www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www po/home.pl.po server/po/takeaction.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www po/home.pl.po server/po/takeaction.pl.po
Date: Fri, 12 Nov 2010 11:35:07 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/12 11:35:07

Modified files:
    po       : home.pl.po 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33

Patches:
Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- po/home.pl.po    12 Nov 2010 01:28:16 -0000   1.42
+++ po/home.pl.po    12 Nov 2010 11:34:15 -0000   1.43
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-11 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-09 12:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-12 12:32+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -343,7 +343,6 @@
 "biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
 #| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
@@ -376,17 +375,18 @@
 msgstr ""
 "<strong>Czy możecie przejąć <a href=\"/server/takeaction.pl.html#unmaint"
 "\">nieutrzymywany pakiet GNU</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
-"\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/"
-"fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</"
-"a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-"\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/"
-"software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</"
-"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
-"href=\"/software/sather/\">sather</a> i&nbsp;<a href=\"/software/"
-"snakecharmer/\">snakecharmer</a> wszystkie czekają na&nbsp;osobę "
-"utrzymującą. <a href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint";
-"\">Więcej informacji</a>."
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/"
+"\">fontutils</a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a href="
+"\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a "
+"href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a> "
+"i&nbsp;<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> wszystkie "
+"czekają na&nbsp;osobę utrzymującą. <a href=\"http://www.gnu.org/server/";
+"takeaction.pl.html#unmaint\">Więcej informacji</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- server/po/takeaction.pl.po 12 Nov 2010 01:28:30 -0000   1.32
+++ server/po/takeaction.pl.po 12 Nov 2010 11:34:59 -0000   1.33
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-11 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-09 12:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-12 12:31+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -184,7 +184,6 @@
 msgstr "<b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem GNU</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
 #| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/"
@@ -226,23 +225,25 @@
 "\">GNU projects are seeking other help</a> of various kinds."
 msgstr ""
 "Następujące pakiety potrzebują opiekuna: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</"
-"a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/"
-"\">fontutils</a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a href="
-"\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a "
-"href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/"
+"software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</"
+"a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/"
+"gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
 "\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-"software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
-"a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/"
-"software/sather/\">sather</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-"\">snakecharmer</a>. Poszukujemy także współopiekuna narzędzia CASE <a 
href="
-"\"/software/ferret/\">ferret</a> oraz&nbsp;narzędzia do&nbsp;śledzenia 
bugów "
-"<a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Sprawdź strony konkretnego pakietu "
-"oraz&nbsp;<a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">ogólnej informacji "
-"o&nbsp;pakietach GNU i&nbsp;ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila "
-"na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> "
-"jeśli masz czas i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych "
-"projektów. Oczywiście, wiele <a href=\"http://savannah.gnu.org/people";
-"\">projektów GNU szuka pomocy</a> różnego rodzaju."
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a>, "
+"<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. Poszukujemy także "
+"współopiekuna narzędzia CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> "
+"oraz&nbsp;narzędzia do&nbsp;śledzenia bugów <a href=\"/software/gnats/"
+"\">gnats</a>. Sprawdź strony konkretnego pakietu oraz&nbsp;<a href=\"/help/"
+"evaluation.html#whatmeans\">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach GNU i&nbsp;"
+"ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> jeśli masz czas "
+"i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów. 
Oczywiście, "
+"wiele <a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>projektów GNU szuka 
pomocy</"
+"a> różnego rodzaju."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<strong>Contribute to the development of a GNU package</strong>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]