www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-distros.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/distros/po free-distros.ca.po
Date: Thu, 23 Dec 2010 12:58:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    10/12/23 12:58:01

Modified files:
    distros/po   : free-distros.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.ca.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: free-distros.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.ca.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- free-distros.ca.po 16 Oct 2010 00:27:15 -0000   1.26
+++ free-distros.ca.po 23 Dec 2010 12:57:56 -0000   1.27
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: free-distros.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-15 20:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-17 20:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-23 13:57+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -65,7 +65,6 @@
 "que venen maquinari amb una distribució GNU/Linux lliure 
preinstal·lada</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you know of a distribution that may qualify but isn't listed here, "
 #| "please ask the distribution's maintainers if they want to follow these "
@@ -83,10 +82,7 @@
 "Si sabeu d'alguna distribució que pot considerar-se lliure i no es troba a "
 "la llista, pregunteu si us plau als autors de la distribució si volen seguir 
"
 "els principis del programari lliure. Si ho desitgen i volen que la seva "
-"distribució s'inclogui aquí, poden escriure a &lt;address@hidden&gt;. 
Algunes "
-"distribucions estan fent un esforç per migrar a un sistema completament "
-"lliure. Els agraïm la feina que estan fent per arribar a aquest objectiu, i "
-"esperem poder incloure-les aquí algun dia."
+"distribució s'inclogui aquí, poden escriure a &lt;address@hidden&gt;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -107,7 +103,7 @@
 "Some distributions are making efforts to move toward a completely free "
 "system. We thank them for their ongoing work to achieve that goal, and hope "
 "to list them here some day."
-msgstr ""
+msgstr "Algunes distribucions estan fent un esforç per migrar a un sistema 
completament lliure. Els agraïm la feina que estan fent per arribar a aquest 
objectiu, i esperem poder incloure-les aquí algun dia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -121,44 +117,41 @@
 
 # type: Content of: <table><thead><tr><th>
 msgid "Distribution"
-msgstr ""
+msgstr "Distribució"
 
 # type: Content of: <table><thead><tr><th>
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Descripció"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "BLAG Linux and GNU"
-msgstr ""
+msgstr "BLAG Linux i GNU"
 
 # type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "</a>"
-msgstr ""
+msgstr "</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a "
 #| "GNU/Linux distribution based on Fedora."
 msgid "BLAG Linux and GNU, a GNU/Linux distribution based on Fedora."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux i GNU, una "
-"distribució GNU/Linux basada en Fedora."
+"BLAG Linux i GNU, una distribució GNU/Linux basada en Fedora."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.dragora.org/\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://www.dragora.org/\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "Dragora"
-msgstr ""
+msgstr "Dragora"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://dragora.usla.org.ar/wiki/doku.php\";>Dragora</a>, an "
 #| "independent GNU/Linux distribution based on concepts of simplicity."
@@ -166,19 +159,17 @@
 "Dragora, an independent GNU/Linux distribution based on concepts of "
 "simplicity."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://dragora.usla.org.ar/wiki/doku.php\";>Dragora</a>, una "
-"distribució GNU/Linux independent basada en conceptes de simplicitat."
+"Dragora, una distribució GNU/Linux independent basada en conceptes de 
simplicitat."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://dynebolic.org\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://dynebolic.org\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "Dynebolic"
-msgstr ""
+msgstr "Dynebolic"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://dynebolic.org/\";>Dynebolic</a>, a GNU/Linux "
 #| "distribution, with a special emphasis on audio and video editing."
@@ -186,19 +177,17 @@
 "Dynebolic, a GNU/Linux distribution with special emphasis on audio and video "
 "editing."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://dynebolic.org\";>Dynebolic</a>, una distribució GNU/Linux "
-"que posa especial èmfasi en l'edició de vídeo i àudio."
+"Dynebolic, una distribució GNU/Linux que posa especial èmfasi en l'edició 
de vídeo i àudio."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "gNewSense"
-msgstr ""
+msgstr "gNewSense"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, a GNU/Linux "
 #| "distribution based on Debian and Ubuntu."
@@ -206,19 +195,17 @@
 "gNewSense, a GNU/Linux distribution based on Debian and Ubuntu, with "
 "sponsorship from the FSF."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, una distribució GNU/"
-"Linux basada en Debian i Ubuntu."
+"gNewSense, una distribució GNU/Linux basada en Debian i Ubuntu amb el 
patrocini de la FSF."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.musix.org.ar\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://www.musix.org.ar\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "Musix GNU+Linux"
-msgstr ""
+msgstr "Musix GNU+Linux"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.musix.org.ar/\";>Musix GNU+Linux</a>, a GNU/Linux "
 #| "distribution based on Knoppix, with special emphasis on audio production."
@@ -226,19 +213,17 @@
 "Musix, a GNU+Linux distribution based on Knoppix, with special emphasis on "
 "audio production."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.musix.org.ar\";>Musix GNU+Linux</a>, una distribució 
GNU/"
-"Linux basada en Knoppix que posa especial èmfasi en la producció d'àudio."
+"Musix GNU+Linux, una distribució GNU/Linux basada en Knoppix que posa 
especial èmfasi en la producció d'àudio."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://trisquel.info/en\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://trisquel.info/en\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "Trisquel"
-msgstr ""
+msgstr "Trisquel"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://trisquel.info/en/\";>Trisquel</a>, a GNU/Linux "
 #| "distribution oriented to small enterprises, domestic users and "
@@ -247,19 +232,17 @@
 "Trisquel, a GNU/Linux distribution oriented toward small enterprises, "
 "domestic users and educational centers."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://trisquel.info/en/\";>Trisquel</a>, una distribució GNU/Linux 
"
-"orientada a petites empreses, usuaris domèstics i centres educatius."
+"Trisquel, una distribució GNU/Linux orientada a petites empreses, usuaris 
domèstics i centres educatius."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "Ututo"
-msgstr ""
+msgstr "Ututo"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>Ututo</a>, a GNU/Linux distribution "
 #| "based on Gentoo. It was the first fully free GNU/Linux system recognized "
@@ -268,27 +251,24 @@
 "Ututo, a GNU/Linux distribution based on Gentoo. It was the first fully "
 "free GNU/Linux system recognized by the GNU Project."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>Ututo</a>, una distribució GNU/Linux "
-"basada en Gentoo. Va ser el primer sistema GNU/Linux completament lliure "
+"Ututo, una distribució GNU/Linux basada en Gentoo. Va ser el primer sistema 
GNU/Linux completament lliure "
 "reconegut pel Projecte GNU."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://venenux.org\";>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"http://venenux.org\";>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "Venenux"
-msgstr ""
+msgstr "Venenux"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://venenux.org/\";>Venenux</a>, a GNU/Linux distribution "
 #| "built around the KDE desktop."
 msgid "Venenux, a GNU/Linux distribution built around the KDE desktop."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://venenux.org/\";>Venenux</a>, una distribució lliure "
-"construïda al voltant de l'escriptori KDE."
+"Venenux, una distribució lliure construïda al voltant de l'escriptori KDE."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -326,7 +306,6 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
 #| "any medium without royalty provided this notice is preserved."
@@ -335,14 +314,13 @@
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
 msgstr ""
-"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota i 
la nota de copyright."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 22 d'abril de 
2009."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 23 de 
desembre de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]