www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po computing-progress.pl.po free...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po computing-progress.pl.po free...
Date: Mon, 22 Nov 2010 08:41:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/22 08:41:49

Modified files:
    philosophy/po : computing-progress.pl.po 
             freedom-or-copyright.pl.po trivial-patent.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/computing-progress.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/trivial-patent.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: computing-progress.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/computing-progress.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- computing-progress.pl.po  13 Nov 2010 01:28:53 -0000   1.4
+++ computing-progress.pl.po  22 Nov 2010 08:41:42 -0000   1.5
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: computing-progress\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-14 15:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-22 09:26+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -62,7 +62,6 @@
 "w&nbsp;supermarkecie."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If the phone is like today's phones, it will use proprietary software: "
 #| "software controlled by the companies that developed it, not by its "
@@ -180,7 +179,6 @@
 "ograniczyć dostęp na&nbsp;podstawie obecnej lokalizacji."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "My vision of the world is different. I would like to see a world in "
 #| "which all the software in our computers &mdash; in our desktop PCs, our "
@@ -198,8 +196,8 @@
 "oprogramowanie w&nbsp;naszych komputerach, na&nbsp;pulpitach naszych "
 "pecetów, naszych laptopach, telefonach jest pod&nbsp;naszą kontrolą 
i&nbsp;"
 "szanują naszą prywatność. Innymi słowy, świat w&nbsp;którym całe "
-"oprogramowanie jest <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>wolnym "
-"oprogramowaniem</em></a>."
+"oprogramowanie jest <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>wolnym</em> "
+"oprogramowaniem</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: freedom-or-copyright.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- freedom-or-copyright.pl.po 13 Nov 2010 01:28:54 -0000   1.7
+++ freedom-or-copyright.pl.po 22 Nov 2010 08:41:43 -0000   1.8
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-copyright.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-21 13:18+0200\n"
-"Last-Translator: Sylwester Zarębski <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-22 09:35+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,16 +17,17 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Freedom or Copyright? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Wolność czy prawa autorskie? - GNU Project - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania "
-"(FSF)"
+"Wolność czy&nbsp;prawa autorskie? - GNU Project - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Freedom&mdash;or Copyright?"
-msgstr "Wolność czy prawa autorskie?"
+msgstr "Wolność czy&nbsp;prawa autorskie?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "by <strong>Richard M. Stallman</strong>"
@@ -38,6 +39,10 @@
 "some cases to other works of authorship and art. It's included here since it "
 "involves the application of the ideas of free software.</em>"
 msgstr ""
+"<em>Ten esej opisuje jak zasady wolności oprogramowania można czasami "
+"zastosować do&nbsp;innych prac autorskich i&nbsp;do sztuki. Został tu "
+"zamieszczony ponieważ&nbsp;dotyczy stosowania zasad wolnego 
oprogramowania.</"
+"em>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -53,14 +58,14 @@
 msgstr ""
 "Prawa autorskie zostały wprowadzone w&nbsp;erze prasy drukarskiej jako "
 "regulacja przemysłu pisarskiego i&nbsp;wydawniczego. Celem było zachęcenie 
"
-"do publikacji różnorodnych prac pisanych. Sposobem było zmuszenie wydawcy, 
"
-"aby uzyskał zezwolenie od autora na publikację prac z&nbsp;ostatnich kilku "
-"lat. Pozwalało to autorom na uzyskanie przychodów od wydawców, które "
-"ułatwiały i&nbsp;zachęcały do pisania. Czytelnicy otrzymywali z&nbsp;tego 
"
-"korzyść, tracąc przy tym niewiele: prawo autorskie ograniczało tylko "
-"publikację, nie rzeczy, które zwykły czytelnik mógł robić. To zapewne "
-"uczyniło prawo autorskie korzystnym systemem dla społeczeństwa i&nbsp;"
-"dlatego zapewne uzasadnionym."
+"do&nbsp;publikacji różnorodnych prac pisanych. Sposobem było zmuszenie "
+"wydawcy, aby&nbsp;uzyskał zezwolenie od&nbsp;autora na&nbsp;publikację prac 
"
+"z&nbsp;ostatnich kilku lat. Pozwalało to autorom na&nbsp;uzyskanie "
+"przychodów od&nbsp;wydawców, które ułatwiały i&nbsp;zachęcały do&nbsp;"
+"pisania. Czytelnicy otrzymywali z&nbsp;tego korzyść, tracąc przy tym "
+"niewiele: prawo autorskie ograniczało tylko publikację, nie rzeczy, które "
+"zwykły czytelnik mógł robić. To zapewne uczyniło prawo autorskie 
korzystnym "
+"systemem dla społeczeństwa i&nbsp;dlatego zapewne uzasadnionym."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "Well and good&mdash;back then."
@@ -75,10 +80,10 @@
 "utopia."
 msgstr ""
 "Dzisiaj mamy nowe drogi dystrybucji informacji: komputery i&nbsp;sieci. Ich "
-"korzyścią jest to, że ułatwiają kopiowanie i&nbsp;manipulację 
informacją, "
-"włączając oprogramowanie, nagrania muzyczne, książki i&nbsp;filmy. 
Oferują "
-"one możliwość nieskończonego dostępu do wszelakiego rodzaju 
danych&mdash;"
-"informacyjna utopia."
+"korzyścią jest to, że&nbsp;ułatwiają kopiowanie i&nbsp;manipulację "
+"informacją, włączając oprogramowanie, nagrania muzyczne, książki 
i&nbsp;"
+"filmy. Oferują one możliwość nieskończonego dostępu do&nbsp;wszelakiego 
"
+"rodzaju danych&mdash;informacyjna utopia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -88,7 +93,7 @@
 "a beneficial industrial regulation on publishers had become a restriction on "
 "the public it was meant to serve."
 msgstr ""
-"Jedna przeszkoda stała na drodze: prawa autorskie. Czytelnicy i&nbsp;"
+"Jedna przeszkoda stała na&nbsp;drodze: prawa autorskie. Czytelnicy i&nbsp;"
 "słuchacze, którzy skorzystali z&nbsp;nowej możliwości kopiowania i&nbsp;"
 "dzielenia się opublikowaną informacją, ściśle rzecz biorąc, naruszali 
prawo "
 "autorskie. To samo prawo, które niegdyś spełniało rolę korzystnej "
@@ -108,16 +113,17 @@
 "people's Internet connections if they share."
 msgstr ""
 "W&nbsp;demokracji, prawo które zabrania działań popularnych i&nbsp;"
-"użytecznych, zwykle jest wkrótce rozluźniane. Jednak nie wtedy, gdy "
+"użytecznych, zwykle jest wkrótce rozluźniane. Jednak&nbsp;nie wtedy, gdy "
 "korporacje mają władzę polityczną. Wydawnicze lobby jest zdeterminowane, 
by "
 "przeszkodzić społeczeństwu w&nbsp;korzystaniu z&nbsp;mocy swoich 
komputerów "
-"i&nbsp;odkryły, że prawo autorskie jest przydatną bronią. Pod ich 
wpływem, "
-"zamiast rozluźniać prawa autorskie, aby dopasować się do nowych "
-"okoliczności, rządy zacieśniły je bardziej niż kiedykolwiek, nakładają
c "
-"surowe kary na praktyki dzielenia się. Najnowsza moda w&nbsp;popieraniu "
-"wydawców przeciwko obywatelom, znana jako &bdquo;trzy próby&rdquo; "
-"[<em>three strikes</em>], polega na blokadzie łącz internetowych tym "
-"obywatelom, którzy uczestniczą w&nbsp;dzieleniu się plikami."
+"i&nbsp;odkryły, że&nbsp;prawo autorskie jest przydatną bronią. 
Pod&nbsp;ich "
+"wpływem, zamiast rozluźniać prawa autorskie, aby&nbsp;dopasować się 
do&nbsp;"
+"nowych okoliczności, rządy zacieśniły je bardziej niż kiedykolwiek, "
+"nakładając surowe kary na&nbsp;praktyki dzielenia się. Najnowsza moda 
w&nbsp;"
+"popieraniu wydawców przeciwko obywatelom, znana jako &bdquo;trzy "
+"próby&rdquo; [<em>three strikes</em>], polega na&nbsp;blokadzie łącz "
+"internetowych tym obywatelom, którzy uczestniczą w&nbsp;dzieleniu się "
+"plikami."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -130,13 +136,13 @@
 "video. That is the publishers' dream: a pay-per-view universe."
 msgstr ""
 "To jeszcze nie było najgorsze. Komputery mogą być potężnym narzędziem "
-"dominacji, gdy dostawcy oprogramowania odmawiają użytkownikom kontroli nad "
-"oprogramowaniem, które uruchamiają. Wydawcy zdali sobie sprawę, że 
poprzez "
-"wydawanie prac w&nbsp;formie zaszyfrowanej, które tylko autoryzowane "
-"oprogramowanie może otworzyć, uzyskają niespotykaną władzę: mogą 
zmusić "
-"czytelników do płacenia oraz identyfikacji, kiedykolwiek tylko czytają "
-"książkę, słuchają muzyki lub oglądają film. To marzenie wydawców: 
świat "
-"opłat za oglądanie [<em>pay-per-view</em>]."
+"dominacji, gdy dostawcy oprogramowania odmawiają użytkownikom kontroli "
+"nad&nbsp;oprogramowaniem, które uruchamiają. Wydawcy zdali sobie sprawę, "
+"że&nbsp;poprzez wydawanie prac w&nbsp;formie zaszyfrowanej, które tylko "
+"autoryzowane oprogramowanie może otworzyć, uzyskają niespotykaną 
władzę: "
+"mogą zmusić czytelników do&nbsp;płacenia oraz&nbsp;identyfikacji, "
+"kiedykolwiek tylko czytają książkę, słuchają muzyki lub&nbsp;oglądają 
film. "
+"To marzenie wydawców: świat opłat za&nbsp;oglądanie 
[<em>pay-per-view</em>]."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -147,13 +153,14 @@
 "Restrictions Management, or DRM, even reading or listening without "
 "authorization is forbidden."
 msgstr ""
-"Wydawcy zyskali wsparcie rządu USA dla swego marzenia za pomocą Digital "
+"Wydawcy zyskali wsparcie rządu USA dla swego marzenia za&nbsp;pomocą 
Digital "
 "Millenium Copyright Act (DMCA) w&nbsp;roku 1998. To prawo dawało wydawcom "
-"prawo określania własnych zasad prawa autorskiego, poprzez implementację 
ich "
-"w&nbsp;kodzie autoryzowanego programu do odtwarzania. Przez tę praktykę, "
-"nazwaną &bdquo;cyfrowym zarządzaniem ograniczeniami&rdquo; [<em>Digital "
-"Restrictions Management</em>, w&nbsp;skrócie <em>DRM</em>] nawet czytanie "
-"lub słuchanie bez autoryzacji zostało zabronione."
+"prawo określania własnych zasad prawa autorskiego, poprzez&nbsp;"
+"implementację ich w&nbsp;kodzie autoryzowanego programu do&nbsp;odtwarzania. 
"
+"Przez tę praktykę, nazwaną &bdquo;cyfrowym zarządzaniem "
+"ograniczeniami&rdquo; [<em>Digital Restrictions Management</em>, w&nbsp;"
+"skrócie <em>DRM</em>] nawet czytanie lub&nbsp;słuchanie 
bez&nbsp;autoryzacji "
+"zostało zabronione."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -169,16 +176,17 @@
 "pay to establish that world."
 msgstr ""
 "Nadal mamy te same stare wolności w&nbsp;używaniu papierowych książek 
i&nbsp;"
-"innych analogowych mediów. Lecz jeśli e-książki zastąpią te drukowane, 
te "
-"wolności się nie przeniosą. Wyobraź sobie: koniec sklepów 
z&nbsp;używanymi "
-"książkami, koniec pożyczania książek swoim przyjaciołom, koniec 
wypożyczania "
-"książek z publicznej biblioteki &mdash; koniec &bdquo;wycieków&rdquo;, 
które "
-"mogły dać komuś szansę przeczytania bez płacenia. Koniec kupowania ksią
żek "
-"anonimowo za gotówkę &mdash; możesz kupić e-booka wyłącznie przy 
użyciu "
-"karty kredytowej. To jest świat który wydawcy chcą nam narzucić. Jeśli "
-"kupisz czytnik Amazon Kindle (my nazywamy go Swindle [Szwindel]) lub Sony "
-"Reader (tego nazywamy Shreader [czyt. Shredder - Niszczarka] za to, czym "
-"grozi używanie go z&nbsp;książkami), płacisz za utrwalenie takiego 
świata."
+"innych analogowych mediów. Lecz&nbsp;jeśli e-książki zastąpią te 
drukowane, "
+"te wolności się nie przeniosą. Wyobraź sobie: koniec sklepów z&nbsp;"
+"używanymi książkami, koniec pożyczania książek swoim przyjaciołom, 
koniec "
+"wypożyczania książek z&nbsp;publicznej biblioteki &mdash; koniec &bdquo;"
+"wycieków&rdquo;, które mogły dać komuś szansę przeczytania bez&nbsp;"
+"płacenia. Koniec kupowania książek anonimowo za&nbsp;gotówkę &mdash; 
możesz "
+"kupić e-booka wyłącznie przy użyciu karty kredytowej. To jest świat 
który "
+"wydawcy chcą nam narzucić. Jeśli kupisz czytnik Amazon Kindle (my nazywamy 
"
+"go Swindle [Szwindel]) lub&nbsp;Sony Reader (tego nazywamy Shreader [czyt. "
+"Shredder - Niszczarka] za&nbsp;to, czym grozi używanie go z&nbsp;ksią
żkami), "
+"płacisz za&nbsp;utrwalenie takiego świata."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -187,11 +195,11 @@
 "from Amazon, of Orwell's book 1984. Evidently Amazon's name for this "
 "product reflects the intention to burn our books."
 msgstr ""
-"Szwindel ma nawet orwelliańskiego backdoora, który może zostać użyty do "
-"zdalnego kasowania książek. Amazom zaprezentował tę możliwość poprzez "
+"Szwindel ma nawet orwelliańskiego backdoora, który może zostać użyty 
do&nbsp;"
+"zdalnego kasowania książek. Amazom zaprezentował tę możliwość 
poprzez&nbsp;"
 "skasowanie, kupionych z&nbsp;Amazon, kopii książki Orwella &mdash; 1984. "
 "Ewidentnie, nazwa nadana przez Amazon temu produktowi w&nbsp;pełni "
-"odzwierciedla intencje do palenia naszych książek."
+"odzwierciedla intencje do&nbsp;palenia naszych książek."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -204,14 +212,15 @@
 "them, and that we have wronged someone if we see or hear anything without "
 "paying for permission."
 msgstr ""
-"Społeczny gniew przeciwko DRM rośnie powoli, będąc powstrzymywanym 
ponieważ "
-"propagandowe wyrażenia takie jak <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html"
-"\">&bdquo;ochrona autorów&rdquo;</a> i&nbsp;<a href=\"/philosophy/not-ipr."
-"html\">&bdquo;własność intelektualna&rdquo;</a> przekonały czytelników, 
że "
-"ich prawa się nie liczą. Te zwroty domyślnie przyjmują, że wydawcom 
należy "
-"się specjalna władza w&nbsp;imieniu autorów, że jesteśmy moralnie "
-"zobowiązani by się im kłaniać, jak również, że oszukaliśmy kogoś, 
jeśli "
-"zobaczyliśmy lub usłyszeliśmy cokolwiek bez uiszczenia opłaty."
+"Społeczny gniew przeciwko DRM rośnie powoli, będąc powstrzymywanym "
+"ponieważ&nbsp;propagandowe wyrażenia takie jak <a href=\"/philosophy/words-"
+"to-avoid.html\">&bdquo;ochrona autorów&rdquo;</a> i&nbsp;<a href=\"/"
+"philosophy/not-ipr.html\">&bdquo;własność intelektualna&rdquo;</a> "
+"przekonały czytelników, że&nbsp;ich prawa się nie liczą. Te zwroty 
domyślnie "
+"przyjmują, że&nbsp;wydawcom należy się specjalna władza w&nbsp;imieniu "
+"autorów, że&nbsp;jesteśmy moralnie zobowiązani by się im kłaniać, jak "
+"również, że&nbsp;oszukaliśmy kogoś, jeśli zobaczyliśmy 
lub&nbsp;usłyszeliśmy "
+"cokolwiek bez&nbsp;uiszczenia opłaty."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -222,11 +231,12 @@
 "piracy&rdquo;, equating helping your neighbor with attacking a ship."
 msgstr ""
 "Organizacje, które zyskują najwięcej z&nbsp;praw autorskich, to te które "
-"legalnie sprawują nad nimi kontrolę w&nbsp;imieniu autorów (większość "
-"autorów zyskuje niewiele). Chcieliby, byś wierzył, że prawo autorskie 
jest "
-"naturalnym prawem autorów oraz, że my &mdash; społeczeństwo &mdash; 
musimy "
-"cierpieć, nieważne jak bolesne to jest. Nazywają dzielenie się &bdquo;"
-"piractwem&rdquo;, przyrównując pomoc bliźniemu do ataku na okręt."
+"legalnie sprawują nad&nbsp;nimi kontrolę w&nbsp;imieniu autorów 
(większość "
+"autorów zyskuje niewiele). Chcieliby, byś wierzył, że&nbsp;prawo 
autorskie "
+"jest naturalnym prawem autorów oraz, że&nbsp;my &mdash; społeczeństwo "
+"&mdash; musimy cierpieć, nieważne jak bolesne to jest. Nazywają dzielenie "
+"się &bdquo;piractwem&rdquo;, przyrównując pomoc bliźniemu do&nbsp;ataku "
+"na&nbsp;okręt."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -235,9 +245,9 @@
 "sharing of copies is likely to increase the sales of most works, and "
 "decrease sales only for big hits."
 msgstr ""
-"Mówią również, że Wojna z&nbsp;Udostępnianiem jest jedyną drogą na "
-"utrzymanie sztuki żywą. Nawet gdyby było to prawdą, nie wystarcza to na "
-"wytłumaczenie tego postępowania; lecz nie jest to prawdą. Publiczne "
+"Mówią również, że&nbsp;Wojna z&nbsp;Udostępnianiem jest jedyną drogą 
na&nbsp;"
+"utrzymanie sztuki żywą. Nawet gdyby było to prawdą, nie wystarcza to 
na&nbsp;"
+"wytłumaczenie tego postępowania; lecz&nbsp;nie jest to prawdą. Publiczne "
 "dzielenie się kopiami pozwala zwiększyć sprzedaż większości prac, "
 "zmniejszając sprzedaż tylko dla największych hitów."
 
@@ -253,16 +263,17 @@
 "html\"> Nine Inch Nails released an album with permission to share copies</"
 "a> and made $750,000 in a few days."
 msgstr ""
-"Bestsellery mogą jednak radzić sobie dobrze bez zakazu dzielenia się. "
-"Stephen King uzyskał setki tysięcy dolarów sprzedając niezaszyfrowaną 
serię "
-"e-książek bez blokad kopiowania lub dzielenia się. (Był niezadowolony 
z&nbsp;"
-"tej ilości i&nbsp;nazwał eksperyment porażką, ale dla mnie wydaje się to 
"
-"sukcesem.) Radiohead zyskało miliony w&nbsp;2007 roku poprzez zaproszenie "
-"swoich fanów do kopiowania albumu i&nbsp;zapłaty według własnego uznania, 
"
-"podczas gdy album był udostępniany także w&nbsp;sieciach P2P. W&nbsp;2008 "
-"roku <a href=\"http://www.boingboing.net/2008/03/05/nine-inch-nails-made.html";
-"\">Nine Inch Nails wypuścili album z&nbsp;zezwoleniem na dzielenie się "
-"kopiami</a> i&nbsp;zarobili 750 000 dolarów w&nbsp;przeciągu kilku dni."
+"Bestsellery mogą jednak&nbsp;radzić sobie dobrze bez&nbsp;zakazu dzielenia "
+"się. Stephen King uzyskał setki tysięcy dolarów sprzedając 
niezaszyfrowaną "
+"serię e-książek bez&nbsp;blokad kopiowania lub&nbsp;dzielenia się. (Był "
+"niezadowolony z&nbsp;tej ilości i&nbsp;nazwał eksperyment porażką, 
ale&nbsp;"
+"dla mnie wydaje się to sukcesem.) Radiohead zyskało miliony w&nbsp;2007 
roku "
+"poprzez&nbsp;zaproszenie swoich fanów do&nbsp;kopiowania albumu i&nbsp;"
+"zapłaty według własnego uznania, podczas gdy album był udostępniany 
także "
+"w&nbsp;sieciach P2P. W&nbsp;2008 roku <a href=\"http://www.boingboing.";
+"net/2008/03/05/nine-inch-nails-made.html\">Nine Inch Nails wypuścili album "
+"z&nbsp;zezwoleniem na&nbsp;dzielenie się kopiami</a> i&nbsp;zarobili 750 000 
"
+"dolarów w&nbsp;przeciągu kilku dni."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -274,9 +285,9 @@
 "only find around <a href=\"http://www.kk.org/thetechnium/";
 "archives/2008/03/1000_true_fans.php\"> 1,000 true fans</a>."
 msgstr ""
-"Możliwość sukcesu bez narzucania sztucznych ograniczeń nie ogranicza się 
"
-"jedynie do bestsellerów. Wielu artystów o&nbsp;różnorakiej sławie 
dzisiaj "
-"prowadzi dostatnie życie dzięki <a href=\"http://www.techdirt.com/";
+"Możliwość sukcesu bez&nbsp;narzucania sztucznych ograniczeń nie ogranicza 
"
+"się jedynie do&nbsp;bestsellerów. Wielu artystów o&nbsp;różnorakiej 
sławie "
+"dzisiaj prowadzi dostatnie życie dzięki <a href=\"http://www.techdirt.com/";
 "articles/20091119/1634117011.shtml\">dobrowolnemu wsparciu</a>: datkom "
 "i&nbsp;zakupom towarów przez ich fanów. Kevin Kelly oszacował, iż artysta 
"
 "potrzebuje znaleźć jedynie <a href=\"http://www.kk.org/thetechnium/";
@@ -290,11 +301,12 @@
 "a button you can press saying, &ldquo;Click here to send the artist one "
 "dollar&rdquo;. Wouldn't you press it, at least once a week?"
 msgstr ""
-"Kiedy sieci komputerowe dostarczą łatwej anonimowej metody do przesłania "
-"komuś małej kwoty pieniędzy, bez karty kredytowej, będzie prosto 
stworzyć "
-"dużo lepszy system do wspierania sztuki. Podczas oglądania pracy, byłby "
-"przycisk z&nbsp;napisem: &bdquo;Naciśnij tutaj, by wysłać artyście "
-"złotówkę&rdquo;. Czy nie nacisnąłbyś go, przynajmniej raz 
w&nbsp;tygodniu?"
+"Kiedy sieci komputerowe dostarczą łatwej anonimowej metody do&nbsp;"
+"przesłania komuś małej kwoty pieniędzy, bez&nbsp;karty kredytowej, 
będzie "
+"prosto stworzyć dużo lepszy system do&nbsp;wspierania sztuki. Podczas "
+"oglądania pracy, byłby przycisk z&nbsp;napisem: &bdquo;Naciśnij tutaj, by "
+"wysłać artyście złotówkę&rdquo;. Czy&nbsp;nie nacisnąłbyś go, 
przynajmniej "
+"raz w&nbsp;tygodniu?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -312,21 +324,22 @@
 "funds go to the artists who really need this support. This system will use "
 "our tax money efficiently to support the arts."
 msgstr ""
-"Innym dobrym sposobem na wsparcie muzyki i&nbsp;sztuki są <a href=\"dat.html"
-"\">fundusze podatkowe</a> &mdash; być może podatek od czystych nośników 
lub "
-"łączności z&nbsp;Internetem. Państwo powinno dystrybuować pieniądze 
z&nbsp;"
-"podatku w&nbsp;całości do artystów, nie marnując ich na korporacje "
-"wydawnicze. Jednakże państwo nie powinno dystrybuować ich w&nbsp;liniowej "
-"proporcji do popularności, ponieważ to by dawało najwięcej kilku "
-"supergwiazdom, pozostawiając niewiele na wsparcie pozostałych artystów. "
-"Z&nbsp;tego powodu proponuję użycie funkcji pierwiastkowej trzeciego 
stopnia "
-"lub czegoś podobnego. Przy liniowej proporcji, gwiazda A z&nbsp;1000-krotnie 
"
-"większą popularnością niż artysta B otrzyma 1000 razy więcej pieniędzy 
niż "
-"B. Przy pierwiastkowej trzeciego stopnia, A otrzyma 10 razy więcej niż B. "
-"Dzięki temu, każda z&nbsp;supergwiazd otrzyma większy udział niż mniej "
-"popularny artysta, ale większość funduszy popłynie do artystów, którzy "
-"naprawdę potrzebują tego wsparcia. Ten system wydajnie wykorzysta nasze "
-"podatki, by wspierać sztukę."
+"Innym dobrym sposobem na&nbsp;wsparcie muzyki i&nbsp;sztuki są <a 
href=\"dat."
+"html\">fundusze podatkowe</a> &mdash; być może podatek od&nbsp;czystych "
+"nośników lub&nbsp;łączności z&nbsp;Internetem. Państwo powinno 
dystrybuować "
+"pieniądze z&nbsp;podatku w&nbsp;całości do&nbsp;artystów, nie marnując 
ich "
+"na&nbsp;korporacje wydawnicze. Jednakże państwo nie powinno dystrybuować 
ich "
+"w&nbsp;liniowej proporcji do&nbsp;popularności, ponieważ&nbsp;to by dawało 
"
+"najwięcej kilku supergwiazdom, pozostawiając niewiele na&nbsp;wsparcie "
+"pozostałych artystów. Z&nbsp;tego powodu proponuję użycie funkcji "
+"pierwiastkowej trzeciego stopnia lub&nbsp;czegoś podobnego. Przy liniowej "
+"proporcji, gwiazda A&nbsp;z&nbsp;1000-krotnie większą popularnością niż "
+"artysta B otrzyma 1000 razy więcej pieniędzy niż B. Przy pierwiastkowej "
+"trzeciego stopnia, A&nbsp;otrzyma 10 razy więcej niż B. Dzięki temu, 
każda "
+"z&nbsp;supergwiazd otrzyma większy udział niż mniej popularny artysta, "
+"ale&nbsp;większość funduszy popłynie do&nbsp;artystów, którzy naprawdę 
"
+"potrzebują tego wsparcia. Ten system wydajnie wykorzysta nasze podatki, by "
+"wspierać sztukę."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -346,12 +359,13 @@
 "unless you personally have the means to break the DRM. Never use a product "
 "designed to attack your freedom unless you can nullify the attack."
 msgstr ""
-"Aby uczynić prawo autorskie pasującym do ery sieci, powinniśmy 
zalegalizować "
-"niekomercyjne kopiowanie i&nbsp;dzielenie się wszystkimi publikowanymi "
-"pracami oraz zabronić DRM. Ale dopóki nie wygramy tej bitwy, musicie "
-"zabezpieczyć się sami: nie kupujcie żadnych produktów z&nbsp;DRM, chyba 
że "
-"macie sposoby na złamanie DRM. Nigdy nie używajcie produktów stworzonych, 
by "
-"zaatakować Waszą wolność, chyba że potraficie zniwelować taki atak."
+"Aby&nbsp;uczynić prawo autorskie pasującym do&nbsp;ery sieci, powinniśmy "
+"zalegalizować niekomercyjne kopiowanie i&nbsp;dzielenie się wszystkimi "
+"publikowanymi pracami oraz&nbsp;zabronić DRM. Ale&nbsp;dopóki nie wygramy "
+"tej bitwy, musicie zabezpieczyć się sami: nie kupujcie żadnych produktów "
+"z&nbsp;DRM, chyba że&nbsp;macie sposoby na&nbsp;złamanie DRM. Nigdy nie "
+"używajcie produktów stworzonych, by zaatakować Waszą wolność, chyba 
że&nbsp;"
+"potraficie zniwelować taki atak."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -366,12 +380,12 @@
 "or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -379,12 +393,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -394,9 +408,9 @@
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 2008, 2010 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and "
 "distribution of this entire article is permitted in any medium without "
-"royalty provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie 
"
-"i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod 
"
-"warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+"royalty provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -422,8 +436,9 @@
 #~ "Although this essay is not about software, it is relevant to free "
 #~ "software in that it applies some of the same principles.</em>"
 #~ msgstr ""
-#~ "<em>Niektóre z argumentów za wolnością oprogramowania są szerzej 
zgodne z "
-#~ "innymi formami autorstwa i sztuki. Ten esej opisuje owe szersze "
-#~ "zastosowania, jak również moje stanowisko. Pomimo, że esej nie jest o "
-#~ "oprogramowaniu, jest jednak związany z wolnym oprogramowaniem, ponieważ "
-#~ "opiera się o niektóre z tych samych zasad.</em>"
+#~ "<em>Niektóre z&nbsp;argumentów za&nbsp;wolnością oprogramowania są "
+#~ "szerzej zgodne z&nbsp;innymi formami autorstwa i&nbsp;sztuki. Ten esej "
+#~ "opisuje owe szersze zastosowania, jak również moje stanowisko. Pomimo, "
+#~ "że&nbsp;esej nie jest o oprogramowaniu, jest jednak&nbsp;związany 
z&nbsp;"
+#~ "wolnym oprogramowaniem, ponieważ&nbsp;opiera się o niektóre z&nbsp;tych 
"
+#~ "samych zasad.</em>"

Index: trivial-patent.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/trivial-patent.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- trivial-patent.pl.po    13 Nov 2010 01:28:55 -0000   1.6
+++ trivial-patent.pl.po    22 Nov 2010 08:41:43 -0000   1.7
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: trivial-patent.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-25 21:28+0100\n"
-"Last-Translator: Paweł Różański <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-22 09:38+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -45,14 +45,13 @@
 "these ideas are nontrivial, obvious only in hindsight. And it is "
 "surprisingly difficult to defeat them in debate. Why is that?"
 msgstr ""
-"Programiści są świadomi, że wiele istniejących patentów na 
oprogramowanie "
-"pokrywa śmiesznie oczywiste pomysły. Mimo to, obrońcy systemu patentowego "
-"często argumentują, że te pomysły są nietrywialne, oczywiste tylko po 
ich "
-"pokazaniu. I jest zaskakująco trudno pokonać ich podczas debaty. Dlaczego "
-"tak jest?"
+"Programiści są świadomi, że&nbsp;wiele istniejących patentów na&nbsp;"
+"oprogramowanie pokrywa śmiesznie oczywiste pomysły. Mimo to, obrońcy 
systemu "
+"patentowego często argumentują, że&nbsp;te pomysły są nietrywialne, "
+"oczywiste tylko po&nbsp;ich pokazaniu. I&nbsp;jest zaskakująco trudno "
+"pokonać ich podczas debaty. Dlaczego tak jest?"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "One reason is that any idea can be made look complex when analyzed to "
 #| "death. Another reason is that these trivial ideas often look quite "
@@ -66,19 +65,21 @@
 "point to the complex description and say, &ldquo;How can anything this "
 "complex be obvious?&rdquo;"
 msgstr ""
-"Jednym z powodów jest to, że każdy pomysł może wyglądać na złożony, 
kiedy "
-"analizuje się go do śmierci. Kolejny powód to taki, że te trywialne 
pomysły "
-"często wyglądają na całkiem złożone, gdy opisane są w samych 
patentach. "
-"Obrońcy systemu patentowego mogą wskazać na złożony opis i powiedzieć 
&bdquo;"
-"Jak coś tak złożonego może być oczywiste?&rdquo;"
+"Jednym z&nbsp;powodów jest to, że&nbsp;każdy pomysł może wyglądać 
na&nbsp;"
+"złożony, kiedy analizuje się go w&nbsp;nieskończoność. Kolejny powód 
to "
+"taki, że&nbsp;te trywialne pomysły często wyglądają na&nbsp;całkiem 
złożone, "
+"gdy opisane są w&nbsp;patentach. Obrońcy systemu patentowego mogą wskazać 
"
+"na&nbsp;złożony opis i&nbsp;powiedzieć &bdquo;Jak coś tak złożonego 
może być "
+"oczywiste?&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I will use an example to show you how. Here's claim number one from US "
 "patent number 5,963,916, applied for in October 1996:"
 msgstr ""
-"Użyję przykładu, aby pokazać wam jak. Oto wniosek numer jeden z patentu 
US o "
-"numerze 5,963,916, o który ubiegano się w Październiku 1996:"
+"Użyję przykładu, aby&nbsp;pokazać wam jak. Oto wniosek numer jeden 
z&nbsp;"
+"patentu US o numerze 5,963,916, o który ubiegano się w&nbsp;Październiku "
+"1996:"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -88,12 +89,12 @@
 "computer display and a telecommunications link between the remote user's "
 "computer and the network web site, the method comprising the steps of:"
 msgstr ""
-"1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na odsłuchanie porcji 
wcześniej "
-"zarejestrowanego produktu muzycznego ze strony sieciowej zawierającej "
-"wcześniej wybrane porcje różnych wcześniej zarejestrowanych produktów "
-"muzycznych, korzystając z komputera, wyświetlacza komputerowego i połą
czenia "
-"telekomunikacyjnego pomiędzy komputerem zdalnego użytkownika a stroną "
-"sieciową, metoda składa się z kroków:"
+"1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na&nbsp;odsłuchanie porcji "
+"wcześniej zarejestrowanego produktu muzycznego ze strony sieciowej "
+"zawierającej wcześniej wybrane porcje różnych wcześniej zarejestrowanych 
"
+"produktów muzycznych, korzystając z&nbsp;komputera, wyświetlacza "
+"komputerowego i&nbsp;połączenia telekomunikacyjnego pomiędzy komputerem "
+"zdalnego użytkownika a&nbsp;stroną sieciową, metoda składa się 
z&nbsp;kroków:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -104,14 +105,14 @@
 "request by a remote user and (ii) a central storage device for storing pre-"
 "selected portions of a plurality of different pre-recorded music products;"
 msgstr ""
-"wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do nawiązania połączenia "
-"telekomunikacyjnego ze stroną sieciową, gdzie strona sieciowa składa się 
z "
-"(i) centralnego serwera hostującego podłączonego do sieci komunikacyjnej w 
"
-"celu odbierania i transmitowania wcześniej wybranej porcji wcześniej "
-"zarejestrowanych produktów muzycznych na żądanie zdalnego użytkownika 
oraz "
-"(ii) centralnego urządzenia składującego do przechowywania wcześniej "
-"wybranych porcji wielu różnych wcześniej zarejestrowanych produktów "
-"muzycznych;"
+"wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do&nbsp;nawiązania połą
czenia "
+"telekomunikacyjnego ze stroną sieciową, gdzie strona sieciowa składa się "
+"z&nbsp;(i) centralnego serwera hostującego podłączonego do&nbsp;sieci "
+"komunikacyjnej w&nbsp;celu odbierania i&nbsp;transmitowania wcześniej "
+"wybranej porcji wcześniej zarejestrowanych produktów muzycznych na&nbsp;"
+"żądanie zdalnego użytkownika oraz&nbsp;(ii) centralnego urządzenia "
+"składującego do&nbsp;przechowywania wcześniej wybranych porcji wielu 
różnych "
+"wcześniej zarejestrowanych produktów muzycznych;"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -119,10 +120,10 @@
 "central host server thereby allowing the central host server to identify and "
 "track the user's progress through the network web site;"
 msgstr ""
-"transmitowanie danych identyfikacyjnych z komputera zdalnego użytkownika do "
-"centralnego serwera hostującego, pozwalając w ten sposób centralnemu "
-"serwerowi hostującemu na identyfikację oraz śledzenie postępowania "
-"użytkownika na stronie sieciowej;"
+"transmitowanie danych identyfikacyjnych z&nbsp;komputera zdalnego "
+"użytkownika do&nbsp;centralnego serwera hostującego, pozwalając w&nbsp;ten 
"
+"sposób centralnemu serwerowi hostującemu na&nbsp;identyfikację oraz&nbsp;"
+"śledzenie postępowania użytkownika na&nbsp;stronie sieciowej;"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -130,7 +131,7 @@
 "products from the central host server;"
 msgstr ""
 "wybranie przynajmniej jednej wcześniej wybranej porcji wcześniej "
-"zarejestrowanych produktów muzycznych z centralnego serwera hostującego;"
+"zarejestrowanych produktów muzycznych z&nbsp;centralnego serwera hostują
cego;"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -153,10 +154,10 @@
 "guy to think of this? No, but it took cleverness to make it seem so "
 "complex. Let's analyze where the complexity comes from:"
 msgstr ""
-"To na pewno wygląda jak złożony system, prawda? Zapewne potrzeba było "
-"naprawdę sprytnego faceta, żeby to wymyślić? Nie, ale potrzeba było 
sprytu, "
-"aby uczynić to wyglądającym na tak skomplikowane. Przeanalizujmy skąd "
-"pochodzi złożoność:"
+"To na&nbsp;pewno wygląda jak złożony system, prawda? Zapewne potrzeba 
było "
+"naprawdę sprytnego faceta, żeby to wymyślić? Nie, ale&nbsp;potrzeba było 
"
+"sprytu, aby&nbsp;uczynić to wyglądającym na&nbsp;tak skomplikowane. "
+"Przeanalizujmy skąd pochodzi złożoność:"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -164,7 +165,7 @@
 "recorded music product from a network web site containing pre-selected "
 "portions</i>"
 msgstr ""
-"<i>1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na odsłuchanie porcji "
+"<i>1. Metoda pozwalająca zdalnemu użytkownikowi na&nbsp;odsłuchanie porcji 
"
 "wcześniej zarejestrowanego produktu muzycznego ze strony sieciowej "
 "zawierającej wcześniej wybrane porcje</i>"
 
@@ -173,8 +174,9 @@
 "That states the principal part of their idea. They put selections from "
 "certain pieces of music on a server so a user can listen to them."
 msgstr ""
-"To określa zasadniczą część ich pomysłu. Umieszczają na serwerze 
wybrane "
-"fragmenty muzyki w taki sposób, żeby użytkownik mógł ich posłuchać."
+"To określa zasadniczą część ich pomysłu. Umieszczają na&nbsp;serwerze "
+"wybrane fragmenty muzyki w&nbsp;taki sposób, żeby użytkownik mógł ich "
+"posłuchać."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "<i>of different pre-recorded music products,</i>"
@@ -185,8 +187,8 @@
 "This emphasizes their server stores selections from more than one piece of "
 "music."
 msgstr ""
-"To podkreśla, że ich serwer przechowuje wybrane fragmenty więcej niż 
jednego "
-"utworu muzycznego."
+"To podkreśla, że&nbsp;ich serwer przechowuje wybrane fragmenty więcej niż 
"
+"jednego utworu muzycznego."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -195,73 +197,77 @@
 "Many patents pretend that applying this principle to a specific case makes "
 "an &ldquo;invention&rdquo;."
 msgstr ""
-"Podstawową zasadą informatyki jest to, że jeśli komputer potrafi zrobić 
coś "
-"raz, to potrafi zrobić to wiele razy, za każdym razem operując na innych "
-"danych. Wiele patentów udaje, że zastosowanie tej zasady do specyficznego "
-"przypadku czyni &bdquo;wynalazek&rdquo;."
+"Podstawową zasadą informatyki jest to, że&nbsp;jeśli komputer potrafi 
zrobić "
+"coś raz, to potrafi zrobić to wiele razy, za&nbsp;każdym razem operując "
+"na&nbsp;innych danych. Wiele patentów udaje, że&nbsp;zastosowanie tej 
zasady "
+"do&nbsp;specyficznego przypadku czyni &bdquo;wynalazek&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<i>using a computer, a computer display and a telecommunications link "
 "between the remote user's computer and the network web site,</i>"
 msgstr ""
-"<i>wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do nawiązania połączenia "
-"telekomunikacyjnego ze stroną sieciową,</i>"
+"<i>wykorzystanie komputera zdalnego użytkownika do&nbsp;nawiązania "
+"połączenia telekomunikacyjnego ze stroną sieciową,</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "This says they are using a server on a network."
-msgstr "To mówi, że używają serwera w sieci."
+msgstr "To mówi, że&nbsp;używają serwera w&nbsp;sieci."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<i>the method comprising the steps of: using the remote user's computer to "
 "establish a telecommunications link to the network web site</i>"
 msgstr ""
-"<i>metoda składa się z kroków: wykorzystanie komputera zdalnego 
użytkownika "
-"do nawiązania połączenia telekomunikacyjnego ze stroną sieciową</i>"
+"<i>metoda składa się z&nbsp;kroków: wykorzystanie komputera zdalnego "
+"użytkownika do&nbsp;nawiązania połączenia telekomunikacyjnego ze stroną "
+"sieciową</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This says that the user connects to the server over the network. (That's "
 "the way one uses a server.)"
 msgstr ""
-"To mówi, że użytkownik łączy się do serwera poprzez sieć. (W taki 
sposób "
-"używa się serwera.)"
+"To mówi, że&nbsp;użytkownik łączy się do&nbsp;serwera 
poprzez&nbsp;sieć. (W "
+"taki sposób używa się serwera.)"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<i>wherein the network web site comprises (i) a central host server coupled "
 "to a communications network</i>"
 msgstr ""
-"<i>gdzie strona sieciowa składa się z (i) centralnego serwera hostującego "
-"podłączonego do sieci komunikacyjnej</i>"
+"<i>gdzie strona sieciowa składa się z&nbsp;(i) centralnego serwera "
+"hostującego podłączonego do&nbsp;sieci komunikacyjnej</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This informs us that the server is on the net. (That is typical of servers.)"
 msgstr ""
-"To informuje nas, że serwer jest w sieci. (To jest typowe dla serwerów.)"
+"To informuje nas, że&nbsp;serwer jest w&nbsp;sieci. (To jest typowe dla "
+"serwerów.)"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<i>for retrieving and transmitting the pre-selected portion of the pre-"
 "recorded music product upon request by a remote user</i>"
 msgstr ""
-"<i>w celu odbierania i transmitowania wcześniej wybranej porcji wcześniej "
-"zarejestrowanych produktów muzycznych na żądanie zdalnego użytkownika</i>"
+"<i>w celu odbierania i&nbsp;transmitowania wcześniej wybranej porcji "
+"wcześniej zarejestrowanych produktów muzycznych na&nbsp;żądanie zdalnego "
+"użytkownika</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "This repeats the general idea stated in the first two lines."
-msgstr "To powtarza ogólną ideę przedstawioną w pierwszych dwóch 
linijkach."
+msgstr ""
+"To powtarza ogólną ideę przedstawioną w&nbsp;pierwszych dwóch linijkach."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<i>and (ii) a central storage device for storing pre-selected portions of a "
 "plurality of different pre-recorded music products;</i>"
 msgstr ""
-"<i>oraz (ii) centralnego urządzenia składującego do przechowywania 
wcześniej "
-"wybranych porcji wielu różnych wcześniej zarejestrowanych produktów "
-"muzycznych;</i>"
+"<i>oraz (ii) centralnego urządzenia składującego do&nbsp;przechowywania "
+"wcześniej wybranych porcji wielu różnych wcześniej zarejestrowanych "
+"produktów muzycznych;</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -269,10 +275,11 @@
 "store the music samples on that. Ever since around 1980, this has been the "
 "normal way to store anything on a computer for rapid access."
 msgstr ""
-"Więc zdecydowali się na włożenie dysk twardego (lub odpowiednika) do 
swojego "
-"komputera i przechowywanie próbek muzycznych na nim. Nawet w okolicach 1980, 
"
-"był to zwyczajny sposób na przechowywanie czegokolwiek na komputerze, by "
-"mieć do tego szybki dostęp."
+"Więc&nbsp;zdecydowali się na&nbsp;włożenie dysk twardego (lub 
odpowiednika) "
+"do&nbsp;swojego komputera i&nbsp;przechowywanie próbek muzycznych na&nbsp;"
+"nim. Nawet w&nbsp;okolicach 1980, był to zwyczajny sposób na&nbsp;"
+"przechowywanie czegokolwiek na&nbsp;komputerze, by mieć do&nbsp;tego szybki "
+"dostęp."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -280,9 +287,9 @@
 "one selection on this disk. Of course, every file system will let you store "
 "more than one file."
 msgstr ""
-"Zauważcie, jak po raz kolejny podkreślają fakt, że mogą przechowywać 
więcej "
-"niż jeden wybór na tym dysku. Oczywiście, każdy system plików pozwala na 
"
-"przechowywanie więcej niż jednego pliku."
+"Zauważcie, jak po&nbsp;raz kolejny podkreślają fakt, że&nbsp;mogą "
+"przechowywać więcej niż jeden wybór na&nbsp;tym dysku. Oczywiście, 
każdy "
+"system plików pozwala na&nbsp;przechowywanie więcej niż jednego pliku."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -290,10 +297,10 @@
 "the central host server thereby allowing the central host server to identify "
 "and track the user's progress through the network web site;</i>"
 msgstr ""
-"<i> transmitowanie danych identyfikacyjnych z komputera zdalnego użytkownika 
"
-"do centralnego serwera hostującego, pozwalając w ten sposób centralnemu "
-"serwerowi hostującemu na identyfikację oraz śledzenie postępowania "
-"użytkownika na stronie sieciowej;</i>"
+"<i> transmitowanie danych identyfikacyjnych z&nbsp;komputera zdalnego "
+"użytkownika do&nbsp;centralnego serwera hostującego, pozwalając w&nbsp;ten 
"
+"sposób centralnemu serwerowi hostującemu na&nbsp;identyfikację oraz&nbsp;"
+"śledzenie postępowania użytkownika na&nbsp;stronie sieciowej;</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -301,9 +308,9 @@
 "common (though nasty) thing for web servers to do. I believe it was common "
 "already in 1996."
 msgstr ""
-"To mówi, że przechowują informacje o tym kim jesteś i co pobierasz 
&mdash; "
-"powszechna (choć brzydka) rzecz, którą robią webserwery. Wierzę, że 
było to "
-"powszechne już w 1996 r."
+"To mówi, że&nbsp;przechowują informacje o tym kim jesteś i&nbsp;co 
pobierasz "
+"&mdash; powszechna (choć brzydka) rzecz, którą robią webserwery. Wierzę, 
"
+"że&nbsp;było to powszechne już w&nbsp;1996 r."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -311,7 +318,8 @@
 "products from the central host server;</i>"
 msgstr ""
 "<i>wybranie przynajmniej jednej wcześniej wybranej porcji wcześniej "
-"zarejestrowanych produktów muzycznych z centralnego serwera hostują
cego;</i>"
+"zarejestrowanych produktów muzycznych z&nbsp;centralnego serwera hostują
cego;"
+"</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -319,9 +327,9 @@
 "typical for web servers; if they had found another way to do it, that might "
 "have been an invention."
 msgstr ""
-"Innymi słowy, użytkownik klika, by przekazać, za którym linkiem podą
żyć. To "
-"jest typowe dla webserwerów; jeśli znaleźliby inny sposób by to zrobić, 
to "
-"mógłby to być wynalazek."
+"Innymi słowy, użytkownik klika, by przekazać, za&nbsp;którym linkiem "
+"podążyć. To jest typowe dla webserwerów; jeśli znaleźliby inny sposób 
by to "
+"zrobić, to mógłby to być wynalazek."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -336,7 +344,7 @@
 "When you follow a link, your browser reads the contents. This is typical "
 "behavior for a web browser."
 msgstr ""
-"Kiedy podążacie za linkiem, Wasza przeglądarka odczytuje zawartość. To "
+"Kiedy podążacie za&nbsp;linkiem, Wasza przeglądarka odczytuje zawartość. 
To "
 "typowe zachowanie przeglądarek WWW."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -352,8 +360,8 @@
 "This says that your browser plays the music for you. (That is what many "
 "browsers do, when you follow a link to an audio file.)"
 msgstr ""
-"To mówi, że Wasza przeglądarka odtwarza dla Was muzykę. (Robi to wiele "
-"przeglądarek, kiedy podążacie za linkiem do pliku audio.)"
+"To mówi, że&nbsp;Wasza przeglądarka odtwarza dla Was muzykę. (Robi to 
wiele "
+"przeglądarek, kiedy podążacie za&nbsp;linkiem do&nbsp;pliku audio.)"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -362,23 +370,24 @@
 "of what computers, networks, web servers, and web browsers do. This adds up "
 "to the so-called invention for which they received the patent."
 msgstr ""
-"Teraz widzicie, jak wypchali ten wniosek aby przerodzić go w złożony 
pomysł: "
-"połączyli swój własny pomysł (przedstawiony w dwóch linijkach tekstu) z 
"
-"ważnymi aspektami tego, co robią komputery, sieci, webserwery i przeglą
darki "
-"WWW. Sumuje się to do tak zwanego wynalazku, na który otrzymali patent."
+"Teraz widzicie, jak wypchali ten wniosek aby&nbsp;przerodzić go w&nbsp;"
+"złożony pomysł: połączyli swój własny pomysł (przedstawiony 
w&nbsp;dwóch "
+"linijkach tekstu) z&nbsp;ważnymi aspektami tego, co robią komputery, sieci, 
"
+"webserwery i&nbsp;przeglądarki WWW. Sumuje się to do&nbsp;tak zwanego "
+"wynalazku, na&nbsp;który otrzymali patent."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This example is typical of software patents. Even the occasional patent "
 "whose idea is nontrivial has the same sort of added complication."
 msgstr ""
-"Ten przykład jest typowy dla patentów na oprogramowanie. Nawet nieliczne "
-"patenty, których pomysł nie jest trywialny mają ten sam rodzaj dodanej "
-"komplikacji."
+"Ten przykład jest typowy dla patentów na&nbsp;oprogramowanie. Nawet "
+"nieliczne patenty, których pomysł nie jest trywialny mają ten sam rodzaj "
+"dodanej komplikacji."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "Now look at a subsequent claim:"
-msgstr "Teraz spójrzmy na kolejne twierdzenie:"
+msgstr "Teraz spójrzmy na&nbsp;kolejne twierdzenie:"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -386,7 +395,7 @@
 "a plurality of compact disc-read only memory (CD-ROMs).</i>"
 msgstr ""
 "<i>3. Metoda [149]wniosku 1, gdzie urządzenie centralnej pamięci składa 
się "
-"z wielu pamięci tylko do odczytu typu compact disk (CD-ROMów).</i>"
+"z&nbsp;wielu pamięci tylko do&nbsp;odczytu typu compact disk 
(CD-ROMów).</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -395,14 +404,14 @@
 "for sure. An average system designer would never have thought of storing "
 "data on a CD.&rdquo;"
 msgstr ""
-"To co tu mówią to &bdquo;nawet jeśli nie sądzisz, że wniosek 1 naprawdę 
jest "
-"wynalazkiem, użycie CD-ROMów do przechowywania danych sprawi, że na pewno "
-"będzie to wynalazek. Przeciętny projektant systemów nawet by nie 
pomyślał o "
-"przechowywaniu danych na CD.&rdquo;"
+"To co tu mówią to &bdquo;nawet jeśli nie sądzisz, że&nbsp;wniosek 1 
naprawdę "
+"jest wynalazkiem, użycie CD-ROMów do&nbsp;przechowywania danych sprawi, "
+"że&nbsp;na pewno będzie to wynalazek. Przeciętny projektant systemów 
nawet "
+"by nie pomyślał o przechowywaniu danych na&nbsp;CD.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "Now look at the next claim:"
-msgstr "Teraz spójrzmy na następne stwierdzenie:"
+msgstr "Teraz spójrzmy na&nbsp;następne stwierdzenie:"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -410,7 +419,7 @@
 "a RAID array drive.</i>"
 msgstr ""
 "<i>4. Metoda [150]wniosku 1, gdzie urządzenie centralnej pamięci składa 
się "
-"z macierzy RAID.</i>"
+"z&nbsp;macierzy RAID.</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -422,13 +431,14 @@
 "these brilliant inventors have patented the use of a RAID array for this "
 "particular purpose."
 msgstr ""
-"Macierz RAID to grupa dysków skonfigurowanych do pracy jako jeden duży 
dysk, "
-"z wyjątkową funkcjonalnością polegającą na tym, że nawet jeśli jeden 
z "
-"dysków w macierzy ma błąd i przestaje działać, wszystkie dane są nadal "
-"dostępne na innych dyskach w grupie. Takie macierze były komercyjnie "
-"dostępne długo przed 1996 r., i są standardowym sposobem przechowywania "
-"danych w celu uzyskania wysokiej dostępności. Ale ci błyskotliwi wynalazcy 
"
-"opatentowali użycie macierzy RAID dla tego szczególnego celu."
+"Macierz RAID to grupa dysków skonfigurowanych do&nbsp;pracy jako jeden duży 
"
+"dysk, z&nbsp;wyjątkową funkcjonalnością polegającą na&nbsp;tym, 
że&nbsp;"
+"nawet jeśli jeden z&nbsp;dysków w&nbsp;macierzy ma błąd i&nbsp;przestaje "
+"działać, wszystkie dane są nadal dostępne na&nbsp;innych dyskach w&nbsp;"
+"grupie. Takie macierze były komercyjnie dostępne długo przed 1996 r., 
i&nbsp;"
+"są standardowym sposobem przechowywania danych w&nbsp;celu uzyskania "
+"wysokiej dostępności. Ale&nbsp;ci błyskotliwi wynalazcy opatentowali 
użycie "
+"macierzy RAID dla tego szczególnego celu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -438,11 +448,12 @@
 "patent is &ldquo;unobvious&rdquo;. This patent might pass muster, according "
 "to them."
 msgstr ""
-"Jakkolwiek trywialny, ten patent niekoniecznie zostałby uznany za błędny 
od "
-"strony prawnej, jeśli doszłoby do procesu. Nie tylko Urząd Patentowy 
Stanów "
-"Zjednoczonych (US Patent Office), ale także sądy mają tendencję do "
-"stosowania bardzo niskich standardów przy sądzeniu, czy patent jest &bdquo;"
-"nieoczywisty&rdquo;. Ten patent mógłby przejść przegląd, według nich."
+"Jakkolwiek trywialny, ten patent niekoniecznie zostałby uznany za&nbsp;"
+"błędny od&nbsp;strony prawnej, jeśli doszłoby do&nbsp;procesu. Nie tylko "
+"Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (US Patent Office), ale&nbsp;także są
dy "
+"mają tendencję do&nbsp;stosowania bardzo niskich standardów przy są
dzeniu, "
+"czy&nbsp;patent jest &bdquo;nieoczywisty&rdquo;. Ten patent mógłby 
przejść "
+"przegląd, według nich."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -454,14 +465,14 @@
 "work better&rdquo; by providing the Patent Office with a better database of "
 "prior art could instead make things worse."
 msgstr ""
-"Co więcej, sądy są niechętne do zmieniania decyzji Urzędu Patentowego, 
więc "
-"jest większa szansa na obalenie patentu, jeśli możecie pokazać sądowi "
-"wcześniejsze dzieło, którego Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę. 
Jeśli sądy "
-"chcą utrzymywać wyższy standard w sądzeniu nie-oczywistości, lepiej 
zachować "
-"wcześniejsze dzieło dla nich. Zatem, propozycje aby &bdquo;poprawić "
-"działanie systemu&rdquo; przez zapewnienie Urzędowi Patentowemu lepszej 
bazy "
-"danych o wcześniejszych dziełach mogą zamiast tego spowodować pogorszenie 
"
-"stanu rzeczy."
+"Co więcej, sądy są niechętne do&nbsp;zmieniania decyzji Urzędu 
Patentowego, "
+"więc&nbsp;jest większa szansa na&nbsp;obalenie patentu, jeśli możecie "
+"pokazać sądowi wcześniejsze dzieło, którego Urząd Patentowy nie wziął 
"
+"pod&nbsp;uwagę. Jeśli sądy chcą utrzymywać wyższy standard w&nbsp;są
dzeniu "
+"nie-oczywistości, lepiej zachować wcześniejsze dzieło dla nich. Zatem, "
+"propozycje aby&nbsp;&bdquo;poprawić działanie systemu&rdquo; przez "
+"zapewnienie Urzędowi Patentowemu lepszej bazy danych o wcześniejszych "
+"dziełach mogą zamiast tego spowodować pogorszenie stanu rzeczy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -474,14 +485,14 @@
 "software patents do is put software developers and users under threat."
 msgstr ""
 "Bardzo trudno jest sprawić, by system patentowy działał rozsądnie; jest 
to "
-"złożona biurokracja i ma tendencję do podążania swoimi imperatywami "
-"strukturalnymi niezależnie od tego co &bdquo;powinien&rdquo; robić. Jedynym 
"
-"praktycznym sposobem na pozbycie się wielu oczywistych patentów na "
-"funkcjonalności oprogramowania i praktyki biznesowe jest pozbycie się "
-"wszelkich patentów w tym zakresie. Szczęśliwie, nie będzie to stratą: "
-"nieoczywiste patenty na tym polu także nie są dobre. To co robią patenty 
na "
-"oprogramowanie, to stwarzanie zagrożenia dla deweloperów i użytkowników "
-"oprogramowania."
+"złożona biurokracja i&nbsp;ma tendencję do&nbsp;podążania swoimi "
+"imperatywami strukturalnymi niezależnie od&nbsp;tego co &bdquo;"
+"powinien&rdquo; robić. Jedynym praktycznym sposobem na&nbsp;pozbycie się "
+"wielu oczywistych patentów na&nbsp;funkcjonalności oprogramowania i&nbsp;"
+"praktyki biznesowe jest pozbycie się wszelkich patentów w&nbsp;tym 
zakresie. "
+"Szczęśliwie, nie będzie to stratą: nieoczywiste patenty na&nbsp;tym polu "
+"także nie są dobre. To co robią patenty na&nbsp;oprogramowanie, to "
+"stwarzanie zagrożenia dla deweloperów i&nbsp;użytkowników oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -493,14 +504,15 @@
 "org/patent.pdf</a>.) There is no reason why society should expose software "
 "developers and users to the danger of software patents."
 msgstr ""
-"System patentowy powinien, zamierzał, promować postęp, a ci, którzy 
odnoszą "
-"korzyści z patentów na oprogramowanie proszą nas o bezkrytyczną wiarę, 
że "
-"mają taki efekt. Jednak doświadczenie programistów pokazuje, że tak nie "
-"jest. Nowe analizy teoretyczne pokazują, że to nie paradoks. (Patrz <a 
href="
-"\"http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf\";> http://www.";
-"researchoninnovation.org/patent.pdf</a>.) Nie ma powodu dla którego "
-"społeczeństwo powinno wystawiać deweloperów i użytkowników 
oprogramowania na "
-"niebezpieczeństwo patentów na oprogramowanie."
+"System patentowy powinien, zamierzał, promować postęp, a&nbsp;ci, którzy "
+"odnoszą korzyści z&nbsp;patentów na&nbsp;oprogramowanie proszą nas o "
+"bezkrytyczną wiarę, że&nbsp;mają taki efekt. Jednak&nbsp;doświadczenie "
+"programistów pokazuje, że&nbsp;tak nie jest. Nowe analizy teoretyczne "
+"pokazują, że&nbsp;to nie paradoks. (Patrz <a href=\"http://www.";
+"researchoninnovation.org/patent.pdf\"> http://www.researchoninnovation.org/";
+"patent.pdf</a>.) Nie ma powodu dla którego społeczeństwo powinno 
wystawiać "
+"deweloperów i&nbsp;użytkowników oprogramowania na&nbsp;niebezpieczeństwo "
+"patentów na&nbsp;oprogramowanie."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -515,12 +527,12 @@
 "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -528,12 +540,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -543,9 +555,9 @@
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 2006 Richard Stallman<br /> Verbatim copying and "
 "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
-"this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję "
-"wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod warunkiem 
zachowania "
-"niniejszego zezwolenia."
+"this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;"
+"dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, "
+"pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]