www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po drdobbs-letter.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po drdobbs-letter.pl.po
Date: Tue, 12 Jul 2011 17:21:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/07/12 17:21:51

Added files:
    philosophy/po : drdobbs-letter.pl.po 

Log message:
    Polish translation in gettext format by Jan Owoc, based on html by 
Lukasz Anwajler

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/drdobbs-letter.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: drdobbs-letter.pl.po
===================================================================
RCS file: drdobbs-letter.pl.po
diff -N drdobbs-letter.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ drdobbs-letter.pl.po    12 Jul 2011 17:21:42 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,239 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/drdobbs-letter.html
+# Copyright (C) 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Lukasz Anwajler, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: drdobbs-letter.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-12 11:19-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"List do&nbsp;redaktora Dr. Dobb's Journal - Projekt GNU - Fundacja wolnego "
+"oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal"
+msgstr "List do&nbsp;redaktora Dr. Dobb's Journal"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Dear Editor,"
+msgstr "Szanowny Panie Redaktorze!"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I am sure you don't realize how ironic it is to associate me and Tim "
+"O'Reilly with &ldquo;open source&rdquo;."
+msgstr ""
+"Jestem pewien, że&nbsp;nie zdaje Pan sobie sprawy, jak ironiczne jest "
+"łączenie mnie i&nbsp;Tima O'Reilly'ego z&nbsp;&bdquo;open source&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If the House Un-American Activities Committee asked me, &ldquo;Are you now "
+"or have you ever been a supporter of the open source movement,&rdquo; I "
+"could proudly and cheerfully say no. I've been campaigning since 1984 for "
+"<em>free software</em>&mdash;free as in freedom. (See the GNU Manifesto, "
+"Dr. Dobb's Journal, Sept. 1985.)"
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;Komisja Parlamentarna do&nbsp;Spraw Działań Antyamerykańskich 
"
+"zapytałaby mnie: &bdquo;Czy wspierasz lub&nbsp;kiedykolwiek wspierałeś 
ruch "
+"open source?&rdquo;, mógłbym dumnie i&nbsp;radośnie odpowiedzieć &bdquo;"
+"Nie&rdquo;. Od&nbsp;roku 1984 prowadzę kampanię na&nbsp;rzecz <em>wolnego "
+"oprogramowania</em>. (Zobacz Manifest GNU, Dr. Dobb's Journal, Sept. 1985.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software means, roughly, that you are free to study what it does, free "
+"to change it, free to redistribute it, and free to publish improved "
+"versions. (See <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">http://www.gnu.org/";
+"philosophy/free-sw.html</a> for more details.) You deserve these freedoms; "
+"everyone deserves them. I wrote the GNU General Public License (GNU GPL), "
+"the target of <a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">Microsoft's "
+"greatest ire</a>, to defend these freedoms for all users, in the spirit of "
+"the free software movement."
+msgstr ""
+"Wolne oprogramowanie oznacza, z&nbsp;grubsza, swobodę studiowania, co ono "
+"robi, swobodę modyfikowania go, swobodę powielania i&nbsp;swobodę "
+"publikowania poprawionych wersji. (Szerzej zobacz <a href=\"/philosophy/free-"
+"sw.html\">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a>.) Należy się Panu "
+"ta wolność, każdy na&nbsp;nią zasługuje. Napisałem Powszechną 
Licencję "
+"Publiczną GNU [GNU GPL], cel <a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html"
+"\">największego gniewu Microsoftu</a>, aby&nbsp;broniła tych wolności "
+"każdego użytkownika, w&nbsp;duchu ruchu na&nbsp;rzecz wolnego 
oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Years later, in 1998, another group began operating under the term &ldquo;"
+"open source&rdquo;. They have contributed to the free software community in "
+"practical ways, but they stand for very different views. They studiously "
+"avoid the issues of freedom and principle that we raise in the free software "
+"movement; they cite only short-term practical benefits as the reasons for "
+"what they do."
+msgstr ""
+"Lata później, w&nbsp;1998, inna grupa zaczęła działać pod&nbsp;szyldem "
+"&bdquo;open source&rdquo;. Wspierali społeczność wolnego oprogramowania "
+"na&nbsp;wiele praktycznych sposobów, ale&nbsp;mieli znacząco inne poglądy. 
"
+"Starannie unikali zagadnień dotyczących wolności. Jako powód tego, co 
robią, "
+"przytaczali jedynie krótkoterminowe praktyczne korzyści."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Their stated definition for the term &ldquo;open source&rdquo; is somewhat "
+"broader than free software, and thus includes my work. But describing the "
+"GNU GPL as an &ldquo;open source license,&rdquo; as Microsoft did, is more "
+"than half misleading. The GNU GPL embodies the firm philosophy of the free "
+"software movement; it doesn't come from the open source movement. I am not "
+"a supporter of the open source movement, and never have been."
+msgstr ""
+"Ogłoszona przez nich definicja terminu &bdquo;open source&rdquo; jest "
+"do&nbsp;pewnego stopnia szersza niż wolnego oprogramowania i&nbsp;dlatego "
+"zawiera też to, co ja robię. Opisywanie GNU GPL jako &bdquo;licencji open "
+"source&rdquo;, jak zrobił Microsoft, to jednak&nbsp;więcej niż "
+"dezinformacja. GNU GPL wciela główną filozofię ruchu na&nbsp;rzecz 
wolnego "
+"oprogramowania, nie wywodzi się z&nbsp;ruchu open source. Nie wspieram ruchu 
"
+"open source i&nbsp;nigdy nie wspierałem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Tim O'Reilly, by contrast, is a pillar of the open source movement, at least "
+"to hear him tell it. However, if you look at actions rather than words, "
+"most of the manuals published by O'Reilly Associates do not qualify as open "
+"source, let alone as free. The handful of free titles are exceptions. He "
+"could easily excuse himself to <abbr title=\"House Un-American Activities "
+"Committee\">HUAC</abbr>&mdash;&ldquo;Yes, I talked about open source, but I "
+"didn't really do much of it.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Tim O'Reilly jest, dla odmiany, filarem ruchu open source, a&nbsp;"
+"przynajmniej tak mówi. Jeżeli&nbsp;jednak zwrócimy uwagę bardziej 
na&nbsp;"
+"jego działania niż na&nbsp;słowa, większość podręczników 
opublikowanych "
+"przez O'Reilly Associates nie kwalifikuje się jako open source, a&nbsp;tym "
+"bardziej jako wolne. Ledwie garść wolnych tytułów to wyjątki. Tim 
O'Reilly "
+"mógłby z&nbsp;łatwością wytłumaczyć się przed <abbr title=\"House Un-"
+"American Activities Committee\">HUAC</abbr> &ndash; &bdquo;tak, mówiłem o "
+"open source, ale&nbsp;właściwie nie zrobiłem zbyt wiele dla tego ruchu."
+"&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If O'Reilly moves to selling free-as-in-freedom books in the future, he "
+"could become a true supporter of the free software movement, or at least the "
+"open source movement. [Later in 2001, O'Reilly Associates published a "
+"couple of additional free books. We are grateful for this contribution to "
+"the free software community, and we look forward to more of the same.]"
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;O'Reilly zacznie sprzedawać wolne książki, stanie się 
prawdziwym "
+"zwolennikiem ruchu na&nbsp;rzecz wolnego oprogramowania, lub&nbsp;"
+"przynajmniej ruchu open source. [Później, w&nbsp;roku 2001, O'Reilly "
+"Associates opublikował kilka kolejnych wolnych książek. Jesteśmy 
wdzięczni "
+"za&nbsp;to wsparcie dla ruchu wolnego oprogramowania i&nbsp;oczekujemy "
+"na&nbsp;więcej.]"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With the recent founding of FSF-Europe, and the coming inauguration of FSF-"
+"India, the free software movement is going stronger than ever. Please don't "
+"lump us in with the other movement in our community."
+msgstr ""
+"Biorąc pod&nbsp;uwagę założenie FSF-Europe i&nbsp;przyszłą inaugurację 
FSF-"
+"India, można powiedzieć, że&nbsp;ruch na&nbsp;rzecz wolnego oprogramowania 
"
+"staje się silniejszy niż kiedykolwiek. Proszę nie utożsamiać nas z&nbsp;"
+"innymi ruchami w&nbsp;naszej społeczności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Sincerely,"
+msgstr "Z&nbsp;poważaniem,"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Richard Stallman President, Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Richard Stallman, Prezes Fundacji wolnego "
+"oprogramowania"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+"<b>Przypisy tłumacza</b>:\n"
+"<ol>\n"
+"<li id=\"TransNote1\">House Un-American Activities Committee (HUAC) 
działało "
+"w&nbsp;USA w&nbsp;latach 1938-75 i&nbsp;miało za&nbsp;jeden z&nbsp;celów "
+"odsunięcie potencjalnych komunistów od&nbsp;władzy w&nbsp;USA.</li>\n"
+"</ol>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>.<br />Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2000, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2000, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie "
+"i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie 
od&nbsp;nośnika, "
+"pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Lukasz Anwajler 2006, Jan Owoc 2011."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]