www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po translations.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po translations.ca.po
Date: Mon, 05 Sep 2011 06:08:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/09/05 06:08:32

Modified files:
    licenses/po  : translations.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54

Patches:
Index: translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.ca.po,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- translations.ca.po 28 Aug 2011 08:35:31 -0000   1.53
+++ translations.ca.po 5 Sep 2011 06:08:27 -0000    1.54
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: translations.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-28 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-04 13:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 08:07+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -38,7 +38,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The reason the FSF does not approve these translations as officially "
 #| "valid is that checking them would be difficult and expensive (needing the "
@@ -60,8 +59,7 @@
 "d'advocats bilingües d'altres països). Pitjor encara: si hi hagués una "
 "errada, les conseqüències podrien ser desastroses per a tota la comunitat "
 "del programari lliure. Mentre aquestes traduccions no siguin oficials, no "
-"poden fer cap mal, i podem esperar que ajudin a comprendre a més gent les "
-"nostres llicències."
+"poden fer cap mal."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -75,50 +73,58 @@
 "concepts as well as other philosophical principles that may appear in the "
 "document."
 msgstr ""
+""
+"L'objectiu de posar enllaços a les traduccions és ajudar a més gent a 
entendre les nostres llicències. Per tal que ajudin, les traduccions han de 
ser bàsicament acurades, encara que no siguin perfectes. Per fer una bona 
traducció, és essencial haver entès completament conceptes fonamentals com 
el <a href=\"/copyleft/copyleft.ca.html\">copyleft</a> i la <a 
href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">definició de programari lliure</a>. Per 
aquesta raó, aquells qui desitgin contribuir a les traduccions haurien 
d'assegurar-se que estan ben familiaritzats amb aquests conceptes i amb altres 
principis filosòfics que surten al document."
+""
+""
+"For this reason, those who wish to "
+"contribute translations should make sure they are well acquainted with these "
+"concepts as well as other philosophical principles that may appear in the "
+"document."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We give permission to publish translations of the GNU GPL, LGPL, AGPL, and "
 "FDL into other languages, provided that:"
-msgstr ""
+msgstr "Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les 
llicències GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que:"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "You label your translation as unofficial to inform people that they do not "
 "count legally as substitutes for the authentic version (see below for how to "
 "do this)."
-msgstr ""
+msgstr "Indiqueu que la traducció no és oficial (veieu més avall com 
fer-ho), informant a la gent que no té validesa legal ni substitueix la 
versió original."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "You agree to install changes at our request, if we learn from other friends "
 "of GNU that changes are necessary to make the translation clearer."
-msgstr ""
+msgstr "Estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si 
arribem a saber per altres companys de GNU que convé introduir certes 
modificacions per a què la traducció sigui més clara."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The translation is not hosted on a commercial site and does not refer to any "
 "company."
-msgstr ""
+msgstr "La traducció no estigui en un web comercial ni es refereixi a cap 
companyia."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The page containing the translation should have no links except to fsf.org "
 "and gnu.org. We might accept links about other free software packages, but "
 "we prefer to avoid them."
-msgstr ""
+msgstr "A la pàgina que contingui la traducció no hi hagi enllaços, excepte 
a fsf.org i gnu.org. Podríem acceptar enllaços a altres paquets de programari 
lliure, però preferim evitar-los."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The page should say it is released under some version of the Creative "
 "Commons Attribution-NoDerivs license."
-msgstr ""
+msgstr "A la pàgina hi digui que està publicada sota alguna versió de la 
Llicència Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada. "
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "We may accept small exceptions to these rules in legacy cases that are hard "
 "to fix."
-msgstr ""
+msgstr "Podem acceptar petites excepcions a aquestes regles en alguns casos 
difícils de dilucidar."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -127,7 +133,7 @@
 "made by a free software organization that we know and have confidence in, we "
 "will link to that translation rather than others. We still can't make it "
 "official, but we expect it is probably mostly correct."
-msgstr ""
+msgstr "No enllacem necessàriament a totes les traduccions no oficials a 
certa llengua que coneixem. Per exemple, si una traducció no oficial ha estat 
feta per una organització de programari lliure que coneixem i en què tenim 
confiança, abans posarem un enllaç a aquesta traducció que a altres. Tampoc 
no la podrem considerar oficial, però suposem que probablement és correcta."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -196,7 +202,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/gpl.php\";>Armenian</a> "
 #| "translation of the GPL"
@@ -204,7 +209,7 @@
 "<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/license/gpl.txt\";>Armenian</a> "
 "translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/gpl.php\";>Traducció a l'armeni</a> 
"
+"<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/license/gpl.txt\";>Traducció a 
l'armeni</a> "
 "de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -218,7 +223,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";> "
 #| "French</a> translation of the GPL"
@@ -226,12 +230,10 @@
 "<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.txt\";> French</"
 "a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";> "
-"Traducció al francès</a> de la GPL"
+"<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.txt\";>Traducció 
al francès</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";> "
 #| "French</a> translation of the GPL"
@@ -239,8 +241,8 @@
 "<code>[fr]</code> <a href=\"http://dachary.org/loic/gpl-french.pdf\";> "
 "French</a> translation of the GPL (PDF)"
 msgstr ""
-"<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";> "
-"Traducció al francès</a> de la GPL"
+"<code>[fr]</code> <a href=\"http://dachary.org/loic/gpl-french.pdf\";> "
+"Traducció al francès</a> de la GPL (PDF)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -281,6 +283,11 @@
 "homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.pdf\">PDF</a>, <a href=\"http://katolaz.";
 "homeunix.net/gplv3/gplv3-it.tex\">LaTeX</a>"
 msgstr ""
+"<code>[it]</code> Traducció a l'Italià de la GPL - <a 
href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.html\">HTML</a>, <a href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.ps\">PS</a>, <a href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.pdf\">PDF</a>, <a href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it.tex\">LaTeX</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -343,7 +350,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.lgpl.cz\";>Czech</a> translation of "
 #| "the LGPL"
@@ -352,7 +358,8 @@
 "lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Czech</a> translation of the "
 "LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.lgpl.cz\";>Traducció al txec</a> de la 
"
+"<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.lgpl.cz/cesky--preklad-licence--gnu-";
+"lesser--general-public-license--v-3-0.php\">Traducció al txec</a> de la "
 "LGPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -384,7 +391,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.gpl.sk/\";> Slovak</a> translation "
 #| "of the GPL"
@@ -393,7 +399,8 @@
 "gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Slovak</a> translation of "
 "the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.gpl.sk/\";> Traducció a l'eslovac</a> "
+"<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.lgpl.sk/slovensky--preklad-licencie--";
+"gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\">Traducció a l'eslovac</a> "
 "de la GPL"
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -512,15 +519,15 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 28 de "
-"gener de 2009."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 de "
+"setembre de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]