wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei ca.po


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei ca.po
Date: Sat, 03 Sep 2005 15:30:57 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/09/03 19:30:57

Modified files:
    po/wesnoth-ei : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po.diff?tr1=1.53&tr2=1.54&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.53 wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.54
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.53  Sat Sep 3 17:36:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po Sat Sep 3 19:30:56 2005
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
-# Grup de traducció de LinUV <Açò falta>, 2005
+# Grup de traducció de LinUV, 2005
 # Nix <address@hidden>, 2005.
 #
 msgid ""
@@ -174,7 +174,7 @@
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
 "Finalment hem arribat a Weldyn, però sembla que els no morts l'han rodejada. 
"
-"Hem de trencar les seues formacions per tal d'arribar fins al rei!"
+"Hem de trencar les seves formacions per tal d'arribar fins al rei!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:189
 msgid ""
@@ -365,7 +365,7 @@
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
 msgstr ""
-"Hem arribat a un gran riu. Què deuríem fer? Hauríem d'intentar creuar-lo?"
+"Hem arribat a un gran riu. Què fem? Hauríem d'intentar creuar-lo?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:115
 msgid ""
@@ -375,7 +375,7 @@
 msgstr ""
 "Hem de creuar aquest riu. Els no morts ens trepitgen els talons i les seves "
 "hordes són massa grans per a derrotar-les. Els reforços dels no morts "
-"arribaran prompte. Hem de creuar el riu abans de què això passi."
+"arribaran prompte. Hem de creuar el riu abans de que això passi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
 msgid ""
@@ -393,7 +393,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:127
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr "I açò en la llengua de Wesnoth significa... ?"
+msgstr "I això en la llengua de Wesnoth significa... ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:131
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
@@ -401,14 +401,14 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr "Pense què els ogres intenten matar els orcs. Això pot ser útil."
+msgstr "Els ogres intenten matar els orcs. Això pot ser útil."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
-"Si els demostrem què som enemics dels orcs, potser ens ajudaran. Però crec "
+"Si els demostrem que som enemics dels orcs, potser ens ajudaran. Però crec "
 "que hauríem de creuar el riu abans d'intentar convèncer aquests ogres de 
res."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
@@ -427,7 +427,7 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
-"Bé! Hem creuat. A veure si podem conseguir què els orcs s'unisquen a "
+"Bé! Hem creuat. A veure si podem conseguir que els orcs s'unisquen a "
 "nosaltres. En el passat van ser convençuts per treballaren per a la Corona, "
 "potser els podrem convèncer de nou."
 
@@ -437,7 +437,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:240
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
-msgstr "De pressa. Hem de creuar abans de què aquests no morts ens degollin!"
+msgstr "De pressa. Hem de creuar abans de que aquests no morts ens degollin!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
@@ -478,7 +478,7 @@
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
-"Per suposat. Encara què no deixarem els nostres boscos, t'ajudarem a arribar 
"
+"Per suposat. Encara que no deixarem els nostres boscos, t'ajudarem a arribar "
 "a la caserna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
@@ -487,12 +487,12 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:128
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr "Què? Aquells pestil·lents orcs! Ells són els intrusos, no 
nosaltres!"
+msgstr "Què? Aquests pestil·lents orcs! Ells són els intrusos, i no 
nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:132
 msgid ""
 "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
-msgstr "Estan en la senda què va cap al nord. Haurem de lluitar per avançar."
+msgstr "Estan en la senda que va cap al nord. Haurem de lluitar per avançar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:136
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
@@ -508,7 +508,7 @@
 "Your Warlordship, I am the only assassin left! Do you want me to go poison "
 "their leader?"
 msgstr ""
-"Senyor de la Guerra, sóc l'únic assassí que queda! Desitges què enverini 
el "
+"Senyor de la Guerra, sóc l'únic assassí que queda! Desitges que enverini 
el "
 "seu líder?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:157
@@ -530,14 +530,14 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:199
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
 msgstr ""
-"No! Aquesta és la primera vegada què fallo una missió, i serà l'última!"
+"No! Aquesta és la primera vegada que fallo una missió, i serà l'última!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:203
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
-"El meu assassí està mort! Els elfs deuen pagar, no per la seva mort, però 
sí "
+"El meu assassí està mort! Els elfs ho pagaran, no per la seva mort, sinó "
 "per haver impedit la seva missió!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
@@ -625,7 +625,7 @@
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
-"Així què Mal-Ravanal no ens segueix ell mateix. Això és bo. Però encara 
hem "
+"Així que Mal-Ravanal no ens segueix ell mateix. Això és bo. Però encara 
hem "
 "de sortir d'aquest túnel!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:319
@@ -681,19 +681,19 @@
 "I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
-"Sóc un enginyer. Em penso què necessiteu els meus serveis. Jo podria fer "
+"Sóc un enginyer. Em penso que necessiteu els meus serveis. Jo podria fer "
 "miques el pont."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:185
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr "Per què voldríem fer això?!?"
+msgstr "Per què hauríem de voler-ho fer això?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:189
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
-"Bé, veig què aquells orcs us atrapen. Si destrueixo el pont, no podran "
+"Bé, veig que aquells orcs us atrapen. Si destrueixo el pont, no podran "
 "creuar. Us ajudarà a escapar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:193
@@ -705,7 +705,7 @@
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
-"No vull pas diners. Vull protecció! Els no morts han destruït ma casa, i no 
"
+"No vull pas diners. Vull protecció! Els no morts han destruit ma casa, i no "
 "hi ha cap lloc segur on anar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:201
@@ -1000,7 +1000,7 @@
 "defeat them."
 msgstr ""
 "No estic segur. Hi ha bandits en aquest país, i el meu deure és 
derrotar-los "
-"i protegir la gent dels poblets. Sempre que envio tropes per enfrontar-m'hi, "
+"i protegir la gent dels pobles. Sempre que envio tropes per enfrontar-m'hi, "
 "són massacrades abans d'arribar qualsevol tipus d'ajuda, i els bandits es "
 "refugien de seguida. No hi ha cap forma de derrotar-los."
 
@@ -1053,8 +1053,8 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:161
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
-"Ves-te'n, ves-te'n lluny d'aquí! Però jo i els què som com jo et 
perseguiran "
-"i et mataran!"
+"Ves-te'n, ves-te'n lluny d'aquí! Però jo i els que són com jo et 
perseguirem "
+"i et matarem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -1062,7 +1062,7 @@
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
-"Sembla què els no morts ens persegueixen! Haurem de matar-los si volem què "
+"Sembla que els no morts ens persegueixen! Haurem de matar-los si volem que "
 "aquests llogarets estiguen segurs. Bé, ja et trobaré quan derrotis els "
 "proscrits i els no morts."
 
@@ -1317,7 +1317,7 @@
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
 msgstr ""
-"Què dimonis? Un pantà? Aquests no morts han destruït les nostres prades. "
+"Què dimonis? Un pantà? Aquests no morts han destruit les nostres prades. "
 "Pagaran molt car el que han fet!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
@@ -1326,7 +1326,7 @@
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
 "El senyor lich Mal-Ravanal deu haver inundat la vall. Als no morts els "
-"agraden els pantans. És mort, descomposició, tot el què són ells."
+"agraden els pantans. És mort, descomposició, tot el que són ells."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:269
 msgid ""
@@ -1334,7 +1334,7 @@
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
 "Suposo que tindrem que vorejar-lo... ugh. I amb aquesta boira al pantà, no "
-"podem veure els enemics. "
+"podrem veure els enemics. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
@@ -1413,7 +1413,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr "Això és jugar brut. Molt bé. Què el duel continui!"
+msgstr "Això és jugar brut. Molt bé. Que el duel continui!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
@@ -1555,7 +1555,7 @@
 "a la resta. Un mag de l'est anomenat Ravan, i jo mateix. El Rei, desitjant "
 "triar un bon conseller, ens va entrevistar a tots dos abans de parlar amb "
 "Galdren. Després conversà amb el profeta en privat. Ningú va saber mai 
què "
-"es va dir en aquella habitació, però quan el rei va sortir va anunciar què 
"
+"es va dir en aquella habitació, però quan el rei va sortir va anunciar que "
 "el profeta estava mort i em va triar-me a mi com a nou conseller."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
@@ -1566,7 +1566,7 @@
 "his. In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own "
 "life and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
-"Ravan s'ho va prendre prou bé, pensàrem tots, però ara veig què va ser "
+"Ravan s'ho va prendre prou bé, pensàrem tots, però ara veig que va ser "
 "aleshores quan va començar a caure. Va aprofundir les seves converses amb "
 "els esperits de la foscor, esperant descobrir els seus punts febles, però "
 "van ser ells qui van descobrir els seus."
@@ -1603,7 +1603,7 @@
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
-"És a dir, des del dia en què ens atacà a Gweddry i a mi a la caserna de la 
"
+"És a dir, des del dia en que ens atacà a Gweddry i a mi a la caserna de la "
 "frontera. Aquest és el lich al que ens enfrontem: Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:103
@@ -1628,7 +1628,7 @@
 "Veig per les vostres paraules que no heu vist mai les hordes amb els vostres "
 "propis ulls. Tots els guerrers morts a totes les edats de la Terra han "
 "tornat per atacar-nos. Hi ha columnes d'esquelets, fantasmes, i rat penats "
-"infernals sense fi, dirigides pels nigromants què els alçaren."
+"infernals sense fi, dirigides pels nigromants que els alçaren."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid ""
@@ -1658,7 +1658,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
-msgstr "Però no tenim ni idea de com fer-ho!"
+msgstr "Però encara no tenim ni idea de com fer-ho!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
 msgid ""
@@ -1673,8 +1673,8 @@
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
 msgstr ""
-"Potser podrem enganyar-lo per a què es mostri a nosaltres? Dacyn, ell sap "
-"què nosaltres sabem qui és?"
+"Potser podrem enganyar-lo per a que es mostri a nosaltres? Dacyn, ell sap "
+"que nosaltres sabem qui és?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid ""
@@ -1695,7 +1695,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
-msgstr "Xenofobia"
+msgstr "Xenofòbia"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
@@ -1781,16 +1781,16 @@
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
-"Aquesta gent no escolta raons, els encega la seva creença què són 
superiors. "
-"Probablement haurem de lluitar contra ells, encara què puguem passar."
+"Aquesta gent no escolta raons, els encega la seva creença que són 
superiors. "
+"Probablement haurem de lluitar contra ells, encara que puguem passar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:160
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
-"És cert. A pesar de tots el que em disguti matar qualsevol cosa què no "
-"siguin orcs i no morts, sembla què haurem de matar aquests elfs i aquests "
+"És cert. A pesar de tots el que em disguti matar qualsevol cosa que no "
+"siguin orcs i no morts, sembla que haurem de matar aquests elfs i aquests "
 "nans, abans que ens matin a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:171
@@ -1803,7 +1803,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:207
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
-msgstr "Sembla què els humans són més poderosos del què pensava. Ugh."
+msgstr "Sembla que els humans són més poderosos del que pensava. Ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
@@ -1835,7 +1835,7 @@
 msgstr ""
 "Conec aquesta zona. Vaig estar aquí en una expedició anterior. Just al nord 
"
 "hi ha un riu que es dirigeix a les terres nòrdiques, on viuen els orcs. Cap "
-"a l'oest hi ha una senda que es dirigeix al regne de Wesnoth.Si triem "
+"a l'oest hi ha una senda que es dirigeix al regne de Wesnoth. Si triem "
 "aquesta segona opció, no haurem d'enfrontar-nos als orcs immediatament."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
@@ -1854,7 +1854,7 @@
 "the orcs."
 msgstr ""
 "Els orcs són més poderosos del que et penses. Dubto que els no morts hagin "
-"disposat de prou temps com per arribar a ser més perillosos que els orcs."
+"disposat de prou temps com per arribar a ser més perillosos que ells."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1878,7 +1878,7 @@
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
-"Hm... ja veig. Farem un pacte per destruïr aquests humans, i continuarem amb 
"
+"Hm... ja veig. Fem un pacte per destruir aquests humans, i continuem amb "
 "la nostra batalla després. (Moriràs igualment, i nosaltres guanyarem la "
 "batalla.)"
 
@@ -2046,7 +2046,7 @@
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
-"Deixaré què us ofegueu al riu, i aleshores alçaré els vostres cosos per a 
"
+"Deixaré que us ofegueu al riu, i aleshores alçaré els vostres cossos per a 
"
 "servir les hordes del meu mestre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:113
@@ -2059,7 +2059,7 @@
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
-"Sembla què a més d'alçar no morts, aquest fetiller ha aprés a invocar "
+"Sembla que a més d'alçar no morts, aquest fetiller ha aprés a invocar "
 "monstres de les profunditats!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
@@ -2099,7 +2099,7 @@
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
-"Per què no provem si els nous reclutes poden atrapar-los? Després de tot, "
+"Per què no provem si el nou aprenent pot atrapar-los? Després de tot, "
 "només són dos! "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:132
@@ -2115,7 +2115,7 @@
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
-"Sembla què Mal-Tar és feble, però els seus germans encara ens rodegen. "
+"Sembla que Mal-Tar és feble, però els seus germans encara ens rodegen. "
 "Proposo matar-lo i usar el seu castell com a base per al nostre atac!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:144
@@ -2238,7 +2238,7 @@
 msgid ""
 "What is the point of this message? Does it consist of anything more than "
 "insults?"
-msgstr "Quin és el propòsit d'aquest missatge? Tot el què fa és 
insultar-nos!"
+msgstr "Quin és el propòsit d'aquest missatge? Tot el que fa és 
insultar-nos!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:291
 msgid ""
@@ -2266,9 +2266,9 @@
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
-"Això només prova què ets un covard. De totes formes, aquestes són les 
seves "
+"Això només prova que ets un covard. De totes formes, aquestes són les 
seves "
 "condicions: tu agafes els teus sis millors guerrers i ell triarà els seus. "
-"Aleshores lluitareu a mort, fins què un de tots dos sigui destruit!"
+"Aleshores lluitareu a mort, fins que un de tots dos sigui destruit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
 msgid ""
@@ -2294,7 +2294,7 @@
 "lord's hordes at dawn tomorrow!"
 msgstr ""
 "Simplificaré la teva elecció. Accepta o enfronta't a la violència de les "
-"hordes del meu senyor, com el covard què ets."
+"hordes del meu senyor, com el covard que ets."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:317
 msgid ""
@@ -2329,7 +2329,7 @@
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Era el trenté any del regnat de Konrad II, i successos estranys passaven en "
+"Era el trentè any del regnat de Konrad II, i successos estranys passaven a "
 "les fronteres orientals de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
@@ -2340,7 +2340,7 @@
 "but a small mountain range and miles of swamp, where no one had been seen "
 "for many years."
 msgstr ""
-"El ramat i les bèsties de càrrega eren trobats morts als camps, i els homes 
"
+"Els ramat i les bèsties de càrrega eren trobats morts als camps, i els 
homes "
 "desapareixien de les seves llars, sense més pistes que un fi regueró de 
sang "
 "negra. Al principi, els vilatans sospitaven que eren caçadors, però cap a "
 "l'est no hi havia res més que una petita muntanya i el gran pantà, on no "
@@ -2366,7 +2366,7 @@
 msgstr ""
 "Quan el Rei rebé notícies del problema, el seu conseller Dacyn tenia molt a 
"
 "dir. Segons semblava, aquests atacs estaven relacionats amb altres anteriors "
-"a la frontera sud, atacs dels no morts. Dacyn va crear un pla per a combatre "
+"a la frontera sud, atacs dels no morts. Dacyn va idear un pla per a combatre "
 "aquestes incursions."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:24
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]