
+children will, on the one hand, learn IT skills and, on the other, make 
+use of educational applications (such as those mentioned below) and 
+resources in the Internet (such as textual material from sites like 
+Wikipedia, images, animations and videos) to study their subjects and to 
+do exercises. Teachers and students have already started using 
+applications such as <a href="http://directory.fsf.org/project/drgeo/";>
+Dr. Geo</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GeoGebra";>
+GeoGebra</a>, and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/KTechLab";>
+KtechLab</a> for studying geometry and electronics. Applications like 
+<a href="http://directory.fsf.org/project/sunclock/";>
+Sunclock</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kalzium";>
+Kalzium</a> and <a href="http://directory.fsf.org/project/ghemical/";>
+Ghemical</a> are also popular among teachers and students.</p>
+
+<p>The initiative taken by Kerala is now influencing other states and 
+even the policies of the Government of India. States like Karnataka and 
+Gujarat are now planning to introduce Free Software in their schools, 
+and some other states like Maharashtra are examining the option. The new 
+education policy of the Government of India speaks about constructivism, 
+IT enabled education, Free Software and sharing educational resources. 
+Once a few of the larger states successfully migrate to Free Software, 
+it is hoped that the entire country would follow suit in a relatively 
+short time. When that happens, India could have the largest user base of 
+GNU/Linux and Free Software in general.</p>
+
+<h4>References</h4>
+
+<p>http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html<br
 />
+http://varnam.org/blog/2007/08/the_story_behind_macaulays_edu<br />
+http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Board_of_Secondary_Education</p>
+
+<hr />
+<a id="sasi"></a><a href="http://swatantryam.blogspot.com/";>V. Sasi Kumar</a> 
is a doctor 
+in physics and a member of the FSF India Board of Directors. He advocates 
+for Free Software and freedom of knowledge.
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Dr. V. Sasi Kumar.</p>
+
+<p><!--TRANSLATORS: Please note that the license here is CC-BY-SA -->
+This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/06/01 17:58:26 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]