www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/events rms-nyu-2001-transcript.tr.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/events rms-nyu-2001-transcript.tr.html
Date: Tue, 12 Jan 2010 09:26:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/01/12 09:26:56

Modified files:
    events     : rms-nyu-2001-transcript.tr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/events/rms-nyu-2001-transcript.tr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: rms-nyu-2001-transcript.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/events/rms-nyu-2001-transcript.tr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- rms-nyu-2001-transcript.tr.html   11 Jan 2010 21:26:23 -0000   1.1
+++ rms-nyu-2001-transcript.tr.html   12 Jan 2010 09:26:50 -0000   1.2
@@ -286,7 +286,7 @@
 açlıktan ölmezsiniz. <i>[dinleyiciler güler]</i> Bu nedenle, gerçekte
 tehlikede değilsiniz. Ancak – ve bu önemlidir, görüyorsunuz – bazen 
diğer
 insanlara zarar veren bir şey yaparsınız ve bunu yapmasaydım ben daha çok
-zarar görecektim diyerek kendinizi haklı çıkartırsınız. 
<em>Gerçekten</eö>
+zarar görecektim diyerek kendinizi haklı çıkartırsınız. 
<em>Gerçekten</em>
 de açlıktan ölseniz, özel mülk yazılım yazma konusunda
 haklısınızdır. <i>[dinleyiciler güler]</i> Birileri size silah tutsa, o
 zaman affedilebilir bir iş yaptığınızı söyleyebilirim. <i>[dinleyiciler
@@ -2057,7 +2057,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2010/01/11 21:26:23 $
+$Date: 2010/01/12 09:26:50 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]