www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po README.translations.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/server/standards/po README.translations.ca.po
Date: Mon, 05 Sep 2011 06:56:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/09/05 06:56:49

Modified files:
    server/standards/po: README.translations.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29

Patches:
Index: README.translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.ca.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- README.translations.ca.po  4 Aug 2011 08:42:33 -0000    1.28
+++ README.translations.ca.po  5 Sep 2011 06:54:39 -0000    1.29
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: README.translations.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-04 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-04 13:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 08:53+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -36,11 +36,11 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <a><img>
 msgid "A Typing GNU"
-msgstr ""
+msgstr "Un GNU teclejant"
 
 #. type: Attribute 'title' of: <a><img>
 msgid "A Typing GNU Hacker"
-msgstr ""
+msgstr "Un GNU hacker teclejant"
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
@@ -160,7 +160,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Documents should be converted together with their &ldquo;glue "
 #| "pages&rdquo;, such as home.html and philosophy/philosophy.html."
@@ -169,7 +168,7 @@
 "such as <code>home.html</code> and <code>philosophy/philosophy.html</code>."
 msgstr ""
 "Cal traduir tant les pàgines com els índexs de les seccions que les "
-"aglutinen, com per exemple home.html i philosophy/philosophy.html."
+"aglutinen, com per exemple <code>home.html</code> i 
<code>philosophy/philosophy.html</code>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -206,7 +205,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When translating &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; please ensure that the "
 #| "translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
@@ -218,15 +216,15 @@
 "conceived,"
 msgstr ""
 "Quan traduïu \"GNU's Not Unix\", assegureu-vos si us plau que la traducció "
-"sigui també recursiva. Si no podeu imaginar cap traducció recursiva, "
-"utilitzeu aquest format: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU &auml;r inte "
-"Unix)."
+"sigui també recursiva. Si no podeu imaginar cap traducció recursiva,"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang="
 "\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
 msgstr ""
+"utilitzeu el següent format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" 
lang="
+"\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -318,7 +316,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Translations should be named <code>PAGENAME.LG.html</code> where "
 #| "<code>LG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>. For "
@@ -328,20 +325,18 @@
 "Translations should be named <code>article.LANG.html</code> where "
 "<code>LANG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>."
 msgstr ""
-"Les traduccions han d'anomenar-se <code>PAGENAME.LG.html</code>. <code>LG</"
-"code> és el <a href=\"#LanguageCodes\">codi de l'idioma</a>. Per exemple, "
-"una traducció a l'alemany de home.html ha de dir-se <code>home.de.html</"
-"code>."
+"Les traduccions han d'anomenar-se <code>article.LANG.html</code>. 
<code>LANG</"
+"code> és el <a href=\"#LanguageCodes\">codi de l'idioma</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "For example, a German translation of <em>home.html</em> should be named "
 "<code>home.de.html</code>."
 msgstr ""
+"Per exemple, una traducció a l'alemany de <em>home.html</em> hauria 
d'anomenar-se <code>home.de.html</code>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other "
 #| "file <code>other.html</code>. Create a symlink named <code>index.LG."
@@ -354,8 +349,8 @@
 msgstr ""
 "Si existeix un enllaç simbòlic a <code>index.html</code> que apunta a una "
 "altra pàgina <code>other.html</code>, creeu un enllaç simbòlic anomenat "
-"<code>index.LG.html</code> que apunti a la traducció corresponent "
-"<code>other.LG.html</code>."
+"<code>index.LANG.html</code> que apunti a la traducció corresponent "
+"<code>other.LANG.html</code>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -374,7 +369,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a "
 #| "href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</"
@@ -399,9 +393,9 @@
 "listinfo/www-commits\">www-commits</a>. Rebreu un missatge de correu cada "
 "vegada que es modifiqui una pàgina al mòdul www del cvs. Normalment són "
 "quatre o cinc missatges al dia, i alguns més el cap de setmana. S'aconsella "
-"desar aquest missatges i repassar-los un cop a la setmana per garantir que "
+"desar aquests missatges i repassar-los un cop a la setmana per garantir que "
 "les traduccions es mantinguin actualitzades. També podeu utilitzar "
-"<code>make report TEAM=LANG</code> si teniu el <a href=\"/software/gnun/"
+"<kbd>make report TEAM=LANG</kbd> si teniu el <a href=\"/software/gnun/"
 "\">GNUN</a> instal·lat."
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -458,7 +452,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
 #| "igrar\">Igrar Huseynov</a>)"
@@ -467,7 +460,7 @@
 "\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
 msgstr ""
 "<code>az</code> - Àzeri (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar";
-"\">Igrar Huseynov</a>)"
+"\">Igrar Huseynov</a> - Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -482,7 +475,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
 #| "\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan";
@@ -494,7 +486,7 @@
 msgstr ""
 "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
 "\">Bengalí</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
-"Mujahidul Islam</a>)"
+"Mujahidul Islam</a> - Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -509,7 +501,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
 #| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
@@ -517,12 +508,11 @@
 "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
 "\">Czech</a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-"\">Tailandès</a> (Es necessita coordinador)"
+"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
+"\">Txec</a> (Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
 #| "\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
@@ -534,11 +524,10 @@
 msgstr ""
 "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
 "\">Danès</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-"Gravgaard</a>)"
+"Gravgaard</a> - Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
 #| "\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ri_st\";>Richard "
@@ -549,8 +538,8 @@
 "a>)"
 msgstr ""
 "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-"\">Alemany</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ri_st\";>Richard "
-"Steuer</a>)"
+"\">Alemany</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg 
Kohne</"
+"a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -565,7 +554,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
 #| "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul";
@@ -577,7 +565,7 @@
 msgstr ""
 "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
 "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
-"Court&egrave;s</a>)"
+"Court&egrave;s</a> - Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -592,7 +580,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
 #| "\">Farsi/Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh";
@@ -603,12 +590,11 @@
 "Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
 msgstr ""
 "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
-"\">Persa</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh\";>A. E. "
-"Some&lsquo;eh</a>)"
+"\">Persa</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh\";>Abbas "
+"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
 #| "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
@@ -619,11 +605,10 @@
 "a> - New coordinator needed)"
 msgstr ""
 "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finès</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a>)"
+"\">Finès</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> 
- Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
 #| "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
@@ -633,8 +618,9 @@
 "\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
 "Barbier</a>)"
 msgstr ""
-"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finès</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a>)"
+"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
+"\">Francès</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
+"Barbier</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -678,7 +664,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>)"
@@ -687,11 +672,10 @@
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator needed)"
 msgstr ""
 "<code>ko</code> - Coreà (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>)"
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> - Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
 #| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
@@ -699,12 +683,11 @@
 "<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
 "\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-"\">Tailandès</a> (Es necessita coordinador)"
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
+"\">Kurd</a> (Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
 #| "\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
@@ -712,8 +695,8 @@
 "<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
 "\">Malayalam</a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagàlog</a> (Es necessita coordinador)"
+"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
+"\">Malaiàlam</a> (Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -797,7 +780,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
 #| "\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
@@ -809,7 +791,7 @@
 msgstr ""
 "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
 "\">Eslovac</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik "
-"Smatana</a>)"
+"Smatana</a> - Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -946,7 +928,6 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag, "
 #| "in the <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (or <code>&lt;head&gt;</"
@@ -959,9 +940,7 @@
 "for the Spanish translation team:"
 msgstr ""
 "Si traduïu una pàgina per a www.gnu.org, inseriu si us plau la següent "
-"etiqueta a l'encapçalament (entre <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> "
-"o <code>&lt;head&gt;</code> en xhtml). Canvieu <code>address@hidden"
-"org</code> per l'adreça del vostre equip de traducció:"
+"etiqueta a l'encapçalament (entre <code>&lt;head&gt;</code>). Canvieu 
<code>address@hidden</code> per l'adreça del vostre equip de traducció. Per 
exemple, per l'equip de traducció al castellà:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -1023,7 +1002,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]