www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www people/po/people.es.po people/po/people.pot...


From: Yavor Doganov
Subject: www people/po/people.es.po people/po/people.pot...
Date: Mon, 22 Nov 2010 09:27:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/22 09:27:52

Modified files:
    people/po   : people.es.po people.pot 
    philosophy   : computing-progress.pl.html 
             freedom-or-copyright.pl.html 
             trivial-patent.pl.html 
    philosophy/po : computing-progress.pl.po trivial-patent.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.es.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.pot?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/computing-progress.pl.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-copyright.pl.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/trivial-patent.pl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/computing-progress.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/trivial-patent.pl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: people/po/people.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.es.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- people/po/people.es.po   22 Nov 2010 01:27:30 -0000   1.15
+++ people/po/people.es.po   22 Nov 2010 09:27:35 -0000   1.16
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: people.es\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-21 20:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-22 04:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-02 14:54+0200\n"
 "Last-Translator: Xavier Reina <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Español <address@hidden>\n"
@@ -3583,11 +3583,14 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Is a GNU Project Webmaster and a member of the GNU Web Translation "
-"Coordination Team. He is also the founder of the <a href=\"http://gna.org/";
-"projects/foss-malayalam/\">FOSS Malayalam Project</a> and the <a href="
-"\"http://gna.org/projects/fsug-kochi/\";> Free/Open Source Software (FOSS) "
-"User Group - Kochi </a>."
+"Holds a Bachelors Degree in Mechanical Engineering and is currently employed "
+"as a Senior GNU/Linux System Administrator and Information Security "
+"Professional. He is currently based in Mumbai,India. He volunteers as a <a "
+"href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www\";> GNU Project Webmaster</a> "
+"and is also a member of the GNU Web Translation Coordination Team. He is "
+"the founder of the <a href=\"http://gna.org/projects/foss-malayalam/\";>FOSS "
+"Malayalam Project</a> and the <a href=\"http://gna.org/projects/fsug-kochi/";
+"\"> Free/Open Source Software (FOSS) User Group - Kochi </a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>

Index: people/po/people.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.pot,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- people/po/people.pot    22 Nov 2010 01:27:30 -0000   1.34
+++ people/po/people.pot    22 Nov 2010 09:27:35 -0000   1.35
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-21 20:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-22 04:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -2736,11 +2736,15 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Is a GNU Project Webmaster and a member of the GNU Web Translation "
-"Coordination Team. He is also the founder of the <a "
-"href=\"http://gna.org/projects/foss-malayalam/\";>FOSS Malayalam Project</a> "
-"and the <a href=\"http://gna.org/projects/fsug-kochi/\";> Free/Open Source "
-"Software (FOSS) User Group - Kochi </a>."
+"Holds a Bachelors Degree in Mechanical Engineering and is currently employed "
+"as a Senior GNU/Linux System Administrator and Information Security "
+"Professional. He is currently based in Mumbai,India. He volunteers as a <a "
+"href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www\";> GNU Project Webmaster</a> "
+"and is also a member of the GNU Web Translation Coordination Team. He is "
+"the founder of the <a href=\"http://gna.org/projects/foss-malayalam/\";>FOSS "
+"Malayalam Project</a> and the <a "
+"href=\"http://gna.org/projects/fsug-kochi/\";> Free/Open Source Software "
+"(FOSS) User Group - Kochi </a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>

Index: philosophy/computing-progress.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/computing-progress.pl.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/computing-progress.pl.html    15 Oct 2010 08:29:49 -0000   
1.2
+++ philosophy/computing-progress.pl.html    22 Nov 2010 09:27:40 -0000   
1.3
@@ -84,8 +84,8 @@
 oprogramowanie w&nbsp;naszych komputerach, na&nbsp;pulpitach naszych
 pecetów, naszych laptopach, telefonach jest pod&nbsp;naszą kontrolą
 i&nbsp;szanują naszą prywatność. Innymi słowy, świat w&nbsp;którym całe
-oprogramowanie jest <a href="/philosophy/free-sw.html"><em>wolnym
-oprogramowaniem</em></a>.</p>
+oprogramowanie jest <a href="/philosophy/free-sw.html"><em>wolnym</em>
+oprogramowaniem</a>.</p>
 
 <p>
 Wolne oprogramowanie, oprogramowanie szanujące wolność, oznacza
@@ -174,7 +174,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/10/15 08:29:49 $
+$Date: 2010/11/22 09:27:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/freedom-or-copyright.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/freedom-or-copyright.pl.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/freedom-or-copyright.pl.html   13 Nov 2010 01:28:49 -0000   
1.15
+++ philosophy/freedom-or-copyright.pl.html   22 Nov 2010 09:27:40 -0000   
1.16
@@ -2,44 +2,45 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Wolność czy prawa autorskie? - GNU Project - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania
-(FSF)</title>
+<title>Wolność czy&nbsp;prawa autorskie? - GNU Project - Fundacja Wolnego
+Oprogramowania (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<h2>Wolność czy prawa autorskie?</h2>
+<h2>Wolność czy&nbsp;prawa autorskie?</h2>
 
 <p>
  <strong>Richard Stallman</strong>
 </p>
 
-<p><em>This essay addresses how the principles of software freedom apply in
-some cases to other works of authorship and art. It's included here since it
-involves the application of the ideas of free software.</em></p>
+<p><em>Ten esej opisuje jak zasady wolności oprogramowania można czasami
+zastosować do&nbsp;innych prac autorskich i&nbsp;do sztuki. Został tu
+zamieszczony ponieważ&nbsp;dotyczy stosowania zasad wolnego
+oprogramowania.</em></p>
 
 <p>
 Prawa autorskie zostały wprowadzone w&nbsp;erze prasy drukarskiej jako
 regulacja przemysłu pisarskiego i&nbsp;wydawniczego. Celem było zachęcenie
-do publikacji różnorodnych prac pisanych. Sposobem było zmuszenie wydawcy,
-aby uzyskał zezwolenie od autora na publikację prac z&nbsp;ostatnich kilku
-lat. Pozwalało to autorom na uzyskanie przychodów od wydawców, które
-ułatwiały i&nbsp;zachęcały do pisania. Czytelnicy otrzymywali z&nbsp;tego
-korzyść, tracąc przy tym niewiele: prawo autorskie ograniczało tylko
-publikację, nie rzeczy, które zwykły czytelnik mógł robić. To zapewne
-uczyniło prawo autorskie korzystnym systemem dla społeczeństwa
-i&nbsp;dlatego zapewne uzasadnionym.</p>
+do&nbsp;publikacji różnorodnych prac pisanych. Sposobem było zmuszenie
+wydawcy, aby&nbsp;uzyskał zezwolenie od&nbsp;autora na&nbsp;publikację prac
+z&nbsp;ostatnich kilku lat. Pozwalało to autorom na&nbsp;uzyskanie
+przychodów od&nbsp;wydawców, które ułatwiały i&nbsp;zachęcały
+do&nbsp;pisania. Czytelnicy otrzymywali z&nbsp;tego korzyść, tracąc przy tym
+niewiele: prawo autorskie ograniczało tylko publikację, nie rzeczy, które
+zwykły czytelnik mógł robić. To zapewne uczyniło prawo autorskie 
korzystnym
+systemem dla społeczeństwa i&nbsp;dlatego zapewne uzasadnionym.</p>
 
 <p>
 Wszystko to piękne&mdash;tylko dawniej.</p>
 
 <p>
 Dzisiaj mamy nowe drogi dystrybucji informacji: komputery i&nbsp;sieci. Ich
-korzyścią jest to, że ułatwiają kopiowanie i&nbsp;manipulację informacją
,
-włączając oprogramowanie, nagrania muzyczne, książki i&nbsp;filmy. 
Oferują
-one możliwość nieskończonego dostępu do wszelakiego rodzaju
-danych&mdash;informacyjna utopia.</p>
+korzyścią jest to, że&nbsp;ułatwiają kopiowanie i&nbsp;manipulację
+informacją, włączając oprogramowanie, nagrania muzyczne, książki
+i&nbsp;filmy. Oferują one możliwość nieskończonego dostępu
+do&nbsp;wszelakiego rodzaju danych&mdash;informacyjna utopia.</p>
 
 <p>
-Jedna przeszkoda stała na drodze: prawa autorskie. Czytelnicy
+Jedna przeszkoda stała na&nbsp;drodze: prawa autorskie. Czytelnicy
 i&nbsp;słuchacze, którzy skorzystali z&nbsp;nowej możliwości kopiowania
 i&nbsp;dzielenia się opublikowaną informacją, ściśle rzecz biorąc, 
naruszali
 prawo autorskie. To samo prawo, które niegdyś spełniało rolę korzystnej
@@ -48,100 +49,104 @@
 
 <p>
 W&nbsp;demokracji, prawo które zabrania działań popularnych
-i&nbsp;użytecznych, zwykle jest wkrótce rozluźniane. Jednak nie wtedy, gdy
-korporacje mają władzę polityczną. Wydawnicze lobby jest zdeterminowane, by
-przeszkodzić społeczeństwu w&nbsp;korzystaniu z&nbsp;mocy swoich komputerów
-i&nbsp;odkryły, że prawo autorskie jest przydatną bronią. Pod ich wpływem,
-zamiast rozluźniać prawa autorskie, aby dopasować się do nowych
-okoliczności, rządy zacieśniły je bardziej niż kiedykolwiek, nakładając
-surowe kary na praktyki dzielenia się. Najnowsza moda w&nbsp;popieraniu
-wydawców przeciwko obywatelom, znana jako &bdquo;trzy próby&rdquo;
-[<em>three strikes</em>], polega na blokadzie łącz internetowych tym
-obywatelom, którzy uczestniczą w&nbsp;dzieleniu się plikami.</p>
+i&nbsp;użytecznych, zwykle jest wkrótce rozluźniane. Jednak&nbsp;nie wtedy,
+gdy korporacje mają władzę polityczną. Wydawnicze lobby jest 
zdeterminowane,
+by przeszkodzić społeczeństwu w&nbsp;korzystaniu z&nbsp;mocy swoich
+komputerów i&nbsp;odkryły, że&nbsp;prawo autorskie jest przydatną
+bronią. Pod&nbsp;ich wpływem, zamiast rozluźniać prawa autorskie,
+aby&nbsp;dopasować się do&nbsp;nowych okoliczności, rządy zacieśniły je
+bardziej niż kiedykolwiek, nakładając surowe kary na&nbsp;praktyki dzielenia
+się. Najnowsza moda w&nbsp;popieraniu wydawców przeciwko obywatelom, znana
+jako &bdquo;trzy próby&rdquo; [<em>three strikes</em>], polega
+na&nbsp;blokadzie łącz internetowych tym obywatelom, którzy uczestniczą
+w&nbsp;dzieleniu się plikami.</p>
 
 <p>
 To jeszcze nie było najgorsze. Komputery mogą być potężnym narzędziem
-dominacji, gdy dostawcy oprogramowania odmawiają użytkownikom kontroli nad
-oprogramowaniem, które uruchamiają. Wydawcy zdali sobie sprawę, że poprzez
-wydawanie prac w&nbsp;formie zaszyfrowanej, które tylko autoryzowane
-oprogramowanie może otworzyć, uzyskają niespotykaną władzę: mogą zmusić
-czytelników do płacenia oraz identyfikacji, kiedykolwiek tylko czytają
-książkę, słuchają muzyki lub oglądają film. To marzenie wydawców: 
świat
-opłat za oglądanie [<em>pay-per-view</em>].</p>
+dominacji, gdy dostawcy oprogramowania odmawiają użytkownikom kontroli
+nad&nbsp;oprogramowaniem, które uruchamiają. Wydawcy zdali sobie sprawę,
+że&nbsp;poprzez wydawanie prac w&nbsp;formie zaszyfrowanej, które tylko
+autoryzowane oprogramowanie może otworzyć, uzyskają niespotykaną władzę:
+mogą zmusić czytelników do&nbsp;płacenia oraz&nbsp;identyfikacji,
+kiedykolwiek tylko czytają książkę, słuchają muzyki lub&nbsp;oglądają
+film. To marzenie wydawców: świat opłat za&nbsp;oglądanie
+[<em>pay-per-view</em>].</p>
 
 <p>
-Wydawcy zyskali wsparcie rządu USA dla swego marzenia za pomocą Digital
+Wydawcy zyskali wsparcie rządu USA dla swego marzenia za&nbsp;pomocą Digital
 Millenium Copyright Act (DMCA) w&nbsp;roku 1998. To prawo dawało wydawcom
-prawo określania własnych zasad prawa autorskiego, poprzez implementację ich
-w&nbsp;kodzie autoryzowanego programu do odtwarzania. Przez tę praktykę,
-nazwaną &bdquo;cyfrowym zarządzaniem ograniczeniami&rdquo; [<em>Digital
-Restrictions Management</em>, w&nbsp;skrócie <em>DRM</em>] nawet czytanie
-lub słuchanie bez autoryzacji zostało zabronione.</p>
+prawo określania własnych zasad prawa autorskiego,
+poprzez&nbsp;implementację ich w&nbsp;kodzie autoryzowanego programu
+do&nbsp;odtwarzania. Przez tę praktykę, nazwaną &bdquo;cyfrowym zarzą
dzaniem
+ograniczeniami&rdquo; [<em>Digital Restrictions Management</em>,
+w&nbsp;skrócie <em>DRM</em>] nawet czytanie lub&nbsp;słuchanie
+bez&nbsp;autoryzacji zostało zabronione.</p>
 
 <p>
 Nadal mamy te same stare wolności w&nbsp;używaniu papierowych książek
-i&nbsp;innych analogowych mediów. Lecz jeśli e-książki zastąpią te
+i&nbsp;innych analogowych mediów. Lecz&nbsp;jeśli e-książki zastąpią te
 drukowane, te wolności się nie przeniosą. Wyobraź sobie: koniec sklepów
 z&nbsp;używanymi książkami, koniec pożyczania książek swoim 
przyjaciołom,
-koniec wypożyczania książek z publicznej biblioteki &mdash; koniec
-&bdquo;wycieków&rdquo;, które mogły dać komuś szansę przeczytania bez
-płacenia. Koniec kupowania książek anonimowo za gotówkę &mdash; możesz 
kupić
-e-booka wyłącznie przy użyciu karty kredytowej. To jest świat który 
wydawcy
-chcą nam narzucić. Jeśli kupisz czytnik Amazon Kindle (my nazywamy go
-Swindle [Szwindel]) lub Sony Reader (tego nazywamy Shreader [czyt. Shredder
-- Niszczarka] za to, czym grozi używanie go z&nbsp;książkami), płacisz za
-utrwalenie takiego świata.</p>
-
-<p>
-Szwindel ma nawet orwelliańskiego backdoora, który może zostać użyty do
-zdalnego kasowania książek. Amazom zaprezentował tę możliwość poprzez
-skasowanie, kupionych z&nbsp;Amazon, kopii książki Orwella &mdash; 1984.
-Ewidentnie, nazwa nadana przez Amazon temu produktowi w&nbsp;pełni
-odzwierciedla intencje do palenia naszych książek.</p>
+koniec wypożyczania książek z&nbsp;publicznej biblioteki &mdash; koniec
+&bdquo;wycieków&rdquo;, które mogły dać komuś szansę przeczytania
+bez&nbsp;płacenia. Koniec kupowania książek anonimowo za&nbsp;gotówkę
+&mdash; możesz kupić e-booka wyłącznie przy użyciu karty kredytowej. To 
jest
+świat który wydawcy chcą nam narzucić. Jeśli kupisz czytnik Amazon Kindle
+(my nazywamy go Swindle [Szwindel]) lub&nbsp;Sony Reader (tego nazywamy
+Shreader [czyt. Shredder - Niszczarka] za&nbsp;to, czym grozi używanie go
+z&nbsp;książkami), płacisz za&nbsp;utrwalenie takiego świata.</p>
+
+<p>
+Szwindel ma nawet orwelliańskiego backdoora, który może zostać użyty
+do&nbsp;zdalnego kasowania książek. Amazom zaprezentował tę możliwość
+poprzez&nbsp;skasowanie, kupionych z&nbsp;Amazon, kopii książki Orwella
+&mdash; 1984. Ewidentnie, nazwa nadana przez Amazon temu produktowi
+w&nbsp;pełni odzwierciedla intencje do&nbsp;palenia naszych książek.</p>
 
 <p>
-Społeczny gniew przeciwko DRM rośnie powoli, będąc powstrzymywanym 
ponieważ
-propagandowe wyrażenia takie jak <a
+Społeczny gniew przeciwko DRM rośnie powoli, będąc powstrzymywanym
+ponieważ&nbsp;propagandowe wyrażenia takie jak <a
 href="/philosophy/words-to-avoid.html">&bdquo;ochrona autorów&rdquo;</a>
 i&nbsp;<a href="/philosophy/not-ipr.html">&bdquo;własność
-intelektualna&rdquo;</a> przekonały czytelników, że ich prawa się nie
-liczą. Te zwroty domyślnie przyjmują, że wydawcom należy się specjalna
-władza w&nbsp;imieniu autorów, że jesteśmy moralnie zobowiązani by się im
-kłaniać, jak również, że oszukaliśmy kogoś, jeśli zobaczyliśmy lub
-usłyszeliśmy cokolwiek bez uiszczenia opłaty.</p>
+intelektualna&rdquo;</a> przekonały czytelników, że&nbsp;ich prawa się nie
+liczą. Te zwroty domyślnie przyjmują, że&nbsp;wydawcom należy się 
specjalna
+władza w&nbsp;imieniu autorów, że&nbsp;jesteśmy moralnie zobowiązani by 
się
+im kłaniać, jak również, że&nbsp;oszukaliśmy kogoś, jeśli zobaczyliśmy
+lub&nbsp;usłyszeliśmy cokolwiek bez&nbsp;uiszczenia opłaty.</p>
 
 <p>
 Organizacje, które zyskują najwięcej z&nbsp;praw autorskich, to te które
-legalnie sprawują nad nimi kontrolę w&nbsp;imieniu autorów (większość
-autorów zyskuje niewiele). Chcieliby, byś wierzył, że prawo autorskie jest
-naturalnym prawem autorów oraz, że my &mdash; społeczeństwo &mdash; musimy
-cierpieć, nieważne jak bolesne to jest. Nazywają dzielenie się
-&bdquo;piractwem&rdquo;, przyrównując pomoc bliźniemu do ataku na 
okręt.</p>
+legalnie sprawują nad&nbsp;nimi kontrolę w&nbsp;imieniu autorów 
(większość
+autorów zyskuje niewiele). Chcieliby, byś wierzył, że&nbsp;prawo autorskie
+jest naturalnym prawem autorów oraz, że&nbsp;my &mdash; społeczeństwo
+&mdash; musimy cierpieć, nieważne jak bolesne to jest. Nazywają dzielenie
+się &bdquo;piractwem&rdquo;, przyrównując pomoc bliźniemu do&nbsp;ataku
+na&nbsp;okręt.</p>
+
+<p>
+Mówią również, że&nbsp;Wojna z&nbsp;Udostępnianiem jest jedyną drogą
+na&nbsp;utrzymanie sztuki żywą. Nawet gdyby było to prawdą, nie wystarcza 
to
+na&nbsp;wytłumaczenie tego postępowania; lecz&nbsp;nie jest to
+prawdą. Publiczne dzielenie się kopiami pozwala zwiększyć sprzedaż
+większości prac, zmniejszając sprzedaż tylko dla największych hitów.</p>
 
 <p>
-Mówią również, że Wojna z&nbsp;Udostępnianiem jest jedyną drogą na
-utrzymanie sztuki żywą. Nawet gdyby było to prawdą, nie wystarcza to na
-wytłumaczenie tego postępowania; lecz nie jest to prawdą. Publiczne
-dzielenie się kopiami pozwala zwiększyć sprzedaż większości prac,
-zmniejszając sprzedaż tylko dla największych hitów.</p>
-
-<p>
-Bestsellery mogą jednak radzić sobie dobrze bez zakazu dzielenia
+Bestsellery mogą jednak&nbsp;radzić sobie dobrze bez&nbsp;zakazu dzielenia
 się. Stephen King uzyskał setki tysięcy dolarów sprzedając 
niezaszyfrowaną
-serię e-książek bez blokad kopiowania lub dzielenia się. (Był 
niezadowolony
-z&nbsp;tej ilości i&nbsp;nazwał eksperyment porażką, ale dla mnie wydaje 
się
-to sukcesem.) Radiohead zyskało miliony w&nbsp;2007 roku poprzez zaproszenie
-swoich fanów do kopiowania albumu i&nbsp;zapłaty według własnego uznania,
-podczas gdy album był udostępniany także w&nbsp;sieciach P2P. W&nbsp;2008
-roku <a
+serię e-książek bez&nbsp;blokad kopiowania lub&nbsp;dzielenia się. (Był
+niezadowolony z&nbsp;tej ilości i&nbsp;nazwał eksperyment porażką,
+ale&nbsp;dla mnie wydaje się to sukcesem.) Radiohead zyskało miliony
+w&nbsp;2007 roku poprzez&nbsp;zaproszenie swoich fanów do&nbsp;kopiowania
+albumu i&nbsp;zapłaty według własnego uznania, podczas gdy album był
+udostępniany także w&nbsp;sieciach P2P. W&nbsp;2008 roku <a
 href="http://www.boingboing.net/2008/03/05/nine-inch-nails-made.html";>Nine
-Inch Nails wypuścili album z&nbsp;zezwoleniem na dzielenie się kopiami</a>
-i&nbsp;zarobili 750 000 dolarów w&nbsp;przeciągu kilku dni.</p>
+Inch Nails wypuścili album z&nbsp;zezwoleniem na&nbsp;dzielenie się
+kopiami</a> i&nbsp;zarobili 750 000 dolarów w&nbsp;przeciągu kilku dni.</p>
 
 <p>
-Możliwość sukcesu bez narzucania sztucznych ograniczeń nie ogranicza się
-jedynie do bestsellerów. Wielu artystów o&nbsp;różnorakiej sławie dzisiaj
-prowadzi dostatnie życie dzięki <a
+Możliwość sukcesu bez&nbsp;narzucania sztucznych ograniczeń nie ogranicza
+się jedynie do&nbsp;bestsellerów. Wielu artystów o&nbsp;różnorakiej 
sławie
+dzisiaj prowadzi dostatnie życie dzięki <a
 href="http://www.techdirt.com/articles/20091119/1634117011.shtml";>dobrowolnemu
 wsparciu</a>: datkom i&nbsp;zakupom towarów przez ich fanów. Kevin Kelly
 oszacował, iż artysta potrzebuje znaleźć jedynie <a
@@ -150,28 +155,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Kiedy sieci komputerowe dostarczą łatwej anonimowej metody do przesłania
-komuś małej kwoty pieniędzy, bez karty kredytowej, będzie prosto stworzyć
-dużo lepszy system do wspierania sztuki. Podczas oglądania pracy, byłby
-przycisk z&nbsp;napisem: &bdquo;Naciśnij tutaj, by wysłać artyście
-złotówkę&rdquo;. Czy nie nacisnąłbyś go, przynajmniej raz 
w&nbsp;tygodniu?</p>
-
-<p>
-Innym dobrym sposobem na wsparcie muzyki i&nbsp;sztuki są <a
-href="dat.html">fundusze podatkowe</a> &mdash; być może podatek od czystych
-nośników lub łączności z&nbsp;Internetem. Państwo powinno dystrybuować
-pieniądze z&nbsp;podatku w&nbsp;całości do artystów, nie marnując ich na
-korporacje wydawnicze. Jednakże państwo nie powinno dystrybuować ich
-w&nbsp;liniowej proporcji do popularności, ponieważ to by dawało najwięcej
-kilku supergwiazdom, pozostawiając niewiele na wsparcie pozostałych
+Kiedy sieci komputerowe dostarczą łatwej anonimowej metody
+do&nbsp;przesłania komuś małej kwoty pieniędzy, bez&nbsp;karty kredytowej,
+będzie prosto stworzyć dużo lepszy system do&nbsp;wspierania sztuki. Podczas
+oglądania pracy, byłby przycisk z&nbsp;napisem: &bdquo;Naciśnij tutaj, by
+wysłać artyście złotówkę&rdquo;. Czy&nbsp;nie nacisnąłbyś go, 
przynajmniej
+raz w&nbsp;tygodniu?</p>
+
+<p>
+Innym dobrym sposobem na&nbsp;wsparcie muzyki i&nbsp;sztuki są <a
+href="dat.html">fundusze podatkowe</a> &mdash; być może podatek
+od&nbsp;czystych nośników lub&nbsp;łączności z&nbsp;Internetem. Państwo
+powinno dystrybuować pieniądze z&nbsp;podatku w&nbsp;całości
+do&nbsp;artystów, nie marnując ich na&nbsp;korporacje wydawnicze. Jednakże
+państwo nie powinno dystrybuować ich w&nbsp;liniowej proporcji
+do&nbsp;popularności, ponieważ&nbsp;to by dawało najwięcej kilku
+supergwiazdom, pozostawiając niewiele na&nbsp;wsparcie pozostałych
 artystów. Z&nbsp;tego powodu proponuję użycie funkcji pierwiastkowej
-trzeciego stopnia lub czegoś podobnego. Przy liniowej proporcji, gwiazda A
-z&nbsp;1000-krotnie większą popularnością niż artysta B otrzyma 1000 razy
-więcej pieniędzy niż B. Przy pierwiastkowej trzeciego stopnia, A otrzyma 10
-razy więcej niż B. Dzięki temu, każda z&nbsp;supergwiazd otrzyma większy
-udział niż mniej popularny artysta, ale większość funduszy popłynie do
-artystów, którzy naprawdę potrzebują tego wsparcia. Ten system wydajnie
-wykorzysta nasze podatki, by wspierać sztukę.</p>
+trzeciego stopnia lub&nbsp;czegoś podobnego. Przy liniowej proporcji,
+gwiazda A&nbsp;z&nbsp;1000-krotnie większą popularnością niż artysta B
+otrzyma 1000 razy więcej pieniędzy niż B. Przy pierwiastkowej trzeciego
+stopnia, A&nbsp;otrzyma 10 razy więcej niż B. Dzięki temu, każda
+z&nbsp;supergwiazd otrzyma większy udział niż mniej popularny artysta,
+ale&nbsp;większość funduszy popłynie do&nbsp;artystów, którzy naprawdę
+potrzebują tego wsparcia. Ten system wydajnie wykorzysta nasze podatki, by
+wspierać sztukę.</p>
 
 <p>
 Propozycje <a href="http://mecenat-global.org";>Globalnego Mecenatu</a>
@@ -183,12 +191,13 @@
 In Spain, this tax system should replace the SGAE and its canon,
 which could be eliminated.</p> -->
 <p>
-Aby uczynić prawo autorskie pasującym do ery sieci, powinniśmy 
zalegalizować
-niekomercyjne kopiowanie i&nbsp;dzielenie się wszystkimi publikowanymi
-pracami oraz zabronić DRM. Ale dopóki nie wygramy tej bitwy, musicie
-zabezpieczyć się sami: nie kupujcie żadnych produktów z&nbsp;DRM, chyba że
-macie sposoby na złamanie DRM. Nigdy nie używajcie produktów stworzonych, by
-zaatakować Waszą wolność, chyba że potraficie zniwelować taki atak.</p>
+Aby&nbsp;uczynić prawo autorskie pasującym do&nbsp;ery sieci, powinniśmy
+zalegalizować niekomercyjne kopiowanie i&nbsp;dzielenie się wszystkimi
+publikowanymi pracami oraz&nbsp;zabronić DRM. Ale&nbsp;dopóki nie wygramy
+tej bitwy, musicie zabezpieczyć się sami: nie kupujcie żadnych produktów
+z&nbsp;DRM, chyba że&nbsp;macie sposoby na&nbsp;złamanie DRM. Nigdy nie
+używajcie produktów stworzonych, by zaatakować Waszą wolność, chyba
+że&nbsp;potraficie zniwelować taki atak.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -200,29 +209,30 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br
-/> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na adres <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
+poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania
-tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2008, 2010 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and
 distribution of this entire article is permitted in any medium without
-royalty provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie
-i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod
-warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
+royalty provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się
+na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu,
+niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego
+zezwolenia.
 </p>
 
 
@@ -235,7 +245,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/13 01:28:49 $
+$Date: 2010/11/22 09:27:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/trivial-patent.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/trivial-patent.pl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/trivial-patent.pl.html  1 Sep 2010 00:27:20 -0000    1.3
+++ philosophy/trivial-patent.pl.html  22 Nov 2010 09:27:40 -0000   1.4
@@ -10,45 +10,49 @@
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
 
-<p>Programiści są świadomi, że wiele istniejących patentów na 
oprogramowanie
-pokrywa śmiesznie oczywiste pomysły. Mimo to, obrońcy systemu patentowego
-często argumentują, że te pomysły są nietrywialne, oczywiste tylko po ich
-pokazaniu. I jest zaskakująco trudno pokonać ich podczas debaty. Dlaczego
-tak jest?</p>
-
-<p>Jednym z powodów jest to, że każdy pomysł może wyglądać na 
złożony, kiedy
-analizuje się go do śmierci. Kolejny powód to taki, że te trywialne 
pomysły
-często wyglądają na całkiem złożone, gdy opisane są w samych
-patentach. Obrońcy systemu patentowego mogą wskazać na złożony opis i
-powiedzieć &bdquo;Jak coś tak złożonego może być oczywiste?&rdquo;</p>
-
-<p>Użyję przykładu, aby pokazać wam jak. Oto wniosek numer jeden z patentu 
US o
-numerze 5,963,916, o który ubiegano się w Październiku 1996:</p>
-
-<p>1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na odsłuchanie porcji 
wcześniej
-zarejestrowanego produktu muzycznego ze strony sieciowej zawierającej
-wcześniej wybrane porcje różnych wcześniej zarejestrowanych produktów
-muzycznych, korzystając z komputera, wyświetlacza komputerowego i połą
czenia
-telekomunikacyjnego pomiędzy komputerem zdalnego użytkownika a stroną
-sieciową, metoda składa się z kroków:</p>
+<p>Programiści są świadomi, że&nbsp;wiele istniejących patentów
+na&nbsp;oprogramowanie pokrywa śmiesznie oczywiste pomysły. Mimo to, obrońcy
+systemu patentowego często argumentują, że&nbsp;te pomysły są 
nietrywialne,
+oczywiste tylko po&nbsp;ich pokazaniu. I&nbsp;jest zaskakująco trudno
+pokonać ich podczas debaty. Dlaczego tak jest?</p>
+
+<p>Jednym z&nbsp;powodów jest to, że&nbsp;każdy pomysł może wyglądać
+na&nbsp;złożony, kiedy analizuje się go w&nbsp;nieskończoność. Kolejny 
powód
+to taki, że&nbsp;te trywialne pomysły często wyglądają na&nbsp;całkiem
+złożone, gdy opisane są w&nbsp;patentach. Obrońcy systemu patentowego mogą
+wskazać na&nbsp;złożony opis i&nbsp;powiedzieć &bdquo;Jak coś tak 
złożonego
+może być oczywiste?&rdquo;</p>
+
+<p>Użyję przykładu, aby&nbsp;pokazać wam jak. Oto wniosek numer jeden
+z&nbsp;patentu US o numerze 5,963,916, o który ubiegano się
+w&nbsp;Październiku 1996:</p>
+
+<p>1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na&nbsp;odsłuchanie porcji
+wcześniej zarejestrowanego produktu muzycznego ze strony sieciowej
+zawierającej wcześniej wybrane porcje różnych wcześniej zarejestrowanych
+produktów muzycznych, korzystając z&nbsp;komputera, wyświetlacza
+komputerowego i&nbsp;połączenia telekomunikacyjnego pomiędzy komputerem
+zdalnego użytkownika a&nbsp;stroną sieciową, metoda składa się
+z&nbsp;kroków:</p>
 
 <ul>
-<li>wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do nawiązania połączenia
-telekomunikacyjnego ze stroną sieciową, gdzie strona sieciowa składa się z
-(i) centralnego serwera hostującego podłączonego do sieci komunikacyjnej w
-celu odbierania i transmitowania wcześniej wybranej porcji wcześniej
-zarejestrowanych produktów muzycznych na żądanie zdalnego użytkownika oraz
-(ii) centralnego urządzenia składującego do przechowywania wcześniej
-wybranych porcji wielu różnych wcześniej zarejestrowanych produktów
-muzycznych;</li>
-
-<li>transmitowanie danych identyfikacyjnych z komputera zdalnego użytkownika 
do
-centralnego serwera hostującego, pozwalając w ten sposób centralnemu
-serwerowi hostującemu na identyfikację oraz śledzenie postępowania
-użytkownika na stronie sieciowej;</li>
+<li>wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do&nbsp;nawiązania połą
czenia
+telekomunikacyjnego ze stroną sieciową, gdzie strona sieciowa składa się
+z&nbsp;(i) centralnego serwera hostującego podłączonego do&nbsp;sieci
+komunikacyjnej w&nbsp;celu odbierania i&nbsp;transmitowania wcześniej
+wybranej porcji wcześniej zarejestrowanych produktów muzycznych
+na&nbsp;żądanie zdalnego użytkownika oraz&nbsp;(ii) centralnego urządzenia
+składującego do&nbsp;przechowywania wcześniej wybranych porcji wielu 
różnych
+wcześniej zarejestrowanych produktów muzycznych;</li>
+
+<li>transmitowanie danych identyfikacyjnych z&nbsp;komputera zdalnego
+użytkownika do&nbsp;centralnego serwera hostującego, pozwalając w&nbsp;ten
+sposób centralnemu serwerowi hostującemu na&nbsp;identyfikację
+oraz&nbsp;śledzenie postępowania użytkownika na&nbsp;stronie sieciowej;</li>
 
 <li>wybranie przynajmniej jednej wcześniej wybranej porcji wcześniej
-zarejestrowanych produktów muzycznych z centralnego serwera hostującego;</li>
+zarejestrowanych produktów muzycznych z&nbsp;centralnego serwera
+hostującego;</li>
 
 <li>odbieranie wybranej wcześniej wybranej porcji wcześniej zarejestrowanych
 produktów; oraz</li>
@@ -57,155 +61,166 @@
 zarejestrowanego produktu muzycznego.</li>
 </ul>
 
-<p>To na pewno wygląda jak złożony system, prawda? Zapewne potrzeba było
-naprawdę sprytnego faceta, żeby to wymyślić? Nie, ale potrzeba było 
sprytu,
-aby uczynić to wyglądającym na tak skomplikowane. Przeanalizujmy skąd
-pochodzi złożoność:</p>
+<p>To na&nbsp;pewno wygląda jak złożony system, prawda? Zapewne potrzeba 
było
+naprawdę sprytnego faceta, żeby to wymyślić? Nie, ale&nbsp;potrzeba było
+sprytu, aby&nbsp;uczynić to wyglądającym na&nbsp;tak
+skomplikowane. Przeanalizujmy skąd pochodzi złożoność:</p>
 
-<p><i>1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na odsłuchanie porcji
+<p><i>1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na&nbsp;odsłuchanie 
porcji
 wcześniej zarejestrowanego produktu muzycznego ze strony sieciowej
 zawierającej wcześniej wybrane porcje</i></p>
 
-<p>To określa zasadniczą część ich pomysłu. Umieszczają na serwerze 
wybrane
-fragmenty muzyki w taki sposób, żeby użytkownik mógł ich posłuchać.</p>
+<p>To określa zasadniczą część ich pomysłu. Umieszczają na&nbsp;serwerze
+wybrane fragmenty muzyki w&nbsp;taki sposób, żeby użytkownik mógł ich
+posłuchać.</p>
 
 <p><i>różnych wcześniej zarejestrowanych produktów muzycznych,</i></p>
 
-<p>To podkreśla, że ich serwer przechowuje wybrane fragmenty więcej niż 
jednego
-utworu muzycznego.</p>
+<p>To podkreśla, że&nbsp;ich serwer przechowuje wybrane fragmenty więcej 
niż
+jednego utworu muzycznego.</p>
 
-<p>Podstawową zasadą informatyki jest to, że jeśli komputer potrafi 
zrobić coś
-raz, to potrafi zrobić to wiele razy, za każdym razem operując na innych
-danych. Wiele patentów udaje, że zastosowanie tej zasady do specyficznego
-przypadku czyni &bdquo;wynalazek&rdquo;.</p>
+<p>Podstawową zasadą informatyki jest to, że&nbsp;jeśli komputer potrafi 
zrobić
+coś raz, to potrafi zrobić to wiele razy, za&nbsp;każdym razem operując
+na&nbsp;innych danych. Wiele patentów udaje, że&nbsp;zastosowanie tej zasady
+do&nbsp;specyficznego przypadku czyni &bdquo;wynalazek&rdquo;.</p>
 
-<p><i>wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do nawiązania połączenia
-telekomunikacyjnego ze stroną sieciową,</i></p>
+<p><i>wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do&nbsp;nawiązania
+połączenia telekomunikacyjnego ze stroną sieciową,</i></p>
 
-<p>To mówi, że używają serwera w sieci.</p>
+<p>To mówi, że&nbsp;używają serwera w&nbsp;sieci.</p>
 
-<p><i>metoda składa się z kroków: wykorzystanie komputera zdalnego 
użytkownika
-do nawiązania połączenia telekomunikacyjnego ze stroną sieciową</i></p>
+<p><i>metoda składa się z&nbsp;kroków: wykorzystanie komputera zdalnego
+użytkownika do&nbsp;nawiązania połączenia telekomunikacyjnego ze stroną
+sieciową</i></p>
 
-<p>To mówi, że użytkownik łączy się do serwera poprzez sieć. (W taki 
sposób
-używa się serwera.)</p>
+<p>To mówi, że&nbsp;użytkownik łączy się do&nbsp;serwera 
poprzez&nbsp;sieć. (W
+taki sposób używa się serwera.)</p>
 
-<p><i>gdzie strona sieciowa składa się z (i) centralnego serwera hostującego
-podłączonego do sieci komunikacyjnej</i></p>
+<p><i>gdzie strona sieciowa składa się z&nbsp;(i) centralnego serwera
+hostującego podłączonego do&nbsp;sieci komunikacyjnej</i></p>
 
-<p>To informuje nas, że serwer jest w sieci. (To jest typowe dla 
serwerów.)</p>
+<p>To informuje nas, że&nbsp;serwer jest w&nbsp;sieci. (To jest typowe dla
+serwerów.)</p>
 
-<p><i>w celu odbierania i transmitowania wcześniej wybranej porcji wcześniej
-zarejestrowanych produktów muzycznych na żądanie zdalnego 
użytkownika</i></p>
+<p><i>w celu odbierania i&nbsp;transmitowania wcześniej wybranej porcji
+wcześniej zarejestrowanych produktów muzycznych na&nbsp;żądanie zdalnego
+użytkownika</i></p>
 
-<p>To powtarza ogólną ideę przedstawioną w pierwszych dwóch linijkach.</p>
+<p>To powtarza ogólną ideę przedstawioną w&nbsp;pierwszych dwóch 
linijkach.</p>
 
-<p><i>oraz (ii) centralnego urządzenia składującego do przechowywania 
wcześniej
-wybranych porcji wielu różnych wcześniej zarejestrowanych produktów
-muzycznych;</i></p>
+<p><i>oraz (ii) centralnego urządzenia składującego do&nbsp;przechowywania
+wcześniej wybranych porcji wielu różnych wcześniej zarejestrowanych
+produktów muzycznych;</i></p>
 
-<p>Więc zdecydowali się na włożenie dysk twardego (lub odpowiednika) do 
swojego
-komputera i przechowywanie próbek muzycznych na nim. Nawet w okolicach 1980,
-był to zwyczajny sposób na przechowywanie czegokolwiek na komputerze, by
-mieć do tego szybki dostęp.</p>
+<p>Więc&nbsp;zdecydowali się na&nbsp;włożenie dysk twardego (lub 
odpowiednika)
+do&nbsp;swojego komputera i&nbsp;przechowywanie próbek muzycznych
+na&nbsp;nim. Nawet w&nbsp;okolicach 1980, był to zwyczajny sposób
+na&nbsp;przechowywanie czegokolwiek na&nbsp;komputerze, by mieć do&nbsp;tego
+szybki dostęp.</p>
 
-<p>Zauważcie, jak po raz kolejny podkreślają fakt, że mogą przechowywać 
więcej
-niż jeden wybór na tym dysku. Oczywiście, każdy system plików pozwala na
-przechowywanie więcej niż jednego pliku.</p>
+<p>Zauważcie, jak po&nbsp;raz kolejny podkreślają fakt, że&nbsp;mogą
+przechowywać więcej niż jeden wybór na&nbsp;tym dysku. Oczywiście, każdy
+system plików pozwala na&nbsp;przechowywanie więcej niż jednego pliku.</p>
 
-<p><i> transmitowanie danych identyfikacyjnych z komputera zdalnego 
użytkownika
-do centralnego serwera hostującego, pozwalając w ten sposób centralnemu
-serwerowi hostującemu na identyfikację oraz śledzenie postępowania
-użytkownika na stronie sieciowej;</i></p>
+<p><i> transmitowanie danych identyfikacyjnych z&nbsp;komputera zdalnego
+użytkownika do&nbsp;centralnego serwera hostującego, pozwalając w&nbsp;ten
+sposób centralnemu serwerowi hostującemu na&nbsp;identyfikację
+oraz&nbsp;śledzenie postępowania użytkownika na&nbsp;stronie 
sieciowej;</i></p>
 
-<p>To mówi, że przechowują informacje o tym kim jesteś i co pobierasz 
&mdash;
-powszechna (choć brzydka) rzecz, którą robią webserwery. Wierzę, że 
było to
-powszechne już w 1996 r.</p>
+<p>To mówi, że&nbsp;przechowują informacje o tym kim jesteś i&nbsp;co 
pobierasz
+&mdash; powszechna (choć brzydka) rzecz, którą robią webserwery. Wierzę,
+że&nbsp;było to powszechne już w&nbsp;1996 r.</p>
 
 <p><i>wybranie przynajmniej jednej wcześniej wybranej porcji wcześniej
-zarejestrowanych produktów muzycznych z centralnego serwera hostują
cego;</i></p>
+zarejestrowanych produktów muzycznych z&nbsp;centralnego serwera
+hostującego;</i></p>
 
-<p>Innymi słowy, użytkownik klika, by przekazać, za którym linkiem podą
żyć. To
-jest typowe dla webserwerów; jeśli znaleźliby inny sposób by to zrobić, to
-mógłby to być wynalazek.</p>
+<p>Innymi słowy, użytkownik klika, by przekazać, za&nbsp;którym linkiem
+podążyć. To jest typowe dla webserwerów; jeśli znaleźliby inny sposób 
by to
+zrobić, to mógłby to być wynalazek.</p>
 
 <p><i>odbieranie wcześniej wybranej porcji wcześniej zarejestrowanych
 produktów; oraz</i></p>
 
-<p>Kiedy podążacie za linkiem, Wasza przeglądarka odczytuje zawartość. To
+<p>Kiedy podążacie za&nbsp;linkiem, Wasza przeglądarka odczytuje 
zawartość. To
 typowe zachowanie przeglądarek WWW.</p>
 
 <p><i>interaktywne przeglądanie otrzymanej wcześniej wybranej porcji 
wcześniej
 zarejestrowanego produktu muzycznego.</i></p>
 
-<p>To mówi, że Wasza przeglądarka odtwarza dla Was muzykę. (Robi to wiele
-przeglądarek, kiedy podążacie za linkiem do pliku audio.)</p>
+<p>To mówi, że&nbsp;Wasza przeglądarka odtwarza dla Was muzykę. (Robi to 
wiele
+przeglądarek, kiedy podążacie za&nbsp;linkiem do&nbsp;pliku audio.)</p>
 
-<p>Teraz widzicie, jak wypchali ten wniosek aby przerodzić go w złożony 
pomysł:
-połączyli swój własny pomysł (przedstawiony w dwóch linijkach tekstu) z
-ważnymi aspektami tego, co robią komputery, sieci, webserwery i przeglądarki
-WWW. Sumuje się to do tak zwanego wynalazku, na który otrzymali patent.</p>
-
-<p>Ten przykład jest typowy dla patentów na oprogramowanie. Nawet nieliczne
-patenty, których pomysł nie jest trywialny mają ten sam rodzaj dodanej
-komplikacji.</p>
+<p>Teraz widzicie, jak wypchali ten wniosek aby&nbsp;przerodzić go
+w&nbsp;złożony pomysł: połączyli swój własny pomysł (przedstawiony
+w&nbsp;dwóch linijkach tekstu) z&nbsp;ważnymi aspektami tego, co robią
+komputery, sieci, webserwery i&nbsp;przeglądarki WWW. Sumuje się to
+do&nbsp;tak zwanego wynalazku, na&nbsp;który otrzymali patent.</p>
+
+<p>Ten przykład jest typowy dla patentów na&nbsp;oprogramowanie. Nawet
+nieliczne patenty, których pomysł nie jest trywialny mają ten sam rodzaj
+dodanej komplikacji.</p>
 
-<p>Teraz spójrzmy na kolejne twierdzenie:</p>
+<p>Teraz spójrzmy na&nbsp;kolejne twierdzenie:</p>
 
 <p><i>3. Metoda [149]wniosku 1, gdzie urządzenie centralnej pamięci składa 
się
-z wielu pamięci tylko do odczytu typu compact disk (CD-ROMów).</i></p>
+z&nbsp;wielu pamięci tylko do&nbsp;odczytu typu compact disk 
(CD-ROMów).</i></p>
 
-<p>To co tu mówią to &bdquo;nawet jeśli nie sądzisz, że wniosek 1 
naprawdę jest
-wynalazkiem, użycie CD-ROMów do przechowywania danych sprawi, że na pewno
-będzie to wynalazek. Przeciętny projektant systemów nawet by nie pomyślał 
o
-przechowywaniu danych na CD.&rdquo;</p>
+<p>To co tu mówią to &bdquo;nawet jeśli nie sądzisz, że&nbsp;wniosek 1 
naprawdę
+jest wynalazkiem, użycie CD-ROMów do&nbsp;przechowywania danych sprawi,
+że&nbsp;na pewno będzie to wynalazek. Przeciętny projektant systemów nawet
+by nie pomyślał o przechowywaniu danych na&nbsp;CD.&rdquo;</p>
 
-<p>Teraz spójrzmy na następne stwierdzenie:</p>
+<p>Teraz spójrzmy na&nbsp;następne stwierdzenie:</p>
 
 <p><i>4. Metoda [150]wniosku 1, gdzie urządzenie centralnej pamięci składa 
się
-z macierzy RAID.</i></p>
+z&nbsp;macierzy RAID.</i></p>
 
-<p>Macierz RAID to grupa dysków skonfigurowanych do pracy jako jeden duży 
dysk,
-z wyjątkową funkcjonalnością polegającą na tym, że nawet jeśli jeden z
-dysków w macierzy ma błąd i przestaje działać, wszystkie dane są nadal
-dostępne na innych dyskach w grupie. Takie macierze były komercyjnie
-dostępne długo przed 1996 r., i są standardowym sposobem przechowywania
-danych w celu uzyskania wysokiej dostępności. Ale ci błyskotliwi wynalazcy
+<p>Macierz RAID to grupa dysków skonfigurowanych do&nbsp;pracy jako jeden 
duży
+dysk, z&nbsp;wyjątkową funkcjonalnością polegającą na&nbsp;tym,
+że&nbsp;nawet jeśli jeden z&nbsp;dysków w&nbsp;macierzy ma błąd
+i&nbsp;przestaje działać, wszystkie dane są nadal dostępne na&nbsp;innych
+dyskach w&nbsp;grupie. Takie macierze były komercyjnie dostępne długo przed
+1996 r., i&nbsp;są standardowym sposobem przechowywania danych w&nbsp;celu
+uzyskania wysokiej dostępności. Ale&nbsp;ci błyskotliwi wynalazcy
 opatentowali użycie macierzy RAID dla tego szczególnego celu.</p>
 
-<p>Jakkolwiek trywialny, ten patent niekoniecznie zostałby uznany za błędny 
od
-strony prawnej, jeśli doszłoby do procesu. Nie tylko Urząd Patentowy Stanów
-Zjednoczonych (US Patent Office), ale także sądy mają tendencję do
-stosowania bardzo niskich standardów przy sądzeniu, czy patent jest
+<p>Jakkolwiek trywialny, ten patent niekoniecznie zostałby uznany
+za&nbsp;błędny od&nbsp;strony prawnej, jeśli doszłoby do&nbsp;procesu. Nie
+tylko Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (US Patent Office),
+ale&nbsp;także sądy mają tendencję do&nbsp;stosowania bardzo niskich
+standardów przy sądzeniu, czy&nbsp;patent jest
 &bdquo;nieoczywisty&rdquo;. Ten patent mógłby przejść przegląd, według 
nich.</p>
 
-<p>Co więcej, sądy są niechętne do zmieniania decyzji Urzędu Patentowego, 
więc
-jest większa szansa na obalenie patentu, jeśli możecie pokazać sądowi
-wcześniejsze dzieło, którego Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę. 
Jeśli sądy
-chcą utrzymywać wyższy standard w sądzeniu nie-oczywistości, lepiej 
zachować
-wcześniejsze dzieło dla nich. Zatem, propozycje aby &bdquo;poprawić
-działanie systemu&rdquo; przez zapewnienie Urzędowi Patentowemu lepszej bazy
-danych o wcześniejszych dziełach mogą zamiast tego spowodować pogorszenie
-stanu rzeczy.</p>
+<p>Co więcej, sądy są niechętne do&nbsp;zmieniania decyzji Urzędu 
Patentowego,
+więc&nbsp;jest większa szansa na&nbsp;obalenie patentu, jeśli możecie
+pokazać sądowi wcześniejsze dzieło, którego Urząd Patentowy nie wziął
+pod&nbsp;uwagę. Jeśli sądy chcą utrzymywać wyższy standard w&nbsp;są
dzeniu
+nie-oczywistości, lepiej zachować wcześniejsze dzieło dla nich. Zatem,
+propozycje aby&nbsp;&bdquo;poprawić działanie systemu&rdquo; przez
+zapewnienie Urzędowi Patentowemu lepszej bazy danych o wcześniejszych
+dziełach mogą zamiast tego spowodować pogorszenie stanu rzeczy.</p>
 
 <p>Bardzo trudno jest sprawić, by system patentowy działał rozsądnie; jest 
to
-złożona biurokracja i ma tendencję do podążania swoimi imperatywami
-strukturalnymi niezależnie od tego co &bdquo;powinien&rdquo; robić. Jedynym
-praktycznym sposobem na pozbycie się wielu oczywistych patentów na
-funkcjonalności oprogramowania i praktyki biznesowe jest pozbycie się
-wszelkich patentów w tym zakresie. Szczęśliwie, nie będzie to stratą:
-nieoczywiste patenty na tym polu także nie są dobre. To co robią patenty na
-oprogramowanie, to stwarzanie zagrożenia dla deweloperów i użytkowników
-oprogramowania.</p>
-
-<p>System patentowy powinien, zamierzał, promować postęp, a ci, którzy 
odnoszą
-korzyści z patentów na oprogramowanie proszą nas o bezkrytyczną wiarę, że
-mają taki efekt. Jednak doświadczenie programistów pokazuje, że tak nie
-jest. Nowe analizy teoretyczne pokazują, że to nie paradoks. (Patrz <a
+złożona biurokracja i&nbsp;ma tendencję do&nbsp;podążania swoimi
+imperatywami strukturalnymi niezależnie od&nbsp;tego co
+&bdquo;powinien&rdquo; robić. Jedynym praktycznym sposobem na&nbsp;pozbycie
+się wielu oczywistych patentów na&nbsp;funkcjonalności oprogramowania
+i&nbsp;praktyki biznesowe jest pozbycie się wszelkich patentów w&nbsp;tym
+zakresie. Szczęśliwie, nie będzie to stratą: nieoczywiste patenty
+na&nbsp;tym polu także nie są dobre. To co robią patenty
+na&nbsp;oprogramowanie, to stwarzanie zagrożenia dla deweloperów
+i&nbsp;użytkowników oprogramowania.</p>
+
+<p>System patentowy powinien, zamierzał, promować postęp, a&nbsp;ci, którzy
+odnoszą korzyści z&nbsp;patentów na&nbsp;oprogramowanie proszą nas o
+bezkrytyczną wiarę, że&nbsp;mają taki efekt. Jednak&nbsp;doświadczenie
+programistów pokazuje, że&nbsp;tak nie jest. Nowe analizy teoretyczne
+pokazują, że&nbsp;to nie paradoks. (Patrz <a
 href="http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf";>
 http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf</a>.) Nie ma powodu dla
-którego społeczeństwo powinno wystawiać deweloperów i użytkowników
-oprogramowania na niebezpieczeństwo patentów na oprogramowanie.</p>
+którego społeczeństwo powinno wystawiać deweloperów i&nbsp;użytkowników
+oprogramowania na&nbsp;niebezpieczeństwo patentów na&nbsp;oprogramowanie.</p>
 
 <div style="font-size: small;">
 
@@ -216,29 +231,29 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br
-/> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na adres <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
+poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania
-tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 
 <p>Copyright &copy; 2006 Richard Stallman<br /> Verbatim copying and
 distribution of this entire article is permitted in any medium, provided
-this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję
-wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod warunkiem zachowania
-niniejszego zezwolenia.</p>
+this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie
+i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika,
+pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -250,7 +265,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/09/01 00:27:20 $
+$Date: 2010/11/22 09:27:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/computing-progress.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/computing-progress.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/computing-progress.pl.po   22 Nov 2010 08:41:42 -0000   
1.5
+++ philosophy/po/computing-progress.pl.po   22 Nov 2010 09:27:46 -0000   
1.6
@@ -62,12 +62,6 @@
 "w&nbsp;supermarkecie."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If the phone is like today's phones, it will use proprietary software: "
-#| "software controlled by the companies that developed it, not by its "
-#| "users. Those companies will ensure that your phone makes the information "
-#| "it collects about you available to the phone company's data base (let's "
-#| "call it Big Brother) and probably to other companies."
 msgid ""
 "If the phone is like today's phones, it will use proprietary software: "
 "software controlled by the companies that developed it, not by its users. "
@@ -179,12 +173,6 @@
 "ograniczyć dostęp na&nbsp;podstawie obecnej lokalizacji."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "My vision of the world is different. I would like to see a world in "
-#| "which all the software in our computers &mdash; in our desktop PCs, our "
-#| "laptops, our handhelds, our phones &mdash; is under our control and "
-#| "respects our freedom. In other words, a world where all software is <a "
-#| "href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>free software</em></a>."
 msgid ""
 "My vision of the world is different. I would like to see a world in which "
 "all the software in our computers &mdash; in our desktop PCs, our laptops, "

Index: philosophy/po/trivial-patent.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/trivial-patent.pl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/trivial-patent.pl.po 22 Nov 2010 08:41:43 -0000   1.7
+++ philosophy/po/trivial-patent.pl.po 22 Nov 2010 09:27:47 -0000   1.8
@@ -52,12 +52,6 @@
 "pokonać ich podczas debaty. Dlaczego tak jest?"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "One reason is that any idea can be made look complex when analyzed to "
-#| "death. Another reason is that these trivial ideas often look quite "
-#| "complex as described in the patents themselves. The patent system's "
-#| "defenders can point to the complex description and say, &ldquo;How can "
-#| "anything this complex be obvious?&rdquo;"
 msgid ""
 "One reason is that any idea can be made to look complex when analyzed to "
 "death. Another reason is that these trivial ideas often look quite complex "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]