www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.pl.shtml gnu/gnu-history.pl.html gnu/p...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.pl.shtml gnu/gnu-history.pl.html gnu/p...
Date: Sat, 20 Nov 2010 17:28:37 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/20 17:28:37

Modified files:
    .       : home.pl.shtml 
    gnu      : gnu-history.pl.html 
    gnu/po     : gnu-history.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server     : takeaction.pl.html 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.shtml?cvsroot=www&r1=1.74&r2=1.75
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.pl.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.pl.html?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37

Patches:
Index: home.pl.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.pl.shtml,v
retrieving revision 1.74
retrieving revision 1.75
diff -u -b -r1.74 -r1.75
--- home.pl.shtml    20 Nov 2010 09:27:40 -0000   1.74
+++ home.pl.shtml    20 Nov 2010 17:28:15 -0000   1.75
@@ -199,9 +199,9 @@
 debugowanie w&nbsp;GDB, oraz&nbsp;wolne programy zastępujące Skype,
 biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms.</p>
 
-<p id="unmaint"><strong>Can you help take over an <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
-package</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
+<p id="unmaint"><strong>Czy możecie przejąć <a
+href="/server/takeaction.pl.html#unmaint">nieutrzymywany pakiet
+GNU</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
 href="/software/fontutils/">fontutils</a>, <a
@@ -215,9 +215,10 @@
 href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>, <a
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/sather/">sather</a>, <a
-href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
-href="/software/sxml/">sxml</a> are all looking for maintainers. <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">More information</a>.</p>
+href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a> i&nbsp;<a
+href="/software/sxml/">sxml</a> wszystkie czekają na&nbsp;opiekuna. <a
+href="http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint";>Więcej
+informacji</a>.</p>
 
 </div>
 </div>
@@ -261,7 +262,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/20 09:27:40 $
+$Date: 2010/11/20 17:28:15 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-history.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-history.pl.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- gnu/gnu-history.pl.html   1 Sep 2010 00:27:09 -0000    1.31
+++ gnu/gnu-history.pl.html   20 Nov 2010 17:28:17 -0000   1.32
@@ -12,85 +12,92 @@
 <h2>Przegląd Systemu GNU</h2>
 
 <p>
-System operacyjny GNU to kompletny wolny system operacyjny zgodny z
-Uniksem. Nazwa GNU oznacza &bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo; (GNU's Not
+System operacyjny GNU to kompletny wolny system operacyjny zgodny
+z&nbsp;Uniksem. Nazwa GNU oznacza &bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo; (GNU's Not
 Unix). <a href="/gnu/initial-announcement.html">Pierwsze ogłoszenie</a>, o
-rozpoczęciu prac nad GNU, napisał <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
-Stallman</a> we wrześniu 1983 roku. Dłuższą jego wersję, noszącą nazwę 
<a
-href="/gnu/manifesto.html">Manifestu GNU</a>, opublikowano w marcu
-1985. Manifest GNU został przetłumaczony na kilkanaście <a
+rozpoczęciu prac nad&nbsp;GNU, napisał <a
+href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> we wrześniu 1983
+roku. Dłuższą jego wersję, noszącą nazwę <a
+href="/gnu/manifesto.html">Manifestu GNU</a>, opublikowano w&nbsp;marcu
+1985. Manifest GNU został przetłumaczony na&nbsp;kilkanaście <a
 href="/gnu/manifesto.html#translations">innych języków</a>.</p>
 
 <p>
-Nazwę &bdquo;GNU&rdquo; wybrano, gdyż spełniła parę warunków na raz: po
-pierwsze, jest rekurencyjnym akronimem określenia &bdquo;GNU's Not
-Unix&rdquo;, po drugie, ponieważ naprawdę istnieje takie słowo, i po trzecie
-&ndash; zabawnie brzmi (również w <a
+Nazwę &bdquo;GNU&rdquo; wybrano, gdyż spełniła parę warunków na&nbsp;raz:
+po&nbsp;pierwsze, jest rekurencyjnym akronimem określenia &bdquo;GNU's Not
+Unix&rdquo;, po&nbsp;drugie, ponieważ&nbsp;naprawdę istnieje takie słowo,
+i&nbsp;po trzecie &ndash; zabawnie brzmi (również w&nbsp;<a
 href="http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html";>piosence</a>).</p>
 
 <p>
-Słowo &bdquo;free&rdquo; w określeniu &bdquo;free software&rdquo; odnosi się
-do <a href="/philosophy/free-sw.html">wolności</a>, nie ceny. Można 
zapłacić
-za oprogramowanie GNU lub nie. Tak czy inaczej, oprogramowanie to wiąże się
-z trzema szczególnymi aspektami wolności. Pierwszy polega na tym, że mamy
-swobodę kopiowania, możemy je rozdawać przyjaciołom i
-współpracownikom. Drugi polega na tym, że mamy swobodę zmieniania programu
-według własnych upodobań dzięki pełnemu dostępowi do kodu źródłowego. 
Trzeci
-zaś to swoboda dystrybucji ulepszonych wersji, dzięki czemu pomaga się
+Słowo &bdquo;free&rdquo; w&nbsp;określeniu &bdquo;free software&rdquo;
+odnosi się do&nbsp;<a href="/philosophy/free-sw.html">wolności</a>, nie
+ceny. Można zapłacić za&nbsp;oprogramowanie GNU lub&nbsp;nie. Tak
+czy&nbsp;inaczej, oprogramowanie to wiąże się z&nbsp;trzema szczególnymi
+aspektami wolności. Pierwszy polega na&nbsp;tym, że&nbsp;mamy swobodę
+kopiowania, możemy je rozdawać przyjaciołom i&nbsp;współpracownikom. Drugi
+polega na&nbsp;tym, że&nbsp;mamy swobodę zmieniania programu według 
własnych
+upodobań dzięki pełnemu dostępowi do&nbsp;kodu źródłowego. Trzeci
+zaś&nbsp;to swoboda dystrybucji ulepszonych wersji, dzięki czemu pomaga się
 tworzyć wspólnotę. (Jeśli dystrybuuje się oprogramowanie GNU, można 
pobierać
-opłaty za akt fizycznego przekazania; można też je rozdawać za darmo.)</p>
+opłaty za&nbsp;akt fizycznego przekazania; można też je rozdawać
+za&nbsp;darmo.)</p>
 
 <p>
 Przedsięwzięcie utworzenia systemu GNU nosi nazwę &bdquo;Projekt
-GNU&rdquo;. Projekt GNU został zapoczątkowany w 1983 roku jako próba
-wskrzeszenia ducha współpracy, obecnego we wspólnocie komputerowej w jej
-wcześniejszych dniach &ndash; jako próba ponownego umożliwienia 
współpracy,
-mogącej zaistnieć dzięki usunięciu przeszkód na drodze do współpracy, 
które
-ustanowili właściciele oprogramowania prawnie zastrzeżonego.</p>
+GNU&rdquo;. Projekt GNU został zapoczątkowany w&nbsp;1983 roku jako próba
+wskrzeszenia ducha współpracy, obecnego we wspólnocie komputerowej
+w&nbsp;jej wcześniejszych dniach &ndash; jako próba ponownego umożliwienia
+współpracy, mogącej zaistnieć dzięki usunięciu przeszkód na&nbsp;drodze
+do&nbsp;współpracy, które ustanowili właściciele oprogramowania prawnie
+zastrzeżonego.</p>
 
 <p>
-W 1971, kiedy Richard Stallman rozpoczął pracę w MIT, pracował z grupą 
osób,
-które używały wyłącznie <a href="/philosophy/free-sw.html">wolnego
-oprogramowania</a>. Oprogramowanie to dystrybuowały często nawet firmy
-komputerowe. Programiści mieli wolność współpracy &ndash; i często
-współpracowali ze sobą.</p>
+W&nbsp;1971, kiedy Richard Stallman rozpoczął pracę w&nbsp;MIT, pracował
+z&nbsp;grupą osób, które używały wyłącznie <a
+href="/philosophy/free-sw.html">wolnego oprogramowania</a>. Oprogramowanie
+to dystrybuowały często nawet firmy komputerowe. Programiści mieli wolność
+współpracy &ndash; i&nbsp;często współpracowali ze sobą.</p>
 
 <p>
 Kiedy nadeszły lata osiemdziesiąte, niemal całe oprogramowanie było już <a
 href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">prawnie
-zastrzeżone</a>, co oznacza, że miało właścicieli, którzy zabraniali i 
nie
-dopuszczali do współpracy użytkowników. Dlatego powstanie projektu GNU 
stało
-się koniecznością.</p>
+zastrzeżone</a>, co oznacza, że&nbsp;miało właścicieli, którzy zabraniali
+i&nbsp;nie dopuszczali do&nbsp;współpracy
+użytkowników. Dlatego&nbsp;powstanie projektu GNU stało się koniecznością
.</p>
 
 <p>
 Każdy komputer potrzebuje systemu operacyjnego; jeśli nie istnieje wolny
-system operacyjny, nie można nawet zacząć używać komputera nie korzystają
c z
-oprogramowania prawnie zastrzeżonego. Tak więc pierwszym elementem w planie
-przygotowania wolnego oprogramowania musiał stać się wolny system
-operacyjny.</p>
+system operacyjny, nie można nawet zacząć używać komputera nie korzystają
c
+z&nbsp;oprogramowania prawnie zastrzeżonego. Tak więc&nbsp;pierwszym
+elementem w&nbsp;planie przygotowania wolnego oprogramowania musiał stać się
+wolny system operacyjny.</p>
 
 <p>
-Zdecydowaliśmy, że ten system operacyjny będzie zgodny z Uniksem, ponieważ
-projekt tego systemu okazał się sprawdzony i przenośny, zaś wspomniana
-kompatybilność ułatwia użytkownikom Uniksa przejście na GNU.</p>
+Zdecydowaliśmy, że&nbsp;ten system operacyjny będzie zgodny z&nbsp;Uniksem,
+ponieważ&nbsp;projekt tego systemu okazał się sprawdzony i&nbsp;przenośny,
+zaś&nbsp;wspomniana kompatybilność ułatwia użytkownikom Uniksa przejście
+na&nbsp;GNU.</p>
 
 <p>
 System operacyjny typu uniksowego to dużo więcej niż samo jądro; zawiera
-również kompilatory, edytory, narzędzia do formatowania tekstu, programy do
-obsługi poczty i wiele innych rzeczy. Widać więc, że napisanie systemu
-operacyjnego to ogromne zadanie. Zaczęliśmy w styczniu 1984. Zajęło ono
-wiele lat. <a href="http://fsf.org/";>Fundację Wolnego Oprogramowania
-(FSF)</a> założono w październiku 1985, początkowo w celu zbierania 
środków
-na rozwój GNU.</p>
-
-<p>Wraz z nadejściem lat dziewięćdziesiątych znaleźliśmy lub napisaliśmy
-wszystkie główne składniki systemu oprócz jednego &ndash; jądra. Wtedy, w
-1991, Linus Torvalds napisał Linuksa, jądro typu uniksowego, i uczynił je w
-1992 roku wolnym oprogramowaniem. Dzięki połączeniu Linuksa z niemal gotowym
-systemem GNU uzyskaliśmy kompletny system operacyjny &ndash; system
-GNU/Linux. Szacuje się, że dziesiątki milionów ludzi używa dziś <a
+również kompilatory, edytory, narzędzia do&nbsp;formatowania tekstu,
+programy do&nbsp;obsługi poczty i&nbsp;wiele innych rzeczy. Widać więc,
+że&nbsp;napisanie systemu operacyjnego to ogromne zadanie. Zaczęliśmy
+w&nbsp;styczniu 1984. Zajęło ono wiele lat. <a
+href="http://fsf.org/";>Fundację Wolnego Oprogramowania (FSF)</a> założono
+w&nbsp;październiku 1985, początkowo w&nbsp;celu zbierania środków
+na&nbsp;rozwój GNU.</p>
+
+<p>Wraz z&nbsp;nadejściem lat dziewięćdziesiątych znaleźliśmy
+lub&nbsp;napisaliśmy wszystkie główne składniki systemu oprócz jednego
+&ndash; jądra. Wtedy, w&nbsp;1991, Linus Torvalds napisał Linuksa, jądro
+typu uniksowego, i&nbsp;uczynił je w&nbsp;1992 roku wolnym
+oprogramowaniem. Dzięki połączeniu Linuksa z&nbsp;niemal gotowym systemem
+GNU uzyskaliśmy kompletny system operacyjny &ndash; system
+GNU/Linux. Szacuje się, że&nbsp;dziesiątki milionów ludzi używa dziś <a
 href="/distros">systemów GNU/Linux</a>, takich jak Slackware, Debian, Red
-Hat i inne.</p>
+Hat i&nbsp;inne.</p>
 
 <p>
 (Główna wersja Linuksa obecnie zawiera niewolne &bdquo;fragmenty&rdquo;
@@ -99,21 +106,21 @@
 wersję</a> Linuksa.)</p>
 
 <p>
-Projekt GNU nie ogranicza się jednak do samego systemu operacyjnego. Chcemy
-zapewniać całą gamę oprogramowania, jakiego tylko życzą sobie
-użytkownicy. Są to między innymi aplikacje. W naszym <a
+Projekt GNU nie ogranicza się jednak&nbsp;do samego systemu
+operacyjnego. Chcemy zapewniać całą gamę oprogramowania, jakiego tylko 
życzą
+sobie użytkownicy. Są to między innymi aplikacje. W&nbsp;naszym <a
 href="/directory">Katalogu Wolnego Oprogramowania</a> można znaleźć wiele
 wolnych programów użytkowych.</p>
 
 <p>
-Chcemy zapewnić oprogramowanie dla użytkowników, którzy nie są ekspertami 
od
-komputerów. Dlatego pracujemy nad <a href="http://www.gnome.org/";>pulpitem
-graficznym(zwanym GNOME)</a>, aby ułatwić początkującym korzystanie z
-systemu GNU.</p>
-
-<p>Chcemy również zapewnić gry i inne programy dostarczające rozrywki. 
Niektóre
-<a href="http://directory.fsf.org/category/games/";>wolne gry</a> są już
-dostępne.</p>
+Chcemy zapewnić oprogramowanie dla użytkowników, którzy nie są ekspertami
+od&nbsp;komputerów. Dlatego&nbsp;pracujemy nad&nbsp;<a
+href="http://www.gnome.org/";>pulpitem graficznym(zwanym GNOME)</a>,
+aby&nbsp;ułatwić początkującym korzystanie z&nbsp;systemu GNU.</p>
+
+<p>Chcemy również zapewnić gry i&nbsp;inne programy dostarczające
+rozrywki. Niektóre <a href="http://directory.fsf.org/category/games/";>wolne
+gry</a> są już dostępne.</p>
 
 <p>
 Jakie są ograniczenia wolnego oprogramowania? Nie ma żadnych ograniczeń,
@@ -122,8 +129,8 @@
 patentowy, który całkowicie blokuje rozwój wolnego
 oprogramowania</a>. Ostatecznym cel zostanie osiągnięty wtedy, kiedy wolne
 oprogramowanie będzie spełniało wszystkie zadania, o których pomyśli
-użytkownik &ndash; w ten sposób oprogramowanie prawnie zastrzeżone stanie
-się przestarzałe.</p>
+użytkownik &ndash; w&nbsp;ten sposób oprogramowanie prawnie zastrzeżone
+stanie się przestarzałe.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -139,17 +146,17 @@
 Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
 href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne
-poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
@@ -174,7 +181,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/09/01 00:27:09 $
+$Date: 2010/11/20 17:28:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-history.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/po/gnu-history.pl.po  20 Nov 2010 14:49:30 -0000   1.4
+++ gnu/po/gnu-history.pl.po  20 Nov 2010 17:28:20 -0000   1.5
@@ -160,13 +160,6 @@
 "na&nbsp;GNU."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "An Unix-like operating system is much more than a kernel; it also "
-#| "includes compilers, editors, text formatters, mail software, and many "
-#| "other things. Thus, writing a whole operating system is a very large "
-#| "job. We started in January 1984. It took many years. The <a href="
-#| "\"http://fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> was founded in October "
-#| "1985, initially to raise funds to help develop GNU."
 msgid ""
 "A Unix-like operating system is much more than a kernel; it also includes "
 "compilers, editors, text formatters, mail software, and many other things. "

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- po/home.pl.po    20 Nov 2010 14:49:35 -0000   1.46
+++ po/home.pl.po    20 Nov 2010 17:28:25 -0000   1.47
@@ -343,21 +343,6 @@
 "biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/"
-#| "\">fontutils</a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a "
-#| "href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/"
-#| "goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, "
-#| "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
-#| "\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
-#| "software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/"
-#| "\">sather</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> are "
-#| "all looking for maintainers. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-#| "\">More information</a>."
 msgid ""
 "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 "\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"

Index: server/takeaction.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.pl.html,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- server/takeaction.pl.html  20 Nov 2010 09:27:47 -0000   1.54
+++ server/takeaction.pl.html  20 Nov 2010 17:28:30 -0000   1.55
@@ -101,7 +101,7 @@
 
 <!-- Don't expire, but do keep in sync with the list -->
 <dt id="unmaint"><b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem 
GNU</b></dt>
- <dd>These GNU packages are looking for a maintainer: <a
+ <dd>Następujące pakiety potrzebują opiekuna: <a
 href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
@@ -117,16 +117,16 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/sather/">sather</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
-href="/software/sxml/">sxml</a>. We are also looking for a co-maintainer
-for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and the bug
-tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>. See the package web
-pages for specific information, and <a
-href="/help/evaluation.html#whatmeans">this general information about GNU
-packages and maintenance</a>, and then email <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time
-and interest in taking over one of these projects. Of course, many <a
-href="http://savannah.gnu.org/people";>GNU projects are seeking other
-help</a> of various kinds.</dd>
+href="/software/sxml/">sxml</a>. Poszukujemy także współopiekuna narzędzia
+CASE <a href="/software/ferret/">ferret</a> oraz&nbsp;narzędzia
+do&nbsp;śledzenia bugów <a href="/software/gnats/">gnats</a>. Sprawdź strony
+konkretnego pakietu oraz&nbsp;<a
+href="/help/evaluation.html#whatmeans">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach
+GNU i&nbsp;ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> jeśli masz czas
+i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów. 
Oczywiście,
+wiele <a href="http://savannah.gnu.org/people";>projektów GNU szuka
+pomocy</a> różnego rodzaju.</dd>
 
 <!-- Don't expire -->
 <dt id="help_gnu_package"><strong>Wspierajcie rozwój pakietu GNU</strong></dt>
@@ -233,7 +233,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/20 09:27:47 $
+$Date: 2010/11/20 17:28:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- server/po/takeaction.pl.po 20 Nov 2010 14:49:39 -0000   1.36
+++ server/po/takeaction.pl.po 20 Nov 2010 17:28:34 -0000   1.37
@@ -184,27 +184,6 @@
 msgstr "<b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem GNU</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/"
-#| "\">fontutils</a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a "
-#| "href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/"
-#| "goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, "
-#| "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
-#| "\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
-#| "software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/"
-#| "\">sather</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. We "
-#| "are also looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/"
-#| "software/ferret/\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/"
-#| "software/gnats/\">gnats</a>. See the package web pages for specific "
-#| "information, and <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general "
-#| "information about GNU packages and maintenance</a>, and then email <a "
-#| "href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have "
-#| "time and interest in taking over one of these projects. Of course, many "
-#| "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>GNU projects are seeking other "
-#| "help</a> of various kinds."
 msgid ""
 "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/alive/"
 "\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]