www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-history.ca.po gnu-users-never-he...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu/po gnu-history.ca.po gnu-users-never-he...
Date: Mon, 25 Jul 2011 10:41:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/07/25 10:41:14

Modified files:
    gnu/po     : gnu-history.ca.po 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po 
             linux-and-gnu.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.ca.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21

Patches:
Index: gnu-history.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.ca.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- gnu-history.ca.po  14 Jul 2011 08:35:18 -0000   1.12
+++ gnu-history.ca.po  25 Jul 2011 10:40:54 -0000   1.13
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: gnu-history.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-22 18:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 12:36+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -246,7 +246,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "How far can free software go? There are no limits, except when <a href=\"/"
 #| "philosophy/fighting-software-patents.html\">laws such as the patent "
@@ -264,7 +263,7 @@
 "href=\"/philosophy/fighting-software-patents.ca.html\">lleis com els "
 "sistemes de patents prohibeixen el programari lliure</a> en la seva "
 "totalitat. L'objectiu final és oferir programari lliure capaç de realitzar "
-"totes les tasques que els usuaris volen dur a terme, i convertir el "
+"totes les tasques que els usuaris volen dur a terme i convertir el "
 "programari propietari en obsolet."
 
 # type: Content of: <div>
@@ -275,7 +274,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -289,13 +287,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca.html"
-"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -306,10 +301,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca.html"
-"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:web-";
+"Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -339,7 +331,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po 14 Jul 2011 08:35:22 -0000   1.7
+++ gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po 25 Jul 2011 10:40:54 -0000   1.8
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: gnu-users-never-heard-of-gnu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-25 18:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 12:37+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -149,7 +149,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -163,13 +162,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -179,11 +175,7 @@
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
+msgstr "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
<a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -209,7 +201,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: linux-and-gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- linux-and-gnu.ca.po 14 Jul 2011 08:35:25 -0000   1.20
+++ linux-and-gnu.ca.po 25 Jul 2011 10:40:54 -0000   1.21
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-22 18:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 12:39+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -534,7 +534,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -548,13 +547,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca.html"
-"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -565,9 +561,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca.html"
-"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -588,13 +582,14 @@
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
 msgstr ""
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]