www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.bg.shtml home.it.shtml home.ru.shtml p...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.bg.shtml home.it.shtml home.ru.shtml p...
Date: Fri, 17 Oct 2008 20:28:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/17 20:28:53

Modified files:
    .       : home.bg.shtml home.it.shtml home.ru.shtml 
    philosophy   : philosophy.bg.html 
    server     : takeaction.bg.html 
Added files:
    award/2003/po : 2003-call.pot 2003.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.bg.shtml?cvsroot=www&r1=1.67&r2=1.68
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.it.shtml?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ru.shtml?cvsroot=www&r1=1.105&r2=1.106
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/2003/po/2003-call.pot?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/2003/po/2003.pot?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.bg.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.bg.html?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31

Patches:
Index: home.bg.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.bg.shtml,v
retrieving revision 1.67
retrieving revision 1.68
diff -u -b -r1.67 -r1.68
--- home.bg.shtml    16 Oct 2008 08:28:14 -0000   1.67
+++ home.bg.shtml    17 Oct 2008 20:28:37 -0000   1.68
@@ -33,12 +33,12 @@
 
href="http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html";>Предприемете
 действие: Франция планира да одобри закон, 
който би наказвал хората, които
 не „уважават“ авторското право в 
Интернет</a></li>
-<li><a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/3439/125/";>Canadians! 
Don't
-vote Conservative</a> &mdash; danger over &ldquo;<a
-href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html";>intellectual
-property</a>&rdquo;</li>
-<li>Travelling from China to the USA in the next two weeks? Can you help bring
-some batteries? <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</li>
+<li><a 
href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/3439/125/";>Канадци! Не
+гласувайте за Консервативната партия</a> — 
опасност от <a
+href="/philosophy/not-ipr.html">интелектуална 
собственост</a>“</li>
+<li>Ще пътувате ли от Китай до САЩ през 
следващите две седмици? Може ли да ни
+помогнете, като донесете няколко батерии? <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</li>
 </ul>
 
 </div>
@@ -190,29 +190,29 @@
 черновите на GFDL и GSFDL.</li>
  <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Добавяйте към 
указателя на
 свободен софтуер</a>.</li>
- <li><strong>High priority projects:</strong> <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribute</a> to these
-free software projects we are emphasizing: <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash";> Gnash (GNU Flash
-Player)</a>, <br /><a
+ <li><strong>Проекти с висок приоритет:</strong> <a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Допринесете</a> 
за
+следните проекти за свободен софтуер, на 
които отдаваме особено значение:
+<br /><a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash";> Gnash
+(програма за възпроизвеждане на Flash на 
GNU)</a>, <br /><a
 href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot";> Coreboot
-(campaign for a free BIOS)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement";> free
-replacement for skype</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";> video
-editing</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment";> free
-replacement for Google Earth</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense";> gNewSense (the
-all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a
+(кампания за свободен BIOS)</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement";> 
свободен
+заместител на „Скайп“</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";> 
редактиране
+на видео</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment";> 
свободен
+заместител на Google Earth</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense";> gNewSense
+(напълно свободната ситема GNU/Линукс)</a>, <br 
/><a
 href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave";> GNU Octave
-(free software Matlab replacement)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement";> free
-replacement for OpenDWG libraries</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb";> reversible
-debugging in GDB</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh";> free software
-drivers for mesh routers</a>.</li>
+(свободен заместител на Matlab)</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement";>
+свободен заместител на библиотеките 
OpenDWG</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb";> 
реверсивно
+откриване на грешки в GDB</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh";> свободни 
драйвери за
+машрутизатори на мрежи тип „mesh“</a>.</li>
  <li><strong>Граждани на САЩ:</strong> <a
 href="/server/takeaction.html#music-sharing"> Подпишете 
петицията на EFF</a>
 в полза на споделянето на музика</li>
@@ -243,20 +243,19 @@
 href="/software/maverik/">maverik</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#libcdio">Contribute</a> to CD/DVD-recording
-software development and more in <a
+ <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> <a
+href="/server/takeaction.html#libcdio">Допринесете</a> за 
разработката на
+софтуер за запис на CD/DVD <a
 href="/software/libcdio/index.html#volunteerswanted">GNU libcdio</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#gnustep">Contribute</a> as a user and
-developer to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free
-object-oriented framework for application development.</li>
-  <li><strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org
-essays into your native <a
-href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">
-language</a> or <a
-href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned"> become a
-coordinator</a> of a www.gnu.org translation team.
+ <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> <a
+href="/server/takeaction.html#gnustep">Допринесете</a> като 
потребител и
+разработчик за <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, 
свободна
+обектно-ориентирана инфраструктура за 
разработка на приложения.</li>
+  <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> 
Помогнете ни при превода на есетата на
+gnu.org на родния ви <a
+href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">език</a> 
или
+<a 
href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned">станете
+ръководител</a> на проект за превод на 
www.gnu.org.
   </li>
 </ul>
 
@@ -342,7 +341,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
  
-  $Date: 2008/10/16 08:28:14 $
+  $Date: 2008/10/17 20:28:37 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.it.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.it.shtml,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- home.it.shtml    16 Oct 2008 08:28:14 -0000   1.38
+++ home.it.shtml    17 Oct 2008 20:28:37 -0000   1.39
@@ -36,8 +36,9 @@
 votate il partito conservatore</a>: ha posizioni pericolose sulla &ldquo;<a
 href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html";>proprietà
 intellettuale</a>&rdquo;</li>
-<li>Travelling from China to the USA in the next two weeks? Can you help bring
-some batteries? <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</li>
+<li>Viaggerete dalla Cina agli Stati Uniti nelle prossime due settimane? Siete
+disponibili a portarci delle batterie? <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</li>
 </ul>
 
 </div>
@@ -331,7 +332,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ultima modifica:
  
-  $Date: 2008/10/16 08:28:14 $
+  $Date: 2008/10/17 20:28:37 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ru.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ru.shtml,v
retrieving revision 1.105
retrieving revision 1.106
diff -u -b -r1.105 -r1.106
--- home.ru.shtml    16 Oct 2008 08:28:14 -0000   1.105
+++ home.ru.shtml    17 Oct 2008 20:28:37 -0000   1.106
@@ -16,27 +16,31 @@
 <link rel="alternate" title="Новое свободное 
программное обеспечение" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
-<p class="netscape4">Richard Stallman announced in September 1983 the plan to 
develop a free
-software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating
-system developed specifically for the sake of users' freedom.</p>
+<p class="netscape4">В сентябре 1983 года Ричард 
Столлман объявил о плане по разработке
+свободной unix-подобной операционной 
системы под названием GNU.
+GNU является единственной операционной 
системой, разработанной
+ради свободы ее пользователей.</p>
 
 <div id="takeactionhomepage">
 
-<h1>Urgent action items</h1>
+<h1>Срочные акции</h1>
 
 <ul>
-<li><a href="http://www.laquadrature.net/en";>Stop the EU torpedo amendments to
-the Telecom bill, support the La Quadrature du Net campaign</a></li>
+<li>Остановите парализующие поправки ЕС к 
законопроекту "Telecom", поддержите
+кампанию "Квадратура сети"</li>
 <li><a
-href="http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html";>Take
-action: France plans to adopt a law, which would punish people who fail to
-'respect' copyright on the Internet.</a></li>
-<li><a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/3439/125/";>Canadians! 
Don't
-vote Conservative</a> &mdash; danger over &ldquo;<a
-href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html";>intellectual
-property</a>&rdquo;</li>
-<li>Travelling from China to the USA in the next two weeks? Can you help bring
-some batteries? <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</li>
+href="http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html";>
+Примите меры: франция планирует одобрить 
закон, который бы наказывал людей,
+"неуважающих"
+авторское право в интернет.</a></li>
+<li><a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/3439/125/";>Жители 
Канады!
+Не голосуйте за представителей 
консервативной партии</a> &mdash;
+опасность за&ldquo;
+<a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html";>интеллектуальную
+собственность</a>&rdquo;</li>
+<li>Совершаете перелет из Китая в США в 
ближайшие две недели? Можете помочь
+привезти несколько аккумуляторов?
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</li>
 </ul>
 
 </div>
@@ -54,20 +58,22 @@
 
 <img src="/graphics/heckert_gnu.small.png" style="float: left; margin: 10px;" 
alt="" />
 
-<p>GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The
-combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, now
-used by millions.</p>
-
-<p>Sometimes this combination is incorrectly called <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux</a>. There are many variants or
-&ldquo;distributions&rdquo; of GNU/Linux. </p>
+<p>Разработка ядра операционной системы GNU 
еще не окончена, поэтому
+сейчас используется ядро Linux. Комбинацией 
системы GNU и ядра Linux
+является операционная система GNU/Linux, 
используемая миллионами
+пользователями.</p>
+
+<p>Иногда данную комбинацию неверно 
называют <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux</a>.
+Существует большое количество различных 
&ldquo;дистрибутивов&rdquo;
+операционной системы GNU/Linux. </p>
 
 <img src="/graphics/Gnewsenselogo.png" style="float: right; margin: 10px;" 
alt="" />
 
-<p><span class="highlight">We recommend the <a
-href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">GNU/Linux
-distributions</a> that are 100% free software; in other words, entirely
-freedom-respecting</span>.</p>
+<p><span class="highlight">Мы рекомендуем
+<a href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">дистрибутивы
+GNU/Linux</a> которые состоят только из 
свободного программного
+обеспечения</span>.</p>
 
 <p>Имя &ldquo;GNU&rdquo; - это рекурсивная 
аббревиатура для
 &ldquo;GNU's Not UNIX&rdquo; (&ldquo;GNU - не UNIX&ldquo;);
@@ -157,10 +163,10 @@
 
 <h2>Freedom Fry</h2>
 
-<p class="center"><a href="/fry/happy-birthday-to-gnu.html"><img 
src="/graphics/fry720.jpg" alt="Stephen Fry" /></a></p>
+<p class="center"><a href="/fry/happy-birthday-to-gnu.html"><img 
src="/graphics/fry720.jpg" alt="Стефен Фрай" /></a></p>
 
-<p class="center">Mr. Stephen Fry <a href="/fry/">introduces you to free 
software</a>, and
-reminds you of a very special birthday.</p>
+<p class="center">Мистер Стефен Фрай <a 
href="/fry/">познакомит вас с свободным 
программным
+обеспечением</a> и напомнит вам об очень 
важном дне рождения.</p>
 
 <!-- END content -->
 <!-- BEGIN Articles -->
@@ -193,36 +199,37 @@
 <h2 id="Action">Действуйте!</h2>
 
 <ul>
- <li><strong>Take action:</strong> <a 
href="http://www.odfolympiad.org/";>Support
-ODF Olympiad</a> and their efforts to bring OpenDocument to schools.</li>
+ <li><strong>Примите меры:</strong> <a 
href="http://www.odfolympiad.org/";>
+Поддержите "Олимпиаду ODF"</a> и их усилия по 
продвижению формата
+OpenDocument
+в школах.</li>
  <li><strong>Написание лицензий:</strong>
 <a href="/server/takeaction.html#licenses">Участвуйте</a>
 в обсуждении и написании черновиков 
лицензий GFDL и GSFDL.</li>
  <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Пополняйте 
каталог
 свободного программного обеспечения</a>.</li>
- <li><strong>High priority projects:</strong> <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribute</a> to these
-free software projects we are emphasizing: <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash";> Gnash (GNU Flash
-Player)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot";> Coreboot
-(campaign for a free BIOS)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement";> free
-replacement for skype</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";> video
-editing</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment";> free
-replacement for Google Earth</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense";> gNewSense (the
-all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave";> GNU Octave
-(free software Matlab replacement)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement";> free
-replacement for OpenDWG libraries</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb";> reversible
-debugging in GDB</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh";> free software
-drivers for mesh routers</a>.</li>
+ <li><strong>Высокоприоритетные проекты:</strong> <a 
href="http://www.fsf.org/
+campaigns/priority.html">Помогите</a> следующим важным 
проектам: <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash";> Gnash (GNU
+проигрыватель Flash)</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot";> Coreboot
+(свободный BIOS)</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement";>
+свободная замена skype</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";> 
обработка
+видео</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment";> 
свободная
+замена Google Earth</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense";> gNewSense
+(полностью свободный дистрибутив GNU/Linux)</a>, 
<br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave";> GNU Octave
+(свободная замена Matlab)</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement";>
+свободная замена библиотекам OpenDWG</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb";> 
реверсивная
+отладка в GDB</a>, <br />
+<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh";> свободные
+драйверы для маршрутизаторов 
mesh-сетей</a>.</li>
  <li><strong>Гражданам США:</strong>
 <a href="/server/takeaction.html#music-sharing">Подпишите 
петицию EFF</a>
 за распространение музыкальных 
произведений.</li>
@@ -243,31 +250,36 @@
  <li><strong>Гражданам США:</strong>
 <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Подпишите петиции 
против
 патентов на программное обеспечение и 
DMCA</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU
-package:</a> <a href="/software/acct/">acct</a>, <a
-href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
-href="/software/ffp/">ffp</a>, <a
-href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
-href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
-href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
-href="/software/maverik/">maverik</a>, <a
-href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
+ <li><strong>Долгосрочное содействие:</strong>
+<a href="/server/takeaction.html#unmaint">Требуются 
руководители
+для следующих GNU пакетов:</a>
+<a href="/software/acct/">acct</a>,
+<a href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>,
+<a href="/software/ffp/">ffp</a>,
+<a href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>,
+<a href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>,
+<a href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>,
+<a href="/software/maverik/">maverik</a>,
+<a href="/software/speedx/">speedx</a>,
+<a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#libcdio">Contribute</a> to CD/DVD-recording
-software development and more in <a
-href="/software/libcdio/index.html#volunteerswanted">GNU libcdio</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#gnustep">Contribute</a> as a user and
-developer to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free
-object-oriented framework for application development.</li>
-  <li><strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org
-essays into your native <a
-href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">
-language</a> or <a
-href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned"> become a
-coordinator</a> of a www.gnu.org translation team.
+ <li><strong>Долгосрочное содействие:</strong>
+<a href="/server/takeaction.html#libcdio">Помогите</a> проекту 
по разработке
+программного обеспечения
+для записи CD/DVD дисков, а также проекту
+<a href="/software/libcdio/index.html#volunteerswanted">GNU libcdio</a>.</li>
+ <li><strong>Долгосрочное содействие:</strong>
+<a href="/server/takeaction.html#gnustep">Пожалуйста, 
помогите</a> проекту
+свободного объектно-ориентированного 
фреймворка для разработки приложений -
+<a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>.</li>
+  <li><strong>Долгосрочное содействие:</strong>
+Необходима помощь в переводе статей сайта 
gnu.org на
+ваш родной
+<a 
href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">язык</a>.
+Так же необходимы координаторы команд по 
переводам сайта www.gnu.org
+для
+<a href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned">
+некоторых языков</a>.
   </li>
 </ul>
 
@@ -345,7 +357,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
  
-  $Date: 2008/10/16 08:28:14 $
+  $Date: 2008/10/17 20:28:37 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.bg.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/philosophy.bg.html    2 Oct 2008 20:28:36 -0000    1.26
+++ philosophy/philosophy.bg.html    17 Oct 2008 20:28:44 -0000   1.27
@@ -30,7 +30,7 @@
 възможности правят софтуера толкова 
полезен. Вярваме, че потребителите на
 софтуер трябва да са в състояние да се 
възползват от тях.</p>
 
-<h2 id="aboutfs">Относно свободния софтуер</h2>
+<h3 id="aboutfs">Относно свободния софтуер</h3>
 <p>
 Свободният софтуер е въпрос на свобода — х
ората трябва да са свободни да
 използват софтуера по всички начини, които 
са обществено полезни. Софтуерът
@@ -72,7 +72,7 @@
 свободни дистрибуции</a></li>
 </ul>
 
-<h2 id="aboutgnu">Относно операционната система 
GNU</h2>
+<h3 id="aboutgnu">Относно операционната система 
GNU</h3>
 
 <ul>
  <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Първоначално 
обявление на
@@ -86,7 +86,7 @@
  <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.bg.html">Защо GNU/Линукс?</a></li>
 </ul>
 
-<h2 id="LicensingFreeSoftware">Лицензиране на свободен 
софтуер</h2>
+<h3 id="LicensingFreeSoftware">Лицензиране на свободен 
софтуер</h3>
 
 <ul>
  <li><a href="/licenses/licenses.html">Обща информация за 
лицензиране и
@@ -177,18 +177,10 @@
 href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a>, което 
се появи в <a
 
href="http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>Уеб-дебати
 за природата</a> през 2001 г., обяснява как 
авторското право възпрепятства
-напредъка в научните изследвания.
-  <ul>
-   <li>Може да се заинтересувате от <a
+напредъка в научните изследвания. Може да 
се заинтересувате от <a
 href="http://www.publiclibraryofscience.org";>Публичната 
библиотека за
 наука</a>, която е посветена на правенето на 
научните изследвания свободно
 достъпни за всички в Интернет.</li>
-    <li>Една <a
-href="http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/v425/n6960/full/425752b_fs.html";>свързана
-с темата статия</a> описва как основните 
научни организации в Германия са
-издали съвместна декларация в поддръжка 
на осигуряването на свободна научна
-информация чрез Интернет.</li>
- </ul></li>
 
  <li><a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">Преоценка 
на авторското
 право: Обществото трябва да 
възтържествува</a></li>
@@ -199,10 +191,9 @@
 увеличава срока на авторското право с още 
20 години.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright.html">Свобода или 
авторско
-право?</a> от <a href="http://www.stallman.org/";>Ричард 
Столман</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright-old.html">Свобода 
или авторско
-право?</a>, по-стара версия на есето.</li>
+право?</a> от <a href="http://www.stallman.org/";>Ричард 
Столман</a> (има и
+<a href="/philosophy/freedom-or-copyright-old.html">по-стара 
версия</a> на
+това есе).</li>
 
  <li><a href="/philosophy/copyright-versus-community.html"
 id="StallmanTalkLSM">Авторското право срещу 
общността в ерата на
@@ -322,49 +313,33 @@
 
  <li><a href="/philosophy/trivial-patent.html">Анатомията на 
един тривиален
 патент</a>, от Ричард М. Столман.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/gif.html">Защо няма файлове във 
формат GIF на
+уеб-страниците на проекта GNU</a>. Въпреки, че 
тази история е историческа
+илюстрация на опасността от софтуерните 
патенти, тези конкретни патенти вече
+не са проблем. За подробности относно <a
+href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">нашата 
политика за
+уеб-страниците по отношение на файлове във 
формат GIF</a>, вижте нашите <a
+href="/server/standards/">напътствия</a>.</li>
 </ul>
 
-<h4>Разни</h4>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.bg.html">Любопитният 
инцидент със
-„Сън“ в късна доба</a>, от Ричард М. 
Столман.</li>
 
- <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>Защо имаме 
нужда от
-машини за гласуване, базирани на свободен 
софтуер</a></li>
+<h4>Културни и обществени проблеми</h4>
 
+<ul>
  <li><a href="/philosophy/wsis.html">Световна среща на 
високо равнище за
 информационно общество</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html">SCO, GNU и 
Линукс</a>, от
-Ричард Столман, обсъжда как съдебният 
процес на SCO срещу IBM се отнася до
-работата на проекта GNU. Моля, вижте <a
-href="/philosophy/sco/sco.html">Страницата за отговори 
на ФСС до SCO</a> за
-повече подробности по този въпрос.</li>
-
  <li><a href="/philosophy/lessig-fsfs-intro.html">Въведението от 
Лорънс Лесиг</a>
 към <a href="/doc/book13.html"><i>Свободен софтуер, 
свободно общество:
 Избрани есета на Ричард М. Столман</i></a> е 
достъпно за четене.</li>
 
- <li><a href="/philosophy/ms-doj-tunney.html">Становището на 
ФСС в отговор на
-предложената преработена крайна присъда 
по делото „Майкрософт срещу САЩ“,
-изпратено до Министерството на 
правосъдието на САЩ под „Tunney Act“</a>.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/new-monopoly.html">Конгресът на САЩ 
заплашва да
-установи нов вид монопол</a>, опит на 
Конгреса да създаде частен монопол над
-повтарянето на публично известна 
информация.</li>
-
  <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Търсят се 
доброволци за разработката на
 софтуер за шифриране в страни без контрол 
върху износа</a>.</li>
 
- <li><a href="/philosophy/dat.html">Правилният начин за 
таксуване на цифрови
-касетофони (DAT)</a></li>
-
  <li>Как да защитаваме <a 
href="/philosophy/basic-freedoms.html">Свободата на
 словото, печата и сдружаването</a> в 
Интернет</li>
 
- <li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Цензуриране на 
моя софтуер</a>,
-от <a href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a></li>
-
  <li><a href="/philosophy/privacyaction.html">Защитавайте 
личната
 неприкосновеност на пощата</a>, кампания за 
противопоставяне срещу
 предложеното правило от Пощенските служби 
на САЩ да се събира лична
@@ -386,6 +361,40 @@
 
href="http://www.virtueel.com/upd/ins_opinions.rxml?cust=212&amp;id=967";>Свободният
 софтуер и поддържането на разработката</a> 
— Кратка статия от Ричард Столман
 относно използването на собственически 
софтуер в културата.</li>
+
+</ul>
+
+
+<h4>Разни</h4>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.bg.html">Любопитният 
инцидент със
+„Сън“ в късна доба</a>, от Ричард М. 
Столман.</li>
+
+ <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>Защо имаме 
нужда от
+машини за гласуване, базирани на свободен 
софтуер</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html">SCO, GNU и 
Линукс</a>, от
+Ричард Столман, обсъжда как съдебният 
процес на SCO срещу IBM се отнася до
+работата на проекта GNU. Моля, вижте <a
+href="/philosophy/sco/sco.html">Страницата за отговори 
на ФСС до SCO</a> за
+повече подробности по този въпрос.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/ms-doj-tunney.html">Становището на 
ФСС в отговор на
+предложената преработена крайна присъда 
по делото „Майкрософт срещу САЩ“,
+изпратено до Министерството на 
правосъдието на САЩ под „Tunney Act“</a>.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/new-monopoly.html">Конгресът на САЩ 
заплашва да
+установи нов вид монопол</a>, опит на 
Конгреса да създаде частен монопол над
+повтарянето на публично известна 
информация.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/dat.html">Правилният начин за 
таксуване на цифрови
+касетофони (DAT)</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Цензуриране на 
моя софтуер</a>,
+от <a href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/motivation.html">Проучванията 
показват, че
+възнаграждението често не е мотивиращ 
фактор</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="terminology">Терминология и определения</h3>
@@ -420,26 +429,6 @@
  <li><a href="/philosophy/compromise.html">Избягване на 
пагубни компромиси</a></li>
 </ul>
 
-<h3>Изображения във формат GIF</h3>
-
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/gif.html">Защо няма файлове във 
формат GIF на
-уеб-страниците на проекта GNU</a>. Въпреки, че 
тази история е историческа
-илюстрация на опасността от софтуерните 
патенти, тези конкретни патенти вече
-не са проблем. За подробности относно <a
-href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">нашата 
политика за
-уеб-страниците по отношение на файлове във 
формат GIF</a>, вижте нашите <a
-href="/server/standards/">напътствия</a>.</li>
-</ul>
-
-
-<h3>Мотивация</h3>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/motivation.html">Проучванията 
показват, че
-възнаграждението често не е мотивиращ 
фактор</a></li>
-</ul>
-
-
 <h3>Философски хумор</h3>
 
 <ul>
@@ -514,7 +503,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/10/02 20:28:36 $
+$Date: 2008/10/17 20:28:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.bg.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- server/takeaction.bg.html  5 Oct 2008 20:28:47 -0000    1.30
+++ server/takeaction.bg.html  17 Oct 2008 20:28:48 -0000   1.31
@@ -24,9 +24,10 @@
 <dl>
  <dt><a id="licenses"><strong>Прочетете и коментирайте 
предложените промени по
 лицензите</strong></a></dt>
- <dd>Please <a href="http://gplv3.fsf.org";>read and leave comments</a> on the
-current drafts of the GNU Free Documentation License, and the GNU Simple
-Free Documentation License. </dd>
+ <dd>Моля <a href="http://gplv3.fsf.org";>прочетете и 
оставете коментари</a> по
+текущите чернови на Лиценза за свободна 
документация на GNU (GNU Free
+Documentation License) и Опростения лиценз за 
свободна документация на GNU
+(GNU Simple Free Documentation License). </dd>
  <dt><a id="priority"><b>Допринесете за проекти за 
свободен софтуер с висок
 приоритет</b></a></dt>
  <dd>Проектите са изброени на <a
@@ -199,7 +200,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/10/05 20:28:47 $
+$Date: 2008/10/17 20:28:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: award/2003/po/2003-call.pot
===================================================================
RCS file: award/2003/po/2003-call.pot
diff -N award/2003/po/2003-call.pot
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ award/2003/po/2003-call.pot 17 Oct 2008 20:28:41 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,140 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-17 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"2003 Award For the Advancement of Free Software - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "2003 Free Software Awards"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid ""
+"Call for Nominations for the 2003 FSF Award for the Advancement of Free "
+"Software"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The FSF and the GNU project request nominations for the 2003 FSF Award for "
+"the Advancement of Free Software. We want to give this award to a person "
+"who has made a great contribution to the progress and development of Free "
+"Software (free as in freedom as defined in the <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free Software Definition</a>), through "
+"activities that accord with the spirit of software freedom."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Any kind of activity could be eligible &mdash; writing software, writing "
+"documentation, publishing CDs, even journalism &mdash; but whatever the "
+"activity, we want to recognize long-term central contributions to the "
+"development of the world of software freedom. &ldquo;Accord with the "
+"spirit&rdquo; means, for example, that software, manuals or collections of "
+"them (online or on CD) must be entirely Free. Work done commercially is "
+"eligible, but we give this award to individuals, not to companies, "
+"organizations, or teams."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People such as Miguel de Icaza, Donald Knuth, Larry Lessig, Brian Paul, "
+"Guido van Rossum, Richard Stallman, Linus Torvalds, and Larry Wall who have "
+"already received this or other awards for their contributions, are not "
+"eligible for the Award for the Advancement of Free Software. Among those "
+"who are eligible, the award committee will try to choose whoever has made "
+"the greatest contribution."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please send your nominations to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";> "
+"&lt;address@hidden&gt;</a>, on or before Friday 31 October 2003. "
+"Please submit nominations in the following format:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Put the name of the person you are nominating in the email message subject "
+"line."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Please include, in the body of your message, an explanation (40 lines or "
+"less) of the work the person has done and why you think it is especially "
+"important to software freedom."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Please state, in the body of your message, where to find the materials "
+"(e.g., software, manuals, or writing) which your nomination is based on."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2003, 2005, 2006, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""

Index: award/2003/po/2003.pot
===================================================================
RCS file: award/2003/po/2003.pot
diff -N award/2003/po/2003.pot
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ award/2003/po/2003.pot   17 Oct 2008 20:28:41 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,135 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-17 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"2003 Award For the Advancement of Free Software - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "2003 Free Software Awards"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The 2003 Free Software Foundation Award Ceremony was held Free and Open "
+"Source Software Developers' Meeting (FOSDEM) in Brussels, Belgium on "
+"Saturday 21 February 2004."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"FSF President and founder, Richard Stallman, presented the award to Alan Cox "
+"for his work advocating the importance of software freedom, his outspoken "
+"opposition to the USA's DMCA (and other technology control measures) and his "
+"development work on the kernel named Linux (commonly used as part of the "
+"GNU/Linux operating system). Mr. Cox was unable to attend the event, so Dan "
+"Veillard accepted the award on his behalf."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A committee of Free Software leaders selected the winner and two other "
+"finalists from the nominations received by the public among the thousands of "
+"mostly volunteer programmers worldwide who dedicate their time to advancing "
+"Free Software. The selection committee included: Enrique A. Chaparro, "
+"Frederic Couchet, Miguel de Icaza, Raju Mathur, Frederick Noronha, Jonas "
+"Oberg, Bruce Perens, Peter Salus, Suresh Ramasubramanian, Richard Stallman, "
+"and Vernor Vinge."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Prior to committee deliberations, a four month open nominations process "
+"decided the list from which the committee chose these finalists."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Alan Cox was chosen from three finalists for the award. The other finalists "
+"were Theo de Raadt (known for his work on OpenBSD) and Werner Koch (known "
+"for his work on GnuPG)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/award/2003/2003-call.html\">Call for Nominations</a> is also "
+"available."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Still Photos of the Ceremony"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Tim Verhoeven took three photos (<a "
+"href=\"/award/2003/veillard-rms-1.jpg\">1</a>, <a "
+"href=\"/award/2003/veillard-rms-2.jpg\">2</a>, <a "
+"href=\"/award/2003/veillard-rms-3.jpg\">3</a>) of Mr. Veillard (left) and "
+"Mr. Stallman (right) with the award."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2006, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]