www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po footer-text.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po footer-text.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:12:04 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:12:04

Modified files:
    server/po   : footer-text.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.sq.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: footer-text.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.sq.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- footer-text.sq.po  1 Oct 2011 00:38:18 -0000    1.10
+++ footer-text.sq.po  23 Dec 2011 16:11:59 -0000   1.11
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-30 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-23 12:22+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,57 +17,48 @@
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who?</a>"
 msgid "<a href=\"/\">GNU&nbsp;home&nbsp;page</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/\">GNU's Who?</a>"
+msgstr "<a href=\"/\">Faqja&nbsp;hyrëse&nbsp;e&nbsp;GNU-së</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/\";>FSF Blogs</a>"
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF&nbsp;home&nbsp;page</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/\";>Blogje FSF</a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Faqja&nbsp;hyrëse&nbsp;s&nbsp;e&nbsp;FSF-së</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
 msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU&nbsp;Art</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Art GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Art&nbsp;GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Fun</a>"
 msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU&nbsp;Fun</a>"
-msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">Zbavitje GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">Zbavitje&nbsp;GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who?</a>"
 msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's&nbsp;Who?</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/\">GNU's Who?</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/people.html\">GNU's&nbsp;Who?</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org\";>Free Software Directory</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org\";>Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org\";>Drejtori Software-i të Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"http://directory.fsf.org\";>Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://directory.fsf.org\";>Listë&nbsp;Software-i&nbsp;të&nbsp;Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">Use GNUstep</a>"
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Site&nbsp;map</a>"
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">Përdorni GNUstep</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Harta&nbsp;e&nbsp;Site-it</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<small>The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is "
 #| "the principal organizational sponsor of the <a href=\"http://www.gnu.org/";
@@ -75,344 +66,11 @@
 #| "and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute "
 #| "computer software, and to defend the rights of Free Software users.</"
 #| "strong></small>"
-msgid ""
-"<small>The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is "
-"the principal organizational sponsor of the <a href=\"http://www.gnu.org/";
-"\">GNU Operating System</a>. <strong>Our mission is to preserve, protect and "
-"promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer "
-"software, and to defend the rights of Free Software users.</strong> Support "
-"GNU and the FSF by <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>buying manuals and gear</"
-"a>, <a href=\"http://www.fsf.org/join\";>joining the FSF as an associate "
-"member</a> or by making a donation, either <a href=\"http://donate.fsf.org/";
-"\">directly to the FSF</a> or <a href=\"http://flattr.com/thing/313733/";
-"gnuproject-on-Flattr\">via Flattr</a>.</small>"
-msgstr ""
-"<small><a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> është "
-"sponsori organizativ kryesor i <a href=\"http://www.gnu.org/\";>Sistemit "
-"Operativ GNU</a>. <strong>Misioni ynë është të ruajmë, mbrojmë dhe 
përhapim "
-"lirinë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë "
-"software kompjuterash, dhe të mbrojmë të drejtat e përdoruesve të 
Software-"
-"it të lirë.</strong></small>"
+msgid "<small>The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> 
is the principal organizational sponsor of the <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>GNU Operating System</a>. <strong>Our mission is 
to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and 
redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software 
users.</strong> Support GNU and the FSF by <a 
href=\"http://shop.fsf.org/\";>buying manuals and gear</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/join\";>joining the FSF as an associate member</a> or 
by making a donation, either <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>directly to the 
FSF</a> or <a href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>via 
Flattr</a>.</small>"
+msgstr "<small><a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> 
është sponsori organizativ kryesor i <a href=\"http://www.gnu.org/\";>Sistemit 
Operativ GNU</a>. <strong>Misioni ynë është të ruajmë, mbrojmë dhe 
përhapim lirinë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe 
rishpërndarë software kompjuterash, dhe të mbrojmë të drejtat e 
përdoruesve të Software-it të lirë.</strong> Përkrahni GNU-në dhe FSF-në 
përmes <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>blerjesh të doracakëve dhe sendeve 
tonë</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/join\";>anëtarësimit shok te 
FSF-ja</a> ose duke dhuruar, qoftë <a 
href=\"http://donate.fsf.org/\";>drejtpërsëdrejti te FSF</a>, qoftë <a 
href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>përmes 
Flattr-it</a>.</small>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"#header\">back to top</a>"
 msgstr "<a href=\"#header\">sipër në krye</a>"
 
-# type: Content of: <div><div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "<small><strong>Support GNU and the FSF by <a href=\"http://shop.fsf.org/";
-#~ "\">buying manuals and gear</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/join";
-#~ "\">joining the FSF as an associate member</a> or by making a donation, "
-#~ "either <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>directly to the FSF</a> or <a "
-#~ "href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>via Flattr</"
-#~ "a>.</strong></small>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<small><strong>Përkrahni GNU-në dhe FSF-në duke <a 
href=\"http://shop.fsf.";
-#~ "org/\">blerë doracakë dhe sende</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/join";
-#~ "\">duke u bërë pjesë e FSF-së si një anëtar shok</a> ose duke 
dhuruar "
-#~ "diçka, ose <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>drejt e te FSF-ja</a>, ose "
-#~ "<a href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>përmes "
-#~ "Flattr-it</a>.</strong></small>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"#footer\">Skip sitemap</a> or <a href=\"#sitemap-2\">skip to "
-#~ "licensing items</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"#footer\">Anashkaloje hartën e site-it</a> ose <a href="
-#~ "\"#sitemap-2\">kalo te elementë lejimi</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU History</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Historia e GNU-së</a>"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid "<a href=\"/help/\">Get involved</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/help/\">Përfshihuni</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Projects that need "
-#~ "help</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Projekte që kanë "
-#~ "nevojë për ndihmë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages\">Help "
-#~ "translate this website</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages"
-#~ "\">Ndihmoni në përkthimin e këtij site-i web</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained "
-#~ "package</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Merrni përsipër një paketë 
të "
-#~ "pazot</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU packages</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Paketa GNU</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">Free documentation</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">Dokumentimi i lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Lista postimesh GNU</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>GNU savannah</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>GNU savannah</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://libreplanet.org/\";>Connect with free software users</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://libreplanet.org/\";>Lidhuni me përdorues të software-it "
-#~ "të lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">Komiteti Këshillimor 
GNU</a>"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid "<a href=\"#sitemap-3\">Skip to general items</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"#sitemap-3\">Kalo te gjërat e përgjithshme</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing\";>Software licensing</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing\";>Lejim software-esh</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/education\";>Licensing education</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/education\";>Edukim mbi lejimin</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/licenses\">Free software licenses</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/licenses\">Leje software-i të lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU FDL</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU FDL</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Software licensing FAQ</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">FAQ mbi lejimin e software-eve</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~| msgid ""
-#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/education\";>Licensing education</"
-#~| "a>"
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/compliance\";>Licensing compliance</"
-#~ "a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/compliance\";>Pajtim me Licensimin</"
-#~ "a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~| msgid ""
-#~| "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">How to use GNU licenses for your own "
-#~| "software</a>"
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">How to use GNU licenses for your own "
-#~ "software</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">Si t'i përdorni lejet GNU për "
-#~ "software-in tuaj</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
-#~ "a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Drejtoria e Shërbimeve "
-#~ "GNU</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/music/music.html\">Musikë &amp; Këngë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><p>
-#~ msgid "<a href=\"#sitemap-4\">Skip to philosophical items</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"#sitemap-4\">Kalo te gjërat filozofike</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/news/\";>Latest News</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/news/\";>Lajmet e Fundit</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/events/\";>Upcoming Events</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/events/\";>Veprimtari Së Afërmi</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/volunteer\";>Volunteering and internships</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/volunteer\";>Vullnetarë dhe praktika</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/hw\";>Hardware Database</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/hw\";>Bazë të Dhënash 
Hardware</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/\";>Free Software Resources</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/\";>Burime Software-i të Lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>Associate Members</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>Anëtarë Shok</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/associate/account/\";>My FSF Account</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/associate/account/\";>Llogaria Ime te FSF</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>Contact the FSF</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>Lidhuni me FSF-në</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>Audio/Video GNU</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Deklaratë mbi 
Hyrshmërinë</"
-#~ "a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/"
-#~ "ftp.html\">mirrors</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>Site-i FTP i GNU-së</a> dhe <a href="
-#~ "\"/prep/ftp.html\">pasqyra</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">GNU Speakers</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/people/speakers.html\">Folësa GNU</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/jobs\";>Free software jobs</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/jobs\";>Punësim në software-in e lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid "<a href=\"#footer\">Skip list</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"#footer\">Anashkaloje listën</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://donate.fsf.org\";>Donate to the FSF</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://donate.fsf.org\";>Dhuroni për FSF-në</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/jfb\";>Join the FSF</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/jfb\";>Bëhuni Pjesë e FSF-së</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/\">Free software philosophy</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/\">Filozofia e software-it të lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">The Free Software Definition</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Përkufizimi i Software-it të 
Lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: Pragmatic Idealism</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: Idealizëm Pragmatik</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Free Software and Free Manuals</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Software i Lirë dhe Doracakë të "
-#~ "Lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Shitje Software-i të 
Lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives for Writing Free "
-#~ "Software</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motive për Shkrim Software-i të "
-#~ "Lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right To Read</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">E drejta Për të Lexuar</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source "
-#~ "Misses the Point of Free Software</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i "
-#~ "Hapur e Keqkupton Software-in e Lirë</a>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/software/for-windows.html\">Free software for Windows</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/software/for-windows.html\">Software i lirë për Windows</a>"
-
-# type: Content of: <div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://defectivebydesign.org/\";>Defective by Design &mdash; "
-#~ "Fight DRM</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://defectivebydesign.org/\";>Difektoz në Konceptim &mdash; "
-#~ "Luftojeni DRM</a>"
-
-# type: Content of: <div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows 7 Sins</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://windows7sins.org/\";>Mëkatet e Windows 7-s</a>"
-
-# type: Content of: <div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://playogg.org/\";>Support free media formats</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://playogg.org/\";>Mbështesni formatet e lirë për 
median</a>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]