wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-ei/ca.po wesno...


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-ei/ca.po wesno...
Date: Fri, 02 Sep 2005 14:57:32 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/09/02 18:57:30

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 
    po/wesnoth-ei : ca.po 
    po/wesnoth-httt: ca.po 
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 
    po/wesnoth-tdh : ca.po 
    po/wesnoth-trow: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.113&tr2=1.114&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po.diff?tr1=1.49&tr2=1.50&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.54&tr2=1.55&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.53&tr2=1.54&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.40&tr2=1.41&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.49 wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.50
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.49  Thu Aug 25 16:53:09 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po Fri Sep 2 18:57:30 2005
@@ -11,13 +11,11 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-06-09 12:54+0200\n"
-"Last-Translator: Grup de traducció de LinUV <Açò falta>\n"
+"Last-Translator: Grup de traducció de LinUV\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
-"X-Poedit-Language: catalan\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
@@ -172,7 +170,7 @@
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
-"Finalment hem aplegat a Weldyn, però sembla que els no-morts l'han rodejat. "
+"Finalment hem aplegat a Weldyn, però sembla que els no morts l'han rodejat. "
 "Hem de trencar les seues formacions per tal d'arribar fins al rei!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:189
@@ -255,14 +253,13 @@
 msgstr "Ah! Aquí hi ha una petita escletxa a la paret de la cova."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, Gweddry, you escaped too? Good. I think they have the rest of our troops "
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
-"Per tant, tu també has escapat, Gweddry? Molt bé. Crec que tenen encara "
-"captius a la resta dels nostres homes, però em penso que podrem 
rescatar-los."
+"Per tant, tu també has escapat, Gweddry? Molt bé. Crec que encara tenen "
+"captius a la resta de les nostres tropes, així com als pagesos que en 
segueixen. Però em penso que podrem rescatar-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
@@ -337,11 +334,9 @@
 msgstr "No estic preparat per a usar aquest objecte! Que l'agafe un altre."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
-#, fuzzy
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
 msgstr ""
-"Bé! Hem escapat d'aquestes maleïdes coves! Fugim d'aquestes muntanyes tan "
-"ràpidament com siga possible!"
+"Bé! Hem escapat d'aquestes maleïdes coves, fugim d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -376,19 +371,19 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. We must be across the river before that happens."
 msgstr ""
-"Hem de creuar aquest riu. Els no-morts ens xafen els talons i les seues "
-"hordes són massa grans per a derrotar-los. Els reforços dels no-morts "
+"Hem de creuar aquest riu. Els no morts ens xafen els talons i les seues "
+"hordes són massa grans per a derrotar-los. Els reforços dels no morts "
 "arribaran prompte. Hem de creuar el riu abans de què això ocòrrega."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
-"A l'altra banda del riu s'estenen les terres del Nord. Si podem arribar-hi, "
-"podrem conseguir que alguns ogres ens ajuden."
+"A l'altra banda del riu s'estenen les terres del Nord. Si hi arribem, "
+"podem aconseguir que alguns ogres ens ajudin, tot i que segurament intentaran 
"
+"atacar-nos després."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
@@ -403,19 +398,16 @@
 msgstr "Orc estúpid! Mor!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr "Pense què els ogres intenten matar els orcs."
+msgstr "Pense què els ogres intenten matar els orcs. Això pot ser útil."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
-"Si els demostrem què som enemics dels orcs, potser ens ajuden. Però crec 
que "
-"deuríem creuar el riu abans d'intentar convèncer aquests ogres de què ens "
-"ajuden."
+"Si els demostrem què som enemics dels orcs, potser ens ajudaran. Però crec 
que "
+"hauríem de creuar el riu abans d'intentar convèncer aquests ogres de res."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
@@ -425,7 +417,7 @@
 msgid ""
 "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
 msgstr ""
-"Els reforços dels no-morts han arribat! Hem de creuar el riu immediatament!"
+"Els reforços dels no morts han arribat! Hem de creuar el riu immediatament!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:226
 msgid ""
@@ -443,7 +435,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:240
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
-msgstr "Depressa. Hem de creuar abans de què aquests no-morts ens degollen!"
+msgstr "Depressa. Hem de creuar abans de què aquests no morts ens degollen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
@@ -460,7 +452,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr "Derrota el lí­der enemic"
+msgstr "Derrota el líder enemic"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:84
 msgid "Death of Volas"
@@ -471,22 +463,20 @@
 msgstr "Salut, viatgers! Benvinguts al meu regne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
-"Hola. Em pregunte si pots ajudar-nos a lluitar contra aquestes bèsties no-"
-"mortes què ens ataquen."
+"Hola. Em pregunto si podeu ajudar-nos a lluitar contra aquestes bèsties no "
+"mortes que ens persegueixen. Desitjariem anar cap al nord, a la vostra 
avançada."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
-"Per suposat. Encara què no deixarem els nostres boscos, t'ajudarem a aplegar 
"
-"a la caserna, on l'oficial què treballa allí t'ajudarà."
+"Per suposat. Encara què no deixarem els nostres boscos, t'ajudarem a arribar 
"
+"a la caserna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
@@ -613,11 +603,10 @@
 "per ells mereix una mica d'ajut, pense."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
-msgstr "Hi ha una gran fortuna en aquest cofre. Compte 200 peces d'or!"
+msgstr "Hi ha una gran fortuna en aquest cofre! Com a mínim dos centenars de 
peces d'or!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:302
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
@@ -708,7 +697,7 @@
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
-"No tinc or. Vull protecció! Els no-morts han destruït ma casa, i no hi ha "
+"No tinc or. Vull protecció! Els no morts han destruït ma casa, i no hi ha "
 "cap lloc segur on puga anar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:201
@@ -761,7 +750,7 @@
 msgid ""
 "I'll be followin' yah from now on. Hope yah can get to Weld'n an' all so I "
 "c'n stop runnin'..."
-msgstr "Aniré amb vosaltres d'ara endavant. Espere aplegar a Weldyn."
+msgstr "Aniré amb vosaltres d'ara endavant. Espere arribar a Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:302
 msgid "No, wait until later."
@@ -781,7 +770,7 @@
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
 msgstr ""
 "Bé, no havérem de destruïr el pont després de tot, però encara hem 
d'anar al "
-"sud. Per sort els no-morts no són tan nombrosos tan a l'oest."
+"sud. Per sort els no morts no són tan nombrosos tan a l'oest."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:329
 msgid "Verah' well. I'm still gonna foll'w you, thou'. Still need to su'vive!"
@@ -866,36 +855,34 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:104
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr "Escapa de la Capital matant un dels dos necromàntics"
+msgstr "Escapa de la capital matant un dels dos nigromants"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:125
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
 msgstr "Hem arribat a la capital de Mal-Ravanal!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. As I said before, "
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
-"Sí, però mira! Les forces dels no-morts ens xafen els talons. No podem 
matar "
-"Mal-Ravanal. Hem de tornar!"
+"Sí, però mira! Les forces dels no morts ens trepitgen els talons. No podem 
matar "
+"Mal-Ravanal. Ha estat una tonteria arribar fins aquí, hem de tornar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
-"Cert. Hem de matar un d'aquests necromàntics que ens segueix en la nostra "
-"retirada. Però pense que hem obtés quelcom: hem retrasat aquests enemics "
-"amb la nostres accions."
+"Potser sí. Per retirar-nos haurem de matar un d'aquests nigromants que ens 
segueixen. "
+"Però tal vegada encara estem a temps de matar Mal-Ravanal. "
+"Desitjaria intentar-ho."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
 msgstr ""
-"Aquests humans han osat a aplegar tan lluny en la meua terra. Esclafeu-los!"
+"Aquests humans han gosat arribar tan lluny en la meua terra. Esclafeu-los!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:159
 msgid "Terraent"
@@ -906,12 +893,12 @@
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
 msgstr ""
-"Gràcies per destruïr eixe guerrer esquelètic ! Cada vegada que mateu un 
dels "
-"Revenants, un dels meus cavallers esdevé lliure!"
+"Gràcies per destruïr eixe guerrer esquelètic! Cada vegada que mateu un 
dels "
+"renascuts, un dels nostres cavallers esdevé lliure!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:169
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
-msgstr "Per què? Sou presoners dels no-morts?"
+msgstr "Per què? Sou presoners dels no morts?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:173
 msgid ""
@@ -920,18 +907,17 @@
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
 "Sí. Els meus aliats i jo estàvem de viatge quan caiguèrem en una emboscada 
"
-"dels no-morts. Els guardes juguen a un joc morbós: quan un dels seus "
+"dels no morts. Els guardes juguen a un joc morbós: quan un dels seus "
 "guerrers mor, deixen un dels nostres lliure, però sí un dels vostres mor, "
 "maten un de nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
 "Sembla un joc perillós. Provarem d'alliberar tants dels teus com siga "
-"possible abans que escapem d'ací."
+"possible abans d'escapar d'ací."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
@@ -967,7 +953,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:100
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr "Troba el lí­der dels saltejadors en els llogarets i mata'l"
+msgstr "Troba el líder dels saltejadors en els llogarets i mata'l"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:104
 msgid "Defeat the undead leader"
@@ -1020,16 +1006,17 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
-"Pense que puc ajudar-te. Sóc un mac, pense que podré llançar un conjur que 
"
+"Pense que puc ajudar-te. Sóc un mag, pense que podré llançar un conjur que 
"
 "els descobrirà si entres als llogarets. De totes formes, no podré ajudar-te 
"
 "en la batalla."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
-msgstr "Ha arribat l'hora d'expulsar els bandits. Dacyn, llança el teu 
conjur!"
+msgstr ""
+"Això sona bé. "
+"Ha arribat l'hora d'expulsar alguns bandits. Dacyn, llança el teu conjur!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
@@ -1046,15 +1033,14 @@
 "i et mataran!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems the undead have caught up with us! We will have to kill them, too, "
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
-"Sembla què els no-morts ens persegueixen! Habrem de matar-los si volem què "
-"aquests llogarets estiguen segurs. Bé , ens veuem quan derroteu els "
-"bandolers i els no-morts."
+"Sembla què els no morts ens persegueixen! Haurem de matar-los si volem què "
+"aquests llogarets estiguen segurs. Bé, ja et trobaré quan derroteu els "
+"proscrits i els no morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid "They're here!"
@@ -1087,7 +1073,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:298
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
 msgstr ""
-"Encara hem de matar aquests no-morts si volem que els habitants estiguin "
+"Encara hem de matar aquests no morts si volem que els habitants estiguin "
 "segurs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:304
@@ -1266,7 +1252,7 @@
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
 msgstr ""
-"Els no-morts han matat a tothom aquí, però han deixat els objectes de 
valor."
+"Els no morts han matat a tothom aquí, però han deixat els objectes de 
valor."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
@@ -1303,7 +1289,7 @@
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
-"El senyor lich Mal-Ravanal ha d'haver inundat la vall. Als no-morts els "
+"El senyor lich Mal-Ravanal ha d'haver inundat la vall. Als no morts els "
 "agraden els pantans. Són morts, descomposts, tot el què són ells."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:269
@@ -1331,11 +1317,11 @@
 msgstr ""
 "No sé, semblava el drac Khrakrahs. Quan estava viu era la criatura més "
 "poderosa que mai ha viscut en les muntanyes de l'est. Deu haver fugit quan "
-"arribaren els no-morts."
+"arribaren els no morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr "S-se-senyor, els no-morts estan sortint de les clivelles del sòl!"
+msgstr "S-se-senyor, els no morts estan sortint de les clivelles del sòl!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
@@ -1347,7 +1333,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:63
 msgid "Undead Announcer"
-msgstr "Pregoner dels no-morts"
+msgstr "Pregoner dels no morts"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:92
 msgid ""
@@ -1451,7 +1437,7 @@
 "Sempre done a les meues víctimes l'honor de conèixer el magnífic líder de 
"
 "les enormes hordes que van a matar-les. Sóc el malvat espírit de Ravanal 
què "
 "posseïx l'esperit d'aquest lich, cap d'una diabòlica germandat de "
-"necromàntics! Ja ja ja ja!"
+"nigromants! Ja ja ja ja!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:171
 msgid ""
@@ -1470,7 +1456,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr "Merda! No podrem resistir aquests no-morts per molta estona més."
+msgstr "Merda! No podrem resistir aquests no morts per molta estona més."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:200
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
@@ -1516,7 +1502,7 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
-"El profeta li digué que l'únic forma d'aturar el dimoni era nomenar un mac "
+"El profeta li digué que l'únic forma d'aturar el dimoni era nomenar un mag "
 "versat en el combat amb els esperits de la obscuritat com a conseller reial."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
@@ -1604,7 +1590,7 @@
 "M'adone per les vostres paraules de què no heu vist mai les hordes per "
 "vosaltre mateixos. Tots els guerrers morts a totes les edats de la Terra han "
 "tornat per atacar-nos. Hi ha columnes d'esquelets, fantasmes, i rat penats "
-"infernals sense fi, dirigides per els necromàntics què els alçaren."
+"infernals sense fi, dirigides pels nigromants què els alçaren."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid ""
@@ -1627,7 +1613,7 @@
 msgstr ""
 "De totes formes, savem que no podem derrotar les hordes de l'enemic "
 "afrontant-los en batalla. Sembla que l'únic camí cap a la victòria és "
-"derrotar el cap d'aquests necromàntics, el lich Mal-Ravanal."
+"derrotar el cap d'aquests nigromants, el lich Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
@@ -1661,7 +1647,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
-msgstr "Senyor, els exèrcits dels no-morts ens ataquen!"
+msgstr "Senyor, els exèrcits dels no morts ens ataquen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:154
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
@@ -1765,7 +1751,7 @@
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
 "És cert. A pesar de tots el què em disguts matar qualsevol cosa què no "
-"siguen orcs i no-morts, sembla què habrem de matar aquests elfs, i aquests "
+"siguen orcs i no morts, sembla què habrem de matar aquests elfs, i aquests "
 "nans, abans de què ens maten a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:171
@@ -1832,7 +1818,7 @@
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
-"De qualsevol forma habrem de lluitar. Mireu, els orcs i els no-morts tenen "
+"De qualsevol forma habrem de lluitar. Mireu, els orcs i els no morts tenen "
 "un conflicte i bloquen el nostre camí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:126
@@ -1862,7 +1848,7 @@
 "No! These undead won our battle, and you will be able to enter my northern "
 "homeland!"
 msgstr ""
-"No! Aquests no-morts han guanyat la nostra batalla, i no podreu entrar a la "
+"No! Aquests no morts han guanyat la nostra batalla, i no podreu entrar a la "
 "nostra llar del nord!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
@@ -1872,7 +1858,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr "La patrulla fronterera dels no-morts"
+msgstr "La patrulla fronterera dels no morts"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:42
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:41
@@ -1912,7 +1898,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:116
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
 msgstr ""
-"Hem aplegat a les fronteres de la terra dels no-morts. Espere que no vulgues "
+"Hem aplegat a les fronteres de la terra dels no morts. Espere que no vulgues "
 "seguir- morirem si ho fem! Deuríem girar cap al nord i ajudar Owaec, capità 
"
 "de"
 
@@ -1923,7 +1909,7 @@
 "this necromancer?"
 msgstr ""
 "Hem derrotat aquesta patrulla, però encara podem tornar! Volem adentrar-nos "
-"en aquestes terres o intentar tornar i derrotar aquest necromàntic?"
+"en aquestes terres o intentar tornar i derrotar aquest nigromant?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:315
@@ -1966,19 +1952,19 @@
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
 "No podem perdre més temps derrotant Mal-Skraat. Ens agrade o no, hem "
-"d'adentrar-nos en les terres dels no-morts."
+"d'adentrar-nos en les terres dels no morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:189
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
-"Noo!!! Aplegaran a la capital de Mal-Ravanal, i seré castigat per haver-los "
+"Noo!!! Arribaran a la capital de Mal-Ravanal, i seré castigat per haver-los "
 "deixat escapar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr "La travessia dels no-morts"
+msgstr "La travessia dels no morts"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
 msgid "Mal-un-Karad"
@@ -2029,7 +2015,7 @@
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
-"Sembla què a més d'alçar no-morts, aquest fetiller ha aprés a cridar 
dimonis!"
+"Sembla què a més d'alçar no morts, aquest fetiller ha aprés a cridar 
dimonis!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
@@ -2149,12 +2135,12 @@
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
 msgstr ""
-"En qualsevol cas, els no-morts ens ataquen. Esperem que puguem resistir tota "
+"En qualsevol cas, els no morts ens ataquen. Esperem que puguem resistir tota "
 "la nit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:221
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
-msgstr "Mireu, els no-morts traspassen les nostres defenses!"
+msgstr "Mireu, els no morts traspassen les nostres defenses!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:245
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
@@ -2162,7 +2148,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:257
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
-msgstr "Mireu, el Sol està sortint. Els no-morts es retiren."
+msgstr "Mireu, el Sol està sortint. Els no morts es retiren."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:269
 msgid "Messenger of Doom"
@@ -2238,7 +2224,7 @@
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
-"Gweddry, pense que no deuries acceptar. Portarà més de sis no-morts a la "
+"Gweddry, pense que no deuries acceptar. Portarà més de sis no morts a la "
 "batalla, portarà un exèrcit sencer!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:307
@@ -2249,7 +2235,7 @@
 msgstr ""
 "Bé, pense que deuries acceptar. Açò almenys garanteix una lluita una mica "
 "neta, mentres que sinó acceptes haurem d'afrontar la totalitat de l'exèrcit 
"
-"dels no-morts."
+"dels no morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:311
 msgid ""
@@ -2331,7 +2317,7 @@
 msgstr ""
 "Quan el Rei rebé notícies del problema, el seu conseller Dacyn tenia molt a 
"
 "dir . Segons semblava, aquests atacs estaven relacionats amb altres similars "
-"anteriors a la frontera Sud, atacs dels no-morts. Dacyn va crear un pla per "
+"anteriors a la frontera Sud, atacs dels no morts. Dacyn va crear un pla per "
 "a combatre aquestes intrusions."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:24
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.54 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.55
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.54 Mon Aug 29 15:18:17 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Fri Sep 2 18:57:30 2005
@@ -4,7 +4,7 @@
 # Automatically generated, 2004.
 # Dan Rosàs Garcia, 2004.
 # Jonatan Alamà, 2005.
-# Jordà Polo <address@hidden>, 2004, 2005.
+# Jordà Polo <address@hidden>, 2005.
 # Pau Rul·lan Ferragut <address@hidden>, 2005.
 # Daniel López <address@hidden>, 2005.
 #
@@ -13,13 +13,12 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-26 14:31+0200\n"
-"Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-02 16:40+0200\n"
+"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
@@ -2479,7 +2478,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
-msgstr "Troll"
+msgstr "Trol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.53 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.54
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.53 Thu Aug 11 11:09:07 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Fri Sep 2 18:57:30 2005
@@ -3,14 +3,16 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 # Carles Company Soler <address@hidden>, 2004, 2005.
+# Jordà Polo <address@hidden>, 2005.
+# Daniel López <address@hidden>, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-10 22:38+0200\n"
-"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-01 22:49+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,7 +20,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Fill de Ull Negre (capítol I)"
+msgstr "Fill d'Ull Negre (capítol I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
@@ -50,7 +52,7 @@
 "his enslaved people."
 msgstr ""
 "Fes que el líder orc Kapou'e uneixi les tribus descontrolades del consell i "
-"lliberi la seva gent esclavitzada."
+"alliberi la seva gent esclavitzada."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -145,23 +147,22 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:153
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr "Proposo que Gork, tu i jo cridem als reforços."
+msgstr "Proposo que Gork, tu i jo cridem reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
-"Cridar reforços? Vols dir que no vols lluitar per els nostres germans? Ets "
+"Cridar reforços? Vols dir que no vols lluitar pels nostres germans? Ets "
 "un covard, Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr "Jo? Et demostraré que no soc un covard!"
+msgstr "Jo? Et demostraré que no sóc un covard!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:165
-msgid ""
-"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
+msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
 msgstr "No és hora de barallar-se! Jo els contendré, aneu a cercar 
reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:169
@@ -182,8 +183,8 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
-"Ens ataquen pels dos costats! Grüü, aguanta mentres vaig a Tirigaz a cercar 
"
-"forces per contraatacar. Encara que no puguem vencer aquests pirates sense "
+"Ens ataquen pels dos costats! Grüü, aguanta mentre vaig a Tirigaz a cercar "
+"forces per contraatacar. Encara que no puguem vèncer aquests pirates sense "
 "força naval, podem eliminar els humans d'aquesta regió."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:195
@@ -192,11 +193,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:263
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr "Pillatge! Saquegem aquests orcs!"
+msgstr "Pillatge! Saquegem aquests orcs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:274
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr "Aaaargh! Em moro!"
+msgstr "Aaaargh! Em moro!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:278
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
@@ -214,8 +215,7 @@
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
-msgstr ""
-"Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per fugir!"
+msgstr "Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per 
fugir!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:293
 msgid ""
@@ -223,7 +223,7 @@
 "I think we should go for them as soon as possible and evacuate this city."
 msgstr ""
 "Hem rebut notícies seves, han fugit cap a l'est, devora les Muntanyes "
-"Planyides. Crec que els hauríem d'anar a cercar lo antes possible i evacuar "
+"Planyides. Crec que els hauríem d'anar a cercar l'abans possible i evacuar "
 "aquesta ciutat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:297
@@ -232,16 +232,16 @@
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
-"Però està més enllà del Desert de la Mort, que està ple de escorpins "
-"verinosos gegants i de lladres. I travessar-ho ens duria segles! I ni "
-"recordar que després del desert haurem d'atravessar el Bosc Silenciós!"
+"Però està més enllà del Desert de la Mort, que està ple d'escorpins "
+"verinosos gegants i de lladres. I travessar-lo ens duria segles! I ni "
+"recordar que després del desert haurem de travessar el Bosc Silenciós!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:301
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
-"Així que no tenim elecció ... Mai no he tastat el escorpins però segur que 
"
+"Així que no tenim elecció... Mai no he tastat el escorpins però segur que "
 "aquest viatge serà divertit."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:4
@@ -259,7 +259,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:39
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:104
 msgid "Death of Inarix"
-msgstr "Mort de Inarix"
+msgstr "Mort d'Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:62
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:131
@@ -286,8 +286,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
-msgstr ""
-"Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra elles."
+msgstr "Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra 
elles."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:223
 msgid ""
@@ -374,10 +373,8 @@
 msgstr "Ara són massa nombrosos, retirada!!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:433
-msgid ""
-"The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
-msgstr ""
-"Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien mai."
+msgid "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never 
come."
+msgstr "Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien 
mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:438
 msgid ""
@@ -405,7 +402,7 @@
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
-msgstr "Kapou'e tornarà a Fill de Ull Negre Capítol II, 'La Gran Horda'."
+msgstr "Kapou'e tornarà a Fill d'Ull Negre Capítol II, 'La Gran Horda'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:465
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
@@ -438,7 +435,7 @@
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
 "Han passat dos dies des de que vam entrar a aquest desert. Mai no he passat "
-"tanta calor i casi hem acabat el menjar."
+"tanta calor i gairebé hem acabat el menjar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:133
 msgid ""
@@ -454,7 +451,7 @@
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
 "Esper que no en trobem cap! Són bèsties terribles i cuirassades i les teves 
"
-"maces de troll són inútils contra la seva closca."
+"maces de trol són inútils contra la seva closca."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
 msgid ""
@@ -470,11 +467,10 @@
 "mentioned on the map before the sun gets high."
 msgstr ""
 "Ja surt el sol, hauríem de seguir el nostre camí i trobar l'oasi mencionat "
-"al mapa antes de que el sol estigui a dalt."
+"al mapa abans de que el sol estigui a dalt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:149
-msgid ""
-"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
+msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
 msgstr "Alerta! Se sap que aquest oasi és un cau de lladres i "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:174
@@ -501,12 +497,11 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
-"Mireu companys! Aquests orcs no imaginen que estan visquent el seu darrer "
+"Mireu companys! Aquests orcs no imaginen que estan vivint el seu darrer "
 "dia. Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:112
-msgid ""
-"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
+msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
 msgstr ""
 "Ens ataquen els humans! Afanyem-nos, hem de defensar la terra dels nostres "
 "pares!"
@@ -553,15 +548,15 @@
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
 "Però les tribus lliures estan més enllà de les Muntanyes de Haag. Aquestes 
"
-"muntanyes estan infestades de nans i trolls salvatges."
+"muntanyes estan infestades de nans i trols salvatges."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:155
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
-"No tenim elecció, hem de passar. Els trolls han estat els nostres aliats en "
-"el passat--alomillor ens poden ajudar. Afanyem-nos, hem de partir ara."
+"No tenim elecció, hem de passar. Els trols han estat els nostres aliats en "
+"el passat--potser ens poden ajudar. Afanyem-nos, hem de partir ara."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:73
 msgid "Saving Inarix"
@@ -599,7 +594,7 @@
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
-"Encara és pitjor, els nostres vigilants ens avisat que els nostres aliats "
+"Encara és pitjor, els nostres vigilants ens han avisat que els nostres 
aliats "
 "sauris conduits per Inarix encara estan bloquejats a l'altre costat del riu "
 "a unes quantes milles. No podran creuar el riu."
 
@@ -662,8 +657,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
-msgstr ""
-"Que no es digui que els elfs són més valents que nosaltres. Tots a l'atac!"
+msgstr "Que no es digui que els elfs són més valents que nosaltres. Tots a 
l'atac!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
@@ -679,7 +673,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:23
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr "Sobreviu a la amenaça de Shan Taum durant 20 torns"
+msgstr "Sobreviu a l'amenaça de Shan Taum durant 20 torns"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:58
 msgid "Shan Taum"
@@ -691,25 +685,25 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:108
 msgid "Why?"
-msgstr "Perquè?"
+msgstr "Per què?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:112
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
-"Només els trolls no saben que aquestes terres estan manades per Shan Taum el 
"
+"Només els trols no saben que aquestes terres estan manades per Shan Taum el "
 "Contrabandista, que era un rival de Karun Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:116
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr "Dubto que donin la benvinguda al fill de l'Ull Negre."
+msgstr "Dubto que donin la benvinguda al fill d'Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:120
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
-msgstr "Qui és? Kapou'e! Que fas a les meves terres perdedor ridícul?"
+msgstr "Qui és? Kapou'e! Què fas a les meves terres perdedor ridícul?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
@@ -740,8 +734,7 @@
 msgstr "De veritat? I que beuràs amb ella? Licor de menta?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:140
-msgid ""
-"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
+msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
 msgstr ""
 "Impacient, Kapou'e va llançar un atac sobre el seu company orc Shan Taum el "
 "Contrabandista."
@@ -751,8 +744,8 @@
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
 msgstr ""
-"Què és això? Esteu sonats!? El humans estan a punt de assetjar la nostra "
-"fortalessa de Prestim i vosaltres lluiteu l'un amb l'altre!?"
+"Què és això? Esteu sonats!? El humans estan a punt d'assetjar la nostra "
+"fortalesa de Prestim i vosaltres lluiteu l'un amb l'altre!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:163
 msgid "Well, ermmm..."
@@ -789,8 +782,8 @@
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
 msgstr ""
-"És veritat. Ara ens pressionen de tots els costars, tant humans com elfs. "
-"Necessitem un lider que uneixi els clans. Aquest líder ets TU!"
+"És veritat. Ara ens pressionen de tots els costats, tant humans com elfs. "
+"Necessitem un líder que uneixi els clans. Aquest líder ets TU!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:187
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
@@ -819,7 +812,7 @@
 msgstr ""
 "Deixa la teva gent aquí Kapou'e --per ara estan segurs-- i vés a defensar "
 "Prestim. Mentres, ara que el consell està complet un altre cop, podrem "
-"decidir si formem un la Gran Horda de nou i donar-te'n a tu el lideratge."
+"decidir si formem la Gran Horda de nou i donar-te'n a tu el lideratge."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:219
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
@@ -846,7 +839,7 @@
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really that "
 "silent?"
 msgstr ""
-"Així que aquí està el Bosc Silenciós ... perquè s'anomena així? És 
realment "
+"Així que aquí està el Bosc Silenciós... per què s'anomena així? És 
realment "
 "tan silenciós?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
@@ -855,7 +848,7 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
-"No ha estat sempre tan silenciós. Molts caçadors de la tribus solien caçar 
"
+"No ha estat sempre tan silenciós. Molts caçadors de les tribus solien 
caçar "
 "aquí i pescaven al riu Bork. Però ara ningú entraria aquí si no és a la "
 "força."
 
@@ -869,7 +862,7 @@
 "likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
 "El fet és que molts pocs han entrat a aquest bosc i han retornat segurs a "
-"casa. El més segur es que aquest bosc estigui ple de renegats elfs."
+"casa. El més segur és que aquest bosc estigui ple de renegats elfs."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:143
 msgid ""
@@ -900,8 +893,8 @@
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
-"No cridis tant, troll estúpid. No recordes que som al Bosc Silenciós? A lo "
-"millor en vendran més."
+"No cridis tant, trol estúpid. No recordes que som al Bosc Silenciós? Potser 
"
+"en vendran més."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:194
 msgid ""
@@ -936,7 +929,7 @@
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
-"Oh no! Estan assetjats pels elfs. Hem d'ajudar als nostres germans a lliurar-"
+"Oh no! Estan assetjats pels elfs. Hem d'ajudar els nostres germans a 
alliberar-"
 "se d'aquesta xusma. Però aquests elfs fastigosos són molt nombrosos."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:162
@@ -949,15 +942,14 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:170
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-msgstr "Anem i els matem a tots. Que en penses?"
+msgstr "Anem i els matem a tots. Què en penses?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:174
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-msgid ""
-"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
+msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gór."
 msgstr ""
 "Llavors, Kapou'e llançà el seu atac desesperat per aturar el setge de Barag 
"
 "Gor."
@@ -971,7 +963,7 @@
 "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of assassins, "
 "now you can count on the assassins guild to help you in your quest!"
 msgstr ""
-"Llibertat! Moltes gràcies, Fill de Ull Negre. Soc Jetto, mestre d'assassins, 
"
+"Llibertat! Moltes gràcies, Fill d'Ull Negre. Sóc Jetto, mestre d'assassins, 
"
 "ara pots contar amb el clan dels assassins per ajudar-te en la teva cerca!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:244
@@ -991,19 +983,19 @@
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
-"Tens raó, hem de partir cap a un lloc més segur. Ens has ajudat. Tornaries 
"
-"a ajudar-nos u ens acompanyaries al Port de Tirigaz?"
+"Tens raó, hem de partir cap a un lloc més segur. Ens has ajudat. Tornaries "
+"a ajudar-nos i ens acompanyaries al Port de Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:256
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
-msgstr "Si, necessito demanar ajuda a tot el consell. Venc amb tu."
+msgstr "Sí, necessito demanar ajuda a tot el consell. Venc amb tu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:260
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
-"Excel·lent. Es un viatge perillós, perquè hem de agafar una carretera "
+"Excel·lent. És un viatge perillós, perquè hem de agafar una carretera "
 "propera al bosc dels elfs. És la carretera que passa vora aquella granja "
 "groga."
 
@@ -1017,7 +1009,7 @@
 "Tirigaz as soon as possible."
 msgstr ""
 "Finalment estem segurs. Afanya't Kapou'e, vine amb nosaltres, necessitem "
-"arribar a Tirigaz lo antes possible."
+"arribar a Tirigaz l'abans possible."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
@@ -1029,8 +1021,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
-"Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense perill!"
+msgstr "Aha! Sorpresa! Pensaves que podríeu creuar les terres dels elfs sense 
perill!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:383
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -1044,12 +1035,11 @@
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
-msgstr ""
-"Al teu servei, Etheliel. Empenyem aquestes criatures malignes al seu cau!"
+msgstr "Al teu servei, Etheliel. Empenyem aquestes criatures malignes al seu 
cau!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:4
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
-msgstr "Cap el port de Tirigaz"
+msgstr "Cap al port de Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
 msgid "Defeat all enemy leaders"
@@ -1083,7 +1073,7 @@
 "are undead there."
 msgstr ""
 "Tens raó. Puc veure quelcom que es mou en aquests turons. Pareix que hi ha "
-"no-morts per aquí."
+"no morts per aquí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:190
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
@@ -1099,7 +1089,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:213
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-msgstr "Tinc set ... *gulp* *gulp*"
+msgstr "Tinc set... *gulp* *gulp*"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:217
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
@@ -1144,16 +1134,15 @@
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
 msgstr ""
 "Gairebé hem creuat les muntanyes. Sento que les terres de les tribus lliures 
"
-"estan aprop. Però alerta, hi ha nans i trolls salvatges aprop. Afanyeu-vos! "
+"estan aprop. Però alerta, hi ha nans i trols salvatges a prop. Afanyeu-vos! "
 "Puc veure la senyal que indica les seves terres."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:119
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-msgstr "Que fan aquests orcs aquí? Haurien d'estar massa cansats per viure."
+msgstr "Què fan aquests orcs aquí? Haurien d'estar massa cansats per viure."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:133
-msgid ""
-"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
+msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
 msgstr ""
 "Mai no he arribat tan enfora, estem creuant la frontera de les terres de "
 "l'Ull Negre."
@@ -1199,7 +1188,7 @@
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
-"Tens raó, fill meu. Ajudarem als nostres amics orcs. Però cuida't... Hem "
+"Tens raó, fill meu. Ajudarem els nostres amics orcs. Però cuida't... Hem "
 "desesperaria si et passés res dolent."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:221
@@ -1225,12 +1214,12 @@
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to return "
 "to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
-"Fill meu! No l'hauria d'haver duit mai a aquesta lluita. Ara retornarem a "
+"Fill meu! No l'hauria d'haver dut mai a aquesta lluita. Ara retornarem a "
 "les nostres cavernes i no en sortirem mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:268
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-msgstr "Els nostres amics trolls estan acabats. Sense ells no hi ha 
esperança."
+msgstr "Els nostres amics trols estan acabats. Sense ells no hi ha esperança."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:282
 msgid "Argh! I die!"
@@ -1243,8 +1232,8 @@
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls of "
 "Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
-"Ho hem aconseguit! Hem travessat les Muntanyes de Haag. Mireu aquests "
-"turonets verds! La terra de les tribus lliures està aprop. Puc veure les "
+"Ho hem aconseguit! Hem travessat les Muntanyes de Haag. Mireu aquests "
+"turons verds! La terra de les tribus lliures està aprop. Puc veure les "
 "murades de Barag-Gor a la llunyania."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:312
@@ -1330,8 +1319,7 @@
 msgstr ""
 "Al tretzè any del regnat de Howgarth III, la tensió començà a pujar entre 
"
 "les tribus orques i els comtats humans del nord. La fam va fer que els "
-"humans colonitzessin algunes terres orques i empenyessin als orcs muntanyes "
-"dessolades."
+"humans colonitzessin algunes terres orques i empenyessin els orcs cap a les 
muntanyes dessolades."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:15
 msgid ""
@@ -1340,10 +1328,10 @@
 "Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and conferred a "
 "small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
-"Això va causar esvalots molt violents entre els orcs perquè els orcs varen "
-"massacrar sistemàticament les colonies i pobles humans que hi havia a les "
+"Això va causar esvalots molt violents entre els orcs perquè aquests varen "
+"massacrar sistemàticament les colònies i pobles humans que hi havia a les "
 "seves terres. Llavors, el comte Lanbec'h decidí atacar definitivament "
-"l'amenaça orca i donà un petit exercit al seu gendre, el baró Albert."
+"l'amenaça orca i donà un petit exèrcit al seu gendre, el baró Albert."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:20
 msgid ""
@@ -1359,9 +1347,10 @@
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
 "Quan va caure la nit, les seves tropes varen arribar a un territori "
-"muntanyós que estava baix la autoritat del cap orc Kapou'e, el fill de l'Ull 
"
+"muntanyós que estava baix l'autoritat del cap orc Kapou'e, el fill d'Ull "
 "Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/utils.cfg:193
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Gal·leó Pirata"
+
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.40 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.41
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.40  Thu Aug 25 19:46:27 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Fri Sep 2 18:57:30 2005
@@ -3,14 +3,16 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 # Pau Rul·lan Ferragut <address@hidden>, 2004, 2005.
+# Jordà Polo <address@hidden>, 2005.
+# Daniel López <address@hidden>, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-25 21:40+0200\n"
-"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-01 23:20+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -41,10 +43,9 @@
 msgstr "Senyor Obscur"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:13
-msgid ""
-"Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead hordes."
+msgid "Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead 
hordes."
 msgstr ""
-"Condueix al nigromant fugitiu Gwiti Ha'atel, i converteix-te en el mestre de "
+"Lidera el nigromant fugitiu Gwiti Ha'atel, i converteix-te en el mestre de "
 "les hordes dels no morts."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
@@ -118,7 +119,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:170
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
-msgstr "La gent de Wesnoth han descobert la fuga! Això no pot ser bo..."
+msgstr "La gent de Wesnoth ha descobert la fuga! Això no pot ser bo..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:4
 msgid "Brother Against Brother"
@@ -158,8 +159,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
-msgstr ""
-"Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre cop."
+msgstr "Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre 
cop."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:99
 msgid ""
@@ -168,7 +168,7 @@
 "carpet."
 msgstr ""
 "Lluitaré contra tu amb totes les meves forces per prevenir-ho. Jo sempre he "
-"estat el més fort de nosaltres. Fogeix ara i salva la teva misarable pell "
+"estat el més fort de nosaltres. Fuig ara i salva la teva miserable pell "
 "abans faci una catifa amb ella."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:103
@@ -188,16 +188,15 @@
 "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
 "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
 msgstr ""
-"Ha ha ha, no te vaig dir que passaria això? Potser algun dia invocaré la "
-"teva ombra per fer-me de servent. Fins llavors... adèu!"
+"Ha ha ha, no et vaig dir que passaria això? Potser algun dia invocaré la "
+"teva ombra per fer-me de servent. Fins llavors... adéu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:124
 msgid "It is over. I am doomed."
 msgstr "És el final. Estic acabat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:139
-msgid ""
-"I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
+msgid "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe 
it."
 msgstr ""
 "Jo... he fallat en guanyar aquesta batalla. He sigut derrotat. No ho puc "
 "creure."
@@ -207,7 +206,7 @@
 "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will be "
 "back under my command!"
 msgstr ""
-"Mor, si, mor, i ves a la Terra dels Morts. Potser algun dia estaràs sota les 
"
+"Mor, sí, mor, i vés a la Terra dels Morts. Potser algun dia estaràs sota 
les "
 "meves ordres!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:160
@@ -220,7 +219,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:185
 msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-msgstr "Jo sóc Gwiti el Poderós, prepàret per morir!"
+msgstr "Jo sóc Gwiti el Poderós, prepara't per morir!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:197
 msgid "Now you shall die!"
@@ -231,7 +230,7 @@
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
-"Tu misarable infeliç, sàpigues que és sols per la meva gràcia que podràs 
"
+"Tu miserable infeliç, sàpigues que és sols per la meva gràcia que podràs 
"
 "veure el sol un altre cop, però moriràs després de que es pongui."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:211
@@ -271,8 +270,7 @@
 msgstr "Veig que per fi el teu patètic regne mobilitza les seves tropes."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:100
-msgid ""
-"So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
+msgid "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. 
Die!"
 msgstr "Així que tu ets el responsable de la derrota de la Pedra d'Erzen. 
Mor!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:104
@@ -312,8 +310,7 @@
 msgstr "Senyor Aretu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:150
-msgid ""
-"Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
+msgid "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those 
undead!"
 msgstr ""
 "Leonard és mort? Oh, quin dia més trist. Anem, homes, anem a destruir "
 "aquells no morts!"
@@ -348,8 +345,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
-msgstr ""
-"Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per seguir-me!"
+msgstr "Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per 
seguir-me!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:231
 msgid "Tanar"
@@ -360,10 +356,8 @@
 msgstr "Oh, no, fugir dels nans per ser pres pels no morts."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:243
-msgid ""
-"Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
-msgstr ""
-"Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un aliat."
+msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
+msgstr "Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un 
aliat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:248
 msgid ""
@@ -373,7 +367,7 @@
 msgstr ""
 "Jo sóc Tanar, senyor d'un clan orc que residia aquí! La meva gent va ser "
 "expulsada pels nans. Totes les famílies varen tenir moltes baixes. Per "
-"favor, deixa'ns anar amb tú, sols per tenir la possibilitat de venjar-nos "
+"favor, deixa'ns anar amb tu, sols per tenir la possibilitat de venjar-nos "
 "dels malignes nans!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:252
@@ -381,7 +375,7 @@
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
 msgstr ""
-"Encantat. Me sento molt sol parlant amb mi mateix, i cap dels meus servents "
+"Encantat. Em sento molt sol parlant amb mi mateix, i cap dels meus servents "
 "mereix ni una paraula."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:257
@@ -427,7 +421,7 @@
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
 "Però els antics mags havien fet molt bé la seva feina. El llibre havia 
estat "
-"amagat en un bosc on elfs i orcs havien guerrejat durants anys. Qualsevol "
+"amagat en un bosc on elfs i orcs havien guerrejat durant anys. Qualsevol "
 "intent d'apropar-s'hi sofriria la seva ira combinada..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
@@ -436,8 +430,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:112
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-msgstr ""
-"Malaït sia! Com feren els elfs per conseguir que un nigromant s'unís a 
ells?"
+msgstr "Maleït sia! Com feren els elfs per aconseguir que un nigromant 
s'unís a ells?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:116
 msgid "I side not with either of you!"
@@ -479,10 +472,8 @@
 msgstr "Maleeixo aquell nigromant! Per què havia de venir aquí?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:222
-msgid ""
-"At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
-msgstr ""
-"Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders malvats!"
+msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
+msgstr "Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders 
malvats!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:237
 msgid ""
@@ -534,11 +525,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:258
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr "Bé, bé, bé. Trenta cinc peses d'or hi havia dins d'aquest cofre!"
+msgstr "Bé, bé, bé. Trenta-cinc peces d'or hi havia dins d'aquest cofre!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:283
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
-msgstr "Malaït sia, el cofre era buit!"
+msgstr "Maleït sia, el cofre era buit!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:304
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
@@ -546,12 +537,10 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:329
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
-"Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser problema..."
+msgstr "Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser 
problema..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:354
-msgid ""
-"The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
+msgid "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of 
them."
 msgstr ""
 "El cofre era buit excepte per unes quantes deixalles. La màgia s'ha anat amb 
"
 "elles."
@@ -593,10 +582,8 @@
 "fred."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:570
-msgid ""
-"This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
-msgstr ""
-"Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
+msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
+msgstr "Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:574
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
@@ -620,7 +607,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:29
 msgid "Kill both enemy leaders"
-msgstr "Mata als dos líders enemics"
+msgstr "Mata els dos líders enemics"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:57
 msgid "Quirind"
@@ -637,7 +624,7 @@
 "where the greatest magi once studied."
 msgstr ""
 "Després d'acabar amb l'esperit fosc per la seva derrota, Gwiti comprèn que "
-"es troba en unes terres molts llunyanes de Wesnoth, i es dirigeix cap a la "
+"es troba en unes terres molts llunyanes de Wesnoth i es dirigeix cap a la "
 "Torre de Kaleon, on una vegada estudiaren els millors mags del regne."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:114
@@ -652,15 +639,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:118
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
-msgstr "S'acosta un nigromant! Podria ser el mateix que varem eliminar?"
+msgstr "S'acosta un nigromant! Podria ser el mateix que vàrem eliminar?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:122
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we magi, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
-"Maleit i mort, sàpigues que nosaltres els mags, guardians de la Torre de "
-"Kaleon, et treurem amb tots els nostres encanteris! Fogeix ara i potser "
+"Maleït i mort, sàpigues que nosaltres els mags, guardians de la Torre de "
+"Kaleon, et treurem amb tots els nostres encanteris! Fuig ara i potser "
 "sobreviuràs."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:126
@@ -713,7 +700,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:10
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr "Mentre fogien de Wesnoth, Gwiti va entrar a les torres dels orcs."
+msgstr "Mentre fugien de Wesnoth, Gwiti va entrar a les torres dels orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:51
 msgid "Take the Skull of Agarash"
@@ -749,15 +736,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:140
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr ""
-"Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no morts!"
+msgstr "Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no 
morts!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:144
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
-"Gwiti, no marxis amb objectius de venjança. Primer, ves al sud, contra els "
+"Gwiti, no marxis amb objectius de venjança. Primer, vés al sud, contra els "
 "orcs, i allà troba la Calavera d'Agarash."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:148
@@ -791,8 +777,8 @@
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
 msgstr ""
-"Argh! Aquesta sols és la meitat de la calavera, i és casi inútil i sense "
-"poder! Adèusiau, esperit!"
+"Argh! Aquesta sols és la meitat de la calavera, i és gairebé inútil i 
sense "
+"poder! Adéu siau, esperit!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:212
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
@@ -808,8 +794,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:248
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
-"Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo mateix!"
+msgstr "Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo 
mateix!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
@@ -851,11 +836,11 @@
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
 "Hem arribat a una cambra inundada de la cova. Si seguim endavant, els nans "
-"haurien de ser retrasats una bona estona."
+"haurien de ser retardats una bona estona."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:206
 msgid "ARGH! What was that?"
-msgstr "Argh! Que fou això?"
+msgstr "Argh! Què fou això?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:210
 msgid ""
@@ -871,8 +856,8 @@
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
 "No, Senyor. Aquests passadissos foren inundats el darrer cop que vaig ser "
-"aquí. Els nans no hi eren, i nosaltres varem evitar el perill sense nom que "
-"sentirem."
+"aquí. Els nans no hi eren, i nosaltres vàrem evitar el perill sense nom que 
"
+"sentírem."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:219
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
@@ -883,8 +868,7 @@
 msgstr "Fi de la primera part"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:224
-msgid ""
-"Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark Hordes."
+msgid "Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark 
Hordes."
 msgstr ""
 "Les aventures de Gwiti continuaran en el proper episodi de Les Hordes "
 "Obscures."
@@ -895,7 +879,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:265
 msgid "You swore you would protect me!"
-msgstr "Vareu prometre que em donarieu protecció!"
+msgstr "Vareu prometre que em donaríeu protecció!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/utils/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -938,6 +922,7 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
-"Però el destí va intervenir. El vaixell es fa enfonsar per una tormenta "
-"repentina i es va desintegrar, separant els germans i portant-los fins a la "
+"Però el destí va intervenir. El vaixell es fa enfonsar per una turmenta "
+"sobtada i es va desintegrar, separant els germans i portant-los fins a la "
 "costa. Aquest fou el començament del Despertar de les Hordes Obscures."
+
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.48 Mon Aug 29 18:34:17 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po    Fri Sep 2 18:57:30 2005
@@ -8,10 +8,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: wesnoth-trow-ca\n"
+"Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-29 19:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 15:59+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -294,7 +294,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:267
 msgid "Death of King Addroran IX"
-msgstr "Mort del rei Addroran IX"
+msgstr "Mort del Rei Addroran IX"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:281
 msgid ""
@@ -604,7 +604,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "Father, I wish you were here..."
-msgstr "Pare, tant de bo hi fou aquí..."
+msgstr "Pare, tan de bo hi fou aquí..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:149
 msgid ""
@@ -658,7 +658,7 @@
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
 "Orcs! Fa molt de temps que no tinc el plaer de cruixir un amb la meva "
-"destral. Ha arribat l'hora de lluitar!"
+"atxa. Ha arribat l'hora de lluitar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid "You've fought Orcs before?"
@@ -666,7 +666,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:217
 msgid "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some 
Orcs!"
-msgstr "Ah, noiet! D'on surts tu? Prou de xerrameca, matem uns quant Orcs!"
+msgstr "Ah, noiet! D'on surts tu? Prou de xerrameca, matem uns quants Orcs!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid ""
@@ -1220,7 +1220,7 @@
 "We must prepare the defenses! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
-"Hem de preparar les nostres defenses! Haldric, quedeu-vos a la torre, Jo he "
+"Hem de preparar les nostres defenses! Haldric, quedat la torre, jo he "
 "d'anar a enfortir la nostra frontera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:181
@@ -1361,7 +1361,7 @@
 "La sang de molts bons soldats tacà aquell dia el gelat camp de batalla. I "
 "encara continuen pressionant. El rei no va deixar cap hereu, però els altres 
"
 "nobles van fugir cap a la Badia del Sud. Hem estat ocupats evacuant la resta "
-"de la població.L'exèrcit ens ha proporcionat suficient temps per a evacuar "
+"de la població. L'exèrcit ens ha proporcionat suficient temps per a evacuar 
"
 "la major part de la nostra gent i dels magatzems d'hivern. Varen marxar cap a 
la Badia del Sud, aparentment la ciutat s'està omplint de refugiats de tot 
arreu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:312
@@ -1376,7 +1376,7 @@
 "evacuats. Vós, nostre senyor, sou lliure de posar-vos fora de perill quan "
 "arribi la primera nau. Però si puc ser franc senyor, les nostres defenses "
 "estan molt minvades i necessitarem de tota l'ajuda possible per defensar els "
-"nostres murs. D'altra manera molt em temo que seríem superats abans que el "
+"nostres murs. D'altra manera molt em temo que serem superats abans que el "
 "darrer dels nostres hagi pogut ser evacuat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:317
@@ -1428,7 +1428,7 @@
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
 "Homes, tothom al seu lloc! Hem d'evacuar tothom als vaixells en tres tandes "
-"més.Fins llavors, fem que els orcs paguin amb la mort per cada polsada de la 
"
+"més. Fins llavors, fem que els orcs paguin amb la mort per cada polsada de 
la "
 "nostra terra. Per les nostres llars, per la nostra gent, pel nostre rei 
caigut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
@@ -2939,8 +2939,8 @@
 "problem. I'm at a loss when it comes to trying to figure out what I should "
 "do next."
 msgstr ""
-"Sí, ha estat una àrdua batalla, però al final hem estat victoriosos. Ara, "
-"tinc un problema. No sé què és el que hauré de fer ara."
+"Sí, ha estat una àrdua batalla, però al final hem estat victoriosos. Ara "
+"tinc un problema. No sé què és el següent que hauré de fer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:127
 msgid ""
@@ -2949,7 +2949,7 @@
 "is growing daily. We need to get to Southbay, but I dare not lead us onto "
 "the plains or it could be a mass slaughter."
 msgstr ""
-"Tinc l'artefacte però no ni idea del que fa. Per empitjorar les coses no sé 
"
+"Tinc l'artefacte però ni idea del que fa. Per empitjorar les coses no sé "
 "què està succeint fora més enllà d'aquest bosc. El nombre de refugiats "
 "augmenta cada dia. Cal que arribem a la Badia del Sud però no goso anar per "
 "les planes car seria una massacre."
@@ -3036,9 +3036,9 @@
 "and Southbay, you clearly can't go that way. However, the road to Clearwater "
 "Port is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
-"No són bones.notícies. El principal assentament dels orcs està entre el 
bosc "
+"No són bones notícies. El principal assentament dels orcs està entre el 
bosc "
 "i la Badia del Sud, no podem anar per allà. En canvi, el camí cap al Port "
-"d'Aiguaclara està lliure d'orcs.·Sembla ser que s'han endinsat al pantà "
+"d'Aiguaclara està lliure d'orcs. Sembla ser que s'han endinsat al pantà "
 "d'Esten. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:221
@@ -3058,7 +3058,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
 msgid "Lady, why would you let those undead monsters lead your people?"
 msgstr ""
-"Lady, per què permetríeu que aquells monstres no morts comandessin el 
vostre "
+"Lady, per què vareu permetre que aquells monstres no morts comandessin el 
vostre "
 "poble?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:234
@@ -3072,7 +3072,7 @@
 "Haldric, som un poble longeu que ha viscut en una terra plena de tot tipus "
 "d'homes i bèsties. Necessitem la visió que s'estén més enllà de la 
deficient "
 "capacitat de l'edat humana. L'art de la nigromància ens ha permès ser "
-"immortals però també servir com esclaus."
+"immortals però també ens ha fet esclaus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:239
 msgid ""
@@ -3120,7 +3120,7 @@
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
 "Sóc Lady Jessyca, una noble, princesa dels wesfolk! Traïda per l'obscur "
-"pacte de Lord Lich amb els orcs. En bona part perquè 'el vostre' estúpid "
+"pacte del senyor lich amb els orcs. En bona part perquè 'el vostre' estúpid 
"
 "príncep de la Badia del Sud els va convèncer del que les seves no vides "
 "immortals tocaven la seva fi!"
 
@@ -3132,9 +3132,9 @@
 "weren't going to tolerate living humans outside of the slave mines, or stew "
 "pot!"
 msgstr ""
-"Ara sóc tan refugiat com vós. Francament, no sé si els senyors lich s'han "
+"Ara sóc tan refugiada com vós. Francament, no sé si els senyors lich s'han 
"
 "aliat amb els orcs. Els orcs es podrien haver desfet dels senyors lich o "
-"potser no, però n'estic segur que els orcs no permetrien que els humans "
+"potser no, però n'estic segura que els orcs no permetrien que els humans "
 "visquessin fora de les mines d'esclaus, o de la cassola!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:304
@@ -3258,7 +3258,7 @@
 "die Orcish scum!"
 msgstr ""
 "Pobre humà, no hauries de donar joguines com aquestes als elfs! Bah! No "
-"m'importa gaire. No sóc un mag. Només tinc la meva destral i és tot el que 
"
+"m'importa gaire. No sóc un mag. Només tinc la meva atxa i és tot el que "
 "em cal. Aquí hi és,- Prepara't per a morir fastigós orc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
@@ -4339,8 +4339,8 @@
 "but they won't be able to last long... We must evacuate our home."
 msgstr ""
 "Haldric, les coses no han sortit bé! Els orcs han arribat. Ens hem enfrontat 
"
-"amb ells a les torres del nord però eren massa. Ens han seguit a l'est cap a 
"
-"l'est de les muntanyes.Tinc la meva guàrdia custodiant el pas del nord, 
però "
+"amb ells a les torres del nord però eren massa. Ens han seguit a l'est "
+"de les muntanyes. Tinc la meva guàrdia custodiant el pas del nord, però "
 "no podran resistir gaire... Hem d'abandonar la nostra terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:192
@@ -4440,7 +4440,7 @@
 "Son, you must lead our people through the South Pass. I will remain behind "
 "to hold off these vile monsters for as long as I can."
 msgstr ""
-"Fill, heu de comandar el nostre poble a través del pas del sud. Jo em "
+"Fill, has de comandar el nostre poble a través del pas del sud. Jo em "
 "quedaré aquí per resistir aquells vils monstres tant com pugui."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:383
@@ -4461,7 +4461,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:435
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
-msgstr "La nostra terra! On ara hem d'anar!"
+msgstr "La nostra terra! On ara hauríem d'anar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:439
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
@@ -4716,11 +4716,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:236
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
-msgstr "Silenci, sentiu, crec que sento alguna cosa."
+msgstr "Silenci, escolteu, crec que sento alguna cosa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:241
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
-msgstr "L'únic que sento és més soroll d'arbres!"
+msgstr "L'únic que sento són més enemics dels arbres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:245
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
@@ -4732,8 +4732,9 @@
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
-"La gent com vosaltres han vingut sempre amb les destrals, quina mena d'amics "
-"sou? De tota manera no sereu tan dolents com aquests nous monstres que han 
arribat com una plaga. Talen els arbres i els cremen sense cap raó!!"
+"La gent com vosaltres ha vingut sempre amb destrals, quina mena d'amics "
+"sou? De tota manera no crec que sigueu tan dolents com aquests nous monstres 
que"
+"han arribat com una plaga. Talen els arbres i els cremen sense cap raó!!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:255
 msgid ""
@@ -4890,8 +4891,8 @@
 "our greatest leaders, he lead our escape in the West. Albeit, after being "
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
-"Millor que perdre la·nostra guerra a l'oest, i que el nostres refugiats "
-"lluitessin ·contra el vostre poble i i tot això dels orcs. No va ser pas un 
"
+"El que fos per tal de no perdre la nostra guerra a l'oest i que el nostres 
refugiats "
+"lluitessin contra el vostre poble i els orcs. No va ser pas un "
 "pacte dolent. El senyor lich Lenvan fou un dels nostres gran líders, va "
 "comandar la nostra fugida a l'oest. Encara que després d'haver estat tant de 
"
 "temps en aquell cau no crec que estigui tan feliç."
@@ -5607,7 +5608,7 @@
 msgstr ""
 "Després d'un temps de grans lluites ha arribat la pau. Vàrem arribar per "
 "dominar la major part de l'illa, arraconant els wesfolk contra les terres "
-"més marginals. Ens vàrem enfortir en les confrontacions envers les seves 
vils "
+"més marginals. Ens vàrem enfortir en les confrontacions contra les seves 
vils "
 "legions, de fet fou des d'aquesta guerra que vàrem assolir els primers "
 "coneixements sobre màgia."
 
@@ -5630,8 +5631,7 @@
 "horribly off course. Ships that travelled East, and returned, reported "
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters..."
 msgstr ""
-"Quan mires a l'est les coses només empitjoren. Una forta corrent gèlida de "
-"l'oceà bufava del nord a l'oceà oriental, empenyent horriblement totes les "
+"En girar la vista cap a l'est les coses només empitjoren. Una forta corrent 
gèlida de l'oceà bufava del nord a l'oceà oriental, empenyent horriblement 
totes les "
 "naus. Les naus que viatjaren a l'est, i que tornaren, varen informar que no 
hi "
 "havia res excepte l'oceà i vils monstres marins..."
 
@@ -5655,7 +5655,7 @@
 "the land to the East fell ill and died, under mysterious circumstances. His "
 "younger brother, and next in line for the throne, conspired to start a war "
 "of distraction with the poor Wesfolk kingdoms, and their Lich-Lords."
-msgstr "Va ser poc temps després de tornar quan el príncep hereu va caure 
malalt i morí sota misterioses circumstàncies. El seu germà petit, el 
següent en la línia successòria al tron, conspirà per començar una guerra 
de distracció envers els pobres regnes wesfolk i els seus senyors lich."
+msgstr "Va ser poc temps després de tornar quan el príncep hereu va caure 
malalt i morí sota misterioses circumstàncies. El seu germà petit, el 
següent en la línia successòria al tron, conspirà per començar una guerra 
de distracció contra els pobres regnes wesfolk i els seus senyors lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:53
 msgid ""
@@ -5663,7 +5663,7 @@
 "Isle to make war with the Wesfolk. This is where our story begins..."
 msgstr ""
 "El nou príncep hereu partí, amb el més gran exèrcit mai vist a l'illa per 
"
-"lluitar envers els wesfolk. Aquí és on comença la nostra història..."
+"lluitar contra els wesfolk. Aquí és on comença la nostra història..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:57
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle..."
@@ -5765,7 +5765,7 @@
 "turons i boscos. Servien de camps de conreu d'un poble i com una font molt "
 "important de gemmes i fusta. Aquests regnes nodrien la ciutat de la Badia "
 "del Sud, la ciutat més gran de l'illa. Encara que amb l'arribada dels orcs "
-"les Terres Centrals són probablement incapaces de produir res ara mateix."
+"les Terres Centrals probablement ara són incapaces de produir res."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nohome.cfg:15
 msgid ""
@@ -5784,11 +5784,11 @@
 "mysterious island that Lady Jessica has mentioned, and even more exotic "
 "lands even further to the East."
 msgstr ""
-"Alguns dies després el príncep Haldric salpa en la seva nau l'Eldaric, ha "
+"Alguns dies després el príncep Haldric salpa en la seva nau l'Eldaric. Ha "
 "perdut la seva casa i la seva illa per sempre més. En el fons del seu cor "
 "sap que no tornarà a veure mai més la seva aïllada vall. Davant d'ell "
-"s'estén una vasta extensió de mars tempestuosos, la misteriosa illa que 
Lady "
-"Jessica ha mencionat i terres molt més exòtiques més enllà a l'est."
+"s'estenen una vasta extensió de mars tempestuosos, la misteriosa illa que 
Lady "
+"Jessica ha mencionat i més enllà a l'est terres molt més exòtiques."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:10
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.113 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.114
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.113   Mon Aug 29 15:18:17 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Fri Sep 2 18:57:29 2005
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-25 21:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-02 16:40+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1192,7 +1192,7 @@
 #: data/help.cfg:293 data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158
 #: data/multiplayer.cfg:260 data/translations/english.cfg:129
 msgid "Undead"
-msgstr "No mort"
+msgstr "No morts"
 
 #: data/help.cfg:294
 msgid "Undead units are immune to poison."
@@ -1872,7 +1872,7 @@
 #: data/multiplayer.cfg:24 data/multiplayer.cfg:113 data/multiplayer.cfg:215
 #: data/multiplayer.cfg:305 src/leader_list.cpp:99
 msgid "Random"
-msgstr "Aleatori"
+msgstr "Aleatòria"
 
 #: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]