www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.ca.shtml licenses/why-gfdl.fr.html lic...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.ca.shtml licenses/why-gfdl.fr.html lic...
Date: Mon, 06 Oct 2008 20:28:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/06 20:28:23

Modified files:
    .       : home.ca.shtml 
    licenses    : why-gfdl.fr.html 
    licenses/po  : why-gfdl.ca.po why-gfdl.fr.po 
Added files:
    licenses    : why-gfdl.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ca.shtml?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-gfdl.fr.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-gfdl.ca.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-gfdl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-gfdl.fr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: home.ca.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ca.shtml,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- home.ca.shtml    5 Oct 2008 20:28:34 -0000    1.54
+++ home.ca.shtml    6 Oct 2008 20:28:13 -0000    1.55
@@ -189,29 +189,29 @@
 l'elaboraci&oacute; de l'esborrany de la llic&egrave;ncia GPLv3.</li>
  <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Amplieu el Directori de
 Programari Lliure</a>.</li>
- <li><strong>High priority projects:</strong> <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribute</a> to these
-free software projects we are emphasizing: <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash";> Gnash (GNU Flash
-Player)</a>, <br /><a
+ <li><strong>Projectes prioritaris:</strong> <a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribuïu</a> a aquests
+projectes de programari lliure destacats: <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash";> Gnash (Reproductor
+de Flash GNU)</a>, <br /><a
 href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot";> Coreboot
-(campaign for a free BIOS)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement";> free
-replacement for skype</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";> video
-editing</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment";> free
-replacement for Google Earth</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense";> gNewSense (the
-all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a
+(campanya per una BIOS lliure)</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement";>
+substitut lliure de skype</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";> edició de
+vídeo</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment";> substitut
+lliure de Google Earth</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense";> gNewSense (el
+sistema GNU/Linux completament lliure)</a>, <br /><a
 href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave";> GNU Octave
-(free software Matlab replacement)</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement";> free
-replacement for OpenDWG libraries</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb";> reversible
-debugging in GDB</a>, <br /><a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh";> free software
-drivers for mesh routers</a>.</li>
+(substitut lliure de Matlab)</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement";>
+substitut lliure per a llibreries OpenDWG</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb";> depurador
+reversible GDB</a>, <br /><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh";> controladors lliures
+per a mesh routers</a>.</li>
  <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a
 href="/server/takeaction.html#music-sharing">signeu la petici&oacute; de la
 EFF</a> a favor de compartir m&uacute;sica.</li>
@@ -243,20 +243,21 @@
 href="/software/maverik/">maverik</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#libcdio">Contribute</a> to CD/DVD-recording
-software development and more in <a
-href="/software/libcdio/index.html#volunteerswanted">GNU libcdio</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#gnustep">Contribute</a> as a user and
-developer to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free
-object-oriented framework for application development.</li>
-  <li><strong>Long-term contribution:</strong>Help us translate the gnu.org 
essays
-into your native <a
-href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">
-language</a> or <a
-href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned"> become a
-coordinator</a> of a www.gnu.org translation team.
+ <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a
+href="/server/takeaction.html#libcdio">si us plau, contribuïu</a> al
+desenvolupament de programari de gravació de CD i DVD i qüestions
+relacionades amb <a href="/software/libcdio/index.html#volunteerswanted">GNU
+libcdio</a>.</li>
+ <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a
+href="/server/takeaction.html#gnustep">si us plau, contribu&iuml;u</a> com a
+usuaris i com a programadors a <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>,
+un entorn de treball lliure orientat a objectes per al desenvolupament
+d'aplicacions.</li>
+  <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> Ajudeu-nos a traduir els
+articles de gnu.org al vostre <a
+href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">idoma</a> o
+<a href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned">feu-vos
+coordinadors</a> d'un equip de traducci&oacute; de www.gnu.org.
   </li> 
 </ul>
 
@@ -334,7 +335,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Last Updated:
  
-  $Date: 2008/10/05 20:28:34 $
+  $Date: 2008/10/06 20:28:13 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/why-gfdl.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/why-gfdl.fr.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- licenses/why-gfdl.fr.html  15 Sep 2008 08:28:04 -0000   1.14
+++ licenses/why-gfdl.fr.html  6 Oct 2008 20:28:17 -0000    1.15
@@ -94,7 +94,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2008/09/15 08:28:04 $
+$Date: 2008/10/06 20:28:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -118,6 +118,8 @@
 <!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
 <!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/licenses/why-gfdl.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/licenses/why-gfdl.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->

Index: licenses/po/why-gfdl.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-gfdl.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- licenses/po/why-gfdl.ca.po 6 Oct 2008 18:42:16 -0000    1.1
+++ licenses/po/why-gfdl.ca.po 6 Oct 2008 20:28:20 -0000    1.2
@@ -12,18 +12,21 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Why Publishers should Use the GNU FDL - GNU Project - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació 
Lliure de GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+"Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació 
Lliure "
+"de GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Why publishers should use the GNU FDL"
-msgstr "Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de 
Documentació Lliure de GNU"
+msgstr ""
+"Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació 
Lliure "
+"de GNU"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
@@ -34,7 +37,10 @@
 "Can technical writers earn money by writing free documentation for free "
 "software? We seriously hope so, and that is the reason for the GNU Free "
 "Documentation License."
-msgstr "Pot un redactor tècnic guanyar diners escrivint documentació per al 
programari lliure? Seriosament, ho esperem, i aquesta és la raó de ser de la 
Llicència de Documentació Lliure de GNU (GNU Free Documentation License)."
+msgstr ""
+"Pot un redactor tècnic guanyar diners escrivint documentació per al "
+"programari lliure? Seriosament, ho esperem, i aquesta és la raó de ser de 
la "
+"Llicència de Documentació Lliure de GNU (GNU Free Documentation License)."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -46,7 +52,16 @@
 "paid. To improve the appeal, I consulted specifically with staff of "
 "publishing companies, as well as lawyers, free documentation writers, and "
 "the community at large, in writing the GFDL."
-msgstr "La Llicència de Documentació Lliure o GFDL es defineix com un mitjà 
d'incitar els editors comercials a finançar documentació lliure sense 
renunciar a cap llibertat fonamental. El «text de coberta», així com altres 
aspectes de la llicència relacionats amb la coberta, la pàgina de títol, 
l'històric i les aprovacions, s'hi han inclòs per fer la llicència atractiva 
per als editors comercials de llibres d'autors que cobren. Per millorar-ne 
l'atractiu, mentre escrivia la GFDL vaig consultar especialment amb personal 
d'editorials, amb advocats, amb redactors de documentació lliure i amb la 
comunitat en general."
+msgstr ""
+"La Llicència de Documentació Lliure o GFDL es defineix com un mitjà "
+"d'incitar els editors comercials a finançar documentació lliure sense "
+"renunciar a cap llibertat fonamental. El «text de coberta», així com 
altres "
+"aspectes de la llicència relacionats amb la coberta, la pàgina de títol, "
+"l'històric i les aprovacions, s'hi han inclòs per fer la llicència 
atractiva "
+"per als editors comercials de llibres d'autors que cobren. Per millorar-ne "
+"l'atractiu, mentre escrivia la GFDL vaig consultar especialment amb personal "
+"d'editorials, amb advocats, amb redactors de documentació lliure i amb la "
+"comunitat en general."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -55,34 +70,41 @@
 "GFDL looks like it has a good chance to succeed in shaping a social system "
 "where commercial publishers pay people to write commercial free manuals for "
 "free software."
-msgstr "Almenys dos editors comercials de manuals de programari m'han dit que 
estaven interessats en utilitzar aquesta llicència. El futur mai no és segur, 
però sembla que la GFDL té possibilitats d'aconseguir modelar un sistema 
social on els editors comercials pagaran gent per escriure manuals comercials 
lliures per al programari lliure."
+msgstr ""
+"Almenys dos editors comercials de manuals de programari m'han dit que "
+"estaven interessats en utilitzar aquesta llicència. El futur mai no és "
+"segur, però sembla que la GFDL té possibilitats d'aconseguir modelar un "
+"sistema social on els editors comercials pagaran gent per escriure manuals "
+"comercials lliures per al programari lliure."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
"
-"href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres "
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions (o suggeriments) a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr ""
-"Vegeu el <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu el <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -97,19 +119,22 @@
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
-msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 6 d'octubre 
de 2008."
+msgstr ""
+"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 6 d'octubre de "
+"2008."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: licenses/po/why-gfdl.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-gfdl.fr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- licenses/po/why-gfdl.fr.po 13 Sep 2008 14:23:33 -0000   1.1
+++ licenses/po/why-gfdl.fr.po 6 Oct 2008 20:28:20 -0000    1.2
@@ -16,8 +16,12 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid "Why Publishers should Use the GNU FDL - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
-msgstr "Pourquoi les &eacute;diteurs devraient utiliser la FDL de GNU - GNU 
Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"Why Publishers should Use the GNU FDL - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Pourquoi les &eacute;diteurs devraient utiliser la FDL de GNU - GNU Project "
+"- Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Why publishers should use the GNU FDL"
@@ -28,16 +32,55 @@
 msgstr "par <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "Can technical writers earn money by writing free documentation for free 
software? We seriously hope so, and that is the reason for the GNU Free 
Documentation License."
-msgstr "Est-il possible pour un r&eacute;dacteur technique de gagner de 
l'argent en &eacute;crivant de la documentation pour les logiciels 
libres&nbsp;? Honn&ecirc;tement nous l'esp&eacute;rons, et c'est la raison pour 
laquelle nous avons &eacute;crit la Licence de documentation libre de GNU (GNU 
Free Documentation License)"
+msgid ""
+"Can technical writers earn money by writing free documentation for free "
+"software? We seriously hope so, and that is the reason for the GNU Free "
+"Documentation License."
+msgstr ""
+"Est-il possible pour un r&eacute;dacteur technique de gagner de l'argent en "
+"&eacute;crivant de la documentation pour les logiciels libres&nbsp;? "
+"Honn&ecirc;tement nous l'esp&eacute;rons, et c'est la raison pour laquelle "
+"nous avons &eacute;crit la Licence de documentation libre de GNU (GNU Free "
+"Documentation License)"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "The GFDL is meant as a way to enlist commercial publishers in funding 
free documentation without surrendering any vital liberty. The &ldquo;cover 
text&rdquo; feature, and certain other aspects of the license that deal with 
covers, title page, history, and endorsements, are included to make the license 
appealing to commercial publishers for books whose authors are paid. To 
improve the appeal, I consulted specifically with staff of publishing 
companies, as well as lawyers, free documentation writers, and the community at 
large, in writing the GFDL."
-msgstr "La FDL de GNU, ou GFDL, se veut un moyen d'inciter des &eacute;diteurs 
commerciaux &agrave; financer de la documentation libre sans pour autant 
renoncer &agrave; leurs libert&eacute;s les plus vitales. Le &laquo;texte de 
couverture&raquo;, ainsi que certains autres aspects de la licence concernant 
la couverture, la page de titre, l'historique et les cautions, y ont 
&eacute;t&eacute; plac&eacute;s afin de rendre la licence attirante pour des 
&eacute;diteurs commerciaux et pour des livres dont les auteurs sont 
pay&eacute;s. Pour am&eacute;liorer cet aspect attirant, tandis que 
j'&eacute;crivais la GFDL, j'ai consult&eacute; sp&eacute;cialement des 
salari&eacute;s de soci&eacute;t&eacute;s d'&eacute;dition, ainsi que des 
avocats, des r&eacute;dacteurs de documentation libre et la communaut&eacute; 
dans son ensemble."
+msgid ""
+"The GFDL is meant as a way to enlist commercial publishers in funding free "
+"documentation without surrendering any vital liberty. The &ldquo;cover "
+"text&rdquo; feature, and certain other aspects of the license that deal with "
+"covers, title page, history, and endorsements, are included to make the "
+"license appealing to commercial publishers for books whose authors are "
+"paid. To improve the appeal, I consulted specifically with staff of "
+"publishing companies, as well as lawyers, free documentation writers, and "
+"the community at large, in writing the GFDL."
+msgstr ""
+"La FDL de GNU, ou GFDL, se veut un moyen d'inciter des &eacute;diteurs "
+"commerciaux &agrave; financer de la documentation libre sans pour autant "
+"renoncer &agrave; leurs libert&eacute;s les plus vitales. Le &laquo;texte de "
+"couverture&raquo;, ainsi que certains autres aspects de la licence "
+"concernant la couverture, la page de titre, l'historique et les cautions, y "
+"ont &eacute;t&eacute; plac&eacute;s afin de rendre la licence attirante pour "
+"des &eacute;diteurs commerciaux et pour des livres dont les auteurs sont "
+"pay&eacute;s. Pour am&eacute;liorer cet aspect attirant, tandis que "
+"j'&eacute;crivais la GFDL, j'ai consult&eacute; sp&eacute;cialement des "
+"salari&eacute;s de soci&eacute;t&eacute;s d'&eacute;dition, ainsi que des "
+"avocats, des r&eacute;dacteurs de documentation libre et la "
+"communaut&eacute; dans son ensemble."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "At least two commercial publishers of software manuals have told me 
they are interested in using this license. The future is never a sure thing, 
but the GFDL looks like it has a good chance to succeed in shaping a social 
system where commercial publishers pay people to write commercial free manuals 
for free software."
-msgstr "Au moins deux &eacute;diteurs commerciaux de manuels de logiciels 
m'ont dit qu'ils &eacute;taient int&eacute;ress&eacute;s par l'usage de cette 
licence. On ne peut pas pr&eacute;voir l'avenir, mais il semble que la GFDL a 
de bonnes chances de r&eacute;ussir &agrave; modeler un syst&egrave;me social 
dans lequel des &eacute;diteurs commerciaux paieront des gens pour 
&eacute;crire des manuels commerciaux libres pour les logiciels libres."
+msgid ""
+"At least two commercial publishers of software manuals have told me they are "
+"interested in using this license. The future is never a sure thing, but the "
+"GFDL looks like it has a good chance to succeed in shaping a social system "
+"where commercial publishers pay people to write commercial free manuals for "
+"free software."
+msgstr ""
+"Au moins deux &eacute;diteurs commerciaux de manuels de logiciels m'ont dit "
+"qu'ils &eacute;taient int&eacute;ress&eacute;s par l'usage de cette licence. "
+"On ne peut pas pr&eacute;voir l'avenir, mais il semble que la GFDL a de "
+"bonnes chances de r&eacute;ussir &agrave; modeler un syst&egrave;me social "
+"dans lequel des &eacute;diteurs commerciaux paieront des gens pour &eacute;"
+"crire des manuels commerciaux libres pour les logiciels libres."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -45,12 +88,29 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Il existe aussi <a 
href=\"/contact/\">d'autres moyens de contacter</a> la FSF. <br /> Veuillez 
envoyer les liens orphelins ou d'autres suggestions sur cette page Web aux <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">webmestres de GNU</a> à l'adresse <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Il existe aussi <a 
href=\"/contact/"
+"\">d'autres moyens de contacter</a> la FSF. <br /> Veuillez envoyer les "
+"liens orphelins ou d'autres suggestions sur cette page Web aux <a href=\"/"
+"people/webmeisters.html\">webmestres de GNU</a> à l'adresse <a 
href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Veuillez consulter le <a 
href=\"/server/standards/README.translations.fr.html\">README des 
traductions</a> pour des informations sur la coordination et la soumission de 
traductions de cet article."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Veuillez consulter le <a href=\"/server/standards/README.translations.fr.html"
+"\">README des traductions</a> pour des informations sur la coordination et "
+"la soumission de traductions de cet article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -61,13 +121,21 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted 
worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the 
copyright notice, are preserved."
-msgstr "La reproduction exacte et la distribution intégrale de cet article 
est permise sur n'importe quel support d'archivage, pourvu que cette notice 
soit préservée."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"La reproduction exacte et la distribution intégrale de cet article est "
+"permise sur n'importe quel support d'archivage, pourvu que cette notice soit "
+"préservée."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traduction&nbsp;: Odile Bénassy.<br /> Révision&nbsp;: <a 
href=\"mailto:trad-gnu&#64;april.org\";>trad-gnu&#64;april.org</a>"
+msgstr ""
+"Traduction&nbsp;: Odile Bénassy.<br /> Révision&nbsp;: <a 
href=\"mailto:trad-";
+"gnu&#64;april.org\">trad-gnu&#64;april.org</a>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start
@@ -77,4 +145,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traductions de cette page"
-

Index: licenses/why-gfdl.ca.html
===================================================================
RCS file: licenses/why-gfdl.ca.html
diff -N licenses/why-gfdl.ca.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/why-gfdl.ca.html  6 Oct 2008 20:28:17 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,132 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació 
Lliure
+de GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+<h2>Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació 
Lliure
+de GNU</h2>
+
+<p>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>
+Pot un redactor tècnic guanyar diners escrivint documentació per al
+programari lliure? Seriosament, ho esperem, i aquesta és la raó de ser de la
+Llicència de Documentació Lliure de GNU (GNU Free Documentation License).</p>
+<p>
+La Llicència de Documentació Lliure o GFDL es defineix com un mitjà
+d'incitar els editors comercials a finançar documentació lliure sense
+renunciar a cap llibertat fonamental. El «text de coberta», així com altres
+aspectes de la llicència relacionats amb la coberta, la pàgina de títol,
+l'històric i les aprovacions, s'hi han inclòs per fer la llicència atractiva
+per als editors comercials de llibres d'autors que cobren. Per millorar-ne
+l'atractiu, mentre escrivia la GFDL vaig consultar especialment amb personal
+d'editorials, amb advocats, amb redactors de documentació lliure i amb la
+comunitat en general.</p>
+<p>
+Almenys dos editors comercials de manuals de programari m'han dit que
+estaven interessats en utilitzar aquesta llicència. El futur mai no és
+segur, però sembla que la GFDL té possibilitats d'aconseguir modelar un
+sistema social on els editors comercials pagaran gent per escriure manuals
+comercials lliures per al programari lliure.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2000, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Traducció: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 6 d'octubre de 
2008.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2008/10/06 20:28:17 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/licenses/why-gfdl.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/licenses/why-gfdl.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/licenses/why-gfdl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/licenses/why-gfdl.ja.html">&#26085;&#26412;&#35486;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/licenses/why-gfdl.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/licenses/why-gfdl.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/licenses/why-gfdl.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/licenses/why-gfdl.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]