www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy schools.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy schools.ca.html
Date: Mon, 15 Oct 2007 15:12:10 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/15 15:12:10

Modified files:
    philosophy   : schools.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/schools.ca.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: schools.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/schools.ca.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- schools.ca.html   19 Jan 2007 15:52:39 -0000   1.6
+++ schools.ca.html   15 Oct 2007 15:12:01 -0000   1.7
@@ -1,179 +1,175 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="ca" 
lang="ca"><head><title>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament 
programari lliure - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament programari lliure - 
Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament programari lliure</h2>
+
+<p>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>Existeixen diverses raons per les quals tots els usuaris d'ordinadors
+ haurien d'usar programari lliure. Aquest, proporciona als usuaris
+ la llibertat de controlar els seus propis ordinadors. En canvi,
+ amb el programari privatiu, l'ordinador fa el que l'amo del programari
+ vol que faci, no el que l'usuari vol. Tamb&eacute; facilita als
+ usuaris la llibertat de poder cooperar entre ells, estant tranquils
+ amb la seva consci&egrave;ncia. Aix&ograve; &eacute;s aix&iacute; tant
+per als usuaris com per a les escoles.</p>
+
+<p>Per&ograve; hi ha raons especials per a les escoles. Aquestes raons
+s&oacute;n el tema principal d'aquest article. </p>
+
+<p>Primer, el programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar
+ diners. Fins i tot en els pa&iuml;sos rics, les escoles tenen pocs
+ recursos econ&ograve;mics. El programari lliure proporciona a les
+ escoles, com a altres usuaris, la llibertat de copiar i redistribuir
+ el programari, de tal manera que l'administraci&oacute; educativa
+ pot fer c&ograve;pies per a tots els ordinadors de totes les escoles.
+ Als pa&iuml;sos pobres, aix&ograve; pot ajudar a disminuir l'anomenada
+fractura digital.</p>
+
+<p>Aquesta ra&oacute; &ograve;bvia, encara que important, &eacute;s
+ la m&eacute;s superficial. I els creadors de programari privatiu
+ poden eliminar aquest desavantatge regalant c&ograve;pies a les
+ escoles (alerta: una escola que accepta aquesta oferta pot haver
+ de pagar per actualitzacions en el futur!). Aix&iacute; que, vegem
+les raons m&eacute;s profundes.</p>
+
+<p>L'escola ha d'ensenyar als estudiants estils de vida que benefici&iuml;n
+ tota la societat. Ha de promoure l'&uacute;s del programari lliure
+ aix&iacute; com promou el reciclatge. Si les escoles ensenyen programari
+ lliure, els estudiants l'usaran m&eacute;s tard en deixar l'escola.
+ Aix&ograve; permetr&agrave; la societat escapar del domini (i ab&uacute;s)
+ de les grans empreses. Aquestes empreses ofereixen mostres gratu&iuml;tes
+ a les escoles per la mateixa ra&oacute; que les companyies tabaqueres
+ distribueixen cigarrets gratu&iuml;tament: per tenir nins i adolescents
+ addictes <a name="top1" href="#1">(1)</a>. No faran descomptes a
+aquests estudiants quan creixin i deixin l'escola.</p>
+
+<p>Free software permits students to learn how software works. When
+students reach their teens, some of them want to learn everything
+there is to know about their computer system and its software. That
+is the age when people who will be good programmers should learn it.
+To learn to write software well, students need to read a lot of
+code and write a lot of code. They need to read and understand
+real programs that people really use. They will be intensely curious
+to read the source code of the programs that they use every day.</p>
+
+<p>Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says,
+&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is
+forbidden!&rdquo; Free software encourages everyone to learn. The free
+software community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;,
+which keeps the general public in ignorance of how technology works;
+we encourage students of any age and situation to read the source code
+and learn as much as they want to know. Schools that use free software
+will enable gifted programming students to advance.</p>
+
+<p>The next reason for using free software in schools is on an even
+deeper level. We expect schools to teach students basic facts, and
+useful skills, but that is not their whole job. The most fundamental
+mission of schools is to teach people to be good citizens and good
+neighbors&mdash;to cooperate with others who need their help. In the
+area of computers, this means teaching them to share software.
+Elementary schools, above all, should tell their pupils, &ldquo;If you
+bring software to school, you must share it with the other
+children.&rdquo; Of course, the school must practice what it preaches:
+all the software installed by the school should be available for
+students to copy, take home, and redistribute further.</p>
+
+<p>Teaching the students to use free software, and to participate in
+the free software community, is a hands-on civics lesson. It also
+teaches students the role model of public service rather than that of
+tycoons. All levels of school should use free software.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a name="1"></a>RJ Reynolds tobacco company was
+fined $15m in 2002 for handing out free samples of cigarettes at
+events attended by children. See <a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
+</cite></li>
+</ol>
 
-<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-<link rev="translated" href="http://savannah.gnu.org/projects/wwwcat"; /><!-- 
This document is in XML, and xhtml 1.0 --><!-- Please make sure to properly 
nest your tags --><!-- and ensure that your final document validates --><!-- 
consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards --><!-- See validator.w3.org 
--></head>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<body>
-
-<p>
-<a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina.</p>
-
-<h3>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament programari lliure?</h3>
-<p>Per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a>.</p>
-
-<p>
-Existeixen diverses raons per les quals tots els usuaris d'ordinadors haurien 
-d'usar programari lliure. Aquest, proporciona als usuaris la llibertat de 
controlar 
-els seus propis ordinadors. En canvi, amb el programari privatiu, l'ordinador 
fa el 
-que l'amo del programari vol que faci, no el que l'usuari vol. Tamb&eacute; 
facilita 
-als usuaris la llibertat de poder cooperar entre ells, estant tranquils amb la 
seva 
-consci&egrave;ncia. Aix&ograve; &eacute;s aix&iacute; tant per als usuaris com 
-per a les escoles.</p>
+</div>
 
-<p>
-Per&ograve; hi ha raons especials per a les escoles. Aquestes raons s&oacute;n 
el 
-tema principal d'aquest article.</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 
-<p>
-Primer, el programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners. Fins i 
tot en 
-els pa&iuml;sos rics, les escoles tenen pocs recursos econ&ograve;mics. El 
programari lliure 
-proporciona a les escoles, com a altres usuaris, la llibertat de copiar i 
redistribuir el 
-programari, de tal manera que l'administraci&oacute; educativa pot fer 
c&ograve;pies per 
-a tots els ordinadors de totes les escoles. Als pa&iuml;sos pobres, 
aix&ograve; pot ajudar a 
-disminuir l'anomenada fractura digital.</p>
+<div id="footer">
 
 <p>
-Aquesta ra&oacute; &ograve;bvia, encara que important, &eacute;s la m&eacute;s 
superficial. 
-I els creadors de programari privatiu poden eliminar aquest desavantatge 
regalant 
-c&ograve;pies a les escoles (alerta: una escola que accepta aquesta oferta pot 
-haver de pagar per actualitzacions en el futur!). Aix&iacute; que, vegem les 
raons 
-m&eacute;s profundes.</p>
-
-<p>
-L'escola ha d'ensenyar als estudiants estils de vida que benefici&iuml;n tota 
la societat. Ha de 
-promoure l'&uacute;s del programari lliure aix&iacute; com promou el 
reciclatge. Si les 
-escoles ensenyen programari lliure, els estudiants l'usaran m&eacute;s tard en 
deixar 
-l'escola. Aix&ograve; permetr&agrave; la societat escapar del domini (i 
ab&uacute;s) 
-de les grans empreses. Aquestes empreses ofereixen mostres gratu&iuml;tes a 
les escoles per 
-la mateixa ra&oacute; que les companyies tabaqueres distribueixen cigarrets 
gratu&iuml;tament: 
-per tenir nins i adolescents addictes <a name="top1" href="#1">(1)</a>. No 
faran 
-descomptes a aquests estudiants quan creixin i deixin l'escola.</p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
 
 <p>
-El programari lliure permet a l'estudiant aprendre com treballa el programari. 
-Quan els estudiants arriben a l'adolesc&egrave;ncia, alguns d'ells volen saber 
-tot el que es necessita saber sobre el seu sistema operatiu i els seus 
programes. 
-Aquesta &eacute;s l'edat en la qual l'al&middot;lot/a que ha de ser bon 
programador ha 
-d'aprendre a programar. Per aprendre a escriure bon programari, els estudiants 
-necessiten llegir-ne i escriure'n molt. Necessiten llegir i entendre programes 
-reals que la gent veritablement usa. Tendran molta curiositat per llegir el 
codi 
-font dels programes que utilitzen.</p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
 
 <p>
-El programari privatiu rebutja les seves &agrave;nsies de coneixement: diu 
-"el coneixement que cerques &eacute;s un secret, aprendre est&agrave; 
prohibit!" 
-El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del programari 
-lliure rebutja "el sacerdoci de la tecnologia", que mant&eacute; el gran 
-p&uacute;blic en la ignor&agrave;ncia de com funciona la tecnologia; nosaltres 
-encoratjam els estudiants de qualsevol edat i posici&oacute; a llegir el codi 
-font i a aprendre tant com ells vulguin aprendre. Les escoles que usin 
programari 
-lliure permetran millorar als alumnes m&eacute;s dotats per la 
programaci&oacute;.</p>
+Copyright &copy; 2003 Richard Stallman
+<br />
+Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted
+without royalty in any medium provided this notice is preserved.
+</p>
 
 <p>
-La seg&uuml;ent ra&oacute; &eacute;s encara m&eacute;s profunda. Esperam que 
les escoles 
-ensenyin als estudiants els fets b&agrave;sics i habilitats &uacute;tils, 
per&ograve; 
-aquesta no &eacute;s tota la seva tasca. La missi&oacute; fonamental de les 
escoles 
-&eacute;s ensenyar la gent a ser bons ciutadans i bons ve&iuml;ns, a saber 
cooperar amb 
-els altres que necessiten de la seva ajuda. En l'&agrave;mbit 
inform&agrave;tic, 
-aix&ograve; significa ensenyar-los a compartir programari. Les escoles 
prim&agrave;ries, 
-sobretot, han de dir-los: "Si duus programari a l'escola, has de compartir-lo 
amb els 
-companys". Per descomptat, l'escola ha de practicar all&ograve; que predica: 
tot el 
-programari instal&middot;lat per l'escola ha d'estar disponible perqu&egrave; 
sigui copiat 
-pels estudiants, per dur a casa i despr&eacute;s ser redistribu&iuml;t.</p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/10/15 15:12:01 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
 
-<p>
-Ensenyar als estudiants a usar programari lliure i a participar en la 
comunitat 
-del programari lliure &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; c&iacute;vica duita a 
-la pr&agrave;ctica. Tamb&eacute; ensenya als estudiants el model de servei 
-p&uacute;blic en comptes del de magnats. Tots els nivells escolars han d'usar 
-programari lliure.</p>
+<div id="translations">
+<h4>Translations of this page</h4>
 
-<p>
-<cite><a name="1" href="#top1">(1)</a>. La companyia tabaquera RJ Reynolds va 
-ser condemnada a pagar 15 milions de d&ograve;lars de multa en el 2002 per 
haver 
-subministrat mostres gratu&iuml;tes de cigarrets en esdeveniments infantils. 
Veure 
-<a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>
-http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>
-(en angl&egrave;s).
-</cite></p>
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br/>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
 <!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
 <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
 
-[
- <a 
href="/philosophy/schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>
 <!-- Bulgarian -->
-| <a href="/philosophy/schools.ca.html">Catal&agrave;</a>   <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/schools.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/schools.es.html">Espa&ntilde;ol</a>   <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/schools.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>  <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/schools.it.html">Italiano</a>  <!-- Italian -->
-| <a href="/philosophy/schools.pl.html">Polski</a>   <!-- Polish -->
-]
-</p>
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/schools.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/schools.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/schools.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/schools.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/schools.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/schools.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/schools.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/schools.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Tamil -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Uzbek -->
+<li><a href="/philosophy/schools.uz.html">O'zbekcha</a>&nbsp;[uz]</li>
+</ul>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Per favor, envi&iuml; els seus comentaris i preguntes sobre la FSF i el 
projecte GNU
-(en angl&egrave;s) a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; pot <a href="/home.ca.html#ContactInfo">contactar amb la FSF
-per altres mitjans</a>.
-<br/>
-Per favor, envi&iuml; enlla&ccedil;os romputs i altres correccions o 
sugger&egrave;ncies (en angl&egrave;s) a
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Per informar-se de <a 
href="/server/standards/README.translations.html"><em>com traduir al
-catal&agrave; o enviar correccions</em></a> (en angl&egrave;s) d'aquesta 
traducci&oacute;, visiti el lloc web
-de l'<a href="http://savannah.gnu.org/projects/wwwcat";>equip de 
traducci&oacute; al catal&agrave; de GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Copyright 2003 Richard Stallman<br/>
-Es permet la distribuci&oacute; i la c&ograve;pia literal d'aquest article en 
la seva 
-totalitat i per qualsevol mitj&agrave; siempre i quant es conservi aquesta 
nota.
-</p>
-
-<p>
-Traducci&oacute;: 09 jul 2004 Joan Lladonet i Pau Cabot<br/>
-</p>
-
-<p>
-Darrera actualitzaci&oacute;:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/01/19 15:52:39 $ $Author: yavor $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
 </div>
-
-</body></html>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]