www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.it.html home.sq.html contact/contact.c...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.it.html home.sq.html contact/contact.c...
Date: Thu, 11 Aug 2011 00:36:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/11 00:36:39

Modified files:
    .       : home.it.html home.sq.html 
    contact    : contact.ca.html 
    contact/po   : contact.ca.po 
    education/po  : education.ca.po education.es.po education.fr.po 
             education.pot 
    licenses    : translations.ru.html 
    po       : home.it.po home.sq.po 
    server     : footer-text.ca.html 
    server/standards: README.translations.sq.html 
             webmaster-quiz.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 
               webmaster-quiz.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.it.html?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/contact/contact.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/contact/po/contact.ca.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.ca.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.es.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.fr.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.pot?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/translations.ru.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.it.po?cvsroot=www&r1=1.255&r2=1.256
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.ca.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/webmaster-quiz.sq.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: home.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.it.html,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- home.it.html    9 Aug 2011 00:36:41 -0000    1.54
+++ home.it.html    11 Aug 2011 00:35:51 -0000   1.55
@@ -194,12 +194,12 @@
 
 <div class="yui-g highlight-para">
 
-<p><strong>Can you contribute to any of these <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>High Priority
-Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU
-Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic
-transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for
-Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms.</p>
+<p><strong>Potete aiutare in uno di questi <a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>Progetti
+prioritari</a>?</strong> Gnash, coreboot, distribuzioni libere di GNU/Linux,
+GNU Octave, drivers per router di rete, reversible debugging in GDB,
+trascrizione automatica dell'audio, driver PowerVR e alternative libere a
+Skype, alle librerie OpenDWG e ad Oracle Forms.</p>
 
 <p id="unmaint"><strong>Potete aiutare a ripristinare un <a
 href="/server/takeaction.html#unmaint">pacchetto GNU
@@ -263,7 +263,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ultima modifica:
 
-$Date: 2011/08/09 00:36:41 $
+$Date: 2011/08/11 00:35:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- home.sq.html    9 Aug 2011 00:36:41 -0000    1.22
+++ home.sq.html    11 Aug 2011 00:35:51 -0000   1.23
@@ -247,9 +247,9 @@
 href="http://www.fsfla.org/";>Amerikën Latine</a> dhe <a
 href="http://fsf.org.in/";>Indi</a>.</p>
 
-<p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Lejeje Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
 </p>
 
 
@@ -260,7 +260,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/08/09 00:36:41 $
+$Date: 2011/08/11 00:35:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: contact/contact.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/contact/contact.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- contact/contact.ca.html   23 Dec 2010 17:29:03 -0000   1.5
+++ contact/contact.ca.html   11 Aug 2011 00:35:56 -0000   1.6
@@ -1,5 +1,4 @@
 
-
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -148,13 +147,11 @@
 href="/software/README.accounts.html">informació sobre l'accés als
 servidors</a>.</p>
 
-
  <h4>Per l'assignació del copyright de programes GNU que tenen la FSF com a
 titular de copyright</h4>
 
 <p>Escriviu a <a href= "mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-
  <h4>Per actualitzar el redireccionament del vostre correu GNU</h4>
 
 <p>Si teniu actualment el vostre correu del domini gnu.org redirigit a un
@@ -179,9 +176,9 @@
 
 <p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.
-<br /> Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br 
/>
+Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
@@ -191,8 +188,11 @@
 
 <p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta 
nota.</p>
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
+</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -202,7 +202,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/12/23 17:29:03 $
+$Date: 2011/08/11 00:35:56 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -228,6 +228,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/contact/contact.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/contact/contact.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/contact/contact.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: contact/po/contact.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/contact/po/contact.ca.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- contact/po/contact.ca.po  10 Aug 2011 10:05:34 -0000   1.10
+++ contact/po/contact.ca.po  11 Aug 2011 00:36:03 -0000   1.11
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -373,12 +373,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#| "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
-#| "\">other ways to contact</a> the FSF.<br /> Please send broken links and "
-#| "other corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
@@ -390,15 +384,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "For general pages, contact the GNU Webmasters <a href=\"mailto:";
-#| "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -423,7 +414,10 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: education/po/education.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.ca.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- education/po/education.ca.po    8 Aug 2011 16:36:19 -0000    1.22
+++ education/po/education.ca.po    11 Aug 2011 00:36:07 -0000   1.23
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: education.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-08 12:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-10 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-04 13:00+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
@@ -100,18 +100,22 @@
 "Free Software and how they connect to education."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Transcriptions of this video are available in <a href=\"/education/misc/rms-"
-"education-es-translation-to-en.txt\"> English</a> and <a href=\"/education/"
-"misc/rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish.</a>"
+"education-es-translation-to-en.txt\"> English</a>, <a href=\"/education/misc/"
+"rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish</a>, and <a href=\"/education/"
+"misc/edu-misc.html#transcriptions\">other languages</a>."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "SubRip subtitle files are also available for download in <a href=\"/"
-"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a> and <a href=\"/"
-"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish.</a>"
+"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a>, <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish</a>, and <a href=\"/"
+"education/misc/edu-misc.html#subtitles\">other languages</a>."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>

Index: education/po/education.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.es.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/education.es.po    10 Aug 2011 17:40:37 -0000   1.1
+++ education/po/education.es.po    11 Aug 2011 00:36:07 -0000   1.2
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-08 12:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-10 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-10 19:33+0200\n"
 "Last-Translator: Dora Scilipoti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Spanish <address@hidden>\n"
@@ -42,8 +42,8 @@
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-faq.html\"><abbr title=\"Preguntas más 
frecuentes\">"
-"FAQ</abbr></a>"
+"<a href=\"/education/edu-faq.html\"><abbr title=\"Preguntas más frecuentes"
+"\">FAQ</abbr></a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
@@ -66,15 +66,15 @@
 "education."
 msgstr ""
 "La libertad del software asume un rol de especial importancia en el ámbito "
-"educativo. Las instituciones educativas de todos los niveles deben "
-"utilizar y enseñar exclusivamente software libre porque es el único que "
-"les permite cumplir con sus misiones fundamentales: difundir el "
-"conocimiento y enseñar a los estudiantes a ser buenos miembros de su "
-"comunidad. El código fuente y los métodos del software libre son parte "
-"del conocimiento humano. Al contrario, el software privativo es "
-"conocimiento secreto y restringido y, por lo tanto, se opone a la misión "
-"de las instituciones educativas. El software libre favorece la enseñanza, "
-"mientras el software privativo la prohíbe."
+"educativo. Las instituciones educativas de todos los niveles deben utilizar "
+"y enseñar exclusivamente software libre porque es el único que les permite "
+"cumplir con sus misiones fundamentales: difundir el conocimiento y enseñar a 
"
+"los estudiantes a ser buenos miembros de su comunidad. El código fuente y "
+"los métodos del software libre son parte del conocimiento humano. Al "
+"contrario, el software privativo es conocimiento secreto y restringido y, "
+"por lo tanto, se opone a la misión de las instituciones educativas. El "
+"software libre favorece la enseñanza, mientras el software privativo la "
+"prohíbe."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -86,18 +86,16 @@
 msgstr ""
 "El software libre no es simplemente un asunto técnico, es un asunto ético,"
 "social y político. Es una cuestión de derechos humanos que los usuarios de "
-"software deberían tener. La libertad y la cooperación son valores 
esenciales"
-"del software libre. El sistema GNU pone en práctica estos valores y el "
-"principio "
-"del compartir, pues compartir es bueno y útil para el progreso de la "
-"humanidad."
+"software deberían tener. La libertad y la cooperación son valores "
+"esencialesdel software libre. El sistema GNU pone en práctica estos valores "
+"y el principio del compartir, pues compartir es bueno y útil para el "
+"progreso de la humanidad."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To learn more, see the <a href=\" /philosophy/free-sw.html\">Free Software "
-"definition</a> and our article on <a href=\" "
-"/philosophy/shouldbefree.html\">why software should be free</a> (as in "
-"freedom)."
+"definition</a> and our article on <a href=\" /philosophy/shouldbefree.html"
+"\">why software should be free</a> (as in freedom)."
 msgstr ""
 "Para más información, consulte la <a href=\" /philosophy/free-sw.es.html\" "
 ">Definición de software libre</a> y nuestro artículo acerca <a href=\" /"
@@ -109,47 +107,56 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"In this six-minutes video <a "
-"href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/#rms\";>Richard Stallman</a> "
-"explains briefly and to the point the principles of Free Software and how "
-"they connect to education."
+"In this six-minutes video <a href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";
+"\">Richard Stallman</a> explains briefly and to the point the principles of "
+"Free Software and how they connect to education."
 msgstr ""
-"En este vídeo de seis minutos <a href=\"http://www.fsf.org/about/leadership";
-"/#rms\">Richard Stallman</a> explica brevemente y sin rodeos los principios "
+"En este vídeo de seis minutos <a href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/";
+"#rms\">Richard Stallman</a> explica brevemente y sin rodeos los principios "
 "del software libre y cómo están relacionados con la educación."
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Transcriptions of this video are available in <a "
-"href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\"> English</a> "
-"and <a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\"> "
-"Spanish.</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Transcriptions of this video are available in <a href=\"/education/misc/"
+#| "rms-education-es-translation-to-en.txt\"> English</a> and <a href=\"/"
+#| "education/misc/rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish.</a>"
+msgid ""
+"Transcriptions of this video are available in <a href=\"/education/misc/rms-"
+"education-es-translation-to-en.txt\"> English</a>, <a href=\"/education/misc/"
+"rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish</a>, and <a href=\"/education/"
+"misc/edu-misc.html#transcriptions\">other languages</a>."
 msgstr ""
 "Las transcripciones del vídeo están disponibles en <a 
href=\"/education/misc/"
-"rms-education-es-translation-to-en.txt\"> inglés</a> y <a "
-"href=\"/education/misc"
-"/rms-education-es-transcription.txt\">español</a>."
+"rms-education-es-translation-to-en.txt\"> inglés</a> y <a href=\"/education/"
+"misc/rms-education-es-transcription.txt\">español</a>."
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "SubRip subtitle files are also available for download in <a href=\"/"
+#| "education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a> and <a href=\"/"
+#| "education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish.</a>"
 msgid ""
-"SubRip subtitle files are also available for download in <a "
-"href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a> and <a "
-"href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish.</a>"
+"SubRip subtitle files are also available for download in <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a>, <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish</a>, and <a href=\"/"
+"education/misc/edu-misc.html#subtitles\">other languages</a>."
 msgstr ""
-"También están disponibles para la descarga los archivos de los subtítulos "
-"en formato SubRip en "
-"<a href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\">inglés</a> y "
-"<a href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">español</a>."
+"También están disponibles para la descarga los archivos de los subtítulos 
en "
+"formato SubRip en <a href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-en.srt"
+"\">inglés</a> y <a href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-es.srt"
+"\">español</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"Download video as <a "
-"href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-sub-en.ogv\";> Ogg "
-"Theora</a>."
+"Download video as <a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-";
+"es-sub-en.ogv\"> Ogg Theora</a>."
 msgstr ""
-"Descargue el vídeo en formato "
-"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es.ogv\";>"
-"Ogg Theora</a>."
+"Descargue el vídeo en formato <a 
href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-";
+"education-es.ogv\">Ogg Theora</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -159,11 +166,9 @@
 "computer in freedom."
 msgstr ""
 "El Proyecto GNU lo <a href=\" /gnu/initial-announcement.es.html\">inició</a> 
"
-"en "
-"1983 Richard Stallman para desarrollar un sistema operativo libre: el sistema 
"
-"GNU. "
-"Como resultado, hoy en día cualquier persona puede usar su ordenador en "
-"libertad."
+"en 1983 Richard Stallman para desarrollar un sistema operativo libre: el "
+"sistema GNU. Como resultado, hoy en día cualquier persona puede usar su "
+"ordenador en libertad."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "In Depth"
@@ -182,16 +187,16 @@
 "An article by Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.html\">Why "
 "Schools Should Exclusively Use Free Software</a>"
 msgstr ""
-"Un artículo por Richard Stallman: <a 
href=\"/philosophy/schools.es.html\">por "
-"qué las escuelas deben usar exclusivamente software libre</a>."
+"Un artículo por Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.es.html"
+"\">por qué las escuelas deben usar exclusivamente software libre</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"An article by Dr. V. Sasi Kumar on the <a "
-"href=\"/education/edu-system-india.html\">education system in India.</a>"
+"An article by Dr. V. Sasi Kumar on the <a href=\"/education/edu-system-india."
+"html\">education system in India.</a>"
 msgstr ""
-"Un artículo del Dr. V. Sasi Kumar sobre el <a href=\"/education/"
-"edu-system-india.html\">sistema educativo en India</a>."
+"Un artículo del Dr. V. Sasi Kumar sobre el <a href=\"/education/edu-system-"
+"india.html\">sistema educativo en India</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -200,27 +205,27 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. También dispone "
-"<a href=\"/contact/\">de otros medios para contactar</a> con la FSF."
+"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
+"otros medios para contactar</a> con la FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
 msgstr ""
 "Por favor, vea el <a href=\"/server/standards/README.translations.es.html\" "
 ">LÉAME de las traducciones</a> para obtener información acerca cómo "
@@ -232,13 +237,13 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Está página está bajo una <a rel=\"license\" href=\"http://creative";
-"commons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.es\">licencia Creative "
-"Commons Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América</a>."
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Está página está bajo una <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.es\">licencia Creative Commons Atribución-"
+"SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -253,5 +258,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traducciones de esta página:"
-
-

Index: education/po/education.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.fr.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- education/po/education.fr.po    8 Aug 2011 16:36:20 -0000    1.30
+++ education/po/education.fr.po    11 Aug 2011 00:36:07 -0000   1.31
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: education.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-08 12:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-10 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-26 12:51+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -97,18 +97,22 @@
 "Free Software and how they connect to education."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Transcriptions of this video are available in <a href=\"/education/misc/rms-"
-"education-es-translation-to-en.txt\"> English</a> and <a href=\"/education/"
-"misc/rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish.</a>"
+"education-es-translation-to-en.txt\"> English</a>, <a href=\"/education/misc/"
+"rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish</a>, and <a href=\"/education/"
+"misc/edu-misc.html#transcriptions\">other languages</a>."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "SubRip subtitle files are also available for download in <a href=\"/"
-"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a> and <a href=\"/"
-"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish.</a>"
+"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a>, <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish</a>, and <a href=\"/"
+"education/misc/edu-misc.html#subtitles\">other languages</a>."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>

Index: education/po/education.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.pot,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- education/po/education.pot 8 Aug 2011 16:36:20 -0000    1.20
+++ education/po/education.pot 11 Aug 2011 00:36:07 -0000   1.21
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-08 12:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-10 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -93,19 +93,23 @@
 "they connect to education."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Transcriptions of this video are available in <a "
-"href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\"> English</a> "
-"and <a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\"> "
-"Spanish.</a>"
+"href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\"> "
+"English</a>, <a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\"> "
+"Spanish</a>, and <a "
+"href=\"/education/misc/edu-misc.html#transcriptions\">other languages</a>."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "SubRip subtitle files are also available for download in <a "
-"href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a> and <a "
-"href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish.</a>"
+"href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a>, <a "
+"href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish</a>, and <a "
+"href=\"/education/misc/edu-misc.html#subtitles\">other languages</a>."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>

Index: licenses/translations.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/translations.ru.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- licenses/translations.ru.html    3 Aug 2011 16:37:16 -0000    1.5
+++ licenses/translations.ru.html    11 Aug 2011 00:36:11 -0000   1.6
@@ -52,7 +52,7 @@
 пакетами свободных программ, но мы 
предпочитаем избегать их.</li>
 
 <li>На странице должно быть сказано, что она 
выпускается под одной из версий
-лицензии Creative Commons Attribution Noderivs.</li>
+лицензии Creative Commons Attribution-Noderivs.</li>
 
 <li>Мы можем допускать небольшие исключения 
из этих правил для старых переводов
 в случаях, когда нарушения трудно 
устранить.</li>
@@ -458,7 +458,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/08/03 16:37:16 $
+$Date: 2011/08/11 00:36:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.it.po,v
retrieving revision 1.255
retrieving revision 1.256
diff -u -b -r1.255 -r1.256
--- po/home.it.po    10 Aug 2011 22:35:54 -0000   1.255
+++ po/home.it.po    11 Aug 2011 00:36:15 -0000   1.256
@@ -366,13 +366,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
-#| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
-#| "PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, "
-#| "drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic "
-#| "transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for "
-#| "Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
 msgid ""
 "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
 "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- po/home.sq.po    10 Aug 2011 16:06:01 -0000   1.21
+++ po/home.sq.po    11 Aug 2011 00:36:16 -0000   1.22
@@ -19,12 +19,22 @@
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
+"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -36,24 +46,52 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
+"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
+"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
+"së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame 
on Massachusetts for censoring the Internet</a>"
-msgstr "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Turp 
Masaçusetsit për censurimin e Internetit</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+"Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Turp "
+"Masaçusetsit për censurimin e Internetit</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify 
NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni 
për modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod 
JavaScript jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+"NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni për "
+"modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod 
JavaScript "
+"jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! Claim 
a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
"
+"Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
+"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -61,8 +99,16 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system which 
is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which 
respects your freedom."
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të 
zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i 
lirë</a>&mdash;software që respekton lirinë tuaj."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të "
+"zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;software që "
+"respekton lirinë tuaj."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -77,20 +123,52 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Unix-like operating systems are built from a <a 
href=\"/software/\">software collection</a> of applications, libraries, and 
developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk to the 
hardware, known as a kernel."
-msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
të komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
+"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
+"programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për të "
+"komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel 
called Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of 
ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software. 
<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively 
developed, but is still some way from being ready for daily use."
-msgstr "GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një 
kernel të quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme 
për instalim</a>, të cilat janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-i, kerneli i GNU-së</a>, është 
vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan ca rrugë nga të qenët gati për 
përdorim të përditëshëm."
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një kernel 
të "
+"quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a href=\"/distros/free-distros."
+"html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme për instalim</a>, të 
cilat "
+"janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-"
+"i, kerneli i GNU-së</a>, është vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan 
ca "
+"rrugë nga të qenët gati për përdorim të përditëshëm."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and 
Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by 
millions and sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe 
Linux-it</a> përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i 
përdorur tashmë nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht 
thjesht &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe Linux-it</a> "
+"përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i përdorur 
tashmë "
+"nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht thjesht &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> 
and the <em>n</em>."
-msgstr "Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet 
<em>g-n-u</em></a>, si një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe 
<em>n-së</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; <a "
+"href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet <em>g-n-u</em></a>, si "
+"një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe <em>n-së</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -102,75 +180,151 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
+"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
+"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
+"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
+"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
+"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
+"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
+"për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
-msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
+"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
+"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
+"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
+"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
+"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
+"it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
+"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
-msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
+"tuaj (liria 2)."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
+"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
+"burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
-msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
+"tanishme të FSF-së</a></strong>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
-msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
+"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
-msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
+"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
+"it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -178,12 +332,60 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> GNU PDF, Gnash, coreboot, free distributions of 
GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network routers, reversible debugging in 
GDB, automatic transcription, PowerVR drivers, and also free software 
replacements for Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
-msgstr "<strong>A mundeni të jepni kontribut te ndonjë nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte Me 
Përparësi të Lartë</a>?</strong> GNU PDF, Gnash, coreboot, shpërndarje të 
lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhësa për rrugëzuesa rrjetesh, 
diagnostikim i kthyeshëm në GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, 
si edhe zëvendësime me software të lirë për Skype, libraritë OpenDWG, dhe 
Oracle Forms?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
+#| "PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, "
+#| "drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic "
+#| "transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for "
+#| "Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>A mundeni të jepni kontribut te ndonjë nga këto <a 
href=\"http://www.";
+"fsf.org/campaigns/priority-projects/\">Projekte Me Përparësi të 
Lartë</a>?</"
+"strong> GNU PDF, Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU 
"
+"Octave, përudhësa për rrugëzuesa rrjetesh, diagnostikim i kthyeshëm në 
GDB, "
+"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, si edhe zëvendësime me 
software "
+"të lirë për Skype, libraritë OpenDWG, dhe Oracle Forms?"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you help take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for maintainers. <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
-msgstr "<strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të 
pamirëmbajtur</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> presin për mirëmbajtësa, të 
gjitha. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Më tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
+"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for maintainers. <a href="
+"\"/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
+msgstr ""
+"<strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a 
href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong> <a 
href=\"/software/"
+"alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a "
+"href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
+"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> presin për mirëmbajtësa, të gjitha. 
<a "
+"href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Më tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -193,16 +395,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org";
+"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -218,6 +438,9 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><h4>
-msgid "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> 
of this page"
-msgstr "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> 
të kësaj faqeje"
-
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> të "
+"kësaj faqeje"

Index: server/footer-text.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.ca.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- server/footer-text.ca.html 13 Jul 2011 08:30:38 -0000   1.17
+++ server/footer-text.ca.html 11 Aug 2011 00:36:24 -0000   1.18
@@ -54,9 +54,10 @@
     <li><a href="/licenses/fdl.html">Llicència FDL de 
GNU</a></li></ul></li>
     <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Preguntes freqüents sobre 
llicències de
 programari</a></li>
-    <li><a href="http://www.fsf.org/licensing/compliance";>Licensing 
compliance</a></li>
-    <li><a href="/licenses/gpl-howto.html">How to use GNU licenses for 
your own
-software</a></li></ul></li>
+    <li><a href="http://www.fsf.org/licensing/compliance";>Compliment de les
+llicències</a></li>
+    <li><a href="/licenses/gpl-howto.ca.html">Com utilitzar les 
llicències de GNU en
+el vostre programari</a></li></ul></li>
    <li><a href="http://www.fsf.org/resources/service/";>Directori de 
serveis de
 GNU</a></li>
    <li><a href="/fun/fun.html">Diversió</a></li>
@@ -137,12 +138,11 @@
 estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets
 dels usuaris de programari lliure.</strong></small></p>
 
-<p><small><strong>Support GNU and the FSF by <a
-href="http://shop.fsf.org/";>buying manuals and gear</a>, <a
-href="http://www.fsf.org/join";>joining the FSF as an associate member</a> or
-by making a donation, either <a href="http://donate.fsf.org/";>directly to
-the FSF</a> or <a
-href="http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>via
+<p><small><strong>Doneu suport a GNU i a la FSF <a
+href="http://shop.fsf.org/";>comprant manuals i regals</a>, <a
+href="http://www.fsf.org/join";>fent-vos soci de la FSF</a> o fent una
+donació <a href="http://donate.fsf.org/";>directament a la FSF</a> o <a
+href="http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>mitjançant
 Flattr</a>.</strong></small></p>
 
 <p id="backtotop"><a href="#header">Tornar a dalt</a></p>

Index: server/standards/README.translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.sq.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/standards/README.translations.sq.html    2 Jul 2011 00:30:36 
-0000    1.2
+++ server/standards/README.translations.sq.html    11 Aug 2011 00:36:30 
-0000   1.3
@@ -1,5 +1,4 @@
 
-
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -9,6 +8,11 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
 <h2>Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org</h2>
 
+<a href="/graphics/atypinggnu.html"><img style="float: right;"
+ src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
+ alt="Një GNU Që Shtyp Në Makinë" title="Një Hacker GNU Që Shtyp Në 
Makinë" />
+</a>
+
 <div class="announcement">
  <blockquote><p>Më e rëndësishmja: <span class="highlight"><em>MOS 
përktheni kodin
 HTML</em>.</span></p>
@@ -17,13 +21,10 @@
 href="#TranslationsUnderway">më poshtë</a>. Nëse nuk ka një ekip të
 pranishëm për gjuhën tuaj, ju lutem i shkruani <a
 href="mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>,
-pasi të lexoni <a href="/software/trans-coord/manual/">doracakët</a>.
- </p></blockquote>
+pasi të lexoni <a href="/software/trans-coord/manual/">doracakët</a>.</p>
+ </blockquote>
 </div>
 
-<a href="/graphics/atypinggnu.html"><img src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
- alt="[pamje e GNU-së që shtyp]" width="137" height="114" /></a>
-
 <h3 id="SEC1">Udhërrëfyes i Përgjithshëm</h3>
 <ul>
  <li>Para se të bëni çfarëdo gjëje, ju lutem, lexoni
@@ -61,7 +62,8 @@
 <h3 id="SEC3">Çfarë të Përkthehet</h3>
 <ul>
  <li>Dokumentat do të duheshin shndërruar së bashku me &ldquo;faqet e tyre
-lidhëse&rdquo;, të tilla si home.html dhe philosophy/philosophy.html.</li>
+lidhëse&rdquo;, të tilla si <code>home.html</code> apo
+<code>philosophy/philosophy.html</code>.</li>
  <li>Mos përktheni gjë nën këto drejtori:
  <dl>
  <dt><code>/software/</code> </dt>
@@ -73,18 +75,17 @@
 përkthimin</a> e <cite>Brave GNU World</cite>. </dd>
  </dl></li>
    <li>Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që
-përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk formulohet dot një përkthim rekursiv,
-përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU &auml;r inte
-Unix).
+përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, 
<br />përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang="sv"
+lang="sv">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;.
  </li>
 </ul>
 
 <h3 id="SEC3.1">Përkthimi i faqes hyrëse</h3>
 <ul>
   <li>Faqja hyrëse e përkthyer duhet të përfshijë listën e plotë të 
përkthimeve
-përmes SSI-së.<br/>
+përmes SSI-së.
 
-    Etiketa e domosdoshme SSI ngjan si kjo:
+    <p>Etiketa e domosdoshme SSI ngjan si kjo:</p>
     <pre>
       &lt;!--#include file="translations.include" --&gt;
     </pre>
@@ -118,10 +119,11 @@
 
 <h3 id="SEC6">Emra kartelash</h3>
 <ul>
- <li>Përkthimet duhen emërtuar <code>EMËRFAQEJE.GJ.html</code> ku 
<code>GJ</code>
-është <a href="#LanguageCodes">kodi i gjuhës</a>. Për shembull, përkthimi
-në Shqip i home.html do të duhej emërtuar <code>home.sq.html</code>.</li>
- <li>Ka ca lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpien te ndonjë 
kartelë
+ <li>Përkthimet duhen emërtuar <code>artikull.LANG.html</code> ku
+<code>LANG</code> është <a href="#LanguageCodes">kodi i gjuhës</a>.<br />
+Për shembull, përkthimi në Gjermanisht i <em>home.html</em> do të duhej të
+emërtohej <code>home.de.html</code>.</li>
+ <li>Ka një lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpie te ndonjë 
kartelë
 tjetër <code>tjetër.html</code>. Krijoni një lidhje simbolike të emërtuar
 <code>index.GJ.html</code> që shpie te përkthimi përkatës
 <code>tjetër.GJ.html</code>.</li>
@@ -134,26 +136,23 @@
 
 <h3 id="SEC7">Mbajta e Përkthimeve të Përditësuara</h3>
 <ul>
- <li>Që përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të duhej të 
pajtoheshit te
-lista e postimeve <a
+ <li>Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të 
duhej të
+pajtoheshit te lista e postimeve <a
 href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits";>www-commits</a>.
 Pas kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në cvs (për modulin www), do t'ju
 dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në ditë, 
më
 tepër në fund javë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt këto 
email-e
 dhe të merreni me ta një herë në javë që të garantoni përkthime të
-përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu <code>make report
-TEAM=LANG</code> nëse keni <a href="/software/gnun/">GNUN</a> të 
instaluar.</li>
+përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu <kbd>make report 
TEAM=LANG</kbd>,
+nëse keni të instaluar <a href="/software/gnun/">GNUN</a>-in.</li>
 </ul>
 
 <h3 id="TranslationsUnderway">Përkthime Në Punë e Sipër</h3>
 
-<p>
-Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit
+<p>Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit
 të ekipit të përkthimit.</p>
 
-<p>
-Ekipe Përkthimi:
-</p>
+<p>Ekipe Përkthimi:</p>
 <ul>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical-->
@@ -171,7 +170,8 @@
 href="https://savannah.gnu.org/users/hatem";>Hatem Hossny</a>)
 </li>
 <li><code>az</code> - Azerbajxhanase (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a> - Lyp
+bashkërendues të ri)
 </li>
 <li><code>bg</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";>Bullgarisht</a> (<a
@@ -179,7 +179,8 @@
 </li>
 <li><code>bn</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";>Bengaleze</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul Islam</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul Islam</a> -
+Lyp bashkërendues të ri)
 </li>
 <li><code>ca</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";>Katalançe</a> (<a
@@ -191,7 +192,8 @@
 </li>
 <li><code>da</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-da";>Danisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a> - Lyp
+bashkërendues të ri)
 </li>
 <li><code>de</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de";>Gjermanishte</a> (<a
@@ -203,7 +205,8 @@
 </li>
 <li><code>eo</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";>Esperanto</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic Court&egrave;s</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic Court&egrave;s</a> -
+Lyp bashkërendues të ri)
 </li>
 <li><code>es</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es";>Spanjisht</a> (<a
@@ -211,11 +214,13 @@
 </li>
 <li><code>fa</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";>Farsi/Persisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/someeh";>A. E. Some&lsquo;eh</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli";>Abbas Esmaeeli
+Some&lsquo;eh</a>)
 </li>
 <li><code>fi</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";>Finlandisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a> - Lyp bashkërendues
+të ri)
 </li>
 <li><code>fr</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";>Frënge</a> (<a
@@ -238,15 +243,16 @@
 href="https://savannah.gnu.org/users/mhatta";>Masayuki Hatta</a>)
 </li>
 <li><code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - Lyp bashkërendues
+të ri)
 </li>
 <li><code>ku</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurde</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/ulas";>Abdullah Ulas</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurde</a> (Lyp bashkërendues
+të ri)
 </li>
 <li><code>ml</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malajalamisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/aeshyamae";>Shyam Karanattu</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malajalame</a> (Lyp
+bashkërendues të ri)
 </li>
 <li><code>nb</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Norvegjishte
@@ -282,7 +288,8 @@
 </li>
 <li><code>sk</code> - <a
 href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";>Slovakisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> - Lyp
+bashkërendues të ri)
 </li>
 <li><code>sq</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";>Shqip</a> (<a
@@ -327,32 +334,30 @@
 
 <!-- Please keep this list alphabetical. -->
 </ul>
-Kini parasysh që
+<p>Kini parasysh që</p>
 <ul>
  <li><code>en</code> - Anglisht </li>
 </ul>
-është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që
+<p>është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që
 është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi 
nevojë
 të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë të 
tjera.
 Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të gjuhës ku 
jepni
 ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se nuk ka ekip dhe
 doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a
-href="mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>.
+href="mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <h3 id="Notes">Shënime Përfundimtare</h3>
 
-Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni etiketën
-vijuese, te pjesa <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (ose
-<code>&lt;head&gt;</code> për xhtml). Ku
-<code>address@hidden</code> është adresa për përcjellje e ekipit
-tuaj të përkthimeve:
- <br />
+<p>Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni etiketën
+vijuese, te pjesa <code>&lt;head&gt;</code>. Këtu,
+<code>address@hidden</code> është adresa për përcjellje e
+ekipit tuaj të përkthimeve, për shembull për ekipin e përkthimeve në
+Spanjisht:</p>
 
  <pre>
  &lt;link rev="translated" href="mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;
  </pre>
 
-
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -361,26 +366,24 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
 <div id="footer">
-<p>
-Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te 
<a
+<p>Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në dërgojini 
te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a
 href="/contact/">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në.
 <br />
 Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të 
tjera
 dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të këtij
+<p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij
 artikulli, ju lutem, shihni <a
-href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.
-</p>
+href="/server/standards/README.translations.html">README për 
përkthimet</a>.</p>
 
 <p>Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 
-<p>Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me
-çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet.</p>
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Lejeje Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
+</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -390,7 +393,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua:
 
-$Date: 2011/07/02 00:30:36 $
+$Date: 2011/08/11 00:36:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -427,6 +430,8 @@
 <li><a 
href="/server/standards/README.translations.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a 
href="/server/standards/README.translations.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/server/standards/README.translations.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a 
href="/server/standards/README.translations.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: server/standards/webmaster-quiz.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/webmaster-quiz.sq.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/standards/webmaster-quiz.sq.html   2 Jan 2011 17:29:01 -0000    
1.2
+++ server/standards/webmaster-quiz.sq.html   11 Aug 2011 00:36:30 -0000   
1.3
@@ -59,9 +59,10 @@
 <p>
 Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në drejtojini te
 <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a
-href="/contact/">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem,
-njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të tjera 
dërgojini
-te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+href="/contact/">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në.
+<br />
+Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini 
te
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -71,9 +72,10 @@
 </p>
 
 <p>Të drejta Kopjimi &copy; 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli,
-kudo në botë, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim, dhe
-shënimi mbi të drejtat e kopjimit, të ruhen.</p>
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Lejeje Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
+</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -83,7 +85,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/01/02 17:29:01 $
+$Date: 2011/08/11 00:36:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -107,6 +109,8 @@
   use the 3-letter ISO 639-2.
   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/server/standards/webmaster-quiz.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/server/standards/webmaster-quiz.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 </ul>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    10 Aug 2011 09:39:05 
-0000   1.13
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    11 Aug 2011 00:36:35 
-0000   1.14
@@ -16,8 +16,12 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid "Guide to Translating www.gnu.org Web Pages - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU 
- Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"Guide to Translating www.gnu.org Web Pages - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -44,13 +48,28 @@
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid "Most important: <span class=\"highlight\"><em>Do NOT translate the raw 
HTML source</em>.</span>"
-msgstr "Më e rëndësishmja: <span class=\"highlight\"><em>MOS përktheni 
kodin HTML</em>.</span>"
+msgid ""
+"Most important: <span class=\"highlight\"><em>Do NOT translate the raw HTML "
+"source</em>.</span>"
+msgstr ""
+"Më e rëndësishmja: <span class=\"highlight\"><em>MOS përktheni kodin 
HTML</"
+"em>.</span>"
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid "If you want to submit a translation or help translation efforts, please 
contact the relevant existing team <a href=\"#TranslationsUnderway\">below</a>. 
 If there is no team established for your language, please write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a> after reading the <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/\">manuals</a>."
-msgstr "Nëse dëshironi të parashtroni një përkthim ose të ndihmoni në 
përpjekjet e përkthimit, ju lutem lidhuni me ekipin përkatës ekzistues <a 
href=\"#TranslationsUnderway\">më poshtë</a>. Nëse nuk ka një ekip të 
pranishëm për gjuhën tuaj, ju lutem i shkruani <a 
href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>, pasi të lexoni <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/\">doracakët</a>."
+msgid ""
+"If you want to submit a translation or help translation efforts, please "
+"contact the relevant existing team <a href=\"#TranslationsUnderway\">below</"
+"a>. If there is no team established for your language, please write to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a> "
+"after reading the <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">manuals</a>."
+msgstr ""
+"Nëse dëshironi të parashtroni një përkthim ose të ndihmoni në 
përpjekjet e "
+"përkthimit, ju lutem lidhuni me ekipin përkatës ekzistues <a href="
+"\"#TranslationsUnderway\">më poshtë</a>. Nëse nuk ka një ekip të 
pranishëm "
+"për gjuhën tuaj, ju lutem i shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"> &lt;address@hidden&gt;</a>, pasi të lexoni <a href=\"/software/"
+"trans-coord/manual/\">doracakët</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -64,13 +83,21 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "the <a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for 
GNU Web Site Volunteers,"
-msgstr "<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë për <em>Site</em>-in Web GNU"
+msgid ""
+"the <a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for GNU "
+"Web Site Volunteers,"
+msgstr ""
+"<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë "
+"për <em>Site</em>-in Web GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "the <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style 
Sheet</a>, http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
-msgstr "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style 
Sheet</a>, http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
+msgid ""
+"the <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</a>, "
+"http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</a>, "
+"http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -79,8 +106,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "After reading this page, refer to the <a 
href=\"#TranslationsUnderway\">Translations Underway</a> list, and check if 
there is already a team formed for the language you want to translate to. If 
not, contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, and 
ask if you can start a new team for your language."
-msgstr "Pasi të lexoni këtë faqe, kthehuni drejt listës <a 
href=\"#TranslationsUnderway\">Përkthime në Punë e Sipër</a>, dhe shihni 
nëse ka tashmë një ekip për gjuhën në të cilën doni të përktheni. 
Nëse jo, lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, dhe pyetini nëse 
mund të filloni një ekip të ri për gjuhën tuaj."
+msgid ""
+"After reading this page, refer to the <a href=\"#TranslationsUnderway"
+"\">Translations Underway</a> list, and check if there is already a team "
+"formed for the language you want to translate to. If not, contact <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, and "
+"ask if you can start a new team for your language."
+msgstr ""
+"Pasi të lexoni këtë faqe, kthehuni drejt listës <a href="
+"\"#TranslationsUnderway\">Përkthime në Punë e Sipër</a>, dhe shihni nëse 
ka "
+"tashmë një ekip për gjuhën në të cilën doni të përktheni. Nëse jo, 
lidhuni "
+"me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a>, dhe pyetini nëse mund të filloni një ekip të ri për gjuhën tuaj."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -89,13 +126,32 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 
639</a> gives the two-letter language codes in its 2<sup>nd</sup> column. If a 
two-letter language code is not assigned, 3-letter (ISO 639-2) can be used. 
Later versions of RFC 1766 and ISO 639 may exist."
-msgstr "<a 
href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 639</a> 
ofron kodet dyshkronjëshe të gjuhëve te shtylla e 2<sup>të</sup>. Nëse 
nuk gjeni kodin dyshkronjësh të gjuhës, mund të përdorni atë 
treshkronjësh (ISO 639-2). Mund të ketë edhe versione më të vonshëm të 
RFC 1766 dhe ISO 639."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 639</"
+"a> gives the two-letter language codes in its 2<sup>nd</sup> column. If a "
+"two-letter language code is not assigned, 3-letter (ISO 639-2) can be used. "
+"Later versions of RFC 1766 and ISO 639 may exist."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 639</"
+"a> ofron kodet dyshkronjëshe të gjuhëve te shtylla e 2<sup>të</sup>. 
Nëse "
+"nuk gjeni kodin dyshkronjësh të gjuhës, mund të përdorni atë 
treshkronjësh "
+"(ISO 639-2). Mund të ketë edhe versione më të vonshëm të RFC 1766 dhe 
ISO "
+"639."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "If ISO 639 does not have a code, do some research and find out the 
right one to use. ISO 3166 gives the codes for countries. Language and country 
codes do not have to be the same. It is a mistake to assume a country code can 
be substituted for a language code &mdash; unless you verify it against a 
standard."
-msgstr "Po qe se ISO 639 nuk ka kod, kërkoni pa dhe gjeni atë të saktin që 
duhet përdorur. ISO 3166 ofron kodet për vendet. Kodet e gjuhës dhe vendeve 
nuk ka pse të jenë të njëjtë. Është gabim të mendohet që kodi i një 
vendi mund të përdoret për kod gjuhe dhe anasjelltas &mdash; jo pa e 
verifikuar kundrejt standardit."
+msgid ""
+"If ISO 639 does not have a code, do some research and find out the right one "
+"to use. ISO 3166 gives the codes for countries. Language and country codes "
+"do not have to be the same. It is a mistake to assume a country code can be "
+"substituted for a language code &mdash; unless you verify it against a "
+"standard."
+msgstr ""
+"Po qe se ISO 639 nuk ka kod, kërkoni pa dhe gjeni atë të saktin që duhet "
+"përdorur. ISO 3166 ofron kodet për vendet. Kodet e gjuhës dhe vendeve nuk 
"
+"ka pse të jenë të njëjtë. Është gabim të mendohet që kodi i një 
vendi mund "
+"të përdoret për kod gjuhe dhe anasjelltas &mdash; jo pa e verifikuar "
+"kundrejt standardit."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -104,11 +160,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "Documents should be converted together with their &ldquo;glue "
-#| "pages&rdquo;, such as home.html and philosophy/philosophy.html."
-msgid "Documents should be converted together with their &ldquo;glue 
pages&rdquo;, such as <code>home.html</code> and 
<code>philosophy/philosophy.html</code>."
-msgstr "Dokumentat do të duheshin shndërruar së bashku me &ldquo;faqet e 
tyre lidhëse&rdquo;, të tilla si <code>home.html</code> apo 
<code>philosophy/philosophy.html</code>."
+msgid ""
+"Documents should be converted together with their &ldquo;glue pages&rdquo;, "
+"such as <code>home.html</code> and <code>philosophy/philosophy.html</code>."
+msgstr ""
+"Dokumentat do të duheshin shndërruar së bashku me &ldquo;faqet e tyre "
+"lidhëse&rdquo;, të tilla si <code>home.html</code> apo <code>philosophy/"
+"philosophy.html</code>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -122,8 +180,12 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dd>
 #. type: Content of: <ul><li><dl><dd>
-msgid "We leave that area up to each maintainer. But if you want to help a 
maintainer do translations, ask hir (him or her)."
-msgstr "Këtë zonë ia lëmë në dorë secilit mirëmbajtës. Por nëse doni 
të ndihmoni një mirëmbajtës të bëjë përkthime, lidhuni me të."
+msgid ""
+"We leave that area up to each maintainer. But if you want to help a "
+"maintainer do translations, ask hir (him or her)."
+msgstr ""
+"Këtë zonë ia lëmë në dorë secilit mirëmbajtës. Por nëse doni të 
ndihmoni një "
+"mirëmbajtës të bëjë përkthime, lidhuni me të."
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li><dl><dt>
@@ -132,22 +194,30 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dd>
 #. type: Content of: <ul><li><dl><dd>
-msgid "Here's how to <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">help 
translate</a> <cite>Brave GNU World</cite>."
-msgstr "Ja se si të <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">ndihmoni 
në përkthimin</a> e <cite>Brave GNU World</cite>."
+msgid ""
+"Here's how to <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">help translate</"
+"a> <cite>Brave GNU World</cite>."
+msgstr ""
+"Ja se si të <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">ndihmoni në "
+"përkthimin</a> e <cite>Brave GNU World</cite>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "When translating &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; please ensure that the "
-#| "translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
-#| "conceived, use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU "
-#| "&auml;r inte Unix)."
-msgid "When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the 
translation remains recursive. If a recursive translation cannot be conceived,"
-msgstr "Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që 
përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, "
+msgid ""
+"When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the "
+"translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
+"conceived,"
+msgstr ""
+"Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që "
+"përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, "
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" 
lang=\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
-msgstr "përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix (<span 
xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
+msgid ""
+"use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang="
+"\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
+msgstr ""
+"përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang="
+"\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -156,8 +226,11 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "The translated homepage must include the full list of translations via 
SSI."
-msgstr "Faqja hyrëse e përkthyer duhet të përfshijë listën e plotë të 
përkthimeve përmes SSI-së."
+msgid ""
+"The translated homepage must include the full list of translations via SSI."
+msgstr ""
+"Faqja hyrëse e përkthyer duhet të përfshijë listën e plotë të 
përkthimeve "
+"përmes SSI-së."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid "The required SSI tag looks like this:"
@@ -175,8 +248,14 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "If you provide a new home page translation you must update the 
<code>translations.include</code> file. The file is stored in the GNU 
webservers root directory."
-msgstr "Nëse furnizoni përkthim të ri të faqes hyrëse duhet të 
përditësoni kartelën <code>translations.include</code>. Kartela gjendet te 
drejtoria rrënjë e shërbyesve web të GNU-së."
+msgid ""
+"If you provide a new home page translation you must update the "
+"<code>translations.include</code> file. The file is stored in the GNU "
+"webservers root directory."
+msgstr ""
+"Nëse furnizoni përkthim të ri të faqes hyrëse duhet të përditësoni 
kartelën "
+"<code>translations.include</code>. Kartela gjendet te drejtoria rrënjë e "
+"shërbyesve web të GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -185,13 +264,26 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "All links are relative to the web server root, meaning that they should 
link to, for example, /software/software.html and not just software.html."
-msgstr "Krejt lidhjet u referohen rrënjës së shërbyesit web, që do të 
thotë se duhet të shpien te, për shembull, /software/software.html dhe jo 
thjesht te software.html."
+msgid ""
+"All links are relative to the web server root, meaning that they should link "
+"to, for example, /software/software.html and not just software.html."
+msgstr ""
+"Krejt lidhjet u referohen rrënjës së shërbyesit web, që do të thotë se 
duhet "
+"të shpien te, për shembull, /software/software.html dhe jo thjesht te "
+"software.html."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Link should be made pointing to a translated page if it exists, else 
made pointing to the English original. You should NOT make links that depend 
upon content negotiation. One reason is that they will fail on mirror servers 
that do not do content negotiation."
-msgstr "Lidhjet duhen ndërtuar që të shpien te një faqe e përkthyer nëse 
ekziston, përndryshe le të shpien te origjinali në Anglisht. NUK duhet të 
krijoni lidhje që varen nga negociim lënde. Një arsye për këtë është 
që ato nuk do të funksionojnë në shërbyesa pasqyrë që nuk bëjnë 
negociim lënde."
+msgid ""
+"Link should be made pointing to a translated page if it exists, else made "
+"pointing to the English original. You should NOT make links that depend upon "
+"content negotiation. One reason is that they will fail on mirror servers "
+"that do not do content negotiation."
+msgstr ""
+"Lidhjet duhen ndërtuar që të shpien te një faqe e përkthyer nëse 
ekziston, "
+"përndryshe le të shpien te origjinali në Anglisht. NUK duhet të krijoni "
+"lidhje që varen nga negociim lënde. Një arsye për këtë është që ato 
nuk do "
+"të funksionojnë në shërbyesa pasqyrë që nuk bëjnë negociim lënde."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -200,8 +292,16 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "The top and bottom of all translations (including the English original) 
should contain links to other translations of the document when such exists. 
See the <a href=\"/boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a> 
for an example on how to do this."
-msgstr "Kryet dhe fundi i krejt përkthimeve (përfshi këtu edhe origjinalin 
në Anglisht) do të duhej të përmbanin lidhje te përkthimet e tjera të 
dokumentit kur ka të tillë. Shihni <a 
href=\"/boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a> për një 
shembull se si të bëhet kjo."
+msgid ""
+"The top and bottom of all translations (including the English original) "
+"should contain links to other translations of the document when such exists. "
+"See the <a href=\"/boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</"
+"a> for an example on how to do this."
+msgstr ""
+"Kryet dhe fundi i krejt përkthimeve (përfshi këtu edhe origjinalin në "
+"Anglisht) do të duhej të përmbanin lidhje te përkthimet e tjera të "
+"dokumentit kur ka të tillë. Shihni <a 
href=\"/boilerplate.html\">http://www.";
+"gnu.org/boilerplate.html</a> për një shembull se si të bëhet kjo."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -210,27 +310,32 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "Translations should be named <code>PAGENAME.LG.html</code> where "
-#| "<code>LG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>. For "
-#| "example, a German translation of home.html should be named <code>home.de."
-#| "html</code>."
-msgid "Translations should be named <code>article.LANG.html</code> where 
<code>LANG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>."
-msgstr "Përkthimet duhen emërtuar <code>artikull.LANG.html</code> ku 
<code>LANG</code> është <a href=\"#LanguageCodes\">kodi i gjuhës</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "For example, a German translation of <em>home.html</em> should be named 
<code>home.de.html</code>."
-msgstr "Për shembull, përkthimi në Gjermanisht i <em>home.html</em> do të 
duhej të emërtohej <code>home.de.html</code>."
+msgid ""
+"Translations should be named <code>article.LANG.html</code> where "
+"<code>LANG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>."
+msgstr ""
+"Përkthimet duhen emërtuar <code>artikull.LANG.html</code> ku <code>LANG</"
+"code> është <a href=\"#LanguageCodes\">kodi i gjuhës</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"For example, a German translation of <em>home.html</em> should be named "
+"<code>home.de.html</code>."
+msgstr ""
+"Për shembull, përkthimi në Gjermanisht i <em>home.html</em> do të duhej 
të "
+"emërtohej <code>home.de.html</code>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other "
-#| "file <code>other.html</code>. Create a symlink named <code>index.LG."
-#| "html</code> pointing to the correct translation <code>other.LG.html</"
-#| "code>."
-msgid "There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other 
file <code>other.html</code>. Create a symlink named 
<code>index.LANG.html</code> pointing to the correct translation 
<code>other.LANG.html</code>."
-msgstr "Ka një lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpie te ndonjë 
kartelë tjetër <code>tjetër.html</code>. Krijoni një lidhje simbolike të 
emërtuar <code>index.GJ.html</code> që shpie te përkthimi përkatës 
<code>tjetër.GJ.html</code>."
+msgid ""
+"There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other file "
+"<code>other.html</code>. Create a symlink named <code>index.LANG.html</"
+"code> pointing to the correct translation <code>other.LANG.html</code>."
+msgstr ""
+"Ka një lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpie te ndonjë 
kartelë "
+"tjetër <code>tjetër.html</code>. Krijoni një lidhje simbolike të 
emërtuar "
+"<code>index.GJ.html</code> që shpie te përkthimi përkatës 
<code>tjetër.GJ."
+"html</code>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -249,17 +354,25 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a "
-#| "href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</"
-#| "a> mailing list. Then you will get sent one email for each page that is "
-#| "modified in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails "
-#| "per day, more on weekends. It's suggested that you save all such email "
-#| "and burst through them about once a week to make sure the translations "
-#| "are current. You may also use <code>make report TEAM=LANG</code> if you "
-#| "have <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
-msgid "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a> 
mailing list. Then you will get sent one email for each page that is modified 
in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails per day, more on 
weekends. It's suggested that you save all such email and burst through them 
about once a week to make sure the translations are current. You may also use 
<kbd>make report TEAM=LANG</kbd> if you have <a 
href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
-msgstr "Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të 
duhej të pajtoheshit te lista e postimeve <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a>. 
Pas kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në cvs (për modulin www), do t'ju 
dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në ditë, 
më tepër në fund javë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt këto 
email-e dhe të merreni me ta një herë në javë që të garantoni përkthime 
të përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu <kbd>make report 
TEAM=LANG</kbd>, nëse keni të instaluar <a 
href=\"/software/gnun/\">GNUN</a>-in."
+msgid ""
+"For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a href="
+"\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a> "
+"mailing list. Then you will get sent one email for each page that is "
+"modified in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails per "
+"day, more on weekends. It's suggested that you save all such email and burst "
+"through them about once a week to make sure the translations are current. "
+"You may also use <kbd>make report TEAM=LANG</kbd> if you have <a href=\"/"
+"software/gnun/\">GNUN</a> installed."
+msgstr ""
+"Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të duhej 
të "
+"pajtoheshit te lista e postimeve <a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/";
+"listinfo/www-commits\">www-commits</a>. Pas kësaj, për çdo faqe që "
+"ndryshohet në cvs (për modulin www), do t'ju dërgohet një email. Trafiku 
"
+"nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në ditë, më tepër në fund javë. 
Është e "
+"këshillueshme që t'i ruani krejt këto email-e dhe të merreni me ta një 
herë "
+"në javë që të garantoni përkthime të përditësuara. Mund të 
përdorni "
+"gjithashtu <kbd>make report TEAM=LANG</kbd>, nëse keni të instaluar <a 
href="
+"\"/software/gnun/\">GNUN</a>-in."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -268,8 +381,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The language code is followed by the name of the language, and the name 
and e-mail address of the translation team leader."
-msgstr "Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit të ekipit të përkthimit."
+msgid ""
+"The language code is followed by the name of the language, and the name and "
+"e-mail address of the translation team leader."
+msgstr ""
+"Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit "
+"të ekipit të përkthimit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -278,170 +395,285 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>??</code> - This place is reserved for your name, when you form a 
translation team for another language."
-msgstr "<code>??</code> - Ky vend ruhet për emrin tuaj, kur krijoni një ekip 
përkthimi për një gjuhë tjetër."
+msgid ""
+"<code>??</code> - This place is reserved for your name, when you form a "
+"translation team for another language."
+msgstr ""
+"<code>??</code> - Ky vend ruhet për emrin tuaj, kur krijoni një ekip "
+"përkthimi për një gjuhë tjetër."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>!!</code> - Contact the Translation Managers at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like to 
form a Translation Team and be listed as the translation team lead for your 
language."
-msgstr "<code>!!</code> - Lidhunu me Administratorët e Përkthimeve te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> nëse doni të krijoni 
një Ekip Përkthimi dhe që të paraqiteni si udhëheqësi i ekipit të 
përkthimeve për gjuhën tuaj."
+msgid ""
+"<code>!!</code> - Contact the Translation Managers at <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like "
+"to form a Translation Team and be listed as the translation team lead for "
+"your language."
+msgstr ""
+"<code>!!</code> - Lidhunu me Administratorët e Përkthimeve te <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> nëse "
+"doni të krijoni një Ekip Përkthimi dhe që të paraqiteni si udhëheqësi 
i "
+"ekipit të përkthimeve për gjuhën tuaj."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabic</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam Hossny</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</a>)"
-msgstr "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam Hossny</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</a>)"
+msgid ""
+"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
+"\">Arabic</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam Hossny</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
+"\">Arabisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam "
+"Hossny</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</"
+"a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "igrar\">Igrar Huseynov</a>)"
-msgid "<code>az</code> - Azerbaijani (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a> - New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar";
+"\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"igrar\">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bulgarian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
-msgstr "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bullgarisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
+msgid ""
+"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
+"\">Bulgarian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
+"Doganov</a>)"
+msgstr ""
+"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
+"\">Bullgarisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
+"Doganov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-#| "\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan";
-#| "\">Khandakar Mujahidul Islam</a>)"
-msgid "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengali</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a> - 
New coordinator needed)"
-msgstr "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengaleze</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a> - 
Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
+"\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
+"Mujahidul Islam</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
+"\">Bengaleze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
+"Mujahidul Islam</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Catalan</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
-msgstr "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Katalançe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
+msgid ""
+"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
+"\">Catalan</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
+"Puigpelat</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
+"\">Katalançe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
+"Puigpelat</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Czech</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Çeke</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
+"\">Czech</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Çeke</"
+"a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-#| "\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-#| "Gravgaard</a>)"
-msgid "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a> - New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
+"\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
+"Gravgaard</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
+"\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
+"Gravgaard</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>German</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
-msgstr "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>Gjermanishte</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
+msgid ""
+"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
+"\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</"
+"a>)"
+msgstr ""
+"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
+"\">Gjermanishte</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
+"Kohne</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greek</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
-msgstr "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
+msgid ""
+"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
+"\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios "
+"Zarkadas</a>)"
+msgstr ""
+"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
+"\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
+"\">Georgios Zarkadas</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-#| "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul";
-#| "\">Ludovic Court&egrave;s</a>)"
-msgid "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a> - 
New coordinator needed)"
-msgstr "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a> - 
Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
+"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
+"Court&egrave;s</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
+"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
+"Court&egrave;s</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
-msgstr "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanjisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
+msgid ""
+"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
+"\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
+"Reina</a>)"
+msgstr ""
+"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
+"\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
+"Reina</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
-#| "\">Farsi/Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh";
-#| "\">A. E. Some&lsquo;eh</a>)"
-msgid "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas Esmaeeli 
Some&lsquo;eh</a>)"
-msgstr "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas Esmaeeli 
Some&lsquo;eh</a>)"
+msgid ""
+"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
+"Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
+"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
+msgstr ""
+"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
+"Persisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
+"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-#| "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-#| "\">Ville</a>)"
-msgid "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finnish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> - New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finlandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> - Lyp bashkërendues 
të ri)"
+msgid ""
+"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
+"\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</"
+"a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
+"\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
+"\">Ville</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>French</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
-msgstr "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>Frënge</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
+msgid ""
+"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
+"\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
+"Barbier</a>)"
+msgstr ""
+"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
+"\">Frënge</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
+"Barbier</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebrew</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebraisht</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
+"\">Hebrew</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
+"\">Hebraisht</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indonesian</a> (New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indoneziane</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
+"\">Indonesian</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
+"\">Indoneziane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
-msgstr "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
+msgid ""
+"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
+"\">Italian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
+"Pescetti</a>)"
+msgstr ""
+"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
+"\">Italisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
+"Pescetti</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japanese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
-msgstr "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japonisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
+msgid ""
+"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
+"\">Japanese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
+"Hatta</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
+"\">Japonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
+"Hatta</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>)"
-msgid "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - Lyp bashkërendues 
të ri)"
+msgid ""
+"<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
-msgid "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurdish</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurde</a> (Lyp bashkërendues 
të ri)"
+msgid ""
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
+"\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
+"\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-#| "\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
-msgid "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malayalam</a> (New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malajalame</a> (Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
+"\">Malayalam</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
+"\">Malajalame</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norwegian Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>)"
-msgstr "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norvegjishte Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>)"
+msgid ""
+"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
+"\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att";
+"\">Andreas Tolfsen</a>)"
+msgstr ""
+"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
+"\">Norvegjishte Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"att\">Andreas Tolfsen</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Dutch</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
-msgstr "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Holandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
+msgid ""
+"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
+"\">Dutch</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
+"Uijldert</a>)"
+msgstr ""
+"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
+"\">Holandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
+"Uijldert</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, permanent 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, lypset 
bashkërendues i përhershëm)"
+msgid ""
+"<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
+"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, permanent coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
+"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, lypset bashkërendues i përhershëm)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
-msgstr "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polake</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
+msgid ""
+"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
+"\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
+"a>)"
+msgstr ""
+"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
+"\">Polake</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
+"a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -450,72 +682,146 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Brazilian Portuguese</a> 
(New coordinator needed)"
-msgstr "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Portugalishte 
Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
+"\">Brazilian Portuguese</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
+"\">Portugalishte Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Romanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
-msgstr "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Rumanisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgid ""
+"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
+"\">Romanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
+"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
+"\">Rumanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
+"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Russian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kraritonov</a>)"
-msgstr "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Rusisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kraritonov</a>)"
+msgid ""
+"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
+"\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
+"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
+"Kraritonov</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
+"\">Rusisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
+"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
+"Kraritonov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-#| "\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-#| "\">Dominik Smatana</a>)"
-msgid "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovak</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a> - New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovakisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
+"\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik "
+"Smatana</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
+"\">Slovakisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
+"\">Dominik Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Albanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
-msgstr "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Shqip</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
+msgid ""
+"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
+"\">Albanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
+"Bleta</a>)"
+msgstr ""
+"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
+"\">Shqip</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</"
+"a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Serbian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
-msgstr "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Sërbisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
+msgid ""
+"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
+"\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
+"\">Strahinya Radich</a>)"
+msgstr ""
+"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
+"\">Sërbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
+"\">Strahinya Radich</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamil</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
-msgstr "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamilezçe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
+msgid ""
+"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
+"\">Tamil</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
+"Ramadoss</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
+"\">Tamilezçe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";
+"\">Sri Ramadoss</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Tailandishte</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</"
+"a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
+"\">Tailandishte</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagalog</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagaloge</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
+"\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
+"\">Tagaloge</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turkish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
-msgstr "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgid ""
+"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">Turkish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
+"Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgstr ""
+"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">Turqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
+"Servet D&ouml;nmez</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainian</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
-msgstr "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainase</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgid ""
+"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
+"\">Ukrainian</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
+"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgstr ""
+"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
+"\">Ukrainase</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
+"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Simplified Chinese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Kinezçe e Thjeshtuar</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid ""
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr ""
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Kinezçe e Thjeshtuar</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Traditional Chinese</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn/\";>Kinezçe Tradicionale</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid ""
+"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr ""
+"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn/";
+"\">Kinezçe Tradicionale</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
@@ -529,8 +835,22 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-msgid "is a special case. The bulk of the site is written in English, which 
is the de-facto language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need 
original documents written in other languages translated into English. It is 
best to notify the team leader of your language that you volunteer, because we 
always contact them first. If there is no team and you are willing to help 
with this, please contact <a href=\"mailto:address@hidden";> 
&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund 
të kemi nevojë të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur 
në gjuhë të tjera. Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i 
ekipit të gjuhës ku jepni ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. 
 Po qe se nuk ka ekip dhe doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"is a special case. The bulk of the site is written in English, which is the "
+"de-facto language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need "
+"original documents written in other languages translated into English. It "
+"is best to notify the team leader of your language that you volunteer, "
+"because we always contact them first. If there is no team and you are "
+"willing to help with this, please contact <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që "
+"është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi 
nevojë "
+"të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë të 
tjera. "
+"Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të gjuhës ku 
jepni "
+"ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se nuk ka ekip dhe 
"
+"doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -539,13 +859,16 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag, "
-#| "in the <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (or <code>&lt;head&gt;</"
-#| "code> for xhtml) section. Where <code>address@hidden</code> "
-#| "is the forwarding address for your translations team:"
-msgid "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following 
tag in the <code>&lt;head&gt;</code> section. Where 
<code>address@hidden</code> is the forwarding address for your translations 
team, for example for the Spanish translation team:"
-msgstr "Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni 
etiketën vijuese, te pjesa <code>&lt;head&gt;</code>. Këtu, 
<code>address@hidden</code> është adresa për përcjellje e ekipit tuaj të 
përkthimeve, për shembull për ekipin e përkthimeve në Spanjisht:"
+msgid ""
+"If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag in "
+"the <code>&lt;head&gt;</code> section. Where <code>address@hidden"
+"org</code> is the forwarding address for your translations team, for example "
+"for the Spanish translation team:"
+msgstr ""
+"Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni etiketën "
+"vijuese, te pjesa <code>&lt;head&gt;</code>. Këtu, <code>web-translators-"
+"address@hidden</code> është adresa për përcjellje e ekipit tuaj të "
+"përkthimeve, për shembull për ekipin e përkthimeve në Spanjisht:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -565,18 +888,35 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka 
edhe <a href=\"/contact/\">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/"
+"contact/\">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose 
ndreqje të tjera dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të 
tjera "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -584,8 +924,14 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -603,4 +949,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  10 Aug 2011 09:40:31 -0000   
1.7
+++ server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  11 Aug 2011 00:36:35 -0000   
1.8
@@ -17,7 +17,8 @@
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Volunteer Webmaster Quiz - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Provë për Vullnetar Webmaster - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Provë për Vullnetar Webmaster - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -26,23 +27,44 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<strong>Want to get involved with www.gnu.org?</strong> If you're 
enthusiastic, and know HTML and a little bit about our work, we'd love to hear 
from you! As a volunteer GNU webmaster, you'll be doing great work to help 
support our mission."
-msgstr "<strong>Dëshironi të përfshiheni me www.gnu.org?</strong> Në 
qofshi i ngazëllyer, dhe dini ca HTML dhe pakëz mbi veprën tonë, do të 
kishim dëshirë të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit 
punë të mira në ndihmë të përkrahjes së misionit tonë."
+msgid ""
+"<strong>Want to get involved with www.gnu.org?</strong> If you're "
+"enthusiastic, and know HTML and a little bit about our work, we'd love to "
+"hear from you! As a volunteer GNU webmaster, you'll be doing great work to "
+"help support our mission."
+msgstr ""
+"<strong>Dëshironi të përfshiheni me www.gnu.org?</strong> Në qofshi i "
+"ngazëllyer, dhe dini ca HTML dhe pakëz mbi veprën tonë, do të kishim 
dëshirë "
+"të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit punë të mira 
në "
+"ndihmë të përkrahjes së misionit tonë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "You can usefully help with webmastering in as little as an hour a week, 
or as much time as you have."
-msgstr "Mund të na ndihmoni me punët e site-it web edhe me një orë në 
javë, ose për që kohë sa keni."
+msgid ""
+"You can usefully help with webmastering in as little as an hour a week, or "
+"as much time as you have."
+msgstr ""
+"Mund të na ndihmoni me punët e site-it web edhe me një orë në javë, ose 
për "
+"që kohë sa keni."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "To get started, answer the following questions as best as you can, and 
email them to <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Për t'ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve 
vijuese, e dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";> 
&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"To get started, answer the following questions as best as you can, and email "
+"them to <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Për t'ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve vijuese, e 
"
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;chief-"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "In your own words, what is the Free Software Foundation, and what is 
its purpose?"
-msgstr "Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë 
qëllimi ka?"
+msgid ""
+"In your own words, what is the Free Software Foundation, and what is its "
+"purpose?"
+msgstr ""
+"Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë qëllimi 
ka?"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -61,13 +83,25 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "Do you have any experience with CVS, Subversion or other version 
control systems?"
-msgstr "A keni ndopak përvojë me CVS-në, Subversion-in ose të tjerë 
sisteme kontrolli versionesh?"
+msgid ""
+"Do you have any experience with CVS, Subversion or other version control "
+"systems?"
+msgstr ""
+"A keni ndopak përvojë me CVS-në, Subversion-in ose të tjerë sisteme "
+"kontrolli versionesh?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<strong>Ready? Email your completed quiz to <a 
href=\"mailto:address@hidden want to be a GNU 
Webmaster\">&lt;address@hidden&gt;</a>.</strong> (Please use <em>English</em> 
for your answers to the quiz.)"
-msgstr "<strong>Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <a 
href=\"mailto:address@hidden want to be a GNU 
Webmaster\">&lt;address@hidden&gt;</a>.</strong> (Ju lutem, pyetjeve të 
provimit përgjigjjuni në <em>Anglisht</em>.)"
+msgid ""
+"<strong>Ready? Email your completed quiz to <a href=\"mailto:chief-";
+"address@hidden want to be a GNU Webmaster\">&lt;chief-"
+"address@hidden&gt;</a>.</strong> (Please use <em>English</em> for your "
+"answers to the quiz.)"
+msgstr ""
+"<strong>Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <a href="
+"\"mailto:address@hidden want to be a GNU Webmaster\">&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>.</strong> (Ju lutem, pyetjeve të provimit "
+"përgjigjjuni në <em>Anglisht</em>.)"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -77,28 +111,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në 
drejtojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka 
edhe <a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në drejtojini te 
"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/"
+"contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "To get started, answer the following questions as best as you can, and "
-#| "email them to <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;chief-"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini 
te "
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -106,8 +146,14 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -125,4 +171,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]