www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy third-party-ideas.fr.html third-...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy third-party-ideas.fr.html third-...
Date: Tue, 16 Nov 2010 09:27:40 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/16 09:27:40

Modified files:
    philosophy   : third-party-ideas.fr.html 
             third-party-ideas.ro.html why-free.pl.html 
    philosophy/po : third-party-ideas.bg.po third-party-ideas.fr.po 
             third-party-ideas.pot third-party-ideas.ro.po 
             why-free.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/third-party-ideas.fr.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/third-party-ideas.ro.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.pl.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/third-party-ideas.bg.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/third-party-ideas.fr.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/third-party-ideas.pot?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/third-party-ideas.ro.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: third-party-ideas.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/third-party-ideas.fr.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- third-party-ideas.fr.html  15 Nov 2010 09:28:15 -0000   1.13
+++ third-party-ideas.fr.html  16 Nov 2010 09:27:34 -0000   1.14
@@ -378,9 +378,6 @@
 d'exemples d&eacute;montrant combien le Digital Millenium Copyright Act (Loi
 sur le droit d'auteur du millénaire numérique) est scandaleux et 
absurde.</li>
 
- <li><a href="http://www.geocities.com/frankentoons/";>Frankentoons</a> par 
Joel
-Kahn.</li>
-
  <li>Une critique du livre <a
 
href="http://slashdot.org/article.pl?sid=01/03/28/0121209&amp;mode=nocomment";><cite>Digital
 Copyright</cite></a>.</li>
@@ -508,7 +505,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2010/11/15 09:28:15 $
+$Date: 2010/11/16 09:27:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: third-party-ideas.ro.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/third-party-ideas.ro.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- third-party-ideas.ro.html  15 Nov 2010 09:28:15 -0000   1.3
+++ third-party-ideas.ro.html  16 Nov 2010 09:27:34 -0000   1.4
@@ -332,9 +332,6 @@
 demonstrând cât de scandalos și de absurd este Digital Millenium Copyright
 Act.</li>
 
- <li><a href="http://www.geocities.com/frankentoons/";>Frankentoons</a> de Joel
-Kahn.</li>
-
  <li>O recenzie a cărții <a
 href="http://slashdot.org/article.pl?sid=01/03/28/0121209&amp;mode=nocomment";>
 <cite>Digital Copyright</cite></a>.</li>
@@ -450,7 +447,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Actualizată:
 
-$Date: 2010/11/15 09:28:15 $
+$Date: 2010/11/16 09:27:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: why-free.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-free.pl.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- why-free.pl.html  25 Sep 2010 00:28:19 -0000   1.22
+++ why-free.pl.html  16 Nov 2010 09:27:34 -0000   1.23
@@ -15,65 +15,69 @@
 <p><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
 
 <p>
-Technologia informacji cyfrowej przynosi światu ułatwienie kopiowania i
-modyfikowania informacji. Dzięki komputerom może to być łatwiejsze dla
-każdego z nas.</p>
-
-<p>
-Ale nie wszyscy chcą by było łatwiej. System praw autorskich przyznaje
-programom &bdquo;właścicieli&rdquo;, z których większość dąży do 
pozbawienia
-wszystkich pozostałych potencjalnych korzyści z oprogramowania. Chcą być
-jedynymi, którzy mogą kopiować i modyfikować oprogramowanie, które 
używamy.</p>
-
-<p>
-System praw autorskich pojawił się z rozwojem druku – techniką masowej
-produkcji kopii. Do tej techniki był dobrze dostosowany, ponieważ ograniczał
-tylko wielkich producentów kopii. [Stąd angielska nazwa
-&bdquo;copyright&rdquo;, mówiąca o prawie do kopiowania, która znacznie
-lepiej opisuje naturę tego systemu niż polska]. Nie odbierał wolności
-czytelnikom książek. Zwykły czytelnik, który nie miał prasy drukarskiej,
-mógł sporządzać kopie książek tylko za pomocą pióra i atramentu, i 
niewielu
-o to oskarżono.</p>
+Technologia informacji cyfrowej przynosi światu ułatwienie kopiowania
+i&nbsp;modyfikowania informacji. Dzięki komputerom może to być łatwiejsze
+dla każdego z&nbsp;nas.</p>
+
+<p>
+Ale&nbsp;nie wszyscy chcą by było łatwiej. System praw autorskich przyznaje
+programom &bdquo;właścicieli&rdquo;, z&nbsp;których większość dąży
+do&nbsp;pozbawienia wszystkich pozostałych potencjalnych korzyści
+z&nbsp;oprogramowania. Chcą być jedynymi, którzy mogą kopiować
+i&nbsp;modyfikować oprogramowanie, które używamy.</p>
+
+<p>
+System praw autorskich pojawił się z&nbsp;rozwojem druku – techniką 
masowej
+produkcji kopii. Do&nbsp;tej techniki był dobrze dostosowany,
+ponieważ&nbsp;ograniczał tylko wielkich producentów kopii. [Stąd angielska
+nazwa &bdquo;copyright&rdquo;, mówiąca o prawie do&nbsp;kopiowania, która
+znacznie lepiej opisuje naturę tego systemu niż polska]. Nie odbierał
+wolności czytelnikom książek. Zwykły czytelnik, który nie miał prasy
+drukarskiej, mógł sporządzać kopie książek tylko za&nbsp;pomocą pióra
+i&nbsp;atramentu, i&nbsp;niewielu o to oskarżono.</p>
 
 <p>
 Technologie cyfrowe są bardziej elastyczne niż druk: gdy informacja ma
-postać cyfrową, łatwo ją kopiować i dzielić się nią z innymi. Do tej
-ogromnej elastyczności nie pasuje taki system jak dzisiejsze prawo
-autorskie. To właśnie jest przyczyną dokuczliwych i drakońskich środków
-podejmowanych obecnie w celu egzekwowania praw do kopiowania
-oprogramowania. Rozważmy poniższe cztery przykłady praktyk Stowarzyszenia
-Wydawców Oprogramowania (Software Publishers Association, SPA):</p>
+postać cyfrową, łatwo ją kopiować i&nbsp;dzielić się nią
+z&nbsp;innymi. Do&nbsp;tej ogromnej elastyczności nie pasuje taki system jak
+dzisiejsze prawo autorskie. To właśnie jest przyczyną dokuczliwych
+i&nbsp;drakońskich środków podejmowanych obecnie w&nbsp;celu egzekwowania
+praw do&nbsp;kopiowania oprogramowania. Rozważmy poniższe cztery przykłady
+praktyk Stowarzyszenia Wydawców Oprogramowania (Software Publishers
+Association, SPA):</p>
 
 <ul>
-<li>Masowa propaganda, w której twierdzi się, że nieposłuszeństwo wobec
-właścicieli, by pomóc przyjaciołom, jest czymś złym.</li>
+<li>Masowa propaganda, w&nbsp;której twierdzi się, 
że&nbsp;nieposłuszeństwo
+wobec właścicieli, by pomóc przyjaciołom, jest czymś złym.</li>
 
-<li>Nakłanianie ludzi do donoszenia na współpracowników i kolegów.</li>
+<li>Nakłanianie ludzi do&nbsp;donoszenia na&nbsp;współpracowników
+i&nbsp;kolegów.</li>
 
-<li>Rajdy (z pomocą policji) na biura i szkoły, podczas których każe się 
ludziom
-udowadniać, że nie są winni nielegalnego kopiowania.</li>
+<li>Rajdy (z pomocą policji) na&nbsp;biura i&nbsp;szkoły, podczas których 
każe
+się ludziom udowadniać, że&nbsp;nie są winni nielegalnego kopiowania.</li>
 
-<li>Oskarżanie (przez rząd USA, na żądanie SPA) takich ludzi, jak David
-LaMacchia z <acronym title="Massachusetts Institute of
-Technology">MIT</acronym>, nie za kopiowanie oprogramowania (nie jest
-oskarżony o kopiowanie czegokolwiek), ale za samo pozostawienie bez nadzoru
-urządzeń umożliwiających kopiowanie i nieprowadzenie cenzury ich
-wykorzystywania.<a href="#footnote1">[1]</a></li>
+<li>Oskarżanie (przez rząd USA, na&nbsp;żądanie SPA) takich ludzi, jak 
David
+LaMacchia z&nbsp;<acronym title="Massachusetts Institute of
+Technology">MIT</acronym>, nie za&nbsp;kopiowanie oprogramowania (nie jest
+oskarżony o kopiowanie czegokolwiek), ale&nbsp;za samo pozostawienie
+bez&nbsp;nadzoru urządzeń umożliwiających kopiowanie i&nbsp;nieprowadzenie
+cenzury ich wykorzystywania.<a href="#footnote1">[1]</a></li>
 </ul>
 
 <p>
-Wszystkie cztery powyższe praktyki przypominają te, które stosowano w byłym
-Związku Radzieckim, gdzie każda kopiarka miała strażnika, żeby nie 
dopuścić
-do zabronionego kopiowania, i gdzie ludzie informacje musieli kopiować w
-tajemnicy i przekazywać je sobie z ręki do ręki jako
-&bdquo;samizdat&rdquo;. Oczywiście istnieje między nimi różnica: w Związku
-Radzieckim kontrolowano informację z powodów politycznych, a w USA motywem
-jest zysk. Ale to działania nas dotykają, a nie ich motywy. Każda próba
-powstrzymania rozpowszechniania informacji, nie ważne z jakich powodów,
-prowadzi do tych samych metod i tej samej surowości.</p>
+Wszystkie cztery powyższe praktyki przypominają te, które stosowano
+w&nbsp;byłym Związku Radzieckim, gdzie każda kopiarka miała strażnika, 
żeby
+nie dopuścić do&nbsp;zabronionego kopiowania, i&nbsp;gdzie ludzie informacje
+musieli kopiować w&nbsp;tajemnicy i&nbsp;przekazywać je sobie z&nbsp;ręki
+do&nbsp;ręki jako &bdquo;samizdat&rdquo;. Oczywiście istnieje między nimi
+różnica: w&nbsp;Związku Radzieckim kontrolowano informację z&nbsp;powodów
+politycznych, a&nbsp;w USA motywem jest zysk. Ale&nbsp;to działania nas
+dotykają, a&nbsp;nie ich motywy. Każda próba powstrzymania rozpowszechniania
+informacji, nie ważne z&nbsp;jakich powodów, prowadzi do&nbsp;tych samych
+metod i&nbsp;tej samej surowości.</p>
 
 <p>
-Właściciele używają kilku rodzajów argumentów za przyznaniem im władzy
+Właściciele używają kilku rodzajów argumentów za&nbsp;przyznaniem im 
władzy
 decydowania o tym, jak możemy posługiwać się informacją:</p>
 
 
@@ -82,229 +86,244 @@
 
 <p>
 Właściciele wykorzystują zarówno obraźliwe słowa, takie jak
-&bdquo;piractwo&rdquo; czy &bdquo;kradzież&rdquo;, jak i specjalistyczną
-terminologię, jak &bdquo;własność intelektualna&rdquo; czy
-&bdquo;szkoda&rdquo;, do podsunięcia pewnego ogólnego toku myślenia –
-stosowania powierzchownej analogii między programami a przedmiotami
-materialnymi.</p>
+&bdquo;piractwo&rdquo; czy&nbsp;&bdquo;kradzież&rdquo;, jak
+i&nbsp;specjalistyczną terminologię, jak &bdquo;własność
+intelektualna&rdquo; czy&nbsp;&bdquo;szkoda&rdquo;, do&nbsp;podsunięcia
+pewnego ogólnego toku myślenia – stosowania powierzchownej analogii między
+programami a&nbsp;przedmiotami materialnymi.</p>
 
 <p>
-Nasze poglądy i intuicyjne wyobrażenia dotyczące posiadania przedmiotów
-materialnych wiążą się z oceną tego, czy <em>zabranie przedmiotu</em> 
komuś
-jest czynem dobrym czy nie. Nie mają bezpośredniego zastosowania do
-<em>tworzenia kopii</em> czegoś. Jednak właściciele pragną, byśmy mimo to
-stosowali tę samą miarę do kopiowania.</p></li>
+Nasze poglądy i&nbsp;intuicyjne wyobrażenia dotyczące posiadania 
przedmiotów
+materialnych wiążą się z&nbsp;oceną tego, czy&nbsp;<em>zabranie
+przedmiotu</em> komuś jest czynem dobrym czy&nbsp;nie. Nie mają
+bezpośredniego zastosowania do&nbsp;<em>tworzenia kopii</em>
+czegoś. Jednak&nbsp;właściciele pragną, byśmy mimo to stosowali tę samą
+miarę do&nbsp;kopiowania.</p></li>
 
 <li id="exaggeration">Przesada.
 
 <p>
-Właściciele twierdzą, że odnoszą &bdquo;szkodę&rdquo; lub 
&bdquo;ekonomiczną
-stratę&rdquo;, gdy użytkownicy sami kopiują programy. Ale kopiowanie nie ma
-żadnego bezpośredniego wpływu na właściciela i nikogo nie
-krzywdzi. Właściciel może stracić tylko wtedy, jeśli ktoś, kto zrobił 
kopię
-w przeciwnym razie zapłaciłby mu za nią.</p>
+Właściciele twierdzą, że&nbsp;odnoszą &bdquo;szkodę&rdquo;
+lub&nbsp;&bdquo;ekonomiczną stratę&rdquo;, gdy użytkownicy sami kopiują
+programy. Ale&nbsp;kopiowanie nie ma żadnego bezpośredniego wpływu
+na&nbsp;właściciela i&nbsp;nikogo nie krzywdzi. Właściciel może stracić
+tylko wtedy, jeśli ktoś, kto zrobił kopię w&nbsp;przeciwnym razie 
zapłaciłby
+mu za&nbsp;nią.</p>
 
 <p>
-Chwila namysłu wystarczy, by uświadomić sobie, że większość tych ludzi 
nie
-kupiłaby kopii. Mimo to właściciele liczą swoje &bdquo;straty&rdquo; tak,
-jakby dosłownie każdy z pewnością kupił. To, delikatnie mówiąc, 
przesada.</p></li>
+Chwila namysłu wystarczy, by uświadomić sobie, że&nbsp;większość tych 
ludzi
+nie kupiłaby kopii. Mimo to właściciele liczą swoje &bdquo;straty&rdquo;
+tak, jakby dosłownie każdy z&nbsp;pewnością kupił. To, delikatnie mówią
c,
+przesada.</p></li>
 
 <li id="law">Prawo.
 
 <p>
-Właściciele często opisują bieżący stan prawny i surowe kary, jakimi 
mogą
-nam zagrozić. W podtekście sugeruje się, że dzisiejsze prawo odzwierciedla
-niekwestionowane poglądy moralne – a równocześnie nakłania się nas do
-uważania tych kar za niezależne od nas prawa natury, o które nikogo nie
-można obwiniać.</p>
-
-<p>
-Tego sposobu perswazji nie obliczono na to, by wytrzymał starcie z
-krytycznym myśleniem – jego zadaniem jest wzmocnienie przyzwyczajenia do
-myślenia w określony sposób.</p>
-
-<p>
-Prawo nie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe, to elementarne. Każdy
-Amerykanin powinien wiedzieć, że w latach 50-tych XIX wieku w wielu stanach
-zajmowanie przez Murzynów miejsc w przedniej części autobusu było niezgodne
-z prawem. Jednak tylko rasiści powiedzieliby, że siadanie w tym miejscu było
-czymś złym.</p></li>
+Właściciele często opisują bieżący stan prawny i&nbsp;surowe kary, jakimi
+mogą nam zagrozić. W&nbsp;podtekście sugeruje się, że&nbsp;dzisiejsze 
prawo
+odzwierciedla niekwestionowane poglądy moralne – a&nbsp;równocześnie
+nakłania się nas do&nbsp;uważania tych kar za&nbsp;niezależne od&nbsp;nas
+prawa natury, o które nikogo nie można obwiniać.</p>
+
+<p>
+Tego sposobu perswazji nie obliczono na&nbsp;to, by wytrzymał starcie
+z&nbsp;krytycznym myśleniem – jego zadaniem jest wzmocnienie przyzwyczajenia
+do&nbsp;myślenia w&nbsp;określony sposób.</p>
+
+<p>
+Prawo nie decyduje o tym, co jest dobre, a&nbsp;co złe, to
+elementarne. Każdy Amerykanin powinien wiedzieć, że&nbsp;w latach 50-tych
+XIX wieku w&nbsp;wielu stanach zajmowanie przez Murzynów miejsc
+w&nbsp;przedniej części autobusu było niezgodne
+z&nbsp;prawem. Jednak&nbsp;tylko rasiści powiedzieliby, że&nbsp;siadanie
+w&nbsp;tym miejscu było czymś złym.</p></li>
 
 <li id="natural-rights">Przyrodzone prawa.
 
 <p>
-Autorzy często przypisują sobie specjalne związki z napisanymi przez siebie
-programami, z czego wywodzą, że ich życzenia i interesy dotyczące programu
-po prostu przeważają nad potrzebami innych, nawet całej reszty świata. (Na
-ogół to firmy, a nie autorzy, posiadają prawa do programów, ale możemy
+Autorzy często przypisują sobie specjalne związki z&nbsp;napisanymi przez
+siebie programami, z&nbsp;czego wywodzą, że&nbsp;ich życzenia
+i&nbsp;interesy dotyczące programu po&nbsp;prostu przeważają
+nad&nbsp;potrzebami innych, nawet całej reszty świata. (Na ogół to firmy,
+a&nbsp;nie autorzy, posiadają prawa do&nbsp;programów, ale&nbsp;możemy
 pominąć tę różnicę).</p>
 
 <p>
-Tym, którzy proponują uznać za etyczny aksjomat, że autor jest ważniejszy
-niż wy, mogę tylko powiedzieć, że osobiście, jako znany autor
-oprogramowania, uważam to za bzdurę.</p>
+Tym, którzy proponują uznać za&nbsp;etyczny aksjomat, że&nbsp;autor jest
+ważniejszy niż wy, mogę tylko powiedzieć, że&nbsp;osobiście, jako znany
+autor oprogramowania, uważam to za&nbsp;bzdurę.</p>
 
 <p>
-Jednak na ogół ludzie są skłonni sympatyzować z pretensjami do 
przyrodzonych
-praw tylko z dwu powodów.</p>
+Jednak&nbsp;na ogół ludzie są skłonni sympatyzować z&nbsp;pretensjami
+do&nbsp;przyrodzonych praw tylko z&nbsp;dwu powodów.</p>
 
 <p>
-Pierwszym z nich jest naciągana analogia z materialnymi przedmiotami. Kiedy
-ugotuję porcję spaghetti, będę protestował, jeśli ktoś ją zje, bo sam 
nie
-będę mógł jej zjeść. Jego działanie krzywdzi mnie dokładnie o tyle, o 
ile
-przynosi korzyść jemu: tylko jeden z nas może zjeść spaghetti, więc 
problem
-jest tylko w tym, kto? Do naruszenia etycznej równowagi wystarczy istnienie
-choćby najmniejszej różnicy między nami.</p>
+Pierwszym z&nbsp;nich jest naciągana analogia z&nbsp;materialnymi
+przedmiotami. Kiedy ugotuję porcję spaghetti, będę protestował, jeśli 
ktoś
+ją zje, bo&nbsp;sam nie będę mógł jej zjeść. Jego działanie krzywdzi 
mnie
+dokładnie o tyle, o ile przynosi korzyść jemu: tylko jeden z&nbsp;nas może
+zjeść spaghetti, więc&nbsp;problem jest tylko w&nbsp;tym, kto?
+Do&nbsp;naruszenia etycznej równowagi wystarczy istnienie choćby
+najmniejszej różnicy między nami.</p>
 
 <p>
-Ale kiedy uruchamiacie czy zmieniacie program przeze mnie napisany, was
-dotyczy to wprost, mnie tylko pośrednio. To, czy dacie kopię przyjacielowi,
-będzie mieć dużo większy wpływ na niego i na was niż na mnie. Nie 
powinienem
-mieć prawa mówić wam, żebyście tego nie robili. Nikt nie powinien.</p>
+Ale&nbsp;kiedy uruchamiacie czy&nbsp;zmieniacie program przeze mnie
+napisany, was dotyczy to wprost, mnie tylko pośrednio. To, czy&nbsp;dacie
+kopię przyjacielowi, będzie mieć dużo większy wpływ na&nbsp;niego 
i&nbsp;na
+was niż na&nbsp;mnie. Nie powinienem mieć prawa mówić wam, żebyście tego 
nie
+robili. Nikt nie powinien.</p>
 
 <p>
-Drugim powodem jest to, że ludziom wmawia się, że przyrodzone prawa autorów
-to powszechna, niekwestionowana tradycja naszego społeczeństwa.</p>
+Drugim powodem jest to, że&nbsp;ludziom wmawia się, że&nbsp;przyrodzone
+prawa autorów to powszechna, niekwestionowana tradycja naszego
+społeczeństwa.</p>
 
 <p>
-Historia pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Podczas formułowania
+Historia pokazuje, że&nbsp;jest dokładnie odwrotnie. Podczas formułowania
 Konstytucji USA postulowano wprowadzenie idei przyrodzonych praw autorskich,
-co zostało stanowczo odrzucone. Właśnie dlatego Konstytucja tylko
-<em>zezwala</em> na istnienie systemu praw autorskich, a nie <em>wymaga</em>
-go; dlatego stwierdza, że copyright (prawa autorskie) musi być
-tymczasowy. Stanowi też, że celem systemu praw autorskich jest promocja
-postępu, a nie wynagradzanie autorów. Prawo autorskie w pewnym stopniu
-nagradza autorów, w większym wydawców, ale w zamierzeniu jest to tylko
-sposób na zmianę ich zachowań.</p>
+co zostało stanowczo odrzucone. Właśnie dlatego&nbsp;Konstytucja tylko
+<em>zezwala</em> na&nbsp;istnienie systemu praw autorskich, a&nbsp;nie
+<em>wymaga</em> go; dlatego&nbsp;stwierdza, że&nbsp;copyright (prawa
+autorskie) musi być tymczasowy. Stanowi też, że&nbsp;celem systemu praw
+autorskich jest promocja postępu, a&nbsp;nie wynagradzanie autorów. Prawo
+autorskie w&nbsp;pewnym stopniu nagradza autorów, w&nbsp;większym wydawców,
+ale&nbsp;w zamierzeniu jest to tylko sposób na&nbsp;zmianę ich zachowań.</p>
 
 <p>
-Naprawdę przyjęta tradycja naszego społeczeństwa mówi, że prawo autorskie
-ogranicza przyrodzone prawa ogółu, i że można to usprawiedliwić tylko dla
-dobra ogółu.</p></li>
+Naprawdę przyjęta tradycja naszego społeczeństwa mówi, że&nbsp;prawo
+autorskie ogranicza przyrodzone prawa ogółu, i&nbsp;że można to
+usprawiedliwić tylko dla dobra ogółu.</p></li>
 
 <li id="economics">Ekonomia. 
 
 <p>
-Ostatni argument za istnieniem właścicieli oprogramowania to ten, że
-prowadzi to do większej produkcji oprogramowania.</p>
+Ostatni argument za&nbsp;istnieniem właścicieli oprogramowania to ten,
+że&nbsp;prowadzi to do&nbsp;większej produkcji oprogramowania.</p>
 
 <p>
-W przeciwieństwie do pozostałych, ten argument przynajmniej prezentuje
-uzasadnione podejście do tematu. Jest oparty na przekonującym celu –
-usatysfakcjonowania użytkowników oprogramowania. A z doświadczenia jasno
-wynika, że ludzie produkują więcej jeśli są za to dobrze wynagradzani.</p>
+W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;pozostałych, ten argument przynajmniej
+prezentuje uzasadnione podejście do&nbsp;tematu. Jest oparty
+na&nbsp;przekonującym celu – usatysfakcjonowania użytkowników
+oprogramowania. A&nbsp;z doświadczenia jasno wynika, że&nbsp;ludzie
+produkują więcej jeśli są za&nbsp;to dobrze wynagradzani.</p>
 
 <p>
-Ale argument ekonomiczny ma słaby punkt: opiera się na założeniu, że 
różnica
-tkwi tylko w tym, ile musimy płacić. Zakłada, że chodzi nam o <i>produkcję
-programów</i>, czy mają one właścicieli czy nie.</p>
+Ale&nbsp;argument ekonomiczny ma słaby punkt: opiera się na&nbsp;założeniu,
+że&nbsp;różnica tkwi tylko w&nbsp;tym, ile musimy płacić. Zakłada,
+że&nbsp;chodzi nam o <em>produkcję programów</em>, których potrzebujemy
+bez&nbsp;zależności czy&nbsp;mają one właścicieli czy&nbsp;też nie.</p>
 
 <p>
-Ludzie z łatwością przyjmują to założenie, bo zgadza się z naszym
-doświadczeniem dotyczącym materialnych przedmiotów. Weźmy na przykład
-kanapkę. można dostać taką samą kanapkę albo za darmo albo za
-pieniądze. Skoro tak, to jedyną różnica jest zapłacona kwota. Czy musicie 
ją
-kupić czy nie, kanapka ma ten sam smak, tę samą wartość odżywczą i w obu
-przypadkach możecie ją zjeść tylko raz. To, czy dostaniecie ją od
-właściciela czy też nie, nie może mieć bezpośredniego wpływu na nic 
innego
-oprócz kwoty, jaka wam pozostanie.</p>
+Ludzie z&nbsp;łatwością przyjmują to założenie, bo&nbsp;zgadza się
+z&nbsp;naszym doświadczeniem dotyczącym materialnych przedmiotów. Weźmy
+na&nbsp;przykład kanapkę. można dostać taką samą kanapkę albo&nbsp;za 
darmo
+albo&nbsp;za pieniądze. Skoro tak, to jedyną różnica jest zapłacona
+kwota. Czy&nbsp;musicie ją kupić czy&nbsp;nie, kanapka ma ten sam smak, tę
+samą wartość odżywczą i&nbsp;w obu przypadkach możecie ją zjeść tylko
+raz. To, czy&nbsp;dostaniecie ją od&nbsp;właściciela czy&nbsp;też nie, nie
+może mieć bezpośredniego wpływu na&nbsp;nic innego oprócz kwoty, jaka wam
+pozostanie.</p>
 
 <p>
-Tak jest dla wszelkiego rodzaju przedmiotów – to czy mają właściciela czy
-nie mają nie wpływa bezpośrednio na to, czym są, ani na to, co możecie z
-nimi zrobić.</p>
+Tak jest dla wszelkiego rodzaju przedmiotów – to czy&nbsp;mają 
właściciela
+czy&nbsp;nie mają nie wpływa bezpośrednio na&nbsp;to, czym są, ani&nbsp;na
+to, co możecie z&nbsp;nimi zrobić.</p>
 
 <p>
-Jednak, kiedy program ma właściciela, ma to bardzo duży wpływ na to, czym
-jest i co możecie zrobić ze swoją kopią, gdy ją kupicie. Różnica nie 
jest
-tylko kwestią pieniędzy. System przypisujący właścicieli oprogramowaniu
-zachęca właścicieli do produkcji czegoś, ale nie tego, czego naprawdę
-społeczeństwo potrzebuje. A to powoduje nieuchwytne wypaczenia etyki,
-dotykające nas wszystkich.</p></li>
+Jednak, kiedy program ma właściciela, ma to bardzo duży wpływ na&nbsp;to,
+czym jest i&nbsp;co możecie zrobić ze swoją kopią, gdy ją kupicie. 
Różnica
+nie jest tylko kwestią pieniędzy. System przypisujący właścicieli
+oprogramowaniu zachęca właścicieli do&nbsp;produkcji czegoś, ale&nbsp;nie
+tego, czego naprawdę społeczeństwo potrzebuje. A&nbsp;to powoduje
+nieuchwytne wypaczenia etyki, dotykające nas wszystkich.</p></li>
 
 </ul>
 
 <p>
 Czego potrzebuje społeczeństwo? Potrzebuje informacji naprawdę dostępnej 
dla
-jego członków, na przykład, programów, które ludzie mogą czytać, 
poprawiać,
-przystosowywać i udoskonalać, nie tylko posługiwać się nimi. Jednak
-właściciele oprogramowania zwykle dostarczają &bdquo;czarne skrzynki&rdquo;,
-których nie możemy ani badać ani zmieniać.</p>
+jego członków, na&nbsp;przykład, programów, które ludzie mogą czytać,
+poprawiać, przystosowywać i&nbsp;udoskonalać, nie tylko posługiwać się
+nimi. Jednak&nbsp;właściciele oprogramowania zwykle dostarczają
+&bdquo;czarne skrzynki&rdquo;, których nie możemy ani&nbsp;badać
+ani&nbsp;zmieniać.</p>
 
 <p>
 Społeczeństwo potrzebuje też wolności. Kiedy program ma właściciela,
 użytkownicy tracą wolność kierowania częścią swego własnego życia.</p>
 
 <p>
-A przede wszystkim społeczeństwo potrzebuje pobudzania w swoich członkach
-ducha dobrowolnej współpracy. Gdy właściciele programów mówią nam, że
-naturalny sposób pomocy sąsiadowi jest &bdquo;piractwem&rdquo;, zatruwają
-obywatelską duszę naszego społeczeństwa.</p>
+A&nbsp;przede wszystkim społeczeństwo potrzebuje pobudzania w&nbsp;swoich
+członkach ducha dobrowolnej współpracy. Gdy właściciele programów mówią
 nam,
+że&nbsp;naturalny sposób pomocy sąsiadowi jest &bdquo;piractwem&rdquo;,
+zatruwają obywatelską duszę naszego społeczeństwa.</p>
 
 <p>
-Dlatego mówimy, że <a href="/philosophy/free-sw.html">wolne
+Dlatego&nbsp;mówimy, że&nbsp;<a href="/philosophy/free-sw.html">wolne
 oprogramowanie</a> to kwestia wolności, nie ceny.</p>
 
 <p>
-Ekonomiczny argument za istnieniem właścicieli jest błędny, ale problem
-ekonomiczny rzeczywiście występuje. Niektórzy piszą użyteczne programy dla
-samej przyjemności ich pisania albo by ich podziwiano i lubiano. Jeśli
-jednak chcemy mieć więcej oprogramowania niż piszą ci ludzie, musimy 
zdobyć
-środki na ich sfinansowanie.</p>
+Ekonomiczny argument za&nbsp;istnieniem właścicieli jest błędny,
+ale&nbsp;problem ekonomiczny rzeczywiście występuje. Niektórzy piszą
+użyteczne programy dla samej przyjemności ich pisania albo&nbsp;by ich
+podziwiano i&nbsp;lubiano. Jeśli jednak&nbsp;chcemy mieć więcej
+oprogramowania niż piszą ci ludzie, musimy zdobyć środki na&nbsp;ich
+sfinansowanie.</p>
 
 <p>
-Od lat 80 XX wieku deweloperzy wolnego oprogramowania próbowali różnych
-metod znajdowania funduszy i część się sprawdziła. Nie trzeba z nikogo 
robić
-bogacza: przeciętny przychód amerykańskiej rodziny, około $35k, okazuje 
się
-być dostateczną motywacją do wielu zajęć dających mniej zadowolenia niż
-programowanie.</p>
+Od&nbsp;lat 80 XX wieku deweloperzy wolnego oprogramowania próbowali różnych
+metod znajdowania funduszy i&nbsp;część się sprawdziła. Nie trzeba
+z&nbsp;nikogo robić bogacza: przeciętny przychód amerykańskiej rodziny,
+około $35k, okazuje się być dostateczną motywacją do&nbsp;wielu zajęć
+dających mniej zadowolenia niż programowanie.</p>
 
 <p>
 Przez lata, zanim dzięki wspólnocie przestało to być konieczne, 
utrzymywałem
-się z niestandardowych rozszerzeń do napisanego przeze mnie wolnego
-oprogramowania. Każde z nich było dodawane do publikowanej standardowej
-wersji, w ten sposób stając się koniec końców dostępne dla ogółu
-społeczeństwa. Klienci płacili mi po to, bym pracował nad rozszerzeniami,
-których potrzebowali, zamiast nad cechami, które w przeciwnym razie dla mnie
-miałyby wyższy priorytet.</p>
+się z&nbsp;niestandardowych rozszerzeń do&nbsp;napisanego przeze mnie
+wolnego oprogramowania. Każde z&nbsp;nich było dodawane do&nbsp;publikowanej
+standardowej wersji, w&nbsp;ten sposób stając się koniec końców dostępne 
dla
+ogółu społeczeństwa. Klienci płacili mi po&nbsp;to, bym pracował
+nad&nbsp;rozszerzeniami, których potrzebowali, zamiast nad&nbsp;cechami,
+które w&nbsp;przeciwnym razie dla mnie miałyby wyższy priorytet.</p>
 
 <p>
-Więkość deweloperów wolnego oprogramowania zarabiała pieniądze poprzez
-wspieranie usług. W 1994, firma Cygnus Support, mająca około 50 
pracowników,
-szacuje, że około 15 procent pracy jej personelu stanowi konstruowanie
-wolnego oprogramowania – znaczący odsetek, jak na firmę programistyczną
.</p>
+Więkość deweloperów wolnego oprogramowania zarabiała pieniądze
+poprzez&nbsp;wspieranie usług. W&nbsp;1994, firma Cygnus Support, mająca
+około 50 pracowników, szacuje, że&nbsp;około 15 procent pracy jej personelu
+stanowi konstruowanie wolnego oprogramowania – znaczący odsetek, jak
+na&nbsp;firmę programistyczną.</p>
 
 <p>
 We wczesnych latach 90 XX wieku firmy, wśród których są Intel, Motorola,
-Texas Instruments i Analog Devices, połączyły siły w finansowaniu dalszego
-rozwoju wolnego GNU-kompilatora języka C. Większość oprogramowania GCC jest
-nadal opłacana przez deweloperów. Podobnie, kompilator GNU języka Ada był
-finansowany w latach 90 przez US Air Force, Siły Lotnicze USA, i
-kontynuowano to, póki firma postawiła sobie inny cel.</p>
+Texas Instruments i&nbsp;Analog Devices, połączyły siły w&nbsp;finansowaniu
+dalszego rozwoju wolnego GNU-kompilatora języka C. Większość oprogramowania
+GCC jest nadal opłacana przez deweloperów. Podobnie, kompilator GNU języka
+Ada był finansowany w&nbsp;latach 90 przez US Air Force, Siły Lotnicze USA,
+i&nbsp;kontynuowano to, póki firma postawiła sobie inny cel.</p>
 
 <p>
-Ruch wolnego oprogramowania jest wciąż mały, ale przykład słuchaczy radia 
w
-USA pokazuje, że jest możliwe wsparcie dużej aktywności bez wymuszania
-zapłaty ze strony użytkownika.</p>
+Ruch wolnego oprogramowania jest wciąż mały, ale&nbsp;przykład słuchaczy
+radia w&nbsp;USA pokazuje, że&nbsp;jest możliwe wsparcie dużej aktywności
+bez&nbsp;wymuszania zapłaty ze strony użytkownika.</p>
 
 <p>
 Jako użytkownicy komputerów, być może używacie <a
 href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">prawnie
 zastrzeżonego</a> programu. Gdyby przyjaciel poprosił was o zrobienie kopii,
 niewłaściwie byłoby odmówić. Współpraca jest ważniejsza niż prawo
-autorskie. Ale podziemna, potajemna współpraca nie prowadzi do dobrego
-społeczeństwa. Człowiek powinien starać się prowadzić uczciwe życie 
otwarcie
-i z godnością, a to oznacza mówienie &bdquo;Nie&rdquo; oprogramowaniu
-prawnie zastrzeżonemu.</p>
+autorskie. Ale&nbsp;podziemna, potajemna współpraca nie prowadzi
+do&nbsp;dobrego społeczeństwa. Człowiek powinien starać się prowadzić
+uczciwe życie otwarcie i&nbsp;z godnością, a&nbsp;to oznacza mówienie
+&bdquo;Nie&rdquo; oprogramowaniu prawnie zastrzeżonemu.</p>
 
 <p>
-Zasługujecie na to, by móc otwarcie i swobodnie współpracować z innymi
-ludźmi, którzy korzystają z programów. Zasługujecie na to, by móc się 
uczyć,
-jak działa oprogramowanie, i móc tego nauczać swoich studentów. 
Zasługujecie
-na to, by móc wynająć ulubionego programistę do naprawienia programu.</p>
+Zasługujecie na&nbsp;to, by móc otwarcie i&nbsp;swobodnie współpracować
+z&nbsp;innymi ludźmi, którzy korzystają z&nbsp;programów. Zasługujecie
+na&nbsp;to, by móc się uczyć, jak działa oprogramowanie, i&nbsp;móc tego
+nauczać swoich studentów. Zasługujecie na&nbsp;to, by móc wynająć 
ulubionego
+programistę do&nbsp;naprawienia programu.</p>
 
 <p>
-Zasługujecie na wolne oprogramowanie.</p>
+Zasługujecie na&nbsp;wolne oprogramowanie.</p>
 
 <h4>Przypisy</h4>
 <ol>
@@ -312,7 +331,7 @@
 </ol>
 
 <hr />
-<h4>Ten tekst został zamieszczony w książce <a
+<h4>Ten tekst został zamieszczony w&nbsp;książce <a
 href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
 Software, Free Society </cite></a> (Wolne oprogramowanie, wolne
 społeczeństwo. Wybrane eseje Richarda M. Stallmana).</h4>
@@ -333,29 +352,29 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br
-/> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na adres <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
+poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania
-tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
 Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman <br />Verbatim copying and
 distribution of this entire article is permitted in any medium, provided
-this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję
-wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod warunkiem zachowania
-niniejszego zezwolenia.
+this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie
+i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika,
+pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
 </p>
 
 
@@ -366,7 +385,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/09/25 00:28:19 $
+$Date: 2010/11/16 09:27:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/third-party-ideas.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/third-party-ideas.bg.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- po/third-party-ideas.bg.po 15 Nov 2010 09:28:19 -0000   1.15
+++ po/third-party-ideas.bg.po 16 Nov 2010 09:27:37 -0000   1.16
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: third-party-ideas.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-15 04:28-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-16 04:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-10-28 16:09+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -746,14 +746,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> by Joel "
-"Kahn."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Франкентури</a> 
от Джоел "
-"Кан."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
 "A book review of <a href=\"http://slashdot.org/article.pl?";
 "sid=01/03/28/0121209&amp;mode=nocomment\"> <cite>Digital Copyright</cite></"
 "a>."
@@ -974,6 +966,14 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> by "
+#~ "Joel Kahn."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Франкентури</a> от 
"
+#~ "Джоел Кан."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.savetheweb.org\";>Save the Web</a> is a website "
 #~ "devoted to protecting Internet users rights in Europe."
 #~ msgstr ""

Index: po/third-party-ideas.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/third-party-ideas.fr.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/third-party-ideas.fr.po 15 Nov 2010 09:28:19 -0000   1.14
+++ po/third-party-ideas.fr.po 16 Nov 2010 09:27:37 -0000   1.15
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: third-party-ideas.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-15 04:28-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-16 04:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-11-29 18:05+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -776,14 +776,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> by Joel "
-"Kahn."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> par Joel "
-"Kahn."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
 "A book review of <a href=\"http://slashdot.org/article.pl?";
 "sid=01/03/28/0121209&amp;mode=nocomment\"> <cite>Digital Copyright</cite></"
 "a>."
@@ -1008,6 +1000,14 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> by "
+#~ "Joel Kahn."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> par "
+#~ "Joel Kahn."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.savetheweb.org\";>Save the Web</a> is a website "
 #~ "devoted to protecting Internet users rights in Europe."
 #~ msgstr ""

Index: po/third-party-ideas.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/third-party-ideas.pot,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- po/third-party-ideas.pot  15 Nov 2010 09:28:19 -0000   1.10
+++ po/third-party-ideas.pot  16 Nov 2010 09:27:38 -0000   1.11
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-15 04:28-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-16 04:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -523,12 +523,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> by Joel "
-"Kahn."
-msgstr ""
-
-# type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
 "A book review of <a "
 
"href=\"http://slashdot.org/article.pl?sid=01/03/28/0121209&amp;mode=nocomment\";>
 "
 "<cite>Digital Copyright</cite></a>."

Index: po/third-party-ideas.ro.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/third-party-ideas.ro.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- po/third-party-ideas.ro.po 15 Nov 2010 09:28:19 -0000   1.5
+++ po/third-party-ideas.ro.po 16 Nov 2010 09:27:38 -0000   1.6
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: third-party-ideas.ro.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-15 04:28-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-16 04:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-28 13:00+0300\n"
 "Last-Translator: Cătălin Frâncu <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Romanian <address@hidden>\n"
@@ -670,13 +670,6 @@
 "Copyright Act."
 
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> by Joel "
-"Kahn."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> de Joel "
-"Kahn."
-
-msgid ""
 "A book review of <a href=\"http://slashdot.org/article.pl?";
 "sid=01/03/28/0121209&amp;mode=nocomment\"> <cite>Digital Copyright</cite></"
 "a>."
@@ -867,6 +860,13 @@
 msgstr "Traduceri ale acestei pagini"
 
 #~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> by "
+#~ "Joel Kahn."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.geocities.com/frankentoons/\";>Frankentoons</a> de "
+#~ "Joel Kahn."
+
+#~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.savetheweb.org\";>Save the Web</a> is a website "
 #~ "devoted to protecting Internet users rights in Europe."
 #~ msgstr ""

Index: po/why-free.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- po/why-free.pl.po  16 Nov 2010 08:40:38 -0000   1.11
+++ po/why-free.pl.po  16 Nov 2010 09:27:38 -0000   1.12
@@ -397,11 +397,6 @@
 "za&nbsp;to dobrze wynagradzani."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
-#| msgid ""
-#| "But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that "
-#| "the difference is only a matter of how much money we have to pay. It "
-#| "assumes that <i>production of software</i> is what we want, whether the "
-#| "software has owners or not."
 msgid ""
 "But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that the "
 "difference is only a matter of how much money we have to pay. It assumes "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]