www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu.ca.html gnu/thegnuproject.ca.html p...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/gnu.ca.html gnu/thegnuproject.ca.html p...
Date: Sun, 04 Sep 2011 16:26:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/04 16:26:32

Modified files:
    gnu      : gnu.ca.html thegnuproject.ca.html 
    people     : people.es.html 
    philosophy   : freedom-or-power.es.html gates.es.html 
             philosophy.ca.html 
    philosophy/po : freedom-or-power.de.po freedom-or-power.es.po 
             freedom-or-power.fa.po freedom-or-power.fr.po 
             freedom-or-power.pl.po gates.ar.po gates.es.po 
             gates.fr.po javascript-trap.ar.po 
             javascript-trap.es.po javascript-trap.fa.po 
             javascript-trap.fr.po javascript-trap.pl.po 
             nonsoftware-copyleft.ca.po 
             nonsoftware-copyleft.fr.po 
             why-audio-format-matters.es.po 
             why-audio-format-matters.fr.po 
             why-audio-format-matters.it.po 
             why-audio-format-matters.pl.po 
Added files:
    philosophy   : europes-unitary-patent.fr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.ca.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.ca.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/people.es.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-power.es.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gates.es.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.ca.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/europes-unitary-patent.fr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.de.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.es.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.fa.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.fr.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gates.ar.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gates.es.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gates.fr.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.ar.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.es.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.fa.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.fr.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/nonsoftware-copyleft.ca.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/nonsoftware-copyleft.fr.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.es.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.fr.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.it.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: gnu/gnu.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.ca.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- gnu/gnu.ca.html   3 Sep 2011 09:16:30 -0000    1.19
+++ gnu/gnu.ca.html   4 Sep 2011 16:26:08 -0000    1.20
@@ -1,22 +1,15 @@
 
-
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Sobre el Sistema Operatiu GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation
-(FSF)</title>
+<title>El Sistema Operatiu GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Sobre el Sistema Operatiu GNU</h2>
+<h2>El Sistema Operatiu GNU</h2>
 
-<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
-<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
-<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
-<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
-<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
-<!-- language, where necessary. -->
 <ul>
- <li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Introducci&oacute; a GNU</a></li>
+ <li><a href="/gnu/about-gnu.html">Sobre el Sistema Operatiu GNU</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Introducció a la història de 
GNU</a></li>
  <li><a href="/gnu/thegnuproject.ca.html">Hist&ograve;ria m&eacute;s 
detallada de
 GNU</a></li>
  <li><a href="/gnu/initial-announcement.ca.html">Anunci inicial</a> del 
Projecte
@@ -38,9 +31,12 @@
 que Stallman va fer, quan encara treballava al MIT, va ser escriure, de
 manera independent, millores comparables amb les que Symbolics va fer en la
 seva versió del MIT Lisp Machine System.</li>
+ <li><a href="/philosophy/15-years-of-free-software.html">15 anys de 
programari
+lliure</a> (1999)</li>
 </ul>
 
- <h2><a name="gnulinux"></a>GNU i Linux</h2>
+
+<h3><a id="gnulinux"></a>GNU i Linux</h3>
 
 <ul>
  <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">La relaci&oacute; entre GNU i 
Linux</a></li>
@@ -52,49 +48,48 @@
 GNU/Linux </a></li>
 </ul>
 
- <h2><a name="misc"></a>Altres recursos relacionats amb GNU</h2>
+
+<h3><a id="misc"></a>Altres recursos relacionats amb GNU</h3>
 
 <ul>
- <li><a href="/gnu/gnu-user-groups.html">Grups d'usuaris de GNU/Linux i
-GNU/Hurd</a></li>
- <li><a href="/gnu/fs-user-groups.html">Grups d'usuaris de programari 
lliure</a></li>
+ <li><a href="http://libreplanet.org/wiki/Group_list";>Grups d'usuaris de
+GNU/Linux, GNU/Hurd i programari lliure</a></li>
 </ul>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   all pages on the GNU web server should have the section about
+   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
+   with the webmasters first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
 </div>
 </div>
 
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.<br 
/>
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
 
-<p>
-Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
+<p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
 traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
 href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
-col·laborar en la traducció al català del web de GNU.
-</p>
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Copyright &copy; 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
@@ -106,7 +101,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:30 $
+$Date: 2011/09/04 16:26:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -128,7 +123,11 @@
   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
   use the 3-letter ISO 639-2.
-   Please use W3C normative character entities. -->
+   Please use W3C normative character entities.
+
+   See also '(web-trans)Capitalization':
+   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
+   -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
@@ -136,6 +135,8 @@
 <li><a 
href="/gnu/gnu.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/gnu/gnu.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/gnu/gnu.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
@@ -146,7 +147,7 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Italian -->
 <li><a href="/gnu/gnu.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!--Kannada -->
+<!-- Kannada -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.kn.html">&#xC95;&#xCA8;&#xCCD;&#xCA8;&#xCA1;</a>&nbsp;[kn]</li>
 <!-- Macedonian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x043c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
@@ -162,7 +163,6 @@
 <li><a 
href="/gnu/gnu.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: gnu/thegnuproject.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.ca.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- gnu/thegnuproject.ca.html  3 Sep 2011 09:16:32 -0000    1.15
+++ gnu/thegnuproject.ca.html  4 Sep 2011 16:26:08 -0000    1.16
@@ -21,24 +21,26 @@
 <p>
 per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
 <p>
-publicat originalment al llibre "Open Sources"</p>
+la versió original es va publicar al llibre "Open Sources"</p>
 
 
 <h3>La primera comunitat per a compartir programari</h3>
 <p>
 Quan vaig començar a treballar al Laboratori d'Intel·ligència Artificial
-(LIA) del MIT l'any 1971 vaig entrar a formar part de la comunitat per a
-compartir programari que havia existit durant molts anys. L'ús compartit de
-programari no estava únicament limitat per la nostra comunitat particular:
-era tan antic com els ordinadors, de la mateixa manera que compartir
-receptes és tan antic com la cuina.Però ho fèiem més intensament que la
-majoria.</p>
+(LIA) del <acronym title="Massachusetts Institute of
+Technology">MIT</acronym> l'any 1971 vaig entrar a formar part de la
+comunitat per a compartir programari que havia existit durant molts
+anys. L'ús compartit de programari no estava únicament limitat per la nostra
+comunitat particular: era tan antic com els ordinadors, de la mateixa manera
+que compartir receptes és tan antic com la cuina. Però ho fèiem més
+intensament que la majoria.</p>
 <p>
 El LIA utilitzava un sistema operatiu de compartiment de temps anomenat ITS
 (Incompatible Timesharing System) que els hackers (1) del laboratori havien
-dissenyat i escrit en assemblador per al Digital PDP-10, ún dels ordinadors
-més potents de l'època. Com a membre d'aquesta comunitat, un hacker del LIA,
-la meva feina era millorar el sistema.</p>
+dissenyat i escrit en assemblador per al Digital <acronym title="Programmed
+Data Processor">PDP</acronym>-10, ún dels ordinadors més potents de
+l'època. Com a membre d'aquesta comunitat, un hacker del LIA, la meva feina
+era millorar el sistema.</p>
 <p>
 No anomenàvem el nostre programari "programari lliure", perquè el mot encara
 no existia, però això era el que realment era. Sempre que la gent d'altres
@@ -48,10 +50,11 @@
 llegir-lo, o reutilitzar-ne algunes parts per a fer un nou programa. </p>
 <p>
 (1) L'ús de "hacker" com a "aquell qui trenca barreres de seguretat" és una
-confusió per part dela premsa i els medis de comunicació. Nosaltres els
-hackers refusem aquesta accepció del terme, i continuem emprant el mot per a
-significar, "aquell qui està enamorat de la programació i que gaudeix
-emprant-la de manera intel·ligent." </p>
+confusió per part de la premsa i els medis de comunicació. Nosaltres els
+hackers refusem aquesta accepció del terme, i continuem emprant el mot per
+designar aquell qui està enamorat de la programació, aquell que gaudeix d'un
+enginy juganer o una combinació de les dues coses. Vegeu el meu article <a
+href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>Sobre el Hacking</a>.</p>
 
 <h3>El col·lapse de la comunitat</h3>
 <p>
@@ -79,7 +82,7 @@
 programari propietari era, "si ho compartiu amb els vostres companys, sou
 uns pirates. Si feu voleu cap canvi, demaneu-nos que el fem".</p>
 <p>
-La idea que el sistema social implantat pel programari propietari ( el
+La idea que el sistema social implantat pel programari propietari (el
 sistema que prohibeix compartir o modificar el programari) és antisocial, no
 ètica i simplement dolenta, pot sorprendre a alguns lectors. Però què més
 podríem dir sobre un sistema basat en dividir al públic i deixar sense ajut
@@ -91,10 +94,11 @@
 tema. </p>
 <p>
 Quan els productors de programari parlen de "fer valdre" els seus "drets" o
-"aturar la pirateria", el que volen realment *dir* és secundari. El missatge
-real d'aquestes afirmacions és en els supòsits que ells prenen com a donats
-i que el públic ha d'acceptar sense cap mena de discussió. Anem doncs a
-examinar-los.</p>
+"aturar la <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy">pirateria</a>", el que
+volen realment dir és secundari. El missatge real d'aquestes afirmacions és
+en els supòsits que ells prenen com a donats i que el públic ha d'acceptar
+sense cap mena de discussió. Anem doncs a examinar-los.</p>
 <p>
 Un supòsit és que les empreses de programari tenen un dret natural
 inqüestionable sobre el seu propi programari i per tant tenen poder sobre
@@ -186,8 +190,9 @@
 Més tard vaig escoltar aquests versos, atribuïts a Hillel (1):</p>
 
 <blockquote><p>
-   If I am not for myself, who will be for me?<br /> If I am only for myself,
-what am I?<br /> If not now, when?
+   Si no existeixo per mi mateix, qui existirà per mi?<br />
+   Si només existeixo per mi mateix, què sóc?<br />
+   Si no ara, quan?
 </p></blockquote>
 <p>
 La decisió de començar el projecte GNU estava basada en un esperit 
similar.</p>
@@ -199,11 +204,13 @@
 <p>
 El terme "programari lliure" és sovint entès malament: no té res a veure amb
 el preu. Té a veure amb la llibertat. La definició de programari lliure és,
-per tant, aquesta: un programa és programari lliure, per a vosaltres,
-usuaris particulars, si:</p>
+per tant, aquesta:</p>
+
+<p>Un programa és programari lliure per a vosaltres, ususaris particulars, 
si:</p>
 
 <ul>
- <li>Teniu el dret a executar el programa, sigui el motiu que sigui.</li>
+ <li>Teniu el dret a executar el programa com vulgueu, per qualsevol 
propòsit.</li>
+
  <li>Teniu dret a modificar el programa per adaptar-lo a les vostres 
necessitats
 (per fer aquest dret efectiu, heu de disposar d'accés al codi font, ja que
 fer canvis a un programa sense disposar d'ell pot ser una tasca
@@ -264,8 +271,8 @@
 <p>
 Una mica abans dels inicis del projecte GNU havia tingut notícies del Free
 University Compiler Kit, també conegut com a VUCK. (El terme holandès
-referit a "lliure" s'escriu amb una V). Era un compilador dissenyat per a
-utilitzar diversos llenguatges, entre ells C i Pascal, i per suportar
+referit a "lliure" s'escriu amb una <em>v</em>). Era un compilador dissenyat
+per a utilitzar diversos llenguatges, entre ells C i Pascal, i per suportar
 múltiples màquines. Vaig escriure al seu autor demanant-li si la GNU podia
 fer-lo servir.</p>
 <p>
@@ -411,59 +418,65 @@
 Lliure de GNU</a> per a la documentació.</p>
 
 <h3>La Free Software Foundation</h3>
-<p>
-Com l'interès en utilitzar l'Emacs estava creixent, més gent s'estava
+
+<p>Com l'interès en utilitzar l'Emacs estava creixent, més gent s'estava
 involucrant en el projecte GNU, i vam decidir que era hora de cercar
-fons. Per tant, el 1985 vam crear la Free Software Foundation (FSF), una
-entitat no lucrativa dedicada al programari lliure. La FSF va assumir el
-negoci de distribució de les cintes amb l'Emacs (més tard s'hi va afegir
-altre programari lliure (bé GNU o no GNU) ) i la venda de manuals lliures. 
</p>
-<p>
-La FSF accepta donatius, però la majoria dels seus ingressos han provingut
-sempre de les vendes (de còpies de programari lliure i d'altres serveis
-relacionats). Actualment ven CD-ROMs amb codi font, CD-ROM amb fitxers
-binaris, manuals acuradament impresos (tots amb el dret a modificar-los i
-redistribuir-los) i Distribucions de luxe (on incloem la totalitat del
-programari)</p>
-<p>
-Els treballadors de la FSF han escrit i mantingut un nombre de paquets de
+fons. Per tant, el 1985 vam crear la <a href="http://www.fsf.org/";>Free
+Software Foundation</a> (FSF), una entitat no lucrativa dedicada al
+programari lliure. La <acronym title="Free Software
+Foundation">FSF</acronym> va assumir el negoci de distribució de les cintes
+amb l'Emacs (més tard s'hi va afegir altre programari lliure (bé GNU o no
+GNU) ) i la venda de manuals lliures. </p>
+
+<p>La majoria dels ingressos de la FSF han provingut sempre de les vendes de
+còpies de programari lliure i d'altres serveis relacionats (CD-ROMs amb el
+codi font, CD-ROMs amb els binaris, manuals acuradament impresos, tot amb la
+llibertat de distribuir i modificar) i distribucions de luxe (distribucions
+que construïm amb una col·lecció completa de programari segons la plataforma
+escollida pel client). Encara avui la FSFl <a href="http://shop.fsf.org/";>
+ven manuals i altres complements</a>, peró obté la major part dels seus fons
+de les donacions dels membres. Podeu unir-vos a la FSF a <a
+href="http://fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
+
+<p>Els treballadors de la FSF han escrit i mantingut un nombre de paquets de
 programari GNU. Dos exemples notables són la biblioteca C i la shell. La
 biblioteca C GNU és el medi amb que qualsevol programa treballant amb
 GNU/Linux utilitza per a comunicar-se amb Linux. Fou desenvolupada per un
 membre del nucli de la FSF, Roland McGrath. La shell utilitzada en la
-majoria dels sistemes GNU/Linux és la BASH, la Bourne Again Shell(1),
-desenvolupada per Brian Fox, treballador de la FSF.</p>
-<p>
-Vam subvencionar el desenvolupament d'aquests programes perquè el projecte
+majoria dels sistemes GNU/Linux és la <acronym title="Bourne Again
+Shell">BASH</acronym>, la Bourne Again Shell(1), desenvolupada per Brian
+Fox, treballador de la FSF.</p>
+
+<p>Vam subvencionar el desenvolupament d'aquests programes perquè el projecte
 GNU no es limitava a crear eines de desenvolupament. El nostre objectiu era
 un sistema operatiu complet, i tots aquests programes eren necessaris per a
 assolir aquest objectiu.</p>
-<p>
-(1) "Bourne again Shell" és un acudit del nom "Bourne Shell", que era la
+
+<p>(1) "Bourne again Shell" és un acudit del nom "Bourne Shell", que era la
 shell usual a Unix.</p>
 
 <h3>Suport al programari lliure</h3>
-<p>
-La filosofia del programari lliure rebutja una pràctica empresarial
+
+<p>La filosofia del programari lliure rebutja una pràctica empresarial
 àmpliament estesa, però en cap cas està en contra de les empreses. Quan les
 empreses respecten els drets dels usuaris els desitgem sort.</p>
-<p>
-La venda de còpies de l'Emacs és un dels exemples dels negocis relacionats
+
+<p>La venda de còpies de l'Emacs és un dels exemples dels negocis 
relacionats
 amb el programari lliure. Quan la FSF va assumir el negoci, necessitava un
 altre medi de subsistència. El vaig trobar venent serveis relacionats amb el
 programari lliure que havia desenvolupat. Això incloïa la formació: com
 programar el GNU Emacs, com personalitzar el GCC, desenvolupament de
 programari (portar GCC a noves plataformes).</p>
-<p>
-Actualment cadascun d'aquests tipus de pràctiques empresarials relacionades
+
+<p>Actualment cadascun d'aquests tipus de pràctiques empresarials relacionades
 amb el programari lliure són realitzades per un gran nombre
 d'empreses. Algunes distribueixen col·leccions de programari lliure en
 CD-ROM; d'altres venen suport a nivells que van des de respondre dubtes dels
 usuaris a afegir noves funcionalitats importants. Estem començant a veure
 empreses de programari lliure basades en llençar nous productes de
 programari.</p>
-<p>
-Tot i això, un nombre d'empreses que s'associen amb el terme "programari
+
+<p>Tot i això, un nombre d'empreses que s'associen amb el terme "programari
 lliure" realment basen els seus negocis en el programari no lliure que
 utilitza el programari lliure. Aquestes no són empreses de programari
 lliure, són empreses de programari propietari amb productes que tempten als
@@ -473,115 +486,122 @@
 "limitadors de drets".</p>
 
 <h3>Objectius tècnics</h3>
-<p>
-El principal objectiu de la GNU és el d'oferir programari lliure. Fins i tot
+
+<p>El principal objectiu de la GNU és el d'oferir programari lliure. Fins i 
tot
 en el cas de què el sistema GNU no tingués avantatges tècnics respecte a
 Unix, tindria avantatges socials al permetre la cooperació entre usuaris, i
 avantatges de tipus ètic al respectar els drets dels usuaris.</p>
-<p>
-Però era natural aplicar les bones pràctiques conegudes al treball, per
+
+<p>Però era natural aplicar les bones pràctiques conegudes al treball, per
 exemple, les estructures de dades d'assignació dinàmica per evitar mides
 límit arbitràriament fixades i utilitzar tots els codis de 8 bits possibles
 on això tingués sentit.</p>
-<p>
-A més, vam rebutjar l'obsessió de Unix en mides de memòria petites, i no vam
+
+<p>A més, vam rebutjar l'obsessió de Unix en mides de memòria petites, i no 
vam
 voler donar suport a les màquines de 16 bits (ja era clar que les màquines
 de 32 bits serien les habituals quan el projecte GNU estigués acabat) ni
 insistir en reduir l'ús de la memòria llevat que excedís d'un megaoctet. En
 programes en els que el tractament de fitxers molt grans no era crucial, vam
 animar als programadors a que es llegís el fitxer dins el nucli, i llavors
 escanejar els seus components sense haver-se de preocupar de l'E/S. </p>
-<p>
-Aquestes decisions permeteren a molts programes GNU de millorar els seus
+
+<p>Aquestes decisions permeteren a molts programes GNU de millorar els seus
 homònims Unix en fiabilitat i velocitat.</p>
 
 <h3>Ordinadors donats</h3>
-<p>
-A mesura que la reputació del projecte GNU creixia, van començar les
+
+<p>A mesura que la reputació del projecte GNU creixia, van començar les
 donacions de màquines amb Unix. Aquestes eren molt útils, perquè la manera
 més útil de desenvolupar components per al GNU era fer-ho amb Unix i canviar
 els components d'aquell sistema un a un. Però fou llavors quan aparegué una
 qüestió ètica: si era lícit utilitzar el Unix.</p>
-<p>
-El Unix era (i és) programari propietari, i la filosofia del projecte GNU
+
+<p>El Unix era (i és) programari propietari, i la filosofia del projecte GNU
 diu que no hauríem de fer servir programari propietari. Però, aplicant el
 mateix raonament que du a la conclusió de què la violència és justifica si
 és en defensa pròpia, vaig concloure que era legítim utilitzar un paquet
 propietari quan era crític per al desenvolupament d'aplicacions que el
 substituïen i que ajudarien a la resta a deixar d'utilitzar el paquet
 propietari.</p>
-<p>
-Però, tot i que sigui un pecat justificable, no deixa de ser un
+
+<p>Però, tot i que sigui un pecat justificable, no deixa de ser un
 pecat. Actualment no tenim cap còpia de Unix, perquè l'hem substituït per
 sistemes operatius lliures. Si no podem canviar el sistema operatiu de la
 màquina, canviem la màquina.</p>
 
 <h3>La llista de tasques del GNU</h3>
-<p>
-A mesura que el projecte GNU s'anava desenvolupant i que s'anaven trobant o
+
+<p>A mesura que el projecte GNU s'anava desenvolupant i que s'anaven trobant o
 desenvolupant un nombre creixent de components del sistema fou hora de fer
 una llista de buits per omplir. La vam fer servir per cercar
 desenvolupadors per escriure les peces per fer. Aquesta llista es va
 conèixer com la llista de tasques del GNU. A més dels components de Unix que
 faltaven vam fer una llista d'altre programari útil i documentació que,
 creiem, un sistema operatiu complet havia de tenir.</p>
-<p>
-Actualment, gairebé tots els components Unix han deixat d'estar a la llista
+
+<p>Actualment, gairebé tots els components Unix han deixat d'estar a la llista
 de tasques del GNU: ja han estat fets, llevat d'alguns que no eren
 essencials. Però la llista continua plena de projectes que alguns anomenen
 "aplicacions" Qualsevol programa que sigui atractiu per a un segment
 d'usuaris prou important és un programa potencial d'afegir al sistema
 operatiu.</p>
-<p>
-Fins i tot s'inclouen els jocs en la llista de tasques (i han estat des dels
+
+<p>Fins i tot s'inclouen els jocs en la llista de tasques (i han estat des dels
 inicis). El Unix incloïa jocs; el GNU per tant els havia d'incloure. Però la
 compatibilitat no és el punt fort del jocs. Per tant, no vam seguir la
 llista de jocs que Unix tenia. En comptes d'això vam fer una llista de
 diferents tipus de jocs als que els usuaris els agradaria.</p>
 
+<p>(1) Això es va escriure el 1998. Al 2009 ja no mantenim una llarga llista
+de tasques. La comunitat desenvolupa programari lliure tan ràpidament que no
+podem fer-ne un seguiment total. En lloc d'això, tenim una llista de
+Projectes d'Alta Prioritat, molt més curta, amb els projectes que realment
+volem que la gent faci realitat.</p>
+
 <h3>La GPL per a Biblioteques de GNU</h3>
-<p>
-La Biblioteca C GNU fa servir un tipus especial de copyleft anomenat
+
+<p>La Biblioteca C GNU fa servir un tipus especial de copyleft anomenat
 Llicència Pública General per a Biblioteques GNU (1), que dóna dret a
 enllaçar programari propietari amb la biblioteca. Per què vam fer aquesta
 excepció?</p>
-<p>
-No és una qüestió de principis: no hi ha cap principi que digui que els
+
+<p>No és una qüestió de principis: no hi ha cap principi que digui que els
 productes de programari propietari tinguin el dret a incloure el nostre codi
 (Per què contribuir a un projecte que té l'objectiu no cooperar amb
 nosaltres?). L'ús de la LGPL per a la Biblioteca C, o per a qualsevol altra
 biblioteca, és una qüestió d'estratègia.</p>
-<p>
-La Biblioteca C fa una feina genèrica: cada sistema propietari o compilador
+
+<p>La Biblioteca C fa una feina genèrica: cada sistema propietari o compilador
 ve amb una biblioteca C. Per tant, fer que la nostra Biblioteca C estigui
 disponible només per al programari lliure no hauria donat al programari
 lliure cap avantatge (només n'hauria desincentivat l'ús)</p>
-<p>
-Un sistema és fer una excepció: al sistema GNU (i això inclou GNU/Linux), la
+
+<p>Un sistema és fer una excepció: al sistema GNU (i això inclou 
GNU/Linux), la
 Biblioteca C GNU és l'única biblioteca C. Per tant els termes de la
 distribució de la Biblioteca C GNU determinen si és possible compilar un
 programa propietari per al sistema GNU. No hi ha cap raó ètica per permetre
 aplicacions propietàries al sistema GNU, però estratègicament sembla que no
 permetre-ho no faria res més que desincentivar l'ús del sistema GNU en
-comptes d'incentivar el desenvolupament d'aplicacions lliures.</p>
-<p>
-Aquesta és la raó perquè l'ús de la GPL per a Biblioteques sigui una bona
-estratègia per a la Biblioteca C. Per altres biblioteques, la decisió
-estratègica ha de ser considerada sota la base d'analitzar cas per cas. Quan
-una biblioteca fa una tasca especial que pot ajudar a escriure certs tipus
-de programes fa que llençar-la sota la GPL, limitant-la només al programari
-lliure, sigui una manera d'ajudar altres desenvolupadors de programari
-lliure, donant-los un avantatge respecte el programari propietari.</p>
-<p>
-Considereu el GNU Readline, una biblioteca que fou desenvolupada per a
+comptes d'incentivar el desenvolupament d'aplicacions lliures. Aquesta és la
+raó perquè l'ús de la GPL per a Biblioteques sigui una bona estratègia per 
a
+la Biblioteca C. </p>
+
+<p>Per altres biblioteques, la decisió estratègica ha de ser considerada sota
+la base d'analitzar cas per cas. Quan una biblioteca fa una tasca especial
+que pot ajudar a escriure certs tipus de programes fa que llençar-la sota la
+GPL, limitant-la només al programari lliure, sigui una manera d'ajudar
+altres desenvolupadors de programari lliure, donant-los un avantatge
+respecte el programari propietari.</p>
+
+<p>Considereu el GNU Readline, una biblioteca que fou desenvolupada per a
 combinar l'edició de linies de comandes per al BASH. Readline fou llençat
 sota la llicència GPL GNU, no la GPL per a Biblioteques. Això probablement
 reduirà la difusió de Readline, però no significa cap pèrdua per a
 nosaltres. Mentrestant, com a mínim una aplicació útil ha estat concebuda
-específicament programari lliure i pot fer servir Readline,i això és un
+específicament programari lliure i pot fer servir Readline, i això és un
 guany real per a la comunitat.</p>
-<p>
-Els desenvolupadors de programari propietari tenen els avantatges que donen
+
+<p>Els desenvolupadors de programari propietari tenen els avantatges que donen
 els diners: els desenvolupadors de programari lliure han de prendre
 avantatge cooperant. Espero que algun dia disposem d'una bona col·lecció de
 biblioteques sota el paraigües de la GPL sense versió paral·lela
@@ -589,10 +609,11 @@
 programari lliure, i afegint majors avantatges per al posterior
 desenvolupament de més programari lliure.</p>
 
-<p>
-(1) Aquesta llicència s'anomena ara Llicència Pública General Reduïda de
-GNU, per no donar la idea que totes les biblioteques hagin
-d'utilitzar-la. <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html"></a>.</p>
+<p>(1) Aquesta llicència s'anomena ara Llicència Pública General Reduïda de
+GNU, per no donar la idea que totes les biblioteques hagin d'utilitzar-la.
+Vegeu <a href="/philosophy/why-not-lgpl.ca.html">Per què no hauríeu
+d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima
+biblioteca</a> per a més informació.</p>
 
 <h3>Una tasca improvisada?</h3>
 <p>
@@ -612,12 +633,13 @@
 Alguns programes GNU van ser desenvolupats per solucionar algunes amenaces a
 la nostra llibertat que es van presentar. Així vam desenvolupar gzip per a
 substituir el programa Compress, que havia estat perdut per a la comunitat a
-causa de les patents LZW. Vam trobar gent que desenvolupés LessTif i més
-recentment GNOME i Harmony, per solucionar els problemes causats per certes
-biblioteques de caràcter propietari (vegeu més avall). Estem desenvolupant
-del GNU Privacy Guard (GNUPG) per a substituir un programa popular de
-xifratge no lliure de manera que els usuaris no hagin de triar entre
-privacitat i llibertat.</p>
+causa de les patents <acronym title="Lempel-Ziv-Welch">LZW</acronym>. Vam
+trobar gent que desenvolupés LessTif i més recentment <acronym title="GNU
+Network Object Model Environment">GNOME</acronym> i Harmony, per solucionar
+els problemes causats per certes biblioteques de caràcter propietari (vegeu
+més avall). Estem desenvolupant del GNU Privacy Guard (GNUPG) per a
+substituir un programa popular de xifratge no lliure de manera que els
+usuaris no hagin de triar entre privacitat i llibertat.</p>
 <p>
 Per descomptat, els desenvolupadors d'aquests programes es van interessar
 per la feina i moltes funcionalitats van ser afegides per més gent d'acord
@@ -689,12 +711,18 @@
 
 <h3>Linux i GNU/Linux</h3>
 <p>
-El GNU Hurd no està encara llest per a la seva distribució. Afortunadament,
-un altre nucli ja és disponible. L'any 1991, Linus Torvalds desenvolupà un
-nucli compatible amb Unix i l'anomenà Linux. El 1992, la combinació de Linux
-amb el sistema no-del-tot-complet GNU resultà en un sistema operatiu complet
-i lliure. Combinar-los fou ja una feina substancial. És gràcies a Linux que
-realment podem executar una versió del sistema GNU actualment.</p>
+El nucli GNU Hurd no està preparat per a un ús quotidià, i no sabem si algun
+dia ho estarà. El seu disseny basat en la capacitat té problemes que
+provenen directament de la flexibilitat del disseny, i no hi ha solucions
+clares.</p>
+
+<p>
+Afortunadament, un altre nucli ja és disponible. L'any 1991, Linus Torvalds
+desenvolupà un nucli compatible amb Unix i l'anomenà Linux. El 1992, la
+combinació de Linux amb el sistema no-del-tot-complet GNU resultà en un
+sistema operatiu complet i lliure. Combinar-los fou ja una feina
+substancial. És gràcies a Linux que realment podem executar una versió del
+sistema GNU actualment.</p>
 <p>
 Anomenem aquesta versió del sistema GNU/Linux, per tal d'expressar la seva
 composició com a combinació del sistema GNU amb el nucli Linux.</p>
@@ -756,9 +784,10 @@
 Hungry Programmers, va esdevenir prou potent per suportar la majoria
 d'aplicacions Motif l'any 1997.</p>
 <p>
-Entre el 1996 i el 1998, una altra biblioteca capsa d'eines de la GUI no
-lliure, anomenada Qt, fou utilitzada en un conjunt substancial de programari
-lliure: l'escriptori KDE.</p>
+Entre el 1996 i el 1998, una altra biblioteca capsa d'eines de la <acronym
+title="Graphical User Interface">GUI</acronym> no lliure, anomenada Qt, fou
+utilitzada en un conjunt substancial de programari lliure: l'escriptori
+<acronym title="K Desktop Environment">KDE</acronym>.</p>
 <p>
 Els sistemes lliures GNU/Linux no podien utilitzar KDE pel fet de què no
 podien utilitzar la biblioteca. Tot i això, alguns distribuïdors comercials
@@ -807,8 +836,10 @@
 fora de l'abast del programari lliure durant vint anys algorismes i
 funcionalitats. Les patents de l'algorisme de compressió LZW es van
 sol·licitar l'any 1983: per tant no podem distribuir programari lliure per a
-produir fitxers GIF comprimits. L'any 1998, un programa lliure per a produir
-fitxers de sons comprimits en format MP3 va haver de ser eliminat de la
+produir fitxers <acronym title="Graphics Interchange Format">GIF</acronym>
+comprimits. [Aquestes patents van expirar l'any 2009.] L'any 1998, un
+programa lliure per a produir fitxers de sons comprimits en format <acronym
+title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</acronym> va haver de ser eliminat de la
 distribució per l'amenaça d'un procés judicial.</p>
 <p>
 Hi ha vies per lluitar amb les patents: podem cercar evidències de què la
@@ -823,13 +854,9 @@
 perquè esperen sigui superior en qüestions tècniques trobaran un
 inconvenient quan una patent no els permeti fer servir una
 característica. Per tant, tot i que és útil parlar de l'efectivitat prà
ctica
-del model de desenvolupament a l'estil de les catedrals (1), i de la
-fiabilitat i potència d'alguns programes lliures, no ens podem aturar
-aquí. Hem de parlar de drets i llibertats.</p>
-
-<p>
-(1) Hagués sigut més clar escriure "del basar", ja que aquest era el model
-alternatiu que era nou i al principi controvertit. </p>
+del model de desenvolupament "basar" i de la fiabilitat i potència d'alguns
+programes lliures, no ens podem aturar aquí. Hem de parlar de drets i
+llibertats.</p>
 
 <h3>Documentació lliure</h3>
 <p>
@@ -858,9 +885,9 @@
 legítim dret a modificar el programari, i li afegeix noves funcionalitats o
 en canvia les existents, hauria de ser conscient de que hauria de canviar el
 manual també, per tal de donar documentació acurada i utilitzable sobre la
-versió modificada. Un manual que no permeti als programadors de ser curosos
-i els impedeixi acabar la seva tasca no és bo pels interessos de la
-comunitat.</p>
+versió modificada. Un manual no lliure que no permeti als programadors de
+ser curosos i els impedeixi acabar la seva tasca no és bo pels interessos de
+la comunitat.</p>
 <p>
 Alguns tipus de límits en com s'han de fer les modificacions no són cap
 problema. Per exemple, el requeriment a preservar la nota original de
@@ -982,9 +1009,9 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -997,22 +1024,26 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 Richard Stallman <br
-/>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard
+Stallman
+<br />
+Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Darrera revisió: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 29 d'abril de
-2008.</div>
+Darrera revisió: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 3 de setembre
+de 2011.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:32 $
+$Date: 2011/09/04 16:26:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -1021,23 +1052,25 @@
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bosnian -->
-<li><a href="/gnu/thegnuproject.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<li><a href="/gnu/thegnuproject.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/gnu/thegnuproject.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/gnu/thegnuproject.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/gnu/thegnuproject.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
@@ -1047,15 +1080,15 @@
 <!-- English -->
 <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/gnu/thegnuproject.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/gnu/thegnuproject.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Finnish -->
-<li><a href="/gnu/thegnuproject.fi.html">Suomi</a>&nbsp;[fi]</li>
+<li><a href="/gnu/thegnuproject.fi.html">suomi</a>&nbsp;[fi]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/gnu/thegnuproject.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/gnu/thegnuproject.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a href="/gnu/thegnuproject.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/gnu/thegnuproject.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/gnu/thegnuproject.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/gnu/thegnuproject.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Korean -->
@@ -1065,7 +1098,7 @@
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/thegnuproject.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/gnu/thegnuproject.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/gnu/thegnuproject.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Turkish -->
 <li><a 
href="/gnu/thegnuproject.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 <!-- Chinese (Simplified) -->

Index: people/people.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/people.es.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- people/people.es.html    3 Sep 2011 09:17:33 -0000    1.9
+++ people/people.es.html    4 Sep 2011 16:26:13 -0000    1.10
@@ -1,5 +1,4 @@
 
-
 <!--#include virtual="/server/header.es.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -75,12 +74,15 @@
 clases de GNUstep, así como un sencillo emulador DPS para X. 
 </p>
 
-<h4><a href="http://www.inf.enst.fr/~demaille/";>Akim Demaille</a></h4>
+<h4><a href="http://www.gostai.com/about/team/";>Akim Demaille</a></h4>
 
-<p>Es profesor del EPITA (<span style="text-style:italic;" lang="fr">École 
pour
-l'Informatique et les Techniques Advancées</span> <a
-href="http://www.epita.fr";>http://www.epita.fr</a>). Mantiene a2ps y
-Autoconf de GNU y participa en Automake y Bison. </p>
+<p>Akim se encargó del mantenimiento de a2ps y Autoconf de GNU, colaboró con
+Automake y todavía participa en Bison. Trabaja en <a
+href="http://urbiforge.com";>Urbi</a>, un SDK para aplicaciones de la
+robótica licenciado con la AGPL de GNU. También es profesor investigador a
+tiempo parcial en <a href="http://www.lrde.epita.fr";>EPITA</a> (&Eacute;cole
+pour l'Informatique et les Techniques Advanc&eacute;es).
+</p>
 
 <h4>Al Davis</h4>
 
@@ -151,6 +153,13 @@
 completamente con Software Libre. Ocasionalmente imparte conferencias sobre
 Software Libre. </p>
 
+<h4><a href="http://www.math.u-bordeaux1.fr/~enge/";>Andreas Enge</a></h4>
+
+<p>Es coautor y encargado de mantener <a href="/software/mpc/">MPC de GNU</a>,
+una biblioteca de C para la aridmética de números complejos de alta
+precisión y correcto redondeo del resultado
+</p>
+
 <h4>Andreas Gr&uuml;nbacher</h4>
 
 <p>Es co-encargado de mantener GNU Patch. Es también el autor principal de <a
@@ -184,9 +193,9 @@
 Arnold Robbins <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
 </h4>
 
-<p>Mantiene GNU awk (gawk) y es el autor de su manual, The GNU Awk User's Guide
-y ha escrito una serie de artículos sobre GNU para el Linux Journal. <br />
-Tiene una esposa y tres hijos y, entre otras cosas, es un talmudista
+<p>Mantiene awk de GNU (gawk) y es el autor de su manual, <span
+style="font-style:italic;"> The GNU Awk User's Guide</span>. Ha escrito
+artículos para <span style="font-style:italic;">Linux Journal</span>.<br /> 
Tiene una esposa y tres hijos y, entre otras cosas, es un talmudista
 amateur, tanto Babilónico como de Jerusalem. Vive felizmente en Israel,
 aunque aún tiene la matrícula de Georgia GNUAWK. </p>
 
@@ -423,13 +432,13 @@
 
 
 <h4>David C. Niemi</h4>
-<p>Posee una licenciatura en ciencias en ingeniería de la computación de la
+<p>Posee una diplomatura en ciencias en ingeniería de la computación de la
 Universidad de Illinois. Es el encargado de mantener <a
 href="http://www.tux.org/~niemi/unixbench/";>Unixbench</a> y ayuda a mantener
 <a href="/software/mtools/mtools.html">Mtools</a>. Ha contribuido con
 parches al núcleo Linux y a varias herramientas de GNU. Es el principal
-administrador de sistemas del dominio tux.org y escribe artículos sobre
-diversos temas. </p>
+administrador de sistemas del dominio tux.org y escribe artículos acerca
+tópicos relacionados. </p>
 
 <h4><a href="http://www.web.us.uu.net/staff/djm/";>David MacKenzie</a></h4>
 
@@ -549,6 +558,13 @@
 con groff-1.11.
 </p>
 
+<h4>Eric A. Schulman <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></h4>
+<p>
+Hacker del núcleo Linux, defensor del software libre y miembro de la Free
+Software Foundation. Es el autor de DSView de GNU, un reemplazo libre para
+el motor de renderizado KVM/IP.
+</p>
+
 <h3 id="f">F</h3>
 
 <h4>Filippo Rusconi</h4>
@@ -685,6 +701,12 @@
 GNU en Suecia.
 </p>
 
+<h4>Hicham Yamout</h4>
+<p>
+Es ingeniero informático y de comunicaciones, webmaster de GNU y pertenece
+al equipo de traducción al Árabe.
+</p>
+
 <h4><a href="http://www.ofset.org";>Hilaire L. S. Fernandes</a></h4>
 <p>
 Es el autor de los software de geometría <a
@@ -777,10 +799,10 @@
 Jason es el diseñador, autor y actual encargado de mantener GNU.FREE, un
 sistema de votos por internet. Actualmente vive en Brighton, Reino Unido, y
 trabaja en varios proyectos, incluyendo su sitio de historias <a
-href="http://www.thecouch.org";>the couch</a> (el sofá).<br /> Es miembro
-activo de los movimientos ambientalistas, de derechos humanos y del software
-libre y disfruta hablar y escribir sobre los temas relacionados con
-ellos. En su tiempo libre es un excelente esgrimista, siendo su arma
+href="http://www.thecouch.org";>the couch</a> (el sofá).<br />
+Es miembro activo de los movimientos ambientalistas, de derechos humanos y
+del software libre y disfruta hablar y escribir sobre los temas relacionados
+con ellos. En su tiempo libre es un excelente esgrimista, siendo su arma
 favorita el sable.
 </p>
 
@@ -801,7 +823,7 @@
 <p>
 Es co-autor y co-encargado de mantener <a
 href="http://gnui.vlsm.org/directory/games/leg.html";>GNU Leg</a> (Libraries
-and Engines for Games: Librerías y Motores para Juegos.).
+and Engines for Games).
 </p>
 
 <h4><a href="http://www.advogato.org/person/jbs/";>Jeffrey B. Siegal</a></h4>
@@ -880,8 +902,7 @@
 herramientas libremente disponibles según el espíritu de GNU.
 </p>
 
-<h4><a href="http://wiki.java.net/bin/view/People/JohnCatherino";> <strong>John
-Catherino</strong></a> <a
+<h4><strong>John Catherino</strong> <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
 </h4>
 <p>
@@ -963,12 +984,12 @@
 (Agencia Espacial Europea).
 </p>
 
-<h4><a href="http://www-lsi.die.upm.es/~josem/";>Jose M. Moya </a></h4>
+<h4>Jose M. Moya</h4>
 <p>actualmente se encuentra trabajando en <a
 href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>.</p>
 
 <h4><a
-href="http://www.es.gnu.org/modules/content/index.php?id=13";>Juan&nbsp;A.
+href="http://www.es.gnu.org/Ponentes#Juan_Antonio_A.C3.B1el";>Juan&nbsp;A.
 A&ntilde;el</a></h4>
 <p>el editor jefe de <a href="http://gnuticias.es.gnu.org/";>GNUticias</a>, un
 conferenciante oficial de GNU España, y ayudó a organizar el primer
@@ -1021,7 +1042,7 @@
 font utilities</a>.
 </p>
 
-<h4><a href="http://www.daimi.au.dk/~krab";>Kresten Krab Thorup</a></h4>
+<h4>Kresten Krab Thorup</h4>
 <p>
 Escribió el entorno de ejecucción Objective-C de GNU y es el principal y
 primer autor del paquete <a href="http://sunsite.auc.dk/auctex/";>AUC TeX</a>
@@ -1225,7 +1246,7 @@
 
 <h4>
 Maurizio Boriani &lt;<a
-href="address@hidden">address@hidden</a>&gt;
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
 </h4>
 
 <p>Autor de guile-dbi (y postgres, myslq db driver), contribuye, entre otros, a
@@ -1256,22 +1277,20 @@
 Code</a>.
 </p>
 
-<h4>Michael J. Flickinger</h4>
+<h4><a href="mailto:address@hidden";>Michael J. Flickinger</a></h4>
 <p>
-Es miembro de GNU Font Utilities del Proyecto GNU y se encarga de mantener
-Packaging de GNU. Ha estado involucrado con la administración de Savannah
-desde 2004.
+está involucrado en la administración de Savannah desde 2004, i actualmente
+es jefe de mantenimiento de Savannah. También mantiene el proyecto <a
+href="/software/packaging/">GNU packaging</a> project.
 </p>
 
 <h4>Michael Opdenacker</h4>
-
 <p>Es el nuevo encargado de mantener <a
 href="/software/gtypist/gtypist.html">Typist de GNU</a> y traduce al francés
 las páginas web de GNU.
 </p>
 
 <h4><a href="http://www.nada.kth.se/~mdj";>Mikael Djurfeldt</a></h4>
-
 <p>Es uno de los encargados de mantener <a
 href="/software/guile/guile.html">Guile</a> y ha portado y trabajado en el
 desarrollo de <a href="/software/goops/goops.html">GOOPS</a>, el sistema de
@@ -1354,12 +1373,9 @@
 
 <h4>Norbert de Jonge</h4>
 
-<p>defiende la filosofía de GNU en Holanda. Es autor de varios programas
-libremente disponibles según el espíritu de GNU. Desde 2008 se está
-trabajando en <a href="http://leveleditor.wordpress.com/";>apoplexy</a>, un
-editor de niveles muy completo del Prince of Persia. Paquetes de software
-antiguos, dignos de mencionar, son Ggradebook y gtkgo (un cliente Go de
-aspecto personalizable).</p>
+<p>promociona la filosofía de GNU en Holanda. También es autor de diversos
+programas de software libre como apoplexy, Ggradebook (un libro de
+evaluaciones de GNU) y gtkgo (un cliente Go con aspecto personalizable).</p>
 
 <h3 id="o">O</h3>
 
@@ -1460,8 +1476,7 @@
 <p>Es webmaster del sitio de <a href="/home.html">GNU</a>, haciendo también
 diversos trabajos variados en el sitio :-) </p>
 
-<h4><a href="http://www.sipeb.aoyama.ac.jp/~ida/";>Prof. Masayuki Ida</a></h4>
-
+<h4>Prof. Masayuki Ida</h4>
 <p>Es nuestro vicepresidente para Japón. Organiza los eventos en Japón y
 trabaja allí con los amigos de GNU. </p>
 
@@ -1477,9 +1492,8 @@
 <h4>Rajesh Vaidheeswarran</h4>
 <p>
 Es el encargado de mantener <a href="http://www.dsmit.com/cons";>cons</a>,
-autor y encargado de mantener <a
-href="http://www.dsmit.com/lisp/";>whitespace.el (se distribuye con Emacs de
-GNU)</a> y otras librerías emacs-lisp. Es también uno de los webmasters y
+autor y encargado de mantenimiento de whitespace.el (se distribuye con Emacs
+de GNU) y otras librerías emacs-lisp. Es también uno de los webmasters y
 administradores de sistemas de GNU.
 </p>
 
@@ -1559,7 +1573,11 @@
 href="/software/emacs/emacs.html">Emacs de GNU</a>, <a
 href="/software/gcc/gcc.html">el compilador de C de GNU</a>, el depurador
 GDB de GNU y de partes de otros paquetes. Es el presidente de la <a
-href="/fsf/fsf.html">Free Software Foundation (FSF)</a>. </p>
+href="/fsf/fsf.html">Free Software Foundation (FSF)</a>. <br/>
+Stallman nunca tuvo una cuenta de Facebook. Dispone de una cuenta de Twitter
+«rmspostcomments» que utiliza con otros sitios, y no dispone de ninguna
+cuenta de Twitter más. Aparte de la citada, cualquier cuenta que se haga
+pasar por él es falsa.</p>
 
 <h4><a href="http://oregonstate.edu/~creliar/";>Rick Crelia</a></h4>
 
@@ -1725,8 +1743,7 @@
 <p>Es el principal arquitecto de <a href="/software/hurd/hurd.html">Hurd de
 GNU</a>, el núcleo del sistema GNU. Anteriormente mantenía tar de GNU, e
 incluso escribió un intérprete BASIC. Ha varias otras cosas, algunas de
-ellas no relacionadas con computadoras.<br /> Thomas se llamaba Michael
-Bushnell antes de 1996. </p>
+ellas no relacionadas con computadoras.<br /> Thomas se llamaba Michael 
Bushnell antes de 1996. </p>
 
 <h4><a href="http://retout.co.uk/";>Tim Retout</a></h4>
 
@@ -1737,9 +1754,8 @@
 <p>Es el autor de <a href="/software/solfege/solfege.html">Solfege de GNU</a>,
 un programa de entrenamiento auditivo para GNOME y también ha hecho algo de
 trabajo con fuentes y con el formato mudela para <a
-href="http://www.lilypond.org";>Lilypond de GNU</a>. <br /> Recientemente
-obtuvo un master educación musical, pero pasa de lejos la mayor parte de su
-tiempo programando Solfege de GNU y usando software libre. </p>
+href="http://www.lilypond.org";>Lilypond de GNU</a>. <br /> Recientemente 
obtuvo un master educación musical, pero pasa de lejos la
+mayor parte de su tiempo programando Solfege de GNU y usando software libre. 
</p>
 
 <h3 id="v">V</h3>
 
@@ -1748,7 +1764,9 @@
 <p>
 Titulado en ingeniería mecánica, trabaja hoy en día como administrador
 senior de sistemas GNU/Linux y como profesional de la seguridad de la
-información. Actualmente vive en Bombai, India. Es voluntario del <a
+información. Actualmente vive en Bombai, India. Desde hace tiempo es un
+Hacktivista, miembro asociado de la Free Software Foundation y de la
+Electronic Frontier Foundation. Es voluntario del <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www";>Proyecto de webmasters de
 GNU</a> y también forma parte del equipo de coordinación de las traducciones
 de la web de GNU. Es fundador del <a
@@ -1803,7 +1821,6 @@
 para norteamérica para eZ Systems y como Ombudslizard para la Mozilla
 Foundation. </p>
 
-
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -1812,13 +1829,12 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.es.html" -->
 <div id="footer">
-
 <p>
 Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la <acronym title="Free
 Software Foundation">FSF</acronym> y el proyecto GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También puede <a
-href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>.<br />Por favor,
-envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
+href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>.<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -1832,8 +1848,9 @@
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007,
 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
-medium without royalty provided this notice is preserved.
+<p>Está página está bajo una <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.es";>licencia
+Creative Commons Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América</a>.
 </p>
 
 
@@ -1850,7 +1867,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2011/09/03 09:17:33 $
+$Date: 2011/09/04 16:26:13 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -1879,6 +1896,8 @@
 <li><a href="/people/people.ca.html">batal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/people/people.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/people/people.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/people/people.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/freedom-or-power.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/freedom-or-power.es.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/freedom-or-power.es.html 17 Dec 2010 09:28:23 -0000   1.8
+++ philosophy/freedom-or-power.es.html 4 Sep 2011 16:26:18 -0000    1.9
@@ -19,7 +19,8 @@
 
 <blockquote>
 <p>El amor a la libertad es amor a los demás, el amor al poder es amor a
-nosotros mismos.<br /> ─William Hazlitt.</p>
+nosotros mismos.<br />
+─William Hazlitt.</p>
 </blockquote>
 
 <p>
@@ -137,11 +138,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la <acronym title="Free
-Software Foundation">FSF</acronym> y el proyecto GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También puede <a
-href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>. <br />Por favor,
-envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
+Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a
+href="/contact/">de otros medios para contactar</a> con la FSF.
+<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -153,7 +154,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br />
+Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman
+<br />
 Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
 without royalty in any medium, provided this notice is preserved.
 </p>
@@ -174,7 +176,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2010/12/17 09:28:23 $
+$Date: 2011/09/04 16:26:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/gates.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gates.es.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/gates.es.html  9 Oct 2010 00:27:58 -0000    1.4
+++ philosophy/gates.es.html  4 Sep 2011 16:26:18 -0000    1.5
@@ -7,8 +7,8 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.es.html" -->
 <h2> No son las puertas, son los barrotes</h2>
 
-<p>Por <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
-Stallman</strong></a><br /> Fundador de la Free Software Foundation.
+<p>Por <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a><br />
+Fundador de la Free Software Foundation.
 </p>
 
 <blockquote>
@@ -131,11 +131,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la <acronym title="Free
-Software Foundation">FSF</acronym> y el proyecto GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También puede <a
-href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>.<br />Por favor,
-envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
+Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a
+href="/contact/">de otros medios para contactar</a> con la FSF.
+<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -158,6 +158,7 @@
 <rdf:RDF xmlns="http://creativecommons.org/ns#";
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/";
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#";>
+
 <Work rdf:about="">
 <license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"; />
 </Work>
@@ -188,7 +189,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2010/10/09 00:27:58 $
+$Date: 2011/09/04 16:26:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.ca.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- philosophy/philosophy.ca.html    3 Sep 2011 09:17:59 -0000    1.33
+++ philosophy/philosophy.ca.html    4 Sep 2011 16:26:18 -0000    1.34
@@ -10,26 +10,35 @@
 
 <p>La filosofia del moviment pel programari lliure ha motivat el
 desenvolupament del nostre sistema operatiu lliure GNU. En aquesta pàgina
-trobareu una introducció a aquesta filosofia i enllaços als darrers articles
-sobre el tema i a altres recursos.</p>
+trobareu una introducció a aquesta filosofia, enllaços als darrers articles
+sobre el tema i enllaços altres recursos.</p>
 
 <h3 id="new">Darrers articles</h3>
 <p>Aquí teniu els últims articles publicats sobre el programari lliure i el
 projecte GNU, acabats de sortir de la impremta.</p>
 <ul>
- <li> <a
-href="http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/apr/06/digital-economy-bill-richard-stallman";>Digital
-economy bill: One clown giveth and the other clown taketh away</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/europes-unitary-patent.html">La &ldquo;patent
+unitària&rdquo; europea pot significar patents de programari
+il·limitades</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/keep-control-of-your-computing.html">Mantingueu el
+control del vostre ordinador, o us controlarà a vosaltres!</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">Els perills del llibre
+electrònic</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/practical.html">Els avantatges del programari
+lliure</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/assigning-copyright.html">Què fer quan una 
companyia et
+demana el copyright</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/google-engineering-talk.html">GNU i la Free Software
+Foundation: conferència a Google</a></li>
+ <li><a
+href="http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/apr/06/digital-economy-bill-richard-stallman";>Llei
+d'economia digital: un pallasso la fa i un altre la desfà</a></li>
  <li><a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">A qui 
serveix
 realment aquest servidor?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/public-domain-manifesto.html">Per què no signaré 
el
 Manifest del Domini Púbic</a></li>
  <li><a href="/philosophy/selling-exceptions.html">Sobre la venda 
d'excepcions a
 la Llicència GPL de GNU</a></li>
- <li><a href="/philosophy/lest-codeplex-perplex.html">Que CodePlex no et deixi
-perplex</a></li>
- <li><a href="/philosophy/danger-of-software-patents.html">El perill de les
-patents de programari</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="aboutfs">Sobre el programari lliure</h3>
@@ -62,12 +71,18 @@
 Obert" dissol l'essència del Programari Lliure</a></li>
 </ul>
 
-<h3>Enllaços a més articles de filosofia</h3>
+<h3>Més recursos</h3>
 
-<p>Tenim molts més articles dels que podem encabir en una pàgina. Els 
trobareu
+<p>Tenim molt més material del que podem encabir en una pàgina. En trobareu 
més
 a les següents seccions.</p>
 
 <ul>
+
+<li id="Recordings"><a href="http://audio-video.gnu.org";> Enregistraments d'à
udio i
+vídeo</a>. Aquí podreu veure vídeos o escoltar enregistraments de
+conferències i altres esdeveniments de la Free Software Foundation i el
+Projecte GNU.</li>
+
 <li id="EssaysAndArticles"><a href="/philosophy/essays-and-articles.ca.html"> 
Assaigs i articles.</a>
 Una sèrie d'articles que descriuen la filosofia del moviment pel programari
 lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el sistema operatiu lliure GNU.</li>
@@ -108,9 +123,10 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -124,21 +140,23 @@
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5
-d'abril de 2010.</div>
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 25 de
+juliol de 2011.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:17:59 $
+$Date: 2011/09/04 16:26:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -219,6 +237,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 <!-- Chinese (Traditional) -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 </ul>

Index: philosophy/po/freedom-or-power.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.de.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/freedom-or-power.de.po    4 Sep 2011 00:26:09 -0000    
1.5
+++ philosophy/po/freedom-or-power.de.po    4 Sep 2011 16:26:24 -0000    
1.6
@@ -7,6 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-power.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:56+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/freedom-or-power.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.es.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/po/freedom-or-power.es.po    4 Sep 2011 13:30:52 -0000    
1.13
+++ philosophy/po/freedom-or-power.es.po    4 Sep 2011 16:26:24 -0000    
1.14
@@ -296,9 +296,9 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone "
-"<a href=\"/contact/\">de otros medios para contactar</a> con la FSF."
+"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
+"otros medios para contactar</a> con la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -352,4 +352,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traducciones de esta página "
-

Index: philosophy/po/freedom-or-power.fa.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.fa.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/freedom-or-power.fa.po    4 Sep 2011 00:26:09 -0000    
1.10
+++ philosophy/po/freedom-or-power.fa.po    4 Sep 2011 16:26:24 -0000    
1.11
@@ -7,6 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-power.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-03-04 16:21+0330\n"
 "Last-Translator: Abbas Esmaeeli Some'eh <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Persian <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/freedom-or-power.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.fr.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/freedom-or-power.fr.po    4 Sep 2011 00:26:10 -0000    
1.16
+++ philosophy/po/freedom-or-power.fr.po    4 Sep 2011 16:26:24 -0000    
1.17
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-power.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-11-29 16:09+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/freedom-or-power.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/freedom-or-power.pl.po    4 Sep 2011 00:26:10 -0000    
1.9
+++ philosophy/po/freedom-or-power.pl.po    4 Sep 2011 16:26:25 -0000    
1.10
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-power.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-15 15:47+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/gates.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gates.ar.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/gates.ar.po  4 Sep 2011 00:26:10 -0000    1.8
+++ philosophy/po/gates.ar.po  4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.9
@@ -6,6 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gates\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-02 21:46+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"

Index: philosophy/po/gates.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gates.es.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/gates.es.po  4 Sep 2011 10:21:40 -0000    1.11
+++ philosophy/po/gates.es.po  4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.12
@@ -305,9 +305,9 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone "
-"<a href=\"/contact/\">de otros medios para contactar</a> con la FSF."
+"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
+"otros medios para contactar</a> con la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -315,9 +315,8 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe enlaces "
-"rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -370,4 +369,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traducciones de esta página"
-

Index: philosophy/po/gates.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gates.fr.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/gates.fr.po  4 Sep 2011 00:26:10 -0000    1.11
+++ philosophy/po/gates.fr.po  4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.12
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gates.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-06-26 01:11+0000\n"
 "Last-Translator: Denis Barbier <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/javascript-trap.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.ar.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/javascript-trap.ar.po 4 Sep 2011 00:26:10 -0000    1.5
+++ philosophy/po/javascript-trap.ar.po 4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.6
@@ -6,6 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: javascript-trap\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-28 19:22+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic <>\n"

Index: philosophy/po/javascript-trap.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.es.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/javascript-trap.es.po 4 Sep 2011 00:26:10 -0000    1.17
+++ philosophy/po/javascript-trap.es.po 4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.18
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: javascript-trap.es\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-10 19:58+0200\n"
 "Last-Translator: Xavier Reina <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Spanish <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/javascript-trap.fa.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.fa.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/javascript-trap.fa.po 4 Sep 2011 00:26:10 -0000    1.16
+++ philosophy/po/javascript-trap.fa.po 4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.17
@@ -7,6 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: javascript-trap.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-05-15 01:09+0330\n"
 "Last-Translator: Abbas Esmaeeli Some'eh <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Persian <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/javascript-trap.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.fr.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/javascript-trap.fr.po 4 Sep 2011 00:26:10 -0000    1.21
+++ philosophy/po/javascript-trap.fr.po 4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.22
@@ -7,6 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: javascript-trap.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-07-18 16:42+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/javascript-trap.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/javascript-trap.pl.po 4 Sep 2011 00:26:10 -0000    1.16
+++ philosophy/po/javascript-trap.pl.po 4 Sep 2011 16:26:25 -0000    1.17
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: JavaScript Trap\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-12 09:14+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Wieremjewicz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/nonsoftware-copyleft.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/nonsoftware-copyleft.ca.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/nonsoftware-copyleft.ca.po  4 Sep 2011 00:26:11 -0000    
1.6
+++ philosophy/po/nonsoftware-copyleft.ca.po  4 Sep 2011 16:26:25 -0000    
1.7
@@ -7,6 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nonsoftware-copyleft.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-26 19:10+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/nonsoftware-copyleft.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/nonsoftware-copyleft.fr.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/nonsoftware-copyleft.fr.po  4 Sep 2011 00:26:11 -0000    
1.6
+++ philosophy/po/nonsoftware-copyleft.fr.po  4 Sep 2011 16:26:25 -0000    
1.7
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nonsoftware-copyleft.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-06-26 00:36+0000\n"
 "Last-Translator: Denis Barbier <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/why-audio-format-matters.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.es.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/why-audio-format-matters.es.po    4 Sep 2011 00:26:11 
-0000    1.3
+++ philosophy/po/why-audio-format-matters.es.po    4 Sep 2011 16:26:26 
-0000    1.4
@@ -10,6 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: why-audio-format-matters.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-12-25 12:57+0100\n"
 "Last-Translator: Hernan Giovagnoli <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Spanish <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/why-audio-format-matters.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.fr.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/why-audio-format-matters.fr.po    4 Sep 2011 00:26:11 
-0000    1.5
+++ philosophy/po/why-audio-format-matters.fr.po    4 Sep 2011 16:26:26 
-0000    1.6
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-audio-format-matters.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-20 20:43+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"

Index: philosophy/po/why-audio-format-matters.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.it.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/why-audio-format-matters.it.po    4 Sep 2011 00:26:11 
-0000    1.5
+++ philosophy/po/why-audio-format-matters.it.po    4 Sep 2011 16:26:26 
-0000    1.6
@@ -7,6 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-audio-format-matters.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-06-15 12:32+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"

Index: philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po    4 Sep 2011 00:26:11 
-0000    1.2
+++ philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po    4 Sep 2011 16:26:26 
-0000    1.3
@@ -8,6 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-16 14:26+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"

Index: philosophy/europes-unitary-patent.fr.html
===================================================================
RCS file: philosophy/europes-unitary-patent.fr.html
diff -N philosophy/europes-unitary-patent.fr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/europes-unitary-patent.fr.html  4 Sep 2011 16:26:18 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,241 @@
+
+
+<!-- Parent-Version: 1.57 -->
+<!--#include virtual="/server/header.fr.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Le «&nbsp;brevet unitaire&nbsp;» européen pourrait engendrer des 
brevets
+logiciels sans limites - Projet GNU - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.fr.html" -->
+<h2>Le «&nbsp;brevet unitaire&nbsp;» européen pourrait engendrer des brevets
+logiciels sans limites</h2>
+<p>par Richard Stallman<br />Publié initialement dans <a
+href="http://www.guardian.co.uk/technology/2011/aug/22/european-unitary-patent-software-warning";>The
+Guardian</a></p>
+
+<p>Alors que l'industrie <a
+href="http://www.guardian.co.uk/technology/software";>informatique</a> aux
+États-Unis, comme on aurait pu le prévoir depuis longtemps, connaît en ce
+moment des <a
+href="http://www.fsf.org/blogs/community/tal-when-patents-attack";>guerres
+tous azimuts portant sur des brevets logiciels</a>, l'Union européenne
+poursuit un projet la conduisant tout droit sur les mêmes traces. Tandis que
+le <a
+href="http://www.guardian.co.uk/law/2011/may/18/hargreaves-report-recommends-overhaul-of-copyright-laws";>rapport
+Hargreaves</a> presse le Royaume-Uni d'éviter les brevets logiciels, le
+gouvernement britannique a d'ores et déjà approuvé un projet susceptible de
+les imposer.</p>
+
+<p>Les brevets logiciels sont dangereux pour les développeurs informatiques 
car
+ils imposent des monopoles sur des idées informatiques. Il n'est ni
+possible, ni sûr, de développer des logiciels qui ne soient pas triviaux, si
+l'on doit cheminer à travers un labyrinthe de brevets. Consultez l'article
+du 20 juin 2005 du Guardian «&nbsp;Software Patents and Literary
+Patents&nbsp;»<sup><a href="#TransNote1">1</a></sup></p>
+
+<p>Tout programme informatique combine de nombreuses idées&nbsp;; un gros
+programme en met en œuvre des milliers. Google a récemment estimé <a
+href="http://www.guardian.co.uk/technology/2011/aug/04/apple-patents-android-expensive-google";>qu'il
+pourrait y avoir 250&nbsp;000 idées brevetées dans un smartphone</a>. Je
+trouve ce chiffre plausible, car en 2004, j'estimais que le système
+d'exploitation GNU/Linux mettait en œuvre près de 100&nbsp;000 idées
+effectivement brevetées (Dan Ravicher avait trouvé que 283 de ces idées
+étaient contenues dans Linux, le noyau, qui était estimé représenter 0,25%
+du système entier à cette époque).</p>
+
+<p>Les conséquences deviennent maintenant manifestes aux États-Unis, mais les
+entreprises multinationales ont depuis longtemps exercé un lobbying pour
+propager les brevets logiciels à travers du monde. En 2005, le Parlement
+européen s'est occupé en seconde lecture d'une directive proposée par la
+Commission européenne afin d'autoriser les brevets logiciels. Le Parlement
+avait précédemment amendé la directive pour les rejeter mais le Conseil de
+l'Europe avait annulé ces amendements.</p>
+
+<p>Le texte de la Commission était rédigé de manière sournoise&nbsp;: pour 
le
+commun des mortels, il semblait interdire les brevets sur les idées
+logicielles pures, car il exigeait qu'une demande de brevet présente quelque
+chose de physique. Cependant, il ne demandait pas que l'«&nbsp;activité
+inventive&nbsp;»&nbsp;– le progrès justifiant une «&nbsp;invention&nbsp;»
+brevetable&nbsp;– soit elle-même physique.</p>
+
+<p>Cela signifiait qu'une demande de brevet pouvait présenter l'aspect 
physique
+exigé simplement en mentionnant les éléments physiques habituels d'un
+ordinateur sur lequel le programme tournerait (le processeur, la mémoire,
+l'affichage, etc.). Cette demande n'aurait eu à proposer aucun progrès dans
+ces éléments physiques, mais simplement à les citer comme faisant partie
+d'un système plus large contenant également le logiciel. N'importe quelle
+idée sur du traitement de données aurait pu être brevetée de cette
+manière. Un tel brevet n'aurait couvert que les logiciels destinés à tourner
+sur un ordinateur, mais cela n'aurait pas limité grand chose, puisqu'il
+n'est pas viable de faire tourner un gros programme en le simulant à la
+main.</p>
+
+<p>Une mobilisation citoyenne massive, visant à convaincre le Parlement
+européen de changer d'avis, a conduit à l'échec de la directive. Mais cela
+ne signifie pas que nous avons convaincu la moitié du Parlement de rejeter
+les brevets logiciels. Il semble plutôt que les forces pro-brevets aient
+décidé à la dernière minute de jeter leur propre proposition à la 
poubelle.</p>
+
+<p>Les activistes bénévoles sont partis vers d'autres horizons en pensant que
+la bataille était gagnée, mais les lobbyistes professionnels en faveur des
+brevets étaient payés pour rester à leur poste. Ils ont maintenant mis au
+point une autre méthode sournoise&nbsp;: le système du «&nbsp;brevet
+unitaire&nbsp;» proposé pour l'UE. Selon ce système, si l'Office européen
+des brevets délivre un brevet, celui-ci sera automatiquement valide dans les
+pays participants, c'est-à-dire, dans ce cas, dans toute l'UE, excepté
+l'Espagne et l'Italie.</p>
+
+<p>Comment cela affecterait-il les brevets logiciels&nbsp;? De manière
+évidente, soit le système du brevet unitaire autorise les brevets logiciels,
+soit il ne les autorise pas. S'il les autorise, aucun pays ne pourra y
+échapper de son propre chef. Cela serait une mauvaise chose, mais que ce
+passerait-il si le système rejetait les brevets logiciels&nbsp;? Cela serait
+une bonne chose&nbsp;– n'est-ce pas&nbsp;?</p>
+
+<p>Tout à fait&nbsp;– sauf que le projet a été élaboré pour empêcher 
cela. Un
+détail crucial du projet est que les recours contre les décisions de l'OEB
+seraient décidés à partir des propres règles de l'OEB. L'OEB pourrait ainsi
+prendre dans ses filets les entreprises européennes et les utilisateurs
+informatiques tant qu'il lui plairait.</p>
+
+<p>Il faut noter que l'OEB a un intérêt direct à étendre les brevets à 
autant
+de domaines de la vie qu'il le peut. Avec la suppression des limites
+externes (telles que les tribunaux nationaux), l'OEB pourrait imposer les
+brevets logiciels, ou tout autre type de brevets controversés. Par exemple,
+s'il choisit de décider que les gènes naturels sont brevetables, <a
+href="http://www.techdirt.com/articles/20110729/16573515324/appeals-court-says-genes-are-patentable-because-theyre-separate-your-dna.shtml";>comme
+une cour d'appel des États-Unis vient de le faire</a>, personne ne pourra
+renverser cette décision, sauf peut-être la Cour de justice de l'Union
+européenne (CJUE), la plus haute cour en Europe.</p>
+
+<p>En fait, la décision de l'OEB sur les brevets logiciels a été prise 
depuis
+longtemps et on peut la voir en action. L'OEB a délivré des dizaines de
+milliers de brevets logiciels, au mépris de la convention qui l'a établi
+(voir <a href="http://webshop.ffii.org/";>http://webshop.ffii.org/</a>,
+«&nbsp;Votre boutique web est brevetée&nbsp;»). Jusqu'à présent, chaque 
État
+peut néanmoins décider si ces brevets sont valides ou non. Si le système du
+brevet unitaire est adopté et que l'OEB y gagne un pouvoir de décision sans
+contrôle, il y aura en Europe des guerres de brevets comme aux 
États-Unis.</p>
+
+<p>La CJUE a jugé en mars que le système du brevet unitaire devait être 
soumis
+à sa juridiction, mais on ne sait pas clairement si cela pourrait ou non
+porter sur des questions relevant du droit matériel des brevets, telles que
+«&nbsp;les idées logicielles peuvent-elles être brevetées&nbsp;?&nbsp;». 
Car
+le lien entre la Convention sur le brevet européen et la CJUE n'est pas
+clair.</p>
+
+<p>Si la CJUE peut décider de cela, le projet ne serait plus un désastre. On 
ne
+serait plus qu'à deux doigts du désastre. Avant d'adopter un tel système,
+l'Europe devrait récrire le projet pour s'assurer que les logiciels sont à
+l'abris des brevets. Si cela ne peut être réalisé, la meilleure chose à
+faire est de rejeter entièrement le projet. Des simplifications mineures ne
+valent pas le coût d'un désastre&nbsp;; l'harmonisation est un objectif
+trompeur si elle signifie que les choses empirent partout.</p>
+
+<p>Le gouvernement britannique semble vouloir le désastre, car il a déclaré 
en
+décembre 2010 qu'il <a
+href="http://www.ipo.gov.uk/commissairebarnier.pdf";>ne voulait pas que la
+CJUE ait son mot à dire sur le système</a>. Le gouvernement écoutera-t-il
+Hargreaves et changera-t-il d'avis sur ce projet&nbsp;? Les Britanniques
+doivent insister là-dessus.</p>
+
+<p>Vous pouvez trouver plus d'informations sur les défauts et les failles
+juridiques de ce projet sur <a
+href="http://unitary-patent.eu/";>unitary-patent.eu</a>.</p>
+
+<p>Vous remarquerez que l'expression «&nbsp;propriété intellectuelle&nbsp;»
+n'est pas employée dans cet article. C'est parce que cette expression sème
+la confusion car elle s'applique à une douzaines de droits distincts. Même
+si l'on ne prend que le droit des brevets et celui du droit d'auteur, ils
+sont si différents dans leurs exigences et dans leurs effets que ce serait
+une erreur de tirer des généralités de ces deux droits. Il n'y a absolument
+rien dans cet article qui se rapporte au droit d'auteur. Pour éviter de
+pousser les gens à généraliser des droits hétérogènes, je n'utilise 
jamais
+l'expression «&nbsp;propriété intellectuelle&nbsp;» et cela ne me manque 
pas
+non plus.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   all pages on the GNU web server should have the section about
+   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
+   with the webmasters first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<b>Note du traducteur</b>&nbsp;:<ol>
+<li id="TransNote1">Traduction française par Gérald SÉDRATI-DINET&nbsp;: <a
+href="http://www.ffii.fr/Brevets-logiciels-et-brevets.html";>Brevets
+logiciels et brevets littéraires</a></li>
+</ol></div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.fr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Il existe aussi <a
+href="/contact/contact.fr.html">d'autres moyens de contacter</a> la FSF.<br />
+Veuillez envoyer (en anglais) les liens morts ou d'autres suggestions sur
+cette page web à <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Veuillez consulter le <a
+href="/server/standards/README.translations.fr.html">README des
+traductions</a> pour des informations sur la coordination et la soumission
+de traductions de cet article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Richard Stallman</p>
+
+<p>Cette page peut-être utilisée suivant les conditions de la licence <a
+rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Traduction&nbsp;: Gérald SÉDRATI-DINET.<br /> Révision&nbsp;: <a
+href="mailto:trad-gnu&#64;april.org";>trad-gnu&#64;april.org</a></div>
+ <p><!-- timestamp start -->
+Dernière mise à jour&nbsp;:
+
+$Date: 2011/09/04 16:26:18 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traductions de cette page</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities.
+
+   See also '(web-trans)Capitalization':
+   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
+   -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a
+href="/philosophy/europes-unitary-patent.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]