www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po categories.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po categories.ca.po
Date: Mon, 05 Sep 2011 09:50:17 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/09/05 09:50:17

Modified files:
    philosophy/po : categories.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.ca.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: categories.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.ca.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- categories.ca.po  14 Jul 2011 16:42:40 -0000   1.18
+++ categories.ca.po  5 Sep 2011 09:50:10 -0000    1.19
@@ -6,17 +6,17 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: categories.html\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-25 20:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 11:49+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Categories of Free and Non-Free Software - GNU Project - Free Software "
 #| "Foundation (FSF)"
@@ -29,14 +29,12 @@
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 #| msgid "Categories of Free and Non-Free Software"
 msgid "Categories of free and nonfree software"
 msgstr "Categories de programari lliure i no lliure"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Also note <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words "
 #| "which You Might Want to Avoid</a>."
@@ -44,12 +42,11 @@
 "Also see <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words which "
 "You Might Want to Avoid</a>."
 msgstr ""
-"Vegeu tamb&eacute; <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html\">Paraules "
-"confuses que conv&eacute; evitar</a>."
+"Vegeu també <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html\">Paraules "
+"confuses que convé evitar</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of software. "
 #| "It's available as an <a href=\"/philosophy/category.fig\">XFig file</a>, "
@@ -65,23 +62,18 @@
 "the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons "
 "Attribution-Share Alike v2.0 or later."
 msgstr ""
-"Aquest diagrama de Chao-Kuei il&middot;lustra les diferents categories de "
-"programari. Est&agrave; disponible en els formats <a href=\"/philosophy/"
-"category.fig\">XFig</a>, <a href=\"/philosophy/category.jpg\">JPEG</a> i <a "
-"href=\"/philosophy/category.png\">PNG</a> (ampliat al 150%), sota els termes "
-"i condicions de les llic&egrave;ncies GNU GPL v2 o posterior, GNU FDL v1.2 o "
-"posterior i Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 o posterior."
+"Aquest diagrama original de Chao-Kuei i posteriorment actualitzat per altres 
il·lustra les diferents categories de programari. Està disponible en els 
formats <a href="
+"\"/philosophy/category.svg\">Scalable Vector Graphic</a> i <a 
href=\"/philosophy/"
+"category.fig\">XFig</a>, sota els termes i condicions de les llicències GNU 
GPL v2 o posterior, GNU FDL v1.2 o posterior i Creative Commons 
Attribution-Share Alike v2.0 o posterior."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Free software</strong>"
 msgid "Free software"
-msgstr "<strong>Programari lliure</strong>"
+msgstr "Programari lliure"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free software is software that comes with permission for anyone to use, "
 #| "copy, and distribute, either verbatim or with modifications, either "
@@ -134,7 +126,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Free software is a matter of freedom, not price. But proprietary software "
 "companies typically use the term &ldquo;free software&rdquo; to refer to "
@@ -167,7 +158,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many languages have two separate words for &ldquo;free&rdquo; as in "
 #| "freedom and &ldquo;free&rdquo; as in zero price. For example, French has "
@@ -203,7 +193,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free software is often <a href=\"/software/reliability.html\">more "
 #| "reliable</a> than non-free software."
@@ -216,10 +205,9 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Open Source software</strong>"
 msgid "Open source software"
-msgstr "<strong>Programari de codi obert</strong>"
+msgstr "Programari de codi obert"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
@@ -253,14 +241,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Public domain software</strong>"
 msgid "Public domain software"
-msgstr "<strong>Programari de domini p&uacute;blic</strong>"
+msgstr "Programari de domini p&uacute;blic"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Public domain software is software that is not copyrighted. If the source "
 #| "code is in the public domain, that is a special case of <a href=\"#Non-"
@@ -333,14 +319,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Copylefted software</strong>"
 msgid "Copylefted software"
-msgstr "<strong>Programari amb copyleft</strong>"
+msgstr "Programari amb copyleft"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Copylefted software is free software whose distribution terms ensure that "
 "all copies of all versions carry more or less the same distribution terms. "
@@ -356,7 +340,7 @@
 "les llic&egrave;ncies de copyleft generalment no permeten afegir termes o "
 "condicions addicionals al programari (tot i que es pot permetre afegir una "
 "s&egrave;rie limitada de requeriments per protegir-los) i estableixen que el "
-"codi font ha de continuar estant disponible."
+"codi font ha de continuar estant disponible. Això protegeix el programa i 
les seves versions modificades de algunes de les maneres habituals de convertir 
un programa en propietari."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -365,10 +349,11 @@
 "turning software proprietary, such as <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/";
 "rms-why-gplv3.html\">tivoization</a>."
 msgstr ""
+"Algunes llicències amb copyleft, com ara la versió 3 de la GPL, bloquegen 
altres maneres de convertir el programa en propietari, com ara la <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/";
+"rms-why-gplv3.ca.html\">tivoització</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In the GNU Project, we copyleft almost all the software we write, because "
 #| "our goal is to give <em>every</em> user the freedoms implied by the term "
@@ -391,7 +376,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyleft is a general concept; to actually copyleft a program, you need "
 #| "to use a specific set of distribution terms. There are many possible ways "
@@ -428,14 +412,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Non-copylefted free software</strong>"
 msgid "Noncopylefted free software"
-msgstr "<strong>Programari lliure sense copyleft</strong>"
+msgstr "Programari lliure sense copyleft"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Non-copylefted free software comes from the author with permission to "
 #| "redistribute and modify, and also to add additional restrictions to it."
@@ -449,7 +431,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If a program is free but not copylefted, then some copies or modified "
 #| "versions may not be free at all. A software company can compile the "
@@ -470,7 +451,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The <a href=\"http://www.x.org\";>X Window System</a> illustrates this. The X "
 "Consortium releases X11 with distribution terms that make it noncopylefted "
@@ -492,12 +472,12 @@
 "nom&eacute;s funcionen amb les versions no lliures. Si utilitzeu aquest "
 "tipus de maquinari, sapigueu que X11 no &eacute;s programari lliure. <a href="
 "\"/philosophy/x.html\">Els desenvolupadors del X11 fins i tot van fer un X11 "
-"no lliure en cert moment</a>."
+"no lliure</a> en cert moment; van poder fer-ho perquè altres havien 
contribuït amb el seu codi sota la mateixa llicència sense copyleft."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Lax permissive licensed software"
-msgstr ""
+msgstr "Programari amb llicències àmpliament permissives"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -507,13 +487,14 @@
 "including distributing proprietary binaries with or without changing the "
 "source code."
 msgstr ""
+"Les llicències àmpliament permissives inclouen la llicència X11 i les <a 
href=\"bsd.ca.html"
+"\">dues llicències BSD</a>. Aquestes llicències permeten gairebé 
qualsevol ús del codi, incloent la distribució d'executables propietaris 
canviant o sense canviar el codi font."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>GPL-covered software</strong>"
 msgid "GPL-covered software"
-msgstr "<strong>Programari cobert per la GPL</strong>"
+msgstr "Programari cobert per la GPL"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
@@ -532,16 +513,15 @@
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To equate free software with GPL-covered software is therefore an error."
-msgstr ""
+msgstr "Identificar el programari lliure amb el programari cobert per la 
llicència GPL és per tant un error."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU operating system"
-msgstr ""
+msgstr "El sistema operatiu GNU"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU system</a> is the Unix-like "
 #| "operating system, which is entirely free software, that we in the GNU "
@@ -568,7 +548,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The first test release of the complete GNU system was in 1996. This "
 #| "includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "
@@ -597,7 +576,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since the purpose of GNU is to be free, every single component in the GNU "
 #| "system has to be free software. They don't all have to be copylefted, "
@@ -627,7 +605,7 @@
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU programs"
-msgstr ""
+msgstr "Programes GNU"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
@@ -644,11 +622,10 @@
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU software"
-msgstr ""
+msgstr "Programari GNU"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/software/software.html\">GNU software</a> is software that is "
 #| "released under the auspices of the <a href= \"/gnu/gnu-history.html\">GNU "
@@ -686,7 +663,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some GNU software is written by <a href= \"/people/people.html\">staff</"
 #| "a> of the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software Foundation</a>, but "
@@ -702,26 +678,21 @@
 "contributed software is copyrighted by the Free Software Foundation; some is "
 "copyrighted by the contributors who wrote it."
 msgstr ""
-"Els <a href= \"/people/people.ca.html\">membres</a> de la <a href=\"/fsf/fsf."
-"html\">Free Software Foundation</a> escriuen part del programari GNU, "
-"per&ograve; la major part la devem a les contribucions dels <a href=\"/"
-"people/people.ca.html\">voluntaris</a>. En uns casos, la Free Software "
-"Foundation &eacute;s titular del copyright d'aquestes contribucions; en "
-"altres, els titulars s&oacute;n els mateixos voluntaris."
+"Part del programari GNU va ser escrit per la <a href= 
\"http://www.fsf.org/about/staff/";
+"\">plantilla</a> de la <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software 
Foundation</a>, però la major part del programari GNU prové de molts <a 
href=\"/people/people.ca.html\">voluntaris</a>. (Alguns d'aquest voluntaris 
cobren de companyies o universitats, però per nosaltres són voluntaris.) De 
vegades el titular del copyright d'aquest programari és la Free Software 
Foundation i de vegades els col·laboradors que el van escriure."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Copylefted software</strong>"
 msgid "FSF-copyrighted GNU software"
-msgstr "<strong>Programari amb copyleft</strong>"
+msgstr "Programari GNU amb copyright de la FSF"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The developers of GNU packages can transfer the copyright to the FSF, or "
 "they can keep it. The choice is theirs."
-msgstr ""
+msgstr "Els desenvolupadors del paquets GNU poden transferir el copyright a la 
FSF o retenir-lo. L'elecció és seva."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -729,18 +700,16 @@
 "If they have transfered the copyright to the FSF, the program is FSF-"
 "copyrighted GNU software, and the FSF can enforce its license. If they have "
 "kept the copyright, enforcing the license is their responsibility."
-msgstr ""
+msgstr "Si han transferit el copyright a la FSF, llavors el programa és 
programari GNU amb copyright de la FSF, i la FSF pot fer complir la llicència. 
Si han retingut el copyright, fer complir la llicència és la seva 
responsabilitat."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Non-free software</strong>"
 msgid "Nonfree software"
-msgstr "<strong>Programari no lliure</strong>"
+msgstr "Programari no lliure"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Proprietary software is software that is not free or semi-free. Its use, "
 #| "redistribution or modification is prohibited, or requires you to ask for "
@@ -751,18 +720,14 @@
 "or modification is prohibited, or requires you to ask for permission, or is "
 "restricted so much that you effectively can't do it freely."
 msgstr ""
-"El programari privatiu &eacute;s aquell programari que no &eacute;s lliure "
-"ni semilliure. El seu &uacute;s, distribuci&oacute; o modificaci&oacute; es "
-"troba regulat o prohibit, o requereix que demaneu perm&iacute;s, o "
-"cont&eacute; tals restriccions que no es pot distribuir o modificar "
-"lliurement."
+"Programari no lliure es qualsevol programa que no és lliure. El seu 
&uacute;s, distribuci&oacute; o modificaci&oacute; està prohibit, o requereix 
que demaneu perm&iacute;s, o "
+"cont&eacute; tals restriccions que no es pot distribuir o modificar 
lliurement."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Proprietary software</strong>"
 msgid "Proprietary software"
-msgstr "<strong>Programari privatiu</strong>"
+msgstr "Programari privatiu"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -773,7 +738,7 @@
 "software&rdquo;, which could not be. But we have dropped that distinction "
 "and now use &ldquo;proprietary software&rdquo; as synonymous with nonfree "
 "software."
-msgstr ""
+msgstr "El programari propietari és una altra designació per al programari 
no lliure. Abans subdividíem el programari no lliure en \"programari 
semilliure\", que podia ser modificat i distribuït de forma no comercial, i 
\"programari propietari\", que no podia ser modificat ni distribuït. Però hem 
prescindit d'aquesta distinció i ara utilitzem \"programari propietari\" com a 
sinònim de programari no lliure."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -792,7 +757,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For example, we felt justified in installing Unix on our computer in the "
 #| "1980s, because we were using it to write a free replacement for Unix. "
@@ -816,7 +780,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We don't insist that users of GNU, or contributors to GNU, have to live "
 #| "by this rule. It is a rule we made for ourselves. But we hope you will "
@@ -828,12 +791,12 @@
 msgstr ""
 "No insistim que els usuaris o col&middot;laboradors de GNU segueixin aquesta "
 "regla. &Eacute;s una norma que v&agrave;rem crear per a nosaltres. "
-"Per&ograve; tenim l'esperan&ccedil;a que tamb&eacute; decidiu seguir-la."
+"Per&ograve; tenim l'esperan&ccedil;a que tamb&eacute; decidiu seguir-la, pel 
bé de la vostra llibertat."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Freeware"
-msgstr ""
+msgstr "Freeware"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
@@ -854,7 +817,7 @@
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Shareware"
-msgstr ""
+msgstr "Shareware"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
@@ -869,7 +832,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Shareware is not free software, or even semi-free. There are two reasons "
 #| "it is not:"
@@ -877,7 +839,7 @@
 "Shareware is not free software, or even semifree. There are two reasons it "
 "is not:"
 msgstr ""
-"El shareware no &eacute;s programari lliure ni semilliure, per dues raons:"
+"El shareware no és programari lliure ni semilliure, per dues raons:"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -904,10 +866,9 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Private software</strong>"
 msgid "Private software"
-msgstr "<strong>Programari privat</strong>"
+msgstr "Programari privat"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
@@ -926,11 +887,10 @@
 msgid ""
 "A private program is free software in a trivial sense if its sole user has "
 "full rights to it."
-msgstr ""
+msgstr "Un programa privat és programari lliure en un sentit trivial si el 
seu únic usuari té tots els drets sobre ell."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In general we do not believe it is wrong to develop a program and not "
 "release it. There are occasions when a program is so useful that withholding "
@@ -961,14 +921,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Commercial Software</strong>"
 msgid "Commercial software"
-msgstr "<strong>Programari comercial</strong>"
+msgstr "Programari comercial"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Commercial software is software being developed by a business which aims "
 #| "to make money from the use of the software. &ldquo;Commercial&rdquo; and "
@@ -993,7 +951,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "For example, GNU Ada is developed by a company. It is always distributed "
 "under the terms of the GNU GPL, and every copy is free software; but its "
@@ -1002,8 +959,7 @@
 "commercial compiler.&rdquo; The salesmen reply, &ldquo;GNU Ada <em>is</em> a "
 "commercial compiler; it happens to be free software.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Per exemple, el GNU Ada es distribueix sempre sota els termes de la "
-"Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU, i totes les c&ograve;pies "
+"Per exemple, el GNU Ada el desenvolupa una companyia. Es distribueix sempre 
sota els termes de la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU, i totes 
les c&ograve;pies "
 "s&oacute;n programari lliure, per&ograve; els seus desenvolupadors venen "
 "contractes de suport. Quan els seus venedors parlen amb clients potencials, "
 "de vegades els clients diuen: &quot;ens sentir&iacute;em m&eacute;s segurs "
@@ -1013,7 +969,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "For the GNU Project, the emphasis is in the other order: the important thing "
 "is that GNU Ada is free software; whether it is commercial is just a detail. "
@@ -1028,7 +983,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please help spread the awareness that free commercial software is possible. "
 "You can do this by making an effort not to say &ldquo;commercial&rdquo; when "
@@ -1046,7 +1000,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -1060,13 +1013,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -1077,9 +1027,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -1098,7 +1046,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007 Free Software "
 #| "Foundation, Inc.,"
@@ -1106,15 +1053,15 @@
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007 Free Software "
-"Foundation, Inc.,"
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 Free "
+"Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -1122,7 +1069,7 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Traducci&oacute;: David, 24 d'abril de 2000<br />Darrera revisi&oacute;: <a "
-"href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 24 de maig de 2008."
+"href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 de setembre de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]