www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server whatsnew.ca.html


From: Nic Ferrier
Subject: www/server whatsnew.ca.html
Date: Fri, 06 Jul 2007 12:00:10 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Nic Ferrier <nferrier> 07/07/06 12:00:10

Modified files:
    server     : whatsnew.ca.html 

Log message:
    automatic update whatsnew.html

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/whatsnew.ca.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36

Patches:
Index: whatsnew.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/whatsnew.ca.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- whatsnew.ca.html  30 Jun 2007 09:00:02 -0000   1.35
+++ whatsnew.ca.html  6 Jul 2007 12:00:06 -0000    1.36
@@ -27,6 +27,10 @@
          | <a href="/press/press.html"><strong>Informació per a la 
premsa</strong></a>
          i <a href="/press/press.html#releases"><strong>Comunicats 
de premsa</strong></a></p>
   <dl>
+   <dt>29 de juny de 2007</dt>
+   <dd>La FSF <a href="http://www.fsf.org/news/gplv3_launched";>ha fet 
pública</a> la <a href="/licenses/gpl.html">versió 3 de la Llicència 
Pública General GNU</a> i de la <a href="/licenses/lgpl.html">Llicència 
Pública General Reduïda GNU</a>!</dd>
+  </dl>
+  <dl>
    <dt>31 de maig de 2007</dt>
    <dd>La FSF <a href="http://www.fsf.org/news/gpl3dd4-released";>ha fet 
públic</a> el quart esborrany de la versió 3 de la Llicència Pública 
General GNU, amb una última crida a fer-hi aportacions. Si us plau, llegiu-la 
i aprofiteu aquesta última oportunitat per aportar els vostres comentaris.</dd>
   </dl>
@@ -348,7 +352,7 @@
          </p>
    <p>Darrera actualització:
            <!-- timestamp start -->
-            $Date: 2007/06/30 09:00:02 $ $Author: nferrier $
+            $Date: 2007/07/06 12:00:06 $ $Author: nferrier $
            <!-- timestamp end --></p>
    <p>Traducció: Alex Muntada
            <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]