www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po why-free.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po why-free.pl.po
Date: Tue, 16 Nov 2010 08:40:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/16 08:40:43

Modified files:
    philosophy/po : why-free.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: why-free.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- why-free.pl.po   15 Nov 2010 01:27:32 -0000   1.10
+++ why-free.pl.po   16 Nov 2010 08:40:38 -0000   1.11
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-free.pl.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-14 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-22 21:55+0100\n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-15 17:19+0100\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -47,9 +47,9 @@
 "to copy and modify information. Computers promise to make this easier for "
 "all of us."
 msgstr ""
-"Technologia informacji cyfrowej przynosi światu ułatwienie kopiowania i "
+"Technologia informacji cyfrowej przynosi światu ułatwienie kopiowania 
i&nbsp;"
 "modyfikowania informacji. Dzięki komputerom może to być łatwiejsze dla "
-"każdego z nas."
+"każdego z&nbsp;nas."
 
 msgid ""
 "Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives software "
@@ -57,10 +57,11 @@
 "potential benefit from the rest of the public. They would like to be the "
 "only ones who can copy and modify the software that we use."
 msgstr ""
-"Ale nie wszyscy chcą by było łatwiej. System praw autorskich przyznaje "
-"programom &bdquo;właścicieli&rdquo;, z których większość dąży do 
pozbawienia "
-"wszystkich pozostałych potencjalnych korzyści z oprogramowania. Chcą być "
-"jedynymi, którzy mogą kopiować i modyfikować oprogramowanie, które 
używamy."
+"Ale&nbsp;nie wszyscy chcą by było łatwiej. System praw autorskich 
przyznaje "
+"programom &bdquo;właścicieli&rdquo;, z&nbsp;których większość dąży 
do&nbsp;"
+"pozbawienia wszystkich pozostałych potencjalnych korzyści z&nbsp;"
+"oprogramowania. Chcą być jedynymi, którzy mogą kopiować 
i&nbsp;modyfikować "
+"oprogramowanie, które używamy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -71,13 +72,14 @@
 "press, could copy books only with pen and ink, and few readers were sued for "
 "that."
 msgstr ""
-"System praw autorskich pojawił się z rozwojem druku – techniką masowej "
-"produkcji kopii. Do tej techniki był dobrze dostosowany, ponieważ 
ograniczał "
-"tylko wielkich producentów kopii. [Stąd angielska nazwa &bdquo;"
-"copyright&rdquo;, mówiąca o prawie do kopiowania, która znacznie lepiej "
+"System praw autorskich pojawił się z&nbsp;rozwojem druku – techniką 
masowej "
+"produkcji kopii. Do&nbsp;tej techniki był dobrze dostosowany, 
ponieważ&nbsp;"
+"ograniczał tylko wielkich producentów kopii. [Stąd angielska nazwa &bdquo;"
+"copyright&rdquo;, mówiąca o prawie do&nbsp;kopiowania, która znacznie 
lepiej "
 "opisuje naturę tego systemu niż polska]. Nie odbierał wolności 
czytelnikom "
 "książek. Zwykły czytelnik, który nie miał prasy drukarskiej, mógł 
sporządzać "
-"kopie książek tylko za pomocą pióra i atramentu, i niewielu o to 
oskarżono."
+"kopie książek tylko za&nbsp;pomocą pióra i&nbsp;atramentu, 
i&nbsp;niewielu o "
+"to oskarżono."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -89,33 +91,35 @@
 "practices of the Software Publishers Association (SPA):"
 msgstr ""
 "Technologie cyfrowe są bardziej elastyczne niż druk: gdy informacja ma "
-"postać cyfrową, łatwo ją kopiować i dzielić się nią z innymi. Do tej "
-"ogromnej elastyczności nie pasuje taki system jak dzisiejsze prawo "
-"autorskie. To właśnie jest przyczyną dokuczliwych i drakońskich środków 
"
-"podejmowanych obecnie w celu egzekwowania praw do kopiowania oprogramowania. "
-"Rozważmy poniższe cztery przykłady praktyk Stowarzyszenia Wydawców "
-"Oprogramowania (Software Publishers Association, SPA):"
+"postać cyfrową, łatwo ją kopiować i&nbsp;dzielić się nią 
z&nbsp;innymi. "
+"Do&nbsp;tej ogromnej elastyczności nie pasuje taki system jak dzisiejsze "
+"prawo autorskie. To właśnie jest przyczyną dokuczliwych 
i&nbsp;drakońskich "
+"środków podejmowanych obecnie w&nbsp;celu egzekwowania praw do&nbsp;"
+"kopiowania oprogramowania. Rozważmy poniższe cztery przykłady praktyk "
+"Stowarzyszenia Wydawców Oprogramowania (Software Publishers Association, "
+"SPA):"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to help your "
 "friend."
 msgstr ""
-"Masowa propaganda, w której twierdzi się, że nieposłuszeństwo wobec "
-"właścicieli, by pomóc przyjaciołom, jest czymś złym."
+"Masowa propaganda, w&nbsp;której twierdzi się, że&nbsp;nieposłuszeństwo "
+"wobec właścicieli, by pomóc przyjaciołom, jest czymś złym."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "Solicitation for stool pigeons to inform on their coworkers and colleagues."
-msgstr "Nakłanianie ludzi do donoszenia na współpracowników i kolegów."
+msgstr ""
+"Nakłanianie ludzi do&nbsp;donoszenia na&nbsp;współpracowników 
i&nbsp;kolegów."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "Raids (with police help) on offices and schools, in which people are told "
 "they must prove they are innocent of illegal copying."
 msgstr ""
-"Rajdy (z pomocą policji) na biura i szkoły, podczas których każe się 
ludziom "
-"udowadniać, że nie są winni nielegalnego kopiowania."
+"Rajdy (z pomocą policji) na&nbsp;biura i&nbsp;szkoły, podczas których 
każe "
+"się ludziom udowadniać, że&nbsp;nie są winni nielegalnego kopiowania."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -125,12 +129,12 @@
 "any), but merely for leaving copying facilities unguarded and failing to "
 "censor their use.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
 msgstr ""
-"Oskarżanie (przez rząd USA, na żądanie SPA) takich ludzi, jak David "
-"LaMacchia z <acronym title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</"
-"acronym>, nie za kopiowanie oprogramowania (nie jest oskarżony o kopiowanie "
-"czegokolwiek), ale za samo pozostawienie bez nadzoru urządzeń "
-"umożliwiających kopiowanie i nieprowadzenie cenzury ich wykorzystywania.<a "
-"href=\"#footnote1\">[1]</a>"
+"Oskarżanie (przez rząd USA, na&nbsp;żądanie SPA) takich ludzi, jak David "
+"LaMacchia z&nbsp;<acronym title=\"Massachusetts Institute of Technology"
+"\">MIT</acronym>, nie za&nbsp;kopiowanie oprogramowania (nie jest oskarżony "
+"o kopiowanie czegokolwiek), ale&nbsp;za samo pozostawienie bez&nbsp;nadzoru "
+"urządzeń umożliwiających kopiowanie i&nbsp;nieprowadzenie cenzury ich "
+"wykorzystywania.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -143,22 +147,23 @@
 "the sharing of information, no matter why, leads to the same methods and the "
 "same harshness."
 msgstr ""
-"Wszystkie cztery powyższe praktyki przypominają te, które stosowano w 
byłym "
-"Związku Radzieckim, gdzie każda kopiarka miała strażnika, żeby nie 
dopuścić "
-"do zabronionego kopiowania, i gdzie ludzie informacje musieli kopiować w "
-"tajemnicy i przekazywać je sobie z ręki do ręki jako 
&bdquo;samizdat&rdquo;. "
-"Oczywiście istnieje między nimi różnica: w Związku Radzieckim 
kontrolowano "
-"informację z powodów politycznych, a w USA motywem jest zysk. Ale to "
-"działania nas dotykają, a nie ich motywy. Każda próba powstrzymania "
-"rozpowszechniania informacji, nie ważne z jakich powodów, prowadzi do tych "
-"samych metod i tej samej surowości."
+"Wszystkie cztery powyższe praktyki przypominają te, które stosowano 
w&nbsp;"
+"byłym Związku Radzieckim, gdzie każda kopiarka miała strażnika, żeby 
nie "
+"dopuścić do&nbsp;zabronionego kopiowania, i&nbsp;gdzie ludzie informacje "
+"musieli kopiować w&nbsp;tajemnicy i&nbsp;przekazywać je sobie z&nbsp;ręki "
+"do&nbsp;ręki jako &bdquo;samizdat&rdquo;. Oczywiście istnieje między nimi "
+"różnica: w&nbsp;Związku Radzieckim kontrolowano informację 
z&nbsp;powodów "
+"politycznych, a&nbsp;w USA motywem jest zysk. Ale&nbsp;to działania nas "
+"dotykają, a&nbsp;nie ich motywy. Każda próba powstrzymania 
rozpowszechniania "
+"informacji, nie ważne z&nbsp;jakich powodów, prowadzi do&nbsp;tych samych "
+"metod i&nbsp;tej samej surowości."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Owners make several kinds of arguments for giving them the power to control "
 "how we use information:"
 msgstr ""
-"Właściciele używają kilku rodzajów argumentów za przyznaniem im władzy 
"
+"Właściciele używają kilku rodzajów argumentów za&nbsp;przyznaniem im 
władzy "
 "decydowania o tym, jak możemy posługiwać się informacją:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -173,10 +178,11 @@
 "public&mdash;a simplistic analogy between programs and physical objects."
 msgstr ""
 "Właściciele wykorzystują zarówno obraźliwe słowa, takie jak &bdquo;"
-"piractwo&rdquo; czy &bdquo;kradzież&rdquo;, jak i specjalistyczną "
-"terminologię, jak &bdquo;własność intelektualna&rdquo; czy &bdquo;"
-"szkoda&rdquo;, do podsunięcia pewnego ogólnego toku myślenia – 
stosowania "
-"powierzchownej analogii między programami a przedmiotami materialnymi."
+"piractwo&rdquo; czy&nbsp;&bdquo;kradzież&rdquo;, jak i&nbsp;specjalistyczną 
"
+"terminologię, jak &bdquo;własność intelektualna&rdquo; czy&nbsp;&bdquo;"
+"szkoda&rdquo;, do&nbsp;podsunięcia pewnego ogólnego toku myślenia – "
+"stosowania powierzchownej analogii między programami a&nbsp;przedmiotami "
+"materialnymi."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -185,11 +191,11 @@
 "don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the owners "
 "ask us to apply them anyway."
 msgstr ""
-"Nasze poglądy i intuicyjne wyobrażenia dotyczące posiadania przedmiotów "
-"materialnych wiążą się z oceną tego, czy <em>zabranie przedmiotu</em> 
komuś "
-"jest czynem dobrym czy nie. Nie mają bezpośredniego zastosowania do "
-"<em>tworzenia kopii</em> czegoś. Jednak właściciele pragną, byśmy mimo 
to "
-"stosowali tę samą miarę do kopiowania."
+"Nasze poglądy i&nbsp;intuicyjne wyobrażenia dotyczące posiadania 
przedmiotów "
+"materialnych wiążą się z&nbsp;oceną tego, czy&nbsp;<em>zabranie 
przedmiotu</"
+"em> komuś jest czynem dobrym czy&nbsp;nie. Nie mają bezpośredniego "
+"zastosowania do&nbsp;<em>tworzenia kopii</em> czegoś. Jednak&nbsp;"
+"właściciele pragną, byśmy mimo to stosowali tę samą miarę 
do&nbsp;kopiowania."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Exaggeration."
@@ -203,11 +209,11 @@
 "the person who made the copy would otherwise have paid for one from the "
 "owner."
 msgstr ""
-"Właściciele twierdzą, że odnoszą &bdquo;szkodę&rdquo; lub 
&bdquo;ekonomiczną "
-"stratę&rdquo;, gdy użytkownicy sami kopiują programy. Ale kopiowanie nie 
ma "
-"żadnego bezpośredniego wpływu na właściciela i nikogo nie krzywdzi. "
-"Właściciel może stracić tylko wtedy, jeśli ktoś, kto zrobił kopię w "
-"przeciwnym razie zapłaciłby mu za nią."
+"Właściciele twierdzą, że&nbsp;odnoszą &bdquo;szkodę&rdquo; 
lub&nbsp;&bdquo;"
+"ekonomiczną stratę&rdquo;, gdy użytkownicy sami kopiują programy. 
Ale&nbsp;"
+"kopiowanie nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na&nbsp;właściciela 
i&nbsp;"
+"nikogo nie krzywdzi. Właściciel może stracić tylko wtedy, jeśli ktoś, 
kto "
+"zrobił kopię w&nbsp;przeciwnym razie zapłaciłby mu za&nbsp;nią."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -215,9 +221,10 @@
 "Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each and every one "
 "would have bought a copy. That is exaggeration&mdash;to put it kindly."
 msgstr ""
-"Chwila namysłu wystarczy, by uświadomić sobie, że większość tych ludzi 
nie "
-"kupiłaby kopii. Mimo to właściciele liczą swoje &bdquo;straty&rdquo; tak, 
"
-"jakby dosłownie każdy z pewnością kupił. To, delikatnie mówiąc, 
przesada."
+"Chwila namysłu wystarczy, by uświadomić sobie, że&nbsp;większość tych 
ludzi "
+"nie kupiłaby kopii. Mimo to właściciele liczą swoje &bdquo;straty&rdquo; "
+"tak, jakby dosłownie każdy z&nbsp;pewnością kupił. To, delikatnie mówią
c, "
+"przesada."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "The law."
@@ -231,20 +238,20 @@
 "same time, we are urged to regard these penalties as facts of nature that "
 "can't be blamed on anyone."
 msgstr ""
-"Właściciele często opisują bieżący stan prawny i surowe kary, jakimi 
mogą "
-"nam zagrozić. W podtekście sugeruje się, że dzisiejsze prawo 
odzwierciedla "
-"niekwestionowane poglądy moralne – a równocześnie nakłania się nas do "
-"uważania tych kar za niezależne od nas prawa natury, o które nikogo nie "
-"można obwiniać."
+"Właściciele często opisują bieżący stan prawny i&nbsp;surowe kary, 
jakimi "
+"mogą nam zagrozić. W&nbsp;podtekście sugeruje się, że&nbsp;dzisiejsze 
prawo "
+"odzwierciedla niekwestionowane poglądy moralne – a&nbsp;równocześnie "
+"nakłania się nas do&nbsp;uważania tych kar za&nbsp;niezależne od&nbsp;nas 
"
+"prawa natury, o które nikogo nie można obwiniać."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "This line of persuasion isn't designed to stand up to critical thinking; "
 "it's intended to reinforce a habitual mental pathway."
 msgstr ""
-"Tego sposobu perswazji nie obliczono na to, by wytrzymał starcie z "
-"krytycznym myśleniem – jego zadaniem jest wzmocnienie przyzwyczajenia do "
-"myślenia w określony sposób."
+"Tego sposobu perswazji nie obliczono na&nbsp;to, by wytrzymał starcie 
z&nbsp;"
+"krytycznym myśleniem – jego zadaniem jest wzmocnienie przyzwyczajenia "
+"do&nbsp;myślenia w&nbsp;określony sposób."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -253,11 +260,11 @@
 "black person to sit in the front of a bus; but only racists would say "
 "sitting there was wrong."
 msgstr ""
-"Prawo nie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe, to elementarne. Każdy "
-"Amerykanin powinien wiedzieć, że w latach 50-tych XIX wieku w wielu stanach 
"
-"zajmowanie przez Murzynów miejsc w przedniej części autobusu było 
niezgodne "
-"z prawem. Jednak tylko rasiści powiedzieliby, że siadanie w tym miejscu 
było "
-"czymś złym."
+"Prawo nie decyduje o tym, co jest dobre, a&nbsp;co złe, to elementarne. "
+"Każdy Amerykanin powinien wiedzieć, że&nbsp;w latach 50-tych XIX wieku "
+"w&nbsp;wielu stanach zajmowanie przez Murzynów miejsc w&nbsp;przedniej "
+"części autobusu było niezgodne z&nbsp;prawem. Jednak&nbsp;tylko rasiści "
+"powiedzieliby, że&nbsp;siadanie w&nbsp;tym miejscu było czymś złym."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Natural rights."
@@ -272,11 +279,11 @@
 "hold the copyrights on software, but we are expected to ignore this "
 "discrepancy.)"
 msgstr ""
-"Autorzy często przypisują sobie specjalne związki z napisanymi przez 
siebie "
-"programami, z czego wywodzą, że ich życzenia i interesy dotyczące 
programu "
-"po prostu przeważają nad potrzebami innych, nawet całej reszty świata. 
(Na "
-"ogół to firmy, a nie autorzy, posiadają prawa do programów, ale możemy "
-"pominąć tę różnicę)."
+"Autorzy często przypisują sobie specjalne związki z&nbsp;napisanymi przez "
+"siebie programami, z&nbsp;czego wywodzą, że&nbsp;ich życzenia i&nbsp;"
+"interesy dotyczące programu po&nbsp;prostu przeważają nad&nbsp;potrzebami "
+"innych, nawet całej reszty świata. (Na ogół to firmy, a&nbsp;nie autorzy, 
"
+"posiadają prawa do&nbsp;programów, ale&nbsp;możemy pominąć tę 
różnicę)."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -284,17 +291,17 @@
 "important than you&mdash;I can only say that I, a notable software author "
 "myself, call it bunk."
 msgstr ""
-"Tym, którzy proponują uznać za etyczny aksjomat, że autor jest 
ważniejszy "
-"niż wy, mogę tylko powiedzieć, że osobiście, jako znany autor "
-"oprogramowania, uważam to za bzdurę."
+"Tym, którzy proponują uznać za&nbsp;etyczny aksjomat, że&nbsp;autor jest "
+"ważniejszy niż wy, mogę tylko powiedzieć, że&nbsp;osobiście, jako znany 
"
+"autor oprogramowania, uważam to za&nbsp;bzdurę."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "But people in general are only likely to feel any sympathy with the natural "
 "rights claims for two reasons."
 msgstr ""
-"Jednak na ogół ludzie są skłonni sympatyzować z pretensjami do 
przyrodzonych "
-"praw tylko z dwu powodów."
+"Jednak&nbsp;na ogół ludzie są skłonni sympatyzować z&nbsp;pretensjami "
+"do&nbsp;przyrodzonych praw tylko z&nbsp;dwu powodów."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -304,12 +311,13 @@
 "can eat the spaghetti, so the question is, which one? The smallest "
 "distinction between us is enough to tip the ethical balance."
 msgstr ""
-"Pierwszym z nich jest naciągana analogia z materialnymi przedmiotami. Kiedy "
-"ugotuję porcję spaghetti, będę protestował, jeśli ktoś ją zje, bo sam 
nie "
-"będę mógł jej zjeść. Jego działanie krzywdzi mnie dokładnie o tyle, o 
ile "
-"przynosi korzyść jemu: tylko jeden z nas może zjeść spaghetti, więc 
problem "
-"jest tylko w tym, kto? Do naruszenia etycznej równowagi wystarczy istnienie "
-"choćby najmniejszej różnicy między nami."
+"Pierwszym z&nbsp;nich jest naciągana analogia z&nbsp;materialnymi "
+"przedmiotami. Kiedy ugotuję porcję spaghetti, będę protestował, jeśli 
ktoś "
+"ją zje, bo&nbsp;sam nie będę mógł jej zjeść. Jego działanie krzywdzi 
mnie "
+"dokładnie o tyle, o ile przynosi korzyść jemu: tylko jeden z&nbsp;nas 
może "
+"zjeść spaghetti, więc&nbsp;problem jest tylko w&nbsp;tym, kto? Do&nbsp;"
+"naruszenia etycznej równowagi wystarczy istnienie choćby najmniejszej "
+"różnicy między nami."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -318,18 +326,19 @@
 "your friend much more than it affects me. I shouldn't have the power to "
 "tell you not to do these things. No one should."
 msgstr ""
-"Ale kiedy uruchamiacie czy zmieniacie program przeze mnie napisany, was "
-"dotyczy to wprost, mnie tylko pośrednio. To, czy dacie kopię przyjacielowi, 
"
-"będzie mieć dużo większy wpływ na niego i na was niż na mnie. Nie 
powinienem "
-"mieć prawa mówić wam, żebyście tego nie robili. Nikt nie powinien."
+"Ale&nbsp;kiedy uruchamiacie czy&nbsp;zmieniacie program przeze mnie "
+"napisany, was dotyczy to wprost, mnie tylko pośrednio. To, czy&nbsp;dacie "
+"kopię przyjacielowi, będzie mieć dużo większy wpływ na&nbsp;niego 
i&nbsp;na "
+"was niż na&nbsp;mnie. Nie powinienem mieć prawa mówić wam, żebyście 
tego nie "
+"robili. Nikt nie powinien."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "The second reason is that people have been told that natural rights for "
 "authors is the accepted and unquestioned tradition of our society."
 msgstr ""
-"Drugim powodem jest to, że ludziom wmawia się, że przyrodzone prawa 
autorów "
-"to powszechna, niekwestionowana tradycja naszego społeczeństwa."
+"Drugim powodem jest to, że&nbsp;ludziom wmawia się, że&nbsp;przyrodzone "
+"prawa autorów to powszechna, niekwestionowana tradycja naszego 
społeczeństwa."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -342,15 +351,15 @@
 "authors somewhat, and publishers more, but that is intended as a means of "
 "modifying their behavior."
 msgstr ""
-"Historia pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Podczas formułowania "
+"Historia pokazuje, że&nbsp;jest dokładnie odwrotnie. Podczas formułowania "
 "Konstytucji USA postulowano wprowadzenie idei przyrodzonych praw autorskich, "
-"co zostało stanowczo odrzucone. Właśnie dlatego Konstytucja tylko "
-"<em>zezwala</em> na istnienie systemu praw autorskich, a nie <em>wymaga</"
-"em> go; dlatego stwierdza, że copyright (prawa autorskie) musi być "
-"tymczasowy. Stanowi też, że celem systemu praw autorskich jest promocja "
-"postępu, a nie wynagradzanie autorów. Prawo autorskie w pewnym stopniu "
-"nagradza autorów, w większym wydawców, ale w zamierzeniu jest to tylko "
-"sposób na zmianę ich zachowań."
+"co zostało stanowczo odrzucone. Właśnie dlatego&nbsp;Konstytucja tylko "
+"<em>zezwala</em> na&nbsp;istnienie systemu praw autorskich, a&nbsp;nie "
+"<em>wymaga</em> go; dlatego&nbsp;stwierdza, że&nbsp;copyright (prawa "
+"autorskie) musi być tymczasowy. Stanowi też, że&nbsp;celem systemu praw "
+"autorskich jest promocja postępu, a&nbsp;nie wynagradzanie autorów. Prawo "
+"autorskie w&nbsp;pewnym stopniu nagradza autorów, w&nbsp;większym 
wydawców, "
+"ale&nbsp;w zamierzeniu jest to tylko sposób na&nbsp;zmianę ich zachowań."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -358,9 +367,9 @@
 "the natural rights of the public&mdash;and that this can only be justified "
 "for the public's sake."
 msgstr ""
-"Naprawdę przyjęta tradycja naszego społeczeństwa mówi, że prawo 
autorskie "
-"ogranicza przyrodzone prawa ogółu, i że można to usprawiedliwić tylko 
dla "
-"dobra ogółu."
+"Naprawdę przyjęta tradycja naszego społeczeństwa mówi, że&nbsp;prawo "
+"autorskie ogranicza przyrodzone prawa ogółu, i&nbsp;że można to "
+"usprawiedliwić tylko dla dobra ogółu."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Economics."
@@ -371,8 +380,8 @@
 "The final argument made for having owners of software is that this leads to "
 "production of more software."
 msgstr ""
-"Ostatni argument za istnieniem właścicieli oprogramowania to ten, że "
-"prowadzi to do większej produkcji oprogramowania."
+"Ostatni argument za&nbsp;istnieniem właścicieli oprogramowania to ten, "
+"że&nbsp;prowadzi to do&nbsp;większej produkcji oprogramowania."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -381,13 +390,13 @@
 "software. And it is empirically clear that people will produce more of "
 "something if they are well paid for doing so."
 msgstr ""
-"W przeciwieństwie do pozostałych, ten argument przynajmniej prezentuje "
-"uzasadnione podejście do tematu. Jest oparty na przekonującym celu – "
-"usatysfakcjonowania użytkowników oprogramowania. A z doświadczenia jasno "
-"wynika, że ludzie produkują więcej jeśli są za to dobrze wynagradzani."
+"W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;pozostałych, ten argument przynajmniej "
+"prezentuje uzasadnione podejście do&nbsp;tematu. Jest oparty na&nbsp;"
+"przekonującym celu – usatysfakcjonowania użytkowników oprogramowania. 
A&nbsp;"
+"z doświadczenia jasno wynika, że&nbsp;ludzie produkują więcej jeśli są "
+"za&nbsp;to dobrze wynagradzani."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that "
 #| "the difference is only a matter of how much money we have to pay. It "
@@ -399,9 +408,10 @@
 "that <em>production of software</em> is what we want, whether the software "
 "has owners or not."
 msgstr ""
-"Ale argument ekonomiczny ma słaby punkt: opiera się na założeniu, że 
różnica "
-"tkwi tylko w tym, ile musimy płacić. Zakłada, że chodzi nam o 
<i>produkcję "
-"programów</i>, czy mają one właścicieli czy nie."
+"Ale&nbsp;argument ekonomiczny ma słaby punkt: opiera się 
na&nbsp;założeniu, "
+"że&nbsp;różnica tkwi tylko w&nbsp;tym, ile musimy płacić. Zakłada, 
że&nbsp;"
+"chodzi nam o <em>produkcję programów</em>, których potrzebujemy bez&nbsp;"
+"zależności czy&nbsp;mają one właścicieli czy&nbsp;też nie."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -414,14 +424,14 @@
 "sandwich from an owner or not cannot directly affect anything but the amount "
 "of money you have afterwards."
 msgstr ""
-"Ludzie z łatwością przyjmują to założenie, bo zgadza się z naszym "
-"doświadczeniem dotyczącym materialnych przedmiotów. Weźmy na przykład "
-"kanapkę. można dostać taką samą kanapkę albo za darmo albo za pienią
dze. "
-"Skoro tak, to jedyną różnica jest zapłacona kwota. Czy musicie ją kupić 
czy "
-"nie, kanapka ma ten sam smak, tę samą wartość odżywczą i w obu 
przypadkach "
-"możecie ją zjeść tylko raz. To, czy dostaniecie ją od właściciela czy 
też "
-"nie, nie może mieć bezpośredniego wpływu na nic innego oprócz kwoty, 
jaka "
-"wam pozostanie."
+"Ludzie z&nbsp;łatwością przyjmują to założenie, bo&nbsp;zgadza się 
z&nbsp;"
+"naszym doświadczeniem dotyczącym materialnych przedmiotów. Weźmy na&nbsp;"
+"przykład kanapkę. można dostać taką samą kanapkę albo&nbsp;za darmo "
+"albo&nbsp;za pieniądze. Skoro tak, to jedyną różnica jest zapłacona 
kwota. "
+"Czy&nbsp;musicie ją kupić czy&nbsp;nie, kanapka ma ten sam smak, tę samą "
+"wartość odżywczą i&nbsp;w obu przypadkach możecie ją zjeść tylko raz. 
To, "
+"czy&nbsp;dostaniecie ją od&nbsp;właściciela czy&nbsp;też nie, nie może 
mieć "
+"bezpośredniego wpływu na&nbsp;nic innego oprócz kwoty, jaka wam 
pozostanie."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -429,9 +439,9 @@
 "owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you can do with "
 "it if you acquire it."
 msgstr ""
-"Tak jest dla wszelkiego rodzaju przedmiotów – to czy mają właściciela 
czy "
-"nie mają nie wpływa bezpośrednio na to, czym są, ani na to, co możecie z 
"
-"nimi zrobić."
+"Tak jest dla wszelkiego rodzaju przedmiotów – to czy&nbsp;mają 
właściciela "
+"czy&nbsp;nie mają nie wpływa bezpośrednio na&nbsp;to, czym są, 
ani&nbsp;na "
+"to, co możecie z&nbsp;nimi zrobić."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -441,12 +451,12 @@
 "produce something&mdash;but not what society really needs. And it causes "
 "intangible ethical pollution that affects us all."
 msgstr ""
-"Jednak, kiedy program ma właściciela, ma to bardzo duży wpływ na to, czym 
"
-"jest i co możecie zrobić ze swoją kopią, gdy ją kupicie. Różnica nie 
jest "
-"tylko kwestią pieniędzy. System przypisujący właścicieli oprogramowaniu "
-"zachęca właścicieli do produkcji czegoś, ale nie tego, czego naprawdę "
-"społeczeństwo potrzebuje. A to powoduje nieuchwytne wypaczenia etyki, "
-"dotykające nas wszystkich."
+"Jednak, kiedy program ma właściciela, ma to bardzo duży wpływ na&nbsp;to, 
"
+"czym jest i&nbsp;co możecie zrobić ze swoją kopią, gdy ją kupicie. 
Różnica "
+"nie jest tylko kwestią pieniędzy. System przypisujący właścicieli "
+"oprogramowaniu zachęca właścicieli do&nbsp;produkcji czegoś, ale&nbsp;nie 
"
+"tego, czego naprawdę społeczeństwo potrzebuje. A&nbsp;to powoduje "
+"nieuchwytne wypaczenia etyki, dotykające nas wszystkich."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -456,10 +466,10 @@
 "black box that we can't study or change."
 msgstr ""
 "Czego potrzebuje społeczeństwo? Potrzebuje informacji naprawdę dostępnej 
dla "
-"jego członków, na przykład, programów, które ludzie mogą czytać, 
poprawiać, "
-"przystosowywać i udoskonalać, nie tylko posługiwać się nimi. Jednak "
-"właściciele oprogramowania zwykle dostarczają &bdquo;czarne 
skrzynki&rdquo;, "
-"których nie możemy ani badać ani zmieniać."
+"jego członków, na&nbsp;przykład, programów, które ludzie mogą czytać, "
+"poprawiać, przystosowywać i&nbsp;udoskonalać, nie tylko posługiwać się 
nimi. "
+"Jednak&nbsp;właściciele oprogramowania zwykle dostarczają &bdquo;czarne "
+"skrzynki&rdquo;, których nie możemy ani&nbsp;badać ani&nbsp;zmieniać."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -476,17 +486,17 @@
 "neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our "
 "society's civic spirit."
 msgstr ""
-"A przede wszystkim społeczeństwo potrzebuje pobudzania w swoich członkach "
-"ducha dobrowolnej współpracy. Gdy właściciele programów mówią nam, że 
"
-"naturalny sposób pomocy sąsiadowi jest &bdquo;piractwem&rdquo;, zatruwają "
-"obywatelską duszę naszego społeczeństwa."
+"A&nbsp;przede wszystkim społeczeństwo potrzebuje pobudzania w&nbsp;swoich "
+"członkach ducha dobrowolnej współpracy. Gdy właściciele programów 
mówią nam, "
+"że&nbsp;naturalny sposób pomocy sąsiadowi jest &bdquo;piractwem&rdquo;, "
+"zatruwają obywatelską duszę naszego społeczeństwa."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
 "a> is a matter of freedom, not price."
 msgstr ""
-"Dlatego mówimy, że <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">wolne "
+"Dlatego&nbsp;mówimy, że&nbsp;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">wolne "
 "oprogramowanie</a> to kwestia wolności, nie ceny."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -496,11 +506,11 @@
 "for admiration and love; but if we want more software than those people "
 "write, we need to raise funds."
 msgstr ""
-"Ekonomiczny argument za istnieniem właścicieli jest błędny, ale problem "
-"ekonomiczny rzeczywiście występuje. Niektórzy piszą użyteczne programy 
dla "
-"samej przyjemności ich pisania albo by ich podziwiano i lubiano. Jeśli "
-"jednak chcemy mieć więcej oprogramowania niż piszą ci ludzie, musimy 
zdobyć "
-"środki na ich sfinansowanie."
+"Ekonomiczny argument za&nbsp;istnieniem właścicieli jest błędny, 
ale&nbsp;"
+"problem ekonomiczny rzeczywiście występuje. Niektórzy piszą użyteczne "
+"programy dla samej przyjemności ich pisania albo&nbsp;by ich podziwiano "
+"i&nbsp;lubiano. Jeśli jednak&nbsp;chcemy mieć więcej oprogramowania niż "
+"piszą ci ludzie, musimy zdobyć środki na&nbsp;ich sfinansowanie."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -509,11 +519,11 @@
 "typical income is plenty of incentive to do many jobs that are less "
 "satisfying than programming."
 msgstr ""
-"Od lat 80 XX wieku deweloperzy wolnego oprogramowania próbowali różnych "
-"metod znajdowania funduszy i część się sprawdziła. Nie trzeba z nikogo 
robić "
-"bogacza: przeciętny przychód amerykańskiej rodziny, około $35k, okazuje 
się "
-"być dostateczną motywacją do wielu zajęć dających mniej zadowolenia 
niż "
-"programowanie."
+"Od&nbsp;lat 80 XX wieku deweloperzy wolnego oprogramowania próbowali 
różnych "
+"metod znajdowania funduszy i&nbsp;część się sprawdziła. Nie trzeba 
z&nbsp;"
+"nikogo robić bogacza: przeciętny przychód amerykańskiej rodziny, około 
$35k, "
+"okazuje się być dostateczną motywacją do&nbsp;wielu zajęć dających 
mniej "
+"zadowolenia niż programowanie."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -525,12 +535,12 @@
 "have considered highest priority."
 msgstr ""
 "Przez lata, zanim dzięki wspólnocie przestało to być konieczne, 
utrzymywałem "
-"się z niestandardowych rozszerzeń do napisanego przeze mnie wolnego "
-"oprogramowania. Każde z nich było dodawane do publikowanej standardowej "
-"wersji, w ten sposób stając się koniec końców dostępne dla ogółu "
-"społeczeństwa. Klienci płacili mi po to, bym pracował nad rozszerzeniami, 
"
-"których potrzebowali, zamiast nad cechami, które w przeciwnym razie dla 
mnie "
-"miałyby wyższy priorytet."
+"się z&nbsp;niestandardowych rozszerzeń do&nbsp;napisanego przeze mnie "
+"wolnego oprogramowania. Każde z&nbsp;nich było dodawane 
do&nbsp;publikowanej "
+"standardowej wersji, w&nbsp;ten sposób stając się koniec końców 
dostępne dla "
+"ogółu społeczeństwa. Klienci płacili mi po&nbsp;to, bym pracował 
nad&nbsp;"
+"rozszerzeniami, których potrzebowali, zamiast nad&nbsp;cechami, które 
w&nbsp;"
+"przeciwnym razie dla mnie miałyby wyższy priorytet."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -539,10 +549,11 @@
 "percent of its staff activity was free software development&mdash;a "
 "respectable percentage for a software company."
 msgstr ""
-"Więkość deweloperów wolnego oprogramowania zarabiała pieniądze poprzez "
-"wspieranie usług. W 1994, firma Cygnus Support, mająca około 50 
pracowników, "
-"szacuje, że około 15 procent pracy jej personelu stanowi konstruowanie "
-"wolnego oprogramowania – znaczący odsetek, jak na firmę programistyczną."
+"Więkość deweloperów wolnego oprogramowania zarabiała pieniądze 
poprzez&nbsp;"
+"wspieranie usług. W&nbsp;1994, firma Cygnus Support, mająca około 50 "
+"pracowników, szacuje, że&nbsp;około 15 procent pracy jej personelu stanowi 
"
+"konstruowanie wolnego oprogramowania – znaczący odsetek, jak 
na&nbsp;firmę "
+"programistyczną."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -553,11 +564,11 @@
 "continued since then by a company formed specifically for the purpose."
 msgstr ""
 "We wczesnych latach 90 XX wieku firmy, wśród których są Intel, Motorola, "
-"Texas Instruments i Analog Devices, połączyły siły w finansowaniu 
dalszego "
-"rozwoju wolnego GNU-kompilatora języka C. Większość oprogramowania GCC 
jest "
-"nadal opłacana przez deweloperów. Podobnie, kompilator GNU języka Ada był 
"
-"finansowany w latach 90 przez US Air Force, Siły Lotnicze USA, i "
-"kontynuowano to, póki firma postawiła sobie inny cel."
+"Texas Instruments i&nbsp;Analog Devices, połączyły siły 
w&nbsp;finansowaniu "
+"dalszego rozwoju wolnego GNU-kompilatora języka C. Większość 
oprogramowania "
+"GCC jest nadal opłacana przez deweloperów. Podobnie, kompilator GNU języka 
"
+"Ada był finansowany w&nbsp;latach 90 przez US Air Force, Siły Lotnicze USA, 
"
+"i&nbsp;kontynuowano to, póki firma postawiła sobie inny cel."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -565,9 +576,9 @@
 "supported radio in the US shows it's possible to support a large activity "
 "without forcing each user to pay."
 msgstr ""
-"Ruch wolnego oprogramowania jest wciąż mały, ale przykład słuchaczy 
radia w "
-"USA pokazuje, że jest możliwe wsparcie dużej aktywności bez wymuszania "
-"zapłaty ze strony użytkownika."
+"Ruch wolnego oprogramowania jest wciąż mały, ale&nbsp;przykład słuchaczy 
"
+"radia w&nbsp;USA pokazuje, że&nbsp;jest możliwe wsparcie dużej aktywności 
"
+"bez&nbsp;wymuszania zapłaty ze strony użytkownika."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -582,10 +593,11 @@
 "Jako użytkownicy komputerów, być może używacie <a href=\"/philosophy/"
 "categories.html#ProprietarySoftware\">prawnie zastrzeżonego</a> programu. "
 "Gdyby przyjaciel poprosił was o zrobienie kopii, niewłaściwie byłoby "
-"odmówić. Współpraca jest ważniejsza niż prawo autorskie. Ale podziemna, 
"
-"potajemna współpraca nie prowadzi do dobrego społeczeństwa. Człowiek "
-"powinien starać się prowadzić uczciwe życie otwarcie i z godnością, a 
to "
-"oznacza mówienie &bdquo;Nie&rdquo; oprogramowaniu prawnie zastrzeżonemu."
+"odmówić. Współpraca jest ważniejsza niż prawo autorskie. 
Ale&nbsp;podziemna, "
+"potajemna współpraca nie prowadzi do&nbsp;dobrego społeczeństwa. 
Człowiek "
+"powinien starać się prowadzić uczciwe życie otwarcie i&nbsp;z godnością
, "
+"a&nbsp;to oznacza mówienie &bdquo;Nie&rdquo; oprogramowaniu prawnie "
+"zastrzeżonemu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -594,14 +606,15 @@
 "to teach your students with it. You deserve to be able to hire your "
 "favorite programmer to fix it when it breaks."
 msgstr ""
-"Zasługujecie na to, by móc otwarcie i swobodnie współpracować z innymi "
-"ludźmi, którzy korzystają z programów. Zasługujecie na to, by móc się 
uczyć, "
-"jak działa oprogramowanie, i móc tego nauczać swoich studentów. 
Zasługujecie "
-"na to, by móc wynająć ulubionego programistę do naprawienia programu."
+"Zasługujecie na&nbsp;to, by móc otwarcie i&nbsp;swobodnie współpracować "
+"z&nbsp;innymi ludźmi, którzy korzystają z&nbsp;programów. Zasługujecie "
+"na&nbsp;to, by móc się uczyć, jak działa oprogramowanie, i&nbsp;móc tego 
"
+"nauczać swoich studentów. Zasługujecie na&nbsp;to, by móc wynająć 
ulubionego "
+"programistę do&nbsp;naprawienia programu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "You deserve free software."
-msgstr "Zasługujecie na wolne oprogramowanie."
+msgstr "Zasługujecie na&nbsp;wolne oprogramowanie."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Footnotes"
@@ -617,7 +630,7 @@
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 msgstr ""
-"Ten tekst został zamieszczony w książce <a href=\"http://shop.fsf.org/";
+"Ten tekst został zamieszczony w&nbsp;książce <a 
href=\"http://shop.fsf.org/";
 "product/free-software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society </"
 "cite></a> (Wolne oprogramowanie, wolne społeczeństwo. Wybrane eseje 
Richarda "
 "M. Stallmana)."
@@ -635,12 +648,12 @@
 "or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -648,12 +661,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -663,9 +676,9 @@
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman <br />Verbatim copying and "
 "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
-"this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję "
-"wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod warunkiem 
zachowania "
-"niniejszego zezwolenia."
+"this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;"
+"dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, "
+"pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]