wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-trow ca.po


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-trow ca.po
Date: Mon, 29 Aug 2005 14:34:18 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/08/29 18:34:18

Modified files:
    po/wesnoth-trow: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po.diff?tr1=1.47&tr2=1.48&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.47 wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.48
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.47 Thu Aug 25 19:46:27 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po    Mon Aug 29 18:34:17 2005
@@ -8,10 +8,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ca\n"
+"Project-Id-Version: wesnoth-trow-ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-24 16:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-29 19:17+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -51,7 +51,7 @@
 msgstr ""
 "Condueix el príncep Haldric a través de la destrucció de l'Illa Verda i "
 "l'oceà per establir el nou regne de Wesnoth. La confrontació amb el Senyor "
-"Lich Jevyan us espera..."
+"lich Jevyan us espera..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
@@ -179,7 +179,7 @@
 msgstr ""
 "Després d'una llarga caminada, el príncep Haldric i els seus companys es "
 "trobaren en una solejada platja. Però la tranquil·litat va durar poc, "
-"ràpidament es trobaren treballant dur."
+"ràpidament es trobaren els sauris treballant dur."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:148
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
@@ -189,7 +189,7 @@
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
 msgstr ""
 "Hem de resistir a la platja fins que puguem demanar auxili als nostres "
-"aliats els Naga."
+"aliats els naga."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:158
 msgid "Us monsters? Hmph... prepare to meet our blades."
@@ -203,7 +203,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:171
 msgid "We were too slow... Every Naga in the Sea will be upon us!"
-msgstr "Hem estat massa lents... Cauran sobre nosaltres tots els Naga del mar!"
+msgstr "Hem estat massa lents... Cauran sobre nosaltres tots els naga del mar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:198
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
@@ -282,14 +282,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:229
 msgid "Ruby of Fire"
-msgstr "El Robí de Foc"
+msgstr "El Robí de foc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:231
 msgid ""
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
 "to scorch enemies into submission."
 msgstr ""
-"El Robí de Foc fou creat amb la màgia del llunyà oest i pot ser usat per "
+"El Robí de foc fou creat amb la màgia del llunyà oest i pot ser usat per a"
 "conduir els enemics a la submissió."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:267
@@ -301,9 +301,9 @@
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
-"Passaren. uns quants mesos. Jessica traduí el llibre del Senyor Lich Caror. "
+"Han passat uns quant mesos. Jessica ha traduït el llibre del senyor lich 
Caror. "
 "El príncep Haldric està ocupat intentant esbrinar els secrets del Robí de "
-"Foc."
+"foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:285
 msgid "I think I've figured something out. Look."
@@ -315,11 +315,11 @@
 "scepter or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
 msgstr ""
 "Ouch! Crema, crema, crema! Ostres, algú hauria de posar això sobre un 
braser "
-"o alguna cosa! Crec que ho guardaré pel combat cos a cos de moment."
+"o alguna cosa! Crec que de moment ho guardaré pel combat de curta distà
ncia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:301
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
-msgstr "Alerta! Bé, com a mínim estàs millorant."
+msgstr "Vigila! Bé, com a mínim estàs millorant."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:305
 msgid ""
@@ -359,11 +359,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:340
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
-msgstr "Vinc en busca del príncep de la Corona!"
+msgstr "Estic cercant el príncep de la Corona!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:345
 msgid "Who is this fish man?"
-msgstr "Qui és aquest pescador?"
+msgstr "Qui és aquest home peix?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:349
 msgid ""
@@ -372,19 +372,19 @@
 "exchange for steel trident points and fishhooks. It's difficult to be a "
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
-"Ell és part del motiu pel qual el vostre fill anà a les terres de l'est. El 
"
+"Ell és gran part del motiu pel qual el vostre fill anà a les terres de 
l'est. El "
 "Senyor Tifó en aprovisionà amb perles i escortes pel nostres viatges a 
canvi "
 "de tridents d'acer i hams. La forja sota l'aigua és molt complicada."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:354
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
-msgstr "Si que ho deu ser. Però, on és el príncep?"
+msgstr "Sí que ho deu ser. Però, on és el príncep?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:358
 msgid "The Crown Prince is dead. But we have need of your services again- -"
 msgstr ""
-"El Príncep de la Corona és mort. Però necessitem dels vostres serveis un "
-"altre cop..."
+"El príncep de la Corona és mort. Però necessitem dels vostres serveis un "
+"altre cop- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:363
 msgid "Under the same terms?"
@@ -404,7 +404,7 @@
 "might of the Merfolk at your disposal!"
 msgstr ""
 "Bé, necessitem l'acer per la nostra guerra a les profunditats. Poso "
-"formalment el poder de Merfolk a la vostra disposició!"
+"formalment el poder dels merfolk a la vostra disposició!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:385
 msgid "Make haste. We must secure the frontier or it's all over!"
@@ -423,7 +423,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:282
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:58
 msgid "Lich-Lord Jevyan"
-msgstr "Senyor Lich Jevyan"
+msgstr "Senyor lich Jevyan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:413
 msgid ""
@@ -432,14 +432,12 @@
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
 "Rei Addroran, el vostre dia ha arribat. Prepareu-vos per a convertir-vos en "
-"pols. Si sou afortunat potser us despertaré d'entre els morts per estar al "
-"meu servei. Oh, què és allò? El sento, el sento,sento el Robí de Foc."
+"pols. Si sou afortunat potser us despertaré d'entre els morts per a estar al 
"
+"meu servei. Oh, què és allò? El sento, el sento,sento el Robí de foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:417
-msgid ""
-"You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these Orcs?!"
-msgstr ""
-"Vosaltres monstres! Heu traït la nostra gent... per aliar-vos amb els orcs?"
+msgid "You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these 
Orcs?!"
+msgstr "Vosaltres monstres! Heu traït la nostra gent... per aliar-vos amb els 
orcs?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:420
 msgid "Fool Prince"
@@ -452,7 +450,7 @@
 "enough."
 msgstr ""
 "Folla xicota! La meva ambició arriba fins a l'infinit. Jo sobreviuré. Això 
"
-"és més del que pots dir tu. Rei Addroran, aneu amb el vostre fill, vos "
+"és més del que en pots dir tu. Rei Addroran, aneu amb el vostre fill, vos "
 "unireu amb ell d'aquí poc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:429
@@ -468,8 +466,7 @@
 msgstr "El seu germà gran era més atractiu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:478
-msgid ""
-"Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
+msgid "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're 
dead!"
 msgstr ""
 "Les seves reserves estan arribant i nosaltres no hem assegurat la frontera! "
 "Estem morts!"
@@ -480,7 +477,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:514
 msgid "To Clearwater Port"
-msgstr "Cap el Port d'Aiguaclara"
+msgstr "Cap al Port d'Aiguaclara"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:533
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
@@ -517,7 +514,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:644
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
-"Fills meus... Tal i com acordarem, defensaré la Badia del Sud fins el meu "
+"Fills meus... Tal i com acordarem, defensaré la Badia del Sud fins al meu "
 "darrer alè."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:648
@@ -526,7 +523,7 @@
 "good re-provisioning point, we should be able to embark for the great lands "
 "that are to the East."
 msgstr ""
-"Amb l'ajut de Merfolk, i el meu coneixement d'una illa que ens servirà per "
+"Amb l'ajut dels merfolk i el meu coneixement d'una illa que ens servirà per "
 "aprovisionar-nos, hauríem de poder embarcar cap a les grans terres de l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:652
@@ -535,7 +532,7 @@
 "named after, betrayed my people. To make matters worse he knows that you "
 "have that ruby."
 msgstr ""
-"El que no suporto és que el Senyor Lich Jevyan, de qui la nostra capital ha "
+"El que no suporto és que el Senyor lich Jevyan, de qui la nostra capital ha "
 "pres el nom, hagi traït la nostra gent. Per empitjorar les coses, ell sap "
 "que teniu el robí."
 
@@ -544,7 +541,7 @@
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honor of my father. About that island..."
 msgstr ""
-"No hi ha molt que puguem fer sobre això, ara per ara. Batejo aquest bell "
+"No hi ha molt que puguem fer sobre això ara per ara. Batejo aquest bell "
 "vaixell l'Eldaric, en honor del meu pare. I quant a aquella illa..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:660
@@ -602,7 +599,7 @@
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
 "Argh, l'avantguarda dels orcs ens deu haver flanquejat més enllà, fins i "
-"tot, de l'est. Ja esperen a la boca del pas. Hem de deixar les muntanyes "
+"tot, de l'est. Ja esperen a l'entrada del pas. Hem de deixar les muntanyes "
 "abans que arribi l'hivern o serà la nostra fi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
@@ -638,8 +635,8 @@
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass... What are you?"
 msgstr ""
-"Sóc el príncep Haldric,no tenim temps per parlar. Ens hem d'afanyar a 
creuar "
-"el pas. Què sou vós?"
+"Sóc el príncep Haldric,no tenim temps per a parlar. Ens hem d'afanyar a 
creuar "
+"el pas... Què sou vós?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:197
 msgid ""
@@ -649,7 +646,7 @@
 msgstr ""
 "Sóc un nan! Maleït sigues noi! Em vaig perdre durant una exploració sota "
 "terra fa ja gairebé un segle. Mai he trobat el camí de tornada a casa. 
Però "
-"ja em trobo bé, aquí."
+"ja em trobo bé aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
@@ -668,9 +665,8 @@
 msgstr "Us heu enfrontat amb el Orcs abans?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:217
-msgid ""
-"Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
-msgstr "Ah, noiet! D'on surts tu? Prou de xerrameca, Matem uns quant Orcs!"
+msgid "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some 
Orcs!"
+msgstr "Ah, noiet! D'on surts tu? Prou de xerrameca, matem uns quant Orcs!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid ""
@@ -685,7 +681,7 @@
 "SE - The River Road.\n"
 "SW - The Midlands."
 msgstr ""
-"SE - El camí del Riu.\n"
+"SE - El Camí del Riu.\n"
 "SO - Les Terres Centrals."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
@@ -710,14 +706,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:280
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
-msgstr ""
-"Bé. Probablement ara les Terres Centrals siguin un niu d'orcs en runes."
+msgstr "Bé. Probablement ara les Terres Centrals siguin un niu d'orcs en 
ruïnes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
-msgid ""
-"SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
-msgstr ""
-"El Pantà! Faig menys de 5 peus d'alçada i no suro! Argh, fes el que 
vulguis."
+msgid "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your 
way."
+msgstr "UN PANTÀ! Faig menys de 5 peus d'alçada i no suro! Argh, fes el que 
vulguis."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:295
 msgid "We'll go through the Midlands..."
@@ -732,7 +725,7 @@
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
-"Es millor que el pantà. No faig més de 5 peus d'alçada i no suro! A més, "
+"És millor que el pantà. No faig més de 5 peus d'alçada i no suro! A més, 
"
 "m'agradaria trobar-me més orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:348
@@ -814,8 +807,7 @@
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
-msgstr ""
-"Finalment es divisen les ribes d'un gran continent. És hora de desembarcar."
+msgstr "Finalment es divisen les ribes d'un gran continent. És hora de 
desembarcar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid ""
@@ -856,7 +848,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:141
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr "Espereu, veig un vaixell. molts vaixells. Ens estan envaint!"
+msgstr "Espereu, veig un vaixell. Molts vaixells. Ens estan envaint!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:145
 msgid ""
@@ -868,7 +860,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:206
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr "Venim en so de pau. Podria la nostra gent-"
+msgstr "Venim en so de pau. Potser els nostres pobles-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:210
 msgid "Get them!"
@@ -879,10 +871,7 @@
 "Gee, and you were practicing that speech for days. I guess that's it for "
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
-msgstr ""
-"Vaja, i tu que portes dies practicant aquest discurs! Imagino diplomàcia la "
-"diplomàcia s'ha acabat. Haldric, hauríem d'evitar reclutar massa unitats i "
-"evitar la lluita. Deu haver una sol·lució pacífica a tot això."
+msgstr "Vaja, i tu que portes dies practicant aquest discurs! Imagino que ja 
s'ha acabat la diplomàcia. Haldric, hauríem d'evitar reclutar massa unitats i 
evitar la lluita. Deu haver una sol·lució pacífica a tot això."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
@@ -898,7 +887,7 @@
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
 "El meu poble està molt lluny cap al sud. No sé que està passant aquí. Em "
-"quedaré amb vós fins al final.Heu estat un bon amic. Només que Ja n'hi ha "
+"quedaré amb vós fins al final.Heu estat un bon amic. Només que ja n'hi ha "
 "prou de viatges per mar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:235
@@ -919,7 +908,7 @@
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
 "Les històries són certes. Deuen haver nans colons en els Turons Marrons."
-"Vàrem enxampar aquest grup talant fusta a prop de la badia quan vam veure "
+"Vàrem enxampar aquest grup talant fusta a prop de la badia quan vàrem veure 
"
 "molts vaixells. No com abans, amb aquell tipus de la Badia del Sud i la seva "
 "única nau. Era interessant veure'l per aquí."
 
@@ -943,7 +932,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:257
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr "Sóc el Príncep Haldric. Venim en so de pau. Potser els nostres 
pobles-"
+msgstr "Sóc el príncep Haldric. Venim en so de pau. Potser els nostres 
pobles-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
@@ -954,12 +943,11 @@
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
-"Quant a vós, nan, torneu als Turons Marrons i digues al teu poble que es "
+"Quant a vós, nan, torneu als Turons Marrons i digueu al vostre poble que es "
 "prepari per tornar al nord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
-msgid ""
-"I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
+msgid "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. 
Hmph!"
 msgstr ""
 "Tornaré als turons, però no us puc prometre que el meu poble farà el 
mateix. "
 "Hmph!"
@@ -969,16 +957,14 @@
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
-"Haldric us dieu? Vós sou el líder? Vos i els vostres consellers veniu amb "
+"Haldric us dieu? Vós sou el líder? Vós i els vostres consellers veniu amb "
 "mi. Serà més segur pels vostres passatgers desembarcar aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:298
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us..."
-msgstr ""
-"(En veu baixa) Potser seria convenient que no esmenteu que ens acompanyava "
-"el nostre petit amic..."
+msgstr "(En veu baixa) Potser seria convenient que no esmenteu que ens 
acompanya el nostre petit amic..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:305
 msgid ""
@@ -997,7 +983,7 @@
 "the future."
 msgstr ""
 "He de tornar amb el meu poble. Heu mantingut la vostra paraula, podeu "
-"comptar amb el meu ajut en en el futur. Els serveis del meu poble estaran "
+"comptar amb el meu ajut en el futur. Els serveis del meu poble estaran "
 "sempre a la vostra disposició."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:326
@@ -1007,10 +993,8 @@
 "survivors. If they return tell them to keep returning until no more "
 "survivors are found."
 msgstr ""
-"Què les corrents us portin amb benevolència, amic meu. (en veu baixa). "
-"Jessica, ordena que una tercera part de la nostra flota tornarà a l'Illa "
-"Verda per buscar més supervivents. Si tornen digueu-los que continuïn fent "
-"fins que no en trobin més."
+"Què les corrents us portin amb benevolència, amic meu. (en veu baixa) "
+"Jessica, ordena que una tercera part de la nostra flota torni a l'Illa Verda 
per buscar més supervivents. Si tornen digueu-los que continuïn fent fins que 
no en trobin més."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:330
 msgid ""
@@ -1068,7 +1052,7 @@
 "centuries."
 msgstr ""
 "Una maledicció els ha acompanyat des de la seva antiga terra. Els meus "
-"exploradors m'han informat de que els Orcs s'han assentat, Els Orcs hi són "
+"exploradors m'han informat de que els Orcs s'han assentat. Els Orcs hi són "
 "aquí per primer cop en centúries."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:104
@@ -1076,7 +1060,7 @@
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
-"I porta una arma de gran poder. Els Orcs no seran capaços de notar-lo. Hi ha 
"
+"I porta un artefacte de gran poder. Els Orcs no seran capaços de notar-lo. 
Hi ha "
 "poders més grans en joc aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:109
@@ -1103,21 +1087,21 @@
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
 "Som la gent dels boscos, sabeu que tot el que es parli amb aquells inhumans "
-"tenen és irrellevant per a les nostres necessitats. Com va dir el Senyor "
+"és irrellevant per a les nostres necessitats. Com va dir el Senyor "
 "Aryad, 'Si els persegueixen més problemes haurem de deixar-los lluitar, "
 "llavors 'encarregar-nos' dels supervivents i fer un pacte amb els nans.'"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:129
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr "(Sigh) entesos."
+msgstr "(Sigh) Entesos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:139
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr "(En veu baixa) Són tot uns amics. He de parlar amb en Haldric."
+msgstr "(En veu baixa) Alguns amics. He de parlar amb en Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr "Un estiu de Tempestes"
+msgstr "Un estiu de tempestes"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:45
@@ -1131,11 +1115,11 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:78
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:155
 msgid "Defeat the Wesfolk Leader"
-msgstr "Derrota el líder Wesfolk"
+msgstr "Derrota el líder wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:86
 msgid "Death of King Eldaric"
-msgstr "Mort del rei Eldaric"
+msgstr "Mort del Rei Eldaric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:100
 msgid ""
@@ -1150,7 +1134,7 @@
 "It looks like a Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
-"Sembla que una púrria Wesfolk ha assetjat l'assentament del nord. Prepara't "
+"Sembla que una púrria wesfolk ha assetjat la torre del nord. Prepara't "
 "per a la batalla Haldric!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:108
@@ -1174,18 +1158,16 @@
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
-"Mira, un petit príncep amb el seu feliç seguici! Us donarem una lliçó pel 
"
+"Mira, un petit príncep amb el seu feliç seguici! Us donarem una lliçó per 
el "
 "que el vostre rei ens va fer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:129
-msgid ""
-"Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the gold!"
-msgstr "No oblideu les altres vil·les aïllades, necessitarem l'or!"
+msgid "Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the 
gold!"
+msgstr "No oblideu els llogarets aïllats, necessitarem l'or!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:137
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
-msgstr ""
-"Afanya, fill! Hem de vèncer abans que la collita estiuenca es faci mal bé."
+msgstr "Afanya't, fill! Hem de vèncer abans que la collita estiuenca es faci 
malbé."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:149
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me..."
@@ -1200,8 +1182,8 @@
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice... They opened a gate... and..."
 msgstr ""
-"Portar problemes a les vostres terres! Bah! El vostre Príncep boig de la "
-"Badia del Sud ha atacat les nostres terres. Els senyors Lich no varen tenir "
+"Portar problemes a les vostres terres! Bah! El vostre príncep boig de la "
+"Badia del Sud ha atacat les nostres terres. Els senyors lich no varen tenir "
 "cap opció... Varen obrir una porta...i..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:161
@@ -1214,9 +1196,9 @@
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
-"Varen acordar deixar entrar tots els terrors de l'infern en aquesta illa. "
+"Varen prometre visitar tots els terrors de l'infern en aquesta illa. "
 "Construïren un immens pont de pedra cap al cor de la terra dels orcs en el "
-"llunyà oest! Ara, fins i tot nosaltres els Wesfolk, hem de fugir o ens "
+"llunyà oest! Ara, fins i tot nosaltres els wesfolk, hem de fugir o ens "
 "convertiran en esclaus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:169
@@ -1243,8 +1225,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:181
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
-msgstr ""
-"Les meves tropes han estat vençudes, ara marxo per mercè de la vostra 
pietat."
+msgstr "Les meves tropes han estat vençudes, seguint doncs les vostres 
costums de rendició, marxaré."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:185
 msgid ""
@@ -1252,7 +1233,7 @@
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
 "merciful."
 msgstr ""
-"Podeu marxar. Procureu no tornar a causar-nos problemes.La costum du que "
+"Podeu marxar. Procureu no tornar a causar-nos problemes.La costum diu que "
 "podeu demanar clemència una vegada, però si ens tornem a trobar no seré 
tan "
 "benvolent."
 
@@ -1262,7 +1243,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:209
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
-msgstr "Mor fastigós Wesfolk!"
+msgstr "Mor fastigós wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:220
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
@@ -1313,7 +1294,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:258
 msgid "Death of Lieutenant Aethyr"
-msgstr "Mort del Tinent Aethyr"
+msgstr "Mort del tinent Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:262
 msgid "Miss the Last Ship"
@@ -1325,7 +1306,7 @@
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
-"El nostre Príncep ha aconseguit arribar al Port d'Aiguaclara amb els orcs "
+"El nostre príncep ha aconseguit arribar al Port d'Aiguaclara amb els orcs "
 "perseguint-lo de ben a prop. Encara que els orcs no han pogut atrapar-lo "
 "encara l'hivern no ha fallat, i els vaixells no hi són al port."
 
@@ -1348,10 +1329,10 @@
 "days. Our forces engaged the Orcs as they exited the Swamp of Esten, we even "
 "pushed them back into the swamp!"
 msgstr ""
-"Sóc jo, Senyor, jo guio la guarnició local. Tota la nostra flota pesquera "
+"Sóc jo, senyor, jo comando la guarnició local. Tota la nostra flota 
pesquera "
 "està evacuant la gent cap a la Badia del Sud, com vàrem acordar. Els "
-"vaixells tornaran en uns dies. Les nostres tropes van caure sobre els Orcs "
-"quan sortiren del Pantà d'Esten, fins i tot els vam fer recular al pantà!"
+"vaixells tornaran en uns dies. Les nostres tropes varen caure sobre els Orcs "
+"quan sortiren del Pantà d'Esten, fins i tot els vàrem fer recular al pantà
!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:295
 msgid ""
@@ -1361,7 +1342,7 @@
 msgstr ""
 "Malauradament, va ser només un miratge i els reforços orcs ràpidament van "
 "superar les nostres posicions. Vàrem perdre la majoria de les nostres "
-"tropes, Senyor, fins i tot el Rei d'Aiguaclara, que dirigia valentament la "
+"tropes, Senyor, fins i tot el rei d'Aiguaclara, que comandava valentament la "
 "càrrega."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:300
@@ -1378,12 +1359,10 @@
 "with refugees from all over."
 msgstr ""
 "La sang de molts bons soldats tacà aquell dia el gelat camp de batalla. I "
-"encara continuen pressionant. El Rei no va deixar cap hereu, però els altres 
"
+"encara continuen pressionant. El rei no va deixar cap hereu, però els altres 
"
 "nobles van fugir cap a la Badia del Sud. Hem estat ocupats evacuant la resta "
 "de la població.L'exèrcit ens ha proporcionat suficient temps per a evacuar "
-"la major part de la nostra gent, i la major part dels magatzems d'hivern. "
-"Varen marxar cap a la Badia del Sud, aparentment ciutat s'està repleta de "
-"refugiats de tot arreu."
+"la major part de la nostra gent i dels magatzems d'hivern. Varen marxar cap a 
la Badia del Sud, aparentment la ciutat s'està omplint de refugiats de tot 
arreu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:312
 msgid ""
@@ -1394,10 +1373,10 @@
 "before the last of the people can be evacuated."
 msgstr ""
 "Només defensarem la ciutat fins que els darrers refugiats hagin estat "
-"evacuats. Vós, el meu senyor, sou lliure de posar-vos fora de perill quan "
-"arribi la primera nau. Però, si puc ser franc, senyor, les nostres defenses "
+"evacuats. Vós, nostre senyor, sou lliure de posar-vos fora de perill quan "
+"arribi la primera nau. Però si puc ser franc senyor, les nostres defenses "
 "estan molt minvades i necessitarem de tota l'ajuda possible per defensar els "
-"nostres murs. D'altra manera molt em temo que seriem superats abans que el "
+"nostres murs. D'altra manera molt em temo que seríem superats abans que el "
 "darrer dels nostres hagi pogut ser evacuat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:317
@@ -1407,7 +1386,7 @@
 "to be evacuated as well. We have traveled far and bear many wounded, but we "
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
-"Bé, som els darrers refugiats, tenim els orcs al clatell. Tenim els Wesfolk "
+"Bé, som els darrers refugiats, tenim els orcs al clatell. Tenim els wesfolk "
 "de la nostra part, han estat útils, també han de ser evacuats. El viatge ha 
"
 "estat llarg i hem patit moltes baixes, però us ajudarem a defensar aquests "
 "murs tot el que puguem."
@@ -1417,21 +1396,21 @@
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be... "
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
-"Us estic agraït, Senyor. Però hem de endur-nos també aquells Wesfolk? "
+"Us estic agraït, senyor. Però hem d'endur-nos també aquells wesfolk? "
 "Seria... molt irregular. Esteu segur, senyor?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:328
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
-msgstr "Sí. Assegura't de que s'entén que són els nostres amics."
+msgstr "Sí. Assegureu-vos de que tothom entengui que són els nostres amics."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:334
 msgid "Yes Sir!"
-msgstr "Sí, Senyor!"
+msgstr "Sí, senyor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:339
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
 msgstr ""
-"Sí, Senyor, en efecte. Vós ens necessiteu per resistir fins que arribin els 
"
+"Sí, senyor, en efecte. Vós ens necessiteu per resistir fins que arribin els 
"
 "vaixells."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:344
@@ -1450,8 +1429,7 @@
 msgstr ""
 "Homes, tothom al seu lloc! Hem d'evacuar tothom als vaixells en tres tandes "
 "més.Fins llavors, fem que els orcs paguin amb la mort per cada polsada de la 
"
-"nostra terra. Per les nostres llars, per la nostra gent, pel nostre rei "
-"caigut!"
+"nostra terra. Per les nostres llars, per la nostra gent, pel nostre rei 
caigut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
 msgid "You killed my family! Die!"
@@ -1462,7 +1440,7 @@
 "<Muttering> 'Bring these Wesfolk too?' Bah! 'It would be... highly "
 "irregular.' I'll show you irregular..."
 msgstr ""
-"<refunfunyant>' Endur-nos també aquests Wesfolk?' Bah, 'Seria... molt "
+"<refunfunyant>' Endur-nos també aquests wesfolk?' Bah, 'Seria... molt "
 "irregular' Ja t'ensenyaré jo irregular..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:381
@@ -1490,12 +1468,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:418
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
-msgstr ""
-"Una oda per a vós, en el vostre camí, espero que tingueu un dia més 
gloriós!"
+msgstr "Una oda per a vós, en el vostre camí, espero que tingueu un dia més 
gloriós!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:438
 msgid "Deadman's Ford"
-msgstr "El gual de l'Home mort"
+msgstr "El gual de l'home mort"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:458
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
@@ -1506,7 +1483,7 @@
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
-"Nostre Senyor, el primer vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la "
+"Senyor, el primer vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la "
 "vostra gent heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a "
 "la nau."
 
@@ -1524,7 +1501,7 @@
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
 "Senyor, el segon vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la vostra "
-"gent ·heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la "
+"gent·heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la "
 "nau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:722
@@ -1543,8 +1520,7 @@
 msgstr ""
 "Senyor, l´ultima nau ha arribat! Finalment els darrers de la nostra gent "
 "poden marxar cap a un lloc segur. Príncep Haldric, vós i la vostra gent heu 
"
-"de marxar ja! Príncep Haldric, si vós i la vostra gent heu de marxar cap a "
-"la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la nau."
+"de marxar ja! Aneu al moll per embarcar a la nau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:774
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
@@ -1572,7 +1548,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:974
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
-msgstr "Permiteu-me morir en pau. Amor meu, aviat estaré amb tuu..."
+msgstr "Permeteu-me morir en pau. Amor meu, aviat estaré amb tuu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:979
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
@@ -1584,7 +1560,7 @@
 "Southbay."
 msgstr ""
 "Hem aconseguit fugir dels orcs abans que el gel ens atrapés! Anem doncs ara "
-"cap a la Badia del sud."
+"cap a la Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:997
 msgid "I know I mentioned I can't float."
@@ -1603,15 +1579,15 @@
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
-"Teniu el robí de foc, però no teniu ni idea del que fa, oi? Sabeu que 
aquell "
-"Lich que heu petrificat just a les afores de la Badia del Sud-"
+"Teniu el Robí de foc, però no teniu ni idea del que fa, oi? Sabeu que 
aquell "
+"lich que heu petrificat just a les afores de la Badia del Sud-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1017
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our magi in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
-"Sí, el cau del Lich! On vàrem usar per primer cop els nostres mags a la "
+"Sí, el cau del lich! On vàrem usar per primer cop els nostres mags a la "
 "batalla, i va inclinar la balança de la guerra contra el vostre poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1022
@@ -1620,15 +1596,14 @@
 "He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes got "
 "petrified along with him."
 msgstr ""
-"Erm, sí... Ell fou l'antic rival del nostre estimat difunt el Lich Lord "
-"Lenvan. Cobdiciava el robí i el va estar estudiant. Les úniques còpies de "
+"Erm, sí... Ell fou l'antic rival del nostre estimat difunt el senyor lich"
+"Lenvan. Cobejava el robí i el va estar estudiant. Les úniques còpies de "
 "les notes que va prendre es van petrificar junt amb ell."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1027
-msgid ""
-"If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
+msgid "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am 
sure!"
 msgstr ""
-"Si desembarquem fora de la Badia del sud estarem atrapats. D'això n'estic "
+"Si desembarquem fora de la Badia del Sud estarem atrapats. D'això n'estic "
 "segur!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1033
@@ -1670,8 +1645,8 @@
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
-"Les provisions són insuficients, necessitem tota l'ajuda que podem "
-"aconseguir. Sigues valent i lluita amb coratge, amic meu!"
+"Les provisions són insuficients, necessitem tota l'ajuda que puguem "
+"aconseguir. Sigueu valent i lluiteu amb coratge, amic meu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
@@ -1695,8 +1670,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "You will be made to serve... Come admire me. Feel my love."
-msgstr ""
-"Sereu creats per a servir-me... Veniu a admirar-me. Sentiu el meu amor."
+msgstr "Sereu creats per a servir-me... Veniu a admirar-me. Sentiu el meu 
amor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:169
 msgid "She is so..."
@@ -1719,7 +1693,7 @@
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
-"Després d'un curta travessia, Haldric arriba a l'Illa maleïda dels elfs. Un 
"
+"Després d'un curta travessia, Haldric arriba a l'illa maleïda dels elfs. 
Una "
 "espesa boira envaeix l'aire."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:322
@@ -1727,26 +1701,25 @@
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahh, I've been with you this "
 "far. Who'd have thought, a nautical dwarf."
 msgstr ""
-"He dit que prou de vaixells. Humans traïdors Ah, he estat amb vosaltres tant 
"
+"He dit que prou de vaixells. Humans traïdors! Ah, he estat amb vosaltres 
tant "
 "de temps. Qui ho hauria dit, un nan marí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:327
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
-msgstr ""
-"Molt em temo que ens haurem de enfrontar amb més no morts. Esteu vigilants."
+msgstr "Molt em temo que ens haurem d'enfrontar amb més no morts. Esteu 
vigilants."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:332
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
 msgstr ""
-"Deuen ser els morts eterns. No com els no morts que usaven la meva gent, són 
"
+"Deuen ser els morts eterns. No com els no morts que usava la meva gent, són "
 "ànimes d'elfs. Per tant aneu amb cura."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:338
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
 msgstr ""
-"La meva ma portarà a tots els guerrers de l'obscuritat al destí que els "
+"La meva mà portarà tots els guerrers de l'obscuritat al destí que els "
 "espera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:346
@@ -1754,7 +1727,7 @@
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
 msgstr ""
-"Tots aquells elfs ja resten en pau. Espereu que les malediccions que han "
+"Tots aquells elfs ja resten en pau. Espero que les malediccions que han "
 "caigut sobre nosaltres no tinguin efecte."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:351
@@ -1763,8 +1736,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:375
 msgid "A curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr ""
-"Una maledicció caurà sobre tots els de la vostra raça que visitin l'illa."
+msgstr "Una maledicció caurà sobre tots els de la vostra raça que visitin 
l'illa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:386
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
@@ -1772,8 +1744,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:397
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
-msgstr ""
-"La meva ànima recorrerà aquest lloc durant tota l'eternitat! Maleït 
siguis!"
+msgstr "La meva ànima recorrerà aquest lloc durant tota l'eternitat! Maleït 
siguis!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:405
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
@@ -1785,7 +1756,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:438
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
-msgstr "Encara hem de derrotar la Reina vampir!"
+msgstr "Encara hem de derrotar la reina vampir!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:456
 msgid ""
@@ -1801,7 +1772,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:157
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
-msgstr "Crec que lluitaré amb el Drac!"
+msgstr "Crec que lluitaré amb el drac!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:162
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
@@ -1813,7 +1784,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
-msgstr "Anem per aquells Sauris i Nagues de la platja!"
+msgstr "Anem a per aquells sauris i nagues de la platja!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:193
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
@@ -1829,15 +1800,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:224
 msgid "So what exactly is a Troll?"
-msgstr "Què és exactament un Trol?"
+msgstr "Què és exactament un trol?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:240
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
-msgstr "Haldric, Trols, escates i ullals, no ho recordes?"
+msgstr "Haldric, trols, escates i ullals, no ho recordes?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:250
 msgid "Let's put those Souls to rest on the Cursed Isle!"
-msgstr "Enviem a descansar aquelles ànimes a l'Illa Maleïda!"
+msgstr "Enviem a descansar aquelles ànimes a l'illa maleïda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:255
 msgid "Undead. Bah! We're pros at fighting them."
@@ -1849,7 +1820,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:282
 msgid "In the name of Peace between our Peoples:"
-msgstr "En el nom de la Pau entre els nostres pobles:"
+msgstr "En el nom de la pau entre els nostres pobles:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:300
 msgid ""
@@ -1858,7 +1829,7 @@
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
 "Molt em temo que la meva raça és massa poc exigent amb vós. Decreto que "
-"haureu de lluitar amb el Drac del Pantà Verd i els seus adeptes sauris . Si "
+"haureu de lluitar amb el drac del pantà verd i els seus adeptes sauris . Si "
 "podeu derrotar-lo us haureu ben guanyat un lloc en aquesta terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:314
@@ -1867,9 +1838,9 @@
 "trading metal with the Nagas of the sea. We should really put a stop to "
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
-"Hi ha un grup de Sauris, estic segur que són amics del Drac, que comercien "
-"el metall amb els Nagues del mar. Hem de parar això. Hi són en una platja "
-"aprop d'aquí."
+"Hi ha un grup de sauris, estic segur que són amics del drac, que comercien "
+"el metall amb els nagues del mar. Hem de parar això. Hi són en una platja "
+"a prop d'aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:328
 msgid ""
@@ -1877,8 +1848,8 @@
 "the thought of those dwarves stumbling on the Trolls vaguely amusing, this "
 "should make an adequate quest for you."
 msgstr ""
-"Estem tenint problemes amb un cau de Trols en els Turons Marrons. Encara que "
-"trobo poc divertit imaginar-me aquells nans esclafant Trols aquesta hauria "
+"Estem tenint problemes amb un cau de trols en els Turons Marrons. Encara que "
+"trobo poc divertit imaginar-me aquells nans esclafant trols aquesta hauria "
 "de ser una prova adequada per a vós."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:342
@@ -1887,7 +1858,7 @@
 "Their souls still haunt that place since no elf will go there. You should "
 "clear this isle, and put their souls to rest."
 msgstr ""
-"Fa molt de temps va caure una obscura maledicció sobre un clan d'elfs d'una "
+"Fa molt de temps va caure una obscura maledicció sobre un clan d'elfs en una 
"
 "illa. Les seves ànimes encara continuen vagant aquell indret car que mai un "
 "elf anirà allà. Haureu de netejar l'illa i posar les seves ànimes a "
 "descansar."
@@ -1902,7 +1873,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:372
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
-msgstr "Així que heu derrotat els Trols. Benvingut Haldric."
+msgstr "Així que heu derrotat els trols. Benvingut Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:385
 msgid "Finally the souls of our poor kin may rest. Thank you."
@@ -1920,7 +1891,7 @@
 "Council of Elven Lords."
 msgstr ""
 "Haldric i el seu seguici es troben abans del Ka'lian, o Concili dels senyors "
-"Elfs."
+"elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:421
 msgid "Dionli, why have you brough these humans before us?"
@@ -1935,18 +1906,15 @@
 "que ens poden ser útils."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
-msgid ""
-"What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
-msgstr ""
-"Ens que ens podrien ajudar? En que ens podrien ser útils aquí aquests 
caducs "
-"de vida?"
+msgid "What use would that be? What need could we have for the shortliveds 
here?"
+msgstr "Ens que ens podrien ajudar? En que ens podrien ser útils aquests 
caducs de vida?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
-"Els nans han vingut a les Muntanyes Marrons. Encara que viuen molt, creixen "
+"Els nans han vingut als turons marrons. Encara que viuen molt, creixen "
 "com la mala herba en un camp àrid. S'estan gestant problemes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
@@ -1970,15 +1938,14 @@
 "forfeit."
 msgstr ""
 "La nostra gent ve en so de pau. Hi ha hagut una guerra en la nostra terra. "
-"Som refugiats. Cerquem una nova llar, ja que la nostra illa al nord i l'oest "
+"Som refugiats. Cerquem una nova llar, ja que la nostra illa al nord i a 
l'oest "
 "ara està perduda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:455
-msgid ""
-"So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
+msgid "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the 
West-North."
 msgstr ""
 "Així que heu vingut a robar-nos la nostra terra? Ja coneixem els de la "
-"vostra raça, humans de l'oest nord."
+"vostra raça, humans del nord-oest."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:459
 msgid ""
@@ -1993,8 +1960,7 @@
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
-msgstr ""
-"Els podríem garantir a aquest humans les planes al nord i sud del gran Riu."
+msgstr "Els podríem garantir a aquest humans les planes al nord i sud del 
gran riu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:469
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
@@ -2019,7 +1985,7 @@
 "the hills south of the Great River, if not you will be forced to depart. So "
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
-"D'acord humans. Cada un dels nostres senyors té una prova específica per a "
+"D'acord humà. Cada un dels nostres senyors té una prova específica per a "
 "vosaltres. Si les aconseguiu totes us garantirem totes les planes dels "
 "nostres dominis i els turons al sud del Gran Riu, però si no haureu de "
 "marxar. Quina fita voleu provar primer?"
@@ -2028,25 +1994,22 @@
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
-msgstr ""
-"Molt bé, però això és només el començament. Encara us resta molt a fer."
+msgstr "Molt bé, però això és només el començament. Encara us resta molt 
a fer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:548
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
-msgstr ""
-"Heu tornat a vèncer. Encara podreu aconseguir un lloc en aquesta terra."
+msgstr "Heu tornat a vèncer. Encara podreu aconseguir un lloc en aquesta 
terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:577
 msgid "Ahh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
-msgstr "Ah, el meu jove príncep, no sou tan feble com em pensava."
+msgstr "Ah, jove príncep, no sou tan feble com em pensava."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:605
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
 msgstr "Heu esta victoriós príncep Haldric. Sabia que ho podríeu 
aconseguir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:611
-msgid ""
-"Man of the West-North you have earned your place on this great continent."
+msgid "Man of the West-North you have earned your place on this great 
continent."
 msgstr "Home del nord-oest, us heu guanyat un lloc en aquest vast continent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:617
@@ -2063,8 +2026,8 @@
 "plains and hills to the South of the Great River. Be kind to the land. In a "
 "time of need we may call upon you, remember our generosity."
 msgstr ""
-"Per tant us garantim les planes del nord del Gran Riu, i les planes i turons "
-"al sud del Gran Riu. Estimeu la terra. Si mai necessitem la vostra ajuda us "
+"Per tant us garantim les planes del nord del gran riu, i les planes i turons "
+"al sud del gran riu. Estimeu la terra. Si mai necessitem la vostra ajuda us "
 "cridarem, recordeu la nostra generositat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:634
@@ -2107,7 +2070,7 @@
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
 msgstr ""
-"No, Senyor. Guiava els últims supervivent del Port d'Aiguaclara, vàrem "
+"No, senyor. Guiava els últims supervivents del Port d'Aiguaclara, vàrem "
 "resistir al far quan una de les vostres naus va arribar. Un dels meus homes "
 "em va colpejar en el cap i després em vaig despertar al mar."
 
@@ -2116,7 +2079,7 @@
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
-"Porto notícies. Alguns 'vells amics' han decidit aparèixer. Hauríeu de 
anar "
+"Porto notícies. Alguns 'vells amics' han decidit aparèixer. Hauríeu d'anar 
"
 "a 'saludar-los'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:676
@@ -2137,9 +2100,9 @@
 "has been preceded by his wife and loving daughters. For his heroism in the "
 "face of adversity a place of glory is assured to him in the Halls of Light..."
 msgstr ""
-"Que el tinent Aether tingui una plaent viatge a l'altre món, on la seva dona 
"
+"Que el tinent Aether tingui un plaent viatge a l'altre món, on la seva dona "
 "i filles l'han precedit. Per la seva heroïcitat enfront l'adversitat té un "
-"lloc assegurat en les Sales de la Llum..."
+"lloc assegurat en les sales de la Llum..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:179
 msgid ""
@@ -2148,7 +2111,7 @@
 "good people- My father- Eldaric, King Addroran. However, there is hope, and "
 "a new land spread before us!"
 msgstr ""
-"Sense el noble sacrifici del tinent no hauríem aconseguit mai acabar el "
+"Sense el noble sacrifici del tinent no hauríem aconseguit mai acabar el "
 "dia. Avui hem aconseguit una gran victòria aquí però hem perdut molt, 
molta "
 "bona gent- El meu pare- Eldaric, el Rei Addroran. Malgrat tot encara hi ha "
 "una esperança, una nova terra s'estén als nostres peus!"
@@ -2165,8 +2128,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:204
 msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
-msgstr ""
-"Us he seguit durant molt de temps, guardaré el vostre secret. Ho prometo."
+msgstr "Us he seguit durant molt de temps, guardaré el vostre secret. Ho 
prometo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:209
 msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
@@ -2193,10 +2155,9 @@
 "els elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:227
-msgid ""
-"To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with us."
+msgid "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with 
us."
 msgstr ""
-"Per ser-vos franc, Haldric, els elfs estaven reconsiderant el seu pacte amb "
+"Per ser-vos franc, Haldric, els elfs s'estaven replantejant el seu pacte amb "
 "nosaltres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:231
@@ -2210,13 +2171,12 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:236
 msgid "May the Lords of Light have Mercy on you. But, I am bound by my word."
 msgstr ""
-"Què els Senyors de la Llum s'apiadin de vós. Però, jo em dec a la meva "
+"Què els senyors de la Llum s'apiadin de vós. Però, jo em dec a la meva "
 "paraula."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:243
 msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
-msgstr ""
-"Jessica, vós vareu amagar el Robí en aquell vil cau de Trols? No és així?"
+msgstr "Jessica, vós vareu amagar el Robí en aquell vil cau de trols? No és 
així?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:247
 msgid "What? Why would you doubt me?"
@@ -2228,7 +2188,7 @@
 "to march on the Elves. We should come to the aid of our new friends."
 msgstr ""
 "Els orcs que no varen escapar en les naus s'han reagrupat. S'estan preparant "
-"per atacar els elfs. Hauríem d'anar a ajudar els nostres nous amics."
+"per a atacar els elfs. Hauríem d'anar a ajudar els nostres nous amics."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:255
 msgid ""
@@ -2246,7 +2206,7 @@
 "children of the good people of the West North, of the Green Isle, find "
 "prosperity in this new land."
 msgstr ""
-"Després hauríem de construir ciutats en totes les regions que els Elfs en "
+"Després hauríem de construir torres en totes les regions que els Elfs en "
 "han concedit. Haurem de traslladar la nostra capital terra endins, lluny de "
 "la costa. Espero que els fills de la bona gent del nord-oest, de l'illa "
 "verda trobin prosperitat en aquesta nova terra."
@@ -2271,7 +2231,7 @@
 "dwarves in other lands. It's a big world with lots of good mountains. Of "
 "that much I am sure."
 msgstr ""
-"Conec el camí a molts llocs- Crec que vull trobar si hi ha nans en altres "
+"Conec el camí a molts llocs- Crec que vull esbrinar si hi ha nans en altres "
 "terres. És un món molt gran amb moltes i bones muntanyes. N'estic ben 
segur."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:292
@@ -2282,7 +2242,7 @@
 msgstr ""
 "Hem perdut molt durant els darrers mesos, però no hauríem de perdre tots 
els "
 "nostres coneixements. Difondré la saviesa entre la gent i intentaré 
establir "
-"un nou ordre de Mags en aquesta nova terra."
+"un nou ordre de mags en aquesta nova terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:297
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:302
@@ -2291,7 +2251,7 @@
 "knights for a new land. For a new King, if you will allow me to serve under "
 "your banner."
 msgstr ""
-"No sóc més que un humil serv de la Corona. Establiré un nou ordre de "
+"No sóc més que un humil serf de la corona. Establiré un nou ordre de "
 "cavallers per a una nova terra. Per a un nou rei si em permeteu servir al "
 "vostre estendard."
 
@@ -2300,8 +2260,7 @@
 msgstr "Excel·lent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:312
-msgid ""
-"I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new kingdom?"
+msgid "I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new 
kingdom?"
 msgstr ""
 "Suposo que ara sóc el Rei Haldric. Hmm... però com nomenar aquest nou "
 "reialme?"
@@ -2322,7 +2281,7 @@
 "in honor of our old home."
 msgstr ""
 "El mot Wesfolk prové de la vostra llengua arcaica. Significa 'Poble de "
-"l'oest'. Els elfs ens han nomenat gent de nord-oest. en aquesta antiga "
+"l'oest'. Els elfs ens han nomenat gent del nord-oest. En aquesta antiga "
 "llengua seria 'Wes noth'. Us proposo que el nou reialme es digui 'Wesnoth' "
 "en honor a la nostra antiga terra."
 
@@ -2330,8 +2289,7 @@
 msgid ""
 "Hmm- 'Wesnoth' I like it. Yes, 'Wesnoth' would be fine. So I am the first "
 "King of Wesnoth!"
-msgstr ""
-"Hmm- 'Wesnoth' m'agrada. Sí, 'Wesnoth' està bé. Sóc el primer Rei de 
Wesnoth!"
+msgstr "Hmm- 'Wesnoth' m'agrada. Sí, 'Wesnoth' està bé. Sóc el primer rei 
de Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:332
 msgid "So, what is to become of me?"
@@ -2343,7 +2301,7 @@
 "under one banner. I will need you by my side if there is any hope of "
 "building a true 'Kingdom of Wesnoth'. Come, we have much work to do."
 msgstr ""
-"Hi resten encara molts Wesfolk entre la meva gent. Hem de romandre units "
+"Hi resten encara molts wesfolk entre la meva gent. Hem de romandre units "
 "sota un estendard. Et necessitaré al meu costat si hi ha cap esperança de "
 "construir un veritable 'Reialme de Wesnoth'. Vine, tenim molt a fer."
 
@@ -2373,7 +2331,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
-msgstr "El descens al cau del Lich."
+msgstr "El descens al cau del lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:69
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
@@ -2385,11 +2343,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:140
 msgid "Lich-Lord Caror"
-msgstr "Senyor Lich Caror"
+msgstr "Senyor lich Caror"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:220
 msgid "Kill the Lich's to get his book and"
-msgstr "Mata el Lich per aconseguir el seu llibre i"
+msgstr "Mata el lich per aconseguir el seu llibre i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:224
 msgid "Haldric enters Southbay's sewer"
@@ -2416,21 +2374,21 @@
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
-"El príncep Haldric ha arribat al cau del Lich caigut per recuperar el llibre 
"
-"del Lich i endinsar-se en els claveguerams de la Badia del Sud."
+"El príncep Haldric ha arribat al cau del lich caigut per recuperar el llibre 
"
+"del lich i endinsar-se en els claveguerams de la Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:295
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Umm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
-"Bé, doncs. Despetrifiquem aquell Lich, prenem el seu llibre i entrem en els "
+"Bé, doncs. Despetrifiquem aquell lich, prenem el seu llibre i entrem en els "
 "claveguerams. Umm, en quina llengua estarà aquest llibre?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:299
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr ""
-"Algun tipus de llenguatge enèrgic. El llibre estarà probablement en Wesfolk 
"
+"Algun tipus de llenguatge enèrgic. El llibre estarà probablement en wesfolk 
"
 "antic."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:303
@@ -2443,7 +2401,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:311
 msgid "Then into Southbay's sewer."
-msgstr "Doncs entrem al clavegueram."
+msgstr "Entrem-hi doncs al clavegueram."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:315
 msgid "Right."
@@ -2456,7 +2414,7 @@
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following..."
 msgstr ""
 "INSCRIPCIÓ: Aquest monòlit fou erigit per mi <ESBORRAT>, primer Mag del bon 
"
-"poble de l'Illa Verda. Pel seu poder el Lich està lligat a la pedra. Per "
+"poble de l'illa verda. Pel seu poder el lich està lligat a la pedra. Per "
 "trencar l'encanteri un noble de llinatge reial ha de pronunciar el "
 "següent...."
 
@@ -2474,20 +2432,20 @@
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
 msgstr ""
-"El Lich és lliure! Esclafem-lo i agafem el llibre. Això sona a feina per a "
+"El lich és lliure! Esclafem-lo i agafem el llibre. Això sona a feina per a "
 "tu, Lady Jessica!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:369
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
-msgstr "Hmph! Esteu content perquè el monòlit demostra qui és el teu pare!"
+msgstr "Hmph! Esteu content perquè el monòlit demostra qui és el vostre 
pare!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:374
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
-msgstr "Lliure, sóc lliure, i puc sentir el Robí de Foc!. Serà meu."
+msgstr "Lliure, sóc lliure, i puc sentir el Robí de foc! Serà meu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:379
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
-msgstr "No, no ho serà, guerrer de les tenebres!"
+msgstr "No, no ho serà, soldat de les tenebres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:385
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
@@ -2495,7 +2453,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:390
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
-msgstr "Tenim més assumptes urgents que afrontar abans d'alliberar el Lich."
+msgstr "Tenim més assumptes urgents que afrontar abans d'alliberar el lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:395
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
@@ -2507,7 +2465,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:417
 msgid "The Lich-Lord is already free."
-msgstr "El senyor Lich ja és lliure."
+msgstr "El senyor lich ja és lliure."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:439
 msgid "NW - Southbay."
@@ -2532,7 +2490,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:520
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
 msgstr ""
-"El príncep Haldric deu ser el primer que entra en els claveguerams de la "
+"El príncep Haldric deu ser el primer en entrar en els claveguerams de la "
 "Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:542
@@ -2559,16 +2517,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:581
 msgid "So close. So close."
-msgstr "Tan aprop, tan aprop."
+msgstr "Tan a prop, tan a prop."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:586
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
-msgstr "He trobat el llibre en la seva vestimenta.! Sortim d'aquí."
+msgstr "He trobat el llibre a la seva roba! Sortim d'aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:640
 msgid "I can hear their reinforcements coming! We're trapped! All is lost!"
-msgstr ""
-"Puc sentir com s'apropen els seus reforços! Estem atrapats! Tot està 
perdut!"
+msgstr "Puc sentir com s'apropen els seus reforços! Estem atrapats! Tot està 
perdut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:657
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
@@ -2593,7 +2550,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:184
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
 msgid "Death of Lord Typhon"
-msgstr "Mort de Lord Tifó"
+msgstr "Mort dels senyor Tifó"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:210
 msgid ""
@@ -2605,7 +2562,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:214
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
-msgstr "Terra! Terra! Beneïts siguin els Senyors de la Llum!"
+msgstr "Terra! Terra! Beneïts siguin els senyors de la Llum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:218
 msgid ""
@@ -2617,8 +2574,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:222
 msgid "We come in peace. We only seek to re-provision our ships."
-msgstr ""
-"Venim en so de pau. Només volem buscar provisions per les nostres naus."
+msgstr "Venim en so de pau. Només volem buscar provisions per a les nostres 
naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:226
 msgid "<Whispering> I don't think diplomacy is going to work."
@@ -2638,7 +2594,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:249
 msgid "Bitey the Serpent"
-msgstr "La Serpent Bitey"
+msgstr "La Serp Bitey"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:253
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:216
@@ -2660,7 +2616,7 @@
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
 msgstr ""
-"La part bona és que tornaran a vigilar aquesta illa després que hàgim "
+"La part bona és que tornaran a vigilar aquesta illa després que haguem "
 "marxat. Serà una bona manera d'evitar que altres ens segueixin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:278
@@ -2676,7 +2632,7 @@
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
 msgstr ""
-"Bé, semblem bastant intel·ligents. Són certament bel·ligerants i 
nombrosos. "
+"Bé, semblen bastant intel·ligents. Són certament bel·ligerants i 
nombrosos. "
 "Estic segur que marxaran, com nosaltres ara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:286
@@ -2692,8 +2648,7 @@
 msgstr "Neep!·Neep!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:317
-msgid ""
-"The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
+msgid "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all 
die!"
 msgstr ""
 "La tripulació es mor de gana, no aconseguirem pacificar aquesta illa abans "
 "de que morim!"
@@ -2717,14 +2672,14 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:209
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:203
 msgid "Death of Lt. Aethyr"
-msgstr "Mort del Tinent Aethyr."
+msgstr "Mort del tinent Aethyr."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:223
 msgid ""
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
-"Haldric arribar a l'indret on la tripulació ha de tornar. Alguns vaixells ja 
"
+"Haldric arriba al lloc on la tripulació ha de tornar. Alguns vaixells ja "
 "han atracat. Els orcs estan a la frontera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:228
@@ -2742,7 +2697,7 @@
 "launches an attack with his fleet."
 msgstr ""
 "Sens dubte han divisat el fum de les pires dels orcs. Hem de derrotar "
-"aquests monstres abans que tothom mori de gana al mar., O que Jevyan "
+"aquests monstres abans que tothom mori de gana al mar, o que Jevyan "
 "emprengui un atac amb la seva flota."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:237
@@ -2750,7 +2705,7 @@
 "Yes Sir! The rest of the refugees have fled South, to our initial landing "
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
-"Sí senyor, La resta dels refugiats han salpat cap al sud, al punt de "
+"Sí senyor! La resta dels refugiats han marxat cap al sud, al punt de "
 "partida. Si fracassem aquí tots ells seran massacrats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:241
@@ -2759,7 +2714,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:246
 msgid "For the glory of the men of The Green Isle!"
-msgstr "Per la glòria dels homes de l'Illa Verda!"
+msgstr "Per la glòria dels homes de l'illa verda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:250
 msgid "No, for the Glory of all of the people of the West North! Charge!"
@@ -2780,7 +2735,7 @@
 "undead corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
 "Abandona, noiet! No pots derrotar-me- Hmm, què és això? Has aprés a "
-"utilitzar el poder del Robí de Foc. Això canvia les coses, el teu cos "
+"utilitzar el poder del Robí de foc. Això canvia les coses, el teu cos "
 "immortal caurà als meus peus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:290
@@ -2789,7 +2744,7 @@
 "war, but you're the real monster! You sacrificed your own people to preserve "
 "your immortal un-life."
 msgstr ""
-"Ja ho veurem això. Aquest príncep boig es va equivocar en iniciar aquesta "
+"Ja ho veurem això. El príncep boig es va equivocar en iniciar aquesta "
 "guerra, però vós sou el veritable monstre! Vareu sacrificar el vostre propi 
"
 "poble per preservar la vostra vida immortal."
 
@@ -2801,20 +2756,18 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:354
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
-msgstr ""
-"Veig mastelers en l'horitzó. La flota de Jevyan ja és aquí. Està tot 
acabat."
+msgstr "Veig mastelers en l'horitzó. La flota de Jevyan ja és aquí. Està 
tot acabat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:371
 msgid "Please Disembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
-msgstr "Si us plau, desembarqueu ordrenadament i aneu cap al sud"
+msgstr "Si us plau, desembarqueu ordenadament i aneu cap al sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:375
 msgid "Hmm, they left off the 'or the Orcs will eat you' part."
 msgstr "Hmm, s'han deixat la part 'o els orcs us menjaran'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:409
-msgid ""
-"I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
+msgid "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're 
doing."
 msgstr "He tornat, tot ha anat bé. Haldric, espero que sabeu el que us feu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:413
@@ -2852,8 +2805,8 @@
 "that our dear old 'tree-friend' might have known as much."
 msgstr ""
 "És més fàcil de dir que d'aconseguir. Encara que el derrotem, els altres "
-"Senyors Lich ens seguiran a causa d'aquell Robí. Si fos un paranoic pensaria 
"
-"que el nostres vell i estimat amic arbre en sabia massa."
+"senyors lich ens seguiran a causa d'aquell Robí. Si fos un paranoic pensaria 
"
+"que el nostre vell i estimat amic arbre en sabia massa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:441
 msgid "We should discuss this in private. Here, come with me."
@@ -2908,7 +2861,7 @@
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
 "Un altre cop tu. Sssssufrireu les consssseqüènciess del vostre atac a la "
-"meva gent! Shek'kahan, elsss nossttres amics Naga- Ho pagareu! Ara tenim "
+"meva gent! Shek'kahan, elsss nossttres amics naga- Ho pagareu! Ara tenim "
 "nous aliats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:522
@@ -2917,10 +2870,8 @@
 msgstr "Oh, reunir-me de nou amb la meva família! No vull cap dol si moro."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:542
-msgid ""
-"My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
-msgstr ""
-"La meva gent és forta com una roca, podeu córrer, però us esclafarem- 
Ahhck!"
+msgid "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- 
Ahhck!"
+msgstr "La meva gent és forta com una roca, podeu córrer, però us 
esclafarem- Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:563
 msgid "I- I die?"
@@ -2968,10 +2919,10 @@
 "It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Prince "
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do next..."
 msgstr ""
-"El príncep Haldric ha emergit de la tomba del Senyor Lich amb el Robí de "
-"Foc. Avui el bosc sembla particularment brillant, però la brisa és freda. 
La "
+"El príncep Haldric ha emergit de la tomba del senyor lich amb el Robí de "
+"foc. Avui el bosc sembla particularment brillant, però la brisa és freda. 
La "
 "tardor toca la seva fi i les primeres neus no trigaran en arribar. El "
-"príncep Haldric ha arribat al seu campament al bosc i està meditant que fer 
"
+"príncep Haldric ha arribat al seu campament al bosc i està meditant què 
fer "
 "ara..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:119
@@ -2979,7 +2930,7 @@
 "So you have defeated the Lich and returned with his artifact. The ground "
 "feels happy beneath my toes."
 msgstr ""
-"Així que heu derrotat el Lich i heu tornat amb aquest artefacte. La terra se 
"
+"Així que heu derrotat el lich i heu tornat amb aquest artefacte. La terra se 
"
 "sent feliç sota els meus peus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:123
@@ -2989,7 +2940,7 @@
 "do next."
 msgstr ""
 "Sí, ha estat una àrdua batalla, però al final hem estat victoriosos. Ara, "
-"tinc un problema. No sé que es el que hauré de fer ara."
+"tinc un problema. No sé què és el que hauré de fer ara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:127
 msgid ""
@@ -3048,7 +2999,7 @@
 msgstr ""
 "No són bones notícies. El principal assentament dels orcs està entre el 
bosc "
 "i la Badia del Sud, no podem anar per allà. En canvi, el camí cap al Port "
-"d'Aiguaclara està lliure d'orcs. sembla ser que s'han endinsat al pantà "
+"d'Aiguaclara està lliure d'orcs. Sembla ser que s'han endinsat al pantà "
 "d'Esten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:186
@@ -3065,8 +3016,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:195
 msgid "Can I trust you, and your information? I don't even know your name."
-msgstr ""
-"Puc confiar en vós i en la vostra informació? Ni tan sols sé con us dieu."
+msgstr "Puc confiar en vós i en la vostra informació? Ni tan sols sé con us 
dieu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:202
 msgid "You again!"
@@ -3144,8 +3094,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:248
 msgid "We should save this pointless debate for later. Anything else?"
-msgstr ""
-"Hauríem d'ajornar aquest debat sense sentit per a més tard. Alguna cosa 
més?"
+msgstr "Hauríem d'ajornar aquest debat sense sentit per a més tard. Alguna 
cosa més?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:252
 msgid ""
@@ -3170,7 +3119,7 @@
 "Lich-Lords' dark pact with the Orcs. In no small part because 'your' fool "
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
-"Sóc Lady Jessyca, una noble, princesa dels Wesfolk! Traïda per l'obscur "
+"Sóc Lady Jessyca, una noble, princesa dels wesfolk! Traïda per l'obscur "
 "pacte de Lord Lich amb els orcs. En bona part perquè 'el vostre' estúpid "
 "príncep de la Badia del Sud els va convèncer del que les seves no vides "
 "immortals tocaven la seva fi!"
@@ -3183,8 +3132,8 @@
 "weren't going to tolerate living humans outside of the slave mines, or stew "
 "pot!"
 msgstr ""
-"Ara sóc tan refugiat com vós. Francament, no sé si els Senyors Lich s'ha "
-"aliat amb els orcs. Els orcs es podrien haver desfet dels Senyors Lich o "
+"Ara sóc tan refugiat com vós. Francament, no sé si els senyors lich s'han "
+"aliat amb els orcs. Els orcs es podrien haver desfet dels senyors lich o "
 "potser no, però n'estic segur que els orcs no permetrien que els humans "
 "visquessin fora de les mines d'esclaus, o de la cassola!"
 
@@ -3205,7 +3154,7 @@
 "Always happy to help a tree-friend. May the Powers of Light guide you on "
 "your way!"
 msgstr ""
-"Sempre content d'ajudar un amic del arbres. Què els Poders de la Llum et "
+"Sempre content d'ajudar un amic del arbres. Què els poders de la Llum et "
 "guiïn en el teu camí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:317
@@ -3253,12 +3202,12 @@
 "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
 "landfall. The final confrontation looms before him."
 msgstr ""
-"Haldric s'aproxima ràpidament al lloc on el Senyor Lich Jevyan s'ha "
+"Haldric s'aproxima ràpidament al lloc on el senyor lich Jevyan s'ha "
 "assentat. La confrontació final es teixeix davant d'ell."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:318
 msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
-msgstr "No podeu guanyar. Doneu-me el Robí de Foc i marxaré en pau."
+msgstr "No podeu guanyar. Doneu-me el Robí de foc i marxaré en pau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:322
 msgid ""
@@ -3266,14 +3215,14 @@
 "Ruby of Fire."
 msgstr ""
 "Això s'acaba aquí, Jevyan. Encara que us pogués creure no us donaria mai 
el "
-"Robí de Foc."
+"Robí de foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
 msgid ""
 "Bah! Even if you have learned to conceal the power of the Ruby of Fire you "
 "will deliver it unto me in death!"
 msgstr ""
-"Bah! Encara que hàgiu aprés a utilitzar el poder del Robí de Foc me'l "
+"Bah! Encara que hagueu aprés a utilitzar el poder del Robí de foc me'l "
 "lliurareu a la mort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:330
@@ -3310,7 +3259,7 @@
 msgstr ""
 "Pobre humà, no hauries de donar joguines com aquestes als elfs! Bah! No "
 "m'importa gaire. No sóc un mag. Només tinc la meva destral i és tot el que 
"
-"em cal. Aquí hi és,- Prepara't a morir fastigós orc!"
+"em cal. Aquí hi és,- Prepara't per a morir fastigós orc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
@@ -3334,7 +3283,7 @@
 "decrepit sack of bones! For the honor of all of the people of the West North!"
 msgstr ""
 "No necessitem objectes màgics per a derrotar-vos! Prepareu-vos per a trobar-"
-"vos amb el vostre destí, decrèpit sac d'ossos.! Per l'honor del poble del "
+"vos amb el vostre destí, decrèpit sac d'ossos! Per l'honor del poble del "
 "nord-oest!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:374
@@ -3351,7 +3300,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:382
 msgid "We shall soon see if you have the Ruby of Fire!"
-msgstr "Aviat veurem si teniu el Robí de Foc!"
+msgstr "Aviat veurem si teniu el Robí de foc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:391
 msgid "<Whispering> Lieutenant, you remember the plan right?"
@@ -3359,7 +3308,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:396
 msgid "<Whispering> Yes Sir. I am ready."
-msgstr "<En veu baixa> Sí, Senyor, estic preparat."
+msgstr "<En veu baixa> Sí, senyor, estic preparat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:407
 msgid "He's raising our dead! Be careful!"
@@ -3371,7 +3320,7 @@
 "going to stop me from destroying you. For my family! For the people of "
 "Clearwater Port!"
 msgstr ""
-"Sent la meva ira, Jevyan vaig per a tu! Cap paper de la meva butxaca "
+"Sent la meva ira, Jevyan vaig a per vos! Cap paper de la meva butxaca "
 "impedirà que us destrueixi. Per la meva família! Pel poble del Port "
 "d'Aiguaclara!"
 
@@ -3385,11 +3334,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:457
 msgid "For the Wesfolk!"
-msgstr "Pels Wesfolk!"
+msgstr "Pels wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:471
 msgid "Be careful Lieutenant!"
-msgstr "Aneu amb compte Tinent!"
+msgstr "Aneu amb compte tinent!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:528
 msgid "The battle is going against us!"
@@ -3397,7 +3346,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:532
 msgid "Our forces are being routed! We should flee back to the Green Isle!"
-msgstr "Estan fent recular les nostres tropes! Hem de tornar a l'Illa Verda!"
+msgstr "Estan fent recular les nostres tropes! Hem de tornar a l'illa verda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:536
 msgid "It goes poorly for us!"
@@ -3421,23 +3370,22 @@
 "Elfses have da Fire Ruby. Retreat!"
 msgstr ""
 "El vell sac d'ossos ha estat esclafat i la nostra causa està perduda. Sabem "
-"que els orcs tenen el Robí de Foc. Reculem!"
+"que els orcs tenen el Robí de foc. Reculem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:558
 msgid "Da Elfses have the Fire Ruby, we must flee. To da Ships!"
-msgstr "Els Elfs tenen el Robí de Foc, hem de marxar. A les naus!"
+msgstr "Els Elfs tenen el Robí de foc, hem de marxar. A les naus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:565
-msgid ""
-"We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of Fire!"
-msgstr "Tenim molts homes a l'Illa Verda- Hem de tornar a pel Robí de Foc!"
+msgid "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of 
Fire!"
+msgstr "Tenim molts homes a l'illa verda- Hem de tornar a pel Robí de foc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:572
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assault has been stopped."
 msgstr ""
-"Hem de tornar a l'Illa Verda. Els elfs tenen el Robí de foc i el nostre "
+"Hem de tornar a l'illa verda. Els elfs tenen el Robí de foc i el nostre "
 "assalt ha estat rebutjat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:594
@@ -3446,8 +3394,8 @@
 "their kin that the Elves have the Ruby of Fire. So we wouldn't have to bear "
 "the brunt of the next invasion."
 msgstr ""
-"El pla consistia en que els orcs tornessin a l'Illa Verda per dir-li a la "
-"seva gent que els elfs tenien el Robí de Foc per tal de que no haguéssim "
+"El pla consistia en que els orcs tornessin a l'illa verda per dir-li a la "
+"seva gent que els elfs tenien el Robí de foc per tal de que no haguéssim "
 "d'enfrontar-nos al gruix de la propera invasió."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:598
@@ -3464,7 +3412,7 @@
 "that the Elves have the Ruby of Fire."
 msgstr ""
 "Tinent Aethyr! No! Umm, era poc partidari de convèncer en Jevyan que els "
-"elfs tenen el Robí de Foc."
+"elfs tenen el Robí de foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:700
 msgid ""
@@ -3478,20 +3426,19 @@
 msgid ""
 "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's elf "
 "script."
-msgstr ""
-"Boig. No podeu igualar el meu poder. Què! Què és això? És un pergamí 
èlfic."
+msgstr "Boig. No podeu igualar el meu poder. Què! Què és això? És un 
pergamí èlfic."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:710
 msgid ""
 "No. Why? You fools, you gave the Ruby of Fire to the Elves. But that won't "
 "save you from me. I will destroy you, then I will deal with the Elves."
 msgstr ""
-"No. Per què? Idiotes, L'heu donat el Robí de Foc als elfs. Però això no 
us "
+"No. Per què? Idiotes, L'heu donat el Robí de foc als elfs. Però això no 
us "
 "salvarà de mi. Us destruiré i després m'encarregaré dels elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:715
 msgid "We'll see about that. For the honor of Lieutenant Aethyr, forward!"
-msgstr "Ja ho veurem. Per l'honor del Tinent Aethyr, endavant!"
+msgstr "Ja ho veurem. Per l'honor del tinent Aethyr, endavant!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:726
 msgid ""
@@ -3506,7 +3453,7 @@
 "You deny me my honorable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
 msgstr ""
-"Em negueu una mort honorable? Els nostres enemics encara que no s'han cregut "
+"Em negueu una mort honorable? Els nostres enemics encara no s'han cregut "
 "que els elfs tenen el robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:788
@@ -3519,7 +3466,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:796
 msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
-msgstr "Els elfs tenen el Robí de Foc i vosaltres no en teniu res!"
+msgstr "Els elfs tenen el Robí de foc i vosaltres no en teniu res!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:800
 msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
@@ -3531,7 +3478,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:838
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
-msgstr "Ack. un d'aquests monstres està destruint el pont."
+msgstr "Ack. Un d'aquests monstres està destruint el pont."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:891
 msgid "Inky"
@@ -3547,8 +3494,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:970
 msgid "Our advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-msgstr ""
-"La nostra incursió ha estat aturada, aquest monstre ha destruït el pont!"
+msgstr "La nostra incursió ha estat aturada, aquest monstre ha destruït el 
pont!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1015
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:43
@@ -3560,7 +3506,7 @@
 "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. We "
 "will help you."
 msgstr ""
-"És Haldric. Jevyan mai vareu dir que veníeu a destruir aquest monstre, Us "
+"És en Haldric. Jevyan mai vareu dir que veníeu a destruir aquest monstre, 
Us "
 "ajudarem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1026
@@ -3601,7 +3547,7 @@
 "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether to "
 "rest and discuss what is to come in the following days."
 msgstr ""
-"Jevyan ha estat derrotat, però a un preu terrible. Enterrem el Tinent Aethyr 
"
+"Jevyan ha estat derrotat, però a un preu terrible. Enterrem el tinent Aethyr 
"
 "i parlem del que ens espera els pròxims dies."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1210
@@ -3622,8 +3568,8 @@
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
-"Després de una particular sèrie dolentes tempestes que l'Eldaric ha sofert "
-"al mar, molts dels vaixells hagin patit desperfectes. Lord Tifó suggereix "
+"Després d'una particular sèrie de dolentes tempestes que l'Eldaric ha 
sofert "
+"al mar, molts dels vaixells han patit desperfectes. Lord Tifó suggereix "
 "parar en un arxipèlag de forts vents per reparar les naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:181
@@ -3636,9 +3582,9 @@
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall... The Nagas "
 "like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
-"Aneu amb compte, aquestes illes no són segures. Estem en territori Naga. "
+"Aneu amb compte, aquestes illes no són segures. Estem en territori naga. "
 "Però és l'únic indret amb platges de sorra fina on podem parar per 
establir-"
-"nos.... Als Naga els agrada recollir el metall de les naus que capturen."
+"nos.... Als naga els agrada recollir el metall de les naus que capturen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:192
 msgid "Prey! Get them!"
@@ -3650,29 +3596,26 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:212
 msgid "Chompey the Serpent"
-msgstr "La Serpent Chompey"
+msgstr "La Serp Chompey"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:240
 msgid "Scaly the Serpent"
-msgstr "La Serpent Scaly"
+msgstr "La Serp Scaly"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:268
 msgid "Toothey the Serpent"
-msgstr "La Serpent Toothey"
+msgstr "La Serp Toothey"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:289
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
-msgstr "Hem derrotat els Naga. Hauríem de reparar aquí les naus."
+msgstr "Hem derrotat els naga. Hauríem de reparar aquí les naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
-msgid ""
-"The next time we see land, it should be the great continent to the East."
-msgstr ""
-"La propera vegada que divisem terra hauria de ser el gran continent de l'est."
+msgid "The next time we see land, it should be the great continent to the 
East."
+msgstr "La propera vegada que divisem terra hauria de ser el gran continent de 
l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:299
-msgid ""
-"I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
+msgid "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost 
there."
 msgstr ""
 "Estaré content de que s'acabi aquest viatge. Ja estem arribant. Ja gairebé "
 "hi som."
@@ -3685,8 +3628,7 @@
 msgid ""
 "We were too slow... The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
-msgstr ""
-"Hem estat massa lents. Les naus es dispersaran pels quatre costats del mon!"
+msgstr "Hem estat massa lents. Les naus es dispersaran pels quatre costats del 
mon!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
@@ -3779,20 +3721,19 @@
 "That a King banished a pair of twin Magi and their devoted followers down "
 "here after the Wesfolk war!"
 msgstr ""
-"Que un rei va exiliar aquí un parell de Mags i els seus seguidors després 
de "
-"la guerra Wesfolk!"
+"Que un rei va exiliar aquí un parell de mags i els seus seguidors després 
de "
+"la guerra wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:184
 msgid ""
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
 msgstr ""
-"Pots sentir-ho germà? Aquest porta el Robí de Foc. Després de tot aquest "
+"Pots sentir-ho germà? Aquest porta el Robí de foc. Després de tot aquest "
 "temps ha vingut simplement a nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:189
-msgid ""
-"The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get them!"
+msgid "The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get 
them!"
 msgstr ""
 "Els germans vermell han ascendit finalment al poder. Hem d'aconseguir-lo. A "
 "per ells!"
@@ -3810,7 +3751,7 @@
 msgstr ""
 "Haldric, hi ha una cosa que em fa sentir quelcom maligne. El Robí, heu notat 
"
 "que tothom que té un gran poder màgic pot sentir-lo. Elilmaldur-Rithrandil "
-"el va sentir, també el Senyor Lich Caror i ara aquests dos."
+"el va sentir, també el senyor lich Caror i ara aquests dos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:210
 msgid ""
@@ -3818,8 +3759,8 @@
 "even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we decide "
 "what to do with it."
 msgstr ""
-"Ara que hem aconseguit el llibre del Lich puc sentir el poder del Robí, fins 
"
-"i tot amb ell a la meva butxaca. Averigüem que fa abans de decidir que fem "
+"Ara que hem aconseguit el llibre del lich puc sentir el poder del Robí, fins 
"
+"i tot amb ell a la meva butxaca. Esbrinem que fa abans de decidir que fem "
 "amb ell."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:230
@@ -3878,7 +3819,7 @@
 "Southbay."
 msgstr ""
 "El príncep Haldric ha emergit des del clavegueram en el cor de la ciutat. "
-"Després d'una petita commoció, el Rei de la Badia del Sud li ha concedit "
+"Després d'una petita commoció, el rei de la Badia del Sud li ha concedit "
 "audiència."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:108
@@ -3893,13 +3834,11 @@
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honorable man, and so are you. Aren't you the King now?"
-msgstr ""
-"Us vaig conèixer quan éreu un noiet, i a la gent que us ha precedit. El "
-"vostre pare fou un home honorable, com vós. No sou el rei ara?"
+msgstr "Us vaig conèixer quan éreu un noiet, i la gent us ha seguit. El 
vostre pare fou un home honorable, com vós. No sou el rei ara?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
-msgstr "Un rei sense terra ni corona no és rei, Senyor."
+msgstr "Un rei sense terra ni corona no és rei, senyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:126
 msgid ""
@@ -3907,8 +3846,8 @@
 "done your father proud. Far better than my legacy, a dead adventurer and a "
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
-"Prou. són dies difícils de viure, jove príncep meu. Heu enorgullit el 
vostre "
-"pare. Molt millor que la meva descendència, un aventurer mort i boig perdut! 
"
+"Prou. Són dies difícils de viure, jove príncep. Heu enorgullit el vostre "
+"pare. Molt millor que la meva descendència, un aventurer mort i un boig 
perdut! "
 "El meu llinatge acabarà amb el meu regnat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:130
@@ -3920,33 +3859,30 @@
 "Hmph! It matters little now. What's this? You bring a Wesfolk waif with you. "
 "Put her out with the others!"
 msgstr ""
-"Hmph! Ara poc importa. Què és això? Portes un rodamón Wesfolk amb tu? 
Posa'l "
+"Hmph! Ara poc importa. Què és això? Portes un rodamón wesfolk amb tu? 
Posa'l "
 "amb els altres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:139
 msgid "You've put my people out in the snow! Prepare to meet your fate you- -"
-msgstr ""
-"Heu fet fora la meva gent a la neu! Prepara't per fer front el teu destí- -"
+msgstr "Heu fet fora la meva gent a la neu! Prepareu-vos per fer front el 
vostre destí- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:143
 msgid ""
 "She and her people have been of great service to me. Open the gates, let "
 "them in."
-msgstr ""
-"Ella i el seu poble m'han servit molt. Obriu les portes i deixeu-los entrar."
+msgstr "Ella i el seu poble m'han servit molt. Obriu les portes i deixeu-los 
entrar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:148
 msgid ""
 "What? On your word alone boy? And what of the other Wesfolk that have "
 "drifted to our gate?"
 msgstr ""
-"Com? Només en la teva paraula, noi? I què passa amb els altres Wesfolk que "
+"Com? Només en la teva paraula, noi? I què passa amb els altres wesfolk que "
 "han arribat al nostre port?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:152
 msgid "Let them all in! For the sake of humanity on this isle!"
-msgstr ""
-"Deixeu-los entrar a tots! Per la glòria de la humanitat en aquesta illa!"
+msgstr "Deixeu-los entrar a tots! Per la glòria de la humanitat en aquesta 
illa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:156
 msgid ""
@@ -3957,7 +3893,7 @@
 msgstr ""
 "I perquè. puc alleugerir el pacte. Puc salvar les vides de tota la gent que "
 "resta en aquesta illa. Ho revelaré tot i jureu per l'ànima del vostre "
-"primogènit que deixeu que entrin tots els Wesfolk que puguin a la ciutat i "
+"primogènit que deixareu que entrin tots els wesfolk que entrin a la ciutat i 
"
 "els permetreu participar en el que ha de succeir després."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:161
@@ -3969,7 +3905,7 @@
 "First, I CAN translate the book that will allow Haldric to use the Ruby of "
 "Fire. The artifact should help with what must come."
 msgstr ""
-"Primer, PUC traduir el llibre que permetrà en Haldric usar el robí de Foc. "
+"Primer, PUC traduir el llibre que permetrà en Haldric usar el Robí de foc. "
 "Aquest artefacte ha d'ajudar en allò que ha de venir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:169
@@ -3994,9 +3930,9 @@
 "people actually came here on purpose. You'd all still be herding sheep and "
 "living in grass huts if it wasn't for my people."
 msgstr ""
-"Jo vaig ser el pilot. Haldric, el vostre poble només va anar a para aquí. 
El "
-"meu poble va venir aquí a propòsit. Encara estaríeu pasturant les ovelles 
i "
-"visquen en cases de palla si no hagués estat pel meu poble."
+"Jo vaig ser el pilot. Haldric, el vostre poble només va anar a parar aquí. 
El "
+"meu poble va venir aquí a propòsit. Encara estaríeu pasturant ovelles i "
+"visquent en cases de palla si no hagués estat pel meu poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
 msgid ""
@@ -4066,7 +4002,7 @@
 "will bear the flag of Southbay. A new throne and new lands await you in the "
 "East."
 msgstr ""
-"Nostre Rei, hi haurà un nou regne a l'est, i el gruix de la flota portarà 
la "
+"Vós el nostre rei, hi haurà un nou regne a l'est, i el gruix de la flota 
portarà la "
 "bandera de la Badia del Sud. Un nou tron i noves terres us esperen allà a "
 "l'est."
 
@@ -4091,10 +4027,8 @@
 "Badia del Sud. Jessica, I aquell llibre?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:225
-msgid ""
-"I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
-msgstr ""
-"Començaré a traduir-lo. Oh, hauríeu de segellar l'entrada al clavegueram."
+msgid "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer 
entrance."
+msgstr "Començaré a traduir-lo. Oh, hauríeu de segellar l'entrada al 
clavegueram."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
@@ -4102,7 +4036,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:43
 msgid "Lich-Lord Lenvan"
-msgstr "Senyor Lich Lenvan"
+msgstr "Senyor lich Lenvan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:62
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:63
@@ -4135,11 +4069,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:121
 msgid "Defeat the Lich-Lord and"
-msgstr "Derrota el Senyor Lich i"
+msgstr "Derrota el senyor lich i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:125
 msgid "Retrieve the Fire Ruby"
-msgstr "Recupera el Robí de Foc"
+msgstr "Recupera el Robí de foc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:157
 msgid ""
@@ -4159,7 +4093,7 @@
 msgstr ""
 "Lliure! Per fi! Sabia que aquells insignificants mags no podrien tancar-me "
 "aquí per sempre més! Aixequeu-vos soldats del l'obscuritat, el món serà "
-"nostra un cop més."
+"nostre un cop més."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:166
 msgid ""
@@ -4192,7 +4126,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:223
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:236
 msgid "INSCRIPTION: Embrace the Monolith to be Cured by the Powers of Light."
-msgstr "INSCRIPCIÓ: Abraça el Monòlit per ésser curat pels Poders de la 
Llum."
+msgstr "INSCRIPCIÓ: Abraça el Monòlit per ésser curat pels poders de la 
Llum."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:250
 msgid "I don't like the look of that pool at all."
@@ -4204,7 +4138,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:283
 msgid "You already have the Fire Ruby."
-msgstr "Ja teniu el Robí de Foc."
+msgstr "Ja teniu el Robí de foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:306
 msgid ""
@@ -4212,8 +4146,8 @@
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
 "faces. You can feel the power flowing from it..."
 msgstr ""
-"En obrir el cofre el podeu veure, el Robí de Foc. Té la mida d'una poma, i "
-"un foc intern l'enlluerna que es refracta per totes les cares. Podeu sentir "
+"En obrir el cofre el podeu veure, el Robí de foc. Té la mida d'una poma, i "
+"un foc intern que es refracta l'enlluerna per totes les cares. Podeu sentir "
 "el poder que d'ell flueix..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:311
@@ -4222,7 +4156,7 @@
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
 "pack for right now."
 msgstr ""
-"És curiós que el Senyor Lich no portés a sobre el Robí. Com que no sé "
+"És curiós que el senyor lich no portés a sobre el Robí. Com que no sé "
 "realment que fa, el guardaré per ara la la meva butxaca. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:337
@@ -4234,7 +4168,7 @@
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
-"Estic content de que tot hagi acabat! Tenim el Robí de Foc, i aquell Lich "
+"Estic content de que tot hagi acabat! Tenim el Robí de foc, i aquell lich "
 "és ara només un munt de pols, sortim d'aquestes catacumbes!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:371
@@ -4267,7 +4201,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:219
 msgid "Heroic: Slay the Dragon and defeat all enemies"
-msgstr "Heroic: Mata el Drac i derrota tots els enemics"
+msgstr "Heroic: Mata el drac i derrota tots els enemics"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:241
 msgid ""
@@ -4305,8 +4239,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:313
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
-msgstr ""
-"Vigileu amb els gegants rosegadors de fang, quan els mateu es divideixen."
+msgstr "Vigileu amb els gegants rosegadors de fang, quan els mateu es 
divideixen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:378
@@ -4331,7 +4264,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:423
 msgid "We still have to slay the dragon!"
-msgstr "Encara em de matar el drac!"
+msgstr "Encara hem de matar el drac!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:499
@@ -4387,7 +4320,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:167
 msgid "Orcs kill the Wesfolk Leader"
-msgstr "Els orcs maten el líder Wesfolk"
+msgstr "Els orcs maten el líder wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:182
 msgid ""
@@ -4395,7 +4328,7 @@
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
 "L'estiu acaba, arriba la tardor, i el rei Eldaric enforteix les seves "
-"fronteres. No fa gaire que s'ha vists els primers exploradors orcs. La "
+"fronteres. No fa gaire que s'han vist els primers exploradors orcs. La "
 "guerra ha arribat a la vall."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
@@ -4406,16 +4339,16 @@
 "but they won't be able to last long... We must evacuate our home."
 msgstr ""
 "Haldric, les coses no han sortit bé! Els orcs han arribat. Ens hem enfrontat 
"
-"amb ell a les torres del nord però eren massa. Ens han seguit a l'est cap a "
+"amb ells a les torres del nord però eren massa. Ens han seguit a l'est cap a 
"
 "l'est de les muntanyes.Tinc la meva guàrdia custodiant el pas del nord, 
però "
-"no podran resistir gaire... Hem d'evacuar la nostra terra."
+"no podran resistir gaire... Hem d'abandonar la nostra terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:192
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass..."
 msgstr ""
-"Això és terrible! I encara empitjorarà. Aquesta púrria Wesfolk ha tornat 
a "
+"Això és terrible! I encara empitjorarà. Aquesta púrria wesfolk ha tornat 
a "
 "assentar-se en el pas del sud..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:197
@@ -4425,7 +4358,7 @@
 "haste."
 msgstr ""
 "És l'únic camí que surt de la vall! Quin desastre! Hem de derrotar aquesta 
"
-"escòria Wesfolk i fugir cap al sud. La nostra terra està perduda... Hem "
+"escòria wesfolk i fugir cap al sud. La nostra terra està perduda... Hem "
 "d'afanyar-nos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:202
@@ -4466,8 +4399,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:288
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
-msgstr ""
-"Potser les vostres habilitats ens seran útils. Podeu unir-vos a nosaltres."
+msgstr "Potser les vostres habilitats ens seran útils. Podeu unir-vos a 
nosaltres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:294
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
@@ -4493,7 +4425,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:351
 msgid "Argh, she's gone. Next time, more sword, less chat."
-msgstr "Argh, ha marxat. La pròxima vega menys paraules i més espasa."
+msgstr "Argh, ha marxat. La pròxima vegada menys paraules i més espasa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:356
 msgid ""
@@ -4581,9 +4513,8 @@
 msgstr "HUMANS... veig humans!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:204
-msgid ""
-"Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
-msgstr "Ha, Hogar! Vares dir que no veuríem més acció tan lluny del front."
+msgid "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the 
front."
+msgstr "Ja, Hogar! Vares dir que no veuríem més acció tan lluny del front."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:209
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
@@ -4793,7 +4724,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:245
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
-msgstr "Aquest arbre, parla! No No Som amics dels arbres, de veritat!"
+msgstr "Aquest arbre, parla! No- No- Som amics dels arbres, de veritat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:250
 msgid ""
@@ -4802,16 +4733,15 @@
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
 "La gent com vosaltres han vingut sempre amb les destrals, quina mena d'amics "
-"sou?De tota no sereu tan dolents com aquests nous monstres que han arribat "
-"com una plaga. Talen els arbres i els cremen sense cap raó!!"
+"sou? De tota manera no sereu tan dolents com aquests nous monstres que han 
arribat com una plaga. Talen els arbres i els cremen sense cap raó!!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:255
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
-"Dieu que sou un amic dels arbres, demostra-ho ara que estem necessitats o "
-"prepareu-vos per a afrontar el vostre destí com la resta de aquells 
monstres."
+"Dieu que sou un amic dels arbres, demostreu-lo ara que estem necessitats o "
+"prepareu-vos per a afrontar el vostre destí com la resta d'aquells monstres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:259
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
@@ -4826,7 +4756,7 @@
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
 msgstr ""
-"El temple ja ha esta saquejat, de totes maneres l'entrada a les seves "
+"El temple ja ha estat saquejat, de totes maneres l'entrada a les seves "
 "catacumbes sembla bloquejada per un mur d'energia màgica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:287
@@ -4861,7 +4791,7 @@
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
 "Avui heu demostrat ser un amic dels arbres. Durant molt de temps gent com "
-"vós han vingut amb espases afilades per fer mal la meva raça. Vinguéreu 
per "
+"vós ha vingut amb espases afilades per fer mal la meva raça. Vinguéreu per 
"
 "erigir construccions de pedra. Les nostres arrels són lentes però fortes, "
 "reclamem que totes les pedres tornin a la terra d'on provenen."
 
@@ -4870,7 +4800,7 @@
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
 msgstr ""
-"Bé, suspito que no haureu de preocupar-vos de la meva raça durant molt de "
+"Bé, sospito que no haureu de preocupar-vos de la meva raça durant molt de "
 "temps. Els orcs han arribat i han capturat l'illa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:336
@@ -4880,8 +4810,7 @@
 "will be here in the end."
 msgstr ""
 "Hmmm la meva raça ha estat aquí molt abans que la vostra, i romandrem aquí 
"
-"també després dels orcs. Hem estat aquí abans que ningú i romandrem aquí 
"
-"fins al final."
+"també després dels orcs. Hem estat aquí abans que ningú i aquí hi serem 
fins al final."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:340
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
@@ -4894,9 +4823,9 @@
 "people some time ago one of your kings trapped an evil Lich in the catacombs "
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
-"La meva raça està lligada als boscos, no us seriem de gran ajuda fora de 
les "
+"La meva raça està lligada als boscos, no us seríem de gran ajuda fora de 
les "
 "nostres fronteres. Però potser encara us podrem ser útils. Fa temps, durant 
"
-"una guerra, un rei dels vostres va atrapar un maligne Lich en les catacumbes "
+"una guerra, un rei dels vostres va atrapar un malvat lich en les catacumbes "
 "del temple en el cor del bosc.Nosaltres hi vàrem ser presents, observant."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:350
@@ -4905,7 +4834,7 @@
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
 "Quan vàrem expulsar la vostra raça intentàrem esbrinar com trencar "
-"l'encanteri que manté atrapat el maligne a les catacumbes i impedeix que "
+"l'encanteri que manté atrapat el malvat a les catacumbes i impedeix que "
 "altres hi puguin entrar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:354
@@ -4917,7 +4846,7 @@
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
-"El Lich portava un artefacte molt poderós. Ho sabem, el podem sentir, Aquest 
"
+"El lich portava un artefacte molt poderós. Ho sabem, el podem sentir, Aquest 
"
 "artefacte pot ajudar-vos en la vostra missió."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:364
@@ -4926,9 +4855,9 @@
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
 "people, when Lich-Lord Lenvan fell!"
 msgstr ""
-"Deu parlar del Robí de Foc. Va ser l'artefacte més poderós que teníem. El 
"
+"Deu parlar del Robí de foc. Va ser l'artefacte més poderós que teníem. El 
"
 "vàrem portar de l'est. Pensàvem que s'havia perdut durant la guerra amb el "
-"vostre poble quan el Senyor Lich Lenvan va caure!"
+"vostre poble quan el senyor lich Lenvan va caure!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:368
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
@@ -4936,7 +4865,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:373
 msgid "Then I will open the catacombs for you..."
-msgstr "Us obriré les catacumbes per a vós..."
+msgstr "Obriré les catacumbes per a vós..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:384
 msgid ""
@@ -4944,7 +4873,7 @@
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
 "greatest leaders of my people."
 msgstr ""
-"Jove príncep, encara que els Senyors Lich ens han traït aliant-se amb "
+"Jove príncep, encara que els senyors lich ens han traït aliant-se amb "
 "aquesta escòria orca no puc lluitar contra un dels grans líders del meu "
 "poble."
 
@@ -4962,8 +4891,8 @@
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
 "Millor que perdre la·nostra guerra a l'oest, i que el nostres refugiats "
-"lluitaren ·contra el vostre poble i i tot això dels orcs. No va ser pas un "
-"pacte dolent. El Senyor Lich Lenvan fou un dels nostres gran líders, va "
+"lluitessin ·contra el vostre poble i i tot això dels orcs. No va ser pas un 
"
+"pacte dolent. El senyor lich Lenvan fou un dels nostres gran líders, va "
 "comandar la nostra fugida a l'oest. Encara que després d'haver estat tant de 
"
 "temps en aquell cau no crec que estigui tan feliç."
 
@@ -4978,8 +4907,7 @@
 "Sud. Tornaré en uns dies."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:420
-msgid ""
-"We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we die!"
+msgid "We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we 
die!"
 msgstr ""
 "No tenim temps... Quedarem atrapats ens aquests boscos fins a la fi dels "
 "nostres dies!"
@@ -4998,9 +4926,9 @@
 "secure our place in this new land. Then if the Orcs return, hopefully "
 "they'll go looking for our not so loyal Elven allies first."
 msgstr ""
-"Convencerem en Jevyan de que van entregar el Robí de Foc als elfs per "
+"Convencerem en Jevyan de que van entregar el Robí de Ffoc als elfs per "
 "assegurar-nos un lloc en aquesta nova terra. Llavors si els orcs tornen, "
-"sortosament perseguiran els seus no tan lleials aliats. primer. "
+"sortosament primer perseguiran els seus no tan lleials aliats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:146
 msgid ""
@@ -5040,7 +4968,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:162
 msgid "WHAT!"
-msgstr "QUÈ!"
+msgstr "QUÈ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:166
 msgid ""
@@ -5050,7 +4978,7 @@
 "which we give the Elves the Ruby of Fire, in return for our place here."
 msgstr ""
 "Estaré mort. Vull dir que no hi ha prou simplement a dir que ens hem desfet "
-"del Robí de Foc o amb enviar-li una carta a en Jevyan. Bé, ho direm, però "
+"del Robí de foc o amb enviar-li una carta a en Jevyan. Bé, ho direm, però "
 "aquest no és el cas, Jessica, forjarem un pacte que semblarà totalment "
 "oficial en el que nosaltres lliurem el Robí als elfs per un lloc en aquesta "
 "terra."
@@ -5064,7 +4992,7 @@
 msgstr ""
 "M'enfrontaré a en Jevyan, i si els rumors sobre el seu poder són certs "
 "intentarà robar aquest tractat del meu cadàver. Llavors, destruireu en "
-"Jevyan quan la paraula tracta s'escampi entre els orcs però abans de que "
+"Jevyan quan la paraula tracte s'escampi entre els orcs però abans de que "
 "pugui llegir la meva ment de no mort..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:174
@@ -5072,7 +5000,7 @@
 "Haldric! I won't do it... I won't help. What is it with your kind, always "
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
-"Haldric! No ho faré... No t'ajudaré. Què li passa a la teva raça sempre "
+"Haldric! No ho faré... No us ajudaré. Què li passa a la vostra raça 
sempre "
 "pensant en una mort de bojos? Qui comandarà aquesta gent?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:178
@@ -5080,7 +5008,7 @@
 "You will. I wouldn't have made it this far without you. We really have to "
 "convince Jevyan-"
 msgstr ""
-"Ho faràs. No hauria arribat fins aquí sense tu. Hem de convèncer de 
veritat "
+"Ho fareu. No hauria arribat fins aquí sense vós. Hem de convèncer de 
veritat "
 "en Jevyan-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:182
@@ -5113,7 +5041,7 @@
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
 "denied in this a third time!"
 msgstr ""
-"Ja m'he denegat una mort honorable dues vegades. Una quan vareu arribar al "
+"Ja m'heu denegat una mort honorable dues vegades. Una quan vareu arribar al "
 "Port d'Aiguaclara i una altra quan els vostres vaixells em varen rescatar. "
 "No permetré que me la denegueu una tercera vegada!"
 
@@ -5171,8 +5099,8 @@
 "Sheesh... What is your kind's infatuation with rushing to an 'honorable "
 "death'?"
 msgstr ""
-"Haurem de tenir cura de permetre que un dels líders orcs escapi cap a l'Illa 
"
-"Verda sabent que els elfs tenen el Robí de Foc. Carai... Què té la vostra "
+"Haurem de tenir cura de permetre que un dels líders orcs escapi cap a l'illa 
"
+"verda sabent que els elfs tenen el Robí de foc. Carai... Què té la vostra "
 "gent amb això de tenir una 'mort honorable'?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:4
@@ -5197,7 +5125,7 @@
 "of Esten. In the center of that very swamp a shroud of fog descends over "
 "Young Prince Haldric."
 msgstr ""
-"El Príncep Haldric guia amb un ritme trepidant els seus refugiats en el "
+"El príncep Haldric guia amb un ritme trepidant els seus refugiats en el "
 "pantà d'Esten.En el centre del pantà una espesa boira descendeix sobre el "
 "jove príncep Haldric."
 
@@ -5249,7 +5177,7 @@
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
 msgstr ""
 "Gira't vil criatura--- Oh, perdoneu, pensava que éreu un no mort. Quan "
-"tornaran a netejar el pantà aquest incompetents del Port d'Aiguaclara?"
+"tornaran a netejar el pantà aquests incompetents del Port d'Aiguaclara?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:272
 msgid "Maybe they'll clear it SOME TIME AFTER THE APOCALYPSE is over!"
@@ -5273,7 +5201,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:390
 msgid "May I live forever in Un-death!"
-msgstr "Viuré eternament com un No Mort!"
+msgstr "Viuré eternament com un no mort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:401
 msgid "Ohh! To be risen again!"
@@ -5292,8 +5220,8 @@
 "I don't know who you are, but you can't continue down this road! There is an "
 "army of those Orcs bigger than any army I've ever seen just down the road!"
 msgstr ""
-"No sé qui sou, però no podeu seguir per aquest camí! Hi ha en aquest camí 
un "
-"exèrcit d'orcs més nombrós que qualsevol exèrcit que hagi vist mai!"
+"No sé qui sou, però no podeu seguir per aquesta via! Hi ha en aquest camí 
un "
+"exèrcit d'orcs més nombrós que qualsevol altre exèrcit que hagi vist mai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:456
 msgid ""
@@ -5309,7 +5237,7 @@
 "Trust me, you can't continue down this road sir. Especially with the "
 "refugees, you'll be slaughtered."
 msgstr ""
-"No senyor! Sóoc l'únic supervivent de l'expedició del port d'Aiguaclara. "
+"No senyor! Sóc l'únic supervivent de l'expedició del port d'Aiguaclara. "
 "Creieu-me,no podeu continuar per aquest camí. Especialment amb els vostres "
 "refugiats, sereu aniquilats."
 
@@ -5324,7 +5252,7 @@
 "they haven't met the main body of our forces yet."
 msgstr ""
 "Pel que sé, senyor, tenim un gran exèrcit i estaven allistant tots els 
homes "
-"i joves quan jo vaig marxar. L'exèrcit orcs és immens, però encara no s'ha 
"
+"i joves quan jo vaig marxar. L'exèrcit orc és immens, però encara no s'ha "
 "enfrontat al gruix de les nostres forces."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:478
@@ -5333,7 +5261,7 @@
 "risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for Clearwater "
 "Port or Southbay."
 msgstr ""
-"bé, no podem recular i el camí està bloquejat. Suposo que ens haurem "
+"Bé, no podem recular i el camí està bloquejat. Suposo que ens haurem "
 "d'arriscar a creuar el bosc de Fustavella i després marxar cap al Port "
 "d'Aiguaclara o a la Badia del Sud."
 
@@ -5404,7 +5332,7 @@
 "follow us here the Elves seem content to let us fight it out. Then they said "
 "they would 'deal with the survivors'."
 msgstr ""
-"Després d'aquests orcs en vindran més, aquest Robí ho garantitza. Si ens "
+"Després d'aquests orcs en vindran més, aquest Robí ho garanteix. Si ens "
 "persegueixen aquí més orcs sembla que els elfs estan decidits a deixar-nos "
 "lluitar sols per després 'encarregar-se dels supervivents'."
 
@@ -5415,7 +5343,7 @@
 "has the advantage."
 msgstr ""
 "Jevyan ha vingut... Aquell ratpenat m'és familiar. No permetrà que un premi 
"
-"tan lucratiu com és el Robí de Foc se li escapi. Especialment quan veu que "
+"tan lucratiu com és el Robí de foc se li escapi. Especialment quan veu que "
 "té tota l'avantatge."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:246
@@ -5423,8 +5351,8 @@
 "I have a plan. Jessica, remember that Troll Hole? Here, take the Ruby of "
 "Fire, hide it in the hole."
 msgstr ""
-"Tinc un pla, Jessica, recordes aquell cau de trols? Agafa el Robí de Foc i "
-"amaga'l en aquell cau."
+"Tinc un pla, Jessica, recordeu aquell cau de trols? Agafeu el Robí de foc i "
+"amagueu-lo allà."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:250
 msgid "Haldric! What! Why?"
@@ -5432,7 +5360,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:254
 msgid "Just do it."
-msgstr "Tu fes-ho."
+msgstr "Vós feu-lo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:258
 msgid ""
@@ -5447,7 +5375,7 @@
 "No Sir! They must have seized all remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
 msgstr ""
-"no senyor! Deuen haver capturat tots els bots que restaven al l'Illa Verda. "
+"No senyor! Deuen haver capturat tots els bots que restaven al l'illa verda. "
 "La nostra flota deu estar a punt d'arribar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:267
@@ -5462,8 +5390,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:280
 msgid "Lady Jessica soon departs. In the distance a voice booms:"
-msgstr ""
-"Lady Jessica aviat marxa. A la distància se sent una veu com un esclat:"
+msgstr "Lady Jessica aviat marxa. A la distància se sent una veu com un 
esclat:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:298
 msgid ""
@@ -5498,15 +5425,14 @@
 "Never trust the living to do the job of the undead. Prepare to meet the "
 "inevitable!"
 msgstr ""
-"Mai confiïs que un viu faci la feina d'un no mort. Preparat per afrontar "
+"Mai confiïs que un viu faci la feina d'un no mort. Prepara't per afrontar "
 "l'inevitable destí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:384
 msgid ""
 "The only job of the dead is to remain dead. Prepare to be reunited with the "
 "ground."
-msgstr ""
-"L'única feina d'un mort és continuar mort. Prepara't per tornar sota terra."
+msgstr "L'única feina d'un mort és continuar mort. Prepara't per tornar sota 
terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:407
 msgid "We must block the human advance!"
@@ -5571,7 +5497,7 @@
 "darkness."
 msgstr ""
 "No fa gaire que Haldric i els seus acompanyants entraren en els turons "
-"marrons. Un guia elfs els porta cap a l'entrada d'una gran cova i "
+"marrons. Un guia elf els porta cap a l'entrada d'una gran cova i "
 "descendeixen cap a l'obscuritat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:292
@@ -5600,8 +5526,7 @@
 msgstr "Ja n'hi ha prou. Bé, anem a per ells!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:315
-msgid ""
-"We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the entrance."
+msgid "We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the 
entrance."
 msgstr "Hem fallat... Estan arribant més trols per l'entrada."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:355
@@ -5628,8 +5553,7 @@
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of "
 "smoke.)"
-msgstr ""
-"Bah! No moriré avui! (PUF! Lady proscrita s'esvaeix en mig d'un cop de fum.)"
+msgstr "Bah! No moriré avui! (PUF! Lady proscrita s'esvaeix en mig d'un cop 
de fum.)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:66
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
@@ -5637,8 +5561,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:78
 msgid "Hail the Kings, may their bloodlines continue beyond my time!"
-msgstr ""
-"Salut als reis, que els seus llinatges continuïn després de la meva mort!"
+msgstr "Salut als reis, que els seus llinatges continuïn després de la meva 
mort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:90
 msgid "For Land and Lord, I sacrifice all!"
@@ -5646,12 +5569,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:102
 msgid "May the Lords of Light protect us all."
-msgstr "Què els Senyors de la Llum ens protegeixin."
+msgstr "Què els senyors de la Llum ens protegeixin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:113
 msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable..."
-msgstr ""
-"Sense ell al rereguarda de les nostres naus serà totalment vulnerable..."
+msgstr "Sense ell la rereguarda de les nostres naus serà totalment 
vulnerable..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -5659,7 +5581,7 @@
 "kingdom of Wesnoth, we came from an Isle far to the West..."
 msgstr ""
 "En els temps abans que Haldric salvés el nostre poble per primer cop, i "
-"fundara el regne de Wesnoth, nosaltres provinguérem d'una illa del llunyà "
+"fundés el regne de Wesnoth, nosaltres provinguérem d'una illa del llunyà "
 "oest..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:9
@@ -5671,9 +5593,9 @@
 "legions of the walking dead..."
 msgstr ""
 "Érem pròspers i nombrosos. Vivíem en una terra rica amb molt reis. 
Llavors, "
-"ELLS vingueren, els Wesfolk. Eren una infame, brutal i immund raça. Varen "
+"ELLS vingueren, els wesfolk. Eren una infame, brutal i immunda raça. Varen "
 "ser subjugats de les seves cases en alguna guerra en una terra molt més "
-"enllà a l'oest. Els Wesfolk no eren molt nombrosos però usaven màgia negra 
i "
+"enllà a l'oest. Els wesfolk no eren molt nombrosos però usaven màgia negra 
i "
 "legions de morts vivents..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:17
@@ -5684,8 +5606,8 @@
 "we gleaned our first shards of knowledge about magic."
 msgstr ""
 "Després d'un temps de grans lluites ha arribat la pau. Vàrem arribar per "
-"dominar la major part de l'illa, arraconant els Wesfolk contra les terres "
-"més marginals. Ens vàrem enfortir e les confrontacions envers les seves 
vils "
+"dominar la major part de l'illa, arraconant els wesfolk contra les terres "
+"més marginals. Ens vàrem enfortir en les confrontacions envers les seves 
vils "
 "legions, de fet fou des d'aquesta guerra que vàrem assolir els primers "
 "coneixements sobre màgia."
 
@@ -5696,7 +5618,7 @@
 "So perilous that a stable trading relationship between the mainland and the "
 "Isle could never be maintained."
 msgstr ""
-"Així la història continuà afablement durant segles. Penseu que la ruta des 
"
+"Així la història continuà afablement durant segles. Recordeu que la ruta 
des "
 "de les terres occidentals cap a la nostra illa era molt perillosa ja en els "
 "millors temps.Tan perilloses que mai es va poder mantenir una relació "
 "comercial estable entre l'illa i el continent."
@@ -5709,9 +5631,9 @@
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters..."
 msgstr ""
 "Quan mires a l'est les coses només empitjoren. Una forta corrent gèlida de "
-"l'oceà bufava del nord al oceà oriental, empenyent horriblement totes les "
-"naus. Les naus que viatjaren a l'est, i que tornaren, han informat que no hi "
-"ha res excepte l'oceà, i vils monstres marins..."
+"l'oceà bufava del nord a l'oceà oriental, empenyent horriblement totes les "
+"naus. Les naus que viatjaren a l'est, i que tornaren, varen informar que no 
hi "
+"havia res excepte l'oceà i vils monstres marins..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -5724,7 +5646,7 @@
 "Amb el pas dels temps hem millorat com a navegants. Llavors, un dia, el "
 "príncep hereu de la Badia del Sud tornà a casa després d'un llarg viatge 
amb "
 "una història fabulosa. Deia que hi havia terres a l'est a les que els forts "
-"de cor hi podien arribar navegant agressivament a l'est i al nord per "
+"de cor hi podien arribar navegant agressivament cap l'est i cap al nord per "
 "compensar les corrents oceàniques del sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:49
@@ -5733,11 +5655,7 @@
 "the land to the East fell ill and died, under mysterious circumstances. His "
 "younger brother, and next in line for the throne, conspired to start a war "
 "of distraction with the poor Wesfolk kingdoms, and their Lich-Lords."
-msgstr ""
-"Poc temps després de que tornés que el príncep hereu que el príncep hereu 
va "
-"caure malalt i morí sota misterioses circumstàncies. El seu germà petit, 
el "
-"següent en al línia successòria al tron, conspirà per començar una 
guerra de "
-"distracció envers els pobres regnes Wesfolk i els seus senyors Lich."
+msgstr "Va ser poc temps després de tornar quan el príncep hereu va caure 
malalt i morí sota misterioses circumstàncies. El seu germà petit, el 
següent en la línia successòria al tron, conspirà per començar una guerra 
de distracció envers els pobres regnes wesfolk i els seus senyors lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:53
 msgid ""
@@ -5745,7 +5663,7 @@
 "Isle to make war with the Wesfolk. This is where our story begins..."
 msgstr ""
 "El nou príncep hereu partí, amb el més gran exèrcit mai vist a l'illa per 
"
-"lluitar envers els Wesfolk. Aquí és on comença la nostra història..."
+"lluitar envers els wesfolk. Aquí és on comença la nostra història..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:57
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle..."
@@ -5775,18 +5693,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:32
 msgid "It could be worse. We could be back in that Troll Hole!"
-msgstr ""
-"Podria haver estat pitjor. Podríem estar un altre cop en aquell cau de 
trols!"
+msgstr "Podria haver estat pitjor. Podríem estar un altre cop en aquell cau 
de trols!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:37
 msgid "Hey, disparage the Trolls, NOT the Holes!"
 msgstr "Ei, destruïu els trols, NO els caus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:53
-msgid ""
-"Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense Jessica."
-msgstr ""
-"Bé, al final no haurem d'enfrontar-nos al no mort. No t'ofenguis Jessica."
+msgid "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense 
Jessica."
+msgstr "Bé, al final no haurem d'enfrontar-nos al no mort. No t'ofenguis 
Jessica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:57
 msgid "Don't worry about it."
@@ -5794,16 +5709,13 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:73
 msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach... I miss the beach."
-msgstr ""
-"Llàstima que no surti tot tan bé com a la platja... trobo a faltar la 
platja."
+msgstr "Llàstima que no surti tot tan bé com a la platja... trobo a faltar 
la platja."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:89
 msgid ""
 "Haldric, just before we arrived here I got word that the your 'third of a "
 "fleet' has departed for our old home, the Green Isle."
-msgstr ""
-"Haldric, just abans d'arribar aquí vaig ordenar que 'la tercera part de la "
-"teva flota partís cap a la nostra antiga terra, l'Illa Verda."
+msgstr "Haldric, just abans d'arribar aquí vaig ordenar que 'la tercera part 
de la flota partís cap a la nostra antiga terra, l'illa verda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:93
 msgid "You were planning on sharing this with me when?"
@@ -5862,13 +5774,7 @@
 "have been the Isle's largest city save for the events of the Wesfolk War. "
 "The Lich-Lords befouled much of the land around the river during the course "
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Wesfolk imitating cult."
-msgstr ""
-"El camí del riu continua fins el riu més gran de l'illa al Sud-est. Aquest "
-"camí es dirigeix a la segona ciutat més gran de l'illa, el Port "
-"d'Aiguaclara. De no haver sigut pels esdeveniments de la Guerra Wesfolk "
-"hauria sigut la més gran. Els Senyors Lich varen contaminar una gran part de 
"
-"la terra que envolta el riu durant el transcurs d'una gran batalla. Ara el "
-"pantà és la llar d'un culte que imita els Wesfolk."
+msgstr "El camí del riu continua fins el riu més gran de l'illa al sud-est. 
Aquest camí es dirigeix a la segona ciutat més gran de l'illa, el Port 
d'Aiguaclara. De no haver sigut pels esdeveniments de la guerra wesfolk hauria 
sigut la més gran. Els senyors lich varen contaminar una gran part de la terra 
que envolta el riu durant el transcurs d'una gran batalla. Ara el pantà és la 
llar d'un culte que imita els wesfolk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
@@ -5878,7 +5784,7 @@
 "mysterious island that Lady Jessica has mentioned, and even more exotic "
 "lands even further to the East."
 msgstr ""
-"Alguns dies després el príncep Haldric salpa en la seva nau el Eldaric, ha "
+"Alguns dies després el príncep Haldric salpa en la seva nau l'Eldaric, ha "
 "perdut la seva casa i la seva illa per sempre més. En el fons del seu cor "
 "sap que no tornarà a veure mai més la seva aïllada vall. Davant d'ell "
 "s'estén una vasta extensió de mars tempestuosos, la misteriosa illa que 
Lady "
@@ -5892,8 +5798,8 @@
 "the belligerent nature of it's reptilian inhabitants. There must be little "
 "left of that foothold by now."
 msgstr ""
-"Sembla ser que l'illa a la que el rei Haldric i la seva tripulació fou una "
+"Sembla ser que l'illa a la que el rei Haldric i la seva tripulació s'acosten 
fou una "
 "vegada un volcà que ara s'enfonsa lentament al mar. El primogènit de la "
 "corona de la Badia del Sud aconseguí establir un lloc franc en aquesta illa, 
"
-"malgrat la bel·ligerant naturalesa dels seus habitants rèptils. No hi deu "
-"quedar ja gaire a part més d'aquell lloc franc."
+"malgrat la bel·ligerant naturalesa dels seus habitants rèptils. Poc hi deu 
quedar allà ara d'aquell lloc franc."
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]