www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/rss whatsnew.ca.rss


From: Nic Ferrier
Subject: www/rss whatsnew.ca.rss
Date: Fri, 06 Jul 2007 12:00:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Nic Ferrier <nferrier> 07/07/06 12:00:14

Modified files:
    rss      : whatsnew.ca.rss 

Log message:
    automatic update of the whatsnew RSS

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/rss/whatsnew.ca.rss?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16

Patches:
Index: whatsnew.ca.rss
===================================================================
RCS file: /web/www/www/rss/whatsnew.ca.rss,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- whatsnew.ca.rss   30 Jun 2007 09:00:09 -0000   1.15
+++ whatsnew.ca.rss   6 Jul 2007 12:00:11 -0000    1.16
@@ -1,5 +1,6 @@
 <?xml version="1.0"?>
-<rss version="2.0"><channel><title>What's New at 
GNU</title><link>http://www.gnu.org/whatsnew.html</link><description>What's new 
at the GNU project</description><copyright>(C) Free Software Foundation 
2004</copyright><item><pubDate>31 de maig de 2007</pubDate><title>La FSF ha fet 
públic el quart esborrany ...</title><description>La FSF ha fet públic el 
quart esborrany de la versió 3 de la Llicència Pública General GNU, amb una 
última crida a fer-hi aportacions. Si us plau, llegiu-la i aprofiteu aquesta 
última oportunitat per aportar els vostres 
comentaris.</description><link>http://www.fsf.org/news/gpl3dd4-released</link><pubDate>31
 de maig de 2007</pubDate></item>
+<rss version="2.0"><channel><title>What's New at 
GNU</title><link>http://www.gnu.org/whatsnew.html</link><description>What's new 
at the GNU project</description><copyright>(C) Free Software Foundation 
2004</copyright><item><pubDate>29 de juny de 2007</pubDate><title>La FSF ha fet 
pública la versió 3 de la ...</title><description>La FSF ha fet pública la 
versió 3 de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència Pública 
General Reduïda 
GNU!</description><link>http://www.fsf.org/news/gplv3_launched</link><pubDate>29
 de juny de 2007</pubDate></item>
+<item><pubDate>31 de maig de 2007</pubDate><title>La FSF ha fet públic el 
quart esborrany ...</title><description>La FSF ha fet públic el quart 
esborrany de la versió 3 de la Llicència Pública General GNU, amb una 
última crida a fer-hi aportacions. Si us plau, llegiu-la i aprofiteu aquesta 
última oportunitat per aportar els vostres 
comentaris.</description><link>http://www.fsf.org/news/gpl3dd4-released</link><pubDate>31
 de maig de 2007</pubDate></item>
 <item><pubDate>20 d'abril de 2007</pubDate><title>Els residents a 
Massachusetts poden most...</title><description>Els residents a Massachusetts 
poden mostrar el seu suport a l'ús del programari lliure a l'administració 
votant al lloc web del governador 
Patrick.</description><link>http://devalpatrick.com/issue/freesoftware</link><pubDate>20
 d'abril de 2007</pubDate></item>
 <item><pubDate>12 d'abril de 2007</pubDate><title>Si esteu en una universitat 
que té una f...</title><description>Si esteu en una universitat que té una 
facultat de dret, mireu si us plau els antics programes dels cursos i 
digueu-nos quan es va utilitzar per primera vegada l'expressió 
propagandística propietat intel·lectual als noms dels 
cursos.</description><link>http://www.gnu.orgmailto:address@hidden</link><pubDate>12
 d'abril de 2007</pubDate></item>
 <item><pubDate>9 de desembre del 2005</pubDate><title>Eviteu que el govern 
francès prohibeixi ...</title><description>Eviteu que el govern francès 
prohibeixi el programari lliure! Vegeu la notícia de la FSF per a més 
informació, i signeu aquesta 
petició.</description><link>http://www.fsf.org/news/fs-france.html</link><pubDate>9
 de desembre del 2005</pubDate></item>
@@ -13,5 +14,4 @@
 <item><pubDate>21 de juny del 2005</pubDate><title>La FSF vol contractar un 
administrador d...</title><description>La FSF vol contractar un administrador 
de sistemes GNU/Linux i programador 
expert.</description><link>http://www.fsf.org/resources/jobs/fsf-sysadmin.html</link><pubDate>21
 de juny del 2005</pubDate></item>
 <item><pubDate>21 de juny del 2005</pubDate><title>L'article d'en Richard 
Stallman L'absurd...</title><description>L'article d'en Richard Stallman 
L'absurditat de les patents, on demana al Parlament Europeu que rebutgi les 
regles que permetin les patents de programari, apareix al diari The 
Guardian.</description><link>http://www.guardian.co.uk/online/comment/story/0,12449,1510566,00.html</link><pubDate>21
 de juny del 2005</pubDate></item>
 <item><pubDate>13 de maig del 2005</pubDate><title>Els cristians que s'estimen 
el Programar...</title><description>Els cristians que s'estimen el Programari 
Lliure poden estar interessats en donar un cop d'ull a Penguin in the Pew, un 
llibre d'en Don Parris que aprofundeix en aquesta filosofia des d'un punt de 
vista cristià (fixeu-vos que es tracta d'un treball de tercers i per tant no 
és el punt de vista oficial de la 
FSF).</description><link>http://www.lulu.com/dcparris/</link><pubDate>13 de 
maig del 2005</pubDate></item>
-<item><pubDate>10 de maig del 2005</pubDate><title>La Free Software, Free 
Society (FSFS) Co...</title><description>La Free Software, Free Society (FSFS) 
Conference, que organitzen els governs i organitzacions de la societat civil 
del Brazil, Itàlia, Veneçuela i l'Índia, està programada per als dies 28-30 
de maig del 2005 a la ciutat de Thiruvananthapuram (Trivandrum), la capital de 
la província de Kerala, al sud de 
l'Índia.</description><link>http://fsfs.hipatia.net/</link><pubDate>10 de maig 
del 2005</pubDate></item>
 </channel></rss>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]