wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/nl.po wesnoth-trow/nl.po


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/nl.po wesnoth-trow/nl.po
Date: Sun, 10 Jul 2005 14:20:47 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/07/10 18:20:47

Modified files:
    po/wesnoth-httt: nl.po 
    po/wesnoth-trow: nl.po 

Log message:
    typos, #13716

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po.diff?tr1=1.45&tr2=1.46&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.44 Thu Jul 7 20:12:41 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po    Sun Jul 10 18:20:47 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-06 16:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-10 20:19+0200\n"
 "Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -568,7 +568,7 @@
 "and Kalenz."
 msgstr ""
 "Ja, maar ik zal nooit ofte nimmer vergeten wat jullie voor me gedaan hebben, "
-"Konraad, Delfador en Kalenz."
+"Konrad, Delfador en Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -1018,7 +1018,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:156
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
-msgstr "Defaldor, sommige Orks zijn ons op het spoor! We moeten ons haasten!"
+msgstr "Delfador, sommige Orks zijn ons op het spoor! We moeten ons haasten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -1449,7 +1449,7 @@
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
-"Konraad, neem de woorden van Delfador in acht. We zullen later terugkeren om "
+"Konrad, neem de woorden van Delfador in acht. We zullen later terugkeren om "
 "de greep van de orks op dit land te breken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:288
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.45 wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.46
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.45 Thu Jul 7 20:12:41 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po    Sun Jul 10 18:20:47 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-06 17:16+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-10 20:20+0200\n"
 "Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -946,7 +946,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:258
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr "Ik ben Haldirc. We komen in vrede. Mogen onze volkeren-"
+msgstr "Ik ben Haldric. We komen in vrede. Mogen onze volkeren-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:262
 msgid "Haldric."
@@ -3902,7 +3902,7 @@
 "the city. After some commotion, he is given an audience with the King of "
 "Southbay."
 msgstr ""
-"Prins Haldirc was tevoorschijn gekomen uit de riool van de Zuidbaai in het "
+"Prins Haldric was tevoorschijn gekomen uit de riool van de Zuidbaai in het "
 "hart van de stad? Na wat onrust word hem een onderhoud met de koning gegeven."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:109
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]