www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po android-and-users-freedom.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po android-and-users-freedom.pl.po
Date: Mon, 26 Sep 2011 16:36:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/26 16:36:53

Modified files:
    philosophy/po : android-and-users-freedom.pl.po 

Log message:
    validation fix

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: android-and-users-freedom.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- android-and-users-freedom.pl.po   26 Sep 2011 15:59:29 -0000   1.1
+++ android-and-users-freedom.pl.po   26 Sep 2011 16:36:26 -0000   1.2
@@ -1,12 +1,15 @@
 # Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html
 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2011.
+# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: android-and-users-freedom.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-23 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-26 09:57-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-26 10:34-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -201,7 +204,7 @@
 "Niewydanie kodu do&nbsp;dwóch wersji sprawia wrażenie, że&nbsp;Google 
może "
 "chcieć zmienić Androida na&nbsp;oprogramowanie własnościowe. Wydanie "
 "niektórych wersji Androida jako wolne oprogramowanie było tymczasowym "
-"chwytem aby&nbsp;społeczność pomagała ulepszać 
a&nbsp;href=\"/philosophy/"
+"chwytem aby&nbsp;społeczność pomagała ulepszać <a href=\"/philosophy/"
 "categories.html#ProprietarySoftware\">oprogramowanie własnościowe</a>. "
 "Miejmy nadzieję, że&nbsp;tak się nie stanie."
 
@@ -476,8 +479,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Daniel Oźminkowski 2011, Paweł Różański 2011, Jan Owoc 
2011. "
-"Poprawki: Jan Wieremjewicz 2011."
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, Daniel Oźminkowski 2011, Paweł Różański 
2011; "
+"poprawki: Jan Wieremjewicz 2011."
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]