www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po not-ipr.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po not-ipr.pl.po
Date: Wed, 22 Dec 2010 08:50:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/22 08:50:13

Modified files:
    philosophy/po : not-ipr.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: not-ipr.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- not-ipr.pl.po    21 Dec 2010 17:27:47 -0000   1.3
+++ not-ipr.pl.po    22 Dec 2010 08:50:06 -0000   1.4
@@ -4,14 +4,14 @@
 # Kamil Ignacak, 2005.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2006.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: not-ipr.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-21 12:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-09 10:43+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-22 09:49+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -55,7 +55,6 @@
 "z&nbsp;tych praw, dobrze zrobi odrzucając to&nbsp;określenie."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
 #| "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a "
@@ -77,12 +76,16 @@
 msgstr ""
 "Według profesora Marka Lemleya, obecnie pracującego w&nbsp;Stanford Law "
 "School, powszechne używanie określenia &bdquo;własność 
intelektualna&rdquo; "
-"jest modą, która nastąpiła po utworzeniu w&nbsp;roku 1967 Światowej "
+"jest modą, która nastąpiła po&nbsp;utworzeniu w&nbsp;roku 1967 Światowej 
"
 "Organizacji &bdquo;Własności Intelektualnej&rdquo; (World &bdquo;"
 "Intellectual Property&rdquo; Organization&nbsp;&ndash; WIPO) i&nbsp;stała "
 "się naprawdę powszechna w&nbsp;kilku ostatnich latach. (Formalnie WIPO jest 
"
-"organizacją wyspecjalizowaną ONZ, ale w&nbsp;rzeczywistości reprezentuje "
-"interesy posiadaczy praw autorskich, patentów i&nbsp;znaków handlowych). "
+"organizacją wyspecjalizowaną ONZ, ale&nbsp;w&nbsp;rzeczywistości "
+"reprezentuje interesy posiadaczy praw autorskich, patentów i&nbsp;znaków "
+"handlowych). Powszechne stosowanie tej nazwy się zaczęło <a href=\"http://";
+"ngrams.googlelabs.com/graph?content=intellectual+property&amp;"
+"year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=0&amp;smoothing=1\">około roku "
+"1990</a> (<a href=\"/graphics/seductivemirage.png\">lokalna kopia</a>)."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -104,9 +107,9 @@
 "specjaliści). Te prawa nie&nbsp;są tak naprawdę podobne do&nbsp;praw "
 "tyczących obiektów fizycznych, ale&nbsp;używanie tego określenia 
doprowadza "
 "do&nbsp;tego, że&nbsp;ustawodawcy upodabniają pierwszy rodzaj praw do&nbsp;"
-"drugich. Ponieważ taka zmiana jest na&nbsp;rękę firmom, które korzystają 
"
-"z&nbsp;praw autorskich, patentów i&nbsp;znaków handlowych, firmy te 
działały "
-"w&nbsp;kierunku uczynienia tego terminu popularnym."
+"drugich. Ponieważ&nbsp;taka zmiana jest na&nbsp;rękę firmom, które "
+"korzystają z&nbsp;praw autorskich, patentów i&nbsp;znaków handlowych, 
firmy "
+"te działały w&nbsp;kierunku uczynienia tego terminu popularnym."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -120,14 +123,14 @@
 "Ci, którzy chcieliby rozpatrywać meritum tych spraw [dotyczących prawa "
 "autorskiego, prawa patentowego i&nbsp;prawa o&nbsp;znakach handlowych], "
 "powinni odrzucić stronniczy termin. Wielu ludzi prosiło mnie, bym "
-"zaproponował inną nazwę dla tej kategorii przepisów&nbsp;&ndash; albo 
sami "
-"proponowali alternatywy. Wśród sugerowanych nazw znalazły się: Narzucone "
-"Przywileje Monopolistyczne (IMPs&nbsp;&ndash; Imposed Monopoly Privileges) "
-"i&nbsp;Stworzone-Przez-Rząd-Narzucone-Prawem-Monopole (GOLEMs&nbsp;&ndash; "
-"Government-Originated Legally Enforced Monopolies). Niektórzy mówią 
o&nbsp;"
-"&bdquo;reżimach praw wyłącznych&rdquo;, ale nazywanie nakładanych 
na&nbsp;"
-"społeczeństwo ograniczeń &bdquo;prawami&rdquo; wydawców to&nbsp;również 
"
-"dwójmyślenie."
+"zaproponował inną nazwę dla tej kategorii przepisów&nbsp;&ndash; 
albo&nbsp;"
+"sami proponowali alternatywy. Wśród sugerowanych nazw znalazły się: "
+"Narzucone Przywileje Monopolistyczne (IMPs&nbsp;&ndash; Imposed Monopoly "
+"Privileges) i&nbsp;Stworzone-Przez-Rząd-Narzucone-Prawem-Monopole "
+"(GOLEMs&nbsp;&ndash; Government-Originated Legally Enforced Monopolies). "
+"Niektórzy mówią o&nbsp;&bdquo;reżimach praw wyłącznych&rdquo;, 
ale&nbsp;"
+"nazywanie nakładanych na&nbsp;społeczeństwo ograniczeń 
&bdquo;prawami&rdquo; "
+"wydawców to&nbsp;również dwójmyślenie."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -139,10 +142,10 @@
 "sense as a coherent category is that widespread use of the term has misled "
 "them."
 msgstr ""
-"Niektóre z&nbsp;tych zastępników stanowią pewien stopniowy postęp, ale "
+"Niektóre z&nbsp;tych zastępników stanowią pewien stopniowy postęp, 
ale&nbsp;"
 "zastępowanie &bdquo;własności intelektualnej&rdquo; jakimkolwiek innym "
 "określeniem jest błędem. Inna nazwa mogłaby wyeliminować stronniczy osą
d, "
-"nie&nbsp;wpłynęłaby jednak na&nbsp;sedno sprawy: zbytnie uogólnianie. "
+"nie&nbsp;wpłynęłaby jednak&nbsp;na&nbsp;sedno sprawy: zbytnie 
uogólnianie. "
 "Nie&nbsp;ma żadnego spójnego zjawiska zwanego &bdquo;własnością "
 "intelektualną&rdquo;. To miraż, który wydaje się mieć spójną postać 
tylko "
 "dlatego, że&nbsp;sugeruje to jego nazwa."
@@ -179,9 +182,9 @@
 "some fields and not in others."
 msgstr ""
 "Prawo autorskie zostało zaprojektowane, by&nbsp;promować pisanie i&nbsp;"
-"sztukę, i&nbsp;obejmuje szczegóły związane z&nbsp;pisarstwem lub sztuką. 
"
-"Prawo patentowe miało zachęcać do&nbsp;publikowania idei za cenę "
-"ograniczonych monopoli na&nbsp;te idee&nbsp;&ndash; cena, którą warto "
+"sztukę, i&nbsp;obejmuje szczegóły związane z&nbsp;pisarstwem lub&nbsp;"
+"sztuką. Prawo patentowe miało zachęcać do&nbsp;publikowania idei za&nbsp;"
+"cenę ograniczonych monopoli na&nbsp;te idee&nbsp;&ndash; cena, którą warto 
"
 "zapłacić w&nbsp;niektórych dziedzinach a&nbsp;w&nbsp;innych nie."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -194,9 +197,9 @@
 msgstr ""
 "Prawo o&nbsp;znaku handlowym nie było stworzone z&nbsp;myślą o&nbsp;"
 "promowaniu jakiejkolwiek działalności handlowej, ale&nbsp;po&nbsp;to&nbsp;"
-"tylko, by&nbsp;kupujący wiedzieli, co&nbsp;kupują. Jednak ustawodawcy pod "
-"wpływem określenia &bdquo;własność intelektualna&rdquo; zamienili to 
prawo "
-"w&nbsp;układ zachęt do&nbsp;reklamowania."
+"tylko, by&nbsp;kupujący wiedzieli, co&nbsp;kupują. Jednak&nbsp;ustawodawcy "
+"pod&nbsp;wpływem określenia &bdquo;własność intelektualna&rdquo; 
zamienili "
+"to prawo w&nbsp;układ zachęt do&nbsp;reklamowania."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -205,11 +208,11 @@
 "some fact about copyright law, you'd be wise to assume that patent law is "
 "different. You'll rarely go wrong!"
 msgstr ""
-"Ponieważ te systemy praw rozwijały się niezależnie, są&nbsp;różne 
w&nbsp;"
-"każdym szczególe oraz w&nbsp;podstawowych celach i&nbsp;metodach 
stosowania. "
-"Jeżeli więc dowiecie się czegoś o&nbsp;prawie autorskim, to najlepiej, "
-"żebyście przyjęli, że&nbsp;prawo patentowe jest inne. Rzadko kiedy 
będziecie "
-"się mylić!"
+"Ponieważ&nbsp;te systemy praw rozwijały się niezależnie, są&nbsp;różne 
"
+"w&nbsp;każdym szczególe oraz&nbsp;w&nbsp;podstawowych celach 
i&nbsp;metodach "
+"stosowania. Jeżeli&nbsp;więc dowiecie się czegoś o&nbsp;prawie autorskim, 
to "
+"najlepiej, żebyście przyjęli, że&nbsp;prawo patentowe jest inne. Rzadko "
+"kiedy będziecie się mylić!"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -223,15 +226,15 @@
 "legislative colonization&rdquo;, that gets to the heart of the matter."
 msgstr ""
 "Ludzie mówią często &bdquo;własność intelektualna&rdquo;, kiedy tak 
naprawdę "
-"mają na&nbsp;myśli jakąś szerszą lub węższą kategorię. 
Na&nbsp;przykład "
+"mają na&nbsp;myśli jakąś szerszą lub&nbsp;węższą kategorię. 
Na&nbsp;przykład "
 "bogate kraje często narzucają niesprawiedliwe prawa krajom ubogim, 
aby&nbsp;"
 "wycisnąć z&nbsp;nich pieniądze. Niektóre z&nbsp;tych przepisów są 
prawami "
-"dotyczącymi &bdquo;własności intelektualnej&rdquo;, ale 
nie&nbsp;wszystkie. "
-"Mimo to ludzie często podchwytują tę etykietkę, bo&nbsp;się z&nbsp;nią "
-"oswoili, i&nbsp;fałszywie przedstawiają istotę zagadnienia. Byłoby lepiej 
"
-"używać terminu takiego jak &bdquo;ustawodawcza kolonizacja&rdquo;, który "
-"skupia się na&nbsp;głównym aspekcie sprawy i&nbsp;wystrzega się 
błędnego "
-"przedstawiania zakresu zjawiska."
+"dotyczącymi &bdquo;własności intelektualnej&rdquo;, ale&nbsp;nie&nbsp;"
+"wszystkie. Mimo to ludzie często podchwytują tę etykietkę, bo&nbsp;się "
+"z&nbsp;nią oswoili, i&nbsp;fałszywie przedstawiają istotę zagadnienia. "
+"Byłoby lepiej używać terminu takiego jak &bdquo;ustawodawcza "
+"kolonizacja&rdquo;, który skupia się na&nbsp;głównym aspekcie sprawy 
i&nbsp;"
+"wystrzega się błędnego przedstawiania zakresu zjawiska."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -256,7 +259,7 @@
 msgstr ""
 "W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;swoich potomków, obecnie zatrudnionych 
w&nbsp;"
 "WIPO, ojcowie konstytucji USA mieli zasadnicze, prokonkurencyjne podejście "
-"do&nbsp;własności intelektualnej. Wiedzieli, że uprawnienia mogą być "
+"do&nbsp;własności intelektualnej. Wiedzieli, że&nbsp;uprawnienia mogą 
być "
 "niezbędne, ale&hellip;związali kongresowi ręce, ograniczając 
na&nbsp;różne "
 "sposoby jego władzę."
 
@@ -269,8 +272,8 @@
 "generalization."
 msgstr ""
 "Powyższa wypowiedź odnosi się do&nbsp;artykułu Konstytucji USA, który "
-"legitymizuje prawo patentowe i&nbsp;prawo autorskie, ale ten artykuł "
-"nie&nbsp;ma nic wspólnego z&nbsp;prawem o&nbsp;znakach handlowych, czy "
+"legitymizuje prawo patentowe i&nbsp;prawo autorskie, ale&nbsp;ten artykuł "
+"nie&nbsp;ma nic wspólnego z&nbsp;prawem o&nbsp;znakach handlowych, czy&nbsp;"
 "którymkolwiek innym. Termin &bdquo;własność intelektualna&rdquo; 
przywiódł "
 "tego profesora do&nbsp;fałszywego uogólnienia."
 
@@ -287,10 +290,10 @@
 "Określenie &bdquo;własność intelektualna&rdquo; prowadzi również 
do&nbsp;"
 "uproszczonego myślenia. Powoduje, że&nbsp;ludzie skupiają się na&nbsp;"
 "niewielkim podobieństwie formy tych odmiennych praw&mdash;polegającym "
-"na&nbsp;tym, że prawa te tworzą sztuczne przywileje dla pewnych "
+"na&nbsp;tym, że&nbsp;prawa te tworzą sztuczne przywileje dla pewnych "
 "podmiotów&nbsp;&ndash; a&nbsp;ignorują ich zasadnicze właściwości: "
 "specyficzne ograniczenia, które każde z&nbsp;tych praw nakłada na&nbsp;"
-"ludzi, oraz konsekwencje, które z&nbsp;tego wypływają."
+"ludzi, oraz&nbsp;konsekwencje, które z&nbsp;tego wypływają."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -321,17 +324,17 @@
 msgstr ""
 "Przy rozpatrywaniu tematu z&nbsp;tak szerokiej perspektywy, specyficzne "
 "problemy zasad społecznych powodowane przez prawo autorskie, odmienne "
-"problemy powodowane przez prawo patentowe, czy którekolwiek z&nbsp;innych "
-"praw są niemal niedostrzegalne. Te kwestie biorą się z&nbsp;"
+"problemy powodowane przez prawo patentowe, czy&nbsp;którekolwiek z&nbsp;"
+"innych praw są niemal niedostrzegalne. Te kwestie biorą się z&nbsp;"
 "charakterystycznych własności każdego z&nbsp;rodzajów praw, dokładnie 
tego, "
 "do&nbsp;czego ignorowania skłania termin &bdquo;własność "
 "intelektualna&rdquo;. Na&nbsp;przykład jedną ze&nbsp;spraw związanych 
z&nbsp;"
-"prawem autorskim jest to, czy dzielenie się muzyką z&nbsp;innymi powinno 
być "
-"dozwolone. Prawo patentowe nie&nbsp;ma z&nbsp;tym nic wspólnego. Prawo "
-"patentowe podnosi natomiast kwestię tego, czy biednym krajom można 
pozwolić "
-"na&nbsp;produkcję ratujących życie leków i&nbsp;sprzedawanie ich za&nbsp;"
-"niską cenę, by&nbsp;ratować ludzkie życia. Prawo autorskie nie&nbsp;ma "
-"z&nbsp;tym żadnego związku."
+"prawem autorskim jest to, czy&nbsp;dzielenie się muzyką z&nbsp;innymi "
+"powinno być dozwolone. Prawo patentowe nie&nbsp;ma z&nbsp;tym nic 
wspólnego. "
+"Prawo patentowe podnosi natomiast&nbsp;kwestię tego, czy&nbsp;biednym krajom 
"
+"można pozwolić na&nbsp;produkcję ratujących życie leków 
i&nbsp;sprzedawanie "
+"ich za&nbsp;niską cenę, by&nbsp;ratować ludzkie życia. Prawo autorskie "
+"nie&nbsp;ma z&nbsp;tym żadnego związku."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -342,10 +345,10 @@
 "thinking about each one."
 msgstr ""
 "Żadna z&nbsp;tych kwestii nie&nbsp;jest natury wyłącznie ekonomicznej, "
-"a&nbsp;ich aspekty nieekonomiczne są od&nbsp;siebie bardzo różne, więc 
każdy "
-"patrzący na&nbsp;nie z&nbsp;płytkiej, uogólniającej perspektywy 
ekonomicznej "
-"ignoruje różnice. Etykietowanie tych praw terminem&bdquo;własność "
-"intelektualna&rdquo; nie&nbsp;pozwala na&nbsp;jasne myślenie o&nbsp;"
+"a&nbsp;ich aspekty nieekonomiczne są od&nbsp;siebie bardzo różne, 
więc&nbsp;"
+"każdy patrzący na&nbsp;nie z&nbsp;płytkiej, uogólniającej perspektywy "
+"ekonomicznej ignoruje różnice. Etykietowanie tych praw terminem&bdquo;"
+"własność intelektualna&rdquo; nie&nbsp;pozwala na&nbsp;jasne myślenie 
o&nbsp;"
 "którymkolwiek z&nbsp;nich."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -357,11 +360,11 @@
 "which is any good."
 msgstr ""
 "Skutkiem tego każda opinia o&nbsp;&bdquo;kwestii własności "
-"intelektualnej&rdquo; jest prawie na&nbsp;pewno niemądra. Jeżeli będziecie 
"
-"myśleć o&nbsp;wszystkich tych prawach jako o&nbsp;jednym zagadnieniu, to "
-"będziecie przejawiać skłonność do&nbsp;wybierania sobie opinii ze&nbsp;"
-"zbioru rozległych, nadmiernych uogólnień, z&nbsp;których żadne 
nie&nbsp;ma "
-"najmniejszej wartości."
+"intelektualnej&rdquo; jest prawie na&nbsp;pewno niemądra. Jeżeli&nbsp;"
+"będziecie myśleć o&nbsp;wszystkich tych prawach jako o&nbsp;jednym "
+"zagadnieniu, to będziecie przejawiać skłonność do&nbsp;wybierania sobie "
+"opinii ze&nbsp;zbioru rozległych, nadmiernych uogólnień, z&nbsp;których "
+"żadne nie&nbsp;ma najmniejszej wartości."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -373,15 +376,15 @@
 "each of these issues separately, in its fullness, and you have a chance of "
 "considering them well."
 msgstr ""
-"Jeżeli chcecie poprawnie myśleć o&nbsp;sprawach związanych z&nbsp;prawem "
-"patentowym, prawem autorskim, prawem o&nbsp;znakach handlowych, lub "
-"którymkolwiek innym prawie, pierwszym krokiem jest zapomnieć 
o&nbsp;pomyśle "
-"wrzucania tych praw do&nbsp;jednego worka i&nbsp;traktować je jako oddzielne 
"
-"tematy. Drugi krok polega na&nbsp;odrzuceniu podsuwanej przez termin &bdquo;"
-"własność intelektualna&rdquo; zawężonej perspektywy i&nbsp;nadmiernych "
-"uproszczeń ekonomicznych. Rozpatrujcie każde z&nbsp;tych zagadnień "
-"oddzielnie, w&nbsp;całej jego rozciągłości, a&nbsp;będziecie mieć 
możliwość "
-"dobrego osądu."
+"Jeżeli&nbsp;chcecie poprawnie myśleć o&nbsp;sprawach związanych z&nbsp;"
+"prawem patentowym, prawem autorskim, prawem o&nbsp;znakach handlowych, "
+"lub&nbsp;którymkolwiek innym prawie, pierwszym krokiem jest zapomnieć 
o&nbsp;"
+"pomyśle wrzucania tych praw do&nbsp;jednego worka i&nbsp;traktować je jako "
+"oddzielne tematy. Drugi krok polega na&nbsp;odrzuceniu podsuwanej przez "
+"termin &bdquo;własność intelektualna&rdquo; zawężonej perspektywy 
i&nbsp;"
+"nadmiernych uproszczeń ekonomicznych. Rozpatrujcie każde z&nbsp;tych "
+"zagadnień oddzielnie, w&nbsp;całej jego rozciągłości, a&nbsp;będziecie 
mieć "
+"możliwość dobrego osądu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -408,7 +411,7 @@
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -418,12 +421,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
 "koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
 "standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
-"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci 
współpracy "
-"w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:www-pl-";
-"address@hidden">address@hidden</a>."
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]