wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/sl.po po/...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/sl.po po/...
Date: Fri, 02 Sep 2005 17:53:18 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/09/02 21:53:17

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-editor: sl.po 
    po/wesnoth-ei : sl.po 
    po/wesnoth-httt: sl.po 
    po/wesnoth-lib : sl.po 
    po/wesnoth-sotbe: sl.po 
    po/wesnoth   : sl.po 

Log message:
    Updated Slovenian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.904&tr2=1.905&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/sl.po.diff?tr1=1.24&tr2=1.25&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po.diff?tr1=1.49&tr2=1.50&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po.diff?tr1=1.37&tr2=1.38&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sl.po.diff?tr1=1.71&tr2=1.72&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.904 wesnoth/changelog:1.905
--- wesnoth/changelog:1.904   Fri Sep 2 18:20:05 2005
+++ wesnoth/changelog  Fri Sep 2 21:53:15 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
  * updated manual: Italian
  * updated translations: Afrikaans, Basque, British English, Catalan, Czech,
   Dutch, French, Finnish, German, Greek, Hungarian, Italian, Latin, Polish,
-   Russian, Spanish, Turkish
+   Russian, Slovenian, Spanish, Turkish
  * fix Ruby of Fire object description (#14311)
  * fix untranslatable Rise of Wesnoth scenario name
 * user interface
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/sl.po:1.24 
wesnoth/po/wesnoth-editor/sl.po:1.25
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/sl.po:1.24    Thu Aug 25 16:53:09 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/sl.po   Fri Sep 2 21:53:16 2005
@@ -30,49 +30,47 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:160
 msgid "Draw tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Nariši plošče"
 
 #: src/editor/editor.cpp:162
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Datoteka"
+msgstr "Zapolni"
 
 #: src/editor/editor.cpp:164
 msgid "Set player's starting position"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavi igralčev začetni položaj"
 
 #: src/editor/editor.cpp:166
 msgid "Zoom in"
-msgstr ""
+msgstr "Povečaj"
 
 #: src/editor/editor.cpp:168
 msgid "Zoom out"
-msgstr ""
+msgstr "Pomanjšaj"
 
 #: src/editor/editor.cpp:170
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Razveljavi"
 
 #: src/editor/editor.cpp:172
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Uveljavi"
 
 #: src/editor/editor.cpp:174
 msgid "Zoom to default view"
-msgstr ""
+msgstr "Privzeta povečava"
 
 #: src/editor/editor.cpp:176
 msgid "Toggle grid"
-msgstr ""
+msgstr "Preklopi mrežo"
 
 #: src/editor/editor.cpp:178
-#, fuzzy
 msgid "Resize the map"
 msgstr "Spremeni velikost karte"
 
 #: src/editor/editor.cpp:180
 msgid "Flip map"
-msgstr ""
+msgstr "Prevrni karto"
 
 #: src/editor/editor.cpp:371
 msgid "Save the Map As"
@@ -83,9 +81,8 @@
 msgstr "Ta karta že obstaja. Ali jo hočete prepisati?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:405
-#, fuzzy
 msgid "Player "
-msgstr "Igralec"
+msgstr "Igralec "
 
 #: src/editor/editor.cpp:408
 msgid "Which Player?"
@@ -104,6 +101,8 @@
 "Warning: Illegal characters found in the map name. You've to save under a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Opozorilo: nedovoljeni znaki v imenu karte. Shraniti jo morate pod drugim "
+"imenom."
 
 #: src/editor/editor.cpp:483 src/editor/editor.cpp:562
 msgid "The file does not contain a valid map."
@@ -139,7 +138,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1142
 msgid "Error: Illegal character in filename."
-msgstr ""
+msgstr "Napaka: nedovoljen znak v imenu datoteke."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1198
 msgid "Player"
@@ -217,7 +216,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:408
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "V redu"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:491
 msgid "X-Axis"
@@ -233,7 +232,7 @@
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:235
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Urejevalnik kart za Battle for Wesnoth"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:311
 msgid "FG"
@@ -245,48 +244,47 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:94
 msgid "Map Generator"
-msgstr ""
+msgstr "Generator kart"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Players:"
-msgstr "Igralec"
+msgstr "Igralci:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:102
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "Število gričev:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:103
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Največja velikost griča:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:104
 msgid "Villages:"
-msgstr ""
+msgstr "Vasi:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:105
 msgid "Landform:"
-msgstr ""
+msgstr "Oblika terena:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:211
 msgid "Roads Between Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Ceste med gradovi"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:268
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr ""
+msgstr "/1000 plošč"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Coastal"
-msgstr ""
+msgstr "Obala"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Inland"
-msgstr ""
+msgstr "Celina"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Island"
-msgstr ""
+msgstr "Otok"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:37
 msgid "Delete File"
@@ -294,19 +292,4 @@
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:134
 msgid "Deletion of the file failed."
-msgstr "Izbris datoteke je bil neuspešen."
-
-#~ msgid "Draw"
-#~ msgstr "Nariši"
-
-#~ msgid "Flood"
-#~ msgstr "Zapolni"
-
-#~ msgid "Start P"
-#~ msgstr "Start"
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Prilepi"
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "Vredu"
+msgstr "Izbris datoteke ni uspel."
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po:1.49 wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po:1.50
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po:1.49  Thu Aug 25 16:53:13 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po Fri Sep 2 21:53:16 2005
@@ -45,6 +45,9 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
+"Å irijo se govorice o napadih nemrtvih na vzhodni meji Wesnotha. Ti, mlad "
+"oficir v Kraljevi Vojski, si bil poslan tja, da bi zaščitil prebivalce in "
+"ugotovil kaj se dogaja."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
@@ -75,19 +78,16 @@
 msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Darak"
-msgstr "Mal-Darak"
+msgstr "Mal-un-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:72
@@ -179,6 +179,8 @@
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"Bolje bi bilo da ne poskušaš premagati teh nemrtvih, ker jih je preveč. 
Raje "
+"pojdi naravnost v mesto."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:202
 msgid ""
@@ -204,6 +206,9 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Po prečkanju nevarnega jezera Vrug, so Gweddryja in njegove može zajeli "
+"severni orki. Nameravali so jih odpeljati do njihovega kralja, Dra-Naka, "
+"ampak, seveda, Gweddry je želel pobegniti preden bi se to zgodilo ..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:32
 msgid "Prison"
@@ -214,9 +219,8 @@
 msgstr "Mučilnica"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "Throne Room"
-msgstr "Skladišče"
+msgstr "Prestolna soba"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
@@ -240,10 +244,12 @@
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Mislim da sta Dacyn in Owaec že zbežala. Zdaj moram še sam... ti 
stražarji "
+"niso preveč pozorni, mogoče se lahko zmuznem mimo..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:284
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Aha! Tu v steni je majhna razpoka."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
 msgid ""
@@ -251,42 +257,46 @@
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
+"Gweddry, ti si tudi ušel? Dobro. Mislim da imajo preostanek naših enot še "
+"vedno zaprtih, skupaj s kmeti, ki so nam sledili. Moramo jih rešiti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "Kje so? Po teh jamah se prav nič ne znajdem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Nekje južno od nas. Mi smo v skritem prehodu na severu. Saj res, nekaj "
+"ostalih je tudi uspelo zbežati, vključno z Owaecom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr "Zakaj? A ste ujetniki nemrtvih?"
+msgstr "No, kje so ujetniki?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Točno tukaj šef."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "No, kje je pa njihov voditelj? Ne vidim ga."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Uh... (šepeta).. Ne vem. Mislim da je zbežal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Ti bedak! Najdi ga. Privedi ga do mene! Počakaj, ne, kar ubij ga ko ga 
vidiš."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:346
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Poglejte, ubežniki so se vrnili!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Kill them."
@@ -305,26 +315,25 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr ""
+msgstr "Sveti amulet"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:383
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
-msgstr ""
+msgstr "Nošenje tega amuleta bo povzročilo, da bodo vsi napadi sveti!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:384
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:240
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
-msgstr "Ta predmet ni primeren zame! Naj ga kdo drug vzame."
+msgstr "Ta predmet ni primeren zame! Naj ga vzame kdo drug."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
-#, fuzzy
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr "Dobro! Zbežali smo iz teh prekletih jam! Čim prej odidimo iz teh 
gora!"
+msgstr "Dobro! Zbežali smo iz teh prekletih jam!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -363,14 +372,13 @@
 "jih premagali. Kmalu bodo dobili okrepitve. Takrat moramo biti že čez reko."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
-"Čez to reko so Severne Dežele. Če nam uspe priti tja, mogoče prepričamo 
ogre "
-"da nam pomagajo."
+"Čez to reko ležijo Severne Dežele. Če nam uspe priti tja, mogoče 
prepričamo "
+"ogre da nam pomagajo - toda orki nas bodo zagotovo prej napadli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
@@ -385,18 +393,17 @@
 msgstr "Neumen ork! Umreš ti zdaj!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr "Mislim da ogri poskušajo pobiti orke."
+msgstr ""
+"Mislim da ogri poskušajo pobiti orke. To se bo mogoče izkazalo za dobro."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
 "Če se jim pokažemo kot sovražniki orkov, nam bodo mogoče pomagali. Ampak, 
"
-"mislim da je bolje, če prvo prečkamo reko."
+"mislim da je bolje, če prvo prečkamo reko in se pogovorimo kasneje."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
@@ -451,22 +458,20 @@
 msgstr "Pozdravljeni popotniki! Dobrodošli v mojem kraljestvu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
 "Pozdravljen. Zanima me, če se nam lahko pomagate boriti s temi nemrtvimi "
-"stvori, ki nas napadajo."
+"stvori, ki nas napadajo. Želimo iti na sever, do naše tamkajšnje 
postojanke."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
-"Seveda. Čeprav ne bomo odšli iz našega gozda, vam bomo pomagali doseči "
-"Severno Postojanko, kjer vam lahko nadalje pomaga tamkajšnji oficir."
+"Seveda. Čeprav ne bomo odšli iz našega gozda, vam bomo pomagali doseči to 
"
+"severno postojanko."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
@@ -562,13 +567,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
-msgstr ""
+msgstr "Počakaj, preden gremo - kdo so bili tisti nemrtvi?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 msgid ""
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
+"Ni važno. Premočni so za nas; naše edino upanje je pobeg stran, daleč 
stran. "
+"Mogoče bi morali na sever in se sestati z Owaecom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
@@ -595,7 +602,6 @@
 "napadejo, zasluži nekaj pomoči."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
@@ -791,11 +797,14 @@
 "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path. But, if I "
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
+"Ta steza se kmalu konča. Poglejte, gore so nam v napoto. Toda, če se prav "
+"spomnim, je tu nekje jezero in most, ki ga prečka."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
 msgstr ""
+"Ja in?! Če pot ne vodi nikamor, v čem je potem smisel prečkanja preko 
mosta?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -803,12 +812,16 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
+"Pot že vodi nekam! V bližini je dolina - čez severne gore - kjer bi lahko "
+"preživeli. Dovolj je stran od nemrtvih, tako da nas nikoli ne bodo našli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
+"V redu, šli bomo naprej in našli to dolino. Niti nimamo kaj dosti izbire. "
+"Naprej!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
@@ -818,7 +831,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
-msgstr ""
+msgstr "Tista dolina bi morala biti malo pred nami. Kmalu jo bomo našli!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
@@ -838,7 +851,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
-msgstr ""
+msgstr "Rava-Krodaz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:88
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
@@ -856,24 +869,23 @@
 msgstr "Prišli smo vse do Mal-Ravanalove Prestolnice!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. As I said before, "
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
-"Res, ampak poglej! Nemrtvi se nam bližajo od zadaj. Ne moremo ubiti Mal-"
-"Ravanala, ampak se moramo vrniti!"
+"Res, ampak poglej! Nemrtvi se nam bližajo od zadaj. Kot sem že rekel, ne "
+"moremo ubiti Mal-Ravanala. Nespametno je bilo, da smo prišli tako daleč, "
+"moramo se vrniti!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
-"Prav imaš. Da lahko zbežimo, moramo ubiti enega od teh nekromantov, ki nam "
-"sledijo. Vseeno smo naredili nekaj dobrega: malo smo zadržali našega "
-"sovražnika."
+"Morda. Da lahko zbežimo, moramo ubiti enega od teh nekromantov, ki nam "
+"sledijo. Ampak, mogoče pa lahko ubijemo tega Mal-Ravanala. Morda bom to "
+"želel poizkusiti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
@@ -908,7 +920,6 @@
 "ubijejo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
@@ -931,6 +942,8 @@
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
+"To ni dobro; sploh ne moremo napasti Mal-Ravanala, njegove čarovnije so "
+"premočne! Obrniti se moramo nazaj, neumno je bilo da smo ga napadli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
@@ -958,14 +971,13 @@
 msgstr "Pozdravljen, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions by the undead. They follow us "
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
-"Pozdravljen. Prisiljeni smo bili oditi z naših položajev. Misliš, da nam "
-"lahko pomagaš ponovno zavzeti Srednjo Postojanko?"
+"Pozdravljen. Nemrtvi so nas prisilili da smo odšli s položajev. Še vedno 
nam "
+"sledijo. Mislim da bi morali poskusiti zbežati na sever. Pridete z nami?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -987,12 +999,17 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
+"Neumno bi bilo upati na varovanje teh vasi; vsi, ki bodo ostali tu, bodo "
+"umrli. Vendar, če nam uspe izgnati te razbojnike, nam bodo lahko vsi 
vaščani "
+"sledili proti severu, kjer lahko ustanovimo novo deželo. Wesnoth ni več "
+"varen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
 "Well, you appear to know what you're talking about... but, I have no way to "
 "remove these bandits."
 msgstr ""
+"Zgleda da veš o čem govoriš... ampak jaz ne morem odstraniti teh 
razbojnikov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid ""
@@ -1005,11 +1022,12 @@
 "boju ne bom mogel pomagati."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
-msgstr "Čas je, da izženemo par razbojnikov. Le začaraj svoj urok Dacyn!"
+msgstr ""
+"Sliši se dobro; čas je, da izženemo par razbojnikov. Le začaraj svoj urok 
"
+"Dacyn!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
@@ -1026,14 +1044,13 @@
 "in pobili!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems the undead have caught up with us! We will have to kill them, too, "
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
-"Zgleda da nas zasledujejo nemrtvi! Tudi njih bomo morali pobiti, če želimo, 
"
-"da so te vasi varne. Se vidimo, ko premagamo te razbojnike in nemrtve!"
+"Zgleda da so nas dohiteli nemrtvi! Tudi njih bomo morali pobiti, če želimo, 
"
+"da so te vasi varne. Se vidimo, ko premagate te razbojnike in nemrtve!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid "They're here!"
@@ -1064,10 +1081,10 @@
 msgstr "Premagali ste me! Konec je mojega zatiranja vaščanov..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
 msgstr ""
-"Še vedno pa moramo premagati te nemrtve, če hočemo obvarovati tukajšnje 
vasi."
+"Še vedno pa moramo premagati te nemrtve, če hočemo obvarovati tukajšnje "
+"vaščane."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:304
 msgid ""
@@ -1081,19 +1098,22 @@
 "Good job! Now, we should move onward, north. Tell the villagers to pack "
 "their belongings and follow us."
 msgstr ""
+"Dobro opravljeno! Zdaj moramo naprej, na sever. Povej vaščanom da naj "
+"spakirajo kar je vrednega in da naj nam sledijo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
-msgstr "Še vedno moramo poskrbeti za tistega izobčenca."
+msgstr "Še vedno moramo poskrbeti za tiste izobčence - nadaljevati moramo 
boj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:347
 msgid ""
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
+"Zdaj so premagani tako izobčenci kot nemrtvi. Ostalo nam je nekaj časa "
+"preden pride še več nemrtvih."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1228,27 +1248,29 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:151
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "V tej vasi so Å¡e vedno ljudje! Lahko nam pomagajo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:158
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:165
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Vaščan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:184
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtvi so tu pobili vse vaščane, a pustili njihovo imetje."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj nemrtvega zmaja Khrakraksa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid ""
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
 msgstr ""
+"Dacyn, kaj potem delamo tu nazaj v Wesnothu? A nisi rekel, da moramo zbežati 
"
+"pred nemrtvimi!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1257,18 +1279,26 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
+"Že res... ampak orki so bili močnejši kot sem mislil. Ne moremo na sever, 
z "
+"vzhoda prihajajo nemrtvi in na zahodu je morje, kamor bi lahko Å¡li, a nimamo 
"
+"nobenih ladij. Nikamor ne moremo zbežati, zato lahko poskušamo rešiti "
+"Wesnoth. Nimamo izbire."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
+"V bistvu imaš prav. To je tudi kar sem že ves čas hotel storiti - rešiti "
+"svojo domovino. No, kmalu bomo prišli do ravnin mojega ljudstva."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
 msgstr ""
+"Kaj za... močvirje? Tile nemrtvi so uničili travnike moje Hiše in za to 
bodo "
+"plačali!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid ""
@@ -1283,29 +1313,30 @@
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"Zgleda da ga bomo morali prebresti... ugh. In zaradi megle ne moremo videti "
+"sovražnikov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Najdiiii... umriiiii... ubijjjj..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:277
 msgid "What is that?!?"
 msgstr "Kaj je to?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
-"Ah, zmaj Khrakrahs. Dokler je bil še živ, je bil najmočnejše bitje na 
svetu. "
-"Najbrž je zbežal iz Vzhodnih Gora, ko so prišli nemrtvi."
+"Ne vem, toda slišalo se je kot zmaj Khrakrahs. Dokler je bil še živ, je 
bil "
+"najmočnejše bitje na svetu. Najbrž je odšel iz Severnih Gora proti 
vzhodu, "
+"kjer so ga ubili in oživeli nemrtvi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
-#, fuzzy
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr "Gospod, nemrtvi vstajajo iz razpok v tleh!"
+msgstr "Gospod, nemrtvi vstajajo iz tal!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
@@ -1348,7 +1379,6 @@
 msgstr "Nepošteno! To ni bilo dovoljeno!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions, they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
@@ -1356,8 +1386,8 @@
 "not summoning."
 msgstr ""
 "V bistvu je bilo. Pravila pravijo, da lahko vsak pripelje šest enot, nič pa 
"
-"ne pravijo, da jih ne sme pričarati. Gweddry jih pa še vedno ne sme več "
-"pripeljati, ker bi jih *pripeljal*, ne pričaral."
+"ne pravijo, da jih po začetku ne sme pričarati še več. Gweddry jih pa še 
"
+"vedno ne sme pripeljati več, ker bi jih pripeljal, ne pričaral."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
@@ -1365,7 +1395,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
-msgstr ""
+msgstr "Zgubil... sem?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
@@ -1393,18 +1423,22 @@
 msgstr "Upiraj se napadom, dokler se Dacyn ne vrne"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these foolish men that stop us from entering "
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
-msgstr "Pridite bratje, uničimo te ljudi, ki nas ovirajo na poti v Wesnoth!"
+msgstr ""
+"Pridite bratje, uničimo te neumne ljudi, ki nam preprečujejo vstop v "
+"Wesnoth! Potem bomo oživeli njihova trupla in pridružili se nam bojo v 
našem "
+"maščevanju."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
+"V redu, Temni Vladar. Uničili bomo te sovražnike in potem še vse ostale "
+"njihove vrste."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
@@ -1436,23 +1470,21 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Dobro! Nemrtvim se ne moremo več dolgo upirati."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:200
-#, fuzzy
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr "Premakni Gweddryja na konec poti"
+msgstr "Premakni Gweddryja do skritih vrat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:212
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:231
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
 msgstr "Sledite mi, borci! Skozi skrivna vrata!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
@@ -1470,9 +1502,11 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Preden se začnemo posvetovanje vam moram povedati zgodbo o tem liču, ki nam 
"
+"kljubuje. Na začetku je bil čarovnik svetlobe, tako kot jaz, in njegov "
+"propad se je začel med vladavino Haldrica VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
@@ -1480,12 +1514,13 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
-"Videc je povedal, da je edini način, da ustavijo to zlo, da si kralj najde "
+"Največji videc v deželi, Galdren, je napovedal, da se bo en dan, en 
bližnji "
+"dan, po deželi razširilo veliko zlo. Kralj je bil, seveda, zaskrbljen.Videc 
"
+"mu je povedal, da je edini način, da ustavijo to zlo, da si kralj najde "
 "čarovnika, ki je dobro podkovan v boju s silami teme in ga imenuje za "
 "svojega svetovalca."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself. The King, wishing to "
@@ -1493,13 +1528,13 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
-"Kralj, ki je želel dobrega svetovalca, naju je oba poslal k Galdrenu. Potem "
-"se je z njim pogovoril še sam. Nihče ne ve kaj je bilo izrečeno, a ko je "
-"prišel ven, je naznanil, da je videc mrtev in da je izbral mene za svojega "
-"svetovalca."
+"V vsej deželi sta bila dva čarovnika svetlobe, ki sta jasno odstopala od "
+"drugih. Čarovnik z Vzhoda Ravan in jaz.Kralj, ki je želel dobrega "
+"svetovalca, naju je oba poslal k Galdrenu. Potem se je z njim pogovoril Å¡e "
+"sam. Nihče ne ve kaj je bilo izrečeno, a ko je prišel ven, je naznanil, da 
"
+"je videc mrtev in da je izbral mene za svojega svetovalca."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ravan took this quietly enough, we all thought, but now I think that this "
 "was when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits "
@@ -1508,8 +1543,10 @@
 "life and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
 "Vsem se je zdelo, da je Ravan sprejel novico mirno, ampak sedaj mislim, da "
-"se je takrat začel njegov padec. Na dolgo se je začel pogovarjati z duhovi "
-"teme, upajoč da najde njihove šibkosti. Ampak so oni našli njegove."
+"se je takrat začel njegov propad. Na dolgo se je začel pogovarjati z duhovi 
"
+"teme, upajoč da najde njihove šibkosti. Ampak so oni našli njegove.Tako 
kot "
+"si vsi čarovniki teme, si je nekega dne tudi on vzel življenje in se "
+"spremenil v liča, enega najmočnejših doslej."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1573,22 +1610,25 @@
 "At first we tried to escape them, for we knew they were too powerful; it is "
 "only by horrible luck that we are back in Wesnoth at all."
 msgstr ""
+"Na začetku smo jim puskušali ubežati, saj smo vedeli da so bili premočni."
+"Samo zaradi smole smo nazaj v Wesnothu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
+"To preprosto poemni da ste strahopetci. Pravi bojevniki bi ostali in se "
+"borili do smrti!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It doesn't matter anyway. The point is, we already know we cannot defeat the "
 "hordes of the enemy head-on in battle. So it seems that the only path to "
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
-"Kakorkoli, vemo da sovražnikovih hord v neposrednem spopadu ne moremo "
-"premagati. Zgleda, da nam ostane samo ena pot do zmage, da premagamo "
+"Ni važno. Vemo da sovražnikovih hord v neposrednem spopadu ne moremo "
+"premagati. Zgleda, da nam ostane le ena pot do zmage, tako da premagamo "
 "njihovega vodjo, Mal-Ravanala."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
@@ -1759,7 +1799,6 @@
 msgstr "Poglejte! Tu se cesta razcepi. V katero smer bomo Å¡li?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
@@ -1768,7 +1807,8 @@
 msgstr ""
 "Poznam ta predel. Tu sem bil na eni od prejšnjih patrulj. Severno od tod je "
 "reka, ki vodi do Severnih Dežel, kjer živijo orki. Na zahodu pa je pot, ki "
-"ostane v kraljevini Wesnoth."
+"nekaj časa ostane v kraljevini Wesnoth. Če gremo po njej, se nam ne bo 
treba "
+"takoj spopasti z orki."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1776,6 +1816,8 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
+"Najbrž moramo takoj na sever v orkovske dežele. Sumim da so nas nemrtvi že 
"
+"obšli in da nam preprečujejo vsak prehod proti zahodu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1783,6 +1825,8 @@
 "time to get past us in large enough numbers to make them more dangerous than "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Orki so bolj močni kot ti misliš. Dvomim da so nemrtvi imeli dovolj časa 
da "
+"bi jih bilo prišlo toliko, da nam bi bili bolj nevarni od orkov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1822,9 +1866,8 @@
 "severno domovino!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr "Moral bi vam preprečiti ponoven vstop v Wesnoth! Spodletelo mi je."
+msgstr "Moral bi vas vse pobiti! Spodletelo mi je."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
@@ -1844,6 +1887,8 @@
 "We have gotten out of that mountain range now, and the path northwards is "
 "clear. Let us go north, now, and try to reach Owaec at the outpost."
 msgstr ""
+"Sestopili smo iz teh gora in pot na sever je prosta. Pojdimo naprej in "
+"poskusimo doseči Owaeca v njegovi postojanki."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -1852,6 +1897,10 @@
 "can attack Wesnoth again. After we escaped, I suspect he went back east to "
 "find us."
 msgstr ""
+"Počakajte. Nisem prepričan, da je to najboljša možnost. Če gremo zdaj 
proti "
+"vzhodu, bomo mogoče lahko našli Mal-Ravanala, liča ki nas je napadel in ga 
"
+"uničili preden spet napade Wesnoth. Sumim da nas je po našem pobegu šel "
+"iskati nazaj proti vzhodu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid ""
@@ -1885,7 +1934,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
-msgstr ""
+msgstr "Hočem uničiti to zlo preden se lahko razširi. Gremo na vzhod!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
@@ -1936,35 +1985,33 @@
 msgstr "Nemrtvi prehod"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Karad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
-"To močvirje zgleda neprehodno. Nisem prepričan, da bomo lahko nadaljevali 
po "
-"tej poti."
+"To močvirje zgleda neprehodno. Nisem verjamem, da bomo lahko nadaljevali po "
+"tej poti. Čas je da zavijemo na sever, stran od teh nemrtvih."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
+"Potem moramo prečkati to reko. Pohiteti moramo, že tako smo porabili 
preveč "
+"časa. Nemrtvi so se nastanili na sredini plitvine."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead are dangerous, but the orcs may be "
 "more dangerous still."
 msgstr ""
 "Čez to reko ležijo Severne Dežele. Tam živijo ogri in orki. Previdno 
moramo "
-"nadaljevati. Å e vedno mislim, da bi morali iti naravnost h kralju, ampak "
-"zdaj je že prepozno."
+"nadaljevati. Nemrtvi so nevarni, ampak orki so lahko Å¡e bolj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
@@ -1980,13 +2027,12 @@
 msgstr "Iz globin reke priklicujem pošasti, ki vas bodo uničile!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
-"Zgleda, da se je ta lič poleg priklicevanja nemrtvih, naučil priklicevati "
-"demone!"
+"Zgleda, da se je ta zlobni čarovnik poleg priklicevanja nemrtvih, naučil "
+"priklicevati pošasti iz globin morja!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
@@ -2013,6 +2059,8 @@
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
+"To je slabo. Smo sredi sovražnega ozemlja. Na vzhodu in zahodu so "
+"sovražniki, na jugu in severu pa gore."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
@@ -2047,6 +2095,9 @@
 "our path. We have to get out of this range, either to the east or west, then "
 "head north."
 msgstr ""
+"Hotel sem iti naravnost na sever, ampak zgleda da nam gore preprečujejo "
+"prehod. Priti moramo ven iz teh gora, na vzhod ali zahod in potem lahko "
+"gremo na sever."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:155
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
@@ -2226,32 +2277,29 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Umiram..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:23
 msgid "We are doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Pogubljeni smo..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "I... must... argh."
-msgstr "Jaz... moram... svetovati... Gweddryju..."
+msgstr "Jaz... moram... argh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
 msgstr "Kaj? Niste me uspeli obvarovati..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Bilo je trinajsto leto vladavine kralja Konrada II in na vzhodni meji "
+"Bilo je trideseto leto vladavine kralja Konrada II in na vzhodni meji "
 "Wesnotha so se dogajale čudne stvari."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2262,18 +2310,19 @@
 "Živina je umirala na poljih in ljudje so izginjali neznano kam, brez "
 "kakršnihkoli sledi, razen tankega potočka črne krvi. Na začetku so "
 "naseljenci sumili roparje, toda bolj proti vzhodu, razen manjše gorske "
-"verige in ogromnega močvirja, ni bilo ničesar."
+"verige in ogromnega močvirja, ni bilo ničesar. Tam tudi že več let niso "
+"nikogar videli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The disappearances did not stop, and every day the terror grew greater. "
 "Eventually, the people living in the eastern villages sent a messenger to "
 "the King, asking for help. The messenger rode hard for many days and nights, "
 "and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
-"Vsak dan je bilo hujše, dokler prebivalci niso bili prisiljeni poslati h "
-"Kralju sela. Ta je jezdil mnogo dni in noči in končno prispel v Weldyn."
+"Izginotja niso prenehala in vsak dan je bil strah hujši. Sčasoma so "
+"prebivalci vzhodnih vasic po pomoč poslali h Kralju sela. Ta je jezdil mnogo 
"
+"dni in noči in končno prispel v Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -2300,29 +2349,26 @@
 "orki so iz gora odšli v dežele na Severu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks, and "
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Ena od njih, Južna Postojanka, je bila že večkrat napadena. Konrad II se 
je "
-"odločil, da ponovno zasede tudi ostali postojanki. Tja je poslal dva svoja "
-"najbolj obetavna oficirja."
+"Ena od njih, Južna Postojanka, je bila že večkrat napadena, a je bila še "
+"vedno cela. Konrad II se je odločil, da ponovno zasede tudi ostali "
+"postojanki. Tja je poslal dva svoja najbolj obetavna oficirja."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To the northern outpost he sent Owaec, a clan noble. To the middle outpost, "
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
-"Vitez Deoran je že bil v Južni Postojanki. V Severno Postojanko je poslal "
-"Owaeca, klanskega plemiča. V Srednjo pa je poslal Gweddryja in čarovnika "
-"Dacyna. Z njima je povezana naša zgodba."
+"V Severno Postojanko je poslal Owaeca, klanskega plemiča. V Srednjo pa je "
+"poslal Gweddryja v spremstvu čarovnika Dacyna. Z njima je povezana naša "
+"zgodba."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
@@ -2332,387 +2378,3 @@
 "Od prihoda kraljevih čet naprej je šlo vse v redu. Novih napadov ni bilo 
že "
 "več tednov in Gweddryjevi možje so postajali neprevidni. Potem, nekega "
 "jutra, so Gweddryja zbudili kriki nočne straže..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
-#~ "the East."
-#~ msgstr "Vodite zveste vojske Wesnotha v boj proti nemrtvim hordam z Vzhoda."
-
-#~ msgid "Holy Water"
-#~ msgstr "Sveta Voda"
-
-#~ msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-#~ msgstr "Ta voda bo naredila tvoje orožje za vedno sveto!"
-
-#~ msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
-#~ msgstr "Ta steza se kmalu konča. Poglejte, gore so nam v napoto."
-
-#~ msgid ""
-#~ "None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I "
-#~ "told you from the beginning we should never have ventured north of the "
-#~ "river!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nihče od nas ne more prečkati tako zahtevnega terena. Obrniti se moramo "
-#~ "in iti nazaj! Že takoj na začetku sem ti rekel, da ne bi smeli iti "
-#~ "severno od reke!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No! If I remember correctly, there is a lake around here, with a bridge "
-#~ "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
-#~ "had stayed south of the river, the undead would have killed us by now and "
-#~ "raised our corpses to fight against the king. We do not have much of a "
-#~ "choice, we have to stay north of the river where we cannot be detected by "
-#~ "the undead, and so we may be able to get around them and attack them "
-#~ "where there are fewer enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne! Če se prav spomnim, je tu nekje jezero in most čez. Tako lahko "
-#~ "pridemo skozi gore. In ne pozabi, če bi ostali na južni strani reke, bi "
-#~ "nas nemrtvi že zdavnaj pobili in oživili naša trupla za boj proti 
kralju. "
-#~ "Nimamo dosti izbire, moramo ostati na severni strani, kjer nas nemrtvi ne "
-#~ "morejo najti. Na ta način jih lahko zaobidemo in jih napademo, kjer so "
-#~ "manj številčni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been "
-#~ "defeated easily. Onward!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Mislim, da ima Dacyn prav. Če bi ostali tam, bi bili zlahka poraženi. "
-#~ "Naprej!"
-
-#~ msgid "Ravanal-Guard"
-#~ msgstr "Ravanalov Stražar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned "
-#~ "us; we must get far away from these lands. I think we should go north, "
-#~ "and try to reach Weldyn by a different route."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dobro opravljeno! Sedaj pa moramo naprej, na sever. Nemrtvi izvidnik nas "
-#~ "je opozoril, da moramo daleč stran. Mislim da bi morali iti proti severu "
-#~ "in poskusiti doseči Weldyn po drugi poti."
-
-#~ msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kaj za... močvirje? Ko sem bil nazadnje tukaj, je bila to rodovitna "
-#~ "zemlja!"
-
-#~ msgid "I can't believe I lost the duel..."
-#~ msgstr "Ne morem verjeti, da sem izgubil dvoboj..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr "
-#~ "poweerrrrrr......."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kaj? Izgubil je? Zdaj bomo začeli izgubljaaati vsssssooo naaaašooo "
-#~ "moooččč..."
-
-#~ msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
-#~ msgstr "Ker nimamo svoje volje, se moramo strinjati."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
-#~ "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
-#~ "worried."
-#~ msgstr ""
-#~ "Največji videc v deželi, Galdren, je napovedal, da se bo en dan, en "
-#~ "bližnji dan, po deželi razširilo veliko zlo. Kralj je bil, seveda, "
-#~ "zaskrbljen."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
-#~ "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
-#~ msgstr ""
-#~ "V vsej deželi sta bila dva čarovnika svetlobe, ki sta jasno odstopala od 
"
-#~ "drugih. Čarovnik z Vzhoda Ravan in jaz."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own life "
-#~ "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tako kot si vsi čarovniki teme, si je nekega dne tudi on vzel življenje "
-#~ "in se spremenil v liča, enega najmočnejših doslej."
-
-#~ msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
-#~ msgstr "Vseeno, boljšega načrta pa najbrž nimaš?"
-
-#~ msgid "That is why we're at this council..."
-#~ msgstr "Zato smo se zbrali..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We should probably go north to the orcish lands and try to circle around "
-#~ "and avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, "
-#~ "and staying inside Wesnoth would mean certain death."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najbrž moramo na sever, v orkovske dežele. Tako se lahko izognemo "
-#~ "nemrtvim vojskam. Njihove horde so prevelike, da bi jih lahko premagali "
-#~ "in če bi ostali v Wesnothu, bi zagotovo umrli."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No, I think we should go straight through and try to get to the king as "
-#~ "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
-#~ "orcs in the northlands."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne, jaz mislim, da bi morali iti naravnost skozi in čim prej poskusiti "
-#~ "doseči kralja. Nemrtve horde ne morejo biti prevelike, pa še orki so v "
-#~ "Severnih Deželah."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to "
-#~ "go forward - we will all die if we do! We should turn North and help "
-#~ "Owaec, captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dosegli smo mejo nemrtvega ozemlja. Saj ne misliš iti dalje - vsi bomo "
-#~ "pomrli, če gremo dalje! Morali bi se obrniti proti Severu in pomagati "
-#~ "Owaecu, poveljniku Severne Postojanke, zadržati nemrtve."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to "
-#~ "fight. The necromancer Mal-Skraat has chased us."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne vem Å¡e. Naj gremo naprej ali nazaj, bojevati se bomo *morali.\n"
-#~ "Zasleduje nas nekromant Mal-Skraat."
-
-#~ msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
-#~ msgstr "Nočemo zgubljati časa z bojevanjem z Mal-Skraatom. Naprej!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, "
-#~ "we will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Prečkati moramo to reko. Nimamo časa, da bi iskali pot okrog močvirja. 
Če "
-#~ "ga bomo zapravljali po nepotrebnem bo Weldyn, ko ga dosežemo, mogoče že 
"
-#~ "porušen!"
-
-#~ msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
-#~ msgstr "To je slabo. Smo sredi sovražnega ozemlja!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If we kill Mal-Skraat, we will have opened a way to enter Wesnoth, but if "
-#~ "we kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead "
-#~ "lands. I don't know how far we will get, though."
-#~ msgstr ""
-#~ "Če ubijemo Mal-Skraata, si bomo odprli pot v Wesnoth, če pa ubijemo Mal-"
-#~ "Kallata, bomo lahko Å¡li globlje v nemrtvo ozemlje. Ne vem pa koliko "
-#~ "globlje."
-
-#~ msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
-#~ msgstr "Ne! Ni mi uspelo rešiti Wesnotha pred uničenjem..."
-
-#~ msgid "Wesnoth is doomed... without me, Gweddry has no hope."
-#~ msgstr "Wesnoth je pogubljen... brez mene nima Gweddry nobenega upanja."
-
-#~ msgid "Mal-Karanad"
-#~ msgstr "Mal-Karanad"
-
-#~ msgid "Mal-Kranalai"
-#~ msgstr "Mal-Kranalai"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you "
-#~ "know of what he spoke."
-#~ msgstr ""
-#~ "Počakaj. Prvo mi povej o prerokbi o kateri je govoril lič. Mislim da 
veš "
-#~ "o čem je govoril."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
-#~ "reign of Haldric VII..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vredu, o prerokbi. Vem o čem je govoril lič. Vse se je začelo v 
vladavini "
-#~ "Haldrica VII..."
-
-#~ msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-#~ msgstr "Šel bom z vami in vam pomagal pri vaši nalogi, kakršnakoli že 
je."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Khrakrahs the Skeletal Dragon\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj nemrtvega zmaja Khrakrahsa\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid "The Cells"
-#~ msgstr "Celice"
-
-#~ msgid "Guard Room"
-#~ msgstr "Stražarnica"
-
-#~ msgid "Why have you entered my lands?!?"
-#~ msgstr "Zakaj ste vstopili na moje ozemlje?!?"
-
-#~ msgid "We were traveling-"
-#~ msgstr "Potovali smo-"
-
-#~ msgid "Silence! Did I ask you?"
-#~ msgstr "Tišina! A sem te kaj vprašal?"
-
-#~ msgid "Um... yes."
-#~ msgstr "Um... ja."
-
-#~ msgid "That's enough! I'm putting you in the high-security cave!"
-#~ msgstr "Utihni! Dovolj te imam! V zastražene jame s tabo!"
-
-#~ msgid "Ugh..."
-#~ msgstr "Ugh..."
-
-#~ msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-#~ msgstr "Huh? Kje sem? Na tla sem privezan!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very "
-#~ "well. I can escape from these knots."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zgleda da sem v nekakšnem zaporu... hmm stražar me ni dobro zvezal. 
Lahko "
-#~ "se rešim teh vezi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that "
-#~ "I will have to rescue."
-#~ msgstr ""
-#~ "To je že bolje! Zanima me koliko ostalih je bilo ujetih in jih bom moral "
-#~ "rešiti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into "
-#~ "their cells in order to see them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ker so najbrž, tako kot sem bil jaz, zvezani na tleh, bom moral iti v "
-#~ "njihove celice, da jih sploh lahko opazim."
-
-#~ msgid "The high security prisoners are escaping!"
-#~ msgstr "Zaporniki bežijo!"
-
-#~ msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-#~ msgstr "Torej si v tej celici! Pridi, moramo zbežati!"
-
-#~ msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-#~ msgstr "Vredu. Mislim, da so ostale celice naprej po tej poti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
-#~ "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zgleda da so, poleg mene, Dacyna in Owaeca, ujeli nekaj naših najboljših 
"
-#~ "borcev. Sledi mi $R2.user_description ! Zbežati moramo iz teh temnic."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Interesting, they put the most powerful of us in the high security "
-#~ "prisons. Where are the others, I wonder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zanimivo, najboljše izmed nas so dali v najstrožji del zapora. 
Sprašujem "
-#~ "se kje so ostali?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dacyn! This looks like the last cell, so we should just get out of here "
-#~ "now. But how can we do that?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dacyn! Zgleda da je to zadnja celica, zato kar pojdimo od tu. Ampak kako?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Well, we could try going out the way we came in, but that door is "
-#~ "probably locked."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lahko probamo iti po isti poti po kateri smo prišli, samo tista vrata so "
-#~ "najbrž zaklenjena."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The guard who took us down here went into a hidden room when he closed "
-#~ "this door. It was right outside this cell. If we can find and kill this "
-#~ "guard, the key should be nearby."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stražar, ki nas je pripeljal, je, ko je zaklenil moja vrata, šel v "
-#~ "skrivno sobo. Bilo je ravno pred mojo celico. Če nam uspe najti tega "
-#~ "stražarja, bo ključ najbrž kje blizu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here is the thin spot in the wall. Well, actually, no- it's not a thin "
-#~ "spot at all! It's really a door!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tukaj je zid tanjši. V bistvu - samo malo - sploh ni zid! Res so vrata!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Huh! A guard. Once we kill him, we should be able to get out of these "
-#~ "cells..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Huh! Stražar. Ko ga ubijemo, bomo najbrž lahko ušli iz tega dela 
zapora..."
-
-#~ msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
-#~ msgstr "Našel sem ključ! Gremo!"
-
-#~ msgid "This is the right key! come on, let's open the door, quick!"
-#~ msgstr "Ključ je pravi! Hitro, odprimo vrata!"
-
-#~ msgid "Valand"
-#~ msgstr "Valand"
-
-#~ msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
-#~ msgstr "Na pomoč! Jutri nas nameravajo usmrtiti!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that "
-#~ "long."
-#~ msgstr "Hah! Jutri? Zelo se motiš, če misliš da boš tako dolgo živel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them "
-#~ "now before they escape!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Seveda Å¡efe, sploh ker nas napadajo in jih moramo takoj pobiti preden nam 
"
-#~ "pobegnejo!"
-
-#~ msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-#~ msgstr "Argh! No ja, vas bojo pa moje horde premagale!"
-
-#~ msgid "Mal-Rhazal"
-#~ msgstr "Mal-Rhazal"
-
-#~ msgid "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh."
-#~ msgstr "Vseeno ga bomo morali prebresti... ugh."
-
-#~ msgid "Rise... kill... my master is calling you... Rise!"
-#~ msgstr "Vstani... ubijaj... moj gospodar te kliče... Vstani!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the dragon fled, but not even the mightiest can escape the all-"
-#~ "powerful clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the "
-#~ "prophecy, Dacyn. You will meet your doom!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Da, zmaj je zbežal, ampak niti najmočnejši ne morejo zbežati pred "
-#~ "vsemogočnim ličem Mal-Ravanalom. Saj se spomniš prerokbe, Dacyn. Tvoja "
-#~ "poguba te čaka!"
-
-#~ msgid "Prophecy?"
-#~ msgstr "Prerokbe?"
-
-#~ msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
-#~ msgstr "Nemrtvi vstajajo iz zemlje! Uničiti jih moramo, hitro!"
-
-#~ msgid "This might be more difficult than I thought."
-#~ msgstr "To bo težje kot sem si mislil."
-
-#~ msgid "Now let's get out of this bog!"
-#~ msgstr "Zdaj pa pojdimo stran od te močvare!"
-
-#~ msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-#~ msgstr "Ups... Sem na severnem bregu! Slabo planiranje, sam sem si kriv."
-
-#~ msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-#~ msgstr "Idiot! Pustil si me na severnem bregu!"
-
-#~ msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Še vedno sem na severnem bregu, Gweddry! Zakaj si ga že razstrelil!?!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.44 Mon Aug 1 11:43:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po    Fri Sep 2 21:53:16 2005
@@ -961,7 +961,6 @@
 msgstr "In nas odpeljala do Anduina?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
@@ -1081,11 +1080,10 @@
 "predali silam Temne Kraljice."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
 msgstr ""
 "Nisem uspel izpolniti moje dolžnosti pri varovanju Pravega Dediča in "
-"pristanišča"
+"pristanišča."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
 msgid ""
@@ -1754,9 +1752,8 @@
 msgstr "Vso srečo, Konrad! Ne skrbi za nas, bojevali se bomo z vsemi močmi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
-msgstr "Jaz...mislim da ne zmorem več"
+msgstr "Jaz...mislim da ne zmorem več."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
@@ -2664,7 +2661,6 @@
 msgstr "Nekdo se je skrival v vasi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
@@ -2673,14 +2669,12 @@
 "čarovniki. Mogoče lahko sodelujemo pri ponovnem zavzetju otoka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
 msgstr "Vsekakor, združimo se v boju proti zlu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit magi."
-msgstr "Zdaj lahko novačite čarovnike"
+msgstr "Zdaj lahko novačite čarovnike."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
@@ -2695,7 +2689,6 @@
 msgstr "Moj vajenec! Kako je sploh padel pod take nizkotneže?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
@@ -2851,7 +2844,6 @@
 msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
 msgstr "Presenečenje! Iščem čarovnike in kaj dobim? Samo te smrdljive 
ljudi!"
 
@@ -4236,7 +4228,6 @@
 msgstr "Spet sem vam prišel pomagat, prijatelji!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid "White magi? Come to help us? But what are they doing here?"
 msgstr "Beli čarovniki? Pomagat nam? Ampak kaj sploh delajo tu?"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po:1.37 wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po:1.38
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po:1.37  Thu Aug 25 16:53:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po    Fri Sep 2 21:53:16 2005
@@ -22,11 +22,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:46
 msgid "Previous unit"
-msgstr ""
+msgstr "Prejšnja enota"
 
 #: src/hotkeys.cpp:47
 msgid "Hold Position"
-msgstr ""
+msgstr "Ostani na mestu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
 msgid "End Unit Turn"
@@ -90,7 +90,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:63
 msgid "Repeat Recruit"
-msgstr "Ponovni novačenje"
+msgstr "Ponovi novačenje"
 
 #: src/hotkeys.cpp:64
 msgid "Recall"
@@ -182,7 +182,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Set Player's keep"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavi igralčevo trdnjavo"
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
 msgid "Flood Fill"
@@ -329,7 +329,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:898
 msgid "Hotkeys"
-msgstr "Tipke za bližnjice"
+msgstr "Hitre tipke"
 
 #: src/preferences.cpp:899
 msgid "Adjust Gamma"
@@ -340,13 +340,12 @@
 msgstr "Obrni slike časov dneva"
 
 #: src/preferences.cpp:901
-#, fuzzy
 msgid "Sound effects"
-msgstr "Prikaži halo učinke"
+msgstr "Zvočni učinki"
 
 #: src/preferences.cpp:902
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Glasba"
 
 #: src/preferences.cpp:904
 msgid "Music Volume:"
@@ -366,7 +365,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:918
 msgid "Sound effects on/off"
-msgstr ""
+msgstr "Zvočni učinki da/ne"
 
 #: src/preferences.cpp:922
 msgid "Change the sound effects volume"
@@ -374,7 +373,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:925
 msgid "Music on/off"
-msgstr ""
+msgstr "Glasba da/ne"
 
 #: src/preferences.cpp:929
 msgid "Change the music volume"
@@ -443,14 +442,12 @@
 msgstr "Poglej in nastavi hitre tipke"
 
 #: src/preferences.cpp:1158
-#, fuzzy
 msgid "yes"
-msgstr "Da"
+msgstr "da"
 
 #: src/preferences.cpp:1160
-#, fuzzy
 msgid "no"
-msgstr "Razveljavi"
+msgstr "ne"
 
 #: src/preferences.cpp:1219
 msgid "Prefs section^General"
@@ -466,7 +463,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1222
 msgid "Advanced section^Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Napredno"
 
 #: src/preferences.cpp:1278
 msgid "There are no alternative video modes available"
@@ -490,11 +487,11 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1362
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Dejanje"
 
 #: src/preferences.cpp:1362
 msgid "Binding"
-msgstr ""
+msgstr "Hitra tipka"
 
 #: src/preferences.cpp:1374
 msgid "Change Hotkey"
@@ -535,11 +532,8 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:839
 msgid "Receiving data..."
-msgstr ""
+msgstr "Sprejemanje podatkov..."
 
 #: src/show_dialog.cpp:870
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
-
-#~ msgid "Set Player Start Position"
-#~ msgstr "Nastavi igralčev začetni položaj"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.42 Mon Aug 8 12:47:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po   Fri Sep 2 21:53:16 2005
@@ -23,7 +23,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(challenging)"
-msgstr ""
+msgstr "(izzivalno)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
@@ -31,7 +31,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "(difficult)"
-msgstr ""
+msgstr "(težavno)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
@@ -39,13 +39,15 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(experts only)"
-msgstr ""
+msgstr "(za strokovnjake)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:14
 msgid ""
 "Let orcish leader Kapou'e join up with the runaway Tribes council and free "
 "his enslaved people."
 msgstr ""
+"Omogočite orkovskemu voditelju Kapou'e, da se pridruži Velikemu zboru 
plemen "
+"in osvobodi svoje zasužnjeno ljudstvo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -354,6 +356,8 @@
 "Reinforcements, at last. We don't have much time, the Orcish hordes are on "
 "their way. To the attack!"
 msgstr ""
+"Končno okrepitve. Nimamo več dosti časa, Orkovske horde so na poti sem. "
+"Napad!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:406
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
@@ -388,7 +392,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
 msgid "End of Chapter I"
-msgstr ""
+msgstr "Konec Poglavja I"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
 msgid ""
@@ -554,10 +558,9 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:73
 msgid "Saving Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Reševanje Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
 msgstr "Pripelji Inarix in vsaj Å¡tiri saurijce v grad na reki Gork"
 
@@ -570,7 +573,6 @@
 msgstr "Plonk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reinforcements, at last! Whoever you are, you are welcome in Prestim! The "
 "fortified bridge over the Gork river was taken this morning by a small "
@@ -585,7 +587,6 @@
 msgstr "Ah! Niso kos mojemu buzdovanu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is worse, our scouts reported that our saurian allies led by Inarix "
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
@@ -596,13 +597,12 @@
 "milj stran. Ne bodo mogli prečkati reke."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and have set up camp nearby. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
 "Vilini in škratje so se pridružili ljudem v boju proti nam in taborijo "
-"blizu. Ljudje bodo prišli kmalu. Uničiti moramo južni most."
+"vbližini. Ljudje bodo prišli kmalu. Uničiti moramo južni most."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:235
 msgid "We must do something!"
@@ -615,17 +615,16 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:243
 msgid "It won't be that easy! Our enemies are well entrenched."
-msgstr ""
+msgstr "Ne bo tako preprosto! Naši sovražniki so utrdili svoje položaje."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will sabotage the southern bridge when the bulk of the Saurian army has "
 "crossed. Any warriors trapped on the bridge or on the other side of the "
 "river will perish!"
 msgstr ""
-"Vsak bojevnik, ki bo ostal ujet na mostu ali pa na drugi strani reke, bo "
-"umrl!"
+"Most bomo uničili, potem ko ga bo prečkala večina saurijske vojske. Vsak "
+"bojevnik, ki bo ostal ujet na mostu ali pa na drugi strani reke, bo umrl!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:269
 msgid ""
@@ -640,23 +639,25 @@
 msgstr "Pohitite! Južni most bo razneslo! Umik! "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've had too many casualties to be able to resist the humans, we have no "
 "choice but to surrender."
 msgstr ""
-"Preveč žrtev smo utrpeli, da bi se lahko uprli ljudem, nimamo druge izbire, 
"
-"kot pa da se predamo."
+"Preveč žrtev smo utrpeli, da bi se lahko uprli ljudem in zdaj nimamo druge "
+"izbire kot pa da se predamo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:343
 msgid ""
 "This has taken too much time, we should send all of our troops and send "
 "these creatures back to hell."
 msgstr ""
+"To nam je vzelo preveč časa, uporabiti moramo vse svoje enote in pobiti te "
+"pošasti!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
 msgstr ""
+"Da ne bo kdo rekel, da so bili Vilini bolj pogumni od nas, vsi v napad!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
@@ -917,9 +918,8 @@
 msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Here is Barag Gór."
-msgstr "To je Barag Gor."
+msgstr "To je Barag Gór."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:158
 msgid ""
@@ -946,11 +946,10 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
-"Potem je Kapou'e začel svoj drzen napad, da bi končal obleganje Barag Gora."
+"Potem je Kapou'e začel svoj drzen napad, da bi končal obleganje Barag 
Góra."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:197
 msgid "Jetto"
@@ -969,11 +968,11 @@
 msgstr "Končno se umikajo!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:248
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not yet safe."
-msgstr "Nismo še prišli iz gozda. Vidim, da jih še več prihaja. Nismo 
varni."
+msgstr ""
+"Nismo še prišli iz gozda. Vidim, da jih prihaja še več. Nismo še varni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:252
 msgid ""
@@ -984,7 +983,6 @@
 "enkrat in nas spremil do pristanišča Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
 msgstr "Ja, cel Zbor moram prositi za pomoč. Z vami sem."
 
@@ -997,7 +995,6 @@
 "To je tista ob rumeni kmetiji."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
-#, fuzzy
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
 msgstr "Privedi šamane in Kapou'e do kažipota"
 
@@ -1010,9 +1007,8 @@
 "čim prej."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr "Privedi šamane in Kapou'e do kažipota"
+msgstr "Privedi Kapou'e do kažipota"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
@@ -1032,7 +1028,6 @@
 msgstr "Uničujejo naš grad! Rešite me, moji veseli vilinci!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
@@ -1044,7 +1039,6 @@
 msgstr "Proti pristanišču Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid "Defeat all enemy leaders"
 msgstr "Premagaj vse sovražne voditelje"
 
@@ -1350,39 +1344,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/utils.cfg:193
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Piratska Galeja"
-
-#~ msgid "(easiest)"
-#~ msgstr "(najnižja zahtevnost)"
-
-#~ msgid "(hardest)"
-#~ msgstr "(najvišja zahtevnost)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It won't be that easy! Our enemies are well entrenchered. And don't "
-#~ "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of "
-#~ "Saurians army will have crossed!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne bo tako preprosto! Naši sovražniki so dobro utrjeni. In ne pozabite, "
-#~ "uničili bomo glavni del mostu, takoj ko ga jedro saurijske vojske 
prečka!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
-#~ "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Prav imaš, iti moramo na bolj varen kraj. Pomagal si nam. Bi nam pomagal "
-#~ "še enkrat in nas spremil do pristanišča Tirigaz?"
-
-#~ msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-#~ msgstr "Ja, cel Zbor moram prositi za pomoč. Z vami sem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
-#~ "safety."
-#~ msgstr "Seveda, ampak vidim, da jih prihaja še več. Nismo varni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Odlično. To bo nevarna pot, saj moramo iti po cesti blizu vilinskega "
-#~ "gozda. To je tista ob rumeni kmetiji."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.71 wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.72
--- wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.71    Thu Aug 25 16:53:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sl.po  Fri Sep 2 21:53:17 2005
@@ -20,25 +20,23 @@
 
 #: data/amla.cfg:8
 msgid "Max HP bonus +"
-msgstr ""
+msgstr "Največji HP bonus +"
 
 #: data/amla.cfg:21
 msgid "Full Heal"
-msgstr ""
+msgstr "Popolna ozdravitev"
 
 #: data/fonts.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 msgstr "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 
 #: data/game.cfg:27
 msgid "Binary Saves"
-msgstr ""
+msgstr "Binarni shranjeni položaji"
 
 #: data/game.cfg:34
-#, fuzzy
 msgid "Show Combat"
-msgstr "Boj"
+msgstr "Prikaži boj"
 
 #: data/help.cfg:9
 msgid "Introduction"
@@ -69,9 +67,8 @@
 msgstr "Vrste terena"
 
 #: data/help.cfg:54 data/help.cfg:60 data/help.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid "Overview"
-msgstr "Prepiši?"
+msgstr "Pregled"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -84,7 +81,6 @@
 "nadaljevanju."
 
 #: data/help.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -97,18 +93,16 @@
 "\n"
 "\n"
 "Battle for Wesnoth je fantazijska potezna strategija, ki je rahlo drugačna "
-"od drugih modernih strategij. Medtem ko si druge igre prizadevajo za "
-"zapletenost pravil in igranja, si Battle for Wesnoth prizadeva za njuno "
-"preprostost. To pa igre ne naredi preproste - njena preprosta pravila "
-"omogočajo cel kup strategij, kar jo naredi lahko priučljivo, a težko za "
-"zaobvladati."
+"od drugih modernih strateških iger. Medtem ko si druge igre prizadevajo za "
+"zapletenost, si Battle for Wesnoth prizadeva za preprostost pravil in "
+"igranja. To pa igre ne naredi preproste - njena preprosta pravila omogočajo "
+"cel kup strategij, kar jo naredi lahko priučljivo, a težko za zaobvladati."
 
 #: data/help.cfg:68
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
 msgstr "Osnove igranja"
 
 #: data/help.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These pages outline all you need to know to play Battle for Wesnoth. They "
 "cover how to play and the basic mechanics behind the game. As you play the "
@@ -116,10 +110,10 @@
 "of the game. For more detailed information on special situations and "
 "exceptions, please follow the links included."
 msgstr ""
-"Ta stran vsebuje splošen pregled vsega, kar potrebujete za igranje Battle "
-"for Wesnoth. Pokriva razlago igre in njene osnovne mehanizme. Ne pozabite, "
-"da je to samo izvleček - za izjeme in posebne situacije, prosimo sledite "
-"predlaganim povezavam."
+"Te strani vsebuje splošen pregled vsega, kar potrebujete za igranje Battle "
+"for Wesnoth. Pokrivajo razlago igre in njene osnovne mehanizme. Med igranjem "
+"bodo dodani novi podatki, ko enkrat odkrijete kaj novega. Za izjeme in "
+"posebne situacije, prosimo sledite predlaganim povezavam."
 
 #: data/help.cfg:71
 msgid ""
@@ -143,22 +137,20 @@
 "italic> težavnostni stopnji."
 
 #: data/help.cfg:74
-#, fuzzy
 msgid ""
 "While playing, keep in mind that if you mouse-over many items in the game, "
 "such as the information displayed in the status pane, a brief description "
 "will be shown explaining that item. This is especially useful when you "
 "encounter new <ref>dst=abilities text=abilities</ref> for the first time."
 msgstr ""
-"Zapomnite si, da med igranjem lahko izveste več o postavkah v desnem "
-"menijskem stolpcu, če čeznje zapeljete z miško. Pokazal se bo oblaček s "
-"kratko razlago. To je še posebej koristno, ko se prvič srečate z novimi "
-"sposobnostmi in značilnostmi."
+"Zapomnite si, da lahko med igranjem izveste več o mnogih postavkah, recimo v 
"
+"desnem menijskem stolpcu, če čeznje zapeljete z miško. Pokazal se bo 
oblaček "
+"s kratko razlago. To je še posebej koristno, ko se prvič srečate z novimi "
+"<ref>dst=abilities text=sposobnostmi</ref>."
 
 #: data/help.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "About the Game"
-msgstr "Izhod iz igre"
+msgstr "O igri"
 
 #: data/help.cfg:80
 msgid ""
@@ -170,6 +162,11 @@
 "If your computer has a connection to the Internet, you can play against "
 "other people across the Internet."
 msgstr ""
+"Igra poteka skozi serijo bitk, scenarijev. V vsakem se vaše enote spopadejo "
+"z enotami enega ali več nasprotnikov. Igrate lahko proti računalniku ali pa 
"
+"z vašimi prijatelji, tako da se izmenjujete pred računalnikom ('hotseat' "
+"igra). Če ste priključeni na mrežo ali internet, lahko igrati proti ljudem 
z "
+"vseh vetrov."
 
 #: data/help.cfg:82
 msgid ""
@@ -181,6 +178,12 @@
 "need to reach a destination, to rescue someone, to solve a puzzle, or just "
 "to survive a certain number of turns."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Vsak scenarij ima nekaj ciljev; ti so prikazani ob začetku igre. Povejo vam "
+"kaj je potrebno narediti za zmago in kaj da ne izgubite. Pogosto je cilj "
+"premagati vse sovražnike, včasih pa je treba kam priti, koga osvoboditi, "
+"rešiti uganko ali pa samo preživeti določeno število potez."
 
 #: data/help.cfg:84
 msgid ""
@@ -191,13 +194,17 @@
 "preserving your best troops so that they can be used again in later "
 "scenarios in the campaign."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Kampanje so sestavljene iz večih scenarijev, ki si sledijo in pripovedujejo "
+"zgodbo. V kampanjah je dostikrat treba igrati bolj previdno in ohranjati "
+"najboljše enote, tako da jih lahko uporabite v kasnejših scenarijih."
 
 #: data/help.cfg:89
 msgid "Recruiting and Recalling"
 msgstr "Novačenje in priklic enot"
 
 #: data/help.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Each side begins with one leader in their keep. At the start of any battle, "
 "and at times during it, you will need to recruit <ref>dst=units text=units</"
@@ -209,13 +216,15 @@
 "units available for recruitment, along with their gold cost. Click on a unit "
 "to see its statistics, then press the recruit button to recruit it."
 msgstr ""
-"Na začetku in med vsakim bojem, boste morali novačiti enote v svojo vojsko. 
"
-"Za začetek mora biti vodja (Konrad v kampanji Prestolonaslednik) v trdnjavi. 
"
+"Vsaka stran začne z enim voditeljem v svoji trdnjavi. Na začetku in "
+"dostikrat med bojem, boste morali novačiti <ref>dst=units text=enote</ref> v 
"
+"svojo vojsko. Za začetek mora biti vodja (Konrad v kampanji "
+"Prestolonaslednik) v trdnjavi <ref>dst=terrain_castle text=gradu</ref>. "
 "Potem lahko novačite, tako da izberete Novači iz menija ali pa z desnim "
 "klikom na željeno ploščo in izbiro <italic>text=Novači</italic>. Prikazal 
se "
 "bo zaslon s seznamom enot na voljo za novačenje, skupaj z njihovo ceno v "
 "zlatu. S klikom na enoto se bodo na levi prikazale njene statistike, s "
-"pritiskom na gumb Novači pa jo boste ..."
+"pritiskom na gumb Novači pa jo boste pojedli."
 
 #: data/help.cfg:92
 msgid ""
@@ -247,7 +256,6 @@
 "spremenijo njihove statistike."
 
 #: data/help.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -257,12 +265,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"V kasnejših scenarijih boste lahko tudi priklicali preživele iz prejšnjih "
-"bitk. Priklicovanje deluje tako kot novačenje, samo da vedno stane 20 kosov "
-"zlata in da se seznam napolni s preživelimi enotami iz prejšnjih 
scenarijev."
+"V kasnejših scenarijih boste lahko priklicali preživele iz prejšnjih bitk. 
"
+"Priklicovanje vedno stane 20 kosov zlata in prikaže seznam preživelih enot "
+"iz prejšnjih scenarijev."
 
 #: data/help.cfg:98
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -273,43 +280,44 @@
 "\n"
 "\n"
 "Ne pozabite da enote ne stanejo le toliko zlata kolikor ga je potrebno za "
-"njihovo novačenje ali priklic, ampak potrebujejo tudi plače. Za več 
podatkov "
-"si poglejte <ref>dst=income_and_upkeep text='Prihodki in Plače'</ref>."
+"njihovo novačenje ali priklic, ampak potrebujejo tudi plače. Poglejte si "
+"<ref>dst=income_and_upkeep text='Prihodki in Plače'</ref>."
 
 #: data/help.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Orbs"
-msgstr "Orki"
+msgstr "Krogle"
 
 #: data/help.cfg:104
 msgid ""
 "On top of the energy bar shown next to each unit of yours is an orb. For "
 "units you control, this orb is:"
 msgstr ""
+"Na vrhu črte, ki kaže zdravje enote, je krogla. Za enote pod vašim 
nadzorom "
+"je krogla:"
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid "green if it hasn't moved this turn,"
-msgstr ""
+msgstr "zelena, če se enota to potezo še ni premaknila,"
 
 #: data/help.cfg:106
 msgid "yellow if it has moved, but could still move further or attack, or"
-msgstr ""
+msgstr "rumena, če se je, ampak bi se še lahko ali pa lahko napade, ali pa"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid "red if it has used all its movement this turn."
-msgstr ""
+msgstr "rdeča, če je porabila že vse gibalne točke za to potezo."
 
 #: data/help.cfg:108
 msgid "The orb is blue if the unit is an ally you do not control."
-msgstr ""
+msgstr "Krogla je modra, če je enota zavezniška."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid "Enemy units have no orb on top of their energy bar."
-msgstr ""
+msgstr "Sovražne enote pa nimajo krogle."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid "Hitpoints and Experience"
-msgstr ""
+msgstr "Zdravje in izkušnje"
 
 #: data/help.cfg:115
 msgid ""
@@ -318,6 +326,9 @@
 "experience points (XP). A freshly recruited unit starts with no experience "
 "points, and gains experience by fighting enemies."
 msgstr ""
+"Vsaka enota ima določeno količino zdravja (HP). Če pade pod ena, enota 
umre. "
+"Vsaka enota ima tudi določeno število izkušenjskih točk (XP). Nove enote 
jih "
+"nimajo še nič in jih pridobijo z bojem."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -325,6 +336,8 @@
 "using two numbers (the current value and the maximum value the unit can "
 "have)."
 msgstr ""
+"Zdravje in izkušenje so oboje prikazane v statusnem meniju z dvema "
+"številkama (trenutna in največja možna vrednost)."
 
 #: data/help.cfg:117
 msgid ""
@@ -333,13 +346,16 @@
 "experience bar, which turns white as the unit is about to "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advance</ref>."
 msgstr ""
+"Zdravje kaže tudi črta poleg vsake enote, ki je zelene, rumene ali rdeče "
+"barve, Enota z vsaj eno izkušenjsko točko ima modro izkušenjsko črto, ki 
se "
+"obarva belo, ko je enota tik pred <ref>dst=experience_and_advancement "
+"text=napredovanjem</ref>."
 
 #: data/help.cfg:122 src/help.cpp:1199
 msgid "Movement"
 msgstr "Premikanje"
 
 #: data/help.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Movement in Battle for Wesnoth is simple. Click on the unit you wish to move "
 "to select it, then click on the hex you wish to move it to. When a unit is "
@@ -352,13 +368,14 @@
 msgstr ""
 "Premikanje v Battle for Wesnoth je preprosto: samo kliknite na enoto, ki jo "
 "želite premakniti in potem še na ploščo kamor hočete da gre. Ko je enota 
"
-"izbrana, bodo vse plošče, kamor lahko gre, osvetljene, vsi ostale pa motne. 
"
-"Če miško premaknete na motno ploščo, se bo prikazalo število potrebnih "
-"potez, da jo enota doseže. Ob kliku se bo enota začela premikati proti njej 
"
-"po najhitrejši poti in tako tudi nadaljevala v naslednji(h) potezah."
+"izbrana, bodo vse plošče, kamor lahko gre, osvetljene, vse ostale pa motne. 
"
+"Če miško premaknete na osvetljeno ploščo, se bo prikazala obramba, ki bi 
jo "
+"enota tam imela. Če pa miško premaknete na motno ploščo, se bo prikazalo 
Å¡e "
+"število potrebnih potez, da jo enota doseže. Ob kliku se bo enota začela "
+"premikati proti njej po najhitrejši poti in tako tudi nadaljevala v 
naslednji"
+"(h) potezah."
 
 #: data/help.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -410,6 +427,11 @@
 "Cmd-v. Ctrl-b or Cmd-b shows where the enemy could move, if your units were "
 "not on the map to block their progress."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Da bi videli kam se lahko premakne sovražnik v naslednji potezi, pritisnite "
+"Ctrl-v (Cmd-v). Ctrl-b (Cmd-b) prikaže kam bi se lahko premaknile, če na "
+"karti ne bi bilo vaših enot, ki jim ovirajo pot."
 
 #: data/help.cfg:134
 msgid "Combat"
@@ -427,9 +449,17 @@
 "involves weapons such as swords, axes or fangs; and ranged, which usually "
 "involves weapons such as bows, spears and fireballs."
 msgstr ""
+"Boj v Battle for Wesnoth vedno poteka med enotami, ki so na sosednjih "
+"ploščah. Kliknite na vašo enoto in potem še na sovražnika, ki ga želite 
"
+"napasti. Vaša enota se bo premaknila proti sovražniku in ko sta enkrat "
+"skupaj, se bo začel boj. Napadalec in branitelj si izmenjujeta napade, "
+"dokler oba ne porabita njunega dodeljenega Å¡tevila napadov. Napadalec izbere 
"
+"enega od svojih orožij in napade, branitelj pa vrne udarec s svojim podobnim 
"
+"orožjem. Obstajata dve vrsti napadov, na blizu, kjer so ponavadi vpletena "
+"orožja kot so meč, sekira ali čekani, in na daljavo, kjer so ponavadi "
+"vpleteni lok, kopje in ognjena krogla."
 
 #: data/help.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -440,7 +470,6 @@
 "<header>text='Vrstni red in Å¡tevlo napadov'</header>"
 
 #: data/help.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -454,11 +483,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Napadalec izvede prvi napad, sledi mu branitelj. To se ponavlja, dokler oba "
-"ne porabita svojega števila napadov. Število napadov je različno od enote 
do "
-"enote. Na primer, Vilinski Bojevnik s 5-4 mečem, lahko štirikrat zamahne "
-"(vsak zamah naredi 5 Å¡kode), medtem ko Orkovski Grobijan z 9-2 dobi samo 2 "
-"zamaha (vsak po 9 Å¡kode)."
+"Napadalec izvede prvi napad, sledi mu branitelj. Vsak udarec ali zadane in "
+"naredi škodo ali pa zgreši in ne povzroči nobene škode. To se ponavlja, "
+"dokler oba ne porabita svojega Å¡tevila napadov. Å tevilo napadov je 
različno "
+"od enote do enote. Na primer, Vilinski bojevnik s 5-4 mečem, lahko 
Å¡tirikrat "
+"zamahne (vsak zadetek naredi 5 Å¡kode), medtem ko Orkovski grobijan z 9-2 "
+"dobi samo 2 zamaha (vsak po 9 Å¡kode)."
 
 #: data/help.cfg:141
 msgid ""
@@ -471,7 +501,6 @@
 "<header>text='Verjetnost zadetka'</header>"
 
 #: data/help.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -485,16 +514,15 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Z dvema izjemama je verjetnost da zadenete enoto odvisna samo od njene "
-"obrambne statistike na terenu kjer trenutno je. To lahko ugotovite, tako da "
-"desno-kliknete na enoto, izberete Opis Enote in potem pogledate "
-"<italic>text='Terenske Prikrojevalce'</italic>. Na primer, vilini imajo 60% "
-"obrambo v gozdu, kar pomeni, da ima enota, ki jih napada, le 40% možnosti, "
-"da jih zadene. Obratno, vilinčeva možnost da zadane napadalca nazaj, je "
-"odvisna od terena na katerem ta stoji."
+"Verjetnost da bo enota zadeta je odvisna samo od terena kjer trenutno je. To "
+"piše v statusni vrstici, lahko pa ugotovite tudi, tako da desno-kliknete na "
+"enoto, izberete Opis Enote in potem pogledate <italic>text='Terenske "
+"Prikrojevalce'</italic>. Na primer, vilini imajo 60% obrambo v gozdu, kar "
+"pomeni, da ima enota, ki jih napada, le 40% možnosti, da jih zadene. "
+"Obratno, vilinčeva možnost da zadane napadalca nazaj, je odvisna od terena "
+"na katerem ta stoji."
 
 #: data/help.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -507,9 +535,9 @@
 "\n"
 "Obstajata dve izjemi temu pravilu: <ref>dst=weaponspecial_magical "
 "text='Čarobni napadi'</ref> in <ref>dst=weaponspecial_marksman "
-"text=Ostrostrelci</ref>. Čarobni napadi imajo vedno 70% možnost da "
-"zadanejo, neglede na teren. Podobno imajo ostrostrelci, kadar napadajo, "
-"vedno vsaj 60% možnost da zadanejo, neglede na teren."
+"text=Ostrostrelci</ref>. Čarobni napadi imajo vedno 70% možnost da 
zadanejo, "
+"neglede na teren. Podobno imajo ostrostrelci, kadar napadajo, vedno vsaj 60% "
+"možnost da zadanejo, neglede na teren."
 
 #: data/help.cfg:147
 msgid ""
@@ -522,7 +550,6 @@
 "<header>text=Å koda</header>"
 
 #: data/help.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -537,13 +564,13 @@
 "\n"
 "\n"
 "Vsak zadetek povzroči nekaj škode, glede na tip napada. Na primer, Vilinski 
"
-"Bojevnik, s 5-4 ostrim napadom, povzroči 5 škode kot osnovo. Na dejansko "
+"bojevnik, s 5-4 ostrim napadom, povzroči 5 škode kot osnovo. Na dejansko "
 "Å¡kodo ponavadi vplivata dva dejavnika: <ref>dst=damage_types_and_resistance "
-"text=Odpornost</ref> in <ref>dst=time_of_day text='Čas dneva'</ref>, ki sta "
-"oba razložena v nadaljevanju."
+"text=odpornost</ref> in <ref>dst=time_of_day text='čas dneva'</ref>. Da bi "
+"videli kako okoliščine vplivajo na osnovno škodo, v bojnem meniju izberite 
"
+"<italic>text='Izračun škode'</italic>."
 
 #: data/help.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -554,9 +581,10 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Nekatere enote imajo posebne sposobnosti, ki vplivajo na povzročeno škodo. "
-"Najbolj pogosta je <ref>dst=weaponspecial_charge text=Naskok</ref>, ki "
-"podvoji povzročeno škodo napadalca in branilca, kadar napadalec naskakuje."
+"Nekatere enote imajo posebne <ref>dst=abilities text=sposobnosti</ref>, ki "
+"vplivajo na povzročeno škodo. Najbolj pogosta je "
+"<ref>dst=weaponspecial_charge text=Naskok</ref>, ki podvoji povzročeno 
Å¡kodo "
+"napadalca in branilca, kadar napadalec naskakuje."
 
 #: data/help.cfg:156
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -577,7 +605,6 @@
 "od določenega tipa škode."
 
 #: data/help.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -615,23 +642,23 @@
 "damage. This applies even if the defender has 100% resistance to the damage "
 "type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Če bo udarec zadel, bo vedno naredil vsaj eno točko škode. To velja tudi 
če "
+"ima branitelj 100% odpornost na zadan tip Å¡kode."
 
 #: data/help.cfg:168
 msgid "Time of Day"
 msgstr "Čas dneva"
 
 #: data/help.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The time of day affects the damage of certain units as follows:\n"
 " Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night\n"
 " Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime\n"
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Čas dneva vpliva na določene enote, kot sledi:\n"
-"\n"
+"Čas dneva vpliva na škodo določenih enot:\n"
 "Zakonite enote dobijo podnevi bonus +25% k zadani škodi in -25% ponoči.\n"
 "Kaotične enote dobijo ponoči bonus +25% k zadani škodi in -25% podnevi.\n"
 "Nevtralne enote delujejo neodvisno od časa dneva."
@@ -644,6 +671,11 @@
 "pane. For the usual day/night cycle, Morning and Afternoon count as day, "
 "First and Second Watch count as night:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Trenutni čas dneva je prikazan pod malo karto na statusnem meniju. Pri "
+"običajnem dnevno-nočnem ciklu štejeta jutro in popoldne za dan, Prva in "
+"Druga Straža pa za noč:\n"
 
 #: data/help.cfg:175 data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -726,13 +758,22 @@
 "only a small number of units, for example the Necrophage, will actually heal "
 "with AMLA effects. Most units just gain the bonus to the Maximum HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Večina enot ima tri izkustvene nivoje. Nekatere enote (na primer "
+"<ref>dst=unit_Mage text=čarovniki</ref>) jih imajo lahko več. Ko enota "
+"enkrat doseže svojo končno stopnjo, ima lahko na voljo še napredovanje po "
+"najvišjem nivoju (AMLA).\n"
+"AMLA bo nadgradila enoto vsakič ko doseže potrebno število izkušenj, a 
enota "
+"bo ostala na istem izkustvenem nivoju. Tipičen učinek AMLA je da enota dobi 
"
+"tri dodatne HP za vsakih novih 100 XP. Vedite pa, da se bo večini enot le "
+"povečal maximum zdravja, le redke se bodo tudi pozdravile (recimo nekrofag)."
 
 #: data/help.cfg:198
 msgid "Healing"
 msgstr "Zdravljenje"
 
 #: data/help.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In combat, your units will inevitably take damage. When a unit "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advances</ref>, it will heal fully. "
@@ -740,9 +781,11 @@
 "not. Wesnoth offers several other ways for your units to heal, all of which "
 "take place at the beginning of your turn, before you take action."
 msgstr ""
-"V boju bodo vaše enote slej ko prej utrpele poškodbe. Wesnoth omogoča več 
"
-"načinov zdravljenja vaših enot, od katerih se vsi zgodijo na začetku vaše 
"
-"poteze, preden karkoli ukrenete."
+"V boju bodo vaše enote slej ko prej utrpele poškodbe. Ko enota "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text=napreduje</ref>, se bo popolnoma "
+"pozdravila. To se lahko zgodi po boju s sovražnikom, ne glede na to čigava "
+"poteza je. Wesnoth omogoča več drugih načinov zdravljenja vaših enot, od "
+"katerih se vsi zgodijo na začetku vaše poteze, preden karkoli ukrenete."
 
 #: data/help.cfg:201
 msgid ""
@@ -783,9 +826,13 @@
 "and are fighting on the same side as the healing unit, and only up to 4HP "
 "per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Ranocelniki: Enote s sposobnostjo <ref>dst=ability_heals text='Celi rane'</"
+"ref> bo vsako potezo pozdravila vse prijateljske enote v svoji neposredni "
+"bližini (6 plošč) za 4HP (skupaj največ 8HP), ali preprečila, da jim 
Å¡kodi "
+"strup."
 
 #: data/help.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> ability "
@@ -795,12 +842,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Zdravniki: Enota s sposobnostjo <ref>dst=ability_cures text=Zdravi</ref> bo "
+"Zdravniki: Enote s sposobnostjo <ref>dst=ability_cures text=Zdravi</ref> bo "
 "vsako potezo pozdravila vse prijateljske enote v svoji neposredni bližini (6 
"
 "plošč) za 8HP (skupaj največ 18HP), ali pa jih ozdravila strupa."
 
 #: data/help.cfg:207
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -812,9 +858,10 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Ne pozabite, da medtem ko se počivanje sicer lahko kombinira z ostalimi "
-"oblikami zdravljenja, se vplivi vasi, regeneracije in celjenja ran ne "
-"seštevajo. Poleg tega se vse enote med scenariji popolnoma pozdravijo."
+"Počivanje se lahko kombinira z ostalimi oblikami zdravljenja, a vplivi vasi, 
"
+"regeneracije in celjenja ran se ne seštevajo. Enota ki zdravi več drugih "
+"enot bo manj uspešna pri zdravljenju posameznih ran. Poleg tega se vse enote 
"
+"med scenariji popolnoma pozdravijo."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -832,7 +879,6 @@
 "scenariji. Glede tega sta pomembni dve stvari; prihodki in plače."
 
 #: data/help.cfg:215
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -843,10 +889,10 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"S prihodki je preprosto. Za vsako vas pod vašim nadzorom boste dobili en kos 
"
-"zlata na potezo. Torej, če imate deset vasi, bi ponavadi dobili deset kosov "
-"zlata. Na žalost so od teh prihodkov odštete plače, kar je opisano v "
-"nadaljevanju."
+"S prihodki je preprosto. Na začetku imate dva kosa zlata na potezo. Za vsako 
"
+"vas pod vašim nadzorom boste dobili en kos zlata na potezo. Torej, če imate 
"
+"deset vasi, bi ponavadi dobili dvanajst kosov zlata. Od teh prihodkov so "
+"odštete plače, kar je opisano v nadaljevanju."
 
 #: data/help.cfg:217
 msgid ""
@@ -869,7 +915,6 @@
 "kosa zlata za plače, na potezo."
 
 #: data/help.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -879,11 +924,10 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Ti stroški so odbiti od vaših prihodkov, tako da bi končni prihodki bili v 
"
-"prejšnjem primeru 8 kosov zlata na potezo (10-[12-10])."
+"Stroški plač so odbiti od vaših prihodkov, tako da bi končni prihodki v "
+"primeru dvanajstih stopenj in desetih vasi bili 10 kosov zlata na potezo."
 
 #: data/help.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "There is one important exception to Upkeep: units with the Loyal trait never "
@@ -892,11 +936,11 @@
 "the second scenario of Heir to the Throne) will usually have the Loyal trait."
 msgstr ""
 "\n"
-"Obstajata dve večji izjemi pri plačah. Enote z značilnostjo zvest ne bodo "
-"nikoli zahtevale plače. Podobno, enote s katerimi začnete scenarij (kot "
-"recimo Konrad ali Delfador) in enote ki se vam pridružijo med njim (kot "
-"recimo Konjenik v drugem scenariju Prestolonaslednika) skoraj nikoli ne bodo "
-"zahtevale plače - imele bodo značilnost zvest."
+"Obstaja pomembna izjema pri plačah. Enote z značilnostjo zvest ne bodo "
+"nikoli zahtevale plače. Enote s katerimi začnete scenarij (kot recimo 
Konrad "
+"ali Delfador) in enote ki se vam pridružijo med njim (kot recimo Konjenik v "
+"drugem scenariju Prestolonaslednika) skoraj nikoli ne bodo zahtevale plače - 
"
+"ponavadi bodo imele značilnost zvest."
 
 #: data/help.cfg:225
 msgid "Wrap Up"
@@ -917,16 +961,14 @@
 "Zabavajte se in vso srečo!"
 
 #: data/help.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid "Contributors"
-msgstr "+Sodelavci"
+msgstr "Sodelavci"
 
 #: data/help.cfg:237
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Licenca"
 
 #: data/help.cfg:244
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most units have two traits. However, Undead units are assigned the single "
 "trait 'Undead', and Woses do not receive any traits. Traits are "
@@ -946,6 +988,12 @@
 "text=Quick</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=Resilient</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_strong text=Strong</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Značilnosti ki so navoljo vsem ne-nemrtvih enotam so "
+"<ref>dst=traits_intelligent text=pameten</ref>, <ref>dst=traits_quick "
+"text=hiter</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=odporen</ref> in "
+"<ref>dst=traits_strong text=močan</ref>."
 
 #: data/help.cfg:248
 msgid ""
@@ -955,18 +1003,23 @@
 "text=Loyal</ref>, <ref>dst=traits_undead text=Undead</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_dextrous text=Dextrous</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Ostale možne značilnosti so <ref>dst=traits_loyal text=zvest</ref>, "
+"<ref>dst=traits_undead text=nemrtev</ref> in <ref>dst=traits_dextrous "
+"text=spreten</ref>."
 
 #: data/help.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid "Intelligent"
-msgstr "pameten"
+msgstr "Pameten"
 
 #: data/help.cfg:254
 msgid "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance."
 msgstr ""
+"Pametne enote potrebujejo 20% manj izkušenj za napredovanje na naslednji "
+"izkustveni nivo."
 
 #: data/help.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -978,29 +1031,23 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Pameten</header>\n"
-"\n"
-"Pametne enote potrebujejo 20% manj izkušenj za napredovanje na naslednji "
-"izkustveni nivo.\n"
-"\n"
 "Pametne enote so zelo koristne na začetku kampanje, saj hitro napredujejo v "
 "boljše višjenivojske enote. Kasneje pa ne več, saj jih večina enot dohiti 
in "
-"dobi prednost s svojimi 'trajnimi' značilnostmi. Če imate dosti dokončno "
-"razvitih enot, rajši prikličite kako na nižjem nivoju z boljšimi "
-"značilnostmi."
+"dobi prednost s svojimi 'trajnimi' značilnostmi. AMLA (napredovanje po "
+"najvišjem nivoju) ni tako pomembno kot navadno napredovanje. Če imate dosti 
"
+"dokončno razvitih enot, prikličite tako z boljšimi značilnostmi."
 
 #: data/help.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid "Quick"
-msgstr "hiter"
+msgstr "Hiter"
 
 #: data/help.cfg:262
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
+"Hitre enote imajo na voljo 1 dodatno premikalno točko, ampak imajo zato 10% "
+"manj HP."
 
 #: data/help.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1013,12 +1060,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Hiter</header>\n"
-"\n"
-"Hitre enote imajo na voljo 1 dodatno premikalno točko, ampak imajo zato 10% "
-"manj HP.\n"
-"\n"
 "Značilnost hiter je med bolj opaznimi, še posebno med počasnimi enotami, 
kot "
 "so troli in težka pehota. Hitre enote pridejo do izraza tudi na bolj "
 "razgibanem terenu - mislite na to, ko boste priklicevali enote. Seveda pa ne "
@@ -1026,16 +1067,14 @@
 "tako dobre za držanje položajev."
 
 #: data/help.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid "Resilient"
-msgstr "odporen"
+msgstr "Odporen"
 
 #: data/help.cfg:270
 msgid "Resilient units have 7 more HP than usual."
-msgstr ""
+msgstr "Odporne enote imajo 7 HP več kot ponavadi."
 
 #: data/help.cfg:272
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1047,28 +1086,24 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Odporen</header>\n"
-"\n"
-"Odporne enote imajo 7 HP več kot ponavadi.\n"
-"\n"
 "Uporabne so v vseh delih kampanij in značilnost odporen je dobra za vse "
-"enote, še posebno za take, ki jih imajo malo. Enote s to značilnostjo so "
-"zelo primerne za držanje pomembnih položajev."
+"enote, še posebno pa za take, ki jih imajo kakšno kombinacijo malo HP, 
dobre "
+"obrambe ali visokih odpornosti. Enote s to značilnostjo so zelo primerne za "
+"držanje pomembnih položajev."
 
 #: data/help.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Strong"
-msgstr "močan"
+msgstr "Močan"
 
 #: data/help.cfg:278
 msgid ""
 "Strong units do 1 more damage for every successful strike in melee combat, "
 "and have 2 more HP."
 msgstr ""
+"Močne enote naredijo v boju na blizu z vsakim udarcem 1 točko škode več 
in "
+"imajo 2 HP več."
 
 #: data/help.cfg:280
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1079,20 +1114,14 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Močan</header>\n"
-"\n"
-"Močne enote naredijo v boju na blizu 1 točko škode več in imajo 2 HP 
več.\n"
-"\n"
-"\n"
 "Ta značilnost je dobra za vse bojevnike na blizu, še posebej za tiste, ki "
-"imajo veliko število napadov, kot npr. Vilinski Bojevnik. Izkažejo se za "
-"zelo koristne, ko ta majhen bonus k Å¡kodi spremeni navadni udarec v 
smrtnega."
+"imajo veliko število napadov, kot npr. Vilinski bojevnik. Izkažejo se za "
+"zelo koristne, ko ta majhen bonus k Å¡kodi spremeni navadni udarec v "
+"smrtonosnega."
 
 #: data/help.cfg:285
-#, fuzzy
 msgid "Loyal"
-msgstr "zvest"
+msgstr "Zvest"
 
 #: data/help.cfg:286
 msgid ""
@@ -1100,9 +1129,10 @@
 "of every turn, which is equal to their level. Loyal units do not incur this "
 "cost."
 msgstr ""
+"Zveste enote ne potrebujejo plače, za razliko od večine, ki jo zahtevajo ob 
"
+"koncu vsake poteze v višini njihovega nivoja."
 
 #: data/help.cfg:288
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1115,12 +1145,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Zvest</header>\n"
-"\n"
-"Zveste enote ne potrebujejo plače, za razliko od večine, ki jo zahtevajo ob 
"
-"koncu vsake poteze, v višini njihovega nivoja. \n"
-"\n"
 "Značilnost zvest imajo enote, ki se vam pridružijo med kampanjo po lastni "
 "volji. Ne potrebujejo plače, zato so lahko zelo pomembne v dolgih kampanjah, 
"
 "ko zmankuje denarja. Te značilnosti se ne da pridobiti, zato enot z njo "
@@ -1133,10 +1157,9 @@
 
 #: data/help.cfg:294
 msgid "Undead units are immune to poison."
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtve enote so imune na strup."
 
 #: data/help.cfg:296
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1147,26 +1170,19 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Nemrtev</header>\n"
-"\n"
-"Nemrtve enote so imune na strup.\n"
-"\n"
 "Nemrtve enote imajo ponavadi samo značilnost 'nemrtev'. Ker so nemrtvi "
 "oživela trupla, na njih strup nima nobenega učinka. To jih lahko naredi "
 "neprecenljive v boju s sovražniki, ki uporabljajo zastrupljena orožja."
 
 #: data/help.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid "Dextrous"
-msgstr "spreten"
+msgstr "Spreten"
 
 #: data/help.cfg:302
 msgid "Dextrous units do 1 more damage for every successful strike with a bow."
-msgstr ""
+msgstr "Spretne enote naredijo z vsakim zadetkom na daleč 1 točko škode 
več."
 
 #: data/help.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1177,11 +1193,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Spreten</header>\n"
-"\n"
-"Spretne enote naredijo z vsakim zadetkom na daleč 1 točko škode več.\n"
-"\n"
 "Spreten je značilnost, ki jo posedujejo samo Vilini. Znani so po svoji "
 "skrivnostni milini in svoji veliki lokostrelski spretnosti. Toda nekateri so "
 "že po naravi nadarjeni in prekašajo druge. Ti Vilini z vsakim strelom "
@@ -1201,6 +1212,10 @@
 "\n"
 "Most units have defense of 30 to 40% on grassland."
 msgstr ""
+"Stepe predstavljajo odprte planjave; pašnike, obdelane ali divje travnike. "
+"Zaradi svoje odprtosti se po njej zlahka premika, a težje brani. Tipično se 
"
+"v njej najbolje odrežejo konjeniki ali pa zelo spretne enote, ki znajo "
+"izkoristit odprtost terena v svoj prid."
 
 #: data/help.cfg:319 data/terrain.cfg:118 data/terrain.cfg:126
 msgid "Road"
@@ -1212,6 +1227,9 @@
 "As far as gameplay is concerned, Roads are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
+"Ceste so steptane poti iz blata, nastale po prehodu mnogih popotnikov. Kar "
+"se tiče igranja, so ceste identične <ref>dst=terrain_grassland 
text=stepam</"
+"ref>."
 
 #: data/help.cfg:327 data/terrain.cfg:325
 msgid "Forest"
@@ -1233,6 +1251,17 @@
 "Elves, on the other hand, enjoy 60 to 70% defense, even their mounted units. "
 "Dwarves generally receive only 30% defense in forests."
 msgstr ""
+"Gozd je vsaka dobrava z dosti podrasti, dovolj da omejuje svobodo gibanja. "
+"Sicer upočasnijo skoraj vse, a dajejo boljšo zaščito kot pa odprti svet. "
+"Konjeniki imajo celo toliko težav z vodenjem konjev, da se vsaka prednost "
+"skritosti izniči. Vilini so izjema temu pravilu. Ne samo da se običajno "
+"premikajo po gozdu, ampak se tam dosti bolje branijo. Å e ena izjema so "
+"Å kratje. Sicer se lahko premikajo po gozdum a zaradi nepoznavanja terena ne "
+"dobijo nobenega bonusa k obrambi.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima 50% obrambo v gozdovih, konjenica pa le 40%. Vilini, v "
+"nasprotju, imajo 60% do 70% obrambo, celo njihovi konjeniki. Å kratje imajo "
+"ponavadi v gozdu le 30% obrambo."
 
 #: data/help.cfg:337 data/terrain.cfg:286
 msgid "Hills"
@@ -1250,6 +1279,14 @@
 "Most units have about 50% defense in hills, whereas cavalry are limited to "
 "40%. Dwarves enjoy 60% defense in hills."
 msgstr ""
+"Griči predstavljajo vsak dovolj težaven teren, z dovolj razgibano površino 
"
+"da daje nekaj zaščite. Večina enot se s težavo premika čeznje. Škratje, 
"
+"Troli in Orki pa tak teren dovolj poznajo, da ga lahko prečkajo brez izgube "
+"hitrosti. Konjeniki imajo težave z vodenjem konjev, da se vsaka prednost pri 
"
+"obrambi izniči.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima 50% obrambo v gričih, medtem ko je konjenica omejena na 
40%. "
+"Škratje pa imajo v gričih 60% obrambo."
 
 #: data/help.cfg:347 data/terrain.cfg:310
 msgid "Mountains"
@@ -1267,11 +1304,19 @@
 "\n"
 "Most units receive about 60% defense in mountains, whereas Dwarves enjoy 70%."
 msgstr ""
+"Gore so dovolj strme, da morajo enote dostikrat plezati čez ovire, če se "
+"hočejo premakniti. Zaradi tega večini enot nudijo dosti zaščite, a zelo "
+"omejijo gibanje. Večina konjenice preprosto še vstopiti ne more v gorat "
+"teren, z izjemo vilinske konjenice in goblinskih jezdecev volkov. Tako "
+"Å kratje kot Troli so doma v gorah in se zato po njih zlahka premikajo.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima 60% obrambo v gorah, Škratje pa 70%."
 
 #: data/help.cfg:357 data/terrain.cfg:55
 msgid "Swamp"
 msgstr "Močvirje"
 
+# mermen, naga
 #: data/help.cfg:362
 msgid ""
 "Swamps represent any sort of wetlands. Swamps slow down nearly everyone, and "
@@ -1283,11 +1328,20 @@
 "Most units make do with 30% defense in swamps. Mermen, Naga, and Saurians "
 "all generally enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Močvirja predstavljajo vse tipe mokrišč. Upočasnijo skoraj vsakega in 
tudi "
+"zmanjšajo njihovo sposobnost branjenja. Izjema so vse rase zgrajene za "
+"premikanje po vodi - te se lahko prosto premikajo in dobijo tudi bonus k "
+"obrambi. Tisti, ki se preživljajo z delom po močvirjih, so tudi spretni pri 
"
+"uporabi tega terena za obrambo.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima le 30% obrambo v močvirjih. Povodni možje, Naga, in 
Saurijci "
+"pa ponavadi 60%."
 
 #: data/help.cfg:367 data/terrain.cfg:34
 msgid "Shallow Water"
 msgstr "Plitva voda"
 
+# mermen, naga
 #: data/help.cfg:372
 msgid ""
 "Shallow water represents any body of water deep enough to come up to roughly "
@@ -1300,11 +1354,20 @@
 "Most units make do with 20 to 30% defense in shallow water, whereas both "
 "Naga and Mermen enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Plitva voda je vsaka voda, ki je dovolj globoka, da seže do pasu. To je "
+"dovolj, da upočasni skoraj vsakogar in ga pusti zelo ranljivega za napade. "
+"Še posebej imajo težave Škratje, saj jim voda seže skoraj do glave. 
Izjema "
+"so vse rase zgrajene za plavanjei - te se lahko prosto premikajo in dobijo "
+"tudi velik bonus k obrambi.\n"
+"\n"
+"Večina enot se mora v plitvih vodah zadovoljiti z 20% do 30% obrambo, medtem 
"
+"ko imajo Naga in povodni možje 60%."
 
 #: data/help.cfg:377 data/terrain.cfg:25
 msgid "Deep Water"
 msgstr "Globoka voda"
 
+# mermen, naga
 #: data/help.cfg:382
 msgid ""
 "Deep water represents any body of water deep enough to cover a man's head. "
@@ -1313,6 +1376,12 @@
 "\n"
 "Mermen and Naga both receive 50% defense in deep water, with full movement."
 msgstr ""
+"Globoka voda je vsako vodno telo, ki seže čez glavo. Večina enot ne more "
+"niti vstopiti v globoko vodo, to je domena tistih ki znajo leteti ali pa so "
+"izjemni plavalci.\n"
+"\n"
+"Povodni možje in Naga imajo oboji 50% obrambo v globoki vodi, brez omejitve "
+"gibanja."
 
 #: data/help.cfg:387 data/terrain.cfg:257
 msgid "Snow"
@@ -1326,6 +1395,10 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in snow."
 msgstr ""
+"Sneg je vsako ravno zmrznjeno površje, trajno (na primer tundra) ali 
začasno "
+"(zasnežena stepa). Večina enot je tam upočasnjenih in se težje brani.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima od 20% do 40% obrambo v snegu."
 
 #: data/help.cfg:397 data/terrain.cfg:265
 msgid "Ice"
@@ -1337,6 +1410,9 @@
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Snow</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
 msgstr ""
+"Led predstavlja vsako zmrznjeno vodo. V smislu igre je enak "
+"<ref>dst=terrain_tundra text=snegu</ref>. Upoštevajte pa, da plavajoče "
+"enote, tudi tiste ki lahko dihajo pod vodo, ne morejo plavati pod ledom."
 
 #: data/help.cfg:405 data/terrain.cfg:374 data/terrain.cfg:485
 msgid "Castle"
@@ -1353,6 +1429,12 @@
 "\n"
 "Most units have about 60% defense in a castle."
 msgstr ""
+"Gradovi so kakršnekoli trajne utrdbe. Skoraj vse enote v njih dobijo bonus k 
"
+"obrambi in vse enote ohranijo svobodo gibanja. Postavljanje enot v grad "
+"predstavlja njegovo obrambno sposobnost. Če ne postavite enote v vsako "
+"ploščo, se lahko sovražnik zmuzne v grad in dobi enake bonuse kot 
branilci.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima 60% obrambo v gradovih."
 
 #: data/help.cfg:417 data/terrain.cfg:100
 msgid "Sand"
@@ -1366,11 +1448,15 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Sand."
 msgstr ""
+"Nestabilnost peska pomeni za večino enot težaven prehod, poleg tega jih 
zelo "
+"izpostavi napadom. Kot nasprotje pa široke noge in kačasta telesa 
plazilskim "
+"rasam omogočajo lahek prehod.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima od 20% do 40% obrambo na pesku."
 
 #: data/help.cfg:427 data/terrain.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "Desert"
-msgstr "Puščavski griči"
+msgstr "Puščava"
 
 #: data/help.cfg:430
 msgid ""
@@ -1378,6 +1464,8 @@
 "beaches, however for gameplay purposes they are identical. See "
 "<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
 msgstr ""
+"Puščave imajo rahlo drugačno zgradbo kot plaže in majhne zaplate peska, a 
v "
+"smislu igranja so enake. Poglejte si <ref>dst=terrain_sand text=Pesek</ref>."
 
 #: data/help.cfg:435 data/terrain.cfg:357
 msgid "Cave"
@@ -1394,6 +1482,13 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Caves, whereas dwarves have 50%."
 msgstr ""
+"Jama predstavlja vsako podzemno luknjo z dovolj prostora, da gre enota lahko "
+"mimo. Večina enot sploh ne pozna takega terena in so zato tu počasne in "
+"šibkejše v obrambi. Škratje in Troli, ki tu živijo, pa nimajo nobenih 
težav "
+"s premikanjem po jamah, sploh Å kratje, ki se lahko zaradi svoje velikosti "
+"stisnejo mimo mnogih za druge neprehodnih ovir.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima od 20% do 40% obrambo v jamah, Škratje pa 50%."
 
 #: data/help.cfg:445 data/terrain.cfg:151
 msgid "Savanna"
@@ -1405,6 +1500,8 @@
 "world. For gameplay purposes, they are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
+"Savane so ravnice z visoko travo, razširjene po bolj toplih predelih sveta. "
+"V smislu igranja so identične <ref>dst=terrain_grassland text=stepam</ref>."
 
 #: data/help.cfg:452 data/terrain.cfg:43 data/terrain.cfg:64
 #: data/terrain.cfg:159 data/terrain.cfg:168 data/terrain.cfg:179
@@ -1425,6 +1522,13 @@
 "Most units have 50 to 60% defense in villages, whereas cavalry receive only "
 "40%."
 msgstr ""
+"Vasi predstavljajo kakršnokoli skupino zgradb, človeških ali drugačnih. "
+"Skoraj vse enote, celo konjenica, se zlahka premika po njih in večina tudi "
+"prejme bonus k obrambi. V vaseh si enote lahko odpočijejo in poskrbijo za "
+"svoje rane, zato se enota v vasi vsako potezo pozdravi za 8 HP ali pa izniči 
"
+"strup.\n"
+"\n"
+"Večina enot ima 50% ali 60% obrambo v vaseh, konjenica pa le 40%."
 
 #: data/help.cfg:464 data/terrain.cfg:423
 msgid "Canyon"
@@ -1437,6 +1541,9 @@
 "is concerned, only units capable of flying over canyons can cross this "
 "terrain."
 msgstr ""
+"Kanjon je kamnita soteska, ki vodi v neznane globine. Kanjoni so znani po "
+"svojih strmih stenah, za prečkanje katerih bi potrebovali več dni. Kar se "
+"tiče igre, kanjon lahko prečkajo samo leteče enote."
 
 #: data/help.cfg:471 data/terrain.cfg:472
 msgid "Lava"
@@ -1448,10 +1555,12 @@
 "terrain can only be crossed by those units capable of flying a considerable "
 "distance above it."
 msgstr ""
+"Nevarnosti pri prečkanju lave so očitne. Preko gredo lahko samo enote, ki 
so "
+"sposobne leteti dovolj visoko nad ognjenim tokom."
 
 #: data/help.cfg:478 data/terrain.cfg:462
 msgid "River Ford"
-msgstr "Fjord"
+msgstr "Plitvina"
 
 #: data/help.cfg:480
 msgid ""
@@ -1462,6 +1571,10 @@
 "choosing whichever one offers the best defensive and movement bonuses for "
 "the unit on it."
 msgstr ""
+"Če je reka zelo plitva, jo kopenske enote zlahka prečkajo. Celo plavajoče "
+"enote se lahko prosto premikajo čez take predele reke. Kar se tiče igre, je 
"
+"plitvina smatrana kot stepa ali pa kot plitva voda, odvisno kateri teren "
+"ponuja enoti najboljšo obrambo in gibljivost."
 
 #: data/help.cfg:485 data/terrain.cfg:75 data/terrain.cfg:83
 #: data/terrain.cfg:91
@@ -1482,17 +1595,27 @@
 "occupying the bridge hex. Note that a swimming unit and a land unit are not "
 "capable of occupying a bridge hex at the same time."
 msgstr ""
+"Tistim, ki so ga sposobni zgraditi, gradnja mostov omogoča osvoboditev od "
+"muhaste narave vodotokov, katerih plitvine izginjajo in se pojavljajo v "
+"skladu z vodostajem. Da ne govorimo o razkošnosti suhih nog - mokre noge v "
+"mrzlih delih leta niso prav nič smešnega.\n"
+"\n"
+"Za tiste, ki se znajdejo tako v vodi kot na kopnem, so mostovi najboljše iz "
+"obeh svetov. Kar se tiče igre, je most smatran kot stepa ali pa kot plitva "
+"voda, odvisno kateri teren ponuja enoti najboljšo obrambo in gibljivost. "
+"Vedite pa, da plavajoča in kopenska enota ne moreta biti hkrati na mostu."
 
 #: data/help.cfg:494 data/terrain.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid "Cave Wall"
-msgstr "Jamski zid"
+msgstr "Jamska stena"
 
 #: data/help.cfg:496
 msgid ""
 "Cave walls are made of solid stone, renowned for its ability to impede even "
 "the most determined traveler."
 msgstr ""
+"Jamske stene so iz trdne skale, in so znane po tem, da ustavijo Å¡e tako "
+"zagnanega popotnika."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -1748,9 +1871,8 @@
 "om."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr "Blitz"
+msgstr "2p - Blitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
@@ -1758,13 +1880,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Charge"
-msgstr "Naskok"
+msgstr "2p - Naskok"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:3
 msgid "2p - Den of Onis"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Onisov brlog"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:4
 msgid ""
@@ -1774,7 +1895,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:3
 msgid "2p - Divide and Conquer"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Razdeli in vladaj"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:4
 msgid ""
@@ -1784,7 +1905,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:3
 msgid "2p - Hamlets"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Čelade"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:4
 msgid ""
@@ -1794,7 +1915,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:3
 msgid "2p - Hornshark Island"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Otok rogatih morskih psov"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:4
 msgid ""
@@ -1804,7 +1925,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
 msgid "2p - Meteor Lake"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Meteorsko jezero "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:4
 msgid ""
@@ -1834,7 +1955,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:3
 msgid "2p - Sullas Ruins"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Razvaline Sullasa"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:4
 msgid ""
@@ -1844,9 +1965,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Wesbowl"
-msgstr "Wesbowl"
+msgstr "2p - Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:6
 msgid ""
@@ -1923,7 +2043,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:3
 msgid "3p - Morituri"
-msgstr ""
+msgstr "3p - Morituri"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:4
 msgid ""
@@ -1933,7 +2053,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:3
 msgid "3p - Triple Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "3p - Trojni Blitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:4
 msgid ""
@@ -1942,9 +2062,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - An Island"
-msgstr "Otok"
+msgstr "4p - Otok"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:10
 msgid ""
@@ -1967,9 +2086,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
-msgstr "Otok Preskakovanja Gradov"
+msgstr "4p - Otok Preskakovanja Gradov"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -1979,9 +2097,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - Clash"
-msgstr "Trk"
+msgstr "4p - Trk"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:5
 msgid ""
@@ -1990,9 +2107,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - King of the Hill"
-msgstr "Kralj Hriba"
+msgstr "4p - Kralj Hriba"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:5
 msgid ""
@@ -2002,7 +2118,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
-msgstr ""
+msgstr "4p - Laguna"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:4
 msgid ""
@@ -2011,18 +2127,16 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - Siege Castles"
-msgstr "Oblegani Gradovi"
+msgstr "4p - Oblegani Gradovi"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:9
 msgid "Take control of this huge river delta."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - The Valley of Death"
-msgstr "Dolina Smrti"
+msgstr "4p - Dolina Smrti"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:5
 msgid "Can you defeat all enemies and declare victory in this desolate valley?"
@@ -2040,18 +2154,16 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "5p - Forest of Fear"
-msgstr "Gozd Strahu"
+msgstr "5p - Gozd Strahu"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:5
 msgid "In this mixed landscape, five armies battle for supremacy."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "6p - Hexcake"
-msgstr "Hexcake"
+msgstr "6p - Hexcake"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
@@ -2059,7 +2171,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:3
 msgid "6p - Smallolof"
-msgstr ""
+msgstr "6p - Mali Olof"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:4
 msgid ""
@@ -2069,9 +2181,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "7p - Battle World"
-msgstr "Svet Bojev"
+msgstr "7p - Svet Bojev"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
 msgid ""
@@ -2126,9 +2237,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Across The River"
-msgstr "Čez Reko"
+msgstr "2p - Čez Reko"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:5
 msgid ""
@@ -2513,13 +2623,12 @@
 msgstr "Kako končam potezo?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One way to end your turn is to press 'Alt-Space'. Alternatively, you can "
 "right-click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-"
 "right hand corner."
 msgstr ""
-"En načina da končate potezo je, da pritisnete 'Alt+E'. Kot alternativa, "
+"En načina da končate potezo je, da pritisnete 'Alt+space'. Kot alternativa, 
"
 "lahko desno-kliknete in izberete 'Končaj Potezo', ali pa kliknete na gumb "
 "'Končaj Potezo' v spodnjem desnem kotu."
 
@@ -3034,7 +3143,6 @@
 msgstr "Tabor"
 
 #: data/terrain.cfg:393
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven Castle"
 msgstr "Å kratji grad"
 
@@ -3628,15 +3736,14 @@
 "enota. (To ne dela z zavezniki.)"
 
 #: data/translations/english.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Berserk:\n"
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
 "Berserk:\n"
-"Ob napadu (ne pri obrambi) te enote se bo boj nadaljeval, dokler eden od "
-"udeležencev ne umre."
+"Ob napadu ali pri obrambi se bo boj nadaljeval, dokler eden od udeležencev "
+"ne umre."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
@@ -4167,9 +4274,8 @@
 msgstr "buzdovan"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "female^Battle Princess"
-msgstr "Izobčena princesa"
+msgstr "Bojevniška princesa"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:70
 msgid "leadership,skirmisher"
@@ -4541,9 +4647,8 @@
 msgstr "val mrazu"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "female^Dark Adept"
-msgstr "Temna Kraljica"
+msgstr "Temna vajenka"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "female^Dark Queen"
@@ -4585,9 +4690,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:29 data/units/Soulless.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "plague(Walking Corpse)"
-msgstr "Hodeče truplo"
+msgstr "kuga(Hodeče truplo)"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -4710,9 +4814,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Blademaster"
-msgstr "Mojster smrti"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:20
 msgid ""
@@ -4764,9 +4867,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Temni čarodej"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:19
 msgid ""
@@ -4866,9 +4968,8 @@
 msgstr "trk"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Hurricane Drake"
-msgstr "Saurijski bočni napadalec"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:19
 msgid ""
@@ -4971,7 +5072,7 @@
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:3
 msgid "Dread Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Strašni lič"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:18
 msgid ""
@@ -5358,9 +5459,8 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid "faerie fire"
-msgstr "vilin dotik"
+msgstr "vilinji ogenj"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -5826,7 +5926,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:66 data/units/Mudcrawler.cfg:43
 msgid "mud glob"
-msgstr ""
+msgstr "kepa blata"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
@@ -6361,7 +6461,7 @@
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:3
 msgid "Master at Arms"
-msgstr ""
+msgstr "Dvobojevalski mojster"
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:22
 msgid ""
@@ -6481,9 +6581,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "naia touch"
-msgstr "dotik najade"
+msgstr "najadin dotik"
 
 #: data/units/Merman.cfg:6
 msgid "Merman"
@@ -6858,7 +6957,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
 msgid "throwing knives"
-msgstr ""
+msgstr "metalni noži"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
@@ -6980,9 +7079,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr "Orkovski ubijalec"
+msgstr "Orkovski strelci svinca"
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:18
 msgid ""
@@ -8087,9 +8185,8 @@
 msgstr "+Ruski prevod"
 
 #: src/about.cpp:283
-#, fuzzy
 msgid "+Serbian Translation"
-msgstr "+Nemški prevod"
+msgstr "+Srbski prevod"
 
 #: src/about.cpp:286
 msgid "+Slovak Translation"
@@ -8179,17 +8276,16 @@
 msgstr "braniteljeva Å¡ibkost proti"
 
 #: src/actions.cpp:599
-#, fuzzy
 msgid " (+steadfast)"
-msgstr "neomajen"
+msgstr "(+neomajen)"
 
 #: src/actions.cpp:659
 msgid "(both should survive)"
-msgstr ""
+msgstr "(oba bosta preživela)"
 
 #: src/actions.cpp:661
 msgid "% Pr[kills/killed by/both survive]"
-msgstr ""
+msgstr "% P[ubije/je ubit/oba preživita]"
 
 #: src/actions.cpp:865 src/actions.cpp:1031
 msgid "poisoned"
@@ -8301,19 +8397,19 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:418 src/dialogs.cpp:434
 msgid "%b %d %y"
-msgstr ""
+msgstr "%b %d %y"
 
 #: src/dialogs.cpp:424
 msgid "%H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:427
 msgid "%A, %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%A, %H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:430
 msgid "%b %d"
-msgstr ""
+msgstr "%b %d"
 
 #: src/dialogs.cpp:454
 msgid "No Saved Games"
@@ -8356,9 +8452,8 @@
 "te različice?"
 
 #: src/dialogs.cpp:550
-#, fuzzy
 msgid "Date"
-msgstr "Vrata"
+msgstr "Datum"
 
 #: src/dialogs.cpp:550 src/game.cpp:892 src/help.cpp:1119
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29 src/playturn.cpp:2052 src/playturn.cpp:2232
@@ -8640,13 +8735,12 @@
 msgstr "Izberite jezik"
 
 #: src/game.cpp:1339
-#, fuzzy
 msgid "The following add-on campaign(s) had errors and could not be loaded:"
-msgstr "Karte ni bilo možno naložiti: "
+msgstr "Sledeče dodatne kampanje zaradi napak ni bilo možno naložiti: "
 
 #: src/game.cpp:1344
 msgid "ERROR DETAILS:"
-msgstr ""
+msgstr "PODROBNA NAPAKA:"
 
 #: src/game.cpp:1353
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
@@ -8673,9 +8767,8 @@
 msgstr "Poraz:"
 
 #: src/gamestatus.cpp:476
-#, fuzzy
 msgid "Could not write to file"
-msgstr "Ni se možno povezati z gostiteljem."
+msgstr "Ni bilo mogoče pisati v datoteko."
 
 #: src/help.cpp:1057
 msgid "Advances to: "
@@ -8777,16 +8870,15 @@
 
 #: src/help.cpp:2290
 msgid "Reference to unknown topic: "
-msgstr ""
+msgstr "Povezava do neznane teme: "
 
 #: src/help.cpp:2665
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
 msgstr "Pomoč za The Battle for Wesnoth "
 
 #: src/help.cpp:2712
-#, fuzzy
 msgid "Parse error when parsing help text: "
-msgstr "Napaka med igranjem: "
+msgstr "Napaka med razčlenjevanjem pomoči: "
 
 #: src/intro.cpp:94
 msgid "Next"
@@ -8873,9 +8965,8 @@
 msgstr "Izberite gostitelja (za povezavo): "
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer.cpp:160
-#, fuzzy
 msgid "Connecting to Server..."
-msgstr "Poveži se s strežnikom"
+msgstr "Povezovanje s strežnikom..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Connecting to remote host..."
@@ -9028,7 +9119,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:50 src/multiplayer_lobby.cpp:204
 msgid "Use map settings"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabi nastavitve scenarija"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:51
 msgid "Fog Of War"
@@ -9060,7 +9151,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Use scenario specific settings"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabi scenarijeve nastavitve"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:102
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
@@ -9128,17 +9219,15 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29
 msgid "Map"
-msgstr ""
+msgstr "Karta"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Settings"
-msgstr "Nastavitve..."
+msgstr "Nastavitve"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Statistika"
+msgstr "Stanje"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:107
 msgid "Observe Game"
@@ -9232,23 +9321,23 @@
 msgid "unit^Gold"
 msgstr "Zlata"
 
+# handle??
 #: src/network.cpp:91
 msgid "invalid network handle"
-msgstr ""
+msgstr "nepravilna mrežna ročica"
 
 #: src/network.cpp:124
-#, fuzzy
 msgid "Client disconnected"
-msgstr "Oddaljeni gostitelj je prekinil povezavo."
+msgstr "Odjemalec je prekinil povezavo."
 
+# |s
 #: src/network.cpp:479
-#, fuzzy
 msgid "Could not add socket to socket set"
-msgstr "Ni se možno povezati z gostiteljem."
+msgstr "Ni bilo mogoče dodati vtičnice"
 
 #: src/network.cpp:490
 msgid "Could not send initial handshake"
-msgstr ""
+msgstr "Ni bilo mogoče začeti rokovanja"
 
 #: src/playcampaign.cpp:145
 msgid "Defeat"
@@ -9259,7 +9348,6 @@
 msgstr "Bili ste poraženi!"
 
 #: src/playcampaign.cpp:159
-#, fuzzy
 msgid " replay"
 msgstr "vnovično predvajanje"
 
@@ -9276,9 +9364,8 @@
 msgstr "Igre ni bilo možno shraniti"
 
 #: src/playcampaign.cpp:216
-#, fuzzy
 msgid "Downloading next level..."
-msgstr "Prenašam kampanjo..."
+msgstr "Prenašam naslednjo stopnjo..."
 
 #: src/playcampaign.cpp:285
 msgid "Do you want to save your game?"
@@ -9325,7 +9412,7 @@
 msgstr "Zlato: "
 
 #: src/playlevel.cpp:857
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
 msgstr "80% zlata se bo ohranilo za naslednji scenarij"
 
@@ -9382,7 +9469,6 @@
 msgstr "Izberite orožje:"
 
 #: src/playturn.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Niste še začeli svoje poteze. Ali jo res želite končati?"
@@ -9496,9 +9582,8 @@
 msgstr "Za priklic enote potrebujete vsaj $cost zlata"
 
 #: src/playturn.cpp:2053
-#, fuzzy
 msgid "Level"
-msgstr "stopnja"
+msgstr "Stopnja"
 
 #: src/playturn.cpp:2080
 msgid "Dismiss Unit"
@@ -9712,9 +9797,8 @@
 msgstr "Nepričakovani znaki na začetku vrstice"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:124
-#, fuzzy
 msgid "Missing closing tag for tag $tag at $pos"
-msgstr "Manjka zaključna oznaka oznake $tag (vrstica $line)"
+msgstr "Manjka zaključna oznaka oznake $tag pri $pos"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:139
 msgid "Unterminated [element] tag"
@@ -9741,10 +9825,9 @@
 msgstr "Nepričakovana zaključna oznaka"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:179
-#, fuzzy
 msgid "Found invalid closing tag $tag2 for tag $tag (opened at $pos)"
 msgstr ""
-"Najdena je bila neveljavna zaključna oznaka oznake $tag (vrstica $line)"
+"Najdena je bila neveljavna zaključna oznaka $tag2 oznake $tag (pri $pos)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:204 src/serialization/parser.cpp:216
 msgid "Empty variable name"
@@ -9761,11 +9844,11 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:285
 msgid " included from "
-msgstr ""
+msgstr " vsebovana iz "
 
 #: src/serialization/parser.cpp:306
 msgid "$error at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "$error pri $pos"
 
 #: src/titlescreen.cpp:200
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
@@ -9849,7 +9932,7 @@
 
 #: src/unit.cpp:1153
 msgid "XP to advance"
-msgstr ""
+msgstr "XP do napredovanja"
 
 #: src/unit.cpp:1192
 msgid ": "
@@ -9871,46 +9954,6 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "nevtralen"
 
-#~ msgid "healthy"
-#~ msgstr "zdrav"
-
-#~ msgid "invisible"
-#~ msgstr "neviden"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Igre ponavadi potekajo v rednih krogih dneva in noči. Trenutni čas dneva 
"
-#~ "lahko odčitate pod mini-karto, na zgornji desni.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Običajen dnevno-nočni krog:\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Jutro in popoldne štejeta kot dan, Prva in Druga Straža pa kot noč."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "While most units have three levels, not all do. Occasional units (such as "
-#~ "<ref>dst=unit_Mage text=Magi</ref>) may have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ne pozabite, da ima večina enot tri izkušenjske stopnje, a ne vse - "
-#~ "nekatere jih imajo več (npr. <ref>dst=unit_Mage text=Čarovniki</ref>), "
-#~ "redke pa manj."
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
@@ -9925,42 +9968,12 @@
 #~ "da jim Å¡kodi strup."
 
 #~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "The traits that are available to all non-Undead units are:"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Značilnosti, ki so na voljo vsem, razen Nemrtvim, enotam so:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Other special traits that may be assigned to units are:"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Druge posebne značilnosti, ki jih enota lahko ima so:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Tundra"
-#~ msgstr "nemrtev"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "2p - Icy Waters"
-#~ msgstr "Ledene Vode"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
 #~ "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range "
 #~ "and devastating balls of frost at long range."
 #~ msgstr ""
 #~ "Vilinski Višji mogočniki so strahoviti bojevniki. Na blizu uporabljajo "
 #~ "meč, na daleč pa uničujoče ognjene krogle."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 #~ "devastating balls of frost at long range."
@@ -10009,12 +10022,6 @@
 #~ "ognjem. Ti roparji pustošijo med sovražniki, tako da jih napadejo z "
 #~ "baklami in mrežami."
 
-#~ msgid "darts"
-#~ msgstr "puščice"
-
-#~ msgid "Vera.ttf"
-#~ msgstr "Vera.ttf"
-
 #~ msgid ""
 #~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
 #~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
@@ -10031,14 +10038,6 @@
 #~ "relativno enostaven; napadalec in branitelj si izmenjujeta napade, dokler "
 #~ "oba ne porabita njunega dodeljenega Å¡tevila napadov."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "tough"
-#~ msgstr "dotik"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "satiated"
-#~ msgstr "Novinec"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
 #~ "places and people to rob."
@@ -10067,77 +10066,6 @@
 #~ "Sijajni čarovniki so strah vzbujajoči sovražniki, močnejši celo od "
 #~ "Nadčarovnikov."
 
-#~ msgid "Mounted Captain"
-#~ msgstr "Konjeniški stotnik"
-
-#~ msgid "Mounted Commander"
-#~ msgstr "Konjeniški poveljnik"
-
 #~ msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
 #~ msgstr ""
 #~ "Lopovi so razbojniki, ki svoje žrtve pretepajo z velikimi gorjačami."
-
-#~ msgid "boiling water"
-#~ msgstr "vrela voda"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Steadfast:\n"
-#~ "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Neomajen:\n"
-#~ "Ta enota prejme samo polovico škode, kadar ni sama začela napada."
-
-#~ msgid "Halved"
-#~ msgstr "Prepolovljena"
-
-#~ msgid "The Broken Bridge"
-#~ msgstr "Porušen Most"
-
-#~ msgid "Battle for Weslin Bridge"
-#~ msgstr "Boj za Weslinški Most"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid " "
-#~ msgstr "; "
-
-#~ msgid "The Isle of Anduin"
-#~ msgstr "Otok Anduin"
-
-#~ msgid "The Three Rivers"
-#~ msgstr "Tri Reke"
-
-#~ msgid "The Isles of the Damned"
-#~ msgstr "Otoki Prekletih"
-
-#~ msgid "Dwarven Wasteland"
-#~ msgstr "Å kratja Pustina"
-
-#~ msgid "Princess's Battlefield"
-#~ msgstr "Princesino Bojišče"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "100 gold will be available for the next scenario"
-#~ msgstr "80% zlata se bo ohranilo za naslednji scenarij"
-
-#~ msgid "level: "
-#~ msgstr "stopnja: "
-
-#~ msgid "fey gale"
-#~ msgstr "smrtna sapa"
-
-#~ msgid "Dmg"
-#~ msgstr "Å kode"
-
-#~ msgid "Missing closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-#~ msgstr "Manjka zaključna oznaka oznake $tag (datoteka $file, vrstica 
$line)"
-
-#~ msgid "Found invalid closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Najdena je bila neveljavna zaključna oznaka oznake $tag (datoteka $file, "
-#~ "vrstica $line)"
-
-#~ msgid "$error in file $file (line $line, column $column)"
-#~ msgstr "$error v datoteki $file (vrstica $line, stolpec $column)"
-
-#~ msgid "$error (line $line, column $column)"
-#~ msgstr "$error (vrstica $line, stolpec $column)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]