www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po home.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/po home.nl.po
Date: Sun, 19 Oct 2008 17:23:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    08/10/19 17:23:23

Modified files:
    po       : home.nl.po 

Log message:
    latest translation-worries

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.nl.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21

Patches:
Index: home.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.nl.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- home.nl.po 16 Oct 2008 18:18:04 -0000   1.20
+++ home.nl.po 19 Oct 2008 17:22:51 -0000   1.21
@@ -62,7 +62,6 @@
 msgstr "Het GNU project werd gestart in 1984 met als doel een 
besturingssysteem te ontwikkelen, naar het voorbeeld van Unix, die in zijn 
geheel uit <a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">vrije software</a> zou 
bestaan: het GNU systeem."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 msgid "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The 
combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, now used 
by millions."
 msgstr "De kernel van GNU is nog niet af dus GNU wordt gebruikt met Linux als 
kernel. De combinatie van GNU en Linux vormt nu het GNU/Linux besturingssysteem 
zoals dit inmiddels door miljoenen wordt gebruikt. (Soms wordt dit verkeerd 
aangeduid als zijnde <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html\">Linux</a>.)"
 
@@ -71,7 +70,6 @@
 msgstr "Soms wordt deze combinatie per abuis ook wel <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html\">Linux</a> genoemd. Er zijn diverse smaken 
GNU/Linux &ldquo;distributies&rdquo;."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 msgid "<span class=\"highlight\">We recommend the <a 
href=\"/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/Linux 
distributions</a> that are 100% free software; in other words, entirely 
freedom-respecting</span>."
 msgstr "Er zijn veel verschillende varianten van GNU/Linux 
ldquo;distributies&rdquo;. <span class=\"highlight\">Wij raden <a 
href=\"/links/links.nl.html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/Linux 
distributies</a> aan die uit 100% vrije software bestaan. Oftewel, respect 
hebben voor vrijheid.</span>"
 
@@ -200,22 +198,18 @@
 msgstr "<strong>Voor de VS:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.nl.html#antidmca\">Onderteken petities tegen software 
patenten en de DMCA.</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<strong>Long-term contribution:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU 
package:</a> <a href=\"/software/acct/\">acct</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/ffp/\">ffp</a>, <a 
href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a 
href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a 
href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a 
href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a 
href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
 msgstr "<strong>Langlopende bijdragen:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.nl.html#unmaint\">Neem het beheer van een onbeheerd 
GNU-pakket over:</a> <a href=\"/software/ffp/\">ffp</a>, <a 
href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a 
href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a 
href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a 
href=\"/software/gv/\">gv</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>, <a 
href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a 
href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<strong>Long-term contribution:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording 
software development and more in <a 
href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
 msgstr "<strong>Langlopende bijdragen:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.nl.html#gnustep\">Help ons als gebruiker en 
ontwikkelaar van <a href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, een vrije en 
object-geori&euml;nteerde fundering voor het ontwikkelen van toepassingen."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<strong>Long-term contribution:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer 
to <a href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented 
framework for application development."
 msgstr "<strong>Langlopende bijdragen:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.nl.html#gnustep\">Help ons</a> als gebruiker en 
ontwikkelaar van <a href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, een vrije en 
object-geori&euml;nteerde fundering voor het ontwikkelen van toepassingen."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org 
essays into your native <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> 
or <a href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become 
a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
 msgstr "<strong>Langlopende bijdrage:</strong> Help ons de gnu.org artikelen 
te vertalen in je eigen <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages\">taal</a> of 
<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\">wordt 
co&ouml;rdinator</a> van een www.gnu.org vertaalteam."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]