www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www po/home.pl.po server/po/takeaction.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www po/home.pl.po server/po/takeaction.pl.po
Date: Fri, 05 Nov 2010 11:08:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/05 11:08:51

Modified files:
    po       : home.pl.po 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- po/home.pl.po    5 Nov 2010 00:27:47 -0000    1.36
+++ po/home.pl.po    5 Nov 2010 11:08:43 -0000    1.37
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-04 20:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-28 10:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-05 12:07+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -343,7 +343,6 @@
 "biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
 #| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
@@ -374,13 +373,14 @@
 "\">nieutrzymywany pakiet GNU</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
 "\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/"
 "fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/"
-"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, "
-"<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
-"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
-"software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/"
-"\">sather</a> i&nbsp;<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> "
-"wszystkie czekają na&nbsp;osobę utrzymującą. <a 
href=\"http://www.gnu.org/";
-"server/takeaction.pl.html#unmaint\">Więcej informacji</a>."
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, "
+"<a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/"
+"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
+"\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a> i&nbsp;<a href="
+"\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> wszystkie czekają 
na&nbsp;osobę "
+"utrzymującą. <a href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint";
+"\">Więcej informacji</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- server/po/takeaction.pl.po 5 Nov 2010 00:27:54 -0000    1.26
+++ server/po/takeaction.pl.po 5 Nov 2010 11:08:48 -0000    1.27
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-04 20:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-04 09:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-05 12:06+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -184,7 +184,6 @@
 msgstr "<b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem GNU</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
 #| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/"
@@ -225,20 +224,21 @@
 "Następujące pakiety potrzebują opiekuna: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</"
 "a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/"
 "\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
-"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href="
-"\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
-"a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a>, "
-"<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. Poszukujemy także "
-"współopiekuna narzędzia CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> "
-"oraz&nbsp;narzędzia do&nbsp;śledzenia bugów <a href=\"/software/gnats/"
-"\">gnats</a>. Sprawdź strony konkretnego pakietu oraz&nbsp;<a href=\"/help/"
-"evaluation.html#whatmeans\">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach GNU i&nbsp;"
-"ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> jeśli masz czas "
-"i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów. 
Oczywiście, "
-"wiele <a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>projektów GNU szuka 
pomocy</"
-"a> różnego rodzaju."
+"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/"
+"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
+"\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a>, <a href=\"/"
+"software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. Poszukujemy także współopiekuna 
"
+"narzędzia CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> oraz&nbsp;narzędzia 
"
+"do&nbsp;śledzenia bugów <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Sprawdź "
+"strony konkretnego pakietu oraz&nbsp;<a href=\"/help/evaluation."
+"html#whatmeans\">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach GNU i&nbsp;ich "
+"utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a> jeśli masz czas i&nbsp;"
+"zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów. Oczywiście, 
wiele "
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>projektów GNU szuka pomocy</a> "
+"różnego rodzaju."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<strong>Contribute to the development of a GNU package</strong>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]