www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server banner.nn.html footer.nn.html header...


From: Andreas Tolfsen
Subject: www/server banner.nn.html footer.nn.html header...
Date: Sun, 09 Dec 2007 18:31:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/09 18:31:24

Modified files:
    server     : banner.nn.html footer.nn.html header.nn.html 
Added files:
    server     : footer-text.nn.html 

Log message:
    Adding updated Norwegian (nynorsk) files.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.nn.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer.nn.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/header.nn.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.nn.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: banner.nn.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.nn.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- banner.nn.html   1 Dec 2007 02:01:04 -0000    1.4
+++ banner.nn.html   9 Dec 2007 18:31:19 -0000    1.5
@@ -1,54 +1,79 @@
-    <link rel="stylesheet" href="/gnu-new.css" title="GNU" />
-    <link rel="stylesheet alternate" href="/gnu-pink.css" title="Eit rosa 
banner" />
-    <link rel="stylesheet alternate" href="/gnu-high.css" 
title="Eksperimentell høgkontrast" />
-    <link rel="stylesheet alternate" href="/gnu-blue.css" 
title="Eksperimentell blå/hvit-kontrast" />
-    <style type="text/css" media="print">
-        @import url("/gnu-print.css");
-    </style>
+<!--
+    We might as well use the Norwegian (bokmål) stylesheet here, as the
+    translation of the logo will read exactly the same as the Norwegian 
(bokmål)
+    one.
+-->
+<style type="text/css" media="all">
address@hidden url('/style.nb.css');
+</style>
+
+<style type="text/css" media="print">
address@hidden url('/print.css');
+</style>
 </head>
 
-<body id="foo">
+<body>
 
-    <div id="wrapper">
+<div id="null-wrapper">
 
-        <p class="netscape4"><a href="#content" accesskey="2">Hopp til 
innhald</a> | <a href="#amspita">Hopp til menyen</a></p>
+<p class="netscape4"><a href="#content">Hopp til innhald</a></p>
 
-        <div id="top2">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
 
-            <div id="banner">
+<div id="urgent">
+    <a
+    href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/2431/125/";>Kanadiere:
+    Regjeringa di planlegg å innføre noe liknande DMCA i Kanada. Gjer
+    noko for å stoppe det!</a>
+</div>
 
-                <h1 id="logo"><a href="/">GNU's Not Unix! (GNU 
er ikkje Unix!) &ndash; Fri programvare, fritt samfunn</a></h1>
+<div id="header">
+    <div class="inner">
+
+        <h1 id="logo"><a href="/">Operativsystemet GNU</a></h1>
 
                 <ul id="links">
-                    <li><a 
href="http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html";>Kva er fri 
programvare?</a></li>
-                    <li><a href="http://www.fsf.org/join"; 
title="Bli et støttemedlem idag!">Bli med i Free Software Foundation</a></li>
-                    <li><a 
href="http://www.fsf.org/register_form"; title="Registrer deg og få 
oppdateringar i posten og på e-post med jamne mellomrom">Få nyheiter frå 
FSF</a></li>
+            <li><a
+            
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Bli 
med i FSF idag!</a></li>
+            <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">Frie 
GNU/Linux-distrar</a></li>
+            <li><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software 
Foundation</a></li>
                 </ul>
 
             </div>
+</div>
 
-            <h5 class="netscape4" id="amspita">Meny</h5>
-
-            <div id="navigation-bar">
-                <div id="navbar">
+<div id="navigation">
+    <div class="inner">
                     <ul>
-                        <li><a 
href="/home.nn.html">Heim</a></li>
-                        <li><a href="/gnu/">Om 
GNU</a></li>
-                        <li><a 
href="/software/software.nn.html">Programvare</a></li>
-                        <li><a 
href="/philosophy/">Filosofi</a></li>
-                        <li><a 
href="/licenses/">Lisensar</a></li>
-                        <li><a 
href="/doc/">Dokumentasjon</a></li>
-                        <li><a href="/help/">Hjelp 
GNU</a></li>
-                        <li><a 
href="/contact/">Kontakt oss</a></li>
-                        <li><a 
href="http://gplv3.fsf.org/";>GPLv3</a></li>
+            <li id="tabMenu"><a href="/">Heim</a></li>
+            <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.html">Om</a></li>
+            <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.html">Fri&nbsp;programvare</a></li>
+            <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.html">Filosofi</a></li>
+            <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.html">Lisensar</a></li>
+            <li><a href="/server/sitemap.html">Sidekart</a></li>
+            <li><a href="/help/help.html">Hjelp&nbsp;oss</a></li>
                     </ul>
                 </div>
-            </div>
+</div>
 
-        </div>
+<div id="content" class="inner">
+
+<div style="width: 260px; margin-left: 20px; float: right; margin-right: 20px; 
margin-top: 20px; margin-bottom: 2em;">
+<p style="text-align: center; font-size: 1.3em; margin: 0;">Stø <abbr 
title="Free Software Foundation">FSF</abbr>!</p>
+
+<script type="text/javascript">
+    var fsf_widget_text = "Bidra til å forsvare din fridom!";
+    var fsf_widget_d_btn = "Donér";
+    var fsf_widget_share = "Del denne boksen.";
+    var fsf_widget_size = "normal";
+    var fsf_associate_id = "2442"; // already a member? change this to your 
own associate ID and refer people - earn gifts from the FSF, see 
www.fsf.org/associate/referral
+</script>
+
+<script type="text/javascript" 
src="http://gplv3.fsf.org/static/widget/widget.js";></script>
+
+<p style="text-align: center; font-size: 0.9em; padding-top: 1em;"><a
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Bli
+med i dag &ndash; du gjer ein skilnad!</a></p>
 
-        <div id="columns">
-            <!--#include virtual="/server/sidebar.nn.html" -->
+</div>
 
-<!-- BEGIN Content -->
-<div id="content">

Index: footer.nn.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer.nn.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- footer.nn.html   19 Feb 2007 13:32:11 -0000   1.1
+++ footer.nn.html   9 Dec 2007 18:31:19 -0000    1.2
@@ -1,33 +1,2 @@
 
-        </div>
-        <div id="searcher">
-
-            <form method="post" 
action="http://www.gnu.org/cgi-bin/htsearch";>
-                <div>
-                    <label for="words">Søk:</label>
-                    <input type="hidden" name="method" 
id="method" value="and" />
-                    <input name="words" id="words" 
type="text" size="20" accesskey="4" />
-                    <input type="submit" value="Gå" />
-                    <input type="hidden" name="format" 
value="builtin-long" />
-                    <input type="hidden" name="config" 
value="htdig" />
-                </div>
-            </form>
-
-            <p>&nbsp;</p>
-
-        </div>
-
-        <!-- BEGIN FSFlinks -->
-        <div id="fsflinks">
-
-            <ul>
-                <li><a href="http://www.fsf.org/";>FSF</a></li>
-                <li><a href="http://www.fsfeurope.org/";>FSF 
Europe</a></li>
-                <li><a href="http://fsf.org.in/";>FSF 
India</a></li>
-                <li><a href="http://www.fsfla.org/";>FSF Latin 
America</a></li>
-                <li><a href="#translations">Omsetjingar av 
denne sida</a></li>
-            </ul>
-
-        </div>
-        <!-- END FSFlinks -->
-
+        <!--#include virtual="/server/footer-text.nn.html" -->

Index: header.nn.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/header.nn.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- header.nn.html   19 Feb 2007 13:32:11 -0000   1.1
+++ header.nn.html   9 Dec 2007 18:31:19 -0000    1.2
@@ -1,8 +1,10 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="nn" lang="nn">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en" lang="nn">
 <head>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/>
+    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
    <link rel="icon" type="image/png" href="/graphics/gnu-head-mini.png" />
+    <meta name="ICBM" content="42.256233,-71.006581" />
+    <meta name="DC.title" content="gnu.org" />

Index: footer-text.nn.html
===================================================================
RCS file: footer-text.nn.html
diff -N footer-text.nn.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ footer-text.nn.html 9 Dec 2007 18:31:19 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,3 @@
+<div class="inner" id="backtotop">
+<p><a href="#header">Til toppen</a></p>
+</div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]