www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/linux-and-gnu.sq.po gnu/po/gnu-linux...


From: Besnik Bleta
Subject: www gnu/po/linux-and-gnu.sq.po gnu/po/gnu-linux...
Date: Mon, 29 Oct 2012 09:10:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   12/10/29 09:10:54

Modified files:
    gnu/po     : linux-and-gnu.sq.po gnu-linux-faq.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po mirror.sq.po takeaction.sq.po 
    help/po    : help.sq.po 
    po       : home.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.68&r2=1.69
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.76&r2=1.77
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.88&r2=1.89

Patches:
Index: gnu/po/linux-and-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 26 Oct 2012 00:31:31 -0000   1.32
+++ gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 29 Oct 2012 09:10:52 -0000   1.33
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-25 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-10 15:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 10:48+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -21,22 +21,12 @@
 msgstr "Linux-i dhe GNU-ja - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
-"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What's New"
@@ -47,279 +37,71 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 #| msgid "Linux and the GNU Project"
 msgid "Linux and the GNU System"
-msgstr "Linux-i dhe Projekti GNU"
+msgstr "Linux-i dhe Sistemi GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
-msgstr ""
-"<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
-"strong>"
+msgid "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
+msgstr "<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"For more information see also the <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/"
-"Linux FAQ</a>, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"Për më tepër të dhëna shihni gjithashtu <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html"
-"\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, dhe <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/"
-"Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many computer users run a modified version of <a href=\"/philosophy/"
-"categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, without "
-"realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU which "
-"is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its "
-"users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> "
-"that it is basically the GNU system, developed by the <a href=\"/gnu/gnu-"
-"history.html\">GNU Project</a>."
-msgstr ""
-"Mjaft përdoruesa kompjuteri xhirojnë përditë ndonjë version të 
modifikuar të "
-"<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">sistemit GNU</a>, pa e "
-"ditur. Përmes një kthese të veçantë të ngjarjeve, versioni i GNU-së 
që "
-"përdoret gjerësisht sot, shpesh thirret &ldquo;Linux&rdquo;, dhe mjaft nga "
-"përdoruesit e tij nuk janë <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
-"\"> të ndërgjegjshëm</a> se në thelb bëhet fjalë për sistemin GNU, 
hartuar "
-"nga <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projekti GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There really is a Linux, and these people are using it, but it is just a "
-"part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system "
-"that allocates the machine's resources to the other programs that you run. "
-"The kernel is an essential part of an operating system, but useless by "
-"itself; it can only function in the context of a complete operating system. "
-"Linux is normally used in combination with the GNU operating system: the "
-"whole system is basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-"
-"called &ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/"
-"Linux."
-msgstr ""
-"Ka vërtet një Linux, dhe këta njerëz po e përdorin, por bëhet fjalë 
vetëm "
-"për një pjesë të sistemit që përdorin. Linux-i është kerneli: 
programi në "
-"sistem që shpërndan aftësitë e makinës te programet e tjera që xhironi. 
 "
-"Kerneli është pjesë themelore e një sistemi operativ, por në vetvete i "
-"padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një sistemi të 
plotë "
-"operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me sistemin operativ "
-"GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-in shtuar atij, ose GNU/"
-"Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje &ldquo;Linux&rdquo; janë "
-"përnjëmend GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many users do not understand the difference between the kernel, which is "
-"Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The "
-"ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often "
-"think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with "
-"a bit of help."
-msgstr ""
-"Mjaft përdorues nuk e kuptojnë ndryshimin mes kernelit, çka është 
Linux-i, "
-"dhe krejt sistemit, çka edhe këtë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. 
Përdorimi i "
-"dykuptimtë i emrit nuk ndihmon të kuptuarit nga ana e njerëzve. Këta "
-"përdorues shpesh mendojnë se Linus Torvalds-i zhvilloi krejt sistemin "
-"operativ më 1991, me pakëz ndihmë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have "
-"generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they "
-"often envisage a history that would justify naming the whole system after "
-"the kernel. For example, many believe that once Linus Torvalds finished "
-"writing Linux, the kernel, its users looked around for other free software "
-"to go with it, and found that (for no particular reason) most everything "
-"necessary to make a Unix-like system was already available."
-msgstr ""
-"Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. Por 
ngaqë "
-"dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, shpesh "
-"përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit 
sipas "
-"kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i "
-"përfundoi së shkruajturi Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën 
sytë "
-"përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që mund t'i 
përshtatej, "
-"dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e gjërave të 
nevojshme "
-"për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in qe gati që më 
parë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
-"system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
-"a> added up to a complete system because the GNU Project had been working "
-"since 1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU "
-"Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, "
-"called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial "
-"Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans "
-"for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
-msgstr ""
-"Çka gjetën nuk qe rastësi&mdash;qe sistemi jo-dhe-aq-i-plotësuar GNU. <a 
"
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>Software</em>-i i lirë</a>, i passhëm 
"
-"deri atëherë, i shkonte për shtat një sistemi të plotë, ngaqë Projekti 
GNU "
-"kish që më 1984 që punonte për një të tillë. Me <a 
href=\"/gnu/manifesto."
-"html\"> Manifestin e GNU-së</a> ne shpalosëm synimin e zhvillimit të një "
-"sistemi të lirë të ngjashëm me Unix-in, të quajtur GNU. <a href=\"/gnu/"
-"initial-announcement.html\">Njoftimi Fillestar</a> mbi Projektin GNU "
-"përvijon po ashtu disa nga planet origjinale për sistemin GNU. Në kohën 
që "
-"Linux-i zuri fill, GNU thuajse kish përfunduar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Most free software projects have the goal of developing a particular program "
-"for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a Unix-"
-"like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); "
-"Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's "
-"natural to measure the contribution of this kind of project by specific "
-"programs that came from the project."
-msgstr ""
-"Shumica e projekteve të software-it të lirë synojnë hartimin e një 
programi "
-"të veçantë për një punë të veçantë. Për shembull, Linus Torvalds-i 
i hyri "
-"shkrimit të një kerneli të ngjashëm me Unix-in (Linux); Donald Knuth-i i "
-"hyri shkrimit të një formatuesi tekstesh (TeX); Bob Scheifler-i i hyri "
-"zhvillimit të një sistemi dritaresh (Sistemi i Dritareve X). Është e "
-"kuptueshme të matet kontributi në këtë lloj projektesh sipas programeve 
që "
-"erdhën nga projektet."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
-"would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
-"distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU "
-"software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total "
-"source code, and this included some of the essential major components "
-"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The "
-"proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of "
-"gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to "
-"pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, "
-"the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
-msgstr ""
-"Po të provonim të matnim kontributin e Projektit GNU me këtë rrugë, 
ç'do të "
-"na dilte? Një shitës CD-ROM-esh pa se në &ldquo;shpërndarjen e tij "
-"Linux&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">software-i "
-"GNU</a> qe kontigjenti më i madh, me gati 28% të kodit burim gjithsej, dhe "
-"këtu përfshiheshin disa nga përbërësit më të rëndësishëm pa të 
cilët nuk "
-"mund të ketë sistem. Linux në vetvete qe rreth 3%. (Përpjestimet në 
2008 "
-"qenë të ngjashëm: në depon &ldquo;kryesore&rdquo; të gNewSense-it, Linux 
kap "
-"1.5% dhe paketat GNU zënë 15%.) Ndaj po qe se do të zgjidhnit një emër 
për "
-"sistemin, bazuar në atë se kush shkrojti programet e sistemit, zgjedhja e "
-"vetme më e përshtatshme do të ishte &ldquo;GNU&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project "
-"was not, is not, a project to develop specific software packages. It was "
-"not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, "
-"although we did that. It was not a project to develop a text editor, "
-"although we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a "
-"complete free Unix-like system</em>: GNU."
-msgstr ""
-"Por kjo nuk është mënyra më e thellë për të parë çështjen. 
Projekti GNU nu "
-"ke qe, as nuk është, një projekt për të hartuar paketa 
<em>software</em>-i "
-"specifik. Nuk qe projekt <a href=\"/software/gcc/\"> për hartimin e një "
-"përpiluesi</a>, edhe pse e bëmë dhe këtë. Nuk qe projekt për të 
hartuar një "
-"përpunues tekstesh, edhe pse ndërtuam një të tillë. Projekti u hartua 
për "
-"të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të ngjashëm me Unix-in</em>: 
GNU."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many people have made major contributions to the free software in the "
-"system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
-"is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful "
-"programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a "
-"list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we "
-"systematically found, wrote, or found people to write everything on the "
-"list. We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> "
-"components because you can't have a system without them. Some of our system "
-"components, the programming tools, became popular on their own among "
-"programmers, but we wrote many components that are not tools <a href="
-"\"#nottools\">(2)</a>. We even developed a chess game, GNU Chess, because a "
-"complete system needs games too."
-msgstr ""
-"Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për software-in e 
lirë te "
-"sistemi, dhe të tërë e meritojnë t'u jepet haka për software-in e tyre. 
Por "
-"shkaku pse është <em>sistem i integruar</em>&mdash;dhe jo thjesht një "
-"koleksion programesh të dobishme&mdash;është ngaqë Projekti GNU i hyri 
punës "
-"për të ndërtuar një të tillë. Hartuam një listë të programeve të "
-"domosdoshëm për ndërtimin e një sistemi <em>të plotë</em> të lirë 
dhe, në "
-"mënyrë sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz për shkrimin 
e "
-"gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama të 
pabujë <a "
-"href=\"#unexciting\">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet sistem. Disa 
nga "
-"përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u bënë popullorë 
për hesap "
-"të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft përbërësa që nuk 
janë "
-"mjete <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hartuam madje edhe një lojë shahu, "
-"Shah GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp edhe lojëra."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
-"kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
-"\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. Developing this kernel has been "
-"a lot harder than we expected; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/"
-"hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but "
-"it is a long way from being ready for people to use in general."
-msgstr ""
-"Në fillimet e viteve '90 e bëmë tok krejt sistemin, hiq kernelin. E 
kishim "
-"filluar dhe kernelin, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, i "
-"cili xhiron përsipër Mach-ut. Zhvillimi i këtij kerneli doli shumë më i 
"
-"vështirë se sa mendonim; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-"
-"and-linux.html\">GNU Hurd zuri të punonte në mënyrë të besueshme më 
2001</"
-"a>, por ka ende shumë rrugë derisa të jetë gati për përdorim të 
përgjithshëm."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
-"Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU "
-"system. People could then <a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/";
-"historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> combine Linux with the GNU "
-"system</a> to make a complete free system: a Linux-based version of the GNU "
-"system; the GNU/Linux system, for short."
-msgstr ""
-"Për fat, nuk na u desh të prisnim Hurd-in, falë Linux-it. Pasi Torvalds, 
më "
-"1992, e kaloi të lirë Linux-in, ky zinte vendin e fundit bosh te sistemi "
-"GNU. Pas kësaj njerëzit mund <a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/";
-"historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> të ndërthurnin Linux-in me "
-"sistemin GNU</a>, për të pasur një sistem të plotë të lirë: një 
version me "
-"bazë Linux të sistemit GNU; sistemin GNU/Linux, për shkurt."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Making them work well together was not a trivial job. Some GNU components<a "
-"href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
-"Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work "
-"&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the "
-"issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not "
-"tackled, because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who "
-"developed the various system distributions did a lot of essential work. But "
-"it was work that, in the nature of things, was surely going to be done by "
-"someone."
-msgstr ""
-"Përputhja e tyre që të punonin mirë tok nuk qe punë e lehtë. Disa 
përbërësa "
-"GNU<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> lypnin ndryshime thelbësore që të "
-"mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një sistemi të plotë, si "
-"shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të hapej&rdquo;, qe punë 
e "
-"madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të instalohej dhe nisej "
-"sistemi&mdash;problem që nuk ishte zënë me dorë, ngaqë nuk kishim 
mbërritur "
-"në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan shpërndarjet e ndryshme të 
sistemit "
-"kryen shumë punë me rëndësi. Por qe punë e cila, për nga natyra e vet, 
"
-"sigurisht që do të bëhej nga dikush."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
-"system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the "
-"Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well "
-"integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release "
-"with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of "
-"Debian GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Projekti GNU mbulon si sistemet GNU/Linux, ashtu edhe <em>sistemin GNU</em>. "
-"<a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> financoi rishkrimin e zgjerimeve të "
-"nevojshëm për Linux-in të librarisë GNU C, e kështu tani janë të 
integruar "
-"më së miri, dhe sistemet më të rinj GNU/Linux përdorin librarinë e 
tanishme "
-"pa e ndryshuar. FSF-ja financoi gjithashtu një fazë të hershme të "
-"zhvillimit të Debian GNU/Linux-it."
+msgid "For more information see also the <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, and <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
+msgstr "Për më tepër të dhëna shihni gjithashtu <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, dhe <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Many computer users run a modified version of <a 
href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, 
without realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU 
which is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its 
users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> 
that it is basically the GNU system, developed by the <a 
href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU Project</a>."
+msgstr "Mjaft përdoruesa kompjuteri xhirojnë përditë ndonjë version të 
modifikuar të <a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">sistemit 
GNU</a>, pa e ditur. Përmes një kthese të veçantë të ngjarjeve, versioni 
i GNU-së që përdoret gjerësisht sot, shpesh thirret &ldquo;Linux&rdquo;, 
dhe mjaft nga përdoruesit e tij nuk janë <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> të ndërgjegjshëm</a> se në 
thelb bëhet fjalë për sistemin GNU, hartuar nga <a 
href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projekti GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "There really is a Linux, and these people are using it, but it is just 
a part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system 
that allocates the machine's resources to the other programs that you run. The 
kernel is an essential part of an operating system, but useless by itself; it 
can only function in the context of a complete operating system. Linux is 
normally used in combination with the GNU operating system: the whole system is 
basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-called 
&ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/Linux."
+msgstr "Ka vërtet një Linux, dhe këta njerëz po e përdorin, por bëhet 
fjalë vetëm për një pjesë të sistemit që përdorin. Linux-i është 
kerneli: programi në sistem që shpërndan aftësitë e makinës te programet 
e tjera që xhironi. Kerneli është pjesë themelore e një sistemi operativ, 
por në vetvete i padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një 
sistemi të plotë operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me 
sistemin operativ GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-in 
shtuar atij, ose GNU/Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje 
&ldquo;Linux&rdquo; janë përnjëmend GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Many users do not understand the difference between the kernel, which 
is Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The 
ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often 
think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with a 
bit of help."
+msgstr "Mjaft përdorues nuk e kuptojnë ndryshimin mes kernelit, çka është 
Linux-i, dhe krejt sistemit, çka edhe këtë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. 
Përdorimi i dykuptimtë i emrit nuk ndihmon të kuptuarit nga ana e njerëzve. 
 Këta përdorues shpesh mendojnë se Linus Torvalds-i zhvilloi krejt sistemin 
operativ më 1991, me pakëz ndihmë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have 
generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they often 
envisage a history that would justify naming the whole system after the kernel. 
 For example, many believe that once Linus Torvalds finished writing Linux, the 
kernel, its users looked around for other free software to go with it, and 
found that (for no particular reason) most everything necessary to make a 
Unix-like system was already available."
+msgstr "Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. 
 Por ngaqë dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, 
shpesh përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt 
sistemit sipas kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus 
Torvalds-i përfundoi së shkruajturi Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij 
hodhën sytë përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që 
mund t'i përshtatej, dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e 
gjërave të nevojshme për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in 
qe gati që më parë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU 
system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> 
added up to a complete system because the GNU Project had been working since 
1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU 
Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, 
called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial 
Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans 
for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
+msgstr "Çka gjetën nuk qe rastësi&mdash;qe sistemi jo-dhe-aq-i-plotësuar 
GNU. <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>Software</em>-i i lirë</a>, i 
passhëm deri atëherë, i shkonte për shtat një sistemi të plotë, ngaqë 
Projekti GNU kish që më 1984 që punonte për një të tillë. Me <a 
href=\"/gnu/manifesto.html\"> Manifestin e GNU-së</a> ne shpalosëm synimin e 
zhvillimit të një sistemi të lirë të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimi Fillestar</a> mbi 
Projektin GNU përvijon po ashtu disa nga planet origjinale për sistemin GNU. 
Në kohën që Linux-i zuri fill, GNU thuajse kish përfunduar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Most free software projects have the goal of developing a particular 
program for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a 
Unix-like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); 
Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's 
natural to measure the contribution of this kind of project by specific 
programs that came from the project."
+msgstr "Shumica e projekteve të software-it të lirë synojnë hartimin e 
një programi të veçantë për një punë të veçantë. Për shembull, 
Linus Torvalds-i i hyri shkrimit të një kerneli të ngjashëm me Unix-in 
(Linux); Donald Knuth-i i hyri shkrimit të një formatuesi tekstesh (TeX); Bob 
Scheifler-i i hyri zhvillimit të një sistemi dritaresh (Sistemi i Dritareve 
X). Është e kuptueshme të matet kontributi në këtë lloj projektesh sipas 
programeve që erdhën nga projektet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what 
would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux 
distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU 
software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total source 
code, and this included some of the essential major components without which 
there could be no system. Linux itself was about 3%. (The proportions in 2008 
are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of gNewSense, Linux is 1.5% 
and GNU packages are 15%.) So if you were going to pick a name for the system 
based on who wrote the programs in the system, the most appropriate single 
choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
+msgstr "Po të provonim të matnim kontributin e Projektit GNU me këtë 
rrugë, ç'do të na dilte? Një shitës CD-ROM-esh pa se në 
&ldquo;shpërndarjen e tij Linux&rdquo;, <a 
href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">software-i GNU</a> qe 
kontigjenti më i madh, me gati 28% të kodit burim gjithsej, dhe këtu 
përfshiheshin disa nga përbërësit më të rëndësishëm pa të cilët nuk 
mund të ketë sistem. Linux në vetvete qe rreth 3%. (Përpjestimet në 2008 
qenë të ngjashëm: në depon &ldquo;kryesore&rdquo; të gNewSense-it, Linux 
kap 1.5% dhe paketat GNU zënë 15%.) Ndaj po qe se do të zgjidhnit një 
emër për sistemin, bazuar në atë se kush shkrojti programet e sistemit, 
zgjedhja e vetme më e përshtatshme do të ishte &ldquo;GNU&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "But that is not the deepest way to consider the question. The GNU 
Project was not, is not, a project to develop specific software packages. It 
was not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, 
although we did that. It was not a project to develop a text editor, although 
we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a complete free 
Unix-like system</em>: GNU."
+msgstr "Por kjo nuk është mënyra më e thellë për të parë çështjen. 
Projekti GNU nu ke qe, as nuk është, një projekt për të hartuar paketa 
<em>software</em>-i specifik. Nuk qe projekt <a href=\"/software/gcc/\"> për 
hartimin e një përpiluesi</a>, edhe pse e bëmë dhe këtë. Nuk qe projekt 
për të hartuar një përpunues tekstesh, edhe pse ndërtuam një të tillë. 
Projekti u hartua për të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të 
ngjashëm me Unix-in</em>: GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Many people have made major contributions to the free software in the 
system, and they all deserve credit for their software. But the reason it is 
<em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful 
programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a 
list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we 
systematically found, wrote, or found people to write everything on the list. 
We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> components 
because you can't have a system without them. Some of our system components, 
the programming tools, became popular on their own among programmers, but we 
wrote many components that are not tools <a href=\"#nottools\">(2)</a>. We 
even developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs games 
too."
+msgstr "Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për 
software-in e lirë te sistemi, dhe të tërë e meritojnë t'u jepet haka për 
software-in e tyre. Por shkaku pse është <em>sistem i 
integruar</em>&mdash;dhe jo thjesht një koleksion programesh të 
dobishme&mdash;është ngaqë Projekti GNU i hyri punës për të ndërtuar 
një të tillë. Hartuam një listë të programeve të domosdoshëm për 
ndërtimin e një sistemi <em>të plotë</em> të lirë dhe, në mënyrë 
sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz për shkrimin e 
gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama të 
pabujë <a href=\"#unexciting\">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet sistem. 
 Disa nga përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u bënë 
popullorë për hesap të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft 
përbërësa që nuk janë mjete <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hartuam madje 
edhe një lojë shahu, Shah GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp edhe lojëra."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "By the early 90s we had put together the whole system aside from the 
kernel. We had also started a kernel, the <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. 
Developing this kernel has been a lot harder than we expected; <a 
href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd 
started working reliably in 2001</a>, but it is a long way from being ready for 
people to use in general."
+msgstr "Në fillimet e viteve '90 e bëmë tok krejt sistemin, hiq kernelin. 
E kishim filluar dhe kernelin, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU 
Hurd</a>, i cili xhiron përsipër Mach-ut. Zhvillimi i këtij kerneli doli 
shumë më i vështirë se sa mendonim; <a 
href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">GNU Hurd zuri 
të punonte në mënyrë të besueshme më 2001</a>, por ka ende shumë rrugë 
derisa të jetë gati për përdorim të përgjithshëm."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. 
Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU 
system. People could then <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system: a 
Linux-based version of the GNU system; the GNU/Linux system, for short."
+msgstr "Për fat, nuk na u desh të prisnim Hurd-in, falë Linux-it. Pasi 
Torvalds, më 1992, e kaloi të lirë Linux-in, ky zinte vendin e fundit bosh 
te sistemi GNU. Pas kësaj njerëzit mund <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 të ndërthurnin Linux-in me sistemin GNU</a>, për të pasur një sistem të 
plotë të lirë: një version me bazë Linux të sistemit GNU; sistemin 
GNU/Linux, për shkurt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU 
components<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work 
with Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work 
&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the 
issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not tackled, 
because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who developed the 
various system distributions did a lot of essential work. But it was work 
that, in the nature of things, was surely going to be done by someone."
+msgstr "Përputhja e tyre që të punonin mirë tok nuk qe punë e lehtë. 
Disa përbërësa GNU<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> lypnin ndryshime 
thelbësore që të mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një 
sistemi të plotë, si shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të 
hapej&rdquo;, qe punë e madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të 
instalohej dhe nisej sistemi&mdash;problem që nuk ishte zënë me dorë, 
ngaqë nuk kishim mbërritur në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan 
shpërndarjet e ndryshme të sistemit kryen shumë punë me rëndësi. Por qe 
punë e cila, për nga natyra e vet, sigurisht që do të bëhej nga dikush."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU 
system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the 
Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well 
integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release 
with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of 
Debian GNU/Linux."
+msgstr "Projekti GNU mbulon si sistemet GNU/Linux, ashtu edhe <em>sistemin 
GNU</em>. <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> financoi rishkrimin e zgjerimeve 
të nevojshëm për Linux-in të librarisë GNU C, e kështu tani janë të 
integruar më së miri, dhe sistemet më të rinj GNU/Linux përdorin 
librarinë e tanishme pa e ndryshuar. FSF-ja financoi gjithashtu një fazë 
të hershme të zhvillimit të Debian GNU/Linux-it."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
 #| "called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free "
@@ -328,182 +110,52 @@
 #| "\">completely free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer "
 #| "facilities for two of these distributions, <a href=\"http://ututo.org";
 #| "\">Ututo</a> and <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-msgid ""
-"Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
-"called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free software&mdash;"
-"their developers follow the philosophy associated with Linux rather than "
-"that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely free GNU/"
-"Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of these "
-"distributions, <a href=\"http://proyecto.ututo.net/cmsd/\";>Ututo</a> and <a "
-"href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-msgstr ""
-"Sot ka mjaft versione të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura "
-"&ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë "
-"<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin filozofinë që 
i "
-"përshoqërohet Linux-it, në vend të asaj të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/"
-"distros/\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja mbulon "
-"infrastrukturë kompjuterike për dy prej tyre, <a href=\"http://ututo.org";
-"\">Ututo</a> dhe <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
-"various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
-"non-free programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
-"devices when the system starts, and they are included, as long series of "
-"numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux "
-"distributions now entails maintaining a <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/linux\"> free version of Linux</a> too."
-msgstr ""
-"Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht punë 
heqjeje "
-"programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i zakonshëm i 
Linux-"
-"it përmban programe jo të lira. Këto programe janë konceptuar të 
ngarkohen "
-"në pajisjet I/O kur niset sistemi, dhe përfshihen, si vargje të gjatë "
-"numrash, në \"kodin burim\" të Linux-it. Ndaj, pasja e shpërndarjeve të "
-"lira GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a href=\"http://directory.fsf.";
-"org/project/linux\">një versioni të lirë të Linux-it</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using "
-"the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the "
-"essential major components of the system. The system as a whole is "
-"basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this "
-"combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"E përdorni a jo GNU/Linux-in, ju lutemi, mos e ngatërroni publikun duke "
-"përdorur emrin &ldquo;Linux&rdquo; në mënyrë të dykuptimtë. Linux 
është "
-"kerneli, një nga përbërësit më të rëndësishëm të sistemit. Sistemi 
si i "
-"tërë është në fakt sistemi GNU, me Linux-in të shtuar aty. Kur flisni 
rreth "
-"kësaj ndërthurje, ju lutemi, quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
-"this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.gnu.org/gnu/";
-"the-gnu-project.html</a> are good choices. If you mention Linux, the "
-"kernel, and want to add a link for further reference, <a href=\"http://";
-"foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\"> http://foldoc.doc.ic.ac.uk/";
-"foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
-msgstr ""
-"Nëse doni të krijoni një lidhje te &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për referencë 
të "
-"mëtejshme, kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.";
-"gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> janë të përshtatshme. Nëse 
përmendni "
-"Linux-in, kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca të "
-"mëtejshme, <a href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> "
-"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> është një URL e 
mirë "
-"për ta përdorur."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
-"free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
-"developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
-"the early 90s. A free operating system that exists today<a href="
-"\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU "
-"system, or a kind of BSD system."
-msgstr ""
-"Addendum: Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në mënyrë të 
pavarur "
-"një sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. Ky sistem njihet si 
"
-"BSD, dhe qe ndërtuar në UC Berkeley. Nuk qe i lirë në vitet '80, por u "
-"kalua i lirë në fillim të viteve '90. Sistemet e lirë operativë që "
-"ekzistojnë sot<a href=\"#newersystems\">(4)</a> janë, pothuaj me siguri, 
ose "
-"variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
-"The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
-"example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped "
-"persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems today "
-"use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some BSD "
-"programs; however, taken as wholes, they are two different systems that "
-"evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to "
-"the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a href="
-"\"#gnubsd\">(5)</a>"
-msgstr ""
-"Ndonjëherë njerëzit pyesin nëse edhe BSD-ja është version i GNU-së, si 
GNU/"
-"Linux-i. Zhvilluesit e BSD-s u frymëzuan nga shembulli i Projektit GNU kur "
-"e kaluan kodin e tyre si të lirë, dhe në bindjen e tyre ndihmuan thirrje 
të "
-"bëra shprehimisht nga veprimtarë të GNU-së, por kodi në fjalë puqet pak 
me "
-"GNU-në. Sistemet BSD sot përdorin disa programe GNU, ashtu si edhe 
sistemet "
-"GNU dhe variantet e tyre përdorin disa programe BSD; megjithatë, shqyrtuar "
-"në tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara 
ndarazi. "
-"Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruajtën ndonjë kernel dhe t'ia shtonin 
sistemit "
-"GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të pasqyronte gjendjen e 
njëmendtë.<a "
-"href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgid "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often 
called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free 
software&mdash;their developers follow the philosophy associated with Linux 
rather than that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely 
free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of 
these distributions, <a href=\"http://proyecto.ututo.net/cmsd/\";>Ututo</a> and 
<a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
+msgstr "Sot ka mjaft versione të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura &ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë 
<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin filozofinë që i 
përshoqërohet Linux-it, në vend të asaj të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/distros/\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja 
mbulon infrastrukturë kompjuterike për dy prej tyre, <a 
href=\"http://proyecto.ututo.net/cmsd/\";>Ututo</a> dhe <a 
href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of 
eliminating various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux 
contains non-free programs too. These programs are intended to be loaded into 
I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of 
numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux 
distributions now entails maintaining a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of Linux</a> too."
+msgstr "Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht 
punë heqjeje programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i 
zakonshëm i Linux-it përmban programe jo të lira. Këto programe janë 
konceptuar të ngarkohen në pajisjet I/O kur niset sistemi, dhe përfshihen, 
si vargje të gjatë numrash, në \"kodin burim\" të Linux-it. Ndaj, pasja e 
shpërndarjeve të lira GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>një versioni të lirë të 
Linux-it</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by 
using the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of 
the essential major components of the system. The system as a whole is 
basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this 
combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr "E përdorni a jo GNU/Linux-in, ju lutemi, mos e ngatërroni publikun 
duke përdorur emrin &ldquo;Linux&rdquo; në mënyrë të dykuptimtë. Linux 
është kerneli, një nga përbërësit më të rëndësishëm të sistemit. 
Sistemi si i tërë është në fakt sistemi GNU, me Linux-in të shtuar aty. 
Kur flisni rreth kësaj ndërthurje, ju lutemi, quajeni 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further 
reference, this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If you 
mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a 
href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
+msgstr "Nëse doni të krijoni një lidhje te &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për 
referencë të mëtejshme, kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> janë të përshtatshme. Nëse 
përmendni Linux-in, kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca 
të mëtejshme, <a href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> është një URL e mirë 
për ta përdorur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced 
a free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was 
developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in the 
early 90s. A free operating system that exists today<a 
href=\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU 
system, or a kind of BSD system."
+msgstr "Addendum: Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në 
mënyrë të pavarur një sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. 
Ky sistem njihet si BSD, dhe qe ndërtuar në UC Berkeley. Nuk qe i lirë në 
vitet '80, por u kalua i lirë në fillim të viteve '90. Sistemet e lirë 
operativë që ekzistojnë sot<a href=\"#newersystems\">(4)</a> janë, pothuaj 
me siguri, ose variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like 
GNU/Linux. The BSD developers were inspired to make their code free software 
by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists 
helped persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems 
today use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some 
BSD programs; however, taken as wholes, they are two different systems that 
evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to 
the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a 
href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgstr "Ndonjëherë njerëzit pyesin nëse edhe BSD-ja është version i 
GNU-së, si GNU/Linux-i. Zhvilluesit e BSD-s u frymëzuan nga shembulli i 
Projektit GNU kur e kaluan kodin e tyre si të lirë, dhe në bindjen e tyre 
ndihmuan thirrje të bëra shprehimisht nga veprimtarë të GNU-së, por kodi 
në fjalë puqet pak me GNU-në. Sistemet BSD sot përdorin disa programe GNU, 
ashtu si edhe sistemet GNU dhe variantet e tyre përdorin disa programe BSD; 
megjithatë, shqyrtuar në tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë 
bërë përpara ndarazi. Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruajtën ndonjë kernel 
dhe t'ia shtonin sistemit GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të 
pasqyronte gjendjen e njëmendtë.<a href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Notes:"
 msgstr "Shënime:"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components include "
-"the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a href="
-"\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a href=\"/software/tar/"
-"\">GNU tar</a>, and more."
-msgstr ""
-"<a id=\"unexciting\"></a>Këta përbërës të pabujë, por thelbësorë, 
përfshijnë "
-"asemblerin GNU, GAS dhe \"linker\"-in, GLD, që të dy tani janë pjesë e "
-"paketës <a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a>, <a href=\"/"
-"software/tar/\">GNU tar</a>, e të tjera."
+msgid "<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components 
include the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a 
href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a 
href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, and more."
+msgstr "<a id=\"unexciting\"></a>Këta përbërës të pabujë, por 
thelbësorë, përfshijnë asemblerin GNU, GAS dhe \"linker\"-in, GLD, që të 
dy tani janë pjesë e paketës <a href=\"/software/binutils/\">GNU 
Binutils</a>, <a href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, e të tjera."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
-"PostScript interpreter <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
-"\">Ghostscript</a>, and the <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
-"library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU "
-"Chess."
-msgstr ""
-"<a id=\"nottools\"></a>Sa për shembull, The Bourne Again SHell (BASH), "
-"interpretuesi PostScript <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
-"\">Ghostscript</a>, dhe <a href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</"
-"a> nuk janë mjete programimi. As GNUCash, as GNOME, dhe as GNU Chess."
+msgid "<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the 
PostScript interpreter <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, and the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a> are not programming tools. 
Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess."
+msgstr "<a id=\"nottools\"></a>Sa për shembull, The Bourne Again SHell 
(BASH), interpretuesi PostScript <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, dhe <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</a> nuk janë mjete 
programimi. As GNUCash, as GNOME, dhe as GNU Chess."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/libc."
-"html\">GNU C library</a>."
-msgstr ""
-"<a id=\"somecomponents\"></a>Sa për shembull, <a href=\"/software/libc/libc."
-"html\">libraria GNU C</a>."
+msgid "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a>."
+msgstr "<a id=\"somecomponents\"></a>Sa për shembull, <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</a>."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free Windows-"
-"like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or "
-"Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris "
-"has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, "
-"aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
-"put it into GNU or BSD."
-msgstr ""
-"<a id=\"newersystems\"></a>Pas shkrimit të këtij artikullli, u zhvillua 
një "
-"sistem thuajse-krejt-i-lirë, i ngjashëm me Windows-in, por teknikisht nuk "
-"është fare i ngjashëm me GNU-në apo Unix-in, ndaj përnjëmend nuk hyn 
fare "
-"këtu. Shumica e kernelit të Solaris-it është kaluar si i lirë, por 
nëse "
-"doni të nxirrni prej tij një sistem të lirë, veç plotësimit të 
pjesëve që "
-"mungojnë te kerneli, do t'ju duhej edhe ta bënit të hynte te GNU-ja ose 
BSD-"
-"ja."
+msgid "<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free 
Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like 
GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of 
Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of 
that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need 
to put it into GNU or BSD."
+msgstr "<a id=\"newersystems\"></a>Pas shkrimit të këtij artikullli, u 
zhvillua një sistem thuajse-krejt-i-lirë, i ngjashëm me Windows-in, por 
teknikisht nuk është fare i ngjashëm me GNU-në apo Unix-in, ndaj 
përnjëmend nuk hyn fare këtu. Shumica e kernelit të Solaris-it është 
kaluar si i lirë, por nëse doni të nxirrni prej tij një sistem të lirë, 
veç plotësimit të pjesëve që mungojnë te kerneli, do t'ju duhej edhe ta 
bënit të hynte te GNU-ja ose BSD-ja."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
-"written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD "
-"kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that "
-"kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are "
-"therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on "
-"the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly "
-"distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
-msgstr ""
-"<a id=\"gnubsd\"></a>Nga ana tjetër, përgjatë viteve, qëkur u shkrua ky "
-"artikull, Libraria C GNU është përshtatur për disa versione të kernelit 
BSD, "
-"çka e bëri fare të thjeshtë ndërthurjen e sistemit GNU me atë kernel. 
Ashtu "
-"si GNU/Linux-i, këta në fakt janë variante të GNU-së, ndaj edhe quhen, 
fjala "
-"vjen, GNU/kFreeBSD dhe GNU/kNetBSD, në varësi të kernelit të sistemit. "
-"Përdoruesit e zakonshëm zor të dallojnë një desktop GNU/Linux nga një "
-"desktop GNU/*BSD."
+msgid "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article 
was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD 
kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that 
kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are 
therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the 
kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly 
distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
+msgstr "<a id=\"gnubsd\"></a>Nga ana tjetër, përgjatë viteve, qëkur u 
shkrua ky artikull, Libraria C GNU është përshtatur për disa versione të 
kernelit BSD, çka e bëri fare të thjeshtë ndërthurjen e sistemit GNU me 
atë kernel. Ashtu si GNU/Linux-i, këta në fakt janë variante të GNU-së, 
ndaj edhe quhen, fjala vjen, GNU/kFreeBSD dhe GNU/kNetBSD, në varësi të 
kernelit të sistemit. Përdoruesit e zakonshëm zor të dallojnë një 
desktop GNU/Linux nga një desktop GNU/*BSD."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -511,50 +163,24 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">rrugë të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera "
-"shkruajuni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera shkruajuni te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
"
-"Stallman"
+msgid "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
Stallman"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 
Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -566,21 +192,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne përpiqemi fort të bëjmë sa mundemi për të dhën përkthime të 
përpikta, "
-#~ "me cilësitë mirë. Sidoqoftë, nuk jemi të mbrojtur nga 
papërsosmëritë.Ju "
-#~ "lutemi, komentet dhe këshillimet e përgjithshme për këtë anë 
dërgojinite "
-#~ "<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
-#~ "</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrim 
përkthimesh "
-#~ "për faqet tonaweb, shihni <ahref=\"/server/standards/README.translations."
-#~ "html\">README për Përkthimet</a>.type: Content of: <div><p>"

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 5 Sep 2012 16:28:33 -0000    1.29
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 29 Oct 2012 09:10:52 -0000   1.30
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-05 12:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-04 01:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 10:51+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -28,610 +28,303 @@
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
-"linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a href=\"/"
-"gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/"
-"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
-"a>."
-msgstr ""
-"Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu "
-"faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti 
GNU</"
-"a>, faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> "
-"dhe faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
-"\">Përdoruesa të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
+msgid "To learn more about this issue, you can also read our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard 
of GNU</a>."
+msgstr "Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe 
Projekti GNU</a>, faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse 
GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdoruesa të GNU-së Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
-"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
-"Here are common questions, and our answers."
-msgstr ""
-"Kur njerëzit shohin që ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux për 
një "
-"sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, atyre u "
-"lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet tona."
+msgid "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a 
system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. 
 Here are common questions, and our answers."
+msgstr "Kur njerëzit shohin që ne përdorim dhe këshillojmë emrin 
GNU/Linux për një sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë 
&ldquo;Linux&rdquo;, atyre u lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, 
dhe përgjigjet tona."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not 
Linux?</a>"
 msgstr "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i rëndësishëm?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i 
rëndësishëm?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
-"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e njerëzve e "
-"quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that 
most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e 
njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
-"same success if there had been no GNU?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur Linux-i 
të "
-"njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
+msgid "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved 
the same success if there had been no GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur 
Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
-"if you did not divide people with this request?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë "
-"nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
+msgid "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the 
community if you did not divide people with this request?</a>"
+msgstr "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
-"an individual's free speech rights to call the system by any name that "
-"individual chooses?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti GNU 
të "
-"drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo 
emri që "
-"ai zgjedh?</a>"
+msgid "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project 
support an individual's free speech rights to call the system by any name that 
individual chooses?</a>"
+msgstr "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti 
GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me 
çfarëdo emri që ai zgjedh?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
-"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the "
-"name go without saying?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh rolin "
-"e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; te 
emri "
-"të thuhet patjetër?</a>"
+msgid "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows 
the role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the 
name go without saying?</a>"
+msgstr "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh 
rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; te 
emri të thuhet patjetër?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
-"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin e GNU-"
-"së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
+msgid "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the 
role of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
+msgstr "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin 
e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft "
-"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft "
-"Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
-"tools that were included in Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU një koleksion mjetesh "
-"programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
+msgid "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of 
programming tools that were included in Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU një koleksion 
mjetesh programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
-"an operating system and a kernel?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një sistemi "
-"operativ dhe një kerneli?</a>"
+msgid "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference 
between an operating system and a kernel?</a>"
+msgstr "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një 
sistemi operativ dhe një kerneli?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
-"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
-"have a foundation?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si themelet 
e "
-"shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka 
themele?</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the 
foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have 
a foundation?</a>"
+msgstr "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si 
themelet e shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që 
nuk ka themele?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
-"</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i sistemit?</a>"
+msgid "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the 
system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i 
sistemit?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
-"of the work in an operating system?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i kernelit "
-"pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
+msgid "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel 
most of the work in an operating system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i 
kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
-"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system "
-"after a kernel?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një sistem 
të "
-"tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret një 
sistem "
-"operativ me emrin e kernelit?</a>"
+msgid "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole 
system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system 
after a kernel?</a>"
+msgstr "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një 
sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret 
një sistem operativ me emrin e kernelit?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
-"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që "
-"është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të 
shkurtër?</a>"
+msgid "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about recommending a 
shorter name?</a>"
+msgstr "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është që është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më 
të shkurtër?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
-"contribution, would it be false to the facts to call the system simply "
-"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, "
-"a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?"
-"</a>"
+msgid "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary 
contribution, would it be false to the facts to call the system simply 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
-"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also "
-"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;"
-"GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të paguaj "
-"njëfarë shume po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, "
-"dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është 
gabim "
-"të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej "
-"pagesën?</a>"
+msgid "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a 
fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also 
apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; 
without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
+msgstr "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të 
paguaj njëfarë shume po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A 
është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që 
të kursej pagesën?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
-"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more "
-"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But "
-"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, kanë "
-"kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, 
Perl, "
-"dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të 
"
-"përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë 
sa do të "
-"ishte pa kuptim.)</a>"
+msgid "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the 
system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more 
programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But 
that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
+msgstr "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, 
kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, 
Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit 
tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq 
të gjatë sa do të ishte pa kuptim.)</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
-"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why "
-"should we treat GNU specially?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Mjaft projekte të tjera kontribuan te "
-"sistemi, ashtu si është ai sot, por ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/"
-"Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
+msgid "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to 
the system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why 
should we treat GNU specially?</a>"
+msgstr "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Mjaft projekte të tjera 
kontribuan te sistemi, ashtu si është ai sot, por ata nuk ngulin këmbë të 
quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
-"system nowadays, so why should we mention it?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e vogël 
e "
-"sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
+msgid "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the 
system nowadays, so why should we mention it?</a>"
+msgstr "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e 
vogël e sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
-"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
-"it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu si "
-"është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi "
-"për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+msgid "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies 
contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call it 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu 
si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
-"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo "
-"&ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
-"Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet &ldquo;"
-"Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
+msgid "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
-"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
-"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i shpërndarjes "
-"sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të thirret "
-"shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official 
name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything 
but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i 
shpërndarjes sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të 
thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
-"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me efekt 
t'u "
-"kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e 
"
-"tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet individëve?</a>"
+msgid "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more 
effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their 
distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
+msgstr "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me 
efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë 
shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet 
individëve?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
-"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free "
-"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të ruhej 
emri "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro <em>software</em> i "
-"lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
+msgid "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free 
software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
+msgstr "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të 
ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro 
<em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
-"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një shpërndarje 
"
-"GNU e Linux (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
+msgid "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution 
of Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një 
shpërndarje GNU e Linux (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
-"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under "
-"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;"
-"Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë "
-"version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux 
is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under 
the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht 
&ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim 
ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
-"oppose use of Linux in the early days?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe kundërshtuar "
-"Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
+msgid "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and 
oppose use of Linux in the early days?</a>"
+msgstr "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe 
kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
-"people to use the name GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u "
-"kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
+msgid "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking 
people to use the name GNU/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se 
t'u kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
-"applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që emërtimi i "
-"llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën GPL?</a>"
+msgid "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] 
convention be applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
+msgstr "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që 
emërtimi i llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën 
GPL?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
-"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej Unix-it, mod "
-"do të duhej që GNU t'i jepte hakun Unix-it duke përdorur 
&ldquo;Unix&rdquo; "
-"te emri i vet?</a>"
+msgid "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, 
shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</a>"
+msgstr "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej 
Unix-it, mod do të duhej që GNU t'i jepte hakun Unix-it duke përdorur 
&ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi &ldquo;GNU/BSD&rdquo; po 
"
-"aq?</a>"
+msgid "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
too?</a>"
+msgstr "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo; po aq?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
-"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU në "
-"Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
+msgid "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on 
Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU 
në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s'mund të përdoret Linux-i pa "
-"GNU-në?</a>"
+msgid "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without 
GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s'mund të përdoret 
Linux-i pa GNU-në?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
-"complete Linux systems without GNU?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">A ka sisteme të 
"
-"plotë Linux pa GNU-në?</a>"
+msgid "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there 
complete Linux systems without GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">A ka 
sisteme të plotë Linux pa GNU-në?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
-"Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy for "
-"our community?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si "
-"\"fytyra e posterit\" për bashkësinë tonë?</a>"
+msgid "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system 
&ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy 
for our community?</a>"
+msgstr "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it 
si \"fytyra e posterit\" për bashkësinë tonë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
-"Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s'është gabim për ne ta "
-"quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
+msgid "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to 
label Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s'është gabim për ne 
ta quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
-"that Linux is just the kernel?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus Torvalds me "
-"idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
+msgid "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds 
agree that Linux is just the kernel?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus 
Torvalds me idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
-"has made its decision and we can't change it, so why even think about it?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria "
-"e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse madje ta çojmë 
mendjen "
-"atje?</a>"
+msgid "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already 
lost&mdash;society has made its decision and we can't change it, so why even 
think about it?</a>"
+msgstr "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse 
madje ta çojmë mendjen atje?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
-"we can't change it, so what good does it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
-"</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk "
-"mund ta ndryshojmë, ndaj ç'të mirë sjell edhe po të them &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision 
and we can't change it, so what good does it do if I say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe 
ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj ç'të mirë sjell edhe po të them 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
-"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a ten-"
-"minute explanation?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë që quhej 
"
-"sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u mësohej njerëzve origjina e njëmendtë 
e "
-"tij përmes një shpejgimi dhjetëminutësh?</a>"
+msgid "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call 
the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a 
ten-minute explanation?</a>"
+msgstr "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë 
që quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u mësohej njerëzve origjina e 
njëmendtë e tij përmes një shpejgimi dhjetëminutësh?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
-"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
-"treatment?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur u "
-"kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij "
-"trajtimi?</a>"
+msgid "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you 
when you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to 
this treatment?</a>"
+msgstr "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur 
u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij 
trajtimi?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
-"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni "
-"ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i bërë ata të huaj?</a>"
+msgid "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when 
you ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating 
them?</a>"
+msgstr "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i bërë ata të 
huaj?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
-"legitimate to rename the operating system?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, "
-"a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
+msgid "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it 
legitimate to rename the operating system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#force\">A s'është gabim t'i detyrosh njerëzit ta quajnë 
sistemin "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#force\">A s'është gabim t'i detyrosh njerëzit ta quajnë 
sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
-"Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt "
-"sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system 
&ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë 
krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
-"original BSD license's advertising requirement to give credit to the "
-"University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
-"project?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat "
-"domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas 
lejes "
-"origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?"
-"</a>"
+msgid "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the 
original BSD license's advertising requirement to give credit to the University 
of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU project?</a>"
+msgstr "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat 
domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas lejes 
origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
-"GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka te LP 
GNU "
-"(GPL) t'u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgid "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in 
the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka 
te LP GNU (GPL) t'u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
-"the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
-"deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit diçka 
te "
-"GNU GPL për t'u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, 
mirë "
-"t'ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
+msgid "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put 
something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
+msgstr "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit 
diçka te GNU GPL për t'u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
-"contradicting what so many people believe?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më mirë të 
mos "
-"i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
+msgid "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off 
not contradicting what so many people believe?</a>"
+msgstr "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më 
mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
-"&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e quajnë "
-"&ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
+msgid "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call 
it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
+msgstr "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e 
quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
-"convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
-"Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi 
çka "
-"është e leverdisshme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë 
"
-"apo të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes një 
rruge "
-"tjetër?</a>"
+msgid "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's 
convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't 
you get more of their support by a different road?</a>"
+msgstr "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm 
mbi çka është e leverdisshme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të 
drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes 
një rruge tjetër?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgstr "Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
-"modified versions of the GNU operating system. We began developing GNU in "
-"1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal was "
-"to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop "
-"all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the "
-"central components, forming the largest single contribution to the whole "
-"system. The basic vision was ours too."
-msgstr ""
-"Shumica e sistemeve operative të bazuar në Linux si kernel janë në thelb "
-"versione të ndryshuar të sistemit operativ GNU. E filluam zhvillimin e 
GNU-"
-"së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte shkrimin e 
kernelit "
-"të vet. Qëllimi ynë që të zhvillonim një sistem opertavi tërësisht 
të "
-"lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra pjesët&mdash;por ama "
-"udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve qendrorë, duke formuar 
kështu "
-"kontributin më të madh si njësi më vete te krejt sistemi. I yni qe edhe "
-"përfytyrimi bazë."
+msgid "Most operating system distributions based on Linux as kernel are 
basically modified versions of the GNU operating system. We began developing 
GNU in 1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal 
was to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop 
all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the 
central components, forming the largest single contribution to the whole 
system. The basic vision was ours too."
+msgstr "Shumica e sistemeve operative të bazuar në Linux si kernel janë në 
thelb versione të ndryshuar të sistemit operativ GNU. E filluam zhvillimin e 
GNU-së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte shkrimin e 
kernelit të vet. Qëllimi ynë që të zhvillonim një sistem opertavi 
tërësisht të lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra 
pjesët&mdash;por ama udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve 
qendrorë, duke formuar kështu kontributin më të madh si njësi më vete te 
krejt sistemi. I yni qe edhe përfytyrimi bazë."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -640,693 +333,263 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a> and "
 #| "<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have "
 #| "Never Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-"
 #| "project.html\">The GNU Project</a> for the history."
-msgid ""
-"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU System</a> and <a "
-"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
-"Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
-"html\">The GNU Project</a> for the history."
-msgstr ""
-"Shihni <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a> dhe "
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar 
"
-"Kurrë Për GNU-në</a> për më tepër shpjegime, dhe <a 
href=\"/gnu/the-gnu-"
-"project.html\">Projekti GNU</a> për historikun."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare"
-"\">#whycare</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
-"software community, many of them do not care about freedom. People who "
-"think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those "
-"developers a role in the history of our community which they did not "
-"actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
-msgstr ""
-"Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia "
-"e <em>software</em>-it të lirë, shumë prej tyre nuk u bëhet vonë për "
-"lirinë. Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux priren të "
-"ngatërrohen dhe t'u japin këtyre zhvilluesve një rol në historinë e "
-"bashkësisë sonë, rol që nuk e kanë luajtur. Mandej u japin peshë të "
-"shpërpjestuar ideve të këtyre zhvilluesve."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
-"building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
-"public recognize the practical importance of these ideals</a>."
-msgstr ""
-"Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë lujati në 
"
-"krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">e "
-"ndihmon publikun të pranojë rëndësinë praktike të këtyre idealeve</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
-"than the corrective information."
-msgstr ""
-"Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap më 
shpejt "
-"se sa informacioni i saktë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
-"what their activity amounted to. They focused their attention on the piece "
-"that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. "
-"They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not "
-"fit what they had. It took a few years for us to realize what a problem "
-"this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
-"confusion had a big head start."
-msgstr ""
-"Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se "
-"that that's what their activity amounted to. Ata u përqendruan te pjesa që 
"
-"qe Linux dhe nuk kuptuan që më shumë te ndërthurja qe GNU. Filluan ta "
-"quanin &ldquo;Linux&rdquo; edhe pse ai emër nuk i shkonte për shtat asaj 
çka "
-"kishin. Na u deshën disa vjetë që të kuptonim se ku qe problemi këtu 
dhe "
-"t'u kërkonim njerëzve ta ndreqnin këtë praktikë. Në atë kohë, 
ngatërrimi "
-"pat filluar duke qenë më para."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
-"why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
-"it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false picture "
-"of the system's origin, because people tend to suppose that the system's "
-"history was such as to fit that name. For instance, they often believe its "
-"development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
-"to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar "
-"kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë "
-"emër dhe e morën të mirëqenë që duhet të jetë i saktë. Emri &ldquo;"
-"Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi origjinën e 
sistemit, "
-"ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku i sistemit qe i 
tillë që "
-"emri t'i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh besojnë se zhvillimi i tij 
zuri "
-"fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje e rreme priret të 
përforcojë "
-"idenë se sistemi do të duhej quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
-"the name they are accustomed to using."
-msgstr ""
-"Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për të 
përligjur "
-"emrin që janë mësuar të përdorin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;"
-"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always"
-"\">#always</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
-"you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
-"Linux&rdquo;, the name its developer chose."
-msgstr ""
-"Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni "
-"veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që zgjodhi "
-"përdoruesi."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
-"call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
-"kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is "
-"about the kernel or the whole system. By calling the whole system &ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
-"ambiguity."
-msgstr ""
-"Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt quajnë "
-"tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje ngatërrimi, "
-"ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka të bëjë me 
kernelin "
-"apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangi dykuptimësinë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare "
-"GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone"
-"\">#linuxalone</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
-"system, and probably no free operating system at all. No one attempted to "
-"develop a free operating system in the 1980s except the GNU Project and "
-"(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
-"to start freeing its code."
-msgstr ""
-"Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme me 
sistemin "
-"GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk u përpoq 
të "
-"krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve '80, hiq Projektin GNU 
dhe "
-"(më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht nga Projekti 
GNU "
-"të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
-"1990. It's possible that even without this influence he might have written "
-"a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. "
-"Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
-"the release notes for version 0.12.)"
-msgstr ""
-"Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi GNU-në në "
-"Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta kish 
shkruar "
-"kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</"
-"em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi në 
qarkullim "
-"nën GNU GPL . (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
-"a free kernel alone would not have made much difference to the world. The "
-"significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
-"free operating system: GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë leje "
-"tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk do 
kish "
-"sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Domethënia e Linux rrodhi prej "
-"vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem operativ "
-"krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
-"this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
-"\">#divide</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit 
njerëzit me "
-"këtë kërkesë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
-"\">#divide</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
-"people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
-"operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
-msgstr ""
-"Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë "
-"njerëzit. Po u kërkojmë t'i njohin hakun Projektit GNU për sistemin "
-"operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje tutje e 
dikujt."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
-"people push us away in response. On occasion they are so rude that one "
-"wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It "
-"doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
-"can convince them to stop."
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. Ndonjëherë 
këta "
-"na shtyjnë tej si kundërpërgjigje. Ka raste që janë kaq të vrazhdtë 
sa "
-"dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të na trembin e të na 
"
-"bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por bashkësisë ia japin 
një "
-"krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t'i bindni të reshtin së bëri 
kështu."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
-"largest division in the community is between people who appreciate free "
-"software as a social and ethical issue and consider proprietary software a "
-"social problem (supporters of the free software movement), and those who "
-"cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
-"development model (the open source movement)."
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në bashkësinë 
tonë. "
-"Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve që e vlerësojnë 
"
-"<em>software</em>-in e lirë so çështje shoqërore dhe etike dhe e "
-"konsiderojnë <em>software</em>-in pronësor një problem shoqëror "
-"(mbështetësit e lëvizjes për <em>software</em> të lirë), dhe ata që "
-"përmendin vetëm përfitimet praktike dhe e paraqesin <em>software</em>-in e 
"
-"lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi (lëvizja për burim të 
hapur)."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
-"differing basic values. It is essential for the community to see and think "
-"about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;"
-"open source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
-"point of Free Software</a>."
-msgstr ""
-"Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë ndarjeje 
për hir "
-"të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta shohë dhe të 
mendohet "
-"rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; <em>software</em> i lirë&rdquo; dhe "
-"&ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e rrok "
-"thelbin e <em>software</em>-it të Lirë</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
-"people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
-"freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and "
-"people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely "
-"to pay attention to our philosophical arguments for freedom and community "
-"(which is why the choice of name for the system makes a real difference for "
-"society). However, the disagreement would probably exist even if everyone "
-"knew the system's real origin and its proper name, because the issue is a "
-"real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
-"everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
-msgstr ""
-"Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen që 
njerëzit "
-"i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. Njerëzit që 
çmojnë "
-"lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe "
-"njerëzit që mësojnë se sistemi është &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më 
tepër "
-"gjasa t'i kushtojnë vëmendje argumentave tanë filozofikë mbi lirinë dhe "
-"bashkësinë (çka shpjegon pse zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një 
"
-"ndryshim të njëmendtë për shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta 
do të "
-"ekzistonte edhe nëse gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të 
sistemit "
-"dhe emrin e tij të saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të 
tretet "
-"vetëm nëse ne që çmojmë lirinë bindim gjithësecilin (çka nuk do të 
jetë e "
-"lehtë) ose na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
-"the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që 
ta "
-"quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
-"system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as a "
-"matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom "
-"that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
-"brought the system into existence."
-msgstr ""
-"Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë ta 
quani "
-"sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve ta 
quajnë "
-"GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të nxitur vlerat 
e "
-"lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t'u bërë të ditur të 
tjerëve "
-"që këto vlera të lirisë e pollën sistemin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
-"GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që 
të "
-"thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
-"general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
-"system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU "
-"stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
-"Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
-msgstr ""
-"Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i "
-"kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. 
Shumica "
-"e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose "
-"idealet që përfaqëson GNU-ja. <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu."
-"html\">Përdoruesa GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në </a> e 
trajton më "
-"gjerë këtë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
-"Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
-"GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
-"\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
-msgstr ""
-"Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\" me të tjerë 
\"geeks\"-a në "
-"mendje. \"Geeks\"-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej tyre "
-"kanë një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa për "
-"shembull, mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a 
href=\"#tools"
-"\">&ldquo;mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim mjetesh."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
-"misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing something "
-"assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. It "
-"would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
-"activity, but not that of GNU."
-msgstr ""
-"Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, ilustrojnë një 
tjetër "
-"keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e GNU-së&rdquo; në zhvillimin e "
-"diçkaje nënkupton që GNU-ja është një grup njerëzish. GNU-ja është 
një "
-"sistem operativ. Mund të kish kuptim të flitej rreth rolit të Projektit 
GNU "
-"në këtë apo në atë veprimtari, por jo në atë të GNU-së."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
-"use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</"
-"a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
-"people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
-"Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
-"intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
-msgstr ""
-"Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë të "
-"tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë "
-"se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, dhe se qe 
"
-"menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua thoni ju, "
-"kush do tua thotë?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
-"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në &ldquo;Linux&rdquo; "
-"njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it në &ldquo;"
-"Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows"
-"\">#windows</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
-"is misleading."
-msgstr ""
-"Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo kur 
shkurtimi "
-"të ngatërron."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
-"Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening &ldquo;Microsoft "
-"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that "
-"system's nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;"
-"Linux&rdquo; does give the wrong idea of where the system comes from."
-msgstr ""
-"Thuajse gjithkush në vendet e zhvilluara e di vërtet që sistemi &ldquo;"
-"Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;"
-"Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur "
-"me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux-"
-"it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep idenë e gabuar lidhur se me nga rrjedh 
"
-"sistemi."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
-"kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
-msgstr ""
-"Vetë pyetja është ngatërruese ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë nga i 
njëjti "
-"lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një sistem 
operativ."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s'është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë në 
Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
-"about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
-"that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say &ldquo;"
-"programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became popular "
-"on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an operating "
-"system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
-"system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i plotë, po 
qe se "
-"dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të gabuar rreth se 
çka "
-"është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është emri i një koleksioni 
"
-"programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete programimi&rdquo;, ngaqë disa "
-"prej mjeteve tona për programim u bënë popullore për llogari të tyre. 
Ideja "
-"se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i një sistemi operativ nuk hyn lehtë në 
një "
-"kuadër konceptual pune te i cli ai sistem operativ është quajtur &ldquo;"
-"Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
-"project to develop the GNU system. (See <a href=\"/gnu/initial-announcement."
-"html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
-msgstr ""
-"Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është "
-"projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a href=\"/gnu/initial-"
-"announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
-"because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler "
-"Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, "
-"the many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, "
-"GNU Chess and GNOME for the GNU system too."
-msgstr ""
-"Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etj., 
ngaqë "
-"na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler Collection është 
"
-"përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, gjithë ata persona 
që "
-"punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, GNUCash, GNU Chess dhe "
-"GNOME për sistemin GNU."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ç'ndryshim ka mes jë sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
-"are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A general "
-"purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs that "
-"many users may want to do."
-msgstr ""
-"Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion "
-"programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin në 
kryerje "
-"shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i përgjithshëm, që të 
jetë i "
-"plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që u duhet të kryejnë një 
numri sa "
-"më të madh përdoruesish."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
-"that allocates the machine's resources to the other programs that are "
-"running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
-msgstr ""
-"Kerneli është njëri nga programet e një sistemi operativ&mdash;programi 
që "
-"shpërndan mundësitë e makinës nëpër programet e tjera që xhirohen. 
Kerneli "
-"kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e programeve të tjera."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
-"to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. "
-"The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is "
-"found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At "
-"the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was "
-"understood to include all the system programs, and Berkeley's version of "
-"Unix included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating "
-"system, we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
-msgstr ""
-"Si për t'i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem "
-"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të dy 
përdorimet "
-"e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i &ldquo;sistemit "
-"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; gjendet në një "
-"numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që herët në vitet 
'80. "
-"Në të njëjtën kohë, gjatë viteve '80, &ldquo;sistemi operativ 
Unix&rdquo; "
-"kuptohej se përfshinte krejt programet e sistemit, dhe versioni Unix i "
-"Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë synonim që GNU të ishte 
sistem "
-"operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim termin &ldquo;sistem 
operativ&rdquo; "
-"në të njëjtën mënyrë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
-"system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
-"sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
-"you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean "
-"just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but "
-"please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of "
-"software you mean."
-msgstr ""
-"Shumicën e kohës kur njerëzti flasin për &ldquo;sistemin operativ "
-"Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të "
-"njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë "
-"të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju lutemi, 
"
-"quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe se e kishit fjalën vetëm për "
-"kernelin, atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por 
ju "
-"lutemi, thoni &ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur 
dykuptimësinë "
-"lidhur me se për cilën pjesë <em>software</em>-i e keni fjalën."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
-"distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
-"operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
-"system distributions."
-msgstr ""
-"Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë si 
&ldquo;"
-"shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, në 
vend të "
-"&ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të tilla do të "
-"flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
-"be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të jetë 
thuajse "
-"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele?<span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
-"operating system is not much like building a house."
-msgstr ""
-"Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i një "
-"sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
-"together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, "
-"when the foundation has not been built, no substantial part has been built; "
-"all you have is a hole in the ground."
-msgstr ""
-"Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme që i 
presin e "
-"i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. Ndaj, po qe se 
nuk "
-"janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë thelbësore; ajo 
çka "
-"keni është një gropë në terren."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
-"developed in any order. When you have developed most of the components, "
-"most of the work is done. This is much more like the International Space "
-"Station than like a house. If most of the Space Station modules were in "
-"orbit but awaiting one other essential module, that would be like the GNU "
-"system in 1992."
-msgstr ""
-"Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërësa të 
ndërlikuar që "
-"mund të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar shumicën e "
-"përbërësve, shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan Stacionit "
-"Ndërkombëtar Hapësinor se sa një banese. Nëse shumica e moduleve të "
-"Stacionit Hapësinor qenë në orbitë por po pritej për një modul tjetër "
-"thelbësor, kjo do t'i ngjante sistemit GNU më 1992."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s'është kerneli truri i sistemit? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
-"href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
-"role comparable to that of the brain in a human."
-msgstr ""
-"Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe asnjë 
pjesë "
-"e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit te qenia "
-"njerëzore."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"A s'është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem "
-"operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost"
-"\">#kernelmost</a>)</span>"
+msgid "See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU System</a> 
and <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never 
Heard of GNU</a> for more explanation, and <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">The GNU Project</a> for the history."
+msgstr "Për më tepër shpjegime, shihni <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Sistemi GNU</a> dhe <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të GNU-së Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>, dhe <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekti GNU</a>, për historikun."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+msgstr "Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the 
free software community, many of them do not care about freedom. People who 
think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those 
developers a role in the history of our community which they did not actually 
play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
+msgstr "Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia e <em>software</em>-it të lirë, shumë prej tyre nuk u bëhet 
vonë për lirinë. Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux 
priren të ngatërrohen dhe t'u japin këtyre zhvilluesve një rol në 
historinë e bashkësisë sonë, rol që nuk e kanë luajtur. Mandej u japin 
peshë të shpërpjestuar ideve të këtyre zhvilluesve."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism 
played in building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps 
the public recognize the practical importance of these ideals</a>."
+msgstr "Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë 
lujati në krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">e ndihmon publikun të pranojë rëndësinë 
praktike të këtyre idealeve</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "How did it come about that most people call the system 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
+msgstr "Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread 
faster than the corrective information."
+msgstr "Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap 
më shpejt se sa informacioni i saktë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The people who combined Linux with the GNU system were not aware that 
that's what their activity amounted to. They focused their attention on the 
piece that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. 
They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not fit 
what they had. It took a few years for us to realize what a problem this was 
and ask people to correct the practice. By that time, the confusion had a big 
head start."
+msgstr "Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se that that's what their activity amounted to. Ata u 
përqendruan te pjesa që qe Linux dhe nuk kuptuan që më shumë te 
ndërthurja qe GNU. Filluan ta quanin &ldquo;Linux&rdquo; edhe pse ai emër 
nuk i shkonte për shtat asaj çka kishin. Na u deshën disa vjetë që të 
kuptonim se ku qe problemi këtu dhe t'u kërkonim njerëzve ta ndreqnin këtë 
praktikë. Në atë kohë, ngatërrimi pat filluar duke qenë më para."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never 
heard why that's not the right thing. They saw others using that name and 
assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false 
picture of the system's origin, because people tend to suppose that the 
system's history was such as to fit that name. For instance, they often 
believe its development was started by Linus Torvalds in 1991. This false 
picture tends to reinforce the idea that the system should be called 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr "Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë emër dhe e morën të mirëqenë që duhet të jetë i 
saktë. Emri &ldquo;Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi 
origjinën e sistemit, ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku 
i sistemit qe i tillë që emri t'i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh 
besojnë se zhvillimi i tij zuri fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje 
e rreme priret të përforcojë idenë se sistemi do të duhej quajtur 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Many of the questions in this file represent people's attempts to 
justify the name they are accustomed to using."
+msgstr "Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për 
të përligjur emrin që janë mësuar të përdorin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+msgstr "Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When 
you're referring specifically to the kernel, you should call it 
&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose."
+msgstr "Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që 
zgjodhi përdoruesi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence 
they call the whole system by the same name as the kernel. This causes many 
kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is about 
the kernel or the whole system. By calling the whole system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid 
the ambiguity."
+msgstr "Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt 
quajnë tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje 
ngatërrimi, ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka 
të bëjë me kernelin apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangi 
dykuptimësinë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
+msgstr "A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish 
pasur fare GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "In that alternative world, there would be nothing today like the 
GNU/Linux system, and probably no free operating system at all. No one 
attempted to develop a free operating system in the 1980s except the GNU 
Project and (later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU 
Project to start freeing its code."
+msgstr "Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme 
me sistemin GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk 
u përpoq të krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve '80, hiq 
Projektin GNU dhe (më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht 
nga Projekti GNU të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland 
in 1990. It's possible that even without this influence he might have written 
a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. Linux 
became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See the 
release notes for version 0.12.)"
+msgstr "Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi 
GNU-në në Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta 
kish shkruar kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi 
në qarkullim nën GNU GPL . (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Even if Torvalds had released Linux under some other free software 
license, a free kernel alone would not have made much difference to the world. 
The significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete 
free operating system: GNU/Linux."
+msgstr "Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë 
leje tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk 
do kish sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Domethënia e Linux rrodhi 
prej vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem 
operativ krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people 
with this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
+msgstr "Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit 
njerëzit me këtë kërkesë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing 
people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU 
operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
+msgstr "Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë njerëzit. Po u kërkojmë t'i njohin hakun Projektit GNU për 
sistemin operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje 
tutje e dikujt."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "However, there are people who do not like our saying this. Sometimes 
those people push us away in response. On occasion they are so rude that one 
wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It 
doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you 
can convince them to stop."
+msgstr "Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. 
Ndonjëherë këta na shtyjnë tej si kundërpërgjigje. Ka raste që janë 
kaq të vrazhdtë sa dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të 
na trembin e të na bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por 
bashkësisë ia japin një krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t'i bindni 
të reshtin së bëri kështu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "However, this is only a secondary cause of division in our community. 
The largest division in the community is between people who appreciate free 
software as a social and ethical issue and consider proprietary software a 
social problem (supporters of the free software movement), and those who cite 
only practical benefits and present free software only as an efficient 
development model (the open source movement)."
+msgstr "Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në 
bashkësinë tonë. Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve 
që e vlerësojnë <em>software</em>-in e lirë so çështje shoqërore dhe 
etike dhe e konsiderojnë <em>software</em>-in pronësor një problem shoqëror 
(mbështetësit e lëvizjes për <em>software</em> të lirë), dhe ata që 
përmendin vetëm përfitimet praktike dhe e paraqesin <em>software</em>-in e 
lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi (lëvizja për burim të 
hapur)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of 
differing basic values. It is essential for the community to see and think 
about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open 
source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses 
the point of Free Software</a>."
+msgstr "Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë 
ndarjeje për hir të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta 
shohë dhe të mendohet rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; 
<em>software</em> i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet 
e dy kampeve. Shihni <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e 
rrok thelbin e <em>software</em>-it të Lirë</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The disagreement over values partially aligns with the amount of 
attention people pay to the GNU Project's role in our community. People who 
value freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and 
people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely to 
pay attention to our philosophical arguments for freedom and community (which 
is why the choice of name for the system makes a real difference for society). 
However, the disagreement would probably exist even if everyone knew the 
system's real origin and its proper name, because the issue is a real one. It 
can only go away if we who value freedom either persuade everyone (which won't 
be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
+msgstr "Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen 
që njerëzit i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. 
Njerëzit që çmojnë lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe njerëzit që mësojnë se sistemi është 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më tepër gjasa t'i kushtojnë vëmendje 
argumentave tanë filozofikë mbi lirinë dhe bashkësinë (çka shpjegon pse 
zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një ndryshim të njëmendtë për 
shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta do të ekzistonte edhe nëse 
gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të sistemit dhe emrin e tij të 
saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të tretet vetëm nëse ne 
që çmojmë lirinë bindim gjithësecilin (çka nuk do të jetë e lehtë) ose 
na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to 
call the system by any name that individual chooses? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+msgstr "A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të 
dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the 
operating system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as 
a matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom 
that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom brought 
the system into existence."
+msgstr "Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë 
ta quani sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve 
ta quajnë GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të 
nxitur vlerat e lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t'u bërë 
të ditur të tjerëve që këto vlera të lirisë e pollën sistemin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the 
&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+msgstr "Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka 
nevojë që të thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Experience shows that the system's users, and the computer-using public 
in general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the 
system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU stands 
for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have 
Never Heard of GNU</a> explains further."
+msgstr "Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i 
kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. Shumica 
e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose 
idealet që përfaqëson GNU-ja. <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdoruesa GNU Që Nuk Kanë 
Dëgjuar Kurrë Për GNU-në </a> e trajton më gjerë këtë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they 
know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of 
what GNU is. For instance, many think it is a collection of <a 
href=\"#tools\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
+msgstr "Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\" me të tjerë 
\"geeks\"-a në mendje. \"Geeks\"-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por 
shumë prej tyre kanë një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është 
GNU-ja. Sa për shembull, mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion 
<a href=\"#tools\">&ldquo;mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim 
mjetesh."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The wording of this question, which is typical, illustrates another 
common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing 
something assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. 
It would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other 
activity, but not that of GNU."
+msgstr "Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, 
ilustrojnë një tjetër keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e 
GNU-së&rdquo; në zhvillimin e diçkaje nënkupton që GNU-ja është një 
grup njerëzish. GNU-ja është një sistem operativ. Mund të kish kuptim 
të flitej rreth rolit të Projektit GNU në këtë apo në atë veprimtari, 
por jo në atë të GNU-së."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what 
name I use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+msgstr "Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. 
Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is 
&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was 
intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
+msgstr "Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë 
të tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, 
dhe se qe menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua 
thoni ju, kush do tua thotë?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just 
like shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+msgstr "A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në 
&ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it 
në &ldquo;Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the 
abbreviation is misleading."
+msgstr "Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo 
kur shkurtimi të ngatërron."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Almost everyone in developed countries really does know that the 
&ldquo;Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead 
anyone as to that system's nature and origin. Shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; does give the wrong idea of 
where the system comes from."
+msgstr "Thuajse gjithkush në vendet e zhvilluara e di vërtet që sistemi 
&ldquo;Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux-it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep idenë e gabuar lidhur 
se me nga rrjedh sistemi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the 
same kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
+msgstr "Vetë pyetja është ngatërruese ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë 
nga i njëjti lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një 
sistem operativ."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in 
Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+msgstr "A s'është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë 
në Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear 
about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think that 
GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say 
&ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became 
popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating system is hard to fit into a conceptual framework in which that 
operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr "Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i 
plotë, po qe se dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të 
gabuar rreth se çka është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është 
emri i një koleksioni programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete 
programimi&rdquo;, ngaqë disa prej mjeteve tona për programim u bënë 
popullore për llogari të tyre. Ideja se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i 
një sistemi operativ nuk hyn lehtë në një kuadër konceptual pune te i cli 
ai sistem operativ është quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the 
project to develop the GNU system. (See <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
+msgstr "Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., 
because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler 
Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, the 
many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, GNU 
Chess and GNOME for the GNU system too."
+msgstr "Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, 
etj., ngaqë na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler 
Collection është përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, 
gjithë ata persona që punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, 
GNUCash, GNU Chess dhe GNOME për sistemin GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "What is the difference between an operating system and a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+msgstr "Ç'ndryshim ka mes jë sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "An operating system, as we use the term, means a collection of programs 
that are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A 
general purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs 
that many users may want to do."
+msgstr "Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin 
në kryerje shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i 
përgjithshëm, që të jetë i plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që 
u duhet të kryejnë një numri sa më të madh përdoruesish."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the 
program that allocates the machine's resources to the other programs that are 
running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
+msgstr "Kerneli është njëri nga programet e një sistemi 
operativ&mdash;programi që shpërndan mundësitë e makinës nëpër programet 
e tjera që xhirohen. Kerneli kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e 
programeve të tjera."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating 
system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many 
years. The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; 
is found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At 
the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was 
understood to include all the system programs, and Berkeley's version of Unix 
included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating system, 
we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
+msgstr "Si për t'i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të 
dy përdorimet e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i 
&ldquo;sistemit operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; 
gjendet në një numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që 
herët në vitet '80. Në të njëjtën kohë, gjatë viteve '80, 
&ldquo;sistemi operativ Unix&rdquo; kuptohej se përfshinte krejt programet e 
sistemit, dhe versioni Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë 
synonim që GNU të ishte sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim 
termin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të njëjtën mënyrë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating 
system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense 
we use: they mean the whole collection of programs. If that's what you are 
referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the 
kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of software you 
mean."
+msgstr "Shumicën e kohës kur njerëzti flasin për &ldquo;sistemin operativ 
Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të 
njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju 
lutemi, quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe se e kishit fjalën vetëm për 
kernelin, atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por ju 
lutemi, thoni &ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur dykuptimësinë 
lidhur me se për cilën pjesë <em>software</em>-i e keni fjalën."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system 
distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of 
&ldquo;operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about 
GNU/Linux system distributions."
+msgstr "Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë 
si &ldquo;shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, 
në vend të &ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të 
tilla do të flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a 
house be almost complete when it doesn't have a foundation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+msgstr "Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të 
jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele?<span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "A kernel is not much like the foundation of a house because building an 
operating system is not much like building a house."
+msgstr "Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i 
një sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "A house is built from lots of little general parts that are cut and put 
together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, when 
the foundation has not been built, no substantial part has been built; all you 
have is a hole in the ground."
+msgstr "Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme 
që i presin e i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. 
Ndaj, po qe se nuk janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë 
thelbësore; ajo çka keni është një gropë në terren."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "By contrast, an operating system consists of complex components that 
can be developed in any order. When you have developed most of the components, 
most of the work is done. This is much more like the International Space 
Station than like a house. If most of the Space Station modules were in orbit 
but awaiting one other essential module, that would be like the GNU system in 
1992."
+msgstr "Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërësa të 
ndërlikuar që mund të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar 
shumicën e përbërësve, shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan 
Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor se sa një banese. Nëse shumica e 
moduleve të Stacionit Hapësinor qenë në orbitë por po pritej për një 
modul tjetër thelbësor, kjo do t'i ngjante sistemit GNU më 1992."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't the kernel the brain of the system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+msgstr "A s'është kerneli truri i sistemit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "A computer system is not much like a human body, and no part of it 
plays a role comparable to that of the brain in a human."
+msgstr "Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe 
asnjë pjesë e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit 
te qenia njerëzore."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
+msgstr "A s'është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një 
sistem operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1335,611 +598,232 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s'është "
-"normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
-"than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating "
-"system is developed as a single unified project, and the developers choose a "
-"name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of "
-"its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; "
-"or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
-msgstr ""
-"Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot ndonjë "
-"shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, "
-"një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm i njësuar, dhe 
"
-"zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. Kerneli 
zakonisht nuk "
-"ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, njerëzit thonë 
&ldquo;kerneli "
-"i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli për këtë ose atë&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
-"the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning &ldquo;the "
-"kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. "
-"You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
-"&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Ngaqë këto dy konstruksione përdoren sinonimisht, shprehja &ldquo;kerneli "
-"Linux&rdquo; mund të interpretohet lehtësisht sikur don të thotë &ldquo;"
-"kerneli i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i mund të 
jetë më "
-"tepër se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e këtij keqkuptimi duke 
"
-"thënë ose shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose &ldquo;Linux-i, 
kerneli."
-"&rdquo;"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
-"recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#long\">#long</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë i 
gjatë. Po "
-"sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
-"&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. "
-"People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
-msgstr ""
-"Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur fjalët 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i hidhët. "
-"Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
-"call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
-msgstr ""
-"Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por "
-"e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për arsyet e dhëna më poshtë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
-"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve 
të "
-"quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
-"Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
-"rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
-msgstr ""
-"Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë që 
mund të "
-"bëhet. ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgid "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it 
normal to name an operating system after a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+msgstr "Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s'është normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples 
other than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating 
system is developed as a single unified project, and the developers choose a 
name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of its 
own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; or 
&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
+msgstr "Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot 
ndonjë shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm i 
njësuar, dhe zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. 
Kerneli zakonisht nuk ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, 
njerëzit thonë &ldquo;kerneli i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli 
për këtë ose atë&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Because those two constructions are used synonymously, the expression 
&ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a 
kernel. You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or 
writing &ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
+msgstr "Ngaqë këto dy konstruksione përdoren sinonimisht, shprehja 
&ldquo;kerneli Linux&rdquo; mund të interpretohet lehtësisht sikur don të 
thotë &ldquo;kerneli i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i 
mund të jetë më tepër se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e 
këtij keqkuptimi duke thënë ose shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose 
&ldquo;Linux-i, kerneli.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How 
about recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#long\">#long</a>)</span>"
+msgstr "Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë 
i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the 
words &ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. 
People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
+msgstr "Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur 
fjalët &ldquo;GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i 
hidhët. Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but 
we call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
+msgstr "Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për arsyet e dhëna 
më poshtë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts 
to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+msgstr "Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër 
fakteve të quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. 
 Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgstr "Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë 
që mund të bëhet. ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
-"Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
-msgstr ""
-"Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të dallosh 
GNU/"
-"Linux nga GNU është e dobishme."
+msgid "It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). 
Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
+msgstr "Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të 
dallosh GNU/Linux nga GNU është e dobishme."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
-"to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. We "
-"want to get credit for launching and sustaining the system's development, "
-"but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the "
-"system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his "
-"political views, but we deal with that disagreement honorably and openly, "
-"rather than by trying to cut him out of the credit for his contribution to "
-"the system."
-msgstr ""
-"Do të ishte jo zotnillëk t'u kërkohet njerëzve të <em>reshtin</em> së 
dhëni "
-"hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të rëndësishme të sistemit. 
 Ne "
-"duam të na jepet haka për nisjen dhe mirëmbajtjen e zhvillimit të 
sistemit, "
-"por kjo nuk do të thotë që duhet ta trajtojmë Linusin në po atë 
mënyrë që na "
-"trajtojnë ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me "
-"idetë e tij politike, prerazi, por e trajtojmë këtë mospajtim me 
ndershmëri "
-"dhe haptazi, në vend se të përpiqemi që t'i hamë hakun për kontributim 
e tij "
-"te sistemi."
+msgid "It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any 
credit to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. 
We want to get credit for launching and sustaining the system's development, 
but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the 
system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his political 
views, but we deal with that disagreement honorably and openly, rather than by 
trying to cut him out of the credit for his contribution to the system."
+msgstr "Do të ishte jo zotnillëk t'u kërkohet njerëzve të 
<em>reshtin</em> së dhëni hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të 
rëndësishme të sistemit. Ne duam të na jepet haka për nisjen dhe 
mirëmbajtjen e zhvillimit të sistemit, por kjo nuk do të thotë që duhet ta 
trajtojmë Linusin në po atë mënyrë që na trajtojnë ata që e quajnë 
sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me idetë e tij politike, prerazi, 
por e trajtojmë këtë mospajtim me ndershmëri dhe haptazi, në vend se të 
përpiqemi që t'i hamë hakun për kontributim e tij te sistemi."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
-"&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
-"system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to "
-"what they have heard about."
-msgstr ""
-"Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të thoshim 
"
-"&ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për të "
-"njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin këtë 
me "
-"çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
-"product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
-"wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
-"fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
-"\">#trademarkfee</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; "
-"në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
-"that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit "
-"as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing so."
-msgstr ""
-"Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; hollë-hollë, 
kjo "
-"është çka ai është. Është bukur t'i jepet Linus Torvalds-it po ashtu 
një "
-"pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta larë me privilegjin e 
të "
-"bërit kështu."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
-"paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you."
-msgstr ""
-"Pra nëse doni t'i referoheni sistemit thjesht si &ldquo;GNU&rdquo;, për "
-"shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk do t'ju kritikojmë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
-"TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
-"we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
-"</span>"
-msgstr ""
-"Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; 
në "
-"ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk 
i "
-"bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të "
-"shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa kuptim.) <span 
class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
-"share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the "
-"system is basically GNU."
-msgstr ""
-"Ajo çka themi është që e keni për detyrë t'i jepni hakën zhvilluesit "
-"themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, dhe sistemi 
në "
-"thelb është GNU."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
-"might feel that some secondary contributors also deserve credit in the "
-"system's name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel "
-"that X11 deserves credit in the system's name, and you want to call the "
-"system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for "
-"mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
-msgstr ""
-"Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku duhet, 
mund të "
-"mbani parasysh që edhe disa kontribuesa dytësorë po ashtu meritojnë të "
-"përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë radha të "
-"ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton hakë në 
emrin e "
-"sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, ashtu qoftë. 
Nëse "
-"keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për përmendje, dhe doni të 
shkruani "
-"GNU/Linux/Perl, jepini."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
-"becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the "
-"names of the many other secondary contributions. There is no one obvious "
-"right place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue "
-"against it."
-msgstr ""
-"Ngaqë një emër i gjatë si GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
bëhet "
-"i pakuptimtë, në një farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe 
të "
-"lëmë jashtë emrat e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka 
ndonjë "
-"vend të saktë të vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, kështu që 
kudo ta "
-"vendosni, nuk kemi për ta kundështuar."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
-"system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
-"giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
-"Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
-"contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
-msgstr ""
-"Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme për 
emrin e "
-"sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të qenët i "
-"paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel pragu, 
është "
-"&ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e krejt hakës 
njërit "
-"prej kontributeve dytësorë (Linux) ndërkohë që lihet jashtë kontributi "
-"parësor (GNU)."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
-"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Mjaft projekte të tjera kontribuan te sistemi, ashtu si është ai sot, por "
-"ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan 
GNU-ja? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
-"GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, but "
-"they aren't the principal developers of the system as a whole, so they don't "
-"ask to be credited as such."
-msgstr ""
-"Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e "
-"sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për kontributin, 
por "
-"nuk janë zhvilluesa kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj nuk kërkojnë 
të "
-"përmenden si të tillë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
-"than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on "
-"which the system was made."
-msgstr ""
-"GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një program i "
-"kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar "
-"nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u ndërtua."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u dashka 
që ta "
-"përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall"
-"\">#allsmall</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
-"repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
-"the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
-"Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; "
-"të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i përbënte 1.5%. Ndaj i 
njëjti "
-"argument do duhej zbatuar edhe më me forcë në rastin e quajtjes &ldquo;"
-"Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
-"fraction. But they are the system's core; the system was made by combining "
-"them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
-msgstr ""
-"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është pjesë 
akoma "
-"më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga ndërthurja e "
-"tyre. Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i përshtatshëm."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
-"we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk 
do "
-"të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
-"\">#manycompanies</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
-"organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we "
-"speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU "
-"system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to "
-"appear in its name."
-msgstr ""
-"GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk është "
-"shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem "
-"operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin e "
-"zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do "
-"të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
-"code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. "
-"Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of "
-"the GNU developers."
-msgstr ""
-"Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux përbëhet nga "
-"kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi GCC-në dhe 
GNOME-"
-"n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive bashkë me gjithë 
pjesën "
-"tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
-"span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
-"the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean "
-"either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
-"package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
-msgstr ""
-"Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
-"fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të thotë ose 
"
-"&ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që është një "
-"paketë GNU.&rdquo; Asnjë prejt këtyre kuptimeve nuk i shkon gjendjes që 
kemi."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
-"Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus "
-"Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;"
-"Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right."
-msgstr ""
-"Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën parzmoren e 
"
-"Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus Torvalds-i 
"
-"e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. Ndaj 
&ldquo;"
-"Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
-"free GNU/Linux distros do have a <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"linux\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; "
-"version contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part "
-"of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we "
-"would not want to call it that, because it would be too confusing."
-msgstr ""
-"Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, kernelit. "
-"Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/linux\">versione të ndarë të Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;"
-"standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje firmware&rdquo; jo të lira. 
Nëse "
-"kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund të shihej mundësia e &ldquo;GNU "
-"Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim kështu, ngaqë do të ishte 
shumë "
-"ngatërruese."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
-"having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
-"&ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) This "
-"system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Po flasim për një version të GNU, sistemit operativ, të dallueshëm nga 
pasja "
-"e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit ngaqë do të thotë 
&ldquo;"
-"ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin &ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky sistem "
-"është ndërthurje e GNU-së dhe Linux-it; ndaj edhe, 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
-"that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
-"&ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con "
-"Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. Nëse 
mendoni "
-"që shenja plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në 
Frëngjisht, një "
-"vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në Spanjisht, "
-"ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
-"contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
-"we actually started the whole activity."
-msgstr ""
-"Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së pari. "
-"Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe para 
"
-"Linux-it, në fakt ne nisëm krej veprimtarinë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
-"lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
-"make it seem that the whole system is Linux."
-msgstr ""
-"Sidqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq "
-"është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë njerëzit zakonisht, çka 
është lënia "
-"jashtë krejtësisht e GNU-së dhe shndërrimi që të lë përshtypjen se 
krejt "
-"sistemi është Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
-"really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
-"\">#distronames</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që është 
vërtet "
-"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
-"\">#distronames</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
-"repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, "
-"Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of "
-"their official name, and we hope that if you are involved with a different "
-"distribution, you will encourage it to do the same."
-msgstr ""
-"Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po "
-"përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që shpërndarje si 
Debian, "
-"Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar GNU/Linux si pjesë të 
"
-"emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse merreni me një tjetër "
-"shpërndarje, t'i nxisni të bëjnë të njëjtën gjë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
-"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk 
është "
-"gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
-"Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
-"&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
-"mistake than it was to make the mistake."
-msgstr ""
-"Po qe se është e lejueshme për ta të ndërrojnë &ldquo;GNU&rdquo; në 
&ldquo;"
-"Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi dhe ta 
quani "
-"shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Të ndreqësh një gabim nuk 
mund "
-"të jetë më gabim se sa qe të bërit e gabimit."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
-"IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
-"individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
-"\">#companies</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të ishte më me efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat 
"
-"dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se "
-"t'u kërkohet individëve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#companies\">#companies</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
-"organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
-"we have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the "
-"term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were "
-"unwilling to help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial "
-"decision; we expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;."
-"&rdquo; In other words, that company did not care what was right."
-msgstr ""
-"Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u kërkojmë "
-"shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të përhapet 
fjala mbi "
-"këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të trija këtyre shoqërive. Mandrake u 
"
-"përgjigj se do të përdorte termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të "
-"kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk qenë të gatshme të ndihmonin. Një "
-"funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është vendim puro komercial; presim të "
-"fitojmë më tepër para nga quajtja &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë 
të "
-"tjera, ajo shoqërië nuk iu bë vonë se çfarë qe e drejtë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
-"because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
-"disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change "
-"the situation to the point where companies will make more profit calling it "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që heqin 
dorë "
-"meqë rruga nuk është e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në dorën 
tuaj sa "
-"IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku mund ta "
-"ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë sa shoqëritë të fitojnë më 
shumë "
-"para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
-"distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
-"</span>"
-msgstr ""
-"A s'do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për "
-"shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky 
është "
-"ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve"
-"\">#reserve</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
-"is a major problem for our community. It teaches the users that non-free "
-"software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
-"Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
-"mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to "
-"come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
-"helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free "
-"applications and drivers), or making the system more popular even at the "
-"cost of freedom."
-msgstr ""
-"Praktika e shumëpërhapur e shtimit të <em>software</em>-it jo të lirë te 
"
-"sistemi GNU/Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur 
u "
-"mëson përdoruesve që <em>software</em>-i jo i lirë është ok, dhe që "
-"përdorimi i tij është pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. Mjaft 
Grupe "
-"Përdoruesish &ldquo;Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të tyre 
ndihmën "
-"ndaj përdoruesve që këta të përdorin shtojca jo të lira, dhe madje edhe 
të "
-"ftojnë shitësa për të bërë reklamë. Këta kanë birësuar qëllime 
të tilla si "
-"&ldquo;ndihmën ndaj përdoruesve&rdquo; të GNU/Linux (përfshi ndihmën 
ndaj "
-"tyre për të përdorur zbatime dhe përudhësa jo të lirë), ose 
popullarizimin "
-"edhe më të sistemit qoftë edhe në kurriz të lirisë."
+msgid "Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same 
system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what 
they have heard about."
+msgstr "Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të 
thoshim &ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për 
të njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin 
këtë me çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a 
product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it 
wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+msgstr "Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm 
&ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; 
basically, that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the 
credit as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing 
so."
+msgstr "Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; 
hollë-hollë, kjo është çka ai është. Është bukur t'i jepet Linus 
Torvalds-it po ashtu një pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta 
larë me privilegjin e të bërit kështu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to 
avoid paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize 
you."
+msgstr "Pra nëse doni t'i referoheni sistemit thjesht si &ldquo;GNU&rdquo;, 
për shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk do t'ju 
kritikojmë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Many other projects contributed to the system as it is today; it 
includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments 
imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long 
it is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
+msgstr "Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të 
tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të 
tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? 
(Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa 
kuptim.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "What we say is that you ought to give the system's principal developer 
a share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the 
system is basically GNU."
+msgstr "Ajo çka themi është që e keni për detyrë t'i jepni hakën 
zhvilluesit themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, 
dhe sistemi në thelb është GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you 
might feel that some secondary contributors also deserve credit in the system's 
name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel that X11 
deserves credit in the system's name, and you want to call the system 
GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for mention, 
and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
+msgstr "Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku 
duhet, mund të mbani parasysh që edhe disa kontribuesa dytësorë po ashtu 
meritojnë të përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë 
radha të ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton 
hakë në emrin e sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, 
ashtu qoftë. Nëse keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për 
përmendje, dhe doni të shkruani GNU/Linux/Perl, jepini."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the 
names of the many other secondary contributions. There is no one obvious right 
place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue against it."
+msgstr "Ngaqë një emër i gjatë si 
GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv bëhet i pakuptimtë, në një 
farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe të lëmë jashtë emrat 
e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka ndonjë vend të saktë të 
vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, kështu që kudo ta vendosni, nuk 
kemi për ta kundështuar."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Different threshold levels would lead to different choices of name for 
the system. But one name that cannot result from concerns of fairness and 
giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;Linux&rdquo;. 
It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution (Linux) 
while omitting the principal contribution (GNU)."
+msgstr "Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme 
për emrin e sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të 
qenët i paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel 
pragu, është &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e 
krejt hakës njërit prej kontributeve dytësorë (Linux) ndërkohë që lihet 
jashtë kontributi parësor (GNU)."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Many other projects contributed to the system as it is today, but they 
don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+msgstr "Mjaft projekte të tjera kontribuan te sistemi, ashtu si është ai 
sot, por ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan 
GNU-ja? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Thousands of projects have developed programs commonly included in 
today's GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, 
but they aren't the principal developers of the system as a whole, so they 
don't ask to be credited as such."
+msgstr "Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për 
kontributin, por nuk janë zhvilluesa kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj 
nuk kërkojnë të përmenden si të tillë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU is different because it is more than just a contributed program, 
more than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on 
which the system was made."
+msgstr "GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një 
program i kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u 
ndërtua."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we 
mention it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
+msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u 
dashka që ta përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the 
&ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux 
made up 1.5%. So the same argument would apply even more strongly to calling 
it &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr "Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i 
përbënte 1.5%. Ndaj i njëjti argument do duhej zbatuar edhe më me forcë 
në rastin e quajtjes &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even 
smaller fraction. But they are the system's core; the system was made by 
combining them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
+msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është 
pjesë akoma më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga 
ndërthurja e tyre. Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i 
përshtatshëm."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that 
mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+msgstr "Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; 
a nuk do të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an 
organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we speak 
of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU system.) The 
GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to appear in its 
name."
+msgstr "GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk 
është shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin 
e zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in 
the code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. 
 Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of 
the GNU developers."
+msgstr "Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux 
përbëhet nga kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi 
GCC-në dhe GNOME-n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive 
bashkë me gjithë pjesën tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
+msgstr "Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can 
mean either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a 
GNU package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
+msgstr "Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të 
thotë ose &ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që 
është një paketë GNU.&rdquo; Asnjë prejt këtyre kuptimeve nuk i shkon 
gjendjes që kemi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU 
Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus Torvalds 
wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;Linux, which is a 
GNU package&rdquo; meaning is not right."
+msgstr "Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën 
parzmoren e Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus 
Torvalds-i e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. 
Ndaj &ldquo;Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. 
The free GNU/Linux distros do have a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>separate version of Linux</a>, 
since the &ldquo;standard&rdquo; version contains non-free firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project, it could be 
considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want to call it that, 
because it would be too confusing."
+msgstr "Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, 
kernelit. Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>versione të ndarë të 
Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje 
firmware&rdquo; jo të lira. Nëse kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund 
të shihej mundësia e &ldquo;GNU Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim 
kështu, ngaqë do të ishte shumë ngatërruese."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We're talking about a version of GNU, the operating system, 
distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the situation 
because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU and Linux; 
hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr "Po flasim për një version të GNU, sistemit operativ, të 
dallueshëm nga pasja e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit 
ngaqë do të thotë &ldquo;ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky sistem është ndërthurje e GNU-së dhe 
Linux-it; ndaj edhe, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you 
think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is 
clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con 
Linux&rdquo;."
+msgstr "Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. 
Nëse mendoni që shenja plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në 
Frëngjisht, një vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në 
Spanjisht, ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+msgstr "Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It is right and proper to mention the principal contribution first. 
The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to 
Linux, we actually started the whole activity."
+msgstr "Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së 
pari. Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe 
para Linux-it, në fakt ne nisëm krej veprimtarinë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that 
is a lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and 
make it seem that the whole system is Linux."
+msgstr "Sidqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin 
&ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë 
njerëzit zakonisht, çka është lënia jashtë krejtësisht e GNU-së dhe 
shndërrimi që të lë përshtypjen se krejt sistemi është Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's 
really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
+msgstr "Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që 
është vërtet Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro 
are repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of their 
official name, and we hope that if you are involved with a different 
distribution, you will encourage it to do the same."
+msgstr "Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që 
shpërndarje si Debian, Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar 
GNU/Linux si pjesë të emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse 
merreni me një tjetër shpërndarje, t'i nxisni të bëjnë të njëjtën 
gjë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong 
to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+msgstr "Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a 
nuk është gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar 
Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro 
&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the mistake 
than it was to make the mistake."
+msgstr "Po qe se është e lejueshme për ta të ndërrojnë &ldquo;GNU&rdquo; 
në &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi 
dhe ta quani shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Të ndreqësh një 
gabim nuk mund të jetë më gabim se sa qe të bërit e gabimit."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red 
Hat and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than 
asking individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të ishte më me efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, 
Red Hat dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në 
vend se t'u kërkohet individëve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and 
organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, we 
have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were unwilling to 
help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial decision; we expect 
to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other words, that 
company did not care what was right."
+msgstr "Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u 
kërkojmë shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të 
përhapet fjala mbi këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të trija këtyre 
shoqërive. Mandrake u përgjigj se do të përdorte termin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk 
qenë të gatshme të ndihmonin. Një funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është 
vendim puro komercial; presim të fitojmë më tepër para nga quajtja 
&lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë të tjera, ajo shoqërië nuk iu bë 
vonë se çfarë qe e drejtë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up 
just because the road isn't easy. You may not have as much influence at your 
disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change the 
situation to the point where companies will make more profit calling it 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr "Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që 
heqin dorë meqë rruga nuk është e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në 
dorën tuaj sa IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku 
mund ta ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë sa shoqëritë të fitojnë 
më shumë para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for 
distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of 
GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
+msgstr "A s'do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për 
shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është 
ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux 
system is a major problem for our community. It teaches the users that 
non-free software is ok, and that using it is part of the spirit of 
&ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen 
to come and make sales pitches for them. They adopt goals such as 
&ldquo;helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use 
non-free applications and drivers), or making the system more popular even at 
the cost of freedom."
+msgstr "Praktika e shumëpërhapur e shtimit të <em>software</em>-it jo të 
lirë te sistemi GNU/Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo 
sikur u mëson përdoruesve që <em>software</em>-i jo i lirë është ok, dhe 
që përdorimi i tij është pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. 
Mjaft Grupe Përdoruesish &ldquo;Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të 
tyre ndihmën ndaj përdoruesve që këta të përdorin shtojca jo të lira, 
dhe madje edhe të ftojnë shitësa për të bërë reklamë. Këta kanë 
birësuar qëllime të tilla si &ldquo;ndihmën ndaj përdoruesve&rdquo; të 
GNU/Linux (përfshi ndihmën ndaj tyre për të përdorur zbatime dhe 
përudhësa jo të lirë), ose popullarizimin edhe më të sistemit qoftë edhe 
në kurriz të lirisë."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1948,1084 +832,397 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
-"realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, "
-"saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom "
-"more. They would not get the intended message. They would only respond "
-"they never thought these systems were GNU in the first place."
-msgstr ""
-"Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk "
-"e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto versione 
të "
-"ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t'u mësonte 
përdoruesve "
-"ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e merrnin mesazhin e synuar. 
 "
-"Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin menduar kurrë që këto 
sisteme "
-"qenë GNU së pari."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
-"opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
-"versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
-"specifically for the sake of the users' freedom. With this understanding, "
-"they can start to recognize the distributions that include non-free software "
-"as perverted, adulterated versions of GNU, instead of thinking they are "
-"proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Rruga për t'i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me lirinë 
është "
-"saktësisht e kundërta: t'u bëhet e ditur atyre se krejt këto versione "
-"sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tërë bazohen në një 
sistem "
-"që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së përdoruesve. Me të 
kuptuar "
-"këtë, mund të fillojnë t'i shohin shpërndarjet që përfshijnë 
<em>software</"
-"em> jo të lirë si versione të deformuara, të ndotura të GNU-së, në 
vend se "
-"t'i mendojnë si versione të pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;"
-"Linux&rdquo;-it."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
-"Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their "
-"activities. If the Linux User Group in your area has the problems described "
-"above, we suggest you either campaign within the group to change its "
-"orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the "
-"more superficial goals have a right to their views, but don't let them drag "
-"you along!"
-msgstr ""
-"Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, që e 
quajnë "
-"sistemin GNU/Linux dhe bëjnë të tyret idealet e Projektit GNU si bazë të 
"
-"veprimtarive të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it në zonën 
tuaj ka "
-"problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose të bëni fushatë 
brenda "
-"grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e tij, ose të filloni një 
grup "
-"të ri. Njerëzit që përqendrohen në qëllime më sipërfaqësore kanë 
të drejtën "
-"e tyre të kenë pikëpamje të tyret, por mos i lejoni t'ju marrin me vete!"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux (sic) dhe të quhet GNU/"
-"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</"
-"a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
-"system with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new distribution "
-"and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want "
-"to make."
-msgstr ""
-"Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit "
-"GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është "
-"ta bëjë të ditur këtë pikë. Të zhvillosh një shpërndarje të re dhe 
ta quash "
-"veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të errësonte pikën që ne duam të 
theksojmë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
-"when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again "
-"now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new "
-"distribution had substantial practical advantages over other distributions, "
-"it would serve no purpose."
-msgstr ""
-"Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë njëherë, kur "
-"financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta bëjmë sërish 
nuk "
-"duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se shpërndarja e re 
nuk "
-"do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj shpërndarjeve të 
tjera, do "
-"të qe pa qëllim."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
-"gNewSense and Ututo."
-msgstr ""
-"Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve GNU/Linux 
100% të "
-"lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
-"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe 
të "
-"hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu"
-"\">#linuxgnu</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
-"1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd "
-"to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
-msgstr ""
-"Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i GNU-së 
dikur "
-"më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do donte GNU Hurd-i të "
-"funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por, kjo mbetet mend pas kuvendi.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
-"GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU system "
-"and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't want "
-"to act like that."
-msgstr ""
-"Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta rietiketojmë 
si "
-"&ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të sistemit GNU dhe 
ta "
-"etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, dhe nuk duam të "
-"veprojmë kështu."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në "
-"fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn"
-"\">#condemn</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
-"In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development of "
-"Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were "
-"changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their "
-"changes in the standard releases so that these GNU packages would work out-"
-"of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc and "
-"nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
-msgstr ""
-"Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo kundërshtuam 
"
-"atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të sponsorizuar 
zhvillimin e "
-"Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të bashkëpunonim me persona që po "
-"ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me Linux. Donim t'i përfshinim "
-"ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, që kështu këto paketa GNU të 
"
-"mund të funksionon në çast nën ndërthurje me Linux-in. Por shpesh "
-"ndryshimet qenë ad-hoc dhe të pakalueshme gjetiu; kishin nevojë të "
-"pastroheshin për instalim."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
-"with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
-"with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That came "
-"as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems had "
-"generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these "
-"people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first "
-"(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
-msgstr ""
-"Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim me ne. "
-"Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin "
-"GNU Project sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra 
rëndë, "
-"ngaqë personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë "
-"përgjithësisht donin të punonin me ne për t'i pasur ndryshimet të 
përfshira "
-"në projektin tonë. megjithatë këta persona, qëpo zhvillonin një sistem 
i "
-"cili bazohej së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, praktikisht 
të "
-"vetmit) që nuk dëshironin të punonin me ne."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It was this experience that first showed us that people were calling a "
-"version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was "
-"obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
-"is our response to that problem, and to the other problems caused by the "
-"&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
-msgstr ""
-"Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se pati persona që po e quanin një "
-"version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim po "
-"errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për probleme 
të "
-"tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u kërkonit njerëzve të përdorin 
emrin GNU/"
-"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</"
-"span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
-"distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
-"We will continue for as long as it's necessary."
-msgstr ""
-"Në fakt nuk e bëmë. Filluam të diskutonim privatisht me zhvilluesat dhe "
-"shpërndarësit rreth kësaj diku aty nga 1994, dhe kaluam në fushatë 
publike "
-"më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e nevojshme."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
-"GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
-"\">#allgpled</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të zbatohej te 
krejt "
-"programet që janë nën GPL? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
-"When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
-"i>&rdquo;."
-msgstr ""
-"Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si &ldquo;GNU/<i>emër</"
-"i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta quajmë 
&ldquo;<i>emër</"
-"i> GNU&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
-"the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically "
-"contributed to it; these are the GNU packages, and we often use &ldquo;"
-"GNU&rdquo; in their names."
-msgstr ""
-"GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. Disa nga 
"
-"programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht "
-"për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim &ldquo;GNU&rdquo; 
në "
-"emrat e tyre."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
-"it and make it a GNU package. If you have developed a program and you would "
-"like it to be a GNU package, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it and decide whether we 
want "
-"it."
-msgstr ""
-"Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin në duan ta "
-"kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni zhvilluar 
një "
-"program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutemi, na shkruani <a 
href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të mund ta 
vlerësojmë dhe "
-"të vendosim nëse e duam."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
-"released under the GPL. If you write a program and release it under the "
-"GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for "
-"us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but "
-"Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work "
-"independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't "
-"take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be "
-"improper."
-msgstr ""
-"Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program individual që 
"
-"hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një program dhe e hidhni 
në "
-"qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo nuk do të thotë që 
e "
-"shkruajti Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala vjen, kerneli, 
Linux-"
-"i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si pjesë të Projektit "
-"GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse diçka nuk është 
paketë "
-"GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për të, dhe vendosja e 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte i pasaktë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
-"as a whole, even though not for each and every program in it. The system "
-"exists as a system because of our determination and persistence, starting in "
-"1984, many years before Linux was begun."
-msgstr ""
-"Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për sistemin 
operativ "
-"GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. Sistemi ekziston 
si "
-"sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që prej 1984-s, shumë 
vite "
-"para se të fillonte Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
-"the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had a "
-"different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of "
-"GNU. It was the GNU/Linux system."
-msgstr ""
-"Sistemi operativ në të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i njëjtë 
me "
-"sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati tjetër "
-"kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një variant i 
GNU-"
-"së. Qe sistemi GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
-"today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems their "
-"identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly Linux "
-"alone."
-msgstr ""
-"Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në "
-"versionet e sotëm të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep këtyre sistemeve "
-"identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të tyre, jo "
-"përjashtimisht Linux-i."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t'i jepte "
-"hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
-"still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This is "
-"not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have "
-"freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we "
-"needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even "
-"parts of them, from Unix; everything had to be written afresh."
-msgstr ""
-"Në fakt, asnjë nga GNU-të nuk vjen prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> "
-"pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo kodi prej tij te 
GNU-ja "
-"do të kish qenë ilegal. Kjo nuk është rastësi; kjo ashtë arsyeja pse e 
"
-"zhvilluam GNU-në: ngaqë nuk do të kishit liri duke përdorur Unix-in, ose "
-"cilindo nga sistemet e tjerë operativë të asaj kohe, na duhej një sistem 
i "
-"lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund të kopjonim programe, ose madje 
as "
-"pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka duhej shkruajtur nga e para."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
-"therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
-"The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, "
-"is a humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker "
-"tradition of recursive acronyms that started in the 70s."
-msgstr ""
-"Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është sistem i "
-"përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e GNU "
-"vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë &ldquo;GNU's 
Not "
-"Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t'i dhënë hakën Unix-it 
për të, në "
-"vijim të një tradite \"hacker\"-ash për shkurtime ripërsëritëse që 
zuri fill "
-"në vitet '70."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
-"The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
-"many of them, for various systems), but instead of calling it by a dull name "
-"like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a clever "
-"amusing name. (That's what hacking means: <a href=\"http://stallman.org/";
-"articles/on-hacking.html\">playful cleverness</a>.)"
-msgstr ""
-"Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
-"Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish ndërkohë 
mjaft "
-"të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta quante me një 
emër të "
-"zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i shkoi në mendje një 
emër "
-"zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": <a 
href=\"http://stallman.org/";
-"articles/on-hacking.html\">mençuri lozonjare</a>.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
-"became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
-"was similar to some existing program (let's imagine its name was &ldquo;"
-"Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as &ldquo;"
-"MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we "
-"called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
-msgstr ""
-"\"Hackers\" të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta imitojnë "
-"stilin. U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para një 
program që "
-"qe i ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që e kish emrin "
-"&ldquo;Klever&rdquo;), t'i jepnit një emër shkurtim ripërsëritës, të 
tillë "
-"si &ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; Në po të 
njëjtën "
-"frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për Unix-in &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
-"credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
-"in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue "
-"anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various "
-"modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely "
-"different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
-msgstr ""
-"Historikisht, AT&amp;T që krijoi Unix-in nuk donte që ndonjë t'i jepte 
hakën "
-"duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të ngjashëm, as 
edhe "
-"në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt pat kërcënuar 
se do "
-"të padiste këdo që do t'i jepte hakë AT&amp;T-së në këtë mënyrë. 
Kjo është "
-"arsyeja pse versionet e ndryshme të modifikuara të Unix-it (të tërë "
-"pronësorë, si Unix) patën emra krejt të ndryshëm që nuk e përfshinin 
&ldquo;"
-"Unix&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
-"because that term does not fit the history of the BSD systems."
-msgstr ""
-"Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme &ldquo;GNU/BSD&rdquo;, "
-"ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve BSD."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
-"and became free in the early 90s. A free operating system that exists today "
-"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
-"system."
-msgstr ""
-"Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i lirë, në "
-"vitet '80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve '90. Çfarëdo sistemi "
-"operativ që ekziston sot është thuajse me siguri ose variant i sistemit 
GNU, "
-"ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
-"It is not. The BSD developers were inspired to make their code free "
-"software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
-"activists helped convince them to start, but the code had little overlap "
-"with GNU."
-msgstr ""
-"Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i GNU-së, siç 
është "
-"GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së patën frymëzimin ta 
bëjnë "
-"kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga shembulli i Projektit GNU, dhe "
-"thirrje shprehimisht nga aktivistë të GNU-së i ndhmuan tia nisin punës, 
por "
-"kodi ka shumë puqje me GNU-në."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
-"variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two "
-"different systems that evolved separately. The BSD developers did not write "
-"a kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit "
-"the situation."
-msgstr ""
-"Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, jashtu si edhe sistemi GNU dhe "
-"variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë "
-"dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. Zhvilluesit BSD 
nuk "
-"shkruan ndonjë kernel për tia shtuar sistemit GNU, ndaj një emër i tillë 
si "
-"GNU/BSD nuk do t'i shkonte gjërave."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
-"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
-msgstr ""
-"Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe për 
këtë shkak "
-"emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për të."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
-"call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
-"kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
-"system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
-"system is the same as the GNU/Linux system."
-msgstr ""
-"Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. Zhvilluesit 
e tij "
-"e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por &ldquo;GNU/"
-"kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD është një 
sistem "
-"i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem BSD, ngaqë pjesa "
-"dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
-"Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
-"\">#othersys</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një 
"
-"sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
-"\">#othersys</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
-"GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
-"system, and underneath them you would still have another complete operating "
-"system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very "
-"different situation from GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Jo në të njëjtin kuptim që nëkuptojmë me &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. 
Mjetet e "
-"GNU-së janë thjesht një pjesë e <em>software</em>-it GNU, i cili është "
-"thjesht një pjesë e sistemit GNU, dhe nën ta prapë do të kishit një 
tjetër "
-"sistem operativ të plotë që nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në 
as edhe "
-"një rresht kod. Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga 
GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s'mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Linux is used by itself, or with small other programs, in some appliances. "
-"These small software systems are a far cry from the GNU/Linux system. Users "
-"do not install them on PCs, for instance, and would find them rather "
-"disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
-"show how different those small platforms are from GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Linux-i përdoret më vete, ose me programe të tjerë të vegjël, në disa "
-"pajisje. Këta sisteme të vegjël software-i janë shumë larg prej të 
qenit "
-"sistem GNU/Linux. Përdoruesit nuk i instalojnë ata në PC-ra, fjala vjen, "
-"dhe mund edhe të mos iu pëlqejnë. Është e dobishme të thuhet që këto 
"
-"pajisje xhirojnë thjesht Linux, për të treguar se sa të ndryshme janë 
këto "
-"platforma të vogal nga GNU/Linux-i."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Are there complete Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A ka sisteme të plotë Linux pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
-"example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
-msgstr ""
-"Ka sisteme që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; Androidi është një "
-"shembull. Por është gabim të thirren këta sisteme &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
-"contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
-"different system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, you "
-"will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, "
-"but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries "
-"and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much "
-"of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU system. "
-"Instead it has a lot of Google software."
-msgstr ""
-"Android-i është shumë ndryshe nga sistemi GNU/Linux&mdash;ngaqë përmban "
-"shumë pak nga një sistem GNU, vetëm Linux. Parë në tërësi, është 
një sistem "
-"i ndryshëm. Në qoftë se e quani sistemin e plotë &ldquo;Linux&rdquo;, ju 
"
-"del e nevojshme të shpreheni që &ldquo;Android-i përmban Linux, por nuk "
-"është Linux, ngaqë nuk i përmban libraritë dhe mjetet e zakonshme Linux "
-"[sic] [me këtë nënkuptohet sistemi GNU].&rdquo; Android-i përmban po aq "
-"Linux sa edhe GNU/Linux-i. Ajo çka nuk përmban, është sistemi GNU. Në 
vend "
-"të tij përmban plot software nga Google."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
-"Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i 
mëshohet "
-"rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyra e posterit\" për bashkësinë tonë? 
"
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</"
-"span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
-"word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system "
-"more popular, and he believes its value to society lies merely in the "
-"practical advantages it offers: its power, reliability and easy "
-"availability. He has never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html"
-"\">freedom to cooperate</a> as an ethical principle, which is why the public "
-"does not connect the name &ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
-msgstr ""
-"Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, "
-"jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është ta bëjë "
-"sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë qëndron "
-"thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqi e tij, qëndrueshmëria 
dhe "
-"gjetja e tij lehtësisht. Linusi nuk ka mbrojtur kurrë <a 
href=\"/philosophy/"
-"why-free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si një parim etik, e 
prandaj "
-"publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me atë parim."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
-"ideals. He developed non-free software in his job for many years (and said "
-"so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and publicly "
-"invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free software to "
-"work on it with him. He goes even further, and rebukes people who suggest "
-"that engineers and scientists should consider social consequences of our "
-"technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the "
-"development of the atom bomb."
-msgstr ""
-"Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes për "
-"<em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është marrë 
për "
-"shumë vjetë me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë këtë faqe 
një "
-"audience të gjerë gjatë një takimi në &ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u 
ka "
-"bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues të Linux-it, kernelit, të 
përdorin "
-"<em>software</em> jo të lirë për të punuar mbi së bashku. Shkon edhe 
më "
-"tej, dhe përçmon njerëzit që këshillojnë se inxhinierët dhe 
shkencëtarët "
-"duhet të shqyrtojnë pasojat shoqërore të veprës së tyre 
teknike&mdash;duke "
-"hedhur tej kështu mësimet që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës 
atomike."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
-"learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an "
-"important contribution to our community. But those motivations are not the "
-"reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't "
-"secure our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has "
-"the right to promote his views; however, people should be aware that the "
-"operating system in question stems from ideals of freedom, not from his "
-"views."
-msgstr ""
-"Nuk ka asgjë gabim te të shkruajturit e një programi të lirë për të 
mësuar "
-"dhe për t'u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të tilla qe "
-"kontribut i rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi nuk 
është "
-"arsyeja pse ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe as e "
-"sigurojnë lirinë tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. 
Linus-i "
-"ka të drejtë të promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit duhet 
të jenë "
-"të ndërgjegjshëm që sistemi operativ në fjalë buron prej idealeve të 
lirisë, "
-"jo prej pikëpamjeve të tija."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</"
-"span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
-"kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
-"label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
-"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
-msgstr ""
-"Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it është 
Linux-"
-"i, kerneli; ne bëjmë kujdes që mos ia veshim atë vepër Projektit GNU ose 
ta "
-"etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt sistemin, emri 
&ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? <span 
class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
-"<a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/";
-"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software "
-"and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask "
-"me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
-msgstr ""
-"Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për Linux-in më 
të "
-"hershëm thonë, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
-"versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in 
"
-"janë <em>software</em> GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete 
nuk "
-"janë pjesë e shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër 
të "
-"dhëna&rdquo;</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund 
ta "
-"ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
-"is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
-"each person, each organization, can decide what name to use. You can't make "
-"others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to call the system "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you will help "
-"educate others."
-msgstr ""
-"Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet një 
sistem nuk "
-"është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga &ldquo;"
-"shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin emër 
të "
-"përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, 
por "
-"mund të vendosni ta quani sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e "
-"duke bërë kështu, do të ndihmoni të edukohen të tjerët."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
-"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para bën, 
edhe "
-"po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
-"being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, "
-"origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on "
-"your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred "
-"people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated "
-"a substantial number of people with very little work. And some of them will "
-"spread the correction to others."
-msgstr ""
-"Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta "
-"shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani një 
sistem "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t;i ndihmoni të tjerët të mësojnë historinë 
e "
-"vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e polli. Nuk mund ta 
ndreqni "
-"keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi ne, por mund të ndihmoni. 
 "
-"Sikur vetëm ca qindra vetë t'ju shohin duke përdorur termin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër domethënës njerëzish 
përmes "
-"shumë pak përjekjeje. Dhe ca prej tyre do ta shpien ndreqjen edhe te të "
-"tjerë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
-"people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u "
-"mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi "
-"dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain"
-"\">#explain</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
-"effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
-"the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
-msgstr ""
-"Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë "
-"mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk është aq e 
efektshme "
-"sa quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua harxhon kohën në "
-"mënyrë të paefektshme."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
-"propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
-"and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are "
-"unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the "
-"system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without "
-"particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
-msgstr ""
-"Është e paefektshme se pse nuk ka për t'u qartësuar, dhe me siguri nuk ka 
"
-"për t'u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj do t'i 
vënë "
-"veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës 
së "
-"sistemit. Por si zor tua përsërisin shpjegimin të tjerëve, kurdo që 
vjen "
-"fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. Pa e "
-"dashur vërtet, do të ndihmojnë në përhapjen e përfytyrimit të 
pasaktë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, "
-"so you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between "
-"Linux and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to "
-"help the GNU Project effectively."
-msgstr ""
-"Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të shkruash 
&ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo minuta, ndaj "
-"arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë mënyrë. Bërja 
e dallimit "
-"mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe flisni është me tërë mend "
-"rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin GNU efektivisht."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-"Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia 
"
-"nënshtroni veten këtij trajtimi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
-"picture of the system's history and reason for existence. People who laugh "
-"at our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they "
-"think our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for "
-"it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh."
-msgstr ""
-"Quajtja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t'u japë njerëzve një "
-"përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. "
-"Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë këtë 
përfytyrim "
-"të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, ndaj qeshin kur u "
-"kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, ka gjasa nuk do 
të "
-"qesheshin."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
-"ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. "
-"We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
-msgstr ""
-"Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i bën 
njerëzit "
-"të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme që i ndihin "
-"Projektit GNU. Do të ecim edhe me rrezikun e abuzimit të pamerituar, 
vetëm "
-"synimi ynë të arrihet."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
-"idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see "
-"why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
-msgstr ""
-"Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, ju 
lutemi, "
-"mos rrini e bëni sehir. Ju lutemi, tregojuni njerëzve që tallen 
historinë e "
-"vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata që kanë 
pak mend "
-"do të reshtin së qeshuri."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-"Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk "
-"humbni duke i bërë ata të huaj? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
-"\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
-"unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work that "
-"advances our goals, such as releasing free software, it is probably for "
-"other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching "
-"others to attribute our work to someone else, they are undermining our "
-"ability to recruit the help of others."
-msgstr ""
-"Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në zhvillimin e 
sistemit "
-"ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për të na ndihmuar. 
Nëse bëjnë "
-"punë që çon përpara synimet tona, të tilla si hedhje në qarkullim "
-"<em>software</em>-i të lirë, ka gjasa të ndodhë për shkaqe të tjera pa "
-"lidhje, jo se ua kërkuam ne. Ndërkohë, duke u mësuar të tjerëve t'i 
japin "
-"hakën e punës sonë dikujt tjetër, po minojnë aftësinë tonë të 
rekrutojmë "
-"ndihmë për të tjerët."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
-"uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a "
-"major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we "
-"will continue trying to correct the misnomer."
-msgstr ""
-"Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë tashmë 
më së "
-"shumti mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të tërhiqesh nga ndreqja 
e një "
-"problemi të madh nga frika se mos zemërohen njerëzit që e mbajnë atë "
-"gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi ta ndreqim keqemërtimin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet "
-"sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename"
-"\">#rename</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
-"GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to "
-"rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
-msgstr ""
-"Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë sistem 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që provuan ta "
-"riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo; nuk duhej të kishin bërë ashtu."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s'është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
-"\">#force</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
-msgstr ""
-"Do të qe gabim të detyrohen, e as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
&ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</"
-"span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
-"speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the "
-"system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
-msgstr ""
-"Nuk ka rrethana ligjore për t'i paditur, por meqë besojmë në lirinë e "
-"fjalës, nuk do të donim ta bënin sido që të qe. Ne u kërkojmë 
njerëzve ta "
-"quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo është gjëja e drejtë 
që "
-"duhet bërë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
-"system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#require\">#require</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t'u kërkuar 
njerëzve ta "
-"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#require\">#require</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
-"would make proprietary versions of free software. While it is true that "
-"those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the "
-"users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system "
-"or even developing non-free software for such use, the mere act of calling "
-"the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their "
-"freedom. It seems improper to make the GPL restrict what name people can "
-"use for the system."
-msgstr ""
-"Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga ata që 
do të "
-"krijonin versione pronësore të <em>software</em>-it të lirë. Ndërkohë 
që "
-"vërtet ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo; shpesh bëjnë gjëra 
që e "
-"kufizojnë lirinë e përdoruesit, të tilla si paketim <em>software</em>-i 
jo "
-"të lirë në sistemin GNU/Linux ose madje edhe zhvillim <em>software</em>-i 
jo "
-"të lirë për qëllime të tilla, kati i thjeshtë i quajtjes së sistemit 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo; nuk u mohon, në vetvete, përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo 
e "
-"përshtatshme ta bësh GPL-në të kufizojë se ç'emër mund të përdoret 
për "
-"sistemin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
-"give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
-"credit for the GNU project? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të "
-"Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të 
kërkohet "
-"përmendja e projektit GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
-"and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we deserve."
-msgstr ""
-"Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri lejeje, dhe 
as "
-"nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni hakun që 
meritojmë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
-"the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
-"complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
-"\">#deserve</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta "
-"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
-"that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled to "
-"take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that "
-"might makes right."
-msgstr ""
-"Pyetje nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të "
-"debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t'i trajtoni pa hile, e 
keni "
-"tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr të "
-"mirëqenë që forca të jep të drejtë."
+msgid "Given that most of the community which uses GNU with Linux already does 
not realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, 
saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom 
more. They would not get the intended message. They would only respond they 
never thought these systems were GNU in the first place."
+msgstr "Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto 
versione të ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t'u 
mësonte përdoruesve ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e 
merrnin mesazhin e synuar. Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin 
menduar kurrë që këto sisteme qenë GNU së pari."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly 
the opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> 
versions of GNU, that they all are based on a system that exists specifically 
for the sake of the users' freedom. With this understanding, they can start to 
recognize the distributions that include non-free software as perverted, 
adulterated versions of GNU, instead of thinking they are proper and 
appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
+msgstr "Rruga për t'i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me lirinë 
është saktësisht e kundërta: t'u bëhet e ditur atyre se krejt këto 
versione sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tërë bazohen në 
një sistem që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së 
përdoruesve. Me të kuptuar këtë, mund të fillojnë t'i shohin 
shpërndarjet që përfshijnë <em>software</em> jo të lirë si versione të 
deformuara, të ndotura të GNU-së, në vend se t'i mendojnë si versione të 
pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;Linux&rdquo;-it."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system 
GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their 
activities. If the Linux User Group in your area has the problems described 
above, we suggest you either campaign within the group to change its 
orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the more 
superficial goals have a right to their views, but don't let them drag you 
along!"
+msgstr "Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, 
që e quajnë sistemin GNU/Linux dhe bëjnë të tyret idealet e Projektit GNU 
si bazë të veprimtarive të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it 
në zonën tuaj ka problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose 
të bëni fushatë brenda grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e 
tij, ose të filloni një grup të ri. Njerëzit që përqendrohen në 
qëllime më sipërfaqësore kanë të drejtën e tyre të kenë pikëpamje të 
tyret, por mos i lejoni t'ju marrin me vete!"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux (sic) dhe të quhet 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the 
GNU system with Linux as the kernel. The purpose of the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new 
distribution and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the 
point we want to make."
+msgstr "Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është ta bëjë të ditur këtë pikë. Të 
zhvillosh një shpërndarje të re dhe ta quash veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
do të errësonte pikën që ne duam të theksojmë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this 
once, when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again 
now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new 
distribution had substantial practical advantages over other distributions, it 
would serve no purpose."
+msgstr "Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë 
njëherë, kur financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta 
bëjmë sërish nuk duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se 
shpërndarja e re nuk do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj 
shpërndarjeve të tjera, do të qe pa qëllim."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, 
such as gNewSense and Ututo."
+msgstr "Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve 
GNU/Linux 100% të lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some 
existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i 
GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i 
GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in 
1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd to 
work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
+msgstr "Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i 
GNU-së dikur më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do donte GNU 
Hurd-i të funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por, kjo mbetet mend pas 
kuvendi.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as 
&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't 
want to act like that."
+msgstr "Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta 
rietiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të 
sistemit GNU dhe ta etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, 
dhe nuk duam të veprojmë kështu."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+msgstr "A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it 
në fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose 
it. In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development 
of Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were 
changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their 
changes in the standard releases so that these GNU packages would work 
out-of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc 
and nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
+msgstr "Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo 
kundërshtuam atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të 
sponsorizuar zhvillimin e Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të 
bashkëpunonim me persona që po ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me 
Linux. Donim t'i përfshinim ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, që 
kështu këto paketa GNU të mund të funksionon në çast nën ndërthurje me 
Linux-in. Por shpesh ndryshimet qenë ad-hoc dhe të pakalueshme gjetiu; 
kishin nevojë të pastroheshin për instalim."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The people who had made the changes showed little interest in 
cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care about 
working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That 
came as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems 
had generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these 
people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first 
(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
+msgstr "Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim 
me ne. Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin GNU Project sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra 
rëndë, ngaqë personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë 
përgjithësisht donin të punonin me ne për t'i pasur ndryshimet të 
përfshira në projektin tonë. megjithatë këta persona, qëpo zhvillonin 
një sistem i cili bazohej së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, 
praktikisht të vetmit) që nuk dëshironin të punonin me ne."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It was this experience that first showed us that people were calling a 
version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was 
obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
our response to that problem, and to the other problems caused by the 
&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
+msgstr "Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se pati persona që po e 
quanin një version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim 
po errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për 
probleme të tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why did you wait so long before asking people to use the name 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+msgstr "Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u kërkonit njerëzve të 
përdorin emrin GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Actually we didn't. We began talking privately with developers and 
distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. We 
will continue for as long as it's necessary."
+msgstr "Në fakt nuk e bëmë. Filluam të diskutonim privatisht me 
zhvilluesat dhe shpërndarësit rreth kësaj diku aty nga 1994, dhe kaluam në 
fushatë publike më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e 
nevojshme."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that 
are GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të 
zbatohej te krejt programet që janë nën GPL? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. 
 When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;."
+msgstr "Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si 
&ldquo;GNU/<i>emër</i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta 
quajmë &ldquo;<i>emër</i> GNU&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some 
of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically 
contributed to it; these are the GNU packages, and we often use 
&ldquo;GNU&rdquo; in their names."
+msgstr "GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. 
Disa nga programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim 
&ldquo;GNU&rdquo; në emrat e tyre."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It's up to the developers of a program to decide if they want to 
contribute it and make it a GNU package. If you have developed a program and 
you would like it to be a GNU package, please write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it 
and decide whether we want it."
+msgstr "Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin në 
duan ta kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni 
zhvilluar një program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutemi, na 
shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të 
mund ta vlerësojmë dhe të vendosim nëse e duam."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program 
that is released under the GPL. If you write a program and release it under 
the GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for 
us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but Linus 
did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work 
independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't take 
credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be improper."
+msgstr "Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program 
individual që hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një program 
dhe e hidhni në qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo nuk do 
të thotë që e shkruajti Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala vjen, 
kerneli, Linux-i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si pjesë 
të Projektit GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse diçka 
nuk është paketë GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për të, dhe 
vendosja e &ldquo;GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte i pasaktë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating 
system as a whole, even though not for each and every program in it. The 
system exists as a system because of our determination and persistence, 
starting in 1984, many years before Linux was begun."
+msgstr "Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për 
sistemin operativ GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. 
Sistemi ekziston si sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që 
prej 1984-s, shumë vite para se të fillonte Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The operating system in which Linux became popular was basically the 
same as the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had 
a different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of 
GNU. It was the GNU/Linux system."
+msgstr "Sistemi operativ në të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i 
njëjtë me sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati 
tjetër kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një 
variant i GNU-së. Qe sistemi GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linux continues to be used primarily in derivatives of that 
system&mdash;in today's versions of the GNU/Linux system. What gives these 
systems their identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly 
Linux alone."
+msgstr "Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në versionet e sotëm të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep 
këtyre sistemeve identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të 
tyre, jo përjashtimisht Linux-i."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by 
using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+msgstr "Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t'i 
jepte hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software 
(and still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This 
is not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have 
freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we 
needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even parts 
of them, from Unix; everything had to be written afresh."
+msgstr "Në fakt, asnjë nga GNU-të nuk vjen prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo 
kodi prej tij te GNU-ja do të kish qenë ilegal. Kjo nuk është rastësi; 
kjo ashtë arsyeja pse e zhvilluam GNU-në: ngaqë nuk do të kishit liri duke 
përdorur Unix-in, ose cilindo nga sistemet e tjerë operativë të asaj kohe, 
na duhej një sistem i lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund të kopjonim 
programe, ose madje as pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka duhej shkruajtur 
nga e para."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; 
therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. The 
name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is a 
humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker tradition of 
recursive acronyms that started in the 70s."
+msgstr "Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është 
sistem i përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e 
GNU vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë 
&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t'i dhënë 
hakën Unix-it për të, në vijim të një tradite \"hacker\"-ash për 
shkurtime ripërsëritëse që zuri fill në vitet '70."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO (there 
were already many of them, for various systems), but instead of calling it by a 
dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a 
clever amusing name. (That's what hacking means: <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>playful cleverness</a>.)"
+msgstr "Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish 
ndërkohë mjaft të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta 
quante me një emër të zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i 
shkoi në mendje një emër zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": 
<a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>mençuri 
lozonjare</a>.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. 
It became a tradition that, when you were writing from scratch a program that 
was similar to some existing program (let's imagine its name was 
&ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as 
&ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we 
called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+msgstr "\"Hackers\" të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta 
imitojnë stilin. U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para 
një program që qe i ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që 
e kish emrin &ldquo;Klever&rdquo;), t'i jepnit një emër shkurtim 
ripërsëritës, të tillë si &ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not 
Klever.&rdquo; Në po të njëjtën frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për 
Unix-in &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give 
it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even 
in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue anyone 
giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various modified 
versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely different name 
that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
+msgstr "Historikisht, AT&amp;T që krijoi Unix-in nuk donte që ndonjë t'i 
jepte hakën duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të 
ngjashëm, as edhe në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt 
pat kërcënuar se do të padiste këdo që do t'i jepte hakë AT&amp;T-së në 
këtë mënyrë. Kjo është arsyeja pse versionet e ndryshme të modifikuara 
të Unix-it (të tërë pronësorë, si Unix) patën emra krejt të ndryshëm 
që nuk e përfshinin &ldquo;Unix&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+msgstr "Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
systems, because that term does not fit the history of the BSD systems."
+msgstr "Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo;, ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve 
BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 
80s, and became free in the early 90s. A free operating system that exists 
today is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD 
system."
+msgstr "Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i 
lirë, në vitet '80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve '90. Çfarëdo 
sistemi operativ që ekziston sot është thuajse me siguri ose variant i 
sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux 
is. It is not. The BSD developers were inspired to make their code free 
software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU 
activists helped convince them to start, but the code had little overlap with 
GNU."
+msgstr "Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i 
GNU-së, siç është GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së 
patën frymëzimin ta bëjnë kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga 
shembulli i Projektit GNU, dhe thirrje shprehimisht nga aktivistë të GNU-së 
i ndhmuan tia nisin punës, por kodi ka shumë puqje me GNU-në."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its 
variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two 
different systems that evolved separately. The BSD developers did not write a 
kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit the 
situation."
+msgstr "Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, jashtu si edhe sistemi GNU 
dhe variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. 
Zhvilluesit BSD nuk shkruan ndonjë kernel për tia shtuar sistemit GNU, ndaj 
një emër i tillë si GNU/BSD nuk do t'i shkonte gjërave."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
+msgstr "Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe 
për këtë shkak emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për 
të."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its 
developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an 
entire system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of 
the system is the same as the GNU/Linux system."
+msgstr "Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. 
Zhvilluesit e tij e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD 
është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem 
BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin 
GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a 
GNU/Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+msgstr "Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po 
xhiroj një sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The 
tools of GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the 
GNU system, and underneath them you would still have another complete operating 
system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very 
different situation from GNU/Linux."
+msgstr "Jo në të njëjtin kuptim që nëkuptojmë me 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Mjetet e GNU-së janë thjesht një pjesë e 
<em>software</em>-it GNU, i cili është thjesht një pjesë e sistemit GNU, 
dhe nën ta prapë do të kishit një tjetër sistem operativ të plotë që 
nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një rresht kod. 
Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Can't Linux be used without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr "A s'mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Linux is used by itself, or with small other programs, in some 
appliances. These small software systems are a far cry from the GNU/Linux 
system. Users do not install them on PCs, for instance, and would find them 
rather disappointing. It is useful to say that these appliances run just 
Linux, to show how different those small platforms are from GNU/Linux."
+msgstr "Linux-i përdoret më vete, ose me programe të tjerë të vegjël, 
në disa pajisje. Këta sisteme të vegjël software-i janë shumë larg prej 
të qenit sistem GNU/Linux. Përdoruesit nuk i instalojnë ata në PC-ra, 
fjala vjen, dhe mund edhe të mos iu pëlqejnë. Është e dobishme të thuhet 
që këto pajisje xhirojnë thjesht Linux, për të treguar se sa të ndryshme 
janë këto platforma të vogal nga GNU/Linux-i."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Are there complete Linux systems without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+msgstr "A ka sisteme të plotë Linux pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is 
an example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
+msgstr "Ka sisteme që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; Androidi është 
një shembull. Por është gabim të thirren këta sisteme 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it 
contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a different 
system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, you will find it 
necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't 
Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities 
[meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much of Linux as 
GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU system. Instead it has a lot 
of Google software."
+msgstr "Android-i është shumë ndryshe nga sistemi GNU/Linux&mdash;ngaqë 
përmban shumë pak nga një sistem GNU, vetëm Linux. Parë në tërësi, 
është një sistem i ndryshëm. Në qoftë se e quani sistemin e plotë 
&ldquo;Linux&rdquo;, ju del e nevojshme të shpreheni që &ldquo;Android-i 
përmban Linux, por nuk është Linux, ngaqë nuk i përmban libraritë dhe 
mjetet e zakonshme Linux [sic] [me këtë nënkuptohet sistemi GNU].&rdquo; 
Android-i përmban po aq Linux sa edhe GNU/Linux-i. Ajo çka nuk përmban, 
është sistemi GNU. Në vend të tij përmban plot software nga Google."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen 
Linus Torvalds' role as posterboy for our community? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i 
mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyra e posterit\" për 
bashkësinë tonë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of 
word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system more 
popular, and he believes its value to society lies merely in the practical 
advantages it offers: its power, reliability and easy availability. He has 
never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html\">freedom to cooperate</a> 
as an ethical principle, which is why the public does not connect the name 
&ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
+msgstr "Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është 
ta bëjë sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë 
qëndron thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqi e tij, 
qëndrueshmëria dhe gjetja e tij lehtësisht. Linusi nuk ka mbrojtur kurrë 
<a href=\"/philosophy/why-free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si 
një parim etik, e prandaj publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me 
atë parim."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linus publicly states his disagreement with the free software 
movement's ideals. He developed non-free software in his job for many years 
(and said so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and 
publicly invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free 
software to work on it with him. He goes even further, and rebukes people who 
suggest that engineers and scientists should consider social consequences of 
our technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the 
development of the atom bomb."
+msgstr "Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes 
për <em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është 
marrë për shumë vjetë me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë 
këtë faqe një audience të gjerë gjatë një takimi në 
&ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u ka bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues 
të Linux-it, kernelit, të përdorin <em>software</em> jo të lirë për të 
punuar mbi së bashku. Shkon edhe më tej, dhe përçmon njerëzit që 
këshillojnë se inxhinierët dhe shkencëtarët duhet të shqyrtojnë pasojat 
shoqërore të veprës së tyre teknike&mdash;duke hedhur tej kështu mësimet 
që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës atomike."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "There is nothing wrong with writing a free program for the motivations 
of learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an 
important contribution to our community. But those motivations are not the 
reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't secure 
our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has the right 
to promote his views; however, people should be aware that the operating system 
in question stems from ideals of freedom, not from his views."
+msgstr "Nuk ka asgjë gabim te të shkruajturit e një programi të lirë për 
të mësuar dhe për t'u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të 
tilla qe kontribut i rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi 
nuk është arsyeja pse ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe 
as e sigurojnë lirinë tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. 
 Linus-i ka të drejtë të promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit 
duhet të jenë të ndërgjegjshëm që sistemi operativ në fjalë buron prej 
idealeve të lirisë, jo prej pikëpamjeve të tija."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+msgstr "A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the 
kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or label 
it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the name 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
+msgstr "Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it 
është Linux-i, kerneli; ne bëjmë kujdes që mos ia veshim atë vepër 
Projektit GNU ose ta etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt 
sistemin, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+msgstr "A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes 
said, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the 
GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU) for 
more info&rdquo;</a>."
+msgstr "Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për 
Linux-in më të hershëm thonë, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in janë <em>software</em> 
GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete nuk janë pjesë e 
shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër të 
dhëna&rdquo;</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we 
can't change it, so why even think about it? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+msgstr "Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne 
nuk mund ta ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the 
system is not a single decision, to be made at one moment by 
&ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what name to 
use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to 
call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you 
will help educate others."
+msgstr "Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet 
një sistem nuk është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga 
&ldquo;shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin 
emër të përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, por mund të vendosni ta quani sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e duke bërë kështu, do të ndihmoni 
të edukohen të tjerët."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Society has made its decision and we can't change it, so what good does 
it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+msgstr "Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para 
bën, edhe po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures 
are being spread more or less by various people. If you call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, 
origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on 
your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred people 
see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated a 
substantial number of people with very little work. And some of them will 
spread the correction to others."
+msgstr "Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani 
një sistem &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t;i ndihmoni të tjerët të mësojnë 
historinë e vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e polli. Nuk 
mund ta ndreqni keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi ne, por mund 
të ndihmoni. Sikur vetëm ca qindra vetë t'ju shohin duke përdorur termin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër domethënës 
njerëzish përmes shumë pak përjekjeje. Dhe ca prej tyre do ta shpien 
ndreqjen edhe te të tjerë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach 
people its real origin with a ten-minute explanation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe 
t'u mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi 
dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your 
effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
+msgstr "Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk 
është aq e efektshme sa quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua 
harxhon kohën në mënyrë të paefektshme."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not 
propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, 
and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are 
unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the 
system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without 
particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
+msgstr "Është e paefektshme se pse nuk ka për t'u qartësuar, dhe me siguri 
nuk ka për t'u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj 
do t'i vënë veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të 
origjinës së sistemit. Por si zor tua përsërisin shpjegimin të tjerëve, 
kurdo që vjen fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë 
&ldquo;Linux&rdquo;. Pa e dashur vërtet, do të ndihmojnë në përhapjen e 
përfytyrimit të pasaktë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, so 
you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between Linux 
and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to help the 
GNU Project effectively."
+msgstr "Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të 
shkruash &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo 
minuta, ndaj arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë 
mënyrë. Bërja e dallimit mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe 
flisni është me tërë mend rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin 
GNU efektivisht."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Some people laugh at you when you ask them to call the system 
GNU/Linux. Why do you subject yourself to this treatment? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+msgstr "Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
Pse ia nënshtroni veten këtij trajtimi? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken 
picture of the system's history and reason for existence. People who laugh at 
our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they think our 
work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for it. If they 
knew the truth, they probably wouldn't laugh."
+msgstr "Quajtja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t'u japë njerëzve një 
përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë 
këtë përfytyrim të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, 
ndaj qeshin kur u kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, 
ka gjasa nuk do të qesheshin."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people 
to ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. 
We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
+msgstr "Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i 
bën njerëzit të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme 
që i ndihin Projektit GNU. Do të ecim edhe me rrezikun e abuzimit të 
pamerituar, vetëm synimi ynë të arrihet."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't 
sit idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see 
why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
+msgstr "Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, 
ju lutemi, mos rrini e bëni sehir. Ju lutemi, tregojuni njerëzve që tallen 
historinë e vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata 
që kanë pak mend do të reshtin së qeshuri."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. 
 Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+msgstr "Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
A nuk humbni duke i bërë ata të huaj? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Not much. People who don't appreciate our role in developing the 
system are unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work 
that advances our goals, such as releasing free software, it is probably for 
other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching 
others to attribute our work to someone else, they are undermining our ability 
to recruit the help of others."
+msgstr "Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në 
zhvillimin e sistemit ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për 
të na ndihmuar. Nëse bëjnë punë që çon përpara synimet tona, të tilla 
si hedhje në qarkullim <em>software</em>-i të lirë, ka gjasa të ndodhë 
për shkaqe të tjera pa lidhje, jo se ua kërkuam ne. Ndërkohë, duke u 
mësuar të tjerëve t'i japin hakën e punës sonë dikujt tjetër, po 
minojnë aftësinë tonë të rekrutojmë ndihmë për të tjerët."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It makes no sense to worry about alienating people who are already 
mostly uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a 
major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we will 
continue trying to correct the misnomer."
+msgstr "Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë 
tashmë më së shumti mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të 
tërhiqesh nga ndreqja e një problemi të madh nga frika se mos zemërohen 
njerëzit që e mbajnë atë gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi 
ta ndreqim keqemërtimin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating 
system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+msgstr "Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të 
riemërtohet sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We are not renaming anything; we have been calling this system 
&ldquo;GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to 
rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
+msgstr "Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë 
sistem &ldquo;GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që 
provuan ta riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo; nuk duhej të kishin bërë 
ashtu."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+msgstr "A s'është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
+msgstr "Do të qe gabim të detyrohen, e as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom 
of speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
+msgstr "Nuk ka rrethana ligjore për t'i paditur, por meqë besojmë në 
lirinë e fjalës, nuk do të donim ta bënin sido që të qe. Ne u kërkojmë 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo është gjëja 
e drejtë që duhet bërë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call 
the system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#require\">#require</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t'u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#require\">#require</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those 
who would make proprietary versions of free software. While it is true that 
those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the 
users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system or 
even developing non-free software for such use, the mere act of calling the 
system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their freedom. It 
seems improper to make the GPL restrict what name people can use for the 
system."
+msgstr "Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga 
ata që do të krijonin versione pronësore të <em>software</em>-it të lirë. 
 Ndërkohë që vërtet ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo; shpesh 
bëjnë gjëra që e kufizojnë lirinë e përdoruesit, të tilla si paketim 
<em>software</em>-i jo të lirë në sistemin GNU/Linux ose madje edhe zhvillim 
<em>software</em>-i jo të lirë për qëllime të tilla, kati i thjeshtë i 
quajtjes së sistemit &ldquo;Linux&rdquo; nuk u mohon, në vetvete, 
përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo e përshtatshme ta bësh GPL-në të 
kufizojë se ç'emër mund të përdoret për sistemin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since you objected to the original BSD license's advertising 
requirement to give credit to the University of California, isn't it 
hypocritical to demand credit for the GNU project? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+msgstr "Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së 
Universitetit të Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është 
hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license 
requirement, and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we 
deserve."
+msgstr "Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri 
lejeje, dhe as nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni 
hakun që meritojmë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to 
call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you 
complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
+msgstr "Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse 
ankoheni tani? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "The question presupposes a rather controversial general ethical 
premise: that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled 
to take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that 
might makes right."
+msgstr "Pyetje nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të 
debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t'i trajtoni pa hile, e 
keni tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr 
të mirëqenë që forca të jep të drejtë."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3034,86 +1231,43 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
-"</span>"
-msgstr ""
-"Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e "
-"besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"
-"\">#contradict</a>)</span>"
+msgid "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people 
believe? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
+msgstr "Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë 
vetë e besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We don't think we should go along with large numbers of people because they "
-"have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
-msgstr ""
-"Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish ngaqë 
këta "
-"janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e vërteta 
është e "
-"rëndësishme."
+msgid "We don't think we should go along with large numbers of people because 
they have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
+msgstr "Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish 
ngaqë këta janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e 
vërteta është e rëndësishme."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We could never have developed a free operating system without first denying "
-"the belief, held by most people, that proprietary software was legitimate "
-"and acceptable."
-msgstr ""
-"Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të lirë pa 
mohuar "
-"së parimi bestytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që 
<em>software</em>-i "
-"pronëso është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
+msgid "We could never have developed a free operating system without first 
denying the belief, held by most people, that proprietary software was 
legitimate and acceptable."
+msgstr "Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të 
lirë pa mohuar së parimi bestytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që 
<em>software</em>-i pronëso është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
-"a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</"
-"span>"
+msgid "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it 
right? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
+msgstr "Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të 
saktë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
-msgstr ""
-"Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një të 
vërtetë."
+msgstr "Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një 
të vërtetë."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
-"arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
-"different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning"
-"\">#winning</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdisshme apo se kush 
po "
-"fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta "
-"përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
+msgid "Many people care about what's convenient or who's winning, not about 
arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a 
different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
+msgstr "Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdisshme apo se 
kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta 
përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
-"to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "
-"thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to "
-"that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
-msgstr ""
-"Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis ose për kë po fiton është 
trajtim i "
-"pamoraltë i jetës. <em>Software</em>-i jo i lirë është një shembull i 
këtij "
-"trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj për ne do të ishte "
-"vetëmundje t'i përulemi këtij trajtimi, parë në perspektivë afatgjatë. 
Ne do "
-"të vazhdojmë të flasim me termat e të saktës dhe të gabuarës."
+msgid "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral 
approach to life. Non-free software is an example of that amoral approach and 
thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to that 
approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
+msgstr "Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis ose për kë po fiton 
është trajtim i pamoraltë i jetës. <em>Software</em>-i jo i lirë është 
një shembull i këtij trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj 
për ne do të ishte vetëmundje t'i përulemi këtij trajtimi, parë në 
perspektivë afatgjatë. Ne do të vazhdojmë të flasim me termat e të 
saktës dhe të gabuarës."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
-msgstr ""
-"Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e gabuara 
kanë "
-"rëndësi."
+msgstr "Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e 
gabuara kanë rëndësi."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -3123,53 +1277,27 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">rrugë të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera dërgojini 
te "
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
-"Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free 
Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -3183,21 +1311,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne përpiqemi fort të bëjmë sa mundemi për të dhën përkthime të 
përpikta, "
-#~ "me cilësitë mirë. Sidoqoftë, nuk jemi të mbrojtur nga 
papërsosmëritë.Ju "
-#~ "lutemi, komentet dhe këshillimet e përgjithshme për këtë anë 
dërgojinite "
-#~ "<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
-#~ "</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrim 
përkthimesh "
-#~ "për faqet tonaweb, shihni <ahref=\"/server/standards/README.translations."
-#~ "html\">README për Përkthimet</a>.type: Content of: <div><p>"

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69
--- server/po/sitemap.sq.po   11 Oct 2012 08:29:20 -0000   1.68
+++ server/po/sitemap.sq.po   29 Oct 2012 09:10:53 -0000   1.69
@@ -17,83 +17,21 @@
 msgstr "Hartë e site-it www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-".sitemap-directory { margin-left: 1.2em } .sitemap-directory-depth-0, ."
-"sitemap-directory-depth-1 { margin-left: auto } #content .sitemap-directory "
-"ul { margin-left: 0em; margin-top: 0.5em } #content .sitemap-directory-"
-"depth-0 ul li { list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-1 ul "
-"li { list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-2 ul li { list-"
-"style: lower-alpha } #content .sitemap-directory-depth-3 ul li { list-style: "
-"decimal } #content .sitemap-directory-depth-4 ul li { list-style: lower-"
-"alpha } #content .sitemap-directory-depth-5 ul li { list-style: decimal } "
-"#content .sitemap-directory ul li { list-style-position: inside } .sitemap-"
-"header { font-weight: bold; margin: 0.5em auto } .sitemap-directory-depth-1 "
-"> .sitemap-header { font-size: 1.5em }"
-msgstr ""
-".sitemap-directory { margin-left: 1.2em } .sitemap-directory-depth-0, ."
-"sitemap-directory-depth-1 { margin-left: auto } #content .sitemap-directory "
-"ul { margin-left: 0em; margin-top: 0.5em } #content .sitemap-directory-"
-"depth-0 ul li { list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-1 ul "
-"li { list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-2 ul li { list-"
-"style: lower-alpha } #content .sitemap-directory-depth-3 ul li { list-style: "
-"decimal } #content .sitemap-directory-depth-4 ul li { list-style: lower-"
-"alpha } #content .sitemap-directory-depth-5 ul li { list-style: decimal } "
-"#content .sitemap-directory ul li { list-style-position: inside } .sitemap-"
-"header { font-weight: bold; margin: 0.5em auto } .sitemap-directory-depth-1 "
-"> .sitemap-header { font-size: 1.5em }"
+msgid ".sitemap-directory { margin-left: 1.2em } .sitemap-directory-depth-0, 
.sitemap-directory-depth-1 { margin-left: auto } #content .sitemap-directory ul 
{ margin-left: 0em; margin-top: 0.5em } #content .sitemap-directory-depth-0 ul 
li { list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-1 ul li { 
list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-2 ul li { list-style: 
lower-alpha } #content .sitemap-directory-depth-3 ul li { list-style: decimal } 
#content .sitemap-directory-depth-4 ul li { list-style: lower-alpha } #content 
.sitemap-directory-depth-5 ul li { list-style: decimal } #content 
.sitemap-directory ul li { list-style-position: inside } .sitemap-header { 
font-weight: bold; margin: 0.5em auto } .sitemap-directory-depth-1 > 
.sitemap-header { font-size: 1.5em }"
+msgstr ".sitemap-directory { margin-left: 1.2em } .sitemap-directory-depth-0, 
.sitemap-directory-depth-1 { margin-left: auto } #content .sitemap-directory ul 
{ margin-left: 0em; margin-top: 0.5em } #content .sitemap-directory-depth-0 ul 
li { list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-1 ul li { 
list-style: decimal } #content .sitemap-directory-depth-2 ul li { list-style: 
lower-alpha } #content .sitemap-directory-depth-3 ul li { list-style: decimal } 
#content .sitemap-directory-depth-4 ul li { list-style: lower-alpha } #content 
.sitemap-directory-depth-5 ul li { list-style: decimal } #content 
.sitemap-directory ul li { list-style-position: inside } .sitemap-header { 
font-weight: bold; margin: 0.5em auto } .sitemap-directory-depth-1 > 
.sitemap-header { font-size: 1.5em }"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Site map of www.gnu.org"
 msgstr "Hartë e site-it për www.gnu.org"
 
 #. type: Content of: <div><div>
-msgid ""
-"[top-level directories: <a href=\"#directory-accessibility\">accessibility</"
-"a> <a href=\"#directory-award\">award</a> <a href=\"#directory-bulletins"
-"\">bulletins</a> <a href=\"#directory-contact\">contact</a> <a href="
-"\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a href=\"#directory-distros\">distros</"
-"a> <a href=\"#directory-doc\">doc</a> <a href=\"#directory-education"
-"\">education</a> <a href=\"#directory-encyclopedia\">encyclopedia</a> <a "
-"href=\"#directory-events\">events</a> <a href=\"#directory-fun\">fun</a> <a "
-"href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href=\"#directory-graphics\">graphics</a> "
-"<a href=\"#directory-help\">help</a> <a href=\"#directory-licenses"
-"\">licenses</a> <a href=\"#directory-links\">links</a> <a href=\"#directory-"
-"manual\">manual</a> <a href=\"#directory-music\">music</a> <a href="
-"\"#directory-people\">people</a> <a href=\"#directory-philosophy"
-"\">philosophy</a> <a href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-"
-"press\">press</a> <a href=\"#directory-pronunciation\">pronunciation</a> <a "
-"href=\"#directory-server\">server</a> <a href=\"#directory-software"
-"\">software</a> <a href=\"#directory-testimonials\">testimonials</a> <a href="
-"\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a href=\"#directory-usenet\">usenet</"
-"a>]"
-msgstr ""
-"[drejtoritë sipërore: <a href=\"#directory-accessibility\">hyrshmëri</a> 
<a "
-"href=\"#directory-award\">çmim</a> <a href=\"#directory-bulletins"
-"\">buletinë</a> <a href=\"#directory-contact\">kontakte</a> <a href="
-"\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a href=\"#directory-distros"
-"\">shpërndarje</a> <a href=\"#directory-doc\">dokumentim</a> <a href="
-"\"#directory-education\">arsim</a> <a href=\"#directory-encyclopedia"
-"\">enciklopedi</a> <a href=\"#directory-events\">veprimtari</a> <a href="
-"\"#directory-fun\">zbavitje</a> <a href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href="
-"\"#directory-graphics\">grafikë</a> <a href=\"#directory-help\">ndihmë</a> "
-"<a href=\"#directory-licenses\">leje</a> <a href=\"#directory-links"
-"\">lidhje</a> <a href=\"#directory-manual\">doracakë</a> <a href="
-"\"#directory-music\">muzikë</a> <a href=\"#directory-people\">njerëz</a> <a 
"
-"href=\"#directory-philosophy\">filozofi</a> <a href=\"#directory-prep"
-"\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">shtypi</a> <a href=\"#directory-"
-"pronunciation\">shqiptim</a> <a href=\"#directory-server\">shërbyes</a> <a "
-"href=\"#directory-software\">software</a> <a href=\"#directory-testimonials"
-"\">dëshmi</a> <a href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a href="
-"\"#directory-usenet\">usenet</a>] "
+msgid "[top-level directories: <a 
href=\"#directory-accessibility\">accessibility</a> <a 
href=\"#directory-award\">award</a> <a 
href=\"#directory-bulletins\">bulletins</a> <a 
href=\"#directory-contact\">contact</a> <a 
href=\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a 
href=\"#directory-distros\">distros</a> <a href=\"#directory-doc\">doc</a> <a 
href=\"#directory-education\">education</a> <a 
href=\"#directory-encyclopedia\">encyclopedia</a> <a 
href=\"#directory-events\">events</a> <a href=\"#directory-fun\">fun</a> <a 
href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href=\"#directory-graphics\">graphics</a> <a 
href=\"#directory-help\">help</a> <a href=\"#directory-licenses\">licenses</a> 
<a href=\"#directory-links\">links</a> <a href=\"#directory-manual\">manual</a> 
<a href=\"#directory-music\">music</a> <a href=\"#directory-people\">people</a> 
<a href=\"#directory-philosophy\">philosophy</a> <a 
href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">press</a> <a 
href=\"#directory-pronunciation\">pronunciation</a> <a 
href=\"#directory-server\">server</a> <a 
href=\"#directory-software\">software</a> <a 
href=\"#directory-testimonials\">testimonials</a> <a 
href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a 
href=\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
+msgstr "[drejtoritë sipërore: <a 
href=\"#directory-accessibility\">hyrshmëri</a> <a 
href=\"#directory-award\">çmim</a> <a 
href=\"#directory-bulletins\">buletinë</a> <a 
href=\"#directory-contact\">kontakte</a> <a 
href=\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a 
href=\"#directory-distros\">shpërndarje</a> <a 
href=\"#directory-doc\">dokumentim</a> <a 
href=\"#directory-education\">arsim</a> <a 
href=\"#directory-encyclopedia\">enciklopedi</a> <a 
href=\"#directory-events\">veprimtari</a> <a 
href=\"#directory-fun\">zbavitje</a> <a href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a 
href=\"#directory-graphics\">grafikë</a> <a 
href=\"#directory-help\">ndihmë</a> <a href=\"#directory-licenses\">leje</a> 
<a href=\"#directory-links\">lidhje</a> <a 
href=\"#directory-manual\">doracakë</a> <a 
href=\"#directory-music\">muzikë</a> <a href=\"#directory-people\">njerëz</a> 
<a href=\"#directory-philosophy\">filozofi</a> <a 
href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">shtypi</a> <a 
href=\"#directory-pronunciation\">shqiptim</a> <a 
href=\"#directory-server\">shërbyes</a> <a 
href=\"#directory-software\">software</a> <a 
href=\"#directory-testimonials\">dëshmi</a> <a 
href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a 
href=\"#directory-usenet\">usenet</a>] "
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/keepingup.html\">keepingup.html - Keeping Up With GNU and the "
-"FSF</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/keepingup.html\">keepingup.html - Si të Vazhdohet Me GNU-në dhe "
-"FSF-në</a>"
+msgid "<a href=\"/keepingup.html\">keepingup.html - Keeping Up With GNU and 
the FSF</a>"
+msgstr "<a href=\"/keepingup.html\">keepingup.html - Si të Vazhdohet Me 
GNU-në dhe FSF-në</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
@@ -103,42 +41,26 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankpoland.html\">thankpoland.html - Thank you, Poland!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankpoland.html\">thankpoland.html - Faleminderit, Poloni!</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankpoland.html\">thankpoland.html - Faleminderit, 
Poloni!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">accessibility - GNU "
-"Accessibility Statement</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">hyrshmëri - Deklarata GNU Për 
"
-"Hyrshmërinë</a>"
+msgid "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">accessibility - GNU 
Accessibility Statement</a>"
+msgstr "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">hyrshmëri - Deklarata 
GNU Për Hyrshmërinë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/award.html\">award - Prior Years' Free Software Award</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/award.html\">award - Çmime të Software-it të Lirë për 
Vite "
-"Më Përpara</a>"
+msgid "<a href=\"/award/award.html\">award - Prior Years' Free Software 
Award</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/award.html\">award - Çmime të Software-it të Lirë 
për Vite Më Përpara</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/award-1998.html\">award-1998.html - 1998 Free Software "
-"Award</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/award-1998.html\">award-1998.html - Çmimi i Software-it të 
"
-"Lirë për 1998-n</a>"
+msgid "<a href=\"/award/award-1998.html\">award-1998.html - 1998 Free Software 
Award</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/award-1998.html\">award-1998.html - Çmimi i 
Software-it të Lirë për 1998-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/award-1999.html\">award-1999.html - 1999 Free Software "
-"Award</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/award-1999.html\">award-1999.html - Çmimi i Software-it të 
"
-"Lirë për 1999-n</a>"
+msgid "<a href=\"/award/award-1999.html\">award-1999.html - 1999 Free Software 
Award</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/award-1999.html\">award-1999.html - Çmimi i 
Software-it të Lirë për 1999-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
@@ -146,68 +68,36 @@
 msgstr "<a href=\"/award/1998/\">çmimet/1998</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/1998/finalists.html\">finalists.html - FSF Award - 1998 "
-"Finalists</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/1998/finalists.html\">finalists.html - Çmimi FSF - "
-"Finalistët e 1998-s</a>"
+msgid "<a href=\"/award/1998/finalists.html\">finalists.html - FSF Award - 
1998 Finalists</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/finalists.html\">finalists.html - Çmimi FSF - 
Finalistët e 1998-s</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/1998/nominees.html\">nominees.html - FSF Award - 1998 "
-"Nominees</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/1998/nominees.html\">nominees.html - Çmimi FSF - 
Kandidatët "
-"e 1998-s</a>"
+msgid "<a href=\"/award/1998/nominees.html\">nominees.html - FSF Award - 1998 
Nominees</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/nominees.html\">nominees.html - Çmimi FSF - 
Kandidatët e 1998-s</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/1999/1999.html\">award/1999 - Miguel De Icaza Receives 1999 "
-"Free Software Award</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/1999/1999.html\">award/1999 - Miguel De Icaza Vlerësohet me 
"
-"Çmimin e Software-it të Lirë për 1999-n</a>"
+msgid "<a href=\"/award/1999/1999.html\">award/1999 - Miguel De Icaza Receives 
1999 Free Software Award</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1999/1999.html\">award/1999 - Miguel De Icaza 
Vlerësohet me Çmimin e Software-it të Lirë për 1999-n</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/2000/2000.html\">award/2000 - 2000 Award For the "
-"Advancement of Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/2000/2000.html\">award/2000 - Çmimi Për Shtyrjen Më Tej 
të "
-"Software-it të Lirë 2000</a>"
+msgid "<a href=\"/award/2000/2000.html\">award/2000 - 2000 Award For the 
Advancement of Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/2000/2000.html\">award/2000 - Çmimi Për Shtyrjen 
Më Tej të Software-it të Lirë 2000</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/2001/2001.html\">award/2001 - 2001 Award For the "
-"Advancement of Free Software- GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/2001/2001.html\">award/2001 - Çmimi Për Shtyrjen Më Tej 
të "
-"Software-it të Lirë 2001 - Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/award/2001/2001.html\">award/2001 - 2001 Award For the 
Advancement of Free Software- GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/2001/2001.html\">award/2001 - Çmimi Për Shtyrjen 
Më Tej të Software-it të Lirë 2001 - Projekti GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/2002/2002.html\">award/2002 - 2002 Award For the "
-"Advancement of Free Software- GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/2002/2002.html\">award/2002 - Çmimi Për Shtyrjen Më Tej 
të "
-"Software-it të Lirë 2002 - Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/award/2002/2002.html\">award/2002 - 2002 Award For the 
Advancement of Free Software- GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/2002/2002.html\">award/2002 - Çmimi Për Shtyrjen 
Më Tej të Software-it të Lirë 2002 - Projekti GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/2003/2003.html\">award/2003 - 2003 Award For the "
-"Advancement of Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/2003/2003.html\">award/2003 - Çmimi Për Shtyrjen Më Tej 
të "
-"Software-it të Lirë 2003</a>"
+msgid "<a href=\"/award/2003/2003.html\">award/2003 - 2003 Award For the 
Advancement of Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/2003/2003.html\">award/2003 - Çmimi Për Shtyrjen 
Më Tej të Software-it të Lirë 2003</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/award/2003/2003-call.html\">2003-call.html - 2003 Award For the "
-"Advancement of Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/award/2003/2003-call.html\">2003-call.html - Çmimi për Shtyrjen "
-"Më Tej të Software-it të Lirë për 2003-shin</a>"
+msgid "<a href=\"/award/2003/2003-call.html\">2003-call.html - 2003 Award For 
the Advancement of Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/2003/2003-call.html\">2003-call.html - Çmimi për 
Shtyrjen Më Tej të Software-it të Lirë për 2003-shin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -215,294 +105,156 @@
 msgstr "<a href=\"/bulletins/bulletins.html\">buletinë - Buletinë GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull10.html\">bull10.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"10</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull10.html\">bull10.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 10</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull10.html\">bull10.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 10</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull10.html\">bull10.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 10</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull11.html\">bull11.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"11</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull11.html\">bull11.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 11</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull11.html\">bull11.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 11</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull11.html\">bull11.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 11</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull12.html\">bull12.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"12</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull12.html\">bull12.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 12</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull12.html\">bull12.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 12</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull12.html\">bull12.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 12</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull13.html\">bull13.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"13</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull13.html\">bull13.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 13</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull13.html\">bull13.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 13</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull13.html\">bull13.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 13</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull14.html\">bull14.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"14</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull14.html\">bull14.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 14</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull14.html\">bull14.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 14</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull14.html\">bull14.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 14</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull15.html\">bull15.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"15</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull15.html\">bull15.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 15</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull15.html\">bull15.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 15</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull15.html\">bull15.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 15</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull16.html\">bull16.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"16</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull16.html\">bull16.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 16</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull16.html\">bull16.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 16</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull16.html\">bull16.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 16</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull17.html\">bull17.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"17</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull17.html\">bull17.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 17</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull17.html\">bull17.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 17</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull17.html\">bull17.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 17</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull18.html\">bull18.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"18</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull18.html\">bull18.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 18</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull18.html\">bull18.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 18</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull18.html\">bull18.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 18</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull19.html\">bull19.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"19</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull19.html\">bull19.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 19</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull19.html\">bull19.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 19</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull19.html\">bull19.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 19</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull20.html\">bull20.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"20</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull20.html\">bull20.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 20</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull20.html\">bull20.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 20</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull20.html\">bull20.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 20</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull21.html\">bull21.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"21</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull21.html\">bull21.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 21</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull21.html\">bull21.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 21</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull21.html\">bull21.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 21</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull22.html\">bull22.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"22</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull22.html\">bull22.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 22</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull22.html\">bull22.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 22</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull22.html\">bull22.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 22</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull23.html\">bull23.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"23</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull23.html\">bull23.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 23</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull23.html\">bull23.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 23</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull23.html\">bull23.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 23</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull24.html\">bull24.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. "
-"24</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull24.html\">bull24.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 "
-"no. 24</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull24.html\">bull24.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 24</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull24.html\">bull24.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 24</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull3.html\">bull3.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 3</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull3.html\">bull3.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 no. 
"
-"3</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull3.html\">bull3.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 3</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull3.html\">bull3.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 3</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull4.html\">bull4.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 4</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull4.html\">bull4.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 no. 
"
-"4</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull4.html\">bull4.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 4</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull4.html\">bull4.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 4</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull5.html\">bull5.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 5</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull5.html\">bull5.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 no. 
"
-"5</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull5.html\">bull5.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 5</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull5.html\">bull5.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 5</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull6.html\">bull6.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 6</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull6.html\">bull6.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 no. 
"
-"6</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull6.html\">bull6.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 6</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull6.html\">bull6.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 6</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull7.html\">bull7.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 7</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull7.html\">bull7.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 no. 
"
-"7</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull7.html\">bull7.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 7</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull7.html\">bull7.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 7</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull8.html\">bull8.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 8</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull8.html\">bull8.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 no. 
"
-"8</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull8.html\">bull8.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 8</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull8.html\">bull8.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 8</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bull9.html\">bull9.html - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 9</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bull9.html\">bull9.html - Buletini i GNU-së, vol. 1 no. 
"
-"9</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bull9.html\">bull9.html - GNU's Bulletin, vol. 1 
no. 9</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bull9.html\">bull9.html - Buletini i GNU-së, 
vol. 1 no. 9</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bulletin-001.html\">bulletin-001.html - FSF Bulletin - "
-"Issue No.1 - November 2002</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bulletin-001.html\">bulletin-001.html - Buletini FSF - "
-"Numri 1 - Nëntor 2002</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bulletin-001.html\">bulletin-001.html - FSF 
Bulletin - Issue No.1 - November 2002</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bulletin-001.html\">bulletin-001.html - Buletini 
FSF - Numri 1 - Nëntor 2002</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bulletin-002.html\">bulletin-002.html - FSF Bulletin - "
-"Issue 2 - June 2003</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/bulletin-002.html\">bulletin-002.html - Buletini FSF - "
-"Numri 2 - Qershor 2003</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bulletin-002.html\">bulletin-002.html - FSF 
Bulletin - Issue 2 - June 2003</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/bulletin-002.html\">bulletin-002.html - Buletini 
FSF - Numri 2 - Qershor 2003</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html - GNU "
-"Status Reports: January 2011</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html - "
-"Raporte mbi Gjendjen e GNU-së: Janar 2011</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html - 
GNU Status Reports: January 2011</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html - 
Raporte mbi Gjendjen e GNU-së: Janar 2011</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html - GNU "
-"Status Reports: October 2011</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html - "
-"Raporte mbi Gjendjen e GNU-së: Tetor 2011</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html - 
GNU Status Reports: October 2011</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html - 
Raporte mbi Gjendjen e GNU-së: Tetor 2011</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">thankgnus-index.html - Thank "
-"GNUs from the GNU's Bulletins</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">thankgnus-index.html - "
-"Faleminderit GNU nga Buletinet GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">thankgnus-index.html - 
Thank GNUs from the GNU's Bulletins</a>"
+msgstr "<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">thankgnus-index.html - 
Faleminderit GNU nga Buletinet GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/contact/contact.html\">contact - Contacting the GNU project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/contact/contact.html\">kontakte - Si të Lidheni me projektin 
GNU</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/contact/contact.html\">contact - Contacting the GNU 
project</a>"
+msgstr "<a href=\"/contact/contact.html\">kontakte - Si të Lidheni me 
projektin GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">gnu-advisory.html - GNU Advisory "
-"Committee</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">gnu-advisory.html - Komiteti "
-"Këshillimor i GNU-së</a>"
+msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">gnu-advisory.html - GNU Advisory 
Committee</a>"
+msgstr "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">gnu-advisory.html - Komiteti 
Këshillimor i GNU-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
 msgid "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft - What is Copyleft?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft - Çfarë është 
Copyleft-i?</a>"
+msgstr "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft - Çfarë është 
Copyleft-i?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
 msgid "<a href=\"/distros/distros.html\">distros - GNU/Linux Distros</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/distros.html\">shpërndarje - Shpërndarje GNU/Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/distros.html\">shpërndarje - Shpërndarje 
GNU/Linux</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/common-distros.html\">common-distros.html - Explaining "
-"Why We Don't Endorse Other Systems</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/common-distros.html\">common-distros.html - Sqarim Pse "
-"Nuk Marrim Përsipër Sisteme të Tjera</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/common-distros.html\">common-distros.html - 
Explaining Why We Don't Endorse Other Systems</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/common-distros.html\">common-distros.html - Sqarim 
Pse Nuk Marrim Përsipër Sisteme të Tjera</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/free-distros.html\">free-distros.html - List of Free GNU/"
-"Linux Distributions</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/free-distros.html\">free-distros.html - Shpërndarjesh 
GNU/"
-"Linux të Lira</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">free-distros.html - List of Free 
GNU/Linux Distributions</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">free-distros.html - 
Shpërndarjesh GNU/Linux të Lira</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-"
-"distribution-guidelines.html - Guidelines for Free System Distributions</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-"
-"distribution-guidelines.html - Udhëzime për Shpërndarje Sistemesh të 
Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-distribution-guidelines.html
 - Guidelines for Free System Distributions</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-distribution-guidelines.html
 - Udhëzime për Shpërndarje Sistemesh të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
 #| "not-enough.html - Patent Reform Is Not Enough</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-"
-"enough.html - Optionally Free Is Not Enough</a>"
+msgid "<a 
href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-enough.html
 - Optionally Free Is Not Enough</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
-"not-enough.html - Reforma e Patentave Nuk Mjafton</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/screenshot.html\">screenshot.html - Screenshot of a Free "
-"Distro</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/screenshot.html\">screenshot.html - Foto nga një "
-"Shpërndarje e Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">screenshot.html - Screenshot of a 
Free Distro</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">screenshot.html - Foto nga një 
Shpërndarje e Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -510,63 +262,33 @@
 msgstr "<a href=\"/doc/doc.html\">dokumentin - Dokumentim</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/doc/other-free-books.html\">other-free-books.html - Free Books "
-"from Other Publishers</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/doc/other-free-books.html\">other-free-books.html - Libra të 
Lirë "
-"nga Botues të Tjerë</a>"
+msgid "<a href=\"/doc/other-free-books.html\">other-free-books.html - Free 
Books from Other Publishers</a>"
+msgstr "<a href=\"/doc/other-free-books.html\">other-free-books.html - Libra 
të Lirë nga Botues të Tjerë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/education.html\">education - Free Software and "
-"Education</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/education.html\">arsimi - Software-i i Lirë dhe 
Arsimi</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">education - Free Software and 
Education</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">arsimi - Software-i i Lirë dhe 
Arsimi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-"
-"ecen.html - Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)- "
-"GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-"
-"ecen.html - Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN) - "
-"Projekt GNU</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-ecen.html 
- Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)- GNU Project</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-ecen.html 
- Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN) - Projekt 
GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html - "
-"Case Studies in Argentina</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html - "
-"Shembuj nga Argjentina</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html - Case 
Studies in Argentina</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html - Shembuj 
nga Argjentina</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-"
-"ambedkar.html - Ambedkar Community Computing Center (AC3)</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-"
-"ambedkar.html - Ambedkar Community Computing Center (AC3)</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-ambedkar.html 
- Ambedkar Community Computing Center (AC3)</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-ambedkar.html 
- Ambedkar Community Computing Center (AC3)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-"
-"irimpanam.html - Vocational Higher Secondary School Irimpanam</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-"
-"irimpanam.html - Vocational Higher Secondary School Irimpanam</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-irimpanam.html
 - Vocational Higher Secondary School Irimpanam</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-irimpanam.html
 - Vocational Higher Secondary School Irimpanam</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">edu-cases-india.html - Case "
-"Studies in India</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">edu-cases-india.html - Shembuj "
-"nga India</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">edu-cases-india.html - Case 
Studies in India</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">edu-cases-india.html - 
Shembuj nga India</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">edu-cases.html - Case Studies</a>"
@@ -574,101 +296,56 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-contents.html\">edu-contents.html - Free Software "
-"and Education - Table of Contents</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-contents.html\">edu-contents.html - Software-i i "
-"Lirë dhe Arsimi - Tabela e Lëndës</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">edu-contents.html - Free 
Software and Education - Table of Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">edu-contents.html - 
Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabela e Lëndës</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-faq.html\">edu-faq.html - Educational Frequently "
-"Asked Questions</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-faq.html\">edu-faq.html - Pyetje të Bëra Shpesh "
-"Rreth Arsimit</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">edu-faq.html - Educational 
Frequently Asked Questions</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">edu-faq.html - Pyetje të Bëra 
Shpesh Rreth Arsimit</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-projects.html\">edu-projects.html - Other Education "
-"Groups and Projects</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-projects.html\">edu-projects.html - Grupe dhe "
-"Projekte të Tjera Arsimore</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">edu-projects.html - Other 
Education Groups and Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">edu-projects.html - Grupe dhe 
Projekte të Tjera Arsimore</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-resources.html\">edu-resources.html - Free "
-"Educational Resources</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-resources.html\">edu-resources.html - Burime "
-"Arsimore të Lira</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">edu-resources.html - Free 
Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">edu-resources.html - Burime 
Arsimore të Lira</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-schools.html\">edu-schools.html - Why Schools "
-"Should Exclusively Use Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-schools.html\">edu-schools.html - Pse do të Duhej "
-"Që Shkollat të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-schools.html\">edu-schools.html - Why Schools 
Should Exclusively Use Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-schools.html\">edu-schools.html - Pse do të 
Duhej Që Shkollat të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html "
-"- GCompris</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html "
-"- GCompris</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html - 
GCompris</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html - 
GCompris</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html - GIMP</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html - GIMP</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html - 
GIMP</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html - 
GIMP</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html "
-"- Tux Paint</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html "
-"- Tux Paint</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html - Tux 
Paint</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html - Tux 
Paint</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-software.html\">edu-software.html - Educational "
-"Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-software.html\">edu-software.html - Software-i i "
-"Lirë Për Arsimin</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-software.html\">edu-software.html - 
Educational Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software.html\">edu-software.html - 
Software-i i Lirë Për Arsimin</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-system-india.html\">edu-system-india.html - The "
-"Education System in India</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-system-india.html\">edu-system-india.html - Sistemi "
-"Arsimor në Indi</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-system-india.html\">edu-system-india.html - 
The Education System in India</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-system-india.html\">edu-system-india.html - 
Sistemi Arsimor në Indi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-team.html\">edu-team.html - The Education Team</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">edu-team.html - The Education 
Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">edu-team.html - Ekipi Arsimor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-why.html\">edu-why.html - Why Educational "
-"Institutions Should Use and Teach Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-why.html\">edu-why.html - Pse Institucionet "
-"Arsimore Do të Duhej të Përdornin dhe Ta Jepnin Mësim Software-in e 
Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-why.html\">edu-why.html - Why Educational 
Institutions Should Use and Teach Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-why.html\">edu-why.html - Pse Institucionet 
Arsimore Do të Duhej të Përdornin dhe Ta Jepnin Mësim Software-in e 
Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
@@ -676,91 +353,50 @@
 msgstr "<a href=\"/education/misc/\">arsimi/të ndryshme</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/misc/edu-misc.html\">edu-misc.html - Education "
-"Miscellaneous Materials</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/misc/edu-misc.html\">edu-misc.html - Materiale të "
-"Ndryshme Mbi Arsimin</a>"
+msgid "<a href=\"/education/misc/edu-misc.html\">edu-misc.html - Education 
Miscellaneous Materials</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/edu-misc.html\">edu-misc.html - Materiale 
të Ndryshme Mbi Arsimin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia - The Free "
-"Universal Encyclopedia and Learning Resource</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia - Enciklopedia e "
-"Lirë Universale dhe Burime Mbi të Nxënët</a>"
+msgid "<a href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia - The Free 
Universal Encyclopedia and Learning Resource</a>"
+msgstr "<a href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia - 
Enciklopedia e Lirë Universale dhe Burime Mbi të Nxënët</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html - "
-"The Free Universal Encyclopedia and Learning Resource</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html - "
-"Enciklopedia e Lirë Universale dhe Burime Arsimore</a>"
+msgid "<a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html 
- The Free Universal Encyclopedia and Learning Resource</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html - 
Enciklopedia e Lirë Universale dhe Burime Arsimore</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
 msgid "<a href=\"/events/events.html\">events - Past Events</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/events.html\">veprimtari - Veprimtari Në të Kaluarën</a>"
+msgstr "<a href=\"/events/events.html\">veprimtari - Veprimtari Në të 
Kaluarën</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/dinner-20030807.html\">dinner-20030807.html - 2003 August "
-"Fundraising Dinner</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/dinner-20030807.html\">dinner-20030807.html - Darkë Për "
-"Mbledhje Fondesh Gusht 2003</a>"
+msgid "<a href=\"/events/dinner-20030807.html\">dinner-20030807.html - 2003 
August Fundraising Dinner</a>"
+msgstr "<a href=\"/events/dinner-20030807.html\">dinner-20030807.html - Darkë 
Për Mbledhje Fondesh Gusht 2003</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-"
-"meeting.html - The first annual FSF Associate Membership meeting</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-"
-"meeting.html - Mbledhja e parë vjetore e Anëtarëve Shok të FSF-së</a>"
+msgid "<a 
href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-meeting.html
 - The first annual FSF Associate Membership meeting</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-meeting.html
 - Mbledhja e parë vjetore e Anëtarëve Shok të FSF-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/nyc-2004-01.html\">nyc-2004-01.html - Events in New York "
-"in January 2004</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/nyc-2004-01.html\">nyc-2004-01.html - Veprimtari në Nju "
-"Jork në Janar 2004</a>"
+msgid "<a href=\"/events/nyc-2004-01.html\">nyc-2004-01.html - Events in New 
York in January 2004</a>"
+msgstr "<a href=\"/events/nyc-2004-01.html\">nyc-2004-01.html - Veprimtari në 
Nju Jork në Janar 2004</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html - "
-"Porto, Technological City</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html - "
-"Porto, Qyteti Teknologjik</a>"
+msgid "<a href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html 
- Porto, Technological City</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html - Porto, 
Qyteti Teknologjik</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript."
-"html - Free Software: Freedom and Cooperation</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript."
-"html - Software i Lirë: Liri dhe Bashkëpunim</a>"
+msgid "<a 
href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript.html - 
Free Software: Freedom and Cooperation</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript.html - 
Software i Lirë: Liri dhe Bashkëpunim</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/sco_without_fear.html\">sco_without_fear.html - SCO "
-"Without Fear</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/sco_without_fear.html\">sco_without_fear.html - SCO Pa "
-"Frikë</a>"
+msgid "<a href=\"/events/sco_without_fear.html\">sco_without_fear.html - SCO 
Without Fear</a>"
+msgstr "<a href=\"/events/sco_without_fear.html\">sco_without_fear.html - SCO 
Pa Frikë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-"
-"lifetime-achievement.html - Pictures from Usenix 2001</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-"
-"lifetime-achievement.html - Foto nga Usenix 2001</a>"
+msgid "<a 
href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-lifetime-achievement.html
 - Pictures from Usenix 2001</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-lifetime-achievement.html
 - Foto nga Usenix 2001</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -775,85 +411,56 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/index.html\">fun/jokes - Laugh along with GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/index.html\">dëfrim/anekdota - Dëfrehuni me 
GNU-në</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/index.html\">dëfrim/anekdota - Dëfrehuni me 
GNU-në</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html - 10 "
-"Kinds of People in the World</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html - 10 "
-"Llojet e Njerëzve në Botë</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html 
- 10 Kinds of People in the World</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html 
- 10 Llojet e Njerëzve në Botë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/anagrams.html\">anagrams.html - Anagrams</a>"
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/anagrams.html\">anagrams.html - Anagrama</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/any-key.html\">any-key.html - Where is any-key?</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/any-key.html\">any-key.html - Where is 
any-key?</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/brainfuck.html\">brainfuck.html - Ed-like in BrainFuck</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/brainfuck.html\">brainfuck.html - Ed-like in 
BrainFuck</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/bug.war.html\">bug.war.html - War against bugs!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/bug.war.html\">bug.war.html - Luftë kundër të 
metave!</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/bug.war.html\">bug.war.html - War against 
bugs!</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/bug.war.html\">bug.war.html - Luftë kundër të 
metave!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/c+-.html\">c+-.html - C more or less</a>"
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/c+-.html\">c+-.html - C pak a shumë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/clinton.tree.html\">clinton.tree.html - If Clinton was "
-"a tree!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/clinton.tree.html\">clinton.tree.html - Sikur Klintoni "
-"të qe pemë!</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/clinton.tree.html\">clinton.tree.html - If Clinton 
was a tree!</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/clinton.tree.html\">clinton.tree.html - Sikur 
Klintoni të qe pemë!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/courtroom.quips.html\">courtroom.quips.html - Great "
-"Court Quotes</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/courtroom.quips.html\">courtroom.quips.html - Citime të 
"
-"Forta nga Gjykata</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/courtroom.quips.html\">courtroom.quips.html - 
Great Court Quotes</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/courtroom.quips.html\">courtroom.quips.html - 
Citime të Forta nga Gjykata</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/deadbeef.html\">deadbeef.html - Dead Beef?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/deadbeef.html\">deadbeef.html - Viç i Ngordhur?</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/deadbeef.html\">deadbeef.html - Viç i 
Ngordhur?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/declarations.html\">declarations.html - Funny C/C++ "
-"Declarations!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/declarations.html\">declarations.html - Deklarime C/C++ "
-"Zbavitëse!</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/declarations.html\">declarations.html - Funny 
C/C++ Declarations!</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/declarations.html\">declarations.html - Deklarime 
C/C++ Zbavitëse!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/dna.html\">dna.html - Human DNA as C code</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/dna.html\">dna.html - DNA-ja Njerëzore si kod C</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/dna.html\">dna.html - DNA-ja Njerëzore si kod 
C</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/doctor.manifesto.html\">doctor.manifesto.html - Dr. "
-"Emacs and the GNU Manifesto</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/doctor.manifesto.html\">doctor.manifesto.html - Dr. "
-"Emacs dhe Manifesti i GNU-së</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/doctor.manifesto.html\">doctor.manifesto.html - 
Dr. Emacs and the GNU Manifesto</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/doctor.manifesto.html\">doctor.manifesto.html - 
Dr. Emacs dhe Manifesti i GNU-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -862,9 +469,7 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/ed-msg.html\">ed-msg.html - Ed, man! !man ed- GNU "
-"Project</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/ed-msg.html\">ed-msg.html - Ed, man! !man ed- GNU 
Project</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -877,28 +482,16 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/errno.2.html\">errno.2.html - kode errno(2)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/error-haiku.html\">error-haiku.html - Haiku error "
-"messages</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/error-haiku.html\">error-haiku.html - Mesazhe gabimesh "
-"Haiku</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/error-haiku.html\">error-haiku.html - Haiku error 
messages</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/error-haiku.html\">error-haiku.html - Mesazhe 
gabimesh Haiku</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/eternal-flame.html\">eternal-flame.html - Eternal "
-"Flame</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/eternal-flame.html\">eternal-flame.html - Flaka e "
-"Përjetshme</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/eternal-flame.html\">eternal-flame.html - Eternal 
Flame</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/eternal-flame.html\">eternal-flame.html - Flaka e 
Përjetshme</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/evilmalware.html\">evilmalware.html - Why GNU/Linux "
-"Viruses are fairly uncommon</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/evilmalware.html\">evilmalware.html - Pse Viruset për "
-"GNU/Linux janë thuajse të pazakontë</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/evilmalware.html\">evilmalware.html - Why 
GNU/Linux Viruses are fairly uncommon</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/evilmalware.html\">evilmalware.html - Pse Viruset 
për GNU/Linux janë thuajse të pazakontë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -906,57 +499,32 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/filks.html\">filks.html - Filks</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/foreign-signs.html\">foreign-signs.html - Foreign "
-"Signs</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/foreign-signs.html\">foreign-signs.html - Shenja të "
-"Huaja</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/foreign-signs.html\">foreign-signs.html - Foreign 
Signs</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/foreign-signs.html\">foreign-signs.html - Shenja 
të Huaja</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/freesoftware.html\">freesoftware.html - Free Software</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/freesoftware.html\">freesoftware.html - Software-i i "
-"Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/freesoftware.html\">freesoftware.html - Free 
Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/freesoftware.html\">freesoftware.html - 
Software-i i Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/fsf-in-german.html\">fsf-in-german.html - FSF in "
-"German</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/fsf-in-german.html\">fsf-in-german.html - FSF-ja në "
-"Gjermanisht</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/fsf-in-german.html\">fsf-in-german.html - FSF in 
German</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/fsf-in-german.html\">fsf-in-german.html - FSF-ja 
në Gjermanisht</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions1.html\">fundefinitions1.html - Fun "
-"Definitions 1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions1.html\">fundefinitions1.html - "
-"Përkufizime Zbavitëse 1</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions1.html\">fundefinitions1.html - Fun 
Definitions 1</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions1.html\">fundefinitions1.html - 
Përkufizime Zbavitëse 1</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions2.html\">fundefinitions2.html - Fun "
-"Definitions 2</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions2.html\">fundefinitions2.html - "
-"Përkufizime Zbavitëse 2</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions2.html\">fundefinitions2.html - Fun 
Definitions 2</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions2.html\">fundefinitions2.html - 
Përkufizime Zbavitëse 2</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gcc.html\">gcc.html - Some suggested future GCC "
-"options</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gcc.html\">gcc.html - Disa sugjerime për opsione GCC 
në "
-"të ardhmen</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/gcc.html\">gcc.html - Some suggested future GCC 
options</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gcc.html\">gcc.html - Disa sugjerime për opsione 
GCC në të ardhmen</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gcc_audio.html\">gcc_audio.html - A Swarm of Gnats</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/gcc_audio.html\">gcc_audio.html - A Swarm of 
Gnats</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -964,8 +532,7 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gnu-overflow.html\">gnu-overflow.html - GNU-Overflow</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/gnu-overflow.html\">gnu-overflow.html - 
GNU-Overflow</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -979,16 +546,12 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gnu.jive.html\">gnu.jive.html - GNU Jive</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html - GNU "
-"Emacs acronym expansions</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html - 
GNU Emacs acronym expansions</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.html\">gnuemacs.html - GNU Emacs Humor</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.html\">gnuemacs.html - Humor GNU Emacs</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.html\">gnuemacs.html - GNU Emacs 
Humor</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.html\">gnuemacs.html - Humor GNU 
Emacs</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -996,25 +559,15 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gospel.html\">gospel.html - Ungjilli</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html - The "
-"Gullibility Virus</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html - "
-"Virusi i Syleshësisë</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html - 
The Gullibility Virus</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html - 
Virusi i Syleshësisë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hackersong.html\">hackersong.html - If the Beatles were "
-"hackers&hellip;</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hackersong.html\">hackersong.html - Sikur Beatles-at të 
"
-"qenë hackers-a&hellip;</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/hackersong.html\">hackersong.html - If the Beatles 
were hackers&hellip;</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/hackersong.html\">hackersong.html - Sikur 
Beatles-at të qenë hackers-a&hellip;</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hackforfreedom.html\">hackforfreedom.html - Hack For "
-"Freedom SongJoke Title</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/hackforfreedom.html\">hackforfreedom.html - Hack 
For Freedom SongJoke Title</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -1022,48 +575,29 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/hakawatha.html\">hakawatha.html - HAKAWATHA</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hap-bash.html\">hap-bash.html - Happiness is a bash "
-"prompt</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hap-bash.html\">hap-bash.html - Lumturia është një 
bash "
-"prompt</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/hap-bash.html\">hap-bash.html - Happiness is a 
bash prompt</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/hap-bash.html\">hap-bash.html - Lumturia është 
një bash prompt</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/happy-new-year.html\">happy-new-year.html - Happy New "
-"Year- GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/happy-new-year.html\">happy-new-year.html - Gëzuar "
-"Vitin e Ri- Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/happy-new-year.html\">happy-new-year.html - Happy 
New Year- GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/happy-new-year.html\">happy-new-year.html - 
Gëzuar Vitin e Ri- Projekti GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html - "
-"YAAS Foundation Patent Suit</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html - "
-"Çështja Gjyqësore mbi Patentën e Fondacionit YAAS</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html 
- YAAS Foundation Patent Suit</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html 
- Çështja Gjyqësore mbi Patentën e Fondacionit YAAS</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/helloworld.html\">helloworld.html - Hello World!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/helloworld.html\">helloworld.html - Njatjeta Botë!</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/helloworld.html\">helloworld.html - Hello 
World!</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/helloworld.html\">helloworld.html - Njatjeta 
Botë!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html - "
-"Know your System Administrator</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html - "
-"Njihuni me Përgjegjësin e Sistemit tuaj</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html 
- Know your System Administrator</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html 
- Njihuni me Përgjegjësin e Sistemit tuaj</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/last.bug.html\">last.bug.html - The Last Bug</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/last.bug.html\">last.bug.html - E meta e Fundit</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/last.bug.html\">last.bug.html - E meta e 
Fundit</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -1071,51 +605,31 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/lawyers.html\">lawyers.html - Avokatët</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/linus-islam.html\">linus-islam.html - Linus converts to "
-"Islam</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/linus-islam.html\">linus-islam.html - Linuso "
-"konvertohet në Islam</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/linus-islam.html\">linus-islam.html - Linus 
converts to Islam</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/linus-islam.html\">linus-islam.html - Linuso 
konvertohet në Islam</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/long-options.html\">long-options.html - Long options?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/long-options.html\">long-options.html - Opsione të "
-"gjatë?</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/long-options.html\">long-options.html - Long 
options?</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/long-options.html\">long-options.html - Opsione 
të gjatë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/look-and-feel.html\">look-and-feel.html - Look and "
-"Feel</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/look-and-feel.html\">look-and-feel.html - Look and 
Feel</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/luser-vs-rms.html\">luser-vs-rms.html - Poor luser!</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/luser-vs-rms.html\">luser-vs-rms.html - Poor 
luser!</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/merry-xmas.html\">merry-xmas.html - Merry Christmas</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/merry-xmas.html\">merry-xmas.html - Gëzuar "
-"Kërshëndellat</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/merry-xmas.html\">merry-xmas.html - Merry 
Christmas</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/merry-xmas.html\">merry-xmas.html - Gëzuar 
Kërshëndellat</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/microsoft-church.html\">microsoft-church.html - "
-"Microsoft and the Church</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/microsoft-church.html\">microsoft-church.html - "
-"Microsoft-i dhe Kisha</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/microsoft-church.html\">microsoft-church.html - 
Microsoft and the Church</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/microsoft-church.html\">microsoft-church.html - 
Microsoft-i dhe Kisha</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/midnight.dreary.html\">midnight.dreary.html - Midnight "
-"Dreary</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/midnight.dreary.html\">midnight.dreary.html - 
Midnight Dreary</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -1123,26 +637,16 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/musical-pickup.html\">musical-pickup.html - Musical "
-"pick-up</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/musical-pickup.html\">musical-pickup.html - 
Musical pick-up</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/networkologist.html\">networkologist.html - "
-"Networkologist</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/networkologist.html\">networkologist.html - "
-"Rrjetologjisti</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/networkologist.html\">networkologist.html - 
Networkologist</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/networkologist.html\">networkologist.html - 
Rrjetologjisti</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/nobody-owns.html\">nobody-owns.html - Nobody owns this "
-"song</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/nobody-owns.html\">nobody-owns.html - Askush nuk është 
"
-"pronar i kësaj kënge</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/nobody-owns.html\">nobody-owns.html - Nobody owns 
this song</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/nobody-owns.html\">nobody-owns.html - Askush nuk 
është pronar i kësaj kënge</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -1154,8 +658,7 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/paging.game.html\">paging.game.html - JokeTITLE</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/paging.game.html\">paging.game.html - 
JokeTITLE</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -1164,40 +667,24 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/pasta.code.html\">pasta.code.html - Spaghetti Code- GNU "
-"Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/pasta.code.html\">pasta.code.html - Kod për Spageti - "
-"Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/pasta.code.html\">pasta.code.html - Spaghetti 
Code- GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/pasta.code.html\">pasta.code.html - Kod për 
Spageti - Projekti GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/phone.features.html\">phone.features.html - Phone "
-"Features</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/phone.features.html\">phone.features.html - "
-"Karakteristika Telefoni</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/phone.features.html\">phone.features.html - Phone 
Features</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/phone.features.html\">phone.features.html - 
Karakteristika Telefoni</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/physics.html\">physics.html - Physics Store</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/physics.html\">physics.html - Dyqani i Fizikës</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/physics.html\">physics.html - Dyqani i 
Fizikës</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/power.users.html\">power.users.html - Power Users</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/power.users.html\">power.users.html - Përdorues Me "
-"Kërkesa</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/power.users.html\">power.users.html - Power 
Users</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/power.users.html\">power.users.html - Përdorues 
Me Kërkesa</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html - "
-"Disclaimer</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html - "
-"Klauzolë</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html 
- Disclaimer</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html 
- Klauzolë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/quayle.html\">quayle.html - Dan Quayle</a>"
@@ -1213,29 +700,19 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/religions.html\">religions.html - Shit happens 2</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/religions.html\">religions.html - Shit happens 
2</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html - "
-"Santa Claus is Coming to town</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html - "
-"Vit' i Riu po Mbërrin në qytet</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html - Santa 
Claus is Coming to town</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html - Vit' i 
Riu po Mbërrin në qytet</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">science.facts.html - Some "
-"Scientific Facts- GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">science.facts.html - Pak Fakte "
-"Shkencore - Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">science.facts.html - Some 
Scientific Facts- GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">science.facts.html - Pak 
Fakte Shkencore - Projekti GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/shit-happens.html\">shit-happens.html - Shit Happens</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/shit-happens.html\">shit-happens.html - Shit 
Happens</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -1245,31 +722,21 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/software.terms.html\">software.terms.html - Software "
-"Terms</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/software.terms.html\">software.terms.html - Terma "
-"Software-i</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/software.terms.html\">software.terms.html - 
Software Terms</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/software.terms.html\">software.terms.html - Terma 
Software-i</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/spilling-checker.html\">spilling-checker.html - "
-"Spilling checker- GNU Project</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/spilling-checker.html\">spilling-checker.html - 
Spilling checker- GNU Project</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-"
-"election-2000-bumper-stickers.html - Top 10 Election 2000 Bumper Stickers</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-election-2000-bumper-stickers.html
 - Top 10 Election 2000 Bumper Stickers</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/typoglycemia.html\">typoglycemia.html - Typoglycemia</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/typoglycemia.html\">typoglycemia.html - Tipoglicemia</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/typoglycemia.html\">typoglycemia.html - 
Typoglycemia</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/typoglycemia.html\">typoglycemia.html - 
Tipoglicemia</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/ubuntu.html\">ubuntu.html - Ubuntu Humor</a>"
@@ -1280,20 +747,12 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/unix.errors.html\">unix.errors.html - Unix Error "
-"Messages</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/unix.errors.html\">unix.errors.html - Mesazhe Gabimesh "
-"Unix</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/unix.errors.html\">unix.errors.html - Unix Error 
Messages</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/unix.errors.html\">unix.errors.html - Mesazhe 
Gabimesh Unix</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/unreliable.net.html\">unreliable.net.html - Top Ten "
-"Unreliable networks</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/unreliable.net.html\">unreliable.net.html - Dhjetë "
-"rrjetet kryesues Më të Paqëndrueshëm</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/unreliable.net.html\">unreliable.net.html - Top 
Ten Unreliable networks</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/unreliable.net.html\">unreliable.net.html - 
Dhjetë rrjetet kryesues Më të Paqëndrueshëm</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/vaxorcist.html\">vaxorcist.html - VAXORCIST</a>"
@@ -1301,49 +760,30 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/vi.song.html\">vi.song.html - Addicted to vi</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/vi.song.html\">vi.song.html - I varur nga vi-u</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/vi.song.html\">vi.song.html - I varur nga 
vi-u</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/vim-songs.html\">vim-songs.html - VIM Songs . . .</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/vim-songs.html\">vim-songs.html - Këngë VIM . . .</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/vim-songs.html\">vim-songs.html - VIM Songs . . 
.</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/vim-songs.html\">vim-songs.html - Këngë VIM . . 
.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/virus-warning.html\">virus-warning.html - Virus "
-"Warning</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/virus-warning.html\">virus-warning.html - Sinjalizim "
-"Virusi</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/virus-warning.html\">virus-warning.html - Virus 
Warning</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/virus-warning.html\">virus-warning.html - 
Sinjalizim Virusi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html - "
-"GNU Emacs Song</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html - "
-"Kënga për GNU Emacs</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html - GNU 
Emacs Song</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html - 
Kënga për GNU Emacs</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/wolf-logo.html\">wolf-logo.html - The Wolf Logo</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/wolf-logo.html\">wolf-logo.html - Logoja për 
Wolf-in</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/wolf-logo.html\">wolf-logo.html - The Wolf 
Logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/wolf-logo.html\">wolf-logo.html - Logoja për 
Wolf-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/wonderful-code.html\">wonderful-code.html - What a "
-"Wonderful Code</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/wonderful-code.html\">wonderful-code.html - Sa Kod i "
-"Hijshëm</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/wonderful-code.html\">wonderful-code.html - What a 
Wonderful Code</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/wonderful-code.html\">wonderful-code.html - Sa 
Kod i Hijshëm</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/xmodmap.html\">xmodmap.html - Physical Xmodmap, or The "
-"Dvorak Typewriter Hack</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/jokes/xmodmap.html\">xmodmap.html - Physical Xmodmap, or 
The Dvorak Typewriter Hack</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -1352,9 +792,7 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/spam/index.html\">fun/spam - Dëfrehuni me GNU-në</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/spam/darkprofits.html\">darkprofits.html - darkprofits spam</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/fun/spam/darkprofits.html\">darkprofits.html - darkprofits 
spam</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -1362,103 +800,62 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/spam/sheep.html\">sheep.html - Dele Me Ajër</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/spam/warpgenerator.html\">warpgenerator.html - Dimensional "
-"Warp Generator Needed</a>"
+msgid "<a href=\"/fun/spam/warpgenerator.html\">warpgenerator.html - 
Dimensional Warp Generator Needed</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">gnu - The GNU Operating System - GNU project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">gnu - Sistemi Operativ GNU - Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">gnu - The GNU Operating System - GNU 
project</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">gnu - Sistemi Operativ GNU - Projekti 
GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">about-gnu.html - About the GNU Operating "
-"System</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">about-gnu.html - Rreth Sistemit Operativ "
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">about-gnu.html - About the GNU 
Operating System</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">about-gnu.html - Rreth Sistemit 
Operativ GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">byte-interview.html - BYTE Interview "
-"with Richard Stallman</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">byte-interview.html - Intervistë e "
-"Richard Stallman-it për revistën BYTE</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">byte-interview.html - BYTE 
Interview with Richard Stallman</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">byte-interview.html - Intervistë 
e Richard Stallman-it për revistën BYTE</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">gnu-history.html - Overview of the GNU "
-"System</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">gnu-history.html - Përmbledhje e Sistemit "
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">gnu-history.html - Overview of the 
GNU System</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">gnu-history.html - Përmbledhje e 
Sistemit GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">gnu-linux-faq.html - GNU/Linux FAQ</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">gnu-linux-faq.html - FAQ për GNU/Linux-"
-"in</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">gnu-linux-faq.html - GNU/Linux 
FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">gnu-linux-faq.html - FAQ për 
GNU/Linux-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-"
-"gnu.html - GNU Users Who Have Never Heard of GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-"
-"gnu.html - Përdorues GNU Që Nuk Kandë Dëgjuar Ndonjëherë mbi 
GNU-në</a>"
+msgid "<a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-gnu.html
 - GNU Users Who Have Never Heard of GNU</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-gnu.html
 - Përdorues GNU Që Nuk Kandë Dëgjuar Ndonjëherë mbi GNU-në</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html - About "
-"the GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html - Rreth "
-"Projektit GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html - 
About the GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html - 
Rreth Projektit GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">linux-and-gnu.html - Linux and GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">linux-and-gnu.html - Linux-i dhe GNU-ja</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">linux-and-gnu.html - Linux and 
GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">linux-and-gnu.html - Linux-i dhe 
GNU-ja</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">manifesto.html - The GNU Manifesto</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/manifesto.html\">manifesto.html - Manifesti i GNU-së</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">manifesto.html - Manifesti i 
GNU-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">rms-lisp.html - My Lisp Experiences and the "
-"Development of GNU Emacs</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">rms-lisp.html - Përvoja Ime Me Lisp-in dhe "
-"Zhvillimi i GNU Emacs-it</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">rms-lisp.html - My Lisp Experiences and 
the Development of GNU Emacs</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">rms-lisp.html - Përvoja Ime Me Lisp-in 
dhe Zhvillimi i GNU Emacs-it</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">thegnuproject.html - About the GNU "
-"Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">thegnuproject.html - Mbi Projektin GNU</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">thegnuproject.html - About the GNU 
Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">thegnuproject.html - Mbi Projektin 
GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">why-gnu-linux.html - Why GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">why-gnu-linux.html - Përse 
GNU/Linux?</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">why-gnu-linux.html - Why 
GNU/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">why-gnu-linux.html - Përse 
GNU/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -1467,19 +864,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">3dbabygnutux.html - 3D Baby GNU and "
-"Tux</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">3dbabygnutux.html - Foshnje GNU dhe "
-"Tux në 3D</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">3dbabygnutux.html - 3D Baby GNU 
and Tux</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">3dbabygnutux.html - Foshnje 
GNU dhe Tux në 3D</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">3dgnuhead.html - 3D GNU head</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">3dgnuhead.html - Kryet e GNU-së në 
3D</"
-"a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">3dgnuhead.html - Kryet e GNU-së 
në 3D</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1497,12 +888,8 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/ahurdlogo.html\">ahurdlogo.html - Logo Hurd-i</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html - An "
-"alternative ASCII Gnu</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html - ASCII "
-"Gnu Alternative</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html - 
An alternative ASCII Gnu</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html - 
ASCII Gnu Alternative</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/anfsflogo.html\">anfsflogo.html - An FSF Logo</a>"
@@ -1514,20 +901,12 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/anlpflogo.html\">anlpflogo.html - Logo LPF-je</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">anothertypinggnu.html - Another "
-"Typing GNU Hacker</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">anothertypinggnu.html - Tjetër "
-"Hacker GNU Që Shtyp</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">anothertypinggnu.html - 
Another Typing GNU Hacker</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">anothertypinggnu.html - 
Tjetër Hacker GNU Që Shtyp</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">atypinggnu.html - A Typing GNU Hacker</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">atypinggnu.html - Hacker GNU Që 
Shtyp</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">atypinggnu.html - A Typing GNU 
Hacker</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">atypinggnu.html - Hacker GNU Që 
Shtyp</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1540,69 +919,40 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/babygnu.html\">babygnu.html - GNU Foshnjë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">bokma-gnu.html - John Bokma's GNU "
-"Logos</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">bokma-gnu.html - Logot GNU nga John "
-"Bokma</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">bokma-gnu.html - John Bokma's GNU 
Logos</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">bokma-gnu.html - Logot GNU nga 
John Bokma</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/BVBN.html\">BVBN.html - GNU Art by Vladimir Tsarkov</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/BVBN.html\">BVBN.html - Art GNU nga Vladimir Tsarkov-i</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/BVBN.html\">BVBN.html - GNU Art by Vladimir 
Tsarkov</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/BVBN.html\">BVBN.html - Art GNU nga Vladimir 
Tsarkov-i</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">bwcartoon.html - The Dynamic Duo: The "
-"Gnu and the Penguin in flight</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">bwcartoon.html - Dyshja Dinamike: Gnu-"
-"ja dhe Pinguini duke fluturuar</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">bwcartoon.html - The Dynamic Duo: 
The Gnu and the Penguin in flight</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">bwcartoon.html - Dyshja Dinamike: 
Gnu-ja dhe Pinguini duke fluturuar</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-"
-"restrictions-management.html - GNU Art - Digital Restrictions Management</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-"
-"restrictions-management.html - Art GNU - Digital Restrictions Management</a>"
+msgid "<a 
href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-restrictions-management.html
 - GNU Art - Digital Restrictions Management</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-restrictions-management.html
 - Art GNU - Digital Restrictions Management</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">distros-dragora.html - Dragora "
-"Logo</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">distros-dragora.html - Logo e "
-"Dragora-s</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">distros-dragora.html - 
Dragora Logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">distros-dragora.html - Logo 
e Dragora-s</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">emacs-ref.html - GNU Emacs Reference "
-"Card</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">emacs-ref.html - Skedë Referencë për "
-"GNU Emacs</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">emacs-ref.html - GNU Emacs 
Reference Card</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">emacs-ref.html - Skedë 
Referencë për GNU Emacs</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/freedom.html\">freedom.html - What Freedom Means</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/freedom.html\">freedom.html - Ç'do të Thorë Liri</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">freedom.html - What Freedom 
Means</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/freedom.html\">freedom.html - Ç'do të Thorë 
Liri</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/fromagnulinux.html\">fromagnulinux.html - Fromagnulinux</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/fromagnulinux.html\">fromagnulinux.html - Fromagnulinux</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/fromagnulinux.html\">fromagnulinux.html - 
Fromagnulinux</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/fromagnulinux.html\">fromagnulinux.html - 
Fromagnulinux</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1610,19 +960,13 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">fsf-logo.html - Logo FSF-je</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">FSFS-logo.html - Free Software, Free "
-"Society Title Logo</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">FSFS-logo.html - Logo Titulli për "
-"Software i Lirë, Shoqëri e Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">FSFS-logo.html - Free Software, 
Free Society Title Logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">FSFS-logo.html - Logo Titulli 
për Software i Lirë, Shoqëri e Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gleesons.html\">gleesons.html - Gleeson's GNU Art</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gleesons.html\">gleesons.html - Art GNU nga Gleeson</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gleesons.html\">gleesons.html - Gleeson's GNU 
Art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gleesons.html\">gleesons.html - Art GNU nga 
Gleeson</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1630,21 +974,13 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/gNewSense.html\">gNewSense.html - gNewSense</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-alternative.html\">gnu-alternative.html - GNU "
-"Alternative</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-alternative.html\">gnu-alternative.html - GNU "
-"Alternativ</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-alternative.html\">gnu-alternative.html - GNU 
Alternative</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-alternative.html\">gnu-alternative.html - GNU 
Alternativ</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html - GNU is "
-"Liberty</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html - GNU do "
-"të thotë Liri</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html - 
GNU is Liberty</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html - 
GNU do të thotë Liri</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1652,48 +988,30 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-ascii.html\">gnu-ascii.html - Gnu ASCII</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">gnu-ascii2.html - Another ASCII Gnu</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">gnu-ascii2.html - Tjetër GNU ASCII</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">gnu-ascii2.html - Another ASCII 
Gnu</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">gnu-ascii2.html - Tjetër GNU 
ASCII</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">gnu-head-shadow.html - GNU head "
-"shadowed</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">gnu-head-shadow.html - Kryet e "
-"GNU-së, hijëzuar</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">gnu-head-shadow.html - GNU 
head shadowed</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">gnu-head-shadow.html - 
Kryet e GNU-së, hijëzuar</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">gnu-jacket.html - A Gnu wearing a "
-"jacket</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">gnu-jacket.html - Gnu me xhaketë</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">gnu-jacket.html - A Gnu wearing a 
jacket</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">gnu-jacket.html - Gnu me 
xhaketë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-slash-linux.html\">gnu-slash-linux.html - GNU/Linux "
-"art</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-slash-linux.html\">gnu-slash-linux.html - Art GNU/"
-"Linux</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-slash-linux.html\">gnu-slash-linux.html - 
GNU/Linux art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-slash-linux.html\">gnu-slash-linux.html - Art 
GNU/Linux</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnubanner.html\">gnubanner.html - A GNU Banner</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnubanner.html\">gnubanner.html - Flamur GNU-je</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnubanner.html\">gnubanner.html - Flamur 
GNU-je</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnuhornedlogo.html\">gnuhornedlogo.html - GNU horned "
-"logo</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnuhornedlogo.html\">gnuhornedlogo.html - Logo e GNU-së "
-"me brirë</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuhornedlogo.html\">gnuhornedlogo.html - GNU 
horned logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnuhornedlogo.html\">gnuhornedlogo.html - Logo e 
GNU-së me brirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1702,74 +1020,47 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">gnuolantern.html - GNU o Lantern</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">gnuolantern.html - GNU o 
Lantern</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnupascal.html\">gnupascal.html - GNU and Blaise Pascal</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnupascal.html\">gnupascal.html - GNU-ja dhe Blez "
-"Paskali</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnupascal.html\">gnupascal.html - GNU and Blaise 
Pascal</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnupascal.html\">gnupascal.html - GNU-ja dhe Blez 
Paskali</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnusvgart.html\">gnusvgart.html - GNU Art in svg format</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnusvgart.html\">gnusvgart.html - Art GNU në format 
svg</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnusvgart.html\">gnusvgart.html - GNU Art in svg 
format</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnusvgart.html\">gnusvgart.html - Art GNU në 
format svg</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/groff-head.html\">groff-head.html - GNU head with "
-"printing press</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/groff-head.html\">groff-head.html - GNU head with 
printing press</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">heckert_gnu.html - A Bold GNU Head</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">heckert_gnu.html - A Bold GNU 
Head</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html - "
-"Historic GNU press items</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html - "
-"Objekte historike shtypi lidhur me GNU-në</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html - 
Historic GNU press items</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html 
- Objekte historike shtypi lidhur me GNU-në</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">hitflip-gnu.html - Hitflip images</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">hitflip-gnu.html - Figura nga "
-"Hitflip</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">hitflip-gnu.html - Hitflip 
images</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">hitflip-gnu.html - Figura nga 
Hitflip</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">httptunnel-logo.html - httptunnel "
-"logo</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">httptunnel-logo.html - Logoja e "
-"httptunnel-it</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">httptunnel-logo.html - 
httptunnel logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">httptunnel-logo.html - 
Logoja e httptunnel-it</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/hurd_mf.html\">hurd_mf.html - Hurd Logos in Metafont</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/hurd_mf.html\">hurd_mf.html - Logo Hurd me Metafont</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/hurd_mf.html\">hurd_mf.html - Hurd Logos in 
Metafont</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/hurd_mf.html\">hurd_mf.html - Logo Hurd me 
Metafont</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">jesus-cartoon.html - Cartoon</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">jesus-cartoon.html - Karikaturë</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">jesus-cartoon.html - 
Cartoon</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">jesus-cartoon.html - 
Karikaturë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1778,9 +1069,7 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/license-logos.html\">license-logos.html - GNU License "
-"Logos</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/license-logos.html\">license-logos.html - GNU 
License Logos</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Logo Lejesh GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -1789,56 +1078,34 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">lovchik-gnu.html - Lisa J. Lovchik "
-"GNU Art</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">lovchik-gnu.html - Art GNU nga Lisa "
-"J. Lovchik</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">lovchik-gnu.html - Lisa J. 
Lovchik GNU Art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">lovchik-gnu.html - Art GNU nga 
Lisa J. Lovchik</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/meditate.html\">meditate.html - Levitating, Meditating, "
-"Flute-playing Gnu</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/meditate.html\">meditate.html - Levitating, 
Meditating, Flute-playing Gnu</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/package-logos.html\">package-logos.html - Logos of GNU "
-"packages</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/package-logos.html\">package-logos.html - Logo paketash "
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">package-logos.html - Logos of 
GNU packages</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">package-logos.html - Logo 
paketash GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/philosophicalgnu.html\">philosophicalgnu.html - A "
-"Philosophical GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/philosophicalgnu.html\">philosophicalgnu.html - GNU "
-"Filozofik</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/philosophicalgnu.html\">philosophicalgnu.html - A 
Philosophical GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/philosophicalgnu.html\">philosophicalgnu.html - 
GNU Filozofik</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/philosoputer.html\">philosoputer.html - Philosoputer</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/philosoputer.html\">philosoputer.html - Filozopjuter</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/philosoputer.html\">philosoputer.html - 
Philosoputer</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/philosoputer.html\">philosoputer.html - 
Filozopjuter</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/reiss-gnuhead.html\">reiss-gnuhead.html - Color Gnu "
-"Head</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/reiss-gnuhead.html\">reiss-gnuhead.html - Kryet Gnu e "
-"Ngjyrosur</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/reiss-gnuhead.html\">reiss-gnuhead.html - Color Gnu 
Head</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/reiss-gnuhead.html\">reiss-gnuhead.html - Kryet 
Gnu e Ngjyrosur</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/runfreegnu.html\">runfreegnu.html - banner: run free run "
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/runfreegnu.html\">runfreegnu.html - banner: run 
free run GNU</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -1853,23 +1120,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/spiritoffreedom.html\">spiritoffreedom.html - The Spirit "
-"of Freedom</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/spiritoffreedom.html\">spiritoffreedom.html - Fryma e "
-"Lirisë</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/spiritoffreedom.html\">spiritoffreedom.html - The 
Spirit of Freedom</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/spiritoffreedom.html\">spiritoffreedom.html - 
Fryma e Lirisë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">stark-gnuherd.html - Jochen St&auml;"
-"rk Herd Banners</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">stark-gnuherd.html - Jochen 
St&auml;rk Herd Banners</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/supergnu-ascii.html\">supergnu-ascii.html - ASCII Super "
-"Gnu</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/supergnu-ascii.html\">supergnu-ascii.html - ASCII 
Super Gnu</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -1893,56 +1152,32 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/whatsgnu.html\">whatsgnu.html - Ç'është 
GNU-ja</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">winkler-gnu.html - Alternative GNU "
-"Logos by Kyle Winkler</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">winkler-gnu.html - Logo Alternative "
-"GNU nga Kyle Winkler</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">winkler-gnu.html - Alternative 
GNU Logos by Kyle Winkler</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">winkler-gnu.html - Logo 
Alternative GNU nga Kyle Winkler</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">graphics/adrienne - Adrienne "
-"Thompson's GNU art</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">graphics/adrienne - Art GNU nga "
-"Adrienne Thompson</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">graphics/adrienne - Adrienne 
Thompson's GNU art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">graphics/adrienne - Art GNU 
nga Adrienne Thompson</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/bahlon/index.html\">graphics/bahlon - Georg Bahlon's 3D "
-"GNU head</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/bahlon/index.html\">graphics/bahlon - Krye GNU-je në #D "
-"nga Georg Bahlon</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/bahlon/index.html\">graphics/bahlon - Georg 
Bahlon's 3D GNU head</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/bahlon/index.html\">graphics/bahlon - Krye GNU-je 
në #D nga Georg Bahlon</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">graphics/behroze - Behroze "
-"Nejaati's GNU art</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">graphics/behroze - Art GNU nga "
-"Behroze Nejaati</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">graphics/behroze - Behroze 
Nejaati's GNU art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">graphics/behroze - Art GNU 
nga Behroze Nejaati</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety - "
-"Artwork from Dr Stallman's Free Software, Free Society</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety - "
-"Grafikë nga Software i Lirë, Shoqëri e Lirë e Dr Stallman-it</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety - 
Artwork from Dr Stallman's Free Software, Free Society</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety - 
Grafikë nga Software i Lirë, Shoqëri e Lirë e Dr Stallman-it</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-post/index.html\">graphics/gnu-post - GNU Post "
-"images</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-post/index.html\">grafikë/gnu-post - Figura për GNU 
"
-"Post</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-post/index.html\">graphics/gnu-post - GNU Post 
images</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-post/index.html\">grafikë/gnu-post - Figura 
për GNU Post</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
@@ -1952,39 +1187,24 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">help - How you can help the GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/help.html\">help - Si mund ta ndihmohni Projektin GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/help.html\">help - Si mund ta ndihmohni Projektin 
GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/directory.html\">directory.html - Helping with the Free "
-"Software Directory</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/directory.html\">directory.html - Si të ndihmohet te Lista e 
"
-"Software-eve të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/help/directory.html\">directory.html - Helping with the Free 
Software Directory</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/directory.html\">directory.html - Si të ndihmohet te 
Lista e Software-eve të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation.html - GNU Software Evaluation</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation.html - Vlerësim i Software-it "
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation.html - GNU Software 
Evaluation</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation.html - Vlerësim i 
Software-it GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/gethelp.html\">gethelp.html - Getting help with GNU "
-"software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/gethelp.html\">gethelp.html - Si të kihet ndihmë për "
-"software GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/help/gethelp.html\">gethelp.html - Getting help with GNU 
software</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/gethelp.html\">gethelp.html - Si të kihet ndihmë 
për software GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html - GNU "
-"Bucks Recipients</a>"
+msgid "<a href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html - 
GNU Bucks Recipients</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -1994,21 +1214,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/help-hardware.html\">help-hardware.html - How you can help "
-"the GNU Project: Hardware</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/help-hardware.html\">help-hardware.html - Si mund ta "
-"ndihmoni Projektin GNU: Hardware</a>"
+msgid "<a href=\"/help/help-hardware.html\">help-hardware.html - How you can 
help the GNU Project: Hardware</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/help-hardware.html\">help-hardware.html - Si mund ta 
ndihmoni Projektin GNU: Hardware</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/linking-gnu.html\">linking-gnu.html - Linking to the GNU "
-"Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/linking-gnu.html\">linking-gnu.html - Si të Krijoni Lidhje "
-"Internet Për Te Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/help/linking-gnu.html\">linking-gnu.html - Linking to the 
GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/linking-gnu.html\">linking-gnu.html - Si të Krijoni 
Lidhje Internet Për Te Projekti GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -2016,43 +1228,25 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">licenses - Leje</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/200104_seminar.html\">200104_seminar.html - FSF Seminar: "
-"Detailed Study and Analysis of GPL and LGPL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/200104_seminar.html\">200104_seminar.html - Seminar i "
-"FSF-së: Studim dhe Analizë e Hollësishme e GPL-së dhe LGPL-së</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/200104_seminar.html\">200104_seminar.html - FSF 
Seminar: Detailed Study and Analysis of GPL and LGPL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/200104_seminar.html\">200104_seminar.html - 
Seminar i FSF-së: Studim dhe Analizë e Hollësishme e GPL-së dhe 
LGPL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/210104_seminar.html\">210104_seminar.html - FSF Seminar: "
-"Case Study and Legal Ethics</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/210104_seminar.html\">210104_seminar.html - Seminar i "
-"FSF-së: Shembull dhe Etika Ligjore</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/210104_seminar.html\">210104_seminar.html - FSF 
Seminar: Case Study and Legal Ethics</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/210104_seminar.html\">210104_seminar.html - 
Seminar i FSF-së: Shembull dhe Etika Ligjore</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html - "
-"GNU Affero General Public License</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html - "
-"GNU Affero General Public License</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html 
- GNU Affero General Public License</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html - GNU 
Affero General Public License</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/agpl-3.0.html\">agpl-3.0.html - GNU Affero General "
-"Public License</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/agpl-3.0.html\">agpl-3.0.html - GNU Affero General "
-"Public License</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/agpl-3.0.html\">agpl-3.0.html - GNU Affero General 
Public License</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/agpl-3.0.html\">agpl-3.0.html - GNU Affero General 
Public License</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0."
-"html - Autoconf Configure Script Exception</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0.html - 
Autoconf Configure Script Exception</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -2062,140 +1256,79 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/ecos-license.html\">ecos-license.html - The eCos license "
-"version 2.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/ecos-license.html\">ecos-license.html - The eCos license "
-"version 2.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/ecos-license.html\">ecos-license.html - The eCos 
license version 2.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/ecos-license.html\">ecos-license.html - The eCos 
license version 2.0</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2."
-"html - Eiffel Forum License, version 2</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2."
-"html - Eiffel Forum License, version 2</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2.html - 
Eiffel Forum License, version 2</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2.html - 
Eiffel Forum License, version 2</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/exceptions.html\">exceptions.html - Exceptions to GNU "
-"Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/exceptions.html\">exceptions.html - Përjashtime te Lejet 
"
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/exceptions.html\">exceptions.html - Exceptions to 
GNU Licenses</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/exceptions.html\">exceptions.html - Përjashtime 
te Lejet GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-faq.html\">fdl-1.3-faq.html - GFDL v1.3 FAQ</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-faq.html\">fdl-1.3-faq.html - FAQ mbi GFDL v1.3</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl-1.3-faq.html\">fdl-1.3-faq.html - GFDL v1.3 
FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl-1.3-faq.html\">fdl-1.3-faq.html - FAQ mbi GFDL 
v1.3</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html - GNU "
-"Free Documentation License v1.3</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html - GNU "
-"Free Documentation License v1.3</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html - 
GNU Free Documentation License v1.3</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html 
- GNU Free Documentation License v1.3</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3.html\">fdl-1.3.html - GNU Free Documentation "
-"License v1.3</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3.html\">fdl-1.3.html - GNU Free Documentation "
-"License v1.3</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl-1.3.html\">fdl-1.3.html - GNU Free 
Documentation License v1.3</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl-1.3.html\">fdl-1.3.html - GNU Free 
Documentation License v1.3</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">fdl-howto-opt.html - How to Use the "
-"Optional Features of the GFDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">fdl-howto-opt.html - Si të 
Përdoren "
-"Veçoritë Opsionale të GFDL-së</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">fdl-howto-opt.html - How to 
Use the Optional Features of the GFDL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">fdl-howto-opt.html - Si të 
Përdoren Veçoritë Opsionale të GFDL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">fdl-howto.html - Tips on Using the GNU "
-"FDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">fdl-howto.html - Ndihmëza rreth "
-"Përdorimit të GNU FDL-së</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">fdl-howto.html - Tips on Using the 
GNU FDL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">fdl-howto.html - Ndihmëza rreth 
Përdorimit të GNU FDL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html - GCC "
-"Runtime Library Exception</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html - 
GCC Runtime Library Exception</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html "
-"- GCC Runtime Library Exception Rationale and FAQ</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html - GCC 
Runtime Library Exception Rationale and FAQ</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html - GCC "
-"Runtime Library Exception</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html - 
GCC Runtime Library Exception</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html - GNU "
-"General Public License v3.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html - GNU "
-"General Public License v3.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html - 
GNU General Public License v3.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html 
- GNU General Public License v3.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">gpl-3.0.html - The GNU General Public "
-"License v3.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">gpl-3.0.html - The GNU General Public "
-"License v3.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">gpl-3.0.html - The GNU General 
Public License v3.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">gpl-3.0.html - The GNU General 
Public License v3.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">gpl-faq.html - Frequently Asked Questions "
-"about the GNU Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">gpl-faq.html - Pyetje të bëra Shpesh "
-"rreth Lejeve GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">gpl-faq.html - Frequently Asked 
Questions about the GNU Licenses</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">gpl-faq.html - Pyetje të bëra 
Shpesh rreth Lejeve GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">gpl-howto.html - How to use GNU "
-"licenses for your own software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">gpl-howto.html - Si të përdorni leje "
-"GNU për software-et tuaja</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">gpl-howto.html - How to use GNU 
licenses for your own software</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">gpl-howto.html - Si të përdorni 
leje GNU për software-et tuaja</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">gpl-violation.html - Violations of "
-"the GNU Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">gpl-violation.html - Shkelje të "
-"Lejeve GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">gpl-violation.html - 
Violations of the GNU Licenses</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">gpl-violation.html - Shkelje 
të Lejeve GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html - What "
-"does &quot;the Program&quot; mean in GPLv3?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html - Ç'do "
-"të thotë &quot;Programi&quot; sipas GPLv3-it?</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html - 
What does &quot;the Program&quot; mean in GPLv3?</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html - 
Ç'do të thotë &quot;Programi&quot; sipas GPLv3-it?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -2203,310 +1336,169 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/hessla.html\">hessla.html - HESSLA</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-"
-"rationale.html - JavaScript License Web Labels: Background and rationale</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-rationale.html
 - JavaScript License Web Labels: Background and rationale</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html - "
-"JavaScript License Web Labels</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html - 
JavaScript License Web Labels</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html - "
-"GNU Lesser General Public License v3.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html - "
-"GNU Lesser General Public License v3.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html 
- GNU Lesser General Public License v3.0</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html - GNU 
Lesser General Public License v3.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0.html\">lgpl-3.0.html - GNU Lesser General "
-"Public License v3.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0.html\">lgpl-3.0.html - GNU Lesser General "
-"Public License v3.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/lgpl-3.0.html\">lgpl-3.0.html - GNU Lesser General 
Public License v3.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl-3.0.html\">lgpl-3.0.html - GNU Lesser General 
Public License v3.0</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-java.html\">lgpl-java.html - The LGPL and Java</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-java.html\">lgpl-java.html - LGPL-ja dhe Java</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/lgpl-java.html\">lgpl-java.html - The LGPL and 
Java</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl-java.html\">lgpl-java.html - LGPL-ja dhe 
Java</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html\">license-list.html - Various Licenses "
-"and Comments about Them</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html\">license-list.html - Leje të Ndryshme 
"
-"dhe Komente rreth Tyre</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">license-list.html - Various 
Licenses and Comments about Them</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/license-list.html\">license-list.html - Leje të 
Ndryshme dhe Komente rreth Tyre</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations."
-"html - How to choose a license for your own work</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations."
-"html - Si të zgjidhni një leje për veprën tuaj</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations.html - 
How to choose a license for your own work</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations.html - 
Si të zgjidhni një leje për veprën tuaj</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html - "
-"FSF Seminars in 2004</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html - "
-"FSF Seminaret FSF në 2004</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html - FSF 
Seminars in 2004</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html - FSF 
Seminaret FSF në 2004</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html - A "
-"Quick Guide to GPLv3</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html - "
-"Udhërrëfyes i Shpejtë mbi GPLv3-in</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html - A 
Quick Guide to GPLv3</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html - 
Udhërrëfyes i Shpejtë mbi GPLv3-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html "
-"- Recommended copyleft licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html "
-"- Leje copyleft të këshillueshme</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html - 
Recommended copyleft licenses</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html - Leje 
copyleft të këshillueshme</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/rms-why-gplv3.html\">rms-why-gplv3.html - Why Upgrade to "
-"GPLv3</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/rms-why-gplv3.html\">rms-why-gplv3.html - Pse të "
-"Përmirësoni versionin me GPLv3</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/rms-why-gplv3.html\">rms-why-gplv3.html - Why 
Upgrade to GPLv3</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/rms-why-gplv3.html\">rms-why-gplv3.html - Pse të 
Përmirësoni versionin me GPLv3</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/translations.html\">translations.html - Unofficial "
-"Translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/translations.html\">translations.html - Përkthime Jo "
-"Zyrtare</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/translations.html\">translations.html - Unofficial 
Translations</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/translations.html\">translations.html - Përkthime 
Jo Zyrtare</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">why-affero-gpl.html - Why the GNU "
-"Affero GPL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">why-affero-gpl.html - Ç'duhet GNU "
-"Affero GPL-ja</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">why-affero-gpl.html - Why the 
GNU Affero GPL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">why-affero-gpl.html - 
Ç'duhet GNU Affero GPL-ja</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/why-assign.html\">why-assign.html - Why the FSF gets "
-"copyright assignments from contributors</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-assign.html\">why-assign.html - Pse FSF-ja kërkon "
-"deklarata të drejtash kopjimi prej kontribuesve</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/why-assign.html\">why-assign.html - Why the FSF 
gets copyright assignments from contributors</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/why-assign.html\">why-assign.html - Pse FSF-ja 
kërkon deklarata të drejtash kopjimi prej kontribuesve</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">why-gfdl.html - Why Publishers should "
-"Use the GNU FDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">why-gfdl.html - Pse Botuesit Do të Duhej 
"
-"të Përdornin lejen GNU FDL</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">why-gfdl.html - Why Publishers 
should Use the GNU FDL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">why-gfdl.html - Pse Botuesit Do 
të Duhej të Përdornin lejen GNU FDL</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">why-not-lgpl.html - Why you "
-"shouldn't use the Lesser GPL for your next library</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">why-not-lgpl.html - Pse do të duhej "
-"të mos përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">why-not-lgpl.html - Why you 
shouldn't use the Lesser GPL for your next library</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">why-not-lgpl.html - Pse do të 
duhej të mos përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses - "
-"Old Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses - "
-"Leje të Vjetra</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses - Old 
Licenses</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses - Leje 
të Vjetra</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-"
-"standalone.html - GNU Free Documentation License v1.1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-"
-"standalone.html - GNU Free Documentation License v1.1</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-standalone.html 
- GNU Free Documentation License v1.1</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-standalone.html 
- GNU Free Documentation License v1.1</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-"
-"translations.html - Unofficial GNU FDL v1.1 Translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-"
-"translations.html - Përkthime Jozyrtare të GNU FDL v1.1</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-translations.html
 - Unofficial GNU FDL v1.1 Translations</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-translations.html
 - Përkthime Jozyrtare të GNU FDL v1.1</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1.html\">fdl-1.1.html - GNU Free "
-"Documentation License v1.1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1.html\">fdl-1.1.html - GNU Free "
-"Documentation License v1.1</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1.html\">fdl-1.1.html - GNU Free 
Documentation License v1.1</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1.html\">fdl-1.1.html - GNU 
Free Documentation License v1.1</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-"
-"standalone.html - GNU Free Documentation License v1.2</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-"
-"standalone.html - GNU Free Documentation License v1.2</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-standalone.html 
- GNU Free Documentation License v1.2</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-standalone.html 
- GNU Free Documentation License v1.2</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-"
-"translations.html - Unofficial GNU FDL v1.2 Translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-"
-"translations.html - Përkthime Jozyrtare të GNU FDL v1.2</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-translations.html
 - Unofficial GNU FDL v1.2 Translations</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-translations.html
 - Përkthime Jozyrtare të GNU FDL v1.2</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html\">fdl-1.2.html - GNU Free "
-"Documentation License v1.2</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html\">fdl-1.2.html - GNU Free "
-"Documentation License v1.2</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html\">fdl-1.2.html - GNU Free 
Documentation License v1.2</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html\">fdl-1.2.html - GNU 
Free Documentation License v1.2</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-"
-"exception-translations.html - Unofficial GCC RLE Translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-"
-"exception-translations.html - Përkthime Jozyrtare të GCC RLE</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-exception-translations.html
 - Unofficial GCC RLE Translations</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-exception-translations.html
 - Përkthime Jozyrtare të GCC RLE</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-"
-"standalone.html - GNU General Public License v1.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-"
-"standalone.html - GNU General Public License v1.0</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-standalone.html 
- GNU General Public License v1.0</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-standalone.html 
- GNU General Public License v1.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html\">gpl-1.0.html - GNU General "
-"Public License v1.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html\">gpl-1.0.html - GNU General "
-"Public License v1.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html\">gpl-1.0.html - GNU 
General Public License v1.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html\">gpl-1.0.html - GNU 
General Public License v1.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html - "
-"Frequently Asked Questions about the GNU GPL v2.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html - "
-"Pyetje të bëra Shpesh rreth GNU GPL v2.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html - 
Frequently Asked Questions about the GNU GPL v2.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html - 
Pyetje të bëra Shpesh rreth GNU GPL v2.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-"
-"standalone.html - GNU General Public License v2.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-"
-"standalone.html - GNU General Public License v2.0</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-standalone.html 
- GNU General Public License v2.0</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-standalone.html 
- GNU General Public License v2.0</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-"
-"translations.html - Unofficial GNU GPL v2.0 Translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-"
-"translations.html - Përkthime Jozyrtare të GNU GPL v2.0</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-translations.html
 - Unofficial GNU GPL v2.0 Translations</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-translations.html
 - Përkthime Jozyrtare të GNU GPL v2.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">gpl-2.0.html - GNU General "
-"Public License v2.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">gpl-2.0.html - GNU General "
-"Public License v2.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">gpl-2.0.html - GNU 
General Public License v2.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">gpl-2.0.html - GNU 
General Public License v2.0</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-"
-"standalone.html - GNU Library General Public License v2.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-"
-"standalone.html - GNU Library General Public License v2.0</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-standalone.html
 - GNU Library General Public License v2.0</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-standalone.html
 - GNU Library General Public License v2.0</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">lgpl-2.0.html - GNU Library "
-"General Public License v2.0</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">lgpl-2.0.html - GNU Library "
-"General Public License v2.0</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">lgpl-2.0.html - GNU 
Library General Public License v2.0</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">lgpl-2.0.html - GNU 
Library General Public License v2.0</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-"
-"standalone.html - GNU Lesser General Public License v2.1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-"
-"standalone.html - GNU Lesser General Public License v2.1</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-standalone.html
 - GNU Lesser General Public License v2.1</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-standalone.html
 - GNU Lesser General Public License v2.1</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-"
-"translations.html - Unofficial LGPL v2.1 Translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-"
-"translations.html - Përkthime Jozyrtare të LGPL v2.1</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-translations.html
 - Unofficial LGPL v2.1 Translations</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-translations.html
 - Përkthime Jozyrtare të LGPL v2.1</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\">lgpl-2.1.html - GNU Lesser "
-"General Public License v2.1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\">lgpl-2.1.html - GNU Lesser "
-"General Public License v2.1</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\">lgpl-2.1.html - GNU 
Lesser General Public License v2.1</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\">lgpl-2.1.html - GNU 
Lesser General Public License v2.1</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/links/links.html\">links - Links to Other Free Software Sites</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/links/links.html\">lidhje - Lidhje për te Site-e të Tjerë "
-"Software-i të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/links/links.html\">links - Links to Other Free Software 
Sites</a>"
+msgstr "<a href=\"/links/links.html\">lidhje - Lidhje për te Site-e të 
Tjerë Software-i të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/links/companies.html\">companies.html - Companies that sell "
-"computers with GNU/Linux preinstalled</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/links/companies.html\">companies.html - Firma që shesin "
-"kompjutera me GNU/Linux të instaluar</a>"
+msgid "<a href=\"/links/companies.html\">companies.html - Companies that sell 
computers with GNU/Linux preinstalled</a>"
+msgstr "<a href=\"/links/companies.html\">companies.html - Firma që shesin 
kompjutera me GNU/Linux të instaluar</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -2519,12 +1511,8 @@
 msgstr "<a href=\"/music/music.html\">muzikë - Muzikë dhe Këngë GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/music/blues-song.html\">blues-song.html - The Programmer's Blues</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/music/blues-song.html\">blues-song.html - The Programmer's Blues</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/music/blues-song.html\">blues-song.html - The Programmer's 
Blues</a>"
+msgstr "<a href=\"/music/blues-song.html\">blues-song.html - The Programmer's 
Blues</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/music/emacsvsvi.html\">emacsvsvi.html - Emacs vs VI</a>"
@@ -2532,30 +1520,20 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/music/free-software-song.html\">free-software-song.html - Free "
-"Software Song</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/music/free-software-song.html\">free-software-song.html - Kënga e 
"
-"Software-it të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/music/free-software-song.html\">free-software-song.html - 
Free Software Song</a>"
+msgstr "<a href=\"/music/free-software-song.html\">free-software-song.html - 
Kënga e Software-it të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/music/gdb-song.html\">gdb-song.html - The GDB Song</a>"
 msgstr "<a href=\"/music/gdb-song.html\">gdb-song.html - Kënga e GDB-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/music/till_there_was_gnu.html\">till_there_was_gnu.html - 'Till "
-"There Was GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/music/till_there_was_gnu.html\">till_there_was_gnu.html - 
'Till There Was GNU</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/music/writing-fs-song.html\">writing-fs-song.html - Writing the "
-"Free Software Song</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/music/writing-fs-song.html\">writing-fs-song.html - Shkrimi i "
-"Këngës së Software-it të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/music/writing-fs-song.html\">writing-fs-song.html - Writing 
the Free Software Song</a>"
+msgstr "<a href=\"/music/writing-fs-song.html\">writing-fs-song.html - Shkrimi 
i Këngës së Software-it të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -2564,142 +1542,79 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/people/past-webmasters.html\">past-webmasters.html - GNU's "
-"Webmasters</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/people/past-webmasters.html\">past-webmasters.html - Përgjegjësa 
"
-"Web të GNU-së</a>"
+msgid "<a href=\"/people/past-webmasters.html\">past-webmasters.html - GNU's 
Webmasters</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/past-webmasters.html\">past-webmasters.html - 
Përgjegjësa Web të GNU-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/people/rms.html\">rms.html - Richard Stallman Page Moved</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/people/rms.html\">rms.html - Faqja e Richard Stallman-it Është "
-"Lëvizur</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/rms.html\">rms.html - Faqja e Richard Stallman-it 
Është Lëvizur</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/people/speakers.html\">speakers.html - GNU and Free Software "
-"Speakers</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/people/speakers.html\">speakers.html - Folësa për GNU-në dhe "
-"Software-in e Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">speakers.html - GNU and Free Software 
Speakers</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/speakers.html\">speakers.html - Folësa për GNU-në 
dhe Software-in e Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/people/webmeisters.html\">webmeisters.html - GNU's Webmasters</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/people/webmeisters.html\">webmeisters.html - Përgjegjësa Web të 
"
-"GNU-së</a>"
+msgid "<a href=\"/people/webmeisters.html\">webmeisters.html - GNU's 
Webmasters</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/webmeisters.html\">webmeisters.html - Përgjegjësa 
Web të GNU-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy - Philosophy of the GNU "
-"Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">filozofi - Filozofia e Projektit "
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy - Philosophy of the 
GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">filozofi - Filozofia e 
Projektit GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-"
-"software.html - 15 Years of Free Software -</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-"
-"software.html - 15 Vjetë Software i Lirë -</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-software.html
 - 15 Years of Free Software -</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-software.html
 - 15 Vjetë Software i Lirë -</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/amazon-nat.html\">amazon-nat.html - Amazon letter from "
-"Nat</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/amazon-nat.html\">amazon-nat.html - Letra për Amazon-"
-"ën nga Nat-i</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/amazon-nat.html\">amazon-nat.html - Amazon letter 
from Nat</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/amazon-nat.html\">amazon-nat.html - Letra për 
Amazon-ën nga Nat-i</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">amazon-rms-tim.html - Amazon "
-"letter from RMS to Tim O'Reilly</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">amazon-rms-tim.html - Letra mbi "
-"Amazon-ën nga RMS për Tim O'Reilly-n</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">amazon-rms-tim.html - 
Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">amazon-rms-tim.html - 
Letra mbi Amazon-ën nga RMS për Tim O'Reilly-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/amazon.html\">amazon.html - (Formerly) Boycott Amazon!"
-"</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/amazon.html\">amazon.html - (Dikur) Bojkotoni Amazon-"
-"ën!</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/amazon.html\">amazon.html - (Formerly) Boycott 
Amazon!</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/amazon.html\">amazon.html - (Dikur) Bojkotoni 
Amazon-ën!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">amazonpatent.html - United States "
-"Patent: 5,960,411</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">amazonpatent.html - Patenta në "
-"Shtetet e Bashkuara: 5,960,411</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">amazonpatent.html - United 
States Patent: 5,960,411</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">amazonpatent.html - Patenta 
në Shtetet e Bashkuara: 5,960,411</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
-"freedom.html - Android and Users' Freedom</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
-"freedom.html - Android-i dhe Liria e Përdoruesit</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-freedom.html
 - Android and Users' Freedom</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-freedom.html
 - Android-i dhe Liria e Përdoruesit</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html - A "
-"Response Letter to the Word Attachments</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html - "
-"Letër Përgjigje për Bashkangjitjet Word</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html 
- A Response Letter to the Word Attachments</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html - Letër 
Përgjigje për Bashkangjitjet Word</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/apsl.html\">apsl.html - FSF's Opinion on the Apple "
-"Public Source License (APSL)</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/apsl.html\">apsl.html - Opinioni i FSF-së rreth Apple "
-"Public Source License (APSL)</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/apsl.html\">apsl.html - FSF's Opinion on the 
Apple Public Source License (APSL)</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/apsl.html\">apsl.html - Opinioni i FSF-së rreth 
Apple Public Source License (APSL)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html - "
-"When a Company Asks For Your Copyright</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html - "
-"Kur një Firmë Ju Kërkon të Drejta Kopjimi</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html - When a 
Company Asks For Your Copyright</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html - Kur 
një Firmë Ju Kërkon të Drejta Kopjimi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">basic-freedoms.html - Freedom of "
-"Speech, Press and Association on the Internet</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">basic-freedoms.html - Liria e "
-"Fjalës, Shtypit dhe Grumbullimit në Internet</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">basic-freedoms.html - 
Freedom of Speech, Press and Association on the Internet</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">basic-freedoms.html - 
Liria e Fjalës, Shtypit dhe Grumbullimit në Internet</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/bdk.html\">bdk.html - The Ballad of Dennis Karjala</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/bdk.html\">bdk.html - Balada e Dennis Karjala-së</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/bdk.html\">bdk.html - The Ballad of Dennis 
Karjala</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/bdk.html\">bdk.html - Balada e Dennis 
Karjala-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/boldrin-levine.html\">boldrin-levine.html - Review: "
-"Boldrin and Levine, &ldquo;The case against intellectual property&rdquo;</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/boldrin-levine.html\">boldrin-levine.html - Recension: "
-"Boldrin dhe Levine, &ldquo;The case against intellectual property&rdquo;</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/boldrin-levine.html\">boldrin-levine.html - 
Review: Boldrin and Levine, &ldquo;The case against intellectual 
property&rdquo;</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/boldrin-levine.html\">boldrin-levine.html - 
Recension: Boldrin dhe Levine, &ldquo;The case against intellectual 
property&rdquo;</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -2707,373 +1622,198 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">bsd.html - Problemi me Lejen BSD</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-"
-"allowed-to-understand.html - The Bug Nobody is Allowed to Understand</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-"
-"allowed-to-understand.html - E meta Që Nuk i Lejohet Kujt Ta Kuptojë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-allowed-to-understand.html
 - The Bug Nobody is Allowed to Understand</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-allowed-to-understand.html
 - E meta Që Nuk i Lejohet Kujt Ta Kuptojë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">can-you-trust.html - Can You "
-"Trust Your Computer?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">can-you-trust.html - A Mund T'i "
-"Zini Besë Kompjuterit Tuaj?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">can-you-trust.html - Can You 
Trust Your Computer?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">can-you-trust.html - A Mund 
T'i Zini Besë Kompjuterit Tuaj?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/categories.html\">categories.html - Categories of Free "
-"and Nonfree Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/categories.html\">categories.html - Kategori Software-"
-"i të Lirë dhe Jo të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/categories.html\">categories.html - Categories of 
Free and Nonfree Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/categories.html\">categories.html - Kategori 
Software-i të Lirë dhe Jo të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">censoring-emacs.html - "
-"Censoring My Software, by Richard Stallman</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">censoring-emacs.html - 
Censoring My Software, by Richard Stallman</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/compromise.html\">compromise.html - Avoiding Ruinous "
-"Compromises</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/compromise.html\">compromise.html - Shmangia e "
-"Kompromiseve Shkatërrimtare</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/compromise.html\">compromise.html - Avoiding 
Ruinous Compromises</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/compromise.html\">compromise.html - Shmangia e 
Kompromiseve Shkatërrimtare</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html - "
-"Computing &lsquo;Progress&rsquo;: Good and Bad</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html - "
-"&lsquo;Progresi&rsquo; Në Fushën e Kompjuterit: E mira dhe e Keqja</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html 
- Computing &lsquo;Progress&rsquo;: Good and Bad</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html - 
&lsquo;Progresi&rsquo; Në Fushën e Kompjuterit: E mira dhe e Keqja</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-"
-"globalization.html - Copyright and Globalization in the Age of Computer "
-"Networks</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-"
-"globalization.html - Të drejta Kopjimi dhe Globalizëm në Epokën e 
Rrjeteve "
-"Kompjuterikë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-globalization.html
 - Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-globalization.html
 - Të drejta Kopjimi dhe Globalizëm në Epokën e Rrjeteve Kompjuterikë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-"
-"versus-community-2000.html - Copyright versus Community in the Age of "
-"Computer Networks</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-"
-"versus-community-2000.html - Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë 
në "
-"Epokën e Rrjeteve Kompjuterikë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-versus-community-2000.html
 - Copyright versus Community in the Age of Computer Networks</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-versus-community-2000.html
 - Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-"
-"community.html - Copyright versus Community in the Age of Computer Networks</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-"
-"community.html - Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e 
"
-"Rrjeteve Kompjuterikë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-community.html
 - Copyright versus Community in the Age of Computer Networks</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-community.html
 - Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-"
-"mistake.html - Correcting My Mistake about French Law</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-mistake.html
 - Correcting My Mistake about French Law</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-"
-"patents.html - The Danger of Software Patents</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-"
-"patents.html - Rreziku i Patentave Mbi Software-in</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-patents.html
 - The Danger of Software Patents</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-patents.html
 - Rreziku i Patentave Mbi Software-in</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/dat.html\">dat.html - The Right Way to Tax DAT</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/dat.html\">dat.html - Rruga e Duhur për Tatimin e DAT-"
-"it</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/dat.html\">dat.html - The Right Way to Tax 
DAT</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/dat.html\">dat.html - Rruga e Duhur për Tatimin 
e DAT-it</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-"
-"in-freedom.html - Is Digital Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It "
-"Is?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-"
-"in-freedom.html - A Është Gjë e Mirë Përfshirja Dixhitale? Si Mund Të "
-"Sigurohemi Se Bëhet Vërtet?</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-in-freedom.html
 - Is Digital Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-in-freedom.html
 - A Është Gjë e Mirë Përfshirja Dixhitale? Si Mund Të Sigurohemi Se 
Bëhet Vërtet?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/dmarti-patent.html\">dmarti-patent.html - Patent "
-"Reform Now</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/dmarti-patent.html\">dmarti-patent.html - Reformë "
-"Patentash Që Sot</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/dmarti-patent.html\">dmarti-patent.html - Patent 
Reform Now</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/dmarti-patent.html\">dmarti-patent.html - 
Reformë Patentash Që Sot</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/drdobbs-letter.html\">drdobbs-letter.html - Letter to "
-"the Editor of Dr. Dobb's Journal</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/drdobbs-letter.html\">drdobbs-letter.html - Letër "
-"Kryeredaktorit të Dr. Dobb's Journal</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/drdobbs-letter.html\">drdobbs-letter.html - 
Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/drdobbs-letter.html\">drdobbs-letter.html - 
Letër Kryeredaktorit të Dr. Dobb's Journal</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-"
-"increase-freedom.html - E-books must increase our freedom, not decrease it</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-increase-freedom.html
 - E-books must increase our freedom, not decrease it</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ebooks.html\">ebooks.html - E-Books: Freedom Or "
-"Copyright - RMS</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/ebooks.html\">ebooks.html - E-Books: Liri Ose Të "
-"Drejta Kopjimi - RMS</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/ebooks.html\">ebooks.html - E-Books: Freedom Or 
Copyright - RMS</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/ebooks.html\">ebooks.html - E-Books: Liri Ose 
Të Drejta Kopjimi - RMS</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/eldred-amicus.html\">eldred-amicus.html - FSF's Brief "
-"Amicus Curiae, Eldred v. Ashcroft</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/eldred-amicus.html\">eldred-amicus.html - FSF's 
Brief Amicus Curiae, Eldred v. Ashcroft</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/enforcing-gpl.html\">enforcing-gpl.html - Enforcing "
-"the GNU GPL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/enforcing-gpl.html\">enforcing-gpl.html - Zbatimi i "
-"GNU GPL-së</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/enforcing-gpl.html\">enforcing-gpl.html - 
Enforcing the GNU GPL</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/enforcing-gpl.html\">enforcing-gpl.html - 
Zbatimi i GNU GPL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html - "
-"Essays and Articles</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html - "
-"Ese dhe Artikuj</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html - Essays 
and Articles</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html - Ese 
dhe Artikuj</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent."
-"html - Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; Could Mean Unlimited Software "
-"Patents</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent."
-"html - &ldquo;Patena unitare&rdquo; e Europës Do të Thoshte Patenta të "
-"Pakufizuara Mbi Software-et</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent.html - 
Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; Could Mean Unlimited Software Patents</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent.html - 
&ldquo;Patena unitare&rdquo; e Europës Do të Thoshte Patenta të Pakufizuara 
Mbi Software-et</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-"
-"patents.html - Fighting Software Patents - Singly and Together</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-"
-"patents.html - Luftë Patentave të Software-eve - Më Vete dhe Tok</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-patents.html
 - Fighting Software Patents - Singly and Together</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-patents.html
 - Luftë Patentave të Software-eve - Më Vete dhe Tok</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/fire.html\">fire.html - Copyrighting fire!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fire.html\">fire.html - Vënia e zjarrit Nën të 
Drejta "
-"Kopjimi!</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/fire.html\">fire.html - Vënia e zjarrit Nën 
të Drejta Kopjimi!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html "
-"- A Free Digital Society - What Makes Digital Inclusion Good or Bad?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html "
-"- Për një Shoqëri të Lirë Dixhitale - Çfarë e Bën Përfshirjen 
Dixhitale të "
-"Mirë ose të Keqe?</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html - A 
Free Digital Society - What Makes Digital Inclusion Good or Bad?</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html - Për 
një Shoqëri të Lirë Dixhitale - Çfarë e Bën Përfshirjen Dixhitale të 
Mirë ose të Keqe?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">free-doc.html - Why Free Software "
-"needs Free Documentation</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">free-doc.html - Pse Software-i i Lirë "
-"lyp Dokumentim të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">free-doc.html - Why Free Software 
needs Free Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">free-doc.html - Pse Software-i i 
Lirë lyp Dokumentim të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-"
-"freedom.html - Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open "
-"Source&rdquo;</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-"
-"freedom.html - Pse &ldquo;Software-i i Lirë&rdquo; është më mirë se sa "
-"&ldquo;Burimi i Hapur&rdquo;</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-freedom.html
 - Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open Source&rdquo;</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-freedom.html
 - Pse &ldquo;Software-i i Lirë&rdquo; është më mirë se sa &ldquo;Burimi i 
Hapur&rdquo;</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html - "
-"Free Software movement</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html - "
-"Lëvizja për Software të Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html - Free 
Software movement</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html - 
Lëvizja për Software të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free-sw.html - What is free software?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free-sw.html - Ç'është software-i i "
-"lirë?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free-sw.html - What is free 
software?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free-sw.html - Ç'është 
software-i i lirë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html - Free "
-"World Notes</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html - 
Free World Notes</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-world.html\">free-world.html - Only the Free "
-"World Can Stand Up to Microsoft</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-world.html\">free-world.html - Vetëm një Botë e 
"
-"Lirë Mund të Përballet me Microsoft-in</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-world.html\">free-world.html - Only the Free 
World Can Stand Up to Microsoft</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-world.html\">free-world.html - Vetëm një 
Botë e Lirë Mund të Përballet me Microsoft-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-"
-"old.html - Freedom&mdash;or Copyright?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-"
-"old.html - Liri&mdash;apo Të drejta Kopjimi?</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-old.html
 - Freedom&mdash;or Copyright?</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-old.html
 - Liri&mdash;apo Të drejta Kopjimi?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html "
-"- Freedom or Copyright?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html "
-"- Liri apo Të Drejta Kopjimi?</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html - 
Freedom or Copyright?</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html - Liri 
apo Të Drejta Kopjimi?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html - "
-"Freedom Or Power?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html - Liri "
-"apo Pushtet?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html - 
Freedom Or Power?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html - 
Liri apo Pushtet?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">fs-motives.html - Motives For "
-"Writing Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">fs-motives.html - Arsye Për Shkrim "
-"Software-i të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">fs-motives.html - Motives For 
Writing Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">fs-motives.html - Arsye Për 
Shkrim Software-i të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">fs-translations.html - "
-"Translations of the term &ldquo;free software&rdquo;</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">fs-translations.html - "
-"Përkthimet e termit &ldquo;software i lirë&rdquo;</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">fs-translations.html - 
Translations of the term &ldquo;free software&rdquo;</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">fs-translations.html - 
Përkthimet e termit &ldquo;software i lirë&rdquo;</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/gates.html\">gates.html - It's not the Gates, it's the "
-"bars - RMS</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/gates.html\">gates.html - It's not the Gates, 
it's the bars - RMS</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/gif.html\">gif.html - Why There Are No GIF Files on "
-"GNU Web Pages</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/gif.html\">gif.html - Pse Faqet Web të GNU-së Nuk "
-"Përmbajnë Kartela GIF</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/gif.html\">gif.html - Why There Are No GIF Files 
on GNU Web Pages</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/gif.html\">gif.html - Pse Faqet Web të GNU-së 
Nuk Përmbajnë Kartela GIF</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/gnutella.html\">gnutella.html - Regarding Gnutella</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/gnutella.html\">gnutella.html - Lidhur Me Gnutella-n</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/gnutella.html\">gnutella.html - Regarding 
Gnutella</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/gnutella.html\">gnutella.html - Lidhur Me 
Gnutella-n</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk."
-"html - GNU &amp; The Free Software Foundation (Engineering Tech Talk at "
-"Google)</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk."
-"html - GNU-ja &amp; The Free Software Foundation (Engineering Tech Talk tek "
-"Google)</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk.html 
- GNU &amp; The Free Software Foundation (Engineering Tech Talk at Google)</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk.html 
- GNU-ja &amp; The Free Software Foundation (Engineering Tech Talk tek 
Google)</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-"
-"software.html - Measures Governments Can Use to Promote Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-"
-"software.html - Masa Që Qeveritë Mund T'i Përdorin për Promuovimin e "
-"Software-it të Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-software.html
 - Measures Governments Can Use to Promote Free Software</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-software.html
 - Masa Që Qeveritë Mund T'i Përdorin për Promuovimin e Software-it të 
Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html - "
-"The GNU GPL and the American Dream</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html - "
-"GNU GPL-ja dhe Ëndrra Amerikane</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html 
- The GNU GPL and the American Dream</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html - GNU 
GPL-ja dhe Ëndrra Amerikane</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html - The "
-"GNU GPL and the American Way</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html - GNU "
-"GPL-ja dhe Rruga Amerikane</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html - 
The GNU GPL and the American Way</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html - 
GNU GPL-ja dhe Rruga Amerikane</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">greve-clown.html - Speech at the "
-"CLOWN</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">greve-clown.html - Fjala në CLOWN</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">greve-clown.html - Speech at 
the CLOWN</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">greve-clown.html - Fjala në 
CLOWN</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html - That's "
-"fighting talk</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html - 
That's fighting talk</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -3082,185 +1822,98 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/hague.html\">hague.html - Dëm nga Haga</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">historical-apsl.html - Problems "
-"with older versions of the Apple License (APSL)</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">historical-apsl.html - Probleme "
-"me versione të vjetër të lejes Apple License (APSL)</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">historical-apsl.html - 
Problems with older versions of the Apple License (APSL)</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">historical-apsl.html - 
Probleme me versione të vjetër të lejes Apple License (APSL)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html - "
-"Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html 
- Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global 
Prosperity</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ipjustice.html\">ipjustice.html - Reject IP "
-"Enforcement Directive</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/ipjustice.html\">ipjustice.html - Hidhni Poshtë "
-"Direktivën për Dënime Me Bazë IP-të</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/ipjustice.html\">ipjustice.html - Reject IP 
Enforcement Directive</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/ipjustice.html\">ipjustice.html - Hidhni Poshtë 
Direktivën për Dënime Me Bazë IP-të</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">java-trap.html - Free but Shackled - "
-"The Java Trap</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">java-trap.html - Të lirë por Nën "
-"Vargonj - Kurthi Java</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">java-trap.html - Free but 
Shackled - The Java Trap</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">java-trap.html - Të lirë por 
Nën Vargonj - Kurthi Java</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">javascript-trap.html - The "
-"JavaScript Trap</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">javascript-trap.html - Kurthi "
-"JavaScript</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">javascript-trap.html - The 
JavaScript Trap</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">javascript-trap.html - 
Kurthi JavaScript</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html "
-"- A wise user judges each Internet usage scenario carefully</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html "
-"- Përdoruesi i matur e gjykon me kujdes çdo skenar të përdorimit të "
-"Internetit</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html - A 
wise user judges each Internet usage scenario carefully</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html - 
Përdoruesi i matur e gjykon me kujdes çdo skenar të përdorimit të 
Internetit</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-"
-"your-computing.html - Keep control of your computing, so it doesn't control "
-"you!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-"
-"your-computing.html - Mbajeni nën kontroll kompjuterin tuaj, që kështu të 
"
-"mos ju kontrollojë ai juve!</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-your-computing.html
 - Keep control of your computing, so it doesn't control you!</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-your-computing.html
 - Mbajeni nën kontroll kompjuterin tuaj, që kështu të mos ju kontrollojë 
ai juve!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html - "
-"A Response Letter to the Word Attachments</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html - "
-"Letër Përgjigje për Bashkangjitjet Word</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html - A 
Response Letter to the Word Attachments</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html - Letër 
Përgjigje për Bashkangjitjet Word</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html - People, "
-"places, things and ideas</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html - Njerëz, "
-"vende, gjëra dhe ngjarje</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html - 
People, places, things and ideas</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html - 
Njerëz, vende, gjëra dhe ngjarje</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/latest-articles.html\">latest-articles.html - "
-"Philosophy of the GNU Project - Latest Articles</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/latest-articles.html\">latest-articles.html - "
-"Filozofia e Projektit GNU - Artikujt Më të Rinj</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/latest-articles.html\">latest-articles.html - 
Philosophy of the GNU Project - Latest Articles</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/latest-articles.html\">latest-articles.html - 
Filozofia e Projektit GNU - Artikujt Më të Rinj</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html - "
-"Introduction to Free Software, Free Society</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html - "
-"Hyrje në Software-in e Lirë, Shoqërinë e Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html - 
Introduction to Free Software, Free Society</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html 
- Hyrje në Software-in e Lirë, Shoqërinë e Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex."
-"html - Lest CodePlex perplex</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex.html - 
Lest CodePlex perplex</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html - "
-"Linux, GNU, and freedom</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html - "
-"Linux-i, GNU-ja, dhe liria</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html - 
Linux, GNU, and freedom</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html 
- Linux-i, GNU-ja, dhe liria</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html "
-"- Interview: Richard M. Stallman</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html "
-"- Intervistë: Richard M. Stallman</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html - 
Interview: Richard M. Stallman</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html - 
Intervistë: Richard M. Stallman</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">mcvoy.html - Thank You, Larry McVoy</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">mcvoy.html - Ju Falemi Nderit, Larry "
-"McVoy</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">mcvoy.html - Thank You, Larry 
McVoy</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">mcvoy.html - Ju Falemi Nderit, 
Larry McVoy</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html - "
-"The Microsoft Antitrust Trial and Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html - "
-"Çështja Gjyqësore Antitrust Kundër Microsoft-it dhe Software-i i 
Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html - The 
Microsoft Antitrust Trial and Free Software</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html - 
Çështja Gjyqësore Antitrust Kundër Microsoft-it dhe Software-i i Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly."
-"html - Microsoft's New Monopoly</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly."
-"html - Monopoli i Ri i Microsoft-it</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly.html - 
Microsoft's New Monopoly</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly.html - 
Monopoli i Ri i Microsoft-it</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-old.html\">microsoft-old.html - Is Microsoft "
-"the Great Satan?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-old.html\">microsoft-old.html - A është "
-"Microsoft-i Djalli Me Brirë?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/microsoft-old.html\">microsoft-old.html - Is 
Microsoft the Great Satan?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/microsoft-old.html\">microsoft-old.html - A 
është Microsoft-i Djalli Me Brirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html - On "
-"the Microsoft Verdict</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html - Mbi "
-"Verdiktin e Dhënë Ndaj Microsoft-it</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html - 
On the Microsoft Verdict</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html 
- Mbi Verdiktin e Dhënë Ndaj Microsoft-it</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">microsoft.html - Is Microsoft the "
-"Great Satan?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">microsoft.html - A është Microsoft-i 
"
-"Djalli Me Brirë?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">microsoft.html - Is Microsoft 
the Great Satan?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">microsoft.html - A është 
Microsoft-i Djalli Me Brirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-"
-"copyright.html - Misinterpreting Copyright</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-"
-"copyright.html - Keqinterpretimi i Të drejtave të Kopjimit</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-copyright.html
 - Misinterpreting Copyright</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-copyright.html
 - Keqinterpretimi i Të drejtave të Kopjimit</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-"
-"speech-2004.html - Eben Moglen Speech - Harvard - 2004</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-"
-"speech-2004.html - Fjala e Eben Moglen-it - Harvard - 2004</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-speech-2004.html
 - Eben Moglen Speech - Harvard - 2004</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-speech-2004.html
 - Fjala e Eben Moglen-it - Harvard - 2004</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -3268,14 +1921,8 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/motif.html\">motif.html - Leja Motif</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ms-doj-tunney.html\">ms-doj-tunney.html - FSF "
-"Statement in Response to Proposed Revised Final Judgment in Microsoft vs. "
-"United States</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/ms-doj-tunney.html\">ms-doj-tunney.html - Deklaratë e "
-"FSFs-ë në Përgjigje të Rishikimit të Propozuar për Vendimin Gjyqësor "
-"Përfundimtar në çështjen Microsoft vs. ShBA</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/ms-doj-tunney.html\">ms-doj-tunney.html - FSF 
Statement in Response to Proposed Revised Final Judgment in Microsoft vs. 
United States</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/ms-doj-tunney.html\">ms-doj-tunney.html - 
Deklaratë e FSFs-ë në Përgjigje të Rishikimit të Propozuar për Vendimin 
Gjyqësor Përfundimtar në çështjen Microsoft vs. ShBA</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -3284,21 +1931,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html - "
-"Netscape Public License</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html - "
-"Netscape Public License</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html - 
Netscape Public License</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html - 
Netscape Public License</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/netscape-npl.html\">netscape-npl.html - Netscape "
-"Public License</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/netscape-npl.html\">netscape-npl.html - Netscape "
-"Public License</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/netscape-npl.html\">netscape-npl.html - Netscape 
Public License</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/netscape-npl.html\">netscape-npl.html - Netscape 
Public License</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -3307,444 +1946,237 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-"
-"services-arent-free-or-nonfree.html - Network Services Aren't Free or "
-"Nonfree; They Raise Other Issues</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-"
-"services-arent-free-or-nonfree.html - Shërbimet e Rrjeteve Nuk Janë të 
Lirë "
-"ose Jo të Lirë; Prej Tyre Dalin Çështje të Tjera</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-services-arent-free-or-nonfree.html
 - Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-services-arent-free-or-nonfree.html
 - Shërbimet e Rrjeteve Nuk Janë të Lirë ose Jo të Lirë; Prej Tyre Dalin 
Çështje të Tjera</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">new-monopoly.html - U.S. Congress "
-"Threatens to Establish a New Kind of Monopoly</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">new-monopoly.html - Kongresi i "
-"ShBA-ve Kërcënon të Vednosë një Lloj të Ri Monopoli</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">new-monopoly.html - U.S. 
Congress Threatens to Establish a New Kind of Monopoly</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">new-monopoly.html - Kongresi 
i ShBA-ve Kërcënon të Vednosë një Lloj të Ri Monopoli</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">nit-india.html - Stallman's Speech at "
-"National Institute of Technology, Trichy, India, 17 February 2004</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">nit-india.html - Fjala e Stallman-it "
-"në National Institute of Technology, Trishi, Indi, 17 Shkurt 2004</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">nit-india.html - Stallman's 
Speech at National Institute of Technology, Trichy, India, 17 February 2004</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">nit-india.html - Fjala e 
Stallman-it në National Institute of Technology, Trishi, Indi, 17 Shkurt 
2004</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/no-ip-ethos.html\">no-ip-ethos.html - Don't Let &lsquo;"
-"Intellectual Property&rsquo; Twist Your Ethos</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/no-ip-ethos.html\">no-ip-ethos.html - Mos e Lini "
-"&lsquo;Pronësinë Intelektuale&rsquo; të Shtrembërojë Etikën Tuaj</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/no-ip-ethos.html\">no-ip-ethos.html - Don't Let 
&lsquo;Intellectual Property&rsquo; Twist Your Ethos</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/no-ip-ethos.html\">no-ip-ethos.html - Mos e Lini 
&lsquo;Pronësinë Intelektuale&rsquo; të Shtrembërojë Etikën Tuaj</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html - "
-"We Can Put an End to Word Attachments</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html - "
-"Mund T'u Japim Fund Bashkangjitjeve Word</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html - We Can 
Put an End to Word Attachments</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html - Mund 
T'u Japim Fund Bashkangjitjeve Word</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/nonfree-games.html\">nonfree-games.html - Nonfree "
-"DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/nonfree-games.html\">nonfree-games.html - Nonfree 
DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html "
-"- Applying Copyleft To Non-Software Information</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html "
-"- Zbatimi i Copyleft-it te të Dhëna Që Nuk Janë Software</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html - 
Applying Copyleft To Non-Software Information</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html - 
Zbatimi i Copyleft-it te të Dhëna Që Nuk Janë Software</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">not-ipr.html - Did You Say &ldquo;"
-"Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">not-ipr.html - &ldquo;Pronësi "
-"Intelektuale&rdquo; Thatë? Ç'Mirazh Joshës!</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">not-ipr.html - Did You Say 
&ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">not-ipr.html - &ldquo;Pronësi 
Intelektuale&rdquo; Thatë? Ç'Mirazh Joshës!</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-"
-"the-point.html - Why Open Source Misses the Point of Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-"
-"the-point.html - Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të "
-"Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-the-point.html
 - Why Open Source Misses the Point of Free Software</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-the-point.html
 - Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/opposing-drm.html\">opposing-drm.html - Opposing "
-"Digital Rights Mismanagement</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/opposing-drm.html\">opposing-drm.html - Opposing 
Digital Rights Mismanagement</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ough-interview.html\">ough-interview.html - An "
-"interview for OUGH!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/ough-interview.html\">ough-interview.html - Një "
-"intervistë për OUGH!</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/ough-interview.html\">ough-interview.html - An 
interview for OUGH!</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/ough-interview.html\">ough-interview.html - Një 
intervistë për OUGH!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel."
-"html - Daniel Ravicher's FFII panel presentation, November 10, 2004</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel.html - 
Daniel Ravicher's FFII panel presentation, November 10, 2004</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
-"not-enough.html - Patent Reform Is Not Enough</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
-"not-enough.html - Reforma e Patentave Nuk Mjafton</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-not-enough.html
 - Patent Reform Is Not Enough</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-not-enough.html
 - Reforma e Patentave Nuk Mjafton</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">pirate-party.html - How the "
-"Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">pirate-party.html - Në Ç'Mënyrë 
"
-"Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër Software-it të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">pirate-party.html - How the 
Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">pirate-party.html - Në 
Ç'Mënyrë Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër Software-it të 
Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/plan-nine.html\">plan-nine.html - The Problems of the "
-"Plan 9 License</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/plan-nine.html\">plan-nine.html - The Problems of 
the Plan 9 License</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/practical.html\">practical.html - The advantages of "
-"free software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/practical.html\">practical.html - Përparësitë e "
-"software-it të lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/practical.html\">practical.html - The advantages 
of free software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/practical.html\">practical.html - Përparësitë 
e software-it të lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">pragmatic.html - Copyleft: Pragmatic "
-"Idealism</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">pragmatic.html - Copyleft-i: "
-"Idealizëm Pragmatik</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">pragmatic.html - Copyleft: 
Pragmatic Idealism</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">pragmatic.html - Copyleft-i: 
Idealizëm Pragmatik</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/privacyaction.html\">privacyaction.html - Protect "
-"Postal Privacy</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/privacyaction.html\">privacyaction.html - Mbroni "
-"Privatësinë Postare</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/privacyaction.html\">privacyaction.html - Protect 
Postal Privacy</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/privacyaction.html\">privacyaction.html - Mbroni 
Privatësinë Postare</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
 #| "freedom.html - Android and Users' Freedom</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom.html\">programs-must-"
-"not-limit-freedom.html - Why programs must not limit the freedom to run "
-"them</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
-"freedom.html - Android-i dhe Liria e Përdoruesit</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom.html\">programs-must-not-limit-freedom.html
 - Why programs must not limit the freedom to run them</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom.html\">programs-must-not-limit-freedom.html
 - Pse programet nuk duhet ta kufizojnë lirinë për xhirimin e tyre</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/protecting.html\">protecting.html - Help Protect the "
-"Rights to Write Both Non-Free and Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/protecting.html\">protecting.html - Ndihmoni të "
-"Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë të Software-esh të Lirë, Qoftë Jo 
të "
-"Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/protecting.html\">protecting.html - Help Protect 
the Rights to Write Both Non-Free and Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/protecting.html\">protecting.html - Ndihmoni të 
Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë të Software-esh të Lirë, Qoftë Jo 
të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto."
-"html - Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto."
-"html - Pse Nuk Do Ta Nënshkruaj Manifestin e Përkatësisë Publike</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto.html 
- Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto.html 
- Pse Nuk Do Ta Nënshkruaj Manifestin e Përkatësisë Publike</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html "
-"- Science must &ldquo;push copyright aside&rdquo;</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html "
-"- Shkenca duhet &ldquo;ta lërë anash copyright-in&rdquo;</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html - 
Science must &ldquo;push copyright aside&rdquo;</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html - 
Shkenca duhet &ldquo;ta lërë anash copyright-in&rdquo;</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright."
-"html - Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright."
-"html - Rivlerësim i Të Drejtave të Kopjimit: Publikja Duhet të Ketë "
-"Përparësi</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright.html - 
Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright.html - 
Rivlerësim i Të Drejtave të Kopjimit: Publikja Duhet të Ketë 
Përparësi</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rieti.html\">rieti.html - The Future of Jiyuna "
-"Software, 21 April 2003</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rieti.html\">rieti.html - E ardhmja e Jiyuna Software-"
-"it, 21 April 2003</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/rieti.html\">rieti.html - The Future of Jiyuna 
Software, 21 April 2003</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/rieti.html\">rieti.html - E ardhmja e Jiyuna 
Software-it, 21 April 2003</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">right-to-read.html - The Right to "
-"Read</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">right-to-read.html - E drejta e "
-"Leximit</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">right-to-read.html - The 
Right to Read</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">right-to-read.html - E 
drejta e Leximit</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-aj.html\">rms-aj.html - RMS on the Alex Jones "
-"Show</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-aj.html\">rms-aj.html - RMS në Alex Jones Show</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/rms-aj.html\">rms-aj.html - RMS on the Alex Jones 
Show</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/rms-aj.html\">rms-aj.html - RMS në Alex Jones 
Show</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-"
-"article.html - Comments on Roderick Long's Article</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-"
-"article.html - Komente mbi Artikullin e Roderick Long-ut</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-article.html
 - Comments on Roderick Long's Article</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-article.html
 - Komente mbi Artikullin e Roderick Long-ut</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-hack.html\">rms-hack.html - The Hacker Community "
-"and Ethics: An Interview with Richard M. Stallman</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-hack.html\">rms-hack.html - Bashkësia e 
Hacker-ëve "
-"dhe Etika: Intervistë me Richard M. Stallman-in</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/rms-hack.html\">rms-hack.html - The Hacker 
Community and Ethics: An Interview with Richard M. Stallman</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/rms-hack.html\">rms-hack.html - Bashkësia e 
Hacker-ëve dhe Etika: Intervistë me Richard M. Stallman-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh."
-"html - Interview with Richard Stallman, Edinburgh, 2004</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh."
-"html - Intervistë me Richard Stallman-in, Edinburg, 2004</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh.html 
- Interview with Richard Stallman, Edinburgh, 2004</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh.html 
- Intervistë me Richard Stallman-in, Edinburg, 2004</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-kol.html\">rms-kol.html - Richard Stallman's "
-"speech in Kolkata (Calcutta), August 2006</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-kol.html\">rms-kol.html - Fjala e Richard Stallman-"
-"it në Kolkata (Kalkuta), Gusht 2006</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/rms-kol.html\">rms-kol.html - Richard Stallman's 
speech in Kolkata (Calcutta), August 2006</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/rms-kol.html\">rms-kol.html - Fjala e Richard 
Stallman-it në Kolkata (Kalkuta), Gusht 2006</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-on-radio-nz.html\">rms-on-radio-nz.html - RMS on "
-"Radio New Zealand</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-on-radio-nz.html\">rms-on-radio-nz.html - RMS-ja "
-"në Radio New Zealand</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/rms-on-radio-nz.html\">rms-on-radio-nz.html - RMS 
on Radio New Zealand</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/rms-on-radio-nz.html\">rms-on-radio-nz.html - 
RMS-ja në Radio New Zealand</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rtlinux-patent.html\">rtlinux-patent.html - GPL-"
-"compliant version of RTLinux Open Patent License in Works</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rtlinux-patent.html\">rtlinux-patent.html - Version i "
-"lejes RTLinux Open Patent License i përputhshëm me GPL-në në Punime</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/rtlinux-patent.html\">rtlinux-patent.html - 
GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/rtlinux-patent.html\">rtlinux-patent.html - 
Version i lejes RTLinux Open Patent License i përputhshëm me GPL-në në 
Punime</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">savingeurope.html - Saving Europe "
-"from Software Patents</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">savingeurope.html - Shpëtimi i "
-"Europës nga Patentat mbi Software-et</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">savingeurope.html - Saving 
Europe from Software Patents</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">savingeurope.html - 
Shpëtimi i Europës nga Patentat mbi Software-et</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">second-sight.html - Free Software "
-"and (e-)Government</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">second-sight.html - Software-i i "
-"Lirë dhe (e-)Qeveria</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">second-sight.html - Free 
Software and (e-)Government</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">second-sight.html - 
Software-i i Lirë dhe (e-)Qeveria</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/self-interest.html\">self-interest.html - Self-"
-"Interest</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/self-interest.html\">self-interest.html - 
Self-Interest</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html - "
-"Selling Exceptions</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html 
- Selling Exceptions</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/selling.html\">selling.html - Selling Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/selling.html\">selling.html - Të shesësh Software të 
"
-"Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/selling.html\">selling.html - Selling Free 
Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/selling.html\">selling.html - Të shesësh 
Software të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">shouldbefree.html - Why Software "
-"Should Be Free</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">shouldbefree.html - Pse Software-i "
-"do të Duhej të Ishte i Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">shouldbefree.html - Why 
Software Should Be Free</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">shouldbefree.html - Pse 
Software-i do të Duhej të Ishte i Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/social-inertia.html\">social-inertia.html - Overcoming "
-"Social Inertia</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/social-inertia.html\">social-inertia.html - Kapërcimi "
-"i Inercisë Shoqërore</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/social-inertia.html\">social-inertia.html - 
Overcoming Social Inertia</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/social-inertia.html\">social-inertia.html - 
Kapërcimi i Inercisë Shoqërore</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-"
-"libre-commercial-viability.html - Software Libre and Commercial Viability</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-libre-commercial-viability.html
 - Software Libre and Commercial Viability</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-"
-"patents.html - Software Patents and Literary Patents</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-"
-"patents.html - Patenta Software-i dhe Patenta Letrare</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-patents.html
 - Software Patents and Literary Patents</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-patents.html
 - Patenta Software-i dhe Patenta Letrare</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html - "
-"Software Patents</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html - "
-"Patentat Mbi Software-e</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html - 
Software Patents</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html - 
Patentat Mbi Software-e</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview."
-"html - Philosophy of the GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview."
-"html - Filozofia e Projektit GNU</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview.html - 
Philosophy of the GNU Project</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview.html - 
Filozofia e Projektit GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/stallman-kth.html\">stallman-kth.html - Speech in "
-"Sweden</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/stallman-kth.html\">stallman-kth.html - Fjala në "
-"Suedi</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/stallman-kth.html\">stallman-kth.html - Speech in 
Sweden</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/stallman-kth.html\">stallman-kth.html - Fjala 
në Suedi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html - "
-"Stallman's Speech at Model Engineering College About Software Patent "
-"Dangers</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html - "
-"Fjala e Stallman-it në Model Engineering College Rreth Rreziqeve të "
-"Patentave mbi Software-in</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html 
- Stallman's Speech at Model Engineering College About Software Patent 
Dangers</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html - Fjala e 
Stallman-it në Model Engineering College Rreth Rreziqeve të Patentave mbi 
Software-in</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/stallmans-law.html\">stallmans-law.html - Stallman's "
-"Law</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/stallmans-law.html\">stallmans-law.html - Ligji i "
-"Stallman-it</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/stallmans-law.html\">stallmans-law.html - 
Stallman's Law</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/stallmans-law.html\">stallmans-law.html - Ligji 
i Stallman-it</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/stophr3028.html\">stophr3028.html - Stop H.R. 3028 - "
-"Protect the Net - Stop the Trademark Monopolists</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/stophr3028.html\">stophr3028.html - Stop H.R. 3028 - "
-"Mbroni Rrjetin - Ndalini Monopolistët e Shenjave Tregtare</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/stophr3028.html\">stophr3028.html - Stop H.R. 
3028 - Protect the Net - Stop the Trademark Monopolists</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/stophr3028.html\">stophr3028.html - Stop H.R. 
3028 - Mbroni Rrjetin - Ndalini Monopolistët e Shenjave Tregtare</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html - The "
-"Curious Incident of Sun in the Night-Time</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html - 
The Curious Incident of Sun in the Night-Time</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html "
-"- The Danger of E-Books</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html "
-"- Rreziku i E-Librave</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html - The 
Danger of E-Books</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html - 
Rreziku i E-Librave</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html "
-"- The Law of Success 2.0: An Interview with Richard Stallman</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html "
-"- Ligji i Suksesit 2.0: Intervistë me Richard Stallman-in</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html - The 
Law of Success 2.0: An Interview with Richard Stallman</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html - 
Ligji i Suksesit 2.0: Intervistë me Richard Stallman-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-"
-"problem.html - The Problem Is Software Controlled By Its Developer</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-"
-"problem.html - Problemi Është Software-i i Kontrolluar Nga Hartuesit e 
Tij</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-problem.html
 - The Problem Is Software Controlled By Its Developer</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-problem.html
 - Problemi Është Software-i i Kontrolluar Nga Hartuesit e Tij</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html - "
-"Philosophy of the GNU Project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html - "
-"Filozofia e Projektit GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html - 
Philosophy of the GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html 
- Filozofia e Projektit GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/trivial-patent.html\">trivial-patent.html - The "
-"Anatomy of a Trivial Patent - GNU project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/trivial-patent.html\">trivial-patent.html - Anatomia e "
-"Një Patente Triviale - Projekti GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/trivial-patent.html\">trivial-patent.html - The 
Anatomy of a Trivial Patent - GNU project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/trivial-patent.html\">trivial-patent.html - 
Anatomia e Një Patente Triviale - Projekti GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ucita.html\">ucita.html - Why We Must Fight UCITA</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/ucita.html\">ucita.html - Psed Duhet Ta Luftojmë 
UCITA-"
-"n</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/ucita.html\">ucita.html - Why We Must Fight 
UCITA</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/ucita.html\">ucita.html - Psed Duhet Ta 
Luftojmë UCITA-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -3753,152 +2185,83 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/university.html\">university.html - Releasing Free "
-"Software If You Work at a University</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/university.html\">university.html - Si të Hidhni Në "
-"Qarkullim Software të Lirë Nëse Punoni Në një Universitet</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/university.html\">university.html - Releasing 
Free Software If You Work at a University</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/university.html\">university.html - Si të 
Hidhni Në Qarkullim Software të Lirë Nëse Punoni Në një Universitet</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html - The "
-"Free Software Community After 20 Years</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html - "
-"Bashkësia e Software-it të Lirë Pas 20 Vjetësh</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html - 
The Free Software Community After 20 Years</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html 
- Bashkësia e Software-it të Lirë Pas 20 Vjetësh</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/using-gfdl.html\">using-gfdl.html - Using GNU FDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/using-gfdl.html\">using-gfdl.html - Përdorimi i GNU "
-"FDL-së</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/using-gfdl.html\">using-gfdl.html - Using GNU 
FDL</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/using-gfdl.html\">using-gfdl.html - Përdorimi i 
GNU FDL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/vaccination.html\">vaccination.html - Viral Code and "
-"Vaccination</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/vaccination.html\">vaccination.html - Viral Code 
and Vaccination</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/w3c-patent.html\">w3c-patent.html - Position on W3C "
-"\"RF\" Patent Policy</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/w3c-patent.html\">w3c-patent.html - Qëndrimi mbi "
-"Politikën \"RF\" të W3C-së mbi Patentat</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/w3c-patent.html\">w3c-patent.html - Position on 
W3C \"RF\" Patent Policy</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/w3c-patent.html\">w3c-patent.html - Qëndrimi 
mbi Politikën \"RF\" të W3C-së mbi Patentat</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">wassenaar.html - The Wassenaar "
-"Arrangement</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">wassenaar.html - Marrëveshja "
-"Wassenaar</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">wassenaar.html - The Wassenaar 
Arrangement</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">wassenaar.html - Marrëveshja 
Wassenaar</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html "
 #| "- Free Software movement</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html"
-"\">when_free_software_isnt_practically_better.html - When Free Software "
-"Isn't (Practically) Better</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html - "
-"Lëvizja për Software të Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">when_free_software_isnt_practically_better.html
 - When Free Software Isn't (Practically) Better</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">when_free_software_isnt_practically_better.html
 - Kur Software-i i Lirë S'është (Praktikisht) Më i Mirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-"
-"server-really-serve.html - Who Does That Server Really Serve?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-"
-"server-really-serve.html - Kujt i Shërben Vërtet Ai Shërbyes?</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-server-really-serve.html
 - Who Does That Server Really Serve?</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-server-really-serve.html
 - Kujt i Shërben Vërtet Ai Shërbyes?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-"
-"matters.html - Why Audio Format Matters - GNU Project - Free as in Freedom</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-"
-"matters.html - Pse Formati Audio Ka Rëndësi - Projekti GNU - I lirë si në 
"
-"Liri</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-matters.html
 - Why Audio Format Matters - GNU Project - Free as in Freedom</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-matters.html
 - Pse Formati Audio Ka Rëndësi - Projekti GNU - I lirë si në Liri</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">why-copyleft.html - Why Copyleft?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">why-copyleft.html - Përse Duhet "
-"Copyleft-i?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">why-copyleft.html - Why 
Copyleft?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">why-copyleft.html - Përse 
Duhet Copyleft-i?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/why-free.html\">why-free.html - Why Software Should "
-"Not Have Owners</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-free.html\">why-free.html - Pse Software-i i Lirë "
-"Nuk do të Duhej të Kishte Pronarë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">why-free.html - Why Software 
Should Not Have Owners</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">why-free.html - Pse Software-i i 
Lirë Nuk do të Duhej të Kishte Pronarë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-"
-"PublicAwarenessOfCopyright-2002.html - Public Awareness of Copyright, WIPO, "
-"June 2002</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-"
-"PublicAwarenessOfCopyright-2002.html - Ndërgjegjësim Publik mbi Të Drejtat 
e "
-"Kopjimit, WIPO, Qershor 2002</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html
 - Public Awareness of Copyright, WIPO, June 2002</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html
 - Ndërgjegjësim Publik mbi Të Drejtat e Kopjimit, WIPO, Qershor 2002</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">words-to-avoid.html - Words to "
-"Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">words-to-avoid.html - Fjalë Që "
-"Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose 
Ngatërruese</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">words-to-avoid.html - Words 
to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">words-to-avoid.html - 
Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose 
Ngatërruese</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">wsis-2003.html - Stallman's Speech at "
-"WSIS, 16 July 2003</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">wsis-2003.html - Fjala e Stallman-it "
-"në WSIS, 16 Korrik 2003</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">wsis-2003.html - Stallman's 
Speech at WSIS, 16 July 2003</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">wsis-2003.html - Fjala e 
Stallman-it në WSIS, 16 Korrik 2003</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/wsis.html\">wsis.html - World Summit on the "
-"Information Society</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wsis.html\">wsis.html - Kuvendi Botëror i Shoqërisë 
së "
-"Informacionit</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/wsis.html\">wsis.html - World Summit on the 
Information Society</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/wsis.html\">wsis.html - Kuvendi Botëror i 
Shoqërisë së Informacionit</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/x.html\">x.html - The X Window System Trap</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/x.html\">x.html - Kurthi i Sistemit X të Dritareve</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/x.html\">x.html - Kurthi i Sistemit X të 
Dritareve</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-"
-"needs-free-software.html - Your Freedom Needs Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-"
-"needs-free-software.html - Liria Juaj Lyp Software të Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-needs-free-software.html
 - Your Freedom Needs Free Software</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-needs-free-software.html
 - Liria Juaj Lyp Software të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
@@ -3906,60 +2269,36 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/economics_frank/\">filozofi/economics_frank</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/economics_frank/frank.html\">frank.html - Does "
-"Studying Economics Inhibit Cooperation?</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/economics_frank/frank.html\">frank.html - Does 
Studying Economics Inhibit Cooperation?</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">philosophy/sco - FSF's Position "
-"regarding SCO's attacks on Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">philosophy/sco - Pozicioni i FSF-së "
-"lidhur me sulmet e SCO-së ndaj Software-it të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">philosophy/sco - FSF's Position 
regarding SCO's attacks on Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">philosophy/sco - Pozicioni i 
FSF-së lidhur me sulmet e SCO-së ndaj Software-it të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html - FSF: "
-"Questioning SCO: A Hard Look at Nebulous Claims</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html - 
FSF: Questioning SCO: A Hard Look at Nebulous Claims</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html\">sco-gnu-linux.html - SCO, GNU "
-"and Linux</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html\">sco-gnu-linux.html - SCO-ja, "
-"GNU-ja dhe Linux-i</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html\">sco-gnu-linux.html - 
SCO, GNU and Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html\">sco-gnu-linux.html - 
SCO-ja, GNU-ja dhe Linux-i</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html - SCO "
-"Scuttles Sense, Claiming GPL Invalidity</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html - 
SCO Scuttles Sense, Claiming GPL Invalidity</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-v-ibm.html\">sco-v-ibm.html - FSF Statement on "
-"SCO v. IBM</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-v-ibm.html\">sco-v-ibm.html - Deklaratë e FSF-"
-"së lidhur me çështjen SCO v. IBM</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco-v-ibm.html\">sco-v-ibm.html - FSF 
Statement on SCO v. IBM</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/sco/sco-v-ibm.html\">sco-v-ibm.html - Deklaratë 
e FSF-së lidhur me çështjen SCO v. IBM</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html - "
-"SCO: Without Fear and Without Research</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html - "
-"SCO: Pa Frikë dhe Pa Kërkime</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html 
- SCO: Without Fear and Without Research</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html - SCO: Pa 
Frikë dhe Pa Kërkime</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/subpoena.html\">subpoena.html - The SCO Subpoena "
-"of FSF</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/sco/subpoena.html\">subpoena.html - The SCO 
Subpoena of FSF</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -3979,21 +2318,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/prep/maintain/index.html\">index.html - Information for "
-"maintainers of GNU software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/prep/maintain/index.html\">index.html - Informacione për "
-"mirëmbajtësa të software-eve GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/prep/maintain/index.html\">index.html - Information for 
maintainers of GNU software</a>"
+msgstr "<a href=\"/prep/maintain/index.html\">index.html - Informacione për 
mirëmbajtësa të software-eve GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/prep/maintain/maintain.html\">maintain.html - Information for "
-"Maintainers of GNU Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/prep/maintain/maintain.html\">maintain.html - Informacione për "
-"Mirëmbajtësa të Software-eve GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/prep/maintain/maintain.html\">maintain.html - Information 
for Maintainers of GNU Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/prep/maintain/maintain.html\">maintain.html - Informacione 
për Mirëmbajtësa të Software-eve GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
@@ -4002,20 +2333,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/prep/standards/index.html\">index.html - GNU coding standards</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/prep/standards/index.html\">index.html - Standarde GNU për "
-"kodimin</a>"
+msgid "<a href=\"/prep/standards/index.html\">index.html - GNU coding 
standards</a>"
+msgstr "<a href=\"/prep/standards/index.html\">index.html - Standarde GNU për 
kodimin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/prep/standards/standards.html\">standards.html - GNU Coding "
-"Standards</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/prep/standards/standards.html\">standards.html - Standarde GNU "
-"për Kodimin</a>"
+msgid "<a href=\"/prep/standards/standards.html\">standards.html - GNU Coding 
Standards</a>"
+msgstr "<a href=\"/prep/standards/standards.html\">standards.html - Standarde 
GNU për Kodimin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -4023,218 +2347,119 @@
 msgstr "<a href=\"/press/press.html\">press - Informacione për Shtypin</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-05-04-GPL.html\">2001-05-04-GPL.html - The GNU General "
-"Public License Protects Software Freedoms</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-05-04-GPL.html\">2001-05-04-GPL.html - Leja GNU "
-"General Public License Mbron Liritë e Software-it</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-05-04-GPL.html\">2001-05-04-GPL.html - The GNU 
General Public License Protects Software Freedoms</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2001-05-04-GPL.html\">2001-05-04-GPL.html - Leja GNU 
General Public License Mbron Liritë e Software-it</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-05-25-NYU.html\">2001-05-25-NYU.html - Richard "
-"Stallman Delivers Speech at NYU, Countering Mundie's Attack on Free "
-"Software</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-05-25-NYU.html\">2001-05-25-NYU.html - Richard 
Stallman Delivers Speech at NYU, Countering Mundie's Attack on Free 
Software</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-06-18-GCC.html\">2001-06-18-GCC.html - GNU Compiler "
-"Collection Version 3.0 Is Released; Includes Support for Java and IA-64</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-06-18-GCC.html\">2001-06-18-GCC.html - Hidhet në "
-"Qarkullim Versioni 3.0 për GNU Compiler Collection; Përfshin Mbulim për 
Java "
-"dhe IA-64</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-06-18-GCC.html\">2001-06-18-GCC.html - GNU 
Compiler Collection Version 3.0 Is Released; Includes Support for Java and 
IA-64</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2001-06-18-GCC.html\">2001-06-18-GCC.html - Hidhet 
në Qarkullim Versioni 3.0 për GNU Compiler Collection; Përfshin Mbulim për 
Java dhe IA-64</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-06-28-USENIX.html\">2001-06-28-USENIX.html - GNU "
-"Project and Kerberos Developers Receive Prestigious USENIX Achievement "
-"Awards</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-06-28-USENIX.html\">2001-06-28-USENIX.html - GNU 
Project and Kerberos Developers Receive Prestigious USENIX Achievement 
Awards</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html - "
-"FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of "
-"Microsoft .NET</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html - "
-"FSF-ja Njofton Përkrahjen e Projekteve të Software-it të Lirë për "
-"Zëvendësimin e Përbërësve nga Microsoft .NET</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html - FSF 
Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of Microsoft 
.NET</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html - 
FSF-ja Njofton Përkrahjen e Projekteve të Software-it të Lirë për 
Zëvendësimin e Përbërësve nga Microsoft .NET</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html - "
-"Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate "
-"in Asia of the Free Software Foundation</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html - "
-"Richard Stallman Përuron Free Software Foundation-India, Degën e Parë në 
Azi "
-"të Free Software Foundation-it</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html 
- Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate 
in Asia of the Free Software Foundation</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html 
- Richard Stallman Përuron Free Software Foundation-India, Degën e Parë në 
Azi të Free Software Foundation-it</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-09-18-RTLinux.html\">2001-09-18-RTLinux.html - Status "
-"of Violation of the GNU General Public License (GPL) by RTLinux</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-09-18-RTLinux.html\">2001-09-18-RTLinux.html - 
Status of Violation of the GNU General Public License (GPL) by RTLinux</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-09-24-CPI.html\">2001-09-24-CPI.html - Richard "
-"Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy Institute's "
-"Free Software Conference</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-09-24-CPI.html\">2001-09-24-CPI.html - Richard "
-"Stallman dhe Eben Moglen do të Flasin në Konferencën për Software të 
Lirë të "
-"organizuar nga Cyberspace Policy Institute i GWU-së</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-09-24-CPI.html\">2001-09-24-CPI.html - Richard 
Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy Institute's Free 
Software Conference</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2001-09-24-CPI.html\">2001-09-24-CPI.html - Richard 
Stallman dhe Eben Moglen do të Flasin në Konferencën për Software të Lirë 
të organizuar nga Cyberspace Policy Institute i GWU-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-10-12-bayonne.html\">2001-10-12-bayonne.html - Free "
-"Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-10-12-bayonne.html\">2001-10-12-bayonne.html - 
Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-10-22-Emacs.html\">2001-10-22-Emacs.html - FSF "
-"Announces Version 21 of the GNU Emacs Editing Environment</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-10-22-Emacs.html\">2001-10-22-Emacs.html - FSF-ja "
-"Njofton Versionin 21 të Mjedisit GNU Emacs për Përpunime</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-10-22-Emacs.html\">2001-10-22-Emacs.html - FSF 
Announces Version 21 of the GNU Emacs Editing Environment</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2001-10-22-Emacs.html\">2001-10-22-Emacs.html - 
FSF-ja Njofton Versionin 21 të Mjedisit GNU Emacs për Përpunime</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-12-03-Takeda.html\">2001-12-03-Takeda.html - Richard "
-"Stallman Receives Prestigious 2001 Takeda Award</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-12-03-Takeda.html\">2001-12-03-Takeda.html - Richard "
-"Stallman Fiton Çmimin Prestigjioz Takeda për 2001</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2001-12-03-Takeda.html\">2001-12-03-Takeda.html - 
Richard Stallman Receives Prestigious 2001 Takeda Award</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2001-12-03-Takeda.html\">2001-12-03-Takeda.html - 
Richard Stallman Fiton Çmimin Prestigjioz Takeda për 2001</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-01-29-MS-DOJ.html\">2002-01-29-MS-DOJ.html - FSF Files "
-"Statement on Microsoft Judgment under Tunney Act</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-01-29-MS-DOJ.html\">2002-01-29-MS-DOJ.html - FSF 
Files Statement on Microsoft Judgment under Tunney Act</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html - "
-"Guido van Rossum Awarded the Free Software Foundation Award for the "
-"Advancement of Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html - "
-"Guido van Rossum Vlerësohet me Çmimin e Free Software Foundation-it për "
-"Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html 
- Guido van Rossum Awarded the Free Software Foundation Award for the 
Advancement of Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html 
- Guido van Rossum Vlerësohet me Çmimin e Free Software Foundation-it për 
Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html - FSF Lawyer "
-"and Board Member Serves as Expert Witness in Lawsuit Related to GNU GPL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html - Avokati dhe "
-"Anëtari i Këshillit Drejtues të FSF-së Si Dëshmitar Ekspert në një 
Çështje "
-"Gjyqësore Lidhur me GNU GPL-në</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html - FSF 
Lawyer and Board Member Serves as Expert Witness in Lawsuit Related to GNU 
GPL</a>"
+msgstr "<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html - 
Avokati dhe Anëtari i Këshillit Drejtues të FSF-së Si Dëshmitar Ekspert 
në një Çështje Gjyqësore Lidhur me GNU GPL-në</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html - Judge "
-"Saris defers GNU GPL Questions for Trial in MySQL vs. Progress Software</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html - 
Judge Saris defers GNU GPL Questions for Trial in MySQL vs. Progress 
Software</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html - GNU "
-"Enterprise and Double Choco Latte Projects Merge to Further Accelerate Free "
-"Software Enterprise Application Offerings</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html - 
GNU Enterprise and Double Choco Latte Projects Merge to Further Accelerate Free 
Software Enterprise Application Offerings</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech."
-"html - Free Software Foundation Offers Resources to the Digital Speech "
-"Project</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech.html - 
Free Software Foundation Offers Resources to the Digital Speech Project</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-03-19-Affero.html\">2002-03-19-Affero.html - Free "
-"Software Foundation Announces Support of the Affero General Public License, "
-"the First Copyleft License for Web Services</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-03-19-Affero.html\">2002-03-19-Affero.html - Free 
Software Foundation Announces Support of the Affero General Public License, the 
First Copyleft License for Web Services</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html - "
-"Microsoft Attacks Free Software Developers with New License</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html 
- Microsoft Attacks Free Software Developers with New License</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief.html "
-"- Free Software Foundation Files Brief Amicus Curiae in Eldred v. Aschroft "
-"Supreme Court Case</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief.html - 
Free Software Foundation Files Brief Amicus Curiae in Eldred v. Aschroft 
Supreme Court Case</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser."
-"html - Affero Hosts \"Full Tilt for Software Freedom\", a Benefit for Free "
-"Software Foundation on Wednesday, August, 14, 2002 in San Francisco</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser.html - 
Affero Hosts \"Full Tilt for Software Freedom\", a Benefit for Free Software 
Foundation on Wednesday, August, 14, 2002 in San Francisco</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html - GNU "
-"Project Will Use Freenode as Its Official IRC Network</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html - 
GNU Project Will Use Freenode as Its Official IRC Network</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-09-03-bayonne.html\">2002-09-03-bayonne.html - GNU "
-"Bayonne 1.0 Released; GNU Telephony Server gives software freedom to "
-"businesses, large enterprises and commercial telephone carriers</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-09-03-bayonne.html\">2002-09-03-bayonne.html - 
GNU Bayonne 1.0 Released; GNU Telephony Server gives software freedom to 
businesses, large enterprises and commercial telephone carriers</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-11-12-mysql.html\">2002-11-12-mysql.html - Gift from "
-"MySQL AB Supports Free Software Foundation's General Public License "
-"Compliance Lab</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2002-11-12-mysql.html\">2002-11-12-mysql.html - Gift 
from MySQL AB Supports Free Software Foundation's General Public License 
Compliance Lab</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2003-02-08-award.html\">2003-02-08-award.html - Professor "
-"Lawrence Lessig Awarded the 2002 FSF Award for the Advancement of Free "
-"Software</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2003-02-08-award.html\">2003-02-08-award.html - 
Professor Lawrence Lessig Awarded the 2002 FSF Award for the Advancement of 
Free Software</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2003-03-27-patron.html\">2003-03-27-patron.html - FSF "
-"Announces Corporate Patronage Program</a>"
+msgid "<a href=\"/press/2003-03-27-patron.html\">2003-03-27-patron.html - FSF 
Announces Corporate Patronage Program</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA.html "
-"- FSF Encourages Californians to Support Software Freedom with Microsoft "
-"Vouchers</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA.html - FSF 
Encourages Californians to Support Software Freedom with Microsoft Vouchers</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars.html "
-"- FSF To Host Free Software Licensing Seminars and Discussions on SCO v. IBM "
-"in New York</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars.html - FSF 
To Host Free Software Licensing Seminars and Discussions on SCO v. IBM in New 
York</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-"
-"straight.html - Setting the Record Straight: The Free Software Foundation, "
-"the General Public License and SCO versus IBM</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-straight.html 
- Setting the Record Straight: The Free Software Foundation, the General Public 
License and SCO versus IBM</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -4242,16 +2467,11 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/mysql-affidavit.html\">mysql-affidavit.html - Affidavit of "
-"Eben Moglen on Progress Software vs. MySQL AB Preliminary Injunction "
-"Hearing</a>"
+msgid "<a href=\"/press/mysql-affidavit.html\">mysql-affidavit.html - 
Affidavit of Eben Moglen on Progress Software vs. MySQL AB Preliminary 
Injunction Hearing</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">pronunciation - How To "
-"Pronounce GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">pronunciation - How To 
Pronounce GNU</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -4260,32 +2480,21 @@
 msgstr "<a href=\"/server/server.html\">server - Rreth shërbyesave GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html - "
-"Web Site Guidelines</a>"
+msgid "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html 
- Web Site Guidelines</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/irc-rules.html\">irc-rules.html - GNU and FSF related IRC "
-"channels &mdash; GNU Project</a>"
+msgid "<a href=\"/server/irc-rules.html\">irc-rules.html - GNU and FSF related 
IRC channels &mdash; GNU Project</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/mirror.html\">mirror.html - Using and Running Mirrors</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/mirror.html\">mirror.html - Përdorimi dhe Mbajtja Në 
Punë "
-"e Pasqyrave</a>"
+msgid "<a href=\"/server/mirror.html\">mirror.html - Using and Running 
Mirrors</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/mirror.html\">mirror.html - Përdorimi dhe Mbajtja 
Në Punë e Pasqyrave</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/select-skip-translations.html\">select-skip-translations."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/select-skip-translations.html\">select-skip-translations."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/select-skip-translations.html\">select-skip-translations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/select-skip-translations.html\">select-skip-translations.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -4295,16 +2504,12 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">takeaction.html - Take Action</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html\">takeaction.html - Hidhuni në Veprim</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">takeaction.html - Hidhuni në 
Veprim</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/tasks.html\">tasks.html - Tasks to do for www.gnu.org</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/tasks.html\">tasks.html - Punë që duhen bërë për 
www.gnu."
-"org</a>"
+msgid "<a href=\"/server/tasks.html\">tasks.html - Tasks to do for 
www.gnu.org</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/tasks.html\">tasks.html - Punë që duhen bërë 
për www.gnu.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -4313,9 +2518,7 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/source/source.html\">server/source - Web Server Utility "
-"Sources</a>"
+msgid "<a href=\"/server/source/source.html\">server/source - Web Server 
Utility Sources</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -4325,78 +2528,49 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/boilerplate.html\">boilerplate.html - General "
-"GNU page template</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/boilerplate.html\">boilerplate.html - Gjedhe "
-"faqeje të përgjithshme për GNU-në</a>"
+msgid "<a href=\"/server/standards/boilerplate.html\">boilerplate.html - 
General GNU page template</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/standards/boilerplate.html\">boilerplate.html - 
Gjedhe faqeje të përgjithshme për GNU-në</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html - "
-"Guidelines for Web Page Creation at www.gnu.org</a>"
+msgid "<a href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html - 
Guidelines for Web Page Creation at www.gnu.org</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations."
-"html - Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations."
-"html - Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations.html - 
Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations.html - 
Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering."
-"html - Webmastering Guidelines</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering.html - 
Webmastering Guidelines</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">readme_index.html - "
-"Guidelines for GNU Web Site Volunteers</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">readme_index.html - Udhëzime 
"
-"për Vullnetarë për Site-in Web GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">readme_index.html - 
Guidelines for GNU Web Site Volunteers</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">readme_index.html - 
Udhëzime për Vullnetarë për Site-in Web GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html - "
-"Volunteer Webmaster Quiz</a>"
+msgid "<a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html - 
Volunteer Webmaster Quiz</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
-msgstr ""
-"<a 
href=\"/server/standards/translations/\">shërbyes/standarde/përkthime</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/\">shërbyes/standarde/përkthime</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities."
 #| "html - Web Translation Priorities</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html - "
-"How to Translate Using PO Files</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html - "
-"Përparësi Për Përkthimet Web</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html - How to 
Translate Using PO Files</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html - Si të 
Përkthehet Duke Përdorur Kartela PO</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html - "
-"Web Translation Priorities</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html - "
-"Përparësi Për Përkthimet Web</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html - Web 
Translation Priorities</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html - 
Përparësi Për Përkthimet Web</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -4405,45 +2579,27 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/devel.html\">devel.html - GNU Development Resources</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/devel.html\">devel.html - Burime GNU për Zhvilluesa</a>"
+msgid "<a href=\"/software/devel.html\">devel.html - GNU Development 
Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/devel.html\">devel.html - Burime GNU për 
Zhvilluesa</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/for-windows.html\">for-windows.html - Free software for "
-"Windows</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/for-windows.html\">for-windows.html - Software i Lirë "
-"për Windows</a>"
+msgid "<a href=\"/software/for-windows.html\">for-windows.html - Free software 
for Windows</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/for-windows.html\">for-windows.html - Software i 
Lirë për Windows</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/README.accounts.html\">README.accounts.html - Accounts "
-"on GNU machines</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/README.accounts.html\">README.accounts.html - Llogari te "
-"makinat GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/software/README.accounts.html\">README.accounts.html - 
Accounts on GNU machines</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/README.accounts.html\">README.accounts.html - 
Llogari te makinat GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/reliability.html\">reliability.html - Free Software is "
-"More Reliable!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/reliability.html\">reliability.html - Software-i i Lirë "
-"është Më i Besueshëm!</a>"
+msgid "<a href=\"/software/reliability.html\">reliability.html - Free Software 
is More Reliable!</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/reliability.html\">reliability.html - Software-i i 
Lirë është Më i Besueshëm!</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/year2000-list.html\">year2000-list.html - Year 2000 "
-"List</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/year2000-list.html\">year2000-list.html - Lista e Vitit "
-"2000</a>"
+msgid "<a href=\"/software/year2000-list.html\">year2000-list.html - Year 2000 
List</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/year2000-list.html\">year2000-list.html - Lista e 
Vitit 2000</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -4452,243 +2608,137 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">testimonials - GNU Testimonials</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">testimonials - GNU 
Testimonials</a>"
 msgstr "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">dëshmi - Dëshmi GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/reliable.html\">reliable.html - Free Software is "
-"Reliable</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/reliable.html\">reliable.html - Software-i i Lirë "
-"është i Besueshëm</a>"
+msgid "<a href=\"/testimonials/reliable.html\">reliable.html - Free Software 
is Reliable</a>"
+msgstr "<a href=\"/testimonials/reliable.html\">reliable.html - Software-i i 
Lirë është i Besueshëm</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/supported.html\">supported.html - Free Software is "
-"Supported</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/supported.html\">supported.html - Software-i i Lirë "
-"Ka Përkrahje</a>"
+msgid "<a href=\"/testimonials/supported.html\">supported.html - Free Software 
is Supported</a>"
+msgstr "<a href=\"/testimonials/supported.html\">supported.html - Software-i i 
Lirë Ka Përkrahje</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html - "
-"CAD/CAM Development</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html - "
-"Programim për CAD/CAM</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html - 
CAD/CAM Development</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html - 
Programim për CAD/CAM</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html - "
-"HIRLAM Consortium</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html - "
-"Konsorciumi HIRLAM</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html - HIRLAM 
Consortium</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html - 
Konsorciumi HIRLAM</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html - "
-"Alexander Ewering</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html - "
-"Alexander Ewering</a>"
+msgid "<a href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html 
- Alexander Ewering</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html - 
Alexander Ewering</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html "
-"- Christian Mondrup</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html "
-"- Christian Mondrup</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html - 
Christian Mondrup</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html - 
Christian Mondrup</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html"
-"\">testimonial_research_ships.html - Robert Harvey</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html"
-"\">testimonial_research_ships.html - Robert Harvey</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html\">testimonial_research_ships.html
 - Robert Harvey</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html\">testimonial_research_ships.html
 - Robert Harvey</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/useful.html\">useful.html - Free Software is Useful</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/useful.html\">useful.html - Software-i i Lirë 
është "
-"i Dobishëm</a>"
+msgid "<a href=\"/testimonials/useful.html\">useful.html - Free Software is 
Useful</a>"
+msgstr "<a href=\"/testimonials/useful.html\">useful.html - Software-i i Lirë 
është i Dobishëm</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus - Thank GNUs</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus - Faleminderit nga GNU-ja</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus - Faleminderit nga 
GNU-ja</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/1997supporters.html\">1997supporters.html - Thanks GNUs "
-"1997</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/1997supporters.html\">1997supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 1997-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/1997supporters.html\">1997supporters.html - Thanks 
GNUs 1997</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/1997supporters.html\">1997supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 1997-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/1998supporters.html\">1998supporters.html - Thanks GNUs "
-"1998</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/1998supporters.html\">1998supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 1998-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/1998supporters.html\">1998supporters.html - Thanks 
GNUs 1998</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/1998supporters.html\">1998supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 1998-n</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/1999.html\">1999.html - List of 1999 FSF Supporters</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/1999.html\">1999.html - Listë e Përkrahësve të 
FSF-së "
-"për 1999-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/1999.html\">1999.html - List of 1999 FSF 
Supporters</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/1999.html\">1999.html - Listë e Përkrahësve 
të FSF-së për 1999-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/1999supporters.html\">1999supporters.html - Thanks GNUs "
-"1999</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/1999supporters.html\">1999supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 1999-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/1999supporters.html\">1999supporters.html - Thanks 
GNUs 1999</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/1999supporters.html\">1999supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 1999-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2000supporters.html\">2000supporters.html - Thanks GNUs "
-"2000</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2000supporters.html\">2000supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2000-shin</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2000supporters.html\">2000supporters.html - Thanks 
GNUs 2000</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2000supporters.html\">2000supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2000-shin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2001supporters.html\">2001supporters.html - Thanks GNUs "
-"2001</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2001supporters.html\">2001supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2001-shin</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2001supporters.html\">2001supporters.html - Thanks 
GNUs 2001</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2001supporters.html\">2001supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2001-shin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2002supporters.html\">2002supporters.html - Thanks GNUs "
-"2002</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2002supporters.html\">2002supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2002-shin</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2002supporters.html\">2002supporters.html - Thanks 
GNUs 2002</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2002supporters.html\">2002supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2002-shin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2003supporters.html\">2003supporters.html - Thanks GNUs "
-"2003</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2003supporters.html\">2003supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2003-shin</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2003supporters.html\">2003supporters.html - Thanks 
GNUs 2003</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2003supporters.html\">2003supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2003-shin</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2004supporters.html\">2004supporters.html - Thank GNUs "
-"2004</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2004supporters.html\">2004supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2004-in</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2004supporters.html\">2004supporters.html - Thank 
GNUs 2004</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2004supporters.html\">2004supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2004-in</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2005supporters.html\">2005supporters.html - Thank GNUs "
-"2005</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2005supporters.html\">2005supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2005-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2005supporters.html\">2005supporters.html - Thank 
GNUs 2005</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2005supporters.html\">2005supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2005-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2006supporters.html\">2006supporters.html - Thank GNUs "
-"2006</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2006supporters.html\">2006supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2006-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2006supporters.html\">2006supporters.html - Thank 
GNUs 2006</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2006supporters.html\">2006supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2006-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2007supporters.html\">2007supporters.html - Thank GNUs "
-"2007</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2007supporters.html\">2007supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2007-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2007supporters.html\">2007supporters.html - Thank 
GNUs 2007</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2007supporters.html\">2007supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2007-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2008supporters.html\">2008supporters.html - Thank GNUs "
-"2008</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2008supporters.html\">2008supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2008-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2008supporters.html\">2008supporters.html - Thank 
GNUs 2008</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2008supporters.html\">2008supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2008-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2009supporters.html\">2009supporters.html - Thank GNUs "
-"2009</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2009supporters.html\">2009supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja 2009-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2009supporters.html\">2009supporters.html - Thank 
GNUs 2009</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2009supporters.html\">2009supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja 2009-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">2010supporters.html - Thank GNUs "
-"2010</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">2010supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2010-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">2010supporters.html - Thank 
GNUs 2010</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">2010supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2010-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2011supporters.html\">2011supporters.html - Thank GNUs "
-"2011</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2011supporters.html\">2011supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2011-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2011supporters.html\">2011supporters.html - Thank 
GNUs 2011</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2011supporters.html\">2011supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2011-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">2012supporters.html - Thank GNUs "
-"2012</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">2012supporters.html - "
-"Faleminderit nga GNU-ja për 2012-n</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">2012supporters.html - Thank 
GNUs 2012</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">2012supporters.html - 
Faleminderit nga GNU-ja për 2012-n</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/thankgnus/thankgnus.old.html\">thankgnus.old.html - Thanks GNUs</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/thankgnus.old.html\">thankgnus.old.html - Faleminderit "
-"nga GNU-ja</a>"
+msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.old.html\">thankgnus.old.html - Thanks 
GNUs</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.old.html\">thankgnus.old.html - 
Faleminderit nga GNU-ja</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div>
@@ -4703,18 +2753,8 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet për FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. Njoftimet për "
-"lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera mund të dërgohen te <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet për FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. 
Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera mund të dërgohen te 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
@@ -4729,33 +2769,17 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"For information on coordinating and submitting translations of this article, "
-"see <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
-"README</a>."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrim përkthimesh të këtij "
-"artikulli, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">README për Përkthimet</a>."
+msgid "For information on coordinating and submitting translations of this 
article, see <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a>."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrim përkthimesh të 
këtij artikulli, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
Përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- server/po/mirror.sq.po   26 Sep 2012 00:28:46 -0000   1.35
+++ server/po/mirror.sq.po   29 Oct 2012 09:10:53 -0000   1.36
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-25 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-11 14:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 11:01+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -18,10 +18,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgid "Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -34,22 +32,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"First, for users/downloaders: the address <a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
-"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes between the mirrors, trying to "
-"choose one that is nearby and up to date. E.g., <a href=\"http://ftpmirror.";
-"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> goes to a mirror's "
-"directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We recommend using "
-"this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in links, "
-"documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
-msgstr ""
-"Së pari, për përdoruesit/shkarkuesit: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.";
-"org/\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> përpiqet të zgjedhë mes pasqyrave 
atë "
-"që është afër dhe që është e përditësuar. P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.";
-"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> hidhet te lista e "
-"pasqyrave për <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. Këshillojmë "
-"përdorimin nëpër lidhje, dokumentime, etj, të kësaj adrese të 
përgjithshme "
-"ftpmirror.gnu.org, për të ulur ngarkesën te shërbyesi kryesor i GNU-së."
+msgid "First, for users/downloaders: the address <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes 
between the mirrors, trying to choose one that is nearby and up to date. E.g., 
<a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
goes to a mirror's directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We 
recommend using this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in 
links, documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
+msgstr "Së pari, për përdoruesit/shkarkuesit: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> përpiqet të 
zgjedhë mes pasqyrave atë që është afër dhe që është e përditësuar. 
P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
hidhet te lista e pasqyrave për <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. 
Këshillojmë përdorimin nëpër lidhje, dokumentime, etj, të kësaj adrese 
të përgjithshme ftpmirror.gnu.org, për të ulur ngarkesën te shërbyesi 
kryesor i GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -58,14 +42,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Mirroring the GNU FTP server requires approximately 30GB disk space (as of "
-"October&nbsp;2011). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
-msgstr ""
-"Mirroring the GNU FTP server requires approximately 30GB disk space (as of "
-"October&nbsp;2011). You can rsync directly from ftp.gnu.org:Pasqyrimi i "
-"krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 30GB hapësirë disku (deri më "
-"Tetor&nbsp;2011). Mund të kryeni rsync drejt e nga ftp.gnu.org:"
+msgid "Mirroring the GNU FTP server requires approximately 30GB disk space (as 
of October&nbsp;2011). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
+msgstr "Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 30GB hapësirë 
disku (deri më Tetor&nbsp;2011). Mund të kryeni rsync drejt e nga 
ftp.gnu.org:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -74,17 +52,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, please consider mirroring from another site, again to reduce load "
-"on the GNU server. These sites provide access to all the material on ftp."
-"gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them "
-"with (via rsync):"
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, ju lutem, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një site-i "
-"tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi GNU. 
Këta "
-"site-e ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me "
-"materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta (përmes 
rsync-ut) "
-"me:"
+msgid "However, please consider mirroring from another site, again to reduce 
load on the GNU server. These sites provide access to all the material on 
ftp.gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them 
with (via rsync):"
+msgstr "Sidoqoftë, ju lutem, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një 
site-i tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi 
GNU. Këta site-e ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. 
Përditësohen me materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta 
(përmes rsync-ut) me:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -104,12 +73,12 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<tt>rsync://mirror.its.uidaho.edu/gnu/</tt> (Idaho, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.its.uidaho.edu/gnu/</tt> (Idaho, Sh.B.A.)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.its.uidaho.edu/gnu/</tt> (Idaho, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, USA)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -118,37 +87,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.its.uidaho.edu/gnu/</tt> (Idaho, USA)"
 msgid "<tt>rsync://hive.ist.unomaha.edu/gnu</tt> (Nebraska, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.its.uidaho.edu/gnu/</tt> (Idaho, Sh.B.A.)"
+msgstr "<tt>rsync://hive.ist.unomaha.edu/gnu</tt> (Nebraska, ShBA)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
-"recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an "
-"exact copy."
-msgstr ""
-"rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që 
përherë "
-"këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, me 
mundësitë e "
-"mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë."
+msgid "rsync is so much more efficient than other protocols that we always 
recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an 
exact copy."
+msgstr "rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa 
që përherë këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, 
me mundësitë e mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you can "
-"make your mirror public. To add your mirror to the <a href=\"/order/ftp.html"
-"\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a daily update "
-"frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please contact <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can "
-"review it. Please provide the following:"
-msgstr ""
-"Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen përmes "
-"bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasyra juaj te <a 
href=\"/"
-"order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos (dhe "
-"këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, "
-"lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-"a> që të mund ta marrim në shqyrtim. Ju lutem, na furnizoni sa vijon:"
+msgid "You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you 
can make your mirror public. To add your mirror to the <a 
href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a 
daily update frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please 
contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can 
review it. Please provide the following:"
+msgstr "Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen 
përmes bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasyra juaj te <a 
href=\"/order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos 
(dhe këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që të mund ta marrim 
në shqyrtim. Ju lutem, na furnizoni sa vijon:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate),"
@@ -163,29 +113,16 @@
 msgstr "shpeshti përditësimi (e këshillueshme një herë në ditë),"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"preferred contact information for any mirror-related issues (we will keep "
-"all contact information confidential), and"
-msgstr ""
-"të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh që 
lidhen me "
-"pasqyrimin (do t'i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe"
+msgid "preferred contact information for any mirror-related issues (we will 
keep all contact information confidential), and"
+msgstr "të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh 
që lidhen me pasqyrimin (do t'i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "whether your site can also be a source for other mirrors."
 msgstr "nëse mund të shërbejë site-i juaj si burim për pasqyra të tjera."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In general, mirrors run by both individuals and organizations that want to "
-"support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for "
-"the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, "
-"or that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
-msgstr ""
-"Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe individë që "
-"dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i 
"
-"çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh reklame ose tjetër "
-"vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen 
"
-"në listën tonë."
+msgid "In general, mirrors run by both individuals and organizations that want 
to support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for 
the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, or 
that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
+msgstr "Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe 
individë që dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të 
mirëpritura dhe i çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh 
reklame ose tjetër vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari 
joetike, nuk pranohen në listën tonë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web setup for mirrors"
@@ -193,19 +130,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is very useful to make your mirror available to users via http, so please "
-"support this if you can. Please set up your web server configuration to "
-"avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of "
-"which there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this "
-"means:"
-msgstr ""
-"Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj përmes 
protokollit "
-"http është shumë e dobishmery, ndaj ju lutemi ta mundësoni këtë, nëse "
-"mundeni. Ju lutem, rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që që 
të "
-"shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> (.sig kartelash të ngjeshura, 
nga "
-"të cilat kemi plot në shërbyesat tanë) të koduara si gzip. Për Apache, 
kjo "
-"do të ishte:"
+msgid "It is very useful to make your mirror available to users via http, so 
please support this if you can. Please set up your web server configuration to 
avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which 
there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
+msgstr "Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj 
përmes protokollit http është shumë e dobishmery, ndaj ju lutemi ta 
mundësoni këtë, nëse mundeni. Ju lutem, rregullojeni formësimin e 
shërbyesit tuaj web që që të shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> 
(.sig kartelash të ngjeshura, nga të cilat kemi plot në shërbyesat tanë) 
të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -231,12 +157,8 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the "
-"extension, for instance like this:"
-msgstr ""
-"Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë për 
"
-"zgjerimin, për shembull si kjo:"
+msgid "Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the 
extension, for instance like this:"
+msgstr "Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një 
pikë për zgjerimin, për shembull si kjo:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -247,18 +169,11 @@
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
 msgid "then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot."
-msgstr ""
-"atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga një 
"
-"pikë."
+msgstr "atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin 
nga një pikë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, we highly recommend the following setting, so that users can see "
-"full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
-msgstr ""
-"Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e "
-"prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të "
-"cungohen:"
+msgid "Finally, we highly recommend the following setting, so that users can 
see full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
+msgstr "Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, 
në listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në 
vend që këto të cungohen:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -270,21 +185,8 @@
 msgstr "lista postimesh ibiblio"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For those mirroring from ibiblio, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/";
-"listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> and <a href=\"http://lists.";
-"ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> are low-"
-"traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio servers. "
-"Also, specific questions and problem reports can be <a href=\"http://www.";
-"ibiblio.org/help/\">submitted to ibiblio</a>."
-msgstr ""
-"Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/";
-"mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> dhe <a href=\"http://";
-"lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> "
-"janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë "
-"prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe 
njoftime "
-"problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te "
-"ibiblio</a>."
+msgid "For those mirroring from ibiblio, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 and <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 are low-traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio 
servers. Also, specific questions and problem reports can be <a 
href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>submitted to ibiblio</a>."
+msgstr "Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 dhe <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta 
dhe njoftime problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të 
parashtrohen te ibiblio</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -293,12 +195,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for your "
-"mirroring pleasure:"
-msgstr ""
-"ftp.gnu.org dhe <em>site</em>-e të tjerë ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org "
-"(rreth 10GB) për nevojat tuaja të pasqyrimit:"
+msgid "ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for 
your mirroring pleasure:"
+msgstr "ftp.gnu.org dhe <em>site</em>-e të tjerë ofrojnë po ashtu 
alpha.gnu.org (rreth 10GB) për nevojat tuaja të pasqyrimit:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -323,9 +221,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Nightly updates are sufficient for GNU FTP and Alpha material."
-msgstr ""
-"Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e FTP-së 
GNU "
-"dhe Alpha."
+msgstr "Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e 
FTP-së GNU dhe Alpha."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -334,18 +230,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> "
-"projects hosted at <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu."
-"org</a>. The total is currently around 22GB. To do this, we recommend you "
-"retrieve and update the files using rsync, with the same options as above "
-"for ftp.gnu.org, namely:"
-msgstr ""
-"Çmojmë pa masë pasqyra shtesë të projekteve <em>nongnu</em> të 
strehuara te "
-"<a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë "
-"bëhen gjithsej rreth 22GB. Për këtë, këshillojmë me forcë që të 
merrni dhe "
-"përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të njëjtat mundësi si 
më "
-"sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:"
+msgid "We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> 
projects hosted at <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. The total is 
currently around 22GB. To do this, we recommend you retrieve and update the 
files using rsync, with the same options as above for ftp.gnu.org, namely:"
+msgstr "Çmojmë pa masë pasqyra shtesë të projekteve <em>nongnu</em> të 
strehuara te <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. 
Hëpërhë bëhen gjithsej rreth 22GB. Për këtë, këshillojmë me forcë 
që të merrni dhe përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të 
njëjtat mundësi si më sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -353,37 +239,18 @@
 msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ 
/your/dir\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be "
-"some permission errors; just ignore them. They are due to choices or "
-"mistakes by individual project maintainers.)"
-msgstr ""
-"Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do të ketë 
pak "
-"gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose gabime "
-"mirëmbajtësish individualë të projektit.)"
+msgid "These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably 
be some permission errors; just ignore them. They are due to choices or 
mistakes by individual project maintainers.)"
+msgstr "Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do 
të ketë pak gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose 
gabime mirëmbajtësish individualë të projektit.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if you "
-"like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that "
-"dynamic."
-msgstr ""
-"Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë në 
ditë; dy "
-"herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet bandë, lënda 
nuk "
-"është edhe aq dinamike."
+msgid "It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if 
you like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that 
dynamic."
+msgstr "Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë 
në ditë; dy herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet 
bandë, lënda nuk është edhe aq dinamike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you can help with this, please <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">email us</a> with the url to your mirror so we can add you to the <a href="
-"\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
-msgstr ""
-"Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem, <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">na dërgoni një email</a> me url-në për te pasqyra juaj, "
-"që kështu të mund ta shtojmë te <a href=\"http://dl.sv.gnu.org/";
-"releases/00_MIRRORS.html\">lista</a>. Faleminderit!"
+msgid "If you can help with this, please <a 
href=\"mailto:address@hidden";>email us</a> with the url to your mirror so we 
can add you to the <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
+msgstr "Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>na dërgoni një email</a> me url-në për te 
pasqyra juaj, që kështu të mund ta shtojmë te <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>lista</a>. 
Faleminderit!"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -392,29 +259,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out that "
-"(a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either "
-"became out of date or went offline relatively frequently. We don't want "
-"outdated information about the GNU project to be disseminated."
-msgstr ""
-"Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren "
-"nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose vjetrohen, ose "
-"relativisht shpesh nuk gjenden në linjë. Nuk duam të mbillen të dhëna 
të "
-"vjetruara për projektin GNU."
+msgid "We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out 
that (a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either 
became out of date or went offline relatively frequently. We don't want 
outdated information about the GNU project to be disseminated."
+msgstr "Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose 
vjetrohen, ose relativisht shpesh nuk gjenden në linjë. Nuk duam të mbillen 
të dhëna të vjetruara për projektin GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that "
-"is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an "
-"<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt>:"
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, për 
ne nuk "
-"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një 
"
-"recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
+msgid "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, 
that is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an 
<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt>:"
+msgstr "Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, 
për ne nuk ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku 
keni një recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -435,9 +286,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "(Thanks to Juri Hoerner for providing this Apache information.)"
-msgstr ""
-"(Faleminderit Juri Hoerner-it për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-"
-"it.)"
+msgstr "(Faleminderit Juri Hoerner-it për dhënien e këtij informacioni 
rreth Apache-it.)"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -447,34 +296,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -482,14 +315,8 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -503,36 +330,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne përpiqemi fort të bëjmë sa mundemi për të dhën përkthime të 
përpikta, "
-#~ "me cilësitë mirë. Sidoqoftë, nuk jemi të mbrojtur nga 
papërsosmëritë.Ju "
-#~ "lutemi, komentet dhe këshillimet e përgjithshme për këtë anë 
dërgojinite "
-#~ "<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
-#~ "</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrim 
përkthimesh "
-#~ "për faqet tonaweb, shihni <ahref=\"/server/standards/README.translations."
-#~ "html\">README për Përkthimet</a>.type: Content of: <div><p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please provide the URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate), "
-#~ "country where the mirror is located, update frequency, and preferred "
-#~ "contact information in case we need to report problems with this mirror "
-#~ "in the future. We will keep all contact information confidential. Please "
-#~ "also let us know if your site can also offer general access for other "
-#~ "mirrors."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutem, furnizoni URL-në e pasqyrës (sipas rastit, ftp/http/rsync), "
-#~ "vendin ku gjendet pasqyra, shpeshtinë e përditësimit, dhe të dhëna 
për "
-#~ "kontaktin e parapëlqyer nëse në të ardhmen të na duhet të njoftojmë 
"
-#~ "probleme me këtë pasqyrë. Krejt të dhënat e kontaktit do t'i mbajmë 
të "
-#~ "fshehta. Ju lutem, na bëni të ditur nëse site-i juaj mundet të ofrojë 
"
-#~ "hyrje të përgjithshme për pasqyra të tjera."

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.76
retrieving revision 1.77
diff -u -b -r1.76 -r1.77
--- server/po/takeaction.sq.po 17 Oct 2012 00:29:09 -0000   1.76
+++ server/po/takeaction.sq.po 29 Oct 2012 09:10:54 -0000   1.77
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-16 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-03 11:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 11:05+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -22,12 +22,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
-"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
-msgstr ""
-"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
-"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgid "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 
{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgstr "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content 
h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -35,14 +31,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev"
-"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid "Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -56,27 +46,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF campaigns</"
-"a>, currently including: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
-"\">against DRM</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;"
-"sins</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a href=\"http://";
-"endsoftpatents.org/\">against software patents</a>, <a href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/odf.html\">OpenDocument</a>, <a href=\"http://www.coreboot.org/";
-"\">free BIOS</a>, and <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against "
-"ACTA</a>. The overall community site for the global movement for free "
-"software is <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e 
FSF-"
-"së</a>, që tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
-"\">kundër DRM-së</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;"
-"e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</"
-"a>, <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi 
software-in</"
-"a>, <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a "
-"href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a href=\"http://www.";
-"fsf.org/campaigns/acta/\">kundër ACTA-s</a>. Site-i përmbledhës i "
-"bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të lirë është <a 
href="
-"\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgid "Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF 
campaigns</a>, currently including: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>against DRM</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;sins</a>, <a 
href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>against software patents</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>free BIOS</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against ACTA</a>. The overall 
community site for the global movement for free software is <a 
href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgstr "Ju lutemi, përkrahni <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e FSF-së</a>, që tani 
përfshijnë: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>kundër 
DRM-së</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>,
 <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>kundër ACTA-s</a>. Site-i 
përmbledhës i bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të 
lirë është <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -85,19 +56,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software patents</a> "
-"worldwide. Please also support <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-"
-"software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share the "
-"movie <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></"
-"a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet fund "
-"patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni "
-"veçanërisht <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër 
patentave "
-"mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë 
film "
-"<a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i Patentave</cite></"
-"a>."
+msgid "Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software 
patents</a> worldwide. Please also support <a 
href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-software patent efforts in Europe</a> 
specifically. Watch and share the movie <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></a>."
+msgstr "Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet 
fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni 
veçanërisht <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër patentave 
mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë 
film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i 
Patentave</cite></a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -106,13 +66,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this "
-"declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni "
-"këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe 
misionin e "
-"vet."
+msgid "Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this 
declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
+msgstr "Ju lutemi, <a 
href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni këtë 
deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -120,34 +75,18 @@
 msgstr "Zgjeroni Listën e Software-eve të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software "
-"Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
-"\">helping with maintenance</a>."
-msgstr ""
-"Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-eve 
"
-"të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese, 
dhe "
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
-"\">ndihmoni në mirëmbajtjen e saj</a>."
+msgid "Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>helping
 with maintenance</a>."
+msgstr "Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e 
Software-eve të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra 
ekzistuese, dhe <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>ndihmoni
 në mirëmbajtjen e saj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid ""
-"Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's "
-"information"
-msgstr ""
-"Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na dërgoni të "
-"dhënat e grupit"
+msgid "Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's 
information"
+msgstr "Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na 
dërgoni të dhënat e grupit"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For more information: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU "
-"Users Groups</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër të dhëna: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list";
-"\">Grupe Përdoruesish GNU</a>."
+msgid "For more information: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU Users Groups</a>."
+msgstr "Për më tepër të dhëna: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe Përdoruesish GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -157,17 +96,12 @@
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to high priority free software projects"
-msgstr ""
-"Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi të 
madhe"
+msgstr "Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi 
të madhe"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As listed on the FSF's <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">high-priority projects web page</a>."
-msgstr ""
-"Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen "
-"web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>."
+msgid "As listed on the FSF's <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority projects web 
page</a>."
+msgstr "Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen web të FSF-së për 
projektet me përparësi të madhe</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -176,16 +110,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
-"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
-"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
-"desktop environment."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a href=\"http://www.";
-"gnustep.org\">GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" i lirë, për "
-"zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një mjedisi të 
"
-"plotë desktop."
+msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
+msgstr "Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" 
i lirë, për zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një 
mjedisi të plotë desktop."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -194,7 +120,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
 #| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
@@ -212,38 +137,8 @@
 #| "\">this general information about GNU packages and maintenance</a>, and "
 #| "then email <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> "
 #| "if you have time and interest in taking over one of these projects."
-msgid ""
-"These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/dotgnu-"
-"forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href="
-"\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/"
-"\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
-"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
-"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/"
-"\">rottlog</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. We "
-"are also looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/"
-"ferret/\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/"
-"\">gnats</a>. See the package web pages for specific information, and <a "
-"href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU "
-"packages and maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">address@hidden</a> if you have time and interest "
-"in taking over one of these projects."
-msgstr ""
-"Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës: <a href=\"/software/alive/"
-"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
-"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</"
-"a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
-"\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
-"software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
-"a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/"
-"software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/thales/\">thales</a>. Kërkojmë "
-"gjithashtu një bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a 
href=\"/software/ferret/"
-"\">ferret</a> dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/"
-"\">gnats</a>. Për më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe 
<a "
-"href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme 
rreth "
-"paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> po qe se keni kohë "
-"dhe interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
+msgid "These GNU packages are looking for a maintainer: <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. We are also looking for a 
co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> and 
the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. See the package 
web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects."
+msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës: <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. Kërkojmë gjithashtu një 
bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> 
dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Për 
më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme 
rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> po qe se keni kohë dhe 
interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -252,12 +147,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
-"requests from the maintainers of many packages."
-msgstr ""
-"Shihni kërkesat &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset "
-"ndihmë</a>&rdquo; nga mirëmbajtësit e mjaft paketave."
+msgid "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help 
wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages."
+msgstr "Shihni kërkesat &ldquo;<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset ndihmë</a>&rdquo; nga 
mirëmbajtësit e mjaft paketave."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -266,14 +157,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
-"\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your "
-"application</a>."
-msgstr ""
-"Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të lirë, 
shihni "
-"këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të dhëna rreth "
-"fillimit të zbatimit tuaj</a>."
+msgid "To make your free software package part of the GNU System, see this <a 
href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your 
application</a>."
+msgstr "Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të 
lirë, shihni këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të 
dhëna rreth fillimit të zbatimit tuaj</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -287,15 +172,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "
-"site</a> sponsored by GNU: <a href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/";
-"HowToBecomeASavannahHacker\"> more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i "
-"strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="
-"\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër "
-"të dhëna</a>."
+msgid "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software 
hosting site</a> sponsored by GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i 
strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -309,10 +187,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More information</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More 
information</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -326,32 +202,17 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a href=\"http://www.";
-"gnu.org/server/standards/README.translations.html\">more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: <a 
href="
-"\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më tepër 
të "
-"dhëna</a>."
+msgid "Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: 
<a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
-"GNU Project</a> has more details and additional items."
-msgstr ""
-"Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/"
-"help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help 
the GNU Project</a> has more details and additional items."
+msgstr "Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -361,34 +222,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -396,14 +241,8 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -417,28 +256,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "GNU configure for Python packages"
-#~ msgstr "GNU configure për paketa Python"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We need a <a href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration"
-#~ "\">standard GNU configure</a> and make system for Python-based packages "
-#~ "that use Python's <tt>build.py</tt> method. This would be immediately "
-#~ "helpful for <a href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a href=\"/"
-#~ "software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>. (For example, the GNU <a "
-#~ "href=\"/prep/standards/html_node/DESTDIR.html\">DESTDIR</a> may <a href="
-#~ "\"http://ghantoos.org/2008/10/19/creating-a-deb-package-from-a-python-";
-#~ "setuppy/#Makefile\">correspond well enough</a> to <tt>build.py --root</"
-#~ "tt>. Other targets, such as <tt>install</tt>, have direct equivalents.)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Na duhet një sistem standard <a href=\"/prep/standards/standards."
-#~ "html#Configuration\">GNU configure</a> dhe make për paketa me bazë 
Python "
-#~ "që përdorin metodën Python <tt>build.py</tt> method. Kjo do të ishte "
-#~ "menjëherë e dobishme për <a href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> 
dhe "
-#~ "<a href=\"/software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>. (Për shembull, "
-#~ "GNU <a href=\"/prep/standards/html_node/DESTDIR.html\">DESTDIR</a> mund "
-#~ "<a href=\"http://ghantoos.org/2008/10/19/creating-a-deb-package-from-a-";
-#~ "python-setuppy/#Makefile\">t'i përgjigjet goxha mirë</a> <tt>build.py --"
-#~ "root</tt>. Të tjerë, të tillë si <tt>install</tt>, kanë të 
barazvlefshëm "
-#~ "të drejtpërdrejtë.)"

Index: help/po/help.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.sq.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- help/po/help.sq.po 18 Sep 2012 16:27:49 -0000   1.9
+++ help/po/help.sq.po 29 Oct 2012 09:10:54 -0000   1.10
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-18 12:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-01 11:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 11:08+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -17,427 +17,175 @@
 "Outdated-Since: 2012-09-18 04:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "How you can help the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation "
 #| "(FSF)"
-msgid ""
-"How you can help the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr ""
-"Si mund ta ndihmoni Projektin GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation "
-"(FSF)"
+msgid "How you can help the GNU Project - GNU Project - Free Software 
Foundation"
+msgstr "Si mund ta ndihmoni Projektin GNU - Projekti GNU - Free Software 
Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "A guide to helping the GNU operating system"
 msgstr "Një udhërrëfyes për ndihmë rreth sistemit operativ GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Volunteer Coordinators <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a> can assist you if you wish to help the GNU Project. They will be "
-"able to put you in touch with other people interested in or working on "
-"similar projects. When you have selected a task from our task lists, please "
-"let them know you're interested in working on it."
-msgstr ""
-"Bashkërenduesit e Vullnetarëve GNU <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> mund t'ju ndihmojnë në rast se dëshironi të 
ndihmoni "
-"Projektin GNU. Ata do të jenë në gjendje t'ju lidhin me të tjerë persona 
të "
-"interesuar ose që po punojnë tashmë në projekte të ngjashme. Pasi të 
keni "
-"përzgjedhur një punë nga lista jonë e punëve, ju lutemi, bëjuani të 
ditur që "
-"jeni të interesuar të merreni me të."
+msgid "The GNU Volunteer Coordinators <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> can assist you if you 
wish to help the GNU Project. They will be able to put you in touch with other 
people interested in or working on similar projects. When you have selected a 
task from our task lists, please let them know you're interested in working on 
it."
+msgstr "Bashkërenduesit e Vullnetarëve GNU <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> mund t'ju ndihmojnë 
në rast se dëshironi të ndihmoni Projektin GNU. Ata do të jenë në gjendje 
t'ju lidhin me të tjerë persona të interesuar ose që po punojnë tashmë 
në projekte të ngjashme. Pasi të keni përzgjedhur një punë nga lista 
jonë e punëve, ju lutemi, bëjuani të ditur që jeni të interesuar të 
merreni me të."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please let the GNU Volunteer Coordinators <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> know if you take on any task from this list. We want 
to "
-"keep track of what tasks our volunteers are working on."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, bëjuani të ditur Bashkërenduesve të Vullnetarëve GNU <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse merrni përsipër 
ndonjë "
-"nga punët e treguara në këtë listë. Duam të kemi dijeni se mbi çfarë 
punësh "
-"po punojnë vullnetarët tanë."
+msgid "Please let the GNU Volunteer Coordinators <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> know if you take on 
any task from this list. We want to keep track of what tasks our volunteers 
are working on."
+msgstr "Ju lutemi, bëjuani të ditur Bashkërenduesve të Vullnetarëve GNU 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse merrni 
përsipër ndonjë nga punët e treguara në këtë listë. Duam të kemi 
dijeni se mbi çfarë punësh po punojnë vullnetarët tanë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For general questions about the GNU project, mail <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a> and for questions and suggestions about this 
"
-"web site, mail <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Pyetjet e përgjithshme rreth projektit GNU, dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, ndërsa pyetjet dhe këshillat 
rreth "
-"këtij site-i web, dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "For general questions about the GNU project, mail <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> and for questions and 
suggestions about this web site, mail <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Pyetjet e përgjithshme rreth projektit GNU, dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, ndërsa pyetjet dhe 
këshillat rreth këtij site-i web, dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How to help the GNU Project"
 msgstr "Si të ndihmoni te Projekti GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This list is ordered roughly with the more urgent items near the top. "
-"Please note that many things on this list link to larger, expanded lists."
-msgstr ""
-"Kjo listë është radhitur pak a shumë me gjërat më urgjente në krye. 
Ju "
-"lutemi, mbani parasysh që mjaft gjëra në këtë listë janë lidhje që 
shpien te "
-"lista më të gjera, më të zgjeruara."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Help with <a href=\"http://savannah.gnu.org\";>Savannah</a>. We are "
-"especially looking for technical sysadmin volunteers to help with underlying "
-"infrastructure support. Volunteers to help with pending project submissions "
-"are also very welcome. Please see this <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
-"maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\">general information on how to "
-"become a savannah hacker</a>. Please communicate with us on the <a href="
-"\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public\";>savannah-"
-"hackers-public</a> mailing list."
-msgstr ""
-"Ndihmoni te <a href=\"http://savannah.gnu.org\";>Savannah</a>. Jemi duke "
-"kërkuar veçanërisht për vullnetarë me njohuri teknike në administrim "
-"sistemesh, për të na ndihmuar në mbulimin teknit të infrastrukturës së 
saj. "
-"Janë shumë të mirëpritur vullnetarë që të na ndihmojnë me parashtrime 
te "
-"projekti në pritje të shqyrtimit. Ju lutemi, shihni <a href=\"http://";
-"savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\">të dhëna të "
-"përgjithshme se si të bëheni një hacker te Savannah</a>. Ju lutemi, 
lidhuni "
-"me ne përmes listës së postimeve <a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/";
-"listinfo/savannah-hackers-public\">savannah-hackers-public</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Organize a new <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU/Linux "
-"User Group</a>."
-msgstr ""
-"Organizoni një <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grup "
-"Përdoruesish GNU/Linux</a> të ri."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Organize a new Free Software Activist Group to promote use of free software "
-"in your country, region or city."
-msgstr ""
-"Organizoni një Grup të ri Aktivistësh të Software-it të Lirë, për "
-"promuovimin e software-it të lirë në vendin, zonën apo qytetin tuaj."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Set an example by switching to a <em>completely</em> <a href=\"/software/"
-"software.html\">free software</a> operating system. The easiest way to do "
-"that is to install and use one of the <a href=\"/distros/free-distros.html"
-"\"> free GNU/Linux distributions</a>."
-msgstr ""
-"Bëhuni vetë një shembull, duke u hedhur te një sistem operativ "
-"<em>completely</em> <a href=\"/software/software.html\">software-i të 
lirë</"
-"a>. Rruga më e lehtë për ta bërë këtë është instalimi dhe 
përdorimi i një "
-"prej <a href=\"/distros/free-distros.html\"> shpërndarjeve të lira GNU/"
-"Linux</a>."
+msgid "This list is ordered roughly with the more urgent items near the top. 
Please note that many things on this list link to larger, expanded lists."
+msgstr "Kjo listë është radhitur pak a shumë me gjërat më urgjente në 
krye. Ju lutemi, mbani parasysh që mjaft gjëra në këtë listë janë 
lidhje që shpien te lista më të gjera, më të zgjeruara."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Help with <a href=\"http://savannah.gnu.org\";>Savannah</a>. We are 
especially looking for technical sysadmin volunteers to help with underlying 
infrastructure support. Volunteers to help with pending project submissions 
are also very welcome. Please see this <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";>general 
information on how to become a savannah hacker</a>. Please communicate with us 
on the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public\";>savannah-hackers-public</a>
 mailing list."
+msgstr "Ndihmoni te <a href=\"http://savannah.gnu.org\";>Savannah</a>. Jemi 
duke kërkuar veçanërisht për vullnetarë me njohuri teknike në administrim 
sistemesh, për të na ndihmuar në mbulimin teknit të infrastrukturës së 
saj. Janë shumë të mirëpritur vullnetarë që të na ndihmojnë me 
parashtrime te projekti në pritje të shqyrtimit. Ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";>të 
dhëna të përgjithshme se si të bëheni një hacker te Savannah</a>. Ju 
lutemi, lidhuni me ne përmes listës së postimeve <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public\";>savannah-hackers-public</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Organize a new <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU/Linux User Group</a>."
+msgstr "Organizoni një <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grup Përdoruesish 
GNU/Linux</a> të ri."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Organize a new Free Software Activist Group to promote use of free 
software in your country, region or city."
+msgstr "Organizoni një Grup të ri Aktivistësh të Software-it të Lirë, 
për promuovimin e software-it të lirë në vendin, zonën apo qytetin tuaj."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Set an example by switching to a <em>completely</em> <a 
href=\"/software/software.html\">free software</a> operating system. The 
easiest way to do that is to install and use one of the <a 
href=\"/distros/free-distros.html\"> free GNU/Linux distributions</a>."
+msgstr "Bëhuni vetë një shembull, duke u hedhur te një sistem operativ 
<em>completely</em> <a href=\"/software/software.html\">software-i të 
lirë</a>. Rruga më e lehtë për ta bërë këtë është instalimi dhe 
përdorimi i një prej <a href=\"/distros/free-distros.html\"> shpërndarjeve 
të lira GNU/Linux</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Write free software:"
 msgstr "Shkruani software të lirë:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"Contribute to the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">high priority free software projects</a>."
-msgstr ""
-"Kontribuoni te një nga <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">projektet e software-it të lirë me përparësi të madhe</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"Write <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for "
-"Python packages</a>."
-msgstr ""
-"Shkruani <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure "
-"për paketa Python</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"The <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted</"
-"a> list is the general task list for GNU software packages. You might also "
-"consider taking over one of the <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">unmaintained GNU packages</a>."
-msgstr ""
-"Lista <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted</"
-"a> është lista e përgjithshme e paketave software GNU. Mund të shqyrtoni 
"
-"edhe mundësinë e marrjes përsipër të një prej <a 
href=\"/server/takeaction."
-"html#unmaint\">paketave GNU të pamirëmbajtura</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"When writing software for GNU, please follow the <a href=\"/prep/standards/"
-"\">GNU Coding Standards</a> and <a href=\"/prep/maintain/\">Information for "
-"Maintainers of GNU Software</a> documents."
-msgstr ""
-"Kur shkruani software për GNU-në, ju lutemi, ndiqni <a href=\"/prep/"
-"standards/\">Standardet GNU të Kodimit</a> dhe dokumentet <a href=\"/prep/"
-"maintain/\">Informacion për Mirëmbajtës të Software-it GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"To offer software you have written to GNU, please see this <a href=\"/help/"
-"evaluation.html\">GNU software evaluation</a> information."
-msgstr ""
-"Për të ofruar te GNU-ja software që e keni shkruajtur ju, ju lutemi, 
shihni "
-"këtë informacion mbi <a href=\"/help/evaluation.html\">vlerësimin e 
software-"
-"eve GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"We are sometimes offered software which already does substantially the same "
-"task as an existing GNU package. Although of course we appreciate all "
-"offers, we'd naturally like to encourage programmers to spend their time "
-"writing free software to do new jobs, not already-solved ones. So, before "
-"starting a new program, please check the <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"\">Free Software Directory</a> for free software that does the job already."
-msgstr ""
-"Ndonjëherë na ofrohet software që bën në thelb të njëjtën punë si 
një paketë "
-"ekzistuese GNU. Edhe pse, sigurisht, i vlerësojmë të gjitha ç'na 
ofrojnë, "
-"kuptohet që do të donim të inkurajonim programuesit ta shpenzojnë kohën 
e "
-"tyre duke shkruar software të lirë që bën gjëra të reja, jo për gjëra 
të "
-"kryera tashmë. Pra, përpara se të filloni një program të ri, ju lutemi, 
"
-"kontrolloni te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-eve të 
"
-"Lirë</a> për software të lirë që bën tashmë atë që doni të bëni 
ju."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"We can offer <a href=\"/software/devel.html\">some resources</a> to help GNU "
-"software developers."
-msgstr ""
-"Për zhvilluesit e software-it GNU mund të ofrojmë <a 
href=\"/software/devel."
-"html\">disa burime</a>."
+msgid "Contribute to the <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high priority free software 
projects</a>."
+msgstr "Kontribuoni te një nga <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>projektet e software-it të 
lirë me përparësi të madhe</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "Write <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU 
configure for Python packages</a>."
+msgstr "Shkruani <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU 
configure për paketa Python</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "The <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help 
Wanted</a> list is the general task list for GNU software packages. You might 
also consider taking over one of the <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU packages</a>."
+msgstr "Lista <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help 
Wanted</a> është lista e përgjithshme e paketave software GNU. Mund të 
shqyrtoni edhe mundësinë e marrjes përsipër të një prej <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">paketave GNU të pamirëmbajtura</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "When writing software for GNU, please follow the <a 
href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a> and <a 
href=\"/prep/maintain/\">Information for Maintainers of GNU Software</a> 
documents."
+msgstr "Kur shkruani software për GNU-në, ju lutemi, ndiqni <a 
href=\"/prep/standards/\">Standardet GNU të Kodimit</a> dhe dokumentet <a 
href=\"/prep/maintain/\">Informacion për Mirëmbajtës të Software-it 
GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "To offer software you have written to GNU, please see this <a 
href=\"/help/evaluation.html\">GNU software evaluation</a> information."
+msgstr "Për të ofruar te GNU-ja software që e keni shkruajtur ju, ju 
lutemi, shihni këtë informacion mbi <a 
href=\"/help/evaluation.html\">vlerësimin e software-eve GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "We are sometimes offered software which already does substantially the 
same task as an existing GNU package. Although of course we appreciate all 
offers, we'd naturally like to encourage programmers to spend their time 
writing free software to do new jobs, not already-solved ones. So, before 
starting a new program, please check the <a 
href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a> for free 
software that does the job already."
+msgstr "Ndonjëherë na ofrohet software që bën në thelb të njëjtën 
punë si një paketë ekzistuese GNU. Edhe pse, sigurisht, i vlerësojmë të 
gjitha ç'na ofrojnë, kuptohet që do të donim të inkurajonim programuesit 
ta shpenzojnë kohën e tyre duke shkruar software të lirë që bën gjëra 
të reja, jo për gjëra të kryera tashmë. Pra, përpara se të filloni një 
program të ri, ju lutemi, kontrolloni te <a 
href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-eve të Lirë</a> për 
software të lirë që bën tashmë atë që doni të bëni ju."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "We can offer <a href=\"/software/devel.html\">some resources</a> to 
help GNU software developers."
+msgstr "Për zhvilluesit e software-it GNU mund të ofrojmë <a 
href=\"/software/devel.html\">disa burime</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Write documentation for GNU software."
 msgstr "Shkruani dokumentim për software GNU."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Volunteer as a &ldquo;Freedom Verifier&rdquo; to check whether a given "
-"distribution contains only free software, so it can be included on the <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\">list of free distributions</a>."
-msgstr ""
-"Dilni vullnetar për &ldquo;Verifikues Lirie&rdquo; për të kontrolluar 
nëse "
-"një shpërndarje e dhënë përmban vetëm software të lirë, që kështu 
të mund të "
-"përfshihet te <a href=\"/distros/free-distros.html\">lista e shpërndarjeve "
-"të lira</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Volunteer as a GNU Webmaster by completing the <a href=\"http://www.gnu.org/";
-"server/standards/webmaster-quiz.html\"> webmaster quiz</a>."
-msgstr ""
-"Dilni vullnetar për përgjegjës site-i GNU, duke plotësuar <a 
href=\"http://";
-"www.gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html\"> pyetësorin për "
-"përgjegjës site-i</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Translate the GNU Web site into other languages. More information about the "
-"issue can be found at the <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">Guide to Translating the www.gnu.org Web Pages</a>. Write to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if "
-"you want to help."
-msgstr ""
-"Përktheni në gjuhë të tjera site-in web GNU. Më tepër të dhëna rreth 
kësaj "
-"fushe mund të gjeni te <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Udhërrëfyesi mbi Përkthimin e Faqeve web të www.gnu.org</a>. Nëse "
-"dëshironi të ndihmoni, na shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Volunteer as a &ldquo;Freedom Verifier&rdquo; to check whether a given 
distribution contains only free software, so it can be included on the <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">list of free distributions</a>."
+msgstr "Dilni vullnetar për &ldquo;Verifikues Lirie&rdquo; për të 
kontrolluar nëse një shpërndarje e dhënë përmban vetëm software të 
lirë, që kështu të mund të përfshihet te <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">lista e shpërndarjeve të lira</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Volunteer as a GNU Webmaster by completing the <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html\";> webmaster 
quiz</a>."
+msgstr "Dilni vullnetar për përgjegjës site-i GNU, duke plotësuar <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html\";> pyetësorin 
për përgjegjës site-i</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Translate the GNU Web site into other languages. More information 
about the issue can be found at the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guide to Translating the 
www.gnu.org Web Pages</a>. Write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if you want to help."
+msgstr "Përktheni në gjuhë të tjera site-in web GNU. Më tepër të 
dhëna rreth kësaj fushe mund të gjeni te <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Udhërrëfyesi mbi 
Përkthimin e Faqeve web të www.gnu.org</a>. Nëse dëshironi të ndihmoni, 
na shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Tell others about the GNU Project and the Free Software Foundation by:"
-msgstr ""
-"Tregojuni të tjerëve rreth Projektit GNU dhe fondacionit Free Software "
-"Foundation:"
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"informing your friends about the GNU <a href=\"/philosophy/philosophy.html"
-"\">philosophy</a> and <a href=\"/software/software.html\">software</a>."
-msgstr ""
-"duke u treguar miqve tuaj për <a href=\"/philosophy/philosophy.html"
-"\">filozofinë</a> dhe <a href=\"/software/software.html\">software</a>-in e "
-"GNU-së."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"informing your friends that the &ldquo;Linux&rdquo; operating system is "
-"really <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>: that is, the GNU "
-"system, plus Linux, the kernel. Simply making a consistent and unfailing "
-"distinction between GNU/Linux (the whole system) and Linux (the kernel) when "
-"you write or speak about the system will <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html"
-"\">help us greatly</a>, while taking very little time once you have "
-"unlearned the old habit."
-msgstr ""
-"duke ua bërë të ditur miqve tuaj që sistemi operativ &ldquo;Linux&rdquo; 
në "
-"të vërtetë është <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>: kjo 
do "
-"të thotë se është sistemi GNU plus Linux-in, kernelin. Thjesht duke 
bërë "
-"një dallim thelbësor dhe të pagabueshëm mes GNU/Linux-it (sistemi si i 
tërë) "
-"dhe Linux-it (kerneli), kur shkruani ose flisni për sistemin, do të <a 
href="
-"\"/gnu/why-gnu-linux.html\">na ndihmojë shumë</a>, duke marrë shumë pak "
-"kohë, kur nuk keni huqe të vjetra të mësuara."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"by both <a href=\"/help/linking-gnu.html\">adding a link to GNU's home page</"
-"a> to your home pages, and suggesting that others do likewise."
-msgstr ""
-"duke shtuar te faqet tuaj hyrëse <a href=\"/help/linking-gnu.html\">një "
-"lidhje për te faqja hyrëse e GNU-së</a>, dhe duke këshilluar të tjerët 
të "
-"bëjnë njësoj."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"When you are talking with people that don't value freedom and community, you "
-"can show them the many practical advantages of free software (see <a href="
-"\"http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html\";>Why Open Source / Free Software? "
-"Look at the Numbers!</a> for some useful evidence). But keep mentioning the "
-"ethical issues too! Don't change your voice into an open-source voice just "
-"to cater to others."
-msgstr ""
-"Kur flisni me njerëz që nuk e çmojnë lirinë dhe bashkësinë, mund t'u 
tregoni "
-"atyre mjaft përparësi teknike të software-it të lirë (shihni <a href="
-"\"http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html\";>Pse Vlen Burimi i Hapur / "
-"Software-i i Lirë? Shihni Numrat!</a> për më tepër fakte të dobishme). 
Por "
-"mos lini pa përmendur gjithashtu çështjet etike! Mos e ndryshoni zërin 
tuaj "
-"në zë burimi të hapur, thjesht për t'u ardhur pas midesë të tjerëve."
+msgstr "Tregojuni të tjerëve rreth Projektit GNU dhe fondacionit Free 
Software Foundation:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "informing your friends about the GNU <a 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</a> and <a 
href=\"/software/software.html\">software</a>."
+msgstr "duke u treguar miqve tuaj për <a 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">filozofinë</a> dhe <a 
href=\"/software/software.html\">software</a>-in e GNU-së."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "informing your friends that the &ldquo;Linux&rdquo; operating system is 
really <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>: that is, the GNU 
system, plus Linux, the kernel. Simply making a consistent and unfailing 
distinction between GNU/Linux (the whole system) and Linux (the kernel) when 
you write or speak about the system will <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">help us greatly</a>, while taking very little 
time once you have unlearned the old habit."
+msgstr "duke ua bërë të ditur miqve tuaj që sistemi operativ 
&ldquo;Linux&rdquo; në të vërtetë është <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>: kjo do të thotë se është 
sistemi GNU plus Linux-in, kernelin. Thjesht duke bërë një dallim 
thelbësor dhe të pagabueshëm mes GNU/Linux-it (sistemi si i tërë) dhe 
Linux-it (kerneli), kur shkruani ose flisni për sistemin, do të <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">na ndihmojë shumë</a>, duke marrë shumë 
pak kohë, kur nuk keni huqe të vjetra të mësuara."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "by both <a href=\"/help/linking-gnu.html\">adding a link to GNU's home 
page</a> to your home pages, and suggesting that others do likewise."
+msgstr "duke shtuar te faqet tuaj hyrëse <a 
href=\"/help/linking-gnu.html\">një lidhje për te faqja hyrëse e 
GNU-së</a>, dhe duke këshilluar të tjerët të bëjnë njësoj."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "When you are talking with people that don't value freedom and 
community, you can show them the many practical advantages of free software 
(see <a href=\"http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html\";>Why Open Source / Free 
Software? Look at the Numbers!</a> for some useful evidence). But keep 
mentioning the ethical issues too! Don't change your voice into an open-source 
voice just to cater to others."
+msgstr "Kur flisni me njerëz që nuk e çmojnë lirinë dhe bashkësinë, 
mund t'u tregoni atyre mjaft përparësi teknike të software-it të lirë 
(shihni <a href=\"http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html\";>Pse Vlen Burimi i 
Hapur / Software-i i Lirë? Shihni Numrat!</a> për më tepër fakte të 
dobishme). Por mos lini pa përmendur gjithashtu çështjet etike! Mos e 
ndryshoni zërin tuaj në zë burimi të hapur, thjesht për t'u ardhur pas 
midesë të tjerëve."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Help the FSF raise funds by:"
 msgstr "Ndihmoni FSF-në të mbledhë fonde:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"making a donation, either <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>directly to the "
-"FSF</a> or <a href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";
-"\">via Flattr</a>."
-msgstr ""
-"duke bërë një dhurim, ose <a href=\"http://donate.fsf.org/";
-"\">drejtpërsëdrejti te FSF-ja</a>, ose <a href=\"http://flattr.com/";
-"thing/313733/gnuproject-on-Flattr\">përmes Flattr-it</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"becoming an <a href=\"http://member.fsf.org/\";>Associate Member</a> of the "
-"FSF."
-msgstr ""
-"duke u bërë <a href=\"http://member.fsf.org/\";>Anëtar Shok</a> i FSF-së."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"choosing the FSF as a beneficiary in your <a href=\"http://www.affero.com/ca/";
-"fsf\">Affero page</a>, linking to your FSF Affero page in your email "
-"signature, software project, and writings."
-msgstr ""
-"duke zgjedhur FSF-në si përfitues te <a href=\"http://www.affero.com/ca/fsf";
-"\">faqja juaj Affero</a>, duke paraqitur faqen tuaj FSF Affero te nënshkrimi 
"
-"në email-et tuaj, projektet software dhe artikujt tuaj."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://order.fsf.org/\";>ordering</a> manuals, t-shirts, stickers "
-"and gear from the FSF."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://order.fsf.org/\";>duke porositur</a> te FSF-ja doracakë, "
-"bluza, stema dhe gjëra të tjera."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"convincing your office to <a href=\"http://order.fsf.org/\";>order</a> "
-"manuals and t-shirts from the FSF."
-msgstr ""
-"duke e bindur zyrën tuaj të <a href=\"http://order.fsf.org/\";>blejë</a> "
-"doracakë dhe bluza nga FSF-ja."
-
-#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/selling.html\">selling free software</a> and donating "
-"a part of the proceeds to the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software "
-"Foundation</a> or some other free software development project. By funding "
-"development, you can advance the world of free software."
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/selling.html\">duke shitur software të lirë</a> dhe "
-"duke dhuruar një pjesë të të ardhurave për <a 
href=\"/fsf/fsf.html\">Free "
-"Software Foundation</a> ose ndonjë projekt tjetër zhvillimi software-esh 
të "
-"lira . Duke financuar zhvillimin e tij, ndihmoni botën e software-it të 
lirë "
-"të bëjë përpara."
+msgid "making a donation, either <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>directly 
to the FSF</a> or <a 
href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>via Flattr</a>."
+msgstr "duke bërë një dhurim, ose <a 
href=\"http://donate.fsf.org/\";>drejtpërsëdrejti te FSF-ja</a>, ose <a 
href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>përmes 
Flattr-it</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "becoming an <a href=\"http://member.fsf.org/\";>Associate Member</a> of 
the FSF."
+msgstr "duke u bërë <a href=\"http://member.fsf.org/\";>Anëtar Shok</a> i 
FSF-së."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "choosing the FSF as a beneficiary in your <a 
href=\"http://www.affero.com/ca/fsf\";>Affero page</a>, linking to your FSF 
Affero page in your email signature, software project, and writings."
+msgstr "duke zgjedhur FSF-në si përfitues te <a 
href=\"http://www.affero.com/ca/fsf\";>faqja juaj Affero</a>, duke paraqitur 
faqen tuaj FSF Affero te nënshkrimi në email-et tuaj, projektet software dhe 
artikujt tuaj."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>ordering</a> manuals, t-shirts, 
stickers and gear from the FSF."
+msgstr "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>duke porositur</a> te FSF-ja 
doracakë, bluza, stema dhe gjëra të tjera."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "convincing your office to <a href=\"http://order.fsf.org/\";>order</a> 
manuals and t-shirts from the FSF."
+msgstr "duke e bindur zyrën tuaj të <a 
href=\"http://order.fsf.org/\";>blejë</a> doracakë dhe bluza nga FSF-ja."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/selling.html\">selling free software</a> and 
donating a part of the proceeds to the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software 
Foundation</a> or some other free software development project. By funding 
development, you can advance the world of free software."
+msgstr "<a href=\"/philosophy/selling.html\">duke shitur software të 
lirë</a> dhe duke dhuruar një pjesë të të ardhurave për <a 
href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software Foundation</a> ose ndonjë projekt tjetër 
zhvillimi software-esh të lira . Duke financuar zhvillimin e tij, ndihmoni 
botën e software-it të lirë të bëjë përpara."
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><p>
-msgid ""
-"<strong>Distributing free software is an opportunity to raise funds for "
-"development. Don't waste it!</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>Shpërndarja e software-it të lirë është një mundësi për 
mbledhje "
-"fondesh për zhvillimin e tij. Mos e humbni këtë rast!</strong>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Volunteer to make sure that essays from our <a href=\"/philosophy/philosophy."
-"html\">philosophy page</a> and other GNU URLs are on and/or linked from WWW "
-"directory, portal, and various hierarchical web index sites, such as Yahoo!, "
-"dmoz.org, and Google. Get these sites to add detailed entries about our "
-"different web pages. Make sure that essays from our <a href=\"/philosophy/"
-"philosophy.html\">philosophy page</a> and other GNU URLs are linked to often "
-"in the appropriate categories. If you'd like to help us with this task, "
-"please contact the GNU Volunteer Coordinators <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Dilni vullnetar për të siguruar praninë e eseve prej <a 
href=\"/philosophy/"
-"philosophy.html\">faqes sonë mbi filozofinë</a> dhe URL-ve të tjera GNU te 
"
-"listat, portalet dhe site-e të tjerë indeksimi hierarkik në WWW, të 
tillë si "
-"Yahoo!, dmoz.org, dhe Google. Bëjini këta të shtojnë zëra të 
hollësishëm "
-"rreth faqeve tona të ndryshme web. Bëni të mundur që ese prej <a 
href=\"/"
-"philosophy/philosophy.html\">faqes sonë mbi filozofinë</a> dhe të tjera 
URL "
-"GNU lidhen te kategoritë e duhura. Nëse dëshironi të ndihmoni në këtë 
"
-"fushë, ju lutemi, lidhuni me Bashkërenduesit e Vullnetarëve GNU <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "<strong>Distributing free software is an opportunity to raise funds for 
development. Don't waste it!</strong>"
+msgstr "<strong>Shpërndarja e software-it të lirë është një mundësi 
për mbledhje fondesh për zhvillimin e tij. Mos e humbni këtë 
rast!</strong>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Volunteer to make sure that essays from our <a 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy page</a> and other GNU URLs are 
on and/or linked from WWW directory, portal, and various hierarchical web index 
sites, such as Yahoo!, dmoz.org, and Google. Get these sites to add detailed 
entries about our different web pages. Make sure that essays from our <a 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy page</a> and other GNU URLs are 
linked to often in the appropriate categories. If you'd like to help us with 
this task, please contact the GNU Volunteer Coordinators <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Dilni vullnetar për të siguruar praninë e eseve prej <a 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">faqes sonë mbi filozofinë</a> dhe URL-ve 
të tjera GNU te listat, portalet dhe site-e të tjerë indeksimi hierarkik në 
WWW, të tillë si Yahoo!, dmoz.org, dhe Google. Bëjini këta të shtojnë 
zëra të hollësishëm rreth faqeve tona të ndryshme web. Bëni të mundur 
që ese prej <a href=\"/philosophy/philosophy.html\">faqes sonë mbi 
filozofinë</a> dhe të tjera URL GNU lidhen te kategoritë e duhura. Nëse 
dëshironi të ndihmoni në këtë fushë, ju lutemi, lidhuni me 
Bashkërenduesit e Vullnetarëve GNU <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Donate <a href=\"/help/help-hardware.html\">hardware</a> to the FSF."
 msgstr "Dhurojini FSF-së <a href=\"/help/help-hardware.html\">hardware</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Take on one of the <a href=\"/server/tasks.html\">jobs</a> we need done for "
-"this <a href=\"/server/server.html\">web server</a>."
-msgstr ""
-"Merrni përsipër një nga <a href=\"/server/tasks.html\">punët</a> që duam 
të "
-"kryejmë për këtë <a href=\"/server/server.html\">shërbyes web</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"If you or your company work supporting or developing free software in some "
-"way, you can list yourself (or your company) in the <a href=\"/prep/service."
-"html\">GNU Service Directory</a>."
-msgstr ""
-"Nëse ju ose shoqëria juaj merreni në një farë mënyre me asistencë ose "
-"zhvillim software-esh të lirë, mund ta paraqisni veten (ose shoqërinë 
tuaj) "
-"te <a href=\"/prep/service.html\">Lista e Shërbimeve GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"If you run a company that needs to hire people to work with free software, "
-"you can advertise on our <a href=\"http://www.fsf.org/resources/jobs/\";>Free "
-"Software Job Page</a>."
-msgstr ""
-"Nëse keni një shoqëri e cila ka nevojë të punësojë njerëz për të 
punuar me "
-"software të lirë, mund të bëni kërkesë te <a href=\"http://www.fsf.org/";
-"resources/jobs/\">Faqja jonë e Punësimeve në Software të Lirë</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Offer to contact companies looking for additional job postings to put on our "
-"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/jobs/\";>Free Software Job Page</a>. "
-"If you would be interested in this, please contact <a href=\"mailto:job-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Mund të ndihmoni duke u lidhur me shoqëri që duan të postojnë njoftime "
-"punësimi , për ta bërë këtë te <a 
href=\"http://www.fsf.org/resources/jobs/";
-"\">Faqja jonë e Punësimeve në Software-in e Lirë</a>. Nëse do t'ju "
-"interesonte kjo, ju lutemi, lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Take on one of the <a href=\"/server/tasks.html\">jobs</a> we need done 
for this <a href=\"/server/server.html\">web server</a>."
+msgstr "Merrni përsipër një nga <a href=\"/server/tasks.html\">punët</a> 
që duam të kryejmë për këtë <a href=\"/server/server.html\">shërbyes 
web</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "If you or your company work supporting or developing free software in 
some way, you can list yourself (or your company) in the <a 
href=\"/prep/service.html\">GNU Service Directory</a>."
+msgstr "Nëse ju ose shoqëria juaj merreni në një farë mënyre me 
asistencë ose zhvillim software-esh të lirë, mund ta paraqisni veten (ose 
shoqërinë tuaj) te <a href=\"/prep/service.html\">Lista e Shërbimeve 
GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "If you run a company that needs to hire people to work with free 
software, you can advertise on our <a 
href=\"http://www.fsf.org/resources/jobs/\";>Free Software Job Page</a>."
+msgstr "Nëse keni një shoqëri e cila ka nevojë të punësojë njerëz për 
të punuar me software të lirë, mund të bëni kërkesë te <a 
href=\"http://www.fsf.org/resources/jobs/\";>Faqja jonë e Punësimeve në 
Software të Lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Offer to contact companies looking for additional job postings to put 
on our <a href=\"http://www.fsf.org/resources/jobs/\";>Free Software Job 
Page</a>. If you would be interested in this, please contact <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Mund të ndihmoni duke u lidhur me shoqëri që duan të postojnë 
njoftime punësimi , për ta bërë këtë te <a 
href=\"http://www.fsf.org/resources/jobs/\";>Faqja jonë e Punësimeve në 
Software-in e Lirë</a>. Nëse do t'ju interesonte kjo, ju lutemi, lidhuni me 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -446,25 +194,14 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 #| "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
 #| "\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections "
 #| "or suggestions can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet për FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. Njoftimet për "
-"lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera mund të dërgohen te <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet për FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. 
Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera mund të dërgohen te 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
@@ -479,37 +216,20 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 #| "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 #| "translations of this article."
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të Drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -521,47 +241,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~| "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
-#~| "\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other "
-#~| "corrections or suggestions can be sent to <a href=\"mailto:";
-#~| "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
-#~ "\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections "
-#~ "or suggestions can be sent to <a href=\"address@hidden">&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutemi, pyetjet për FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te <a 
href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a 
href=\"/"
-#~ "contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. Njoftimet 
për "
-#~ "lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera mund të dërgohen te <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutemi, pyetjet lidhur me FSF &amp; GNU dërgojini te <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Ka edhe <a href=\"/contact/"
-#~ "\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutemi, për lidhje të dëmtuara, ndreqje të tjera ose këshilla na "
-#~ "njoftoni te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</"
-#~ "em></a>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Write documentation for GNU software, using these <a href=\"/doc/"
-#~ "potentialauthors.html\">resources, tips, and hints</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Shkruani dokumentim për software-et GNU, duke përdorur këto <a href=\"/"
-#~ "doc/potentialauthors.html\">burime, ndihmëza dhe këshilla</a>."

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.88
retrieving revision 1.89
diff -u -b -r1.88 -r1.89
--- po/home.sq.po    17 Oct 2012 00:29:06 -0000   1.88
+++ po/home.sq.po    29 Oct 2012 09:10:54 -0000   1.89
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-16 20:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-03 11:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 11:11+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -21,22 +21,12 @@
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
-"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "Planet GNU"
@@ -52,20 +42,11 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
-"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
-"system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr ""
-"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
-"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
-"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
-"së përdoruesit."
+msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div>
-msgid ""
-"<object data=\"http://call.unitary-patent.eu/campaign/widget2/unitary-patent-";
-"juri-2012/horiz/en\" width=\"630\" height=\"200\"></object>"
+msgid "<object 
data=\"http://call.unitary-patent.eu/campaign/widget2/unitary-patent-juri-2012/horiz/en\";
 width=\"630\" height=\"200\"></object>"
 msgstr ""
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -74,16 +55,8 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based versions of GNU</a> which "
-"are entirely free software."
-msgstr ""
-"GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është <a 
href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton lirinë tuaj. 
"
-"Mundeni të instaloni <a href=\"/distros/free-distros.html\">versione të 
GNU-"
-"së me bazë Linux</a> që janë krejtësisht <em>software</em> i lirë."
+msgid "GNU is a Unix-like operating system that is <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;it respects your 
freedom. You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based 
versions of GNU</a> which are entirely free software."
+msgstr "GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton 
lirinë tuaj. Mundeni të instaloni <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">versione të GNU-së me bazë Linux</a> që 
janë krejtësisht <em>software</em> i lirë."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -98,45 +71,16 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation."
-"html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like "
-"saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
-msgstr ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i "
-"&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-"\"> \"GNU\" shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur "
-"thuhet \"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
+msgid "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> 
\"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying \"grew\" 
but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+msgstr "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> 
\"GNU\" shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet 
\"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
-"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
-"programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim 
me "
-"hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software 
collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a program 
to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
komunikim me hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is some "
-"way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today with "
-"a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-"html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. GNU/Linux is used "
-"by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux"
-"\" by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli GNU</a>, ka edhe ca rrugë 
"
-"deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. Ndaj, zakonisht 
GNU-ja "
-"sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. This combination is the <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
+msgid "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is 
some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today 
with a kernel called Linux. This combination is the <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating 
system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
+msgstr "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli GNU</a>, ka edhe ca 
rrugë deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. Ndaj, 
zakonisht GNU-ja sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. This 
combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux 
operating system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -148,12 +92,8 @@
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4><a>
-msgid ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
+msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h4><a><img>
 msgid "RSS Feed"
@@ -161,186 +101,87 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
+msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
-"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
-"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
-"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
-"and dynamic programming environment make it a great language to write "
-"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
-"\">Join the community now!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
-"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
-"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
-"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
-"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
-"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
-"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
-"oriented development environment. We need developers to write and port "
-"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
-"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
-"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
-"për përdoruesit."
+msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
-msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
-"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
-"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
-"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
+msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
-"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr ""
-"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
-"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
-"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
-"it:"
+msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
-"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
-"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
-msgstr ""
-"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
-"tuaj (liria 2)."
+msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
+msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
-"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
-"source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
-"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
-"burim është parakusht për këtë."
+msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"