wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/pl.po wesnoth-httt/pl.po ...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/pl.po wesnoth-httt/pl.po ...
Date: Mon, 29 Aug 2005 14:11:16 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/29 18:11:16

Modified files:
    po/wesnoth-ei : pl.po 
    po/wesnoth-httt: pl.po 
    po/wesnoth   : pl.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po.diff?tr1=1.43&tr2=1.44&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/pl.po.diff?tr1=1.78&tr2=1.79&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po:1.44  Thu Aug 25 16:53:12 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po Mon Aug 29 18:11:13 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-12 12:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-29 19:59+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -42,6 +42,9 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
+"Są plotki o atakach nieumarłych na wschodniej granicy królestwa Wesnoth. 
Ty "
+"- oficer królewskiej armii - zostałeś wysłany na wschodni front aby 
chronić "
+"wieśniaków i odkryć, co się tam dzieje."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
@@ -247,14 +250,14 @@
 msgstr "Acha! W ścianie jaskini jest małe pęknięcie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, Gweddry, you escaped too? Good. I think they have the rest of our troops "
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
 "A więc, Gweddry, tobie również udało się uciec? Znakomicie. Myślę, że 
resztę "
-"naszych żołnierzy trzymają w niewoli i powinno nam się udać ich 
uwolnić."
+"naszych żołnierzy, razem z chłopami, którzy za nami podążali, trzymają 
w "
+"niewoli i powinno nam się udać ich uwolnić."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
@@ -300,7 +303,6 @@
 msgstr "Zabić ich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:388
-#, fuzzy
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
 msgstr "Uwaga strażników jest gdzie indziej! Czas na ucieczkę!"
 
@@ -313,7 +315,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr ""
+msgstr "Święty amulet"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
@@ -321,6 +323,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
 msgstr ""
+"Noszenie tego amuletu sprawia, że każdy cios, który zadasz, będzie 
święty!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
@@ -330,11 +333,8 @@
 msgstr "Nie mogę wziąć tej rzeczy, niech przyjdzie po nią ktoś inny."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
-#, fuzzy
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr ""
-"Świetnie! Opuściliśmy te przeklęte jaskinie! Teraz wydostańmy się z 
tych gór "
-"tak szybko, jak to tylko jest możliwe!"
+msgstr "Świetnie! Opuściliśmy te przeklęte jaskinie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -374,14 +374,14 @@
 "przekroczyć rzekę nim to nastąpi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
 "Za rzeką leżą północne ziemie. Jeżeli się tam dostaniemy, może uda 
nam się "
-"nakłonić jakieś ogry do pomocy."
+"nakłonić jakieś ogry do pomocy - ale orki na pewno zaatakują nas nim to "
+"nastąpi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
@@ -396,12 +396,10 @@
 msgstr "Orki głupie! Wy umierać teraz!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr "Sądzę, że ogry próbują zabić orki."
+msgstr "Sądzę, że ogry próbują zabić orki. To może okazać się 
użyteczne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
@@ -464,22 +462,21 @@
 msgstr "Pozdrowienia, podróżnicy! Witajcie w moim królestwie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
 "Witajcie. Zastanawiam się, czy możecie nam pomóc walczyć z nieumarłymi "
-"bestiami, które nas atakują."
+"bestiami, które podążają za nami. Naszym życzeniem jest dostać się na "
+"północ, do tamtejszych strażnic naszego ludu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
 "Oczywiście. Choć nie opuścimy naszych lasów, to pomożemy was osiągnąć 
"
-"północną strażnicę. Stacjonujący tam oficer może wam pomóc."
+"północną strażnicę."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
@@ -574,13 +571,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
-msgstr ""
+msgstr "Czekaj, zanim gdziekolwiek się udamy - kim są ci nieumarli?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 msgid ""
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
+"To bez znaczenia. Są dla nas zdecydowanie zbyt potężni i jedyną nadzieja 
dla "
+"nas leży w ucieczce. Być może powinniśmy udać się na północ i 
spotkać tam z "
+"Owaecem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
@@ -607,7 +607,6 @@
 "zasługuje na pomoc, jak sądzę."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
@@ -805,11 +804,13 @@
 "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path. But, if I "
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
+"Szlak wkrótce się kończy. Spójrzcie tutaj - naszą drogę blokują góry. 
Ale, "
+"jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś w okolicy jest jezioro, nad którym jest 
most."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
-msgstr ""
+msgstr "I? Jeżeli ścieżka prowadzi donikąd, co za sens przechodzić most?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -817,12 +818,16 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
+"Ależ ścieżka gdzieś prowadzi! Niedaleko stąd jest dolina, poza 
pólnocnymi "
+"górami, gdzie może będziemy w stanie żyć. Jest ona wystarczająco daleko 
od "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
+"A więc dobrze, będziemy szli naprzód, i odnajdziemy tą dolinę. Zdaje 
się, że "
+"naprawdę nie mamy innego wyboru. Naprzód!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
@@ -834,7 +839,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
-msgstr ""
+msgstr "Dolina powinna być zaraz przed nami. Wkrótce ją znajdziemy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
@@ -854,7 +859,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
-msgstr ""
+msgstr "Rava-Krodaz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:88
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
@@ -872,24 +877,23 @@
 msgstr "Przeszliśmy całą drogę aż do samej stolicy Mal-Ravanala!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. As I said before, "
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
-"Tak, ale spójrz! Siły nieumarłych zbierają się za nami. Nie możemy 
zabić Mal-"
-"Ravanala. Musimy uciekać!"
+"Tak, ale spójrz! Siły nieumarłych zbierają się za nami. Jak już 
mówiłem "
+"wcześniej, nie możemy zabić Mal-Ravanala. To było głupie iść tak 
daleko, "
+"musimy zawrócić!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
-"Prawda. Ale żeby uciec, musimy zabić jednego z tych nekromantów, którzy 
za "
-"nami podążają. Mimo wszystko sądzę, że nasze akcje wydały jakieś 
dobre "
-"rezultaty; wrogowie są opóżnieni dzieki naszym działaniom."
+"Może. Ale żeby uciec, musimy zabić jednego z tych nekromantów, którzy za 
"
+"nami podążają. Ale, może jednak udałoby nam się zabić tego 
Mal-Ravanala."
+"Chciałbym spróbować."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
@@ -923,13 +927,12 @@
 "tracicie żołnierza, oni zabijają jednego z nas."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
-"Brzmi jak niebezpieczna gra. Postaramy się uwolnić tylu z was ily damy 
radę "
-"zanim uciekniemy z tego miejsca."
+"To brzmi groźnie. Postaramy się uwolnić tylu z was ilu damy radę zanim "
+"uciekniemy z tego miejsca."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
@@ -949,6 +952,8 @@
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
+"To nie dobrze; nie jesteśmy w stanie w ogóle zaatakować Mal-Ravanala, 
gdyż "
+"jego magia jest zbyt silna! Musimy zawrócić, atak był niemądrym 
pomysłem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
@@ -976,14 +981,14 @@
 msgstr "Bądź pozdrowiony, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions by the undead. They follow us "
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
-"Witajcie. Zostaliśmy zepchnięci z naszych pozycji. Sądzisz, że z twoją "
-"pomocą odzyskamy naszą strażnicę?"
+"Witajcie. Zostaliśmy zepchnięci z naszych pozycji przez nieumarłych. Nawet 
"
+"teraz za nami podążają. Sądzę, że musimy ruszać na północ i 
próbować "
+"ucieczki. Czy dołączysz do nas?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -1006,12 +1011,18 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
+"Głupotą jest myślenie, że da się ochronić te wioski. Wszyscy, którzy 
tu "
+"zostaną, są martwi. Jednakże jeśli zdołalibyśmy odeprzeć bandytów, 
część "
+"wieśniaków mogłaby podąrzyć za nami do krain północy i, być może, 
założyć "
+"tam nowe państwo. Wesnoth nie jest już bezpieczny."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
 "Well, you appear to know what you're talking about... but, I have no way to "
 "remove these bandits."
 msgstr ""
+"Cóż, zdaje się, że masz pojęcie o czym mówisz... ale nie ma sposobu na "
+"pozbycie się bandytów."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid ""
@@ -1024,11 +1035,11 @@
 "Jednakże, nie będę w stanie pomóc wam w bitwie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
-msgstr "Czas wypędzić pewnych bandytów. Dacynie, rzucajcie swój czar!"
+msgstr ""
+"Brzmi nieżle. Czas wypędzić jakichś bandytów. Dacynie, rzucajcie swój 
czar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
@@ -1045,13 +1056,12 @@
 "wreszcie cię zabijemy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems the undead have caught up with us! We will have to kill them, too, "
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
-"Wygląda na to, że nieumarli nas ścigają! Musimy ich również pozabijać, 
"
+"Wygląda na to, że nieumarli nas dogonili! Musimy ich również pozabijać, "
 "jeżeli chcemy, by te wioski były bezpieczne. Cóż, zobaczymy się kiedy "
 "pokonasz bandytów i nieumarłych."
 
@@ -1102,6 +1112,8 @@
 "Good job! Now, we should move onward, north. Tell the villagers to pack "
 "their belongings and follow us."
 msgstr ""
+"Dobra robota! Teraz, musimy ruszyć naprzód, na północ. Powiedz 
wieśniakom by "
+"spakowali swój dobytek i ruszyli za nami."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
 msgid ""
@@ -1116,6 +1128,8 @@
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
+"Zarówno bandyci jak i nieumarli zostali pokonani. Mamy teraz nieco wolnego "
+"czasu zanim przybędzie więcej nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1277,6 +1291,8 @@
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
 msgstr ""
+"Dacyn, co my robimy z powrotem w Wesnoth? Wydawało mi się, że mówiłeś o 
"
+"ucieczce przed nieumarłymi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1285,18 +1301,25 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
+"No, tak... ale orkowie byli silniejsi niż się spodziewałem. Nie możemy 
iść "
+"na północ, ze wschodu przybyli nieumarli, a na zachodzie jest morze, na "
+"które moglibyśmy wypłynąć, gdybyśmy tylko mieli łodzie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
+"To ma sens. Od samego początku chciałem ocalić ojczyznę. Niedługo 
równiny "
+"zamieszkane przez moich ludźmi powinny ukazać się w zasięgu wzroku."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
 msgstr ""
+"Co do... bagna? Ci nieumarli zniszczyli piękne łąki, na których się "
+"wychowałem i zapłacą mi za to!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid ""
@@ -1323,15 +1346,14 @@
 msgstr "Co to było?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
 "Nie wiem, ale brzmiało jak smok Khrakrahs. Kiedy był żywy, był "
-"najpotężniejszą istotą jaka kiedykolwiek żyła, żyjącą w wschodnich 
górach. "
-"Musiał uciec, gdy nieumarli przybyli."
+"najpotężniejszą istotą jaka kiedykolwiek żyła, żyjącą w Górach 
Północnych. "
+"Zapewne ruszył na wschód, a potem został wskrzeszony przez nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
@@ -1394,7 +1416,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
-msgstr ""
+msgstr "Ja... przegrałem..?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
@@ -1422,20 +1444,22 @@
 msgstr "Przetrwaj do czasu, gdy otrzymasz dalsze instrukcje od Dacyna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these foolish men that stop us from entering "
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
 msgstr ""
-"Dalej, bracia, zniszczmy tych ludzi, co powstrzymują nas od wejścia do "
-"Wesnoth!"
+"Dalej, bracia, zniszczmy tych głupców, co powstrzymują nas od wejścia do "
+"Wesnoth! A potem wskrzesimy ich ciała i dołączą do nas w naszej wyprawie 
po "
+"zemstę!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
+"Bardzo dobrze, Mroczny Archonie. Zniszczymy tych wrogów, a potem resztę z "
+"ich rodzaju."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
@@ -1483,12 +1507,11 @@
 msgstr "Za mną, ludzie! Przez zapadnię!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
 msgstr ""
-"Predko! Wkrótce posiłki wroga przybędą, i wszyscy wtedy zginiemy. Tutaj, 
do "
+"Predko! Wkrótce posiłki wroga przybędą, i wszyscy wtedy zginiemy. Dalej, 
do "
 "zapadni!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
@@ -1507,7 +1530,6 @@
 "VII-go..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
@@ -1515,12 +1537,13 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
-"Wróżbita powiedział mu, że jedynym sposobem na powstrzymanie zła jest "
-"wyznaczyć maga, dobrze obeznanego w walce z siłami ciemności, by był "
-"królewskim doradcą."
+"Największy wróżbita w kraju, Galdren, przewidział, że pewnego dnia, 
pewnego "
+"bliskiego dnia, wielkie zło rozprzestrzeni się w wszystkich ziemiach. 
Król, "
+"oczywiście, był zaniepokojony. Wróżbita powiedział mu, że jedynym 
sposobem "
+"na powstrzymanie zła jest wyznaczyć maga, dobrze obeznanego w walce z 
siłami "
+"ciemności, by był królewskim doradcą."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself. The King, wishing to "
@@ -1528,13 +1551,13 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
-"Król, chcąc wybrać dobrego doradcę, wysłał nas obu do Galdrena. Potem w 
"
-"osobności przeprowadził z nim rozmowę. Nikt nie jakie padły wtedy słowa, 
ale "
-"kiedy król wrócił, obwieścił że wróżbita nie żyje, a ja zostałem 
wybrany na "
-"jego nowego doradcę."
+"We wszystkich ziemiach dwóch było magów światła wyraźnie odstających 
od "
+"reszty. Mag z wschody zwany Ravan, i ja. Król, chcąc wybrać dobrego 
doradcę, "
+"wysłał nas obu do Galdrena. Potem w osobności przeprowadził z nim 
rozmowę. "
+"Nikt nie jakie padły wtedy słowa, ale kiedy król wrócił, obwieścił że 
"
+"wróżbita nie żyje, a ja zostałem wybrany na jego nowego doradcę."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ravan took this quietly enough, we all thought, but now I think that this "
 "was when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits "
@@ -1544,8 +1567,10 @@
 msgstr ""
 "Ravan przyjął to dobrze, tak myśleliśmy my wszyscy, ale teraz sądzę, 
że "
 "wtedy właśnie rozpoczął swój upadek. Daleko się zagłębił w rozmowach 
z "
-"duchami ciemności, mając nadzieję na odkrycie ich słabości, ale to one "
-"odnalazły jego słabości."
+"duchami ciemności, mając nadzieję na odkrycie ich słabych punktów, ale 
to "
+"one odnalazły jego słabości. Pewnego dnia, tak jak czynią to wcześniej 
czy "
+"póżniej wszyscy magowie śmierci, odebrał sobie życie i przemienił się 
w "
+"licza - jednego z najpotężniejszych jakich kiedykolwiek widziano."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1613,22 +1638,28 @@
 "At first we tried to escape them, for we knew they were too powerful; it is "
 "only by horrible luck that we are back in Wesnoth at all."
 msgstr ""
+"Na początku próbowaliśmy od nich uciec, gdyż wiedzieliśmy, że byli zbyt 
"
+"potężni; i tylko niesamowitemu szczęściu zawdzięczamy fakt, że 
jesteśmy z "
+"powrotem w Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
+"To czyni was tchórzami. Prawdziwi wojownicy powinni byli zostać i walczyć, 
"
+"do śmierci!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It doesn't matter anyway. The point is, we already know we cannot defeat the "
 "hordes of the enemy head-on in battle. So it seems that the only path to "
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
-"Tak czy inaczej, już wiemy, że nie potrafimy pokonać hord przeciwnika w "
-"bitwie jeden na jednego. Wygląda na to, że jedyna szansa na zwycięstwo to "
+"To już nie ma znaczenia. Tak czy inaczej, już wiemy, że nie potrafimy "
+"pokonać hord przeciwnika w bitwie jeden na jednego. Wygląda na to, że "
+"jedyna szansa na zwycięstwo to zniszczenie ich przywódcy tych nekromantów, 
"
+"licza Mal-Ravanala."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
@@ -1804,7 +1835,6 @@
 msgstr "Spójrz! Droga rozdziela się tutaj. Którędy pójdziemy?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
@@ -1813,7 +1843,8 @@
 msgstr ""
 "Znam te tereny. Byłem tutaj kiedyś na wcześniejszym patrolu. Na północ 
stąd "
 "jest rzeka, która prowadzi na północne ziemie, gdzie żyją orki. Na 
zachód "
-"jest ścieżka biegnąca cały przez wewnątrz królestwa Wesnoth."
+"jest ścieżka biegnąca wewnątrz królestwa Wesnoth, przez jakiś czas. 
Jeżeli "
+"wybierzemy ją, nie będziemy musieli od razu walczyć z orkami."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1821,6 +1852,8 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
+"Powinniśmy zapewne ruszyć od razu na północ do ziemi orków. Podejrzewam, 
że "
+"nieumarli już nas ominęli, i odcięli wszelkie przejścia na zachód stąd."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1828,6 +1861,9 @@
 "time to get past us in large enough numbers to make them more dangerous than "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Orki są potężniejsze niż sądzisz. Wątpię, by nieumarli mieli czas by 
przejść "
+"obok nas w ilości wystarczającej, by stali się bardziej niebezpieczni niż 
"
+"orki."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1870,9 +1906,8 @@
 "ojczyzny na północy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr "Miałem was powstrzymać przez powrotem do Wesnoth! Zawiodłem."
+msgstr "Miałem was wszystkich zabić! Zawiodłem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
@@ -1892,6 +1927,8 @@
 "We have gotten out of that mountain range now, and the path northwards is "
 "clear. Let us go north, now, and try to reach Owaec at the outpost."
 msgstr ""
+"Wydostaliśmy się z tego łańcucha górskiego, i mamy wolną drogę na 
północ. "
+"Ruszajmy więc natychmiast, i spróbujmy złapać Owaeca na strażnicy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -1900,6 +1937,10 @@
 "can attack Wesnoth again. After we escaped, I suspect he went back east to "
 "find us."
 msgstr ""
+"Czekajcie. Nie jestem pewny, czy to najlepszy wybór. Jeżeli ruszymy teraz 
na "
+"wschód, może będziemy w stanie znaleźć licza Mal-Ravanala, który nas "
+"zaatakował i zniszczyć go, nim znowu zaatakuje Wesnoth. Po naszej ucieczce "
+"podejrzewam, że ruszył z powrotem na wschód, by nas odnaleźć."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid ""
@@ -1934,6 +1975,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
 msgstr ""
+"Mam nadzieję zniszczyć zło, nim się rozprzestrzeni. Ruszajmy na wschód!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
@@ -1988,30 +2030,29 @@
 msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
 "Te bagna wyglądają na nie do przebycia. Nie sądzę, byśmy byli w stanie 
dalej "
-"wykorzystywać tą drogę."
+"wykorzystywać tą drogę. Czas zawrócić na północ, dalej od 
nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
+"Zatem musimy przekroczyć rzekę. Śpieszmy się, zmarnowaliśmy już za 
dużo "
+"czasu. Nieumarli ustawili się na środku brodu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead are dangerous, but the orcs may be "
 "more dangerous still."
 msgstr ""
 "Za tą rzeką są Ziemie Północne. Żyją tam ogry i orki. Powinniśmy być 
"
-"ostrożni. Nieumarli za nami są niebezpieczni, ale orki mogą byc jeszcze "
-"grożniejsze."
+"ostrożni. Nieumarli są niebezpieczni, ale orki mogą byc jeszcze 
grożniejsze."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
@@ -2027,12 +2068,11 @@
 msgstr "Przywołuję z głębin rzeki bestie które was zniszczą!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
-"Wygląda na to, że na dodatek do przywoływania nieumarłych ten głupi mag "
+"Wygląda na to, że na dodatek do przywoływania nieumarłych ten plugawy mag 
"
 "nauczył się wzywania demonów!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
@@ -2060,6 +2100,8 @@
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
+"Nie jest dobrze. Jesteśmy w środku wrogiego terytorium, z wrogami na "
+"wschodzi i zachodzie, a górami na północy i południu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
@@ -2095,6 +2137,9 @@
 "our path. We have to get out of this range, either to the east or west, then "
 "head north."
 msgstr ""
+"Chiałem ruszyć natychmiast na północ, ale zdaje się, że góry blokują 
naszą "
+"drogę. Musimy wydostać się z tego łańcucha górskiego, albo na wschód 
albo na "
+"zachód, a potem dopiero ruszyć na północ."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:155
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
@@ -2277,23 +2322,21 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Ja... umieram..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:23
 msgid "We are doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Jesteśmy zgubieni..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "I... must... argh."
-msgstr "Muszę... doradzać.. Gweddry'emu..."
+msgstr "Muszę.. Muszę.. argh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
 msgstr "Cio jeśt.. Mieliście dać mnie ochronę.."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
@@ -2302,7 +2345,6 @@
 "wschodniej granicy Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2314,19 +2356,19 @@
 "zniknęło z własnych domów, bez żadnych śladów - nie licząc wąskiej 
strużki "
 "czarnej krwi. Na początku osadnicy podejrzewali bandytów, ale nie było "
 "niczego i nikogo na wschód od nich poza małym łańcuchem górskim i 
całymi "
-"milami bagien."
+"milami bagien, gdzie nikogo nie widziano od wielu lat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The disappearances did not stop, and every day the terror grew greater. "
 "Eventually, the people living in the eastern villages sent a messenger to "
 "the King, asking for help. The messenger rode hard for many days and nights, "
 "and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
-"Strach rósł z każdym dniem, aż mieszkańcy wschodnich wiosek zostali 
zmuszeni "
-"do wysłania posłańca do króla. Posłaniec jechał bez odpoczynku przez 
wiele "
-"dni i nocy, aż wreszcie dotarł do miasta Weldyn."
+"Ludzie nie przestawali znikać i strach rósł z każdym dniem, aż 
mieszkańcy "
+"wschodnich wiosek wysłali posłańca do króla z prośbą o pomoc. 
Posłaniec "
+"jechał bez odpoczynku przez wiele dni i nocy, aż wreszcie dotarł do miasta 
"
+"Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -2353,29 +2395,26 @@
 "błota, i orki opuściły góry ruszając do ziem na północy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks, and "
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Jedna z nich, Południowa Straż, była miejscem poprzednich ataków. Konrad 
II-"
-"gi postawił wysłać załogi także to innych strażnic. Wysłał do nich 
dwóch "
-"najbardziej obiecujących młodych oficerów."
+"Jedna z nich, Południowa Straż, była miejscem poprzednich ataków i wcią
ż "
+"była obsadzona. Konrad II-gi postawił wysłać załogi także to innych "
+"strażnic. Wysłał do nich dwóch najbardziej obiecujących młodych 
oficerów."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To the northern outpost he sent Owaec, a clan noble. To the middle outpost, "
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
-"Deoran, rycerz, był już na miejscu w południowej strażnicy. Do 
północnej "
-"wysłał Owaeca, szlachcica z klanów. Do środkowej wysłał Owaeca, 
któremu "
-"towarzyszył mag Dacyn. I to o nich jest ta historia."
+"Do północnej strażnicy wysłał Owaeca, szlachcica z klanów. Do 
środkowej "
+"wysłał Gweddry'ego, któremu towarzyszył mag Dacyn. I to o nich jest ta "
+"historia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po:1.43 wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po:1.44
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po:1.43 Mon Aug 1 11:43:53 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po    Mon Aug 29 18:11:15 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 03:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-29 19:27+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,7 +50,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj któregokolwiek z wrogich przywódców"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -79,7 +79,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:28
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:28
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Konrada"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:31
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:71
@@ -104,7 +104,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Delfadora"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:35
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:75
@@ -117,7 +117,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:91
 msgid "Death of Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Smierć Li'sara"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:39
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:79
@@ -140,7 +140,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:95
 msgid "Death of Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Kalenza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:50
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:96
@@ -172,30 +172,32 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:47
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:142
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:60
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:139
 msgid "Urug-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:78
 msgid "Unan-Ka'tall"
-msgstr ""
+msgstr "Unan-Ka'tall"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:138
 msgid ""
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
 msgstr ""
+"Dziękuję za pomoc w powrocie na powierzchnię, ale teraz musze wziąć to, 
co "
+"moje!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "Nadal chcesz ze mną walczyć, Księżniczko?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr ""
+msgstr "Myślisz że tylko udawałam że chcę? Muszę zdobyć swoje 
dziedzictwo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
 msgid ""
@@ -203,31 +205,39 @@
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
 "the south... there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
+"To nie takie proste! Wrociliśmy na powierzchnię, ale nie jesteśmy "
+"bezpieczni. Praktycznie nie wiemy gdzie jesteśmy. Spójrzcie na północ... 
tam "
+"są orki! Spójrzcie na południe... tam są hordy nieumarłych!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
+"W rzeczy samej. Musimy sobie wywalczyć przejście. Jesteś z nami, "
+"Księżniczko, czy przeciwko nam?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer... but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
+"Być może jest to w naszym wspólnym interesie, aby jeszcze przez chwilę "
+"pozostać sojusznikami... ale chcę mieć to Berło i któregoś dnia je 
zdobędę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr ""
+msgstr "Opracujmy więc plan walki."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:171
 msgid "Well, we got out alive."
-msgstr ""
+msgstr "No, udało nam się ujść z życiem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
+"Zaiste. Zapewnie masz teraz zamiar użyć Berła przeciwko mnie, 
Księżniczko?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
 msgid ""
@@ -235,16 +245,22 @@
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
 "your life."
 msgstr ""
+"Nie, pomyślałam... że tak naprawdę nie chcę cię zabić. Mam to, co 
chciałam. "
+"Więc jeśli obiecasz nigdy nie pojawić się na południe od wielkiej rzeki, 
"
+"oszczędzę twoje życie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:183
 msgid ""
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
+"Z całym szacunkiem Księżniczko, ale to ponownie my Cię oszczędzimy, 
Berło "
+"czy nie Berło."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
 msgstr ""
+"Takie słowa w obecności monarchii! Czy chcesz żebym Cię usmażyła, 
Elfie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:191
 msgid ""
@@ -253,12 +269,18 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with one "
 "another, or else all perish!"
 msgstr ""
+"Przyjaciele, spokojnie! Co prawda wyszliśmy z tuneli, lecz nie jesteśmy "
+"bezpieczni. Wiemy tylko że jesteśmy gdzieś na jałowych i dzikich ziemiach 
"
+"północnych. Spójrzcie! Na północy orkowie, na południu mroczne hordy. 
Musimy "
+"zachować pokój między nami lub wszyscy zginiemy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
+"Przypuszczam że wzajemna pomoc jeszcze przez pewnien czas przyniesie "
+"obopólne korzyści. Ale co powinniśmy uczynić? Jak będziemy się bronić?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
 msgid ""
@@ -266,12 +288,17 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
+"Wiem gdzie jesteśmy. Ta rzeka jest znana ludziom jako Longlier, a w "
+"starożytnym języku mojego ludu znana jest jako Arkan-thoria. Dom mojego 
ludu "
+"leży na wschodzie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:206
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
+"Więc może powinniśmy udać się na wschód wzdłuż rzeki i poszukać tam "
+"chwilowego schronienia i odpoczynku?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid ""
@@ -281,10 +308,15 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
+"Powinniśmy tam poszukać schronienia, mój panie, ale nie idąc wzdłuż 
rzeki. "
+"Jej nazwa oznacza \"Rzeka Kości\". Wielkie i złe stwory czyhają na jej "
+"brzegach, jej wody nie nadają się do picia, a w dodatku prowadzi ona ponad "
+"Urwiskami Thorii. Minęło wiele wieków odkąd ktokolwiek tam wyruszył i "
+"przeżył. Nie Książę, musimy wybrać inną drogę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale którą drogę wybrać, Kalenz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:218
 msgid ""
@@ -294,20 +326,31 @@
 "cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
 "place for the crossing."
 msgstr ""
+"Są dwie drogi, które omijają rzekę. Jedna prowadzi na pólnoc, przez "
+"starożytny dom mojego ludu i dalej na wschód do miejsca gdzie żyją teraz. 
"
+"Druga idzie na południe poprzez Bagna, skręca na wschód a później na 
północ. "
+"Idąc tą drogą przekroczymy rzekę jeden raz więcej, ale znam bezpieczną 
"
+"przeprawę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
 msgstr ""
+"Czy przyłączysz się do nas, szukających schronienia u Północnych 
Elfów, "
+"Księżniczko?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
 msgstr ""
+"Jeśli Elfy przyrzekną mi schronienie i bezpieczne przejście, to się do 
was "
+"przyłączę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
+"Uczynimy to, Księżniczko. Mimo iż jesteś córką Królowej, naszego 
wroga, nie "
+"skrzywdzimy ciebie podczas tej wyprawy, ponieważ nam pomogłaś."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
 msgid ""
@@ -315,16 +358,21 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
+"Tak więc musimy wybrać. Na północ przez Orków, gdzie leżą starożytne 
śnieżne "
+"równiny Elfów, lub na południe, za armie Nieumarłych, gdzie oczekują "
+"przerażające Bagna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Bitwa o Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:12
 msgid ""
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
+"Tu widzimy miasto Weldyn. Wielkie miasto. Starożytne miasto. Miasto zła. "
+"Miasto dobra. Miasto ludzi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -332,6 +380,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Nie widziałem tego miasta przez siedemnaście lat. Siedemnaście lat temu, "
+"kiedy powinienem był być u szczytu mojej mocy. Ale moja moc mnie zawiodła, 
"
+"ja zawiodłem, i nie mogę tego sobie wybaczyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -341,6 +392,11 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"Bitwa była długa i ciężka. Zostaliśmy pokonani. Eldred został zabity, 
ale "
+"wiedziałem, że gniew Asheviere byłby wielki. Zginęłoby tylu niewinnych. "
+"Musiałem ratować monarchię. Musiałem ratować księżniczkę. 
Pośpieszyłem do "
+"Weldyn, zanim gwardziści Asheviere mogli tam dotrzeć ze swymi strasznymi "
+"rozkazami."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -349,6 +405,10 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"Ale nie udało się. Przybyłem za późno. Wkroczyłem do komnat 
najmłodszego "
+"księcia, księcia Konrada, akurat w momencie gdy jeden ze złoczyńców "
+"dokonywał morderstwa. Wszystko było stracone. Dziedzice zostali 
wymordowani. "
+"Tylko Asheviere i jej córka miały prawo do tronu. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -357,6 +417,9 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Oczywiście jesteś zaskoczony, ale to prawda. W pośpiechu zabiłem 
wszystkich, "
+"którzy popełnili ten paskudny czyn. Zabrałem ciało małego księcia i "
+"odjechałem w dal. Daleko, na ziemie Elfów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -366,6 +429,12 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Przez dziwny i tajemniczy zbieg okoliczności, Elfia Dama Parandra natknęła 
"
+"się na ludzkie dziecko. Nie wiedziała skąd ono pochodzi, tylko tyle, że "
+"gdyby go nie uratowała, to Orki niechybnie zrobiły by sobie z niego ucztę. 
"
+"Elfy poczuły że wraz z pojawieniem się tego chłopca usmiechnęło się do 
nich "
+"wilekie szczęście. Być może to dlatego, te jedne najuczciwszych istot "
+"zgodziły się na mój plan.  "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -375,6 +444,11 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"Po pochowaniu młodego księcia, zgodzilismy się już nigdy więcej o nim 
nie "
+"mówić. Postanowiliśmy nazwać tę znalezioną sierotę Konrad i wynieść 
go na "
+"króla. Miałem mówić, że zabiłem strażników nie po, a zanim wykonali 
swój "
+"nikczemny czyn. Nikt nie miał się dowiedzieć. I nikt na pewno się nie "
+"dowiedział, aż do dzisiaj."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -384,16 +458,22 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Myślałem że możemy pewnego dnia uczynić cię królem Konradzie. Ale 
teraz "
+"widze, że przeznaczenie dokonało innego wyboru. Pomimo całego zła 
Ashevire, "
+"Li'sar jest właściwą osobą. To prawowita królowa. Wywodzi się z 
długiej "
+"linii królów, sięgającej aż do pierwszych osadników z zachodu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
+"Teraz, nie czekajmy już dłużej! Już świta! Nadszedł czas by dziedzic 
tronu "
+"upomniał się o swoje!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
 msgid "Defeat Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj Asheviere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:83
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:35
@@ -405,71 +485,82 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:32
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec limitu turn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:109
 msgid "Haliel-Maga"
-msgstr ""
+msgstr "Haliel-Maga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:124
 msgid "Heford"
-msgstr ""
+msgstr "Heford"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:138
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kalm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:153
 msgid "Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Asheviere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:178
 msgid ""
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
+"Więc, ci rebelianci przyszli zmierzyć się, akurat gdy większość mej 
armii "
+"walczy z kapryśnymi klanami."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
+"Poddaj się, matko. Krew została już przelana. Przyszłam by zająć zwoje "
+"prawowite miejsce."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:186
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
+"Ahh... moja własna córka, renegat. Musze znieść tę zniewagę. I zniosę 
ją. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
+"Jak dugo ludzie muszą znosić twoje rządy? Oddaj tron córce. Ona jest "
+"prawowitym dziedzicem. Mamy nawet berło, by to udowodnić!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
+"Delfador! Mój stary dręczyciel! Zdrada! Łapcie ich wszystkich! Zabijcie 
ich! "
+"Zabijcie ich wszystkich!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:205
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "Zdrada! Nikczemni, zabili mnie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "I tak odeszła Asheviere, czarna królowa Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Na reszcie wygraliśmy! Li'sar! Będziesz królową!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
+"Tak, ale nigdy nie zapomnę co dla mnie zrobiliście, Konradzie, Delfadorze, "
+"Kalenzie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -483,73 +574,65 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wrogich przywódców"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
 msgstr ""
-"\n"
-"Zwycięstwo:\n"
-"@Pokonaj obydwu wrogich dowódców\n"
-"@Pokonaj jednego z wrogich dowódców i przetrwaj aż do upłynięcia limitu 
tur\n"
-"Porażka:\n"
-"#Śmierć Konrada\n"
-"#Wyczerpanie limitu tur"
+"Pokonaj wrogiego dowódcę i stawiaj opór reszcie aż do końca limitu 
czasu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Dwaba-Kukai"
-msgstr ""
+msgstr "Dwaba-Kukai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:75
 msgid "Managa'Gwin"
-msgstr ""
+msgstr "Managa'Gwin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:108
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:232
 msgid "Bugg"
-msgstr ""
+msgstr "Bugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:120
 msgid "Xnamas"
-msgstr ""
+msgstr "Xnamas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:132
 msgid "Inalai"
-msgstr ""
+msgstr "Inalai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:165
 msgid ""
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr ""
-"Więc to jest Perłowa Zatoka. Wygląda na to, że rzeczywiście zmusili "
-"ryboludzi do ciężkiej pracy!"
+"Więc to jest Perłowa Zatoka. Wygląda na to, że zmuszają mermeny do 
ciężkiej "
+"pracy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:169
 msgid ""
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
 msgstr ""
-"W rzeczy samej. Wydaje się też, że zgromadzili tu wielu żołnierzy. Okrą
żę "
-"zatokę dookoła i spróbuję odwrócić ich uwagę. Ty i reszta zostańcie i 
"
-"spróbujcie uwolnić ryboludzi."
+"W rzeczy samej. Wygląda na to że mają wielu żołnierzy. Powinienem okrą
zyć "
+"zatokę i odwrócić uwagę części z nich. Ty i reszta ratujcie mermeny!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:173
 msgid "Very well. Be careful!"
-msgstr "Tak jest. Bądź ostrożny!"
+msgstr "Bardzo dobrze. Bądź ostrożny!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:194
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-msgstr "Ale, szefie, dlaczego używamy tylko nietoperzy i wężoludzi?"
+msgstr "Ale, szefie, dlaczego używamy tylko nietoperzy i nag?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:200
 msgid ""
 "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
 "are best for doing that!"
 msgstr ""
-"Bo musimy pilnować morza i ryboludzi, a nietoperze i wężoludzie są w tym "
-"najlepsi."
+"Bo musimy pilnować i morza i mermenów, a nietoperze i nagi są w tym "
+"najlepsze."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:205
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
@@ -565,10 +648,9 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:242
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-msgstr "Niech ktoś wreszcie zabije tego idiotę..."
+msgstr "Eh.. Niech ktoś wreszcie zabije tego idiotę..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "But... but... how can this be happening to me?"
 msgstr "Ale...Ale... Jak to się mogło stać?"
 
@@ -578,135 +660,139 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:276
 msgid "Gwaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gwaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:277
 msgid "Nepba"
-msgstr ""
+msgstr "Nepba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:278
 msgid "Triram"
-msgstr ""
+msgstr "Triram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:281
 msgid "Mriram"
-msgstr ""
+msgstr "Mriram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:285
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
-msgstr "Nareszcie wolni! Śmierć orkom!"
+msgstr "Nareszcie wolni! A teraz śmierć Orkom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:300
 msgid "Mabooa"
-msgstr ""
+msgstr "Mabooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:303
 msgid "Earooa"
-msgstr ""
+msgstr "Earooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:304
 msgid "Nethuns"
-msgstr ""
+msgstr "Nethuns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:307
 msgid "Gwoama"
-msgstr ""
+msgstr "Gwoama"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:311
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr "Skoro jesteśmy wolni, wspólnie możemy pokonać okupantów!"
+msgstr "Skoro jesteśmy wolni, wspólnie możemy pokonać naszych 
prześladowców!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:326
 msgid "Kaba"
-msgstr ""
+msgstr "Kaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:329
 msgid "Kwabao"
-msgstr ""
+msgstr "Kwabao"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:334
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
-msgstr "Wolni! Gdzie ci orkowie? Pokażemy im!"
+msgstr "Wolni! Teraz.. gdzie są orkowie? Pokażemy im!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:349
 msgid "Gwimli"
-msgstr ""
+msgstr "Gwimli"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:350
 msgid "Jarla"
-msgstr ""
+msgstr "Jarla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:353
 msgid "Gwarloa"
-msgstr ""
+msgstr "Gwarloa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:357
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
-"Dziękujemy za uratowanie! Teraz możemy pomóc wam w walce z orkami! 
Główna "
-"klatka, gdzie trzymają większość z nas, jest na południowym wschodzie 
zatoki."
+"Dziękujemy za uratowanie nas! Teraz możemy pomóc wam w walce ze złymi "
+"Orkami! Główna klatka, gdzie trzymają większość z nas jest na 
północnym "
+"zachodzie!."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:372
 msgid "Heldaga"
-msgstr ""
+msgstr "Heldaga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:373
 msgid "Apalala"
-msgstr ""
+msgstr "Apalala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:374
 msgid "Oceanus"
-msgstr ""
+msgstr "Oceanus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:376
 msgid "Tini"
-msgstr ""
+msgstr "Tini"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:380
 msgid "Elcmar"
-msgstr ""
+msgstr "Elcmar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:381
 msgid "Aigaion"
-msgstr ""
+msgstr "Aigaion"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:386
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr "Śmierć orkom! Chodźcie, pokażemy im!"
+msgstr "Śmierć orkom! Dalej żołnierze, walczmy z nimi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:401
 msgid ""
 "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
-msgstr "Nareszcie uwolniliśmy ryboludzi. Wróćcie do oceanu i żyjcie 
spokojnie."
+msgstr "Nareszcie uwolniliśmy mermeny. Wracajcie do oceanu i żyjcie 
spokojnie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:409
 msgid ""
 "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
 "future. We would like to offer you help, and come with you."
 msgstr ""
+"Mój panie! Możesz potrzebować naszej pomocy w przyszłości. Chcielibyśmy 
"
+"zaoferować ci wsparcie, i podążyć za tobą."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:413
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Gdzie jest Delfador? Mam nadzieję że jest bezpieczny!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:420
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:575
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:62
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:522
 msgid "Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:429
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
-msgstr ""
+msgstr "Jestem całkowicie bezpieczny, przyjacielu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:433
 msgid ""
 "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
 msgstr ""
+"Tutaj jesteś! Tak sie cieszę że nic ci nie jest. Teraz możemy trochę "
+"odpocząć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:437
 msgid ""
@@ -715,21 +801,27 @@
 "city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands she "
 "may swallow up!"
 msgstr ""
+"Obawiam się że nie ma czasu na odpoczynek Konradzie. Asheviere prowadzi "
+"teraz oblężenie Elensefaru, łamiąc zarazem odwieczny pakt pomiędzy 
Wesnoth, "
+"a stolicą Elensy. Jeśli miasto upadnie, to strach myśleć ile ziemi 
zagarnie "
+"królowa! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:442
 msgid "Oh no! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "O nie! Co powinniśmy uczynić?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:447
 msgid ""
 "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
 "falls before you arrive."
 msgstr ""
+"Musisz poprowadzić swoje wojska do miasta, i wspomóc obrońców. Lub odbić 
je, "
+"jeśli upadnie przed twoim przybyciem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:452
 msgid ""
 "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
-msgstr ""
+msgstr "Muszę? A co z tobą, Delfadorze? Wyruszasz ze mną, prawda?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:457
 msgid ""
@@ -737,53 +829,64 @@
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
+"Obawiam się że nie, Konradzie. Natknąłem się na pewne bardzo ważne 
dokumenty "
+"i muszę jak najszybciej pokazać je Elfiej Radzie. Wygląda na to że czasu 
na "
+"powstrzymanie Asheviere jest mniej, niż przypuszczałem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:462
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale Delfadorze! Nie poradzę sobie sam!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:471
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-msgstr ""
+msgstr "Sam? Mój panie! My, twoi lojalni żołnierze wspomożemy cię!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:475
 msgid ""
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
 msgstr ""
+"Wytrwasz. Wierzę w ciebie. Kieruj się na północ. Jeśli się 
pośpieszysz, to "
+"w trzy dni dotrzesz do Elensefaru."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:479
 msgid "Very well. But how do I get there?"
-msgstr ""
+msgstr "Bardzo dobrze. Ale jak się tam dostane?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:483
 msgid ""
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
 msgstr ""
+"To jest na północny-zachód stąd, kilka mil w głębi kraju. Są dwa 
sposoby by "
+"się tam dostać - na piechotę, albo statkiem. Każdy ze sposobów wiąże 
się z "
+"innymi niebezpieczeństwami. Muszisz sam wybrać drogę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
 msgstr ""
+"Staki? Uh.. Ostatnim razem nabawiłem się choroby morskiej. Powinniśmy 
iść."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:489
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-msgstr ""
+msgstr "Bezpiecznej podróży, Konradzie. Do zobaczenia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
 msgid ""
 "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
-msgstr ""
+msgstr "Płynąc statkiem możemy przynajmniej trochę odpocząć. Wybieram 
morze!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:507
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-msgstr ""
+msgstr "Szczęśliwej podróży, Konradzie. Niech pogoda ci sprzyja."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:600
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
 msgstr ""
+"Nie byłeś w stanie pokonać wrogów przez te wszystkie dni? Przyzwali 
posiłki. "
+"Teraz nieuchronnie czeka nas zagłada."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:613
 msgid ""
@@ -791,12 +894,16 @@
 "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
 "us!"
 msgstr ""
+"Konradzie! Nie możemy spędzić tu więcej czasu. Pomimo że byłoby dobrze "
+"pokonać Orki i uwolnić jeńców, to bardzo pilne sprawy wzywają nas!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:617
 msgid ""
 "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
 msgstr ""
+"Delfadorze, dzięki bogu że przeżyłeś! To była ciężka bitwa, ale 
dlaczego jej "
+"nie dokończyć? Dlaczego musimy ruszać?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
 msgid ""
@@ -804,10 +911,13 @@
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
+"Przynoszę złe nowiny. Asheviere prowadzi teraz oblężenie Elensefaru, 
łamiąc "
+"zarazem odwieczny pakt pomiędzy Wesnoth, a miastem-państwem Elensy. Jeśli "
+"miasto upadnie, to strach myśleć ile ziemi zagarnie królowa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:625
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Muszę? Ale ty idzesz ze mną, parawda, Delfadorze?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:629
 msgid ""
@@ -815,12 +925,17 @@
 "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
 "you in Elensefar, after you have secured it."
 msgstr ""
+"Obawiam się że nie, Konradzie. Znalazłem pewne ważne dokumenty wymagają
ce "
+"szczególnej uwagi. Musze natychmiast wyruszyć na Radę Elfów. Spotkamy 
się w "
+"Elensefarze, jak zabezpieczysz miasto. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:633
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own... but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
 msgstr ""
+"Obawiam się, że sam będe musiał sam sprostać temu zadaniu... jak mus to 
mus. "
+"Jak mam dotrzeć do Elensefaru?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:648
 msgid ""
@@ -828,12 +943,17 @@
 "be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from Elensefar. "
 "Make haste!"
 msgstr ""
+"Skoro przełamałeś hegemonię Orków na morzu, podróż statkiem wydaje 
się "
+"najbezpieczniejsza. Płyń wzdłuż wybrzeża, a wylądujesz kilka mil od "
+"Elensefaru. Śpiesz się!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:661
 msgid ""
 "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. Travel "
 "by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
 msgstr ""
+"Skoro Orki kontrolują morze, podróż statkiem nie jest bezpieczna. 
Podróżuj "
+"lądem. Elensefar jest sześć dni drogi stąd, idąc wzdłuż wybrzeża. 
Śpiesz się!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:49
@@ -845,36 +965,36 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:24
 msgid "Defeat the enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wrogiego przywódcę"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
 msgid "Resist until the end of the turns"
-msgstr ""
+msgstr "Przeżyj do końca limitu tur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
 msgid "Death of Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Sir Kaylana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:69
 msgid "Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kaylan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:90
 msgid "Mokolo Qimur"
-msgstr ""
+msgstr "Mokolo Qimur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:112
 msgid "Veocyn"
-msgstr ""
+msgstr "Veocyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid "Yran"
-msgstr ""
+msgstr "Yran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:133
 msgid "Haldiel"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:152
 msgid ""
@@ -883,14 +1003,15 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
-"Powinniśmy wsiąść na statek w Porcie Czarnej Wody, ale zdaje się, że 
orkowie "
-"również tu zmierzają. Buntownicy, którzy nienawidzą Asheviere i są 
lojalni "
-"wobec zmarłego króla, ze wszystkich sił starają się utrzymać ten port. 
Jest "
-"to jedyne miejsce, w którym mogą zaopatrywać się w broń i żywność."
+"Powinniśmy być w stanie wsiąść na statek w Porcie Czarnej Wody, ale 
zdaje "
+"się, iż orkowie również tam zmierzają. Buntownicy, którzy nienawidzą "
+"Asheviere i są lojalni wobec zmarłego króla czynią desperackie starania, 
by "
+"utrzymać ten port. Jest to jedno z nielicznych miejsc, w którym mogą "
+"zaopatrywać się w broń i żywność."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:156
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
-msgstr "Delfadorze! Orkowie nas ścigają! Musimy się spieszyć!"
+msgstr "Delfadorze! Orki nas ścigają! Musimy się pospieszyć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -898,9 +1019,9 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
-"Delfadorze, stary przyjacielu! Słyszeliśmy, że przybędziesz, i o ataku na 
"
-"elfów. Dobrze cię znowu widzieć, choć wolałbym spotkać cię w 
weselszych "
-"czasach."
+"Delfadorze, stary przyjacielu! Słyszeliśmy, że przybędziesz, i że Elfy "
+"zostały zaatakowane. Dobrze cię znowu widzieć, chociaż wolałbym spotkać 
cię "
+"w weselszych czasach."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:164
 msgid ""
@@ -908,21 +1029,21 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
-"Konradzie, to Kaylan, jeden z najpotężniejszych władców jeźdźców - i 
jeden z "
-"niewielu, którzy chcą przeciwstawiać się mrocznej królowej. Pogłoski 
mówią, "
-"że jego lanca przebiła pięćdziesięciu ludzi i stu orków."
+"Konradzie, to Kaylan, jeden z najpotężniejszych władców jeźdźców, i 
jeden z "
+"niewielu, którzy chcą przeciwstawić się mrocznej Królowej. Pogłoski 
mówią, "
+"że jego lanca zabiła pięćdziesięciu ludzi i stu orków."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:168
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
-"Wygląda na to, że orkowie przybyli i tutaj, by wydrzeć port z naszych rą
k. "
-"Nasze siły tutaj są słabe, ale posiłki wkrótce przybędą."
+"Wygląda na to, że orki przybyły i tutaj, by wydrzeć port z naszych rąk. "
+"Nasza obrona jest słaba, ale posiłki przybędą wkrótce!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:172
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr "Pomożemy wam bronić się do przybycia posiłków."
+msgstr "Pomożemy wam bronić się aż do przybycia posiłków."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:176
 msgid ""
@@ -931,21 +1052,20 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
-"Prawdopodobnie zdołamy wspólnie odeprzeć atak. Ale nie możecie pozostać 
tu "
-"zbyt długo, gdyż wasze bezpieczeństwo jest dla sprawy ważniejsze od tego "
-"portu. Statek powinien przybyć tu w ciągu dwóch dni. Z pewnością będzie 
w "
-"stanie zabrać was w bezpieczne miejsce."
+"Man nadzieję, że z waszą pomocą odeprzemy atak. Ale nie możecie 
pozostać tu "
+"długo, gdyż wasze bezpieczeństwo jest ważniejsze od tego portu. Statek "
+"powinien przybyć w ciągu dwóch dni i z pewnością będzie w stanie 
zabrać was "
+"w bezpieczne miejsce."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
 msgstr "Statek zabierze nas na Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
-msgstr "Tak, popłyniemy na Wyspę Anduin - dom mój, dom wielu magów."
+msgstr "Tak, popłyniemy na Wyspę Anduin - dom mój i wielu magów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
@@ -953,17 +1073,16 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
-"Przekażę jednego z moich jeźdźców pod wasze dowództwo. Oferuję ci moje 
"
-"wsparcie, Konradzie - i wsparcie moich ludzi. Od tej pory będziesz mógł "
-"rekrutować jeźdźców."
+"Przekażę jednego z moich jeźdźców pod twoje dowództwo. Oferuję ci 
Konradzie, "
+"wsparcie moje i moich ludzi - od teraz będziesz mógł rekrutować 
jeźdźców."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:192
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
-"Dziękuję, sir. Ale jak najlepiej wykorzystać jeźdźców w walce? Czym 
różnią "
-"się od elfów?"
+"Dziękuję, sir. Ale jak mogę najlepiej wykorzystać jeźdźców w walce? 
Czym "
+"różnią się od Elfów?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:197
 msgid ""
@@ -974,12 +1093,12 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
-"Elfy są potężną rasą, potężniejszą niż ludzie sądzą. Ale jeźdźcy 
są potężni "
-"w inni sposób. Nie potrafią atakować na odległość, ale ich szarża 
sprawia, "
-"że uderzają dwukrotnie silniej - otrzymując jednak dwa razy poważniejsze "
-"obrażenia. Są praworządni, co oznacza, że walczą lepiej w dzień, a 
gorzej w "
-"nocy. Jeźdźcy są niezwyciężeni na otwartej przestrzeni, choć elfy są 
lepsze "
-"w lesie."
+"Elfy są potężną rasą Konradzie, potężniejszą niż ludzie zazwyczaj 
przyznają. "
+"Ale jeźdźcy są potężni na swój sposób. Nie potrafią atakować na 
odległość, "
+"ale szarżując zadają dwukrotnie więcej obrażeń, narażając się przy 
tym na "
+"dwukrotnie silniejszy kontratak. Sa również praworzadni, co oznacza, że "
+"walcza lepiej w dzień a gorzej w nocy. Jeźdźcy są niezwyciężeni na "
+"równinach, natomiast Elfy przydadzą ci się bardziej w trudniejszym 
terenie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:202
 msgid ""
@@ -987,62 +1106,64 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
-"Elfy są władcami lasu, ale jeźdźcy nie ustępują im siłą. Na 
równinach, w "
-"świetle słońca, potrafią swymi ostrymi włóczniami przebić się przez "
-"najsilniejszych wrogów."
+"Elfy są władcami lasu, jednak jeźdźcy wcale im nie ustępują. Będąc na 
"
+"równinach w świetle słońca, mogą powalić ostrymi włóczniami 
najmocniejszych "
+"wrogów, czy stratować ich swymi ciężkimi kopytami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:207
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
-"Powołuj jednostki rozważnie, Konradzie. Pamiętaj, że możesz wezwać 
najlepsze "
-"jednostki z poprzednich bitew, by znowu ci służyły."
+"Rekrutuj jednostki rozważnie, Konradzie. Pamiętaj, że możesz wezwać "
+"najlepsze jednostki z poprzednich bitew, by znowu ci służyły."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
-msgstr "Posiłki przybyły. Naprzód, żołnierze! Przynieście mi głowę 
tego orka!"
+msgstr ""
+"Posiłki przybyły. Naprzód, żołnierze! Oczekuję, że każdy z was 
przyniesię mi "
+"głowę orka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:220
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
-"Zbyt wielu ludzi na koniach! Nie mamy szans ich pokonać. Szybko, musimy "
-"uciekać!"
+"Zbyt wielu głupich ludzi na koniach! Nie mamy szans ich pokonać. Szybko, "
+"musimy uciekać!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:225
 msgid "Yredd"
-msgstr ""
+msgstr "Yredd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:237
 msgid "Tarcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Tarcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:249
 msgid "Syryn"
-msgstr ""
+msgstr "Syryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:261
 msgid "Cicyn"
-msgstr ""
+msgstr "Cicyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:273
 msgid "Ginvan"
-msgstr ""
+msgstr "Ginvan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:285
 msgid "Simyr"
-msgstr ""
+msgstr "Simyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:303
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
-"Dziękuję wam za pomoc, przyjaciele. Statek, który zabierze was na Anduin, "
+"Dziękuję za pomoc, przyjaciele. Statek, który zabierze was na Anduin, "
 "powinien wkrótce przybyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:315
@@ -1054,13 +1175,12 @@
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
-"Szczęśliwej podróży! Bądźcie spokojni, nigdy nie poddamy się Mrocznej "
-"królowej!"
+"Szczęśliwej podróży, przyjaciele! Bądźcie spokojni, nigdy nie poddamy 
się "
+"Mrocznej Królowej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
-msgstr "Zawiodłem, nie ocaliłem prawowitego dziedzica ani portu."
+msgstr "Zawiodłem... nie ochroniłem ani prawowitego dziedzica, ani portu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
 msgid ""
@@ -1069,23 +1189,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
-msgstr ""
+msgstr "Na Rozdrożu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj Kojun Herolma"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:145
 msgid "Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Kojun Herolm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:159
 msgid "Mokho Kimer"
-msgstr ""
+msgstr "Mokho Kimer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Dotarliśmy do rozdroża. Powinniśmy się posówać na 
północny-wschód."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:187
 msgid ""
@@ -1093,118 +1213,134 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
+"Strzeżcie się! Te wzgórza nie są bezpieczne! Drogi są ważnym elementem 
w "
+"strategii Asheviere, więc wynajęła ona Orków, aby je strzegli. Będziemy "
+"musieli walczyć, by nimi podróżować. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:191
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Więc powinniśmy walczyć. Zaczynajmy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:210
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr ""
+msgstr "Zwycięsto jest nasze. Ruszajmy na północny-wschód!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:226
 msgid "Niodien"
-msgstr ""
+msgstr "Niodien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:230
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Zostań na ścieżce! Te wzgórza nie są bezpieczne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:246
 msgid "Loflar"
-msgstr ""
+msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:250
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
 msgstr ""
+"Strzeż się wzgórz! Jest tam wiele ukrywających się Orków, przygotowują
cych "
+"się do ataku!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:268
 msgid ""
 "NE - Dan'Tonk\n"
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
+"Północny-Wschód: Dan'Tonk\n"
+"Południowy-Wschód: Fort Tahn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:272
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk, jesteśmy tak blisko Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:276
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Jeszcze nie ośmielimy sie wyzwać Asheviere. Musimy odzyskać Berło Ognia i 
"
+"zebrać więcej sojuszników na północy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:330
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:415
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Zasadzka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
-msgstr ""
+msgstr "Wrota Krasnoludów"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr ""
+msgstr "Zaprowadź Konrada do wejścia do Królestwa Krasnoludów"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:78
 msgid "Urug-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:97
 msgid "Shuuga-Mool"
-msgstr ""
+msgstr "Shuuga-Mool"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:127
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-msgstr ""
+msgstr "Drzwi są zamknięte i zabarykadowane od środka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:131
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie możemy się tam dostać! Co powinniśmy zrobić?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:135
 msgid ""
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
+"Jest powiedziane, że Orki użyły starych kopalnianych tuneli by zaskoczyć "
+"Krasnoludy. To musi być ten tunel na północnym-wschodzie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:139
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr ""
+msgstr "Więc musimy dotrzeć do tego tunelu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Wygląda na to że ta stara kopalnia łączy się z głównymi 
tunelami. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie jestem pewny, czy wchodzić... Będzie naprawdę ciężko w tym 
mroku."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma czasu na pogawędkę czy jakiekolwiek opóźnienie. Naprzód!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
+"Pokonaliśmy te głupie Orki broniące te ziemie, ale musimy ruszuć dalej 
bez "
+"odpoczynku. Na pewno pojawi się ich więcej."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:183
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
+"Zaiste nie można sie zatrzymywać. Przypomniałem sobie, że kopalnie na "
+"północnym-wschodzie to najlepsza droga!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:187
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
 msgstr ""
+"Ale drużyna Konrada nie była jedyną, która wkroczyła do starych 
kopalni..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:193
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
@@ -1212,11 +1348,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:321
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:88
 msgid "Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Królewski Strażnik"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:208
 msgid ""
@@ -1224,101 +1360,116 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
+"Fiuuu! Przebyliśmy drogę poprzez niebezpieczną górską mgłę, a teraz 
jeszcze "
+"cały ten chaos naprzeciw nas! Za mną, musimy dotrzeć do kopalni, które 
leżą "
+"przed nami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:218
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
-msgstr ""
+msgstr "Obrona Krasnoludów musiała być silna. Popatrz na te zrujnowane 
wieże!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:222
 msgid ""
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
+"Bitwa na powierzchni była gwałtowna i trwała aż pół roku. Ale walki w "
+"tunelach były jeszcze straszniejsze..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Mątwa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:238
 msgid "Ruarrrrr!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruarrrrr!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:242
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
-msgstr ""
+msgstr "Potwór czaił się w tym jeziorze!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
 msgstr ""
+"Legenda była prawdziwa! W jeziorach blisko królestw krasnoludów zawsze 
kryły "
+"się stworzenia z mackami."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:264
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr ""
+msgstr "Nareszcie - to jest wejście do Królestwa Krasnoludów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr ""
+msgstr "Wszystko co widze to biedne wioski i ruiny."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:272
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
+"Biedni mieszkańcy, chandlujący niegdyś z Krasnoludami są teraz 
niewolnikami "
+"Orków."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:276
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr ""
+msgstr "Niewolnikami Orków? Musimy ich uwolnić!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:280
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
+"To nie jest dobry pomysł - naszą misją jest odzyskanie Berła Ognia. 
Jeśli "
+"zabawimy tutaj zbyt długo, hordy Orków okrążą nas."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:284
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
+"Konradzie, posłuchaj rady Delfadora. Wrócimy tu, by wydrzeć te ziemie z 
łap "
+"Orków."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:288
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr ""
+msgstr "Nie sprawia mi to przyjemności, ale posłucham twojej rady."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
+"Mój wujek przemycał... ee.. znaczy handlował jedzeniem z krasnoludami. "
+"Potrafił sprowadzać wozy ze zbożem pod same nosy tych obrzydliwych orków."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Musi się ukrywać w jednej z tych wiosek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
-msgstr ""
+msgstr "Wujek Somf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Przyjaciele mojej siostrzenicy są również moimi przyjaciółmi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr ""
+msgstr "Rada Elfów"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
-msgstr ""
+msgstr "Uradredia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:66
 msgid "Parandra"
-msgstr ""
+msgstr "Parandra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:84
 msgid ""
@@ -1326,34 +1477,46 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Pozdrawiam i witam w naszej stolicy. Powinniście czuć się zaszczyceni. "
+"Minęło pół wieku - generacja, według waszego sposobu liczenia czasu - 
odkąd "
+"człowiek został uznany tak bliskim przyjacielem Elfów, że pozwolono mu tu 
"
+"przybyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Zaiste, jesteśmy zaszczyceni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:92
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Mogę równie dobrze powiedzieć to samo do was. Minęło mnóstwo czasu odką
d "
+"byliście zaszczyceni obecnością księżniczki Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Milcz, głupia dziewczyno! Widząc taką arogancję, nie dziwi mnie już, że 
"
+"wszystkie sojusze królewskiej rodziny Wesnoth dawno się rozpadły."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Tak.. masz rację, panie. To ja jestem zaszczycona, przepraszam za moją "
+"nieuprzejmość."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Delfador Wspaniały. Tak mądrze władający językiem, jak laską w czasie 
bitwy. "
+"Rzadka kombinacja, szczególnie posród ludzi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:108
 msgid ""
@@ -1361,26 +1524,34 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Jak szybko ludzie dojrzewają! Tylko siedemnaście zim minęło odkąd cię "
+"ostatnio widziałem, Konradzie, jesteś już dojżałym mężczyzną. Dzielny 
"
+"wojownik stoi przedemną!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:112
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
 msgstr ""
+"Wybacz mi, Elfie, ale obawiam się że nie przypominam sobie spotkania z tobą
."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
 msgstr ""
+"Konrad, to jest Parandra. To ona pomogła mi wyrwać cię z pazurów 
Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
+"Nie wiedziałem! Dziękuję ci, moja pani. To przyjemność spotkać cię 
znowu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Uratowaliście go przed mą matką? Ale siedemnaście lat temu Konrad był "
+"przecież niemowlęciem! O czym wy mówicie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
 msgid ""
@@ -1388,22 +1559,29 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could seize control."
 msgstr ""
+"Twoja matka ma dużo krwi na swych rękach, dziecko. Wielu zabiła 
niesłusznie. "
+"Kiedy Konrad był dzieckiem, wydała rozkaz zgładzenia wszystkich książą
t, aby "
+"przejąć władzę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:132
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Zamordowała ich?! Byli inni, nie tylko Konrad?! Nie, napewno kłamiesz! "
+"Paranda, co ty na to?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Księżniczko, kiedy Delfador Wspaniały mówi o Królowej Matce, Asheviere, "
+"wydającej rozkaz zgładzenia książąt Wesnothu, mówi on prawdę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "A co powiesz ty, Królu Elfów?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1412,6 +1590,10 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Nie widziałem tego osobiście, Księżniczko, jednak złyszałem wiele 
rzetelnych "
+"raportów. Asheviere naprawdę ma krew książąt na swych rękach. 
Pozwoliła "
+"także Orkom plądrować wszystko wokół, odwracając się tym samym od 
swoich "
+"ludzi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:154
 msgid ""
@@ -1419,12 +1601,17 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"To jest powód, dla którego muszę zabrać Berło. Wrócę, a ludzie 
zaakceptują "
+"mnie jako Królową. Będę rządziła uczciwie i sprawiedliwie. Moja matka 
jest "
+"tylko Matką Królowej. Tron należy do mnie i z Berłem moge tego dowieść. 
"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:158
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Księżniczko, jest w tobie trochę dobra, ale tron nie należy do ciebie. "
+"Konrad ma Berło. On obejmie władzę. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
 msgid ""
@@ -1433,32 +1620,43 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "adviser and counselor, Delfador."
 msgstr ""
+"Mam Berło! Wrócę, a ludzie zaakceptują mnie jako Królową! Moja matka 
jest "
+"tylko Matką Królowej. Tron należy się mnie i będę z niego rządziła 
uczciwie "
+"i sprawiedliwie. Mogę nawet zaakceptować cię jako mojego konsultanta i "
+"doradcę, Delfadorze."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"Nawet jeśli masz Berło, Księżniczko, to ono należy się Konradowi. Masz 
je "
+"teraz, ponieważ to my pomogliśmy ci je zdobyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "A co jeśli odmówie mu je oddać?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:176
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
+"To jest konieczne, księżniczko. Poproszę Konrada by pojedynkował się o 
nie z "
+"tobą. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfadorze! Li'sar została naszą przyjaciółką. Nie chce z nią walczyć! 
Tak "
+"długo, jak długo będzie rządzić sprawiedliwie, jakie to ma znaczenie kto 
"
+"zasiada na tronie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "Jesteś prawowitym dziedzicem. To ty powinieneś być królem, 
Konradzie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:191
 msgid ""
@@ -1466,16 +1664,21 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfadorze, wychowałeś Konrada na zręcznego, mądrego, honorowego i 
prawego "
+"wojonika, który szanuje i docenia pokój. Jednak tron nie jest jeszcze dla "
+"niego. Wiesz o czym mówię, Dlefadorze."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale ja nie wiem! O co ci chodzi, Parando?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Z czasem dowiesz się wszystkiego, księżniczko. Tymczasem, ruszaj i domagaj 
"
+"się tronu Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1483,6 +1686,9 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Parando, to co mówisz może się niektórym wydać słuszne, jednak tak 
długo, "
+"jak ty i ja niczego nikomu nie zdradzimy, nie widzę powodu, dla którego "
+"Konrad nie byłby najlepszym kandydatem do tronu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1490,10 +1696,13 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"Masz racię w wielu kwestiach, Delfadorze, a twoja mądrość jest 
nieoceniona w "
+"świecie ludzi. Jednak w tej kwestii się mylisz. Li'sar jest dziedzicem. Ona 
"
+"powinna objąć władzę. Teraz, kiedy spotkałam ją osobiście, jestem tego 
pewna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ja, a ona obejmnie władzę? A co ze mną?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:215
 msgid ""
@@ -1501,11 +1710,16 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sar powinna być królową, ale ty będziesz jej towarzyszył. Zaiste, wą
tpię, "
+"aby udało nam się odwieść cię od tego. Widziałam jak na nią patrzysz, "
+"Konradzie. Myślę, że teraz podążyłbyś za nią nawet na koniec świata."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
+"Z całym szacunkiem moja pani, ale ona jest moją kuzynką. Między nami nie 
ma "
+"niczego!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
 msgid ""
@@ -1513,27 +1727,33 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Jeśli tak mówisz, Konradzie, to może powinieneś zostać tutaj z nami. 
Byłbyś "
+"na pewno bezpieczniejszy. Elfy mogą pokazać ci zadziwiające rzeczy, 
których "
+"jeszcze żaden człowiek nie widział."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"To naprawdę wspaniała oferta, moja pani, ale masz rację. Wolałbym 
wyruszyć z "
+"Li'sar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "I co o tym sądzisz, Uradredio?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-msgstr ""
+msgstr "Powiedz mi, Li'sar, czy chcesz walczyć ze swoją własną matką o 
tron?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
 msgstr ""
+"To dla dobra kraju. Jeśli to konieczne, będę z nią walczyła, królu 
elfów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1541,11 +1761,14 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Czuję, że ta młoda dama mówi prawdę. Delfadorze, mimo tego, że wiem, 
iż się "
+"z tym nie zgadzasz, mądre są słowa Parandry, córki Elandrii. Odpocznij 
tutaj "
+"trochę, a potem ruszaj z nimi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-msgstr ""
+msgstr "I ty byłeś z nami, Kalenzie, synu Kliada. Co powiesz na ten temat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -1554,6 +1777,10 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Padły tu dziś mądre słowa, Delfadorze. Przeżyliśmy z Li'sar wiele 
trudnych "
+"chwil, ryzykowaliśmy życie wraz z nią. A jednak nadal jesteśmy cali i "
+"zdrowi. Brakuje jej doświadczenia i ma w sobie zbyt wiele młodzieńczej "
+"zuchwałości, ale z czasem stanie się dobrą królową."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1561,6 +1788,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"Zatem rada elfów przemówiła. Ale którą drogą powinniśmy wyruszyć? 
Bród na "
+"rzece Abez będzie nie do przebycia, bo na pewno będzie go bronić wielu "
+"żołnierzy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
 msgid ""
@@ -1569,12 +1799,17 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Jesz jeszcze jedna droga, która możecie wrócić do Wesnoth: poprzez góry "
+"smoków i mroczną dolinę, do wschodnich ziem, skąd możecie wrócić do 
Wesnoth "
+"i zaskoczyć mroczną królową nieprzygotowaną."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:263
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Góry smoków? To brzmi bardzo niebezpiecznie! Nawet nie myślałem, że 
takie "
+"stworzenia jak smoki istnieją!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -1582,6 +1817,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Nikt nie widział żadnego smoka w tych górch od lat, ale one ciągle 
zachowują "
+"tę nazwę z przeszłości. Mimo tego, ta ścieżka będzie dla nas 
niebezpieczna. "
+"Czy nie ma innej drogi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1589,6 +1827,10 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Wszystkie przejścia są niebezpieczne, jednak jest pewna nadzieja w związku 
z "
+"tą drogą. Odpoczywajcie, a potem ruszajcie, przyjaciele. Póki co, mimo "
+"wielkich niebezpieczeństw szczęście nam sprzyjało. Być może powinniśmy 
dalej "
+"na nie liczyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -1596,23 +1838,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Zaprowadź Konrada do znaku na północnym-zachodzie"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:158
 msgid "Knafa-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:177
 msgid "Maga-Knafa"
-msgstr ""
+msgstr "Maga-Knafa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:197
 msgid "Galdrad"
-msgstr ""
+msgstr "Galdrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:211
 msgid "Chantal"
-msgstr ""
+msgstr "Chantal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:227
 msgid ""
@@ -1620,16 +1862,15 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
-"W czternastym roku swoich rządów, Asheviere zwróciła swą uwagę na 
elfów, "
-"których nienawidziła. Orkowi najemnicy zostali najęci, by sprowadzić na "
-"elfów zagładę."
+"W czternastym roku swoich rządów, Asheviere zwróciła swą uwagę na Elfy, 
"
+"których nienawidziła. Orki zostały najęte, by sprowadzić na elfów 
zagładę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:231
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
 msgstr ""
-"Mistrzu Delfadorze! Spójrz\\, orkowie atakują ze wszystkich stron. Co 
robić?"
+"Mistrzu Delfadorze! Spójrz, orkowie atakują ze wszystkich stron. Co robić?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:235
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
@@ -1637,13 +1878,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:239
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr "Ale dokąd? To nasz jedyny dom. I co się stanie z elfami?"
+msgstr "Ale dokąd? To nasz jedyny dom. I co się stanie z Elfami?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:243
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
-msgstr "Będziemy walczyć, ale ty musisz uciec, Konradzie."
+msgstr ""
+"Będziemy walczyć, ale ty musisz uciec, Konradzie. Twoja ucieczka jest "
+"konieczna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:247
 msgid ""
@@ -1666,7 +1909,7 @@
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
-"Zabijcie elfów moi rębacze, zdobądźcie ich wioski! Zajmijmy tę ziemię 
dla "
+"Zabijcie Elfy moi rębacze, zdobądźcie ich wioski! Zajmijmy tę ziemię dla 
"
 "Królowej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:264
@@ -1679,11 +1922,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:270
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr "Ha ha ha! Rozerwiemy elfów na strzępy!"
+msgstr "Ha ha ha! Rozerwiemy Elfy na strzępy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:275
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-msgstr "Niech przybywają. Stawimy im odpór wszystkimi wojskami!"
+msgstr "Niech przybywają. Stawimy im opór wszystkimi siłami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:279
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
@@ -1725,21 +1968,18 @@
 "umiemy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
-msgstr "Chyba... nie zdołam dalej wytrzymać ..."
+msgstr "Chyba... nie zdołam dłużej wytrzymać ..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
-#, fuzzy
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
 msgstr "Książę! Musisz walczyć! Nieeeeee!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:337
 msgid "It is over, I am doomed..."
-msgstr "To koniec..."
+msgstr "To koniec, jestem zgubiony..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:351
-#, fuzzy
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
 msgstr "Zawiodłem... w misji ochrony księcia! Umieram..."
 
@@ -1766,15 +2006,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:404
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-msgstr "Jestem Galdrad. Musisz mnie pokonać, by postąpić choćby o cal!"
+msgstr "Jestem Galdrad. Musisz mnie pokonać, by ruszyć dalej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:415
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-msgstr "Tylko głupiec zaatakowałby mnie!"
+msgstr "Tylko głupiec ośmieliłby się mnie zaatakować!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:426
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr "Jestem Delfador Wielki. Przygotuj się na śmierć!"
+msgstr "Jestem Delfador Wspaniały. Przygotuj się na śmierć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:437
 msgid "Let me through, you rogue!"
@@ -1782,7 +2022,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:452
 msgid "They are destroying our home!"
-msgstr "Niszczą nasz dom!"
+msgstr "Oni niszczą nasz dom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:456
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
@@ -1798,16 +2038,23 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"I tak zakończyły się rządy mrocznej królowej, a Li'sar, córka Haldrica, 
"
+"została koronowana na królową Wesnoth i właścicielkę Berła Ognia, 
które "
+"miała przekazać swoim następcom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
+"Jej rządy były długie, a ona sama naprawiła całe zło wyrządzone przez 
jej "
+"matkę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrad został szlachcicem na dworze Li'sar. Ożenił się z nią i razem 
mieli "
+"dwóch synów i córkę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1815,6 +2062,9 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Kości młodego księcia Konrada zostały odebrane od elfów i pochowane w "
+"Królewskiej Krypcie w Weldyn, którą każdego tygodnia odwiedzał Konrad, 
by "
+"złożyć cześć zabitemu księciu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1822,24 +2072,29 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador został Wysokim Doradcą Li'sar, radzącym jej w najważniejszych "
+"sprawach państwowych. Dożył bardzo późnej starości, a pochowany został 
w "
+"Królewskiej Krypcie w Weldyn, po iście królewskim pogrzebie. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz powrócił do swego domu na północy i nigdy już nie powrócił na 
ziemię "
+"ludzi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
-msgstr ""
+msgstr "Bród na rzecze Abez"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Zaprowadź Konrada na północny brzeg rzeki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:78
 msgid "Gaga-Breuk"
-msgstr ""
+msgstr "Gaga-Breuk"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:176
 msgid ""
@@ -1848,10 +2103,14 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
+"To jest Bród na rzecze Abez. Kiedy przeprawimy się przez rzekę, opóścimy 
"
+"Wesnoth i wkroczymy na północne ziemie. Niegdyś to krasnoludy władały tą
 "
+"ziemią, lecz teraz panuje tu chaos. To tutaj, prawie dziewiętnaście lat "
+"temu, twój ojciec i wuj zostali zdradzeni, Konradzie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:180
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Naprawdę? Co wtedy się stało, Delfadorze?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:184
 msgid ""
@@ -1860,22 +2119,26 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
+"Siły króla stacjonowały tutaj, a wojska z północy po drugiej stronie 
rzeki. "
+"Przez trzy dni i trzy noce armie stały naprzeciw siebie i żadna ze stron 
nie "
+"wyrażała chęci przeprawy przez rzekę. Czwartego dnia, armie północy "
+"przekroczyły ją i zaatakowały nas."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
 msgid "And then... we were defeated?"
-msgstr ""
+msgstr "I wtedy... przegraliśmy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:192
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr ""
+msgstr "Wygrywaliśmy tę bitwe. Spychaliśmy ich do tyłu..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
+msgstr "I wtedy, w środku bitwy, syn króla odwrócił się przeciwko niemu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale pomściłeś zabójstwo. Zabiłeś księcia. Prawda, Delfadorze?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:204
 msgid ""
@@ -1883,20 +2146,25 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
+"Kiedy zobaczyłem zdradę i upadek królewskiego sztandaru, uciekłem z pola "
+"bitwy. Nie wiem, czy to była mądrość, czy tchórzostwo, ale uciekłem, 
nie "
+"widząc wtedy żadnej nadziei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:208
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
+"Oh... ale elfy zawsze mówiły, że zabiłeś księcia, Delfadorze, chociaż 
ty sam "
+"nigdy o tym nie mówiłeś."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:212
 msgid "That foolish boy killed himself."
-msgstr ""
+msgstr "Głupi chłopak sam sie zabił."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:216
 msgid "What do you mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Co masz na myśli?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:220
 msgid ""
@@ -1905,16 +2173,23 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
+"Zebrałem ludzi do walki przeciw królowi-zdrajcy i oczywiście przeciw "
+"Asheviere, bo to ona stała za tym wszystkim. Mieli przewagę liczebną, być 
"
+"może nawet czterech na jednego. W ogniu bitwy ten chłopak w całej swej "
+"głupocie natarł na mnie, tnąc dziko swym mieczem. Nie miałem wyboru i "
+"musiałem zakończyć jego życie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:224
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr ""
+msgstr "Więc to prawda, zabiłeś go?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
+"Tak, z mej ręki zginął w bitwie. To smutne, że twoi bracia nie mieli "
+"szczęścia umrzeć tak honorową śmiercią, Konradzie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:232
 msgid ""
@@ -1922,16 +2197,21 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
+"Z całym szacunkiem, moi panowie, musimy się śpieszyć. Trzeba przebyć 
rzekę "
+"jak najszybciej. I spójrzcie! Wygląda na to, że wieże strażnicze na jej "
+"brzegach są obsadzone!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:237
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
+"Patrz! Jacyś południowcy, ludzie z Wesnoth, próbują wedrzeć się na 
nasze "
+"ziemie! Zatłuczemy ich na brzegu rzeki!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma innego miejsca na przeprawę? Może w górze rzeki?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:245
 msgid ""
@@ -1941,58 +2221,71 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
+"Zima błyskawicznie się do nas zbliża. Mamy tylko kilka dni na przejście, 
a "
+"najbliższy most jest daleko od nas. Byłoby samobójstwem zostać złapanym 
na "
+"południu przez zimę. Asheviere miałaby nas jak na patelni! Patrz na 
wschód! "
+"Asheviere ma fort przy granicy i zdaje się, że jest on pełny żołnierzy! "
+"Musimy przeprawić się tutaj, i to szybko!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:249
 msgid ""
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
+"Tam są! Więc to prawda, pokonali nieumarłych. Teraz starają się 
opuścić "
+"Wesnoth. Nie możemy pozwolić im przekroczyć rzeki. Za nimi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:253
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie, to znowu ona! Szybko! Musimy się śpieszyć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:266
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr ""
+msgstr "Stój! Nie przejdziesz! Szybko, wsparcie, chronić księżniczkę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:279
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Wąż morski"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruaarrrrrrrr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:306
 msgid "What is that?"
-msgstr ""
+msgstr "Co to jest?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:310
 msgid ""
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
 msgstr ""
+"Stworzenia z głębin rzuciły się na nas! To może być niebezpieczne. 
Szybko! "
+"Musimy jak najszybciej dostać się na drugi brzeg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:325
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr ""
+msgstr "Przprawiliśmy się bezpiecznie przez rzekę. Dokąd teraz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:330
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
+"Jeśli chcemy mieć jakąkolwiek nadzieję spenetrowania Knalgi, musimy 
ruszyć "
+"na północ, by szukać pomocy ze strony żyjących tam krasnoludów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:335
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
 msgstr ""
+"Nie wierzę. Uciekli! Musimy podjąć pościg. Za nimi! My też przeprawimy 
się "
+"przez rzekę! Spotkamy się jeszcze, przebrzydły oszuście."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:340
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy myślisz, że ona naprawdę zamierza nas ścigać, Delfadorze?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:345
 msgid ""
@@ -2000,48 +2293,53 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że na pewno spróbuje, ale morskie istoty sprawią jej spory 
"
+"kłopot. Musimy ruszać. Jeśli przeprawi się przez rzekę przed zimą, to 
niech "
+"tak będzie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
-msgstr ""
+msgstr "Góra Gryfów"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj matkę gryfów i wrogiego dowódcę"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:67
 msgid "Robert"
-msgstr ""
+msgstr "Robert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:81
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Matka gryfów"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:101
 msgid "Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:102
 msgid "Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:103
 msgid "Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:110
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Co to za miejsce? To jedna wielka góra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:114
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-msgstr ""
+msgstr "Oto mityczna Góra Gryfów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:118
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Góra Gryfów! Może moglibyśmy ukraść gryfom kilka jaj i wyszkolić 
młode na "
+"latające wierzchowce? Czy to możliwe, Delfadorze?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
 msgid ""
@@ -2049,38 +2347,46 @@
 "prove dangerous... and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
+"Możemy spróbować, ale musimy uważać. Zakłócanie spokoju gryfów może 
okazać "
+"się niebezpieczne... z kolei takie wierzchowce mogłyby się nam przydać w "
+"późniejszym okresie. Cokolwiek zrobimy, musimy przebyć to miejsce."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:126
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "No to zacznijmy wspinać się na tą górę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:142
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Tutaj są jaja matki gryfów!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:146
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
 msgstr ""
+"Świetnie! Powinniśmy być teraz w stanie hodować gryfy dla własnych 
celów!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
+"Ha ha! Zabiliśmy tę głupią bestię przestworzy i jej jaja nie trafią w 
ręce "
+"rebeliantów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:173
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że nie jesteśmy jedynymi, którzy interesują się tymi 
górami. "
+"Kolejny raz królowa jest przeciw nam!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:177
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Szybko żołnierze! Naprzód!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaliśmy ich! Co teraz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:189
 msgid ""
@@ -2088,62 +2394,70 @@
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
+"Musimy ruszać dalej na północ. Jest już za późno, by szukać 
schronienia w "
+"Elensefarze, czy na Anduin nim nadejdzie zima. Musimy więc przekroczyć "
+"wielką rzekę i kontynuować wędrówkę w stronę ziem krasnoludów. 
Szybko, w "
+"drogę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
+"Z tymi jajami powinniśmy być w stanie wychować gryfy, króre będą nam "
+"posłuszne. Wtedy będziemy mogli najmować gryfich jeźdźców!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Wielka szkoda, że nie byliśmy w stanie zdobyć tych gryfich jaj - na pewno "
+"dałyby nam w przyszłości przewagę. Ale cóż, musimy kontynułować."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruszajmy dalej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Dziki Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:240
 msgid "Rampant Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Dziki Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:253
 msgid "Rampant Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Dziki Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Pośpieszny sojusz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:75
 msgid "Haaf-Garga"
-msgstr ""
+msgstr "Haaf-Garga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:108
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Gdzie jesteśmy? Którędy teraz? Jestem już zmęczony tą 
ciemnością!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:112
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-msgstr ""
+msgstr "Nie jestem pewny którędy. Pozwól mi przez chwilę pomyśleć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:165
 msgid "En garde!"
-msgstr ""
+msgstr "Broń się!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:169
 msgid "What in the world are you doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Co ty tu robisz do diaska?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:173
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-msgstr ""
+msgstr "Depczę ci po piętach! Ostatnim razem uciekłeś mi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:177
 msgid ""
@@ -2151,6 +2465,9 @@
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
 "to ruin!"
 msgstr ""
+"Głupia dziewczyno! Jesteśmy w najgłębszych pieczarach, zapewne otoczeni "
+"przez całą zgraję potworów, a ty ciągle chcesz z nami walczyć?! 
Sprowadzisz "
+"zgubę na nas wszystkich!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:181
 msgid ""
@@ -2158,101 +2475,114 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
+"Nie próbuj mnie oszukiwać! Wiem po co tu przyszedłeś! Położę kres 
twojej "
+"zdradzie, odzyskam berło i powrócę na powierzchnię!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Troll"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Gobliński rycerz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-msgstr ""
+msgstr "Niespodzianka! Gińcie, miłośnicy światła!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:275
 msgid ""
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
+"Teraz jesteśmy otoczeni! Czy ciągle chcesz z nami walczyć, księżniczko? 
To "
+"by zgubiło nas wszystkich!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:279
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
+"Widzę, że nie mamy większego wyboru, jak pomóc sobie nawzajem. Będziemy "
+"walczyć wspólnie, aż dotrzemy na powierzchnię. Zgoda?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:283
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
+"Bardzo dobrze, obiecuję, że albo dotrzesz z nami na powierzchnię "
+"księżniczko, albo nie wyjdzie stąd nikt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
 msgstr ""
+"Ale gdy tylko wyjdziemy z tej dziury, mam z wami rachunki do wyrównania!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
+"Tak więc jak dotąd pomagaliśmy sobie wzajemnie przetrwać, księżniczko. 
Może "
+"będziemy nadal trzymać się razem? Co ty na to?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
 msgid ""
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
+"Tak. Zgodziliśmy się na wzajemną pomoc w celu ucieczki z tych kopalnii, 
czyż "
+"nie? Wspierajmy się nadal. Oto moja sakiewka, pełna złota."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Otrzymałeś 200 sztuk złota!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Dziękujemy, Księżniczko. Dalej żołnierze, na poszukiwanie Berła!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:24
 msgid "I can't believe it should end like this!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie wierzę, że to ma się tak skończyć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
 msgid "Test of the Clan"
-msgstr ""
+msgstr "Próba Klanu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj 25 jednostek, a następnie przywódcę klanu (premia)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wszystkich przywódców klanu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Alric"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:97
 msgid "Sir Ruga"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Ruga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:123
 msgid "Sir Daryn"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Daryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "Lord Bayar"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Bayar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:172
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Rycerz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadorze, nie wydaje ci się, że nadszedł czas, by to zakończyć?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2260,10 +2590,13 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"W istocie, czas opowiedzieć prawdę. Miałem nadzieję, że zabiorę ten 
sekret "
+"ze sobą do grobu, ale los chciał inaczej. Wy, elfy, żyjecie zbyt długo i "
+"choć starałem się pojąć głębię waszej wiedzy, to jest ona zbyt 
nienamacalna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Sekret? Jaki sekret Delfadorze? O czym ty mówisz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:190
 msgid ""
@@ -2271,6 +2604,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"Nie powinniśmy teraz o nim mówić. Konradzie, Li'sar - chodźcie ze mną na 
"
+"szczyt góry Elnar, by spojrzeć na Weldyn, zastanowić się nad planem bitwy 
i "
+"porozmawiać."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2278,28 +2614,35 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Stój! Nie mogę w to uwierzyć! Pokonałeś nas! W rzeczy samej, jesteś 
godzien "
+"samego tronu. Klany postanowiły ci pomóc i będziemy walczyć u twego boku "
+"przeciw królowej."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"A więc przyznajecie, że przegraliście. Czy będziecie mi służyć w walce 
"
+"przeciw złej królowej?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:230
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Tak, mój panie. Jesteś godzien zostania królem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:235
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie masz racji! Pomożesz mi zostać królową!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto zatem jest twoim przywódcą? Komu służysz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Będziesz służył nam, chroniąc nasze flanki, gdy będziemy przedzierali 
się w "
+"stronę królowej. Z twoją pomocą na pewno uda się nam ją pokonać."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
@@ -2308,37 +2651,50 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Mimo ich pewności siebie utrzymaliśmy się dziś na polu bitwy. Jednakże "
+"pokonawszy przywódców klanu nie będziemy mieli nikogo do obrony naszych "
+"flank. To nieszczęśliwy obrót wydarzeń, który znacznie skompilkuje naszą
 "
+"konfrontację z królową."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Niedobrze. Byliby bardzo pomocni jeśli chodzi o zapewnienie nowemu królowi "
+"tronu Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Myślę, że nie masz racji! Miałeś na myśli, że pomogliby zdobyć tron 
nowej "
+"królowej Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Witajcie, ludzie równin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
+"Czego chcą ci najeźdźcy? Jedno jest pewne - my ich tu nie zapraszaliśmy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Przybywamy w pokoju! Pragniemy, bo pomoglibyście nam w naszej walce przeciw "
+"złej królowej matce Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"Nie przyłączymy się do was, grupy prowadzonej przez młodzików i jednego "
+"starca."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:314
 msgid ""
@@ -2346,65 +2702,76 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Jesteście z nami lub przeciw nam. Jeśli nie chcecie przyłączyć się do 
nas, "
+"by obalić złą królową, pozabawimy was władzy, gdy tron zostanie 
prawowicie "
+"odzyskany."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Ha! Myślisz, że możesz zdobyć tron? Pokonaj nas w walce, a przyłączymi 
się "
+"do was, albo odejdź stąd i nigdy nie wracaj!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Bardzo dobrze. Będziemy z wami walczyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Głupcy! Wybijemy was do nogi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma już teraz odwrotu, to walka na śmierć i życie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie mogę w to uwierzyć! Pokonałeś mnie, ale klan będzie walczył 
nadal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Ich przywódca zginął, ale oni nadal walczą!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Możesz mnie pokonać, ale inni zajmą moje miejsce!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:400
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Widzisz, nie możesz mnie pokonać. Mój klan jest zbyt liczny."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:425
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! A więc tak wygląda mój koniec? Cóż, ginę ku chwale klanu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:437
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
 msgstr ""
+"Klan rośnie w siłę. Czym więcej naszych ludzi zabijesz, tym staniemy się 
"
+"silniejsi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:462
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Ginę dla klanu. Zostaniesz pokonany i sprawdzą się moje słowa, że nie "
+"dorównujesz potędze klanu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Dobrze powiedziane, bracie. Wojownicy klanu słyszą twój głos i przybywają
, "
+"by walczyć z nami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonani członkowie klanu: |$units_slain|"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:511
 msgid ""
@@ -2415,36 +2782,41 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Dom Północnych Elfów"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Dotrzyj do Lasu Elfów i utrzymaj się do końca tur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec tur przed dotarciem do lasu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
-msgstr ""
+msgstr "Kior-Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:93
 msgid "Herbert"
 msgstr ""
+"Jesteście z nami lub przeciw nam. Jeśli nie chcecie przyłączyć się do 
nas, "
+"by obalić złą królową, pozabawimy was władzy, gdy tron zostanie 
prawowicie "
+"odzyskany."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:136
 msgid "El'rien"
-msgstr ""
+msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
 msgstr ""
+"Tu jesteście! Musicie szybko dotrzeć do domu elfów, który jest na wschód 
"
+"stąd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Tam są! Do ataku!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:181
 msgid ""
@@ -2457,45 +2829,52 @@
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Przyjaciele, na reszcie, już niedaleko do domu mojego ludu, Północnych 
Elfów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobrze będzie odpocząć trochę po tak długim czasie spędzonym w 
dziczy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Otacza nas gęsta mgła i nie wiemy jakie niebezpieczeństwa w niej na nas "
+"czyhają."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Jestem pewien, że jeżeli będziemy poruszać się ostrożnie i z rozwagą, 
to uda "
+"nam się dotrzeć do bezpiecznego schronienia, które zapewnią nam elfy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
-msgstr ""
+msgstr "Eonihar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Bogowie! Na reszcie was znalazłem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Witaj Eoniharze, stary druhu! Czyżbyś nas szukał?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Gdy mój pan dowiedzał się, że przybędziecie, rozesłał jeźdźców, by 
wasz "
+"szukali. W pobliżu czekają kłopoty!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Kłopoty? Jakie kłopoty?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:259
 msgid ""
@@ -2503,10 +2882,15 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Na południu dostrzegliśmy potężną armię, oddziały ludzi z Wesnoth. 
Zdają się "
+"was szukać! Nie mamy chwili do stracenia. Musicie natychmiast udać się do "
+"lasu elfów. Tylko tam będziecie bezpieczni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
 msgstr ""
+"Mam nadzieję, że uda nam się ich ominąć, ale musimy udać się na 
północny-"
+"wschód."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2514,18 +2898,25 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"To nie wszystko, mój panie. Przebrzydłe orki dowiedziały się od przybyciu 
"
+"tych ludzi i wielkie ich liczby gromadzą się teraz na północy, by stawić 
im "
+"czoła. Pewne jest, że dojdzie do wielkiej bitwy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"To brzmi bardzo niebezpiecznie. Być może powinniśmy wycofać się na 
zachód i "
+"ukryć, aż bitwa dobiegnie końca?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Myślę, że te dzikie krainy są na to zbyt niebezpieczne. A swoją drogą
... Czy "
+"nie stoisz po stronie Wesnoth, księżniczko?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
 msgid ""
@@ -2533,22 +2924,29 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Jestem szanowaną księzniczką, a nie oszustem jak ty! Obiecałam, że 
będę "
+"stała po twojej stronie do czasu, aż opuścimy te krainy i dotrzymam "
+"obietnicy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:289
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Panie, pani, nie mamy czasu do stracenia! Musimy dotrzeć na wschód, do domu 
"
+"mojego ludu. Tylko tam będziecie bezpieczni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Chodź zatem, Konradzie, czas ruszać."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:299
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Mój pan zaczął przygotowywać oddział elfów, który pojawi się tu i 
wprowadzi "
+"was do lasu. Strzeżcie się, wszyscy jesteśmy w wielkim 
niebezpieczeństwie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
 msgid ""
@@ -2556,6 +2954,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Witaj, elficki przyjacielu! Witaj w Emetrii. Musimy schronić się tu do "
+"momentu, gdy bitwa przycichnie. Jeśli zostaniecie tu ze mną na jakiś czas "
+"wszyscy będziemy bezpieczni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -2563,12 +2964,16 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Dziękuję ci, panie El'rien. Gościnność elfów północy jest równie 
wielka, jak "
+"waszych braci z południa! Moi ludzie pomogą wam powstrzymać naszych 
wrogów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"Nie dotarliśmy jeszcze do lasu, a bitwa nadal trwa. Nigdy już tam nie "
+"dotrzemy! Zostaliśmy pokonani!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
@@ -2578,6 +2983,7 @@
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
+"El'rien, mamy przy sobie Berło Ognia! Musimy eskortować ich do Elensii!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
@@ -2589,19 +2995,18 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:63
 msgid "Usadar Q'kai"
-msgstr ""
+msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:105
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr "Nie ma czasu, by powrócić na statek. Musimy przejąć wyspę!"
+msgstr "To nie czas by wracać na statek! Musimy przejąć tę wyspę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
 msgstr "Tak więc drużyna wylądowała na Wyspie Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid "So this is Anduin. It looks a little... desolate"
 msgstr "Więc to jest Anduin. Wygląda na trochę... spustoszoną"
 
@@ -2630,45 +3035,41 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
 msgid "Elrian"
-msgstr ""
+msgstr "Elrian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "I found someone hiding in the village!"
 msgstr "Znalazłem kogoś, ukrywającego się w tej wiosce!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
 "Mój panie, ukrywałem się tu z obawy przed orkami, jak wielu innych magów. 
"
-"Może razem zdołamy odzyskać wyspę."
+"Być może możemy wlaczyć razem by odzyskać wyspę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
 msgstr "Z pewnością. Połączmy siły, by razem walczyć ze złem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit magi."
-msgstr "Możesz rekrutować magów."
+msgstr "Możesz od teraz rekrutować magów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
-msgstr ""
+msgstr "Seimus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr "Delfadorze, mój dawny nauczycielu! Ocaliliście wyspę od orków!"
+msgstr "Delfadorze, mój stary mistrzu! Ocaliliście wyspę od orków!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
 msgstr "Mój uczeń! Jak wyspa mogła wpaść w ich ręce?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
@@ -2678,7 +3079,7 @@
 "Nie słyszałeś, mistrzu Delfadorze? Asheviere próbuje zająć całe 
zachodnie "
 "wybrzeże. Najęła wielu orków i wysłała ich tutaj. Byłem przetrzymywany 
w "
 "oczekiwaniu na statek, który miał mnie zabrać do Weldyn, gdzie miałem 
być "
-"sądzony za zdradę, za szkolenie magów."
+"sądzony za zdradę bo szkoliłem magów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
 msgid ""
@@ -2695,7 +3096,7 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
-"Przejęła Perłową Zatokę, a ryboludzi uczyniła niewolnikami. Nurkują 
dla niej "
+"Przejęła Perłową Zatokę, a mermenów uczyniła niewolnikami. Nurkują 
dla niej "
 "po perły, dzięki którym staje się bogatsza z dnia na dzień.Krążą 
pogłoski, "
 "jakoby miała zerwać starożytny pakt i zaatakować Elensefar."
 
@@ -2704,20 +3105,20 @@
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
-"Czy nie możemy przeprowadzić kontrataku? Jak wielkie siły stacjonują w "
-"Perłowej Zatoce? Czy zdołamy ją przejąć?"
+"Nie możemy przeprowadzić kontrataku? Jak wielkie siły stacjonują w 
Perłowej "
+"Zatoce? Czy zdołamy ją przejąć?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
-"Musimy tam podążyć. Odpocznijmy więc chwilę, a potem płyńmy do Zatoki. 
Może "
-"uda się nam pokonać jej siły!"
+"Musimy tam podążyć. Odpocznijmy więc chwilę, a potem płyńmy do Zatoki. 
Mam "
+"nadzieję że uda nam się pokonać jej siły!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
 msgid "Isle of the Damned"
-msgstr ""
+msgstr "Wyspa przeklętych"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:44
 msgid ""
@@ -2735,19 +3136,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
-msgstr ""
+msgstr "Haf-Mal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:82
 msgid "Jarmal-Gorg"
-msgstr ""
+msgstr "Jarmal-Gorg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:102
 msgid "Kalba"
-msgstr ""
+msgstr "Kalba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:103
 msgid "Gnaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gnaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:157
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2775,7 +3176,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
 msgid "Urlaf"
-msgstr ""
+msgstr "Urlaf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
@@ -2796,7 +3197,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:241
 msgid "Moremirmu"
-msgstr ""
+msgstr "Moremirmu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:238
 msgid ""
@@ -2806,7 +3207,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
 msgid "Xakae"
-msgstr ""
+msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
@@ -2814,7 +3215,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:311
 msgid "The temple seems to be empty."
-msgstr ""
+msgstr "Świątynia zdaje się być pusta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:323
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
@@ -2853,7 +3254,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr ""
+msgstr "Górska przełęcz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
@@ -2862,15 +3263,15 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wszystkich wrogów"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Arthian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:95
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Sothian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:127
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
@@ -2905,19 +3306,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:159
 msgid "Stalrag"
-msgstr ""
+msgstr "Stalrag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:161
 msgid "Gomdrsil"
-msgstr ""
+msgstr "Gomdrsil"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:162
 msgid "Duldurus"
-msgstr ""
+msgstr "Duldurus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:164
 msgid "Peldril"
-msgstr ""
+msgstr "Peldril"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:168
 msgid ""
@@ -2934,7 +3335,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Co mówisz, Delfadorze?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:180
 msgid ""
@@ -2962,7 +3363,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
 msgid "Let us move onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruszajmy dalej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:232
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
@@ -2970,19 +3371,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
-msgstr ""
+msgstr "Przylądek Muff Malala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
 msgid "Defeat Muff Malal (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj Muff Malala (premia)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:28
 msgid "Escape down the road to Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Ucieknij drogą do Elensefaru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:61
 msgid "Muff Malal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
 msgid ""
@@ -3004,7 +3405,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:117
 msgid "To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Do broni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:121
 msgid ""
@@ -3014,7 +3415,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:139
 msgid "To Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Do Elensefaru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:163
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
@@ -3034,12 +3435,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Północna zima"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:64
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:87
 msgid "Halgar Du'nar"
-msgstr ""
+msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:127
 msgid ""
@@ -3113,24 +3514,24 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "Zanurzając się w ciemność"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
 msgid "Find the Dwarves"
-msgstr ""
+msgstr "Odnajdź krasnoludy"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:107
 msgid "Hywyn"
-msgstr ""
+msgstr "Hywyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:112
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:280
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr ""
+msgstr "Tu jest tak ciemno, że prawie niczego nie widzę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:284
 msgid ""
@@ -3148,7 +3549,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:307
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr ""
+msgstr "Przybywamy w pokoju, przyjaciele. Przybywamy w pokoju!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:312
 msgid ""
@@ -3187,7 +3588,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
 msgid "Well, we... we..."
-msgstr ""
+msgstr "Otóż my... my..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:347
 msgid ""
@@ -3215,7 +3616,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:367
 msgid "I am, sir."
-msgstr ""
+msgstr "Jestem, panie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:372
 msgid ""
@@ -3252,7 +3653,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:427
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-msgstr ""
+msgstr "I naprawdę uważasz, że dasz radę znaleźć Berło Ognia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:432
 msgid ""
@@ -3270,7 +3671,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:442
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruszymy wschodnimi tunelami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
@@ -3284,28 +3685,28 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Księżniczka Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
-msgstr ""
+msgstr "...ale jeden z orków przetrwał i zdołał przesłać wiadomość 
królowej..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr ""
+msgstr "...i wysłała swego najszlachetniejszego dowódcę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Zmuś Li'sar do poddania się"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Przprawa Elmara"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "Most El"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:158
 msgid ""
@@ -3327,7 +3728,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:175
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-msgstr ""
+msgstr "To zdrada stana! Twoje kłamstwa umrą razem z tobą!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:179
 msgid ""
@@ -3336,15 +3737,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:186
 msgid "Jibb"
-msgstr ""
+msgstr "Jibb"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:187
 msgid "Monry"
-msgstr ""
+msgstr "Monry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:188
 msgid "Gleran"
-msgstr ""
+msgstr "Gleran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:192
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
@@ -3352,15 +3753,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:197
 msgid "Rogerus"
-msgstr ""
+msgstr "Rogerus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:198
 msgid "Rurcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Rurcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:199
 msgid "Blyr"
-msgstr ""
+msgstr "Blyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:203
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
@@ -3368,7 +3769,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:213
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
-msgstr ""
+msgstr "Poddaję się! Nie rób mi krzywdy, oszuście."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
@@ -3377,7 +3778,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid "Let me go!"
-msgstr ""
+msgstr "Wypuść mnie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:225
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
@@ -3422,19 +3823,19 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:317
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:370
 msgid "Ronry"
-msgstr ""
+msgstr "Ronry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:324
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:327
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:384
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:387
 msgid "Ligwyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ligwyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:328
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:388
 msgid "Owaryn"
-msgstr ""
+msgstr "Owaryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:333
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
@@ -3454,23 +3855,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Powrót do Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:64
 msgid "Josephus"
-msgstr ""
+msgstr "Josephus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:80
 msgid "Dwar-Ni"
-msgstr ""
+msgstr "Dwar-Ni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:95
 msgid "Malatus"
-msgstr ""
+msgstr "Malatus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Stać! Kto idzie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
@@ -3486,7 +3887,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Nie zostawiasz nam innego wyboru niż zabicie cię."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
@@ -3495,15 +3896,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
-msgstr ""
+msgstr "Dacayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:148
 msgid "Ceomyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ceomyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:149
 msgid "Gwellyn"
-msgstr ""
+msgstr "Gwellyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
@@ -3522,11 +3923,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
 msgid "The Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Berło Ognia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar lub Konrad muszą zdobyć Berło Ognia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
@@ -3534,11 +3935,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:70
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-msgstr ""
+msgstr "Tak, czuję, że jest już blisko. Musimy uważnie go poszukać."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
 msgid "Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Berło Ognia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:304
 msgid ""
@@ -3555,11 +3956,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:328
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Nareszcie, tu jest! Mam Berło!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:332
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
 msgstr ""
+"A więc w końcu wpadło w nasze ręce. Wynośmy się z tego śmierdzącego 
dołu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
 msgid ""
@@ -3568,7 +3970,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Na reszcie! Mam berło!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
@@ -3592,11 +3994,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Śnieżne równiny"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
-msgstr ""
+msgstr "Urag-Tifer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:102
 msgid ""
@@ -3612,27 +4014,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr ""
+msgstr "Bagno grozy"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
-msgstr ""
+msgstr "Clarustus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:95
 msgid "Merlunius"
-msgstr ""
+msgstr "Merlunius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:108
 msgid "Aimucasur"
-msgstr ""
+msgstr "Aimucasur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:121
 msgid "Secadius"
-msgstr ""
+msgstr "Secadius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
 msgid "Dafeis"
-msgstr ""
+msgstr "Dafeis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:160
 msgid ""
@@ -3648,15 +4050,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
-msgstr ""
+msgstr "Zagubiony generał"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:65
 msgid "Brugg"
-msgstr ""
+msgstr "Brugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:79
 msgid "Lionel"
-msgstr ""
+msgstr "Lionel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:106
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
@@ -3670,11 +4072,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
-msgstr ""
+msgstr "Na znaku napisano \"Pomieszczenia dla gości\""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:135
 msgid "Burlin"
-msgstr ""
+msgstr "Burlin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:139
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
@@ -3686,19 +4088,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:165
 msgid "There is a big cave-in south of here."
-msgstr ""
+msgstr "Na południe stąd znajduje się wielka grota."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:177
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-msgstr ""
+msgstr "DUDNIENIE! DUDNIENIE! DUDNIENIE!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:181
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr ""
+msgstr "Skały się ruszają!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:245
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto idzie? Przyjaciel czy wróg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:249
 msgid ""
@@ -3728,7 +4130,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
-msgstr ""
+msgstr "Lionel? Generał? Pamiętam to imię..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
 msgid ""
@@ -3746,7 +4148,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr ""
+msgstr "Spoczywaj w pokoju, Lionelu. Biedny, zagubiony generale."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:325
 msgid ""
@@ -3759,19 +4161,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:366
 msgid "The earth shakes."
-msgstr ""
+msgstr "Ziemia drży."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Oblężenie Elensefaru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:63
 msgid "Agadla"
-msgstr ""
+msgstr "Agadla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:96
 msgid "Muff Jaanal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Jaanal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:156
 msgid ""
@@ -3781,11 +4183,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:160
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr ""
+msgstr "Mój panie! Zdaje się, że miasto zostało już zdobyte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:164
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-msgstr ""
+msgstr "To bardzo złe wieści! Musimy odbić miasto!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:168
 msgid ""
@@ -3807,19 +4209,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:184
 msgid "Reglok"
-msgstr ""
+msgstr "Reglok"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:222
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:359
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:455
 msgid "Gelgar"
-msgstr ""
+msgstr "Gelgar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:371
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:468
 msgid "Gamlel"
-msgstr ""
+msgstr "Gamlel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:250
 msgid "As night began to fall, three dark figures crept out of the forest."
@@ -3827,7 +4229,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Stać! Kto idzie, przyjaciel czy wróg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:258
 msgid ""
@@ -3847,7 +4249,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:270
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Bardzo dobrze. Możecie do nas dołączyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid ""
@@ -3868,11 +4270,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Muszę się nad tym zastanowić..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:288
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Pomóżcie nam zinfiltrować miasto. My zrobimy resztę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:292
 msgid ""
@@ -3914,11 +4316,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:383
 msgid "Darglen"
-msgstr ""
+msgstr "Darglen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:395
 msgid "Let's expel these invaders! Today, the city is ours again!"
-msgstr ""
+msgstr "Wygnajmy tych najeźdźców! Dziś miasto znowu powróci w nasze 
ręce!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:428
 msgid ""
@@ -3953,7 +4355,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:535
 msgid "Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:551
 msgid ""
@@ -3963,7 +4365,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:556
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadorze, dobrze cię widzieć! Gdzie byłeś?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:561
 msgid ""
@@ -3974,7 +4376,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:566
 msgid "Greetings, friend."
-msgstr ""
+msgstr "Witaj, przyjacielu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:571
 msgid ""
@@ -3988,7 +4390,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:581
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
-msgstr ""
+msgstr "Berło Ognia? Co to takiego?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:586
 msgid ""
@@ -4002,7 +4404,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:591
 msgid "But what has this to do with me?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale co to ma wspólnego ze mną?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:596
 msgid ""
@@ -4013,11 +4415,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:601
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
-msgstr ""
+msgstr "Ach, chcesz, żebym zdobył to berło?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:606
 msgid "We will help you get it, my lord."
-msgstr ""
+msgstr "Pomożemy ci tego dokonać, mój panie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:611
 msgid ""
@@ -4028,7 +4430,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:616
 msgid "Me? King?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja? Królem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:621
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
@@ -4040,23 +4442,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr ""
+msgstr "Dolina Śmierci - Zemsta księżniczki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "Przetrwaj przez dwa dni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:72
 msgid "Galga"
-msgstr ""
+msgstr "Galga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:113
 msgid "Na-alga"
-msgstr ""
+msgstr "Na-alga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:144
 msgid "Selda-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Selda-Mana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:202
 msgid ""
@@ -4070,7 +4472,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:210
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr ""
+msgstr "Do broni żołnierze! Nadchodzą hordy nieumarłych!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:215
 msgid ""
@@ -4088,15 +4490,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
 msgid "Heldra"
-msgstr ""
+msgstr "Heldra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:252
 msgid "Marcus"
-msgstr ""
+msgstr "Marcus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:253
 msgid "Haldar"
-msgstr ""
+msgstr "Haldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:257
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
@@ -4128,11 +4530,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:307
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak! Udało się nam odeprzeć ich atak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:321
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr ""
+msgstr "Dziękuję, że wróciłeś nam pomóc, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:325
 msgid ""
@@ -4170,7 +4572,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:356
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr ""
+msgstr "Niech spoczywa w pokoju!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:360
 msgid ""
@@ -4197,43 +4599,43 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Dolina Statuł"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Konrada lub przemienienie go kamień"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Delfadora lub przemienienie go w kamień"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Yeti"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Bądź ostrożny. Na wzgórzach przed nami żyje potężny potwór."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel-Aga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:176
 msgid "Maldiel-Haga"
-msgstr ""
+msgstr "Maldiel-Haga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:204
 msgid "Urug-Halaki"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Halaki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Spójrzcie, przed nami orkowie i trolle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale wyglądają dziwnie... Spójrzcie, to tylko posągi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
 msgid ""
@@ -4246,7 +4648,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:315
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Stać! Nie przejdziecie tą drogą!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
@@ -4294,73 +4696,80 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Wszystko co tu widzę to tylko wielkie lustro!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:372
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Słyszałem o takich rzeczach - szybko, rozbij to! Być może moc 
Bazyliszków "
+"jest z związana z tym przedmiotem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:376
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobrze, zniszczę to!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:383
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Moc moich stworzeń została zniszczona!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:390
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Nareszcie wolny z tego kamiennego zniewolenia! Teraz się zemszczę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:394
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
 msgstr ""
+"Najpierw musieliśmy walczyć z tymi durnymi ptakami, a teraz głupie Orki! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:398
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Na nich!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:419
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Wraz z Konradem zamienionym w posąg wszystko przepadło!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
 msgstr ""
+"NIe! Delfador został zamieniony w kamień! Bez niego nie mamy szans na "
+"odczynienie zaklęcia czarownika. Wszystko stracone!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:444
 msgid "What happened there?"
-msgstr ""
+msgstr "Co tam się stało?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:448
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
+"Jeśli nie znajdziemy sposobu by pozbawić je ich mocy, to te Bazyliszki "
+"zamienią nasze wojsko w kamień, tak, jak zrobiły to z Orkami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Przegraliśmy, pokonali mnie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:38
 msgid "Argh! I am finished!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Jestem skończony!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:51
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie! To koniec! Zostaliśmy pokonani!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:5
 msgid ""
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
-"W dwudziestym siódmym roku rządów Gerarda II, króla Wesnoth, rozpętała 
się "
-"okrutna wojna z Ludami Północy."
+"W dwudziestym siódmym roku rządów Gerarda II, króla Wesnoth, królestwo "
+"zostało wciągnięte w okrótną wojnę z Ludami Północy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:9
 msgid ""
@@ -4370,10 +4779,9 @@
 msgstr ""
 "Hordy z północy stacjonowały w Galcadar, w pobliżu Brodu Abez. Król i 
jego "
 "siły ruszyły by się z nimi zmierzyć. Podzieliwszy swą armię na pół, 
wyruszył "
-"z jedną częścią, a jego syn, książe Eldred, dowodził drugą."
+"z jedną częścią w czasie gdy jego syn, książe Eldred, dowodził drugą."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers well. "
 "Unfortunately for Garard, his son was also ambitious... and treacherous. In "
@@ -4383,8 +4791,8 @@
 "Eldred był dzielnym wojownikiem, dobrze dowodzącym swoimi żołnierzami. "
 "Nieszczęśliwie dla Gararda, był również bardzo ambitny... i przebiegły. 
W "
 "trakcie bitwy żołnierze Eldreda zwrócili się przeciwko królowi. Tego 
dnia "
-"Gerard zgiął w bitwie, wraz ze swoim bratem i wszystkimi synami - oprócz "
-"Eldreda."
+"Gerard zgiął w bitwie, wraz ze swoim bratem i wszystkimi synami - poza "
+"Eldredem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:17
 msgid ""
@@ -4393,8 +4801,8 @@
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
 "Królowa Asheviere, żona Gararda, z radością obserwowała przebieg bitwy z 
"
-"pobliskiego wzgórza. Rządy jej syna z pewnością dałyby jej większą 
władzę "
-"niż rządy jej męża."
+"pobliskiego wzgórza. Rządy jej syna z pewnością zaspokoiłyby jej żą
dzę "
+"władzy bardziej niż rządy jej męża."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:21
 msgid ""
@@ -4447,8 +4855,8 @@
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
 "Asheviere sama poprowadziła armię z powrotem do Weldyn. Wiedząc, że 
młodzi "
-"bratankowie króla byli następcami tronu, rozkazała, by zabić ich 
wszystkich, "
-"a sama ogłosiła się Królową Wesnoth."
+"bratankowie króla byli następcami tronu, rozkazała zabić ich wszystkich, 
a "
+"sama ogłosiła się Królową Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -4456,9 +4864,9 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
-"Wkrótce po usłyszeniu o rozkazach Asheviere, Delfador w tajemnicy wszedł 
do "
-"pałacu i wykradł Konrada, najmłodszego z siostrzeńców, ratując go od 
pewnej "
-"śmierci."
+"Wkrótce po tym jak wiadomość o rozkazach Asheviere dotarła do Delfadora, "
+"wkradł się on ukradkiem do pałacu i wykradł Konrada, najmłodszego z "
+"siostrzeńców, ratując go od pewnej śmierci."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:49
 msgid ""
@@ -4469,99 +4877,3 @@
 "Uciekłszy na zachód, Delfador wychował Konrada pod ochroną elfów, ze "
 "smutkiem widząc, jak w Wesnoth rozpoczynają się rządy terroru pod berłem 
"
 "Asheviere..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Dwarvish Fighter"
-#~ msgstr "Wojownik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zwycięstwo:\n"
-#~ "@Pokonaj któregokolwiek z wrogich dowódców\n"
-#~ "Porażka:\n"
-#~ "#Śmierć Konrada\n"
-#~ "#Śmierć Delfadora\n"
-#~ "#Śmierć Li'sar\n"
-#~ "#Śmierć Kalenza"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Sir Kaylan"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zwycięstwo:\n"
-#~ "@Pokonaj wrogiego dowódcę\n"
-#~ "@Przetrwaj do końca limitu tur\n"
-#~ "Porażka:\n"
-#~ "#Śmierć Konrada\n"
-#~ "#Śmierć Delfadora\n"
-#~ "#Śmierć Sir Kaylana"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the signpost in the north-west\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zwycięstwo:\n"
-#~ "@Doprowadź Konrada do drogowskazu na północnym zachodzie\n"
-#~ "Porażka:\n"
-#~ "#Śmierć Konrada\n"
-#~ "#Śmierć Delfadora\n"
-#~ "#Wyczerpanie limitu tur"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zwycięstwo:\n"
-#~ "@Pokonaj wrogiego dowódcę\n"
-#~ "Porażka:\n"
-#~ "#Śmierć Konrada\n"
-#~ "#Śmierć Delfadora\n"
-#~ "#Wyczerpanie limitu tur"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zwycięstwo:\n"
-#~ "@Pokonaj któregokolwiek z wrogich dowódców\n"
-#~ "Porażka:\n"
-#~ "#Śmierć Konrada\n"
-#~ "#Śmierć Delfadora\n"
-#~ "#Śmierć Li'sar\n"
-#~ "#Śmierć Kalenza"
Index: wesnoth/po/wesnoth/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.78 wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.79
--- wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.78    Thu Aug 25 16:53:40 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/pl.po  Mon Aug 29 18:11:15 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-05 21:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-27 13:06+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,9 +24,8 @@
 msgstr "Pełne uzdrowienie"
 
 #: data/fonts.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
-msgstr "Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,Vera.ttf,sazanami-gothic.ttf"
+msgstr "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 
 #: data/game.cfg:27
 msgid "Binary Saves"
@@ -65,9 +64,8 @@
 msgstr "Teren"
 
 #: data/help.cfg:54 data/help.cfg:60 data/help.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid "Overview"
-msgstr "Nadpisać?"
+msgstr "Omówienie"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -104,7 +102,6 @@
 msgstr "Podstawy gry"
 
 #: data/help.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These pages outline all you need to know to play Battle for Wesnoth. They "
 "cover how to play and the basic mechanics behind the game. As you play the "
@@ -113,9 +110,10 @@
 "exceptions, please follow the links included."
 msgstr ""
 "Te strony zarysowują wszystko to, co powinieneś wiedzieć, aby grać w 
Bitwę o "
-"Wesnoth. Omawiają podstawowe mechanizmy i sposoby gry. Bardziej 
szczegółowe "
-"informacje odnośnie specjalnych sytuacji i wyjątków od reguł znajdziesz 
pod "
-"odpowiednimi linkami."
+"Wesnoth. Omawiają podstawowe mechanizmy i sposoby gry. Wraz z postępem "
+"rozgrywki pojawiać się tu będą kolejne informacje dotyczące nowych 
aspektów "
+"gry. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia specjalnych sytuacji i wyjątków od 
"
+"reguł znajdziesz pod odpowiednimi linkami."
 
 #: data/help.cfg:71
 msgid ""
@@ -302,30 +300,35 @@
 "On top of the energy bar shown next to each unit of yours is an orb. For "
 "units you control, this orb is:"
 msgstr ""
+"Na górze paska energii znajdującego się przy każdej twojej jednostce "
+"znajduje się kula. W przypadku jednostek, które kontrolujesz jest ona:"
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid "green if it hasn't moved this turn,"
-msgstr ""
+msgstr "zielona, jeśli jednostka nie ruszyła się w tej turze"
 
 #: data/help.cfg:106
 msgid "yellow if it has moved, but could still move further or attack, or"
 msgstr ""
+"żółta, jeśli ruszayła się, ale nadal może się przemieszczać lub 
atakować, "
+"albo"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid "red if it has used all its movement this turn."
-msgstr ""
+msgstr "czerwona, jeżeli zużyła w tej turze już wszystkie możliwości 
ruchu."
 
 #: data/help.cfg:108
 msgid "The orb is blue if the unit is an ally you do not control."
 msgstr ""
+"Niebieska kula oznacza sojuszniczą jednostkę, nad którą nie masz 
kontroli."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid "Enemy units have no orb on top of their energy bar."
-msgstr ""
+msgstr "Wrogie jednostki nie mają kuli nad swoim paskiem energii."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid "Hitpoints and Experience"
-msgstr ""
+msgstr "Punkty życia i doświadczenie"
 
 #: data/help.cfg:115
 msgid ""
@@ -334,6 +337,10 @@
 "experience points (XP). A freshly recruited unit starts with no experience "
 "points, and gains experience by fighting enemies."
 msgstr ""
+"Każda jednostka ma pewną liczbę punktów życia (PŻ). Jeśli ich liczba 
spadnie "
+"poniżej 1, jednostka ginie. Każda jednostka ma także pewną liczbę 
punktów "
+"doświadczenia (PD). Świeżo rekrutowane jednostki nie mają punktów "
+"doświadczenia, ale mogą je zdobyć podczas walki."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -341,6 +348,9 @@
 "using two numbers (the current value and the maximum value the unit can "
 "have)."
 msgstr ""
+"Punkty życia oraz doświadczenia są przedstawione na panelu statusu przy "
+"pomocy dwóch liczb (aktualnej i maksymalnej wartości, jaką może osiągną
ć "
+"dana jednostka)."
 
 #: data/help.cfg:117
 msgid ""
@@ -349,6 +359,11 @@
 "experience bar, which turns white as the unit is about to "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advance</ref>."
 msgstr ""
+"Punkty życia wskazuje także pasek energii znajdujący się obok jednostki, "
+"który może być zielony, żółty lub czerwony. Jednostka z co najmniej 1 "
+"punktem doświadczenia ma też niebieski pasek, który zmienia się w biały, 
gdy "
+"jednostka zbliża się do <ref>dst=experience_and_advancement "
+"text='osiągnięcia następnego poziomu'</ref>."
 
 #: data/help.cfg:122 src/help.cpp:1199
 msgid "Movement"
@@ -440,7 +455,6 @@
 msgstr "Walka"
 
 #: data/help.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Combat in Battle for Wesnoth always takes place between units in adjacent "
 "hexes. Click on your unit, and click on the enemy you want to attack: your "
@@ -453,7 +467,7 @@
 "involves weapons such as bows, spears and fireballs."
 msgstr ""
 "Walka w Bitwie o Wesnoth toczy się zawsze między jednostkami znajdującymi "
-"się na sąsiednich hexach. Kliknij na twojej jednostce, a następnie na "
+"się na sąsiednich heksach. Kliknij na twojej jednostce, a następnie na "
 "przeciwniku, którego chcesz zaatakować: twoja jednostka przemieści się w "
 "jego kierunku, a gdy znajdą się obok siebie rozpocznie się walka. Atakują
cy "
 "i obrońca wymieniają ciosy do momentu, gdy każdy zużył przydzieloną mu "
@@ -464,7 +478,6 @@
 "łuków, włóczni lub kul ognia."
 
 #: data/help.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -475,7 +488,6 @@
 "<header>text='Kolejność i liczba ataków'</header>"
 
 #: data/help.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -490,7 +502,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "Atakujący pierwszy zadaje cios, następnie broniący się. Każdy atak 
trafia, "
-"zadając pewne obrażenia, lub nie trafia, nie czyniąc żadnej szkody. "
+"zadając pewne obrażenia, lub nie, nie czyniąc tym samym żadnej szkody. "
 "Sekwencja ta powtarza się do momentu, gdy obie jednostki zużyją wszystkie "
 "swoje ataki. Liczba ciosów, jakie może zadać jednostka jest różna, na "
 "przykład elficki wojownik wykonujący mieczem atak 5-4 może zadać 4 
cięcia po "
@@ -557,7 +569,6 @@
 "<header>text=Obrażenia</header>"
 
 #: data/help.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -574,7 +585,7 @@
 "Każdy cios, który trafia, zadaje podstawową ilość obrażeń, zależną 
od typu "
 "ataku. Na przykład elficki wojownik wykonujący mieczem atak 5-4, zadaje "
 "bazowo 5 punktów obrażeń. Liczba ta jest zazwyczaj modyfikowana przez dwie 
"
-"rzeczy: <ref>dst=damage_types_and_resistance text=odporność</ref> i "
+"rzeczy: <ref>dst=damage_types_and_resistance text=odporności</ref> i "
 "<ref>dst=time_of_day text='porę dnia'</ref>. Aby zobaczyć jak panujące "
 "warunki zmieniają podstawowe obrażenia, wybierz <italic>text='Obliczenia "
 "obrażeń'</italic> w menu wyboru ataku."
@@ -647,7 +658,6 @@
 "na ataki święte."
 
 #: data/help.cfg:163
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -665,20 +675,16 @@
 msgstr "Pora dnia"
 
 #: data/help.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The time of day affects the damage of certain units as follows:\n"
 " Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night\n"
 " Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime\n"
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
 "Pora dnia wpływa na obrażenia jednostek następująco -\n"
-"\n"
-"Praworządne jednostki zadają +25% obrażeń za dnia i -25% w nocy.\n"
-"Chaotyczne jednostki zadają +25% obrażeń w nocy i -25% za dnia.\n"
-"Pora dnia nie wpływa na jednostki neutralne."
+" Praworządne jednostki zadają +25% obrażeń za dnia i -25% w nocy.\n"
+" Chaotyczne jednostki zadają +25% obrażeń w nocy i -25% za dnia.\n"
+" Nie wpływa na jednostki neutralne."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -688,6 +694,11 @@
 "pane. For the usual day/night cycle, Morning and Afternoon count as day, "
 "First and Second Watch count as night:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Aktualną porę dnia przedstawia rysunek znajdujący się pod minimapą na 
panelu "
+"statusu. W przypadku zwykłego cyklu dnia/nocy, ranek i popołudnie uważane 
są "
+"za dzień, a pierwsza i druga straż za noc:\n"
 
 #: data/help.cfg:175 data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -757,6 +768,7 @@
 "otrzymasz możliwość wyboru drogi awansu."
 
 #: data/help.cfg:193
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -770,13 +782,25 @@
 "only a small number of units, for example the Necrophage, will actually heal "
 "with AMLA effects. Most units just gain the bonus to the Maximum HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Choć większość jednostek ma trzy poziomy, to zdarzają się wyjątki. 
Niektóre "
+"(takie jak <ref>dst=unit_Mage text=magowie</ref>) mają cztery. Gdy jednostka 
"
+"osiągnie maksymalny poziom może uzyskać ona szansę Awansu Po Ostatnim "
+"Poziomie (APOP).\n"
+"APOP zmienia jednostkę za każdym razem, gdy osiąga ona wystarczający 
poziom "
+"doświadczenia, ale pozostanie ona na tym samym poziomie. Typowy efekt, jaki "
+"APOP wywiera na jednostkę to\n"
+"podniesienie maksymalnej liczby PŻ o 3 co każde 100 zdobytych PD. Zauważ, 
że "
+"niektóre jednostki, takie jak na przykład trupojad będą leczyły się z "
+"pominięciem efektu APOP, jednak większość otrzyma tylko premię do "
+"maksymalnych PÅ»."
 
 #: data/help.cfg:198
 msgid "Healing"
 msgstr "Leczenie"
 
 #: data/help.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In combat, your units will inevitably take damage. When a unit "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advances</ref>, it will heal fully. "
@@ -784,9 +808,12 @@
 "not. Wesnoth offers several other ways for your units to heal, all of which "
 "take place at the beginning of your turn, before you take action."
 msgstr ""
-"W walce Twoje jednostki nie unikną obrażeń. Wesnoth daje kilka 
możliwości "
-"leczenia jednostek, z których wszystkie mają miejsce na początku Twojej "
-"tury, zanim będziesz mógł wykonać jakieś akcje."
+"W walce twoje jednostki nie unikną obrażeń. Gdy jednostka "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text='osiąga kolejny poziom'</ref> "
+"odzyskuje wszystkie punkty życia. Może stać się to po zakończonej walce 
z "
+"przeciwnikiem, bez względu na to, w czyjej turze. Wesnoth daje kilka "
+"możliwości leczenia jednostek, z których wszystkie mają miejsce na począ
tku "
+"twojej tury, zanim będziesz mógł wykonać jakieś akcje."
 
 #: data/help.cfg:201
 msgid ""
@@ -827,9 +854,14 @@
 "and are fighting on the same side as the healing unit, and only up to 4HP "
 "per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Leczenie: jednostki z umiejętnością <ref>dst=ability_heals text=leczenia</"
+"ref> leczą do 8PŻ na turę oraz potrafią zatrzymać działanie trucizny. "
+"Uleczone zostaną tylko jednostki stojące po tej samej stronie, co lecząca "
+"oraz znajdujące się na przylegających polach, maksymalnie do 4PŻ na "
+"jednostkę."
 
 #: data/help.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> ability "
@@ -840,11 +872,12 @@
 "\n"
 "\n"
 "Uzdrawianie jednostek: jednostki z umiejętnością <ref>dst=ability_cures "
-"text=Uzdrawia</ref> będą przywracały 8PŻ sąsiednim jednostkom, do 
maksimum "
-"18 uleczonych punktów, lub uzdrowią jednostkę z Trucizny."
+"text=uzdrawiania</ref> mogą uleczyć do18PŻ na turę oraz usunąć 
truciznę. "
+"Uleczone zostaną wyłącznie jednostki znajdujące się na sąsiednich 
stronach i "
+"walczące po tej samej stronie, co jednostka lecząca, i tylko do 8PŻ na "
+"jednostkę."
 
 #: data/help.cfg:207
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -857,8 +890,10 @@
 "\n"
 "\n"
 "Pamiętaj, że choć odpoczywanie może być łączone z innymi formami 
leczenia, "
-"to przebywanie w wioskach, regeneracja oraz uzdrawianie/leczenie nie "
-"działają razem. Ponadto jednostki leczą się całkowicie między 
scenriuszami."
+"to przebywanie w wioskach, regeneracja, uzdrawianie oraz leczenie nie "
+"działają razem. Jednostki, których uwaga skoncentrowana jest na leczeniu 
lub "
+"uzdrawianiu wielu rannych będą robiły to mniej efektywnie. Ponadto 
jednostki "
+"leczą się całkowicie między scenriuszami."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -960,9 +995,8 @@
 "rozegrania kampanii Następca tronu już wiesz. Baw się dobrze i powodzenia!"
 
 #: data/help.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid "Contributors"
-msgstr "+Pomagający"
+msgstr "Pomagający"
 
 #: data/help.cfg:237
 msgid "License"
@@ -989,6 +1023,12 @@
 "text=Quick</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=Resilient</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_strong text=Strong</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Cechy, które są dostępne dla wszystkich oprócz nieumarłych to "
+"<ref>dst=traits_intelligent text=inteligentna</ref>, <ref>dst=traits_quick "
+"text=szybka</ref>, <ref>dst=traits_resillient text=żywotna</ref> oraz "
+"<ref>dst=traits_strong text=silna</ref>."
 
 #: data/help.cfg:248
 msgid ""
@@ -998,18 +1038,23 @@
 "text=Loyal</ref>, <ref>dst=traits_undead text=Undead</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_dextrous text=Dextrous</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Inne cechy, które mogą zostać przypisane jednostkom to 
<ref>dst=traits_loyal "
+"text=lojalna</ref>, <ref>dst=traits_undead text=nieumarła</ref> i "
+"<ref>dst=traits_dextrous text=zręczna</ref>."
 
 #: data/help.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid "Intelligent"
-msgstr "inteligentny"
+msgstr "Inteligentna"
 
 #: data/help.cfg:254
 msgid "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance."
 msgstr ""
+"Inteligentne jednostki wymagają o 20% mniej doświadczenia, by osiągnąć "
+"kolejny poziom."
 
 #: data/help.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1021,29 +1066,24 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Inteligentna</header>\n"
-"\n"
-"Inteligentne jednostki wymagają 20% mniej doświadczenia niż zwykle, by "
-"awansować.\n"
-"\n"
 "Inteligentne jednostki są bardzo użyteczne na początku kampanii, ponieważ 
"
 "mogą szybko awansować na dużo bardziej potrzebne wysokopoziomowe 
jednostki. "
-"W dalszej części kampanii nie są już tak użyteczne, bo nie mają czego 
robić "
-"ze zdobywanymi punktami doświadczenia. Jeśli masz sporo wysokopoziomowych "
-"jednostek, będziesz raczej przywoływał te z bardziej użytecznymi cechami."
+"W dalszej części kampanii nie są już tak użyteczne, ponieważ Awans Po "
+"Ostatnim Poziomie (APOP) nie stanowi tak poważnej zmiany jak osiągnięcie "
+"kolejnego poziomu. Jeśli masz sporo jednostek na \"maksymalnym poziomie\", "
+"będziesz raczej przywoływał te z bardziej użytecznymi cechami."
 
 #: data/help.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid "Quick"
-msgstr "szybki"
+msgstr "Szybka"
 
 #: data/help.cfg:262
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
+"Szybkie jednostki mają 1 dodatkowy punkt ruchu, ale 10% mniej PŻ niż "
+"normalnie."
 
 #: data/help.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1056,29 +1096,21 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Szybka</header>\n"
-"\n"
-"Szybkie jednostki mają 1 dodatkowy punkt ruchu, ale o 10% mniej PŻ niż "
-"normalnie.\n"
-"\n"
 "Szybkość jest najbardziej zauważalną cechą, szczególnie w przypadku "
 "powolnych jednostek, takich jak trolle lub ciężka piechota. Miej na uwadze, 
"
-"że jednostki z cechą Szybka często mają znacznie zwiększoną mobilność 
w "
-"trudnym terenie. Pamiętaj również, że Szybkie jednostki nie są tak "
+"że jednostki z cechą \"szybka\" często mają znacznie zwiększoną 
mobilność w "
+"trudnym terenie. Pamiętaj również, że szybkie jednostki nie są tak "
 "wytrzymałe jak zwykle, więc gorzej nadają się do utrzymywania pozycji."
 
 #: data/help.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid "Resilient"
-msgstr "odporny"
+msgstr "Żywotna"
 
 #: data/help.cfg:270
 msgid "Resilient units have 7 more HP than usual."
-msgstr ""
+msgstr "Wytrzymałe jednostki mają 7PŻ więcej niż normalnie."
 
 #: data/help.cfg:272
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1090,30 +1122,26 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Żywotna</header>\n"
-"\n"
-"Żytowne jednostki mają o 7 PŻ więcej niż zwykle.\n"
-"\n"
-"Cecha ta jest zawsze użyteczna, a żywotne jednostki sprawdzają się na 
każdym "
-"etapie kampanii. Żywotność jest szczególnie użyteczną cechą, gdy posią
dzie "
-"ją jednostka, która łączy w sobie małą liczbę PŻ z dobrą zdolnością
 obrony "
-"lub wysokimi odpornościami. Żywotne jednostki są bardzo przydatne, gdy "
-"trzeba bronić ważnej strategicznie pozycji przed nieprzyjacielem."
+"Żywitne jednostki sprawdzają się na każdym etapie kampanii i jest to 
cecha, "
+"która jest zawsze przydatna. Żywotność jest szczególnie użyteczna, gdy "
+"posiądzie ją jednostka, która łączy w sobie małą liczbę PŻ z dobrą "
+"zdolnością obrony lub wysokimi odpornościami. Żywotne jednostki są 
bardzo "
+"przydatne, gdy trzeba bronić ważnej strategicznie pozycji przed "
+"nieprzyjacielem."
 
 #: data/help.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Strong"
-msgstr "silny"
+msgstr "Silna"
 
 #: data/help.cfg:278
 msgid ""
 "Strong units do 1 more damage for every successful strike in melee combat, "
 "and have 2 more HP."
 msgstr ""
+"Silne jednostki zadają w walce wręcz o 1 punkt obrażeń więcej i mają "
+"dodatkowe 2 PÅ»."
 
 #: data/help.cfg:280
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1124,21 +1152,14 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Silna</header>\n"
-"\n"
-"Silne jednostki zadają o 1 punkt obrażeń więcej w walce wręcz i mają o 
2 PÅ» "
-"więcej.\n"
-"\n"
-"Użyteczna dla każdej jednostki walczącej wręcz, Siła najlepiej sprawdza 
się "
+"Użyteczna dla każdej jednostki walczącej wręcz, siła najlepiej sprawdza 
się "
 "w przypadku tych, które zadają dużo ciosów, takich jak elficki wojownik. "
 "Silne jednostki mogą być bardzo wartościowe, gdy niewielki wzrost 
obrażeń "
 "decyduje o zadaniu śmiertelnego ciosu."
 
 #: data/help.cfg:285
-#, fuzzy
 msgid "Loyal"
-msgstr "lojalny"
+msgstr "Lojalna"
 
 #: data/help.cfg:286
 msgid ""
@@ -1146,9 +1167,11 @@
 "of every turn, which is equal to their level. Loyal units do not incur this "
 "cost."
 msgstr ""
+"Lojalne jednostki nie wymagają utrzymania. W przypadku większości 
jednostek "
+"trzeba każdej tury płacić koszt utrzymania, równy ich poziomowi. Nie 
dotyczy "
+"to jednostek lojalnych."
 
 #: data/help.cfg:288
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1161,15 +1184,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Lojalna</header>\n"
-"\n"
-"Lojalne jednostki nie wymagają utrzymania. Większość jednostek wymaga "
-"zapłacenia pod koniec tury tylu sztuk złota, ile wynosi ich poziom.\n"
-"\n"
-"\n"
 "Podczas kampanii, pewne jednostki mogą z własnej woli zechcieć przyłą
czyć "
-"się do armii gracza. Jednostki te posiadają cechę \"Lojalna\". Choć 
wymagają "
+"się do armii gracza. Jednostki te posiadają cechę \"lojalna\". Choć 
wymagają "
 "zapłaty, by zostać przywołane, to nie trzeba ich utrzymywać i mogą 
okazać "
 "się nieocenione podczas długich kampanii, w których brakuje złota. Cechy 
ta "
 "nigdy nie jest przydzielana rekrutowanym jednostkom, więc odesłanie takiej "
@@ -1182,10 +1198,9 @@
 
 #: data/help.cfg:294
 msgid "Undead units are immune to poison."
-msgstr ""
+msgstr "Nieumarłe jednostki są odporne na truciznę."
 
 #: data/help.cfg:296
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1196,27 +1211,21 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Nieumarła</header>\n"
-"\n"
-"Nieumarłe jednostki są odporne na truciznę.\n"
-"\n"
-"'Nieumarły' jest jedyną cechą nieumarłych jednostek. Są to ciała 
umarłych, "
-"wskrzeszone, by walczyć ponownie, więc trucizna nie wywiera na nich 
żadnego "
-"efektu. Czyni to je nieocenionymi w starciach z przeciwnikami, którzy "
-"używają w swoich atakach trucizny."
+"\"Nieumarła\" jest jedyną cechą nieumarłych jednostek. Ponieważ są to 
ciała "
+"umarłych, wskrzeszone, by walczyć ponownie, więc trucizna nie wywiera na "
+"nich żadnego efektu. Czyni to je nieocenionymi w starciach z przeciwnikami, "
+"którzy używają w swoich atakach trucizny."
 
 #: data/help.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid "Dextrous"
-msgstr "zręczny"
+msgstr "Zręczna"
 
 #: data/help.cfg:302
 msgid "Dextrous units do 1 more damage for every successful strike with a bow."
 msgstr ""
+"Zręczne jednostki zadają o 1 punkt obrażeń więcej jeśli strzelają z 
łuku."
 
 #: data/help.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1227,12 +1236,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Zręczna</header>\n"
-"\n"
-"Zręczne jednostki zadają +1 punkt obrażeń za każdy udany atak łukiem.\n"
-"\n"
-"Zręczność jest cechą posiadaną tylko przez Elfy, które znane są z "
+"Zręczność jest cechą posiadaną tylko przez elfy, które znane są z "
 "niesamowitej gracji i wspaniałych umiejętności posługiwania się łukiem. 
"
 "Niektóre jednak posiadają talent jeszcze większy, niż ich bracia. Elfy te 
"
 "zadają każdą strzałą dodatkowy punkt pobrażeń."
@@ -1437,7 +1441,6 @@
 msgstr "Śnieg"
 
 #: data/help.cfg:392
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Snow represents any flat area that is frozen, either permanently (like "
 "tundra), or temporarily (like snow-covered grassland). Most units are slowed "
@@ -1445,24 +1448,25 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in snow."
 msgstr ""
-"Tundra to łąka pokryta śniegiem, tymczasowo lub stale. Większość 
jednostek "
-"porusza się w niej wolniej i mają problemy z bronieniem się.\n"
+"Śnieg reprezentuje dowolną płaską przestrzeń, która jest zamarznięta, 
czy to "
+"na stałe (jak tundra), czy tymczasowo (jak pokryta śniegiem trawa). "
+"Większość jednostek porusza się na nim wolniej i mają problemy z 
bronieniem "
+"się.\n"
 "\n"
-"Większość jendnostek posiada w tundrze obronę na poziomie 20 do 40%."
+"Większość jendnostek posiada na śniegu obronę na poziomie 20 do 40%."
 
 #: data/help.cfg:397 data/terrain.cfg:265
 msgid "Ice"
 msgstr "Lód"
 
 #: data/help.cfg:400
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ice represents any body of frozen water. For gameplay purposes, it is "
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Snow</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
 msgstr ""
 "Lód reprezentuje zamarźnięty zbiornik wodny. Na potrzeby rozgrywki działa 
"
-"tak jak <ref>dst=terrain_tundra text=tundra</ref>. Zwróć uwagę, że nawet 
te "
+"tak jak <ref>dst=terrain_tundra text=śnieg</ref>. Zwróć uwagę, że nawet 
te "
 "pływające jednostki, które potrafią oddychać pod wodą, nie mogę 
pływać pod "
 "lodem."
 
@@ -1660,9 +1664,18 @@
 "occupying the bridge hex. Note that a swimming unit and a land unit are not "
 "capable of occupying a bridge hex at the same time."
 msgstr ""
+"Umiejętność budowania mostów pozwala na uwolnienie się od kaprysów 
natury, "
+"które powodują, że brody rzeczne pojawiają się i znikają wraz ze zmianą
 "
+"poziomu wód. Nie można pogardzić luksusem przekraczania przeszkód wodnych 
"
+"suchą stopą, szczególnie w zimnych porach roku.\n"
+"\n"
+"Dla tych, którzy poruszają się po lądzie lub morzu, na potrzeby rozgrywki 
"
+"most zawiera sobie najlepsze z obu tych światów i jest traktowany jak łą
ka "
+"lub płytka woda, w zależności od tego, który teren zapewnia najlepsze 
premie "
+"do ruchu oraz obrony jednostce, która zajmuje hex mostu. Zwróć uwagę, że 
"
+"jednostka pływająca i piesza nie mogą jednocześnie zajmować pola mostu."
 
 #: data/help.cfg:494 data/terrain.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid "Cave Wall"
 msgstr "Ściana jaskini"
 
@@ -1671,6 +1684,8 @@
 "Cave walls are made of solid stone, renowned for its ability to impede even "
 "the most determined traveler."
 msgstr ""
+"Ściany jaskiń zrobione są z twardego kamienia i znane ze swej zdolności "
+"zatrzymywania nawet najbardziej zdeterminowanych podróżnych."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -2169,7 +2184,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:3
 msgid "4p - Blue Water Province"
-msgstr ""
+msgstr "4p - Prowincja Błękitnej Wody"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:4
 msgid ""
@@ -2178,10 +2193,15 @@
 "snowcapped mountains of this small province, its villagers hardly seem to "
 "take notice. Recommended settings of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"Mówi się, że Prowincja Błękitnej Wody była niszczona i odbudowywana 
około "
+"dwudziestu razy. Teraz, gdy armie po raz kolejny maszerują poprzez "
+"kamieniste koryta strumieni i pokryte śniegiem góry tej małej prowincji, 
jej "
+"mieszkańcy prawie nie zwracają na nie uwagi. Rekomendowane ustawienie 2 "
+"sztuk złota za wioskę."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
-msgstr ""
+msgstr "4g - Zamek na wyspie"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -2279,18 +2299,17 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:3
 msgid "6p - Smallolof"
-msgstr ""
+msgstr "6g - Mały liść"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only a true tactician will survive in this deadly and confining battlefield, "
 "where six boxed-in armies come to a head. Recommended settings of 2 gold per "
 "village."
 msgstr ""
-"Niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem tego podziemnego pola bitwy, "
-"mapie, na której siła spotyka się ze sprytem. Rekomendowane ustawienie 2 "
-"sztuk złota / wioskę."
+"Tylko prawdziwy taktyk zdoła przetrwać na tym małym i niebezpiecznym polu "
+"bitwy, na którym zmierzy się sześć stłoczonych armii. Rekomendowane "
+"ustawienie 2 sztuk złota za wioskę."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
 msgid "7p - Battle World"
@@ -3543,7 +3562,6 @@
 msgstr "Obóz"
 
 #: data/terrain.cfg:393
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven Castle"
 msgstr "Krasnoludzki zamek"
 
@@ -4337,44 +4355,41 @@
 msgstr "Jezioro $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
-msgstr "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
+msgstr "Wieś |$name,Przysiółek |$name,Osada |$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:138
 msgid "$name|harbor,$name|port"
 msgstr "Las $namet,Puszcza $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
-msgstr "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
+msgstr ""
+"Przysiółek |$name,Bród |$name,Przeprawa |$name,Bród na |$river,Przeprawa "
+"przez |$river"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
+msgstr ""
+"Most nad |$river,Most nad |$river,Most nad $river,$name|ham,Most |$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
-#, fuzzy
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
-msgstr "$name|ham,$name|ton,$name|field"
+msgstr "Przysiółek |$name,Osada |$name,Pole |$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
 msgstr "$name|ham,$name|ton,Las $name,Puszcza $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
-msgstr "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
+msgstr "$name|ham,$name|bury,$name|ton,Wzgórze |$name,$name|crest"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,Klif |$name,Klif |$name"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
@@ -4390,6 +4405,13 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"Stworzenie o takiej potędze jest reliktem zamierzchłych czasów. Każdy, 
kto "
+"natknie się na starożytnego licza ma na głowie większe zmartwienia, niż "
+"śmierć.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: licze atakują na odległość przy pomocy magii, któa ma "
+"zawsze wysoką szansę na trafienie przeciwnika. Dotknięcie licza wysysa 
życie "
+"z ofiar i przywraca mu część sił witalnych."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:44 data/units/Demilich.cfg:32
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:21 data/units/Ghost.cfg:23 data/units/Lich.cfg:24
@@ -4809,27 +4831,24 @@
 msgstr "buzdygan"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "female^Battle Princess"
-msgstr "Księżniczka bandytów"
+msgstr "Wojownicza księżniczka"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:70
 msgid "leadership,skirmisher"
 msgstr "dowodzenie,harcownik"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:21 data/units/Battle_Princess.cfg:72
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
 "great combatant and leader. Now battle-hardened and strong of will, she can "
 "now aid those around her in the art of combat."
 msgstr ""
-"Szlachetna od narodzin, Księżniczka uczyła się szermierki od najlepszych "
-"wojowników i taktyki bitewnej od największych znawców sztuki, co uczyniło 
ją "
-"wielkim wojownikiem i przywódcą. Żołnierze niższego poziomu wokół "
-"księżniczki będą walczyć lepiej dzięki jej obecności. Księżniczka 
jest "
-"doświadczonym harcownikiem i ignoruje wraże strefy kontroli."
+"Szlachetnie urodzona, księżniczka uczyła się szermierki od najlepszych "
+"wojowników i taktyki bitewnej od największych mędrców, co uczyniło ją "
+"wspaniałym wojownikiem i przywódcą. Teraz, zaprawiona w boju może dzięki 
"
+"silnej woli pomóc otaczającym ją żołnierzą w prowadzeniu walki."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:36 data/units/Battle_Princess.cfg:75
 #: data/units/Bowman.cfg:33 data/units/Cavalier.cfg:41
@@ -4913,6 +4932,12 @@
 "Dubbed simply 'Bone-Shooters' by their unfortunate enemies, these "
 "abominations are a terror to all who live."
 msgstr ""
+"Niektóre spośród istot stworzonych przez nekromantę lepiej pasują do "
+"nadanego im fałszywego życia. Mocy nadanego im życia odpowiada ich 
ekwipunek "
+"- w szczególności łucznicy posiadają odrażający arsenał. Ich kołczany 
nie są "
+"wypełnione pociskami zrobionymi z drewna, lecz z kości ich ofiar. Pechowi "
+"przeciwnicy nazywają te terroryzujące żywych, odrażające istoty 
\"Miotaczami "
+"kości\"."
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:36 data/units/Soul_Shooter.cfg:27
 msgid "stab"
@@ -5024,6 +5049,11 @@
 "allows them to strike at many a foe with impunity, and their mettle has "
 "turned the tide of some of the greatest battles in known history."
 msgstr ""
+"Kawalerzyści są mistrzami w posługiwaniu się z końskiego grzebietu 
zarówno "
+"mieczem, jak i kuszą, a ich widok na polu bitwy powoduje, że w serca "
+"sojuszników wstępuje nowa nadzieja. Wprawa, z jaką posługują się bronią
 "
+"strzelecką pozwala im bezkarnie atakować wielu przeciwników, a ich odwaga "
+"odwróciła przebieg niejednej bitwy."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:62 data/units/Death_Knight.cfg:51
 #: data/units/Dragoon.cfg:66 data/units/Duelist.cfg:83
@@ -5040,7 +5070,6 @@
 msgstr "Kawalerzysta"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cavalrymen are distinguished from horsemen by their tactics and equipment. A "
 "cavalryman wears heavier armor, and carries a sword and shield, rather than "
@@ -5054,8 +5083,8 @@
 "Kawalerzystów można odróżnić od jeźdźców na podstawie ich 
wyposażenia i "
 "używanej taktyki. Kawalerzysta nosi cięższą zbroję, a uzbrojony jest nie 
w "
 "lancę, a miecz i tarczę. Zamiast szarżować wolą dokonywać szybkich, "
-"podjazdowych ataków przy pomocy mieczy, przekształcając zarówna konia jak 
i "
-"dosiadającego go jeźdźca w nadwyraz skuteczną broń.\n"
+"podjazdowych ataków przy pomocy mieczy, czyniąc zarówna konia jak i "
+"dosiadającego go jeźdźca skuteczną bronią.\n"
 "\n"
 "Kawalerzyści świetnie sprawdzają się, gdy trzeba utrzymać pozycje na "
 "otwartym polu, do osłaniania przyjaznych żołnierzy oraz zwiadu."
@@ -5065,15 +5094,15 @@
 msgstr "Gigantyczny pająk"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Spiders are said to roam the depths of Knalga, devouring many victims. "
 "They can bite at close range, thereby poisoning their enemies, and also can "
 "attack with a web at long range, slowing their foes down."
 msgstr ""
-"Podobno w głębinach Knalgi żyją Potężne pająki, przez wieki trawiące 
swoje "
-"nieszczęsne ofiary. Jadowicie kąsają tych, którzy się zbliżą, a 
trzymających "
-"się na dystans spowalniają strzelając swą siecią."
+"Podobno w głębinach Knalgi żyją wielkie pająki, pożerające wiele 
ofiar. "
+"Jadowicie kąsają tych, którzy nieopatrznie się do nich zbliżą, a "
+"trzymających się na dystans przeciwników spowalniają atakując nad wyraz "
+"wytrzymałą i lepką pajęczyną."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:47
 msgid "web"
@@ -5092,14 +5121,13 @@
 msgstr "Kościec"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding the bones of ostrich-like large birds once used as mounts by a lost "
 "civilization, the skeletal Chocobones can move faster than most cavalry "
 "units."
 msgstr ""
 "Jeżdżące na szkieletach strusiopodobnych stworów, rumaków zapomnianej "
-"cywilizacji, Kościostrusie mogą poruszać się szybciej niż zwykła 
kawaleria."
+"cywilizacji, kośćce mogą poruszać się szybciej niż zwykła kawaleria."
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:33 data/units/Drake_Clasher.cfg:53
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:61 data/units/Drake_Gladiator.cfg:42
@@ -5135,11 +5163,15 @@
 msgstr "Bazyliszek"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:17
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes known as 'basilisks', these mystical creatures are said to be able "
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
 "dangerous."
 msgstr ""
+"Mówi się, że te mistyczne stworzenia znane również pod nazwą 
\"bazyliszków\" "
+"potrafią zmieniać żywe istoty w kamień. Nie trzeba dodawać, że czyni je 
to "
+"niesłychanie niebezpiecznymi."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
@@ -5154,7 +5186,6 @@
 msgstr "Dowódca"
 
 #: data/units/Commander.cfg:20 data/units/Commander.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The rank of Commander is held by those who lead battle groups into combat. "
 "Possessing leadership skills, they give lower-level units in adjacent hexes "
@@ -5162,18 +5193,17 @@
 "although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
 "lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Ranga Dowódcy jest przyznawana tym, którzy prowadzą grupy bojowe do walki. 
"
-"Mają oni zdolności przywódcze, co sprawia, że sąsiednie jednostki 
niższego "
-"poziomu lepiej walczą. Dowódcy najlepiej sobie radzą z mieczem, choć "
-"ostatecznie mogą też strzelać z łuku. Jeśli Dowódca zginie, bitwa jest "
-"przegrana."
+"Ranga dowódcy przyznawana jest tym, którzy prowadzą oddziały do walki. 
Mają "
+"oni zdolności przywódcze, co sprawia, że jednostki niższego poziomu "
+"znajdujące się na sąsiednich heksach walczą lepiej. Dowódcy najlepiej 
radzą "
+"sobie z mieczem, choć ostatecznie mogą też strzelać z łuku. Jeśli 
dowódca "
+"zginie, bitwa jest przegrana."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
 msgstr "Kałamarnica"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cuttle Fish are gigantic creatures of the seas. They can grab their "
 "opponents with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a "
@@ -5181,8 +5211,8 @@
 "remain ashore."
 msgstr ""
 "Kałamarnice to gigantyczne potwory morskie. Łapią swoje ofiary potężnymi 
"
-"mackami albo opluwają trującym atramentem. Najlepszym sposobem na "
-"przetrwanie spotkania z Kałamarnicą jest pozostanie na brzegu."
+"mackami albo opluwają trującym atramentem. Najlepszym sposobem na 
uniknięcie "
+"spotkania z kałamarnicą jest pozostanie na brzegu."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:33 data/units/Tentacle.cfg:21
 msgid "tentacle"
@@ -5212,6 +5242,19 @@
 "Special Notes: The attacks of a dark adept are magical, and always have a "
 "high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Ponieważ w cywilizowanym świecie każdego przyłapanego na praktykowaniu "
+"czarnej magii czeka śmierć, to nowych praktykujących może przyciągnąć 
tylko "
+"wyjątkowo wspaniała nagroda. A jednak są tacy, którzy pragną zajmować 
się "
+"mroczną sztuką, gdyż czekającą na nich nagrodą jest nie nic innego, jak 
sama "
+"nieśmiertelność. Kryjący się w tajemnych kultach lub wprowadzeni w 
mroczny "
+"porządek świata podziemi fanatycy poddawani są treningowi, który często "
+"doprowadza ich do krańcowego wyczerpania i wyniszczenia.\n"
+"\n"
+"W takim stanie ich jedyną bronią jest sztuka, której nauce całkowicie 
się "
+"oddali.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: ataki mrocznych adeptów są magiczne i zawsze mają wysoką 
"
+"szansę na trafienie przeciwnika."
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:39 data/units/Dark_Adept.cfg:101
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:47 data/units/Necromancer.cfg:38
@@ -5219,9 +5262,8 @@
 msgstr "fala chłodu"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "female^Dark Adept"
-msgstr "Mroczna królowa"
+msgstr "Mroczna adeptka"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "female^Dark Queen"
@@ -5274,14 +5316,13 @@
 msgstr "Mroczna dusza"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dark Spirits are messengers and bearers of tidings from the realm of the "
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
 msgstr ""
 "Duchy ciemności są posłańcami ze świata umarłych i głosem trwogi "
-"wdzierającym się w ten świat. Na szczęście, żadko się je widuje w 
Wesnoth."
+"wdzierającym się w ten świat. Na szczęście, rzadko się je widuje w 
Wesnoth."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:32 data/units/Spectre.cfg:52
 #: data/units/Wraith.cfg:28
@@ -5298,7 +5339,6 @@
 msgstr "Rycerz śmierci"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tales are told of the mightiest warriors and generals, who, cursed with hate "
 "and a sense of betrayal, came back to this world as Death Knights. Wielding "
@@ -5326,6 +5366,11 @@
 "the skills they once had. Though frail, these monsters are much faster than "
 "the rest of their kind, both on foot and with their blades."
 msgstr ""
+"Odrażające \"ostrza śmierci\" były za życia mistrzami walki, sprawnymi i 
"
+"zabójczymi żołnierzami. Ich nowi władcy często to zauważają i starają 
się "
+"odpowiednio wykorzystać zapewniając im odpowiedni ekwipunek. Potwory te, "
+"choć delikatne, to poruszają się i walczą znacznie szybciej niż podobne 
im "
+"kreatury."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
@@ -5339,10 +5384,10 @@
 "gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a true "
 "undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwiti zbyt długo błądził po ciemnej ścieżce i, choć uzyskał 
niedostępną dla "
-"śmiertelnych moc, poniósł też wielkie koszty: nieumarli, którym 
zaprzedał "
-"duszę teraz po kawałku zabierają jego ciało. Z czasem sam stanie się "
-"nieumarłym i postrachem wszystkiego, co żywe."
+"Gwiti zbyt długo błądził po ciemnej ścieżce to, choć uzyskał 
niedostępną "
+"śmiertelnikom moc, zapłacił straszliwą cenę: nieumarli, którym 
zaprzedał "
+"duszę teraz po kawałku zabierają jego ciało. Z czasem sam stanie się 
jednym "
+"z nichi postrachem wszystkiego, co żywe."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -5418,6 +5463,9 @@
 "The drakes who master the use of a sword are sworn into a special order. The "
 "mark of this is the black and white warpaint they display in battle."
 msgstr ""
+"Smoki, które mistrzowsko opanują sztukę walki mieczem zostają członkami "
+"specjalnej grupy. Znakiem tego jest czarno-biały makijaż, którym pokrywają
 "
+"się na czas bitwy."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:46 data/units/Drake_Burner.cfg:53
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:56 data/units/Drake_Fire.cfg:54
@@ -5439,6 +5487,10 @@
 "This, coupled with their sheer size and clawed hands makes for a dangerous "
 "foe in combat."
 msgstr ""
+"Smoczy spalacze to nieliczna, dumna grupa tych, którzy odziedziczyli "
+"najprawdziwszą siłę swoich przodków, a w szczególności umiejętność 
ziania "
+"ogniem, która, połączona z ich rozmiarem i uzbrojonymi w szpony rękami, "
+"czyni z nich niebezpiecznych przeciwników."
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
@@ -5463,9 +5515,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Smoczy spalacz"
+msgstr "Smoczy przymuszacz"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:19
 msgid ""
@@ -5473,6 +5524,9 @@
 "hours at the forge have provided them with a bristling array of weaponry, "
 "and have clad them head to toe in shining armor."
 msgstr ""
+"Wielcy smoczy przymuszacze prezentują esencję czystej siły typowej dla 
swego "
+"rodzaju. Dzięki długim godzinom spędzonym w kuźni są dosłownie 
obładowani "
+"bronią i od stóp do głów okuci w lśniące zbroje."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -5484,6 +5538,10 @@
 "fire breathing skills of their ancestors. The most skilled Fighters go on to "
 "join the ranks of the elite Drake Warriors."
 msgstr ""
+"Smoczy wojownicy walczą zakrzywionymi szablami z zabójczą precyzją i "
+"posiadają zdolność ziania ognia, którą odziedziczyli po przodkach. "
+"Najbardziej uzdolnieni spośród wojowników dołączają do szeregów 
smoczych "
+"żołnierzy."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:33
 msgid "scimitar"
@@ -5499,6 +5557,9 @@
 "armor, they belch columns of flame at any who oppose them, a testament to "
 "the strength and majesty of their kind."
 msgstr ""
+"Potężne smoki ognia do perfekcji opanowały swój wewnętrzny płomień. 
Okute w "
+"błyszczącą zbroję, zieją kolumną ognia w kierunku każdego, kto chce 
stawić "
+"im czoła, ukazując tym samym siłę i majestat swojej rasy."
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
@@ -5515,10 +5576,17 @@
 "it to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Mówi się, że w żyłach najstarszej linii smoków płynie nie krew, a 
ogień. "
+"Choć fakt, że potrafią ziać ogniem zdaje się potwierdzać ten pogląd, 
to z "
+"jakiegoś powodu nikt jeszcze nie próbował sprawdzić tego na żywym 
osobniku.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: zdolności przywódcze Ognistego serca powodują, że 
przyjazne "
+"jednostki na sąsiednich polach zadają podczas walki większe obrażenia, 
choć "
+"dotyczy to tylko żołnierzy o niższym poziomie."
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
 msgid "Drake Flare"
-msgstr "Smoczy spalacz"
+msgstr "Smoczy błysk"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:22
 msgid ""
@@ -5530,6 +5598,13 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Smoki są starą rasą i są na tyle mądre, że słuchają swych własnych "
+"przywódców. Te, które przez przeciwników nazywane są \"spalaczami\", "
+"aspirują do miana prawdziwych przywódców, zarówno na wojnie jak i w 
czasie "
+"pokoju.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: zdolności przywódcze spalacza pozwalają sąsiadującym z 
nim "
+"jednostkom niższego poziomu walczyć skuteczniej."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
@@ -5574,6 +5649,9 @@
 "those drakes which are gifted with flight. Soaring high in the air, they can "
 "see past most defensive cover and spit fire at their foes with impunity."
 msgstr ""
+"Huraganowe smoki to władcy podniebnego królestwa, a za razem elita wśród "
+"smoków potrafiących latać. Unosząc się wysoko na niebie mogą ominąć 
nawet "
+"najlepszą obronę i bezkarnie spowić swych wrogów w morzu ognia."
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:3
 msgid "Inferno Drake"
@@ -5587,6 +5665,12 @@
 "shining, flame-colored armor is a mark of their proud and powerful caste, "
 "the ideal to which their brethren aspire."
 msgstr ""
+"Unoszące się wysoko na niebie piekielne smoki są mistrzami w zianiu 
ogniem, "
+"a ich zdolności w posługiwaniu się nim niemal dorównują tym, które 
posiadali "
+"ich dalecy przodkowie. Czyni to je niemal całkowicie odpornymi na działanie 
"
+"płomieni. Noszona przez nich błyszcząca zbroja zdaje się płonąć i jest 
"
+"oznaką przynależności do potężnej kasty, posiadającej ogromny autorytet 
"
+"wśród innych smoków."
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
@@ -5598,6 +5682,10 @@
 "breath as weapons these drakes are the bane of many. They can swiftly swoop "
 "down on prey, and are usually long gone before anyone can stop them."
 msgstr ""
+"Smoki przestworzy to prawdziwi królowie nieba. Używając potężnego pędu 
i "
+"ognia, którym zieją, stają się zgubą wielu. Potrafią błyskawicznie 
spaść na "
+"swoją ofiarę i zazwyczaj znikają wykonawszy zadanie nim ktokolwiek zdoła 
je "
+"powstrzymać."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
@@ -5647,13 +5735,16 @@
 "skills of their ancestors. The great strength of their kind allows them to "
 "strike withering blows, and to withstand punishment in equal measure."
 msgstr ""
+"Smoczy wojownicy posługują się mieczami z niezrównaną umiejętnością i 
"
+"posiadają umiejętność ziania ogniem, którą odziedziczyli po przodkach. "
+"Wielka siła typowa dla ich gatunku pozwala im zadawać miażdżące ciosy i "
+"stawiać opór atakom o równej sile."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
 msgid "Draug"
 msgstr "Przeklęty"
 
 #: data/units/Draug.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Towering remains of what once were legendary warriors, the Draug strike fear "
 "in the hearts of all who oppose them. They are driven not by malice, but are "
@@ -5662,11 +5753,12 @@
 "bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose "
 "of their struggle have long faded into oblivion."
 msgstr ""
-"Dawniej legendarni wojownicy - dziś Przeklęci, wzbudzający trwogę w 
sercach "
-"tych, którzy się im sprzeciwiają. Nie są wiedzeni żądzą zła, lecz na 
zawsze "
-"związani w nieumarłym śnie, wspominają wielkie bitwy ze swej 
przeszłości. "
-"Walka jest dla nich jedynym wyzwoleniem. Zarówno ich przeciwnicy, jak i cel "
-"ich walki dawno uległy zapomnieniu."
+"Piętrzące się resztki niegdyś legendarnych wojowników, przeklęci sieją 
"
+"postrach w sercach każdego, kto się przeciwstawia. Kierują się nie "
+"złośliwością, lecz na wieki uwięzieni w śnie nieżycia, wędrując 
przez "
+"największe bitwy w swej pamięci, walcząc rozpaczliwie o uwolnienie, o 
pokój "
+"wykupiony siłą armii. Pamięć o ich wrogach, jak i cel ich walki dawno "
+"odeszły w zapomnienie."
 
 #: data/units/Draug.cfg:37 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
 #: data/units/Revenant.cfg:36 data/units/Skeleton.cfg:37
@@ -5675,7 +5767,7 @@
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:3
 msgid "Dread Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Straszliwy licz"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:18
 msgid ""
@@ -5688,7 +5780,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Duelist"
 msgstr "Szpadzista"
 
@@ -5721,18 +5812,16 @@
 msgstr "Krasnoludzki berserker"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forget "
 "all defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a "
 "battle is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to "
 "push the attack until either they or their enemy lies dead."
 msgstr ""
-"Krasnoludy to pradawna rasa potężnych wojowników. Ich bersekerowie "
-"zapominają o wszelkiej obronie, w zamian starając się sprawić jak 
największe "
-"obrażenia swoim przeciwnikom. Gdy walka się zacznie, Krasnoludzcy "
-"berserkerowie dziko atakują, nie przestając dopóki ich wróg albo oni sami 
"
-"nie padną trupem."
+"Krasnoludy to pradawna rasa potężnych wojowników. Ich bersekerzy 
zapominają "
+"o wszelkiej obronie, w zamian starając się zadać jak największe 
obrażenia "
+"swoim przeciwnikom. Gdy walka się zacznie, krasnoludzcy berserkerzy dziko "
+"atakują, nie przestając dopóki ich wróg albo oni sami nie padną trupem."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:27 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
@@ -5744,7 +5833,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr ""
+msgstr "Krasnoludzki smokostrażnik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:17
 msgid ""
@@ -5757,6 +5846,14 @@
 "Dwarven citadels are both renowned and feared; weapons that have broken the "
 "mightiest of warriors in a single blow."
 msgstr ""
+"Nie jest jasne dlaczego smokostrażnicy nazywani są w ten sposób przez 
swoich "
+"braci. Niektórzy spekulują, że nazwa ta pochodzi od broni, której 
używają, "
+"dziwnych różdżek, które zieją śmiercionośnym ogniem. Inni twierdzili, 
że to "
+"dlatego, że taka broń była by groźna nawet przeciwko prawdziwym smokom 
jeśli "
+"takie pojawiłyby się ponownie w znanym świecie. Bez względu na to, która 
"
+"wersja jest prawdziwa, to dzięki tej broni strażnicy wielkich cytadel "
+"krasnoludów zyskali budzącą trwogę opinię - potrafią one pokonać nawet 
"
+"najpotężniejszego wojownika jednym swoim wystrzałem."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39
@@ -5768,7 +5865,6 @@
 msgstr "Krasnoludzki wojownik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarvish Fighters wield mighty battle axes and hammers, which make them "
 "feared opponents in close range combat. They are excellent in mountainous "
@@ -5776,8 +5872,8 @@
 "than compensate."
 msgstr ""
 "Krasnoludzcy wojownicy dzierżą potężne topory bojowe i młoty, co 
sprawia, że "
-"są postrachem w walce wręcz. Są najlepsi w górach albo pod ziemią. Choć 
"
-"powolni, z nadwyżką nadrabiają siłą i wytrzymałością."
+"sieją postrach w walce wręcz. Najlepiej sprawdzają się w górach albo pod 
"
+"ziemią. Choć powolni, z nadwyżką nadrabiają to siłą i wytrzymałością
."
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:39 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:45
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:45 data/units/Troll_Warrior.cfg:24
@@ -5789,15 +5885,15 @@
 msgstr "Krasnoludzki strażnik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsmen. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
 "lot of damage, and hurling heavy spears for defense."
 msgstr ""
 "Najtwardsze krasnoludy czasami zaciągają sie do armii jako strażnicy. "
-"Powolni i nie dysponujący silnym atakiem, pilnują skrzydeł armii, biorąc 
na "
-"siebie wszelkie ataki i rzucając ciężkie włócznie w przeciwnika."
+"Powolni i nie dysponujący silnym atakiem, ochraniają flanki armii, "
+"przyjmując na siebie wszelkie ataki, miotając w przeciwnika swoimi 
ciężkimi "
+"włóczniami."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -5810,6 +5906,10 @@
 "target with a thrown hand axe at several paces. Though slow on their feet, "
 "these dwarves are a testament to the prowess of their kin."
 msgstr ""
+"Okute w błyszczące zbroje, krasnoludy te wyglądają niczym królowie z pod 
"
+"gór. Uzbrojone są w topór i młot, którymi mistrzowsko się posługują, 
a "
+"rzuconym toporem potrafią trafić w cel ze znaczej odległości. Krasnoludy 
te, "
+"choć przemieszczają się powoli, są żywym dowodem waleczności ich ludu."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:61
 msgid "hatchet"
@@ -5844,7 +5944,6 @@
 msgstr "Krasnoludzki wartownik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
 "under even the strongest of enemy attacks."
@@ -5857,29 +5956,26 @@
 msgstr "Krasnoludzki siłacz"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stalwarts, after years in battle, have fashioned new shields and strong "
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
-"Krasnoludzcy siłacze, zaprawieni w wielu bojach, złożyli nowe tarcze i "
-"mocniejsze zbroje z pozostałości po swoich wrogach. Choć powolni, sieją "
-"postrach odwagą i wytrzymałością."
+"Krasnoludzcy siłacze, zaprawieni w wielu bojach, skompletowali nowe tarcze i 
"
+"mocniejsze zbroje z tego, co zostało po ich wrogach. Choć powolni, ich "
+"odwaga i wytrzymałość budzi przestrach."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr "Opancerzony krasnolud"
+msgstr "Pancerny krasnolud"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
-"Doświadczone w bojach Opancerzone krasnoludy noszą ciężką kolczugę i 
zbroję "
-"płytową, z której słusznie słyną."
+"Doświadczone w bojach pancerne krasnoludy noszą ciężką kolczugę i 
zbroję "
+"płytową, z których są szeroko znani."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
@@ -5948,14 +6044,13 @@
 msgstr "Starszy mag"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Once great, Elder Magi have seen their power a little diminished from "
 "wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
 "on account of their powerful lightning bolts."
 msgstr ""
-"Niegdyś silni, Starsi magowie utracili z wiekiem część swojej potęgi. 
Jednak "
-"wciąż sieją postrach na polu bitwy swoimi niszczącymi błyskawicami."
+"Niegdyś wspaniali, starsi magowie utracili z wiekiem część swojej 
potęgi, "
+"jednak ich niszczące błyskawice wciąż sieją postrach na polu bitwy."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:40
 msgid "lightning"
@@ -6010,6 +6105,12 @@
 "their natural grace ensures that they can best any of humanity's fresh "
 "recruits."
 msgstr ""
+"Elfy zawsze kojarzone były z łucznictwem, którą to umiejętność z wielu 
"
+"powodów potrafią w sposób naturalny posiąść. Nawet delikatne ciało 
może "
+"okazać się śmiertelnie niebezpieczne jeśli dzierży łuk, a w czasie 
wojny "
+"wielu wybiera go jako swoją broń. Choć relatywny brak doświadczenia w 
walce "
+"czyni je dość wrażliwymi w prawdziwym starciu, to dzięki naturalnej "
+"zwinności są lepsze niż jakikolwiek nowy rekrut w ludzkiej armii."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
 msgid "female^Elvish Archer"
@@ -6089,6 +6190,17 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Druids are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Magia leśnych elfów słabo nadaje się do walki, ale mimo wszystko potrafi 
być "
+"efektywna. Lasy, w których żyją, mogą zostać gwałtownie ożywione przy 
pomocy "
+"jednego słowa, by runąć na tych, którzy im zagrażają.\n"
+"\n"
+"Ich główną umiejętnością jest leczenie i to za nią elficcy druidzi 
czczeni "
+"są przez swój lud.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: oplątujący atak druidów spowalnia przeciwników i 
zmniejsza "
+"o jeden liczbę ataków, jakie mogę zadać podczas walki. Druidzi potrafią "
+"leczyć jednostki znajdujące się obok nich oraz leczyć je spod wpływu "
+"trucizny."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:54
 msgid "ensnare"
@@ -6108,6 +6220,10 @@
 "enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
 "magically animate roots with which they bind their enemies in place."
 msgstr ""
+"Elfickie zaklinaczki są mistrzyniami magii ofensywnej, dzięki której mogą 
"
+"razić swoich wrogów przy pomocy podmuchów lodowatego wiatru wprost z "
+"eterycznego wymiaru oraz magicznie poruszać korzeniami drzew, którymi "
+"unieruchamiają przeciwników."
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:46
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
@@ -6131,6 +6247,10 @@
 "can grasp the basics of swordsmanship and archery in an uncannily short "
 "time, and put them to effective use on the battlefield."
 msgstr ""
+"Elfy z natury nie są zbyt wojownicze, ale gdy zachodzi potrzeba, ich "
+"naturalna gracja i zręczność wraz z rozwiniętym rzemiosłem dobrze im 
służą. "
+"Elf potrafi przyswoić sobie podstawy walki mieczem i łucznictwa w "
+"niesłychanie krótkim czasie i efektywnie używać ich na polu bitwy."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
@@ -6142,10 +6262,14 @@
 "fighter into a master of combat. Those who are honored as heroes are strong "
 "with both sword and bow, skills that never fade for lack of practice."
 msgstr ""
+"Relatywnie niewielka ilość doświadczenia pozwoli elfowi zmienić się z "
+"kompetentnego wojownika w mistrza walki. Ci, którzy dostąpili honoru "
+"zostania bohaterami świetnie radzą sobie zarówno z mieczem, jak i łukiem, 
a "
+"ich umiejętności nigdy nie pogarszają się z powodu braku ćwiczeń."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Elf wysokiego rodu"
+msgstr "Wysoki władca elfów"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:19
 msgid ""
@@ -6154,6 +6278,9 @@
 "times of peace, a High Lord in the full of his wrath is an awesome sight "
 "indeed."
 msgstr ""
+"Przywódcy elfów nie słabną wraz z wiekiem. Wręcz przeciwnie, dopiero 
wtedy "
+"ukazują swój pełen potencjał. Wysocy władcy elfów, którzy w czasie 
pokoju "
+"zwykli być cisi i zamyśleni, rozgniewani stanowią niesamowity widok."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
@@ -6166,6 +6293,10 @@
 "unflagging fealty of their people, which is the greatest gift any ruler "
 "could ask for."
 msgstr ""
+"Elfy wybierają swoich przywódców na podstawie ich siły i mądrości, 
gdyż "
+"umiejętność przewidywania nie jeden raz ocaliła je w niepewnych czasach. "
+"Sprawiedliwe rządy wynagradzane są niesłabnącym posłuszeństwem ich 
ludzi, co "
+"jest najwspanialszym prezentem, o jakim mógłby śnić przywódca."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:21
 msgid "shove"
@@ -6199,6 +6330,17 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Jednym z czynników, którzy wpływa na wspaniałe zdolności łucznicze 
elfów "
+"jest ich niesłychanie dobry wzrok. Elf wyćwiczony w łucznictwie potrafi "
+"trafić w cele, których ludzkie oko nawet nie potrafi dostrzec, również w "
+"nocy, wysyłając kolejną strzałę niemalże w momencie, gdy poprzednia 
dopiero "
+"zaczyna lecieć.\n"
+"\n"
+"Posiadanie tak cudownej umiejętności ma jednak swoją cenę, którą jest 
brak "
+"praktyki w walce mieczem.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: umiejętność strzelectwa daje tym elfom wysoką szansę "
+"trafienia przeciwnika, ale tylko podczas ataku."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:65 data/units/Elvish_Marksman.cfg:185
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:65
@@ -6234,10 +6376,15 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level"
 msgstr ""
-"Jako wielcy przywódcy ludzkich armii, generałowie zjamują się obroną "
-"wielkich lub szczególnie ważnych obszarów królestw ludzi. Generałowie 
mogą "
-"koordynować ataki sąsiednich jednostek poziomu 1 albo 2, zwiększając ich "
-"skuteczność."
+"Długowieczność i naturalna inteligencja zapewniają elfom wspaniałe 
zdolności "
+"bojowe, dzięki którym ich wrodzona niechęć do walki przestaje odgrywać 
duże "
+"znaczenie. Elfy zapamiętują fakty znacznie lepiej niż ludzie i często 
same "
+"dochodzą do tego, czego innych trzeba uczyć. W rzadkich przypadkach, gdy "
+"elfy zaczynają myśleć o wojnie, strategia którą wykorzystują okazuje "
+"znamiona genialnego umysłu.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: zdolności przywódcze marszałków pozwalają sąsiadują
cym z "
+"nimi jednostkom o niższych poziomach zadawać większe obrażenia w walce."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
@@ -6272,6 +6419,16 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
+"Choć człowiek może spędzić całe lata w lesie, to nigdy nie pozbędzie 
się "
+"wrażenia, że jest tam tylko gościem, a nie jego prawdziwą częścią. W "
+"przypadku elfów sprawy mają się dokładnie na odwrót. Każdy elf, który "
+"zdobywa wiedzę o lasach staje się mistrzem w ich wykorzystaniu, a połą
czenie "
+"tych umiejętności z łucznictwem lub szermierką czyi je potężnymi 
narzędziami "
+"wojny.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: dzięki swoim umiejętnościom łowcy pozostający w lasach "
+"stają się niewidzialni dla wroga, o ile nie znajdują się tuż obok niego 
lub "
+"zdradziły swoją pozycję wykonując atak."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:117
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -6304,6 +6461,9 @@
 "thick of the forest with nary a scratch. They are, perhaps, some of the only "
 "cavalry in existence that fares better in the woods than on open ground."
 msgstr ""
+"Jeźdźcy leśnych elfów potrafią posługiwać się mieczem oraz łukiem, 
ale ich "
+"główną umiejętnością jest jeździectwo. Niesłychana szybkość z jaką 
"
+"przemierzają nawet najgłębsze lasy zadziwia nawet inne elfy,"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shaman"
@@ -6325,6 +6485,18 @@
 "healing, though they can only delay the effects of poison, not cure them "
 "entirely."
 msgstr ""
+"Miejąc z natury sporo wspólnego z wróżkami, elfy posiadają wrodzone "
+"zdolności magiczne. Ukazuje się to w ich przywiązaniu do naturalnego 
świata, "
+"z którego pomocy mogą korzystać w walce. Wrogowie wędrujący w ich lasach 
"
+"mogą nagle znaleźć się oplątani przez wszystkie korzenie, na których 
przed "
+"momentem stali, stając się znacznie mniej poważnym zagrożeniem.\n"
+"Elfy wykazują się również wartymi uwagi umiejętnościami leczenia, 
które "
+"odgrywają ważną rolę w walce.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: oplątujący atak szamana spowalnia wrogów i zmniejsza o "
+"jeden liczbę ataków, które mogą wykonać w walce. Szamani posiadają "
+"podstawowe umiejętności leczenia, ale potrafią tylko spowolnić działanie 
"
+"trucizny, a nie zneutralizować ją całkowicie."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
@@ -6341,6 +6513,13 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Opowiadano niegdyś historię o tym, jak elf zatrzymał lecącą strzałę "
+"strzelając w nią ze swojego łuku. To, że taka historia mogła być brana 
na "
+"poważnie jest świadectwem umiejętności elfów. Mówiąc wprost, wyborowi "
+"strzelcy elfów mistrzowsko opanowali sztukę łucznictwa.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: umiejętność strzelectwa daje elfom dużą szansę 
trafienia "
+"przeciwnika, ale tylko podczas ataku."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:123
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
@@ -6459,7 +6638,6 @@
 msgstr "Kula ognia"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr "Kula ognia. Nie powinna być używana do niczego poza 
'Move_Unit_Fake'!"
@@ -6524,16 +6702,14 @@
 msgstr "Drzwi nie otworzą się dla nikogo, kto nie jest ich sojusznikiem."
 
 #: data/units/Gate.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid "bump"
-msgstr "obicie"
+msgstr "uderzenie"
 
 #: data/units/General.cfg:3
 msgid "General"
 msgstr "Generał"
 
 #: data/units/General.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As the leaders of their armies, Generals are responsible for the protection "
 "of large or important areas in the kingdoms they swore fealty to. Their "
@@ -6543,9 +6719,13 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
-"Jako wielcy przywódcy ludzkich armii, generałowie zjamują się obroną "
-"wielkich lub szczególnie ważnych obszarów królestw ludzi. Generałowie 
mogą "
-"koordynować ataki sąsiednich jednostek poziomu 1 albo 2, zwiększając ich "
+"Jako wielcy przywódcy swoich armii, generałowie zjamują się obroną 
wielkich "
+"lub szczególnie ważnych obszarów królestw, którym przyrzekli służyć. 
Ich "
+"umiejętności i doświadczenie pozwalają im na wypełnianie tego trudnego "
+"zadania.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: dzięki umiejętności dowodzenia generałowie mogą 
koordynować "
+"ataki sąsiednich jednostek poziomu niższego poziomu, zwiększając ich "
 "skuteczność."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
@@ -6593,15 +6773,14 @@
 msgstr "Wielki błotniak"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Mudcrawlers are a larger kind of Mudcrawler, and are magical "
 "constructs of soil and water. They attack by belching lumps of mud at their "
 "foes, or by slapping them with their fists."
 msgstr ""
-"Wielkie błotniaki to po prostu większy rodzaj Błotniaków, istot magicznie 
"
-"stworzonych z ziemi i wody. Atakują strzelając w przeciwników strumieniem "
-"wody albo pięściami z błota."
+"Olbrzymie błotniaki to po prostu większy rodzaj błotniaków, istot "
+"stworzonych z ziemi i wody przy pomocy magii. Atakują miotajac w "
+"przeciwników kulami błota lub uderzając potężnymi pięściami."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:44 data/units/Skeleton_Archer.cfg:24
 #: data/units/Soulless.cfg:39 data/units/Troll_Rocklobber.cfg:24
@@ -6801,46 +6980,43 @@
 msgstr "Gryf"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These majestic and powerful creatures are masters of the sky. Gryphons are "
 "both dangerous and wary of other intelligent creatures, and thus should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
-"Te majestatyczne pół-lwy, pół-orły rządzą przestworzami. Ponieważ nie 
"
-"przepadają za innymi myślącymi rasami, nie powinny być denerwowane bez "
-"potrzeby."
+"Te majestatyczne i potężne stworzenia są panami przestworzy. Gryfy nie "
+"przepadają za innymi inteligentnymi istotami i są niebezpieczne, więc nie "
+"powinno się im przeszkadać bez dobrego powodu."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
 msgstr "Mistrz gryfów"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have become "
 "an extension of themselves. This special relationship makes the heart of the "
 "earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
 msgstr ""
-"Mistrzowie gryfów spędzili z tymi zwierzętami tyle czasu, że traktują je 
"
-"jako cząstkę samych siebie. Ten niezwykły związek budzi strach w 
naziemnych "
-"istotach, ponieważ nigdy nie mogą wiedzieć, kiedy dosięgną ich niosące "
-"śmierć szpony."
+"Mistrzowie gryfów zdobyli tyle doświadczenia dosiadając gryfów, że 
traktują "
+"je jako cząstkę samych siebie. Ten niezwykły związek budzi strach w "
+"naziemnych istotach, gdyż te potężne duety potrafią zaatakować z każdej 
"
+"strony."
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
 msgstr "Gryfi jeździec"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only a few are able to bond with the mighty Gryphons. Those who do may "
 "become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
 "these flying beasts."
 msgstr ""
-"Tylko nieliczni dają radę dosiąść potężnego Gryfa. Ci, którzy to 
zrobią z "
-"czasem zostają Jeźdźcami gryfów i odkrywają podniebne przestworza z "
-"grzbietów tych wspaniałych bestii."
+"Tylko nieliczni potrafią porozumieć się z potężnymi gryfami. Ci, którzy 
to "
+"potrafią z czasem zostają jeźdźcami gryfów i mogą odkrywać podniebne "
+"przestworza z grzbietów tych wspaniałych latających bestii."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halberdier"
@@ -7063,7 +7239,6 @@
 msgstr "Porucznik"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
 "soldiers, coordinating their attacks.\n"
@@ -7073,11 +7248,13 @@
 "level."
 msgstr ""
 "Porucznicy, wyćwiczeni w posługiwaniu się mieczem i kuszą, dowodzą 
małymi "
-"grupkami ludzi, koordynując ich ataki i zwiększając możliwości otaczają
cych "
-"ich niższych rangą żołnierzy."
+"grupkami ludzi, koordynując ich ataki.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: umiejętność dowodzenia poruczników pozwala sojuszniczym "
+"jednostkom znajdującym się obok nich zadawać większe obrażenia. Odnosi 
się "
+"to tylko do jednostek na niższym poziomie."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Longbowman"
 msgstr "Długołucznik"
 
@@ -7095,16 +7272,16 @@
 msgstr "Władca"
 
 #: data/units/Lord.cfg:20 data/units/Lord.cfg:96 data/units/Noble_Lord.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
 "combat, and also possess skill with the bow. Like Commanders, Lords possess "
 "leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
 "level units."
 msgstr ""
-"Władcy, wielmożni przywódcy licznych zastępów, są niezwykle silni w 
walce "
-"wręcz, choć posiadają i łuk. Tak jak Dowódcy, Władcy mają zdolności "
-"przywódcze i zwiększają możliwości sąsiednich jednostek niższego 
poziomu."
+"Wielmożni władcy dowodzący licznymi zastępami żołnieży, są 
szczególnie silni "
+"w walce wręcz, choć posiadają też łuk. Tak jak dowódcy, władcy mają "
+"zdolności przywódcze i zwiększają możliwości bojowe sąsiednich 
jednostek "
+"niższego poziomu."
 
 #: data/units/Mage.cfg:3
 msgid "Mage"
@@ -7325,7 +7502,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "naia touch"
 msgstr "dotyk nimfy"
 
@@ -7334,13 +7510,12 @@
 msgstr "Merman"
 
 #: data/units/Merman.cfg:20 data/units/Merman_Fighter.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any watery "
 "environment, but struggle greatly to move on land."
 msgstr ""
-"Mermeni, umiejętne morskie stworzenia, są silni i szybcy w środowisku "
-"wodnym, ale ledwie sobie radzą na lądzie."
+"Mermeni, zdolne stworzenia morskie, są silni i szybcy w środowisku wodnym, "
+"ale ledwie radzą sobie na lądzie."
 
 #: data/units/Merman.cfg:23 data/units/Merman_Fighter.cfg:23
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:37 data/units/Merman_Triton.cfg:24
@@ -7568,13 +7743,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Like the Mermen, Nagas are inhabitants of the seas. Smaller and more nimble "
 "than their counterparts, they share a distaste for dry land."
 msgstr ""
-"Tak jak Mermeni, Nagowie są mieszkańcami mórz. Choć mniejsi i zwinniejsi 
od "
-"Mermenów, jednakowo nie lubią suchego lądu."
+"Tak jak Mermeni, nagi są mieszkańcami mórz. Są mniejsze i zwinniejsze od "
+"mermenów, ale dzielą z nimi odrazę do suchego lądu."
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
 msgid "Necromancer"
@@ -7641,26 +7815,25 @@
 "with the sword, although they also carry a bow to use when necessary. If the "
 "Commander is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Ranga Dowódcy jest przyznawana tym, którzy prowadzą grupy bojowe do walki. 
"
-"Mają oni zdolności przywódcze, co sprawia, że sąsiednie jednostki 
niższego "
-"poziomu lepiej walczą. Dowódcy najlepiej sobie radzą z mieczem, choć "
-"ostatecznie mogą też strzelać z łuku. Jeśli Dowódca zginie, bitwa jest "
-"przegrana."
+"Ranga dowódcy przyznawana jest tym, którzy prowadzą oddziały do walki. 
Mają "
+"oni zdolności przywódcze, co sprawia, że jednostki niższego poziomu "
+"znajdujące się na sąsiednich heksach walczą lepiej. Dowódcy najlepiej 
radzą "
+"sobie z mieczem, choć ostatecznie mogą też strzelać z łuku. Jeśli 
dowódca "
+"zginie, bitwa jest przegrana."
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
 msgstr "Szlachetny wojownik"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to ranged "
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
-"Młodzi i nieokrzesani, Szlachetni wojownicy walczą tylko mieczem, więc są 
"
-"narażeni na ataki na odległość. Mimo to, mają potencjał, by pewnego 
dnia "
-"stać się wielkimi dowódcami."
+"Młodzi i nieokrzesani, wojownicy walczą tylko mieczem, więc są narażeni 
na "
+"ataki na odległość. Mimo tego mają potencjał, by pewnego dnia stać się 
"
+"wielkimi dowódcami."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
@@ -7671,13 +7844,12 @@
 msgstr "Szlachetny młodzieniec"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
 msgstr ""
 "Dziś jest młodym człowiekiem, który przez ofiarną służbę stara się 
zostać "
-"Władcą i w ten sposób dołączyć do ludzkich elit."
+"władcą i w ten sposób dołączyć do ludzkich elit."
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:23 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
@@ -7688,16 +7860,15 @@
 msgstr "Ogr"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ogres are giant creatures that usually live alone in the wilderness, "
 "remarkably similar to humans in form, though large and misshapen. While they "
 "can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
 "underestimated."
 msgstr ""
-"Ogry to głupie, człekopodobne stworzenia, które zazwyczaj żyją samotnie 
w "
-"dzikich ostępach. Choć prześcignąć i przechytrzyć może ich każdy, to 
z ich "
-"siłą należy się liczyć."
+"Ogry to olbrzymie stworzenia, które zazwyczaj żyją samotnie na odludziach. 
Z "
+"wyglądu są dość podobne do ludzi, choć duże i koślawe. Choć można je 
z "
+"łatwością przechytrzyć i uciec, to nie wolno nie doceniać ich siły."
 
 #: data/units/Ogre.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:41
 msgid "cleaver"
@@ -7737,14 +7908,13 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
 msgid "throwing knives"
-msgstr ""
+msgstr "miotane noże"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
 msgstr "Ork kusznik"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the raw "
 "power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
@@ -7752,8 +7922,8 @@
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
 "Kusznicy orków wyrównują braki w celności siłą rażenia swojej broni. 
Choć na "
-"odległość nie tak groźni jak Elfowi strzelcy wyborowi, są twardsi i 
jepeij "
-"od elfów radzą sobie z walką wręcz."
+"odległość nie są tak groźni jak strzelcy elfów, to są twardsi i lepiej 
od "
+"elfów radzą sobie w walce wręcz."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:20 data/units/Orcish_Slurbow.cfg:21
 msgid "short sword"
@@ -7764,22 +7934,20 @@
 msgstr "Ork rębacz"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Grunts form the core of the orcish forces. Although slower than human "
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Orki rębacze stanowią trzon armii. Choć wolniejsze od elfowych czy 
ludzkich "
+"Rębacze stanowią trzon sił orków. Choć wolniejsi od elfickich i ludzkich 
"
 "wojowników, rębacze atakują znacznie silniej i mogą znieść znacznie 
więcej "
-"obrażeń nim polegną."
+"obrażeń."
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
 msgstr "Przywódca orków"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Leaders are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7788,16 +7956,16 @@
 "in battle: if the Leader is lost, so is the battle."
 msgstr ""
 "Przywódcy orków są wodzami plemion. Podejmują ważne decyzje i wiodą 
swój lud "
-"na wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. 
W sumie "
-"są potężnymi wojownikami. Ich naturalne zdolności przywódcze czynią ich 
"
-"bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie Przywódca, bitwa jest przegrana."
+"na wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. "
+"Generalnie są potężnymi wojownikami, a ich naturalne zdolności 
przywódcze "
+"czynią ich bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie przywódca, bitwa jest "
+"przegrana."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
 msgstr "Władca orków"
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Rulers are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7805,10 +7973,10 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Przywódcy orków są wodzami plemion. Podejmują ważne decyzje i wiodą 
swój lud "
-"na wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. 
W sumie "
-"są potężnymi wojownikami. Ich naturalne zdolności przywódcze czynią ich 
"
-"bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie Przywódca, bitwa jest przegrana."
+"Władcy orków są wodzami plemion. Podejmują ważne decyzje i wiodą swój 
lud na "
+"wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. 
Generalnie "
+"są potężnymi wojownikami, a ich naturalne zdolności przywódcze czynią 
ich "
+"bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie władca, bitwa jest przegrana."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
@@ -7878,9 +8046,8 @@
 "orków, choć sterani przez wiek, dysponują potężną magiczną siłą."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slayer"
-msgstr "Ork morderca"
+msgstr "Ork siepacz"
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:19
 msgid ""
@@ -7896,9 +8063,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr "Ork morderca"
+msgstr "Ork kuszoluf"
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:18
 msgid ""
@@ -7914,7 +8080,6 @@
 msgstr "Suweren orków"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Sovereigns are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7923,16 +8088,16 @@
 "in battle: if the Sovereign is lost, so is the battle."
 msgstr ""
 "Suwereni orków są wodzami plemion. Podejmują ważne decyzje i wiodą swój 
lud "
-"na wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. 
W sumie "
-"są potężnymi wojownikami. Ich naturalne zdolności przywódcze czynią ich 
"
-"bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie Suweren, bitwa jest przegrana."
+"na wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. "
+"Generalnie są potężnymi wojownikami, a ich naturalne zdolności 
przywódcze "
+"czynią ich bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie suweren, bitwa jest "
+"przegrana."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
 msgstr "Ork pogromca"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become "
 "Warlords. Masters of the sword, and even possessing some skill with the bow, "
@@ -8029,7 +8194,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Paladin.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8134,7 +8298,6 @@
 msgstr "Księżniczka"
 
 #: data/units/Princess.cfg:20 data/units/Princess.cfg:58
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
@@ -8142,11 +8305,11 @@
 "fight better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, "
 "having skills like that of a thief."
 msgstr ""
-"Szlachetnie urodzona Księżniczka uczyła się szermierki od najlepszych "
+"Szlachetnie urodzona księżniczka uczyła się szermierki od najlepszych "
 "generałów i taktyki od największych mędrców, co sprawiło, że jest 
świetnym "
-"wojownikiem i dowódczynią. Jednostki niższych poziomów wokół 
Księżniczki "
-"będą walczyły lepiej dzięki jej wsparciu. Księżniczka jest też zwinna 
i "
-"gibka, ze zdolnościami złodziejskimi."
+"wojownikiem i dowódczynią. Jednostki niższych poziomów będą walczyły 
lepiej "
+"dzięki jej wspariu. Księżniczka jest też zwinna i gibka, posiadając "
+"zdolności typowe dla złodziei."
 
 #: data/units/Princess.cfg:42
 msgid "Princess"
@@ -8243,10 +8406,15 @@
 "scouts as the can navigate through rough terrain and around opponents. The "
 "best Saurians go on to become Saurian Warriors."
 msgstr ""
+"Jaszczurzy łowcy bardzo umiejętnie posługują się włócznią. Pomimo 
swego "
+"zimnokrwistego dziedzictwa, skłonności do popadania w letarg i względnej "
+"delikatności, są wysoko cenionymi zwiadowcami, którzy potrafią poruszać 
się "
+"nawet w trudnym terenie oraz przemykać się koło nieprzyjaciół. Najlepsi 
z "
+"jaszczurów zostają wojownikami."
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr ""
+msgstr "Jaszczurzy łowca"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:18
 msgid ""
@@ -8256,10 +8424,16 @@
 "opponents. Saurian Ambushers possess the strength to take full advantage of "
 "this fact. The best Ambushers go on to become Saurian Flankers."
 msgstr ""
+"Jaszczurzy łowcy bardzo umiejętnie posługują się włócznią. Pomimo 
swego "
+"zimnokrwistego dziedzictwa, skłonności do popadania w letarg i względnej "
+"delikatności, są wysoko cenionymi zwiadowcami, którzy potrafią poruszać 
się "
+"nawet w trudnym terenie oraz przemykać się koło nieprzyjaciół. 
Jaszczurzy "
+"łowcy posiadają też siłę, która pozwala im odpowiednio wykorzystać te "
+"umiejętności. Najlepsi łowcy zostają jaszczurzymi naganiaczami."
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr ""
+msgstr "Jaszczurzy naganiacz"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:20
 msgid ""
@@ -8269,6 +8443,12 @@
 "opponents. Saurian Flankers possess the strength to take full advantage of "
 "this fact."
 msgstr ""
+"Jaszczurzy naganiacze bardzo umiejętnie posługują się włócznią. Pomimo 
swego "
+"zimnokrwistego dziedzictwa, skłonności do popadania w letarg i względnej "
+"delikatności, są wysoko cenionymi zwiadowcami, którzy potrafią poruszać 
się "
+"nawet w trudnym terenie oraz przemykać się koło nieprzyjaciół. 
Jaszczurzy "
+"naganiacze posiadają też siłę, która pozwala im odpowiednio wykorzystać 
te "
+"umiejętności."
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
 msgid "Saurian Icecaster"
@@ -8298,10 +8478,15 @@
 "valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around "
 "opponents. The best Skirmishers go on to become Saurian Ambushers."
 msgstr ""
+"Jaszczurzy harcownicy bardzo umiejętnie posługują się włócznią. Pomimo 
swego "
+"zimnokrwistego dziedzictwa, skłonności do popadania w letarg i względnej "
+"delikatności, są wysoko cenionymi zwiadowcami, którzy potrafią poruszać 
się "
+"nawet w trudnym terenie oraz przemykać się koło nieprzyjaciół. Najlepsi "
+"harcownicy zostają jaszczurzymi łowcami."
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
-msgstr ""
+msgstr "Jaszczurzy wieszcz"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:20
 msgid ""
@@ -8309,10 +8494,13 @@
 "aid to their friends regardless of terrain or opposition. In addition to "
 "curing their allies they possess knowledge of cold magic."
 msgstr ""
+"Jaszczurzy wieszcze są wysoko cenionymi uzdrowicielami, gdyż potrafią 
pomóc "
+"przyjaciołom bez względu na otaczający teren i inne przeciwności. Oprócz 
"
+"uzdrawiania sojuszników potrafią też posługiwać się magią zimna."
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
 msgid "Saurian Tribalist"
-msgstr ""
+msgstr "Jaszczurzy szaman"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:19
 msgid ""
@@ -8321,6 +8509,10 @@
 "their allies regardless of terrain or opposition. In addition to healing "
 "they possess knowledge of cold magic."
 msgstr ""
+"Pomimo swego zimnokrwistego dziedzictwa, skłonności do zapadania w letarg i 
"
+"względnej delikatności, jaszczurzy szamani są cenionymi uzdrowicielami, "
+"potrafiącymi pomóc przyjaciołom bez względu na teren i inne 
przeciwności. "
+"Oprócz uzdrawiania sojuszników potrafią też posługiwać się magią 
zimna."
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:5
 msgid "Saurian Warrior"
@@ -8334,6 +8526,12 @@
 "opponents. Saurian Warriors possess the strength to take full advantage of "
 "this fact."
 msgstr ""
+"Jaszczurzy wojownicy bardzo umiejętnie posługują się włócznią. Pomimo 
swego "
+"zimnokrwistego dziedzictwa, skłonności do popadania w letarg i względnej "
+"delikatności, są wysoko cenionymi zwiadowcami, ponieważ potrafią 
poruszać "
+"się po trudnym terenie oraz przemykać się obok nieprzyjaciół. Jaszczurzy 
"
+"wojownicy posiadają też siłę, która pozwala im odpowiednio wykorzystać 
te "
+"umiejętności."
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:6
 msgid "female^Sea Hag"
@@ -8386,6 +8584,10 @@
 "academically trained, he will need some experience in the field before his "
 "leadership is sound and acknowledged."
 msgstr ""
+"Sierżant jest oficerem w szeregach królewskiej armii. Choć przeszedł "
+"szkolenie teoretyczne, to będzie potrzebował jeszcze trochę doświadczenia 
"
+"zdobytego na polu bitwy, nim jego zdolności przywódcze zostaną powszechnie 
"
+"docenione."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
@@ -8405,9 +8607,19 @@
 "slowly over open water. Shadows are able to hide at night, leaving no trace "
 "of their presence."
 msgstr ""
+"Gdy światło nastało nad światem i nadało formę nieznanemu, groza 
musiała "
+"ukryć się w ciemnościach. Od tego dnia cienie świata trzymają ludzkość 
w "
+"strachu, choć nikt nie wie dlaczego to robią.\n"
+"\n"
+"Na to pytanie z łatwością odpowie każdy nekromanta.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: podczas, gdy jednostka walcząca po tej samej stronie "
+"rozprasza przeciwnika, cień może zakraść się za niego i zadać cios w 
plecy, "
+"zadający podwójne obrażenia. Cienie mają wyjątkową odporność na 
obrażenia i "
+"poruszają się dość wolno nad otwartą wodą. Potrafią także ukrywać 
się w "
+"nocy, nie pozostawiając żadnego śladu swej obecności."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Shock Trooper"
 msgstr "Żołnierz uderzeniowy"
 
@@ -8422,6 +8634,16 @@
 "covers monsters, rather than men. The drawback of such heavy armor is, of "
 "course, the time it takes to move into and out of combat."
 msgstr ""
+"Żołnierze uderzeniowi stanowią elitę ciężkiej piechoty, a ich użycia w 
walce "
+"często ma na celu przestraszenie przeciwnika. Jedynie mężczyźni o wyją
tkowo "
+"potężnej budowie ciała mają szansę na wstąpienie w ich szeregi, a gdy "
+"zostaną odziani w czarną płytową zbroję najeżoną kolcami, zyskują 
prawdziwie "
+"przerażającą wygląd. Widok żołnierzy uderzeniowych wdzierających się 
w linie "
+"wroga przy pomocy swoich morganszternów w zupełności wystarcza, by 
zniszczyć "
+"morale jakiegokolwiek przeciwnika, który czasem zastanawia się, czy są to "
+"faktycznie okuci w zbroje ludzie, a nie potwory. Wadą tak ciężkiego 
pancerza "
+"jest oczywiście czas, jaki zajmuje im dotarcie na pole bitwy i wydostanie "
+"się z niego."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
@@ -8487,7 +8709,6 @@
 msgstr "Szkielet"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skeletons are warriors who have been slain in battle and brought back by "
 "dark magics. Nearly mindless, and unwavering in their purpose, they fear "
@@ -8495,8 +8716,9 @@
 "any who would challenge their master."
 msgstr ""
 "Szkielety to wojownicy, którzy polegli w bitwach i zostali wskrzeszeni "
-"poprzez czarną magię. Jak wszyscy nieumarli są szczególnie czułe na 
ogień i "
-"święte zaklęcia, ale odporne na broń sieczną."
+"poprzez czarną magię. Są niemal zupełnie pozbawione rozumu i nie 
rozumieją "
+"swego celu, lecz boją się ani bólu, ani śmierci, a sama ich obecność 
potrafi "
+"odstraszyć tych, którzy chcieliby zmierzyć się z ich panem."
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:61 data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
@@ -8564,12 +8786,22 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a spearman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Miecze są dla wielu drogim luksusem, na który chłopi nie mogą sobie "
+"pozwolić. Włócznie robi się znacznie łatwiej i są względnie skuteczne 
nawet "
+"bez odpowiedniego grotu, choć większość na niego stać. Odziani w 
skórzane "
+"pancerze, niosiący tarcze oraz kilka oszczepów, włócznicy stanowią 
fundament "
+"większości armii i często wysyłani są do boju tylko po podstawowym "
+"treningu.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: długość ich broni pozwala włócznikom zadawać w walce 
wręcz "
+"pierwszy cios, nawet podczas obrony."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
 msgstr "Widmo"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:26
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes called the 'hollow men', spectres form the right arm of their "
 "master's power. These abominations are a rightful terror to the living, and "
@@ -8583,6 +8815,16 @@
 "renew the spectre. Spectres have very unusual resistances to damage, and "
 "move quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Czasem nazywane \"pustymi ludźmi\", widma stanowią główną część sił 
swego "
+"pana. Te odrażające istoty sieją przestrach wśród żywych i nieustannie "
+"czuwają nad domeną swego mistrza.\n"
+"\n"
+"Ich stworzenie to nie lada wyczyn. Spotkanie widma jest o tyle groźne, że "
+"często zwiastuje nadejście jego śladem znacznie niebezpieczniejszych 
mocy.\n"
+"\n"
+"Uwagi specjalne: uderzenie ich ostrza wysysa życia z ofiary, odnawiając 
siły "
+"widma. Ponadto mają one niezwykłą odporność na obrażenia i dość wolno 
"
+"poruszają się nad otwartą wodą."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
@@ -8597,6 +8839,13 @@
 "A sword is not without its own drawbacks, but is much more maneuverable than "
 "a spear, and much better in close quarters."
 msgstr ""
+"Doświadczony żołnierz często daje radę odłożyć wystarczająco dużo 
pieniędzy, "
+"by wyposażyć się w zbroję płytową lub kolczugę, oraz solidny miecz. 
Choć "
+"pozbycie się włóczni na rzecz mieczy jest dość radykalną zmianą, to "
+"większość włóczników wykorzysta tą szansę, dobrze zdając sobie 
sprawę z "
+"ograniczeń broni, którą porzucają. Miecz też posiada swoje słabości, 
ale nie "
+"ogranicza ruchu tak jak włócznia i znacznie lepiej nadaje się do walki w "
+"zwarciu."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
@@ -8993,29 +9242,27 @@
 msgstr "Yeti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Little is known about Yetis, ape-like creatures said to live in remote and "
 "snow-covered mountains. Few profess to have seen one, and their existence is "
 "doubted by many."
 msgstr ""
-"Yeti to olbrzymie człekopodobne stwory żyjące w górach. Mało kto 
przeżył "
-"spotkanie z Yeti, więc wielu wątpi w ich istnienie."
+"Niewiele wiadomo o yetich poza tym, że są to podobne do małp stworzenia, "
+"zamieszkujące odległe, pokryte śniegiem góry. Niewielu je widziało, 
przez co "
+"wielu w ogóle wątpi w ich istnienie."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
 msgstr "Młody ogr"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When still young, Ogres are sometimes captured and taken into the army to be "
 "trained. They cannot manage weapons skillfully, but that is of little "
 "concern given their strength."
 msgstr ""
-"Ogry są rekrutowane do armii gdy są wciąż młode. Niezbyt dobrze sobie 
radzą "
-"z bronią, więc daje się im duże tasaki z nadzieją, że będą 
wystarczająco "
-"inteligentne, by trafiać nimi wrogów, a nie siebie."
+"Młode ogry są czasem siłą wcielane do armii. Niezbyt dobrze sobie radzą 
z "
+"bronią, ale zważywszy na ich siłę nie ma to wielkiego znaczenia."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
@@ -10100,7 +10347,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:50 src/multiplayer_lobby.cpp:204
 msgid "Use map settings"
-msgstr "Użyj istawień mapy"
+msgstr "Użyj ustawień mapy"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:51
 msgid "Fog Of War"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]