wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-sotbe/tr.po po/w...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-sotbe/tr.po po/w...
Date: Mon, 11 Jul 2005 11:23:01 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/07/11 15:23:01

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-sotbe: tr.po 
    po/wesnoth   : tr.po 

Log message:
    Updated Turkish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.785&tr2=1.786&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/tr.po.diff?tr1=1.20&tr2=1.21&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.785 wesnoth/changelog:1.786
--- wesnoth/changelog:1.785   Mon Jul 11 14:45:38 2005
+++ wesnoth/changelog  Mon Jul 11 15:23:01 2005
@@ -1,7 +1,8 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
  * updated translations:
-   * British English, Catalan, Chinese, Dutch, German, Hungarian, Swedish
+   * British English, Catalan, Chinese, Dutch, German, Hungarian, Swedish,
+    Turkish
  * fixed help description of income and upkeep (#13565)
  * updated several unit descriptions
  * document that Woses receive no traits (#13630)
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po:1.12 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po:1.13
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po:1.12 Sat Jun 25 15:10:25 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po   Mon Jul 11 15:23:01 2005
@@ -1,10 +1,10 @@
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.2+cvs\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-25 15:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-11 00:19+0200\n"
 "Last-Translator: ihsan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -209,7 +209,7 @@
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned Hills. "
 "I think we should go for them as soon as possible and evacuate this city."
 msgstr ""
-"Onlardan kötü haberlerimiz var; onların hepsi doğuya Yas Tutmuş 
Tepelerine "
+"Onlardan kötü haberlerimiz var; onların hepsi doğuya Matemli Tepelere "
 "kaçtılar. Bence onlar için mümküm olduğunca gitmeliyiz ve bu şehri "
 "boşaltmalıyız."
 
@@ -491,7 +491,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:127
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-msgstr "Ahh! Öldüm! Ama diğer insanlar sizi doğrayacaklar iğrenç orkler!"
+msgstr "Ahh! Öldüm! Ama diğer insanlar sizi doğrayacaklar iğrenç orklar!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:135
 msgid "Hurrah! Victory!"
@@ -515,9 +515,9 @@
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
 "We must leave, now!"
 msgstr ""
-"İnsanlarımı güvenli bir yere götürmeliyiz büyük konseyin sözüne "
+"İnsanlarımı güvenli bir yere götürmeliyiz ve büyük konseyin sözüne "
 "başvurmalıyız. Onların bazıları Barag Gor'da özgür kabilelerin 
bölgesinde "
-"yaşıyor. Şimdi .aAyrılmalıyız!"
+"yaşıyor. Şimdi ,ayrılmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:151
 msgid ""
@@ -656,26 +656,26 @@
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
 "Bu bölgenin Karagözlü Karun'un rakibi Shan Taum the Smug tarafından "
-"yönetildiğini sadewce troller bilmiyor."
+"yönetildiğini sadece troller bilmiyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:116
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr "Karagözoğlu' na hoş geldin deyeceğinden şüpheliyim."
+msgstr "Karagözoğlu' na hoş geldin diyeceğinden şüpheliyim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:120
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
 msgstr ""
-"Kim o? Kapou'e! Benim bölgemde ne yapıyorsun sen kaybedenin rezalet 
doğmuşu?"
+"Kim o? Kapou'e! Benim bölgemde ne yapıyorsun, sen kaybedenin rezalet 
doğmuşu?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
-"Sakin ol Shan Taum. Hırgür için burada değiliz, lardeşlerimize 
öncülük etmek "
-"ve yapmak zorunda olduğumuzu mütaala için buradayız."
+"Sakin ol Shan Taum. Hır gür için burada değiliz, kardeşlerimize 
öncülük "
+"etmek ve yapmak zorunda olduğumuzu mütaala için buradayız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:128
 msgid ""
@@ -690,7 +690,7 @@
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
-"Sen sefil ödlek, babam hakkında nsaıl böyle konuşabilirsin? Kafatasını 
bir "
+"Sen sefil ödlek, babam hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Kafatasını 
bir "
 "fincan yapacağım!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:136
@@ -806,7 +806,7 @@
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really that "
 "silent?"
 msgstr ""
-"İşte Sessiz Orman burda... Bu arada neden böyle isimlendirilmiş? 
Gerçekten "
+"İşte Sessiz Orman burada... Bu arada neden böyle isimlendirilmiş? 
Gerçekten "
 "sessiz mi?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
@@ -815,20 +815,20 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
-"Herzaman böyle sessiz değildir. Orada kabilelerden birçok avcı avlanır 
ve "
-"Bork nehrinde balım tuturadı. Ama artık zorlanmadıkça oraya kimse 
girmiyor."
+"Her zaman böyle sessiz değildir. Orada kabilelerden birçok avcı avlanır 
ve "
+"Bork nehrinde balık tutardı. Ama artık zorlanmadıkça oraya kimse 
girmiyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:135
 msgid "Some people say these woods are haunted."
-msgstr "Bazı insanlar bu ormanın periliolduğunu söylüyor."
+msgstr "Bazı insanlar bu ormanın perili olduğunu söylüyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:139
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. Most "
 "likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
-"Aslında, sadece çok az kişi bu ormana giripte eve dönebilmiştir... 
Göürnen o "
-"ki, bu orman elf dönekleriyle dolu."
+"Aslında, sadece çok az kişi bu ormana girip de eve dönebilmiştir... 
Görünen "
+"o ki, bu orman elf dönekleriyle dolu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:143
 msgid ""
@@ -846,7 +846,7 @@
 "alive!"
 msgstr ""
 "Bu nedir? Orklar bizim ormanımıza giriyorlar? Aptallar! Onların hiçbiri 
sağ "
-"olarak grei dönemeyecek!"
+"olarak geri dönemeyecek!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:157
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
@@ -854,7 +854,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:186
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr "Artık Elf yok m? Nerdesiniz korkaklar?"
+msgstr "Artık Elf yok mu? Nerdesiniz korkaklar?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:190
 msgid ""
@@ -878,7 +878,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:26
 msgid "Rescue the Shamans"
-msgstr "şamanların kurtatılması"
+msgstr "Şamanların kurtatılması"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:64
 msgid "Etheliel"
Index: wesnoth/po/wesnoth/tr.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/tr.po:1.20 wesnoth/po/wesnoth/tr.po:1.21
--- wesnoth/po/wesnoth/tr.po:1.20    Sun Jul 3 13:27:49 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/tr.po  Mon Jul 11 15:23:01 2005
@@ -11,8 +11,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-25 16:09+0200\n"
-"Last-Translator: Selim Farsakoğlu <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-11 01:59+0200\n"
+"Last-Translator: ihsan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -151,6 +151,14 @@
 "cost. Click on a unit to see its statistics to the left, then press the "
 "recruit button to recruit it."
 msgstr ""
+"Bir savaşın başında ve savaş devam ederken ordunuza birimler katmaya "
+"ihtiyacınız olur. Asker almak için liderinizin (Konrad Tahta Varis "
+"kampanyasında bir liderdir) bir kalenin iç kalesinde olmalıdır. Bundan 
sonra "
+"menüdeki asker al' ı kulanarak yada bir altıgende fareyi sağ tıklayarak 
ve "
+"<italic>text=Asker al</italic>' ı seçerek asker alabilirsiniz. Bu işlem "
+"asker al menüsünü meydan çıkartır, bu menü alınabilecek askerleri ve 
onların "
+"altın maliyetleri ile listeler. Bir birimin istatistiklerini görmek için "
+"fareyi üzerinde tıklayın, ve asker al düğmesine tıklayarak askeri 
alın."
 
 #: data/help.cfg:81
 msgid ""
@@ -223,6 +231,13 @@
 "number of turns required to reach it, and clicking will cause the unit to "
 "move towards it by the fastest route over this and subsequent turns."
 msgstr ""
+"Wesnoth için Savaş' ta hareket basittir: Basitçe hareket ettirmek "
+"istediğiniz birimi tıklayın, ve götürmek istediğiniz altıgene 
tıklayın. Bir "
+"birim seçildiği zaman, birimin o sırada hareket edebileceği her yer 
fazladan "
+"ışıklandırılır, geri kalan alıgenler ise matlaştırılır. Fareyi "
+"matlaştırılmış bir altıgene getirme işlemi birimin oraya kaç sırada "
+"gideceğini gösterir, ve oraya tıklanırsa birimin o bölgeye en kısa 
yoldan bu "
+"sırada ve geri sıralarda gitmesini sağlar."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid ""
@@ -250,6 +265,14 @@
 "as only <ref>dst=ability_skirmisher text='Skirmishers'</ref> can ignore "
 "zones of control."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Hareket ederken akılda tutulması gereken bir başka şeyde Alan Kontrolü' 
dür. "
+"Her birim kendini çevreleyen altıgenlerde bir alan kontrolü oluşturur, ve 
"
+"herhangi bir düşman bu altıgenlere girdiği zaman hareketi biter. Alan "
+"kontrolünü kendi faydanız için kullanmayı öğrenmek Wesnoth' un önemli 
bir "
+"parçasıdır, sadece <ref>dst=ability_skirmisher text='avcılar'</ref> alan "
+"kontrolünden etkilenmezler."
 
 #: data/help.cfg:102
 msgid "Combat"
@@ -264,6 +287,12 @@
 "Combat is relatively straightforward; the attacker and defender alternate "
 "attacks until each has used their allotted number of attacks."
 msgstr ""
+"Wesnoth için Savaş' da iki çeşit çarpışma vardır, kısa- ve uzun 
menzilli, "
+"ama bu ikisisde yakın altıgenlerde yapılır. Kısa mesafeli çarpışma "
+"genellikle kılıçlar, baltalar veya pençeler ile olurken, uzun menzilli 
dövüş "
+"oklar, mızraklar ve ateştoplarıyla yapılır. Dövüş sonderece basittir, 
"
+"saldıran ve savunan izin verilen saldırı sayılarınca saldırılarını 
birbiri "
+"ardına yapar. "
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid ""
@@ -285,6 +314,14 @@
 "5-4 sword attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish "
 "Grunt with 9-2 can only make 2 swings (but at 9 damage each)."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Saldıran taraf ilk hücümu yapar, ondan sonrada savunan misilleme yapar. Bu 
"
+"her iki tarafta bütün saldırılarını kullanana kadar devam eder. 
Birimlerin "
+"sahip olduğu hücüm sayıs değişkendir, mesela, 5-4 kılıç hücumlu bir 
elf "
+"savaşçısı 5 hasar verebilen 4 adet kılıç sallayabilir, bununla beraber 
9-"
+"2'lik bir ork izbandudu sadece 2 yumruk sallama yapabilir (ama her ikiside 9 "
+"hasar gücünde)"
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid ""
@@ -308,6 +345,15 @@
 "30% chance of hitting them. Conversely, the elf's chance of hitting the "
 "attacker in return depends on what terrain the attacker is in."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Sadece iki istisna ile, bir birimin vurulma şansı sadece onun bulunduğu "
+"bölgedeki defanse oranıyla alakalıdır. Bu oran, birimin üzerinde fareyi 
sağ "
+"tıklayıp, birim tanımını seçip, ve ondan sonra <italic>text='Terrain "
+"Modifiers'</italic>' balıkıp bulunabilir. Mesela, bir çok elf ormanda %70 "
+"defans oranına sahiptir, bu demektir ki onlara saldıran bir birim %30 vurma 
"
+"şansına sahiptir. Diğer taraftan, elfin saldırgana vurma oranı 
saldırganın "
+"bulunduğu bölgeyle alakalıdır."
 
 #: data/help.cfg:112
 msgid ""
@@ -318,6 +364,12 @@
 "regardless of terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at "
 "least a 60% chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
+"\n"
+"Bu kurala iki istisna vardır: <ref>dst=weaponspecial_magical text='Sihirsel "
+"saldırılar</ref> ve <ref>dst=weaponspecial_marksman text=Nişancı</ref>. "
+"Sihirsel saldıralar saldırı amaçla kullanıldığı zaman bölgeye 
aldırmadan her "
+"zaman %70 vurma oranına sahiptirleri Nişancılar ise bölgeye aldırmadan 
her "
+"zaman %60 vurma şansına sahiptirler."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid ""
@@ -340,6 +392,13 @@
 "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are explained "
 "below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Vuran her darbe saldırı tipine bağlı olarak bir temel vurma miktarı 
vardır. "
+"Mesela, Elf Savaşçısının 5-4' luk bir kılıç saldırısı 5 hasarlık 
bir vuruş "
+"yapar. Bu genel olarak iki şeyle değişir: "
+"<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Dayanıklılık</ref> ve "
+"<ref>dst=time_of_day text='Günün saati'</ref>, bunlar aşağıda 
açıklanmıştır."
 
 #: data/help.cfg:118
 msgid ""
@@ -353,7 +412,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "Az sayıda birim çarpışmada verilen hasarı etkileyen özel yeteneklere "
-"sahiptir. ·Bunların en meşhuru birim saldırdığında saldıran ve 
savunan "
+"sahiptir. Bunların en meşhuru birim saldırdığında saldıran ve savunan "
 "tarafların verdiği hasarı ikiye katlayan <ref>dst=weaponspecial_charge "
 "text=Yükleme</ref>'dir."
 
@@ -369,6 +428,10 @@
 "and Holy attacks. Different units may have resistances which alter the "
 "damage which they take from certain damage types."
 msgstr ""
+"Wesnoth' da fiziksel saldılarla ilgili hasar çeşidi üçtür; Bıçak, 
Delme ve "
+"Darbe. Bunlara ek olarak büyüsel saldırılarla bağlantılı üç çeşit 
hasar "
+"türü vardır; Ateş, Soğuk ve Kutsal. Farklı birimlerin hasar 
türlerinden "
+"aldıkları hasarın miktarını değiştiren dayanıklılıkları olabilir."
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid ""
@@ -380,6 +443,13 @@
 "resistance against a damage type, it will suffer 100% more damage when hit "
 "by that type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Dirençlilikler çok basitçe çalışıyor: Eğer bir birim, bir hasar 
türüne karşı "
+"%40 direnci varsa, o hasar türüyle vuruldukaları zaman %40 daha az hasar "
+"alırlar. Bir birimin zayıflığıda mümkündür: eğer bir birimin bir 
hasar "
+"türüne -%100 dayanıklığı varsa, o zaman bu hasar türüyle 
vuruldukları zaman %"
+"100 daha fazla hasar alırlar."
 
 #: data/help.cfg:128
 msgid ""
@@ -485,6 +555,10 @@
 "combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
+"Eğer her birim bir döğüşten sağ çıkarsa, dövüştükleri birimin 
seviyesine "
+"eşit tecrübe puanı alırlar. Eğer bir birim döğüşte diğerini 
öldürürse, daha "
+"fazla tecrube kazanır- seviye 0 için 4 , seviye 1 için 8, seviye 2 için 
16 "
+"ve seviye 3 için 24, ve böyle gider.."
 
 #: data/help.cfg:162
 msgid ""
@@ -495,6 +569,12 @@
 "they immediately advance to the next level, healing fully in the process. In "
 "some cases, you will be given a choice of advancement options."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Birimler bir üst seviye çıkmak için belirli bir tecrübeye gerek duyarlar 
"
+"( bu zeki mizaçlı birimlerde %20 daha azdır). Bir kere bu seviyeye 
ulaştılar "
+"mı, hemen bir üst seviyeye erişirler, bu işlem sırasında tamamen "
+"iyileişirler. Bazı durumlarda, üst seviyeye erişmek seçeneklidir. "
 
 #: data/help.cfg:164
 msgid ""
@@ -503,6 +583,11 @@
 "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that "
 "occasional units (such as <ref>dst=unit_Mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Şunu akılda tutun, bir çok birim 3 seviyeye sahiptir, ama hepsi değil, ve 
"
+"bazı ender birimler (mesela <ref>dst=unit_Mage text=Büyücüler</ref> ) 4 "
+"seviyeye sahiptir."
 
 #: data/help.cfg:169
 msgid "Healing"
@@ -514,6 +599,9 @@
 "ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
 "your turn, before you take action."
 msgstr ""
+"Birimleriniz dövüşte kaçınılmaz olarak hasar alırlar. Wesnoth 
birimlerinizi "
+"iyileştirmek için bir çok yol sunar, Hepsi de sizin sıranızın başında 
siz "
+"bir aksiyon yapmadan meydana gelir."
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -553,6 +641,11 @@
 "turn, to a total maximum of 8 points healed, or prevent Poison from dealing "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"Tedavi birimleri : <ref>dst=ability_heals text=Tedavi eder</ref> "
+"kabiliyetine sahip birimler yanlarındaki bütün dost birimleri her sırada 
4YP "
+"miktarınca tedavi eder, toplamda en fazla 8YP verebilirler, yada zehirin "
+"hasar etkisini engellerler."
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid ""
@@ -562,6 +655,12 @@
 "will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each turn, to a "
 "total maximum of 18 points healed, or cure a unit of Poison."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"İlaç varen birimler : <ref>dst=ability_cures text=ilaç verir</"
+"ref>kabiliyetine sahip birimler yanlarındaki bütün dost birimleri her 
sırada "
+"8YP miktarınca tedavi eder, toplamda en fazla 18YP verebilirler, yada "
+"zehirin tedavi ederler."
 
 #: data/help.cfg:179
 msgid ""
@@ -571,6 +670,11 @@
 "regeneration, and healing/curing cannot combine with each other. Also, units "
 "heal fully between scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Dinlenme diğer iyileşme eylemleri ile birleşebilir, ama kasabalar, 
iyileşme "
+"ve tedavi / ilaç tedavisi birlikte uygulanamaz. Bununla beraber, birimler "
+"senaryolar arasında tamamen iyileşirler."
 
 #: data/help.cfg:184
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -583,6 +687,10 @@
 "gold over from one scenario to the next. There are two aspects to this; "
 "Income and Upkeep."
 msgstr ""
+"Wesnoth' da sadece asker almak ve savaşmak yeterli değildir. Paranıza da "
+"dikket etmeniz lazımdır, özellikle kampanyalarda, çünkü kampanyalarda 
fazla "
+"para bir sonraki senaryoya aktarılır. Bu işin iki yönü vardır; gelir ve 
"
+"idare masrafı."
 
 #: data/help.cfg:187
 msgid ""
@@ -592,6 +700,12 @@
 "turn. Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. Your "
 "Upkeep costs are subtracted from this income, as detailed below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Gelir basittir. Kontrol ettiğiniz her kasaba için her sırada bir altın "
+"kazanırsınız. Yani, eğer 10 tane kasabanız varsa normalde 10 altın "
+"kazanırsınız. Aşağıda açıklandığı üzere gider masrafınız bu 
gelirden "
+"çıkartılır."
 
 #: data/help.cfg:189
 msgid ""
@@ -604,6 +718,14 @@
 "per turn. For example, if you have twelve level one units and ten villages, "
 "you would have to pay two gold each turn in upkeep."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"İdare masrafı da basittir. Her birim kendi seviyesine denk olarak bir idare 
"
+"masrafı gerektirir. Hiç bir idare masrafı ödemeden seviye "
+"<italic>text=değerince</italic> birime para sağlayabilirsiniz. Ama sahip "
+"olduğunuz kasaba sayısından daha fazla birim sayısı için, her sırada 
bir "
+"altın ödemelisiniz. Mesela, Eğer oniki adet seviye bir biriminiz ve on 
adet "
+"kasabanız var ise, idare masrafı için her sırada iki altın 
ödemelisiniz."
 
 #: data/help.cfg:191
 msgid ""
@@ -612,6 +734,10 @@
 "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve levels "
 "of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold per turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Bu maliyetler gelirinizden çıkarılır, böylece 12 biriminiz ve 10 
kasabanız "
+"var ise sonuçta geliriniz her sırada 8 olacaktır."
 
 #: data/help.cfg:192
 msgid ""
@@ -621,6 +747,12 @@
 "Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
 "the second level of Heir to the Throne) will usually have the Loyal trait."
 msgstr ""
+"\n"
+"İdare masrafının önemli bir istisnası vardır: Ulusal mizaçlı birimler 
idare "
+"masrafına girmezler . Seneryoya başladığınız birimler (mesela Konrad ve 
"
+"Delfador) , veya senaryo sırasında size katılan birimler ( mesela, Tahta "
+"Varis' in ikinci seviyesinde size katılan atlı) genellikle ulusal "
+"mizaçlıdırlar."
 
 #: data/help.cfg:197
 msgid "Wrap Up"
@@ -634,6 +766,11 @@
 "everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have "
 "fun, and good luck!"
 msgstr ""
+"Burası Wesnoth' un temellerini tamamlıyor. Bundan sonra basit stratejiyi "
+"okumak istemelisiniz, veya kendinizi <ref>dst=traits text=Mizaçlar</ref> ve "
+"<ref>dst=abilities text=Kabiliyetler</ref> ile bilgilendirmelisiniz, ama "
+"şimdi Tahta Varis senaryosunu oynayabilecek her şeyi biliyorsunuz. İyi "
+"eğlenceler ve iyi şanslar!"
 
 #: data/help.cfg:203 src/titlescreen.cpp:193
 msgid "About"
@@ -646,6 +783,10 @@
 "attributes slightly. They are usually randomly assigned to a unit when it is "
 "recruited."
 msgstr ""
+"Bir çok birim iki mizaca sahiptir, yarı ölüler bundan istisna olarak 
yarlı "
+"ölü mizacına sahiptirler. Mizaçlar birimin özelliklerini biraz "
+"değiştirirler. Bunlar genellikle rastgele olarak bir birim askere "
+"çağrılırken atanırlar. "
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid ""
@@ -672,6 +813,20 @@
 "after reaching their maximum level. If you have many 'maximum level' units "
 "you may wish to recall units with more desirable traits."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Zeki</header>\n"
+"\n"
+"Zeki birimler bir üst seviyeye ilerlemek için normal birimlerden %20 daha "
+"tecrübe puanına ihtiyaç duyarlar.\n"
+"\n"
+"Zeki birimler bir kampanyanın başında çok faydalıdırlar, çünkü üst "
+"seviyelere daha çabuk ulaşırlar. Kampayanın ilerleyen zamanlarında zeki "
+"birimler artık çok faydalı olmaya olmazlar çünkü en üst seviyeye 
ulaştıktan "
+"sonra tecrübe puanları birimler için bir işe yaramaz. Eğer bir çok 'en 
üst "
+"seviye' birimine sahipseniz, işinize en çok yarayacak mizaçlı olanları 
celb "
+"etmeyi isteyebilirsiniz."
 
 #: data/help.cfg:226
 msgid ""
@@ -689,6 +844,19 @@
 "without this trait and are subsequently less good at holding contested "
 "positions."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Hızlı</header>\n"
+"\n"
+"Hızlı birimler fazladan bir birim yürürler, ama normalden %10 daha az YP' 
ye "
+"sahiptirler.\n"
+"\n"
+"Hızlılık en çabuk farkedilebilen mizaçtır, özellikle yavaş birimlerde 
mesela "
+"troller ve ağır piyade. Hızlı mizaçlı birimler genellikle zor 
bölgelerde "
+"arttırılmış hareket kabiliye sahiptir bu yüzden birimlerinizi yayarken 
bunu "
+"dikkate almalsınız. Hızlı birimler bu mizaça sahip olmayan birimler 
kadar "
+"sıkı değillerdir ve sonuçta karşı koyma pozisyonlarında daha az 
iyidirler."
 
 #: data/help.cfg:233
 msgid ""
@@ -705,6 +873,17 @@
 "defense, or high resistances. Resilient units are especially useful for "
 "holding strategic positions against opponents."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Dayanıklı</header>\n"
+"\n"
+"Dayanıklı birimler fazladan 7 YP' ye sahiptirler.\n"
+"\n"
+"Dayanıklı birimler bir kampanyanın her bölümüne faydalıdırlar, ve 
bütün "
+"birimler için en faydalı mizaçtır. Dayanıklı mizacı az Yaşam Puanı, 
iyi "
+"savunma, ve yüksek driençliliğin kombinasyonlarına sahip bir birim için 
çok "
+"faydalıdır. Dayanıklı birimeler stratejik noktaları tutmak için 
idealdirler."
 
 #: data/help.cfg:240
 msgid ""
@@ -721,6 +900,18 @@
 "can be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to "
 "turn a damaging stroke into a killing blow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Güçlü</header>\n"
+"\n"
+"Güçlü birimler her vuruşlarında fazladan 1 birim hasar verirler, 
normalden 2 "
+"YP fazlasına sahiptirler.\n"
+"\n"
+"Herhangi yakın savaş birimi için kulanışlıyken, Güçlülük, Elf 
savaşçısı "
+"gibi, fazla sayıda vuruş yapan birimlerde daha etkilidir. Güçlü birimler 
bir "
+"birimi öldürmek için vurulabilecek olandan az falza hasar gerektiği zaman 
"
+"çok faydalıdırlar."
 
 #: data/help.cfg:243
 msgid ""
@@ -753,6 +944,22 @@
 "This trait is never given to recruited units, so it may be unwise to dismiss "
 "such units or to send them to a foolish death."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Ulusal</header>\n"
+"\n"
+"Ulusal birmler gider hesabına girmezler. Birçok birim sıranın sonunda "
+"seviyelerine denk olan bir gider maliyeti oluştururlar. Ulusal birimler bu "
+"maliyeti oluşturmazlar.\n"
+"\n"
+"\n"
+"Kampanyalar sırasında, bazı birmler kendi istekleriyle oyuncunun 
kuvetlerine "
+"katılırlar. Bu biremler Ulusal mizaçlıdırlar. Her nekadar çağrılmak 
için "
+"ödenek istelersede, alsa herhangi bir gider maliyenine sebep olmazlar. Bu "
+"onları uzun kampanyalarda paranın az olduğu zamanlarda paha biçilmez 
yapar. "
+"Bu mizaç asla askere alınan birimlere verilmez, bu yüzden onları aptalca 
bir "
+"ölüme göndermek veya azletmek akıllıca bir iş değildir."
 
 #: data/help.cfg:258
 msgid ""
@@ -768,6 +975,17 @@
 "them. This can make them invaluable in dealing with foes who use poison in "
 "conjunction with their attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Yarı Ölü</header>\n"
+"\n"
+"Yarı ölüler zehire karşı bağışıklıdır.\n"
+"\n"
+"Yarı Ölü birimleri genellikle sadece 'Yarı Ölü' mizaca sahiptirler. 
Yarı "
+"Ölüler savaşmak için tekrar kaldıralan ölülerin vucütları olduları 
için "
+"zehir onlara karşı bir etki yapmaz. Bu onları zehirli saldırı yapan "
+"düşmanlarla savaşırken paha biçilmez yapar."
 
 #: data/help.cfg:265
 msgid ""
@@ -783,22 +1001,36 @@
 "are gifted with natural talent that exceeds their brethren. These elves "
 "inflict an additional point of damage with each arrow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Becerikli</header>\n"
+"\n"
+"Becerikli birimler ok ile başarılı bir saldırıda +1 hasara sebep 
olurlar.\n"
+"\n"
+"Becerikli mizacı sadece Elflere aittir. Elf insanları onların esrarengiz "
+"zerafeti ve ok ile büyük yetenekleri ile bilinirler. Bu elfler her bir ok "
+"ile ek bir hasara sebebiyet verirler."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
 "You have come across a wishing well.\n"
 "What would you like to wish for?"
 msgstr ""
+"Bir dilek kuyusuyla karşılaştın.\n"
+"Ne dilemek istersin?"
 
 #: data/items.cfg:268
 msgid "A swift victory"
-msgstr ""
+msgstr "Çabuk bir zafer"
 
 #: data/items.cfg:276
 msgid ""
 "With this golden coin, I wish that this battle end in a swift and safe "
 "victory."
 msgstr ""
+"Bu altın para ile, bu savaşın güvenli ve çabuk bir zaferle 
sonuçlanmasını "
+"diliyorum."
 
 #: data/items.cfg:283
 msgid "Lots of gold"
@@ -806,7 +1038,7 @@
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr ""
+msgstr "Bu tek altın paranın bana on tane olarak geri gelmesini diliyorum."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -826,11 +1058,11 @@
 
 #: data/items.cfg:339
 msgid "A feeling of well-being overwhelms the drinker."
-msgstr ""
+msgstr "İçeni talı bir duygu kaplıyor."
 
 #: data/items.cfg:340
 msgid "You are not worthy of healing."
-msgstr ""
+msgstr "Sen iyileşmeye değmezsin."
 
 #: data/items.cfg:374
 msgid "Poison"
@@ -838,7 +1070,7 @@
 
 #: data/items.cfg:377
 msgid "Poison is seeping through the veins of this unit at this very moment."
-msgstr ""
+msgstr "Şu anda bu birimin damarlarına zehir sızıyor."
 
 #: data/items.cfg:412
 msgid "Holy Water"
@@ -846,7 +1078,7 @@
 
 #: data/items.cfg:415
 msgid "This water will make melee weapons holy."
-msgstr ""
+msgstr "Bu su el silahlarını kutsal etkili yapar."
 
 #: data/items.cfg:416
 msgid "I am not suited to the use of this item! Let another take it."
@@ -862,7 +1094,7 @@
 
 #: data/items.cfg:495
 msgid "Potion of Decay"
-msgstr ""
+msgstr "Çürüme İksiri"
 
 #: data/items.cfg:498
 msgid "This poor unit drank something really bad."
@@ -890,31 +1122,33 @@
 
 #: data/items.cfg:615
 msgid "Staff of Swiftness"
-msgstr ""
+msgstr "Çeviklik sopası"
 
 #: data/items.cfg:618
 msgid "This staff will grant the bearer swift movement."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sopa taşıyana çevikleşmiş hareket kabiliyeti sağlar."
 
 #: data/items.cfg:619
 msgid "Only magical beings can wield such an object."
-msgstr ""
+msgstr "Sadece büyücü olanlar bu maddeyi kullanabilir."
 
 #: data/items.cfg:653
 msgid "Storm Trident"
-msgstr ""
+msgstr "Üç Dişli Rüzgar Zıpkını"
 
 #: data/items.cfg:656
 msgid "This trident allows a merman to shoot electric bolts at his enemies!"
 msgstr ""
+"Bu üç dişli zıpkın bir suadamına düşmalarına elektrik oku atmasına 
izin "
+"verir."
 
 #: data/items.cfg:657
 msgid "Only the mermen can use this item!"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece deniz adamları bu maddeyi kullanabilirler. "
 
 #: data/items.cfg:669
 msgid "storm trident"
-msgstr ""
+msgstr "üç dişli rüzgar zıpkını"
 
 #: data/items.cfg:707
 msgid "Flaming Sword"
@@ -922,7 +1156,7 @@
 
 #: data/items.cfg:711
 msgid "Only the leader of an army can wield this sword!"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece bir ordunun lideri bu kılıcı kullanabilir."
 
 #: data/items.cfg:723
 msgid "flaming sword"
@@ -930,7 +1164,7 @@
 
 #: data/items.cfg:755
 msgid "Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Ateşin Asası"
 
 #: data/items.cfg:758
 msgid ""
@@ -938,12 +1172,17 @@
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Bu eski kraliyet asası Cüceler tarafından yapılmıştır. Wesnoth 
krallığının "
+"bir sembolüdür. Bu kraliyet asasında onu taşıyanın düşmanlarına 
ateş topu "
+"fırlarma gücü vardır."
 
 #: data/items.cfg:759
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"Bu Ateşin kraliyet asasıdır. Sadece tacın gerçek bir varisi bunu almaya "
+"cesaret edebilir."
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
@@ -1036,99 +1275,118 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr "2oyuncu - Şimşek"
+msgstr "2o - Şimşek"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
 msgstr ""
+"Çok hızlı oynamak için 2 kişilik düello haritası. Her kasabaya 2 
altın "
+"tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
 msgid "2p - Charge"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Hucüm"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:3
 msgid "2p - Den of Onis"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Onis' in ini"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:4
 msgid ""
 "Danger lurks around every corner in this underground battlefield, a duel map "
 "where force and subterfuge meet. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Bu yeraltı savaş bölgesinin her köşesinde tehlike gizleniyor, gücün ve 
"
+"hilenin birleştiği bir düello haritası. Her kasabaya 2 altın tavsiye 
edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:3
 msgid "2p - Divide and Conquer"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Böl ve Ele geçir"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:4
 msgid ""
 "This small duel map divides the field of battle into three segments. "
 "Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Bu ufak düello haritası savaş alanını üç parçaya ayırıyor. Her 
kasabaya 2 "
+"altın tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:3
 msgid "2p - Hamlets"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Küçük Köyler"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:4
 msgid ""
 "Warfare transforms the simple farms and villages of a peaceful region into a "
 "subtly parceled battlefield. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Barışçıl kasaba ve bahçeleri, harp ufak parçalara ayrılmış bir 
savaş alanına "
+"çeviriyor. Her kasabaya 2 altın tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:3
 msgid "2p - Hornshark Island"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Boynuz Adası"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:4
 msgid ""
 "Players must navigate the dispersive terrain of this small but "
 "topographically dense island. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Oyuncular, dağıtıcı ama topografik olarak yoğun bu ufak adada deniz "
+"yolculuğu yapmalılar. Her kasabaya 2 altın tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:3
 msgid "2p - Icy Waters"
-msgstr "2oyuncu - Buzlu sular"
+msgstr "2o - Buzlu sular"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
 msgid ""
 "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
 msgstr ""
+"Kuzey Wesnoth' un önemli limanlarının buzlu sularının içinde ve 
etrafında "
+"savaş."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
 msgid "2p - Meteor Lake"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Meteor Gölü"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:4
 msgid ""
 "Long ago, a great meteor fell from the heavens, leaving its mark on this "
 "coniferous region. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Çok önceleri, gökten çok iri bir meteor düştü, yer yüzünde bu iğne 
yapılı "
+"bölgede izini bıraktı. Her kasabaya 2 altın tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:3
 msgid "2p - Sablestone Delta"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Two armies collide on this disjointed coastal landscape of hidden caves and "
 "jagged rivers. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Üç oyuncu kapalı ve ufak bir bölgede savaşıyor. Her kasabaya 2 altın 
tavsiye "
+"edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Gümüşkafa Kesişmesi"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:4
 msgid ""
 "Players must traverse all manner of terrain in pursuit of victory on this "
 "multi-fronted duel map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Bu çok yönlü düello haritasında oyuncular başarıyı kovalamak için 
bölgenin "
+"tüm yönlerini geçmeliler. Her kasabaya 2 altın tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:3
 msgid "2p - Sullas Ruins"
-msgstr ""
+msgstr "2o - Sullas Harabeleri"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:4
 msgid ""
@@ -1136,10 +1394,13 @@
 "and ice now remain in the shadow of this once mighty empire. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Bir zamanların güçlü krallığının gölgesi, su baskınına uğramış 
ve kış "
+"etkenleriyle yıpranmış artık sadece kalıntılar olarak su ve buz 
kalmış. Her "
+"kasabaya 2 altın tavsiye edilir. "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:3
 msgid "2p - Wesbowl"
-msgstr "2oyuncu - Wesbowl"
+msgstr "2o - Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:6
 msgid ""
@@ -1148,6 +1409,10 @@
 "blunt weapons, and healers are on hand, so when units are killed, they "
 "return to that player's end zone with an injury."
 msgstr ""
+"Wesbowl' da oyuncu toplarını öbür oyuncunun son alanına götürmelidir. 
Ama, "
+"diğer oyuncu senin birimlerine saldırabilir. Wesbowl körelmiş silahlara 
ve "
+"iyileştiricilerin yardımyla oynanır, böylece bir birim öldüğü zaman "
+"yaralanmış olarak kendi bölgesinin sonuna döner."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:11
 msgid ""
@@ -1159,6 +1424,13 @@
 "#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to "
 "theirs"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zafer:\n"
+"@Topları rakibinin senin son alanına getirmesinden daha fazla rakibinin son 
"
+"alanına götür.\n"
+"Defeat:\n"
+"#Rakibinin topları senin son alanına, senin onun son alanına 
götürdüğünden "
+"daha fazla getirmesi"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:476
@@ -1173,7 +1445,7 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:337
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:614
 msgid "Should I pass the ball to $passto.type ($xloc,$yloc)?"
-msgstr ""
+msgstr "Topu $passto.type ($xloc,$yloc)? ' a vermeli miyim?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:339
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:616
@@ -1197,7 +1469,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:685
 msgid "Draw! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Eşit! Son sonuç : $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:3
 msgid "3p - 1v1v1Hex"
@@ -1208,6 +1480,8 @@
 "Three players do battle in this small, enclosed region. Recommended settings "
 "of 2G per village."
 msgstr ""
+"Üç oyuncu kapalı ve ufak bir bölgede savaşıyor. Her kasabaya 2 altın 
tavsiye "
+"edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:3
 msgid "3p - Morituri"
@@ -1218,6 +1492,8 @@
 "Only one faction will emerge victorious from this tightly bordered three-"
 "player map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Sadece bir ırk bu sık sınırlanmış üç oyunclulu haritada zafere 
ulaşabilir. "
+"Recommended settings of 2G per village."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:3
 msgid "3p - Triple Blitz"
@@ -1228,10 +1504,12 @@
 "Three players come head to head on this water-cut battlefield. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Üç oyuncu bu suyla ayrılmış savaş bölgesinde kafa kafaya gelirler. Her 
"
+"kasabaya 2 altın tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:7
 msgid "4p - An Island"
-msgstr "4oyuncu - Bir Ada"
+msgstr "4o - Bir Ada"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:10
 msgid ""
@@ -1240,10 +1518,14 @@
 "East: Mixed snow plains, South-West: Mixed desert plains, South-East: "
 "Mountain dominated area."
 msgstr ""
+"4 kişilik, bireyselliğe yada takım oyunan uygun, zaferin merkez adayı ele 
"
+"geçirmek üzerinden olduğu bir harita. Kuzeybati : Orman dolu bölge, "
+"Kuzeydoğu : karla karışık ovalar, Güneybatı : çölle karışık 
ovalar, "
+"Güneydoğu : Dağlarla dolu bölge."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
-msgstr "4oyuncu - Kale Kapmaca Adası"
+msgstr "4o - Kale Kapmaca Adası"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -1251,20 +1533,25 @@
 "play. Recommended setting of 2 gold per village, and players 1, 3 vs players "
 "2, 4 for 2v2."
 msgstr ""
+"Birçok yakın ve stratejik olrak yerleştirilmiş kaleler. Çabuk bir oyun 
için "
+"ufak bir harita. Her kasabaya 2 altın, ve 2x2 iiçin 1,3' e karşı 2,4 
tavisye "
+"edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:3
 msgid "4p - Clash"
-msgstr "4oyuncu - Çarpışma"
+msgstr "4o - Çarpışma"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:5
 msgid ""
 "Small map for 2v2. Teams should be player 1 and 3, vs player 2 and 4. "
 "Recommended setting of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"2x2 için ufak bir harita. Takımlar 1 ve 3'e karşı 2 ve 4 olmalı. Her "
+"kasabaya 2 altın tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:3
 msgid "4p - King of the Hill"
-msgstr "4oyuncu - Tepenin Padişahı"
+msgstr "4o - Tepenin Padişahı"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:5
 msgid ""
@@ -1274,17 +1561,19 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
-msgstr "4oyuncu - Denizkulağı"
+msgstr "4o - Denizkulağı"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:4
 msgid ""
 "Four factions contend for dominance over this watery settlement. Recommended "
 "settings of 1G per village."
 msgstr ""
+"Bu sulak bölgede üstünlük için dört ırk savaş veriyor. Her kasabaya 1 
altın "
+"tavsiye edilir."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
 msgid "4p - Siege Castles"
-msgstr "4oyuncu - Kuşatma"
+msgstr "4o - Kuşatma"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:9
 msgid "Take control of this huge river delta."
@@ -1292,7 +1581,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:3
 msgid "4p - The Valley of Death"
-msgstr "4oyuncu - Ölüm Vadisi"
+msgstr "4o - Ölüm Vadisi"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:5
 msgid "Can you defeat all enemies and declare victory in this desolate valley?"
@@ -1300,7 +1589,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:3
 msgid "4p - The Wilderlands"
-msgstr "4oyuncu - Hayret diyarı"
+msgstr "4o - Hayret diyarı"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:4
 msgid ""
@@ -1311,7 +1600,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:3
 msgid "5p - Forest of Fear"
-msgstr "5 oyuncu - Korku ormanı"
+msgstr "5 o - Korku ormanı"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:5
 msgid "In this mixed landscape, five armies battle for supremacy."
@@ -1319,7 +1608,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
 msgid "6p - Hexcake"
-msgstr "6oyuncu - Altıgen pasta"
+msgstr "6o - Altıgen pasta"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
@@ -1327,7 +1616,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
 msgid "7p - Battle World"
-msgstr "7oyuncu - Savaş Dünyası"
+msgstr "7o - Savaş Dünyası"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
 msgid ""
@@ -1340,10 +1629,14 @@
 msgstr "Rasgele harita"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Randomly generated map. Note: random maps are often unbalanced, but if you "
 "have time, you can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
+"Kumun temel alındığı bir rastgele hartita. Not : Rasgele haritalar "
+"genellikle dengeli değillerdir, eğer zamanınız varsa, tekrar tekrar "
+"deneyerek güzel bir tane yakalayabilirsiniz."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:17
@@ -1356,6 +1649,9 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"Kumun temel alındığı bir rastgele hartita. Not : Rasgele haritalar "
+"genellikle dengeli değillerdir, eğer zamanınız varsa, tekrar tekrar "
+"deneyerek güzel bir tane yakalayabilirsiniz."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:17
@@ -1368,6 +1664,9 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"Bataklığın temel alındığı bir rastgele hartita. Not : Rasgele 
haritalar "
+"genellikle dengeli değillerdir, eğer zamanınız varsa, tekrar tekrar "
+"deneyerek güzel bir tane yakalayabilirsiniz."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:17
@@ -1380,10 +1679,13 @@
 "terrains. Note: random maps are often unbalanced, but if you have time, you "
 "can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
+"Bahar ile kışın karşılaştığı zamanda, çoğunlukla karlı bölgeli 
bir rastgele "
+"harita. Not : Rasgele haritalar genellikle dengeli değillerdir, eğer "
+"zamanınız varsa, tekrar tekrar deneyerek güzel bir tane 
yakalayabilirsiniz."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
 msgid "2p - Across The River"
-msgstr "2oyuncu - Nehir Boyu"
+msgstr "2o - Nehir Boyu"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:5
 msgid ""
@@ -1391,6 +1693,10 @@
 "pretty well balanced towards both sides.\n"
 "You can use it AI vs AI to see how well a faction fares against another."
 msgstr ""
+"BU harita iki ırk üzerinde test yapmak için uygundur, çünkü her iki 
tarafa "
+"içinde oldukça güzel dengelenmiştir.\n"
+"YZ YZ'ya karşıyı kullanarak bir ırkın başka bir ırka karşında nasıl 
"
+"savaştığını görmek için kullanabilirsiniz."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:4
 msgid "Basic Training"
@@ -1401,6 +1707,8 @@
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me..."
 msgstr ""
+"Bir savaşta nasıl dövüşeceğimi öğrenmek için burdayım. Tecrübeli 
bir yaşlı "
+"büyücü olarak, kesinki sen bana savaşma sanatını açıklayabilirsin..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:75
 msgid ""
@@ -1409,6 +1717,11 @@
 "select Recruit, and select 'OK'. You can only recruit units on castle tiles "
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
+"Bir savaşa girmeden önce, askerler almaya ihtiyacın var. Bir birim askere "
+"almak için, birimi askere almak istediğiniz ordugah(kale) üzerinde fareyle 
"
+"sağ tıklayın. Ondan sonra asker al' ı seçin, ve sonra 'Tamam' 'ı 
seçin. "
+"Sadece liderinizin bulunduğu zaman İçkale(kale)' ye bağlı ordugahlar "
+"üzerinde asker alabilrisiniz."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:78
 msgid "Recruit a unit"
@@ -1433,6 +1746,9 @@
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
+"Birimler askere alındıkları sırada hareket ettirilemedikleri için, 
Sıranızı "
+"sona erdirmelisiniz. Bunu yapmak için, ekranın sağ alt kösesindeki 
'Sırayı "
+"bitir' düğmesini tıklayın."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:102
 msgid "End your turn"
@@ -1448,6 +1764,9 @@
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
+"Bir sonraki görevin Elf Savasçı' nı hareket ettirmektir. Bir birimi 
hareket "
+"ettirmek için, önce onu seç, ondan sonrada varış noktasını seç. Bu 
olayda, "
+"onun varış noktası Elf Şamanı Merle' nin karşısındaki ormandır."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:121
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
@@ -1459,6 +1778,9 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
+"Harika! Elf Savasçını başarılı olarak hareket ettirdin. Ama, birimin 
bir "
+"düşmanın yanına hareket ettiği için bu sıradaki kalan bütün 
hareketlerini "
+"yitirdi; buna 'alan kontrolü' denir."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:156
 msgid ""
@@ -1466,6 +1788,10 @@
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
+"Şimdi, savaşçın ile saldırmaya ihtiyacın var. Saldırmak için, önce 
bir birim "
+"seç, ondan sonra onun yakınında olması gereken hedefini seç. Bununla 
saldırı "
+"opsiyonu kutusunu göreceksin, burada saldırıda kullanacağın saldırı 
biçimini "
+"seçmelisin."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:159
 msgid "Attack Merle"
@@ -1819,7 +2145,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:79
 msgid "What's the zone of control?"
-msgstr ""
+msgstr "Alan konrolü nedir?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:80
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
@@ -2002,7 +2328,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:110
 msgid "What do traits do?"
-msgstr ""
+msgstr "Mizaçlar ne yapar?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:111
 msgid ""
@@ -2016,11 +2342,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:111
 msgid "What kind of traits can my units get?"
-msgstr ""
+msgstr "Benim birimlerin nasıl mizaçlara sahip olabilirler?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:115
 msgid "How much gold do my units cost?"
-msgstr ""
+msgstr "Birimlerimin maliyeti nedir?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:115
 msgid ""
@@ -2208,7 +2534,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:147
 msgid "How do I play a campaign?"
-msgstr ""
+msgstr "Kampanya nsaıl oynarım?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:147
 msgid ""
@@ -2216,6 +2542,9 @@
 "to play, then select Easy, Normal, or Hard. Heir to the Throne is the "
 "suggested for newcomers to Wesnoth."
 msgstr ""
+"Bir kampanyaya başlkamak için, Wesnoth' u çalıştırın, 'Kampanya' yı 
seçin, "
+"oynamak istediğiniz kampanyayı seçin, ondan sonrada Kolay, Normal ve 
Zor'dan "
+"birini seçin. Taht'a Varis Wesnoth'a yeni başlayanlara önerilmiştir."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:148
 msgid "How do I play multiplayer?"
@@ -2508,6 +2837,8 @@
 msgid ""
 "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr ""
+"Kasabada bulunan birinler kensi sıralarının başında 8 yaşampuanı kadar 
"
+"iyileşirler."
 
 #: data/tips.cfg:10
 msgid ""
@@ -2541,23 +2872,31 @@
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
 msgstr ""
+"Elf birimleri ormanda iyi yürür ve savaşırlar. Cüce birimleri teplerde 
ve "
+"dağlarda iyi yürür ve savaşırlar."
 
 #: data/tips.cfg:15
 msgid ""
 "Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with few "
 "troops, wait for better conditions and then attack."
 msgstr ""
+"Sabır genellikle başarıya giden yoldur. Kötü durumlarda veya az birimle "
+"saldırmak yerine saldırmak için daha iyi bir zamanı bekle."
 
 #: data/tips.cfg:16
 msgid ""
 "If you are attacked from several directions, it may be a good idea to send "
 "expendable units in some directions to delay enemy units."
 msgstr ""
+"Eğer bir çok taraftan saldırıya uğramışsanız, harcanabilir 
birimleriniz bazı "
+"yönlere göndererek düşman birimlerini geciktirmeniz iyi bir fikir 
olabilir."
 
 #: data/tips.cfg:17
 msgid ""
 "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
 msgstr ""
+"Kaçmaktan veya tekrar gruplanmaktan korkma, bu genellikle başarıya giden "
+"yoldur."
 
 #: data/tips.cfg:18
 msgid ""
@@ -2603,6 +2942,7 @@
 #: data/tips.cfg:24
 msgid "Use lines of units to screen injured units to let them recover."
 msgstr ""
+"Yaralanmış birimlerin düzelmesi için diğer birimleri perde olarak 
kullan."
 
 #: data/tips.cfg:25
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
@@ -2613,12 +2953,16 @@
 "If you move a unit, but don't attack or discover any additional information, "
 "you can undo your move by pressing 'u'."
 msgstr ""
+"Eğer bir birimi haraket ettirir ve kimseya saldırmaz veya yeni bir yer "
+"keşfetmezseniz, hareketini 'u' 'ya basarak geri alabilirsiniz."
 
 #: data/tips.cfg:27
 msgid ""
 "You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor over "
 "them."
 msgstr ""
+"Düşman birimlerinin ne kadar yürüyebildiğini fare imlecini onların 
üzerinde "
+"tutarak görebilirsiniz."
 
 #: data/tips.cfg:28
 msgid ""
@@ -2635,13 +2979,15 @@
 
 #: data/tips.cfg:30
 msgid "Holy attacks are very powerful against undead."
-msgstr ""
+msgstr "Kutsal saldırılar Yarı Ölülere karşı çok güçlüdür."
 
 #: data/tips.cfg:31
 msgid ""
 "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
 "fight."
 msgstr ""
+"Birimler bir üst seviyeye ulaşınca iyileştirilirler. Akıllıca kullan, 
bu "
+"savaşın yönünü değiştirebilir."
 
 #: data/tips.cfg:32
 msgid ""
@@ -2671,7 +3017,7 @@
 
 #: data/traits.cfg:42
 msgid "dextrous"
-msgstr "dexterous"
+msgstr "maharetli"
 
 #: data/traits.cfg:54
 msgid "quick"
@@ -2704,6 +3050,9 @@
 "Day: +25% Damage\n"
 "Night: -25% Damage"
 msgstr ""
+"Ulusal birimler gündüz iyi savaşırken, gece kötü savaşırlar.\n"
+"Gündüz : +25% Hasar\n"
+"Gece : -25% Hasar"
 
 #: data/translations/english.cfg:10
 msgid ""
@@ -2718,6 +3067,9 @@
 "Day: -25% Damage\n"
 "Night: +25% Damage"
 msgstr ""
+"Kaotik birimler gece iyi savaşırken, gündüz kötü savaşırlar.\n"
+"Gündüz : -25% Hasar\n"
+"Gece : +25% Hasar"
 
 #: data/translations/english.cfg:21
 msgid ""
@@ -2820,6 +3172,8 @@
 "Loyal:\n"
 "Never more than 1 upkeep."
 msgstr ""
+"Ulusal:\n"
+"Asla 1' den fazla olmayan gider maliyeti."
 
 #: data/translations/english.cfg:66
 msgid ""
@@ -2950,6 +3304,9 @@
 "This attack poisons the target. Poisoned units lose 8 HP every turn until "
 "they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
+"Zehir:\n"
+"BU saldırı hedefi zehirler. Zehirlenmiş birimler tedavi edilene veya YP 
1'e "
+"inene kadar her sırada 8 YP kaybederler."
 
 #: data/translations/english.cfg:120
 msgid ""
@@ -2958,6 +3315,10 @@
 "receive one less attack than normal in combat until the end of their "
 "controllers' turn."
 msgstr ""
+"Yavaş:\n"
+"Bu saldıra hedefi yavaşlatır. Yavaşlamış birimler kenid sıralarının 
sonuna "
+"kadar yarı hızda hareket ederler ve normal döğüştekinden bir ekisk 
saldırı "
+"yapabilirler."
 
 #: data/translations/english.cfg:123
 msgid ""
@@ -2965,6 +3326,9 @@
 "This attack turns the target to stone. Units that have been turned to stone "
 "may not move or attack."
 msgstr ""
+"Taş:\n"
+"Bu saldırı hedefi taşa çevirir. Taşa çevrilmiş birimler hareket edemez 
ve "
+"saldıramazlar."
 
 #: data/translations/english.cfg:132
 msgid "$name's Bridge,$name's Crossing"
@@ -3102,12 +3466,12 @@
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:3
 msgid "Ancient Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Antik-ağaç"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:7 data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
 msgid "ambush,regenerates"
-msgstr "pusu,iyilesir"
+msgstr "pusu,iyileşme"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:17
 msgid ""
@@ -3187,11 +3551,11 @@
 #: data/units/White_Mage.cfg:101 data/units/Wose.cfg:21 data/units/Yeti.cfg:34
 #: data/units/Youth.cfg:22
 msgid "impact"
-msgstr "vuruş"
+msgstr "vurma"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3
 msgid "Arch Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Baş büyücü"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:20 data/units/Arch_Mage.cfg:126
 msgid ""
@@ -3246,7 +3610,7 @@
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:109
 msgid "female^Arch Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Baş büyücü"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:3
 msgid "Assassin"
@@ -3339,14 +3703,14 @@
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:22 data/units/Wraith.cfg:25
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:42
 msgid "blade"
-msgstr "bıçak"
+msgstr "kesme"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:39 data/units/Assassin.cfg:118
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:52 data/units/Rogue.cfg:26
 #: data/units/Rogue.cfg:86 data/units/Shadow.cfg:25 data/units/Thief.cfg:89
 #: data/units/Thief.cfg:190 src/actions.cpp:588
 msgid "backstab"
-msgstr ""
+msgstr "arkadan vurma"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:65 data/units/Assassin.cfg:144
 #: data/units/Rogue.cfg:39 data/units/Rogue.cfg:99
@@ -3363,7 +3727,7 @@
 
 #: data/units/Assassin.cfg:95
 msgid "female^Assassin"
-msgstr ""
+msgstr "Suikastçi"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:3
 msgid "Bandit"
@@ -3469,11 +3833,11 @@
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:19 data/units/Vampire_Bat.cfg:19
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 msgid "fangs"
-msgstr "pençeler"
+msgstr "pençeleme"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:3
 msgid "Bone Shooter"
-msgstr "Kemik Atıcısı"
+msgstr "Kemik atıcısı"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:15
 msgid ""
@@ -3486,7 +3850,7 @@
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:36 data/units/Soul_Shooter.cfg:26
 msgid "stab"
-msgstr ""
+msgstr "süngüleme"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:50 data/units/Bowman.cfg:50
 #: data/units/Commander.cfg:57 data/units/Elvish_Archer.cfg:62
@@ -3574,17 +3938,16 @@
 msgstr "Okçu"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
 "rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
 "tactics require more finesse than brute strength."
-msgstr "Okçu"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
-msgstr ""
+msgstr "Kavalye"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:25
 msgid ""
@@ -3602,7 +3965,7 @@
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:66 data/units/Sergeant.cfg:41
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:36
 msgid "crossbow"
-msgstr ""
+msgstr "tatar yayı"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:3
 msgid "Cavalryman"
@@ -3618,7 +3981,7 @@
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
-msgstr "Dev Örümcek"
+msgstr "Dev örümcek"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:16
 msgid ""
@@ -3682,7 +4045,7 @@
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
 msgid "Cockatrice"
-msgstr ""
+msgstr "Şahmeran"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:16
 msgid ""
@@ -3715,7 +4078,7 @@
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Mürekkep balığı"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:16
 msgid ""
@@ -3735,7 +4098,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:3
 msgid "Dark Adept"
-msgstr ""
+msgstr "Kara üstat"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:19
 msgid ""
@@ -3748,7 +4111,7 @@
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:34 data/units/Dark_Sorcerer.cfg:42
 #: data/units/Necromancer.cfg:36
 msgid "chill wave"
-msgstr ""
+msgstr "soğuk dalga"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "female^Dark Queen"
@@ -3784,7 +4147,7 @@
 #: data/units/Soulless.cfg:266 data/units/Soulless.cfg:341
 #: data/units/Soulless.cfg:416 data/units/Soulless.cfg:491
 msgid "plague(Walking Corpse)"
-msgstr ""
+msgstr "veba(Ayaklı ceset)"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -3800,7 +4163,7 @@
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:31 data/units/Spectre.cfg:47
 #: data/units/Wraith.cfg:24
 msgid "baneblade"
-msgstr ""
+msgstr "zehirli kesme"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:48 data/units/Ghost.cfg:31
 #: data/units/Spectre.cfg:64 data/units/Wraith.cfg:41
@@ -3809,7 +4172,7 @@
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:3
 msgid "Death Knight"
-msgstr "ölüm süvarisi"
+msgstr "Ölüm şövalyesi"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:18
 msgid ""
@@ -3826,7 +4189,7 @@
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:3
 msgid "Deathblade"
-msgstr ""
+msgstr "Ölüm kılıcı"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:16
 msgid ""
@@ -3861,7 +4224,7 @@
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Canavar binici"
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:17
 msgid ""
@@ -3882,7 +4245,7 @@
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:3
 msgid "Dragoon"
-msgstr ""
+msgstr "Ağır süvari"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:25
 msgid ""
@@ -3895,7 +4258,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
 msgid "Drake Blademaster"
-msgstr "Ejder Bıçak Ustası"
+msgstr "Ejder kılıç ustası"
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:19
 msgid ""
@@ -3914,7 +4277,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
-msgstr "Yakan ejder"
+msgstr "Ejder yakıcı"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:18
 msgid ""
@@ -3927,7 +4290,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
-msgstr "Ejder Çarpıcısı"
+msgstr "Ejder çarpıcı"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
 msgid ""
@@ -3941,7 +4304,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Ejder İnfazcısı"
+msgstr "Ejder infazcı"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:18
 msgid ""
@@ -3954,7 +4317,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
-msgstr "Savaşçı ejder"
+msgstr "Ejder savaşçı"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:18
 msgid ""
@@ -3982,7 +4345,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
-msgstr ""
+msgstr "Ejder alevkalpli"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
 msgid ""
@@ -3995,7 +4358,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
 msgid "Drake Flare"
-msgstr "Alev ejderi"
+msgstr "Ejder alevli"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
 msgid ""
@@ -4007,7 +4370,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
-msgstr "Gladyatör ejder"
+msgstr "Ejder gladyatör"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:19
 msgid ""
@@ -4020,7 +4383,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
-msgstr ""
+msgstr "Ejder planörcü"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:20
 msgid ""
@@ -4039,7 +4402,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:3
 msgid "Hurricane Drake"
-msgstr "Kasırga Ejderi"
+msgstr "Kasırga ejderi"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:18
 msgid ""
@@ -4050,7 +4413,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:3
 msgid "Inferno Drake"
-msgstr ""
+msgstr "Cehennem ejderi"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
 msgid ""
@@ -4074,7 +4437,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr ""
+msgstr "Ejder hezar"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:19
 msgid ""
@@ -4094,7 +4457,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:4
 msgid "Drake Warden"
-msgstr "Ejder muhafızı"
+msgstr "Ejder muhafız"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:19
 msgid ""
@@ -4107,7 +4470,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr "Cengaver ejder"
+msgstr "Ejder cengaver"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:19
 msgid ""
@@ -4150,7 +4513,7 @@
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
 msgid "Duelist"
-msgstr ""
+msgstr "Düellocu"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:17
 msgid ""
@@ -4177,15 +4540,15 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:26 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
-msgstr ""
+msgstr "cinnet geçirme"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:29 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:29
 msgid "berserk"
-msgstr ""
+msgstr "çılgın"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr ""
+msgstr "Cüce ejderha muhafızı"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -4197,11 +4560,11 @@
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:38
 msgid "dragonstaff"
-msgstr ""
+msgstr "ejderha değneği"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Dwarvish Fighter"
-msgstr "Cüce savaşçısı"
+msgstr "Cüce savaşçı"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:19
 msgid ""
@@ -4218,7 +4581,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr "Cüce bekçisi"
+msgstr "Cüce muhafız"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:22
 msgid ""
@@ -4229,7 +4592,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
-msgstr "Cüce lordu"
+msgstr "Cüce lord"
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:24
 msgid ""
@@ -4240,11 +4603,11 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:60
 msgid "hatchet"
-msgstr ""
+msgstr "el baltası"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:3
 msgid "Dwarvish Runemaster"
-msgstr ""
+msgstr "Cüce madenci"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:16
 msgid ""
@@ -4256,15 +4619,15 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:20
 msgid "runic hammer"
-msgstr ""
+msgstr "rünik çekiç"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:41
 msgid "Lightning bolt"
-msgstr ""
+msgstr "Şimşek çakışı"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr ""
+msgstr "Cüce nöbetçi"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:24
 msgid ""
@@ -4274,7 +4637,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr ""
+msgstr "Cüce kaya"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:24
 msgid ""
@@ -4285,7 +4648,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr ""
+msgstr "Cüce çelik zırhlı"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
 msgid ""
@@ -4295,7 +4658,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr ""
+msgstr "Cüce gürleyici"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
 msgid ""
@@ -4307,11 +4670,11 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:63
 msgid "thunderstick"
-msgstr ""
+msgstr "gürültü silahı"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr ""
+msgstr "Cüce gümbürtücü"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -4323,7 +4686,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
-msgstr ""
+msgstr "ejderha silahı"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
@@ -4338,7 +4701,7 @@
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
-msgstr "büyük büyücü"
+msgstr "Yaşlı büyücü"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:21
 msgid ""
@@ -4349,7 +4712,7 @@
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:39
 msgid "lightning"
-msgstr "şimşek"
+msgstr "yıldırım"
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:3
 msgid "Elder Wose"
@@ -4367,7 +4730,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
-msgstr "Elf okçusu"
+msgstr "Elf okçu"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:20 data/units/Elvish_Archer.cfg:122
 msgid ""
@@ -4378,11 +4741,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr "Elf okçusu"
+msgstr "Elf okçu"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr "Elf intikamcısı"
+msgstr "Elf intikamcı"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:21 data/units/Elvish_Avenger.cfg:132
 msgid ""
@@ -4394,11 +4757,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:114
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr "Elf intikamcısı"
+msgstr "Elf intikamcı"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
-msgstr "Elf kaptanı"
+msgstr "Elf kaptan"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:21
 msgid ""
@@ -4409,7 +4772,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
-msgstr "Elf şampiyonu"
+msgstr "Elf şampiyon"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:19
 msgid ""
@@ -4420,7 +4783,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "female^Elvish Druid"
-msgstr "Elf rahibi"
+msgstr "Elf rahip"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
 msgid ""
@@ -4431,15 +4794,15 @@
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:51
 msgid "ensnare"
-msgstr ""
+msgstr "tuzağa düşürme"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:63 data/units/Elvish_Shyde.cfg:72
 msgid "thorns"
-msgstr "dikenler"
+msgstr "diken"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Elvish Enchantress"
-msgstr "Elf büyücü kadını"
+msgstr "Elf büyücü hanım"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4451,17 +4814,17 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
 msgid "entangle"
-msgstr ""
+msgstr "dolaştırma"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:42
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:83
 msgid "faerie fire"
-msgstr ""
+msgstr "peri ateşi"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
-msgstr "Elf savaşçısı"
+msgstr "Elf savaşçı"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:19
 msgid ""
@@ -4472,7 +4835,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
-msgstr "Elf kahramanı"
+msgstr "Elf kahraman"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:19
 msgid ""
@@ -4483,7 +4846,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Elf yüksek lordu"
+msgstr "Elf yüksek lord"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:18
 msgid ""
@@ -4493,7 +4856,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
-msgstr "Elf leydisi"
+msgstr "Elf leydi"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:18
 msgid ""
@@ -4506,11 +4869,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:20
 msgid "shove"
-msgstr ""
+msgstr "dürtme"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
-msgstr "Elf lordu"
+msgstr "Elf lord"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:19
 msgid ""
@@ -4520,7 +4883,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
-msgstr "Elf nişancısı"
+msgstr "Elf nişancı"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:20 data/units/Elvish_Marksman.cfg:113
 msgid ""
@@ -4544,11 +4907,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:97
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr "Elf nişancısı"
+msgstr "Elf nişancı"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
-msgstr "Elf mareşalı"
+msgstr "Elf mareşal"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:22
 msgid ""
@@ -4560,7 +4923,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr "Elf akıncısı"
+msgstr "Elf akıncı"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:26
 msgid ""
@@ -4587,7 +4950,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr "Elf binicisi"
+msgstr "Elf binici"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:29
 msgid ""
@@ -4597,7 +4960,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
-msgstr "Elf süvarisi"
+msgstr "Elf süvari"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:30
 msgid ""
@@ -4607,7 +4970,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shaman"
-msgstr "Elf şamanı"
+msgstr "Elf şaman"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
 msgid ""
@@ -4618,7 +4981,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elf keskin nişancısı"
+msgstr "Elf keskin nişancı"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:20
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:114
@@ -4631,7 +4994,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:98
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elf keskin nişancısı"
+msgstr "Elf keskin nişancı"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shyde"
@@ -4646,11 +5009,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:25 data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
 msgid "faerie touch"
-msgstr ""
+msgstr "peri dokunuşu"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr "Elf büyücü kızı"
+msgstr "Elf büyücü kız"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4673,11 +5036,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
 msgid "gossamer"
-msgstr ""
+msgstr "tül"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
 msgid "Fencer"
-msgstr ""
+msgstr "Eskirimci"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:17
 msgid ""
@@ -4700,7 +5063,7 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr "Ateş Ejderhası"
+msgstr "Ateş ejderhası"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -4717,7 +5080,7 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:39
 msgid "tail"
-msgstr ""
+msgstr "kuyruk"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:4
 msgid "Fireball"
@@ -4730,7 +5093,7 @@
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
-msgstr ""
+msgstr "Eşkiya"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:17 data/units/Footpad.cfg:83
 msgid ""
@@ -4741,18 +5104,18 @@
 #: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:86 data/units/Thug.cfg:20
 #: data/units/Troll.cfg:24 data/units/Troll_Hero.cfg:21
 msgid "club"
-msgstr ""
+msgstr "sopa"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:38 data/units/Footpad.cfg:104
 #: data/units/Outlaw.cfg:38 data/units/Outlaw.cfg:111
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:77 data/units/Outlaw_Queen.cfg:77
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:42
 msgid "sling"
-msgstr ""
+msgstr "sapan"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:69
 msgid "female^Footpad"
-msgstr ""
+msgstr "Eşkiya"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:4
 msgid "Galleon"
@@ -4780,7 +5143,7 @@
 
 #: data/units/Gate.cfg:20
 msgid "bump"
-msgstr ""
+msgstr "toslama"
 
 #: data/units/General.cfg:3
 msgid "General"
@@ -4808,7 +5171,7 @@
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
-msgstr ""
+msgstr "Gulyabani"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:16
 msgid ""
@@ -4819,7 +5182,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Dev çamur"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -4839,7 +5202,7 @@
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:415 data/units/Walking_Corpse.cfg:490
 #: data/units/Yeti.cfg:33
 msgid "fist"
-msgstr ""
+msgstr "yumruk"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:65 data/units/Mudcrawler.cfg:43
 msgid "mud glob"
@@ -4847,7 +5210,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
-msgstr "Dev Akrep"
+msgstr "Dev akrep"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:16
 msgid ""
@@ -4858,15 +5221,15 @@
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:19
 msgid "sting"
-msgstr ""
+msgstr "sokma"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:37
 msgid "pincers"
-msgstr ""
+msgstr "kıskaç"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:4
 msgid "Goblin Impaler"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin delici"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:17
 msgid ""
@@ -4879,7 +5242,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin şövalye"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:18
 msgid ""
@@ -4889,7 +5252,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin yağmacı"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:18
 msgid ""
@@ -4899,7 +5262,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:21
 msgid "torch"
-msgstr ""
+msgstr "meşale"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:37 data/units/Merman_Entangler.cfg:27
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:27
@@ -4908,7 +5271,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:4
 msgid "Goblin Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin mızrakçı"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
 msgid ""
@@ -4921,7 +5284,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Büyük şövalye"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:18
 msgid ""
@@ -4932,11 +5295,11 @@
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:38 data/units/Knight.cfg:38
 #: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43
 msgid "lance"
-msgstr ""
+msgstr "zıpkın"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr ""
+msgstr "Büyük mareşal"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:21
 msgid ""
@@ -4974,7 +5337,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
-msgstr "Zümrüd-ü Anka"
+msgstr "Zümrüdü anka"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:16
 msgid ""
@@ -4985,7 +5348,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
-msgstr "Zümrüd-ü Anka Ustası"
+msgstr "Zümrüdü anka ustası"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:18
 msgid ""
@@ -4996,7 +5359,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
-msgstr "Zümrüd-ü Anka Binicisi"
+msgstr "Zümrüdü anka binici"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:17
 msgid ""
@@ -5007,7 +5370,7 @@
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halberdier"
-msgstr ""
+msgstr "Teberci"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:20
 msgid ""
@@ -5031,7 +5394,7 @@
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
-msgstr "Süvari lordu"
+msgstr "Atlı lord"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:18
 msgid ""
@@ -5070,7 +5433,7 @@
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
-msgstr ""
+msgstr "Demir balyoz"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:15
 msgid ""
@@ -5082,7 +5445,7 @@
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
-msgstr ""
+msgstr "Ciritçi"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:17
 msgid ""
@@ -5105,7 +5468,7 @@
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
-msgstr ""
+msgstr "Mızraklı şövalye"
 
 #: data/units/Lancer.cfg:19
 msgid ""
@@ -5189,7 +5552,7 @@
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:14 data/units/Mage_of_Light.cfg:86
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:11
 msgid "illuminates,cures"
-msgstr ""
+msgstr "aydınlatma,ilaç verme"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:27 data/units/Mage_of_Light.cfg:99
 msgid ""
@@ -5206,7 +5569,7 @@
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:47 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:45
 #: data/units/White_Mage.cfg:45 data/units/White_Mage.cfg:116
 msgid "lightbeam"
-msgstr ""
+msgstr "ışık hüzmesi"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:47 data/units/Mage_of_Light.cfg:119
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:48 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:46
@@ -5288,11 +5651,11 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:26
 msgid "naiad touch"
-msgstr ""
+msgstr "denizkızı dokunuşu"
 
 #: data/units/Merman.cfg:6
 msgid "Merman"
-msgstr "Merman"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman.cfg:23 data/units/Merman_Fighter.cfg:23
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:36 data/units/Merman_Triton.cfg:23
@@ -5307,7 +5670,7 @@
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
 msgid "Merman Fighter"
-msgstr "Merman savaşçısı"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:3
 msgid "Merman Hoplite"
@@ -5323,7 +5686,7 @@
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
 msgid "Merman Hunter"
-msgstr "Merman avcısı"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
@@ -5335,7 +5698,7 @@
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 msgid "Merman Spearman"
-msgstr "Merman mızrakçısı"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 msgid "Merman Triton"
@@ -5350,7 +5713,7 @@
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
 msgid "Merman Warrior"
-msgstr "Merman cengaveri"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:20
 msgid ""
@@ -5360,7 +5723,7 @@
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:6
 msgid "Mounted Captain"
-msgstr ""
+msgstr "Atlı kaptan"
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:21 data/units/Mounted_Fighter.cfg:18
 msgid ""
@@ -5372,7 +5735,7 @@
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:6
 msgid "Mounted Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Atlı kumandan"
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:21
 msgid ""
@@ -5384,11 +5747,11 @@
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
 msgid "Mounted Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Atlı savaşçı"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Atlı cengaver"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:18
 msgid ""
@@ -5400,7 +5763,7 @@
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Çamur"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:18
 msgid ""
@@ -5410,7 +5773,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr "Naga savaşçısı"
+msgstr "Naga savaşçı"
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:18 data/units/Naga-Fighter.cfg:53
 msgid ""
@@ -5423,11 +5786,11 @@
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:39
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr "Naga savaşçısı"
+msgstr "Nagini savaşçı"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Naga yardakçı"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:22
 msgid ""
@@ -5440,7 +5803,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:43
 msgid "Nagini Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Nagini yardakçı"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:61
 msgid ""
@@ -5453,7 +5816,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
 msgid "Naga Warrior"
-msgstr "Naga cengaveri"
+msgstr "Naga cengaver"
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:22 data/units/Naga-Warrior.cfg:61
 msgid ""
@@ -5467,11 +5830,11 @@
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:43
 msgid "Nagini Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Nagini cengaver"
 
 #: data/units/Naga.cfg:6
 msgid "female^Naga"
-msgstr ""
+msgstr "Naga"
 
 #: data/units/Naga.cfg:21
 msgid ""
@@ -5481,7 +5844,7 @@
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
 msgid "Necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Nekromantik"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
 msgid ""
@@ -5515,11 +5878,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Asil komutan"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Asil savaşçı"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:20
 msgid ""
@@ -5530,11 +5893,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Asil lord"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:3
 msgid "Noble Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Asil gençlik"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20
 msgid ""
@@ -5544,11 +5907,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:23 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
-msgstr ""
+msgstr "eğitim kılıcı"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
 msgid "Ogre"
-msgstr ""
+msgstr "Tepegöz"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:16
 msgid ""
@@ -5559,11 +5922,11 @@
 
 #: data/units/Ogre.cfg:19 data/units/Young_Ogre.cfg:41
 msgid "cleaver"
-msgstr ""
+msgstr "satır"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:3
 msgid "Orcish Archer"
-msgstr ""
+msgstr "Ork okçu"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:17
 msgid ""
@@ -5575,7 +5938,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:3
 msgid "Orcish Assassin"
-msgstr ""
+msgstr "Ork suikastçi"
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:16
 msgid ""
@@ -5587,11 +5950,11 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:36 data/units/Orcish_Slayer.cfg:41
 msgid "darts"
-msgstr ""
+msgstr "iğneleme"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
-msgstr ""
+msgstr "Ork tatar yaycısı"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:17
 msgid ""
@@ -5603,11 +5966,11 @@
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:20 data/units/Orcish_Slurbow.cfg:20
 msgid "short sword"
-msgstr ""
+msgstr "kısa kılıç"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:3
 msgid "Orcish Grunt"
-msgstr ""
+msgstr "Ork izbandut"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:16
 msgid ""
@@ -5618,7 +5981,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Ork lider"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
 msgid ""
@@ -5631,7 +5994,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
-msgstr ""
+msgstr "Ork hükümdar"
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
 msgid ""
@@ -5644,7 +6007,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Ork şaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:16
 msgid ""
@@ -5659,11 +6022,11 @@
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:36 data/units/Orcish_Shaman.cfg:95
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:154 data/units/Vampire_Lady.cfg:34
 msgid "curse"
-msgstr ""
+msgstr "beddua"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:62
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Toy ork şaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:75
 msgid ""
@@ -5678,7 +6041,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:121
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Yaşlı ork şaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:134
 msgid ""
@@ -5693,7 +6056,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
-msgstr ""
+msgstr "Ork katil"
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:16
 msgid ""
@@ -5702,8 +6065,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr ""
+msgstr "Ork katil"
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:17
 msgid ""
@@ -5716,7 +6080,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
-msgstr ""
+msgstr "Ork imparator"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
 msgid ""
@@ -5729,7 +6093,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
-msgstr ""
+msgstr "Ork savaş lordu"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:16
 msgid ""
@@ -5740,7 +6104,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
 msgid "Orcish Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Ork cengaver"
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:16
 msgid ""
@@ -5751,23 +6115,25 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3
 msgid "Outlaw"
-msgstr ""
+msgstr "Kanun kaçağı"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr ""
+msgstr "Kanun kaçakları gece daha iyi savaşır."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "female^Outlaw"
-msgstr ""
+msgstr "Kanun kaçağı"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
 msgstr ""
+"Kanun kaçakları gece daha iyi savaşır. Dişi kanun kaçakları aynı 
zamanda "
+"güzel görünür."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
-msgstr ""
+msgstr "Kaçak prenses"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:22
 msgid ""
@@ -5779,11 +6145,11 @@
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "female^Outlaw Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Kaçak kraliçe"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:20
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr ""
+msgstr "avcı, liderlik"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:23
 msgid ""
@@ -5797,7 +6163,7 @@
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
-msgstr ""
+msgstr "Frenk şövalyesi"
 
 #: data/units/Paladin.cfg:23
 msgid ""
@@ -5807,7 +6173,7 @@
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
-msgstr ""
+msgstr "Köylü"
 
 #: data/units/Peasant.cfg:18
 msgid ""
@@ -5819,11 +6185,11 @@
 
 #: data/units/Peasant.cfg:21 data/units/Peasant.cfg:34
 msgid "pitchfork"
-msgstr ""
+msgstr "yaba"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
 msgid "Pikeman"
-msgstr ""
+msgstr "Kargıcı"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:20
 msgid ""
@@ -5836,11 +6202,11 @@
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:23
 msgid "pike"
-msgstr ""
+msgstr "kargı"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:3
 msgid "Pirate Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Korsan kalyon"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:14
 msgid ""
@@ -5852,11 +6218,11 @@
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:16 data/units/Transport_Galleon.cfg:16
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:17
 msgid "ballista"
-msgstr ""
+msgstr "mancınık"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:3
 msgid "Poacher"
-msgstr ""
+msgstr "Kaçak avcı"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:17
 msgid ""
@@ -5875,7 +6241,7 @@
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3
 msgid "Red Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Kırmızı büyücü"
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:20 data/units/Red_Mage.cfg:113
 msgid ""
@@ -5886,7 +6252,7 @@
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:96
 msgid "female^Red Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Kırmızı büyücü"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:3
 msgid "Revenant"
@@ -5901,7 +6267,7 @@
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
-msgstr ""
+msgstr "Dolandırıcı"
 
 #: data/units/Rogue.cfg:18 data/units/Rogue.cfg:78
 msgid ""
@@ -5913,11 +6279,11 @@
 
 #: data/units/Rogue.cfg:63
 msgid "female^Rogue"
-msgstr ""
+msgstr "Dolandırıcı"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Kraliyet muhafızı"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:21
 msgid ""
@@ -5936,7 +6302,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüngen pusucu"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:18
 msgid ""
@@ -5949,7 +6315,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüngen kuşatmacı"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:19
 msgid ""
@@ -5962,7 +6328,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
 msgid "Saurian Icecaster"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüngen buzcu"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:18
 msgid ""
@@ -5975,11 +6341,11 @@
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:41 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:40
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:40
 msgid "frost blast"
-msgstr ""
+msgstr "ayaz rüzgarı"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüngen avcı"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:18
 msgid ""
@@ -5991,7 +6357,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüngen kahin"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:19
 msgid ""
@@ -6002,7 +6368,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
 msgid "Saurian Tribalist"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüngen kabileci"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:19
 msgid ""
@@ -6014,7 +6380,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:5
 msgid "Saurian Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüngen cengaver"
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:20
 msgid ""
@@ -6037,7 +6403,7 @@
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
 msgid "Sea Orc"
-msgstr ""
+msgstr "Deniz orku"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:16
 msgid ""
@@ -6050,7 +6416,7 @@
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:3
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Deniz yılanı"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
 msgid ""
@@ -6059,7 +6425,7 @@
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
-msgstr ""
+msgstr "Çavuş"
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:21
 msgid ""
@@ -6070,7 +6436,7 @@
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
-msgstr ""
+msgstr "Gölge"
 
 #: data/units/Shadow.cfg:17
 msgid ""
@@ -6081,7 +6447,7 @@
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
-msgstr ""
+msgstr "Vurucu tim"
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:15
 msgid ""
@@ -6092,7 +6458,7 @@
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Gümüş büyücü"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:151
 msgid ""
@@ -6103,11 +6469,11 @@
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:132
 msgid "female^Silver Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Gümüş büyücü"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:3
 msgid "Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Ä°skelet ejderha"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -6120,11 +6486,11 @@
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:29
 msgid "jaw"
-msgstr ""
+msgstr "çene"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:3
 msgid "Skeleton"
-msgstr ""
+msgstr "Ä°skelet"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
 msgid ""
@@ -6135,7 +6501,7 @@
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:61 data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
-msgstr ""
+msgstr "İskelet okçu"
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:15
 msgid ""
@@ -6146,15 +6512,15 @@
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Uyuyan zümrüdü anka"
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:15
 msgid "Shhhh! The Gryphon is sleeping! You'd better not wake it up!"
-msgstr ""
+msgstr "Şşşşt! Zümrüdü anka uyuyor! Kaldırmanı pek tavsiye etmem!"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
-msgstr ""
+msgstr "Ruh atıcı"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:17
 msgid ""
@@ -6170,7 +6536,7 @@
 #: data/units/Soulless.cfg:301 data/units/Soulless.cfg:376
 #: data/units/Soulless.cfg:451
 msgid "Soulless"
-msgstr ""
+msgstr "Ruhsuz"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:16 data/units/Soulless.cfg:88
 #: data/units/Soulless.cfg:163 data/units/Soulless.cfg:239
@@ -6183,7 +6549,7 @@
 
 #: data/units/Spearman.cfg:3
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Mızrakçı"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:17
 msgid ""
@@ -6195,7 +6561,7 @@
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
-msgstr ""
+msgstr "Asalı"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:21
 msgid ""
@@ -6207,7 +6573,7 @@
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Silahşör"
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:21
 msgid ""
@@ -6217,7 +6583,7 @@
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "Derinden gelen dokunaç"
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:17
 msgid ""
@@ -6227,7 +6593,7 @@
 
 #: data/units/Thief.cfg:3
 msgid "Thief"
-msgstr ""
+msgstr "Hırsız"
 
 #: data/units/Thief.cfg:18 data/units/Thief.cfg:119
 msgid ""
@@ -6239,11 +6605,11 @@
 
 #: data/units/Thief.cfg:104
 msgid "female^Thief"
-msgstr ""
+msgstr "Hırsız"
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 msgid "Thug"
-msgstr ""
+msgstr "Cani"
 
 #: data/units/Thug.cfg:17
 msgid ""
@@ -6256,7 +6622,7 @@
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Yük kalyonu"
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:13
 msgid ""
@@ -6266,7 +6632,7 @@
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
-msgstr ""
+msgstr "Tuzakçı"
 
 #: data/units/Trapper.cfg:17
 msgid ""
@@ -6280,7 +6646,7 @@
 
 #: data/units/Troll.cfg:3
 msgid "Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Trol"
 
 #: data/units/Troll.cfg:20
 msgid ""
@@ -6307,7 +6673,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Trol kahraman"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:17
 msgid ""
@@ -6318,7 +6684,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
-msgstr ""
+msgstr "Trol taş atıcı"
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
 msgid ""
@@ -6349,7 +6715,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Trol cengaver"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:21
 msgid ""
@@ -6378,7 +6744,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
-msgstr ""
+msgstr "Trol yavrusu"
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:21
 msgid ""
@@ -6406,7 +6772,7 @@
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
-msgstr ""
+msgstr "Vampir yarasa"
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:16
 msgid ""
@@ -6417,7 +6783,7 @@
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
 msgid "female^Vampire Lady"
-msgstr ""
+msgstr "Vampir leydi"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:17
 msgid ""
@@ -6427,14 +6793,14 @@
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:20
 msgid "blood kiss"
-msgstr ""
+msgstr "kanlı öpücük"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:3 data/units/Walking_Corpse.cfg:78
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:153 data/units/Walking_Corpse.cfg:229
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:305 data/units/Walking_Corpse.cfg:380
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:455
 msgid "Walking Corpse"
-msgstr ""
+msgstr "Ayaklı ceset"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:16 data/units/Walking_Corpse.cfg:91
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:166 data/units/Walking_Corpse.cfg:242
@@ -6451,15 +6817,15 @@
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:345 data/units/Walking_Corpse.cfg:420
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:495
 msgid "plague"
-msgstr ""
+msgstr "veba"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Kale muhafızı"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:31
 msgid "skirmisher,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "avcı, iyileşme"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:33
 msgid ""
@@ -6472,7 +6838,7 @@
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
-msgstr ""
+msgstr "Cengaver kral"
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:22
 msgid ""
@@ -6483,7 +6849,7 @@
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:3
 msgid "Watch Tower"
-msgstr ""
+msgstr "Gözetleme kulesi"
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:14
 msgid ""
@@ -6493,7 +6859,7 @@
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3
 msgid "White Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Ak büyücü"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:97
 msgid ""
@@ -6505,11 +6871,11 @@
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:77
 msgid "female^White Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Ak büyücü"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:3
 msgid "Wolf Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Kurt binici"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:18
 msgid ""
@@ -6521,7 +6887,7 @@
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Ağaç"
 
 #: data/units/Wose.cfg:17
 msgid ""
@@ -6536,7 +6902,7 @@
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
-msgstr ""
+msgstr "Öcü"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:21
 msgid ""
@@ -6548,7 +6914,7 @@
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Yeti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:30
 msgid ""
@@ -6558,7 +6924,7 @@
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
-msgstr ""
+msgstr "Genç tepegöz"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
 msgid ""
@@ -6569,7 +6935,7 @@
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Gençlik"
 
 #: data/units/Youth.cfg:17
 msgid ""
@@ -6768,7 +7134,7 @@
 #: src/actions.cpp:382 src/dialogs.cpp:761 src/display.cpp:1095
 #: src/help.cpp:1140 src/reports.cpp:236
 msgid "melee"
-msgstr ""
+msgstr "yakın dövüş"
 
 #: src/actions.cpp:382 src/dialogs.cpp:761 src/display.cpp:1096
 #: src/help.cpp:1140 src/reports.cpp:237
@@ -6785,11 +7151,11 @@
 
 #: src/actions.cpp:470
 msgid "attacker resistance vs"
-msgstr ""
+msgstr "saldıran direnci "
 
 #: src/actions.cpp:470
 msgid "attacker vulnerability vs"
-msgstr ""
+msgstr "saldıran zaafı "
 
 #: src/actions.cpp:484 src/actions.cpp:616
 msgid "total damage"
@@ -6797,11 +7163,11 @@
 
 #: src/actions.cpp:596
 msgid "defender resistance vs"
-msgstr ""
+msgstr "savunan direnci "
 
 #: src/actions.cpp:596
 msgid "defender vulnerability vs"
-msgstr ""
+msgstr "savunan zaafı "
 
 #: src/actions.cpp:599
 #, fuzzy
@@ -6810,7 +7176,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:661
 msgid "(both should survive)"
-msgstr ""
+msgstr "(her ikisi hayatta kalmalı)"
 
 #: src/actions.cpp:663
 msgid "% Pr[kills/killed by/both survive]"
@@ -6818,15 +7184,15 @@
 
 #: src/actions.cpp:867 src/actions.cpp:1033 src/display.cpp:1038
 msgid "poisoned"
-msgstr "zehirlendi"
+msgstr "zehirli"
 
 #: src/actions.cpp:872 src/actions.cpp:1038 src/display.cpp:1034
 msgid "slowed"
-msgstr "yavaşladı"
+msgstr "yavaş"
 
 #: src/actions.cpp:1923
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Pusuya düştü!"
 
 #: src/actions.cpp:1957
 msgid "Friendly unit sighted"
@@ -6838,11 +7204,11 @@
 
 #: src/actions.cpp:1964
 msgid "$friends Friendly units sighted"
-msgstr ""
+msgstr "$friends arkadaş birim göründü"
 
 #: src/actions.cpp:1966
 msgid "$enemies Enemy units sighted!"
-msgstr ""
+msgstr "$friends düşman birimi göründü!"
 
 #: src/actions.cpp:1970
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
@@ -6850,15 +7216,15 @@
 
 #: src/actions.cpp:1985
 msgid "(press $hotkey to continue)"
-msgstr ""
+msgstr "(devam etmek için $hotkey bas)"
 
 #: src/dialogs.cpp:100
 msgid "Advance Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Birim terfisi"
 
 #: src/dialogs.cpp:101
 msgid "What should our victorious unit become?"
-msgstr ""
+msgstr "Birimimiz neye dönüşsün?"
 
 #: src/dialogs.cpp:170
 msgid "No objectives available"
@@ -6926,19 +7292,19 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:418 src/dialogs.cpp:434
 msgid "%b %d %y"
-msgstr ""
+msgstr "%d %b %y"
 
 #: src/dialogs.cpp:424
 msgid "%H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:427
 msgid "%A, %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%A, %H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:430
 msgid "%b %d"
-msgstr ""
+msgstr "%d %b"
 
 #: src/dialogs.cpp:454
 msgid "No Saved Games"
@@ -6956,7 +7322,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:489
 msgid "Import Saved Games"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıtlı oyun import et"
 
 #: src/dialogs.cpp:490
 msgid ""
@@ -7020,7 +7386,7 @@
 
 #: src/display.cpp:1025
 msgid "healthy"
-msgstr ""
+msgstr "sağlıklı"
 
 #: src/display.cpp:1030
 msgid "invisible"
@@ -7037,7 +7403,7 @@
 
 #: src/font.cpp:292
 msgid "Vera.ttf"
-msgstr ""
+msgstr "Vera.ttf"
 
 #: src/game.cpp:385
 msgid "The Battle for Wesnoth"
@@ -7045,13 +7411,14 @@
 
 #: src/game.cpp:613
 msgid "Warning: The file you have tried to load is corrupt. Loading anyway.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uyarı: Yüklemeye çalıştığın dosya bozuk. Yıne de 
yükleniyor.\n"
 
 #: src/game.cpp:635 src/multiplayer_connect.cpp:888
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
 msgstr ""
+"Bu kayıt oyunun farklı bir versiyonundan. Yüklemeyi denemek istiyor musun?"
 
 #: src/game.cpp:643 src/game.cpp:646 src/multiplayer_connect.cpp:873
 msgid "The file you have tried to load is corrupt: '"
@@ -7182,6 +7549,7 @@
 msgid ""
 "There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
 msgstr ""
+"Bu kampanyayı yüklemek için gerekli dosyaları oluşturmada bir hata oldu."
 
 #: src/game.cpp:1008 src/game.cpp:1048 src/game.cpp:1073
 #: src/multiplayer.cpp:203 src/multiplayer_ui.cpp:35 src/playcampaign.cpp:202
@@ -7194,7 +7562,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1015
 msgid "Terms"
-msgstr ""
+msgstr "Şartlar"
 
 #: src/game.cpp:1053 src/game.cpp:1078
 msgid "Response"
@@ -7226,11 +7594,11 @@
 
 #: src/game.cpp:1102
 msgid "Hotseat Game"
-msgstr "Hotseat oyunu"
+msgstr "Ä°kili oyun"
 
 #: src/game.cpp:1103
 msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
-msgstr ""
+msgstr "Aynı makina üzerinde bir çok oyunculu oyun oyna."
 
 #: src/game.cpp:1105
 msgid "Human vs AI"
@@ -7320,7 +7688,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1109 src/reports.cpp:239
 msgid "attacks"
-msgstr ""
+msgstr "saldırı"
 
 #: src/help.cpp:1117 src/playturn.cpp:2050 src/playturn.cpp:2227
 msgid "Type"
@@ -7328,7 +7696,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1118
 msgid "Strikes"
-msgstr ""
+msgstr "vuruşlar"
 
 #: src/help.cpp:1119
 msgid "Range"
@@ -7445,11 +7813,11 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:87
 msgid "Width:"
-msgstr "Genişlik:"
+msgstr "Eni:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:88
 msgid "Height:"
-msgstr "Yükseklik:"
+msgstr "Boyu:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:89
 msgid "Number of Hills:"
@@ -7457,7 +7825,7 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:90
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr "En fazla tepe boyu:"
+msgstr "En fazla tepe boyutu:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:91
 msgid "Villages:"
@@ -7465,15 +7833,15 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:92
 msgid "Landform:"
-msgstr "Arazi tipi:"
+msgstr "Arazi şekli:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:198
 msgid "Roads Between Castles"
-msgstr "Kaleler arasındaki yollar"
+msgstr "Kaleler arasında yollar"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:255
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr ""
+msgstr "/1000 tuğla"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:260
 msgid "Coastal"
@@ -7489,7 +7857,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:92
 msgid "Connect to Host"
-msgstr "Sunucuya Bağlan"
+msgstr "Sunucuya bağlan"
 
 #: src/multiplayer.cpp:94
 msgid "Choose host to connect to: "
@@ -7513,7 +7881,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:154
 msgid "Server-side redirect loop"
-msgstr ""
+msgstr "Server taraflı yönlendirme döngüsü"
 
 #: src/multiplayer.cpp:186
 msgid "You must log in to this server"
@@ -7537,7 +7905,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:455
 msgid "No non-random sides in the current era"
-msgstr "Mevcut devirde rasgele taraflar yok"
+msgstr "Mevcut devirde rastgele taraflar yok"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:471
 msgid "Unable to find a leader type for faction $faction"
@@ -7574,15 +7942,15 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:499
 msgid "I'm Ready"
-msgstr "Hazırım"
+msgstr "Ben hazırım"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:517
 msgid "The scenario is invalid because it has no sides."
-msgstr "Senaryo geçersiz çünkü tarafları yok."
+msgstr "Bu senaryo geçersiz çünkü tarafları yok."
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:811
 msgid "Network Player"
-msgstr "Network oyuncusu"
+msgstr "Ağ oyuncusu"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:812
 msgid "Local Player"
@@ -7590,7 +7958,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:813
 msgid "Computer Player"
-msgstr "Bilgisayar Oyuncusu"
+msgstr "Bilgisayar oyuncusu"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:814
 msgid "Empty"
@@ -7598,7 +7966,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:880
 msgid "This is not a multiplayer save"
-msgstr "Bu bir multiplayer kayıtı değil"
+msgstr "Bu bir çok oyunculu oyun kaydı değil"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:921
 msgid "Cannot find era $era"
@@ -7630,7 +7998,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:49
 msgid "Map to play:"
-msgstr "Oynanacak harita:"
+msgstr "Harita:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:50
 msgid "Fog Of War"
@@ -7642,7 +8010,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:55
 msgid "Regenerate"
-msgstr "İyileşme"
+msgstr "Tekrar oluştur"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:56
 msgid "Settings..."
@@ -7654,11 +8022,11 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:90
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
-msgstr "Her bir köyün el başına elde ettiği gelir miktarı"
+msgstr "Her bir köyün el başına getirdiği gelir miktarı"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:95
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr "Bir birime terfi etmesi için gereken deneyim miktarı"
+msgstr "Bir birimin terfi etmesi için gereken deneyim miktarı"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:98
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
@@ -7666,11 +8034,11 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:101
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
-msgstr "Harita birimlerin onu keşfedene kadar gizli kalır"
+msgstr "Harita senin birimlerin onu keşfedene kadar gizli kalır"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:104
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr "Oynamayan kullanıcıların oyunu izlemesine izin ver"
+msgstr "Oynamayan kullanıcıların oyunu seyretmesine müsade et."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:108
 msgid "Share View"
@@ -7686,7 +8054,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:121
 msgid "No multiplayer sides."
-msgstr "Multiplayer tarafı yok"
+msgstr "Çok oyunculu taraf yok"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:123
 msgid "No eras found"
@@ -7726,7 +8094,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29
 msgid "Map"
-msgstr ""
+msgstr "Harita"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
 msgid "Status"
@@ -7734,7 +8102,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:107
 msgid "Observe Game"
-msgstr "Oyunu izle"
+msgstr "Oyunu seyret"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:110
 msgid "Quit"
@@ -7810,7 +8178,7 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:180
 msgid "No multiplayer sides available in this game"
-msgstr "Bu oyunda multiplayer tarafı yok"
+msgstr "Bu oyunda çok oyunculu taraf yok"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:207
 msgid "Era not available"
@@ -7818,7 +8186,7 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:212
 msgid "No multiplayer sides found"
-msgstr "Multiplayer tarafı yok"
+msgstr "Çok oyunculu taraf yok"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:229
 msgid "Choose your side:"
@@ -7841,8 +8209,9 @@
 msgstr ""
 
 #: src/network.cpp:99
+#, fuzzy
 msgid "Socket error"
-msgstr ""
+msgstr "Vurucu tim"
 
 #: src/network.cpp:417
 #, fuzzy
@@ -7886,11 +8255,11 @@
 
 #: src/playlevel.cpp:755
 msgid "Game Over"
-msgstr "Oyun Bitti"
+msgstr "Bitti"
 
 #: src/playlevel.cpp:756
 msgid "The game is over."
-msgstr "Oyun bitti."
+msgstr "Oyun sona erdi."
 
 #: src/playlevel.cpp:771
 msgid "Defeat"
@@ -7950,6 +8319,8 @@
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
 msgstr ""
+"Bir bağlantı kesilmesi oluştu ve oyun devam edemeyecek. Oyunu kaydetmek "
+"istiyor musun?"
 
 #: src/playturn.cpp:87
 msgid "It is now your turn"
@@ -8010,6 +8381,8 @@
 "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Kayıt isimleri virgül, bölme ve ters bölme işareti içeremez. Lütfen 
başka "
+"bir isim seç."
 
 #: src/playturn.cpp:1641
 msgid "Saved"
@@ -8056,12 +8429,16 @@
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
 msgstr ""
+"Efendim, bu birim üst seviyelere terfi etmiş tecrübeli bir birim! $noun "
+"isimli birimi gerçekten yok etmek istiyor musun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1990
 msgid ""
 "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
 "dismiss $noun?"
 msgstr ""
+"Efendim, bu birimin terfi etmesine az kalmış! $noun isimli birimi 
gerçekten "
+"yok etmek istiyor musun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1995
 msgid "her"
@@ -8073,13 +8450,15 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2036
 msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr ""
+msgstr "Askerlerinden ayrı durumdasın ve onları çağırman mümkün 
değil."
 
 #: src/playturn.cpp:2038
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
 msgstr ""
+"Çağıracak asker yok\n"
+" (Önceki oyunlardan kalma kıdemli gazilerin olması lazım.)"
 
 #: src/playturn.cpp:2044
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
@@ -8123,7 +8502,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2321 src/playturn.cpp:2381
 msgid "Recalls"
-msgstr "Tekrar çağırmalar"
+msgstr "Çağırmalar"
 
 #: src/playturn.cpp:2327 src/playturn.cpp:2385
 msgid "Advancements"
@@ -8135,7 +8514,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2339 src/playturn.cpp:2393
 msgid "Kills"
-msgstr "Öldürülen"
+msgstr "Öldürülenler"
 
 #: src/playturn.cpp:2345
 msgid "Damage Inflicted"
@@ -8167,19 +8546,19 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2428
 msgid "Chat Log"
-msgstr "Sohbet kayıt defteri"
+msgstr "Sohbet kaydı"
 
 #: src/playturn.cpp:2493
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr ""
+msgstr "'$search' yazısını içeren etiket veya birim bulunamadı."
 
 #: src/playturn.cpp:2524
 msgid "Saved Theme Preference: "
-msgstr ""
+msgstr "Kayıtlı tema tercihi: "
 
 #: src/playturn.cpp:2530
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
-msgstr ""
+msgstr "Yeni tema bir sonraki oyunda etkin olacak."
 
 #: src/playturn.cpp:2631
 msgid "Place Label"
@@ -8194,6 +8573,8 @@
 "The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an "
 "error log of your game?"
 msgstr ""
+"Oyunlar senkronizasyonu kaybetti ve kapanmak zorunda. Hata mesajlarını "
+"kaydetmek istermisin?"
 
 #: src/playturn.cpp:2817
 msgid "Replace with AI"
@@ -8201,7 +8582,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2818
 msgid "Replace with local player"
-msgstr "Lokal oyuncu ile değiştir"
+msgstr "Mahalli oyuncu ile değiştir"
 
 #: src/playturn.cpp:2819
 msgid "Abort game"
@@ -8209,7 +8590,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2822
 msgid "Replace with "
-msgstr "Şununla değiştir: "
+msgstr "Başkasıyla değiştir: "
 
 #: src/playturn.cpp:2826
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
@@ -8218,6 +8599,7 @@
 #: src/reports.cpp:111
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
 msgstr ""
+"Bu birim görünmez. Düşman birimleri tarafından görülemez ve 
saldırılamaz."
 
 #: src/reports.cpp:111
 msgid "invisible: "
@@ -8228,10 +8610,12 @@
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
 msgstr ""
+"Bu birim yavaşlatılmış.Normalin yarı hızında ilerler ve çarpışmada 
normalden "
+"bir eksik saldırı alır."
 
 #: src/reports.cpp:116
 msgid "slowed: "
-msgstr "yavaşlamış: "
+msgstr "yavaşlatılmış: "
 
 #: src/reports.cpp:121
 msgid ""
@@ -8242,6 +8626,11 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
+"Bu birim zehirlenmiş. Bir şehirden veya 'iyileştirme' kabiliyetine sahip "
+"müttefik bir birimden panzehir alana kadar her el 8 YP kaybedecek.\n"
+"\n"
+"Bir birim sadece zehir ile öldürülemez. Zehir onu 1 YP nin altına "
+"düşürmeyecek."
 
 #: src/reports.cpp:121
 msgid "poisoned: "
@@ -8249,7 +8638,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
+msgstr "Bu birim taşa çevirildi. Artık hareket edemez ve saldıramaz."
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "stone: "
@@ -8281,7 +8670,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:317
 msgid "Allied village"
-msgstr "Müttefik köy"
+msgstr "Müttefik köyü"
 
 #: src/reports.cpp:377
 msgid "Observers:"
@@ -8289,47 +8678,47 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:98
 msgid "Unexpected characters at line start"
-msgstr ""
+msgstr "Satır başlangıcında beklenmedik karakterler"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:124
 msgid "Missing closing tag for tag $tag at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "$pos'daki $tag işareti için eksik kapama işareti"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:139
 msgid "Unterminated [element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "Sonlandırılmamış [element] işareti"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:149 src/serialization/parser.cpp:185
 msgid "Invalid tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz işaret adı"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:152
 msgid "Unterminated [+element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "Sonlandırılmamış [+element] işareti"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:168
 msgid "Invalid closing tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz kapama işareti adı"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:171
 msgid "Unterminated closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Sonlandırılmamış kapama işareti"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:173
 msgid "Unexpected closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Beklenmedik kapama işareti"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:179
 msgid "Found invalid closing tag $tag2 for tag $tag (opened at $pos)"
-msgstr ""
+msgstr "$tag için geçersiz kapama işareti $tag2 bulundu (açılış yeri 
$pos)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:204 src/serialization/parser.cpp:216
 msgid "Empty variable name"
-msgstr ""
+msgstr "Boş değişken adı"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:210
 msgid "Unexpected characters after variable name (expected , or =)"
-msgstr ""
+msgstr "Degişken adından sonra beklenmedik karakterler (beklenen , veya =)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:238 src/serialization/parser.cpp:262
 msgid "Unterminated quoted string"
@@ -8353,7 +8742,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:189
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr "Multiplayer"
+msgstr "Çok oyunculu"
 
 #: src/titlescreen.cpp:190
 msgid "TitleScreen button^Load"
@@ -8377,14 +8766,14 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:196
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr "Yeni bir tek kisilik kampanya başlat"
+msgstr "Yeni bir tek kişilik kampanya başlat"
 
 #: src/titlescreen.cpp:197
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
-"Multiplayer (hotseat, LAN veya Internet), veya YZ ile tek kişilik bir "
+"Çok oyunculu oyun (ikili, LAN veya Internet) veya YZ'ye karşı tek kişilik 
"
 "senaryo oyna."
 
 #: src/titlescreen.cpp:198
@@ -8421,7 +8810,7 @@
 
 #: src/unit.cpp:1141
 msgid "XP to advance"
-msgstr "terfi için gereken TP"
+msgstr "terfi için gerekli TP"
 
 #: src/unit.cpp:1180
 msgid ": "
@@ -8429,7 +8818,7 @@
 
 #: src/unit_types.cpp:331
 msgid "strikes"
-msgstr ""
+msgstr "vuruş"
 
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "chaotic"
@@ -8445,6 +8834,9 @@
 
 #~ msgid "boiling water"
 #~ msgstr "kaynar su"
+
+#~ msgid "Halved"
+#~ msgstr "Yarılı"
 
 #~ msgid "The Broken Bridge"
 #~ msgstr "Yıkık Köprü"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]