wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-sotbe/sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-sotbe/sv.po
Date: Wed, 10 Aug 2005 10:15:29 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/10 14:15:29

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.133&tr2=1.134&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.56&tr2=1.57&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.56 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.57
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.56 Mon Aug 8 12:47:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Wed Aug 10 14:15:29 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-25 21:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-08 16:11+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
@@ -45,6 +45,7 @@
 "Let orcish leader Kapou'e join up with the runaway Tribes council and free "
 "his enslaved people."
 msgstr ""
+"Förena orchledaren Kapou'e med stamrådet och befria hans förslavade folk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -279,7 +280,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:213
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr "Så här är vi nu, och de förbereder ett anfall."
+msgstr "Så var det då dags; de förbereder ett anfall."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
@@ -359,6 +360,8 @@
 "Reinforcements, at last. We don't have much time, the Orcish hordes are on "
 "their way. To the attack!"
 msgstr ""
+"Förstärkningar, äntligen! Var har inte så mycket tid på oss, orchernas "
+"horder är på väg. Till era positioner!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:406
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
@@ -436,7 +439,7 @@
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
 "Det har gått två dagar sedan vi gick in i öknen. Jag har aldrig i hela 
mitt "
-"liv varit så varm, och dessutom så är maten nästan slut."
+"liv varit så varm, och dessutom är maten nästan slut."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:133
 msgid ""
@@ -1072,8 +1075,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:174
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
-"Ahhh, jag är så trött. Det var ett bra förslag att stanna still på ett 
så "
-"här lugnt ställe."
+"Ahhh, jag är så trött. Det var ett bra förslag att stanna på ett så 
här "
+"stillsamt ställe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:178
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.133 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.134
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.133   Mon Aug 8 12:47:11 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed Aug 10 14:15:29 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-07 22:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-10 16:07+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,7 +21,6 @@
 msgstr "Fullständigt läkande"
 
 #: data/fonts.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 msgstr "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 
@@ -62,9 +61,8 @@
 msgstr "Terräng"
 
 #: data/help.cfg:54 data/help.cfg:60 data/help.cfg:244
-#, fuzzy
 msgid "Overview"
-msgstr "Skriva över?"
+msgstr "Översikt"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -101,7 +99,6 @@
 msgstr "Grundläggande spelteknik"
 
 #: data/help.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These pages outline all you need to know to play Battle for Wesnoth. They "
 "cover how to play and the basic mechanics behind the game. As you play the "
@@ -111,8 +108,10 @@
 msgstr ""
 "Dessa sidor ger en översikt över allt du behöver veta för att spela 
Kampen "
 "om Wesnoth. De tar upp hur man spelar och de grundläggande mekanismer som "
-"styr spelet. Om du följer länkarna får du mer detaljerad information "
-"angående särskilda situationer och undantag."
+"styr spelet. De här sidorna fylls på med ytterligare information efter hand 
"
+"som du spelar och stöter på nya aspekter av spelet. Om du följer länkarna 
"
+"får du mer detaljerad information angående särskilda situationer och "
+"undantag."
 
 #: data/help.cfg:71
 msgid ""
@@ -160,8 +159,8 @@
 "If your computer has a connection to the Internet, you can play against "
 "other people across the Internet."
 msgstr ""
-"Spelet är en serie av slag, eller scenarier. I varje scenario ställs "
-"dinatrupper mot en eller flera motståndares trupper. Du kan spela mot datorn 
"
+"Spelet är en serie av slag, eller scenarier. I varje scenario ställs dina "
+"trupper mot en eller flera motståndares trupper. Du kan spela mot datorn "
 "eller mot dina vänner, där ni turas om med att sitta vid datorn och göra 
era "
 "drag (heta stolen-spel). Om din dator är uppkopplad i ett nätverk så kan 
du "
 "också spela mot andra som är uppkopplade mot samma nätverk. Om din dator 
har "
@@ -224,10 +223,10 @@
 "en <ref>dst=terrain_castle text=borg</ref>. Du rekryterar antingen genom att "
 "välja Rekrytera från menyn eller genom att högerklicka på någon ruta och 
"
 "välja <italic>text=Rekrytera</italic>. Du får då upp rekryteringsmenyn, 
där "
-"tillgångliga trupper visas tillsammans med vad det kostar att leja dem. Om "
+"tillgängliga trupper visas tillsammans med vad det kostar att leja dem. Om "
 "du klickar på ett truppslag så visas dess egenskaper till vänster i "
 "dialogrutan. För att rekrytera en trupp ur det valda truppslaget klickar du "
-"på Rekrytera."
+"på Ok."
 
 #: data/help.cfg:92
 msgid ""
@@ -240,7 +239,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Om du högerklickade på en borgruta och valde Rekrytera, så kommer den nya "
+"Om du högerklickade på en borgruta och valde Rekrytera så kommer den nya "
 "truppen att dyka upp på den rutan. I annat fall dyker den upp på en ledig "
 "ruta nära kärntornet. Du kan bara rekrytera så många trupper som du har "
 "lediga rutor i din borg, och du kan inte använda mer guld än du faktiskt 
har "
@@ -256,7 +255,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
-"text='Karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper."
+"text='karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper."
 
 #: data/help.cfg:96
 msgid ""
@@ -271,7 +270,7 @@
 "I senare scenarier kommer du också kunna välja att Återkalla veteraner 
från "
 "tidigare strider. Detta fungerar likadant som rekrytering, bortsett från att 
"
 "det kostar 20 guld att återkalla en trupp oavsett vad den kostade när du "
-"rekryterade den. Om du väljer att Återkalla får du upp en lista över de "
+"rekryterade den. Om du väljer Återkalla får du upp en lista över de "
 "tillgängliga veteraner som du kan välja bland."
 
 #: data/help.cfg:98
@@ -297,30 +296,35 @@
 "On top of the energy bar shown next to each unit of yours is an orb. For "
 "units you control, this orb is:"
 msgstr ""
+"Ovanför energimätaren som visas bredvid alla dina trupper finns en sfär. 
För "
+"de trupper du kontrollerar är sfären:"
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid "green if it hasn't moved this turn,"
-msgstr ""
+msgstr "grön om truppen inte har förflyttats detta drag,"
 
 #: data/help.cfg:106
 msgid "yellow if it has moved, but could still move further or attack, or"
 msgstr ""
+"gul om du har flyttat truppen detta drag, men den kan förflyttas ytterligare 
"
+"och/eller anfalla under innevarande drag, eller"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid "red if it has used all its movement this turn."
 msgstr ""
+"röd om du kontrollerar truppen, men dess förflyttning detta drag är slut."
 
 #: data/help.cfg:108
 msgid "The orb is blue if the unit is an ally you do not control."
-msgstr ""
+msgstr "Sfären är blå om truppen är en allierad som du inte kontrollerar."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid "Enemy units have no orb on top of their energy bar."
-msgstr ""
+msgstr "Fiendetrupper har ingen sfär ovanför sina energimätare."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid "Hitpoints and Experience"
-msgstr ""
+msgstr "Hälsopoäng och erfarenhet"
 
 #: data/help.cfg:115
 msgid ""
@@ -329,6 +333,10 @@
 "experience points (XP). A freshly recruited unit starts with no experience "
 "points, and gains experience by fighting enemies."
 msgstr ""
+"Varje trupp har ett visst antal hälsopoäng (HP). När en trupp får mindre 
än "
+"1 hälsopoäng dör truppen. Varje trupp har också ett visst antal "
+"erfarenhetspoäng (EP). En nyrekryterad trupp har inga erfarenhetspoäng till 
"
+"en början, men erhåller erfarenhetspoäng genom att strida."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -336,6 +344,9 @@
 "using two numbers (the current value and the maximum value the unit can "
 "have)."
 msgstr ""
+"En trupps hälso- och erfarenhetspoäng visas i statuspanelen med två 
siffror "
+"vardera. Den första siffran visar de nuvarande poängen och den andra visar "
+"maximalt värde."
 
 #: data/help.cfg:117
 msgid ""
@@ -344,6 +355,10 @@
 "experience bar, which turns white as the unit is about to "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advance</ref>."
 msgstr ""
+"Hälsopoängen visas också med en energimätare bredvid varje trupp; denna 
är "
+"grön, gul eller röd. En trupp med minst 1 erfarenhetspoäng har en blå "
+"erfarenhetsmätare, som blir vit när truppen är nära att "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text=befordras</ref>."
 
 #: data/help.cfg:122 src/help.cpp:1197
 msgid "Movement"
@@ -366,7 +381,7 @@
 "under samma drag genom att lysas upp. Om muspekaren hålls över sådan 
upplyst "
 "ruta, så visas det försvar som truppen får om den ställs på den rutan. 
Om "
 "muspekaren hålls över en skuggad ruta, så visas dessutom antalet drag som "
-"krävs för att nå den. Om en skuggad ruta väljs, kommer truppen att 
flyttas "
+"krävs för att nå den. Om en skuggad ruta väljs så kommer truppen att 
flyttas "
 "dit den snabbaste vägen under kommande drag."
 
 #: data/help.cfg:125
@@ -385,7 +400,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och som 
"
+"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, som "
 "spenderas för varje ruta som truppen träder in i. Kostnaden att förflytta "
 "sig över en viss ruta avgörs av rutans terräng. Till exempel kostar det "
 "nästan alltid 1 förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur 
många "
@@ -409,7 +424,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg Kontrollzonerna. Varje "
+"Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg kontrollzonerna. Varje "
 "trupp skapar en kontrollzon i de närmaste 6 rutorna. En fiendetrupp som "
 "kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart stanna. En viktig 
"
 "del av Kampen om Wesnoth är att lära sig hur dessa kontrollzoner fungerar, "
@@ -435,7 +450,6 @@
 msgstr "Strid"
 
 #: data/help.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Combat in Battle for Wesnoth always takes place between units in adjacent "
 "hexes. Click on your unit, and click on the enemy you want to attack: your "
@@ -458,7 +472,6 @@
 "används, och distansstrid, där vapen som pilbågar, spjut och eldklot 
används."
 
 #: data/help.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -469,7 +482,6 @@
 "<header>text='Turordning och antal attacker'</header>"
 
 #: data/help.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -487,7 +499,7 @@
 "Varje utfall antingen träffar, och åsamkar då en given mängd skada, eller 
"
 "missar, och åsamkar då ingen skada alls. Utfallen fortsätter växelvis 
tills "
 "båda trupperna har använt sitt givna antal attacker. Antalet attacker en "
-"trupp har varierar, till exempel har en alvkrigare med ett 5-4-svärd 4 "
+"trupp har varierar, till exempel har en alvkrigare med en 5-4-attack 4 "
 "utfall som vardera ger 5 i skada, medan en orchsoldat med en 9-2-attack bara "
 "har två utfall (men som ger 9 i skada vardera)."
 
@@ -516,12 +528,13 @@
 "\n"
 "\n"
 "Chansen att en trupp träffar en annan under ett utfall beror i princip bara "
-"på vilken terräng försvararen står på. Chansen att träffa i 
statuspanelen "
-"eller genom att man högerklickar på en trupp, väljer Truppbeskrivning, och 
"
-"sedan <italic>text='Terrängavdrag'</italic>. Till exempel har många alver 
en "
-"försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara 
"
-"bara har 30% chans att träffa dem. Precis på samma sätt avgörs "
-"träffmöjligheten för alven av terrängen som den andra truppen står på."
+"på vilken terräng försvararen står på. Chansen att träffa visas i "
+"statuspanelen eller genom att man högerklickar på en trupp, väljer "
+"Truppbeskrivning, och sedan <italic>text='Terrängavdrag'</italic>. Till "
+"exempel har många alver en försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär 
att en "
+"attackerande trupp bara bara har 30% chans att träffa dem. Precis på samma "
+"sätt avgörs träffmöjligheten för alven av terrängen som den andra 
truppen "
+"står på."
 
 #: data/help.cfg:145
 msgid ""
@@ -536,8 +549,8 @@
 "\n"
 "\n"
 "Det finns två undantag till den här regeln: vid "
-"<ref>dst=weaponspecial_magical text='Magiska attacker'</ref> och då "
-"<ref>dst=weaponspecial_marksman text=Prickskyttar</ref> anfaller. Magiska "
+"<ref>dst=weaponspecial_magical text='magiska attacker'</ref> och då "
+"<ref>dst=weaponspecial_marksman text=prickskyttar</ref> anfaller. Magiska "
 "attacker har alltid 70% chans att träffa, oavsett terräng, och när "
 "prickskyttar gör ett offensivt utfall har de alltid minst 60% chans att "
 "träffa, oavsett terräng."
@@ -553,7 +566,6 @@
 "<header>text=Skada</header>"
 
 #: data/help.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -568,10 +580,10 @@
 "\n"
 "\n"
 "Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
ger "
-"en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 hälsopoäng (HP). Detta 
"
+"en alvkrigare med ett 5-4-attack en grundskada på 5 hälsopoäng (HP). Detta 
"
 "modifieras vanligtvis av två faktorer: försvararens "
-"<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Motståndskraft</ref> samt vilken "
-"<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Hur grundskadan "
+"<ref>dst=damage_types_and_resistance text=motståndskraft</ref> samt vilken "
+"<ref>dst=time_of_day text='tid på dygnet'</ref> det är. Hur grundskadan "
 "förändras av dessa faktorer kan du se under 
<italic>text='Skadeberäkning'</"
 "italic> när du väljer attack."
 
@@ -588,7 +600,7 @@
 "\n"
 "Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de 
vållar "
 "sina fiender i strid. Den vanligaste av dessa är förmågan är att "
-"<ref>dst=weaponspecial_charge text=Storma</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en "
+"<ref>dst=weaponspecial_charge text=storma</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en "
 "annan fördubblas skadan som både anfallaren och försvararen vållar."
 
 #: data/help.cfg:156
@@ -643,7 +655,6 @@
 "extremt sårbara för heliga attacker."
 
 #: data/help.cfg:163
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -654,28 +665,25 @@
 "\n"
 "\n"
 "Om en attack träffar, så vållar den alltid minst en poäng i skada. Detta "
-"gäller även om truppen har 100% motstånd mot aktuell attacktyp."
+"gäller även om den försvarande truppen har 100% motstånd mot aktuell "
+"attacktyp."
 
 #: data/help.cfg:168
 msgid "Time of Day"
 msgstr "Dygnets gång"
 
 #: data/help.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The time of day affects the damage of certain units as follows:\n"
 " Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night\n"
 " Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime\n"
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
 "Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt "
 "följande:\n"
-"\n"
-"Redbara trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
-"Ljusskygga trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under dagen.\n"
-"Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet."
+" Redbara trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
+" Ljusskygga trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under dagen.\n"
+" Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -685,6 +693,11 @@
 "pane. For the usual day/night cycle, Morning and Afternoon count as day, "
 "First and Second Watch count as night:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Nuvarande tid på dygnet visas under minikartan i statuspanelen. Under "
+"dygnscykeln räknas förmiddag och eftermiddag som dag, och första och andra 
"
+"vakten som natt:\n"
 
 #: data/help.cfg:175 data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -732,9 +745,9 @@
 "combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
-"Om båda trupper överlever en strid, får de lika många erfarenhetspoäng 
(EP) "
+"Om båda trupper överlever en strid får de lika många erfarenhetspoäng 
(EP) "
 "som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp däremot 
dödar "
-"en annan i strid, får den mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
+"en annan i strid får den mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
 "nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på andra, 24 för en på 
tredje, "
 "och så vidare."
 
@@ -750,7 +763,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "För olika trupper krävs olika mycket erfarenhetspoäng för befordran. Om 
en "
-"trupp är intelligent, är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop "
+"trupp är intelligent är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop "
 "tillräckligt med poäng, befordras de omedelbart, och återfår samtidigt 
sin "
 "fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll."
 
@@ -769,13 +782,26 @@
 "number of units, for example the Necrophage, will actually heal with AMLA "
 "effects. Most units just gain the bonus to the Maximum HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"De flesta trupper har tre erfarenhetsnivåer, dock inte alla. Vissa trupper "
+"(såsom <ref>dst=unit_Mage text=magiker</ref>) kan ha fyra. Trupper som nått 
"
+"sin högsta nivå stannar dock vanligtvis inte i utvecklingen, utan kan växa 
i "
+"styrka ytterligare, om än genom en annan mindre dramatisk process.\n"
+"\n"
+"Den process som tar vid när en trupp nått sin högsta nivå kallas tekniskt 
"
+"för AMLA, vilket står för After Max Level Advancement. Denna process 
kommer "
+"att förändra truppen varje gång en viss erfarenhetspoäng är nådd, men "
+"truppens erfarenhetsnivå ökar dock inte. Den vanligaste AMLA-effekten är 
att "
+"truppens aktuella hälsopoäng ökar med 3 HP för varje 100 EP. Endast ett "
+"litet fåtal truppslag, såsom nekrofagen, återfår full styrka när detta "
+"inträffar."
 
 #: data/help.cfg:199
 msgid "Healing"
 msgstr "Läkande"
 
 #: data/help.cfg:200
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In combat, your units will inevitably take damage. When a unit "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advances</ref>, it will heal fully. "
@@ -783,9 +809,13 @@
 "not. Wesnoth offers several other ways for your units to heal, all of which "
 "take place at the beginning of your turn, before you take action."
 msgstr ""
-"I strid kommer dina trupper oundvikligen att skadas. I Wesnoth kan dina "
-"trupper helas på många olika sätt. Det gemensamma för dessa olika sätt 
är "
-"att de äger rum i början av ditt drag, innan några order ges."
+"I strid kommer dina trupper oundvikligen att skadas. När en trupp "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text=befordras</ref> så återfår den "
+"också sin fulla styrka. Befordran sker när striden mellan din trupp och "
+"motståndartruppen är slut för innevarande drag, oavsett om det är ditt 
drag "
+"eller inte. I Wesnoth kan dina trupper helas på många olika sätt. Det "
+"gemensamma för dessa olika sätt är att de äger rum i början av ditt 
drag, "
+"innan några order ges."
 
 #: data/help.cfg:202
 msgid ""
@@ -827,9 +857,14 @@
 "and are fighting on the same side as the healing unit, and only up to 4HP "
 "per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
+"text=vårda</ref> återskänker upp till sammanlagt 8 HP per drag till "
+"allierade trupper som står i de intilliggande rutorna. De förhindrar även "
+"att trupperna i intilliggande rutor förgiftas. En trupp kan återfå 
maximalt "
+"4 HP per drag av en vårdande trupp."
 
 #: data/help.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> ability "
@@ -839,13 +874,13 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Helande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=Hela</"
-"ref> återskänker 8 HP per drag till trupper som står i de intilliggande "
-"rutorna, upp till sammanlagt 18 HP, alternativt botar en trupp från "
-"förgiftning."
+"Helande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=hela</"
+"ref> återskänker upp till sammanlagt 18 HP per drag till allierade trupper "
+"som står i de intilliggande rutorna. Om en trupp är förgiftad, så botas "
+"förgiftningen innan helandet börjar. En trupp kan återfå maximalt 8 HP 
per "
+"drag av en helande trupp."
 
 #: data/help.cfg:208
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -858,7 +893,9 @@
 "\n"
 "\n"
 "Vila kan kombineras med andra sorters helande, men byar, regenerering och "
-"vårda/hela kan inte kombineras med varandra. Vidare, alla trupper återfår "
+"vårda/hela kan inte kombineras med varandra. En trupp med läkande 
förmågor "
+"som ser till flera trupper samtidigt delar sina krafter mellan de olika "
+"trupperna och blir således mindre effektiv. Slutligen, alla trupper 
återfår "
 "sin styrka mellan scenarier."
 
 #: data/help.cfg:213
@@ -957,14 +994,13 @@
 msgstr ""
 "Detta avslutar genomgången av grunderna i Wesnoth. Om du vill kan du läsa "
 "vidare om Grundläggande strategi, eller bekanta dig med <ref>dst=traits "
-"text=Karaktärsdrag</ref> och <ref>dst=abilities text=Förmågor</ref>, men 
nu "
+"text=karaktärsdrag</ref> och <ref>dst=abilities text=förmågor</ref>, men 
nu "
 "vet du allt du behöver veta för att spela Tronarvingen. Ha så roligt, och "
 "lycka till! "
 
 #: data/help.cfg:232
-#, fuzzy
 msgid "Contributors"
-msgstr "+Bidrag"
+msgstr "Bidrag"
 
 #: data/help.cfg:238
 msgid "License"
@@ -991,6 +1027,12 @@
 "text=Quick</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=Resilient</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_strong text=Strong</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"De karaktärsdrag som är tillgängliga för alla icke vandöda trupper är "
+"<ref>dst=traits_intelligent text=Intelligent</ref>, <ref>dst=traits_quick "
+"text=Snabb</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=TÃ¥lig</ref>, and "
+"<ref>dst=traits_strong text=Stark</ref>."
 
 #: data/help.cfg:249
 msgid ""
@@ -1000,18 +1042,23 @@
 "text=Loyal</ref>, <ref>dst=traits_undead text=Undead</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_dextrous text=Dextrous</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Andra karaktärsdrag är <ref>dst=traits_loyal text=Lojal</ref>, "
+"<ref>dst=traits_undead text=Vandöd</ref>, and <ref>dst=traits_dextrous "
+"text=Träffsäker</ref>."
 
 #: data/help.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid "Intelligent"
-msgstr "intelligent"
+msgstr "Intelligent"
 
 #: data/help.cfg:255
 msgid "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance."
 msgstr ""
+"Intelligenta trupper kräver 20% mindre erfarenhet än vanligt för att "
+"befordras."
 
 #: data/help.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1023,29 +1070,24 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Intelligent</header>\n"
-"\n"
-"Intelligenta trupper kräver 20% mindre erfarenhet än vanligt för att "
-"befordras.\n"
-"\n"
 "Intelligenta trupper är mycket användbara i början av en kampanj, eftersom 
"
 "de snabbare befordras till högre nivåer. Senare är de inte lika viktiga "
-"eftersom trupper inte har någon nytta av mer erfarenhetspoäng efter att de "
-"nått sin toppnivå. Om du har många trupper på högre nivåer så kan det 
vara "
-"bättre att återkalla trupper som har andra karaktärsdrag."
+"eftersom trupper som nått sin toppnivå inte längre kommer att genomgå så 
"
+"drastiska förändringar som vid en befordran. Om du har många trupper på "
+"högre nivåer så kan det vara bättre att återkalla trupper som har andra "
+"karaktärsdrag. "
 
 #: data/help.cfg:262
-#, fuzzy
 msgid "Quick"
-msgstr "snabb"
+msgstr "Snabb"
 
 #: data/help.cfg:263
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
+"Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre hälsopoäng 
än "
+"vanligt"
 
 #: data/help.cfg:265
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1058,29 +1100,21 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Snabb</header>\n"
-"\n"
-"Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre hälsopoäng 
än "
-"vanligt.\n"
-"\n"
-"Detta är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma 
trupper "
+"Snabb är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma 
trupper "
 "som troll eller tungt infanteri. Snabba trupper rör sig ofta mycket snabbare 
"
 "över oländig terräng, vilket är något att tänka på när man skickar ut 
sina "
 "trupper. Eftersom snabba trupper inte är så starka så är de mindre 
lämpade "
 "för att hålla positioner."
 
 #: data/help.cfg:270
-#, fuzzy
 msgid "Resilient"
-msgstr "tålig"
+msgstr "TÃ¥lig"
 
 #: data/help.cfg:271
 msgid "Resilient units have 7 more HP than usual."
-msgstr ""
+msgstr "Tåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt."
 
 #: data/help.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1092,30 +1126,25 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=TÃ¥lig</header>\n"
-"\n"
-"Tåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt.\n"
-"\n"
 "Tåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj, och detta "
 "karaktärsdrag är dessutom nyttigt för alla trupper. Tålighet är ofta som 
"
-"mest nyttigt för trupper som kombinerar lite HP, bra försvarsegenskaper "
-"eller starka motståndskrafter. Tåliga trupper är speciellt lämpade att 
hålla "
-"positioner."
+"mest nyttigt för trupper som kombinerar lite hälsopoäng, bra "
+"försvarsegenskaper eller starka motståndskrafter. Tåliga trupper är "
+"speciellt lämpade för att hålla strategiska positioner."
 
 #: data/help.cfg:278
-#, fuzzy
 msgid "Strong"
-msgstr "stark"
+msgstr "Stark"
 
 #: data/help.cfg:279
 msgid ""
 "Strong units do 1 more damage for every successful strike in melee combat, "
 "and have 2 more HP."
 msgstr ""
+"Starka trupper vållar 1 mer skada per träff i närstrid och har 2 mer "
+"hälsopoäng."
 
 #: data/help.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1126,21 +1155,14 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Stark</header>\n"
-"\n"
-"Starka trupper vållar 1 mer skada per träff i närstrid och har 2 mer "
-"hälsopoäng.\n"
-"\n"
 "Starka trupper är bra för närstridstrupper och allra bäst är det för 
trupper "
 "som har ett stort antal slag, såsom alvkrigaren. Starka trupper kan vara "
 "mycket nyttiga när det krävs lite extra skada för att göra en träff till 
"
 "nådastöten."
 
 #: data/help.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Loyal"
-msgstr "lojal"
+msgstr "Lojal"
 
 #: data/help.cfg:287
 msgid ""
@@ -1148,9 +1170,11 @@
 "of every turn, which is equal to their level. Loyal units do not incur this "
 "cost."
 msgstr ""
+"Lojala trupper kräver inget underhåll. De flesta trupper utkräver en "
+"underhållskostnad vid slutet av varje drag, som är lika med deras "
+"erfarenhetsnivå. Lojala trupper utkräver inte denna kostnad."
 
 #: data/help.cfg:289
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1163,13 +1187,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Lojal</header>\n"
-"\n"
-"Lojala trupper kräver inget underhåll. De flesta trupper utkräver en "
-"underhållskostnad vid slutet av varje drag, som är lika med deras "
-"erfarenhetsnivå. Lojala trupper utkräver inte denna kostnad.\n"
-"\n"
 "Under en kampanj kan vissa trupper välja att ansluta sig till spelarens "
 "armé. Dessa trupper utmärks med karaktärsdraget Lojal. Även om de kräver 
"
 "betalning för att återkallas, så kostar de aldrig något underhåll. Detta 
gör "
@@ -1184,10 +1201,9 @@
 
 #: data/help.cfg:295
 msgid "Undead units are immune to poison."
-msgstr ""
+msgstr "Vandöda trupper är immuna mot gift."
 
 #: data/help.cfg:297
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1198,27 +1214,21 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Vandöd</header>\n"
-"\n"
-"Vandöda trupper är immuna mot gift.\n"
-"\n"
 "Vandöda trupper har i allmänhet Vandöd som sitt enda karaktärsdrag. 
Eftersom "
 "vandöda trupper är de dödas återuppväckta kroppar, så har gift ingen 
effekt "
 "på dem. Detta kan göra dem mycket användbara i strid mot fiender som "
 "använder gift i sina attacker."
 
 #: data/help.cfg:302
-#, fuzzy
 msgid "Dextrous"
-msgstr "träffsäker"
+msgstr "Träffsäker"
 
 #: data/help.cfg:303
 msgid "Dextrous units do 1 more damage for every successful strike with a bow."
 msgstr ""
+"Träffsäkra trupper åsamkar 1 extra poäng i skada för varje pil som 
träffar."
 
 #: data/help.cfg:305
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1229,11 +1239,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Träffsäker</header>\n"
-"\n"
-"Träffsäkra trupper åsamkar +1 i skada för varje pil som träffar.\n"
-"\n"
 "Alver är de enda som kan ha karaktärsdraget Träffsäker. Alverna är 
kända för "
 "sin förunderliga grace och sin stora skicklighet med pilbåge. Vissa alver 
är "
 "dock begåvade med en naturlig fallenhet för bågskytte som överträffar 
sina "
@@ -1273,7 +1278,7 @@
 msgstr ""
 "Vägar består av jord som blivit hårt packad av alla resenärer som 
färdats "
 "över dem. I spelet fungerar vägar på samma sätt som "
-"<ref>dst=terrain_grassland text=Slätt</ref>."
+"<ref>dst=terrain_grassland text=slätt</ref>."
 
 #: data/help.cfg:328 data/terrain.cfg:325
 msgid "Forest"
@@ -1430,7 +1435,6 @@
 msgstr "Snö"
 
 #: data/help.cfg:393
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Snow represents any flat area that is frozen, either permanently (like "
 "tundra), or temporarily (like snow-covered grassland). Most units are slowed "
@@ -1438,8 +1442,9 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in snow."
 msgstr ""
-"Tundra är slätter täckta av snö, antingen permanent eller tillfälligt. 
De "
-"flesta truppslag sinkas av tundra och har svårare att försvara sig.\n"
+"Snö representerar flat mark täckt av snö, antingen permanent (som tundra) "
+"eller tillfälligt (som snötäckt slätt). De flesta truppslag sinkas av 
snö "
+"och har svårare att försvara sig.\n"
 "\n"
 "De flesta truppslag har 20-40% försvar i denna terräng."
 
@@ -1448,14 +1453,13 @@
 msgstr "Is"
 
 #: data/help.cfg:401
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ice represents any body of frozen water. For gameplay purposes, it is "
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Snow</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
 msgstr ""
 "Is representerar alla sorters istäckta vattensamlingar. I spelet fungerar "
-"denna terräng på samma sätt som <ref>dst=terrain_tundra text=Tundra</ref>. 
"
+"denna terräng på samma sätt som <ref>dst=terrain_tundra text=tundra</ref>. 
"
 "Observera att simmande trupper inte kan simma under is; detta gäller även 
de "
 "som kan andas under vatten."
 
@@ -1512,7 +1516,7 @@
 msgstr ""
 "Öknar har en något annorlunda sammansättning är små sandgropar eller "
 "stränder. I spelet behandlas dock sand och öken som samma terräng. Se "
-"<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
+"<ref>dst=terrain_sand text=sand</ref>."
 
 #: data/help.cfg:436 data/terrain.cfg:357
 msgid "Cave"
@@ -1550,7 +1554,7 @@
 msgstr ""
 "Savanner är slätter med högt gräs, som återfinns i varmare klimat. I 
spelet "
 "har denna terräng samma egenskaper som <ref>dst=terrain_grassland "
-"text=Slätt</ref>."
+"text=slätt</ref>."
 
 #: data/help.cfg:453 data/terrain.cfg:43 data/terrain.cfg:64
 #: data/terrain.cfg:159 data/terrain.cfg:168 data/terrain.cfg:179
@@ -1648,7 +1652,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/help.cfg:495 data/terrain.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid "Cave Wall"
 msgstr "Grottvägg"
 
@@ -1657,6 +1660,8 @@
 "Cave walls are made of solid stone, renowned for its ability to impede even "
 "the most determined traveler."
 msgstr ""
+"Grottvägar är gjorda av solid sten, välkänt för sin förmåga att stå 
emot "
+"även den mest bestämda av färdmän."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -2145,7 +2150,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:3
 msgid "4p - Blue Water Province"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Blåvattenprovinsen"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:4
 msgid ""
@@ -2154,6 +2159,10 @@
 "snowcapped mountains of this small province, its villagers hardly seem to "
 "take notice. Recommended settings of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"Det har sagts att Blåvattenprovinsen har blivit förstörd och återuppbyggd 
"
+"omkring tjugo gånger. Nu samlas arméer återigen vid dess steniga bäckar 
och "
+"snötäckta berg, vilket byborna knappt verkar ta någon notis om. 2 guld per 
"
+"by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
@@ -2248,17 +2257,16 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:3
 msgid "6p - Smallolof"
-msgstr ""
+msgstr "6s - Olofs lilla"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only a true tactician will survive in this deadly and confining battlefield, "
 "where six boxed-in armies come to a head. Recommended settings of 2 gold per "
 "village."
 msgstr ""
-"Faran lurar om varje hörn på detta underjordiska slagfält. En duellkarta 
där "
-"kraft och slughet möts. 2 guld per by rekommenderas."
+"Endast en sann taktiker överlever detta dödligt farliga och slutna 
slagfält, "
+"där 6 instängda arméer möts. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
 msgid "7p - Battle World"
@@ -3512,7 +3520,6 @@
 msgstr "Läger"
 
 #: data/terrain.cfg:393
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven Castle"
 msgstr "Dvärgborg"
 
@@ -4876,7 +4883,6 @@
 msgstr "Benskjutare"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Of a necromancer's creations, some take more strongly to the false life "
 "given them. Potency of life is given equipment to match; archers, in "
@@ -4885,11 +4891,12 @@
 "Dubbed simply 'Bone-Shooters' by their unfortunate enemies, these "
 "abominations are a terror to all who live."
 msgstr ""
-"Då deras herrar har funnit att de är kraftfullare skapelser, så har dessa "
-"blivit utrustade med verkligt motbjudande vapen. Deras koger är fyllda av "
-"pilar som inte är gjorda av trä, men av benen av deras offer. Deras "
-"olyckliga fiender kallar dem endast 'Benskjutare', och dessa styggelser är "
-"en fasa för allt levande."
+"Bland nekromantikernas skapelser finns det vissa som tyr sig till sitt "
+"falska liv mer än andra. Dessa ges också passande utrustning; särskilt "
+"utrustas bågskyttar ofta med verkligt motbjudande vapen. Deras koger är "
+"fyllda av pilar som inte är gjorda av trä, men av benen av deras offer. "
+"Deras olyckliga fiender kallar dem endast 'Benskjutare', och dessa "
+"styggelser är en fasa för allt levande."
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:36 data/units/Soul_Shooter.cfg:27
 msgid "stab"
@@ -5026,7 +5033,6 @@
 msgstr "Kavallerist"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cavalrymen are distinguished from horsemen by their tactics and equipment. A "
 "cavalryman wears heavier armor, and carries a sword and shield, rather than "
@@ -5203,9 +5209,8 @@
 msgstr "köldvåg"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid "female^Dark Adept"
-msgstr "Svartdrottning"
+msgstr "Svartkonstnär"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "female^Dark Queen"
@@ -5284,17 +5289,16 @@
 msgstr "Dödsriddare"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tales are told of the mightiest warriors and generals, who, cursed with hate "
 "and a sense of betrayal, came back to this world as Death Knights. Wielding "
 "the same weapons as they did before, they command the Undead in their quest "
 "for revenge."
 msgstr ""
-"Mäktiga krigare och generaler som inte har funnit frid i sin själ, utan "
-"plågas av hat och ångest, kommer ibland tillbaka till den här världen som 
"
-"dödsriddare. Med samma vapen som de använde i livet, för de befäl över 
de "
-"vandöda i sitt sökande efter hämnd."
+"Det hörs ibland berättas att mäktiga krigare och generaler som inte har "
+"funnit frid i sin själ, utan plågas av hat och ångest, kommer tillbaka 
till "
+"den här världen som dödsriddare. Med samma vapen som de använde i livet 
för "
+"de befäl över de vandöda i sitt sökande efter hämnd."
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:34 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:28
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:27
@@ -5642,15 +5646,14 @@
 msgstr "Drakkrigare"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
 "skills of their ancestors. The great strength of their kind allows them to "
 "strike withering blows, and to withstand punishment in equal measure."
 msgstr ""
-"Drakkämparna använder kroksablar med dödlig skicklighet, och besitter sina 
"
-"förfäders förmåga att spruta eld. De skickligaste drakkämparna ansluter 
sig "
-"till drakkrigarnas led."
+"Drakkrigarna använder kroksablar med dödlig skicklighet, och besitter sina "
+"förfäders förmåga att spruta eld. Deras stora styrka gör dem mycket "
+"uthålliga och ger deras utfall en skrämmande kraft."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
 msgid "Draug"
@@ -5682,7 +5685,6 @@
 msgstr "Dödsmästare"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At long last, Ha'atel has paid the ultimate sacrifice for the dark arts into "
 "which he has delved, and has, himself, entered into undeath. At the apex of "
@@ -5692,7 +5694,7 @@
 "quest to achieve them."
 msgstr ""
 "Efter en lång färd har Ha'atel gjort det slutgiltiga offret för de mörka "
-"konster han har hängivit sig till, och har själv trätt in i vandöden. Vid 
"
+"konster till vilka han hängivit sig, och själv trätt in i vandöden. Vid "
 "höjden av sin makt har han blivit en dödsmästare, ett vandrade "
 "förkroppsligande av döden. Han har passerat gränsen bortom vilken ingen "
 "återvändo finns, och hans makt och odödlighet måste nu räcka som 
belöning "
@@ -5703,7 +5705,6 @@
 msgstr "Duellant"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is a peculiar fashion of Wesnoth's nobility, in that they typically "
 "enroll their sons into one of two orders of armigers, training them either "
@@ -6590,7 +6591,6 @@
 msgstr "General"
 
 #: data/units/General.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As the leaders of their armies, Generals are responsible for the protection "
 "of large or important areas in the kingdoms they swore fealty to. Their "
@@ -6600,10 +6600,12 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
-"Som de högsta officerarna av de mänskliga arméerna, är generalerna 
ansvariga "
-"för att skydda stora och viktiga områden i de mänskliga kungarikena. "
-"Generalerna koordinerar attackerna för nivå 1- och 2-trupper och ger dessa "
-"större slagkraft."
+"Som de högsta officerarna är generalerna ansvariga för att skydda stora 
och "
+"viktiga områden i de kungariken till vilka de svurit sin trohet. Deras "
+"utbildning och erfarenhet ger erforderlig tyngd bakom deras order.\n"
+"\n"
+"Observera: under en generals ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
@@ -6629,7 +6631,6 @@
 msgstr "Ghul"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only those who have delved into the circles of necromancy know what must be "
 "done to turn a person into a ghoul, and it is a secret they are not telling. "
@@ -6645,11 +6646,11 @@
 "poison will continually take damage until they can be cured in town or by a "
 "healer."
 msgstr ""
-"Endast de som nått in i nekromantins kretsar vet hur man gör en person till 
"
-"en ghul, och det är en väl förborgad hemlighet. Vilka onämnbara riter de 
än "
-"använt så är resultatet en varelse som inte minns något av sina dagar som 
"
-"människa, en varelse som hasar omkring lika naken som den dag den föddes, "
-"och smörjer kråset med köttet från de döda.\n"
+"Endast de som nått in i nekromantins kretsar vet hur man omvandlar en person 
"
+"till en ghul, och det är en väl förborgad hemlighet. Vilka onämnbara 
riter "
+"de än använt så är resultatet en varelse som inte minns något av sina 
dagar "
+"som människa, en varelse som hasar omkring lika naken som den dag den "
+"föddes, och smörjer kråset med köttet från de döda.\n"
 "\n"
 "Det är på grund av sådana handlingar som nekromantin hatas och 
fördöms.\n"
 "Observera: ghulernas klor är täckta av gift, och de som blir förgiftade i "
@@ -6816,7 +6817,6 @@
 msgstr "Drots"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The rank of Grand Marshal is one of the most esteemed in the armies of "
 "humanity, and those who bear its title have surpassed many trials by fire, "
@@ -6829,8 +6829,11 @@
 msgstr ""
 "Drotsen är en av de högst aktade i människornas arméer, och de som bär 
denna "
 "titel har genomgått många prövningar i strid, och bevisat sin personliga "
-"styrka både i strid man-mot-man och i taktiska bedömningar. Deras närvaro 
på "
-"slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar under dem."
+"styrka både i strid man mot man och i taktiska bedömningar. Deras närvaro 
på "
+"slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar under dem.\n"
+"\n"
+"Observera: under en drots ledarskap åsamkar allierade intillstående trupper 
"
+"av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
@@ -6899,15 +6902,14 @@
 msgstr "Grip"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These majestic and powerful creatures are masters of the sky. Gryphons are "
 "both dangerous and wary of other intelligent creatures, and thus should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
-"Hälften lejon, hälften fågel. Dessa majestätiska djur dominerar världens 
"
-"lufthav. Då de är misstänksamma mot andra intelligenta raser bör de inte "
-"störas i onödan."
+"Dessa majestätiska och mäktiga varelser dominerar världens lufthav. Gripar 
"
+"är farliga och misstänksamma mot andra intelligenta varelser, varför de 
inte "
+"bör störas i onödan."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
@@ -7213,7 +7215,6 @@
 msgstr "Löjtnant"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
 "soldiers, coordinating their attacks.\n"
@@ -7223,8 +7224,10 @@
 "level."
 msgstr ""
 "Tränad med både svärd och armborst leder löjtnanten en liten grupp med "
-"mänskliga soldater. Han koordinerar attacker och ger de runt honom med 
lägre "
-"rang fördelar i strid."
+"mänskliga soldater och koordinerar styrkans utfall.\n"
+"\n"
+"Observera: under en löjtnants ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
 msgid "Longbowman"
@@ -7425,7 +7428,6 @@
 msgstr "Sjösibylla"
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mermaid Priestesses meet their calling with a fervor that leaves their human "
 "counterparts somewhat taken aback. This may have its roots in a legend they "
@@ -7440,16 +7442,14 @@
 "power of Illumination, which increases the lighting level in the area "
 "adjacent to the mermaid."
 msgstr ""
-"Efter många års erfarenhet har de mest hängivna av de vita magikerna lärt 
"
-"sig att handskas med stora krafter. Genom att strikt följa Ljusets väg kan "
-"de åkalla dess bistånd för att fördriva nattens mörker.\n"
-"\n"
-"Genom att följa fromhetens och dygdens strikta regler arbetar dessa män och 
"
-"kvinnor outröttligt för livet och redbarheten i den värld de lever i.\n"
-"\n"
-"Observera: det ljus som Ljusets magiker lärt sig att använda är magiskt 
till "
+"Sjösibyllor tar sin kallelse på ett allvar som i många fall förbluffar 
deras "
+"mänskliga motsvarigheter. Detta kan ha sina rötter i en av deras legender, "
+"som berättar om en mörk namnlös fasa som en gång i tiden var deras folk "
+"största skräck. Även om inte mycket är känt om vad som faktiskt 
inträffade, "
+"så står det klart att det var ljusets makt som besegrade denna mörka 
kraft.\n"
+"Observera: det ljus som sjösibyllorna lärt sig att använda är magiskt 
till "
 "sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
-"och även de levande bör ta sig i akt. Ljusets magiker har förmågan att 
hela "
+"och även de levande bör ta sig i akt. Sjösibyllorna har förmågan att 
hela "
 "trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning. Deras kraft gör 
även "
 "att de omgärdas av en ljuscirkel som lyser upp området omkring dem. "
 
@@ -7497,7 +7497,6 @@
 msgstr "Sjöprästinna"
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mermen share the creed that much of humanity follows, though for cultural "
 "reasons, the upholding of this is left to the mermaids, who are more "
@@ -7512,20 +7511,15 @@
 "damage to the undead, and even does some to living creatures. Priestesses "
 "are capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
-"Vissa magiker som, när de lär sig om världen omkring, får kunskap om det "
-"lidande och elände som mänskligheten ofta lever i, finner att de inte kan "
-"viga ett helt liv instängda med sina studier. Dessa män och kvinnor avstår 
"
-"från livet som magiker, och ansluter sig till klosterordnar och låter sina "
-"förmågor komma till nytta för alla. Efter lärlingsperioden färdas de 
runt i "
-"världen och tar hand om sjuka och skadade.\n"
-"\n"
-"Även om de inte är tränade för strid, så finns det en fiende mot vilken 
de "
-"utgör ett stort hot. Vid behov kan de åkalla Ljusets makt för att bannlysa 
"
-"vandöda från de levandes värld.\n"
-"\n"
-"Observera: det ljus som vita magiker lärt sig att använda är magiskt till "
+"Sjöfolket har sin tro gemensam med en stor del av mänskligheten, men av "
+"kulturella skäl bevaras och förkunnas denna bara av sjöjungfrurna, som är 
"
+"mer intellektuellt lagda. De hänger sig till idealet att bevara fred och liv 
"
+"i världen, och studerar läkandets konst i kampen mot sjukdomar och skador. "
+"Deras flit och fromhet ger dem också vissa andliga förmågor, med vilka de "
+"kan försvara sitt folk mot krafter som inte är av den här världen.\n"
+"Observera: det ljus som sjöprästinnorna lärt sig att använda är magiskt 
till "
 "sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
-"och även de levande bör ta sig i akt. Vita magiker har förmågan att läka 
"
+"och även de levande bör ta sig i akt. Sjöprästinnorna har förmågan att 
läka "
 "trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
@@ -7549,7 +7543,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "naia touch"
 msgstr "najadberöring"
 
@@ -7922,16 +7915,16 @@
 msgstr "Jätte"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ogres are giant creatures that usually live alone in the wilderness, "
 "remarkably similar to humans in form, though large and misshapen. While they "
 "can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
 "underestimated."
 msgstr ""
-"Jättar är stora, dumma humanoider som oftast lever ensamma i vildmarken. "
-"Även om de är lätta att springa ifrån och lura så skall man se upp med 
deras "
-"styrka."
+"Jättar är gigantiska humanoider som oftast lever ensamma i vildmarken. De 
är "
+"anmärkningsvärt lika människor, bortsett från sin storlek och 
ofördelaktiga "
+"yttre. Även om de är lätta att springa ifrån och lura så skall man se 
upp "
+"med deras styrka."
 
 #: data/units/Ogre.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:41
 msgid "cleaver"
@@ -7971,7 +7964,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
 msgid "throwing knives"
-msgstr ""
+msgstr "kastknivar"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
@@ -8166,15 +8159,14 @@
 msgstr "Orchkrigsherre"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become "
 "Warlords. Masters of the sword, and even possessing some skill with the bow, "
 "these beast-warriors lead their brethren with an iron hand."
 msgstr ""
 "Enbart de listigaste och starkaste orcherna kan bli krigsherrar. Dessa "
-"krigarbestar är skickliga med både svärd och båge, och leder orchernas "
-"trupper i strid."
+"krigarbestar är mycket skickliga med svärd och har även en viss fallenhet 
i "
+"bågskytte, och de leder sitt släkte med järnhand."
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
 msgid "Orcish Warrior"
@@ -8275,7 +8267,6 @@
 "tränat sig i att vårda sina kamraters sår."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8289,10 +8280,9 @@
 "\n"
 "Observera: tempelriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som "
 "vållas och erhålls. Detta gäller dock inte när tempelriddaren försvarar 
sig. "
-"Tempelriddarens heliga svärdsattack vållar särskilt stora skador mot 
vandöda "
-"och vissa levande varelser. Tempelriddare har en viss skicklighet med "
-"läkekonst, men de kan bara bromsa en förgiftning, inte bota den helt och "
-"hållet."
+"Tempelriddarens heliga svärdsattack vållar vandöda svåra skador, och 
även "
+"vissa levande varelser. Tempelriddare har en viss skicklighet med läkekonst, 
"
+"men de kan bara bromsa en förgiftning, inte bota den helt och hållet."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
@@ -8733,7 +8723,6 @@
 msgstr "Silvermagiker"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:29 data/units/Silver_Mage.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The many paths that a mage can take in study lead to strikingly different "
 "ends. The silver magi have devoted themselves to a study of the forces that "
@@ -8818,16 +8807,16 @@
 msgstr "Skelett"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skeletons are warriors who have been slain in battle and brought back by "
 "dark magics. Nearly mindless, and unwavering in their purpose, they fear "
 "neither pain, nor death, and their mere presence will often frighten away "
 "any who would challenge their master."
 msgstr ""
-"En krigare, dödad i strid och återuppväckt från de döda med hjälp av 
svart "
-"magi. Som alla vandöda är de sårbara mot eld och heliga attacker, och "
-"motståndskraftiga mot huggvapen."
+"Skelett är krigare som dödats i strid och återuppväckts från de döda 
med "
+"svart magi. Obevekliga och i huvudsak utan egen tankekraft fruktar de varken "
+"smärta eller död, och deras blotta närvaro räcker ofta för att skrämma 
deras "
+"herrars utmanare på flykten."
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:61 data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
@@ -9389,30 +9378,28 @@
 msgstr "Snöman"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Little is known about Yetis, ape-like creatures said to live in remote and "
 "snow-covered mountains. Few profess to have seen one, and their existence is "
 "doubted by many."
 msgstr ""
-"Snömän är jättelika humanoida varelser som bor i bergen. Blott ett fåtal 
har "
-"överlevt ett möte med dem, och många betvivlar deras existens."
+"Föga är känt om snömän, dessa aplika varelser som sägs leva i avlägsna 
och "
+"snötäckta berg. Ibland hörs berättelser om möten med snömän, men de 
flesta "
+"betvivlar deras existens."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
 msgstr "Ung jätte"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When still young, Ogres are sometimes captured and taken into the army to be "
 "trained. They cannot manage weapons skillfully, but that is of little "
 "concern given their strength."
 msgstr ""
-"Medan de fortfarande är unga, värvas jättar till armén för att tränas. 
De är "
-"inte skickliga med vapen, så de ges ett stort svärd i förhoppningen att de 
"
-"är smarta nog att svinga det mot sina fiender istället för mot sina egna "
-"halsar."
+"Det händer ibland att unga jättar infångas och skrivs in i armén för att 
"
+"tränas. De är inte skickliga med vapen, men det spelar inte så stor roll 
med "
+"tanke på deras styrka."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
@@ -11350,788 +11337,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the top of the energy bar shown next to each unit of yours is an orb.\n"
-#~ "This orb is:\n"
-#~ "\n"
-#~ " * green if you control the unit and it hasn't moved this turn,\n"
-#~ " * yellow if you control the unit and it has moved this turn, but could\n"
-#~ "  still move further or attack,\n"
-#~ " * red if you control the unit, but it has used all its movement this "
-#~ "turn, or\n"
-#~ " * blue if the unit is an ally you do not control.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Enemy units have no orb on the top of their energy bar."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ovanför energimätaren som visas bredvid alla dina trupper finns en 
sfär. "
-#~ "Den sfären är:\n"
-#~ "\n"
-#~ " * grön om du kontrollerar truppen och den inte har förflyttats detta "
-#~ "drag,\n"
-#~ " * gul om du kontrollerar truppen, du har flyttat den detta drag, men "
-#~ "den kan förflyttas ytterligare och/eller anfalla under innevarande 
drag,\n"
-#~ " * röd om du kontrollerar truppen, men dess förflyttning detta drag är 
"
-#~ "slut,\n"
-#~ " * blå om truppen är allierad och du inte kan flytta den.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Fiendetrupper har ingen sfär ovanför sina energimätare."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Under ett spel i Wesnoth växlar dygnet vanligtvis regelbundet mellan dag "
-#~ "och natt. Den aktuella tiden visas under minikartan i statustabellen till "
-#~ "höger.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dygnscykeln går enligt följande:\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Förmiddag och eftermiddag räknas som dag, och första och andra vakten 
som "
-#~ "natt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "While most units have three levels, not all do. Occasional units (such as "
-#~ "<ref>dst=unit_Mage text=Magi</ref>) may have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "De flesta truppslag har tre erfarenhetsnivåer, dock inte alla. Vissa "
-#~ "truppslag (såsom <ref>dst=unit_Mage text=Magiker</ref>) kan ha fyra."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-#~ "turn, to a total maximum of 8 points healed, or prevent Poison from "
-#~ "dealing damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
-#~ "text=Vårda</ref> återskänker omedelbart 4 HP till de trupper som står 
i "
-#~ "rutorna alldeles bredvid, upp till sammanlagt 8 HP, alternativt hindrar "
-#~ "de gift att verka."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "The traits that are available to all non-Undead units are:"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "De karaktärsdrag som är tillgängliga för icke-vandöda är följande:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Other special traits that may be assigned to units are:"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Andra speciella karaktärsdrag som trupper kan tilldelas:"
-
-#~ msgid "Tundra"
-#~ msgstr "Tundra"
-
-#~ msgid "2p - Icy Waters"
-#~ msgstr "2s - Ishav"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North "
-#~ "Wesnoth."
-#~ msgstr "Strid i och omkring ishavet om denna viktiga hamn i norra Wesnoth."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The final form that magi of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
-#~ "terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch "
-#~ "that of death, but their spells are powerful enough to freeze even the "
-#~ "bravest where they stand. Should you ever come across one of these, flee "
-#~ "fast and far, for they move faster than most undead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den uråldriga häxmästaren är den slutgiltiga skepnad en vandöd 
magiker "
-#~ "kan anta. De uråldriga häxmästarna gör alla som ser dem förlamade av "
-#~ "skräck. Inte bara är deras blotta beröring dödlig, utan deras "
-#~ "besvärjelser är också så kraftfulla att även den modigaste stelnar av 
"
-#~ "skräck. Skulle du någonsin möta en uråldrig häxmästare, så fly med 
all "
-#~ "hast, ty de är snabbare än de flesta vandöda."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The title of Arch Mage is conferred only after a lifetime of study and "
-#~ "achievement to match. Arch Magi are often employed in positions of "
-#~ "education, or as advisors to those wise enough to seek the fruits of "
-#~ "their wisdom. Many tend to wealthy patrons, a profitable enterprise for "
-#~ "both as, outside of the occasional task or word of advice, it gives the "
-#~ "mage leave to pursue their research undisturbed. Certain others shun "
-#~ "civilization, spending their days as hermits, often to study something "
-#~ "which most would tend to frown upon.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Though not trained for any sort of combat, if need arises an Arch Mage "
-#~ "can unleash the full power of the magic arts, something which is not to "
-#~ "be taken lightly.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Special Notes: the arch mage's fireballs are magical, and always have a "
-#~ "high chance of hitting an opponent."
-#~ msgstr ""
-#~ "Titeln Ärkemagiker uppnås av magiker endast efter ett livs studier och "
-#~ "gärningar. Ärkemagiker återfinns oftast vid akademier eller som 
rådgivare "
-#~ "till de som är insiktsfulla nog att söka deras visdom. Många 
tjänstgör "
-#~ "hos förmögna och högt stående i samhället, något som är gynnar 
båda "
-#~ "parterna, då magikern får tid och resurser för sin egen forskning i "
-#~ "utbyte mot sporadiska råd och andra uppgifter. Vissa av dem skyr "
-#~ "civilisationen och tillbringar sina dagar som eremiter, där de kan "
-#~ "studera ämnen som uppskattas av få.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Även om de inte är tränade för strid, så kan de om nöden kräver 
släppa "
-#~ "lös den fulla kraften i sin konst, något som inte skall förringas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Observera: ärkemagikerns eldklot är magiska och träffar därför ofta 
sitt "
-#~ "mål."
-
-#~ msgid ""
-#~ "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but "
-#~ "looks are deceiving. With just a glance, Cockatrices can turn their "
-#~ "enemies into stone. This enchantment lasts until the source of their "
-#~ "power is destroyed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vid första anblicken kan dessa mystiska ormliknande varelser verka svaga, 
"
-#~ "men utseendet kan bedra. Med en enda blick kan basilisken förstena sina "
-#~ "fiender. Förtrollningen varar tills källan till deras kraft är 
förstörd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
-#~ "power to cause death and destruction. They devote themselves completely "
-#~ "to the study of this magic, not bothering to learn how to defend "
-#~ "themselves in close combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Svartkonstnärer är galna fanatiker som har svart magi som största "
-#~ "intresse, och använder dess kraft för att döda och förstöra. De 
hänger "
-#~ "sig fullständigt till sina studier, och har inte tid att lära sig hur 
man "
-#~ "försvarar sig i närstrid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dark Sorcerers did not fully embrace the power of the undead by becoming "
-#~ "undead themselves. Instead, their advanced studies of the dark arts have "
-#~ "made them stronger, but not nearly as powerful as they would have been as "
-#~ "Liches. Because they retain their humanity, they do not fear holy magic. "
-#~ "They wield plague staves carved from the bones of still animated victims "
-#~ "of the plague."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mörkermagikerna har inte helt tagit till sig de vandödas krafter genom "
-#~ "att själva bli vandöda, även om deras avancerade studier i de mörka "
-#~ "konsterna har gjort dem mycket starka. Men istället för att offra sina "
-#~ "kroppar och bli vandöda själva, så har de valt att behålla sin "
-#~ "mänsklighet. På grund av detta kommer de inte i närheten av 
häxmästarnas "
-#~ "makt, men de slipper frukta helig magi. De använder peststavar vilka är "
-#~ "skurna ur benen från återuppväckta offer för pesten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once "
-#~ "loved. They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and "
-#~ "caring only about killing as many beings as possible with their swirling "
-#~ "blades."
-#~ msgstr ""
-#~ "Svärdsandar avskyr de levande och söker förgöra allt som de själva en 
"
-#~ "gång högaktade. De är dödligt skickliga krigare som ignorerar all 
fara, "
-#~ "och de ser som sitt kall att döda så många som möjligt med sina 
virvlande "
-#~ "svärd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Direwolf Riders ride the fastest mounts to be found in Wesnoth, dreadful "
-#~ "giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and "
-#~ "merciless enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Monstervargryttarna rider på de snabbaste riddjuren i Wesnoth, 
förfärliga "
-#~ "jättevargar med giftklor. Dessa vättar är skräckinjagande och "
-#~ "skoningslösa motståndare."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Blademasters wield swords with great skill, and possess the fire "
-#~ "breathing skills of their ancestors."
-#~ msgstr ""
-#~ "Draksvärdmästarna är mycket skickliga på att använda sina svärd, och 
"
-#~ "besitter sina anfäders eldsprutande förmågor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not only can a Drake Burner wield its claws with deadly skill, but it "
-#~ "still possesses the fire-breathing abilities of its remote ancestors. "
-#~ "Enemies would be well advised to keep their distance. The most skilled "
-#~ "Burners will often go on to become Fire Drakes who seek to master their "
-#~ "internal fire, or Drake Flares who aspire to be leaders of their kind."
-#~ msgstr ""
-#~ "Eldbringarna kan inte bara använda sina klor med dödlig skicklighet, de "
-#~ "har också bevarat sina förfäders förmåga att spruta eld. Fiender 
tillråds "
-#~ "att hålla sig på avstånd. Vissa av de skickligaste eldbringarna söker "
-#~ "ibland bli eldmanare för att bemästra sin inre eld. Andra vill kunna 
leda "
-#~ "sitt släkte och blir flamdrakar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Clashers' weapons of choice are the sword and spear, "
-#~ "which they use to great effect. The greatest Clashers can become Drake "
-#~ "Gladiators or Slashers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som "
-#~ "vapen anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är "
-#~ "dock ett stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden med en "
-#~ "stor skicklighet som hantverkare, och kan smida vapen med smaragdkanter, "
-#~ "och bära tunga rustningar. Soldaterna använder svärd och spikklubbor 
med "
-#~ "bravur. De bästa bland soldaterna kan bli gladiatorer eller veteraner. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. Drake Enforcers protect their "
-#~ "vulnerable hides with thick brass armor and they arm themselves with as "
-#~ "many emerald edged weapons as possible to fend off whatever opponents may "
-#~ "await them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som "
-#~ "vapen anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är "
-#~ "dock ett stort misstag. Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka "
-#~ "mässingsrustningar och de beväpnar sig med så många smaragdkantade 
vapen "
-#~ "som möjligt för att avvärja varje hot från deras fiender."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The great fire drakes equip themselves with silver plated armor to defend "
-#~ "themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
-#~ "primitive, they have mastered their internal fire and are to be feared. "
-#~ "The most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as "
-#~ "Drake Infernos."
-#~ msgstr ""
-#~ "De mäktiga eldmanarna rustar sig med silverrustningar för att försvara "
-#~ "sig mot allvarliga skador. Deras närstridsteknik är primitiv, men de har 
"
-#~ "bemästrat sin inre eld och bör därför fruktas. De mest vildsinta "
-#~ "eldmanarna blir de flygande infernodrakarna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in "
-#~ "their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that "
-#~ "saying after facing these towering creatures of sheer devastation... "
-#~ "However, between their crackling flames and their wicked swords, few who "
-#~ "meet them survive to confirm this saying."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett gammalt talesätt säger att 'Generalerna i drakfolkets arméer har 
eld "
-#~ "i sina ådror istället för blod'. Ingen som mött dessa resliga 
varelsers "
-#~ "förödelse betvivlar sanningen i detta. Dock är det få som överlevt 
deras "
-#~ "eldar och onda svärd för att bekräfta talesättet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
-#~ "their internal fire is not as great as some of their kin, these Drakes "
-#~ "have broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire "
-#~ "to be the greatest of their kind."
-#~ msgstr ""
-#~ "Flamdrakarna strävar efter att bli sitt släktes ledare. Istället för 
att "
-#~ "söka fullständig kontroll över sin inre eld har dessa bland drakfolket "
-#~ "större ambitioner. De är skickliga i att hantera svärd och vill bli de "
-#~ "största bland sitt folk."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. Drake Gladiators protect their "
-#~ "vulnerable hides with thick brass armor and they arm themselves with as "
-#~ "many emerald edged weapons as possible to fend off whatever opponents may "
-#~ "await them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som "
-#~ "vapen anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är "
-#~ "dock ett stort misstag. Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka "
-#~ "mässingsrustningar och de beväpnar sig med så många smaragdkantade 
vapen "
-#~ "som möjligt för att avvärja varje hot från deras fiender."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armor "
-#~ "that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
-#~ "fire as they have adjusted to hiding in the cones of volcanoes. Drake "
-#~ "Infernos have utterly mastered their internal fire, and rival their "
-#~ "predecessors the Dragons in their ability to use it."
-#~ msgstr ""
-#~ "De flygande infernodrakarna bär massiva guldrustningar som är 
nästintill "
-#~ "ogenomträngliga. De är praktiskt taget immuna mot eld eftersom de "
-#~ "anpassat sig till att leva i vulkaner. Infernodrakarna är de verkliga "
-#~ "mästarna över sin inre eld och kan mäta sig med sina anfäder drakarna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Slashers' weapon of choice is the halberd, which they "
-#~ "use to great effect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som "
-#~ "vapen anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är "
-#~ "dock ett stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom "
-#~ "att bli duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de "
-#~ "bär tunga rustningar. Veteranerna bär hillebarder som de använder med "
-#~ "bravur."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Wardens' weapon of choice is the halberd, which they use "
-#~ "to great effect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som "
-#~ "vapen anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är "
-#~ "dock ett stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom "
-#~ "att bli duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de "
-#~ "bär tunga rustningar. Väktarna bär hillebarder, som de använder med "
-#~ "bravur."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire "
-#~ "breathing skills of their ancestors."
-#~ msgstr ""
-#~ "Drakkrigarna är mycket skickliga på att använda sina svärd, och 
besitter "
-#~ "sina anfäders eldsprutande förmågor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
-#~ "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these "
-#~ "Archers make up a large portion of the Elvish military."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvernas bågskyttar börjar träna redan i unga år, och uppnår stor "
-#~ "skicklighet i distansstrid. Dessa träffsäkra och snabba bågskyttar 
utgör "
-#~ "en stor del av alvernas militär."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in "
-#~ "all forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
-#~ "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
-#~ "seen in the woods until just after they have attacked."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvjägarna är extremt snabba och skickliga i alla stridsformer. De anses 
"
-#~ "som de absolut bästa skogsmännen i Wesnoth. De kan enkelt ligga i 
bakhåll "
-#~ "för sina fiender i skogen, då de inte kan upptäckas förrän efter de "
-#~ "anfallit."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all "
-#~ "level-1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- "
-#~ "and long-range fighting."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvernas kaptener är skickliga på att leda sina soldater, och ingjuter "
-#~ "mod i alla nivå 1-trupper när de slåss tillsammans. De är skickliga i "
-#~ "strid både på nära och långt håll."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
-#~ "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept "
-#~ "with the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and "
-#~ "far."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvernas förkämpar är vördnadsbjudande mästare i svärdskonst, som i "
-#~ "närstrid vållar sina motståndare stor skada. Dessa mästerkrigare är 
även "
-#~ "skickliga bågskyttar och kan därför åsamka sina fiender stor skada i 
både "
-#~ "närstrid och på distans."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
-#~ "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
-#~ "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvdruiderna är kraftfulla skogsmästare. De kan lätt snärja 
oförberedda "
-#~ "fiender, och de kan använda örter för att vårda sina vänner. 
Druiderna "
-#~ "fungerar ofta som understödstrupper i alvernas armé."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They "
-#~ "are distinguished from other fighting forces by their skill with both "
-#~ "sword and bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvkrigarna utgör merparten av alvernas armé i Wesnoth. De utmärker sig 
"
-#~ "med sin skicklighet med svärd och båge. Alver är snabbfotade och slåss 
"
-#~ "bäst i skogen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
-#~ "honed their combat skills to a frightening level. Elvish Heroes prefer "
-#~ "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvhjältarna har fintrimmat sina stridskunskaper till skrämmande "
-#~ "skicklighet. De föredrar att slåss i närstrid med svärd, men är även 
"
-#~ "skickliga med bågen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range "
-#~ "and devastating balls of frost at long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvstorfurstarna är skräckinjagande i strid; där de använder svärd 
och "
-#~ "förödande frostklot."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Elvish Lady is a singular combination of beauty and wisdom, and is "
-#~ "deeply respected by all elves. Her ability to see through the shroud of "
-#~ "destiny has garnered her a position authority amongst her people. This "
-#~ "authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide "
-#~ "her people in times of uncertainty."
-#~ msgstr ""
-#~ "I alvfurstinnan Parandra, som är en av de mest respekterade alverna "
-#~ "någonsin, möts stor skönhet och djup visdom. Hennes förmåga att "
-#~ "genomskåda ödets dimmor har givit henne en vist använd auktoritet bland 
"
-#~ "hennes folk. Denna auktoritet används för att med vänlig varsamhet leda 
"
-#~ "hennes folk genom tider av osäkerhet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
-#~ "devastating balls of frost at long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvfurstarna är skräckinjagande i strid, där de i närstrid använder 
svärd "
-#~ "och på håll förödande frostklot."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them "
-#~ "a 60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
-#~ "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee "
-#~ "combat and lesser speed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvprickskyttarna är experter på bågskytte. Deras skicklighet 
garanterar "
-#~ "en träffsäkerhet på 60%, även då fienden har gömt sig i svår 
terräng. "
-#~ "Denna stora skicklighet med bågen kompenserar deras något mindre "
-#~ "färdigheter i närstrid och lägre hastighet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish "
-#~ "Marshals can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them "
-#~ "to fight with increased skill. Marshals are also themselves greatly "
-#~ "skilled in fighting, with both the sword and the bow."
-#~ msgstr ""
-#~ "Som några av de högst rankade officerarna i alvernas armé, kan 
överstarna "
-#~ "leda både nivå 1- och 2-trupper i strid, och få dem att slåss bättre. 
"
-#~ "Alvöverstarna är själv mycket skickliga krigare, både med svärd och 
båge."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to "
-#~ "strike at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow "
-#~ "and sword, they strike hard before melting into the woods again to evade "
-#~ "response."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvernas förtrupper flyter fram genom skogen och slår ner på svaga "
-#~ "trupper och utsatta flanker. De är lika skickliga med svärd som med 
båge, "
-#~ "och slår till hårt innan de åter försvinner in i skogen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-"
-#~ "range combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all "
-#~ "woodsmen, Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, "
-#~ "unless they have just made an attack, or there are enemies adjacent to "
-#~ "them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Skogsvaktaralverna är både starka och snabba. Då de är skickliga i 
både "
-#~ "när- och distansstrid, så är de mycket användbara. Som de bästa av "
-#~ "skogsmän kan de inte upptäckas av fienden medan de är i skogen förrän 
de "
-#~ "har gått till attack, eller då fienden står alldeles inpå dem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the "
-#~ "open. They can even use a bow from horseback."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvryttarna, dessa raska ryttare, är snabba både i skog och på 
slätten. "
-#~ "De kan till och med rida och lossa en båge samtidigt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their "
-#~ "skill on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in "
-#~ "combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvspejarna förflyttar sig raskt genom skog och över slätt. Deras "
-#~ "skicklighet på hästryggen är utan motstycke, men de saknar styrka i 
strid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
-#~ "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of "
-#~ "times they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alvschamanerna koncentrerar sig på de mindre våldsamma sätten att 
hindra "
-#~ "fienden, som att snärja dem så att de anfaller en gång mindre. "
-#~ "Alvschamaner kan också vårda trupper i sin närhet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
-#~ "incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
-#~ "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
-#~ "entrenched enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Som den allra skickligaste eliten i Wesnoth är alvskarpskyttarna otroligt 
"
-#~ "träffsäkra, och träffar i 60% av fallen även då de skjuter mycket 
snabbt. "
-#~ "Skarpskyttarna är utmärkta till att rensa ut svåråtkomliga fiender."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. "
-#~ "Dragonfly wings sprout from their backs and change them into beautiful "
-#~ "creatures capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
-#~ msgstr ""
-#~ "Älvorna ägnar sig helhjärtat åt naturen. Dessa vackra varelser har "
-#~ "trollsländevingar på ryggen som gör att de obehindrat kan glida fram "
-#~ "genom alvernas skogar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
-#~ "leaving a corpse behind. Although their non-corporeal form allows them "
-#~ "great freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts "
-#~ "cannot easily cross running water."
-#~ msgstr ""
-#~ "Spöken är själarna hos krigare som gick en smärtsam död till mötes 
för "
-#~ "många hundra år sedan utan att lämna ett lik efter sig. Även om de 
inte "
-#~ "längre är begränsade av sina fysiska kroppar, vilket ger dem stor "
-#~ "rörlighet och skydd mot fysiska attacker, så tar de sig inte gärna 
över "
-#~ "rinnande vatten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Giant Scorpions are deadly creatures that like to hide while waiting for "
-#~ "their prey. They are merciless and always hungry, so it is wise not to "
-#~ "approach too close to these oversized arachnids."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jätteskorpioner är dödliga varelser som gömmer sig i sanden i Dödens "
-#~ "öken. De är skoningslösa och alltid hungriga, så det är klokt att 
inte "
-#~ "komma alltför nära dessa överdrivet stora skorpioner."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and "
-#~ "lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by "
-#~ "sheer numbers. Those who have somehow managed to survive the turmoil of "
-#~ "combat invariably equip themselves with a much larger spear than before, "
-#~ "enabling them to deal the first strike in melee."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vättarna försöker kompensera sitt släktes allmänna idioti, 
bräcklighet "
-#~ "och brist på sofistikerade vapen genom att överväldiga sina fiender med 
"
-#~ "sitt antal. Utan undantag utrustar de som lyckats överleva ett slag sig "
-#~ "med än större spjut, vilket ger dem fördelen med att kunna utdela 
första "
-#~ "slaget i närstrid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel "
-#~ "with great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Riddarvättarna är elittrupperna bland vättarnas vargryttare. De färdas 
"
-#~ "mycket snabbt på sina vargar och kan åsamka sina fiender stora skador."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These "
-#~ "Goblin Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with "
-#~ "torches and nets."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vissa vättar tränar sina vargar att bli av med rädslan för eld. "
-#~ "Plundrarvättarna skapar fullständigt kaos bland motståndarna med 
facklor "
-#~ "och nät."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and "
-#~ "lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by "
-#~ "sheer numbers. Though lacking in decent armor or weapons, these meagre "
-#~ "spearmen are well-equipped for a war of attrition. The best Goblin "
-#~ "Spearman can look forward to becoming Goblin Impalers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vättarna försöker kompensera sitt släktes allmänna idioti, 
bräcklighet "
-#~ "och brist på sofistikerade vapen genom att överväldiga sina fiender med 
"
-#~ "sitt blotta antal. Spjutvättarna saknar bra träning, rustningar och "
-#~ "vapen, men passar väl för utnötningskrig. De bästa spjutvättarna kan 
se "
-#~ "fram emot att bli spetsarvättar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Liches are magi that have committed completely to the path of the dark "
-#~ "arts. To gain control over the undead, Liches have forfeited their own "
-#~ "bodies, becoming undead themselves. This grants them the ability to drain "
-#~ "the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful "
-#~ "cold spells."
-#~ msgstr ""
-#~ "Häxmästaren är en magiker som oåterkalleligt har gett sig hän till de 
"
-#~ "mörka konsterna. För att kunna kontrollera de vandöda har han offrat 
sin "
-#~ "egen kropp och själv blivit en vandöd. Detta ger honom förmågan att 
suga "
-#~ "livskraften ur sina fiender genom beröring, och att kasta kraftfulla "
-#~ "frostbesvärjelser."
-
-#~ msgid ""
-#~ "After years of experience, the most devout of white magi have access to "
-#~ "vast spiritual powers. By strict devotion to the path of the light, they "
-#~ "can call upon its aid to chase away the shadows of the night.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Following a strict code of piety and honor, these men and women work "
-#~ "tirelessly to bring life and order to the troubled world in which they "
-#~ "live.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Special Notes: the light cast by a mage of light is magical in nature, "
-#~ "and always has a high chance of hitting an opponent. This light does "
-#~ "tremendous damage to the undead, and even does some to living creatures. "
-#~ "Magi of Light are capable of healing units around them, and curing them "
-#~ "of poison. They also have the power of Illumination, which increases the "
-#~ "lighting level in the area adjacent to the mage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Efter många års erfarenhet har de mest hängivna av de vita magikerna 
lärt "
-#~ "sig att handskas med stora krafter. Genom att strikt följa Ljusets väg "
-#~ "kan de åkalla dess bistånd för att fördriva nattens mörker.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Genom att följa fromhetens och dygdens strikta regler arbetar dessa män "
-#~ "och kvinnor outröttligt för livet och redbarheten i den värld de lever "
-#~ "i.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Observera: det ljus som Ljusets magiker lärt sig att använda är magiskt 
"
-#~ "till sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda 
"
-#~ "stor skada och även de levande bör ta sig i akt. Ljusets magiker har "
-#~ "förmågan att hela trupper i sin närhet och att bota dem från 
förgiftning. "
-#~ "Deras kraft gör även att de omgärdas av en ljuscirkel som lyser upp "
-#~ "området omkring dem. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most devout and pious amongst the mermaids gain the striking power of "
-#~ "illumination, which prevents their surroundings from ever seeing true "
-#~ "night. Their power is a stalwart counter to the forces of darkness."
-#~ msgstr ""
-#~ "De mest hängivna bland sjöfolkets prästinnor förvärvar belysningens 
makt, "
-#~ "vilket förhindrar deras omgivning från att nånsin uppleva riktigt 
mörker. "
-#~ "Deras kraft utgör ett ståndaktigt värn mot mörkrets makter."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Young Mermaids are often initiated in the water magics of their people. "
-#~ "Despite their frailty, this makes them formidable opponents, as they can "
-#~ "call upon the very water about them to smite their enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sjöfolkets unga kvinnor invigs ofta i sitt folks vattenmagi. Trots deras "
-#~ "bräcklighet gör detta dem till formidabla motståndare, då de kan 
Ã¥kalla "
-#~ "själva vattnet runtom dem för att slå ner på deras fiender."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The more learned among the mermaids often take a path of holy study. This "
-#~ "leaves them quite capable of ministering to the wounds of their comrades, "
-#~ "as well as being a potent defense against the unworldly."
-#~ msgstr ""
-#~ "De mer lärda bland sjöfolkets kvinnor studerar ofta de heliga vägarna. "
-#~ "Detta ger dem både förmågan att hela deras sårade kamrater och ett "
-#~ "effektivt försvar mot de krafter som inte är av denna världen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Necromancers are magi that have decided to follow the paths of the dark "
-#~ "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast "
-#~ "spells that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
-#~ msgstr ""
-#~ "En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka 
krafternas "
-#~ "vägar. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan nekromantikern 
kasta "
-#~ "besvärjelser som suger livskraften ur sina fiender, och använda den för 
"
-#~ "öka sin egen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
-#~ "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are "
-#~ "able to hide at night, leaving no trace of their presence."
-#~ msgstr ""
-#~ "Blekmännen sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten 
bakom "
-#~ "masker för att försöka dölja sina genomonda själar. Dessa föraktliga 
"
-#~ "varelser kan gömma sig i natten utan att lämna ett enda spår av sin "
-#~ "närvaro."
-
-#~ msgid ""
-#~ "While not so strong in combat, Orcish Assassins are fast and can defend "
-#~ "themselves well over different kinds of terrain. These Assassins use "
-#~ "poisoned darts, and victims of this poison will continually take damage "
-#~ "until they can be cured in town or by a healer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Orchernas lönnmördare kompenserar sin mindre styrka med snabbhet och "
-#~ "anpassningsbarhet till terrängen. Lönnmördaren använder giftpilar som "
-#~ "försvagar sina offer tills de kan botas i en by eller av en läkekunnig i 
"
-#~ "fält."
-
-#~ msgid "darts"
-#~ msgstr "kastpilar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
-#~ "combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
-#~ msgstr ""
-#~ "Snabba och smidiga och duktiga i strid med sina förgiftade vapen. "
-#~ "Slaktarorchen är en fruktad fiende."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Revenants are undead creatures raised from once mighty warriors. While "
-#~ "the warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills "
-#~ "certainly remain with the Revenant."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gengångarna är mäktiga krigare som återuppväckts från de döda. 
Deras själ "
-#~ "och vilja är för alltid förlorade, men stridsförmågan och krigsvanan 
har "
-#~ "verkligen inte gått förlorade."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Sergeant is an officer in the ranks of the Royal Army. He is not "
-#~ "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. "
-#~ "As the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sergeanten är officer i den kungliga armén. Han är inte starkare än 
andra "
-#~ "soldater, men har potentialen att nå verklig storhet. Han leder sina "
-#~ "trupper i strid, och måste överleva striden om slaget skall kunna 
vinnas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting "
-#~ "foes. These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no "
-#~ "trace of their presence."
-#~ msgstr ""
-#~ "Skuggor strövar omkring i natten med själar svarta av ondska, och "
-#~ "attackerar oförberedda fiender. Dessa kroppslösa kan gömma sig i 
natten, "
-#~ "och lämnar inga spår av sin närvaro."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The undead Skeleton Archers are the bodies of fallen archers, brought "
-#~ "back to battle. Like all undead, they are especially vulnerable to flames "
-#~ "and holy attacks, but resistant to edged weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta är kropparna hos fallna bågskyttar, återigen uppväckta till att "
-#~ "strida. Som alla vandöda är de sårbara mot eld och heliga attacker, och 
"
-#~ "motståndskraftiga mot eggade vapen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Spectres, the most powerful ghosts in the undead ranks, can use their "
-#~ "powers to summon a spectral sword that drains the life out of their foes "
-#~ "to strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
-#~ "heart of the weak."
-#~ msgstr ""
-#~ "De onda andarna är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina 
"
-#~ "krafter för att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur 
sina "
-#~ "motståndare och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt 
tjut, "
-#~ "som får de svagas hjärtan att frysa i bröstet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Smaller and weaker than the orcs, goblins have learned to train large "
-#~ "wolves to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, "
-#~ "who serve as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark "
-#~ "caverns, Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other "
-#~ "mounted units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Då de är mindre och svagare än orcherna, så tränar vättarna stora 
vargar "
-#~ "att rida på. Dessa vargryttare används som snabba spejare för 
vättearmén. "
-#~ "Då de är uppfödda i orchernas mörka grottor, vågar vargryttarna till 
och "
-#~ "med ge sig upp i bergen, dit de flesta andra beridna trupper inte kan ta "
-#~ "sig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They "
-#~ "can summon a spectral sword that drains the life out of their foes, "
-#~ "thereby strengthening themselves. They also have a terrible wail that "
-#~ "freezes the heart of the weak."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vålnaderna är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina 
krafter "
-#~ "för att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina "
-#~ "motståndare och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt 
tjut, "
-#~ "som får de svagas hjärtan att frysa."
-
-#~ msgid "Vera.ttf"
-#~ msgstr "Vera.ttf"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]