www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po licenses.ca.po why-not-lgpl.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po licenses.ca.po why-not-lgpl.ca.po
Date: Mon, 25 Jul 2011 11:01:33 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/07/25 11:01:33

Modified files:
    licenses/po  : licenses.ca.po why-not-lgpl.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.ca.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: licenses.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.ca.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- licenses.ca.po   22 Jul 2011 00:36:57 -0000   1.22
+++ licenses.ca.po   25 Jul 2011 11:01:26 -0000   1.23
@@ -8,19 +8,18 @@
 "Project-Id-Version: licenses.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-21 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-16 18:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 12:57+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation"
+msgstr "Llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -74,7 +73,8 @@
 "to-follow guide. If you just want a quick list reference, we have a page "
 "that names our <a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended "
 "copyleft licenses</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Si heu començat un nou projecte i no esteu segurs de quina llicència 
utilitzar, el document <a "
+"href=\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;Com triar una 
llicència per al vostre treball&rdquo;</a> detalla les nostres recomanacions 
en una guia fàcil de seguir. Si només voleu una referència ràpida, tenim 
una pàgina que enumera les nostres <a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">llicències copyleft 
recomanades</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -558,7 +558,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The standard copyright notice for GNU webpages reads: <em><span class="
 #| "\"highlight\">Verbatim copying and distribution of this entire article "
@@ -575,7 +574,7 @@
 "following commentary about this &ldquo;verbatim license&rdquo; by Eben "
 "Moglen:"
 msgstr ""
-"La nota de copyright estàndard per a les pàgines web de GNU diu: <em><span "
+"La nota de copyright estàndard per a les pàgines web de GNU és ara la <a 
rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>. Abans era (i encara ho és en algunes pàgines): <em><span "
 "class=\"highlight\">Verbatim copying and distribution of this entire article "
 "are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this "
 "notice is preserved</span></em> [Es permet realitzar i distribuir còpies "
@@ -585,7 +584,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "&ldquo;Our intention in using the phrase &lsquo;verbatim copying in any "
 #| "medium&rsquo; is not to require retention of page headings and footers or "
@@ -770,7 +768,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
 #| "freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we "
@@ -896,7 +893,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -910,13 +906,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -927,9 +920,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -965,15 +956,15 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 16 de "
-"juny de 2010."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 25 de "
+"juliol de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: why-not-lgpl.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- why-not-lgpl.ca.po 14 Jul 2011 16:42:10 -0000   1.7
+++ why-not-lgpl.ca.po 25 Jul 2011 11:01:26 -0000   1.8
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: why-not-lgpl.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-22 18:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 13:00+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -197,7 +197,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -211,13 +210,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -228,9 +224,7 @@
 "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -262,7 +256,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]