www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy not-ipr.pl.html not-ipr.ru.html ...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy not-ipr.pl.html not-ipr.ru.html ...
Date: Wed, 22 Dec 2010 09:29:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/12/22 09:29:34

Modified files:
    philosophy   : not-ipr.pl.html not-ipr.ru.html 
    philosophy/po : ebooks.ar.po ebooks.fr.po ebooks.pot 
             not-ipr.pl.po 
             who-does-that-server-really-serve.ar.po 
             who-does-that-server-really-serve.pl.po 
             who-does-that-server-really-serve.pot 
             who-does-that-server-really-serve.ro.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.pl.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.ru.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/ebooks.ar.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/ebooks.fr.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/ebooks.pot?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.ar.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pot?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.ro.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: not-ipr.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.pl.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- not-ipr.pl.html   15 Dec 2010 09:28:31 -0000   1.5
+++ not-ipr.pl.html   22 Dec 2010 09:29:27 -0000   1.6
@@ -24,13 +24,16 @@
 <p>
 Według profesora Marka Lemleya, obecnie pracującego w&nbsp;Stanford Law
 School, powszechne używanie określenia &bdquo;własność 
intelektualna&rdquo;
-jest modą, która nastąpiła po utworzeniu w&nbsp;roku 1967 Światowej
+jest modą, która nastąpiła po&nbsp;utworzeniu w&nbsp;roku 1967 Światowej
 Organizacji &bdquo;Własności Intelektualnej&rdquo; (World
 &bdquo;Intellectual Property&rdquo; Organization&nbsp;&ndash; WIPO)
 i&nbsp;stała się naprawdę powszechna w&nbsp;kilku ostatnich
-latach. (Formalnie WIPO jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ, ale
-w&nbsp;rzeczywistości reprezentuje interesy posiadaczy praw autorskich,
-patentów i&nbsp;znaków handlowych). 
+latach. (Formalnie WIPO jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ,
+ale&nbsp;w&nbsp;rzeczywistości reprezentuje interesy posiadaczy praw
+autorskich, patentów i&nbsp;znaków handlowych). Powszechne stosowanie tej
+nazwy się zaczęło <a
+href="http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=intellectual+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=0&amp;smoothing=1";>około
+roku 1990</a> (<a href="/graphics/seductivemirage.png">lokalna kopia</a>).
 </p>
 
 <p>
@@ -42,7 +45,7 @@
 specjaliści). Te prawa nie&nbsp;są tak naprawdę podobne do&nbsp;praw
 tyczących obiektów fizycznych, ale&nbsp;używanie tego określenia doprowadza
 do&nbsp;tego, że&nbsp;ustawodawcy upodabniają pierwszy rodzaj praw
-do&nbsp;drugich. Ponieważ taka zmiana jest na&nbsp;rękę firmom, które
+do&nbsp;drugich. Ponieważ&nbsp;taka zmiana jest na&nbsp;rękę firmom, które
 korzystają z&nbsp;praw autorskich, patentów i&nbsp;znaków handlowych, firmy
 te działały w&nbsp;kierunku uczynienia tego terminu popularnym.
 </p>
@@ -51,21 +54,21 @@
 Ci, którzy chcieliby rozpatrywać meritum tych spraw [dotyczących prawa
 autorskiego, prawa patentowego i&nbsp;prawa o&nbsp;znakach handlowych],
 powinni odrzucić stronniczy termin. Wielu ludzi prosiło mnie, bym
-zaproponował inną nazwę dla tej kategorii przepisów&nbsp;&ndash; albo sami
-proponowali alternatywy. Wśród sugerowanych nazw znalazły się: Narzucone
-Przywileje Monopolistyczne (IMPs&nbsp;&ndash; Imposed Monopoly Privileges)
-i&nbsp;Stworzone-Przez-Rząd-Narzucone-Prawem-Monopole (GOLEMs&nbsp;&ndash;
-Government-Originated Legally Enforced Monopolies). Niektórzy mówią
-o&nbsp;&bdquo;reżimach praw wyłącznych&rdquo;, ale nazywanie nakładanych
-na&nbsp;społeczeństwo ograniczeń &bdquo;prawami&rdquo; wydawców
-to&nbsp;również dwójmyślenie.
+zaproponował inną nazwę dla tej kategorii przepisów&nbsp;&ndash;
+albo&nbsp;sami proponowali alternatywy. Wśród sugerowanych nazw znalazły
+się: Narzucone Przywileje Monopolistyczne (IMPs&nbsp;&ndash; Imposed
+Monopoly Privileges) i&nbsp;Stworzone-Przez-Rząd-Narzucone-Prawem-Monopole
+(GOLEMs&nbsp;&ndash; Government-Originated Legally Enforced
+Monopolies). Niektórzy mówią o&nbsp;&bdquo;reżimach praw wyłą
cznych&rdquo;,
+ale&nbsp;nazywanie nakładanych na&nbsp;społeczeństwo ograniczeń
+&bdquo;prawami&rdquo; wydawców to&nbsp;również dwójmyślenie.
 </p>
 
 <p>
-Niektóre z&nbsp;tych zastępników stanowią pewien stopniowy postęp, ale
-zastępowanie &bdquo;własności intelektualnej&rdquo; jakimkolwiek innym
-określeniem jest błędem. Inna nazwa mogłaby wyeliminować stronniczy osąd,
-nie&nbsp;wpłynęłaby jednak na&nbsp;sedno sprawy: zbytnie
+Niektóre z&nbsp;tych zastępników stanowią pewien stopniowy postęp,
+ale&nbsp;zastępowanie &bdquo;własności intelektualnej&rdquo; jakimkolwiek
+innym określeniem jest błędem. Inna nazwa mogłaby wyeliminować stronniczy
+osąd, nie&nbsp;wpłynęłaby jednak&nbsp;na&nbsp;sedno sprawy: zbytnie
 uogólnianie. Nie&nbsp;ma żadnego spójnego zjawiska zwanego 
&bdquo;własnością
 intelektualną&rdquo;. To miraż, który wydaje się mieć spójną postać 
tylko
 dlatego, że&nbsp;sugeruje to jego nazwa.
@@ -87,36 +90,36 @@
 
 <p>
 Prawo autorskie zostało zaprojektowane, by&nbsp;promować pisanie
-i&nbsp;sztukę, i&nbsp;obejmuje szczegóły związane z&nbsp;pisarstwem lub
-sztuką. Prawo patentowe miało zachęcać do&nbsp;publikowania idei za cenę
-ograniczonych monopoli na&nbsp;te idee&nbsp;&ndash; cena, którą warto
-zapłacić w&nbsp;niektórych dziedzinach a&nbsp;w&nbsp;innych nie.
+i&nbsp;sztukę, i&nbsp;obejmuje szczegóły związane z&nbsp;pisarstwem
+lub&nbsp;sztuką. Prawo patentowe miało zachęcać do&nbsp;publikowania idei
+za&nbsp;cenę ograniczonych monopoli na&nbsp;te idee&nbsp;&ndash; cena, którą
+warto zapłacić w&nbsp;niektórych dziedzinach a&nbsp;w&nbsp;innych nie.
 </p>
 
 <p>
 Prawo o&nbsp;znaku handlowym nie było stworzone z&nbsp;myślą
 o&nbsp;promowaniu jakiejkolwiek działalności handlowej,
 ale&nbsp;po&nbsp;to&nbsp;tylko, by&nbsp;kupujący wiedzieli,
-co&nbsp;kupują. Jednak ustawodawcy pod wpływem określenia &bdquo;własność
-intelektualna&rdquo; zamienili to prawo w&nbsp;układ zachęt
+co&nbsp;kupują. Jednak&nbsp;ustawodawcy pod&nbsp;wpływem określenia
+&bdquo;własność intelektualna&rdquo; zamienili to prawo w&nbsp;układ 
zachęt
 do&nbsp;reklamowania.
 </p>
 
 <p>
-Ponieważ te systemy praw rozwijały się niezależnie, są&nbsp;różne
-w&nbsp;każdym szczególe oraz w&nbsp;podstawowych celach i&nbsp;metodach
-stosowania. Jeżeli więc dowiecie się czegoś o&nbsp;prawie autorskim, to
+Ponieważ&nbsp;te systemy praw rozwijały się niezależnie, są&nbsp;różne
+w&nbsp;każdym szczególe oraz&nbsp;w&nbsp;podstawowych celach i&nbsp;metodach
+stosowania. Jeżeli&nbsp;więc dowiecie się czegoś o&nbsp;prawie autorskim, 
to
 najlepiej, żebyście przyjęli, że&nbsp;prawo patentowe jest inne. Rzadko
 kiedy będziecie się mylić!
 </p>
 
 <p>
 Ludzie mówią często &bdquo;własność intelektualna&rdquo;, kiedy tak 
naprawdę
-mają na&nbsp;myśli jakąś szerszą lub węższą kategorię. 
Na&nbsp;przykład
+mają na&nbsp;myśli jakąś szerszą lub&nbsp;węższą kategorię. 
Na&nbsp;przykład
 bogate kraje często narzucają niesprawiedliwe prawa krajom ubogim,
 aby&nbsp;wycisnąć z&nbsp;nich pieniądze. Niektóre z&nbsp;tych przepisów 
są
-prawami dotyczącymi &bdquo;własności intelektualnej&rdquo;, ale
-nie&nbsp;wszystkie. Mimo to ludzie często podchwytują tę etykietkę,
+prawami dotyczącymi &bdquo;własności intelektualnej&rdquo;,
+ale&nbsp;nie&nbsp;wszystkie. Mimo to ludzie często podchwytują tę 
etykietkę,
 bo&nbsp;się z&nbsp;nią oswoili, i&nbsp;fałszywie przedstawiają istotę
 zagadnienia. Byłoby lepiej używać terminu takiego jak &bdquo;ustawodawcza
 kolonizacja&rdquo;, który skupia się na&nbsp;głównym aspekcie sprawy
@@ -135,27 +138,27 @@
 <blockquote><p>
 W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;swoich potomków, obecnie zatrudnionych
 w&nbsp;WIPO, ojcowie konstytucji USA mieli zasadnicze, prokonkurencyjne
-podejście do&nbsp;własności intelektualnej. Wiedzieli, że uprawnienia mogą
-być niezbędne, ale&hellip;związali kongresowi ręce, ograniczając
+podejście do&nbsp;własności intelektualnej. Wiedzieli, że&nbsp;uprawnienia
+mogą być niezbędne, ale&hellip;związali kongresowi ręce, ograniczając
 na&nbsp;różne sposoby jego władzę.
 </p></blockquote>
 
 <p>
 Powyższa wypowiedź odnosi się do&nbsp;artykułu Konstytucji USA, który
-legitymizuje prawo patentowe i&nbsp;prawo autorskie, ale ten artykuł
-nie&nbsp;ma nic wspólnego z&nbsp;prawem o&nbsp;znakach handlowych, czy
-którymkolwiek innym. Termin &bdquo;własność intelektualna&rdquo; 
przywiódł
-tego profesora do&nbsp;fałszywego uogólnienia.
+legitymizuje prawo patentowe i&nbsp;prawo autorskie, ale&nbsp;ten artykuł
+nie&nbsp;ma nic wspólnego z&nbsp;prawem o&nbsp;znakach handlowych,
+czy&nbsp;którymkolwiek innym. Termin &bdquo;własność intelektualna&rdquo;
+przywiódł tego profesora do&nbsp;fałszywego uogólnienia.
 </p>
 
 <p>
 Określenie &bdquo;własność intelektualna&rdquo; prowadzi również
 do&nbsp;uproszczonego myślenia. Powoduje, że&nbsp;ludzie skupiają się
 na&nbsp;niewielkim podobieństwie formy tych odmiennych
-praw&mdash;polegającym na&nbsp;tym, że prawa te tworzą sztuczne przywileje
-dla pewnych podmiotów&nbsp;&ndash; a&nbsp;ignorują ich zasadnicze
+praw&mdash;polegającym na&nbsp;tym, że&nbsp;prawa te tworzą sztuczne
+przywileje dla pewnych podmiotów&nbsp;&ndash; a&nbsp;ignorują ich zasadnicze
 właściwości: specyficzne ograniczenia, które każde z&nbsp;tych praw 
nakłada
-na&nbsp;ludzi, oraz konsekwencje, które z&nbsp;tego wypływają.
+na&nbsp;ludzi, oraz&nbsp;konsekwencje, które z&nbsp;tego wypływają.
 </p>
 
 <p>
@@ -170,47 +173,48 @@
 <p>
 Przy rozpatrywaniu tematu z&nbsp;tak szerokiej perspektywy, specyficzne
 problemy zasad społecznych powodowane przez prawo autorskie, odmienne
-problemy powodowane przez prawo patentowe, czy którekolwiek z&nbsp;innych
-praw są niemal niedostrzegalne. Te kwestie biorą się
+problemy powodowane przez prawo patentowe, czy&nbsp;którekolwiek
+z&nbsp;innych praw są niemal niedostrzegalne. Te kwestie biorą się
 z&nbsp;charakterystycznych własności każdego z&nbsp;rodzajów praw, 
dokładnie
 tego, do&nbsp;czego ignorowania skłania termin &bdquo;własność
 intelektualna&rdquo;. Na&nbsp;przykład jedną ze&nbsp;spraw związanych
-z&nbsp;prawem autorskim jest to, czy dzielenie się muzyką z&nbsp;innymi
+z&nbsp;prawem autorskim jest to, czy&nbsp;dzielenie się muzyką z&nbsp;innymi
 powinno być dozwolone. Prawo patentowe nie&nbsp;ma z&nbsp;tym nic
-wspólnego. Prawo patentowe podnosi natomiast kwestię tego, czy biednym
-krajom można pozwolić na&nbsp;produkcję ratujących życie leków
-i&nbsp;sprzedawanie ich za&nbsp;niską cenę, by&nbsp;ratować ludzkie
+wspólnego. Prawo patentowe podnosi natomiast&nbsp;kwestię tego,
+czy&nbsp;biednym krajom można pozwolić na&nbsp;produkcję ratujących życie
+leków i&nbsp;sprzedawanie ich za&nbsp;niską cenę, by&nbsp;ratować ludzkie
 życia. Prawo autorskie nie&nbsp;ma z&nbsp;tym żadnego związku.
 </p>
 
 <p>
 Żadna z&nbsp;tych kwestii nie&nbsp;jest natury wyłącznie ekonomicznej,
-a&nbsp;ich aspekty nieekonomiczne są od&nbsp;siebie bardzo różne, więc 
każdy
-patrzący na&nbsp;nie z&nbsp;płytkiej, uogólniającej perspektywy 
ekonomicznej
-ignoruje różnice. Etykietowanie tych praw terminem&bdquo;własność
-intelektualna&rdquo; nie&nbsp;pozwala na&nbsp;jasne myślenie
-o&nbsp;którymkolwiek z&nbsp;nich.
+a&nbsp;ich aspekty nieekonomiczne są od&nbsp;siebie bardzo różne,
+więc&nbsp;każdy patrzący na&nbsp;nie z&nbsp;płytkiej, uogólniającej
+perspektywy ekonomicznej ignoruje różnice. Etykietowanie tych praw
+terminem&bdquo;własność intelektualna&rdquo; nie&nbsp;pozwala na&nbsp;jasne
+myślenie o&nbsp;którymkolwiek z&nbsp;nich.
 </p>
 
 <p>
 Skutkiem tego każda opinia o&nbsp;&bdquo;kwestii własności
-intelektualnej&rdquo; jest prawie na&nbsp;pewno niemądra. Jeżeli będziecie
-myśleć o&nbsp;wszystkich tych prawach jako o&nbsp;jednym zagadnieniu, to
-będziecie przejawiać skłonność do&nbsp;wybierania sobie opinii
-ze&nbsp;zbioru rozległych, nadmiernych uogólnień, z&nbsp;których żadne
-nie&nbsp;ma najmniejszej wartości.
+intelektualnej&rdquo; jest prawie na&nbsp;pewno
+niemądra. Jeżeli&nbsp;będziecie myśleć o&nbsp;wszystkich tych prawach jako
+o&nbsp;jednym zagadnieniu, to będziecie przejawiać skłonność
+do&nbsp;wybierania sobie opinii ze&nbsp;zbioru rozległych, nadmiernych
+uogólnień, z&nbsp;których żadne nie&nbsp;ma najmniejszej wartości.
 </p>
 
 <p>
-Jeżeli chcecie poprawnie myśleć o&nbsp;sprawach związanych z&nbsp;prawem
-patentowym, prawem autorskim, prawem o&nbsp;znakach handlowych, lub
-którymkolwiek innym prawie, pierwszym krokiem jest zapomnieć o&nbsp;pomyśle
-wrzucania tych praw do&nbsp;jednego worka i&nbsp;traktować je jako oddzielne
-tematy. Drugi krok polega na&nbsp;odrzuceniu podsuwanej przez termin
-&bdquo;własność intelektualna&rdquo; zawężonej perspektywy
-i&nbsp;nadmiernych uproszczeń ekonomicznych. Rozpatrujcie każde z&nbsp;tych
-zagadnień oddzielnie, w&nbsp;całej jego rozciągłości, a&nbsp;będziecie 
mieć
-możliwość dobrego osądu.
+Jeżeli&nbsp;chcecie poprawnie myśleć o&nbsp;sprawach związanych
+z&nbsp;prawem patentowym, prawem autorskim, prawem o&nbsp;znakach
+handlowych, lub&nbsp;którymkolwiek innym prawie, pierwszym krokiem jest
+zapomnieć o&nbsp;pomyśle wrzucania tych praw do&nbsp;jednego worka
+i&nbsp;traktować je jako oddzielne tematy. Drugi krok polega
+na&nbsp;odrzuceniu podsuwanej przez termin &bdquo;własność
+intelektualna&rdquo; zawężonej perspektywy i&nbsp;nadmiernych uproszczeń
+ekonomicznych. Rozpatrujcie każde z&nbsp;tych zagadnień oddzielnie,
+w&nbsp;całej jego rozciągłości, a&nbsp;będziecie mieć możliwość 
dobrego
+osądu.
 </p>
 
 <p>
@@ -232,17 +236,17 @@
 Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
 href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne
-poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
@@ -264,7 +268,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/12/15 09:28:31 $
+$Date: 2010/12/22 09:29:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: not-ipr.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.ru.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- not-ipr.ru.html   15 Dec 2010 09:28:31 -0000   1.1
+++ not-ipr.ru.html   22 Dec 2010 09:29:28 -0000   1.2
@@ -33,7 +33,10 @@
 и его стали использовать по-настоящему 
широко только
 в недавние годы. (Формально ВОИС&nbsp;&mdash; 
организация ООН, но фактически
 она представляет интересы держателей 
авторских прав, патентов и товарных
-знаков.)
+знаков.) Широкое употребление начинается <a
+href="http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=intellectual+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=0&amp;smoothing=1";>приблизительно
+с 1990&nbsp;года</a>. (<a href="/graphics/seductivemirage.png">Наша 
копия
+графика</a>)
 </p>
 
 <p>
@@ -283,7 +286,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2010/12/15 09:28:31 $
+$Date: 2010/12/22 09:29:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/ebooks.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/ebooks.ar.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/ebooks.ar.po   29 Jun 2010 20:26:18 -0000   1.3
+++ po/ebooks.ar.po   22 Dec 2010 09:29:31 -0000   1.4
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ebooks\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-29 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-21 20:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-06-17 06:04+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic <>\n"
@@ -191,10 +191,18 @@
 "النشر إلى تشريع صناعي كما كان إذا شرّعنا 
النسخ غير التجاري للكتب الرقمية."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For some kinds of writing, we should go even further. For scholarly "
+#| "papers and monographs, everyone should be encouraged to republish them "
+#| "verbatim on line; this helps protect the scholarly record while making it "
+#| "more accessible. For textbooks and most reference works, publication of "
+#| "modified versions should be allowed as well, since that encourages "
+#| "society to improve them."
 msgid ""
 "For some kinds of writing, we should go even further. For scholarly papers "
-"and monographs, everyone should be encouraged to republish them verbatim on "
-"line; this helps protect the scholarly record while making it more "
+"and monographs, everyone should be encouraged to republish them verbatim "
+"online; this helps protect the scholarly record while making it more "
 "accessible. For textbooks and most reference works, publication of modified "
 "versions should be allowed as well, since that encourages society to improve "
 "them."

Index: po/ebooks.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/ebooks.fr.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/ebooks.fr.po   29 Jun 2010 20:26:18 -0000   1.4
+++ po/ebooks.fr.po   22 Dec 2010 09:29:31 -0000   1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ebooks.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-29 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-21 20:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-12-27 13:28+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -258,10 +258,18 @@
 "industrielle qu'il fut nagu&egrave;re."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For some kinds of writing, we should go even further. For scholarly "
+#| "papers and monographs, everyone should be encouraged to republish them "
+#| "verbatim on line; this helps protect the scholarly record while making it "
+#| "more accessible. For textbooks and most reference works, publication of "
+#| "modified versions should be allowed as well, since that encourages "
+#| "society to improve them."
 msgid ""
 "For some kinds of writing, we should go even further. For scholarly papers "
-"and monographs, everyone should be encouraged to republish them verbatim on "
-"line; this helps protect the scholarly record while making it more "
+"and monographs, everyone should be encouraged to republish them verbatim "
+"online; this helps protect the scholarly record while making it more "
 "accessible. For textbooks and most reference works, publication of modified "
 "versions should be allowed as well, since that encourages society to improve "
 "them."

Index: po/ebooks.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/ebooks.pot,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/ebooks.pot    29 Jun 2010 20:26:18 -0000   1.4
+++ po/ebooks.pot    22 Dec 2010 09:29:31 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-29 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-21 20:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -143,8 +143,8 @@
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For some kinds of writing, we should go even further. For scholarly papers "
-"and monographs, everyone should be encouraged to republish them verbatim on "
-"line; this helps protect the scholarly record while making it more "
+"and monographs, everyone should be encouraged to republish them verbatim "
+"online; this helps protect the scholarly record while making it more "
 "accessible. For textbooks and most reference works, publication of modified "
 "versions should be allowed as well, since that encourages society to improve "
 "them."

Index: po/not-ipr.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/not-ipr.pl.po  22 Dec 2010 08:50:06 -0000   1.4
+++ po/not-ipr.pl.po  22 Dec 2010 09:29:31 -0000   1.5
@@ -55,13 +55,6 @@
 "z&nbsp;tych praw, dobrze zrobi odrzucając to&nbsp;określenie."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
-#| "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a "
-#| "fashion that followed the 1967 founding of the World &ldquo;Intellectual "
-#| "Property&rdquo; Organization (WIPO), and only became really common in "
-#| "recent years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents "
-#| "the interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.)"
 msgid ""
 "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
 "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion "

Index: po/who-does-that-server-really-serve.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.ar.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- po/who-does-that-server-really-serve.ar.po 9 Dec 2010 01:27:41 -0000    
1.13
+++ po/who-does-that-server-really-serve.ar.po 22 Dec 2010 09:29:31 -0000   
1.14
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: who does that server really server\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-08 20:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-22 04:29-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-06 19:35+0300\n"
 "Last-Translator: Osama Khalid <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic <>\n"
@@ -338,7 +338,7 @@
 msgid ""
 "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, it "
 "is done jointly for you and another party. So there's no particular reason "
-"why you alone should expect to control that computing. The real issue in E-"
+"why you alone should expect to control that computing. The real issue in e-"
 "commerce is whether you trust the other party with your money and personal "
 "information."
 msgstr ""

Index: po/who-does-that-server-really-serve.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- po/who-does-that-server-really-serve.pl.po 10 Dec 2010 09:29:34 -0000   
1.13
+++ po/who-does-that-server-really-serve.pl.po 22 Dec 2010 09:29:31 -0000   
1.14
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-08 20:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-22 04:29-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-09 22:27+0100\n"
 "Last-Translator: Michał Walenciak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden >\n"
@@ -375,10 +375,17 @@
 "wyszukiwania na&nbsp;swojej stronie <em>jest</em> SaaS.)"
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, "
+#| "it is done jointly for you and another party. So there's no particular "
+#| "reason why you alone should expect to control that computing. The real "
+#| "issue in E-commerce is whether you trust the other party with your money "
+#| "and personal information."
 msgid ""
 "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, it "
 "is done jointly for you and another party. So there's no particular reason "
-"why you alone should expect to control that computing. The real issue in E-"
+"why you alone should expect to control that computing. The real issue in e-"
 "commerce is whether you trust the other party with your money and personal "
 "information."
 msgstr ""

Index: po/who-does-that-server-really-serve.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pot,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- po/who-does-that-server-really-serve.pot  9 Dec 2010 01:27:46 -0000    
1.12
+++ po/who-does-that-server-really-serve.pot  22 Dec 2010 09:29:31 -0000   
1.13
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-08 20:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-22 04:29-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -238,7 +238,7 @@
 "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, it "
 "is done jointly for you and another party. So there's no particular reason "
 "why you alone should expect to control that computing. The real issue in "
-"E-commerce is whether you trust the other party with your money and personal "
+"e-commerce is whether you trust the other party with your money and personal "
 "information."
 msgstr ""
 

Index: po/who-does-that-server-really-serve.ro.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.ro.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/who-does-that-server-really-serve.ro.po 9 Dec 2010 01:27:46 -0000    
1.2
+++ po/who-does-that-server-really-serve.ro.po 22 Dec 2010 09:29:31 -0000   
1.3
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: who-does-that-server-really-serve.ro.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-08 20:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-22 04:29-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-03 22:18+0200\n"
 "Last-Translator: Cătălin Frâncu <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Romanian <address@hidden>\n"
@@ -333,7 +333,7 @@
 msgid ""
 "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, it "
 "is done jointly for you and another party. So there's no particular reason "
-"why you alone should expect to control that computing. The real issue in E-"
+"why you alone should expect to control that computing. The real issue in e-"
 "commerce is whether you trust the other party with your money and personal "
 "information."
 msgstr ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]