wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/af.po po/...


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/af.po po/...
Date: Fri, 19 Aug 2005 16:53:52 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/08/19 20:53:51

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-editor: af.po 
    po/wesnoth-ei : af.po 
    po/wesnoth-httt: af.po 
    po/wesnoth-lib : af.po 
    po/wesnoth   : af.po 

Log message:
    update Afrikaans translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.866&tr2=1.867&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po.diff?tr1=1.20&tr2=1.21&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/af.po.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.866 wesnoth/changelog:1.867
--- wesnoth/changelog:1.866   Fri Aug 19 18:04:38 2005
+++ wesnoth/changelog  Fri Aug 19 20:53:51 2005
@@ -2,9 +2,9 @@
 * language and i18n:
  * new manual: Turkish
  * updated manual: German, Swedish
-  * updated translations: Basque, British English, Catalan, Danish, Dutch,
-    Finnish, French, German, Italian, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, 
-    Spanish, Swedish, Turkish
+  * updated translations: Afrikaans, Basque, British English, Catalan, Danish,
+   Dutch, Finnish, French, German, Italian, Polish, Portuguese (Brazil),
+   Russian, Spanish, Swedish, Turkish
  * updated man pages: English, Swedish
  * fixed some translated strings not being used (#14094)
  * improve layout of some parts of help (#14075)
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po:1.13 
wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po:1.13    Mon Aug 1 11:43:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po   Fri Aug 19 20:53:51 2005
@@ -22,40 +22,41 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:160
 msgid "Draw tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Teken vensters"
 
 #: src/editor/editor.cpp:162
 #, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Lêer"
+msgstr "Invul"
 
 #: src/editor/editor.cpp:164
 msgid "Set player's starting position"
-msgstr ""
+msgstr "Verstel speler se beginposisie"
 
 #: src/editor/editor.cpp:166
 msgid "Zoom in"
-msgstr ""
+msgstr "Vergroot"
 
 #: src/editor/editor.cpp:168
 msgid "Zoom out"
-msgstr ""
+msgstr "Verklein"
 
 #: src/editor/editor.cpp:170
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Kanselleer verandering"
 
 #: src/editor/editor.cpp:172
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Doen weer"
 
 #: src/editor/editor.cpp:174
 msgid "Zoom to default view"
-msgstr ""
+msgstr "Herstel standaard beeldgrootte"
 
 #: src/editor/editor.cpp:176
+#, fuzzy
 msgid "Toggle grid"
-msgstr ""
+msgstr "Wissel rooster"
 
 #: src/editor/editor.cpp:178
 #, fuzzy
@@ -64,7 +65,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:180
 msgid "Flip map"
-msgstr ""
+msgstr "Keer kaart om"
 
 #: src/editor/editor.cpp:371
 msgid "Save the Map As"
@@ -72,7 +73,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:382
 msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Die kaart bestaan. Wil jy dit vervang?"
+msgstr "Kaart bestaan reeds. Wil jy dit vervang?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:405
 #, fuzzy
@@ -96,6 +97,8 @@
 "Warning: Illegal characters found in the map name. You've to save under a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Waarskuwing: Onwettige karakters is in die kaartnaam gevind. Jy sal onder 'n "
+"ander naam moet stoor."
 
 #: src/editor/editor.cpp:483 src/editor/editor.cpp:562
 msgid "The file does not contain a valid map."
@@ -111,7 +114,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:833
 msgid "You must have a hex selected on the board."
-msgstr "Jy moet een van die heksionale spasies op die bord gekies hê."
+msgstr "Jy moet een van die heksagonale spasies op die bord gemerk hê."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1082
 msgid "Quit Editor"
@@ -131,7 +134,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1141
 msgid "Error: Illegal character in filename."
-msgstr ""
+msgstr "Fout: Onwettige karakter in lêernaam."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1197
 msgid "Player"
@@ -140,8 +143,8 @@
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:47
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
 msgstr ""
-"Jou veranderinge aan die kaart sal jy verloor. Is jy seker jy wil verder "
-"gaan?"
+"Jou veranderinge aan die kaart sal verlore gaan. Gaan voort?Jou veranderinge "
+"aan die kaart sal jy verloor. Is jy seker jy wil verder gaan?"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:74 src/editor/editor_dialogs.cpp:195
 msgid "Create New Map"
@@ -163,11 +166,11 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:94
 msgid "Generate Random Map"
-msgstr "Genereer Willekeurige Kaart"
+msgstr "Skep Willekeurige Kaart"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:95
 msgid "Random Generator Settings"
-msgstr "Willekeurige Kaartgenerator Stellings"
+msgstr "Willekeurige Kaartskep verstellings"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:96 src/editor/editor_dialogs.cpp:407
 msgid "Cancel"
@@ -191,11 +194,11 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:282
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Wissel Volledige Skerm"
+msgstr "Wissel Volgrootte Skerm"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:289
 msgid "Show Grid"
-msgstr "Wys Grid"
+msgstr "Wys Rooster"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:296
 msgid "Video Mode"
@@ -226,8 +229,9 @@
 msgstr "Kantel (dit kan die dimensie van die kaart verander)"
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:235
+#, fuzzy
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Die stryd vir Wesnoth Kaartversteller"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:311
 msgid "FG"
@@ -239,68 +243,53 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:94
 msgid "Map Generator"
-msgstr ""
+msgstr "Kaartskepper"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:99
 #, fuzzy
 msgid "Players:"
-msgstr "Speler"
+msgstr "Spelers:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:102
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "Aantal Heuwels:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:103
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Maks Heuwelgrootte"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:104
 msgid "Villages:"
-msgstr ""
+msgstr "Dorpies"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:105
 msgid "Landform:"
-msgstr ""
+msgstr "Landvorm:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:211
 msgid "Roads Between Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Paaie Tussen Kastele"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:268
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr ""
+msgstr "/1000 blokke"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Coastal"
-msgstr ""
+msgstr "Kusstreek"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Inland"
-msgstr ""
+msgstr "Binnelands"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Island"
-msgstr ""
+msgstr "Eiland"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:37
 msgid "Delete File"
-msgstr "Wis lêer uit"
+msgstr "Vee lêer uit"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:134
 msgid "Deletion of the file failed."
-msgstr "Uitwissing van die lêer was onsuksesvol."
-
-#~ msgid "Draw"
-#~ msgstr "Teken"
-
-#~ msgid "Flood"
-#~ msgstr "Vul op"
-
-#~ msgid "Start P"
-#~ msgstr "Begin P"
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Plak"
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "Goed"
+msgstr "Uitvee van die lêer was onsuksesvol."
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po:1.21  Mon Aug 8 12:47:04 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po Fri Aug 19 20:53:51 2005
@@ -3,8 +3,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-05 20:47+0200\n"
-"Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-13 14:40+0200\n"
+"Last-Translator: Theuns Coetzee <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,11 +20,11 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Spiesgooier"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Swaardvegter"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "(hardest)"
@@ -32,7 +32,7 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Erewag"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
@@ -40,10 +40,13 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
+"Daar is sprake van aanvalle deur die wandelende dooies op die oosgrens van "
+"Wesnoth. Jy, 'n offisier van die Koninklike Magte is na die ooste gestuur om "
+"die dorpenaars te beskerm en uit te vind wat besig is om te gebeur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Nader Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:32
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:61
@@ -70,7 +73,6 @@
 msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Darak"
 msgstr "Mal-Darak"
 
@@ -166,29 +168,35 @@
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
+"Ons het uiteindelik Weldyn bereik maar dit bleik dat die wandelende dooies "
+"dit omsingel het. On moet deurbreek om die koning te bereik!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:189
 msgid ""
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"Dit sal beter wees om nie die wandelende dooies te probeer verslaan nie, "
+"daar is te veel van hulle. Gaan reguit stad toe!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:202
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr ""
+"Ons het Weldyn bereik. Ons moet nou beraad om te besluit oor wat om volgende "
+"te doen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:206
 msgid "Come, into the castle."
-msgstr ""
+msgstr "Kom, in die kasteel in."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:221
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn is gevange geneem en Wesnoth is nie meer..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
-msgstr ""
+msgstr "Gevange geneem"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:22
 msgid ""
@@ -196,6 +204,9 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Na hulle die gevaarlike Vrugmeer oorgesteek het, is Gweddry en sy manne deur "
+"die Orke gevange geneem. Hulle word na die Orke koning, Dra-Nak geneem, maar "
+"hulle sal natuurlik wou ontsnap voor dit gebeur..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:32
 msgid "Prison"
@@ -203,7 +214,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:36
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Martelkamer"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:40
 msgid "Throne Room"
@@ -224,17 +235,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:180
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Ontsnapping uit die Orke-gevangenis"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:260
 msgid ""
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Ek dink Dacy en Owaec het alreeds ontsnap. Nou moet ek ook... hierdie wagte "
+"lyk bra traag. Ek mag dalk net by hulle verby kan sluip..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:284
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Aha! Daar's 'n klein krakie in die grotmuur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
 msgid ""
@@ -242,6 +255,9 @@
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
+"Gweddry ek sien jy het ook ontsnap. Goed so. Ek dink hulle het die res van "
+"ons troepe in aanhouding, saam met die gespuis wat ons agtervolg. Ons "
+"behoort hulle te kan red."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
@@ -252,6 +268,8 @@
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Iewers suid van ons. Ons is in 'n versteekte gang in die noorde. O ja, 'n "
+"paar anders het ook onstnap, saam met Owaec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
 msgid "Well, where are the prisoners?"
@@ -259,50 +277,55 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Hierso meester."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "En? Waar is hulle leier? Ek sien hom dan nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Uh... (vluisterend).. Ek weet nie. Ek dink hy het ontsnap,"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Jou idioot! Toe, kry hom. Bring hom na my toe! Wag, nee, maak hom eenvouding "
+"dood op sig."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:346
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Kyk, die ontsnapte gevangenes het terug gekeer!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Kill them."
-msgstr "Maak hulle dood."
+msgstr "Vermoor hulle."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:388
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Die wagte is afgetrokke! Nou is die tyd om te ontsnap!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:392
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
-msgstr ""
+msgstr "Huh? Wie's daar, wie't dit gesê?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:426
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:189
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
+#, fuzzy
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr ""
+msgstr "Heilige Geluksteentjie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:383
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
+#, fuzzy
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
 msgstr ""
+"Die dra van hierdie geluksteentjie sal sorg dat elke treffing verheilig is!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
@@ -310,14 +333,16 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:240
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
 msgstr ""
+"Ek is nie in staat om die item te gebruik nie! Laat iemand anders dit vat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr ""
+msgstr "Goed! Ons het onstnap van hierdie vervloekte grotte!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "The Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Die Oortog"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:41
 msgid "Garnad"
@@ -340,6 +365,8 @@
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
 msgstr ""
+"Ons is by 'n groot rivier. Wat sal ons doen? Sal ons probeer om dit oor te "
+"steek?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:115
 msgid ""
@@ -347,6 +374,10 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. We must be across the river before that happens."
 msgstr ""
+"Ons moet die rivier oorsteek. Die Wandelende Dooies is op ons hakke en hulle "
+"menigtes is te veel vir ons om te verslaan. Versterkings vir die Wandelende "
+"Dooies sal ook binnekort aankom. Ons moet die rivier oorsteek voor dit "
+"gebeur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
 msgid ""
@@ -354,28 +385,36 @@
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
+"Oorkant hierdie rivier lê die Noorderland. As ons daar kan kom mag ons dalk "
+"van die mensvreters kry om ons te help - maar die orke sal ons beslis aanval "
+"voordat dit gebeur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr ""
+msgstr "Grug sê ons help nie jou! Ons klaarmaak geveg met ork met!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:127
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr ""
+msgstr "En in Wesnothiaans beteken dit?..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:131
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr ""
+msgstr "Ork onnosel! Sterf nou jy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
 msgstr ""
+"Ek dink die mensvreters probeer om die orke dood te maak. Dit mag nuttig "
+"wees."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
+"As ons wys ons is vyande van die orke, mag hulle ons help. Maar ek dink ons "
+"moet die rivier oorsteek voordat ons die mensvreters probeer oorreed om te "
+"help."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
@@ -385,6 +424,7 @@
 msgid ""
 "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
 msgstr ""
+"Die wandelende dooies is hier! Ons moet nou dadelik die rivier oorsteek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:226
 msgid ""
@@ -392,18 +432,21 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
+"Goed! Ons is oor. Kom ons kyk of ons die Mensvreters kan oorreed om by ons "
+"aan te sluit. Hulle is al in die verlede oorreed om vir die Kroon te werk; "
+"miskien kan dit weer gedoen word."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:230
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr ""
+msgstr "Grug sê aansluit miskien hy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:240
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
-msgstr ""
+msgstr "Maak gou. Ons moet oorkom voordat die wandelende dooies ons afslag!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "'n Elwe Bondgenootskap"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:44
 msgid "Volas"
@@ -423,24 +466,31 @@
 msgstr "Volas sterf"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:103
+#, fuzzy
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
-msgstr ""
+msgstr "Dagsê reisers! Welkom in my ryk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
+"Hello. Kan jy dalk vir ons help om hierdie wandelende dooies wat ons "
+"agtervolg te veg. Ons will noord gaan na ons buitepos daar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
+"Verseker. Alhoewel ons nie ons woud sal verlaat nie, sal ons jou help om die "
+"noordelike buitepos te bereik."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
-msgstr ""
+msgstr "Oortreders!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:128
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
@@ -450,10 +500,11 @@
 msgid ""
 "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
 msgstr ""
+"Hulle beset die Noordelike Pad. Ons sal hul moet beveg om te kan aanskuif."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:136
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr ""
+msgstr "Bring voort die sluipmoordenaars, ons kan hulle dalk net vergiftig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:146
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:181
@@ -468,31 +519,36 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:157
 msgid "Perfect! Go, into the forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Perfek! Gaan, in die woud in!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:172
 msgid ""
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
+"Hulle het 'n sluipmoordenaar die woud in gestuur. Ons moet versigtig wees en "
+"seker maak hy kom nie uit en val ons dan onverwags aan nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:188
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Nafga sal die elwe vermoor!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:199
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Dit is die eerste en die laaste maal wat ek 'n sending misluk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:203
+#, fuzzy
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
+"My sluipmoordernaar is dood! Die elwe moet boet, nie vir sy dood nie, maar "
+"omdat hulle sy tog tot 'n einde gebring het!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
 msgid "The Escape Tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Die Ontsnappingstonnel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:38
 msgid "Kabak"
@@ -522,58 +578,69 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
-msgstr ""
+msgstr "Wag, voor ons enigheen gaan - wie was daai wandelende dooies?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 msgid ""
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
+"Dit maak nie saak nie. Hulle is heeltemal te kragtig vir ons; ons enigste "
+"hoop is om weg te kom, ver weg. Miskien moet ons maar noord gaan en met "
+"Owaec byeenkom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:161
+#, fuzzy
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie's daar?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:165
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
 msgstr ""
+"Ons is reisigers lojaal teenoor die koning van Wesnoth. Sal julle ons help "
+"om van die trolle weg te kom?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:169
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
+"Ja, ons sal julle help want ons hou nie van trolle nie. Enige iemand wat "
+"deur hulle aangeval word verdien hulp, dink ek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
 msgstr ""
+"Daars 'n groot fortuin in die skatkis! Ek tel twee honderd goud stukke."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:302
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het jou gekry, mens! Maak gereed om te sterf!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:306
 msgid ""
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
+"Mal-Ravanal self volg ons nie. Ten minste is dit goed. Maar ons moet nog "
+"steeds uit hierdie tonnel uitkom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:319
 #, fuzzy
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us!"
-msgstr "Ons het die einde van die tonnel bereik. Ek kan die son bo ons sien!"
+msgstr "Ons het die einde van die tonnel bereik. Ek sien daglig vooruit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
-msgstr ""
+msgstr "Ontruiming"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:41
 msgid "Varrak-Klar"
@@ -588,18 +655,21 @@
 msgstr "Ran-Lar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
+#, fuzzy
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Kry soveel moonlik oor die rivier"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Vernietig die brug (almal wat aan die noordekant van die rivier agterbly sal "
+"sterf, insluitende diegene wat op jou terugroeplys is)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Laat bly enige van die drie helde aan die noorde kant van die rivier"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:133
 msgid "Engineer"
@@ -610,64 +680,79 @@
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Alles is verlore! Ons moet uit die Noordlande so gou as moontlik! Hardloop "
+"vir julle - wat de...?!? Wie is jy?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:144
 msgid ""
 "I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
+"Ek's 'n Inganeer. Ek verwag dat jy my dienste gaat nodig hê. Ek wed jou jy "
+"wil hê ek moet daai brug daar annerkant opblaas hê?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:148
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoekom sal ons dit wil doen?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:152
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
+"Wel ek sien daai orke djaag djulles en as ek die brug opblaas dan kan hulle "
+"nie oorkom nie. Dit sal djou help ontsnap."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:156
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry, hy's eintlik reg... ons sal hom moet huur. Hoeveel?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:160
 msgid ""
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
+"Ek vra nie die goutie seur - Ek wil net hê dat djulle my oppas teen die "
+"wandelende dooies! Hulle't my huis platgeslaat en daars nêrens waar dit meer 
"
+"vir my veilig is nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:164
 msgid ""
 "Very well, we'll protect you from the undead. But we can't help you until we "
 "get across this river. Now lets go!"
 msgstr ""
+"Goed dan, ons sal jou beskerm teen die wandelende dooies. Ons kan jou net "
+"nie help todat ons oorkant die rivier is nie. Kom laat ons gaan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:168
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r dere. That's where "
 "my eq'pment is."
 msgstr ""
+"Bak. Ek kan hom opblaas wanneer ekke by die teken daar oorkant kom. Dis waar "
+"my toels is."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:185
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr ""
+msgstr "So kan ek die brug maar opblaas Kapitein?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:189
 msgid "Hm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:191
 msgid "Yes, blow it up."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, blaas dit op."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:195
+#, fuzzy
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr ""
+msgstr "Ok! Ontploffing tyd!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:220
 msgid "BOOM!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Boem!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:252
 msgid ""
@@ -675,38 +760,47 @@
 "undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
+"Goed so, ons het van die orke ontsnap. Nou moet ons suid gaan. Ek dink die "
+"wandelende dooies is waarskynlik minder hier ver in die weste, dus sal ons "
+"darem nie doodgemaak word nie, ten minste nie onmiddelik nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:256
 msgid ""
 "I'll be followin' yah from now on. Hope yah can get to Weld'n an' all so I "
 "c'n stop runnin'..."
 msgstr ""
+"Ek sal julle volg van nou af aan. Hoop julle kan by Weldinan uitkom sodat ek "
+"kan ophou hardloop..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:265
 msgid "No, wait until later."
-msgstr ""
+msgstr "Nee, wag tot later."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:269
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr ""
+msgstr "Nee? Olraait dan, ons sal dan vi later wag?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:280
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
 msgstr ""
+"Ons het nie betyds die brug laat val nie! Die orke gaan ons almal vrekmaak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:288
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
 msgstr ""
+"Wel, ons het toe nie eintlik nodig gehad om die brug op te blaas nie maar "
+"ons moet steeds suid gaan. Hopelik is daar nie soveel wandelende dooies so "
+"ver wes nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:292
 msgid "Verah' well. I'm still gonna foll'w you, thou'. Still need to su'vive!"
-msgstr ""
+msgstr "Nou goet so. Ek gaat jou steeds volg. Wil nog steeds oorleef!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
-msgstr ""
+msgstr "Vrugmeer"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:43
 msgid "Darg"
@@ -718,18 +812,22 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:79
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "Beweeg Gweddry na die einde van die pad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:108
 msgid ""
 "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path. But, if I "
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
+"Hierdie pad hou binnekort op. Kyk hierna - berge versper ons pad. Maar, as "
+"ek reg onthou, is daar 'n dam met 'n brug daaroor hieriewers."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
 msgstr ""
+"So?! As die pad dan nêrens gaan nie wat is dan die doel daarvan om die brug "
+"oor te steek?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -737,26 +835,36 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
+"Die pad gaan wel iewersheen! Daar is 'n vallei hier naby, anderkant die "
+"berge na die noorde, waar ons sal kan lewe. Dit is ver genoeg weg van die "
+"wandelende dooies dat hulle ons nooit sal kry nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
+"Goed dan, ons sal voortgaan en hierdie vallei gaan soek. Ons het nie "
+"eintlik 'n ander keuse nie. Ko's gaan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
 msgstr ""
+"Mooi! Ons het dit gemaak tot aan die einde van die pad. Nou kan ons uit "
+"hierdie berge uitkom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
 msgstr ""
+"Die vallei behoort net 'n entjie vorentoe te wees. Ons behoort dit binnekort "
+"te vind!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
-msgstr ""
+msgstr "Dit lyk nie goed nie..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
 msgid "Mal-Ravanal's Capital"
@@ -772,7 +880,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
-msgstr ""
+msgstr " Rava-Krodaz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:88
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
@@ -787,7 +895,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:125
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het al die pad na Mal-Ravanal's Hoofstad gekom!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
 msgid ""
@@ -795,16 +903,25 @@
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
+"Ja, maar kyk! Al die wandelende dooies magte is besig om op ons toe te sak. "
+"Soos ek voorheen gesê her, ons kan nie Mal-Ravanal vermoor nie. Dit was "
+"onnosel om so ver te kom, ons moet terugdraai."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
+"Miskien. Om terug te trek sal ons een van hierdie dodemankiere wat ons volg "
+"moet doodmaak. Aan die ander kant kan ons dalk steeds hierdie Mal-Ravanal "
+"doodmaak. Ek mag dalk wil probeer."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
 msgstr ""
+"Hierdie verwaande mense het gewaag om so ver in my land in te kom. "
+"Verpletter hulle!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:159
 msgid "Terraent"
@@ -815,44 +932,58 @@
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
 msgstr ""
+"Dankie dat jy daardie geraamte vegter vernietig het! Elke keer as jy een van "
+"die Spoke doodmaak, word een van ons ridders vrygelaat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:169
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoekom? Is jul die wandelende dooies se gevangenis?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:173
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes. My allies and I were questing when we were ambushed by undead. The "
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
+"Ja. My bondgenote en ek was op 'n ontdekkingsreis toe ons in 'n lokval deur "
+"die wandelende dooies gelei is. Die wag speel 'n siek speletjie - wanneer "
+"een van hulle vegters sterf, laat hulle een van ons vry, maar wanneer jy 'n "
+"vegter verloor maak hulle een van ons dood."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
+"Dit klink gevaarlik. Ons sal probeer om so veel moontlik van julle te bevry "
+"voordat ons hier ontsnap."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
 msgstr ""
+"Daars nog vyf van ons in die tronk opgesluit. Ons sal by jou aansluit as jy "
+"ons kan bevry."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:239
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:261
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr ""
+msgstr "Jy waag dit om MY aan te val?!? Gaan terug na jou meester!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:243
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
+"Dit is sleg; ons kan glad nie vir Mal-Ravanal aanval nie want sy toorkrag is "
+"te sterk! Ons moet omdraai, dit was dom om met die aanval te begin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Noordelike Buitepos"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:46
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:99
@@ -865,7 +996,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:100
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Vind die bende leier in die dorpe en maak hom dood"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:104
 #, fuzzy
@@ -874,7 +1005,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:129
 msgid "Hail, Gweddry!"
-msgstr ""
+msgstr "Heil, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
 msgid ""
@@ -882,6 +1013,9 @@
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
+"Hello. Ons is uit ons posisies uitgedwing deur die wandelende dooies. Hulle "
+"volg ons selfs nou nog. Ek dink ons moet noord gaan en probeer om te "
+"ontsnap. Sal jy saam met ons kom?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -891,6 +1025,11 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
+"Ek is nie seker nie. Hier is bandiete in hierdie land en ek word vertel dat "
+"dit my plig is om hulle te verslaan en die plaaslike dorpe te beskerm. "
+"Wanneer ookal ek troepe uitstuur om hulle te verslaan, word hulle vermoor "
+"voordat hulle hulp kan kry en die bandiete blaas dan die aftog na die dorpe "
+"toe. Ek kan nie 'n manier kry om hulle te verslaan nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid ""
@@ -899,12 +1038,18 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
+"Om hierdie dorpe te probeer beskerm is dwaas; almal wat hier bly sal sterf. "
+"As ons egter hierdie bandiete kan uitjaag, kan ons egter al die dorpenaars "
+"kry om ons na die noorderlande te volg en miskien 'n nuwe land daar te stig. "
+"Wesnoth is nie meer veilig nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
 "Well, you appear to know what you're talking about... but, I have no way to "
 "remove these bandits."
 msgstr ""
+"Wel dit lyk asof jy weet waarvan jy praat... maar ek het geen manier om "
+"hierdie bandiete te verwilder nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid ""
@@ -912,22 +1057,30 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
+"Ek dink ek mag jou dalk kan help. Ek is 'n towenaar; Ek glo ek sal 'n "
+"towerspel op hulle kan plaas wat hulle aan jou sal uitwys as jy by die dorpe "
+"ingaan. Ek sal jou egter nie in die gevegte kan help nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
 msgstr ""
+"Dit klink goed; dit het tyd geword om 'n paar bandiete uit te skop. Dacyn; "
+"gaan toor hulle!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
+"Ek glo daar is 'n leier agter hierdie bandiete; maak hom dood en ons sal "
+"hierdie bandiete vir altyd verslaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:161
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
+"Gaan ver van hier af weg! Maar ek en my soort sal jou agtervolg en doodmaak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -935,6 +1088,9 @@
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
+"Dit wil lyk asok die wandelende dooies ons ingehaal het! Ons sal hulle ook "
+"moet doodmaak, as ons wil hê die dorpe moet veilig wees. Wel ek sien jou "
+"wanneer jy die bandiete en wandelende dooies verslaan het!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid "They're here!"
@@ -949,29 +1105,36 @@
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
 msgstr ""
+"O so, jy het my skuiling gevind. Goed so, ek reken ek sal jou maar moet "
+"vermoor!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:264
 msgid ""
 "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
-msgstr ""
+msgstr "Daar's die bandietleier! Maak hom dood en ons het ons plig gedoen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:272
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr ""
+msgstr "Geen bandiete in hierdie dorp nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:289
 msgid "You have defeated me! I can terrorize the villagers no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Jy het my verslaan! Ek kan nie meer die dorpenaars terroriseer nie..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:298
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
 msgstr ""
+"Ons moet nog steeds hierdie wandelende dooies verslaan voor die dorpsmense "
+"veilig gaan wees."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:304
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
 msgstr ""
+"Ek het my plig ten opsigte van die dorpe nagekom. Ek reken ek kan nou by jou "
+"aansluit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:312
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:355
@@ -979,36 +1142,47 @@
 "Good job! Now, we should move onward, north. Tell the villagers to pack "
 "their belongings and follow us."
 msgstr ""
+"Goeie werk! Nou kan ons verder gaan, noordwaarts. Sê vir die dorpsmense om "
+"hulle goedjies te pak en ons te volg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
 msgstr ""
+"Daar is nog steeds hierdie bandiete wat uitgesorteer moet word - ons moet "
+"aanhou om hier te veg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:347
 msgid ""
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
+"Wel beide die bandiete en wandelende dooies is verslaan. Ons het 'n bietjie "
+"tyd voordat meer wandelende dooies hier aankom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr ""
+msgstr "Opleiding van die Mensvreters"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:165
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Oorleef tot die einde van die beurte"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
 msgstr ""
+"Om mensvreters by jou leêr te voeg, hou twee op die gras totdat die beurte "
+"eindig."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:103
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
 msgstr ""
+"Kyk ons het 'n trop mensvreters gekry. Ons moet 'n paar probeer vang en "
+"oplei. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:107
 msgid ""
@@ -1016,32 +1190,41 @@
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
+"Goed so. Ons moet ten minste twee van hierdie Mensvreters op die gras hou "
+"waar hulle nie kan ontsnap nie totdat ons troepe hier kan kom om hulle te "
+"vang. Dan sal hulle ons na hulle stam lei."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:111
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
+"Ons moet hulle probeer omsingel. Gweddry, bly jy waar jy is. Dacyn, gaan jy "
+"noordoos. Ek gaan noordwes."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:144
 msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het een laat wegkom. Kom ons hoop hulle kom nie almal weg nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:169
 msgid ""
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
+"Ons troepe het ingehaal! Nou sal ons Mensvreters kan werf, aangesien ons "
+"hierdies hulle stam sal kan oortuig om by ons aan te sluit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:178
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
 msgstr ""
+"Ons het nie genoeg mensvreters hier gevang nie. Ons sal sonder hulle moet "
+"aangaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
 msgid "Weldyn Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Beleg van Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:41
 msgid "Mal-Akranbral"
@@ -1074,7 +1257,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
-msgstr ""
+msgstr "Laat enige vyandige eenheid op jou vesting gaan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:149
 msgid ""
@@ -1084,10 +1267,16 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
+"Julle mense is dwase! Julle het besluit om my meester se tweegeveg uitdaging "
+"te verwerp... nou goed dan, julle sal almal VREK! En nou, hier is my "
+"meester, hy kyk na julle ondergang. Hy is glad nie bang vir julle nie en "
+"weet dat julle hom nooit sal kan vind en doodmaak nie! Daar is sewe van ons "
+"en slegs een van ons is die ware leier! ha ha ha ha! Kom ons maak dit vir "
+"julle makliker, ons sal julle ons name vertel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:153
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
-msgstr ""
+msgstr "Onthou ons moet Mal-Ravanal vermoor. Hy is hier erens..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:165
 msgid "How did you know...?"
@@ -1095,15 +1284,17 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:183
 msgid "Kill the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Vermoor die koning!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:187
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
 msgstr ""
+"Hulle het Konrad vermoor...en selfs al red ons vir Weldyn, is Wesnoth "
+"verslaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Verdrinkte Vlaktes"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:122
 msgid "Khrakrahs"
@@ -1111,27 +1302,32 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:151
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "Daar's nogsteeds mense in die dorp! Hulle kan ons help."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:158
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:165
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Dorpenaar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:184
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
 msgstr ""
+"Die wandelende dooies het all die mense in die dorp vermoor maar al hulle "
+"besittings nagelaat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
+#, fuzzy
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Verslaan Khrakrahs, die Geraamte Draak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid ""
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
 msgstr ""
+"Dacyn, wat doen ons dan nou hier terug in Wesnoth? Ek dag jy het gesê ons "
+"moet van die wandelende dooies ontsnap!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1140,86 +1336,111 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
+"Wel, ja ... maar die orke was sterker as wat ek gedink het. Ons kan nie "
+"noord gaan nie, die ooste is waar die wandelende dooies vandaan kom en aan "
+"die weste lê die see - waarop ons sou kon gaan, maar ons het geen bote nie. "
+"Ons het geen ontsnappingsroete nie. Ons kan dus maar netsowel probeer om "
+"Wesnoth te red, siende dat ons geen ander keuse het nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
+"Dit maak sin. Dis wat ek van die begin af wou doen, die vaderland te red. "
+"Nou sal my mense se vlaktes binnekort op ons pad wees."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
 msgstr ""
+"Wat te... moerasse? Daai wandelende dooies het graslande van my Huis verwoes "
+"en hulle sal daarvoor betaal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
+"Die lich-meester Mal-Ravanal moes die vallei oorstroom het. Die wandelende "
+"dooies hou van moerasse. Dis net dood en verrotting, alles wat hulle self is."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:269
 msgid ""
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"Ek reken ons sal seker maar daardeur moet worstel ... jig. En met hierdie "
+"mis oor die moeras kan ons nie eens die vyand sien nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Woesh... dihh... slosh...."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:277
 msgid "What is that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat is daai?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
+"Ek weet nie, maar dit het geklink soos die draak Khrakrahs. Toe dit nog "
+"gelewe het was dit die magtigste wese ooit, daar waar dit in die Noorderlike "
+"Berge gewoon het. Dit moes op 'n tyd oos gegaan het en deur die wandelende "
+"dooies weer opgewek geword het."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Wandelende dooies, wandelene dooies verrys uit die grond!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
-msgstr ""
+msgstr "Die Tweegeveg"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:52
 msgid "Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Aankondiger"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:63
+#, fuzzy
 msgid "Undead Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Wandelende Dooie Aankondiger"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:92
 msgid ""
 "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
 msgstr ""
+"Hier is die reës. Elke span mag soveel as ses van sy beste dienaars werf."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:96
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
 msgstr ""
+"Hierna sal die vestings van die kante af weggevat word en die geveg sal "
+"begin!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:100
+#, fuzzy
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
-msgstr ""
+msgstr "Die eerste leier wat val verloor die tweegeveg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:104
 msgid ""
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
+"Hierdie is die enigste reëls. Die geveg sal aanhou totdat een van die leiers 
"
+"dood is. Laat die geveg begin!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:163
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr ""
+msgstr "Onregverdig! Hy mag dit nie doen nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
 msgid ""
@@ -1228,14 +1449,18 @@
 "is still not allowed to bring more troops, because that would be bringing, "
 "not summoning."
 msgstr ""
+"Eintlik is hy. Die reëls sê hy kan slegs ses van sy beste dienaars bring, "
+"maar dit sê nie dat hulle meer kan oproep na die tweegeveg begin het nie. "
+"Gweddry word egter nog steeds nie toegelaat om meer troepe te bring nie "
+"aangesien dit bring sal wees en nie oproep nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr ""
+msgstr "Dit is baie onregverdig. Nee maar goed. Gaan voort met die tweegeveg!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
-msgstr ""
+msgstr "Ek... verloor? ..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
@@ -1243,7 +1468,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Die Buitepos"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:184
@@ -1260,7 +1485,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:128
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Bied weerstand totdat jy verdere opdragte van Dacyn ontvang"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
 msgid ""
@@ -1268,23 +1493,32 @@
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
 msgstr ""
+"Kom broers, laat ons hierdie dwase mense wat ons keer om Wesnoth binne te "
+"gaan vernietig! Dan sal ons hulle liggame weer opwek uit die dood en kan "
+"hulle by ons aansluit in ons soeke na wraak."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
+"Goed so, Duister Archon. Ons sal hierdie vyande vernietig en daarna die res "
+"van hul soort."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Ons moet hierdie buitepos hou!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:167
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I always give my victims the honor of knowing the magnificent leader of the "
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
 "Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
+"Ek gee altyd my slagoffers die eer om die manjifieke leier van die enorme "
+"menigtes te leer ken voordat ek hulle doodmaak. Ek is die groot lich Mal-"
+"Ravanal, hoof van die bose broederskap van dodemankers! Ha ha ha ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:171
 msgid ""
@@ -1292,19 +1526,24 @@
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
+"Wat? Mal-Ravanal? Ek sien ... Gweddry, hierdie Lich is te magtig vir ons. "
+"Ons moet probeer ontsnap. Ek dink daar is 'n tonnel iewers in die kasteel se "
+"kelder."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
 msgstr ""
+"Aha! Ons kan nou van hier af ontsnap! Ek het 'n valdeur langs die kasteel "
+"ontdek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Goed so! Ons kan nie langer uithou teen die wandelende dooies nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:200
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr ""
+msgstr "Beweeg Gweddry na die valdeur"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:212
 msgid "Turns run out"
@@ -1312,17 +1551,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:231
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
-msgstr ""
+msgstr "Volg my manne! Deur die valdeur!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
 msgstr ""
+"Maak gou! Kort voor lank sal vyandige versterkings aankom en dan is ons "
+"dood! Na die valdeur!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
-msgstr ""
+msgstr "Die Raad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
 msgid ""
@@ -1330,6 +1571,9 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Voordat die sitting van ons raad begin, moet ek eers vir jou 'n verhaal oor "
+"die lich waarteen ons te staan kom, vertel. Hy was eers 'n towenaar van lig, "
+"soos ek, en sy val het begin tydens die bewind van Haldric VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -1339,6 +1583,12 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
+"Die grootste siener in die land, Galdren het voorsien dat eendag, binnekort, "
+"daar 'n groot boosheid oor die land losgelaat sou word. Die koning was "
+"natuurlik baie bekommerd. Die siener het hom vertel dat die enigste manier "
+"om hierdie boosheid te stop sou wees om 'n towenaar aan te stel wat goed "
+"vertroud was met met die geveg teen die geeste van die duisternis, om as die "
+"koning se raadgewer te dien."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
 msgid ""
@@ -1413,6 +1663,8 @@
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
+"Dit maak net lafaarde van julle. Regte stryders sou bly en tot die dood toe "
+"veg!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
@@ -1423,7 +1675,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
-msgstr ""
+msgstr "Tot nou toe het ons nog geen idee hoe om dit te doen nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
 msgid ""
@@ -1446,7 +1698,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
-msgstr ""
+msgstr "Heer, die wandelende dooie weermagte val aan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:154
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
@@ -1484,18 +1736,21 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr ""
+msgstr "Hoekom moet ons jou help? Jy is nie 'n dwerg nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:124
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
+"Julle mense het ons in die verlede in die tonnels in die Suide gehelp. "
+"Hoekom wil julle ons nie nou help nie?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:128
 msgid ""
 "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
 msgstr ""
+"Onmoontlik! Ek kan nie glo dat enige van my makkers 'n mens sou help nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:132
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
@@ -1508,7 +1763,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid "I am afraid that is... impossible."
-msgstr ""
+msgstr "Ek is bevrees...dis onmoontlik."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:144
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
@@ -1548,6 +1803,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:207
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
 msgstr ""
+"Dit wil voorkom asof hierdie mense meer magtig is as wat ek gedink het. Ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
@@ -1568,7 +1824,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Kyk! Die pad split hier. Watter kant toe sal ons gaan?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
 msgid ""
@@ -1623,11 +1879,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr ""
+msgstr "Ek was veronderstel om julle almal te vermoor! Ek het gefaal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr ""
+msgstr "Die Wandelende Dooie Grenspatrollie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:42
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:41
@@ -1660,7 +1916,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:112
 msgid "Now I will never get promoted!"
-msgstr ""
+msgstr "Nou sal ek nooit bevorder word nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:116
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
@@ -1676,25 +1932,28 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:340
 msgid "Hmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
 msgstr ""
+"Ek wil die boosheid vernietig voordat dit versprei. Laat ons Oos beweeg!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
+msgstr "Ek sou nie sê dis 'n goeie besluit nie, maar ek sal jjou volg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:146
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
-msgstr ""
+msgstr "Neee!!! Ek kan nie bevorder word as hulle weghardloop nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:156
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
+"Jy is reg. Dit is dwaas om voort te gaan - ons moet Mal-Skraat verslaan en "
+"omdraai, oppad na die Noordelike Buitepos toe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:160
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
@@ -1732,6 +1991,8 @@
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
+"Hierdie moerasse lyk onbegaanbaar. Ek dink nie ons kan op hierdie pad "
+"aangaan nie; dis tyd om noordwaarts te draai weg van die wandelende dooies."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
@@ -1751,6 +2012,8 @@
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
+"Ek sal jul lyke in die rivier los om te vrot en jul dan ontwaak om in my "
+"Meester se wandelende dooie hordes te dien!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:113
 msgid ""
@@ -1765,7 +2028,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "'n Overwagte Verskeining"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:57
 msgid "Mal-Tar"
@@ -1777,31 +2040,35 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:89
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Verslaan enige van die twee vyandelike towenaars"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:116
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het uit daardie donker tonnels ontsnap! Maar waar is ons nou?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:120
 msgid ""
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
+"Dis sleg. Ons is in die middel van vyandige omgewing met vyande na die ooste "
+"en weste en berge na die noorde en suide."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Julle is omsingel!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:128
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
+"Hoekom kyk ons nie of die nuweling hulle kan hanteer nie. Daar's in elk "
+"geval net twee!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:132
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee!!! Hulle sal my doodmaak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:136
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
@@ -1822,15 +2089,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:154
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Jy het my verslaan en kan Wesnoth weer binnegaan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:170
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr ""
+msgstr "Jy het my broer oorwin maar ek sal jou volg en jou verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn onder Aanval"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:55
 msgid "Halrad"
@@ -1869,16 +2136,20 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:230
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
 msgstr ""
+"Ek voel nie sy towerkuns aan nie, maar miskien verdoesel hy sy "
+"teenwoordigheid."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:234
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
 msgstr ""
+"In elk geval, die wandelende dooies val huidiglik aan. Kom ons hoop dat ons "
+"die aand oorleef."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:246
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
-msgstr ""
+msgstr "Die wandelende dooies verwoes ons verdediging!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:270
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
@@ -1894,11 +2165,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:300
 msgid "I come bearing a message from my leader."
-msgstr ""
+msgstr "Ek kom met 'n boodskap van my leier."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:304
 msgid "Very well, you may read it. It might tell us something useful."
-msgstr ""
+msgstr "Dis goed, jy kan dit maar lees. Miskien is daar iets bruikbaars in."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:308
 msgid ""
@@ -1971,7 +2242,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Ek... sterf..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:23
 msgid "We are doomed..."
@@ -1979,7 +2250,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
 msgid "I... must... argh."
-msgstr ""
+msgstr "Ek... moet... argh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
@@ -2015,6 +2286,10 @@
 "earlier on the southern border, attacks by Undead. Dacyn outlined a plan to "
 "combat these intrusions."
 msgstr ""
+"Met die Koning se ontvangs van die nuus oor die probleem het sy raadgewer "
+"Dacyn veel te sê gehad. Klaarbleiklik was die aanvalle verwant aan "
+"soortgelyke vroër aanvalle aan die suidelike grens, aanvalle deur die "
+"wandelende dooies. Dacyn het 'n plan omtrek om hier invalle teen te staan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:24
 msgid ""
@@ -2030,6 +2305,9 @@
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
+"Een van hulle, die Suid Pos, was die plek van een van die vorige aanvalle en "
+"is steeds besit. Konrad II het besluit om ook die ander uitposte te herbean. "
+"Hy het twee van sy mees belowende jong offisiere na hulle gestuur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -2045,15 +2323,7 @@
 "one day, Gweddry and his men were roused by the startled cries of the night "
 "watchmen..."
 msgstr ""
-
-#~ msgid "Holy Water"
-#~ msgstr "Heilige Water"
-
-#~ msgid "Mal-Karanad"
-#~ msgstr "Mal-Karanad"
-
-#~ msgid "Mal-Kranalai"
-#~ msgstr "Mal-Kranalai"
-
-#~ msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
-#~ msgstr "Ek het die sleutel gevind! Laat ons waai!"
+"Alles het goed gegaan nadat die koning se magte aangekom het. Vir 'n paar "
+"weke was daar was geen aanvalle nie, dus het Gweddry's se manne se "
+"waaksaamheid afgeneem. Toe eendag, met dagbreek, is Gweddry en sy manne "
+"ontwaak deur die ontstellende geskree van die nagwagte..."
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po:1.21 Mon Aug 1 11:43:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po    Fri Aug 19 20:53:51 2005
@@ -12,11 +12,12 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr ""
+msgstr "Troonopvolger"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
+#, fuzzy
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Vegter"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
@@ -24,7 +25,7 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Held"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
@@ -32,7 +33,7 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Kampioen"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
@@ -188,7 +189,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "Wil jy nog steeds teen my veg, Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
@@ -214,12 +215,13 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
+#, fuzzy
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr ""
+msgstr "Kom ons beplan die geveg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:171
 msgid "Well, we got out alive."
-msgstr ""
+msgstr "Wel, ons het lewendig daaruit gekom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid ""
@@ -281,7 +283,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar watter kant toe Kalenz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:218
 msgid ""
@@ -315,7 +317,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Die Stryd vir Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:12
 msgid ""
@@ -452,7 +454,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:205
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "Verraad! Die onheiliges het my verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
@@ -460,7 +462,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het uiteindelik gewen! Li'sar! Jy sal koningin wees!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
@@ -470,7 +472,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
-msgstr ""
+msgstr "Die Baai van Pêrels"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:23
@@ -485,6 +487,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
 msgstr ""
+"Verslaan een vyandige leier en bied weerstand teen die ander totdat die tyd "
+"uitloop"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Dwaba-Kukai"
@@ -521,7 +525,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:173
 msgid "Very well. Be careful!"
-msgstr ""
+msgstr "Goed so. Wees versigtig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:194
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
@@ -539,7 +543,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:211
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr ""
+msgstr "Bly stil wurm! Ek is die baas!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:236
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
@@ -547,11 +551,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:242
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-msgstr ""
+msgstr "(Sug) Sal ienand hierdie idioot vir my vermoor asseblief?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:256
+#, fuzzy
 msgid "But... but... how can this be happening to me?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar...maar... hoe kan dit met my gebeur?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:260
 #, fuzzy
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po:1.20 wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po:1.21
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po:1.20  Mon Aug 8 12:47:05 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po    Fri Aug 19 20:53:51 2005
@@ -22,11 +22,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:46
 msgid "Previous unit"
-msgstr ""
+msgstr "Vorige eenheid"
 
 #: src/hotkeys.cpp:47
 msgid "Hold Position"
-msgstr ""
+msgstr "Hou posisie"
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
 #, fuzzy
@@ -39,33 +39,34 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:50
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Herstel"
 
 #: src/hotkeys.cpp:51
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Doen weer"
 
 #: src/hotkeys.cpp:52
 #, fuzzy
 msgid "Zoom In"
-msgstr "Zoem In"
+msgstr "Wys Nader"
 
 #: src/hotkeys.cpp:53
 #, fuzzy
 msgid "Zoom Out"
-msgstr "Zoem Uit"
+msgstr "Wys Verder"
 
 #: src/hotkeys.cpp:54
 msgid "Default Zoom"
-msgstr ""
+msgstr "Wys Standaard"
 
 #: src/hotkeys.cpp:55 src/preferences.cpp:887
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Wissel Volledige Skerm"
+msgstr "Wissel Volskerm"
 
 #: src/hotkeys.cpp:56
+#, fuzzy
 msgid "Screenshot"
-msgstr ""
+msgstr "Skermflits"
 
 #: src/hotkeys.cpp:57
 #, fuzzy
@@ -79,7 +80,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:59
 msgid "Rename Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Verander eenheidnaam"
 
 #: src/hotkeys.cpp:60
 #, fuzzy
@@ -93,11 +94,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:62
 msgid "Recruit"
-msgstr "Aanwerf"
+msgstr "Werf"
 
 #: src/hotkeys.cpp:63
 msgid "Repeat Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Herhaal Werwing"
 
 #: src/hotkeys.cpp:64
 msgid "Recall"
@@ -110,51 +111,52 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:66
 msgid "Toggle Grid"
-msgstr "Wissel Grid"
+msgstr "Wissel Ruite"
 
 #: src/hotkeys.cpp:67
 msgid "Status Table"
-msgstr ""
+msgstr "Statustabel"
 
 #: src/hotkeys.cpp:68
 msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "Stil"
 
 #: src/hotkeys.cpp:69
 msgid "Speak"
-msgstr ""
+msgstr "Praat"
 
 #: src/hotkeys.cpp:70
 msgid "Create Unit (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Skep Eenheid (Foutsporing!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:71
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Verander Eenheid kant (Foutsporing!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:72 src/preferences.cpp:1232
 msgid "Preferences"
-msgstr "Stellings"
+msgstr "Voorkeure"
 
 #: src/hotkeys.cpp:73
 msgid "Scenario Objectives"
-msgstr ""
+msgstr "Scenario Doelwitte"
 
 #: src/hotkeys.cpp:74
 msgid "Unit List"
-msgstr ""
+msgstr "Eenheidslys"
 
 #: src/hotkeys.cpp:75
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistieke"
 
 #: src/hotkeys.cpp:76
 msgid "Quit Game"
-msgstr ""
+msgstr "Eindig Spel"
 
 #: src/hotkeys.cpp:77
+#, fuzzy
 msgid "Set Label"
-msgstr ""
+msgstr "Versel Etiket"
 
 #: src/hotkeys.cpp:78
 #, fuzzy
@@ -168,11 +170,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:81
 msgid "Set Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Stel Terrein"
 
 #: src/hotkeys.cpp:82
 msgid "Quit Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Stop Verwerker"
 
 #: src/hotkeys.cpp:83
 msgid "New Map"
@@ -193,23 +195,25 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Set Player's keep"
-msgstr ""
+msgstr "Stel Speler se vesting"
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
+#, fuzzy
 msgid "Flood Fill"
-msgstr ""
+msgstr "Vloedvul"
 
 #: src/hotkeys.cpp:89
+#, fuzzy
 msgid "Fill Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Vul keusegebied"
 
 #: src/hotkeys.cpp:90
 msgid "Cut"
-msgstr ""
+msgstr "Knip"
 
 #: src/hotkeys.cpp:91
 msgid "Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Kopieër"
 
 #: src/hotkeys.cpp:92
 msgid "Paste"
@@ -217,67 +221,74 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:93
 msgid "Revert from Disk"
-msgstr ""
+msgstr "Val Terug na Skyf"
 
 #: src/hotkeys.cpp:94
 msgid "Resize Map"
-msgstr "Verander Kaart Grootte"
+msgstr "Verander Kaartgrootte"
 
 #: src/hotkeys.cpp:95
 msgid "Flip Map"
-msgstr ""
+msgstr "Keer Kaart Om"
 
 #: src/hotkeys.cpp:96
 msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgstr "Kies Alles"
 
 #: src/hotkeys.cpp:97
 msgid "Draw Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Teken Terrein"
 
 #: src/hotkeys.cpp:98
 msgid "Refresh Image Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Vernuwe Beeldkas"
 
 #: src/hotkeys.cpp:100
+#, fuzzy
 msgid "Delay Shroud Updates"
-msgstr ""
+msgstr "Vertraag Sluiervernuwing"
 
 #: src/hotkeys.cpp:101
+#, fuzzy
 msgid "Update Shroud Now"
-msgstr ""
+msgstr "Vernuwe Sluier Nou"
 
 #: src/hotkeys.cpp:102
+#, fuzzy
 msgid "Continue Move"
-msgstr ""
+msgstr "Gaan voort"
 
 #: src/hotkeys.cpp:103
+#, fuzzy
 msgid "Find Label or Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Vind Etiket of Eenheid"
 
 #: src/hotkeys.cpp:104
 msgid "Speak to Ally"
-msgstr ""
+msgstr "Praat met Bondgenoot"
 
 #: src/hotkeys.cpp:105
 msgid "Speak to All"
-msgstr ""
+msgstr "Praat met Almal"
 
 #: src/hotkeys.cpp:106 src/show_dialog.cpp:577
 msgid "Help"
 msgstr "Hulp"
 
 #: src/hotkeys.cpp:107
+#, fuzzy
 msgid "View Chat Log"
-msgstr ""
+msgstr "Vertoon Kletsrekord"
 
 #: src/hotkeys.cpp:108
+#, fuzzy
 msgid "Enter user command"
-msgstr ""
+msgstr "Voer gebruikerbevel in"
 
 #: src/hotkeys.cpp:357 src/hotkeys.cpp:551
+#, fuzzy
 msgid "Do you really want to quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Wil jy regtig uitgaan?"
 
 #: src/hotkeys.cpp:357 src/hotkeys.cpp:551
 msgid "Quit"
@@ -289,6 +300,10 @@
 "bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
 "1024x768x16 to run the game full screen."
 msgstr ""
+"Die video modus kon nie verander word nie. Jou window manager moet verstel "
+"wees na 16 grepe per pixel om die spel in windowed modus te speel. Jou "
+"monitor moet 'n 1024x768x16 resolusie ondersteun om die spel met 'n volskerm "
+"te kan speel."
 
 #: src/preferences.cpp:379
 msgid "player"
@@ -301,23 +316,23 @@
 
 #: src/preferences.cpp:889
 msgid "Skip AI Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Gaan Verby Alle Skuiwe"
 
 #: src/preferences.cpp:890
 msgid "Show Grid"
-msgstr "Wys Grid"
+msgstr "Wys Ruite"
 
 #: src/preferences.cpp:891
 msgid "Show Floating Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Wys Drywende Etikette"
 
 #: src/preferences.cpp:892
 msgid "Turn Dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Beurt Dialoog"
 
 #: src/preferences.cpp:893
 msgid "Turn Bell"
-msgstr ""
+msgstr "Beurtklok"
 
 #: src/preferences.cpp:894
 msgid "Show Team Colors"
@@ -325,19 +340,19 @@
 
 #: src/preferences.cpp:895
 msgid "Show Color Cursors"
-msgstr ""
+msgstr "Wys Kleurcursors"
 
 #: src/preferences.cpp:896
 msgid "Show Haloing Effects"
-msgstr ""
+msgstr "Wys Stralekrans Effekte"
 
 #: src/preferences.cpp:897
 msgid "Video Mode"
-msgstr "Video Stelling"
+msgstr "Video Verstelling"
 
 #: src/preferences.cpp:898
 msgid "Hotkeys"
-msgstr "Verkorte Sleutelbordstellings"
+msgstr "Verkorte Sleutelbordverstellings"
 
 #: src/preferences.cpp:899
 msgid "Adjust Gamma"
@@ -350,23 +365,23 @@
 
 #: src/preferences.cpp:901
 msgid "Sound effects"
-msgstr ""
+msgstr "Klankeffekte"
 
 #: src/preferences.cpp:902
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Musiek:"
 
 #: src/preferences.cpp:904
 msgid "Music Volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Musiekvolume:"
 
 #: src/preferences.cpp:904
 msgid "SFX Volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Klankeffek Volume:"
 
 #: src/preferences.cpp:905
 msgid "Gamma:"
-msgstr ""
+msgstr "Gamma:"
 
 #: src/preferences.cpp:905
 msgid "Scroll Speed:"
@@ -374,81 +389,86 @@
 
 #: src/preferences.cpp:918
 msgid "Sound effects on/off"
-msgstr ""
+msgstr "Klankeffekte aan/af"
 
 #: src/preferences.cpp:922
 msgid "Change the sound effects volume"
-msgstr ""
+msgstr "Verander die klankeffekte se volume"
 
 #: src/preferences.cpp:925
 msgid "Music on/off"
-msgstr ""
+msgstr "Musiek aan/af"
 
 #: src/preferences.cpp:929
 msgid "Change the music volume"
-msgstr ""
+msgstr "Verander die musiek volume"
 
 #: src/preferences.cpp:935
+#, fuzzy
 msgid "Change the speed of scrolling around the map"
-msgstr ""
+msgstr "Verander die skermrol spoed oor die kaart"
 
 #: src/preferences.cpp:938 src/preferences.cpp:943
 msgid "Change the brightness of the display"
-msgstr ""
+msgstr "Verander die helderheid van die beeld"
 
 #: src/preferences.cpp:946
 msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
-msgstr ""
+msgstr "Kies of die spel in volskerm of in 'n venster moet loop"
 
 #: src/preferences.cpp:949
 msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr ""
+msgstr "Maak eenhede vinniger beweeg en veg"
 
 #: src/preferences.cpp:952
 msgid "Do not animate AI units moving"
-msgstr ""
+msgstr "Moenie die beweging van KI eenhede animeer nie"
 
 #: src/preferences.cpp:955
 msgid "Overlay a grid onto the map"
-msgstr ""
+msgstr "Vertoon die ruite bo-op die kaart"
 
 #: src/preferences.cpp:958
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
 msgstr ""
+"Wys teks bo-aan 'n eenheid wanneer dit getref word om die hoeveelheid skade "
+"aangerig te vertoon"
 
 #: src/preferences.cpp:960
 msgid "Change the resolution the game runs at"
-msgstr ""
+msgstr "Verander die resolusie waarin die spel loop"
 
 #: src/preferences.cpp:963
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Vertoon 'n dialoog aan die begin van jou beurt"
 
 #: src/preferences.cpp:966
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Lui 'n klok aan die begin van jou beurt"
 
 #: src/preferences.cpp:969
 msgid ""
 "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
 "on"
 msgstr ""
+"Wys 'n gekleurde sirkel rondom die basis van elke eenheid om te wys aan "
+"watter kant dit is"
 
 #: src/preferences.cpp:972
 msgid "Choose whether the sun moves left-to-right or right-to-left"
-msgstr ""
+msgstr "Kies of die son van links na regs of van regs na links moet beweeg"
 
 #: src/preferences.cpp:975
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Gebruik gekleurde muiscursors (mag stadiger wees)"
 
 #: src/preferences.cpp:978
 msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Gebruik spesiale grafiese effekte (mag stadiger wees)"
 
 #: src/preferences.cpp:980
 msgid "View and configure keyboard shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Vertoon en stel sleutelbord kortpaaie op"
 
 #: src/preferences.cpp:1158
 msgid "yes"
@@ -464,7 +484,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1220
 msgid "Prefs section^Display"
-msgstr ""
+msgstr "Vertoon"
 
 #: src/preferences.cpp:1221
 #, fuzzy
@@ -473,7 +493,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1222
 msgid "Advanced section^Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Gevorderd"
 
 #: src/preferences.cpp:1278
 msgid "There are no alternative video modes available"
Index: wesnoth/po/wesnoth/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.32 wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.33
--- wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.32    Mon Aug 8 12:47:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/af.po  Fri Aug 19 20:53:51 2005
@@ -17,38 +17,43 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: data/amla.cfg:8
+#, fuzzy
 msgid "Max HP bonus +{HP_ADVANCE}"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimum LP bonus +"
 
 #: data/amla.cfg:21
+#, fuzzy
 msgid "Full Heal"
-msgstr ""
+msgstr "Totale Herstel"
 
 #: data/fonts.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 msgstr "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 
 #: data/game.cfg:27
+#, fuzzy
 msgid "Binary Saves"
-msgstr ""
+msgstr "Binêre Lêers"
 
 #: data/game.cfg:34
 #, fuzzy
 msgid "Show Combat"
-msgstr "Wys Stryd"
+msgstr "Wys Geveg"
 
 #: data/help.cfg:9
+#, fuzzy
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Inleiding"
 
 #: data/help.cfg:15
+#, fuzzy
 msgid "Gameplay"
-msgstr ""
+msgstr "Spel-omstandighede"
 
 #: data/help.cfg:21 src/playturn.cpp:2235
+#, fuzzy
 msgid "Traits"
-msgstr ""
+msgstr "Karaktertrekke"
 
 #: data/help.cfg:29 src/playturn.cpp:1777
 #, fuzzy
@@ -57,19 +62,19 @@
 
 #: data/help.cfg:35
 msgid "Abilities"
-msgstr ""
+msgstr "Vaardighede"
 
 #: data/help.cfg:42
 msgid "Weapon Specials"
-msgstr ""
+msgstr "Wapen Aanbiedinge"
 
 #: data/help.cfg:48
 msgid "Terrains"
-msgstr ""
+msgstr "Terreine"
 
 #: data/help.cfg:54 data/help.cfg:60 data/help.cfg:244
 msgid "Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Oorsig"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -77,6 +82,9 @@
 "have an impact on how the unit interacts with other units. These abilities "
 "will be listed under this topic as you encounter them."
 msgstr ""
+"Sekere eenhede het vermoëns wat ander eenhede of direk beïnvloed, of 'n "
+"invloed het op hoe die eenheid op ander eenhede reageer. Hierdie vermoëns "
+"sal onder hierdie onderwerp gelys word wanneer jy hulle teëkom."
 
 #: data/help.cfg:63
 msgid ""
@@ -88,10 +96,19 @@
 "make the game simple, however - from these simple rules arise a wealth of "
 "strategy, making the game easy to learn but a challenge to master."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Stryd om Wesnoth is 'n beurtspel strategiese fantasiespel wat ietwat uniek "
+"is vir moderne strategiese speletjies. Terwyl ander speletjies strewe om "
+"ingewikkeld te wees, poog Stryd om Wesnoth om die re¨ls en speel van die "
+"spel so eenvoudig moontlik te maak. Dit maak egter nie die speletjie "
+"eenvoudig nie - aangesien daar vanuit die eenvoudige reës 'n warboel "
+"moontlikhede ontstaan wat die speletjie maklik maak om te leer maar 'n "
+"uitdaging is om te bemeester."
 
 #: data/help.cfg:68
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
-msgstr ""
+msgstr "Beginsels van die Spel"
 
 #: data/help.cfg:69
 msgid ""
@@ -101,6 +118,12 @@
 "of the game. For more detailed information on special situations and "
 "exceptions, please follow the links included."
 msgstr ""
+"Hierdie bladsye verduidelik alles wat jy moet weet om Stryd om Wesnoth te "
+"speel. Hulle dek hoe om te speel en die basiese meganisme agter die spel. "
+"Soos jy die spel speel, word nuwe inligting by hierdie blaaie gevoeg soos jy "
+"langsamerhand aan die nuwe aspekte van die spel blootgestel word. Vir meer "
+"besonderhede oor spesiale situasies en uitsonderings, volg die skakels wat "
+"ingesluit is."
 
 #: data/help.cfg:71
 msgid ""
@@ -113,6 +136,15 @@
 "then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can "
 "be quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Om mee te begin is dit beter om die <italic>text=Tutoriaal</italic> knop op "
+"die hoof keusebalk te kliek. Dit sal jou na die interaktiewe tutoriaal neem "
+"wat jou die basiese aspekte van Wesnoth sal leer. Hierna word dit aanbeveel "
+"dat jy die Troonopvolger veldtog eerste speel - kliek <italic>text=Veldtog</"
+"italic> dan <italic>text='Troonopvolger'</italic>. Aangesien Stryd om "
+"Wesnoth nogal uitdagend kan wees mag jy dalk eers met die "
+"<italic>text=Maklik</italic> verstelling wil begin."
 
 #: data/help.cfg:74
 msgid ""
@@ -121,10 +153,15 @@
 "will be shown explaining that item. This is especially useful when you "
 "encounter new <ref>dst=abilities text=abilities</ref> for the first time."
 msgstr ""
+"Hou in gedagte dat indien jy tydens die spel jou muis oor items sou beweeg, "
+"daar oor baie van hulle inligting in die status paneel sal verskyn, "
+"gewoonlik 'n kort beskrywing wat die item verduidelik. Dit is veral baie "
+"nuttig wanneer jy nuwe <ref>dst=abilities text=vermoëns</ref> vir die eerste 
"
+"keer teëkom."
 
 #: data/help.cfg:79
 msgid "About the Game"
-msgstr ""
+msgstr "Meer omtrent die Spel"
 
 #: data/help.cfg:80
 msgid ""
@@ -136,6 +173,13 @@
 "If your computer has a connection to the Internet, you can play against "
 "other people across the Internet."
 msgstr ""
+"Die spel vind plaas oor 'n reeks veldslae, wat scenarios genoem word. Elke "
+"scenario laat jou troepe kragte meet met troepe van een of meer "
+"teenstanders. Jy kan teen die rekenaar speel, of met vriende wat elkeen 'n "
+"beurt maak om by die rekenaar te sit (warmsitplek spel). As jou rekenaar aan "
+"'n netwerk gekoppel is, kan jy teen ander mense op daardie netwerk speel. As "
+"jou rekenar 'n verbinding tot die internet het, kan jy teen ander oor die "
+"internet speel."
 
 #: data/help.cfg:82
 msgid ""
@@ -147,6 +191,13 @@
 "need to reach a destination, to rescue someone, to solve a puzzle, or just "
 "to survive a certain number of turns."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Elke scenario het sekere doelwitte, wat vertoon word voor die scenario "
+"begin. Hierdie doelwitte is die lys van goed wat jy moet doen om te wen en "
+"wat jy moet doen om te verhoed dat jy verloor. Dikwels is die doelwit om al "
+"die vyande te oorwin, maar ander kere moet jy 'n bestemming bereik, iemand "
+"red, of 'n raaisel oplos of eenvoudig net vir 'n aantal beurte lank oorleef."
 
 #: data/help.cfg:84
 msgid ""
@@ -157,10 +208,16 @@
 "preserving your best troops so that they can be used again in later "
 "scenarios in the campaign."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Veldtogte bestaan uit 'n reeks scenarios wat mekaar opvolg en 'n storie "
+"vertel. Tydens 'n veldtog moet jy dikwels versigtiger speel en jou beste "
+"troepe bewaar sodat hulle in latere scenarios in die veldtog gebruik kan "
+"word."
 
 #: data/help.cfg:89
 msgid "Recruiting and Recalling"
-msgstr ""
+msgstr "Werwing en Terugroeping"
 
 #: data/help.cfg:90
 msgid ""
@@ -174,6 +231,16 @@
 "units available for recruitment, along with their gold cost. Click on a unit "
 "to see its statistics, then press the recruit button to recruit it."
 msgstr ""
+"Elke kant begin met een leier in hulle vesting. Aan die begin van enige "
+"veldslag en soms daartydens, sal dit vir jou nodig wees om <ref>dst=units "
+"text=eenhede</ref> te werf vir jou leër. Om te kan werf moet jou leier "
+"(byvoorbeeld, Konrad in die Troonopvolger veldtog) op die Vestingblok van 'n "
+"<ref>dst=terrain_castle text=Kasteel</ref> wees. Jy mag dan werwing doen "
+"deur of op Werf op die keusebalk te kies of deur met die regtermuis op 'n "
+"heksagonaal te kliek en dan <italic>text=Werf</italic> te kies. Dit gee dan "
+"vir jou die werwingskeuses waar die eenhede wat beskikbaar is vir werwing "
+"gelys word asook hoeveel hulle kos in terme van goud. Kliek op 'n eenheid om "
+"sy statistieke te vertoon, en kliek dan op die werf knop op hom te werf."
 
 #: data/help.cfg:92
 msgid ""
@@ -184,6 +251,13 @@
 "keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your "
 "castle, and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"As jy met die regtermuisknop op die kasteel-heksagonaal gekliek en werf "
+"gekies het, sal die nuwe eenheid op daardie blok verskyn. Andersins sal dit "
+"op 'n leë blok naby die vesting verskyn. Jy mag slegs soveel eenhede werf as 
"
+"wat jy leë heksagonale in jou kasteel beskikbaar het en jy kan nie meer goud 
"
+"spandeer as wat jy werklik beskikbaar het nie."
 
 #: data/help.cfg:94
 msgid ""
@@ -192,6 +266,10 @@
 "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which "
 "modify their statistics."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Gewerfde eenhede kom met willekeurige <ref>dst=traits text=Eienskappe</ref> "
+"wat hulle statistieke sal verander."
 
 #: data/help.cfg:96
 msgid ""
@@ -201,6 +279,11 @@
 "Recalling costs a standard 20 gold and presents you with a list of all "
 "surviving units from previous scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"In latere scenarios mag jy ook oorlewendes terugroep van vroeëre veldslagte. 
"
+"Terugroep kos 'n standaard bedrag van 20 goud en gee jou die keuse van "
+"oorlewende eenhede uit vorige scenarios."
 
 #: data/help.cfg:98
 msgid ""
@@ -210,41 +293,51 @@
 "support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and Upkeep'</ref> for "
 "more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Eenhede kos nie alleen goud om te Werf of Terug te roep nie, hulle vereis "
+"ook geld om te ondersteun. Sien <ref>dst=income_and_upkeep text='Inkomste en "
+"Onderhoud'</ref> vir meer inligting."
 
 #: data/help.cfg:103
 #, fuzzy
 msgid "Orbs"
-msgstr "Orke"
+msgstr "Orbe"
 
 #: data/help.cfg:104
+#, fuzzy
 msgid ""
 "On top of the energy bar shown next to each unit of yours is an orb. For "
 "units you control, this orb is:"
 msgstr ""
+"Bo die energie wyser by elke eenheid is 'n orb. Vir eenhede wat joune is, is "
+"hierdie orb:"
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid "green if it hasn't moved this turn,"
-msgstr ""
+msgstr "groen as dit nie hierdie beurt beweeg het nie,"
 
 #: data/help.cfg:106
 msgid "yellow if it has moved, but could still move further or attack, or"
-msgstr ""
+msgstr "geel as dit beweeg het maar nog verder kan beweeg of aanval, of"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid "red if it has used all its movement this turn."
-msgstr ""
+msgstr "rooi as dit al sy moontlike bewegings vir die beurt opgebruik het."
 
 #: data/help.cfg:108
 msgid "The orb is blue if the unit is an ally you do not control."
-msgstr ""
+msgstr "Die orb is blou as die eenheid 'n bondgenoot is wat jy nie beheer nie."
 
 #: data/help.cfg:109
+#, fuzzy
 msgid "Enemy units have no orb on top of their energy bar."
-msgstr ""
+msgstr "Vyandige eenhede het geen orb bo hulle energiewyser nie."
 
 #: data/help.cfg:114
+#, fuzzy
 msgid "Hitpoints and Experience"
-msgstr ""
+msgstr "Lyfpunte en Ervaring"
 
 #: data/help.cfg:115
 msgid ""
@@ -253,6 +346,10 @@
 "experience points (XP). A freshly recruited unit starts with no experience "
 "points, and gains experience by fighting enemies."
 msgstr ""
+"Elke eenheid het slegs 'n sekere aantal lyfpunte (LP). As die lyfpunte van "
+"'n eenheid laer as 1 val, sterf die eenheid. Elke eenheid het ook 'n sekere "
+"aantal ervaringspunte (EP). 'n Vars gewerfde eenheid begin met geen "
+"ervaringspunte en doen ervaring op deur met vyande te veg."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -260,6 +357,9 @@
 "using two numbers (the current value and the maximum value the unit can "
 "have)."
 msgstr ""
+"Die lyf- en ervaringspunte word beide op die statuspaneel aangeduideur van "
+"twee getalle gebruik te maak (die huidige waarde en die maksimum waarde wat "
+"die eenheid kan hê)."
 
 #: data/help.cfg:117
 msgid ""
@@ -268,10 +368,14 @@
 "experience bar, which turns white as the unit is about to "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advance</ref>."
 msgstr ""
+"Die lyfpunte word ook aangedui deur 'n energiewyser langs elke eenheid, wat "
+"groen, geel of rooi kan wees. 'n Eenheid met ten minste 1 ervaringspunt het "
+"'n blou ervaringswyser wat wit word as die eenheid op die punt is om "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text=bevorder</ref> te word."
 
 #: data/help.cfg:122 src/help.cpp:1197
 msgid "Movement"
-msgstr ""
+msgstr "Beweging"
 
 #: data/help.cfg:123
 msgid ""
@@ -284,6 +388,15 @@
 "clicking will cause the unit to move towards it by the fastest route over "
 "this and subsequent turns."
 msgstr ""
+"Skuiwe in Stryd om Westoth is eenvoudig. Kliek op die eenheid wat jy wil "
+"skuif om dit te kies en kliek dan op die heksagonaal waarheen jy dit wil "
+"skuif. Wanneer 'n eenheid gekies is, sal al die moontlike plekke waarna dit "
+"kan beweeg gemerk word en al die ander heksagonale sal verdof word. Deur die "
+"muis oor 'n gemerkte blok te beweeg sal die verdedigingsaanslag vertoon wat "
+"die eenheid sou hê as hy daarheen sou beweeg. Deur die muis oor 'n dowwe "
+"blok te beweeg sal die aantal beurte wat benodig word om dit te bereik "
+"vertoon word en deur daarop te kliek sal veroorsaak dat die eenheid na die "
+"blok sou beweeg op die vinnigste roete oor die opvolgende beurte."
 
 #: data/help.cfg:125
 msgid ""
@@ -299,6 +412,18 @@
 "it, selecting Unit Description, and then looking at <italic>text='Terrain "
 "Modifiers'</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"elke eenheid het 'n sekere aantal bewegingspunte wat opgebruik word wanneer "
+"dit na 'n nuwe blok beweeg word, wat afhang van die soort Terrein van "
+"daardie blok. Grasvlakte sal byvoorbeeld byna altyd 1 bewegingspunt kos om "
+"op te beweeg. Presies hoeveel bewegingspunte opgebruik word, hang egter ook "
+"af van die soort eenheid - in woude sal elwe slegs 1 bewegingspunt gebruik "
+"terwyl die meeste mens en ork eenhedie 2 punte opgebruik en ruiters 3 punte. "
+"Jy kan leer hoeveel bewegingspunte 'n eenheid vereis om 'n sekere soort "
+"terrein te betree deur met die regtermuisknop daarop te kliek en Eenheid "
+"Beskrywing te kies en deur dan na die <italic>text='Terrein Veranderlikes'</"
+"italic> te kyk."
 
 #: data/help.cfg:127
 msgid ""
@@ -311,6 +436,14 @@
 "as only <ref>dst=ability_skirmisher text='Skirmishers'</ref> can ignore "
 "zones of control."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"'n Ander ding om in gedagte te hou terwyl jy Beheersones beweeg. Elke "
+"eenheid skep 'n beheersone in die blokke onmiddelik rondom dit en enige "
+"vyandige eenheid wat daardie blokke betree sal dadelik sy beweging beeïndig. 
"
+"Deur te leer hoe om beheersones tot jou voordeel te gebruik is 'n belangrike "
+"deel van Wesnoth, aangesien slegs <ref>dst=ability_skirmisher "
+"text='Skermutselaars'</ref> beheersones kan ignoreer."
 
 #: data/help.cfg:129
 msgid ""
@@ -320,11 +453,16 @@
 "Cmd-v. Ctrl-b or Cmd-b shows where the enemy could move, if your units were "
 "not on the map to block their progress."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Om te sien waar die vyand tydens hulle volgende beurte kan beweeg, druk Ctrl-"
+"v of Cmd-V. Ctrl-b of Cmd-b wys waarheen die vyand kan beweeg as jou eenhede "
+"nie op die kaart was om hulle bewegings te beperk nie."
 
 #: data/help.cfg:134
 #, fuzzy
 msgid "Combat"
-msgstr "Stryd"
+msgstr "Gevegte"
 
 #: data/help.cfg:135
 msgid ""
@@ -338,6 +476,15 @@
 "involves weapons such as swords, axes or fangs; and ranged, which usually "
 "involves weapons such as bows, spears and fireballs."
 msgstr ""
+"Gevegte in Stryd om Wesnoth vind altyd plaas tussen eenhede in aangrensende "
+"blokke. Kliek op jou eenheid en kliek op die vyand wat jy wil aanval: jou "
+"eenheid al na daardie vyandige eenheid beweeg en wanneer hulle langs mekaar "
+"is sal die geveg begin. Die aanvaller en verdediger sal houe opeenvolgend "
+"uitdeel totdat elkeen sy beskikbare aantal houe opgebruik het. Die aanvaller "
+"kies een van sy wapens om mee aan te val en die verdediger sal terugslaan "
+"met een van sy soortgelyke aanvalle. Daar bestaan twee soorte aanvalle: "
+"handgevegte, wat gewoonlik wapens soos swaarde, byle of tande insluit en "
+"afstandgevegte wat gewoonlik wapens soos boë, spiese en vuurballe insluit."
 
 #: data/help.cfg:137
 #, fuzzy
@@ -348,7 +495,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"<header>text='Kans om te tref'</header>"
+"<header>text='Volgorde en aantal trefhoue'</header>"
 
 #: data/help.cfg:139
 msgid ""
@@ -362,6 +509,15 @@
 "5 damage, while an Orcish Grunt with a 9-2 attack can only strike twice (but "
 "at 9 damage for each hit)."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Die aanvaller kry die eerste hou dan slaan die verdediger terug. Elke hou "
+"kan óf tref en 'n gegewe hoeveelheid skade aanrig, óf mis en geen skade "
+"aanrig nie. Houe wissel opeenvolgend totdat elke eenheid al sy houe "
+"opgebruik het. Die aantal houe wat 'n eenheid het wissel; 'n Elwe vegter met "
+"'n 5-4 aanval mag 4 keer slaan, elke suksesvolle hou dien 5 punte se skade "
+"toe, terwyl 'n Orcish Grunt met 'n 9-2 aanval slegs twee keer kan slaan "
+"(maar skade van 9 punte vir elke trefhou kan toedien)."
 
 #: data/help.cfg:141
 msgid ""
@@ -385,6 +541,16 @@
 "Conversely, the elf's chance of hitting the attacker in return depends on "
 "what terrain the attacker is in."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Elke eenheid staan 'n kans om getref te word, gebasseer op die Terrein "
+"waarin dit is. Dit word in die statuspaneel vertoon en mag ook gevind word "
+"deur met die regterknop op die eenheid te kliek, die Eenheidbeskrywing te "
+"kies en te kyk na die <italic>text='Terrein Veranderlikes'</italic>. Baie "
+"elwe het byvoorbeeld 'n verdedigingsaanslag van 70% in die woud, dus sal 'n "
+"eenheid wat hulle aanval slegs 'n 30% kans staan om hulle te tref. Omgekeerd "
+"hang die elf se kanse om die aanvaller te tref af van die terrein waarin die "
+"aanvaller hom bevind."
 
 #: data/help.cfg:145
 msgid ""
@@ -396,6 +562,14 @@
 "regardless of terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at "
 "least a 60% chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Daar bestaan twee uitsonderings op hierdie reël: "
+"<ref>dst=weaponspecial_magical text='Toweraanvalle'</ref> en "
+"<ref>dst=weaponspecial_marksman text=Skerpskutters</ref>. Toweraanvalle het "
+"altyd 'n 70% kans om te tref, ongeag die terrein en wanneer hulle aanvallend "
+"gebruik word, het Skerpskutters altyd ten minste 'n 60% kans om te tref, "
+"ongeag die terrein."
 
 #: data/help.cfg:147
 msgid ""
@@ -403,6 +577,9 @@
 "\n"
 "<header>text=Damage</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Skade</header>"
 
 #: data/help.cfg:149
 msgid ""
@@ -416,6 +593,15 @@
 "modified by the circumstances, select <italic>text='Damage Calculations'</"
 "italic> in the attack selection menu."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Elke aanval wanneer dit tref veroorsaak 'n basiese hoeveelheid skade "
+"afhangende van die soort aanval. 'n Elwe Vegter met 'n 5-4 aanval veroorsaak "
+"byvoorbeeld 5 basispunte skade. Dit word gewoonlik deur twee dinge verander: "
+"<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Weerstand</ref> en "
+"<ref>dst=time_of_day text='Tyd in die Dag'</ref>. Om te sien hoe basiese "
+"skadepunte verander word deur die omstandighede, kies "
+"<italic>text='Skadeberekenings'</italic> in die aanvalkeusebalk."
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid ""
@@ -426,10 +612,17 @@
 "<ref>dst=weaponspecial_charge text=Charge</ref>, which doubles the damage "
 "dealt by both attacker and defender when the unit with Charge attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"'n Paar eenhede het spesiale <ref>dst=abilities text=vermoëens</ref> wat die 
"
+"skade toegedeel tydens 'n geveg beïnvloed. Die mees algemene hiervan is "
+"<ref>dst=weaponspecial_charge text=Storm</ref>, wat die skade wat deur beide "
+"die aanvaller en verdediger verdubbel wanneer 'n eenheid wat kan Storm "
+"aanval."
 
 #: data/help.cfg:156
 msgid "Damage Types and Resistance"
-msgstr ""
+msgstr "Soorte Skade en Weerstand"
 
 #: data/help.cfg:157
 msgid ""
@@ -439,6 +632,11 @@
 "and Holy attacks. Different units may have resistances which alter the "
 "damage which they take from certain damage types."
 msgstr ""
+"In Wesnoth bestaan daar drie soorte skades wat met fisiese aanvalle "
+"geassosieer word: Sny-, Steek- en Impakskade. Verder is daar nog drie soorte "
+"skade wat met toweraanvalle geassosieer word: Vuur, Koue en Heilige "
+"aanvalle. Verskillende eenhede mag weerstande hê wat die hoeveelheid skade "
+"verander wat sekere soorte skades mag aanrig."
 
 #: data/help.cfg:159
 msgid ""
@@ -450,6 +648,14 @@
 "unit has -100% resistance against a damage type, it will suffer 100% more "
 "damage when hit by that type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Weerstande werk baie eenvoudig: as 'n eenheid 40% weerstand teen 'n sekere "
+"soort skade het, dan sal hy 40% minder skade ondervind wanneer hy deur 'n "
+"wapen getref word wat daardie soort skade veroorsaak. Dit mag ook wees dat "
+"'n eenheid vatbaar is vir sekere soorte skades. As 'n eenheid -100% "
+"weerstand het teen 'n sekere soort skade, sal dit 100% meer skade ly wanneer "
+"dit deur 'n wapen getref word wat daardie soort skade veroorsaak."
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid ""
@@ -459,6 +665,10 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Geraamtes het byvoorbeeld 'n baie hoë weerstand teen Sny en Steekskade maar "
+"is vatbaar vir Impak of Brandskade en uiters vatbaar vir Heilige skade."
 
 #: data/help.cfg:163
 msgid ""
@@ -468,10 +678,14 @@
 "damage. This applies even if the defender has 100% resistance to the damage "
 "type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"As 'n hou getref het, sal dit altyd ten minste 1 punt skade aanrig. Dit geld "
+"selfs al het die verdediger 'n 100% weerstand teen hierdie soort skade."
 
 #: data/help.cfg:168
 msgid "Time of Day"
-msgstr "Tyd"
+msgstr "Tyd in Dag"
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -480,6 +694,11 @@
 " Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime\n"
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
+"Die tyd in die dag beïnvloed die skade wat sekere eenhede kan toedien as "
+"volg:\n"
+" Wettige eenhede kry +25% skade in daglig en -25% skade in die nag\n"
+". Chaotiese eenhede kry +25% skade in die nag en -25% skade in die dag.\n"
+" Neutrale eenhede word nie deur die tyd van die dag beïnvloed nie."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -489,6 +708,11 @@
 "pane. For the usual day/night cycle, Morning and Afternoon count as day, "
 "First and Second Watch count as night:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Die huidige tyd in die dag kan waargeneem word onderaan die klein kaart in "
+"die statuspaneel. Vir die gewone dag/nag siklus, Oggend en Namiddag tel as "
+"dag, Eerste- en Tweede Wag tel as nag:\n"
 
 #: data/help.cfg:175 data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -522,6 +746,8 @@
 "Keep in mind that some scenarios take place underground, where it is "
 "perpetually night!"
 msgstr ""
+"Hou in gedagte dat sommige scenarios ondergronds plaasvind waar dit "
+"voortdurend nag is!"
 
 #: data/help.cfg:187
 msgid "Experience and Advancement"
@@ -534,6 +760,11 @@
 "combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
+"As beide eenhede 'n geveg oorleef, kry hulle 'n sekere aantal ervaringspunte "
+"by wat gelykstaande aan die vlak van die eenheid wat hulle geveg het. As 'n "
+"eenheid 'n ander in 'n geveg dood, kry dit egter nog meer ervaring by - 4 "
+"vir 'n vlak 0 eenheid, 8 vir 'n vlak 1, 16 vir 'n vlak 2, 24 vir 'n vlak 3 "
+"eenheid ensovoorts."
 
 #: data/help.cfg:190
 msgid ""
@@ -544,6 +775,14 @@
 "they immediately advance to the next level, healing fully in the process. In "
 "some cases, you will be given a choice of advancement options."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Daar word van elke Eenheid 'n sekere hoeveelheid ervaring vereis om bevorder "
+"te word (dit is 20% minder vir eenhede met die Intelligensie eienskap). "
+"Wanneer hulle hierdie hoeveelheid bereik, word hulle onmiddelik na die "
+"volgende vlak bevorder, en word hulle ook ten volle gesond. In sommige "
+"gevalle sal jy 'n keuse gebied word tussen verskillende opsies vir "
+"bevordering."
 
 #: data/help.cfg:194
 msgid ""
@@ -560,6 +799,19 @@
 "number of units, for example the Necrophage, will actually heal with AMLA "
 "effects. Most units just gain the bonus to the Maximum HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Terwyl die meeste eenhede drie vlakke het, is dit nie so vir almal nie. Soms "
+"het eenhede (soos die <ref>dst=unit_Mage text=Towenaar</ref>) vier vlakke. "
+"Wanneer 'n eenheid sy maksimum vlak bereik het, mag dit 'n Na Maksimum Vlak "
+"Bevordering (NMVB) tot sy beskikking hê.\n"
+"Die NMVB sal die eenheid verander elke keer as die eenheid die "
+"ervaringsdoelwit bereik, maar die eenheid sal op dieselfde vlak bly. Die "
+"tipiese NMVB effek is om die eenheid \n"
+" se maksimum aantal LP's met 3 te verhoog vir elke 100 EP bygekry. Neem "
+"kennis dat slegs 'n klein aantal eenhede, byvoorbeeld die Necrophage, gesond "
+"word as gevolg van die NMVB effek. Die meeste eenhede kry slegs die bonus by "
+"die Maksimum LP."
 
 #: data/help.cfg:199
 msgid "Healing"
@@ -573,6 +825,12 @@
 "not. Wesnoth offers several other ways for your units to heal, all of which "
 "take place at the beginning of your turn, before you take action."
 msgstr ""
+"In gevegte sal jou eenhede onvermydelik skade opdoen. Wanneer 'n eenheid "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text=bevorder word</ref>, sal dit geheel "
+"en al genees word. Dit kan gebeur aan die einde van 'n geveg hetsy dit jou "
+"beurt is aldan nie. Wesnoth bied verskeie maniere vir jou eenhede om genees "
+"te word, almal waarvan aan die begin van jou beurt plaasvind voordat jy "
+"aksie neem."
 
 #: data/help.cfg:202
 msgid ""
@@ -581,12 +839,18 @@
 "Resting: A unit which neither moves, attacks, nor is attacked will heal 2HP "
 "in its next turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Rus: 'n Eenheid wat nie beweeg, aanval of aangeval word nie sal met 2LP in "
+"sy volgende beurt genees word."
 
 #: data/help.cfg:203
 msgid ""
 "\n"
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"Dorpe: 'n Eenheid wat 'n beurt in 'n dorp begin sal met 8LP genees word."
 
 #: data/help.cfg:204
 msgid ""
@@ -594,6 +858,9 @@
 "<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneration</ref>: Certain units (such as "
 "trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"<ref>dst=ability_regenerates text=Herlewing</ref>: Sekere eenhede (soos die "
+"trolle) sal outomaties met 8LP genees met elke beurt."
 
 #: data/help.cfg:205
 msgid ""
@@ -604,6 +871,11 @@
 "and are fighting on the same side as the healing unit, and only up to 4HP "
 "per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Genesende eenhede: Eenhede met die <ref>dst=ability_heals text=Geneeskrag</"
+"ref> vermoë kan soveel as 8LP skade per beurt genees, en ook Gifskade kan "
+"voorkom. Slegs eenhede wat langs en aan dieselfde kant veg as die Genesende "
+"eenheid kan genees word en slegs met 4LP per eenheid."
 
 #: data/help.cfg:206
 msgid ""
@@ -613,8 +885,15 @@
 "those units will be healed or cured that are adjacent to and are fighting on "
 "the same side as the healing unit, and only up to 8HP per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Genesende eenhede: Eenhede met die <ref>dst=ability_cures text=Geneeskrag</"
+"ref> vermoë sal almal tot en met 18 LP skade genees per beurt, en ook "
+"Verfigtiging genees. Slegs dié eenhede wat langs of aan dieselfde kant veg "
+"as die genesende eenheid sal genees word en ook net tot op 'n maksimum van "
+"8LP per eenheid."
 
 #: data/help.cfg:208
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -624,10 +903,17 @@
 "effective at healing their individual wounds. Finally, units heal fully "
 "between scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Rus kan met ander vorme van genesing gekombineer word maar dorpe, herlewing, "
+"genesing en herstel kan nie met mekaar gekombineer word nie. 'n Genesende- "
+"of herstel-eenheid wat se aandag verdeel is tussen baie gewondes sal minder "
+"doeltreffend wees met die genesing van indiwiduele wonde. Ten laaste sal "
+"alle eenhede ten volle genees tussen scenarios."
 
 #: data/help.cfg:213
 msgid "Income and Upkeep"
-msgstr ""
+msgstr "Inkomste en Onderhoud"
 
 #: data/help.cfg:214
 msgid ""
@@ -636,6 +922,10 @@
 "gold over from one scenario to the next. There are two aspects to this; "
 "Income and Upkeep."
 msgstr ""
+"In Wesnoth, is dit nie voldoende om eenvoudig eenhede te werf en te veg nie. "
+"Jy moet jou goud ook dophou, veral in veldtogte, waar jy oorblywende goud "
+"van een scenario na 'n volgende kan oordra. Daar is twee aspekte wat oorweeg "
+"moet word; Inkomste en Onderhoud."
 
 #: data/help.cfg:216
 msgid ""
@@ -646,6 +936,13 @@
 "have ten villages, you would normally gain 12 gold each turn. Your Upkeep "
 "costs are subtracted from this income, as detailed below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Inkomste is eenvoudig. Jy kry 'n basiese inkomste van 2 goud per beurt. Vir "
+"elke dorp wat jy beheer, kry jy 'n verder goud per beurt. As jy dus tien "
+"dorpe beheer, sal jy normaalweg 12 goud per beurt verdien. Jou "
+"Onderhoudskoste word vanaf hierdie inkomste afgetrek soos hieronder "
+"uiteengesit."
 
 #: data/help.cfg:218
 msgid ""
@@ -658,6 +955,15 @@
 "per turn. For example, if you have twelve level one units and ten villages, "
 "you would have to pay two gold each turn in upkeep."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Onderhoud is ook heel eenvoudig. Elke eenheid vereis 'n hoeveelheid "
+"Onderhoud wat gelykstaande aan sy vlak is. Jy kan soveel vlakke "
+"<italic>text=aan</italic> eenhede onderhou as wat jy dorpe besit sonder om "
+"enige onderhoud te betaal. Vir elke vlak van 'n eenheid bo die aantal dorpe "
+"wat jy besit, moet jy een goud per beurt betaal. As jy byvoorbeeld twaalf "
+"vlak een eenhede en tien dorpe het, sal jy twee goud se onderhoud per beurt "
+"moet betaal."
 
 #: data/help.cfg:220
 msgid ""
@@ -667,6 +973,11 @@
 "levels of units and ten villages, your resultant Income would be 10 gold per "
 "turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Onderhoudskoste word afgetrek vanaf jou Inkomste, dus in die geval waar jy "
+"twaalf vlakke vir eenhede het en tien dorpe besit, sal jou gevolglike "
+"Inkomste 10 goud per beurt wees."
 
 #: data/help.cfg:221
 msgid ""
@@ -676,10 +987,16 @@
 "Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
 "the second scenario of Heir to the Throne) will usually have the Loyal trait."
 msgstr ""
+"\n"
+"Daar is een belangrike uitsondering op Onderhoud: eenhede met die Lojaliteit "
+"karaktertrek vereis nooit enige onderhoud nie. Eenhede waarmee jy die "
+"scenario begin (soos Konrad of Delfador) of eenhede wat by jou aansluit "
+"tydens 'n scenario (soos die Ruiter in die tweede scenario van "
+"Troonopvolger) sal gewoonlik die Lojaliteit karaktertrek hê."
 
 #: data/help.cfg:226
 msgid "Wrap Up"
-msgstr ""
+msgstr "Maak Klaar"
 
 #: data/help.cfg:227
 msgid ""
@@ -689,14 +1006,19 @@
 "everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have "
 "fun, and good luck!"
 msgstr ""
+"Dit is dan die hele storie oor Wesnoth se basiese reëls. Jy mag dalk wil "
+"oplees oor Basiese Strategie of jouself vergewis van die <ref>dst=traits "
+"text=Traits</ref> en <ref>dst=abilities text=Vermoëns</ref> maar jy weet nou 
"
+"alles wat nodig is om te weet om die Troonopvolger scenario te kan speel. "
+"Sterkte en geniet dit!"
 
 #: data/help.cfg:232
 msgid "Contributors"
-msgstr ""
+msgstr "Bydraers"
 
 #: data/help.cfg:238
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Lisensie"
 
 #: data/help.cfg:245
 msgid ""
@@ -705,8 +1027,14 @@
 "modifications that change a unit's attributes slightly. They are usually "
 "randomly assigned to a unit when it is recruited."
 msgstr ""
+"Die meeste eenhede het twee karaktertrekke. Die Wandelende Dooies is eenhede "
+"wat egter slegs die enkele karaktertrek 'Wandelende Dood' het en Woses kry "
+"nie enige karaktertrekke nie. Karaktertrekke is veranderlikes wat 'n eenheid "
+"se eienskappe effens aanpas. Hulle word gewoonlik willekeurig aan 'n eenheid "
+"toegeken wanneer dit gewerf word."
 
 #: data/help.cfg:247
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -715,6 +1043,12 @@
 "text=Quick</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=Resilient</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_strong text=Strong</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Die karaktertrekke wat aan alle nie-Wandelende Dooie eenhede beskikbaar is, "
+"is: <ref>dst=traits_intelligent text=Intelligent</ref>, "
+"<ref>dst=traits_quick text=Vinnig</ref>, <ref>dst=traits_resilient "
+"text=Volharding</ref> en <ref>dst=traits_strong text=Sterk</ref>."
 
 #: data/help.cfg:249
 msgid ""
@@ -724,14 +1058,21 @@
 "text=Loyal</ref>, <ref>dst=traits_undead text=Undead</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_dextrous text=Dextrous</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Ander karaktertrekke wat aan eenhede toegeken kan word is "
+"<ref>dst=traits_loyal text=Lojaal</ref>, <ref>dst=traits_undead "
+"text=Wandelende Dood</ref> en <ref>dst=traits_dextrous text=Behendig</ref>"
 
 #: data/help.cfg:254
 msgid "Intelligent"
-msgstr ""
+msgstr "Intelligent"
 
 #: data/help.cfg:255
 msgid "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance."
 msgstr ""
+"Intelligente eenhede vereis 20% minder ervaring as gewoonlik om bevorder te "
+"word."
 
 #: data/help.cfg:257
 msgid ""
@@ -743,15 +1084,24 @@
 "significant a change as advancing a level. If you have many 'maximum level' "
 "units you may wish to recall units with more desirable traits."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Intelligente eenhede is baie nuttig aan die begin van 'n veldtog aangesien "
+"hulle vinniger na hoër vlakke kan vorder. Later in die veldtogte is "
+"Intelligensie nie so nuttig nie aangesien die Na Maksimum Bevorderingsvlak "
+"(NMBV) nie meer so 'n aansienlike verandering is as wat 'n vordering in vlak "
+"is nie. As jy baie 'maksimum vlak' eenhede het mag jy dalk eenhede wil "
+"herroep met meer gewensde karaktertrekke."
 
 #: data/help.cfg:262
 #, fuzzy
 msgid "Quick"
-msgstr "vinnig"
+msgstr "Vinnig"
 
 #: data/help.cfg:263
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
+"Vinnige eenhede het 1 ekstra bewegingspunt maar 10% minder LP as gewoonlik."
 
 #: data/help.cfg:265
 msgid ""
@@ -764,14 +1114,24 @@
 "without this trait and are subsequently less good at holding contested "
 "positions."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Vinnig is die karaktertrek wat die maklikste opgemerk word, veral by stadig "
+"bewegende eenhede soos die trolle of swaar infanterie. Eenhede met die "
+"Vinnig karaktertrek beweeg dikwels baie ratser oor rowwe terrein, wat "
+"belangrik kan wees wanneer jy jou magte ontplooi. Vinnige eenhede is dikwels "
+"nie so taai soos eenhede wat nie hierdie karaktertrek het nie en is dus "
+"minder goed om bestrede posisies te behou."
 
 #: data/help.cfg:270
+#, fuzzy
 msgid "Resilient"
-msgstr ""
+msgstr "Volharding"
 
 #: data/help.cfg:271
+#, fuzzy
 msgid "Resilient units have 7 more HP than usual."
-msgstr ""
+msgstr "Volhardingseenhede het 7 meer LP as gewoonlik."
 
 #: data/help.cfg:273
 msgid ""
@@ -783,17 +1143,26 @@
 "defense, or high resistances. Resilient units are especially useful for "
 "holding strategic positions against opponents."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Volharding eenhede kan baie nuttig wees in enige stadium van 'n veldtog en "
+"dit is 'n nuttige eienskap by alle eenhede. Volharding is dikwels baie "
+"nuttig in 'n eenheid wat 'n kombinasie van lae lyfpunte, goeie verdediging "
+"of hoe weerstand het. Volhardingseenhede is veral nuttig vir die hou van "
+"strategiese posisies teen teenstanders."
 
 #: data/help.cfg:278
 #, fuzzy
 msgid "Strong"
-msgstr "sterk"
+msgstr "Sterk"
 
 #: data/help.cfg:279
 msgid ""
 "Strong units do 1 more damage for every successful strike in melee combat, "
 "and have 2 more HP."
 msgstr ""
+"Sterk eenhede veroorsaak 1 meer skade vir elke suksesvolle hou in 'n "
+"handgeveg en het 2 meer LP."
 
 #: data/help.cfg:281
 msgid ""
@@ -804,10 +1173,16 @@
 "can be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to "
 "turn a damaging stroke into a killing blow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Terwyl dit nuttig is vir enige handvegter, is Sterk die doeltreffendste in "
+"eenhede wat 'n hoë getal houe soos die Elwe Vegter het. Sterk eenhede kan "
+"baie nuttig wees wanneer 'n klein bietjie ekstra skade al is wat nodig is om "
+"'n hou wat skade veroorsaak in 'n noodlottige hou te verander."
 
 #: data/help.cfg:286
 msgid "Loyal"
-msgstr ""
+msgstr "Lojaal"
 
 #: data/help.cfg:287
 msgid ""
@@ -815,6 +1190,9 @@
 "of every turn, which is equal to their level. Loyal units do not incur this "
 "cost."
 msgstr ""
+"Lojaal eenhede vereis geen onderhoud. Die meeste eenhede vereis onderhoud, "
+"gelykstaande aan hulle vlak, aan die einde van 'n beurt. Lojaal eenhede "
+"vereis nie die koste nie."
 
 #: data/help.cfg:289
 msgid ""
@@ -827,6 +1205,15 @@
 "This trait is never given to recruited units, so it may be unwise to dismiss "
 "such units or to send them to a foolish death."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Tydens veldtogte kan sekere eenhede kies om op eie wil by die speler se "
+"magte aan te sluit. Hierdie eenhede word gemerk met die Lojaal karaktertrek. "
+"Alhoewel hulle betaling mag vereis om teruggeroep te word, vereis hulle "
+"nooit enige onderhoudskoste nie. Dit kan hulle baie nuttig maak tydens 'n "
+"lang veldtog, wanneer die goudvoorraad skraps raak. Hierdie karaktertrek "
+"word nooit aan gewerfde eenhede toegeken nie, dit sal dus onwys wees om "
+"hulle te ontslaan of na 'n onnodige dood te stuur."
 
 #: data/help.cfg:294 data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158
 #: data/multiplayer.cfg:260 data/translations/english.cfg:129
@@ -911,6 +1298,21 @@
 "Elves, on the other hand, enjoy 60 to 70% defense, even their mounted units. "
 "Dwarves generally receive only 30% defense in forests."
 msgstr ""
+"Woude verteenwoordig enige beboste gebied met 'n voldoende hoeveelheid "
+"plantegroei om beweging te bemoeilik. Alhoewel hulle byna almal vertraag is "
+"dit makliker om vandaar te verdedig as op die oop vlaktes. Kavallarie sukkel "
+"egter so om daarin te beweeg dat enige voordeel wat deur verskuiling verkry "
+"word ongedaan gemaak word. Elwe is 'n uitsondering op die reël in woude. Nie 
"
+"alleen kan hulle teen hulle gewone spoed beweeg nie, maar hulle het ook 'n "
+"groot verdedigingsbonus. Dwerge is ook 'n uitsondering op die reël; alhoewel 
"
+"hulle deur die woud kan beweeg sonder om baie spoed te verloor, veroorsaak "
+"hulle vreemdheid met die omgewing dat hulle geen verdedigingsbonus kry "
+"nie. \n"
+"\n"
+". Die meeste eenhede het 50% verdediging in woude, maar kavallarie word "
+"beperk tot 40%. Elwe aan die ander kant geniet 'n 60% tot 70% verdediging "
+"selfs vir die Elwe-ruiters. Dwerge ontvang gewoonlik slegs 'n 30% "
+"verdediging in woude."
 
 #: data/help.cfg:338 data/terrain.cfg:286
 #, fuzzy
@@ -929,6 +1331,16 @@
 "Most units have about 50% defense in hills, whereas cavalry are limited to "
 "40%. Dwarves enjoy 60% defense in hills."
 msgstr ""
+"Heuwels verteenwoordig enige redelik rowwe terrein met genoeg slote en hope "
+"in die grond wat skuiling kan verleen. Heuwels is moeilike terrein vir die "
+"meeste troepe om in te beweeg. Dwerge, Trolle en Orks is voldoende vertroud "
+"met die terrein dat hulle daardeur kan beweeg sonder om vertraag te word. "
+"Kavallarie vind dit moelik genoeg om deur die terrein te beweeg dat enige "
+"verdedigingsvoordeel wat die skuiling beskikbaar inhou, ongedaan gemaak "
+"word.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede het omtrent 50% verdediging in heuwels, terwyl kavallarie "
+"beperk word tot 40%. Dwerge geniet 60% verdediging in heuwels."
 
 #: data/help.cfg:348 data/terrain.cfg:310
 msgid "Mountains"
@@ -946,10 +1358,20 @@
 "\n"
 "Most units receive about 60% defense in mountains, whereas Dwarves enjoy 70%."
 msgstr ""
+"Berge is styl genoeg dat eenhede oor hindernisse moet klim om te kan beweeg. "
+"Die terrein is uiteraard uiters geskik vir verdediging en ontvang die meeste "
+"troepe 'n verdedigingsbonus, maar hulle beweging word kwaai vertraag. Die "
+"meeste kavallarie kan eenvoudig nie bergagtige terrein betree nie; elwe-"
+"ruiters is egter 'n uitsondering hierop net soos die goblin wolwe-ridders. "
+"Beide Dwerge en Trolle is boorlinge van die bergagtige terrein en vind dit "
+"maklik om daarin te beweeg.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede ontvang omtrent 60% verdediging in berge, terwyl Dwerge "
+"70% geniet."
 
 #: data/help.cfg:358 data/terrain.cfg:55
 msgid "Swamp"
-msgstr ""
+msgstr "Moeras"
 
 #: data/help.cfg:363
 msgid ""
@@ -962,6 +1384,14 @@
 "Most units make do with 30% defense in swamps. Mermen, Naga, and Saurians "
 "all generally enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Moerasse verteenwoordig enige soort vleiland. Moerasse vertraag bykans almal "
+"en verminder hulle vermoë om hulself te verdedig. 'n Uitsondering hierop is "
+"enige ras wat liggaamlike vaardigheid het om in water te beweeg; hulle "
+"ontvang beide volle beweging asook 'n verdedigingsbonus. Diegene wat "
+"natuurlik in die vleilande lewe is ook goed met die vind van skuiling in die "
+"gebied.\n"
+"Die meeste eenhede kom oor die weg met 30% verdediging in moerasse. Mermen, "
+"Naga en Saurians geniet gewoonlik 60%."
 
 #: data/help.cfg:368 data/terrain.cfg:34
 msgid "Shallow Water"
@@ -979,6 +1409,15 @@
 "Most units make do with 20 to 30% defense in shallow water, whereas both "
 "Naga and Mermen enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Vlak water verteenwoordig enige watermassa wat omtrent tot by 'n man se "
+"heupe kom. Dit is voldoende om byna almal stadiger te maak en hulle weerloos "
+"te laat teen aanvalle. Dwerge vind hierdie terrein uiters moeilik aangesien "
+"die water amper hulle koppe bedek. Die uitsondering op die reël is die rasse 
"
+"wat se liggame aangepas is om te kan swem en daarvoor ontvang hulle 'n "
+"noemenswaardige verdedigingsbonus en volle beweging.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede kom oor die weg met 20 tot 30% verdediging in vlak water, "
+"terwyl beidie Naga en Mermen 60% geniet."
 
 #: data/help.cfg:378 data/terrain.cfg:25
 #, fuzzy
@@ -993,6 +1432,12 @@
 "\n"
 "Mermen and Naga both receive 50% defense in deep water, with full movement."
 msgstr ""
+"Diep water verteenwoordig enige watermassa wat diep genoeg is om 'n man se "
+"kop te bedek. Die meeste eenhede kan nie diep water betree nie: dit is die "
+"domein van die eenhede wat óf kan vlieg óf buitengewoon sterk swemmers 
is.\n"
+"\n"
+"Mermen en Naga ontvang beide 50% verdediging in diep water met volle "
+"beweging."
 
 #: data/help.cfg:388 data/terrain.cfg:257
 msgid "Snow"
@@ -1006,6 +1451,11 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in snow."
 msgstr ""
+"Sneeu verteenwordig enige plat gebied wat óf permanent (soos tundra), óf "
+"tydelik (soos sneeu bedekte grasland) gevries is. Die meeste eenhede word "
+"deur die sneeu vertraag en vind dit moeiliker om hulself hier te verdedig.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede het 20 tot 40% verdediging in sneeu. "
 
 #: data/help.cfg:398 data/terrain.cfg:265
 msgid "Ice"
@@ -1017,10 +1467,14 @@
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Snow</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
 msgstr ""
+"Ys verteenwoordig enige gevriesde watermassa. Vir speldoeleindes is dit "
+"identies aan <ref>dst=terrain_tundra text=Sneeu</ref>. Neem kennis dat "
+"swemmende eenhede, selfs diegene wat onderwater kan asemhaal, nie onder die "
+"ys kan swem nie."
 
 #: data/help.cfg:406 data/terrain.cfg:374 data/terrain.cfg:485
 msgid "Castle"
-msgstr ""
+msgstr "Kasteel"
 
 #: data/help.cfg:411
 msgid ""
@@ -1033,6 +1487,14 @@
 "\n"
 "Most units have about 60% defense in a castle."
 msgstr ""
+"Kastele is enige soort permanente vesting. Byna alle eenhede ontvang 'n "
+"betekenisvolle verdedigingsbonus as hulle in 'n kasteel gestasioneer is en "
+"alle eenhede ontvang volle beweging in 'n kasteel. Eenhede wat in 'n kasteel "
+"gestasioneer is, verteenwoordig 'n sterk verdedigingsvermoë. Sonder 'n "
+"eenheid in elke muurblok kan 'n vyand eenvoudig ongesteurd die kasteel "
+"binneglip en dieselfde verdedigingsbonus as die eenhede daarbinne ontvang.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede het ongeveer 60% verdediging in 'n kasteel."
 
 #: data/help.cfg:418 data/terrain.cfg:100
 msgid "Sand"
@@ -1046,11 +1508,16 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Sand."
 msgstr ""
+"Die onstabiliteit van sand maak dit moeilik vir die meeste eenhede om "
+"daaroor te beweeg en laat hulle weerloos teen aanvallers. In teenstelling "
+"daarmee maak die wye voete of slangagtige liggame van die reptielagtige "
+"rasse dit vir hulle makliker om oor sand te beweeg.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede ontvang 20% tot 40% verdediging in Sand."
 
 #: data/help.cfg:428 data/terrain.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "Desert"
-msgstr "Nederlaag"
+msgstr "Woestyn"
 
 #: data/help.cfg:431
 msgid ""
@@ -1058,10 +1525,13 @@
 "beaches, however for gameplay purposes they are identical. See "
 "<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
 msgstr ""
+"Woestyne het 'n ietwat anderste samestelling as klein sandputte of strande, "
+"vir speldoeleindes is hulle egter identies. Sien <ref>dst=terrain_sand "
+"text=Sand</ref>."
 
 #: data/help.cfg:436 data/terrain.cfg:357
 msgid "Cave"
-msgstr ""
+msgstr "Grot"
 
 #: data/help.cfg:441
 msgid ""
@@ -1074,10 +1544,19 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Caves, whereas dwarves have 50%."
 msgstr ""
+"Grotte verteenwoordig enige ondergrondse holte met genoeg ruimte vir 'n "
+"eenheid om in te beweeg. Die meeste eenhede is nie vertroud met die terrein "
+"nie en word dus vertraag en sukkel om hulself te verdedig. Dwerge en Trolle "
+"wat hulle huise in grotte maak vind dit egter maklik om in hierdie terrein "
+"te beweeg, veral dwerge wat vanweë hulle kleinheid maklik deur baie "
+"hindernisse kan beweeg waar ander rasse nie kan nie.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede ontvang 20 tot 40% verdediging in Grotte, terwyl dwerge "
+"50% het."
 
 #: data/help.cfg:446 data/terrain.cfg:151
 msgid "Savanna"
-msgstr ""
+msgstr "Grasvlakte"
 
 #: data/help.cfg:448
 msgid ""
@@ -1085,6 +1564,9 @@
 "world. For gameplay purposes, they are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
+"Grasvlakte is vlaktes met lang gras, wat in warmer streke van die wêreld "
+"gevind word. Vir speldoeleindes is hulle identies aan "
+"<ref>dst=terrain_grassland text=Grasveld</ref>."
 
 #: data/help.cfg:453 data/terrain.cfg:43 data/terrain.cfg:64
 #: data/terrain.cfg:159 data/terrain.cfg:168 data/terrain.cfg:179
@@ -1106,10 +1588,19 @@
 "Most units have 50 to 60% defense in villages, whereas cavalry receive only "
 "40%."
 msgstr ""
+"Dorpe verteenwoordig enige groep geboue, menslik of andersins. Byna alle "
+"eenhede, selfs kavallerie vind dit maklik om in dorpe te beweeg en die "
+"meeste eenhede ontvang 'n verdedigingsbonus wanneer hulle in 'n dorp "
+"gestasioneer is. Dorpe gee eenhede die middelle om hulle wonde te versorg "
+"wat elke eenheid daarin toelaat om agt lyfpunte te genees met elke beurt of "
+"te herstel van vergiftiging.\n"
+"\n"
+"Die meeste eenhede het 50 tot 60% verdediging in dorpe, terwyl kavallerie "
+"slegs 40% kry."
 
 #: data/help.cfg:465 data/terrain.cfg:423
 msgid "Canyon"
-msgstr ""
+msgstr "Kloof"
 
 #: data/help.cfg:467
 msgid ""
@@ -1118,6 +1609,9 @@
 "is concerned, only units capable of flying over canyons can cross this "
 "terrain."
 msgstr ""
+"'n Kloof is 'n diep groef in die grond wat na onbekende dieptes lei. Klowe "
+"is bekend vir hulle styl kranse wat dae neem om oor te steek. In soverre dit "
+"die spel betref, kan slegs eenhede wat kan vlieg die terrein oorsteek."
 
 #: data/help.cfg:472 data/terrain.cfg:472
 msgid "Lava"
@@ -1129,10 +1623,13 @@
 "terrain can only be crossed by those units capable of flying a considerable "
 "distance above it."
 msgstr ""
+"Die gevare daaraan verbonde om oor lawa te loop is voor die hand liggend. "
+"Die terrein kan slegs oorgesteek word deur eenhede wat hoog daaroor kan "
+"vlieg."
 
 #: data/help.cfg:479 data/terrain.cfg:462
 msgid "River Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Rivierdrif"
 
 #: data/help.cfg:481
 msgid ""
@@ -1143,6 +1640,12 @@
 "choosing whichever one offers the best defensive and movement bonuses for "
 "the unit on it."
 msgstr ""
+"Wanneer 'n rivier baie vlak is, is dit maklik vir landgebaseerde eenhede om "
+"dit oor te steek. Verder kan enige wese wat aangepas is om te kan swem "
+"vrylik beweeg selfs by sulke plekke in die rivier. In soverre dit die spel "
+"aangaan kan 'n drif dieselfde as grasveld of vlak water hanteer word en kies "
+"'n mens die een wat die beste verdediging of bewegingsbonusse inhou vir die "
+"eenheid wat daaroor moet beweeg."
 
 #: data/help.cfg:486 data/terrain.cfg:75 data/terrain.cfg:83
 #: data/terrain.cfg:91
@@ -1228,7 +1731,7 @@
 
 #: data/items.cfg:377
 msgid "Poison is seeping through the veins of this unit at this very moment."
-msgstr ""
+msgstr "Gif is tans besig om deur die are van hierdie eenheid te bruis."
 
 #: data/items.cfg:412
 #, fuzzy
@@ -1237,87 +1740,89 @@
 
 #: data/items.cfg:415
 msgid "This water will make melee weapons holy."
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie water sal handwapens heilig maak."
 
 #: data/items.cfg:416
 msgid "I am not suited to the use of this item! Let another take it."
-msgstr ""
+msgstr "Ek kan nie hierdie item gebruik nie! Laat iemand anders dit vat."
 
 #: data/items.cfg:451
 msgid "Potion of Strength"
-msgstr ""
+msgstr "Sterkmaak Doepa"
 
 #: data/items.cfg:454
 msgid "Strength is given to the drinker."
-msgstr ""
+msgstr "Die een wat dit drink word Sterk"
 
 #: data/items.cfg:495
 msgid "Potion of Decay"
-msgstr ""
+msgstr "Vrotword Doepa"
 
 #: data/items.cfg:498
 msgid "This poor unit drank something really bad."
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie arme drommel het iets baie sleg gedrink."
 
 #: data/items.cfg:533
 msgid "Ring of Regeneration"
-msgstr ""
+msgstr "Ring van Herlewing"
 
 #: data/items.cfg:536
 msgid "This ring will heal the bearer a little each turn."
 msgstr ""
+"Hierdie ring sal die draer daarvan so 'n bietjie met elke beurt genees."
 
 #: data/items.cfg:556
 msgid "Can't set abilities yet, sorry."
-msgstr ""
+msgstr "Kan nie vermoëns stel nie, jammer."
 
 #: data/items.cfg:577
 msgid "Ring of Slowness"
-msgstr ""
+msgstr "Sluiper ring"
 
 #: data/items.cfg:580
 msgid "The bearer of this ring is slowed."
-msgstr ""
+msgstr "Die draer van hierdie ring word baie stadig."
 
 #: data/items.cfg:615
 msgid "Staff of Swiftness"
-msgstr ""
+msgstr "Spoedvraat se Kierie"
 
 #: data/items.cfg:618
 msgid "This staff will grant the bearer swift movement."
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie kierie laat die draer baie vinnig beweeg."
 
 #: data/items.cfg:619
 msgid "Only magical beings can wield such an object."
-msgstr ""
+msgstr "Slegs towerweses kan so 'n voorwerp gebruik."
 
 #: data/items.cfg:653
 msgid "Storm Trident"
-msgstr ""
+msgstr "Stormvurk"
 
 #: data/items.cfg:656
 msgid "This trident allows a merman to shoot electric bolts at his enemies!"
 msgstr ""
+"Hierdie vurk laat meermanne toe om weerligstrale op sy vyande los te laat."
 
 #: data/items.cfg:657
 msgid "Only the mermen can use this item!"
-msgstr ""
+msgstr "Slegs meermanne kan hierdie item gebruik!"
 
 #: data/items.cfg:669
 msgid "storm trident"
-msgstr ""
+msgstr "stormvurk"
 
 #: data/items.cfg:707
 msgid "Flaming Sword"
-msgstr ""
+msgstr "Vlammende Swaard"
 
 #: data/items.cfg:711
 msgid "Only the leader of an army can wield this sword!"
-msgstr ""
+msgstr "Slegs die leier van 'n leër kan hierdie swaard gebruik."
 
 #: data/items.cfg:723
 msgid "flaming sword"
-msgstr ""
+msgstr "vlammende swaard"
 
 #: data/items.cfg:755
 #, fuzzy
@@ -1330,6 +1835,9 @@
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Hierdie antieke Septer is deur die Dwerge gemaak. Dit is 'n simbool van die "
+"koningskap van Wesnoth en het die vermoë om vuurballe na die vyand van sy "
+"draer te skiet."
 
 #: data/items.cfg:759
 #, fuzzy
@@ -1338,19 +1846,19 @@
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
 "Dit is die Vlammende Septer. Net 'n ware troonopvolger sou waag om dit te "
-"neem!"
+"vat!neem!"
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
-msgstr ""
+msgstr "Zap~"
 
 #: data/multiplayer.cfg:3
 msgid "User Map"
-msgstr ""
+msgstr "Spelerkaart"
 
 #: data/multiplayer.cfg:20
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Standaard"
 
 #: data/multiplayer.cfg:24 data/multiplayer.cfg:113 data/multiplayer.cfg:215
 #: data/multiplayer.cfg:305 src/leader_list.cpp:99
@@ -1360,27 +1868,27 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
-msgstr ""
+msgstr "Lojaliste"
 
 #: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
 msgid "Rebels"
-msgstr ""
+msgstr "Rebelle"
 
 #: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
 msgid "Northerners"
-msgstr ""
+msgstr "Noorderlikes"
 
 #: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
 msgid "Knalgan Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Knalgan Bondgenootskap"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
 msgid "Drakes"
-msgstr ""
+msgstr "Drake"
 
 #: data/multiplayer.cfg:109
 msgid "Classic"
-msgstr ""
+msgstr "Klassiek"
 
 #: data/multiplayer.cfg:119 data/translations/english.cfg:127
 #, fuzzy
@@ -1405,7 +1913,7 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:211
 msgid "Age of Heroes"
-msgstr ""
+msgstr "Die Tyd van Helde"
 
 #: data/multiplayer.cfg:301
 msgid "Great War"
@@ -1413,70 +1921,86 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:311
 msgid "Alliance of Light"
-msgstr ""
+msgstr "Bondgenote van Lig"
 
 #: data/multiplayer.cfg:324
 msgid "Alliance of Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "Bondgenote van Duisternis"
 
 #: data/scenario-test.cfg:37
 msgid ""
 "You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking to "
 "Baldras."
 msgstr ""
+"Jy kan kom as jy wil, maar die leier stel net belang om met Baldras te praat."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
+#, fuzzy
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Blitsaanval"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
 msgstr ""
+"'n Dubbelkaart vir baie vinnige spel. 'n Verstelling van 2g per dorp word "
+"aanbeveel."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
+#, fuzzy
 msgid "2p - Charge"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Storm *** Charge soos in koste of storm? ***"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "2p - Den of Onis"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Onis se Lêplek"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:4
 msgid ""
 "Danger lurks around every corner in this underground battlefield, a duel map "
 "where force and subterfuge meet. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Gevaar skuil om elke hoek in hierdie ondergrondse slagveld, 'n dubbelkaart "
+"waar mag en skelmstreke ontmoet. 'n Verstelling van 2G per dorp word "
+"aanbeveel."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:3
 msgid "2p - Divide and Conquer"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Verdeel en Regeer"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:4
 msgid ""
 "This small duel map divides the field of battle into three segments. "
 "Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Hierdie klein dubbelkaart verdeel die slagveld in drie dele. 'n Verstelling "
+"van 2G per dorp word aanbeveel."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:3
 msgid "2p - Hamlets"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Gehuggies"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:4
 msgid ""
 "Warfare transforms the simple farms and villages of a peaceful region into a "
 "subtly parceled battlefield. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Oorlog verander eenvoudige plase en dorpe van 'n vreedsame streek in 'n "
+"subtiel verdeelde slagveld. Aanbevole verstelling is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:3
 msgid "2p - Hornshark Island"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Horinghaai Eiland"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:4
 msgid ""
 "Players must navigate the dispersive terrain of this small but "
 "topographically dense island. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Spelers moet hulle pad vind in die verdeelde terrein van hierdie klein "
+"eiland met 'n groot verskeidenheid topografie daarop. Aanbevole verstelling "
+"is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
 msgid "2p - Meteor Lake"
@@ -1487,16 +2011,20 @@
 "Long ago, a great meteor fell from the heavens, leaving its mark on this "
 "coniferous region. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Lank gelede het 'n groot meteoor uit die hemele geval en sy merk op hierdie "
+"beboste gebied gelaat. Aanbevole verstelling is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:3
 msgid "2p - Sablestone Delta"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Sabelsteen Delta"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:4
 msgid ""
 "Two armies collide on this disjointed coastal landscape of hidden caves and "
 "jagged rivers. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Twee leërs ontmoet op hierdie onsamehangende landskap van versteekte grotte "
+"en kronkelende riviere. Aanbevole verstelling is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
@@ -1507,6 +2035,9 @@
 "Players must traverse all manner of terrain in pursuit of victory on this "
 "multi-fronted duel map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Spelers moet alle soorte terrein hier oorsteek in hulle strewe na 'n "
+"oorwinning op hierdie dubbelkaart met sy vele fronte. Aanbevole verstelling "
+"is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:3
 msgid "2p - Sullas Ruins"
@@ -1518,10 +2049,14 @@
 "and ice now remain in the shadow of this once mighty empire. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Al wat oorbly van hierdie, deur die see verspoelde en deur wind en weer "
+"geteisterde eens magtige ryk is bouvalle, water en ys. Aanbevole "
+"verstellings is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "2p - Wesbowl"
-msgstr "2s - Wesbowl"
+msgstr "2s - Wesbal"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:6
 msgid ""
@@ -1530,8 +2065,13 @@
 "blunt weapons, and healers are on hand, so when units are killed, they "
 "return to that player's end zone with an injury."
 msgstr ""
+"In Wesbal moet 'n speler hulle bal in die ander speler se eindsone kry. Die "
+"ander speler kan egter jou eenhede aanval. Wesbal word gespeel met stomp "
+"wapens en genesers is byderhand, dus wanneer 'n eenheid gedood word, verskyn "
+"hulle weer op daardie speler se eindsone met 'n besering."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:11
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1541,21 +2081,27 @@
 "#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to "
 "theirs"
 msgstr ""
+"***Die @ en # is veranderlikes?***\n"
+"Oorwinning:\n"
+"@Move enige bal na jou teenstanders se eindsone meer kere as wat hulle, "
+"hulle s'n na joune kan stoot.Nederlaag:\n"
+"#Opponent beweeg die balle na jou eindsone meer kere as wat jy joune na "
+"hulle s'n kan beweeg."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:476
 msgid "Red scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Rooi kry 'n punt! Huidige puntetelling is $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:247
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:524
 msgid "Blue scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Blou kry 'n punt! Huidige puntetelling is $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:337
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:614
 msgid "Should I pass the ball to $passto.type ($xloc,$yloc)?"
-msgstr ""
+msgstr "Moet ek die bal na $passto.type($xloc,$yloc) aangee?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:339
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:616
@@ -1571,50 +2117,57 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:661
 msgid "Blue team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Die Blou span wen! Finale puntetelling: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:673
 msgid "Red team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Die Rooi span wen! Finale puntetelling: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:685
 msgid "Draw! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Gelykop! Finale puntetelling: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "3p - 1v1v1Hex"
-msgstr ""
+msgstr "3p - 1v1v1Heks"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:4
 msgid ""
 "Three players do battle in this small, enclosed region. Recommended settings "
 "of 2G per village."
 msgstr ""
+"Drie spelers sê mekaar die stryd aan in hierdie klein, geslote gebied. "
+"Aanbevole verstelling is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:3
 msgid "3p - Morituri"
-msgstr ""
+msgstr "3p - Morituri"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:4
 msgid ""
 "Only one faction will emerge victorious from this tightly bordered three-"
 "player map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Slegs een stam gaan met 'n oorwinning uit die stryd tree in hierdie "
+"digbegrensde drie-speler kaart. Aanbevole verstellings is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:3
 msgid "3p - Triple Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "3s - Driedubbele Blitsoorlog"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:4
 msgid ""
 "Three players come head to head on this water-cut battlefield. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Drie spelers veg kop aan kop op hierdie met water deurspekte slagveld. "
+"Aanbevole verstelling is 2G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:7
 #, fuzzy
 msgid "4p - An Island"
-msgstr "'n Eiland"
+msgstr "4s - 'n Eiland"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:10
 msgid ""
@@ -1623,10 +2176,14 @@
 "East: Mixed snow plains, South-West: Mixed desert plains, South-East: "
 "Mountain dominated area."
 msgstr ""
+"'n 4-speler kaart wat geskik is vir indiwiduele of spanspel, die oorwinning "
+"word behaal deur die middel van die eiland te oorheers. NoordWes: Bewoude "
+"gebied, NoordOos: Gemengde sneeuvlaktes, SuidWes: Gemengde woestynvlaktes, "
+"SuidOos: Bergagtige gebied."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:3
 msgid "4p - Blue Water Province"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Blouwater Provinsie"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:4
 msgid ""
@@ -1635,10 +2192,14 @@
 "snowcapped mountains of this small province, its villagers hardly seem to "
 "take notice. Recommended settings of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"Daar word vertel dat die Blouwater Provinsie om en by twintig keer vernietig "
+"en herbou is. Soos jou leërs nou weereens op die met rotsbestrooide "
+"stroompies en sneeubedekte berge toesak, wil dit voorkom asof die inwoners "
+"hulle beswaarlik daaraan steur. Aanbevole verstelling is 2 goud per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Kasteel Eiland"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -1646,44 +2207,54 @@
 "play. Recommended setting of 2 gold per village, and players 1, 3 vs players "
 "2, 4 for 2v2."
 msgstr ""
+"Baie kastele wat strategies en naby aan mekaar geleë is. Klein kaart vir "
+"vinnige spel. Aanbevole verstelling is 2 goud per dorp en spelers 1,3 teen "
+"spelers 2, 4 vir 2 teen 2."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:3
 msgid "4p - Clash"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Botsing"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:5
 msgid ""
 "Small map for 2v2. Teams should be player 1 and 3, vs player 2 and 4. "
 "Recommended setting of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"Klein kaart vir 2teen2. Spanne moet speler 1 en 3 teen speler 2 en 4 wees. "
+"Aanbevole verstelling is 2 goud per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "4p - King of the Hill"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Koning op die Koppie"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:5
 msgid ""
 "Who will remain standing as King of the Hill? Best played as a free-for-all "
 "(with everyone fighting everyone else)."
 msgstr ""
+"Wie sal bly staan as Koning van die Koppie? Speel die beste as 'n elkeen-vir-"
+"homself geveg."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Strandmeer"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:4
 msgid ""
 "Four factions contend for dominance over this watery settlement. Recommended "
 "settings of 1G per village."
 msgstr ""
+"Vier stamme veg om hierdie waterige nedersetting te oorheers. Aanbevole "
+"verstelling is 1G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
 msgid "4p - Siege Castles"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Beleërde Kastele"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:9
 msgid "Take control of this huge river delta."
-msgstr ""
+msgstr "Neem beheer oor hierdie reuse rivierdelta."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -1693,10 +2264,12 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:5
 msgid "Can you defeat all enemies and declare victory in this desolate valley?"
 msgstr ""
+"Kan jy al jou vyande verslaan en die oorwinning verklaar in hierdie verlate "
+"vallei?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:3
 msgid "4p - The Wilderlands"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Die Wildernis"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:4
 msgid ""
@@ -1704,28 +2277,31 @@
 "caves, rivers, and the ruins of ancient fortresses. Recommended settings of "
 "1G per village."
 msgstr ""
+"'n Uitgestrekte gebied van ongetemde wildernis, met 'n terrein met woude, "
+"grotte, riviere en die bouvalle van antieke vestings. Aanbevole verstelling "
+"van 1G per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "5p - Forest of Fear"
-msgstr "Die Vreeslike Woud"
+msgstr "5s - Die Vreeslike Woud"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:5
 msgid "In this mixed landscape, five armies battle for supremacy."
-msgstr ""
+msgstr "In hierdie gemengde landskap, stry vyf leërs om die oorhand te kry."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "6p - Hexcake"
-msgstr "Hexkoek"
+msgstr "6s - Heksekoek"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
-msgstr ""
+msgstr "2 teen 2 of 3 teen 3 spanspel."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:3
 msgid "6p - Smallolof"
-msgstr ""
+msgstr "6s - Kleinelof"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:4
 msgid ""
@@ -1733,33 +2309,41 @@
 "where six boxed-in armies come to a head. Recommended settings of 2 gold per "
 "village."
 msgstr ""
+"Slegs 'n meesterbrein sal op hierdie dodelike en beperkte slagveld oorleef, "
+"waar ses ingeperkte leërs teen mekaar te staan kom. Aanbevole verstelling is 
"
+"2 goud per dorp."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
 msgid "7p - Battle World"
-msgstr ""
+msgstr "7s - Wêreldstryd"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
 msgid ""
 "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
 msgstr ""
+"Tot 7 leërs ransel mekaar af in hierdie vreedsame land. Maak jouself reg vir 
"
+"'n lang stryd."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:17
 #, fuzzy
 msgid "Random map"
-msgstr "Lukrake kaart"
+msgstr "Willekeurige kaart"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:4
 msgid ""
 "Randomly generated map. Note: random maps are often unbalanced, but if you "
 "have time, you can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
+"Willekeurig geskepte kaart. Neem kennis: willekeurige kaarte is dikwels "
+"ongebalanseerd, maar as jy tyd het, kan jy hulle aanhou skep totdat jy op 'n "
+"goeie een afkom."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:17
 #, fuzzy
 msgid "Random map (Desert)"
-msgstr "Lukrake kaart (Woestyn)"
+msgstr "Willekeurige kaart (Woestyn)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:5
 msgid ""
@@ -1767,11 +2351,14 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"'n Willekeurige kaart met hoofsaaklik sand in die terrein. Neem kennis: "
+"willekeurige kaarte is dikwels ongebalanseerd, maar as jy tyd het, kan jy "
+"hulle aanhou skep totdat jy op 'n goeie een afkom."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:17
 msgid "Random map (Marsh)"
-msgstr "Lukrake kaart (Moeras)"
+msgstr "Willekeurige kaart (Moeras)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:5
 msgid ""
@@ -1779,11 +2366,14 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"'n Willekeurige kaart met hoofsaaklik moerasagtige terrein. Neem kennis: "
+"willekeurige kaarte is dikwels ongebalanseerd, maar as jy tyd het, kan jy "
+"hulle aanhou skep totdat jy op 'n goeie een afkom."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:17
 msgid "Random map (Winter)"
-msgstr "Lukrake kaart (Winter)"
+msgstr "Willekeurige kaart (Winter)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:4
 msgid ""
@@ -1791,11 +2381,15 @@
 "terrains. Note: random maps are often unbalanced, but if you have time, you "
 "can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
+"'n Willekeurige kaart in die verposing tussen lente en winter, hoofsaaklik "
+"sneeubedekte terrein. Neem kennis: willekeurige kaarte is dikwels "
+"ongebalanseerd, maar as jy tyd het, kan jy hulle aanhou skep totdat jy op 'n "
+"goeie een afkom."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "2p - Across The River"
-msgstr "Oor Die Rivier"
+msgstr "2s - Oor Die Rivier"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:5
 msgid ""
@@ -1803,16 +2397,22 @@
 "pretty well balanced towards both sides.\n"
 "You can use it AI vs AI to see how well a faction fares against another."
 msgstr ""
+"Hierdei kaart is 'n gerieflike manier om twee stamme te toets, aangesien dit "
+"goed gebalanseerd is aan beide kante.\n"
+"Jy kan die KI teen KI gebruik om te sien hoe goed 'n stam teen 'n ander kan "
+"vaar."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:4
 msgid "Basic Training"
-msgstr ""
+msgstr "Basiese Opleiding"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:71
 msgid ""
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me..."
 msgstr ""
+"Ek is hier om te leer hoe om in 'n geveg te baklei. Sekerlik kan 'n ervare "
+"ou towenaar soos jy die gevegkuns aan my verduidelik..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:75
 msgid ""
@@ -1821,15 +2421,19 @@
 "select Recruit, and select 'OK'. You can only recruit units on castle tiles "
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
+"Voordat jy enige geveg betree, moet jy eenhede werf. Om 'n eenheid te werf, "
+"moet jy regs op die kasteelblok kliek waar jy 'n eenheid wil werf. Kies dan "
+"Werf en dan 'OK'. Jy kan slegs eenhede op kasteelblokke werf wat verbind is "
+"met die vesting waarop jou leier is."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:78
 msgid "Recruit a unit"
-msgstr "Werf 'n eenheid aan"
+msgstr "Werf 'n eenheid"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
 #, fuzzy
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr "Uitstekend! Jy het 'n Elfse Vegter aangewerf."
+msgstr "Uitstekend! Jy het 'n Elwe Vegter gewerf."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:88
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:112
@@ -1847,6 +2451,9 @@
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
+"Aangesien eenhede nie kan beweeg op die beurt waartydens hulle gewerf is "
+"nie, moet jy jou beurt beïndig. Om dit te doen, kliek eenvoudig die 'Eindig "
+"Beurt' knop in die regter onderkantste hoekie."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:102
 msgid "End your turn"
@@ -1854,18 +2461,22 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:109
 msgid "You have successfully ended your turn."
-msgstr ""
+msgstr "Jy het jou beurt suksesvol beïndig."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:118
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Your next task is to move your Elvish Fighter. To move a unit, first select "
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
+"Jou volgende taak is om jou Elwe Vegter te beweeg. Om 'n eenheid te beweeg, "
+"kies dit eers, kies dan sy bestemming. In hierdie geval is sy bestemming die "
+"woud langs die Elwe Toordokter, Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:121
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
-msgstr ""
+msgstr "Beweeg jou Elwe Vegter tot langs Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:147
 msgid ""
@@ -1873,6 +2484,9 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
+"Uitstekend! Jy het jou Elwe Vegter suksesvol beweeg. Aangesien hy egter "
+"langs 'n vyandige eenheid inbeweeg het, het hy al sy beweging vir hierdie "
+"beurt verloor; dit word die 'beheersone' genoem."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:156
 msgid ""
@@ -1880,18 +2494,21 @@
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
+"Nou moet jy met jou vegter aanval. Om aan te val, kies 'n eenheid en kies "
+"dan sy teiken wat langs die aanvallende eenheid moet wees. Jy sal dan die "
+"aanval keuseboks sien, waar jy moet kies hoe jy gaan aanval."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:159
 msgid "Attack Merle"
-msgstr ""
+msgstr "Val Merle aan"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:177
 msgid "You have successfully attacked Merle."
-msgstr ""
+msgstr "Jy het Merle suksesvol aangeval."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:186
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
-msgstr ""
+msgstr "Beeïndig jou beurt en wag vir Merle om jou aan te val."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:194
 msgid ""
@@ -1899,6 +2516,9 @@
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
+"Jou vegter het Merle se aanval oorleef. Wanneer ookal 'n eenheid 'n geveg "
+"oorleef kry dit ervaring uit die geveg. Wanneer 'n eenheid genoeg ervaring "
+"opdoen, word dit na die volgende vlak bevorder en word hy sterker."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:203
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:206
@@ -1908,13 +2528,15 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:220
 msgid "Villages heal the units on them."
-msgstr ""
+msgstr "Dorpe genees eenhede op hulle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:229
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
 msgstr ""
+"Nou moet jy Merle verslaan deur haar LP tot 0 of minder te verlaag. Val net "
+"aanhoudend aan."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 #, fuzzy
@@ -1922,12 +2544,17 @@
 msgstr "Verslaan Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:251
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Oops! You moved your leader off of the keep. Remember, when your leader is "
 "not on a keep, you cannot recruit. Also remember that if your leader dies, "
 "you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you "
 "back onto your keep."
 msgstr ""
+"Oeps! Jy het jou leier van die vesting afbeweeg. Onthou, wanneer jou leier "
+"nie op 'n vesting is nie, kan jy geen werwing doen nie. Onthou ook dat as "
+"jou leier sou sterf, jy verloor. Om met die les aan te gaan sal ek jou na "
+"terug na jou vesting moet verplaas."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:270
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:229
@@ -1935,6 +2562,8 @@
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
+"Ongelukkig het jy veloor omdat jou leier verslaan is. Hopelik het my lesse "
+"jou so 'n bietjie wysheid besorg."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:278
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:237
@@ -1942,20 +2571,24 @@
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
+"Ongelukkig het jy verloor aangesien jou tyd uitgehardloop het. Hopelik het "
+"my lesse jou so 'n bietjie wysheid besorg."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:290
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
-msgstr ""
+msgstr "Jy het die eerste opleidingscenario suksesvol afgehandel."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:293
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:287
 msgid "Hooray!"
-msgstr ""
+msgstr "Hoera!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:299
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:249
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
 msgstr ""
+"Wil jy enige van die vaardighede hersien wat jy tydens die scenario geleer "
+"het?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:302
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
@@ -1965,7 +2598,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:304
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:254
 msgid "I'm done reviewing skills!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek's klaar met die hersien van vaardighede!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:324
 msgid ""
@@ -1973,16 +2606,22 @@
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
 "in a mock battle."
 msgstr ""
+"Al het jy die eerste scenario afgehandel, is jou opleiding nog nie klaar "
+"nie. Ons gaan nou voort met die volgende scenario waartydens jy teen my gaan "
+"baklei in 'n skyngeveg."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "Traits and Specialties"
-msgstr ""
+msgstr "Karaktertrekke en Besonderhede"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:46
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
 msgstr ""
+"Nou sal ons jou aan 'n moeilker toets blootstel. Jy moet my in 'n skyngeveg "
+"verslaan."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:50
 msgid ""
@@ -1992,8 +2631,14 @@
 "Recall, select your fighter, then select 'OK'. You should also recruit "
 "Elvish Fighters and Elvish Archers."
 msgstr ""
+"Jy kan die meeste scenarios wen deur eenvoudig al die vyande se leiers te "
+"verslaan. Wen hierdie scenario deur my te verslaan. Jou vegter van die "
+"vorige scenario kan jou in hierdie stryd help. Om hom terug te roep, kliek "
+"regs op 'n kasteelblok, kies Terugroep, kies jou vegter en dan 'OK'. Jy "
+"behoort ook Elwe Vegters en Elwe Boogskutters te werf."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:69
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Skills covered:\n"
 "Recalling\n"
@@ -2005,6 +2650,15 @@
 "Specialties\n"
 "Objects"
 msgstr ""
+"Vaardighede gedek:\n"
+"Terugroeping\n"
+"Karaktertrekke\n"
+"Goud\n"
+"Tyd in dag\n"
+"Terrein\n"
+"Weerstand\n"
+"Besonderhede\n"
+"Voorwerpe"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:71
 #, fuzzy
@@ -2024,7 +2678,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Jy het jou Elwe Vegter suksesvol terug geroep."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:97
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
@@ -2035,7 +2689,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:170
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:202
 msgid "En garde!"
-msgstr ""
+msgstr "En garde!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:106
 msgid ""
@@ -2043,33 +2697,46 @@
 "statistics shown before you recruited them. This is because they have been "
 "assigned traits."
 msgstr ""
+"Jy mag opmerk dat jou eenhede effens verskillende statistieke het as die "
+"statistieke wat vertoon is voordat jy hulle gewerf het. Dit is omdat hulle "
+"sekere karaktertrekke gekry het."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:119
 msgid ""
 "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
 "have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
 msgstr ""
+"Wanneer jy eenhede wil werf of terugroep, verloor jy goud. As dit sou "
+"veroorsaak dat jy minder as 0 goud het kan jy nie werf of terugroep nie."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:131
 msgid ""
 "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
+"Die son is besig om oor Wesnoth te sak. Die tyd in die dag bepaal hoeveel "
+"skade eenhede van verskillende stamme mekaar kan aandoen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:143
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
 msgstr ""
+"Elke blok het 'n terrein wat aan die blok besondere eienskappe verleen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:155
 msgid ""
 "Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
 "take from that attack."
 msgstr ""
+"Elke aanval het 'n soort skade wat bepaal hoeveel skade verskillende eenhede "
+"sal ly as gevolg van daardie aanval."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
 msgstr ""
+"Baie eenhede het 'n besondere eienskap wat die reëls van die spel op 'n "
+"manier verander."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:189
 msgid ""
@@ -2077,10 +2744,14 @@
 "your units found a potion which will make him do more damage on his attack. "
 "To see his new combat statistics, look at the Status Table."
 msgstr ""
+"Sommige voorwerpe verander die statistieke van die eenheid wat hulle "
+"gebruik. Een van jou eenhede het 'n doepa gevind wat veroorsaak dat hy meer "
+"skade aanrig met sy aanval. Om sy nuwe statistieke te sien, kyk na die "
+"Statustabel."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
 msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie doepa verhoog die skade van die drinker se aanval met vier."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:218
 msgid ""
@@ -2088,14 +2759,18 @@
 "recapture the ones that they already have. This will cut off their gold "
 "supply and make them unable to recruit."
 msgstr ""
+"Onthou om te probeer verhoed dat die vyand dorpie oorneem en om dorpe terug "
+"te neem wat hulle reeds oorgeneem het. Dit sal hulle goudvoorraad verminder "
+"en veroorsaak dat hulle nie kan werf nie."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
 msgstr ""
+"Jy mag dalk volgende 'n veldtog wil loods of 'n multispeler spel wil speel."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
-msgstr ""
+msgstr "Dit was goed verduidelik! Maar..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:44
 msgid ""
@@ -2106,10 +2781,16 @@
 "Gaining experience\n"
 "Winning scenarios"
 msgstr ""
+"Vaardighede gedek:\n"
+"Werf van eenhede\n"
+"Beweeg van eenhede\n"
+"Aanval van vyandige eenhede\n"
+"Opdoen van ervaring\n"
+"Wen van Scenarios"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:45
 msgid "Current objective:"
-msgstr ""
+msgstr "Huidige doelwit:"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:55
 #, fuzzy
@@ -2117,9 +2798,8 @@
 msgstr "Delfador sterf"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "How do I recruit units?"
-msgstr "Hoe werf ek eenhede aan?"
+msgstr "Hoe werf ek eenhede?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:66
 msgid ""
@@ -2129,6 +2809,11 @@
 "recruit, and select 'OK'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
 "Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
 msgstr ""
+"Om 'n eenheid te werf, kliek regs op die kasteelblok waarop jy 'n eenheid "
+"wil werf. Kies dan Werf, of hou jou pyltjie oor die blok en druk 'Ctrl-R'. "
+"Kies volgende die soort eenheid wat jy wil werf en kies 'OK'. Om vinniger te "
+"werf kan jy 'Ctrl-Shift-R' gebruik om die laaste soort eenheid te werf, wat "
+"jy voorheen gewerf het."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:67
 msgid ""
@@ -2140,6 +2825,13 @@
 "dies, you lose the game. You can win most scenarios by defeating all enemy "
 "leaders."
 msgstr ""
+"'n Leier is 'n eenheid wat werf. Dit beteken dat wanneer jou leier op 'n "
+"vesting is, hy eenhede op aangrensende kasteelblokke kan werf. Leiers is "
+"gewoonlik kragtige eenhede waarvan elke kant net een beheer. Jou leier is "
+"gewoonlik ook die eerste eenheid wat jou kant beheer en begin altyd op 'n "
+"vesting. Jy kan jou leier kies deur eenvoudig 'l' te druk. As jou leier "
+"sterf, verloor jy die spel. Jy kan die meeste scenarios wen deur al die "
+"vyandige leiers te verslaan."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:67
 msgid "What's a leader?"
@@ -2147,7 +2839,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:68
 msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoe besluit ek op watter soort eenheid ek moet werf?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:68
 msgid ""
@@ -2155,11 +2847,14 @@
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
 "the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
 msgstr ""
+"Jy moet hulle vaardighede, wat aan die linkerkant van die eenheid keuseboks "
+"vertoon word asook hulle koste wat langs die naam van die eenheid verskyn, "
+"versigtig nagaan. Jy sal meer oor hierdie statistieke leer tydens hierdie "
+"les."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
-msgstr "Wat gebeur wanneer ek 'n eenheid aanwerf?"
+msgstr "Wat gebeur wanneer ek 'n eenheid werf?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:69
 msgid ""
@@ -2167,6 +2862,9 @@
 "choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
 "cannot move or attack until you end your turn."
 msgstr ""
+"Wanneer jy 'n eenheid werf, verskyn dit met volle gesondheid op 'n "
+"kasteelblok van jou keuse. Dit ontvang ook twee karaktertrekke, wat later "
+"bespreek sal word. Dit kan nie beweeg voordat jy jou beurt beeïndig nie."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
 msgid "How do I end my turn?"
@@ -2178,6 +2876,9 @@
 "click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-right "
 "hand corner."
 msgstr ""
+"Een manier om jou beurt te beeïndig is om 'Alt-E' te druk. Alternatiewelik "
+"kan jy regs kliek en Eindig Beurt kies of jy kan op die Eindig Beurt knop in "
+"die regterkantste hoek onder kliek."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:74
 msgid "What happens when I end my turn?"
@@ -2192,11 +2893,18 @@
 "current turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. "
 "When this number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
 msgstr ""
+"Wanneer jy jou beurt beeïndig, is dit 'n ander kant se beurt en kan slegs "
+"daardie kant beweeg, totdat daardie kant sy beurt beeïndig. Na al die kante "
+"hulle beurt beeïndig het, begin die volgende beurt. Dit het verskeie effekte 
"
+"soos om te veroorsaak dat alle eenhede hulle volle bewegingspotensiaal "
+"herwin. Die aantal beurte word op die statusbalk langs die prent van 'n vlag "
+"vertoon. Wanneer hierdie getal die maksimum aantal beurte oorskry, verloor "
+"jy die spel."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:78
 #, fuzzy
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr "Hoe ver kan my Elfse Vegter beweeg?"
+msgstr "Hoe ver kan my Elwe Vegter beweeg?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:78
 msgid ""
@@ -2211,6 +2919,17 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
+"Jou Elwe Vegter begin met 'n sekere aantal bewegingspunte vir elke beurt; "
+"dit word sy spoed genoem. Wanneer jou Elwe Vegter op 'n paadjie loop, kos "
+"elke blok waardeur hy beweeg hom bewegingspunte; dit sluit die bestemming "
+"in. Wanneer jy jou Elwe Vegter kies, word al die blokke waarheen hy nie kan "
+"beweeg nie verdof. As die bestemming te ver weg genoeg is dat hy meer as een "
+"beurt benodig om dit te bereik, sal 'n getal verskyn wat aandui hoeveel "
+"beurte dit hom sal neem. Deur op 'n ruimte te kliek wat ver wag is sal die "
+"eenheid op 'n roete geplaas word wat hom daarheen sal neem, wat beteken dat "
+"dit outomaties so ver as wat dit kan met elke beurt sal beweeg in die "
+"rigting van daardie ruimte. As jy per abuis 'n eenheid op 'n roete geplaas "
+"het, kies dit twee keer om die roete te verwyder."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:79
 msgid ""
@@ -2220,14 +2939,18 @@
 "movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
 "weak and wounded units."
 msgstr ""
+"'n Eenheid se beheersone is die ligging wat bestaan uit al die blokke "
+"aangrensend tot die eenheid. Eenhede kan nie deur 'n teenstander se "
+"beheersones beweeg nie; hulle kan net tot daarop beweeg. Beheersones kan "
+"gebruik word om te verhoud dat vyande jou swak en gewonde eenhede bereik."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:79
 msgid "What's the zone of control?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat is die beheersone?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:80
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoe stel ek vas wie is bondgenote en wie is vyande?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:80
 msgid ""
@@ -2239,12 +2962,21 @@
 "Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
 "displayed as a disc below the unit."
 msgstr ""
+"Eenhede wat jy beheer het 'n groen, geel of rooi energiesirkel bo-aan hulle "
+"gesondheidsbalk, die vertikale groen balk langs hulle. Eenhede met volle "
+"beweging s'n is groen: eenhede met beweging oor s'n is geel en eenhede met "
+"geen beweging oor nie s'n is rooi. Eenhede wat deur die vyand beheer word "
+"het nie so 'n sirkel nie. Bondgenote wat jy nie beheer nie, soos ek, het 'n "
+"blou energiesirkel. Die opsie 'Wys Spankleure', by Voorkeure, veroorsaak dat "
+"die kleur van 'n eenheid se beheerder as 'n skyf onder die eenheid vertoon "
+"word."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:84
 msgid "Can Merle retaliate from my attack?"
-msgstr ""
+msgstr "Kan Merle terugveg?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:84
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
 "This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
@@ -2259,8 +2991,22 @@
 "to retaliate at all. However ranged units cannot shoot across multiple "
 "hexes; this is one of the distinctive features of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Wanneer 'n eenheid aangeval word, slaan dit terug met een van sy eie wapens. "
+"Dit beteken dat na elke hou van die aanvaller, die verdediger sal terugslaan "
+"met een hou. Dit hou aan totdat die een kant nie meer houe oor het nie, in "
+"welke geval die ander eenheid aanhou aanval totdat sy houe ook opraak. 'n "
+"Eenheid kan egter slegs terugslaan met 'n wapen van dieselfde reikvermoë as "
+"die een waarmee hy aangeval word. Dit beteken dat 'n afstandaanval slegs met "
+"'n afstandwapen beantwoord kan word en 'n handgeveg slegs met 'n handgeveg "
+"beantwoord kan word. Die meeste eenhede se handaanvalle is kragtiger as "
+"hulle afstandaanvalle. Eenhede wat goed is met afstandaanvalle is nuttig om "
+"terug te slaan teen eenhede wat spesialiseer in hand tot hand gevegte. "
+"Sommige handgeveg eenhede sonder afstandaanvalle sal glad nie kan terugslaan "
+"nie. Afstandeenhede kan egter nie oor meer as een blok skiet nie; dit is een "
+"van die kenmerkende eienskappe van Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:85
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Every attack does a certain amount of damage per hit, and can be used a "
 "certain number of times per battle. These numbers, called the attack's "
@@ -2271,10 +3017,18 @@
 "damage per blow and has 4 blows, so it can deal up to 56 damage in a single "
 "combat."
 msgstr ""
+"Elke aanval veroorsaak 'n seker hoeveelheid skade vir elke trefhou en kan 'n "
+"sekere aantal kere in 'n geveg gebruik word. Hierdie getalle word die aanval "
+"se skade en trefgetalle genoem en word in daardie volgorde vertoon onder die "
+"aanval se naam op die eenheid se statustabel en langs dit op die "
+"aanvalkeusebalk. Om vinnig die maksimum skade wat 'n aanval kan veroorsaak "
+"vas te stel, vermenigvuldig die skade met die aantal trefhoue. As my "
+"weerligaanval byvoorbeeld 14 skade aanrig en vier trefhoue het, kn dit "
+"soveel as 56 skade in 'n enkele geveg toedien."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:85
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoe kan 'n mens vasstel hoe kragtig 'n eenheid se aanvalle is?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:86
 msgid ""
@@ -2282,10 +3036,13 @@
 "based on the defender's skill at defending blows, and is listed on the "
 "attack options menu after the damage and strike numbers for the bow attack."
 msgstr ""
+"Eenhede het die vermoë om houe te blokkeer. Die kans wat 'n eenheid het om "
+"te tref hang van die verdediger se vaardigheid af om houe af te weer en word "
+"gelys op die aanvalkeusebalk na die skade en trefgetalle vir die boogaanval."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:86
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
-msgstr ""
+msgstr "Sal my vegter elke keer tref as hy aanval?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:90
 #, fuzzy
@@ -2300,6 +3057,12 @@
 "experience is gained from defeating an enemy unit. The amount of XP gained "
 "from killing an enemy is equal to 8 times the enemy's level."
 msgstr ""
+"Wanneer 'n eenheid teen 'n ander eenheid veg, doen dit ervaring, in kort "
+"'EP', tydens die geveg op. Die hoeveelheid ervaring wat opgedoen word is "
+"gelykstaande aan ide teenstander se vlak, wat normaalweg daardie eenheid se "
+"krag aandui. Baie meer ervaring word egter opgedoen as 'n vyand verslaan "
+"word. Die hoeveelheid EP wat verkry word deur 'n vyand te dood is "
+"gelykstaande aan 8 keer die vyand se vlak."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:91
 #, fuzzy
@@ -2315,10 +3078,17 @@
 "when a unit advances, it is healed completely and any handicaps that have "
 "been cast on it are removed. This is known as 'advance-heal'."
 msgstr ""
+"Wanneer 'n eenheid bevorder word, verander dit in 'n ander soort eenheid. "
+"Hierdie eenheidsoort is afhanklik van wat die eenheid oorspronklik was, maar "
+"soms sal daar meer as een keuse wees waarna die eenheid bevorder kan word. "
+"Gevorderde eenhede is gewoonlik kragtiger en 1 vlak hoër as wat hulle "
+"oorspronklik was. Wanneer 'n eenheid bevorder word, word dit ook geheel en "
+"al genees en enige gebreke wat daaraan toegevoeg is word ook verwyder. Dit "
+"staan bekend as 'gevorderde genesing'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:95
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat gebeur as 'n eenheid tot op 'n dorp beweeg?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:95
 msgid ""
@@ -9222,7 +9992,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2636
 msgid "Label:"
-msgstr ""
+msgstr "Etiket:"
 
 #: src/playturn.cpp:2768
 msgid ""
@@ -9236,7 +10006,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2822
 msgid "Replace with local player"
-msgstr ""
+msgstr "Vervang met lokale speler"
 
 #: src/playturn.cpp:2823
 msgid "Abort game"
@@ -9244,11 +10014,11 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2826
 msgid "Replace with "
-msgstr ""
+msgstr "Vervang met"
 
 #: src/playturn.cpp:2830
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
-msgstr ""
+msgstr "het die spel verlaat. Wat wil jy doen?"
 
 #: src/reports.cpp:124
 #, fuzzy
@@ -9288,16 +10058,18 @@
 msgstr "vergiftig: "
 
 #: src/reports.cpp:141
+#, fuzzy
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie eenheid is versteen. Dit mag nóg skuif nóg aanval."
 
 #: src/reports.cpp:141
 msgid "stone: "
-msgstr ""
+msgstr "klip:"
 
 #: src/reports.cpp:251 src/unit_types.cpp:311
+#, fuzzy
 msgid "damage"
-msgstr ""
+msgstr "skade"
 
 #: src/reports.cpp:269
 #, fuzzy
@@ -9325,27 +10097,30 @@
 
 #: src/reports.cpp:330
 msgid "Allied village"
-msgstr ""
+msgstr "Geallieerde dorp"
 
 #: src/reports.cpp:390
 msgid "Observers:"
 msgstr ""
 
 #: src/serialization/parser.cpp:98
+#, fuzzy
 msgid "Unexpected characters at line start"
-msgstr ""
+msgstr "Onverwagte karakters by lyn begin"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:124
 msgid "Missing closing tag for tag $tag at $pos"
 msgstr ""
 
 #: src/serialization/parser.cpp:139
+#, fuzzy
 msgid "Unterminated [element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "[element] tag nie gesluit nie"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:149 src/serialization/parser.cpp:185
+#, fuzzy
 msgid "Invalid tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Verkeerde tag naam"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:152
 msgid "Unterminated [+element] tag"
@@ -9353,23 +10128,26 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:168
 msgid "Invalid closing tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Verkeerde sluitende tag naam"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:171
+#, fuzzy
 msgid "Unterminated closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Sluitende tag is nie gesluit nie"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:173
+#, fuzzy
 msgid "Unexpected closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Ongewagte sluitende tag"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:179
+#, fuzzy
 msgid "Found invalid closing tag $tag2 for tag $tag (opened at $pos)"
-msgstr ""
+msgstr "Tag $tag (wat by $pos begin) deur verkeerde tag $tag2 gesluit"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:204 src/serialization/parser.cpp:216
 msgid "Empty variable name"
-msgstr ""
+msgstr "Veranderlike name leegmaak"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:210
 msgid "Unexpected characters after variable name (expected , or =)"
@@ -9385,7 +10163,7 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:306
 msgid "$error at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "$error by $pos"
 
 #: src/titlescreen.cpp:200
 #, fuzzy
@@ -9398,7 +10176,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:202
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Multispeler"
 
 #: src/titlescreen.cpp:203
 msgid "TitleScreen button^Load"
@@ -9410,15 +10188,15 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:205
 msgid "TitleScreen button^Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Voorkeure"
 
 #: src/titlescreen.cpp:206
 msgid "About"
-msgstr ""
+msgstr "Omtrent"
 
 #: src/titlescreen.cpp:207
 msgid "TitleScreen button^Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Verlaat"
 
 #: src/titlescreen.cpp:208
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
@@ -9452,15 +10230,16 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:215
 msgid "Quit the game"
-msgstr ""
+msgstr "Verlaat die spel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:246
 msgid "More"
 msgstr "Meer"
 
 #: src/titlescreen.cpp:256
+#, fuzzy
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "-- Die Boek van Wesnoth"
 
 #: src/unit.cpp:1074 src/unit.cpp:1201
 msgid "; "
@@ -9493,21 +10272,3 @@
 #, fuzzy
 msgid "neutral"
 msgstr "neutrale"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Oggend en Namiddag word as dag getel, Eerste en Tweede Wag word as nag "
-#~ "getel."
-
-#~ msgid "2p - Icy Waters"
-#~ msgstr "2s - Ysige Waters"
-
-#~ msgid "Vera.ttf"
-#~ msgstr "Vera.ttf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "boiling water"
-#~ msgstr "kookwater"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]