www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po amazon-rms-tim.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po amazon-rms-tim.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:07:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:07:30

Modified files:
    philosophy/po : amazon-rms-tim.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: amazon-rms-tim.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- amazon-rms-tim.sq.po    22 Sep 2011 16:44:43 -0000   1.3
+++ amazon-rms-tim.sq.po    23 Dec 2011 16:07:22 -0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-20 12:28-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-22 14:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-22 10:51+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Letra rreth Amazon-ës për Tim O'Reilly-n nga RMS - Projekti GNU - Free "
-"Software Foundation (FSF)"
+msgid "Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "Letra rreth Amazon-ës për Tim O'Reilly-n nga RMS - Projekti GNU - 
Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -31,37 +27,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
-"Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the "
-"statement by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</"
-"acronym> of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 "
-"years."
-msgstr ""
-"Këtu keni një mesazh që <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
-"Stallman</a> i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një "
-"deklaratë të by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive 
Officer\">CEO</"
-"acronym> i Amazon-ës, ku bëhej thirrje që patentat e software-eve të 
zgjasin "
-"thjesht 3 ose 5 vjetë."
+msgid "Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. 
Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the statement 
by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> of 
Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 years."
+msgstr "Këtu keni një mesazh që <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a> i dërgoi Tim 
O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një deklaratë të by Jeff Bezos, 
<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> i Amazon-ës, ku 
bëhej thirrje që patentat e software-eve të zgjasin thjesht 3 ose 5 vjetë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please <a href=\"/philosophy/amazon.html\">read more</a> about this boycott."
-msgstr ""
-"Ju lutem, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër</a> rreth "
-"bojkotit."
+msgid "Please <a href=\"/philosophy/amazon.html\">read more</a> about this 
boycott."
+msgstr "Ju lutem, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër</a> 
rreth bojkotit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please also support us by making a link from your own home page and sites to "
-"<a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/";
-"amazon.html</strong></a>!"
-msgstr ""
-"Ju lutem na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej faqes suaj 
apo "
-"site-e për te <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/";
-"philosophy/amazon.html</strong></a>!"
+msgid "Please also support us by making a link from your own home page and 
sites to <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
+msgstr "Ju lutem na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej faqes 
suaj apo site-e për te <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -151,40 +128,23 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. Ka po ashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka po ashtu edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini 
te "
-"<a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
@@ -192,11 +152,8 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.Kjo faqe mund të përdoret 
sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -210,14 +167,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua:"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, me kusht që ky shënim të ruhet."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]