www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server whatsnew.ca.txt


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/server whatsnew.ca.txt
Date: Fri, 06 Jul 2007 11:56:10 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/07/06 11:56:10

Modified files:
    server     : whatsnew.ca.txt 

Log message:
    Code correction

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/whatsnew.ca.txt?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: whatsnew.ca.txt
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/whatsnew.ca.txt,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- whatsnew.ca.txt   30 Jun 2007 11:30:36 -0000   1.26
+++ whatsnew.ca.txt   6 Jul 2007 11:56:07 -0000    1.27
@@ -1,5 +1,5 @@
 * 29 de juny de 2007
-La FSF <a href="http://www.fsf.org/news/gplv3_launched";>ha fet pública</a> la 
<a href="/licenses/gpl.html">versió 3 de la Llicència Pública General 
GNU</a> i de la <a href="/licenses/lgpl.html">Llicència Pública General 
Reduïda GNU</a>!</p>
+La FSF <a href="http://www.fsf.org/news/gplv3_launched";>ha fet pública</a> la 
<a href="/licenses/gpl.html">versió 3 de la Llicència Pública General 
GNU</a> i de la <a href="/licenses/lgpl.html">Llicència Pública General 
Reduïda GNU</a>!
 
 * 31 de maig de 2007
 La FSF <a href="http://www.fsf.org/news/gpl3dd4-released";>ha fet públic</a> 
el quart esborrany de la versió 3 de la Llicència Pública General GNU, amb 
una última crida a fer-hi aportacions. Si us plau, llegiu-la i aprofiteu 
aquesta última oportunitat per aportar els vostres comentaris.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]