wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-trow/ca.po


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-trow/ca.po
Date: Wed, 24 Aug 2005 13:33:03 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/08/24 17:33:03

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 
    po/wesnoth-trow: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.105&tr2=1.106&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.44 Mon Jul 25 15:22:56 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po    Wed Aug 24 17:33:02 2005
@@ -2,21 +2,22 @@
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
+# Daniel López <address@hidden>, 2005.
 # Pau <address@hidden>, 2005.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2005.
 #
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-30 22:51+0200\n"
-"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-24 16:48+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -48,9 +49,9 @@
 "Ocean to establish the very kingdom of Wesnoth itself. The confrontation "
 "with Lich-Lord Jevyan awaits..."
 msgstr ""
-"Condueix al príncep Haldric a través de la destrucció de la Illa Verda i "
-"creua l'oceà per establir el nou regne de Wesnoth. La confrontació amb el "
-"sacerdot no mort Jevyan us espera..."
+"Condueix el príncep Haldric a través de la destrucció de l'Illa Verda i "
+"l'oceà per establir el nou regne de Wesnoth. La confrontació amb el "
+"Senyor Lich Jevyan us espera..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
@@ -131,7 +132,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:199
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:269
 msgid "Death of Prince Haldric"
-msgstr "Mort del príncep Haldric"
+msgstr "Mort del Príncep Haldric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:129
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:263
@@ -146,7 +147,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:227
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:273
 msgid "Death of Lady Jessica"
-msgstr "Mort de lady Jessica"
+msgstr "Mort de Lady Jessica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:133
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:271
@@ -178,8 +179,7 @@
 msgstr ""
 "Després d'una llarga caminada, el príncep Haldric i els seus companys es "
 "trobaren en una solejada platja. Però la tranquil·litat va durar poc, "
-"ràpidament es trobaren que els sauris havien deixat la seva petjada a la "
-"zona."
+"ràpidament es trobaren treballant dur."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:148
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
@@ -189,7 +189,7 @@
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
 msgstr ""
 "Hem de resistir a la platja fins que puguem demanar auxili als nostres "
-"aliats nagues."
+"aliats els Naga."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:158
 msgid "Us monsters? Hmph... prepare to meet our blades."
@@ -199,11 +199,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:163
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
-msgstr "(Sigh) Estic segur que ni tant sols veu la ironia en tot això."
+msgstr "(Sigh) Estic segur que ni tant sols capta la ironia en tot això."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:171
 msgid "We were too slow... Every Naga in the Sea will be upon us!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem estat massa lents... Cauran sobre nosaltres tots els Naga del mar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:198
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
@@ -216,7 +216,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:251
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
-msgstr "Hem de protegir els sauris si volem el metall!"
+msgstr "Hem de protegir els sauris, necessitem el seu metall!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:254
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1031
@@ -254,7 +254,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:4
 msgid "A Final Spring"
-msgstr "Una primavera final."
+msgstr "Una última cursa"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:44
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:47
@@ -278,7 +278,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:216
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:217
 msgid "Southbay Guard"
-msgstr ""
+msgstr "La guàrdia de la Badia del Sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:229
 msgid "Ruby of Fire"
@@ -289,7 +289,7 @@
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
 "to scorch enemies into submission."
 msgstr ""
-"El Robí de Foc fou creat amb la màgia del llunyà Oest, i pot ser usat per "
+"El Robí de Foc fou creat amb la màgia del llunyà oest i pot ser usat per "
 "conduir els enemics a la submissió."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:267
@@ -301,13 +301,13 @@
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
-"Varis mesos passaren. Jessica traduí el llibre del Sacerdot no mor Senyor "
-"Caror. Mentre, el príncep Haldric està ocupat instant esbrinar els secrets "
+"Passaren. uns quants mesos. Jessica traduí el llibre del Senyor Lich "
+"Caror. El príncep Haldric està ocupat intentant esbrinar els secrets "
 "del Robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:285
 msgid "I think I've figured something out. Look."
-msgstr "Crec que he esbrinat alguna cosa. Mira."
+msgstr "Crec que he esbrinat alguna cosa. Mireu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:297
 msgid ""
@@ -315,7 +315,7 @@
 "scepter or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
 msgstr ""
 "Ouch! Crema, crema, crema! Ostres, algú hauria de posar això sobre un 
braser "
-"o alguna cosa! Crec que ho guardaré per combat cos a cos de moment."
+"o alguna cosa! Crec que ho guardaré pel combat cos a cos de moment."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:301
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
@@ -326,7 +326,7 @@
 "Humph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
 msgstr ""
-"Ostres. Joves boig que acabarà cremant-nos a tots. Humans, sempre jugant a "
+"Ostres. La bogeria d'aquest jove acabarà cremant-nos a tots. Humans, sempre 
jugant a "
 "ser mags."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:309
@@ -336,7 +336,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:314
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:692
 msgid "For the glory of Southbay!"
-msgstr "Per la glòria de Southbay!"
+msgstr "Per la glòria de la Badia del Sud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:319
 msgid ""
@@ -344,22 +344,22 @@
 "Orcs. The ships aren't ready yet. We must defeat this army of Orcs to buy us "
 "more time. Try not to kill us all with that ruby!"
 msgstr ""
-"Príncep Haldric, jo em concentraré en la resistència de Southbay. Vos heu 
de "
-"derrotar als orcs. Els vaixells no estan llestos. Heu de derrotar aquest "
-"exèrcit d'orcs per conseguir-nos més temps. I intentau no matar-nos a tots "
+"Príncep Haldric, jo em concentraré en la resistència de la Badia del Sud. 
Vós heu de "
+"derrotar els orcs. Els vaixells no estan preparats. Heu de derrotar aquest "
+"exèrcit d'orcs per guanyar més temps. I intenteu no matar-nos a tots "
 "amb aquell robí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:323
 msgid "Very well. I'll do my best."
-msgstr "Molt bé. Faré el millor que pugui."
+msgstr "Molt bé. Faré tot el que pugui."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:335
 msgid "Lord Typhon"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor Tifó"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:340
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
-msgstr "Vinc en busca del Príncep de la Corona!"
+msgstr "Vinc en busca del príncep de la Corona!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:345
 msgid "Who is this fish man?"
@@ -372,10 +372,9 @@
 "exchange for steel trident points and fishhooks. It's difficult to be a "
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
-"Aquest és un dels grans motius pel qual vostre fill anà a les terres de "
-"l'Est. El Senyor Typhon en aprovisionà amb perles i ens va escoltar durant "
-"les nostres travesies, a canvi de tridents d'acer i ams. És difícil ser "
-"ferrer quan vius davall l'aigua."
+"Ell és part del motiu pel qual el vostre fill anà a les terres de "
+"l'est. El Senyor Tifó en aprovisionà amb perles i escortes pel nostres 
viatges"
+" a canvi de tridents d'acer i hams. La forja sota l'aigua és molt 
complicada."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:354
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
@@ -384,7 +383,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:358
 msgid "The Crown Prince is dead. But we have need of your services again- -"
 msgstr ""
-"El Príncep de la Corona és mort. Però necessitam dels teus serveis un 
altre "
+"El Príncep de la Corona és mort. Però necessitem dels vostres serveis un 
altre "
 "cop..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:363
@@ -404,12 +403,12 @@
 "Good. We need the steel for our own war in the deep. I formally place the "
 "might of the Merfolk at your disposal!"
 msgstr ""
-"Bé, necessitam l'acer per la nostra guerra a les profunditats. Poso "
-"formalment el poder de Merfolk a la seva disposició!"
+"Bé, necessitem l'acer per la nostra guerra a les profunditats. Poso "
+"formalment el poder de Merfolk a la vostra disposició!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:385
 msgid "Make haste. We must secure the frontier or it's all over!"
-msgstr "Veis via. Hem d'asegurar la frontera o serà el final!"
+msgstr "Afanyat. Hem d'assegurar la frontera o serà el final!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:401
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:284
@@ -424,7 +423,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:282
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:58
 msgid "Lich-Lord Jevyan"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor Lich Jevyan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:413
 msgid ""
@@ -432,15 +431,13 @@
 "lucky I may raise you from death for my own amusement. Oh, and what's this? "
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
-"Rei Addroran, el vostre dia ha arribat. Prepareu-vos per convertir-vos en "
-"pols. Si sou afortunats potser vos despertaré d'entre els morts per estar al 
"
-"meu servei. Oh, que és allò? Ja veig, ja veig. És el Robí de Foc."
+"Rei Addroran, el vostre dia ha arribat. Prepareu-vos per a convertir-vos en "
+"pols. Si sou afortunat potser us despertaré d'entre els morts per estar al "
+"meu servei. Oh, què és allò? El sento, el sento,sento el Robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:417
-msgid ""
-"You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these Orcs?!"
-msgstr ""
-"Vosaltres monstres! Heu traït la nostra gent... per aliar-vos amb els orcs?"
+msgid "You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these 
Orcs?!"
+msgstr "Vosaltres monstres! Heu traït la nostra gent... per aliar-vos amb els 
orcs?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:420
 msgid "Fool Prince"
@@ -462,46 +459,45 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:433
 msgid "Fath-er! Join... us..."
-msgstr "Pare! Uniu... vos..."
+msgstr "Pa-re! Uniu-vos... a nosaltres.."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:437
 msgid "His older brother was more attractive..."
 msgstr "El seu germà gran era més atractiu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:478
-msgid ""
-"Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
+msgid "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're 
dead!"
 msgstr ""
-"Les seves reserves estan arrivant i nosaltres no hem assegurat la frontera! "
+"Les seves reserves estan arribant i nosaltres no hem assegurat la frontera! "
 "Estem morts!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:495
 msgid "Southbay"
-msgstr "Southbay"
+msgstr "Badia del Sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:514
 msgid "To Clearwater Port"
-msgstr "El port d'Aiguaclara"
+msgstr "Cap el Port d'Aiguaclara"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:533
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Cap a les Terres Centrals i Fustvella"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:552
 msgid "To the Northrun"
-msgstr ""
+msgstr "Cap al Camí del Nord"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:571
 msgid "To the Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Cap a les Terres Centrals"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:590
 msgid "New Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "La nova Badia del Sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:609
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
-msgstr "Ho han segellad, no tenim sortida!"
+msgstr "Ho han segellat, no teniu escapatòria!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:623
 msgid "I am finished."
@@ -509,17 +505,17 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:627
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
-msgstr "El necessitàrem per resistir a Southbay. Hem acabat!"
+msgstr "El necessitàrem per resistir a la Badia del Sud. És la nostra fi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:639
 msgid "We've defeated the Orcs. Let's rig the Ships and get out of here."
-msgstr "Hem derrotat els orcs. Anem als vaixells i partim d'aquí."
+msgstr "Hem derrotat els orcs. Preparem les naus i sortim d'aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:644
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
-"Fills meus... Tal i com acordarem. Resistiré a Southbay fins el meu darré "
-"alé."
+"Fills meus... Tal i com acordarem, defensaré la Badia del Sud fins el meu 
darrer "
+"alè."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:648
 msgid ""
@@ -527,38 +523,35 @@
 "good re-provisioning point, we should be able to embark for the great lands "
 "that are to the East."
 msgstr ""
-"Amb l'ajud de Merfolk, i el meu coneixement d'una illa que ens servirà per "
-"aprovisionar-nos, hauriem de poder ambarcar cap a les grans terres de l'Est."
+"Amb l'ajut de Merfolk, i el meu coneixement d'una illa que ens servirà per "
+"aprovisionar-nos, hauríem de poder embarcar cap a les grans terres de l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:652
 msgid ""
 "What I don't like is the fact that Lich-Lord Jevyan, whom our capital is "
 "named after, betrayed my people. To make matters worse he knows that you "
 "have that ruby."
-msgstr ""
-"El que no soport és que el Sacerdot no mort Senyor Jevyan, del qual tenim el 
"
-"nom de la nostra capital, hagi traicionat la nostra gent. Per empitjorar les "
-"coses ell sap que tens el robí."
+msgstr "El que no suporto és que el Senyor Lich Jevyan, de qui la nostra 
capital ha pres el nom, hagi traït la nostra gent. Per empitjorar les coses, 
ell sap que teniu el robí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:656
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honor of my father. About that island..."
 msgstr ""
-"No hi ha molta cosa que puguem fer sobre això, ara per ara. Bateig aquest "
-"bell vaixell l'Eldaric, en honor del meu pare. I sobre aquella illa..."
+"No hi ha molt que puguem fer sobre això, ara per ara. Batejo aquest "
+"bell vaixell l'Eldaric, en honor del meu pare. I quant a aquella illa..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:660
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
-msgstr "Genial, més vaixell, i ara l'Oceà!"
+msgstr "Genial, més naus, i ara l'oceà!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:665
 msgid ""
 "After you make it to this new land, send some of the ships back, for there "
 "may still be survivors in Southbay."
 msgstr ""
-"Després d'haver arribat a les noves terres, enviau alguns vaixells de "
-"tornada a Southbay. Potser hi ha algun supervivent."
+"Després d'haver arribat a les noves terres, envieu alguns vaixells de "
+"tornada a la Badia del Sud. Potser encara hi resten supervivents."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:678
 msgid "My Son!"
@@ -566,7 +559,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:4
 msgid "A Harrowing Escape"
-msgstr ""
+msgstr "Una fugida agònica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:48
 msgid "Tan-Schmog"
@@ -601,41 +594,41 @@
 "Argh, the Orcish vanguard must have flanked us even further to the East! "
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh, l'avantguarda dels orcs ens deu haver flanquejat més enllà, 
fins i tot, de l'est. Ja esperen a la boca del pas. Hem de deixar les muntanyes 
abans que arribi l'hivern o serà la nostra fi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "Father, I wish you were here..."
-msgstr ""
+msgstr "Pare, tant de bo hi fou aquí..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:149
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
-msgstr ""
+msgstr "Jo em deixaria de sentimentalismes i agafaria l'espasa. Estem 
envoltats d'enemics."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:154
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "No arribaràs lluny, noi. Grrr!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:168
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui va?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:173
 msgid "Burin the Lost"
-msgstr ""
+msgstr "Burin el Perdut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:187
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr "Burin, Burin el perdut. Qui sou?"
+msgstr "Burin, Burin el Perdut. Qui sou?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:192
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass... What are you?"
 msgstr ""
-"Sóc el príncep Haldric, i tenim poca estona per parlar. Ens hem d'afanyar a 
"
-"creuar el pas. Què sou vos?"
+"Sóc el príncep Haldric,no tenim temps per parlar. Ens hem d'afanyar a "
+"creuar el pas. Què sou vós?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:197
 msgid ""
@@ -643,44 +636,45 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
-"Sóc un nan! Maleït sies noi! Em vaig pedre durant una exploració baix 
terra, "
-"deu fer més d'una centúria. Mai he trobat el camí de tornada a casa. Però 
ja "
+"Sóc un nan! Maleït sigues noi! Em vaig perdre durant una exploració sota 
terra fa"
+" ja gairebé un segle. Mai he trobat el camí de tornada a casa. Però ja "
 "em trobo bé, aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr "Bé? Els orcs han vingut i hem de fogir!"
+msgstr "Bé? Els orcs han vingut i hem de fugir!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:207
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Orcs! Fa molt de temps que no tinc el plaer de cruixir un amb la meva 
destral. Ha arribat l'hora de lluitar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid "You've fought Orcs before?"
-msgstr ""
+msgstr "Us heu enfrontat amb el Orcs abans?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:217
-msgid ""
-"Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
-msgstr ""
+msgid "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some 
Orcs!"
+msgstr "Ah, noiet! D'on surts tu? Prou de xerrameca, Matem uns quant Orcs!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that... Is that snow... We're doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Estem atrapats en el pas! Puc veure els seus reforços. Tot està 
perdut! Allò és... és neu... estem maleïts!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:244
 msgid ""
 "SE - The River Road.\n"
 "SW - The Midlands."
 msgstr ""
+"SE - El camí del Riu.\n"
+"SO - Les Terres Centrals."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
-msgstr ""
+msgstr "MARXEU A CASA! NO HI HA RESS A VEEEURE AQQUIÍ!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:272
 msgid ""
@@ -688,34 +682,33 @@
 "midlands? The River Road crosses the Swamp of Esten, so I doubt that even "
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
-msgstr ""
+msgstr "Hauria ara de seguir el camí del sud-est pel Camí del Riu, o el 
camí del sud-oest cap a les Terres Centrals? El Camí del Riu creua el Pantà 
d'Esten, dubto que ni els Orcs puguin arribar allà. Les Terres Centrals eren 
un bon indret, però qui sap el que s'esdevé allà ara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:275
 msgid "I think I'll take the River Road..."
-msgstr ""
+msgstr "Crec que prendré el Camí del Riu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:280
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
-msgstr ""
+msgstr "Bé. Probablement ara les Terres Centrals siguin un niu d'orcs en 
runes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
-msgid ""
-"SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
-msgstr ""
+msgid "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your 
way."
+msgstr "El Pantà! Faig menys de 5 peus d'alçada i no suro! Argh, fes el que 
vulguis."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:295
 msgid "We'll go through the Midlands..."
-msgstr ""
+msgstr "Creuarem les Terres Centrals..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:300
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
-msgstr ""
+msgstr "Diria que les Terres Centrals podrien estar en ruïnes ara per ara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:305
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Es millor que el pantà. No faig més de 5 peus d'alçada i no suro! A 
més, m'agradaria trobar-me més orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:348
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:356
@@ -736,35 +729,35 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:363
 msgid "Come and get it!"
-msgstr ""
+msgstr "Vine i agafa-ho!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:367
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:427
 msgid "Die human."
-msgstr ""
+msgstr "Mor humà."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:371
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:431
 msgid "Uh-oh!"
-msgstr ""
+msgstr "Oh-oh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:423
 msgid "I'll not go so easily!"
-msgstr ""
+msgstr "No hi aniré tan fàcilment!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:441
 msgid ""
 "We've escaped the pass. Well, at least I know that the orcs can be beaten. "
 "Hmm, I guess that this is the last I'll see of my home... and my Father. "
 "(Sigh)"
-msgstr ""
+msgstr "Hem fugit del pas. Bé, al menys sé que els orcs no són imbatibles. 
Hmm, Imagino que serà la darrera vegada que veig la meva terra... i el meu 
pare. (sigh)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:445
 msgid ""
 "We should make our way to Southbay. It is the largest city on the Isle. We "
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
-msgstr ""
+msgstr "Hauríem de marxar cap a la Badia del Sud. És la ciutat més gran de 
l'illa. Allà podrem construir un assentament. Si no, sempre ens queda el Port 
d'Aiguaclara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
@@ -784,19 +777,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:110
 msgid "Avoid engagement for as long as possible"
-msgstr ""
+msgstr "Eviteu els enfrontaments sempre que us sigui possible"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:121
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
-msgstr ""
+msgstr "Finalment es divisen les ribes d'un gran continent. És hora de 
desembarcar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
-msgstr ""
+msgstr "Marxeu-vos nans! Al tractat us vau comprometre a viure a les muntanyes 
i turons del nord del Gran Riu. Aquesta no és la vostra terra. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:129
 msgid ""
@@ -805,11 +798,11 @@
 "do you claim all of the forests of the world, and ALL of the land South of "
 "the Great River, and force us onto only the hills and mountains of the "
 "North? There are hills and mountains as good as any here in the South!"
-msgstr ""
+msgstr "Les nostres terres estan plenes, les nostres mines arriben fins el 
fons de la terra. Hem guanyat la nostra guerra contra les criatures de 
l'obscuritat. Amb quin dret reclameu tots els boscos del mon i TOTA la terra al 
sud del Gran Riu i ens obligueu a viure en les muntanyes i turons del nord? 
També hi ha bones muntanyes i turons aquí al sud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:133
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr ""
+msgstr "El tractat ens dóna el dret, un tractat antic però encara vigent- "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:137
 msgid ""
@@ -817,24 +810,29 @@
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
+"Argh, escolteu cursis i esquifits elfs: 'Nosaltres no talem arbres, netegem 
el bosc.' "
+"Les nostres destrals poden extreure fusta 5 vegades més ràpid! Puc carregar 
la "
+"meitat que vosaltres i encara ésser ric i no sóc el primer que ho pensa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:141
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Espereu, veig un vaixell. molts vaixells. Ens estan envaint!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:145
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
+"Ummm, ens estan envaint? D'acord doncs, arreglarem les nostres diferències "
+"més tard. Ocupem-nos d'ells primer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:206
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Venim en so de pau. Podria la nostra gent-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:210
 msgid "Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "A per ells!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:214
 msgid ""
@@ -842,28 +840,35 @@
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
 msgstr ""
+"Vaja, i tu que portes dies practicant aquest discurs! Imagino diplomàcia la 
diplomàcia s'ha acabat. "
+"Haldric, hauríem d'evitar reclutar massa unitats i evitar la lluita. Deu 
haver una "
+"sol·lució pacífica a tot això."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
 "In the name of... This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have traveled clear around the world."
 msgstr ""
+"En el nom de... Aquest és el continent de la meva terra. Però si anava cap 
a l'est. "
+"Dec haver donat tota la volta al món."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:222
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
+"El meu poble està molt lluny cap al sud. No sé que està passant aquí. Em 
quedaré "
+"amb vós fins al final.Heu estat un bon amic. Només que Ja n'hi ha prou de 
viatges per mar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:235
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:36
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:57
 msgid "Lord Dionli"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor Dionli"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:240
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
-msgstr ""
+msgstr "Què? Què està passant aquí? Nans? Humans? Vaixells? Glimir, 
explica'm."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:244
 msgid ""
@@ -872,12 +877,18 @@
 "like before, with that fellow from Southbay and his lone ship. It was always "
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
+"Les històries són certes. Deuen haver nans colons en els Turons Marrons."
+"Vàrem enxampar aquest grup talant fusta a prop de la badia quan vam veure "
+"molts vaixells. No com abans, amb aquell tipus de la Badia del Sud i la seva "
+"única nau. Era interessant veure'l per aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:248
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
+"Pensàvem que estàvem sent envaïts. Vàrem deixar les nostres diferències 
amb "
+"els nans de banda per un moment i decidírem acabar primer amb això."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:253
 msgid ""
@@ -885,10 +896,13 @@
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
+"Són tendències molestes. Humà, és només per fortuna que hi sóc aquí 
per "
+"ajudar-vos. Aquests dies el Concili de Senyors es reuneix en un bosc no "
+"gaire lluny d'aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:257
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Sóc el Príncep Haldric. Venim en so de pau. Potser els nostres 
pobles-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
@@ -899,23 +913,28 @@
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
+"Quant a vós, nan, torneu als Turons Marrons i digues al teu poble que "
+"es prepari per tornar al nord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
-msgid ""
-"I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
-msgstr ""
+msgid "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. 
Hmph!"
+msgstr "Tornaré als turons, però no us puc prometre que el meu poble farà 
el mateix. Hmph!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:275
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
+"Haldric us dieu? Vós sou el líder? Vos i els vostres consellers veniu amb 
mi. "
+"Serà més segur pels vostres passatgers desembarcar aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:298
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us..."
 msgstr ""
+"(En veu baixa) Potser seria convenient que no esmenteu que ens "
+"acompanyava el nostre petit amic..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:305
 msgid ""
@@ -923,6 +942,9 @@
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
+"He de tornar amb el meu poble. Heu mantingut la vostra paraula, "
+"podeu comptar amb el meu ajut en en el futur. Els serveis del meu "
+"poble estaran sempre a la vostra disposició."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:316
 msgid ""
@@ -930,6 +952,9 @@
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
+"He de tornar amb el meu poble. Heu mantingut la vostra paraula, "
+"podeu comptar amb el meu ajut en en el futur. Els serveis del meu "
+"poble estaran sempre a la vostra disposició."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:326
 msgid ""
@@ -938,6 +963,9 @@
 "survivors. If they return tell them to keep returning until no more "
 "survivors are found."
 msgstr ""
+"Què les corrents us portin amb benevolència, amic meu. (en veu baixa). 
Jessica, ordena "
+"que una tercera part de la nostra flota tornarà a l'Illa Verda per buscar 
més "
+"supervivents. Si tornen digueu-los que continuïn fent fins que no en trobin 
més."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:330
 msgid ""
@@ -947,39 +975,45 @@
 "made fleet. Make haste, return before it is time to meet with these, what "
 "are they? Ahh, Elves."
 msgstr ""
+"(Segueix en veu baixa) Omple els vaixells amb una tripulació mínima i 
dóna'ls les "
+"provisions restants. Fes-li arribar al Senyor Tifó. Assegura't de que no 
s'enviï més"
+" d'un terç de la flota. No podem proveir els Orcs de tota una flota. 
Afanya't i "
+"torna abans de que sigui l'hora de trobar-nos amb aquests, què són? Ah, 
Elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:334
 msgid ""
 "This is the second Eldaric I get to say goodbye to. At least this time it is "
 "easier than the first."
 msgstr ""
+"Aquest és el segon Eldaric al que he de dir adéu. Si més no aquesta vegada 
"
+"és més fàcil que la primera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:378
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
-msgstr ""
+msgstr "Apostaria a que no és el tipus de benvinguda que esperàveu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
-msgstr ""
+msgstr "Un espia en els boscos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:44
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:65
 msgid "Lord Logalmier"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor Logalmier"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:52
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:73
 msgid "Lord Aryad"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Aryad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:75
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:151
 msgid "Lord El'Isomithir"
-msgstr ""
+msgstr "Lord El'lsomithir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:88
 msgid "Jessica in Hiding"
-msgstr ""
+msgstr "Jessica s'amaga"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:99
 msgid ""
@@ -987,12 +1021,17 @@
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
+"Una maledicció els ha acompanyat des de la seva antiga terra. Els meus 
exploradors "
+"m'han informat de que els Orcs s'han assentat, Els Orcs hi són aquí per 
primer "
+"cop en centúries."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:104
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
+"I porta una arma de gran poder. Els Orcs no seran capaços de notar-lo. "
+"Hi ha poders més grans en joc aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:109
 msgid ""
@@ -1001,10 +1040,13 @@
 "out, then we should 'deal' with the survivors, and make compromise with the "
 "Dwarves."
 msgstr ""
+"Potser ens hem equivocat. Si els humans fan fora els Orcs hauríem de complir 
el "
+"nostre pacte. Si més problemes els persegueixen cap aquí haurem de 
deixar-los lluitar,"
+" llavors 'encarregar-nos' dels supervivents i fer un pacte amb els nans."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:114
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
-msgstr ""
+msgstr "Però vàrem fer un pacte amb Haldric i aquells homes del nord-oest-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:119
 msgid ""
@@ -1013,23 +1055,27 @@
 "more trouble follows them here we should let them fight it out, then we "
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
+"Som la gent dels boscos, sabeu que tot el que es parli amb aquells inhumans 
tenen "
+"és irrellevant per a les nostres necessitats. Com va dir el Senyor Aryad, 
'Si els "
+"persegueixen més problemes haurem de deixar-los lluitar, llavors 
'encarregar-nos' "
+"dels supervivents i fer un pacte amb els nans.'"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:129
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "(Sigh) entesos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:139
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "(En veu baixa) Són tot uns amics. He de parlar amb en Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr ""
+msgstr "Un estiu de Tempestes"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:45
 msgid "Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Líder Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:73
 msgid "King Eldaric IV"
@@ -1038,7 +1084,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:78
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:155
 msgid "Defeat the Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota el líder Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:86
 msgid "Death of King Eldaric"
@@ -1048,60 +1094,68 @@
 msgid ""
 "The trouble seems to have finally reached to the heart of the Isle, to the "
 "isolated lands of King Eldaric IV."
-msgstr ""
+msgstr "El problema sembla haver arribat al cor de l'illa, les terres 
aïllades del rei Eldaric IV."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:104
 msgid ""
 "It looks like a Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
+"Sembla que una púrria Wesfolk ha assetjat l'assentament del nord. Prepara't "
+"per a la batalla Haldric!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:108
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
-msgstr ""
+msgstr "Pare, ja sóc prou gran, puc guiar les nostres tropes a la batalla?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
 msgid ""
 "You're showing initiative son! I'm proud of you! You may lead our forces to "
 "battle, but I'll stay near to keep an eye on you."
 msgstr ""
+"Mostres iniciativa, fill meu! Estic orgullós de tu. Pots guiar les nostres 
tropes a la "
+"batalla, però estaré a prop teu per tenir cura de tu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:116
 msgid "Onward to victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Endavant cap a la victòria!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
+"Mira, un petit príncep amb el seu feliç seguici! Us donarem una lliçó pel 
que "
+"el vostre rei ens va fer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:129
-msgid ""
-"Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the gold!"
-msgstr ""
+msgid "Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the 
gold!"
+msgstr "No oblideu les altres vil·les aïllades, necessitarem l'or!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:137
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
-msgstr ""
+msgstr "Afanya, fill! Hem de vèncer abans que la collita estiuenca es faci 
mal bé."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:149
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me..."
-msgstr ""
+msgstr "Us prego pietat! No em mateu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:153
 msgid "Why have you come to trouble our lands?"
-msgstr ""
+msgstr "Perquè heu vingut a les nostres terres a crear problemes?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice... They opened a gate... and..."
 msgstr ""
+"Portar problemes a les vostres terres! Bah! El vostre Príncep boig de la "
+"Badia del Sud ha atacat les nostres terres. Els senyors Lich no varen tenir 
cap opció... "
+"Varen obrir una porta...i..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:161
 msgid "And what?"
-msgstr ""
+msgstr "I què?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:165
 msgid ""
@@ -1109,10 +1163,13 @@
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
+"Varen acordar deixar entrar tots els terrors de l'infern en aquesta illa. 
Construïren "
+"un immens pont de pedra cap al cor de la terra dels orcs en el llunyà oest! "
+"Ara, fins i tot nosaltres els Wesfolk, hem de fugir o ens convertiran en 
esclaus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:169
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
-msgstr ""
+msgstr "Els Orcs són només criatures de contes fantàstics!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:173
 msgid ""
@@ -1120,16 +1177,21 @@
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
 "hope."
 msgstr ""
+"Heu romàs massa temps en aquesta illa. Us ben asseguro que els orcs 
existeixen. "
+"Ara per ara hi deuen haver mitja dotzena d'entrades a les terres dels orcs. "
+"No hi ha esperança."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:177
 msgid ""
 "We must prepare the defenses! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
+"Hem de preparar les nostres defenses! Haldric, quedeu-vos a la torre, "
+"Jo he d'anar a enfortir la nostra frontera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:181
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
-msgstr ""
+msgstr "Les meves tropes han estat vençudes, ara marxo per mercè de la 
vostra pietat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:185
 msgid ""
@@ -1137,18 +1199,21 @@
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
 "merciful."
 msgstr ""
+"Podeu marxar. Procureu no tornar a causar-nos problemes.La costum du que "
+"podeu demanar clemència una vegada, però si ens tornem a trobar no "
+"seré tan benvolent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:198
 msgid "We have run out of time... The crops shall spoil, we'll starve!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem arribat tard... Les collites es faran malbé, morirem de gana!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:209
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Mor fastigós Wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:220
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Sent la meva còlera, maleït!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:478
@@ -1179,27 +1244,27 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:234
 msgid "Cowardly: Flee on the First Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Amb covardia: Embarca en el primer vaixell"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:238
 msgid "Normal: Flee on the Second Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Normal: Embarca en el segon vaixell"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:242
 msgid "Heroic: Flee on the Third Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Heroic: Embarca en el tercer vaixell"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:246
 msgid "Heroic: Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heroic: Derrota tots els líders enemics."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:258
 msgid "Death of Lieutenant Aethyr"
-msgstr "Mort del tinent Aethyr"
+msgstr "Mort del Tinent Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:262
 msgid "Miss the Last Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Perd l'últim vaixell"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:272
 msgid ""
@@ -1207,16 +1272,21 @@
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
+"El nostre Príncep ha aconseguit arribar al Port d'Aiguaclara amb els orcs 
perseguint-lo "
+"de ben a prop. Encara que els orcs no han pogut atrapar-lo encara l'hivern no 
ha fallat, "
+"i els vaixells no hi són al port."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:278
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! El Port d'Aiguaclara encara resisteix!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:283
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
 msgstr ""
+"Tinent, qui és el capità aquí? On són els vaixells? Ens arrisquem a 
quedar-nos "
+"atrapats en aquesta ciutat durant l'hivern si el port es congela."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:289
 msgid ""
@@ -1225,6 +1295,10 @@
 "days. Our forces engaged the Orcs as they exited the Swamp of Esten, we even "
 "pushed them back into the swamp!"
 msgstr ""
+"Sóc jo, Senyor, jo guio la guarnició local. Tota la nostra flota pesquera 
està evacuant "
+"la gent cap a la Badia del Sud, com vàrem acordar. Els vaixells tornaran en 
uns dies. "
+"Les nostres tropes van caure sobre els Orcs quan sortiren del Pantà d'Esten, 
"
+"fins i tot els vam fer recular al pantà!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:295
 msgid ""
@@ -1232,10 +1306,13 @@
 "our positions. We lost most of our forces, my lord, including the King of "
 "Clearwater, who was bravely leading the charge."
 msgstr ""
+"Malauradament, va ser només un miratge i els reforços orcs ràpidament van "
+"superar les nostres posicions. Vàrem perdre la majoria de les nostres 
tropes, Senyor, "
+"fins i tot el Rei d'Aiguaclara, que dirigia valentament la càrrega."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:300
 msgid "That's horrible!"
-msgstr ""
+msgstr "Això és horrible!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:306
 msgid ""
@@ -1246,6 +1323,12 @@
 "winter stores. They've gone to Southbay, apparently the city is brimming "
 "with refugees from all over."
 msgstr ""
+"La sang de molts bons soldats tacà aquell dia el gelat camp de batalla. "
+"I encara continuen pressionant. El Rei no va deixar cap hereu, però els 
altres nobles "
+"van fugir cap a la Badia del Sud. Hem estat ocupats evacuant la resta de la 
població."
+"L'exèrcit ens ha proporcionat suficient temps per a evacuar la major part de 
la nostra gent, "
+"i la major part dels magatzems d'hivern. Varen marxar cap a la Badia del Sud, 
aparentment "
+"ciutat s'està repleta de refugiats de tot arreu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:312
 msgid ""
@@ -1255,6 +1338,11 @@
 "help we can get to hold our walls. Otherwise I fear that we will be overrun "
 "before the last of the people can be evacuated."
 msgstr ""
+"Només defensarem la ciutat fins que els darrers refugiats hagin estat 
evacuats. "
+"Vós, el meu senyor, sou lliure de posar-vos fora de perill quan arribi la 
primera nau. "
+"Però, si puc ser franc, senyor, les nostres defenses estan molt minvades i 
necessitarem "
+"de tota l'ajuda possible per defensar els nostres murs. D'altra manera molt 
em temo "
+"que seriem superats abans que el darrer dels nostres hagi pogut ser evacuat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:317
 msgid ""
@@ -1263,30 +1351,37 @@
 "to be evacuated as well. We have traveled far and bear many wounded, but we "
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
+"Bé, som els darrers refugiats, tenim els orcs al clatell. Tenim els Wesfolk 
de la nostra "
+"part, han estat útils, també han de ser evacuats. El viatge ha estat llarg 
i hem patit "
+"moltes baixes, però us ajudarem a defensar aquests murs tot el que puguem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:323
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be... "
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
+"Us estic agraït, Senyor. Però hem de endur-nos també aquells Wesfolk? "
+"Seria... molt irregular. Esteu segur, senyor?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:328
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
-msgstr ""
+msgstr "Sí. Assegura't de que s'entén que són els nostres amics."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:334
 msgid "Yes Sir!"
-msgstr ""
+msgstr "Sí, Senyor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:339
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
-msgstr ""
+msgstr "Sí, Senyor, en efecte. Vós ens necessiteu per resistir fins que 
arribin els vaixells."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:344
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
 msgstr ""
+"Vaixells! Ningú ha dit res de vaixells. No acabarà mai aquesta tortura? Ah, 
"
+"els orcs m'ajudaran a mantenir el cap lliure de pensaments."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid ""
@@ -1294,22 +1389,29 @@
 "loads. Until then, let us make those orcs pay dearly for every inch of our "
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
+"Homes, tothom al seu lloc! Hem d'evacuar tothom als vaixells en tres tandes 
més."
+"Fins llavors, fem que els orcs paguin amb la mort per cada polsada de la 
nostra terra. "
+"Per les nostres llars, per la nostra gent, pel nostre rei caigut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
 msgid "You killed my family! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Tu vares assassinar la meva família! Mor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:373
 msgid ""
 "<Muttering> 'Bring these Wesfolk too?' Bah! 'It would be... highly "
 "irregular.' I'll show you irregular..."
 msgstr ""
+"<refunfunyant>' Endur-nos també aquests Wesfolk?' Bah, 'Seria... "
+"molt irregular' Ja t'ensenyaré jo irregular..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:381
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
+"Empenyem-los cap al mar! Són en les nostres cases d'hivern! Oh, Tan-Vragar, 
"
+"espero que els agradi la vostra petita sorpresa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:390
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
@@ -1328,39 +1430,47 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:418
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
-msgstr ""
+msgstr "Una oda per a vós, en el vostre camí, espero que tingueu un dia més 
gloriós!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:438
 msgid "Deadman's Ford"
-msgstr ""
+msgstr "El gual de l'Home mort"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:458
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
-msgstr ""
+msgstr "El Camí del Riu - Cap al pantà d'Esten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:651
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Nostre Senyor, el primer vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la 
vostra gent "
+"heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la nau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:670
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
 msgstr ""
+"Senyor, el primer vaixell està salpant. Però el segon vaixell no trigarà 
en "
+"arribar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:702
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Senyor, el segon vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la vostra 
gent ·"
+"heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la nau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:722
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer."
 msgstr ""
+"Senyor, el segon vaixell està salpant. Però l'últim vaixell no trigarà 
molt en arribar. "
+"Amb la vostra ajuda podrem resistir una mica més."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:754
 msgid ""
@@ -1368,16 +1478,20 @@
 "to safety. Prince Haldric, you and your men must go now! Go to the pier to "
 "board the ship for Southbay."
 msgstr ""
+"Senyor, l´ultima nau ha arribat! Finalment els darrers de la nostra gent 
poden "
+"marxar cap a un lloc segur. Príncep Haldric, vós i la vostra gent heu de 
marxar ja! "
+"Príncep Haldric, si vós i la vostra gent heu de marxar cap a la Badia del 
Sud aneu al "
+"moll per embarcar a la nau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:774
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor, l'última nau està salpant. Estem atrapats!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:831
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:887
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:942
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Senyor, l'última nau ja no hi és. Veniu a ajudar-nos en la defensa 
contra els orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:845
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:900
@@ -1387,10 +1501,13 @@
 "Haldric must go to lead you to the ship. Until then, help us defend against "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Shirk no oblideu el vostre deure, soldat. Quan l'últim vaixell arribi, aquí 
és "
+"on el príncep Haldric ha d'anar per guiar-vos a la nau. Fins a aquest moment 
"
+"ajudeu-nos a defensar-nos dels orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:974
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
-msgstr ""
+msgstr "Permiteu-me morir en pau. Amor meu, aviat estaré amb tuu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:979
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
@@ -1401,30 +1518,36 @@
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Hem aconseguit fugir dels orcs abans que el gel ens atrapés! "
+"Anem doncs ara cap a la Badia del sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:997
 msgid "I know I mentioned I can't float."
-msgstr ""
+msgstr "Estic segur d'haver mencionat que no suro."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1002
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
-msgstr ""
+msgstr "Puc suggerir una via alternativa?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1007
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Per què?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1012
 msgid ""
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
+"Teniu el robí de foc, però no teniu ni idea del que fa, oi? Sabeu que 
aquell "
+"Lich que heu petrificat just a les afores de la Badia del Sud-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1017
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our magi in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
+"Sí, el cau del Lich! On vàrem usar per primer cop els nostres mags a la 
batalla, "
+"i va inclinar la balança de la guerra contra el vostre poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1022
 msgid ""
@@ -1432,23 +1555,29 @@
 "He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes got "
 "petrified along with him."
 msgstr ""
+"Erm, sí... Ell fou l'antic rival del nostre estimat difunt el Lich Lord 
Lenvan. "
+"Cobdiciava el robí i el va estar estudiant. Les úniques còpies de les 
notes que "
+"va prendre es van petrificar junt amb ell."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1027
-msgid ""
-"If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
-msgstr ""
+msgid "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am 
sure!"
+msgstr "Si desembarquem fora de la Badia del sud estarem atrapats. D'això 
n'estic segur!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1033
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
 msgstr ""
+"La meva família era de la Badia del Sud, el meu pare fou soldat allà. 
L'entrada al "
+"clavegueram és a prop del fòssil d'un Lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1038
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
 msgstr ""
+"Oh, això comença a semblar-se perillosament a un pla. Tinent Aethyr, "
+"us unireu a nosaltres?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1044
 msgid ""
@@ -1456,22 +1585,29 @@
 "left for me. I'll stay, by the time the Orcs wrestle Clearwater Port away "
 "from me there'll be nothing but rubble left!"
 msgstr ""
+"No. Aquells monstres varen assassinar la meva família. La meva esposa, les 
meves filles. "
+"Ja no en tinc res. Em quedaré, quan els Orcs m'arravatin el Port 
d'Aiguaclara ja no hi "
+"quedarà allà més que runes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1050
 msgid ""
 "The peasant farmers seem to like you. Who knows, maybe they'll be of some "
 "help."
 msgstr ""
+"Sembla que els agradeu als pagesos i camperols. Qui sap? Potser us podrien 
ser "
+"d'alguna utilitat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1055
 msgid ""
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
+"Les provisions són insuficients, necessitem tota l'ajuda que podem 
aconseguir. "
+"Sigues valent i lluita amb coratge, amic meu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
-msgstr ""
+msgstr "L'illa maleïda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:55
 msgid "Isorfilad"
@@ -1483,153 +1619,163 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:150
 msgid "She's... She's beautiful."
-msgstr ""
+msgstr "És... és molt bonica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:153
 msgid "Midnight Queen"
-msgstr ""
+msgstr "La Reina de la mitja nit."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "You will be made to serve... Come admire me. Feel my love."
-msgstr ""
+msgstr "Sereu creats per a servir-me... Veniu a admirar-me. Sentiu el meu 
amor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:169
 msgid "She is so..."
-msgstr ""
+msgstr "És tan..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:173
 msgid "Haldric think with your brain!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, pensa amb el cap!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:177
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
-msgstr ""
+msgstr "Atrapeu-la abans de que pugui causar massa problemes!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "The temple is quite empty."
-msgstr ""
+msgstr "El temple sembla estar buit."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:317
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
+"Després d'un curta travessia, Haldric arriba a l'Illa maleïda dels elfs. "
+"Un espesa boira envaeix l'aire."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:322
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahh, I've been with you this "
 "far. Who'd have thought, a nautical dwarf."
 msgstr ""
+"He dit que prou de vaixells. Humans traïdors Ah, he estat amb vosaltres tant 
de temps. "
+"Qui ho hauria dit, un nan marí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:327
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
-msgstr ""
+msgstr "Molt em temo que ens haurem de enfrontar amb més no morts. Esteu 
vigilants."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:332
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
 msgstr ""
+"Deuen ser els morts eterns. No com els no morts que usaven la meva gent, "
+"són ànimes d'elfs. Per tant aneu amb cura."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:338
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
-msgstr ""
+msgstr "La meva ma portarà a tots els guerrers de l'obscuritat al destí que 
els espera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:346
 msgid ""
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
 msgstr ""
+"Tots aquells elfs ja resten en pau. Espereu que les malediccions que han 
caigut "
+"sobre nosaltres no tinguin efecte."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:351
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, sou massa paranoic."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:375
 msgid "A curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr ""
+msgstr "Una maledicció caurà sobre tots els de la vostra raça que visitin 
l'illa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:386
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
-msgstr ""
+msgstr "Calamitats sobre vós i els vostres. No tornareu a veure la pau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:397
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
-msgstr ""
+msgstr "La meva ànima recorrerà aquest lloc durant tota l'eternitat! Maleït 
siguis!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:405
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
-msgstr ""
+msgstr "Sense la seva reina els no morts s'esvaeixen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:424
 msgid "Back, back to the grave with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Torna a la teva tomba!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:438
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Encara hem de derrotar la Reina vampir!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:456
 msgid ""
 "No! The ship that was supposed to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
 msgstr ""
+"No! La nau que havia de recollir-nos ha vist que encara hi ha lluita i no ha 
parat. "
+"Estem atrapats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:4
 msgid "The Ka'lian"
-msgstr ""
+msgstr "El Ka'lian"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:157
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Crec que lluitaré amb el Drac!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:162
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
-msgstr ""
+msgstr "Lord Logalmier, derrotaré el vostre drac."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:178
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, ja heu vençut el drac, Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
-msgstr ""
+msgstr "Anem per aquells Sauris i Nagues de la platja!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:193
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquells monstres de sang freda patiran la meva ira!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:209
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, ja heu alliberat la platja."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:219
 msgid "Let's clear out that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Netegem aquell cau de trols!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:224
 msgid "So what exactly is a Troll?"
-msgstr ""
+msgstr "Què és exactament un Trol?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:240
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, Trols, escates i ullals, no ho recordes?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:250
 msgid "Let's put those Souls to rest on the Cursed Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Enviem a descansar aquelles ànimes a l'Illa Maleïda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:255
 msgid "Undead. Bah! We're pros at fighting them."
-msgstr ""
+msgstr "No morts. Bah! Som especialistes en la lluita contra ells."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:271
 msgid "How could you possibly forget that horror of an Island?"
-msgstr ""
+msgstr "Com heu pogut oblidar aquell horror d'illa?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:282
 msgid "In the name of Peace between our Peoples:"
-msgstr ""
+msgstr "En el nom de la Pau entre els nostres pobles:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:300
 msgid ""
@@ -1637,6 +1783,9 @@
 "the Dragon of the Green Swamp and its Saurian minions. If you can defeat "
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
+"Molt em temo que la meva raça és massa poc exigent amb vós. Decreto que "
+"haureu de lluitar amb el Drac del Pantà Verd i els seus adeptes sauris . "
+"Si podeu derrotar-lo us haureu ben guanyat un lloc en aquesta terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:314
 msgid ""
@@ -1644,6 +1793,9 @@
 "trading metal with the Nagas of the sea. We should really put a stop to "
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
+"Hi ha un grup de Sauris, estic segur que són amics del Drac, que comercien "
+"el metall amb els Nagues del mar. Hem de parar això. Hi són en una "
+"platja aprop d'aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:328
 msgid ""
@@ -1651,6 +1803,9 @@
 "the thought of those dwarves stumbling on the Trolls vaguely amusing, this "
 "should make an adequate quest for you."
 msgstr ""
+"Estem tenint problemes amb un cau de Trols en els Turons Marrons. "
+"Encara que trobo poc divertit imaginar-me aquells nans esclafant Trols 
aquesta "
+"hauria de ser una prova adequada per a vós."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:342
 msgid ""
@@ -1658,51 +1813,59 @@
 "Their souls still haunt that place since no elf will go there. You should "
 "clear this isle, and put their souls to rest."
 msgstr ""
+"Fa molt de temps va caure una obscura maledicció sobre un clan d'elfs d'una 
illa. "
+"Les seves ànimes encara continuen vagant aquell indret car que mai un elf 
anirà allà. "
+"Haureu de netejar l'illa i posar les seves ànimes a descansar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:359
 msgid ""
 "Ahh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
+"Ahh, heu derrotat l'home drac del nord-est, sou realment "
+"impressionant per a ser un humà."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:372
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Així que heu derrotat els Trols. Benvingut Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:385
 msgid "Finally the souls of our poor kin may rest. Thank you."
-msgstr ""
+msgstr "Al final les ànimes de la nostra pobre raça podran descansar, Grà
cies."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:398
 msgid "Our beaches are free again. I knew I could trust you Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Les nostres platges són lliures un altre cop. Sabia que podia confiar 
en vós, Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:408
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric i el seu seguici es troben abans del Ka'lian, o Concili dels 
senyors Elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:421
 msgid "Dionli, why have you brough these humans before us?"
-msgstr ""
+msgstr "Dionli, per què heu portat aquells humans davant nostre?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:426
 msgid ""
 "They are of the same people as the Prince of Southbay. They come as "
 "refugees. I can see a use for them."
 msgstr ""
+"Són la mateixa gent que el príncep de la Badia del Sud. Són refugiats. "
+"Crec que ens poden ser útils."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
-msgid ""
-"What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
-msgstr ""
+msgid "What use would that be? What need could we have for the shortliveds 
here?"
+msgstr "Ens que ens podrien ajudar? En que ens podrien ser útils aquí 
aquests caducs de vida?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
+"Els nans han vingut a les Muntanyes Marrons. Encara que viuen molt, creixen "
+"com la mala herba en un camp àrid. S'estan gestant problemes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
 msgid ""
@@ -1710,10 +1873,13 @@
 "of Southbay was good, he was a credit to his people, maybe these ones are "
 "made of the same stuff."
 msgstr ""
+"És millor ser el gran de tres que el petit de dos. El príncep de la Badia 
del Sud "
+"fou un home bo, la seva gent confiava en ell, potser aquells estan fets "
+"de la mateixa pasta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:446
 msgid "But why then do they come as refugees? Speak human."
-msgstr ""
+msgstr "Però per què venen com a refugiats? Parla humà."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:450
 msgid ""
@@ -1721,11 +1887,15 @@
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
 "forfeit."
 msgstr ""
+"La nostra gent ve en so de pau. Hi ha hagut una guerra en la nostra terra. "
+"Som refugiats. Cerquem una nova llar, ja que la nostra illa al nord i l'oest 
ara "
+"està perduda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:455
-msgid ""
-"So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
+msgid "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the 
West-North."
 msgstr ""
+"Així que heu vingut a robar-nos la nostra terra? Ja coneixem els de la 
vostra raça, "
+"humans de l'oest nord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:459
 msgid ""
@@ -1733,28 +1903,30 @@
 "the elves are people of the forests, we only seek some of the space in "
 "between."
 msgstr ""
+"Només volem viure en pau. Els nans són pobles de les muntanyes i els 
turons, "
+"els elfs viuen als boscos, nosaltres només busquem una mica d'espai 
entremig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:464
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
-msgstr ""
+msgstr "Els podríem garantir a aquest humans les planes al nord i sud del 
gran Riu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:469
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
-msgstr ""
+msgstr "Haurem de provar-los abans de garantir-los tal cosa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:474
 msgid "A quest for each of us then?"
-msgstr ""
+msgstr "Llavors una prova per a cada un de nosaltres?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:489
 msgid "Agreed. (Sigh)"
-msgstr ""
+msgstr "D'acord (Sigh)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:493
 msgid "Umm, agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, d'acord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:498
 msgid ""
@@ -1763,37 +1935,40 @@
 "the hills south of the Great River, if not you will be forced to depart. So "
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
+"D'acord humans. Cada un dels nostres senyors té una prova específica "
+"per a vosaltres. Si les aconseguiu totes us garantirem totes les planes dels "
+"nostres dominis i els turons al sud del Gran Riu, però si no haureu de 
marxar. "
+"Quina fita voleu provar primer?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:519
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé, però això és només el començament. Encara us resta molt 
a fer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:548
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
-msgstr ""
+msgstr "Heu tornat a vèncer. Encara podreu aconseguir un lloc en aquesta 
terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:577
 msgid "Ahh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
-msgstr ""
+msgstr "Ah, el meu jove príncep, no sou tan feble com em pensava."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:605
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
-msgstr ""
+msgstr "Heu esta victoriós príncep Haldric. Sabia que ho podríeu 
aconseguir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:611
-msgid ""
-"Man of the West-North you have earned your place on this great continent."
-msgstr ""
+msgid "Man of the West-North you have earned your place on this great 
continent."
+msgstr "Home del nord-oest, us heu guanyat un lloc en aquest vast continent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:617
 msgid "As per our agreement, you and your people-"
-msgstr ""
+msgstr "Com vàrem acordar, vós i la vostra gent-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:623
 msgid "may stay."
-msgstr ""
+msgstr "us podeu quedar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:629
 msgid ""
@@ -1801,12 +1976,17 @@
 "plains and hills to the South of the Great River. Be kind to the land. In a "
 "time of need we may call upon you, remember our generosity."
 msgstr ""
+"Per tant us garantim les planes del nord del Gran Riu, i les planes i turons "
+"al sud del Gran Riu. Estimeu la terra. Si mai necessitem la vostra ajuda us "
+"cridarem, recordeu la nostra generositat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:634
 msgid ""
 "Fair enough. I decree a 'Pact of Mutual Aid' between our peoples. But, "
 "aren't you setting us in conflict with the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Em sembla just. Segellem un pacte de mutu auxili entre els nostres pobles. "
+"Però no ens esteu posant en conflicte amb els nans?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:640
 msgid ""
@@ -1814,39 +1994,48 @@
 "They are your resources to guard now. In the future we would be willing to "
 "trade with you."
 msgstr ""
+"No. Els nans han tornat al nord. Els humans també sou miners, oi? "
+"Us haureu d'ocupar de les mines. En un futur estarem interessats en "
+"comerciar amb vosaltres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:649
 msgid "Lt. Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Tinent Aethyr."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:654
 msgid "Who is this?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui és aquest?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:659
 msgid ""
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
+"És el tinent Aethyr, del Port d'Aiguaclara. Estava segur de que havíeu mort 
"
+"a la batalla."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:665
 msgid ""
 "No Sir. I was leading the final survivors of Clearwater Port, we were making "
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
-msgstr ""
+msgstr "No, Senyor. Guiava els últims supervivent del Port d'Aiguaclara, và
rem resistir al far quan una de les vostres naus va arribar. Un dels meus homes 
em va colpejar en el cap i després em vaig despertar al mar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:671
 msgid ""
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
+"Porto notícies. Alguns 'vells amics' han decidit aparèixer. "
+"Hauríeu de anar a 'saludar-los'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:676
 msgid ""
 "(Whispering) I fear our friend has said too much. You go on ahead, I'll "
 "catch up with you."
 msgstr ""
+"(En veu baixa) Molt em temo que el nostre amic ha parlat massa. "
+"Continueu, ja us agafaré."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
@@ -1858,6 +2047,9 @@
 "has been preceded by his wife and loving daughters. For his heroism in the "
 "face of adversity a place of glory is assured to him in the Halls of Light..."
 msgstr ""
+"Que el tinent Aether tingui una plaent viatge a l'altre món, on la seva dona 
"
+"i filles l'han precedit. Per la seva heroïcitat enfront l'adversitat té un 
lloc "
+"assegurat en les Sales de la Llum..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:179
 msgid ""
@@ -1866,6 +2058,10 @@
 "good people- My father- Eldaric, King Addroran. However, there is hope, and "
 "a new land spread before us!"
 msgstr ""
+"Sense el noble sacrifici del tinent no hauríem aconseguit mai acabar el 
dia. "
+"Avui hem aconseguit una gran victòria aquí però hem perdut molt, molta 
bona gent- "
+"El meu pare- Eldaric, el Rei Addroran. Malgrat tot encara hi ha una 
esperança, "
+"una nova terra s'estén als nostres peus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:200
 msgid ""
@@ -1873,65 +2069,76 @@
 "Jessica and I share. I must have your word that what I say will never be "
 "uttered again."
 msgstr ""
+"Arreu hi han succeït fets obscurs. Hi ha un secret que només Jessica i jo 
coneixem. "
+"Doneu-me la vostra paraula de que el que digui no es tornarà a pronunciar 
mai més."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:204
 msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
-msgstr ""
+msgstr "Us he seguit durant molt de temps, guardaré el vostre secret. Ho 
prometo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:209
 msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
-msgstr ""
+msgstr "Senyor, guardaré el vostre secret fins a la mort."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:214
 msgid "I will take it with me to my Grave."
-msgstr ""
+msgstr "Me l'enduré a la tomba."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:219
 msgid ""
 "I agree, but misfortune may follow you depending on the nature of your "
 "misdeed."
 msgstr ""
+"D'acord, però la mala sort us podria acompanyar segons la naturalesa "
+"dels vostres mals fets."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:223
 msgid ""
 "The Elves don't have the Ruby of Fire. We perpetrated a ruse on the Orcs. If "
 "they return they will come looking for the Elves."
 msgstr ""
+"Els Elfs no tenen el Robí de foc. Vàrem robar els orcs. "
+"Si tornen buscaran els elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:227
-msgid ""
-"To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with us."
-msgstr ""
+msgid "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with 
us."
+msgstr "Per ser-vos franc, Haldric, els elfs estaven reconsiderant el seu 
pacte amb nosaltres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:231
 msgid ""
 "Humph. I suspected as much-- from both the Elves and you. Humans and Elves "
 "always think they're so clever!"
 msgstr ""
+"Humphh. Sospitava tant-- dels elfs i de vós. Els humans i els elfs sempre es 
"
+"creuen tant intel·ligents!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:236
 msgid "May the Lords of Light have Mercy on you. But, I am bound by my word."
-msgstr ""
+msgstr "Què els Senyors de la Llum s'apiadin de vós. Però, jo em dec a la 
meva paraula."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:243
 msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
-msgstr ""
+msgstr "Jessica, vós vareu amagar el Robí en aquell vil cau de Trols? No és 
així?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:247
 msgid "What? Why would you doubt me?"
-msgstr ""
+msgstr "Què? Com podeu desconfiar de mi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:251
 msgid ""
 "The Orcs that didn't escape in the ships have regrouped. They are preparing "
 "to march on the Elves. We should come to the aid of our new friends."
 msgstr ""
+"Els orcs que no varen escapar en les naus s'han reagrupat. S'estan preparant "
+"per atacar els elfs. Hauríem d'anar a ajudar els nostres nous amics."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:255
 msgid ""
 "These Orcs are few, but the Elves aren't accustomed to war. Besides we will "
 "have to rely on Elven charity if we are to survive this first winter."
 msgstr ""
+"Aquests orcs són pocs però els elfs no estan acostumats a la guerra. A més 
a més "
+"hem de confiar en la caritat dels elfs si volem sobreviure a aquest primer 
hivern."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:259
 msgid ""
@@ -1940,10 +2147,14 @@
 "children of the good people of the West North, of the Green Isle, find "
 "prosperity in this new land."
 msgstr ""
+"Després hauríem de construir ciutats en totes les regions que els Elfs en 
han concedit. "
+"Haurem de traslladar la nostra capital terra endins, lluny de la costa. 
Espero que "
+"els fills de la bona gent del nord-oest, de l'illa verda trobin prosperitat "
+"en aquesta nova terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:279
 msgid "So what of the rest of you?"
-msgstr ""
+msgstr "I què passa amb la resta de vosaltres?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:283
 msgid ""
@@ -1951,6 +2162,9 @@
 "time I was gone. I will try to convince them of the wisdom of using the "
 "underways to settle new lands."
 msgstr ""
+"Hauré de tornar a la meva terra. Sembla que hem crescut i ens hem fet molt "
+"forts durant el temps que he estat fora. Intentaré convèncer-los de la 
saviesa "
+"d'usar els camins subterranis per establir les nostres terres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:287
 msgid ""
@@ -1958,6 +2172,8 @@
 "dwarves in other lands. It's a big world with lots of good mountains. Of "
 "that much I am sure."
 msgstr ""
+"Conec el camí a molts llocs- Crec que vull trobar si hi ha nans en altres 
terres. "
+"És un món molt gran amb moltes i bones muntanyes. N'estic ben segur."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:292
 msgid ""
@@ -1965,6 +2181,9 @@
 "knowledge. I will go forth amongst the people and spread wisdom, and see "
 "about establishing a new order of Magi in this new land."
 msgstr ""
+"Hem perdut molt durant els darrers mesos, però no hauríem de perdre tots "
+"els nostres coneixements. Difondré la saviesa entre la gent i intentaré 
establir "
+"un nou ordre de Mags en aquesta nova terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:297
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:302
@@ -1973,23 +2192,25 @@
 "knights for a new land. For a new King, if you will allow me to serve under "
 "your banner."
 msgstr ""
+"No sóc més que un humil serv de la Corona. Establiré un nou ordre de "
+"cavallers per a una nova terra. Per a un nou rei si em permeteu servir al "
+"vostre estendard."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:306
 msgid "Excellent."
 msgstr "Excel·lent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:312
-msgid ""
-"I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new kingdom?"
-msgstr ""
+msgid "I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new 
kingdom?"
+msgstr "Suposo que ara sóc el Rei Haldric. Hmm... però com nomenar aquest 
nou reialme?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:316
 msgid "May I make a suggestion?"
-msgstr ""
+msgstr "Us podria fer una suggeriment?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:320
 msgid "Sure."
-msgstr ""
+msgstr "És clar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:324
 msgid ""
@@ -1998,16 +2219,22 @@
 "would be 'Wes Noth'. So I suggest that the new kingdom be called 'Wesnoth', "
 "in honor of our old home."
 msgstr ""
+"El mot Wesfolk prové de la vostra llengua arcaica. Significa 'Poble de 
l'oest'. "
+"Els elfs ens han nomenat gent de nord-oest. en aquesta antiga llengua seria "
+"'Wes noth'. Us proposo que el nou reialme es digui 'Wesnoth' en honor a la "
+"nostra antiga terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:328
 msgid ""
 "Hmm- 'Wesnoth' I like it. Yes, 'Wesnoth' would be fine. So I am the first "
 "King of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Hmm- 'Wesnoth' m'agrada. Sí, 'Wesnoth' està bé. Sóc el primer "
+"Rei de Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:332
 msgid "So, what is to become of me?"
-msgstr ""
+msgstr "I què serà de mi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:336
 msgid ""
@@ -2015,10 +2242,13 @@
 "under one banner. I will need you by my side if there is any hope of "
 "building a true 'Kingdom of Wesnoth'. Come, we have much work to do."
 msgstr ""
+"Hi resten encara molts Wesfolk entre la meva gent. Hem de romandre units "
+"sota un estendard. Et necessitaré al meu costat si hi ha cap esperança de 
construir "
+"un veritable 'Reialme de Wesnoth'. Vine, tenim molt a fer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:340
 msgid "We!?"
-msgstr ""
+msgstr "Nosaltres!?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:344
 msgid ""
@@ -2027,16 +2257,21 @@
 "and his descendants would pay for that betrayal without knowing the whole "
 "truth."
 msgstr ""
+"En temps remots els bards cantarien 'El trencament del Pacte', una història "
+"èpica de la traïció de Haldric als elfs. Parlarien del preu que ell i els 
seus "
+"descendents pagarien per aquella traïció sense saber tota la veritat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:348
 msgid ""
 "But some of us have remembered the true story of our arrival on this great "
 "continent. The true story of the Rise of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Però alguns de nosaltres hem recordat la veritable història de la nostra "
+"arribada a aquest gran continent. La veritable història del Despertar de 
Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
-msgstr ""
+msgstr "El descens al cau del Lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:69
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
@@ -2048,61 +2283,67 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:140
 msgid "Lich-Lord Caror"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor Lich Caror"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:220
 msgid "Kill the Lich's to get his book and"
-msgstr ""
+msgstr "Mata el Lich per aconseguir el seu llibre i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:224
 msgid "Haldric enters Southbay's sewer"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric s'endinsa en el clavegueram de la Badia del Sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:228
 msgid "Heroic: As above and kill All enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heroic: Com a dalt i matar tots els líders enemics"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:250
 msgid ""
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
 msgstr ""
+"Els grans líders digueren que estaríem en la ciutat a l'hivern. Els líders 
anaven errats, "
+"els pudents humans encara hi són allà, i jo estic pensant- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:254
 msgid "Wait! I see a ship! Humans is coming! Smash 'em good!"
-msgstr ""
+msgstr "Espereu! Veig una nau! Venen els humans! Esclafem-los ben esclafats!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:272
 msgid ""
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"El príncep Haldric ha arribat al cau del Lich caigut per recuperar el llibre 
del Lich "
+"i endinsar-se en els claveguerams de la Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:295
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Umm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
+"Bé, doncs. Despetrifiquem aquell Lich, prenem el seu llibre i entrem "
+"en els claveguerams. Umm, en quina llengua estarà aquest llibre?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:299
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
-msgstr ""
+msgstr "Algun tipus de llenguatge enèrgic. El llibre estarà probablement en 
Wesfolk antic."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:303
 msgid "Ohh."
-msgstr ""
+msgstr "Ohh."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:307
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
-msgstr ""
+msgstr "Tu només agafa el llibre, crec que jo podré traduir-lo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:311
 msgid "Then into Southbay's sewer."
-msgstr ""
+msgstr "Doncs entrem al clavegueram."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:315
 msgid "Right."
-msgstr ""
+msgstr "D'acord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:329
 msgid ""
@@ -2110,77 +2351,82 @@
 "the good people of the Green Isle. By its power the Lich is bound in stone. "
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following..."
 msgstr ""
+"INSCRIPCIÓ: Aquest monòlit fou erigit per mi <ESBORRAT>, primer Mag del bon 
"
+"poble de l'Illa Verda. Pel seu poder el Lich està lligat a la pedra. "
+"Per trencar l'encanteri un noble de llinatge reial ha de pronunciar el 
següent...."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:285
 msgid "Hmm... after some thought..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... després de pensar una estona..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:354
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
-msgstr ""
+msgstr "Crec que pronunciaré la frase màgica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:365
 msgid ""
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
 msgstr ""
+"El Lich és lliure! Esclafem-lo i agafem el llibre. Això sona a feina "
+"per a tu, Lady Jessica!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:369
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmph! Esteu content perquè el monòlit demostra qui és el teu pare!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:374
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
-msgstr ""
+msgstr "Lliure, sóc lliure, i puc sentir el Robí de Foc!. Serà meu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:379
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "No, no ho serà, guerrer de les tenebres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:385
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
-msgstr ""
+msgstr "Crec que esperaré una mica abans de pronunciar cap encanteri."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:390
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
-msgstr ""
+msgstr "Tenim més assumptes urgents que afrontar abans d'alliberar el Lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:395
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
-msgstr ""
+msgstr "Teniu por de descobrir que no sou de sang reial?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:405
 msgid "This sounds like a job for Prince Haldric, hopefully."
-msgstr ""
+msgstr "Això sona a feina per al príncep Haldric, afortunadament."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:417
 msgid "The Lich-Lord is already free."
-msgstr ""
+msgstr "El senyor Lich ja és lliure."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:439
 msgid "NW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "NO - Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:443
 msgid "More Like NW - Every Orc on the Isle. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Igual que NO - l'illa està plena d'orcs. Hmpf"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:476
 msgid "We have the book, let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Tenim el llibre. Sortim d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:481
 msgid "Sounds good to me."
-msgstr ""
+msgstr "Em sembla bé."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:511
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohh, the book!"
-msgstr ""
+msgstr "Crec que se m'oblida alguna cosa. Ohh, el llibre!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:520
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "El príncep Haldric deu ser el primer que entra en els claveguerams de 
la Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:542
 msgid "Rarlg"
@@ -2188,41 +2434,41 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:546
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
-msgstr ""
+msgstr "Rarlg·-·argh,·a·raul-rarlg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:550
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:554
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:558
 msgid "Oh my!"
-msgstr ""
+msgstr "Oh Deu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:562
 msgid "And he brought a friend."
-msgstr ""
+msgstr "I ha portat un amic."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:569
 msgid "Raul-Rarlg"
-msgstr ""
+msgstr "Raul-Rarlg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:581
 msgid "So close. So close."
-msgstr ""
+msgstr "Tan aprop, tan aprop."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:586
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "He trobat el llibre en la seva vestimenta.! Sortim d'aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:640
 msgid "I can hear their reinforcements coming! We're trapped! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Puc sentir com s'apropen els seus reforços! Estem atrapats! Tot està 
perdut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:657
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
-msgstr ""
+msgstr "Clavegueram. Perill, no passar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:4
 msgid "Peoples in Decline"
-msgstr ""
+msgstr "El declivi dels Pobles"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:59
 msgid "Kegrid"
@@ -2239,80 +2485,94 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:184
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
 msgid "Death of Lord Typhon"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Lord Tifó"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:210
 msgid ""
 "After some time at sea an island is spotted. The Eldaric docks at a crude "
 "port that appears to be deserted."
 msgstr ""
+"Després d'un temps al mar es divisa una illa. L'Eldaric atraca en un cru 
port "
+"que sembla desert."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:214
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
-msgstr ""
+msgstr "Terra! Terra! Beneïts siguin els Senyors de la Llum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:218
 msgid ""
 "This is the Elder Prince's island all right. We had a heck of a time "
 "pacifying the Drakes who live here. Oh my, it looks like they've rearmed!"
 msgstr ""
+"Aquesta és l'illa del príncep Elder. Hem passat un munt de temps pacificant 
"
+"els dracs que aquí viuen. Oh, sembla que s'han rearmat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:222
 msgid "We come in peace. We only seek to re-provision our ships."
-msgstr ""
+msgstr "Venim en so de pau. Només volem buscar provisions per les nostres 
naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:226
 msgid "<Whispering> I don't think diplomacy is going to work."
-msgstr ""
+msgstr "<En veu baixa> No crec que la diplomàcia funcioni en aquest cas."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:230
 msgid ""
 "Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die! For the "
 "glory of the Lords of Morogor!"
 msgstr ""
+"Aixxxí que heu vingut humansss a molestar-nosss un altre cop. Prepareu-vos "
+"per a morir! Per la glòria dels senyors de Morogor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:234
 msgid "<Whispering> Do I need to say, 'I told you so'?"
-msgstr ""
+msgstr "<En veu baixa> No us ho havia dit?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:249
 msgid "Bitey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "La Serpent Bitey"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:253
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:216
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:244
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:272
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
-msgstr ""
+msgstr "Mira, una serp ha emergit de les profunditats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:270
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now."
 msgstr ""
+"Bé, sembla que els seus guerrers han abandonat la lluita. Ara podrem "
+"reabastir els vaixells."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:274
 msgid ""
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
 msgstr ""
+"La part bona és que tornaran a vigilar aquesta illa després que hàgim 
marxat. "
+"Serà una bona manera d'evitar que altres ens segueixin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:278
 msgid ""
 "This island is slowly sinking. Hmm, I wonder what they'll do when it gets "
 "too small for them?"
 msgstr ""
+"Aquesta illa s'enfonsa lentament. Hmm, em pregunto que faran quan "
+"sigui massa petita per a ells."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:282
 msgid ""
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
 msgstr ""
+"Bé, semblem bastant intel·ligents. Són certament bel·ligerants i 
nombrosos. "
+"Estic segur que marxaran, com nosaltres ara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:286
 msgid "I don't find that thought very comforting."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest pensament no em conforta massa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:299
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:323
@@ -2320,12 +2580,11 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:483
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:313
 msgid "Neep! Neep!"
-msgstr ""
+msgstr "Neep!·Neep!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:317
-msgid ""
-"The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
-msgstr ""
+msgid "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all 
die!"
+msgstr "La tripulació es mor de gana, no aconseguirem pacificar aquesta illa 
abans de que morim!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:4
 msgid "Return of the Fleet"
@@ -2346,19 +2605,23 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:209
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:203
 msgid "Death of Lt. Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Mort del Tinent Aethyr."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:223
 msgid ""
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
+"Haldric arribar a l'indret on la tripulació ha de tornar. Alguns vaixells ja 
"
+"han atracat. Els orcs estan a la frontera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:228
 msgid ""
 "Sir, some ships have landed... They look like they've been damaged by the "
 "voyage. Hmm, it seems that most of the ships are staying at sea."
 msgstr ""
+"Senyor, alguns vaixells han arribat a terra... Semblen molt malmesos pel 
viatge. "
+"Hmm, sembla que la major part de les naus estan ancorades al mar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:232
 msgid ""
@@ -2366,32 +2629,37 @@
 "defeat these monsters before everybody starves at sea, or before Jevyan "
 "launches an attack with his fleet."
 msgstr ""
+"Sens dubte han divisat el fum de les pires dels orcs. Hem de derrotar aquests 
"
+"monstres abans que tothom mori de gana al mar., O que Jevyan emprengui "
+"un atac amb la seva flota."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:237
 msgid ""
 "Yes Sir! The rest of the refugees have fled South, to our initial landing "
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
+"Sí senyor, La resta dels refugiats han salpat cap al sud, al punt de 
partida. "
+"Si fracassem aquí tots ells seran massacrats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:241
 msgid "Well, that settles it. Enough talking, time to fight!"
-msgstr ""
+msgstr "D'acord. Prou de xerrameca, és hora de lluitar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:246
 msgid "For the glory of the men of The Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Per la glòria dels homes de l'Illa Verda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:250
 msgid "No, for the Glory of all of the people of the West North! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "No, per la glòria de tots els pobles del nord-oest! A la càrrega!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:254
 msgid "Bah! Human- we will stomp you under our heels!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah! Humà- us esclafarem sota els nostres peus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:258
 msgid "...And raise your dead to serve forever!"
-msgstr ""
+msgstr "...I moriràs per ser un esclau per sempre més!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:286
 msgid ""
@@ -2399,6 +2667,9 @@
 "conceal the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your "
 "undead corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
+"Abandona, noiet! No pots derrotar-me- Hmm, què és això? Has aprés a "
+"utilitzar el poder del Robí de Foc. Això canvia les coses, el teu cos 
immortal "
+"caurà als meus peus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:290
 msgid ""
@@ -2406,51 +2677,57 @@
 "war, but you're the real monster! You sacrificed your own people to preserve "
 "your immortal un-life."
 msgstr ""
+"Ja ho veurem això. Aquest príncep boig es va equivocar en iniciar aquesta 
guerra, "
+"però vós sou el veritable monstre! Vareu sacrificar el vostre propi poble 
per "
+"preservar la vostra vida immortal."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:294
 msgid "Enough of this. A curse of darkness upon you young prince."
-msgstr ""
+msgstr "Ja n'hi ha prou. Que caigui sobre tu, jove príncep, la maledicció de 
l'obscuritat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:354
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
-msgstr ""
+msgstr "Veig mastelers en l'horitzó. La flota de Jevyan ja és aquí. Està 
tot acabat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:371
 msgid "Please Disembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
-msgstr ""
+msgstr "Si us plau, desembarqueu ordrenadament i aneu cap al sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:375
 msgid "Hmm, they left off the 'or the Orcs will eat you' part."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm, s'han deixat la part 'o els orcs us menjaran'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:409
-msgid ""
-"I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
-msgstr ""
+msgid "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're 
doing."
+msgstr "He tornat, tot ha anat bé. Haldric, espero que sabeu el que us feu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:413
 msgid ""
 "Umm, we'll talk about it later. I'm just a little busy at the moment. I'm "
 "glad you made it back in one piece."
 msgstr ""
+"Umm, ja en parlarem després. Estic una mica enfeinat ara. Estic content "
+"de tenir-te aquí sa i estalvi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:417
 msgid "Yeah, it looks like you could use all of the help you can get."
-msgstr ""
+msgstr "Sí, sembla que necessitareu tota l'ajuda que pugueu aconseguir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:425
 msgid ""
 "We've defeated Jevyan's forces. The ships must disembark their passengers "
 "quickly-"
 msgstr ""
+"Hem derrotat les tropes de Jevyan. Els vaixells han de desembarcar els "
+"passatgers ràpidament-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:429
 msgid "Haldric, what's going on? What's the plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, que succeeix? Quin plan tens?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:433
 msgid "Well, we're going to confront Jevyan and destroy him."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, ens enfrontarem a Jevyan i el destruirem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:437
 msgid ""
@@ -2458,10 +2735,13 @@
 "Lords will follow. It's because of that Ruby. If I were paranoid I'd say "
 "that our dear old 'tree-friend' might have known as much."
 msgstr ""
+"És més fàcil de dir que d'aconseguir. Encara que el derrotem, els altres 
Senyors Lich "
+"ens seguiran a causa d'aquell Robí. Si fos un paranoic pensaria que el 
nostres "
+"vell i estimat amic arbre en sabia massa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:441
 msgid "We should discuss this in private. Here, come with me."
-msgstr ""
+msgstr "Hauríem de parlar d'això en privat. Vine amb mi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:454
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:456
@@ -2472,11 +2752,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:465
 msgid "Slurp, click, click, click!"
-msgstr ""
+msgstr "Slurp,·clic,·clic,·clic!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:469
 msgid "I don't know what that is, but it doesn't sound friendly."
-msgstr ""
+msgstr "No sé què és però no sembla amigable."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:480
 msgid "Flixta"
@@ -2511,32 +2791,33 @@
 "You Again. You will sssuffer for your attack against my people! Shek'kahan, "
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
+"Un altre cop tu. Sssssufrireu les consssseqüènciess del vostre atac a la 
meva gent! "
+"Shek'kahan, elsss nossttres amics Naga- Ho pagareu! Ara tenim nous aliats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:522
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:458
 msgid "Oh, to join my family again! Do not mourn my passing."
-msgstr ""
+msgstr "Oh, reunir-me de nou amb la meva família! No vull cap dol si moro."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:542
-msgid ""
-"My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
-msgstr ""
+msgid "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- 
Ahhck!"
+msgstr "La meva gent és forta com una roca, podeu córrer, però us 
esclafarem- Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:563
 msgid "I- I die?"
-msgstr ""
+msgstr "M- Moro?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:4
 msgid "Return to Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Retorn a Fustavella"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:44
 msgid "Surprisingly-Treelike"
-msgstr ""
+msgstr "Sorprenentment arboriforme"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:53
 msgid "Theylook-Thesame-Toyou"
-msgstr ""
+msgstr "Theylook-Thesame-Toyou"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:62
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:126
@@ -2568,12 +2849,18 @@
 "It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Prince "
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do next..."
 msgstr ""
+"El príncep Haldric ha emergit de la tomba del Senyor Lich amb el Robí de 
Foc. "
+"Avui el bosc sembla particularment brillant, però la brisa és freda. La 
tardor "
+"toca la seva fi i les primeres neus no trigaran en arribar. El príncep 
Haldric ha "
+"arribat al seu campament al bosc i està meditant que fer ara..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:119
 msgid ""
 "So you have defeated the Lich and returned with his artifact. The ground "
 "feels happy beneath my toes."
 msgstr ""
+"Així que heu derrotat el Lich i heu tornat amb aquest artefacte. La terra se 
"
+"sent feliç sota els meus peus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:123
 msgid ""
@@ -2581,6 +2868,8 @@
 "problem. I'm at a loss when it comes to trying to figure out what I should "
 "do next."
 msgstr ""
+"Sí, ha estat una àrdua batalla, però al final hem estat victoriosos. "
+"Ara, tinc un problema. No sé que es el que hauré de fer ara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:127
 msgid ""
@@ -2589,39 +2878,47 @@
 "is growing daily. We need to get to Southbay, but I dare not lead us onto "
 "the plains or it could be a mass slaughter."
 msgstr ""
+"Tinc l'artefacte però no ni idea del que fa. Per empitjorar les coses no sé 
"
+"què està succeint fora més enllà d'aquest bosc. El nombre de refugiats "
+"augmenta cada dia. Cal que arribem a la Badia del Sud però no goso anar "
+"per les planes car seria una massacre."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:132
 msgid ""
 "My eyes do not extend beyond the forest. You have been a tree-friend, I wish "
 "there was more I could do to help you."
 msgstr ""
+"Els meus ulls no veuen més enllà del bosc. Heu estat un amic dels arbres, "
+"tant de bo hi hagués quelcom més que pogués fer per ajudar-vos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:136
 msgid ""
 "We can't all stay here for the winter or we'll all starve, or freeze. Your "
 "hospitality has barely been enough as it is. Wait a second, I see somebody!"
 msgstr ""
+"No podem quedar-nos aquí durant l'hivern o moriríem de gana o de fred. "
+"Heu estat prou hospitalaris. Un moment, veig algú!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:148
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:328
 msgid "Lady Outlaw"
-msgstr ""
+msgstr "Lady Proscrita"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:164
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
-msgstr ""
+msgstr "Pensàveu que estava fugint, oi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:168
 msgid "The thought had crossed my mind."
-msgstr ""
+msgstr "Sí, m'ha passat pel cap."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:173
 msgid "Well, I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Bé, porto notícies del camí a la Badia del Sud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:177
 msgid "Really!"
-msgstr ""
+msgstr "Sí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:182
 msgid ""
@@ -2629,32 +2926,37 @@
 "Southbay, we clearly can't go that way. However, the road to Clearwater Port "
 "is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"No són bones notícies. El principal assentament dels orcs està entre el 
bosc "
+"i la Badia del Sud, no podem anar per allà. En canvi, el camí cap al Port 
d'Aiguaclara "
+"està lliure d'orcs. sembla ser que s'han endinsat al pantà d'Esten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:186
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, one question remains."
 msgstr ""
+"Bé, no m'interessa en absolut si els orcs s'escampen per aquell infernal 
pantà. "
+"Però, encara tinc un dubte."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:191
 msgid "What?"
-msgstr ""
+msgstr "Quin?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:195
 msgid "Can I trust you, and your information? I don't even know your name."
-msgstr ""
+msgstr "Puc confiar en vós i en la vostra informació? Ni tan sols sé con us 
dieu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:202
 msgid "You again!"
-msgstr ""
+msgstr "Vós un altre cop!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:207
 msgid "I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Porto notícies del camí a la Badia del Sud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:211
 msgid "Humph! Your words mean very little to me."
-msgstr ""
+msgstr "Humph! Les vostres paraules no tenen cap valor per a mi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:216
 msgid ""
@@ -2662,20 +2964,26 @@
 "and Southbay, you clearly can't go that way. However, the road to Clearwater "
 "Port is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"No són bones.notícies. El principal assentament dels orcs està entre "
+"el bosc i la Badia del Sud, no podem anar per allà. En canvi, el camí cap 
al Port d'Aiguaclara està lliure d'orcs.·Sembla ser que s'han endinsat al 
pantà d'Esten. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:221
 msgid "I propose we join forces, and make a brake for Clearwater Port."
-msgstr ""
+msgstr "Proposo que unim les nostres forces i fem una incursió en el Port 
d'Aiguaclara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:225
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, some questions remain."
 msgstr ""
+"Bé, no m'interessa en absolut si els orcs s'escampen per aquell infernal "
+"pantà. Però, encara tinc un dubte. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
 msgid "Lady, why would you let those undead monsters lead your people?"
 msgstr ""
+"Lady, per què permetríeu que aquells monstres no morts "
+"comandessin el vostre poble?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:234
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:393
@@ -2685,12 +2993,18 @@
 "human years. The art of Necromancy allowed our best and brightest to live "
 "forever, and our worst got to serve as mindless slaves."
 msgstr ""
+"Haldric, som un poble longeu que ha viscut en una terra plena de tot tipus "
+"d'homes i bèsties. Necessitem la visió que s'estén més enllà de la 
deficient "
+"capacitat de l'edat humana. L'art de la nigromància ens ha permès ser 
immortals "
+"però també servir com esclaus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:239
 msgid ""
 "Other than losing our war back West, then our refugee war to your people, "
 "and this Orc thing, it wasn't such a bad deal."
 msgstr ""
+"Millor que perdre la nostra guerra a l'oest, i que el nostres refugiats 
lluitaren "
+"contra el vostre poble i i tot això dels orcs. No va ser pas un pacte 
dolent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:243
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:402
@@ -2698,24 +3012,28 @@
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
+"Heu considerat que aquest acte pagà vostre d'aconseguir una vida immortal "
+"és el que els us ha fet caure en les tenebres?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:248
 msgid "We should save this pointless debate for later. Anything else?"
-msgstr ""
+msgstr "Hauríem d'ajornar aquest debat sense sentit per a més tard. Alguna 
cosa més?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:252
 msgid ""
 "Why should I trust you, and your information? I don't even know your name, "
 "and you have this nasty habit of always turning up!"
 msgstr ""
+"Per què hauria de confiar en vós i en la vostra informació? Ni tan sols 
conec "
+"el vostre nom i a més teniu aquest mal hàbit d'aparèixer sempre de sobte!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:278
 msgid "Bah, have it your way!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah, feu el que vulgueu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:284
 msgid "Lady Jessica"
-msgstr ""
+msgstr "Lady Jessica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:296
 msgid ""
@@ -2723,6 +3041,10 @@
 "Lich-Lords' dark pact with the Orcs. In no small part because 'your' fool "
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
+"Sóc Lady Jessyca, una noble, princesa dels Wesfolk! Traïda per l'obscur 
pacte "
+"de Lord Lich amb els orcs. En bona part perquè 'el vostre' estúpid príncep 
de "
+"la Badia del Sud els va convèncer del que les seves no vides immortals "
+"tocaven la seva fi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:300
 msgid ""
@@ -2732,26 +3054,34 @@
 "weren't going to tolerate living humans outside of the slave mines, or stew "
 "pot!"
 msgstr ""
+"Ara sóc tan refugiat com vós. Francament, no sé si els Senyors Lich s'ha 
aliat amb "
+"els orcs. Els orcs es podrien haver desfet dels Senyors Lich o potser no, "
+"però n'estic segur que els orcs no permetrien que els humans visquessin fora 
de "
+"les mines d'esclaus, o de la cassola!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:304
 msgid "Young Prince, it is time to go! We must flee before the winter snow!"
-msgstr ""
+msgstr "Jove príncep, és hora de marxar! Hem de sortir abans de que nevi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:308
 msgid ""
 "Fair enough, we will head for Clearwater Port. Thank You Elilmaldur-"
 "Rithrandil, I will remember your hospitality!"
 msgstr ""
+"D'acord, anirem al Port d'Aiguaclara. Gràcies Elilmaldur-Rithrandil, "
+"recordaré la teva hospitalitat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:313
 msgid ""
 "Always happy to help a tree-friend. May the Powers of Light guide you on "
 "your way!"
 msgstr ""
+"Sempre content d'ajudar un amic del arbres. Què els Poders de la Llum "
+"et guiïn en el teu camí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:317
 msgid "Finally, we're getting out of this forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Per fi sortim d'aquest bosc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:89
 msgid "Tan-Vragish"
@@ -2771,45 +3101,51 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:276
 msgid "Lt. Aethyr sacrifices himself to Lich-Lord Jevyan and"
-msgstr ""
+msgstr "El tinent Aethyr es sacrifica pel Senyor Lich Jevyan i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:280
 msgid "Destroy Lich-Lord Jevyan and"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota el Senyor Lich Jevyan i "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:284
 msgid "Defeat all enemy leaders except for one"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota tots els líders enemics excepte un"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:296
 msgid "Death of Lt. Aethyr by somebody other than Jevyan"
-msgstr ""
+msgstr "Mort del tinent Aethyr per algú que no sigui Jevyan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:300
 msgid "Fail to leave one enemy leader behind"
-msgstr ""
+msgstr "Matar tots els líders enemics"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:314
 msgid ""
 "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
 "landfall. The final confrontation looms before him."
 msgstr ""
+"Haldric s'aproxima ràpidament al lloc on el Senyor Lich Jevyan s'ha 
assentat. "
+"La confrontació final es teixeix davant d'ell."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:318
 msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
-msgstr ""
+msgstr "No podeu guanyar. Doneu-me el Robí de Foc i marxaré en pau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:322
 msgid ""
 "This ends here Jevyan. Even if I believed your words I couldn't give you the "
 "Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Això s'acaba aquí, Jevyan. Encara que us pogués creure no us donaria mai "
+"el Robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
 msgid ""
 "Bah! Even if you have learned to conceal the power of the Ruby of Fire you "
 "will deliver it unto me in death!"
 msgstr ""
+"Bah! Encara que hàgiu aprés a utilitzar el poder del Robí de Foc "
+"me'l lliurareu a la mort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:330
 msgid ""
@@ -2817,20 +3153,25 @@
 "give the Elves the Ruby of Fire. We just signed a treaty with the Elves "
 "ensuring our place here."
 msgstr ""
+"Esteu boig Jevyan. Com creieu que hem pogut aconseguir aquest lloc? "
+"Hem hagut de donar el robi als elfs. Hem signat un pacte amb ells 
assegurant-nos "
+"un lloc en aquesta terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:334
 msgid ""
 "No! I don't believe it. Only a fool would give away an artifact of such "
 "power."
 msgstr ""
+"No! No us crec. Només un boig es desfaria d'un artefacte tan poderós "
+"com aquest."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:338
 msgid "A fool, or a desperate band of refugees!"
-msgstr ""
+msgstr "Un boig o una banda de refugiats desesperats!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:342
 msgid "No. It can't be!"
-msgstr ""
+msgstr "No, no és possible!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:346
 msgid ""
@@ -2838,54 +3179,61 @@
 "me. I'm no wizard. All I got is my axe. He, he. It's all I need- Prepare to "
 "die Orcish scum!"
 msgstr ""
+"Pobre humà, no hauries de donar joguines com aquestes als elfs! Bah! "
+"No m'importa gaire. No sóc un mag. Només tinc la meva destral i és tot "
+"el que em cal. Aquí hi és,- Prepara't a morir fastigós orc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja. Què tota la infanteria de l'obscuritat caigui!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:355
 msgid "It matters little, because here you fall!"
-msgstr ""
+msgstr "Poc importa perquè aquí morireu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:360
 msgid "For all of the good people of Clearwater Port!"
-msgstr ""
+msgstr "Per tota la bona gent del Port d'Aiguaclara!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:365
 msgid "For the honor of SouthBay!"
-msgstr "Per l'honor de Southbay!"
+msgstr "Per l'honor de Badia del Sud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:370
 msgid ""
 "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet your fate you "
 "decrepit sack of bones! For the honor of all of the people of the West North!"
 msgstr ""
+"No necessitem objectes màgics per a derrotar-vos! Prepareu-vos per a 
trobar-vos "
+"amb el vostre destí, decrèpit sac d'ossos.! Per l'honor del poble del 
nord-oest!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:374
 msgid "Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "A la càrrega!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:378
 msgid ""
 "I hate it when my prey gets chatty! Get them, it's a long boat ride back "
 "home!"
 msgstr ""
+"Odio que les meves paraules sonin a broma. A per ells, és un llarg "
+"camí de tornada a casa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:382
 msgid "We shall soon see if you have the Ruby of Fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Aviat veurem si teniu el Robí de Foc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:391
 msgid "<Whispering> Lieutenant, you remember the plan right?"
-msgstr ""
+msgstr "<En veu baixa> Tinent, recordeu el pla, oi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:396
 msgid "<Whispering> Yes Sir. I am ready."
-msgstr ""
+msgstr "<En veu baixa> Sí, Senyor, estic preparat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:407
 msgid "He's raising our dead! Be careful!"
-msgstr ""
+msgstr "Està a punt de derrotar-nos! Aneu amb compte!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:431
 msgid ""
@@ -2893,42 +3241,45 @@
 "going to stop me from destroying you. For my family! For the people of "
 "Clearwater Port!"
 msgstr ""
+"Sent la meva ira, Jevyan vaig per a tu! Cap paper de la meva butxaca "
+"impedirà que us destrueixi. Per la meva família! Pel poble del "
+"Port d'Aiguaclara!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:435
 msgid "All life is finite, you will be made to serve along with the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Tota vida és finita, us convertireu en esclau com tots els altres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:446
 msgid "Come on, stay still, just for a second..."
-msgstr ""
+msgstr "Espera un segon..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:457
 msgid "For the Wesfolk!"
-msgstr ""
+msgstr "Pels Wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:471
 msgid "Be careful Lieutenant!"
-msgstr ""
+msgstr "Aneu amb compte Tinent!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:528
 msgid "The battle is going against us!"
-msgstr ""
+msgstr "La lluita se'ns està posant coll amunt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:532
 msgid "Our forces are being routed! We should flee back to the Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Estan fent recular les nostres tropes! Hem de tornar a l'Illa Verda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:536
 msgid "It goes poorly for us!"
-msgstr ""
+msgstr "No ens està anant bé!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:540
 msgid "Defeated, by humans?"
-msgstr ""
+msgstr "Derrotat, per humans?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:544
 msgid "Fight on you cowardly Orcish scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Lluita, covard orc fastigós!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:551
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:754
@@ -2939,21 +3290,24 @@
 "Da old bag of bones has been crushed, and our cause is lost. We know da "
 "Elfses have da Fire Ruby. Retreat!"
 msgstr ""
+"El vell sac d'ossos ha estat esclafat i la nostra causa està perduda. "
+"Sabem que els orcs tenen el Robí de Foc. Reculem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:558
 msgid "Da Elfses have the Fire Ruby, we must flee. To da Ships!"
-msgstr ""
+msgstr "Els Elfs tenen el Robí de Foc, hem de marxar. A les naus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:565
-msgid ""
-"We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of Fire!"
-msgstr ""
+msgid "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of 
Fire!"
+msgstr "Tenim molts homes a l'Illa Verda- Hem de tornar a pel Robí de Foc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:572
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assult has been stopped."
 msgstr ""
+"Hem de tornar a l'Illa Verda. Els elfs tenen el Robí de foc i el "
+"nostre assalt ha estat rebutjat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:594
 msgid ""
@@ -2961,105 +3315,120 @@
 "their kin that the Elves have the Ruby of Fire. So we wouldn't have to bear "
 "the brunt of the next invasion."
 msgstr ""
+"El pla consistia en que els orcs tornessin a l'Illa Verda per dir-li a la 
seva gent "
+"que els elfs tenien el Robí de Foc per tal de que no haguéssim 
d'enfrontar-nos "
+"al gruix de la propera invasió."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:598
 msgid "What have we done?"
-msgstr ""
+msgstr "Què hem fet?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:674
 msgid "My love, my family, I'll be there soo-"
-msgstr ""
+msgstr "Amor meu, estimada família, estaré amb vosaltres avia-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:679
 msgid ""
 "Lieutenant Aethyr! No! Umm, he was kind of critical for convincing Jevyan "
 "that the Elves have the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Tinent Aethyr! No! Umm, era poc partidari de convèncer en Jevyan "
+"que els elfs tenen el Robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:700
 msgid ""
 "Jevyan- I spit upon thee. Your end awaits. My love, my family, I'll be there "
 "soo-"
 msgstr ""
+"Jevyan- Escupo sobre vós. Us espera la vostra fi. 
Amor·meu,·estimada·família,"
+"estaré·amb·vosaltres·avia-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:705
 msgid ""
 "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's elf "
 "script."
-msgstr ""
+msgstr "Boig. No podeu igualar el meu poder. Què! Què és això? És un 
pergamí èlfic."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:710
 msgid ""
 "No. Why? You fools, you gave the Ruby of Fire to the Elves. But that won't "
 "save you from me. I will destroy you, then I will deal with the Elves."
 msgstr ""
+"No. Per què? Idiotes, L'heu donat el Robí de Foc als elfs. Però això no 
us salvarà "
+"de mi. Us destruiré i després m'encarregaré dels elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:715
 msgid "We'll see about that. For the honor of Lieutenant Aethyr, forward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja ho veurem. Per l'honor del Tinent Aethyr, endavant!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:726
 msgid ""
 "I am fallen before my plans have reached fruition. A curse upon you Haldric, "
 "may you and your descendants know nothing but strife!"
 msgstr ""
+"He caigut abans d'acomplir els meus plans. Haldric us maldic, què vós i "
+"els vostres descendents no coneguin mai la pau!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:738
 msgid ""
 "You deny me my honorable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
 msgstr ""
+"Em negueu una mort honorable? Els nostres enemics encara que no "
+"s'han cregut que els elfs tenen el robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:788
 msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
-msgstr ""
+msgstr "El vell sac d'ossos ha mort, però encara no ens heu vençut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:792
 msgid "We took yer home now we'll take yer lives!"
-msgstr ""
+msgstr "Us hem pres la vostra terra, ara us prendrem la vida!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:796
 msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
-msgstr ""
+msgstr "Els elfs tenen el Robí de Foc i vosaltres no en teniu res!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:800
 msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
-msgstr ""
+msgstr "Xuclarem la medul·la dels vostres ossos, humà!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:825
 msgid "Squidy"
-msgstr ""
+msgstr "Squidy"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:838
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
-msgstr ""
+msgstr "Ack. un d'aquests monstres està destruint el pont."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:891
 msgid "Inky"
-msgstr ""
+msgstr "Inky!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:904
 msgid "The bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "El pont!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:957
 msgid "Beaky"
-msgstr ""
+msgstr "Beaky"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:970
 msgid "Our advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "La nostra incursió ha estat aturada, aquest monstre ha destruït el 
pont!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1015
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:43
 msgid "Abraxas"
-msgstr ""
+msgstr "Abraxas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1023
 msgid ""
 "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. We "
 "will help you."
 msgstr ""
+"És Haldric. Jevyan mai vareu dir que veníeu a destruir aquest monstre,"
+" Us ajudarem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1026
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:66
@@ -3068,47 +3437,51 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1051
 msgid "Come in from the deep my loyal soldiers!"
-msgstr ""
+msgstr "Emergiu de les profunditats lleials guerrers!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1079
 msgid "Rise, rise from the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Sorgiu, sorgiu de la terra!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1112
 msgid "Neep! SPLAT!"
-msgstr ""
+msgstr "Neep! SPLAT!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1116
 msgid "Ahh... That almost makes it all worth while!"
-msgstr ""
+msgstr "Ahh... Això fa que gairebé tot pagui la pena!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1120
 msgid "You'll pay for that!"
-msgstr ""
+msgstr "Pagareu per això!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1127
 msgid "Strike down these fools."
-msgstr ""
+msgstr "Esclafeu aquests brètols."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1198
 msgid "We did it! We won!"
-msgstr ""
+msgstr "Ho hem aconseguit! Hem guanyat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1202
 msgid ""
 "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether to "
 "rest and discuss what is to come in the following days."
 msgstr ""
+"Jevyan ha estat derrotat, però a un preu terrible. Enterrem el Tinent Aethyr 
"
+"i parlem del que ens espera els pròxims dies."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1210
 msgid ""
 "Our strength is waining, and our foes grow stronger by the hour. The battle "
 "is lost!"
 msgstr ""
+"Les nostre forces minven i els nostres enemics s'estan enfortint cada cop 
més. "
+"La batalla està perduda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
-msgstr ""
+msgstr "Una atracament dur"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:176
 msgid ""
@@ -3116,10 +3489,13 @@
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
+"Després de una particular sèrie dolentes tempestes que l'Eldaric ha sofert 
al mar, "
+"molts dels vaixells hagin patit desperfectes. Lord Tifó suggereix parar en 
un "
+"arxipèlag de forts vents per reparar les naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:181
 msgid "I don't think I can take much more of this. I'm feeling I'll!"
-msgstr ""
+msgstr "No crec que pugui aconseguir molt més. Jo crec que sí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:187
 msgid ""
@@ -3127,62 +3503,63 @@
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall... The Nagas "
 "like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
+"Aneu amb compte, aquestes illes no són segures. Estem en territori Naga. "
+"Però és l'únic indret amb platges de sorra fina on podem parar per 
establir-nos.... "
+"Als Naga els agrada recollir el metall de les naus que capturen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:192
 msgid "Prey! Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Un botí! Agafem-los!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:197
 msgid "The fleet must regroup here. We have to defeat these monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Hem de reparar les naus aquí. Hem de derrotar aquests monstres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:212
 msgid "Chompey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "La Serpent Chompey"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:240
 msgid "Scaly the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "La Serpent Scaly"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:268
 msgid "Toothey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "La Serpent Toothey"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:289
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
-msgstr ""
+msgstr "Hem derrotat els Naga. Hauríem de reparar aquí les naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
-msgid ""
-"The next time we see land, it should be the great continent to the East."
-msgstr ""
+msgid "The next time we see land, it should be the great continent to the 
East."
+msgstr "La propera vegada que divisem terra hauria de ser el gran continent de 
l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:299
-msgid ""
-"I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
-msgstr ""
+msgid "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost 
there."
+msgstr "Estaré content de que s'acabi aquest viatge. Ja estem arribant. Ja 
gairebé hi som."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:328
 msgid "I think we're being followed..."
-msgstr ""
+msgstr "Crec que ens segueixen..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:337
 msgid ""
 "We were too slow... The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem estat massa lents. Les naus es dispersaran pels quatre costats del 
mon!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "El clavegueram de la Badia del Sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:44
 msgid "Daellyn the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Daellyn el vermell"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:65
 msgid "Tinry the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Tinry el vermell"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:111
 msgid "Spider"
@@ -3222,23 +3599,27 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:135
 msgid "Prince Haldric exits the sewer"
-msgstr ""
+msgstr "El príncep Haldric surt del clavegueram"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:139
 msgid "Heroic: As above and defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heroic: Com a dalt i derrotar tots els líders enemics"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:162
 msgid ""
 "In the last leg of their journey to Southbay, Haldric and his companions "
 "find themselves in the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"En la darrera part del nostre viatge a la Badia del Sud, Haldric i els seus 
acompanyants "
+"es trobaren en el clavegueram de la Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:166
 msgid ""
 "Only a human could take such a lovely cave and fill it with refuse. Humans. "
 "Hey, is that a pair of boots?"
 msgstr ""
+"Només un humà podria agafar una cova tan encantadora i omplir-la 
d'escombraries. "
+"Humans. Hey, no són allò un parell de botes?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:170
 msgid ""
@@ -3246,31 +3627,39 @@
 "is the sewer of Southbay. It is said that the city diverted an underground "
 "river for its own use, and let their own effluent run down the old river bed."
 msgstr ""
+"Hauríem de ser cautelosos aquí abaix. No és un vell aqüeducte, és el 
clavegueram "
+"de la Badia del Sud. És diu que la ciutat va desviar un riu subterrani pel 
seu propi ús "
+"i el va deixar fluir per la vella llera del riu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:174
 msgid "This is the far end of that river bed. Legend has it- -"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest és el final de la llera del riu. La llegenda diu - -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:179
 msgid ""
 "That a King banished a pair of twin Magi and their devoted followers down "
 "here after the Wesfolk war!"
 msgstr ""
+"Que un rei va exiliar aquí un parell de Mags i els seus seguidors després "
+"de la guerra Wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:184
 msgid ""
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
 msgstr ""
+"Pots sentir-ho germà? Aquest porta el Robí de Foc. Després de tot "
+"aquest temps ha vingut simplement a nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:189
-msgid ""
-"The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get them!"
+msgid "The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get 
them!"
 msgstr ""
+"Els germans vermell han ascendit finalment al poder. Hem "
+"d'aconseguir-lo. A per ells!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:197
 msgid "Nooo! The wizards are flooding the sewer we're doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nooo! Els bruixots estan inundant el clavegueram, estem perduts!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:205
 msgid ""
@@ -3279,6 +3668,9 @@
 "ways of magic can sense it. Elilmaldur-Rithrandil, felt it, and so did Lich-"
 "Lord Caror, now these two."
 msgstr ""
+"Haldric, hi ha una cosa que em fa sentir quelcom maligne. El Robí, heu notat 
"
+"que tothom que té un gran poder màgic pot sentir-lo. Elilmaldur-Rithrandil 
el "
+"va sentir, també el Senyor Lich Caror i ara aquests dos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:210
 msgid ""
@@ -3286,51 +3678,58 @@
 "even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we decide "
 "what to do with it."
 msgstr ""
+"Ara que hem aconseguit el llibre del Lich puc sentir el poder del Robí, "
+"fins i tot amb ell a la meva butxaca. Averigüem que fa abans de "
+"decidir que fem amb ell."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:230
 msgid "Hmm. He seems to have had a map, and some gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm. Sembla que ha tingut un mapa i una mica d'or!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:252
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:298
 msgid "Brother!"
-msgstr ""
+msgstr "Germà!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:279
 msgid "Hmm. He seems to have had a map."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm. Sembla que ha tingut un mapa. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:320
 msgid ""
 "Argh, the stream bed is blocked! Only a pint of goo is getting through. "
 "We'll have to go around."
 msgstr ""
+"Aargh, la llera està blocada! Només passa una mica de líquid viscós."
+"Hem de girar cua."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:337
 msgid "To Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Cap a la Badia del Sud"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:384
 msgid ""
 "It's not very Heroic if Prince Haldric isn't the one to lead his band from "
 "the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"No seria molt heroic que el príncep Haldric no sigui el que comandés 
aquesta banda "
+"des del clavegueram de la Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:401
 msgid "Danger Ahead!"
-msgstr ""
+msgstr "Perill!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:406
 msgid "Ahead, so far it's been danger everywhere."
-msgstr ""
+msgstr "Endavant, perill hi hagut arreu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:417
 msgid "Finally on to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Finalment a la Badia del Sud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:4
 msgid "Southbay in Winter"
-msgstr ""
+msgstr "La Badia del Sud a l'hivern"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:103
 msgid ""
@@ -3338,24 +3737,29 @@
 "the city. After some commotion, he is given an audience with the King of "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"El príncep Haldric ha emergit des del clavegueram en el cor de la ciutat. "
+"Després d'una petita commoció, el Rei de la Badia del Sud li ha "
+"concedit audiència."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:108
 msgid "So Prince, you bring refugees, but do you bring swords as well?"
-msgstr ""
+msgstr "Així que príncep, ens porteu refugiats, però porteu també espases?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:112
 msgid "I bear both, and all are loyal to the King of Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Porto un parell i són lleials al rei de la Badia del Sud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:117
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honorable man, and so are you. Aren't you the King now?"
 msgstr ""
+"Us vaig conèixer quan éreu un noiet, i a la gent que us ha precedit. El 
vostre pare "
+"fou un home honorable, com vós. No sou el rei ara?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
-msgstr ""
+msgstr "Un rei sense terra ni corona no és rei, Senyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:126
 msgid ""
@@ -3363,36 +3767,45 @@
 "done your father proud. Far better than my legacy, a dead adventurer and a "
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
+"Prou. són dies difícils de viure, jove príncep meu. Heu enorgullit el 
vostre pare. "
+"Molt millor que la meva descendència, un aventurer mort i boig perdut! "
+"El meu llinatge acabarà amb el meu regnat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:130
 msgid "You should not say such things!"
-msgstr ""
+msgstr "No hauríeu de dir aquestes coses!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:135
 msgid ""
 "Hmph! It matters little now. What's this? You bring a Wesfolk waif with you. "
 "Put her out with the others!"
 msgstr ""
+"Hmph! Ara poc importa. Què és això? Portes un rodamón Wesfolk amb tu? "
+"Posa'l amb els altres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:139
 msgid "You've put my people out in the snow! Prepare to meet your fate you- -"
-msgstr ""
+msgstr "Heu fet fora la meva gent a la neu! Prepara't per fer front el teu 
destí- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:143
 msgid ""
 "She and her people have been of great service to me. Open the gates, let "
 "them in."
 msgstr ""
+"Ella i el seu poble m'han servit molt. Obriu les portes i "
+"deixeu-los entrar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:148
 msgid ""
 "What? On your word alone boy? And what of the other Wesfolk that have "
 "drifted to our gate?"
 msgstr ""
+"Com? Només en la teva paraula, noi? I què passa amb els altres Wesfolk "
+"que han arribat al nostre port?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:152
 msgid "Let them all in! For the sake of humanity on this isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Deixeu-los entrar a tots! Per la glòria de la humanitat en aquesta 
illa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:156
 msgid ""
@@ -3401,30 +3814,38 @@
 "your eldest son that you will let all of the Wesfolk who may come into the "
 "city, and to allow them to participate in what must happen next."
 msgstr ""
+"I perquè. puc alleugerir el pacte. Puc salvar les vides de tota la gent que "
+"resta en aquesta illa. Ho revelaré tot i jureu per l'ànima del vostre 
primogènit "
+"que deixeu que entrin tots els Wesfolk que puguin a la ciutat i els permetreu 
"
+"participar en el que ha de succeir després."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:161
 msgid "Hmm... Very well. I so swear. Speak."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Molt bé. Ho juro. Parleu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:165
 msgid ""
 "First, I CAN translate the book that will allow Haldric to use the Ruby of "
 "Fire. The artifact should help with what must come."
 msgstr ""
+"Primer, PUC traduir el llibre que permetrà en Haldric usar el robí de Foc. "
+"Aquest artefacte ha d'ajudar en allò que ha de venir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:169
 msgid ""
 "Second, I know the way to the mysterious lands of the East. Addroran, I was "
 "your son's navigator and companion. Believe me, you must go East."
 msgstr ""
+"Segon, conec el camí a les misterioses terres de l'est. Addroran, jo vaig 
ser el "
+"pilot i companya del vostre fill. Creieu-me, heu d'anar cap a l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:173
 msgid "Compan- - What?"
-msgstr ""
+msgstr "Compan- - què?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:177
 msgid "She's just full of surprises."
-msgstr ""
+msgstr "És una caixa de sorpreses."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:181
 msgid ""
@@ -3432,6 +3853,8 @@
 "people actually came here on purpose. You'd all still be herding sheep and "
 "living in grass huts if it wasn't for my people."
 msgstr ""
+"Jo vaig ser el pilot. Haldric, el vostre poble només va anar a para aquí. 
El meu poble "
+"va venir aquí a propòsit. Encara estaríeu pasturant les ovelles i visquen 
en cases de palla si no hagués estat pel meu poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
 msgid ""
@@ -3439,6 +3862,9 @@
 "already repelled an Orcish assult just before winter came. We should be "
 "working toward taking back the Isle."
 msgstr ""
+"Heu fet alguns favors al meu poble. Però per què marxar? I per què cap a 
l'est? "
+"Ja hem repel·lit un assalt orc abans de que arribés l'hivern. Hauríem de "
+"posar-nos a capturar l'illa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:190
 msgid ""
@@ -3447,6 +3873,10 @@
 "There is literally no room there. If you thought we were bad, you should see "
 "what else lives there. You'd be slaves, or you'd be dead."
 msgstr ""
+"No hi ha temps per fer-se el milhomes. Heu d'anar cap a l'est perquè el meu "
+"poble prové de l'oest, el qual s'està infestant de tot tipus d'homes i 
monstres "
+"imaginables. No hi ha espai allà. Si penseu que hem estat dolents hauríeu 
de "
+"veure qui viu allà ara. Sereu esclaus o estareu morts."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:194
 msgid ""
@@ -3456,6 +3886,10 @@
 "their numbers are limitless, and you have no way to stop more Orcs from "
 "coming."
 msgstr ""
+"Apreneu la lliçó del meu poble. Si haguéssim fugit quan encara alguna de 
les nostres "
+"gran ciutats encarà resistia podríem haver pres l'illa fàcilment. Però và
rem lluitar fins "
+"l'últim alè. No pot haver-hi cap compromís amb els orcs, són innumerables 
en nombre "
+"i no teniu cap manera d'aturar-los."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:199
 msgid ""
@@ -3464,10 +3898,15 @@
 "fall and the harvest was in. We can hunt the great schools of fish that live "
 "under the ice. You might even be able to depart in well provisioned ships!"
 msgstr ""
+"Hmm. Hi ha saviesa en les vostres paraules, i la meva fi podria estar en 
aquest lloc."
+"Podem resistir aquí durant la resta de l'hivern. La darrera vegada que varen 
venir els "
+"orcs va ser a la tardor i la collita ja estava feta. Podem pescar els grans 
bancs de "
+"peixos que viuen sota el gel. Podríeu, fins i tot, marxar amb les naus 
plenes de "
+"provisions."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:203
 msgid "Don't you intend to come with us?"
-msgstr ""
+msgstr "No penseu venir amb nosaltres?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:208
 msgid ""
@@ -3475,6 +3914,9 @@
 "For the sake of all who can be evacuated. That means that it should fall on "
 "Haldric and you to lead the evacuation."
 msgstr ""
+"No. Marxeu, marxeu cap a l'est. El meu deure és resistir aquí tant com 
pugui."
+"Pel benefici de tots els que puguin ser evacuats. Això significa que hauré 
de confiar "
+"en vos i en Haldric per comandar la evacuació."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:212
 msgid ""
@@ -3482,6 +3924,8 @@
 "will bear the flag of Southbay. A new throne and new lands await you in the "
 "East."
 msgstr ""
+"Nostre Rei, hi haurà un nou regne a l'est, i el gruix de la flota portarà 
la bandera de "
+"la Badia del Sud. Un nou tron i noves terres us esperen allà a l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:217
 msgid ""
@@ -3490,25 +3934,30 @@
 "blood. Us old men are still of some value. We will make the Orcs pay dearly "
 "when they come to take this place!"
 msgstr ""
+"El meu llinatge ha acabat amb els meus fills, i ja sóc vell. Què els 
vaixells "
+"s'enduguin les dones, nens i els joves primer. Un nou regne ha de néixer "
+"de sang jove. Els vells encara podem ser útils. Els farem als orcs pagar amb 
la mort "
+"per venir a robar aquesta terra!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:221
 msgid ""
 "Well, if there is no other way. May the bards forever sing of the valor of "
 "the Kings of Southbay! Jessica, about that book?"
 msgstr ""
+"Bé, si no hi ha una altra forma. Els bards cantaran el valor dels reis de la 
"
+"Badia del Sud. Jessica, I aquell llibre?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:225
-msgid ""
-"I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
-msgstr ""
+msgid "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer 
entrance."
+msgstr "Començaré a traduir-lo. Oh, hauríeu de segellar l'entrada al 
clavegueram."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "El Temple de les profunditats"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:43
 msgid "Lich-Lord Lenvan"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor Lich Lenvan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:62
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:63
@@ -3541,11 +3990,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:121
 msgid "Defeat the Lich-Lord and"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota el Senyor Lich i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:125
 msgid "Retrieve the Fire Ruby"
-msgstr ""
+msgstr "Recupera el Robí de Foc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:157
 msgid ""
@@ -3553,53 +4002,61 @@
 "catacombs below the temple, buried deep in the bedrock, in the very roots of "
 "the world itself. In the distance Haldric hears a booming voice."
 msgstr ""
+"Amb una sensació d'irritable curiositat, el príncep Haldric i els seus 
acompanyants "
+"descendeixen a les catacumbes que hi ha sota el temple, enterrat en les 
profunditats "
+"de la roca, en el mateix cor del món. De lluny Haldric sent una retrunyent 
veu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:162
 msgid ""
 "Free! I'm free at last! I knew those puny magi couldn't seal me in here "
 "forever! Rise my soldiers of Darkness, the world will be ours once more!"
 msgstr ""
+"Lliure! Per fi! Sabia que aquells insignificants mags no podrien tancar-me 
aquí "
+"per sempre més! Aixequeu-vos soldats del l'obscuritat, el món serà nostra 
un "
+"cop més."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:166
 msgid ""
 "Back underground... This feels much better! As for the current residents, "
 "ugh!"
-msgstr ""
+msgstr "Sota terra un altre cop... Això està millor! Quant als residents 
actuals, ugh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:170
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
-msgstr ""
+msgstr "Donem el descans etern a aquests monstres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:182
 msgid "I am fallen after all this time."
-msgstr ""
+msgstr "Moro després de tot aquest temps."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:190
 msgid "The world won't miss him one bit."
-msgstr ""
+msgstr "El món no el trobarà a faltar gens ni mica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:210
 msgid ""
 "What's that! No! The tree-folk are sealing us back in here. They must think "
 "that we've failed. We're trapped."
 msgstr ""
+"Què és allò! No! Els tree-folk ens estan tancant un altre cop aquí. Deuen 
"
+"pensar que hem fracassat. Estem atrapats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:223
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:236
 msgid "INSCRIPTION: Embrace the Monolith to be Cured by the Powers of Light."
-msgstr ""
+msgstr "INSCRIPCIÓ: Abraça el Monòlit per ésser curat pels Poders de la 
Llum."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:250
 msgid "I don't like the look of that pool at all."
-msgstr ""
+msgstr "No m'agrada gens l'aparença d'aquest estany."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:263
 msgid "It looks scary, but it's good for you."
-msgstr ""
+msgstr "Sembla esgarrifós, però és bo per a vós."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:283
 msgid "You already have the Fire Ruby."
-msgstr ""
+msgstr "Ja teniu el Robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:306
 msgid ""
@@ -3607,6 +4064,9 @@
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
 "faces. You can feel the power flowing from it..."
 msgstr ""
+"En obrir el cofre el podeu veure, el Robí de Foc. Té la mida d'una poma, "
+"i un foc intern l'enlluerna que es refracta per totes les cares. Podeu sentir 
"
+"el poder que d'ell flueix..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:311
 msgid ""
@@ -3614,20 +4074,24 @@
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
 "pack for right now."
 msgstr ""
+"És curiós que el Senyor Lich no portés a sobre el Robí. Com que no sé 
realment "
+"que fa, el guardaré per ara la la meva butxaca. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:337
 msgid "Maybe you should move somebody else to the chest."
-msgstr ""
+msgstr "Potser algú altre hauria d'intentar obrir el cofre."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:351
 msgid ""
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
+"Estic content de que tot hagi acabat! Tenim el Robí de Foc, i aquell Lich 
és "
+"ara només un munt de pols, sortim d'aquestes catacumbes!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:371
 msgid "He's raising our dead!"
-msgstr ""
+msgstr "Ens està vencent!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:4
 msgid "The Dragon"
@@ -3655,7 +4119,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:219
 msgid "Heroic: Slay the Dragon and defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Heroic: Mata el Drac i derrota tots els enemics"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:241
 msgid ""
@@ -3663,32 +4127,37 @@
 "of swamp. A small island with a mountain dominates the view. That can only "
 "be the home of the dragon."
 msgstr ""
+"Després d'uns quants dies de viatge Haldric es troba en una vasta extensió "
+"pantanosa. Una petita illa amb una muntanya domina la vista. Només pot ser "
+"la llar d'un drac."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:246
 msgid "Flies, flies, everywhere! Ack!"
-msgstr ""
+msgstr "Mosques, mosques a tot arreu! Quin fàstic!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:251
 msgid "'Prince Haldric the Dragonbane' sounds rather nice."
-msgstr ""
+msgstr "'Príncep Haldric, el matadracs' sona força bé."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:256
 msgid "We'll see..."
-msgstr ""
+msgstr "Ja veurem..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:265
 msgid ""
 "I'm glad that's over. The elves certainly aren't taking it easy on us. It's "
 "a miracle any of us are alive at all."
 msgstr ""
+"Estic content de que tot hagi acabat. Els elfs no us ho estan posant fàcil. "
+"És un miracle que encara estem tots vius."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:270
 msgid "I'm still not calling you 'the Dragonbane'."
-msgstr ""
+msgstr "Encara no t'estic anomenant 'el matadracs'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:313
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Vigileu amb els gegants rosegadors de fang, quan els mateu es 
divideixen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:378
@@ -3697,28 +4166,28 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:359
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
-msgstr ""
+msgstr "No és molt intel·ligent jugar amb dracs, noiet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:363
 msgid "We shall see."
-msgstr ""
+msgstr "Ja veurem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:386
 msgid "Who dares disturb Shek'kahan the terrible?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui gosa molestar en Shek'kahan el terrible?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:390
 msgid "I do, you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Jo, fastigós!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:423
 msgid "We still have to slay the dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Encara em de matar el drac!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:499
 msgid "The Dragon's Cave has yielded some treasure!"
-msgstr ""
+msgstr "La cova del drac ens ha proporcionat un mica de tresor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:459
 msgid "No!"
@@ -3726,23 +4195,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:473
 msgid "We've slain the Dragon: "
-msgstr ""
+msgstr "Hem mort el drac: "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:476
 msgid "Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Sortim d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:486
 msgid "Let's finish off the rest of these monsters!"
-msgstr ""
+msgstr "Acabem amb els monstres que resten!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:517
 msgid "More Saurians are arriving. They've surrounded us! We're doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Arriben més sauris. Ens han rodejat! Estem perduts."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
-msgstr ""
+msgstr "La tardor"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:65
 msgid "Tan-Rarbag"
@@ -3754,14 +4223,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:118
 msgid "Eldaric's Guard"
-msgstr ""
+msgstr "La guàrdia d'Eldaric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:135
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:137
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:138
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:139
 msgid "Wesfolk"
-msgstr ""
+msgstr "Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
 msgid "Death of King Eldaric IV"
@@ -3769,13 +4238,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:167
 msgid "Orcs kill the Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Els orcs maten el líder Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:182
 msgid ""
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
+"L'estiu acaba, arriba la tardor, i el rei Eldaric enforteix les seves 
fronteres. "
+"No fa gaire que s'ha vists els primers exploradors orcs. La guerra ha arribat 
a la "
+"vall."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
 msgid ""
@@ -3784,12 +4256,18 @@
 "in the mountains. I have my personal guards holding the pass to the North, "
 "but they won't be able to last long... We must evacuate our home."
 msgstr ""
+"Haldric, les coses no han sortit bé! Els orcs han arribat. Ens hem enfrontat 
amb ell "
+"a les torres del nord però eren massa. Ens han seguit a l'est cap a l'est de 
les muntanyes."
+"Tinc la meva guàrdia custodiant el pas del nord, però no podran resistir 
gaire... Hem "
+"d'evacuar la nostra terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:192
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass..."
 msgstr ""
+"Això és terrible! I encara empitjorarà. Aquesta púrria Wesfolk ha tornat 
a "
+"assentar-se en el pas del sud..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:197
 msgid ""
@@ -3797,108 +4275,118 @@
 "that Wesfolk scum and flee to the South. Our home is lost... We must make "
 "haste."
 msgstr ""
+"És l'únic camí que surt de la vall! Quin desastre! Hem de derrotar aquesta 
escòria "
+"Wesfolk i fugir cap al sud. La nostra terra està perduda... Hem 
d'afanyar-nos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:202
 msgid "So HUMAN, care to make your final stand?"
-msgstr ""
+msgstr "Què HUMÀ, us preocupa fer el vostre darrer assentament?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:207
 msgid "Die! Die! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Mor! Mor! Mor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:213
 msgid "This is going to get ugly..."
-msgstr ""
+msgstr "Això s'està posant lleig..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:221
 msgid "Hurry! Only death awaits in this valley!"
-msgstr ""
+msgstr "Correu! Només la mort espera en aquesta vall!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:265
 msgid "Umm, I evoke surrender..."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, tingueu pietat..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:270
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
-msgstr ""
+msgstr "No! Tallem-li el ca- - - "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:275
 msgid ""
 "But I can help! Really! You could use me and my men's skills on the long "
 "road ahead!"
 msgstr ""
+"Però us puc ajudar! De veritat! Podeu servir-vos de les nostres habilitats "
+"en el vostre llarg camí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
 msgid "Haldric, what say you on this matter?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, què n'has de dir sobre això?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:288
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Potser les vostres habilitats ens seran útils. Podeu unir-vos a 
nosaltres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:294
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
-msgstr ""
+msgstr "Que hi hagi pau entre nosaltres, la nostra supervivència rau en 
això."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:319
 msgid "So what shall I call you?"
-msgstr ""
+msgstr "I com us he de dir?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:324
 msgid "The Lady Outlaw will do."
-msgstr ""
+msgstr "Amb Lady Proscrita bastarà."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:341
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
 msgstr ""
+"No puc confiar en les vostres paraules. Prepareu-vos per "
+"reunir-vos amb els vostres deus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:346
 msgid "Arrogant fools! (Reaches into pocket) POOF!"
-msgstr ""
+msgstr "Arrogants idiotes! (es fica la mà a la butxaca) PUF!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:351
 msgid "Argh, she's gone. Next time, more sword, less chat."
-msgstr ""
+msgstr "Argh, ha marxat. La pròxima vega menys paraules i més espasa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:356
 msgid ""
 "She's clever! Maybe I made the wrong choice. Well, at least she left some of "
 "her gold behind..."
 msgstr ""
+"És molt llesta! Potser no he pres la decisió correcta. Bé, com a mínim ha 
"
+"deixat una mica d'or."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:379
 msgid ""
 "Son, you must lead our people through the South Pass. I will remain behind "
 "to hold off these vile monsters for as long as I can."
 msgstr ""
+"Fill, heu de comandar el nostre poble a través del pas del sud. Jo em 
quedaré "
+"aquí per resistir aquells vils monstres tant com pugui."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:383
 msgid "But Father!"
-msgstr ""
+msgstr "Però, pare!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:388
 msgid "It's the only way. Go now, and don't look back! Luck be with you!"
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha altre remei. Marxa, no miris enrere! Tingues sort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:410
 msgid "We're surrounded! The Orcs have taken the southern pass! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Estem rodejats! Els orcs han pres el pas del sud! Tot està perdut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:422
 msgid "We're surrounded! I can see their re-enforcements! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Estem rodejats! Puc veure els seus reforços! Tot està perdut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:435
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
-msgstr ""
+msgstr "La nostra terra! On ara hem d'anar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:439
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
-msgstr ""
+msgstr "No podem mirar enrere! Hem d'anar cap al sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:4
 msgid "The Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Les Terres Centrals"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:57
 msgid "Tan-Vrodis"
@@ -3916,7 +4404,7 @@
 msgid ""
 "Prince Haldric leads his refugee band into the Midlands and smoke is in the "
 "air."
-msgstr ""
+msgstr "El príncep guia els seus refugiats cap a les Terres Centrals, hi ha 
fum a l'aire."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:183
 msgid ""
@@ -3924,35 +4412,36 @@
 "civilized way to fight a war! Look there, there are still Orcs about.. . To "
 "arms!"
 msgstr ""
+"Com ens temíem els orcs han saquejat les Terres Centrals. No és una "
+"manera civilitzada de fer la guerra! Mireu, encara hi ha orcs... A les armes!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:188
 msgid "Alright! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "D'acord! A la càrrega!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:194
 msgid "Feel my wrath you Orcish scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Sentiu la meva ira escòria orca!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:199
 msgid "HUMANS... I see humans!"
-msgstr ""
+msgstr "HUMANS... veig humans!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:204
-msgid ""
-"Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
-msgstr ""
+msgid "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the 
front."
+msgstr "Ha, Hogar! Vares dir que no veuríem més acció tan lluny del front."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:209
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
-msgstr ""
+msgstr "Tanca la boca! Agafem-los."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:227
 msgid "SE - The Oldwood. Enter at Your Own Risk!"
-msgstr ""
+msgstr "SE - Fustavella. Entreu sota la vostra responsabilitat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:246
 msgid "SW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "SO - Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:265
 msgid "Grilg"
@@ -3960,7 +4449,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:269
 msgid "What? More humans here? Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Què? Més humans aquí? Anem per ells!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:272
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:273
@@ -3974,7 +4463,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:296
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
-msgstr ""
+msgstr "Com se'ns han escapat? Odio perdre'm un carn tan bona."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:299
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:300
@@ -3987,15 +4476,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:318
 msgid "Better him than me! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Millor ell que jo! Reserves!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:339
 msgid "Holgar was a fool! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Holgar era un idiota! Reserves!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:362
 msgid "Sir Ladoc"
-msgstr ""
+msgstr "Cavaller Ladoc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:377
 msgid ""
@@ -4003,28 +4492,37 @@
 "guard. The main body of their forces is on the road to Southbay. It is an "
 "army of nightmarish size."
 msgstr ""
+"Atureu-vos. No podeu passar. Ja heu ensopegat en la rereguarda orca. "
+"El gruix principal de les seves forces és en el camí que va a la Badia "
+"del Sud. És un exèrcit tan gran que fa tremolar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:382
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier, aren't you on the wrong side of the lines?"
 msgstr ""
+"Sóc en Haldric, el meu pare fou el rei Eldaric IV de les terres al nord-oest 
d'aquí. "
+"Soldat, no us heu equivocat de bàndol?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:388
 msgid ""
 "They overran my post. I got hit on the head pretty good, when I came to the "
 "Orcish army had already passed my position."
 msgstr ""
+"Varen superar el meu punt de guàrdia. Em varen colpejar molt fort, "
+"quan vaig arribar a l'exèrcit orc ja havien superat la meva posició."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:393
 msgid "Tell me, how fares Southbay?"
-msgstr ""
+msgstr "Digueu-me, com està la Badia del Sud?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:399
 msgid ""
 "Southbay won't fall without one hell of a fight, sir. They'll stand to the "
 "last! I only wish I was there!"
 msgstr ""
+"La Badia del Sud no caurà sense lluitar fins a la fi, senyor. Resistiran "
+"fins al final. Tant de bo hi pogués estar allà."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:405
 msgid ""
@@ -4032,32 +4530,39 @@
 "to risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Bé, no podem fer marxa enrere, i el camí cap endavant està bloquejat... "
+"Suposo que haurem d'arriscar-nos i creuar el bosc de Fustavella, i després "
+"anar cap al Port d'Aiguaclara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:410
 msgid ""
 "Oh great, now a forest. I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Oh, genial, i ara el bosc. Hauria d'haver-me quedat a casa i haver provat 
sort "
+"amb els orcs!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:416
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:490
 msgid "Sir, if you don't mind, I'll go with you."
-msgstr ""
+msgstr "Senyor, si no us importa, aniré amb vós."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:422
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:496
 msgid "On we go..."
-msgstr ""
+msgstr "Marxem, doncs..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:435
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
 msgstr ""
+"No tenim temps... Ens quedarem atrapats a les Terres Centrals quan "
+"arribi l'hivern!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:4
 msgid "The Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Fustavella"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:70
 msgid "Tan-Gralg"
@@ -4103,30 +4608,38 @@
 "overhead, blocking almost all of the light... The ominous noises of the deep "
 "woods echo all around."
 msgstr ""
+"La banda de Haldric es troba en el cor del bosc de Fustavella. El camí "
+"de sobte s'estreny i no és més gran que una senda. Les branques "
+"s'estenen sobre els seus caps i gairebé no deixen passar cap raig de llum..."
+"Els ominosos sorolls de les profunditats del bosc ressonen a tot arreu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:227
 msgid ""
 "Will this evil forest ever end! There are mosquitoes as big as my fist in "
 "here, and these nasty old trees are giving me the creeps."
 msgstr ""
+"Aquest maleït bosc no acabarà mai! Hi ha mosquits aquí tan grans com el "
+"meu puny, i aquells fastigosos arbres mil·lenaris em repulsen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:232
 msgid ""
 "This isn't so bad. Haldric's kind are such a suspicious lot when it comes to "
 "these sorts of things."
 msgstr ""
+"No n'hi ha per tant. Haldric és d'aquell tipus de persones tan suspicaces "
+"amb aquestes coses. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:236
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
-msgstr ""
+msgstr "Silenci, sentiu, crec que sento alguna cosa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:241
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
-msgstr ""
+msgstr "L'únic que sento és més soroll d'arbres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:245
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest arbre, parla! No No Som amics dels arbres, de veritat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:250
 msgid ""
@@ -4134,48 +4647,57 @@
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
+"La gent com vosaltres han vingut sempre amb les destrals, quina mena d'amics 
sou?"
+"De tota no sereu tan dolents com aquests nous monstres que han arribat com "
+"una plaga. Talen els arbres i els cremen sense cap raó!!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:255
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
+"Dieu que sou un amic dels arbres, demostra-ho ara que estem necessitats o "
+"prepareu-vos per a afrontar el vostre destí com la resta de aquells 
monstres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:259
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
-msgstr ""
+msgstr "Us ajudarem. (En veu baixa) Sigueu curós amb els arbres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:263
 msgid "What! What are you looking at me for?"
-msgstr ""
+msgstr "Què! Per quina raó em mireu?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:276
 msgid ""
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
 msgstr ""
+"El temple ja ha esta saquejat, de totes maneres l'entrada a les seves "
+"catacumbes sembla bloquejada per un mur d'energia màgica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:287
 msgid "Stupid stinking trees, we'll show you!"
-msgstr ""
+msgstr "Estúpids pestilents arbres, ja us ensenyaré jo!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:295
 msgid "Chop 'em down. It's cool in these woods, I think we need a fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Taleu-los. M'agraden aquests arbres, crec que necessitem un foc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:306
 msgid ""
 "Without the help of these tree-folk we'll be trapped in these woods till we "
 "die! There will be nothing to hold the Orcs back!"
 msgstr ""
+"Sense l'ajut d'aquests tree-folk estarem atrapats en aquests boscos "
+"fins a la mort. No quedarà res per fer fer front els orcs!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
 msgid "Stupid tree-folk."
-msgstr ""
+msgstr "Estúpid tree-folk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:322
 msgid "We've defeated the Orcs"
-msgstr ""
+msgstr "Hem derrotat els orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:327
 msgid ""
@@ -4184,12 +4706,18 @@
 "these buildings of stone. Our roots may be slow, but they are strong, we "
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
+"Avui heu demostrat ser un amic dels arbres. Durant molt de temps gent com "
+"vós han vingut amb espases afilades per fer mal la meva raça. Vinguéreu 
per erigir "
+"construccions de pedra. Les nostres arrels són lentes però fortes, reclamem 
que "
+"totes les pedres tornin a la terra d'on provenen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:331
 msgid ""
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
 msgstr ""
+"Bé, suspito que no haureu de preocupar-vos de la meva raça durant molt de "
+"temps. Els orcs han arribat i han capturat l'illa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:336
 msgid ""
@@ -4197,10 +4725,13 @@
 "Orcs are gone as well. We were here before all others, and I suspect the we "
 "will be here in the end."
 msgstr ""
+"Hmmm la meva raça ha estat aquí molt abans que la vostra, i romandrem "
+"aquí també després dels orcs. Hem estat aquí abans que ningú i romandrem 
aquí "
+"fins al final."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:340
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Podeu ajudar-nos a lluitar contra els orcs?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:345
 msgid ""
@@ -4209,22 +4740,31 @@
 "people some time ago one of your kings trapped an evil Lich in the catacombs "
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
+"La meva raça està lligada als boscos, no us seriem de gran ajuda fora de 
les nostres "
+"fronteres. Però potser encara us podrem ser útils. Fa temps, durant una 
guerra, un rei "
+"dels vostres va atrapar un maligne Lich en les catacumbes del temple en el 
cor del bosc."
+"Nosaltres hi vàrem ser presents, observant."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:350
 msgid ""
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
+"Quan vàrem expulsar la vostra raça intentàrem esbrinar com trencar 
l'encanteri "
+"que manté atrapat el maligne a les catacumbes i impedeix que altres hi 
puguin "
+"entrar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:354
 msgid "This helps us how?"
-msgstr ""
+msgstr "Com ens ajuda això?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:359
 msgid ""
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
+"El Lich portava un artefacte molt poderós. Ho sabem, el podem sentir, "
+"Aquest artefacte pot ajudar-vos en la vostra missió."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:364
 msgid ""
@@ -4232,14 +4772,17 @@
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
 "people, when Lich-Lord Lenvan fell!"
 msgstr ""
+"Deu parlar del Robí de Foc. Va ser l'artefacte més poderós que teníem. El 
vàrem "
+"portar de l'est. Pensàvem que s'havia perdut durant la guerra amb el vostre 
poble quan "
+"el Senyor Lich Lenvan va caure!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:368
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
-msgstr ""
+msgstr "En aquest moment necessitarem tota l'ajuda que puguem aconseguir!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:373
 msgid "Then I will open the catacombs for you..."
-msgstr ""
+msgstr "Us obriré les catacumbes per a vós..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:384
 msgid ""
@@ -4247,10 +4790,14 @@
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
 "greatest leaders of my people."
 msgstr ""
+"Jove príncep, encara que els Senyors Lich ens han traït aliant-se amb 
aquesta "
+"escòria orca no puc lluitar contra un dels grans líders del meu poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:388
 msgid "Lady, why would you let those monsters lead your people?"
 msgstr ""
+"Lady, per què vareu permetre que aquells monstres comandessin el "
+"vostre poble?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:398
 msgid ""
@@ -4259,6 +4806,11 @@
 "our greatest leaders, he lead our escape in the West. Albeit, after being "
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
+"Millor que perdre la·nostra guerra a l'oest, i que el nostres refugiats 
lluitaren ·"
+"contra el vostre poble i i tot això dels orcs. No va ser pas un pacte 
dolent. El "
+"Senyor Lich Lenvan fou un dels nostres gran líders, va comandar la nostra "
+"fugida a l'oest. Encara que després d'haver estat tant de temps en aquell 
cau "
+"no crec que estigui tan feliç."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:407
 msgid ""
@@ -4266,19 +4818,23 @@
 "scout the road ahead. We need to know if we can make it to Southbay. I'll "
 "return in a few days."
 msgstr ""
+"Hauríem de deixar aquest debat per a més tard. Encara us puc ser d'ajuda. "
+"Exploraré el camí. Hem de saber si podem seguir el camí cap a la Badia del 
Sud. "
+"Tornaré en uns dies."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:420
-msgid ""
-"We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we die!"
+msgid "We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we 
die!"
 msgstr ""
+"No tenim temps... Quedarem atrapats ens aquests boscos fins a la fi "
+"dels nostres dies!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:4
 msgid "The Plan"
-msgstr ""
+msgstr "El Pla."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:138
 msgid "So what is your plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Quin pla tens, doncs?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:142
 msgid ""
@@ -4286,12 +4842,17 @@
 "secure our place in this new land. Then if the Orcs return, hopefully "
 "they'll go looking for our not so loyal Elven allies first."
 msgstr ""
+"Convencerem en Jevyan de que van entregar el Robí de Foc als elfs per 
assegurar-nos "
+"un lloc en aquesta nova terra. Llavors si els orcs tornen, sortosament 
perseguiran els seus "
+"no tan lleials aliats. primer. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:146
 msgid ""
 "Haldric, that's devious. I kind of like this plan. But you spoke a pact with "
 "the Elves, you'll be expected to come to their aid."
 msgstr ""
+"Haldric, això és pervers. No està malament el pla. Però vareu fer un 
pacte amb "
+"els elfs, se suposa que haureu d'ajudar-los."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:150
 msgid ""
@@ -4300,6 +4861,9 @@
 "assult must fall on somebody else. Who knows, maybe I won't even come to "
 "their aid at all-"
 msgstr ""
+"Sí, i potser els ajudarem. Hem de mesurar les nostres opcions i si el moment 
és propici."
+"Si els orcs venen en massa algú altre ha d'emportar-se el cop fort. Qui sap, 
potser ni "
+"tan sols aniré ajudar-los-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:154
 msgid ""
@@ -4307,16 +4871,20 @@
 "on your pact with the Elves. It's not like you can tell people what I "
 "overheard."
 msgstr ""
+"Alguns diran que ets un covard, que no has respectat el pacte. No podeu "
+"dir-li a ningú el que acabo de sentir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:158
 msgid ""
 "Recent events have taught me one thing: that survival trumps honor. Besides, "
 "they won't be screaming at me- I'll be dead."
 msgstr ""
+"Els últims esdeveniments m'han ensenyat una cosa: que la supervivència és 
més "
+"important que l'honor. Tot i així ningú em cridarà perquè estaré mort."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:162
 msgid "WHAT!"
-msgstr ""
+msgstr "QUÈ!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:166
 msgid ""
@@ -4325,6 +4893,10 @@
 "point. Jessica, you're going to forge a very official looking treaty, in "
 "which we give the Elves the Ruby of Fire, in return for our place here."
 msgstr ""
+"Estaré mort. Vull dir que no hi ha prou simplement a dir que ens hem desfet "
+"del Robí de Foc o amb enviar-li una carta a en Jevyan. Bé, ho direm, però 
aquest no és "
+"el cas, Jessica, forjarem un pacte que semblarà totalment oficial en el que 
nosaltres "
+"lliurem el Robí als elfs per un lloc en aquesta terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:170
 msgid ""
@@ -4333,28 +4905,35 @@
 "after word of the treaty is spread to the Orcs, but before he has a chance "
 "to read my undead mind..."
 msgstr ""
+"M'enfrontaré a en Jevyan, i si els rumors sobre el seu poder són certs 
intentarà "
+"robar aquest tractat del meu cadàver. Llavors, destruireu en Jevyan quan la 
paraula "
+"tracta s'escampi entre els orcs però abans de que pugui llegir la meva ment 
de no mort..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:174
 msgid ""
 "Haldric! I won't do it... I won't help. What is it with your kind, always "
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
+"Haldric! No ho faré... No t'ajudaré. Què li passa a la teva raça sempre "
+"pensant en una mort de bojos? Qui comandarà aquesta gent?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:178
 msgid ""
 "You will. I wouldn't have made it this far without you. We really have to "
 "convince Jevyan-"
-msgstr ""
+msgstr "Ho faràs. No hauria arribat fins aquí sense tu. Hem de convèncer de 
veritat en Jevyan-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:182
 msgid "Haldric, this is ridiculous! I- -"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, això és ridícul! !- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:215
 msgid ""
 "There is no way I'm letting you go through with this Sir! Over our dead "
 "bodies, right Jessica?"
 msgstr ""
+"No puc deixar-vos fer això, senyor, de cap manera! Per damunt dels nostres "
+"cadàvers, oi, Jessica?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:219
 msgid "Right!"
@@ -4362,11 +4941,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:224
 msgid "I'll do it sir."
-msgstr ""
+msgstr "Ho faré jo senyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:228
 msgid "No. I can't ask you to do this."
-msgstr ""
+msgstr "No. No us puc demanar això."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:233
 msgid ""
@@ -4374,16 +4953,22 @@
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
 "denied in this a third time!"
 msgstr ""
+"Ja m'he denegat una mort honorable dues vegades. Una quan vareu arribar al "
+"Port d'Aiguaclara i una altra quan els vostres vaixells em varen rescatar. No 
permetré "
+"que me la denegueu una tercera vegada!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:237
 msgid "No, this is my sacrifice to make!"
-msgstr ""
+msgstr "No, aquest ha de ser el meu sacrifici!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:243
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honorable death... Please sir! I beg of you!"
 msgstr ""
+"Senyor, la meva família ha estat assassinada, i el meu poble perdut. Visc 
només "
+"per reunir-me amb ella. Concediu-me aquesta honorable mort... Si us plau. "
+"Us ho prego, senyor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:248
 msgid ""
@@ -4391,6 +4976,9 @@
 "alone, with no honorable way of joining them. I want to look that monster "
 "Jevyan in the eye before I go! I won't be denied!"
 msgstr ""
+"Després que acabi tot aquest conflicte hauré de patir durant llargs anys 
sol, sense "
+"cap honorable forma de reunir-me amb ella. Vull mirar als ulls a aquest 
monstre "
+"d'en Jevyan abans de morir! No m'ho negareu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:252
 msgid ""
@@ -4398,6 +4986,9 @@
 "of Jevyan himself. We can't have an illiterate Orc or mindless Skeleton "
 "getting the treaty. We will honor your sacrifice."
 msgstr ""
+"Molt bé, si no us podem fer canviar d'opinió. Recordeu, HAUREU d'ésser 
assassinat "
+"per la mà d'en Jevyan. No ens podem permetre que un analfabet orc o un "
+"desassenyat esquelet agafi el tractat. Honorarem el vostre sacrifici."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:257
 msgid ""
@@ -4405,10 +4996,13 @@
 "to me. I want to rest in the ground, not be some mindless undead slave for "
 "all eternity!"
 msgstr ""
+"Honoreu-me amb la destrucció d'en Jevyan! Preferiblement abans de que pugui "
+"fer-me coses sobrenaturals. Vull descansar a la terra i no convertir-me en un 
"
+"esclau desassenyat no mort per a tota l'eternitat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:261
 msgid "We'll make sure. I promise."
-msgstr ""
+msgstr "Ens assegurarem. Ho prometo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:265
 msgid ""
@@ -4417,10 +5011,13 @@
 "Sheesh... What is your kind's infatuation with rushing to an 'honorable "
 "death'?"
 msgstr ""
+"Haurem de tenir cura de permetre que un dels líders orcs escapi cap a l'Illa 
Verda "
+"sabent que els elfs tenen el Robí de Foc. Carai... Què té la vostra gent 
amb això "
+"de tenir una 'mort honorable'?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:4
 msgid "The Swamp of Esten"
-msgstr ""
+msgstr "Cap al Pantà d'Esten"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:56
 msgid "Cleon"
@@ -4440,6 +5037,8 @@
 "of Esten. In the center of that very swamp a shroud of fog descends over "
 "Young Prince Haldric."
 msgstr ""
+"El Príncep Haldric guia amb un ritme trepidant els seus refugiats en el 
pantà d'Esten."
+"En el centre del pantà una espesa boira descendeix sobre el jove príncep 
Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:183
 msgid ""
@@ -4447,86 +5046,101 @@
 "cult... Before these troubles started we used to have to clear the swamp "
 "every spring and fall."
 msgstr ""
+"Tinc un mal pressentiment. Aquest espantós pantà i el seu culte boig... 
Abans "
+"que tots aquests problemes comencessin solíem venir a netejar el pantà tots 
els "
+"estius i tardors."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:188
 msgid ""
 "I suppose with the rampaging bands of murderous Orcs roaming about that "
 "hasn't been done in a while."
 msgstr ""
+"Suposo que amb aquestes bandes de violents assassins orcs voltant per aquí "
+"això fa temps que no es fa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:194
 msgid ""
 "I miss the Orcs... We go all this way, and (SNIFF) what a lovely smell we "
 "have discovered."
 msgstr ""
+"Trobo a faltar els orcs... Anirem per aquí, i (ensuma) quina agradable olor "
+"hem descobert."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:200
 msgid "This is too quiet. I don't like this one bit, not one bit at all."
-msgstr ""
+msgstr "Tot està molt tranquil. No m'agrada, gens ni mica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:205
 msgid "Wait, I think I hear Something... To Arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Espereu, crec que he sentit alguna cosa... A les armes!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:250
 msgid "Careful, you don't know what's lurking in there!"
-msgstr ""
+msgstr "Vigileu, no sabeu qui es pot amagar allà dins!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:254
 msgid "Minister Edmond"
-msgstr ""
+msgstr "Ministre Edmond"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:268
 msgid ""
 "Back you vile--- Oh, sorry I thought you were undead. When are those goofs "
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
 msgstr ""
+"Gira't vil criatura--- Oh, perdoneu, pensava que éreu un no mort. Quan 
tornaran "
+"a netejar el pantà aquest incompetents del Port d'Aiguaclara?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:272
 msgid "Maybe they'll clear it SOME TIME AFTER THE APOCALYPSE is over!"
-msgstr ""
+msgstr "Potser hi tornin DESPRÉS DE QUE S'ACABI L'APOCALIPSI!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:277
 msgid "Oooh! I take it you wouldn't mind if I helped out?"
-msgstr ""
+msgstr "Oooh! Us ajudaré si no hi teniu cap inconvenient."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:292
 msgid "Hey, there's somebody hidden in the temple. Ack! Hold there!"
-msgstr ""
+msgstr "Vigileu, hi ha algú amagat en el temple. Agh! Resistiu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:377
 msgid ""
 "SW - The Oldwood Forest.\n"
 "Enter at Your Own Risk!"
 msgstr ""
+"SO - El Bosc de Fustavella.\n"
+"Entreu sota la vostra responsabilitat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:390
 msgid "May I live forever in Un-death!"
-msgstr ""
+msgstr "Viuré eternament com un No Mort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:401
 msgid "Ohh! To be risen again!"
-msgstr ""
+msgstr "Ohh! Tornaré!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:412
 msgid "A prayer for life immortal!"
-msgstr ""
+msgstr "Una pregària per la vida immortal!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:431
 msgid "Sir Ruddry"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor Ruddry"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:451
 msgid ""
 "I don't know who you are, but you can't continue down this road! There is an "
 "army of those Orcs bigger than any army I've ever seen just down the road!"
 msgstr ""
+"No sé qui sou, però no podeu seguir per aquest camí! Hi ha en aquest camí 
"
+"un exèrcit d'orcs més nombrós que qualsevol exèrcit que hagi vist mai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:456
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier have you deserted your post?"
 msgstr ""
+"Sóc en Haldric, el meu pare fou el rei Eldaric IV de les terres al nord-oest 
d'aquí. "
+"Soldat, heu desertat de la vostra posició?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:462
 msgid ""
@@ -4534,10 +5148,13 @@
 "Trust me, you can't continue down this road sir. Especially with the "
 "refugees, you'll be slaughtered."
 msgstr ""
+"No senyor! Sóoc l'únic supervivent de l'expedició del port d'Aiguaclara. 
Creieu-me,"
+"no podeu continuar per aquest camí. Especialment amb els vostres refugiats, 
sereu "
+"aniquilats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:467
 msgid "Tell me, does Clearwater Port still stand? Is the port free?"
-msgstr ""
+msgstr "Digueu-me, encara resisteix el Port d'Aiguaclara? Està el port 
lliure?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:473
 msgid ""
@@ -4545,6 +5162,9 @@
 "bodied men and boys into service when I left. That Orcish army is huge, but "
 "they haven't met the main body of our forces yet."
 msgstr ""
+"Pel que sé, senyor, tenim un gran exèrcit i estaven allistant tots els 
homes i joves "
+"quan jo vaig marxar. L'exèrcit orcs és immens, però encara no s'ha 
enfrontat al "
+"gruix de les nostres forces."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:478
 msgid ""
@@ -4552,22 +5172,27 @@
 "risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for Clearwater "
 "Port or Southbay."
 msgstr ""
+"bé, no podem recular i el camí està bloquejat. Suposo que ens haurem "
+"d'arriscar a creuar el bosc de Fustavella i després marxar cap al Port "
+"d'Aiguaclara o a la Badia del Sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:484
 msgid ""
 "Oh great, now a Forest... I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Oh, genial, ara un bosc... Hauria d'haver-me quedat a casa i provar sort amb 
els "
+"orcs!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:510
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in this swamp when winter "
 "arrives!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem fet tard... Estarem atrapats en el pantà quan arribi l'hivern!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:4
 msgid "The Vanguard"
-msgstr ""
+msgstr "L'avantguarda"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:49
 msgid "Tan-Erirt"
@@ -4587,24 +5212,28 @@
 "Orcish threat. On the eve of battle Lady Jessica catches up with Haldric on "
 "a fog covered plain."
 msgstr ""
+"Haldric i els seus acompanyants corren a través de les planes per 
enfrontar-se a "
+"a l'alçat exèrcit orc. La vigília de la batalla Lady Jessica es reuneix 
amb en Haldric en una plana boirosa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:221
 msgid "Haldric, the Elves, we can't trust them!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, els Elfs, no podem confiar en ells!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:226
 msgid "I could have told you that."
-msgstr ""
+msgstr "Jo us ho podria haver dit."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:230
 msgid ""
 "Haldric, it's bad. The Elves are having second thoughts. They think we might "
 "be more trouble than we're worth. We have to defeat these Orcs decisively."
 msgstr ""
+"Haldric, les coses no van bé. Els elfs s'ho estan repensant. Creuen que 
potser "
+"els portarem més problemes que utilitat. Decididament hem de derrotar els 
orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:234
 msgid "Well, that sounds reasonable."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, això sona raonable."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:238
 msgid ""
@@ -4612,6 +5241,9 @@
 "follow us here the Elves seem content to let us fight it out. Then they said "
 "they would 'deal with the survivors'."
 msgstr ""
+"Després d'aquests orcs en vindran més, aquest Robí ho garantitza. Si ens "
+"persegueixen aquí més orcs sembla que els elfs estan decidits a deixar-nos "
+"lluitar sols per després 'encarregar-se dels supervivents'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:242
 msgid ""
@@ -4619,32 +5251,41 @@
 "prize as the Ruby of Fire just slip away. Especially when he sees that he "
 "has the advantage."
 msgstr ""
+"Jevyan ha vingut... Aquell ratpenat m'és familiar. No permetrà que un premi 
"
+"tan lucratiu com és el Robí de Foc se li escapi. Especialment quan veu que 
té tota "
+"l'avantatge."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:246
 msgid ""
 "I have a plan. Jessica, remember that Troll Hole? Here, take the Ruby of "
 "Fire, hide it in the hole."
 msgstr ""
+"Tinc un pla, Jessica, recordes aquell cau de trols? Agafa el Robí de Foc "
+"i amaga'l en aquell cau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:250
 msgid "Haldric! What! Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric! Què? Per què?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:254
 msgid "Just do it."
-msgstr ""
+msgstr "Tu fes-ho."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:258
 msgid ""
 "Lt. Aethyr, did these Orcs come on our ships, did they capture the fleet we "
 "sent out?"
 msgstr ""
+"Tinent Aethyr, han vingut aquests orcs en les nostres naus? Han capturat la "
+"flota que vàrem enviar?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:263
 msgid ""
 "No Sir! They must have seized all remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
 msgstr ""
+"no senyor! Deuen haver capturat tots els bots que restaven al l'Illa Verda. 
La "
+"nostra flota deu estar a punt d'arribar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:267
 msgid ""
@@ -4652,72 +5293,83 @@
 "beachhead. If they capture our ships all is lost. We will be crushed under a "
 "tide of Orcs."
 msgstr ""
+"Som refugiats, hem de fer recular la seva avantguarda i assegurar la "
+"nostra posició a la platja. Si capturen els nostres vaixells tot haurà 
acabat. "
+"Serem esclafats per una marea d'orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:280
 msgid "Lady Jessica soon departs. In the distance a voice booms:"
-msgstr ""
+msgstr "Lady Jessica aviat marxa. A la distància se sent una veu com un 
esclat:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:298
 msgid ""
 "Drop the gold where it is! We've paid our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
 msgstr ""
+"Deixa l'or on estava! Ja hem pagat bastant als nostres amics. Hi ha humans "
+"per aquí, puc olorar-los!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:307
 msgid "We have run out of time... We'll never beat the Orcs to the beach."
-msgstr ""
+msgstr "Hem fet tard... Mai derrotarem els orcs a la platja."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:325
 msgid "I've found the Orcs' chest! It's filled with gold."
-msgstr ""
+msgstr "He trobat el cofre dels orcs! Està ple d'or."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
 msgid "Rabbin"
-msgstr ""
+msgstr "Rabbin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:357
 msgid "You will be felled by my hand you useless fleshbags!"
-msgstr ""
+msgstr "Us faré caure, inútils sacs de carn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:374
 msgid "General Kafka"
-msgstr ""
+msgstr "General Kafka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:378
 msgid ""
 "Never trust the living to do the job of the undead. Prepare to meet the "
 "inevitable!"
 msgstr ""
+"Mai confiïs que un viu faci la feina d'un no mort. Preparat per afrontar "
+"l'inevitable destí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:384
 msgid ""
 "The only job of the dead is to remain dead. Prepare to be reunited with the "
 "ground."
-msgstr ""
+msgstr "L'única feina d'un mort és continuar mort. Prepara't per tornar sota 
terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:407
 msgid "We must block the human advance!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem de parar la incursió dels humans!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:428
 msgid "Reserves! We can't let them get to their landing site."
-msgstr ""
+msgstr "Reserves! No podem permetre que arribin al seu campament."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:442
 msgid ""
 "We've defeated their vanguard. We have to meet the fleet before Jevyan "
 "destroys them, and captures the ships. I hope Jessica makes it back soon."
 msgstr ""
+"Hem derrotat la seva avantguarda. Hem de reunir-nos amb la tripulació "
+"abans que en Jevyan la destrueixi i capturi les naus. Espero que Jessica 
torni aviat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:474
 msgid ""
 "Ahh, it's great to be home! I'm not much for the politics, but it's great to "
 "be home!"
 msgstr ""
+"Ahh, què bo és tornar a casa! No m'agrada gaire la política però és "
+"fantàstic tornar a casa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
 msgid "Troll Hole"
-msgstr ""
+msgstr "Cau de trols"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:47
 msgid "Erart"
@@ -4744,7 +5396,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:224
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:228
 msgid "Fang"
-msgstr ""
+msgstr "Ullal"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:287
 msgid ""
@@ -4752,16 +5404,21 @@
 "elven guide leads them to a gaping cave mouth, and they descend into the "
 "darkness."
 msgstr ""
+"No fa gaire que Haldric i els seus acompanyants entraren en els turons 
marrons. "
+"Un guia elfs els porta cap a l'entrada d'una gran cova i descendeixen cap a "
+"l'obscuritat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:292
 msgid "So, does anybody know anything about trolls?"
-msgstr ""
+msgstr "Algú en sap alguna cosa dels trols?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:297
 msgid ""
 "I indeed do. They are green, and mean, and will try to crush you like a bug. "
 "They heal very quickly."
 msgstr ""
+"Jo, sí. Són verds, despietats i intentaran esclafar-te com a un cuc. Es 
regeneren "
+"molt ràpidament."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:302
 msgid ""
@@ -4769,65 +5426,70 @@
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
 "all friendly."
 msgstr ""
+"Hmm... Cal que en sapiguem tant del trols? Crec que és millor pensar que "
+"els elfs no ens haurien enviat aquí si els trols fossin del tot amigables."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:307
 msgid "Fair Enough. Well, let's get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja n'hi ha prou. Bé, anem a per ells!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:315
-msgid ""
-"We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the entrance."
-msgstr ""
+msgid "We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the 
entrance."
+msgstr "Hem fallat... Estan arribant més trols per l'entrada."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:355
 msgid ""
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
 msgstr ""
+"Els trols han estat vençuts. No m'imagino perquè els elfs ens envien a "
+"fer-los la feina bruta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:9
 msgid "I can't be finished yet... I still have so much more to do."
-msgstr ""
+msgstr "No puc morir encara... Encara em resta molt a fer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:23
 msgid "It is not yet my time! No!"
-msgstr ""
+msgstr "Encara no ha arribat la meva hora! No!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:37
 msgid "No! I'll not go so easil--"
-msgstr ""
+msgstr "No! No cauré tant fàcilm--"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:51
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of "
 "smoke.)"
-msgstr ""
+msgstr "Bah! No moriré avui! (PUF! Lady proscrita s'esvaeix en mig d'un cop 
de fum.)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:66
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
-msgstr ""
+msgstr "Jovenet idiota. No hauria d'haver-lo seguit mai."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:78
 msgid "Hail the Kings, may their bloodlines continue beyond my time!"
-msgstr ""
+msgstr "Salut als reis, que els seus llinatges continuïn després de la meva 
mort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:90
 msgid "For Land and Lord, I sacrifice all!"
-msgstr ""
+msgstr "Per la terra i el meu senyor ho sacrifico tot!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:102
 msgid "May the Lords of Light protect us all."
-msgstr ""
+msgstr "Què els Senyors de la Llum ens protegeixin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:113
 msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable..."
-msgstr ""
+msgstr "Sense ell al rereguarda de les nostres naus serà totalment 
vulnerable..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:5
 msgid ""
 "In the days before Haldric the First saved our people, and founded the "
 "kingdom of Wesnoth, we came from an Isle far to the West..."
 msgstr ""
+"En els temps abans que Haldric salvés el nostre poble per primer cop, i 
fundara "
+"el regne de Wesnoth, nosaltres provinguérem d'una illa del llunyà oest..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:9
 msgid ""
@@ -4837,6 +5499,10 @@
 "into the West. The Wesfolk were not numerous, but they used dark magic, and "
 "legions of the walking dead..."
 msgstr ""
+"Érem pròspers i nombrosos. Vivíem en una terra rica amb molt reis. 
Llavors, ELLS "
+"vingueren, els Wesfolk. Eren una infame, brutal i immund raça. Varen ser 
subjugats "
+"de les seves cases en alguna guerra en una terra molt més enllà a l'oest. 
Els Wesfolk "
+"no eren molt nombrosos però usaven màgia negra i legions de morts 
vivents..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:17
 msgid ""
@@ -4845,6 +5511,10 @@
 "confronting their vile legions, we grew strong, indeed it was from this war "
 "we gleaned our first shards of knowledge about magic."
 msgstr ""
+"Després d'un temps de grans lluites ha arribat la pau. Vàrem arribar per 
dominar "
+"la major part de l'illa, arraconant els Wesfolk contra les terres més 
marginals. "
+"Ens vàrem enfortir e les confrontacions envers les seves vils legions, de 
fet fou des "
+"d'aquesta guerra que vàrem assolir els primers coneixements sobre màgia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -4853,6 +5523,10 @@
 "So perilous that a stable trading relationship between the mainland and the "
 "Isle could never be maintained."
 msgstr ""
+"Així la història continuà afablement durant segles. Penseu que la ruta des 
de "
+"les terres occidentals cap a la nostra illa era molt perillosa ja en els 
millors temps."
+"Tan perilloses que mai es va poder mantenir una relació comercial estable 
entre "
+"l'illa i el continent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -4861,6 +5535,10 @@
 "horribly off course. Ships that travelled East, and returned, reported "
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters..."
 msgstr ""
+"Quan mires a l'est les coses només empitjoren. Una forta corrent gèlida de 
l'oceà "
+"bufava del nord al oceà oriental, empenyent horriblement totes les naus. Les 
naus "
+"que viatjaren a l'est, i que tornaren, han informat que no hi ha res excepte 
l'oceà, i "
+"vils monstres marins..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -4870,6 +5548,11 @@
 "and by aggressively sailing to the East and North, to compensate for "
 "Southern pull of the ocean."
 msgstr ""
+"Amb el pas dels temps hem millorat com a navegants. Llavors, un dia, el 
príncep "
+"hereu de la Badia del Sud tornà a casa després d'un llarg viatge amb una 
història "
+"fabulosa. Deia que hi havia terres a l'est a les que els forts de cor hi 
podien arribar "
+"navegant agressivament a l'est i al nord per compensar les corrents oceà
niques del "
+"sud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:49
 msgid ""
@@ -4878,69 +5561,74 @@
 "younger brother, and next in line for the throne, conspired to start a war "
 "of distraction with the poor Wesfolk kingdoms, and their Lich-Lords."
 msgstr ""
+"Poc temps després de que tornés que el príncep hereu que el príncep hereu 
"
+"va caure malalt i morí sota misterioses circumstàncies. El seu germà 
petit, el "
+"següent en al línia successòria al tron, conspirà per començar una 
guerra de "
+"distracció envers els pobres regnes Wesfolk i els seus senyors Lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:53
 msgid ""
 "The new Crown Prince departed, with the largest army ever assembled on the "
 "Isle to make war with the Wesfolk. This is where our story begins..."
 msgstr ""
+"El nou príncep hereu partí, amb el més gran exèrcit mai vist a l'illa per 
lluitar "
+"envers els Wesfolk. Aquí és on comença la nostra història..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:57
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle..."
-msgstr ""
+msgstr "Amb la difícil situació d'un altre príncep en la mateixa illa..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:61
 msgid "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth..."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta és la història d'en Haldric I i el Despertar de Wesnoth..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:20
 msgid "You retrieve {AMOUNT} pieces of gold."
-msgstr ""
+msgstr "Aconseguiu {AMOUNT} de peces d'or."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:96
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:111
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:126
 msgid "A Former Friend"
-msgstr ""
+msgstr "Un antic amic"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:12
 msgid "I still think I should be called 'Dragonbane'."
-msgstr ""
+msgstr "Encara crec que jo hauria de ser anomenat 'el Matadracs'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:16
 msgid "Not in my lifetime."
-msgstr ""
+msgstr "Mentre jo visqui no."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:32
 msgid "It could be worse. We could be back in that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Podria haver estat pitjor. Podríem estar un altre cop en aquell cau 
de trols!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:37
 msgid "Hey, disparage the Trolls, NOT the Holes!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei, destruïu els trols, NO els caus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:53
-msgid ""
-"Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense Jessica."
-msgstr ""
+msgid "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense 
Jessica."
+msgstr "Bé, al final no haurem d'enfrontar-nos al no mort. No t'ofenguis 
Jessica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:57
 msgid "Don't worry about it."
-msgstr ""
+msgstr "No et preocupis."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:73
 msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach... I miss the beach."
-msgstr ""
+msgstr "Llàstima que no surti tot tan bé com a la platja... trobo a faltar 
la platja."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:89
 msgid ""
 "Haldric, just before we arrived here I got word that the your 'third of a "
 "fleet' has departed for our old home, the Green Isle."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, just abans d'arribar aquí vaig ordenar que 'la tercera part 
de la teva flota partís cap a la nostra antiga terra, l'Illa Verda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:93
 msgid "You were planning on sharing this with me when?"
-msgstr ""
+msgstr "Quan teníeu pensat compartir això amb mi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:109
 msgid ""
@@ -4949,12 +5637,18 @@
 "with, and Southbay still stands. This is excellent news. As per your orders "
 "a third of the fleet has headed back out."
 msgstr ""
+"Haldric, el missatgers acaben d'informar que la flota ha tornat de la nostra "
+"antiga terra. Ha tornat gairebé tota la tripulació i la Badia del Sud 
encara "
+"resisteix. Són notícies excel·lents. Quant al que vareu ordenar, una 
tercera "
+"part de la flota ha tornat a marxar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:113
 msgid ""
 "That is excellent news indeed. Our numbers have doubled. Now on to the "
 "business at hand."
 msgstr ""
+"Són notícies excel·lents. Els nostres efectius s'han doblat. Ara tornem 
als nostres "
+"assumptes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nohome.cfg:5
 msgid ""
@@ -4963,6 +5657,10 @@
 "Southern pass. Haldric has left the lands of his home, and before him "
 "stretches the vast expanse of the southern kingdoms of his people."
 msgstr ""
+"Així fou com el príncep Haldric es va veure forçat a abandonar la seva 
terra "
+"per sempre més. Amb l'ajut del noble sacrifici del seu pare ha escapat pel "
+"pas del sud. Haldric ha abandonat la seva terra natal, davant d'ell s'estén "
+"la vasta expansió dels regnes meridionals del seu poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nohome.cfg:10
 msgid ""
@@ -4972,6 +5670,11 @@
 "of Southbay, the largest city on the Isle. Albeit, with this coming of the "
 "Orcs the midlands are probably a barren waste by now."
 msgstr ""
+"Al sud-oest hi són les Terres Centrals. Foren regnes pròspers, formats de 
turons i "
+"boscos. Servien de camps de conreu d'un poble i com una font molt important "
+"de gemmes i fusta. Aquests regnes nodrien la ciutat de la Badia del Sud, la 
ciutat "
+"més gran de l'illa. Encara que amb l'arribada dels orcs les Terres Centrals 
són "
+"probablement incapaces de produir res ara mateix."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nohome.cfg:15
 msgid ""
@@ -4981,6 +5684,8 @@
 "The Lich-Lords befouled much of the land around the river during the course "
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Wesfolk imitating cult."
 msgstr ""
+"El camí del riu continua fins el riu més gran de l'illa al Sud-est. Aquest 
camí "
+"es dirigeix a la segona ciutat més gran de l'illa, el Port d'Aiguaclara. De 
no haver sigut pels esdeveniments de la Guerra Wesfolk hauria sigut la més 
gran. Els Senyors Lich varen contaminar una gran part de la terra que envolta 
el riu durant el transcurs d'una gran batalla. Ara el pantà és la llar d'un 
culte que imita els Wesfolk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
@@ -4990,6 +5695,11 @@
 "mysterious island that Lady Jessica has mentioned, and even more exotic "
 "lands even further to the East."
 msgstr ""
+"Alguns dies després el príncep Haldric salpa en la seva nau el Eldaric, ha 
perdut "
+"la seva casa i la seva illa per sempre més. En el fons del seu cor sap que 
no "
+"tornarà a veure mai més la seva aïllada vall. Davant d'ell s'estén una 
vasta "
+"extensió de mars tempestuosos, la misteriosa illa que Lady Jessica ha 
mencionat "
+"i terres molt més exòtiques més enllà a l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:10
 msgid ""
@@ -4999,6 +5709,9 @@
 "the belligerent nature of it's reptilian inhabitants. There must be little "
 "left of that foothold by now."
 msgstr ""
+"Sembla ser que l'illa a la que el rei Haldric i la seva tripulació fou una 
vegada "
+"un volcà que ara s'enfonsa lentament al mar. El primogènit de la corona de "
+"la Badia del Sud aconseguí establir un lloc franc en aquesta illa, malgrat 
la "
+"bel·ligerant naturalesa dels seus habitants rèptils. No hi deu quedar ja 
gaire "
+"a part més d'aquell lloc franc."
 
-#~ msgid "Rise of Wesnoth"
-#~ msgstr "Despertar de Wesnoth"
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.105 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.106
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.105   Tue Aug 23 21:33:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Wed Aug 24 17:33:02 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-23 23:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-24 18:20+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -830,7 +830,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "<ref>dst=ability_regenerates text='Regeneració'</ref>: certes unitats amb "
-"aquesta habilitat (com els trolls) recuperen automàticament 8 punts de vida "
+"aquesta habilitat (com els trols) recuperen automàticament 8 punts de vida "
 "cada torn."
 
 #: data/help.cfg:205
@@ -1084,7 +1084,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "La rapidesa és un dels trets més notables, particularment en unitats lentes 
"
-"com ara els trolls o la infanteria pesada. Les unitats amb aquest tret "
+"com ara els trols o la infanteria pesada. Les unitats amb aquest tret "
 "guanyen una considerable mobilitat en terrenys escabrosos. Recordeu també "
 "que les unitats ràpides són menys resistents, i per tant, no són tan bones 
"
 "per mantenir posicions."
@@ -1321,7 +1321,7 @@
 msgstr ""
 "Els colls són un terreny abrupte i amb prou pujades i baixades com per "
 "proporcionar una mica de cobertura. Per a la majoria de tropes són zones "
-"difícils de travessar. Només nans, trolls i orcs estan suficientment "
+"difícils de travessar. Només nans, trols i orcs estan suficientment "
 "familiaritzats com per passar-hi sense ser alentits. La cavalleria, en "
 "canvi, té tants problemes que qualsevol millora defensiva es veu negada per "
 "la seva ineptitud en aquest terreny.\n"
@@ -1352,7 +1352,7 @@
 "també n'hi ha d'altres que veuen impedit el seu pas. La majoria de la "
 "cavalleria simplement no pot entrar en terreny muntanyós; els "
 "exploradors elfs en són una excepció, juntament amb els genets de llop "
-"goblin. Nans i trolls són els habitants més adaptats a la muntanya, i s'hi "
+"goblin. Nans i trols són els habitants més adaptats a la muntanya, i s'hi "
 "mouen amb facilitat.\n"
 "\n"
 "La majoria d'unitats tenen un 60% de defensa a les muntanyes. Els nans, per "
@@ -1536,7 +1536,7 @@
 "La cova representa qualsevol caverna sota terra amb prou lloc com per "
 "que hi passi una unitat. La majoria no estan familiaritzades amb "
 "el terreny, i és per això que es veuen alentides i amb un defensa "
-"reduïda. Nans i trolls, que fa de les coves les seves cases, no tenen "
+"reduïda. Nans i trols, que fa de les coves les seves cases, no tenen "
 "gaires dificultats per moure's. Especialment els nans, que gràcies "
 "a la seva estatura no es troben amb tants obstacles com "
 "les altres races.\n"
@@ -5823,7 +5823,7 @@
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:3
 msgid "Dread Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Lich de la paüra"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:18
 msgid ""
@@ -6946,6 +6946,19 @@
 "Special Notes: Ghosts have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Una de les grans bondats de la creació es que l'ànima humana és immutable, 
"
+"i no pot ser destruïda. "
+"Tanmateix, les coses que pot arribar a fer un nigromant són "
+"realment espantoses.\n"
+"\n"
+"Atrapat en la foscor de vils encanteris, un esperit és semblant al vent "
+"que xoca amb les veles d'un vaixell. "
+"El resultat d'aquesta presó és un servent infalible, que pot encarregar-se "
+"de qualsevol tasca apta per a ell.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"Els fantasmes tenen una inusual resistència al mal, i es mouen "
+"relativament lents fins i tot sobre l'aigua."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
@@ -6967,10 +6980,23 @@
 "poison will continually take damage until they can be cured in town or by a "
 "healer."
 msgstr ""
+"Només aquells que s'han endinsat en els cercles de la nigromància saben el "
+"que s'ha de fer per convertir una persona en un ghoul, i és un secret que "
+"no expliquen mai a ningú. Sigui quin sigui el ritus inexplicable que han "
+"de realitzar, el resultat és una bèstia que no recorda absolutament res 
dels "
+"seus dies d'ésser humà. Una criatura que arrossega els peus, nua com el dia 
"
+"en que va neixer, i que mai s'atipa menjant la carn dels morts.\n"
+"\n"
+"És per això que la nigromància és condemnada amb un odi gairebé 
primari.\n"
+"\n"
+"Notes espeicals\n"
+"Les garres dels ghouls estan covertes de verí. Les seves víctimes "
+"perdran punts de vida de forma continuada fins que siguin curades."
+
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
-msgstr "Rossegador gegant de fang"
+msgstr "Rosegador gegant de fang"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:17
 msgid ""
@@ -6978,7 +7004,7 @@
 "constructs of soil and water. They attack by belching lumps of mud at their "
 "foes, or by slapping them with their fists."
 msgstr ""
-"Els rossegadors gegants són el tipus de rossegador més gran que existeix. "
+"Els rosegadors gegants són el tipus de rosegador més gran que existeix. "
 "Són criatures màgiques fetes només de terra i aigua. Els seus atacs també 
"
 "deriven d'aquests elements: o bé colpegen amb els seus punys o bé 
escupeixen "
 "una mena de fang fastigòs."
@@ -7009,6 +7035,8 @@
 "A normal scorpion is dangerous enough - one the size of a man needs little "
 "explanation."
 msgstr ""
+"Un escorpí normal és prou perillós - un de la mida d'un home no requereix "
+"de gaires explicacions."
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:20
 msgid "sting"
@@ -7032,6 +7060,15 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows an impaler to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Els goblins són usats pels orcs com pastura pels enemics de primera línia. "
+"Aquells que s'ho maneguen per sobreviure sempre intenten equipar-se millor "
+"per tal de continuar fent-ho. "
+"Una llança molt més llarga ajuda a compensar el seu curt abast, i una "
+"armadura reforçada permet protegir millor els seus petits cossos.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"La llargària de les seves armes permet que els empaladors puguin "
+"colpejar primer en cos a cos, fins i tot quan defensen."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -7048,6 +7085,13 @@
 "The wolves they are given are bred for speed and strength, making them quite "
 "dangerous in combat."
 msgstr ""
+"Aquests cavallers tenen poc en comú amb aquells amb qui comparteixen nom, "
+"tot i que són precisament els seus enemics els únics que li otorguen aquest 
títol."
+"La semblança és simplement que són l'elit dels genets de llops, promoguts "
+"per l'èxit en alguna caça temerària o proesa similar.\n"
+"\n"
+"Els llops que munten són coneguts per la seva força i velocitat, "
+"capacitats molt perilloses en combat."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
@@ -7063,6 +7107,15 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"Alguns goblins entrenen els seus llops per superar la seva por al foc. "
+"En incursions, aquests goblins tenen un rol "
+"de soldats auxiliars: prenen foc a les cases i collites dels enemics, "
+"i també duen xarxes per causar estralls en aquells que intenten "
+"defensar-se.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"Les unitats que queden atrapades a la seva xarxa, es veuen alentides "
+"i redueixen en un cop la seva capacitat d'atac."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:24
 msgid "torch"
@@ -7109,6 +7162,11 @@
 "Special Notes: the Grand Knight's charging lance attack doubles both damage "
 "dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"La càrrega amb llança del gran cavaller dobla tant el mal que ocasiona com 
el "
+"que rep. Això no afecta si està en posició de defensa."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:41 data/units/Knight.cfg:40
 #: data/units/Lancer.cfg:25 data/units/Paladin.cfg:46
@@ -7168,7 +7226,7 @@
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:3
 msgid "Great Troll"
-msgstr "Gran troll"
+msgstr "Gran trol"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:20
 msgid ""
@@ -7887,14 +7945,14 @@
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr "Rossegador de fang"
+msgstr "Rosegador de fang"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:18
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "belching lumps of mud at their foes."
 msgstr ""
-"Els rossegadors de fang són criatures màgiques fetes de terra i aigua. "
+"Els rosegadors de fang són criatures màgiques fetes de terra i aigua. "
 "Ataquen disparant una mena de pasta fangosa als seus enemics."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
@@ -8029,9 +8087,8 @@
 "com si no hagués passat res, i comencen la cerca d'una nova presa."
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Les garres dels necròfags estan covertes de verí. Les seves víctimes, "
-"perdran punts de vida de forma continuada fins que siguin curades en un "
-"llogaret o per un curador."
+"Les garres dels necròfags estan covertes de verí. Les seves víctimes "
+"perdran punts de vida de forma continuada fins que siguin curades."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
@@ -8302,7 +8359,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr ""
+msgstr "Perforador orc"
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:18
 msgid ""
@@ -9090,7 +9147,7 @@
 
 #: data/units/Troll.cfg:3
 msgid "Troll"
-msgstr "Troll"
+msgstr "Trol"
 
 #: data/units/Troll.cfg:19
 msgid ""
@@ -9108,7 +9165,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
-msgstr "Heroi troll"
+msgstr "Heroi trol"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:19
 msgid ""
@@ -9122,7 +9179,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
-msgstr "Llança pedres troll"
+msgstr "Llança pedres trol"
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
 msgid ""
@@ -9140,7 +9197,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
-msgstr "Guerrer troll"
+msgstr "Guerrer trol"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:21
 msgid ""
@@ -9159,7 +9216,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
-msgstr "Cria de Troll"
+msgstr "Cria de trol"
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:20
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]