wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei pl.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei pl.po
Date: Wed, 24 Aug 2005 16:04:23 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/24 20:04:23

Modified files:
    po/wesnoth-ei : pl.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po:1.42  Mon Aug 8 12:47:05 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/pl.po Wed Aug 24 20:04:23 2005
@@ -3,8 +3,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-12 12:42+0100\n"
+"Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,27 +14,27 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr ""
+msgstr "Inwazja z Wschodu"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najłatwiejszy)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Włócznik"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Fechtmistrz"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najtrudniejszy)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Królewski gwardzista"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
@@ -45,7 +45,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Zbliżając się do Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:32
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:61
@@ -69,30 +69,30 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:31
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:45
 msgid "Gweddry"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
 msgid "Mal-un-Darak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Xadruk"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:198
 msgid "Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:106
 msgid "Get Gweddry to Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Doprowadź Gweddry'ego do Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:118
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:184
@@ -116,7 +116,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:93
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:169
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Gweddry'ego"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:188
@@ -137,7 +137,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:173
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Dacyna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:192
@@ -153,41 +153,47 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:177
 msgid "Death of Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Owaeca"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:181
 msgid "Death of Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Konrada II-go"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:185
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
+"Wreszcie osiągnęliśmy Weldyn, ale wygląda na to, że miasto jest otoczone 
"
+"przez nieumarłych. Musimy przebić się przez nich, by dotrzeć do króla!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:189
 msgid ""
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"Najlepiej było by nawet nie próbować pokonać tych nieumarłych, jest ich 
zbyt "
+"wielu. Postaraj przebić się prosto do miasta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:202
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr ""
+"Dotarliśmy do Weldyn. Teraz musimy się naradzić, by zdecydować, co 
czynić "
+"nam trzeba."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:206
 msgid "Come, into the castle."
-msgstr ""
+msgstr "Dalej, do zamku."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:221
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn zostało zdobyte i Wesnoth przestało istnieć..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
-msgstr ""
+msgstr "Pojmany"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:22
 msgid ""
@@ -195,99 +201,112 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Po przebyciu niebezpiecznego jeziora Vrug, Gweddry i jego ludzie zostali "
+"pojmani przez północne orki. Byli prowadzeni do króla orków, Dra-Naka, 
ale, "
+"oczywiście, ich życzeniem było, by nigdy do niego nie dotrzeć..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:32
 msgid "Prison"
-msgstr ""
+msgstr "Więzienie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:36
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Sala tortur"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:40
 msgid "Throne Room"
-msgstr ""
+msgstr "Sala tronowa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
 msgid "The City"
-msgstr ""
+msgstr "Miasto"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:52
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjście"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:73
 msgid "King Dra-Nak"
-msgstr ""
+msgstr "Król Dra-nak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:180
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Ucieczka z więzień orków"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:260
 msgid ""
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Myślę, że Dacyn i Owaec już uciekli. Teraz, ja też muszę... ci 
strażnicy nie "
+"są zbyt czujni, może uda mi się przemknąć obok..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:284
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Acha! W ścianie jaskini jest małe pęknięcie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
+#, fuzzy
 msgid ""
 "So, Gweddry, you escaped too? Good. I think they have the rest of our troops "
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
+"A więc, Gweddry, tobie również udało się uciec? Znakomicie. Myślę, że 
resztę "
+"naszych żołnierzy trzymają w niewoli i powinno nam się udać ich 
uwolnić."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "Gdzie oni są? Ciężko się rozeznać w tych jaskiniach!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Gdzieś na południe od nas. Jesteśmy w ukrytym przejściu na północy. A, 
i "
+"kilku innych również uciekło razem z Owaecem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "No dobra, gdzie są więźniowie?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "No przecież tutaj, szefie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "A ich przywódca? Nie widzę go tutaj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "E... (szepcze) .. No nie wiem.. Pewno uciekł."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Ty głupcze! Dobrze, odnajdź go i przyprowadź do mnie! Albo czekaj, nie, po 
"
+"prostu zabij go na miejscu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:346
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Patrzcie, uciekinierzy wrócili!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Zabić ich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:388
+#, fuzzy
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Uwaga strażników jest gdzie indziej! Czas na ucieczkę!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:392
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
-msgstr ""
+msgstr "E? Kto jest tutaj, kto to powiedział?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:426
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:189
@@ -308,37 +327,41 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:384
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:240
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
-msgstr ""
+msgstr "Nie mogę wziąć tej rzeczy, niech przyjdzie po nią ktoś inny."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
+#, fuzzy
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
 msgstr ""
+"Świetnie! Opuściliśmy te przeklęte jaskinie! Teraz wydostańmy się z 
tych gór "
+"tak szybko, jak to tylko jest możliwe!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Skrzyżowanie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:41
 msgid "Garnad"
-msgstr ""
+msgstr "Garnad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:52
 msgid "Draka-Kura"
-msgstr ""
+msgstr "Draka-Kura"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:63
 msgid "Grug"
-msgstr ""
+msgstr "Grug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:83
 msgid "Get Gweddry and Owaec across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Przeprowadź Gweddry'ego i Owaeca przez rzekę"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:111
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
 msgstr ""
+"Doszliśmy do wielkiej rzeki. Co teraz? Czy powinniśmy spróbować 
przeprawy?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:115
 msgid ""
@@ -346,44 +369,56 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. We must be across the river before that happens."
 msgstr ""
+"Musimy się przeprawić. Nieumarli nas ścigają, a ich hordy są o zbyt 
liczne, "
+"byśmy mogli je pokonać. Posiłki dla nieumarłych wkrótce nadejdą. Musimy 
"
+"przekroczyć rzekę nim to nastąpi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
+"Za rzeką leżą północne ziemie. Jeżeli się tam dostaniemy, może uda 
nam się "
+"nakłonić jakieś ogry do pomocy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr ""
+msgstr "Grug mówić my nie pomoc! My skończyć bitwa orki!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:127
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr ""
+msgstr "A w języku Wesnoth to znaczy..?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:131
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr ""
+msgstr "Orki głupie! Wy umierać teraz!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
+#, fuzzy
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr ""
+msgstr "Sądzę, że ogry próbują zabić orki."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
+#, fuzzy
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
+"Jeżeli pokażemy się jako nieprzyjaciele orków, może nam pomogą. Ale są
dzę, "
+"że powinniśmy przekroczyć rzekę zanim zaczniemy przekonywać te ogry, by 
nam "
+"pomogły."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:189
 msgid ""
 "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
 msgstr ""
+"Posiłki nieumarłych przybyły! Musimy natychmiast przeprawić się przez 
rzekę!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:226
 msgid ""
@@ -391,133 +426,151 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
+"Dobrze! Przeprawiliśmy się. Teraz zobaczmy, czy uda się nam przekonać 
ogry, "
+"by do nas dołączyły. W przeszłości dawało się je namówić by 
walczyły w "
+"barwach Korony. Może teraz również to się uda."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:230
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr ""
+msgstr "Grug mówić wy dołączyć może on."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:240
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
-msgstr ""
+msgstr "Pośpieszcie się. Musimy się przeprawić nim nieumarli nas 
zmasakrują!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Sojusz z Elfami"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:44
 msgid "Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:58
 msgid "Gruga-Har"
-msgstr ""
+msgstr "Gruga-Har"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wrogiego przywódcę"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:84
 msgid "Death of Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Volasa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:103
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
-msgstr ""
+msgstr "Pozdrowienia, podróżnicy! Witajcie w moim królestwie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
+"Witajcie. Zastanawiam się, czy możecie nam pomóc walczyć z nieumarłymi "
+"bestiami, które nas atakują."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
+"Oczywiście. Choć nie opuścimy naszych lasów, to pomożemy was osiągnąć 
"
+"północną strażnicę. Stacjonujący tam oficer może wam pomóc."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
-msgstr ""
+msgstr "Najeźdźcy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:128
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Te piekielne orki! To one są najeźdźcami, nie my!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:132
 msgid ""
 "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
 msgstr ""
+"Są na samej Północnej Ścieżce. Musimy ich pokonać, by móc ruszyć 
dalej."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:136
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr ""
+msgstr "Przyprowadzić skrytobójców, może będzie w stanie ich zatruć!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:146
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:181
 msgid "Nafga"
-msgstr ""
+msgstr "Nafga"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:153
 msgid ""
 "Your Warlordship, I am the only assassin left! Do you want me to go poison "
 "their leader?"
 msgstr ""
+"Wasza wodzowska mość, ja jestem jedynym pozostałym zabójcą! Czy chcecie 
bym "
+"zatruł ich przywódcę?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:157
 msgid "Perfect! Go, into the forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Doskonale! Idź, do lasu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:172
 msgid ""
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
+"Wysłali zabójcę do lasu. Musimy być ostrożni i uważać, by nas nie 
zaskoczył "
+"nagłym atakiem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:188
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha! Nafga pozabijać elfy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:199
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Zawiodłem po raz pierwszy i zarazem ostatni!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:203
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
+"Mój zabójca nie żyje! Elfy za to zapłacą, nie za jego śmierć, ale za "
+"przeszkodzeniu mu w jego misji!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
 msgid "The Escape Tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Ucieczka tunelem"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:38
 msgid "Kabak"
-msgstr ""
+msgstr "Kabak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:49
 msgid "Knutan"
-msgstr ""
+msgstr "Knutan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:72
 msgid "Mal-Bakral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Bakral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:88
 msgid "Reach the end of the tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Osiągnij koniec tunelu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:110
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
-msgstr ""
+msgstr "Gdzie my jesteśmy? Nie widzę dokąd zdążamy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:114
 msgid ""
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
+"Nie wiem. Żyją tu trolle, które mogą chcieć z nami walczyć. Teraz 
szybko, "
+"musimy się śpieszyć, licze siedzą nam na karku."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
@@ -531,141 +584,162 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
-msgstr ""
+msgstr "DZIURA SKARBUFF TROLA. CZYMAJ SZEM Z DALA"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:161
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto tam idzie?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:165
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
 msgstr ""
+"Jesteśmy podróżnymi lojalnymi królowi Wesnoth. Pomożecie nam uciec tym "
+"trolom?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:169
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
+"Tak, pomożemy, gdyż nie miłujemy zbytnio troli. Każdy zaatakowany przez 
nie "
+"zasługuje na pomoc, jak sądzę."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
-msgstr ""
+msgstr "W tej skrzynce jest fortuna! Naliczyłem dwieście sztuk złota!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:302
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Znaleźliśmy cię, człowieku! Gotuj się na śmierć!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:306
 msgid ""
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
+"A więc Mal-Ravanal nie podąża za nami we własnej osobie. To dobra 
wiadomość, "
+"ale wciąż musimy wydostać się z tego tunelu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:319
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us!"
-msgstr ""
+msgstr "Dotarliśmy do końca tunelu. Widzę nad nami światło dnia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
-msgstr ""
+msgstr "Ewakuacja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:41
 msgid "Varrak-Klar"
-msgstr ""
+msgstr "Varrak-Klar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:54
 msgid "Unhk"
-msgstr ""
+msgstr "Unhk"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:67
 msgid "Ran-Lar"
-msgstr ""
+msgstr "Ran-Lar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Przeprowadź kogo tylko dasz radę przez rzekę"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Zniszcz most (każdy, kto pozostanie po północnej stronie rzeki, zginie, "
+"łącznie z wszystkimi nie przywołanymi jednostkami)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Którykolwiek z trzech bohaterów pozostanie na północnej stronie 
rzeki"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:133
 msgid "Engineer"
-msgstr ""
+msgstr "Inżynier"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid ""
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Wszystko stracone! Musimy się wydostać z Północnych Ziem tak szybko, jak 
to "
+"możliwe! Wszyscy, ratujcie swoje.. co u ...?!? Kim ty jesteś?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:144
 msgid ""
 "I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
+"Jestem inzinier. Podejziewam, zie pociebujecie moich uśług. Załozie się, 
zie "
+"chcecie bym wysadził ten tam mostek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:148
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Czemu mielibyśmy tego chcieć?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:152
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
+"No, widzę te wszystkie orki co was ścigają, a jak wysiadzie most, to się 
nie "
+"psiedostaną na drugą stronę. To wam pomozie w uciećcie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:156
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry, on chyba ma rację... Musimy go nająć. Ile?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:160
 msgid ""
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
+"Nie chciem złota. Chciem ochorny od tych nieumarlaków! Zniściły mój dom, 
i "
+"teraź nie mam się gdzie podziać."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:164
 msgid ""
 "Very well, we'll protect you from the undead. But we can't help you until we "
 "get across this river. Now lets go!"
 msgstr ""
+"Zgoda, ochronimy ciebie przed nieumarłymi. Ale dopiero wtedy, gdy będziemy "
+"po drugiej stronie rzeki. A teraz w drogę!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:168
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r dere. That's where "
 "my eq'pment is."
 msgstr ""
+"Zgoda. Wysiadzie kiedy dośtanę się do tego drogowśkaziu tam. Tam cimam 
moje "
+"ziabawki."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:185
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr ""
+msgstr "No, to chcieci bym wysiadził ten most, siefie?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:189
 msgid "Hm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hm.."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:191
 msgid "Yes, blow it up."
-msgstr ""
+msgstr "Dalej, wysadzaj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:195
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr ""
+msgstr "Siuper! Cias na wybuchy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:220
 msgid "BOOM!!!"
-msgstr ""
+msgstr "BUUUM!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:252
 msgid ""
@@ -673,50 +747,58 @@
 "undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
+"Dobrze, uciekliśmy od tych orków. Teraz musimy podążyć na południe. Są
dzę, "
+"że nieumarli nie będą tak liczni tak daleko na zachód, więc miejmy 
nadzieję, "
+"że nie zginiemy zbyt szybko."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:256
 msgid ""
 "I'll be followin' yah from now on. Hope yah can get to Weld'n an' all so I "
 "c'n stop runnin'..."
 msgstr ""
+"Będem podąział za tobą od teraz. Mam nadzieje, zie umies siem dostać do "
+"Weldynu i będem mógł psieśtać uciekać..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:265
 msgid "No, wait until later."
-msgstr ""
+msgstr "Nie, zaczekaj jeszcze."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:269
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie? No dobzie, zaciekam na to jeście."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:280
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie wysadziliśmy mostu na czas! Orki pozabijają nas wszystkich!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:288
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
 msgstr ""
+"Cóż, nie musieliśmy jednak wysadzać mostu, ale i tak musimy iść na 
południe. "
+"Miejmy nadzieję, że nieumarli nie będą zbyt liczni tak daleko na zachód."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:292
 msgid "Verah' well. I'm still gonna foll'w you, thou'. Still need to su'vive!"
 msgstr ""
+"Bardzio dobzie. Ale wciąś będę zia tobą podąział. Wciąś musiem 
psiezić!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
-msgstr ""
+msgstr "Jezioro Vrug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:43
 msgid "Darg"
-msgstr ""
+msgstr "Darg"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:58
 msgid "Kraagak"
-msgstr ""
+msgstr "Kraagak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:79
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "Przeprowadź Gweddry do końca ścieżki"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:108
 msgid ""
@@ -747,6 +829,8 @@
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
 msgstr ""
+"Dobrze! Udało się nam dojść do końca drogi. Teraz uda się nam wydostać 
z "
+"tych gór."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
@@ -754,19 +838,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
-msgstr ""
+msgstr "To nie wygląda najlepiej..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
 msgid "Mal-Ravanal's Capital"
-msgstr ""
+msgstr "Stolica Mal-Ravanala"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:49
 msgid "Mal-Marak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Marak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:61
 msgid "Mal-Galkar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Galkar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
@@ -777,46 +861,55 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:40
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:105
 msgid "Mal-Ravanal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:104
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr ""
+msgstr "Ucieczka z stolicy dzięki zabiciu jednego z dwóch nekromantów"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:125
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr ""
+msgstr "Przeszliśmy całą drogę aż do samej stolicy Mal-Ravanala!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. As I said before, "
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
+"Tak, ale spójrz! Siły nieumarłych zbierają się za nami. Nie możemy 
zabić Mal-"
+"Ravanala. Musimy uciekać!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
+"Prawda. Ale żeby uciec, musimy zabić jednego z tych nekromantów, którzy 
za "
+"nami podążają. Mimo wszystko sądzę, że nasze akcje wydały jakieś 
dobre "
+"rezultaty; wrogowie są opóżnieni dzieki naszym działaniom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
-msgstr ""
+msgstr "Ci ludzie odważyli się wejść aż tak daleko w mój kraj. Zgnieść 
ich!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:159
 msgid "Terraent"
-msgstr ""
+msgstr "Terraent"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:165
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
 msgstr ""
+"Dzięki za zniszczenie tego szkieletu! Za każdym razem, gdy zabijesz jednego 
"
+"z Powracających, jeden z nas, rycerzy, jest uwalniany!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:169
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego? Jesteście więźniami nieumarłych?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:173
 msgid ""
@@ -824,23 +917,32 @@
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
+"Tak. Moi sojusznicy i ja szukaliśmy przygód, kiedy wpadliśmy w pułapkę "
+"nieumarłych. Nasz strażnik znalazł sobie chorą zabawę: kiedykolwiek 
jeden z "
+"ich wojowników ginie, jeden z nas jest wypuszczany na wolność, ale kiedy 
wy "
+"tracicie żołnierza, oni zabijają jednego z nas."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
+"Brzmi jak niebezpieczna gra. Postaramy się uwolnić tylu z was ily damy 
radę "
+"zanim uciekniemy z tego miejsca."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
 msgstr ""
+"Jest pięciu jeszcze moich towarzyszy zamkniętych w tym więzieniu. Wszyscy "
+"dołączymy do ciebie, jeżeli nasz radę nas uwolnić."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:239
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:261
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr ""
+msgstr "Ośmielasz się atakować MNIE?!? Wracaj do swego pana!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:243
 msgid ""
@@ -850,35 +952,38 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Północna strażnica"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:46
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:99
 msgid "Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:66
 msgid "Lanar-Skal"
-msgstr ""
+msgstr "Lanar-Skal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:100
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Znajdź przywódcę bandytów w wioskach i zabij go"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:104
 msgid "Defeat the undead leader"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj przywódcę nieumarłych"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:129
 msgid "Hail, Gweddry!"
-msgstr ""
+msgstr "Bądź pozdrowiony, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions by the undead. They follow us "
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
+"Witajcie. Zostaliśmy zepchnięci z naszych pozycji. Sądzisz, że z twoją "
+"pomocą odzyskamy naszą strażnicę?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -888,6 +993,11 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
+"Nie jestem pewien. W tym kraju pełno bandytów, i powiedziano mi, ze moim "
+"obowiązkiem jest ich pokonać i chronić miejscowe wioski. Ale kiedykolwiek "
+"wysyłam żołnierzy by pokonać bandytów, moi ludzie są masakrowani zanim 
zdążę "
+"im wysłać pomoc, a bandyci cofają się do wiosek. Nie mogę znaleźć 
sposobu na "
+"pokonanie ich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid ""
@@ -909,66 +1019,82 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
+"Myślę, że może będę w stanie wam pomóc. Jestem magiem. Chyba będę w 
stanie "
+"rzucić czar który pozwoli odnaleźć ich kryjówki, gdy wkroczycie do 
wiosek. "
+"Jednakże, nie będę w stanie pomóc wam w bitwie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
+#, fuzzy
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
-msgstr ""
+msgstr "Czas wypędzić pewnych bandytów. Dacynie, rzucajcie swój czar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
+"Moim zdaniem ci bandyci mają przywódcę, i zabicie jego będzie oznaczało "
+"koniec bandytów."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:161
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
+"Idź, idź daleko stąd! Ale ja, i mój rodzaj będziemy ciebie ścigać, i "
+"wreszcie cię zabijemy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems the undead have caught up with us! We will have to kill them, too, "
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że nieumarli nas ścigają! Musimy ich również pozabijać, 
"
+"jeżeli chcemy, by te wioski były bezpieczne. Cóż, zobaczymy się kiedy "
+"pokonasz bandytów i nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid "They're here!"
-msgstr ""
+msgstr "Są tutaj!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:252
 msgid "Shodrano"
-msgstr ""
+msgstr "Shodrano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:260
 msgid ""
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
 msgstr ""
+"A więc odnalazłeś moją kryjówkę. No i dobrze, po prostu będę musiał 
ciebie "
+"zabić!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:264
 msgid ""
 "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
-msgstr ""
+msgstr "To przywódca bandytów! Zabij go, a nasz obowiązek zostanie 
wypełniony!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:272
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr ""
+msgstr "Brak bandytów w tej wiosce."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:289
 msgid "You have defeated me! I can terrorize the villagers no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Pokonałeś mnie! Nie mogę już więcej terroryzować wieśniaków..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:298
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
-msgstr ""
+msgstr "Wciąż musimy pokonać tych nieumarłych by wieśniacy byli 
bezpieczni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:304
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
 msgstr ""
+"Wypełniłem swój obowiązek wobec wiosek. Teraz, jak sądzę, mogę dołą
czyć do "
+"ciebie i twojej wyprawy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:312
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:355
@@ -982,6 +1108,8 @@
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
 msgstr ""
+"Wciąż tutaj są bandyci, którymi trzeba się zająć. Musimy kontynuwać 
naszą "
+"walkę tutaj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:347
 msgid ""
@@ -991,21 +1119,25 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr ""
+msgstr "Trenując ogry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:165
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Przeżyj do końca limitu czasu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
 msgstr ""
+"Aby dodać ogry do swojej armii, trzymaj dwa z nich na trawie aż do końca "
+"czasu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:103
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
 msgstr ""
+"Patrz, znaleźliśmy grupę ogrów. Powinniśmy spróbować złapać kilka z 
nich by "
+"je wytrenować."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:107
 msgid ""
@@ -1013,65 +1145,72 @@
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
+"Zgoda. Będziemy potrzebować co najmniej dwa ogry na trawie, gdzie nie będą
 "
+"mogli uciec, dopóki nasi ludzie nie dotrą tutaj by je złapać. Potem będą
 "
+"musieli zaprowadzić nas do swojego szczepu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:111
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
+"Powinniśmy spróbować ich otoczyć. Gweddry, zostań gdzie jesteś. 
Dacynie, ty "
+"idź na północny wschód, ja pójdę na północny zachód."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:144
 msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwoliliśmy jednemu uciec. Miejmy nadzieję, że reszcie się nie 
uda!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:169
 msgid ""
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
+"Nasi żołnierze dotarli tutaj! Teraz ci tutaj będą w stanie przekonać "
+"współbratymców, by do nas dołączyli i będziemy mogli rekrutować ogry."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:178
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
-msgstr ""
+msgstr "Za mało złapaliśmy ogrów tutaj. Będziemy musieli obyć się bez 
nich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
 msgid "Weldyn Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn oblężone"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:41
 msgid "Mal-Akranbral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Akranbral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:51
 msgid "Mal-Hadanak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hadanak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:61
 msgid "Mal-Drakanal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Drakanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:71
 msgid "Mal-Larakan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Larakan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:91
 msgid "Mal-Xaskanat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xaskanat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:101
 msgid "Mal-Katklagad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Katklagad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:77
 msgid "Defeat Mal-Ravanal"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj Mal-Ravanala"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
-msgstr ""
+msgstr "Jakakolwiek jednostka wroga w twojej fortecy"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:149
 msgid ""
@@ -1081,48 +1220,57 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
+"Jesteście głupcami! Zdecydowaliście odrzucić pojedynek z moim mistrzem.. "
+"Bardzo dobrze, wszystcy ZGINIECIE! I wiedźcie, że mój mistrze jest tutaj, "
+"oglądając waszą zgubę. Gdyż wcale się was nie obawia, i wie, że nigdy 
nie "
+"dacie rady odnaleźć go i zabić! Jest nas tu siedmiu, i tylko JEDEN z nas "
+"jest prawdziwym przywódcą! Hahaha! Żeby było uczciwie, zdradzimy wam 
nasze "
+"imiona."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:153
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
-msgstr ""
+msgstr "Pamiętaj, musimy zabić Mal-Ravanala. Jest tu gdzieś..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:165
 msgid "How did you know...?"
-msgstr ""
+msgstr "Skąd wiedziałeś...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:183
 msgid "Kill the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Zabić króla!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:187
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
 msgstr ""
+"Zabili Konrada.. teraz, nawet jeżelibyśmy ocalili Weldyn, Wesnoth upadl."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Zatopione równiny"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:122
 msgid "Khrakrahs"
-msgstr ""
+msgstr "Khrakrahs"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:151
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "Wciąż są ludzie w tej wsi! Pomogą nam."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:158
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:165
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Wieśniak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:184
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
 msgstr ""
+"Nieumarli pozabijali wszystkich wieśniaków tutaj, ale pozostawili ich "
+"dobytek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj Khrakrahsa, szkieletowego smoka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid ""
@@ -1155,68 +1303,78 @@
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
+"Pan liczów Mal-Ravanal musiał zalać dolinę. Nieumarli lubią bagna. Są 
pełne "
+"śmierci, zgnilizny, rozkładu, wszystko co jest częścią losu 
nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:269
 msgid ""
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"Siądzem, zie musimy siem psieź nie psiedostać. Ugh. I śtą ciałom mglom 
ze "
+"bagien, nie będziem widzieć ziadnych niepsijaciół."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Ssssnaleźć... Sssssabić.. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:277
 msgid "What is that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Co to było?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
+"Nie wiem, ale brzmiało jak smok Khrakrahs. Kiedy był żywy, był "
+"najpotężniejszą istotą jaka kiedykolwiek żyła, żyjącą w wschodnich 
górach. "
+"Musiał uciec, gdy nieumarli przybyli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieumarli, nieumarli powstają z ziemi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
-msgstr ""
+msgstr "Pojedynek"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:52
 msgid "Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Obwoływacz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:63
 msgid "Undead Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Nieumarły Obwoływacz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:92
 msgid ""
 "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
-msgstr ""
+msgstr "Oto reguły. Każdy zespół może powołać sześciu najlepszych 
wojowników."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:96
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
-msgstr ""
+msgstr "Potem, fortece zostaną odebrane od obu stron i bitwa się rozpocznie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:100
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
-msgstr ""
+msgstr "Pierwszy przywódca, który padnie, przegra pojedynek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:104
 msgid ""
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
+"Poza tym, nie ma innych reguł. Bitwa się nie skończy póki jeden z 
przywódców "
+"nie będzie martwy. Niech rozpocznie się walka!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:163
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr ""
+msgstr "Głupcze! Nie wolno mu tego robić!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
 msgid ""
@@ -1225,10 +1383,14 @@
 "is still not allowed to bring more troops, because that would be bringing, "
 "not summoning."
 msgstr ""
+"Właściwie wolno. Reguły mówią, że może PRZYPROWADZIĆ tylko sześciu 
swoich "
+"podwładnych, ale nic nie było mowy o przywoływaniu następnych po starcie "
+"pojedynku. Jednakże Gweddry wciaż nie może sprowadzać następnych 
żołnierzy, "
+"gdyż byłoby to przyprowadzanie, a nie przywoływanie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr ""
+msgstr "To bardzo nieuczciwe. Ale dobrze. Kontynuujcie pojedynek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
@@ -1236,35 +1398,38 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
-msgstr ""
+msgstr "I następni!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Strażnica"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:184
 msgid "Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:68
 msgid "Mal-Sakkat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Sakkat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:88
 msgid "Mal-Talar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:128
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Przetrwaj do czasu, gdy otrzymasz dalsze instrukcje od Dacyna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these foolish men that stop us from entering "
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
 msgstr ""
+"Dalej, bracia, zniszczmy tych ludzi, co powstrzymują nas od wejścia do "
+"Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
@@ -1274,7 +1439,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Musimy utrzymać tą strażnicę!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:167
 msgid ""
@@ -1282,6 +1447,9 @@
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
 "Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
+"Zawsze daję moim ofiarom przed śmiercią zaszczyt poznania wielkiego "
+"przywódcy olbrzymich hord. Jam jest Mal-Ravanal, głowa złego braterstwa "
+"nekromantów! Ha ha ha ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:171
 msgid ""
@@ -1289,37 +1457,43 @@
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
+"Jak? Mal-Ravanal? No tak... Gweddry, ten licz jest zbyt potężny jak na 
nasze "
+"siły, nie sprostamy mu. Musimy uciekać. Sądzę, że musi być tunnel 
gdzieś w "
+"zamkowych lochach."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr ""
+msgstr "Acha! Możemy stąd teraz uciec! Znalazłem zapadnię tuż obok zamku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Dobrze! Nie damy rady dłużej powstrzymywać tych nieumarłych"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:200
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń Gweddry'ego do zapadni"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:212
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec czasu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:231
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
-msgstr ""
+msgstr "Za mną, ludzie! Przez zapadnię!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
 msgstr ""
+"Predko! Wkrótce posiłki wroga przybędą, i wszyscy wtedy zginiemy. Tutaj, 
do "
+"zapadni!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
-msgstr ""
+msgstr "Narada"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
 msgid ""
@@ -1327,8 +1501,13 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Zanim zaczniemy naszą naradę, muszę wam opowiedzieć historię, abyście "
+"wiedzieli, kim jest ten licz z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Był 
kiedyś "
+"magiem światła, jak i ja, a jego upadek rozpoczął się za panowania 
Haldrica "
+"VII-go..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
@@ -1336,8 +1515,12 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
+"Wróżbita powiedział mu, że jedynym sposobem na powstrzymanie zła jest "
+"wyznaczyć maga, dobrze obeznanego w walce z siłami ciemności, by był "
+"królewskim doradcą."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself. The King, wishing to "
@@ -1345,8 +1528,13 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
+"Król, chcąc wybrać dobrego doradcę, wysłał nas obu do Galdrena. Potem w 
"
+"osobności przeprowadził z nim rozmowę. Nikt nie jakie padły wtedy słowa, 
ale "
+"kiedy król wrócił, obwieścił że wróżbita nie żyje, a ja zostałem 
wybrany na "
+"jego nowego doradcę."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Ravan took this quietly enough, we all thought, but now I think that this "
 "was when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits "
@@ -1354,6 +1542,10 @@
 "his. In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own "
 "life and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
+"Ravan przyjął to dobrze, tak myśleliśmy my wszyscy, ale teraz sądzę, 
że "
+"wtedy właśnie rozpoczął swój upadek. Daleko się zagłębił w rozmowach 
z "
+"duchami ciemności, mając nadzieję na odkrycie ich słabości, ale to one "
+"odnalazły jego słabości."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1362,6 +1554,10 @@
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself, named "
 "himself Mal-Ravanal, and challenged me to a duel."
 msgstr ""
+"Pewnego dnia przybył w przebraniu do zamku, gdzie mieszkałem. Koniecznie "
+"chciał się ze mną zobaczyć, i strażnicy przepuścili go, gdyż wciąż 
był "
+"szanowanym członkiem dworu. Kiedy wyszedłem do niego, odkrył swoje 
oblicze, "
+"nazwał siebie Mal-Ravanalem i wyzwał mnie na pojedynek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1369,10 +1565,13 @@
 "However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
 "simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
+"Strażnicy, zaskoczeni tym nagłym objawieniem, ruszyli by go zaatakować. "
+"Jednakże, ponieważ nabrał już umiejętności posługiwania się magiczną 
sztuką "
+"telepotacji, po prostu zniknął. I nie był widziany od tamtego czasu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:82
 msgid "Kaldor"
-msgstr ""
+msgstr "Kaldor"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:99
 msgid ""
@@ -1380,16 +1579,21 @@
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
+"Nie był widziany, to znaczy, aż do dnia gdy zaatakował Gweddry'ego i mnie 
w "
+"tej strażnicy na wschodniej granicy. Bo on właśnie jest tym liczem, z 
którym "
+"przyjdzie się nam zmierzyć: a imię jego Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:103
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "A więc coż nam czynić trzeba?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:107
 msgid ""
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
 msgstr ""
+"Oczywiście, musimy walczyć. Przecież potęga całego Wesnoth potrafi "
+"zatriumfować nad jakimś tam liczem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
 msgid ""
@@ -1398,6 +1602,11 @@
 "us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
 "ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
 msgstr ""
+"Z twoich słów wnioskuję, że nie widziałeś samemu jeszcze hord 
nieumarłych. "
+"Wygląda jakby wszyscy z nieumarłych wojowników z wszystkich czasów 
przybyło "
+"by nas zaatakować. Nie ma końca kolumnom maszerujących szkieletów, wyją
cych "
+"duchów, piekielnych nietoperzy, prowadzonych przez nekromantów, którzy ich 
"
+"przywołali do nie-życia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid ""
@@ -1412,27 +1621,34 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It doesn't matter anyway. The point is, we already know we cannot defeat the "
 "hordes of the enemy head-on in battle. So it seems that the only path to "
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
+"Tak czy inaczej, już wiemy, że nie potrafimy pokonać hord przeciwnika w "
+"bitwie jeden na jednego. Wygląda na to, że jedyna szansa na zwycięstwo to "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale jak na razie nie mamy pojęcia jak to zrobić!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
 msgid ""
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
 msgstr ""
+"Cóż, wiemy, że jest bardzo arogancki, i łatwo go oszukać. W taki sposób 
"
+"doszło w końcu do jego upadku, czyż nie?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
 msgid ""
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
 msgstr ""
+"A więc, może udałoby się go namówić by się nam odsłonił. Dacynie, 
czy on "
+"wie, że my wiemy kim on jest?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid ""
@@ -1440,86 +1656,100 @@
 "name Mal-Ravanal, and if he had known I was there when he attacked, he would "
 "have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
+"Nie, nie sądzę. Jestem jedyną żywą osobą, która rozpoznaje wciąż 
imię Mal-"
+"Ravanal, a gdyby wiedział, że byłem między naszymi żołnierzami gdy "
+"zaatakował, ścigałby nas o wiele bardziej zawzięcie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
-msgstr ""
+msgstr "Panie, armie nieumarłych atakują!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:154
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Cóż, to chyba będzie koniec naszej narady. Walczmy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
-msgstr ""
+msgstr "Ksenofobia"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
-msgstr ""
+msgstr "Pelathsil"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:53
 msgid "Prok-Bak"
-msgstr ""
+msgstr "Prok-Bak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:68
 msgid "Elandin"
-msgstr ""
+msgstr "Elandin"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:84
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wszystkich wrogich przywódców"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:112
 msgid ""
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
+"Pozdrowienia dla Krasnoludów! Czy pomożecie nam przedostać się przez te "
+"głupie orki? Musimy podążyć dalej tą drogą."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Człowieczku ty! Nazywasz nam głupcami, czy tak?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr ""
+msgstr "A dlaczegobyśmy niby mieli ci pomóc? Na krasnoluda nie wyglądasz!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:124
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
+"Wasz lud pomógł nam już w przeszłości, w tunelach na południu, Czemu 
nie "
+"miałbyś pomóc nam teraz?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:128
 msgid ""
 "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
 msgstr ""
+"Niemożliwe! Nie wierzę, żeby którykolwiek z moich towarzyszy pomógłby "
+"człowiekowi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:132
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
 msgstr ""
+"W rzeczy samej. Dlaczego by ktokolwiek z nas miałby pomóc komuś spoza "
+"naszego ludu?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid ""
 "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
 msgstr ""
+"A więc chociaż nas przepuścicie, żebyśmy mogli sami toczyć bój z 
orkami?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid "I am afraid that is... impossible."
-msgstr ""
+msgstr "Obawiam się, że to... niemożliwe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:144
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
-msgstr ""
+msgstr "Orki, zabić wszystkich! Ludzie, elfy czy krasnoludy, wszystko jedno!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:148
 msgid ""
 "These orcs will die. But so will you, human. You have trespassed on Elvish "
 "land."
 msgstr ""
+"Te orki zginą. Ale ty również, człowieczku. Wkroczyłeś na ziemię 
elfów."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:152
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
 msgstr ""
+"Och, to teraz to jest ziemia elfów! Giń, elficki psie! I ty też, 
człowieku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:156
 msgid ""
@@ -1527,53 +1757,63 @@
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
+"Ci ludzie nie posłuchają głosu rozsądku, wszyscy są zaślepieni 
przekonaniem "
+"o swojej własnej wyższości. Będziemy prawdopodobnie musieli z nim 
walczyć, "
+"chociaż może udałoby się ich ominąć."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:160
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
+"To prawda. Chociaż nie lubię zabijania kogokolwiek poza orkami i "
+"nieumarłymi, wygląda na to, że będziemy musieli pozabijać te elfy, i "
+"krasnoludy też, zanim one zabiją nas."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:171
 msgid "Argh! I'm dead! Well, dwarves are still the best!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Ginę! Ale i tak krasnoludy są najlepsze!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:189
 msgid "I die? Orcs rule all!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja .. ginę? Ale orki i tak rządzą!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:207
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Wygląda na to, że ci ludzie więcej mają mocy niż sądziłem. Ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
-msgstr ""
+msgstr "Dwie Ścieżki"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:42
 msgid "Wak-Rano"
-msgstr ""
+msgstr "Wak-Rano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:55
 msgid "Mal-Arnai"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Arnai"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:73
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:72
 msgid "Defeat either enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj któregokolwiek z wrogich przywódców"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Spójrz! Droga rozdziela się tutaj. Którędy pójdziemy?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth, for a time. If we go on "
 "it, we will not have to fight orcs immediately."
 msgstr ""
+"Znam te tereny. Byłem tutaj kiedyś na wcześniejszym patrolu. Na północ 
stąd "
+"jest rzeka, która prowadzi na północne ziemie, gdzie żyją orki. Na 
zachód "
+"jest ścieżka biegnąca cały przez wewnątrz królestwa Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1594,12 +1834,16 @@
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
+"Tak czy inaczej będziemy musieli walczyć. Patrz, orki i nieumarli są w "
+"konflikcie, i blokują nasze przejście!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:126
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush those pesky "
 "humans and battle later. Your call."
 msgstr ""
+"Coż, orku, możemy albo kontynuować tą walkę, albo możemy najpierw 
zgnieść "
+"tych ludzików a potem dokończyć naszą bitwę. Wybieraj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:130
 msgid ""
@@ -1607,33 +1851,41 @@
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
+"Hmm.. Wiem. Zawrzyjmy układ, by zniszczyć tych ludzi, a potem dokonczymy "
+"naszą walkę (Miejmy nadzieję, że zginiesz, a wted wygram naszą bitwę "
+"walkowerem)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:134
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
 msgstr ""
+"Bardzo dobrze, a więc jesteśmy sojusznikami, na razie (ten durny ork na "
+"pewno zginie.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:145
 msgid ""
 "No! These undead won our battle, and you will be able to enter my northern "
 "homeland!"
 msgstr ""
+"Nie! Ci nieumarli wygrali naszą bitwę a wy będziecie mogli wkroczyć do 
mojej "
+"ojczyzny na północy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
+#, fuzzy
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr ""
+msgstr "Miałem was powstrzymać przez powrotem do Wesnoth! Zawiodłem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr ""
+msgstr "Nieumarły patrol graniczny"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:42
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:41
 msgid "Mal-Skraat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Skraat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:53
 msgid "Mal-Telnarad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Telnarad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:93
 msgid ""
@@ -1654,14 +1906,16 @@
 "They run from me! Still, it will not help them, the border patrol will "
 "destroy them. I may even be promoted!"
 msgstr ""
+"Uciekają ode mnie! Ale to i tak im nie pomoze, przechwyci ich patrol "
+"graniczny. Może nawet dostanę awans!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:112
 msgid "Now I will never get promoted!"
-msgstr ""
+msgstr "Teraz już nigdy nie awansuję!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:116
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
-msgstr ""
+msgstr "Dalej, wróćmy do Wesnoth i pomóżmy Północnej Strażnicy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:132
 msgid ""
@@ -1669,11 +1923,13 @@
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
+"Pokonaliśmy ten patrol, ale wciąż możemy zawrócic! Czy chcemy iść w 
głąb "
+"tych ziem, czy też spróbować zawrócić i pokonać tego nekromantę?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:340
 msgid "Hmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
@@ -1681,53 +1937,64 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
+msgstr "Nie wiem, czy to mądra decyzja, ale pojdę z tobą."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:146
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie!!! Nie dostanę awansu jeżeli uciekną!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:156
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
+"Masz rację. Nie byłoby mądrą rzeczą iść naprzód - musimy pokonać 
Mal-Skraata "
+"i zawrócić do Północnej Strażnicy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:160
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Świetnie! Jeżeli pokonam ich, mogę zostać liczem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:176
 msgid ""
 "We failed to defeat either enemy! Now more lichs will come, and we will be "
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
+"Nie udało nam się pokonać żadnego z wrogów! Teraz przybędzie więcej 
liczów, "
+"i przytłoczą nas swoją liczbą!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:185
 msgid ""
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
+"Nie możemy już tracić więcej czasu na pokonanie Mal-Skraata. Czy nam się 
to "
+"podoba czy nie, musimy spenetrować głębiej te ziemie nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:189
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
+"Nie!!! Osiągnie stolicę Mal-Ravanala, a ja zostanę ukarany za to, że "
+"pozwoliłem mu uciec!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Przeprawa nieumarłych"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
 msgid "Mal-un-Karad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
+#, fuzzy
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
+"Te bagna wyglądają na nie do przebycia. Nie sądzę, byśmy byli w stanie 
dalej "
+"wykorzystywać tą drogę."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
@@ -1736,48 +2003,57 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead are dangerous, but the orcs may be "
 "more dangerous still."
 msgstr ""
+"Za tą rzeką są Ziemie Północne. Żyją tam ogry i orki. Powinniśmy być 
"
+"ostrożni. Nieumarli za nami są niebezpieczni, ale orki mogą byc jeszcze "
+"grożniejsze."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
+"Zostawię wasze ciała, by zgniły w rzece, a potem przywołam was byście "
+"służyli w nieumarłych hordach mego pana!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:113
 msgid ""
 "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
-msgstr ""
+msgstr "Przywołuję z głębin rzeki bestie które was zniszczą!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że na dodatek do przywoływania nieumarłych ten głupi mag "
+"nauczył się wzywania demonów!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "Nieoczekiwane spotkanie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:57
 msgid "Mal-Tar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Tar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:71
 msgid "Mal-Kallat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Kallat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:89
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj któregokolwiek z wrogich nekromantów"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:116
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
-msgstr ""
+msgstr "Uciekliśmy z tych ciemnych tuneli! Ale dokąd teraz?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:120
 msgid ""
@@ -1787,27 +2063,31 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Jesteście otoczeni!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:128
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
+"Dlaczego nie zobaczymy, czy nowi rekruci sobie z nimi nie poradzą. W końcu "
+"jest ich tylko dwóch!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:132
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie!!! Zabili mnie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:136
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr ""
+msgstr "No to co? Nie dbamy o to - jesteś tylko Mrocznym Adeptem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:140
 msgid ""
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że Mal-Tar jest słaby, ale jego bracia wciąż nas otoczają
. "
+"Proponuję zabić go i użyć jego zamku jako bazy dla dalszych ataków!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:143
 msgid ""
@@ -1818,83 +2098,87 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:154
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Pokonałeś mnie i możesz znowu wejść do Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:170
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonałeś mojego brata, ale ja podążę za tobą, i zabiję ciebie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn atakowany"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:55
 msgid "Halrad"
-msgstr ""
+msgstr "Halrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:69
 msgid "Halric"
-msgstr ""
+msgstr "Halric"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:83
 msgid "Halrod"
-msgstr ""
+msgstr "Halrod"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:98
 msgid "Mal-Grekulak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Grekulak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:113
 msgid "Mal-Xakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:128
 msgid "Mal-Uknalu"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Uknalu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:222
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches; they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
 msgstr ""
+"Wkrótce będziemy walczyć, panie. Spójrzcie: noc nadciąga. Zaatakują nas 
już "
+"wkrótce. Mam nadzieję, że damy radę ich powstrzymać."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:226
 msgid "Very well. But this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
 msgstr ""
+"Bardzo dobrze. Ale ten.. Mal-Ravanal, o którym mówiłeś, czy on jest 
tutaj?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:230
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
-msgstr ""
+msgstr "Nie wyczuwam jego magii, ale może ukrywać swoją obecność."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:234
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
 msgstr ""
+"Tak czy inaczej, nieumarli atakują. Miejmy nadzieję, że przetrzymamy noc."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:246
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieumarli przebijają się przez naszą obronę!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:270
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
-msgstr ""
+msgstr "Zginąłem, a beze mnie miasto upadnie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:282
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
-msgstr ""
+msgstr "Spójrze! Słonce wstaje, i nieumarli wycofują się."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:294
 msgid "Messenger of Doom"
-msgstr ""
+msgstr "Posłaniec przeznaczenia"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:300
 msgid "I come bearing a message from my leader."
-msgstr ""
+msgstr "Przybywam niosąc wiadomość od mojego przywódcy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:304
 msgid "Very well, you may read it. It might tell us something useful."
-msgstr ""
+msgstr "Bardzo dobrze, odczytaj ją. Może dowiemy się czegoś użytecznego."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:308
 msgid ""
@@ -1908,12 +2192,21 @@
 "behind the lines in safety while others braver than you fought and died in "
 "your name.'"
 msgstr ""
+"Oto wiadomość: 'Dobra robota. Pokonaliście niektórych z moich słabszych "
+"kapitanów i maleńką cząstkę mojej hordy. Gdybym chciał użyć całej 
potęgi "
+"moich Straszliwych Legionów zgniótłbym was jak karaluchy. Ale szukam "
+"zwycięstwa, które lepiej pokaże rozmiar mojej osobistej mocy. Inaczej niż 
"
+"Wielki Generał Gweddry nie chowam się za opancerzonymi spódnicami moich "
+"żołnierzy. Ty, O Wielki Dowódco Gweddry, jesteś tchórzem! Trubadurzy 
mogą "
+"śpiewać jak pokonałeś moich kapitanów, ale tak naprawdę, nie 
dokonałeś "
+"niczego, tylko chowałeś się z tyłu w bezpieczeństwie, podczas gdy inni, "
+"odważniejsi niż ty, walczyli i ginęli w twoim imieniu.'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:312
 msgid ""
 "What is the point of this message? Does it consist of anything more than "
 "insults?"
-msgstr ""
+msgstr "Jaki cel ma ta wiadomość? Czy jest w niej cokolwiek oprócz wyzwisk?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:316
 msgid ""
@@ -1922,12 +2215,17 @@
 "actual combat. And my master seeks to prove this. He challenges you, "
 "Gweddry, to a contest, a battle."
 msgstr ""
+"Chodzi o to, że nie pokonaliście podwładnych mojego pana. To inni zrobili 
to "
+"za was, panie! Wielki Gweddry nie przetrzymałby kilku chwil w prawdziwej "
+"walce. I mój pan chętnie tego dowiedzie. Wyzywa was, Gweddry, na bitwę."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:320
 msgid ""
 "What are his terms? I won't accept anything obviously weighted towards his "
 "victory!"
 msgstr ""
+"Jakie są jego warunki? Nie przyjmę niczego, co by w zbyt oczywisty sposób "
+"przesądzało o jego zwycięstwie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:324
 msgid ""
@@ -1935,12 +2233,17 @@
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
+"Co dowodzi, jaki z was tchórz. Ale oto warunki mego pana: Wy wybierzecie "
+"sześciu swoich najlepszych wojowników, a on wybierze sześciu swoich. Potem 
"
+"będziecie walczyć, aż do śmierci; dopóki albo on, albo wy nie zginiecie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:328
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
+"Gweddry, uważam, że powinieneś odmówić. Na pewno przyprowadzi więcej 
niż "
+"sześciu nieumarłych na bitwę; przyprowadzi całą armię!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:332
 msgid ""
@@ -1948,22 +2251,29 @@
 "fair fight, and otherwise we will definitely have to face his whole undead "
 "army."
 msgstr ""
+"Cóż, sądzę, że powinieneś się zgodzić. Jest mała szansa, że będzie 
to "
+"uczciwa walka, zresztą inaczej będziemy musieli stawić czoła jego całej "
+"nieumarłej hordzie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:336
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, coward, or face the onslaught of my "
 "lord's hordes at dawn tomorrow!"
 msgstr ""
+"Uproszczę wasz wybór. Przyjmijcie warunki, tchórzu, albo stańcie wobec "
+"całego naporu hord mojego pana jutro o świcie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:342
 msgid ""
 "I will accept this challenge. By your own master's terms, that proves I am "
 "no coward."
 msgstr ""
+"Przyjmuję wyzwanie. Według zasad waszego mistrza, to dowodzi, że nie 
jestem "
+"tchórzem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:351
 msgid "I will not accept a fight in which he will obviously cheat! I refuse!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie podejmę walki w której on na pewno będzie oszukiwał! Odmawiam!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
@@ -1974,20 +2284,25 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
+#, fuzzy
 msgid "I... must... argh."
-msgstr ""
+msgstr "Muszę... doradzać.. Gweddry'emu..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
-msgstr ""
+msgstr "Cio jeśt.. Mieliście dać mnie ochronę.."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
+"To był trzydziesty rok panowania Konrada II-go i dziwne rzeczy działy się 
na "
+"wschodniej granicy Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -1995,14 +2310,23 @@
 "but a small mountain range and miles of swamp, where no one had been seen "
 "for many years."
 msgstr ""
+"Bydło i inne zwierzęta były znajdywane martwe na polach. Wielu ludzi "
+"zniknęło z własnych domów, bez żadnych śladów - nie licząc wąskiej 
strużki "
+"czarnej krwi. Na początku osadnicy podejrzewali bandytów, ale nie było "
+"niczego i nikogo na wschód od nich poza małym łańcuchem górskim i 
całymi "
+"milami bagien."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The disappearances did not stop, and every day the terror grew greater. "
 "Eventually, the people living in the eastern villages sent a messenger to "
 "the King, asking for help. The messenger rode hard for many days and nights, "
 "and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
+"Strach rósł z każdym dniem, aż mieszkańcy wschodnich wiosek zostali 
zmuszeni "
+"do wysłania posłańca do króla. Posłaniec jechał bez odpoczynku przez 
wiele "
+"dni i nocy, aż wreszcie dotarł do miasta Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -2011,6 +2335,10 @@
 "earlier on the southern border, attacks by Undead. Dacyn outlined a plan to "
 "combat these intrusions."
 msgstr ""
+"Gdy król otrzymał wieści o problemie, jego doradca Dacyn miał wiele do "
+"powiedzenia. Widocznie te ataki były powiązane z podobnymi, które 
zdarzały "
+"się wcześniej na południowej granicy, atakami nieumarłych. Dacyn 
naszkicował "
+"plan w celu zwalczania podobnych incydentów."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:24
 msgid ""
@@ -2019,25 +2347,218 @@
 "Wesnoth. Since that time, the lands beyond the mountains had turned to "
 "marsh, and the orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
+"Za czasów króla Gararda I-go, trzy strażnice zostały zbudowane wzdłuż "
+"południowo-wschodniej granicy w celu powstrzymania orków z wschodu przed "
+"wkraczaniem do Wesnoth. Od tego czasu, ziemie za górami zmieniły się w "
+"błota, i orki opuściły góry ruszając do ziem na północy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
+#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks, and "
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
+"Jedna z nich, Południowa Straż, była miejscem poprzednich ataków. Konrad 
II-"
+"gi postawił wysłać załogi także to innych strażnic. Wysłał do nich 
dwóch "
+"najbardziej obiecujących młodych oficerów."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
+#, fuzzy
 msgid ""
 "To the northern outpost he sent Owaec, a clan noble. To the middle outpost, "
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
+"Deoran, rycerz, był już na miejscu w południowej strażnicy. Do 
północnej "
+"wysłał Owaeca, szlachcica z klanów. Do środkowej wysłał Owaeca, 
któremu "
+"towarzyszył mag Dacyn. I to o nich jest ta historia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
+#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
 "one day, Gweddry and his men were roused by the startled cries of the night "
 "watchmen..."
 msgstr ""
+"Gdy przybyły siły króla, wszystko poszło już dobrze. Nie było ataków 
przez "
+"wiele tygodni i ludzie Gweddry'ego zaczęli się tracić czujność. I wtedy, 
"
+"jednego dnia o samym świcie, Gweddry i jego ludzie zostali wyrwani ze snu "
+"przez przerażone okrzyki strażników..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
+#~ "the East."
+#~ msgstr ""
+#~ "Poprowadź lojalne armie królestwa Wesnoth do bitwy z hordami 
nieumarłych "
+#~ "ze Wschodu."
+
+#~ msgid "Holy Water"
+#~ msgstr "Woda święcona"
+
+#~ msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta woda spowoduje, że wszystkie twoje bronie będą uświęcone do końca 
"
+#~ "twojego życia!"
+
+#~ msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
+#~ msgstr "Szlak wkrótce się kończy. Spójrz - góry blokują nam 
przejście."
+
+#~ msgid ""
+#~ "None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I "
+#~ "told you from the beginning we should never have ventured north of the "
+#~ "river!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Żaden z naszych ludzi nie potrafi przejść tak trudnego terenu. Musimy "
+#~ "zawrócić. Mówiłem ci od samego początku, że nigdy nie powinniśmy "
+#~ "zapuszczać się na północ od rzeki!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "No! If I remember correctly, there is a lake around here, with a bridge "
+#~ "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
+#~ "had stayed south of the river, the undead would have killed us by now and "
+#~ "raised our corpses to fight against the king. We do not have much of a "
+#~ "choice, we have to stay north of the river where we cannot be detected by "
+#~ "the undead, and so we may be able to get around them and attack them "
+#~ "where there are fewer enemies."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie! Jeżeli dobrze pamiętam, jest tu gdzieś jezioro, z mostem poprzez "
+#~ "nie. Moglibyśmy przedostać się przez góry tamtą drogą. I pamiętaj, 
że "
+#~ "gdybyśmy zostali na południe od rzeki, do tej pory bylibyśmy zabici 
przez "
+#~ "nieumarłych a nasze trupy stałyby się częścią armii walczącej z 
królem. "
+#~ "Nie mamy zbyt wielkiego wyboru, musimy pozostać na północ od rzeki, 
gdzie "
+#~ "nieumarli nas nie wykryją, dzięki czemu może uda nam się ich obejść 
i "
+#~ "zaatakować tam, gdzie wrogowie są mniej liczni."
+
+#~ msgid ""
+#~ "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been "
+#~ "defeated easily. Onward!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Myślę, że Dacyn ma rację. Gdybyśmy zostali z tyłu, zostalibyśmy 
pokonani "
+#~ "z łatwością. Naprzód!"
+
+#~ msgid "Ravanal-Guard"
+#~ msgstr "Przyboczny Ravanala"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned "
+#~ "us; we must get far away from these lands. I think we should go north, "
+#~ "and try to reach Weldyn by a different route."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dobra robota! A teraz, musimy przeć naprzód, na północ. Nieumarły "
+#~ "zwiadowca ostrzegł nas; musimy wydostać się z tych krajów. Sądzę, 
że "
+#~ "powinniśmy iść na północ, i dostać się do Weldyn inną drogą."
+
+#~ msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Co u diabła? Bagna? Ostatnio gdy tu byłem, rozciągały się tutaj 
urodzajne "
+#~ "równiny!"
+
+#~ msgid "I can't believe I lost the duel..."
+#~ msgstr "Nie mogę uwierzyć, że przegrałem pojedynek..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr "
+#~ "poweerrrrrr......."
+#~ msgstr ""
+#~ "Co? Przegrał? Teraz my wszyscy zaczniemy traaaacić caaałą mooooc...."
+
+#~ msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
+#~ msgstr "Ponieważ nie mamy własnej woli, pozostaje nam zgodzić się z 
tobą."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
+#~ "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
+#~ "worried."
+#~ msgstr ""
+#~ "Największy wróżbita w naszym kraju, Galdren, przepowiedział, że 
pewnego "
+#~ "dnia, wkrótce, wielkie zło rozprzestrzeni się w naszych ziemiach. 
Król, "
+#~ "jak łatwo można było to przewidzieć, był zaniepokojony."
+
+#~ msgid ""
+#~ "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
+#~ "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
+#~ msgstr ""
+#~ "We wszystkich ziemiach królestwa dwóch było magów światło, którzy "
+#~ "zdecydowanie wyróżniali się z całej reszty. Mag z wschodu imieniem 
Ravan, "
+#~ "i ja "
+
+#~ msgid ""
+#~ "In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own life "
+#~ "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
+#~ msgstr ""
+#~ "W swoim czaie, jak wszyscy magowie śmierci zwykle to czynią, zabrał 
swoje "
+#~ "własne życie i przemienił się w licza, jednego z najpotężniejszych, 
jaki "
+#~ "kiedykolwiek chodził po powierzchni ziemi."
+
+#~ msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
+#~ msgstr "No tak, ale nie wygląda byś ty miał jakiś lepszy plan!"
+
+#~ msgid "That is why we're at this council..."
+#~ msgstr "Dlatego właśnie się naradzamy..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "We should probably go north to the orcish lands and try to circle around "
+#~ "and avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, "
+#~ "and staying inside Wesnoth would mean certain death."
+#~ msgstr ""
+#~ "Powinniśmy jak sądzę pójść na północ, na ziemie orków, i 
spróbować obejść "
+#~ "armie nieumarłych. Ich hordy są za wielkie byśmy byli w stanie je "
+#~ "pokonać, a pozostać w Wesnoth znaczyłoby pewną śmierć."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No, I think we should go straight through and try to get to the king as "
+#~ "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
+#~ "orcs in the northlands."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie, uważam, że powinniśmy iść prosto i próbować dostać się do 
króla tak "
+#~ "szybko jak to tylko jest możliwe. Hordy nieumarłych nie mogą być aż 
tak "
+#~ "wielkie, a w północnych ziemiach są orki."
+
+#~ msgid ""
+#~ "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to "
+#~ "go forward - we will all die if we do! We should turn North and help "
+#~ "Owaec, captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
+#~ msgstr ""
+#~ "Osiągneliśmy granice kraju nieumarłych. Chyba nie masz zamiaru 
prowadzić "
+#~ "nas naprzód - wszyscy zginiemy, gdybyś miał taki zamiar! Powinniśmy "
+#~ "zawrócić na północ i pomóc Owaecowi, kapitanowi Północnej 
Strażnicy, "
+#~ "powstrzymać nieumarłych."
+
+#~ msgid ""
+#~ "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to "
+#~ "fight. The necromancer Mal-Skraat has chased us."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie jestem jeszcze pewien. Czy pójdziemy naprzód czy do tyłu, będziemy 
"
+#~ "musieli walczyć. Nekromanta Mal-Skraat doścignął nas."
+
+#~ msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
+#~ msgstr "Nie chcemy tracić czasu tutaj walcząc z Mal-Skraatem. Naprzód!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, "
+#~ "we will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Musimy przekroczyć tą rzekę. Nie możemy znaleźć drogi wokół tego 
bagna, "
+#~ "stracilibyśmy za dużo czasu. Weldyn już może być zniszczone i w 
ruinach!"
+
+#~ msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
+#~ msgstr "Nie wygląda dobrze. Jesteśmy w środku terytorium wroga!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If we kill Mal-Skraat, we will have opened a way to enter Wesnoth, but if "
+#~ "we kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead "
+#~ "lands. I don't know how far we will get, though."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jeżeli zabijemy Mal-Skraata, będziemy mieć otwartą drogę do Wesnoth, 
ale "
+#~ "gdybyśmy zabili Mal-Kallata, moglibyśmy przeprowadzić zwiad głębiej w 
"
+#~ "kraju nieumarłych. Nie wiem jednak, jak daleko udałoby się nam dojść."
+
+#~ msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
+#~ msgstr "Nie! Zawiodłem w mojej misji ocalenia Wesnoth od zniszczenia..."
+
+#~ msgid "Wesnoth is doomed... without me, Gweddry has no hope."
+#~ msgstr ""
+#~ "Los Wesnoth jest przesądzony... Beze mnie, Gweddry nie może już mieć "
+#~ "nadziei."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]